Page 1


Î ï û ò í û é « Á ó é â î ë » è Ñ À Ó ñ 1 2 2 ì ì ï ó ø ê î é


Эр в инРо мме л ь( Er wi nRo mme l ) ,1 5 . 1 1 . 1 8 9 1-1 4 . 1 0 . 1 9 4 4 ,не ме цк ийг е не р а л фе л ь д ма р ша л( 1 9 4 2 )ик о ма нд у ющийв о йс к а миОс ивСе в е р но йАфр ик е .

Бе р на р дЛо уМо нт г о ме р и, ( 1 7но я б р я1 8 8 7-2 4ма р т а 1 9 7 6 )-б р ит а нс к ийфе л ь д ма р ша л( 1 9 4 4 )


Vestnik 15