Page 1

broma, la /'bɾoma/ (noun) 1 chiste żart, psota: no estoy para bromas nie mam nastroju do żartów bromas

aparte żarty na bok cargo, el /'kaɾγo/ (noun) 1 cuota a pagar opłata; 2 ciężar: cargo de conciencia wyrzut sumienia; 3 puesto funkcja, stanowisko: alto cargo osoba na wysokim stanowisku familiar /fami'ljaɾ/ (adjective) 1 de la familia rodzinny; 2 conocido sławny, słynny, znany; 3 krewny; 4 íntimo poufały, zażyły: asunto familiar sprawa osobista grave /'gɾaβe/ (adjective) 1 enfermedad ciężki: está grave jest ciężko chory; 2 persona, situación poważny: es una persona muy grave jest bardzo poważną osobą; 3 peligroso niebezpieczny llamada, la /ʎa'maða/ (noun) 1 a la puerta dzwonek (do drzwi); 2 de teléfono rozmowa, rozmowa telefoniczna; 3 voz wezwanie: llamada al orden przywołanie do porządku mercado, el /meɾ'kaðo/ (noun) 1 ekonomia rynek: el mercado negro czarny rynek; 2 targowisko: robić

zakupy na targowisku/rynku hacer la compra en un mercado puerto, el /'pweɾto/ (noun) 1 port; 2 de montaña przełęcz; 3 refugio schronienie ropa, la /'ropa/ (noun) 1 tela materiał, tkanina; 2 traje; vestidos ubranie: ropa interior bielizna salida, la /sa'liða/ (noun) 1 puerta wyjście; 2 acción wyjazd, odjazd; 3 partida wydatek; 4 ocurrencia pomysł: ¡menuda salida! ależ pomysł!; 5 solución rowiązanie, pomysł, wyjście: no tenemos otra

salida nie mamy innego wyjścia sueño, el /'sweɲo/ (noun) 1 acto de dormir spanie; 2 ganas de dormir senność: tener sueño być sennym; 3 fantasía sen, marzenie

Słownik hiszpańsko-polski mLingua  

Mój mini słowniczek hiszpańsko-polski :) Poszło dość szybko i sprawnie, ale jak widać, słownik ten nie jest niestety zbytnio rozbudowany.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you