Page 1

Avatar historia o Ŝyciu… Tak ponad 10 lat czekania zaowocowały Do kin trafiła istna perełka kina 3D, rzecz się ma oczywiście o Avatarze. BudŜet tej produkcji wynosi 237 milionów dolarów i to daje mu trzecie miejsce względem wielkiej historii kina. Avatar jak moŜna wnioskować po okładce to dobrze skonstruowana opowieść S-F, która opowiada o losach kalekiego Marine Jake Sully który wraz z innymi Ŝołnierzami zostaje wysłany na dziwną i odległą planetę o nazwie „PANDORA”, na której znajduje się bardzo cenny materiał który ludzkość chce mieć . Jedna podczas podróŜy umiera jego brat bliźniak który miał wziąć udział w wojskowym eksperymencie „AVATAR”. Mając jednakowe DNA, Jake zastępuje brata w eksperymencie. Kiedy dociera na Pandore dowiaduje się o toczonych tam walkach między Na'avirdzennych mieszkańców Pandory. Wielcy(powyŜej dwóch metrów) niebiesko skurzy Na’avi na początku byli pokojowo nastawieni do ludzkich najeźdźców jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na bezcenny materiał, Ludzie coraz śmielej wyruszali na tereny Na’avi niszcząc wszystko. Rdzenni mieszkańcy pozostawili ludzi bez odpowiedzi. Tak zaczął się konflikt w który został wplątany Jake. Dzięki sztucznie wyhodowanemu ciału Na’avi i specjalnej maszynie Jake moŜe połączyć się umysłowo nad Avatarem wcielając się w niego. Póki Jake jest a maszynie, Avatr posłusznie wykonuje rozkazy… *(Małe nifo. Cameron pracując na planie filmowym pomagał jednocześnie przy tworzeniu gry o tym samym tytule. Co za gościu …)

Podsumowanie : Efekty 10/10 Fabuła 10/10 Aktorzy : 9/10 (mili znikomą ilość potknięć) Frajda z oglądania : Poza skalą ;) Autor: Akunai

www.technik-informatyk.dl.pl

Film Avatar  

Autor: Akunai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you