Page 1

„Topos” w Krakowie

K

wartalnik „Topos” — jeden z najważniejszych międzynarodowych periodyków poświęconych tematyce architektury krajobrazu i miejskiego

­ aproszeni prelegenci odnosili się Z w ­s woich prezentacjach zarówno do zagadnień teoretycznych związanych z tą tematyką, jak i do praktyki — omawiając konkretne realizacje. Susannah C. Drake,

stała się punktem wyjścia do ­szeroko zakrojonych przekształceń realizowanych we wschodnim Londynie, które obejmują całe spektrum realizowanych projektów — od małych placów do wielkich

PATRONATY MEDIALNE A&B • Ogólnopolskie Stowarz yszenie Studentów Architektury zaprasza do Łodzi na XIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA 2010 pt. „Defragmentacja ulicy”, połączone z otwartymi wykładami i debatą publiczną (16–23 X). Więcej informacji: http:// www.ossa.org.pl; • Fundacja „Voxartis” Promocja Sztuki Współczesnej zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na centrum sztuki z wykorzystaniem modułów kontenerowych (termin składania prac: 10 IX). Więcej informacji: http:// www.kontenerart.pl; • Firma KLER S.A. zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu na najlepszy projekt aranżacji wnętrza salonu pt. „Wizja wypoczynku”. Tegoroczny temat konkursu to „Salon trend huntera” (termin składania prac: 29 X). Więcej informacji: http://www.kler.pl;

fragment Fox Riverfront w Green Bay w Stanach Zjednoczonych, 2009–10, proj.: Stoss Landscape Urbanism

designu — od pięciu lat corocznie nagradza wiodących w tych dziedzinach projektantów. Tym razem uroczystość wręczenia „Topos Landscape Award 2010” wraz z towarzyszącym jej międzynarodowym seminarium odbyła się 18 czerwca br. w siedzibie krakowskiego magistratu, a jej głównym — obok „Toposu” — organizatorem było Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Tegoroc znym laureatem nagrody została pracownia Stoss Landscape Urbanism, założona i kierowana przez architekta krajobrazu Chrisa Reeda. Zaprezentowane przez niego w Krakowie przykłady projektów i realizacji Stoss LU stanowiły nie tylko wykładnię filozofii działania amerykańskiej firmy — w szerszym aspekcie zobrazowały także współczesny kierunek rozwoju projektowania przestrzennego, wpisującego się w szeroką definicję funkcjonującego od końca lat 90. XX wieku pojęcia landsca‑ pe urbanism. W swoich projektach zespół Stoss LU nie ogranicza się jedynie do badania aspektów materiałowych, przestrzennych czy wizualnych konkretnego miejsca. Projektanci skupiają się przede wszystkim na sprawdzeniu realiów funkcjonowania danej przestrzeni, kierując się diagnozami współpracujących z nimi konsultantów z różnych dziedzin: urbanistyki, socjologii, ekologii, ekonomii, hydrologii, kultury. Takie podejście pozwala im na tworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni, infrastruktury i urbanistycznych strategii, będących w stanie w zrównoważony sposób zaspokajać wielość i różnorodność potrzeb danej społeczności. Urbanistyka krajobrazu stanowiła motyw przewodni całego ­s eminarium.

Architektura & Biznes  92010

szefowa pracowni ­dlandstudio i przewodnicząca nowojorskiego oddziału American Society of Landscape Architects, w swoim wystąpieniu przeanalizowała samo pojęcie urbanistyki krajobrazu (jego źródła, związane z nim teorie), prezentując rozwój tej dziedziny począwszy od osiągnięć ojca amerykańskiej architektury krajobrazu Fredericka Lawa Olmsteda, a skończywszy na realizacjach Field Operations, Michael Van Valkenburgh Associates czy przykładach działalności jej własnego studia. Eleanor Fawcett przedstawiła zakres działań Design for London — zespołu będącego częścią London Development Agency, realizującego wizję burmistrza stolicy Wielkiej Brytanii, której głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację ­z degradowanych do tej pory obszarów miasta. Organizacja olimpiady w 2012 roku

i­ nwestycji infrastrukturalnych. Z kolei Ela Chojecka z West 8 zaprezentowała projekty holenderskiego biura realizowane na zlecenie Waterfront Toronto — organizacji odpowiedzialnej za rewitalizację nadbrzeża Toronto, jednego z największych tego typu przedsięwzięć na świecie. Z wizjonerskimi projektami boleśnie kontrastował obraz przestrzeni publicznych realizowanych w ostatnich latach w stolicy Małopolski, przedstawiony na seminarium przez Annę Krzyżanowską pełniącą funkcję Architekta Krajobrazu i Zieleni Miasta Krakowa. Wystąpienie prelegentki, okraszone litanią narzekań i sformułowaniami typu: „wyszło brzydziej, ale w sumie nie najgorzej”, podsumował prowadzący seminarium Robert Schäfer z „Toposu”: „No cóż, powróćmy teraz do współczesnych realizacji”. Marta KARPIŃSKA

INFORMACJE W siedzibie krakowskiego oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 od 1 lipca br. działa księgarnia architektoniczna, która wcześniej mieściła się na WA Politechniki Krakowskiej. Księgarnia oferuje książki i czasopisma branżowe z całego świata i jest czynna w godzinach 10–18 (soboty: 10–14). Więcej informacji: k@w-a.pl.

KONDOLENCJE Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Güntera Behnischa — cenionego w Niemczech i na świecie stuttgarckiego architekta oraz wykładowcy Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, autora tak znanych obiektów jak Park Olimpijski w Monachium (1972) czy sala plenarna Parlamentu w Bonn (1992, obecnie Światowe Centrum Konferencyjne). Prof. Behnisch był czynny zawodowo od 1952 roku, kiedy to założył swoją pracownię, funkcjonującą później pod nazwą Behnisch & Partner. Jego realizacje są określane przez krytyków jako symbole otwartej demokracji. Wyrażamy nadzieję, że twórczość ta oraz sylwetka jej autora nie zostaną zapomniane.

Wydawcy i Redakcja A&B

• Miesięcznik „Office & Facility” zaprasza na cykl seminariów pt. „Funkcjonalne biuro 2010” (16 IX — Gdynia, 16 XI — Wrocław). Więcej informacji: http:// www.officefacility.pl; • Pracownia Eventów „Info-Inwest” zaprasza na cykliczną imprezę pt. „In‑out design trendy 2010” (22 IX — Białystok, 13 X — Wrocław). Więcej informacji: http://www.infoinwest.pl; • Krakowski oddział SARP zaprasza na konferencję oraz cykl wystaw odbywających się w ramach projektu „Architekt poza architekturą”. Więcej informacji: http://www.sarp.krakow.pl; • CSW Łaźnia w Gdańsku zaprasza na wystawę pt. „Przestrzeń życiowa — przygoda niezwykła” (17 IX–31 X). Więcej informacji: http://www.laznia.pl; • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji pt. „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie” (15–16 X). Więcej informacji: http://kk2010.prz. edu.pl/files/organizatorzy.html; • Urząd Miejski w Gdańsku oraz Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa zapraszają na Pierwszy Polski Kongres Mobilności Aktywnej (30 IX–1 X; Akademia Muzyczna w Gdańsku). Założeniem kongresu jest zaangażowanie polskich władz samorządowych w tworzenie skoordynowanych form wspierania wysiłków na rzecz rozwoju mobilności aktywnej. Informacje oraz rejestracja na stronach: http://www. pswe.org lub http://www.gdansk.pl.

W O K Ó Ł

S Ł O W A

33

Topos w krakowie nr 218 wrzesien2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you