Page 1

„Počelo je Novo 2018. leto! Nek vam je srečno i nikomu na šteto. Vuni je prova zimska duha, zebe za nos i za vuha, Vrapčeki pozebli prosiju koricu storoga kruha. Ak nam ve zapodne snega do riti, Još bu treba po drva v šumu iti!“

Narodni naziv.

NOVOLETNJAK PREZIMEC

SIJEČANJ 2018. PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. SVEČEN „Oj, veljača, veljača, Ti si baš prevrtača! Puni so te mrazni dnevi, zmržnjeni poti, A pod snegom več lučejo visibabe i jaglaci žoti. Od ljubavi i ftiči se s ftičima ženijo, A maškori nori pod loframa se skrivlejo.“

PON

UTO

VE LJAČA 2018. SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. PROTULETNJAK GREGURJEVŠČAK

„ Dva dni prije nek bi trebal Prvi protuletni mesec je došel. Več v grabi kraj pota Dišeče i plove ljubičice cvetejo. Vu svoj rodni kraj kre Mure S juga se lastavice vrnejo.“

OŽUJAK 2018. U T O M ASRRCI H 2 01 Č E8 T

PON

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


„ Za Jurjevo zeleno okinčite si lese, Z rascvetene črešnje veter latice nese. I Cvetnica je se v belo rascvela, Za Vuzem bode šunku saka hiža mela. Dok sonce se skrije, dežđek škropi, Nek nam zemljicu zasejanu vodicom natopi.“

T R AVA N J 2 0 1 8 . PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. ROŽNJAK FILIPOVČAK

„ Leto, leto je več skorom tu! Katruže črlene cvetejo Dok ftičeki po vrtu bakinom lečejo. Sonce decu zove: Hote k meni vum! Velimo: Još malo, škola prešla bode, Za se skupaj malo mira i čudaj slobode.“

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. ROŽENCVET IVANŠČAK

„ Pred našom hižom starom Lipa tak diši, diši… Čmela koji nje celi den zuji. Dok sonce na nebu z večera Več tak žareče ne kuri, Kresnice drobne svetlijo pre Muri.“

L I PA N J 2018. PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


„ Jezoš, kak je vroče! Srpi oštri ječem i pšenicu kosiju, Vu vrečaj zlotno zrnje ljudi dimo nosiju. Za decu sreča kaj v školo ne hodiju! Dečki bosi vuni nogometa driblaju, A pucke z kuruzni lasi bebice si složeju.“

PON

UTO

SRI

S R PA N J 2018. ČET

PET

SUB

NED

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. KOLOVOŽNJAK VELIKOMEŠNJAK

„ Kosiju se za otave trave, Na gmajni pak pasejo debele pisane krave. Velika se Meša blaguje, Na proščeju medica slatka kupuje. Krunice se pre meši po rukaj premečejo, Domaj pak dišeče tikvine pogače pečejo.“

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


„ Dok prvi veter spuhne, Leto se jeseni skroz vugne. Nočke su se duže i duže, Več cvetejo vu vrto jesenske pisane ruže. Žotiju se i jabuke zrele, dišeče, Slatko grozdje japa v lagve meče.“

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. MIHOLJŠČAK DESETNIK

„ Listje curi, sam curi Sonca ga nigdi ni, Za belo meglo se skrilo. Još zrelo voče pobrati se mora. Zemljica sega je dola, Našeg Međimurja, zemljica plodna i mila!“

PON

UTO

L I ST O PA D 2018. SRI

ČET

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Narodni naziv. VETERNJAK ZIMŠČAK

„ Za Se Svece lampašeke vužgite, Za dušice pokojnih se pomolite. Dok zadnji listek na kiti oče se zmrsti, Sveti Martin več mošta vu vino prekrsti. Na kraju Sveta Kata prek dežđa i blata Nasipa leda i snega pred vrata.“

PON

UTO

SRI

ČET

ST UD EN I 2018.

PET

SUB

NED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN


Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 2017. izradili: •

POLAZNICI ''VRŠNJAČKE POMOĆI'' IZ 8.B I 7.B (Mentor: Martina Jalšovec, pedagoginja - mentor)

POLAZNICI ''LITERARNE GRUPE'' IZ 6.A (Mentor: Tajana Gašparić, učiteljica hrvatskoga jezika)


Narodni naziv. STAROLETNJAK DVANJSTNIK VELIKOBOŽIĆNJAK „ Nikola Sveti vrečo žmefko nosi, S črnim Krampusom po seli hodi makar ne prosi. Na gruntima pisane lampice svetiju, Božičeka i Isuseka čakaju. Ovomu letu došel je kraj i konec. (Još samo kaj zadnja petarda poči v novoletnjoj bleščečoj noči!)“

P RO S I N AC 20 1 8 . PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

KALENDAR 2018. OŠ PODTUREN  
KALENDAR 2018. OŠ PODTUREN  
Advertisement