Page 1

I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 31. 12. 2016 K 31. 12. 2016 evidovalo kontaktní pracoviště Pelhřimov 1 130 osob, což je o 191 osob více než ke konci předchozího měsíce. K 31. 12. 2016 evidovalo kontaktní pracoviště Humpolec 432 osob, což je o 63 osob více než ke konci měsíce listopadu. Celkem bylo k 31. 12. 2016 v okrese Pelhřimov evidováno 1 562 osob. Oproti měsíci listopadu došlo k růstu počtu uchazečů a to o 254, tj. přibližně o 19,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je počet uchazečů o zaměstnání v současné době nižší o 382 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je 1 536 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. K 31. 12. 2016 bylo evidováno 325 osob s evidencí delší více než 1 rok, tj. 20,8 %. V průběhu prosince 2016 bylo na obou pracovištích nově zaevidováno 421 osob. Je to o 175 nově evidovaných uchazečů více než v listopadu 2016. Evidenci na obou pracovištích ukončilo v prosinci celkem 167 uchazečů. Je to o 112 vyřazených uchazečů méně než v předchozím měsíci. V průběhu prosince 2016 nastoupilo ověřeně do nového zaměstnání 108 osob a 59 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění (vyřazení §30(2), ostatní). Ke konci prosince evidovaly obě pobočky 761 žen, což tvoří 48,7 % z celkového počtu nezaměstnaných, 290 osob se zdravotním postižením, což představuje 18,6 % z celkového počtu nezaměstnaných a 83 absolventů a mladistvých, jejich podíl činí 5,3% celkového počtu uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v prosinci 2016 obě pobočky 699 uchazečům o zaměstnání, tj. 44,8 % všech osob vedených v evidencích poboček. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let, který srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, v prosinci 2016 činil v okrese Pelhřimov 3,3 % (listopad 2016 – 2,7 %, prosinec 2015 – 4,1 %). Podíl nezaměstnaných v ČR k 31. 12. 2016: 5,2 %, podíl nezaměstnaných v kraji Vysočina: 5,2 % (jednotlivé okresy: Havlíčkův Brod – 4,7 %, Jihlava – 4,6 %, Třebíč – 6,8 %, Žďár nad Sázavou – 5,6 %). K 31. 12. 2016 bylo v okrese Pelhřimov hlášeno celkem 1093 volných pracovních míst. Je to o 17 míst více než v předchozím měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době v průměru 1,4 uchazečů (minulý měsíc v průměru 1,2 uchazečů na 1 volné pracovní místo).


II. Přehled nezaměstnanosti v okrese Pelhřimov k 31. 12. 2016:

podíl nezaměstnaných uchazečů celkem dosažitelní uchazeči pobírající podporu ženy osoby se ZP absolventi volná pracovní místa počet uchazečů na 1 VPM

prosinec 15 4,1 % 1 944 1 929 717 969 341 79 589 3,3

Pelhřimov listopad 16 2,7 % 1 308 1 282 474 714 274 75 1 076 1,2

prosinec 16 3,3 % 1 562 1 536 699 761 290 77 1 093 1,4

III. Povolení k zaměstnání, informace občanů EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí, zelené a modré karty, k 31. 12. 2016 Počet cizinců s platným povolením k zaměstnání: Počet občanů EU – informační karty: Počet evidencí cizinců – informační karty: Zelená karta Celkem:

85 2 016 536 1 2 638


IV. Aktivní politika zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce počet míst nově vytvořené celkový počet platných dohod ke konci tohoto měsíce počet VPP vytvořených od 1. 1. 2016

1

počet umístěných uchazečů 1

5

4

6

5

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená nově vytvořená celkový počet platných dohod ke konci tohoto měsíce počet SÚPM vytvořených od 1.1.2016

3

samostatná výdělečná činnost 0

22

12

25

13

Zvolená rekvalifikace

NOVĚ ZAHÁJENÉ pracovník v sociálních službách účetnictví a daňová evidence sportovní masáž personalista

září 2016 1

říjen 2016 1

listopad 2016 1

prosinec 2016 0

-

-

-

-

1 -

1 -

1

-


V. Evropský sociální fond Veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa Veřejně prospěšné práce počet míst nově vytvořené celkový počet platných dohod ke konci tohoto měsíce počet vytvořených od 1. 1. 2016

Společensky účelná pracovní místa

poč. uchaz. počet míst

poč. uchaz.

3

2

0

0

64

58

19

19

104

114

76

76

Zvolená rekvalifikace – NIP-VDTP II

NOVĚ ZAHÁJENÉ řidičské oprávnění sk. C účetnictví a daňová evidence s využitím VT pracovník v sociálních službách mzdové účetnictví s využitím VT kosmetička profesní způsobilost sk. C holičské a kadeřnické práce kurz pro výkon obecných zemědělských činností instruktor fitness

září 2016 1 -

říjen 2016 3 -

listopad 2016 5 2

prosinec 2016 2 -

-

1

-

1

-

1

-

-

1 -

1 -

1 1

-

-

-

1 -

1

Zabezpečovaná rekvalifikace – NIP-VDTP II

NOVĚ ZAHÁJENÉ Svařování nerezu ZK 141 8

listopad 2016 1 1

prosinec 2016 0

Soutěžní projekt

NOVĚ ZAHÁJENÉ Náš společný cíl = zaměstnání Jednoduchá obsluha hostů

listopad 2016 1 1

prosinec 2016 0

prehled-nezamestnanost-k-31-12-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you