Page 1

Utopia Autor/a: Majda El Mourabit Curs: 1r BAT Data:08/04/2013

Treball de reflexi贸 filos貌fica 3. Introducci贸 a la utopia .......................................


Utopia

Índex 1. Introducció .............................................................................................. 3 2. Mètode de treball.................................................................................... 4 3. Introducció a la utopia ........................................................................... 4 I.

El neologisme, utopia ........................................................................................ 8

4. Thomas More.......................................................................................... 7 I. II.

Vida................................................................................................................. 9 Obra ................................................................................................................ 9

5. Tipus de Utopies ..................................................................................... 8 I. II. III. IV. V.

La utopia de Thomas More .......................................................................... 8 La utopia exemplar de Plató ........................................................................... 8 La utopia social ............................................................................................... 8 La utopia pedagògica ...................................................................................... 8 Les utopies agràries ........................................................................................ 8

6. Les funcions i les etapes de la utopia .................................................... 9 I. II.

Les funcions de la utopia ................................................................................ 9 Les etapes de la utopia .................................................................................... 9

7. Estudi d’opinió ..................................................................................................... 9 8. Conclusió.................................................................................... 14

9. Bibliografia i webgrafia...............................................................15

Autor/a: Majda El Mourabit

2


Utopia

1.Introducció

Segur que la majoria de vosaltres heu somiat algun cop amb un món ideal, un món fantàstic, on tot funciona com nosaltres volem, amb una pau absoluta, és a dir; una societat perfecta en tots els sentits, però és un somni difícil de fer-se realitat, ja que tots els que ho han intentat no se n’han en sortit.

Aquest és el principal misteri que m’ha portat a realitzar aquest treball de recerca filosòfica sobre la utopia.

El motiu secundari és que a primer d’ESO a la classe de filosofia per a joves ( 1r ESO - Filosofia per a joves) vam tractar el tema de utopia, però molt per sobre i em va fascinar el tema –perquè mai havia sentit a parla de la utopia i quan el professor Francesc Xavier Serra, va començar a explicar el tema em va impactar tant que fins i tot m’havia proposat crear una utopia- sempre havia volgut fer una recerca sobre la utopia, però mai havia trobat el moment oportú.

Autor/a: Majda El Mourabit

3


Utopia

2.Mètode de treball El mètode de treball que he seguit per dur a terme aquest treball consisteix en la lectura del llibre Utopia de Tomas More i d’enciclopèdies filosòfiques, per tal d’obtenir informació fiable sobre el tema. Tot segui he començat a buscar informació sobre l’origen de la utopia i d’altres temes relacionats amb la utopia en les pàgines web que ens ha facilitat el professor de filosofia, Francesc Xavier Serra. http://www.xtec.cat/~lvallmaj/ http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/ http://www.edu365.cat/batxillerat/humanitats/filosofia_i_historia_filosofia. htm El final del procés de creació del treball, he passat una enquesta per saber si la major part de la societat sap que és una utopia, entre altres petites qüestions. I per acabar he recollit tota la feina resumida a la meva pagina web del treball: http://melmourabit.wix.com/filosofia-utopia

En aquesta web i podreu trobar des de la Història de la utopia fins a curiositats que m’han atret l’atenció.

1. Web: http://melmourabit.wix.com/filosofia-utopia Autor/a: Majda El Mourabit

4


Utopia

3.Introducció a la Utopia Com tots sabeu les utopies neixen de la voluntat de tots els éssers humans o d’una associació d’humans -no del producte de les divinitats- de conviure en pau i harmonia per tal de canviar radicalment la seva manera de viure i ser més feliços. Les utopies no és poden imposar, en el cas que això es produeixi es convertirien en distupies1. La utopia és una teoria social o política que s’inspira en un model de societat i que fins i tot dins la seva impossibilitat, es presenta com a realitzable d'alguna manera i com a crítica de la situació actual. Però que significa per la filosofia una Utopia? Doncs per la filosofia una utopia és qualsevol model que serveix com a horitzó encara no aconseguit, però al qual tendeix, i actua com a guia per poder-hi arribar mitjançant la critica de la societat actual. Com diu J. M. Castellet2, la fidelitat a la utopia s’explica com un exercici crític continuat a través de la qual la realitat actual ve projectada cap al futur (Lectura de Marcuse, p. 14-15). Ja que per a la utopia l’ordre social establert és, un desordre que cal superar, el món real és massa miserable i cal convertir-lo en una societat racional plena. Què és en realitat Utopia? ¿"Utopia" és el lloc que encara no existeix o, per contra, és el lloc que no existirà mai? Aquesta pregunta comporta un gran debat en el qual s’han vist sotmesos molts filòsofs, que han arribat a la conclusió que una societat utòpica és aquella en la qual els homes són governats racionalment, portant una vida d’oci i d’abundància i actuant com a subjectes altament morals i alhora feliços. Per què sempre fracassen les utopies? La primera raó per la qual sempre fracassen les utopies és perquè limiten la llibertat. La segona raó, es que les utopies avui en dia són impensables perquè gràcies a la tecnologia hom pot aconseguir tot el que desitja. 1

Distupia: és una utopia negativa on la realitat transcorre en termes oposats als d'una societat ideal, és a dir, vers una societat opressiva, com per exemple una societat en guerra. 2 Josep Maria Castellet i Díaz de Cossío va néixer el 1926 a Barcelona i és un escriptor, crític literari, assagista i editor català.

Autor/a: Majda El Mourabit

5


Utopia

I.

El neologisme, utopia

Utopia prové del grec Ou que significa "enlloc" i Topos que significa "lloc", en resum; la utopia és el "lloc d’enlloc", el lloc que no existeix.

2. Un món perfecte

Utopia és un neologisme3 creat per Thomas More al segle XVI, durant el renaixement per tal de descriure un model d’Estat ideal en el qual estaria prohibida la propietat privada i la societat es guiaria pel poder religiosa, com s’observa en el seu assaig titulat «D'òptim reipublicae ‘statu' deque nova illa Utopia».

Thomas More va extreure la inspiració per crear el neologisme de la república de Plató (la primera utopia) ja que aquest el guià afirmant: «no crec que tingui cabuda en cap lloc de la terra» fent referència a la ciutat ideal que volia fundar.

4 La utopia de Thomas More

3 La republica de Plató

3

Neologisme: és una paraula de nova incorporació a un idioma, per tant la paraula utopia va ser incorporada a la llengua per Thomas More.

Autor/a: Majda El Mourabit

6


Utopia

4. Thomas More I.

Vida

Thomas More fou un humanista anglès, que va néixer el 1478 i va morir el 1535. Influït per John Colet, s'estigué quatre anys a la cartoixa de Londres; en sortí i es casà amb Jane Colet, de la qual tingué quatre fills; morta ella, es casà amb Alice Middleton.

5. Retrat de Thomas More

Fou contrari, des de bon començament, al divorci del rei Enric VIII. Tot i que acceptà la fórmula restrictiva de la seva capitalitat sobre l'església d'Anglaterra, presentà la seva renúncia a la cancelleria i després es negà a acceptar la llei de supremacia4, tot i acceptar la de successió, que legitimava Isabel, filla d'Anna Bolena.

Condemnat a la forca i a l'esquarterament, el rei commutà aquesta pena per la de decapitació, que tingué lloc el 6 de juliol de 1535.

II.

Obra

Entrà en contacte amb Erasme en el primer viatge d'aquest el 1499; des d'aleshores tingueren una gran amistat.

6. Thomas More amb la seva obra Utopia

En el camp de l'espiritualitat destaca la seva Utopia (1516), obra clàssica de l'humanisme, l'influx de la qual ha anat des de Bacon a G.Orwell. More, enllaçant amb l'estat utòpic dissenyat per Plató, rebutjava les injustes condicions socials d'Anglaterra i Europa, imaginava una societat millor, més justa i igualitària. Però en l'estat utòpic platònic, la justícia és relacionava amb la desigualtat; per tant una societat justa era aquella en la qual tothom feia el que li tocava, en funció de les seves qualitats desiguals. More, davant les empreses i als potents negocis familiars, va proposar la supressió de la propietat privada. Per tant; utopia és una illa amb economia col·lectiva on tothom té temps per la producció de textos literaris, l’oci i on els diners no tenen cap valor en el benestar personal

4

Llei de Supremacia: Llei del parlament anglès per la qual el rei —Enric VIII i els seus successors— era proclamat cap suprem de l'Església Anglicana

Autor/a: Majda El Mourabit

7


Utopia

5. Tipus de Utopies I.

La Utopia de Thomas More

Com ja haureu vist abans Thomas More fou un aristòcrata, partidari de les bones virtuts de la pagesia, la tradició i la religió que buscava una via de síntesi entre cristianisme i humanisme. More era un pessimista que no creia gaire en la llibertat individual. La seva obra utopia, forma part de les utopies socials Tot segui alguns elements clarament totalitaris en la seva Utopia:    

Enquadrament de la població en un sistema numèric rígid. 

Procediments arbitraris per mantenir el repartiment del poder. 

Treball obligatori per a tothom. 

Manca de llibertat sexual (matrimoni obligatori). 

Economia estatitzada, distribució de béns necessitats familiars pels magatzems imperials. 

segons

les

 Pel que fa l’obra de Thomas Mora, podem distingir que l’autor juga amb els noms grecs per mostrar-nos com és l’illa Utopia (Anglaterra)     

Hitlodeu vol dir mestre que explica romanços 

Amaurota significa Ciutat de la boira 

El riu Anhydris és el Riu sense aigua 

El país és governat pel rei Ademos que vol dir sense poble 

Està habitat pels Alaopolites, és a dir, els ciutadans sense ciutat 

Els veïns són els Acoriens, que vol dir, els homes sense país 

Mitjançant els anteriors exemples podem observar que More simplement volia escriure una sàtira.

Thomas More, creador de la Autor/a: Majda El Mourabit “Utopia” 8


Utopia II.

La utopia exemplar de Plató

És la primera utopia que va servir d’exemple a les utopies posteriors, es refereix principalment a la descripció que va fer Plató a la República. Plató va viure en una època amb una gran crisi política –a Atenes–, hi havia moltes guerres per aconseguir el poder polític de la ciutat. Aquests fets van provocar que Plató idealitzes o imagines un Estat perfecte basat en la Justícia, que estaria governat per Filòsofs i es dividiria en tres classes socials.

Les classes socials en que es dividia:

Els governants que eren filòsofs estarien prèviament educats per governar i no obtindrien riqueses ni propietats pel seu treball.

Autor/a: Majda El Mourabit

9


Utopia III.

La utopia social

Faria referència a la descripció d’una societat ideal com havíem vist anteriorment en el llibre Utopia de Thomas More. En aquest llibre explica la situació de l’illa d’utopia (Anglaterra) i com s’intercanvien el treball els seus habitants. Un fragment del segon llibre, on es pot veure clarament la ciutat utòpica que havia creat Thomas More en el seu llibre:

7. Un exemple de Utopia social

Autor/a: Majda El Mourabit

10


Utopia IV.

Utopia pedagògica

Consisteix en la proposta d'un nou model d'educació per Jean Jacques Rousseau en el seu llibre L'Emili Novel·la pedagògica, dividida en cinc llibres. L'autor hi exposa la seva concepció utòpica de l'educació dels infants (al camp i lluny de la ciutat i de la societat, considerades corruptores), basada en la convicció que l'individu és naturalment bo i que la seva personalitat ha d'ésser respectada sempre pel preceptor. Al llibre quart, el més famós, la visió de l'harmonia equilibrada de l'univers fonamenta un deisme contemplatiu. La novetat de les idees de Rousseau provocà un gran escàndol (el llibre fou condemnat a la foguera, i l'autor hagué de fugir a Suïssa), però l'obra ha tingut una gran repercussió.

8. El llibre Émile

Autor/a: Majda El Mourabit

11


Utopia V.

Les utopies agràries

Les utopies agràries són contes populars sobre el gran dia i, com és senzill de veure, en general giren al voltant del tema de l’alimentació, és tracta d’un món al revés que es una pura expressió de desigs però que no té una significació política, més enllà d’una expressió de protesta de caire humorístic.

Tot seguit un exemple de utopia agrària, una cançó de Soler i Amigó.

Una terra diu que hi ha que n’és molt bonica terra, Que als que treballen assoten i als que jeuen passen renda. Aquesta terra tan bona, la Gandòfia l’anomenen. Les pedres són de bon sucre, la fusta n’és de canyella, Les parets són de pinyons i les escales d’ametlla. Perquè no saben fer teules, de torrons fan les teulades, Perquè no tenen ciment, fan servir la melmelada. Els carrers de cotó fluix, perquè ningú hi ensopegui I les fonts que hi ha per ‘llí no ragen més que mistela. A tots els voltants del poble hi ha arbres que fan moneda; El diner per allí es perd perquè ningú l’arreplega. A les fleques i als hostals amb sense pagar s’hi menja I al que s’empenya a pagar el condemnen a galeres.

Autor/a: Majda El Mourabit

12


Utopia

6. Les funcions i etapes de la utopia I.

Les Funcions:

1. - Funció heurística: que converteix la utopia en una mena de hipòtesi de recerca.

2. - Funció crítica: envers la situació social existent, tota utopia parteix de la idea que el present és intolerable i el demà serà millor, és a dir que qualsevol utopia comença amb la insatisfacció del present, d’aquesta manera es “somia” amb una societat molt millor. 3. - Funció pràctica: la utopia incita a l'acció i en certa manera prefigura el demà, gràcies a la utopia es produeixen diverses revolucions que porten a reformes, per tal de millorar la societat b) Les Etapes: Segons Frank E. Manuel les utopies de la tradició occidental a partir de More es poden dividir en tres etapes: I. Utopies de la felicitat tranquil·la de More a la Revolució francesa: es busca un ordre social que minimitzi les possibilitats d'agressió física, disminuint al màxim la competitivitat. Hi ha una visió patriarcal i tradicionalista del poder, el poder sempre està en mans dels savis mai del jovent ni del poble. És purament intel·lectual, no es porta a la pràctica. II.

Utopies dinàmiques socialistes que ocupen la major part del segle XIX: el països estan comunicats mitjançant el transport, és a dir hi ha més competitivitat i pel que fa el poder, les utopies socialistes consideren que la societat no ha de ser dirigida i governada per un poder rígid i tradicional, com passava en les utopies de More, sinó simplement organitzada i administrada.

III.

Utopies psicològiques i filosòfiques del segle XX: durant aquesta etapa no es tracta tant de fer una profecia de destí, sinó de posar la ciència al servei de l’home pacífic i racional.

Una societat no viu sense utopies, és a dir, sense un somni de dignitat, de respecte a la vida i de convivència pacífica entre les persones i pobles. Si no tenim utopies ens empenyem en els interessos individuals i grupals i perdem el sentit del bé viure en comú.

Leonardo B

Autor/a: Majda El Mourabit

13


Utopia

7.Estudi d’opinió El passat 25 de març vaig passar una enquesta a unes 27 persones, la major part dels quals són noies d’entre 14 i 20 anys. L’enquesta és podia respondre online, gràcies a una eina de google Drive (spreadsheet), que et permet crear una enquesta i compartir-la en gran part de les xarxes social. Tot seguit podem observar el resultat de l’enquesta I.

Existència de la Utopia:

El 64% de la població que ha respòs l’enquesta té l’esperança que algun dia puguin viure una utopia, o si menys no, que arribi a existir. El 18% dels enquestats pensen que la utopia no existeix i que mai arribarà existir, és una simple ficció. I finalment, i en menor quantitat hi ha els que pensen que la utopia ha arribat a existir en algun moment de la historia de la humanitat però que no ha triomfat i a acabat desapareixen (9%) i en la mateixa quantitat ens trobem amb els que no saben que és la utopia, i par tant no saben que respondre. (9%). Per acabar de comentar aquest gràfic podem afirmar que la major part dels enquestats encara tenen l’esperança que algun dia arribi a existir la utopia.

Autor/a: Majda El Mourabit

14


Utopia

II.

Inventor de la paraula utopia:

Pel que fa a la pregunta, qui va inventar la paraula utopia, dels vint-i-set enquestat només el 18% l’ha encertat. Mentre que els enquestats que han respòs Aristòtil o Plató, un total de 82%, molt més de la meitat s’han equivocat. Aquest gràfic circular ens mostra com més de la meitat dels enquestats no saben qui és el creador de la paraula utopia.

III.

Altres qüestions:

En l’enquesta també hi podem trobar altres preguntes com; què és per vosaltres la utopia?, escriu el nom de tres llibres o pel·lícules que tractin la Utopia, qui va intentar crear una utopia i no se'n va sortir? Gràcies a les respostes d’aquestes preguntes he pogut arribar a la conclusió que la major part dels participants, suposen que la utopia és un pla o projecte que sembla irrealitzable en el moment que es concep, un món perfecte, en el que no hi hagi preocupacions, on tothom visqui feliç, o fins i tot un somni que mai es podria arribar a fer realitat. I finalment pel que fa als llibres o pel·lícules que tracten tant de manera indirecta com de manera directa el tema de la utopia, el món fantàstic destaquen el llibre l’Atlantida, i la pel·lícula un puente hacia Terabithia, entre molts altres.

Autor/a: Majda El Mourabit

15


Utopia

8.Conclusió

Finalment hem arribat a la conclusió. Jo crec que la utopia tot i semblar impossible per moltes causes -que hem tractat anteriorment- crec que tard o d’hora, d’alguna manera o altre es podrà fer realitat. Segurament ara sembla molt difícil, ja que es molt complicat fer realitat els desitjos de tota la societat a l’hora i més encara crear una societat o un món on tots visquessin feliços i satisfets. Què mai ningú hagi pogut crear una utopia no vol dir que sigui impossible, simplement vol dir que ens hem d’esforçar encara més tots per poder unir les nostres forces i poder fer realitat el somni que ara sembla impossible, crear una utopia. Per això en un futur m’agradaria que algú investigués que han fet malament les persones que han intentat crear una utopia i no s’han han ensordit, d’aquesta manera tots podrem saber on s’han equivocat i la pròxima vegada no caurem en la mateixa pedra.

Autor/a: Majda El Mourabit

16


Utopia

9.Bibliografia i webgrafia Atlas universal de filosofía: manual didáctico de autores, textos, escuelas i conceptos filosóficos. Barcelona: Océano, 2004. Print. Diccionario de filosofía. Barcelona: RBA, 2003. Print. Web de Filosofia i ètica (22/03/2013) http://www.xtec.cat/~asarsane/index.htm FilòPolis (30/03/2013) http://www.xtec.cat/~lvallmaj/ FiloXarxa (21/03/2013) http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/ Ramon Alcoberro. Filosofia i pensament. Utopies (15/03/2013) http://www.alcoberro.info/planes/utopia1.h La meva pagina web (07/03/2013) http://melmourabit.wix.com/filosofia-utopia

Autor/a: Majda El Mourabit

17

Treball de Recerca Filosofica  

El millor treball de filosofia del món. la utopia, el món ideal.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you