Page 1

Legenda: PO OPS OS Církev N Obec Kraj PO MK FO FP jiné

– – – – – – – – – – –

vlastnictví právnické osoby podnikající např. s.r.o., a.s. (položka 5213) vlastnictví obecně prospěšné organizace (položka 5221) vlastnictví občanských sdružení (položka 5222) vlastnictví církví vč. židovských náboženských obcí (položka 5223) vlastnictví nadace (položka 5229) vlastnictví obce (položka 5321) vlastnictví krajů (položka 5323) vlastnictví (správa) příspěvkové organizace MK (položka 5331) vlastnictví fyzické osoby nepodnikající (položka 5493) vlastnictví fyzické osoby podnikající (položka 5212) vlastnictví jiné výše neuvedené

VPS – akce zajišťovaná z finančních prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa

legenda-vlastnictvi  
legenda-vlastnictvi  
Advertisement