__MAIN_TEXT__

Page 1

PROPOZICIJE TRIGLAV - JADRANSKE VATERPOLO LIGE

2012./13. 7


Nakladnik: Jadranska liga d.o.o. Savska cesta 41 10 000 Zagreb Za nakladnika: Milivoj Bebić Autor: Milivoj Bebić Glavni urednik: Milivoj Bebić Lektura: Milivoj Bebić Ljiljana Šalinović Prepress: Jadranska liga d.o.o. Tisak: DES Split Tiskano u 200 primjeraka

Vaterpolo i plivački savez Crne Gore Hrvatski vaterpolski savez Vaterpolska zveza Slovenije


2


6


SADRŽAJ I. TEMELJNE ODREDBE 1. Temeljene odredbe II. OBVEZA NASTUPA 2. Obveza nastupa – Obveze sponzorstva III. NAČIN IGRANJA PRVENSTVA 3. Način igranja Prvenstva IV. UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA 4. Utvrđivanje redoslijeda V. PRAVA KLUBOVA GLEDE NASTUPA U NACIONALNIM PRVENSTVIMA I EUROPSKIM KLUPSKIM NATJECANJIMA 5. Prava klubova VI. KALENDAR IGRANJA TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE I RASPORED UTAKMICA 6. Kalendar utakmica VII. MOGUĆNOST PROMJENE UTVRĐENOG DATUMA IGRANJA UTAKMICA 7. Mogućnost promjene utvrđenog datuma igranja utakmica VIII. VRIJEME POČETKA UTAKMICE I NEDOLAZAK EKIPE 8. Vrijeme početka utakmice IX. IGRAČI 9. Igrači X. TRENERI I DUŽNOSNICI 10. Treneri i dužnosnici XI. TEHNIČKI UVJETI 11. Plivalište 8


12. Klupa za pričuvne igrače 13. Temperatura vode i osvijetljenje 14. Lopte 15. Kapice 16. Zapisnički stol 17. Plovak (uređaj za oslobađanje lopte) na centru igrališta 18. Položaj klupa za rezervne igrače 19. Vrijeme trajanja igre i elektronska oprema 20. Svlačionice 21. Utakmica - Pravila igre XII. RUKOVODSTVO UTAKMICE 22. Rukovodstvo utakmice 23. Nadležnost za određivanje Rukovodstva utakmice 24. Određivanje težine utakmice 25. Poredak za stolom Rukovodstva utakmice 26. Pričuve Rukovodstva utakmice 27. Razglas XIII. SASTANAK RUKOVODSTVA 28. Sastanak Rukovodstva 29. Izostanak suca ili delegata XIV. PREDSTAVLJANJE IGRAČA 30. Predstavljanje igrača 31. Press konferencija 32. Treninzi XV. TROŠKOVI KLUBOVA 33. Troškovi klubova 34. Sigurnost

9


XVI. SUCI UTAKMICA 35. Suci utakmica XVII. DELEGATI 36. Delegati 37. Supervizor 38. Pomoćni suci XVIII. ULAZAK NA BAZEN GLEDATELJA 39. Ograničenje za gledatelje 40. Zabrana simbola XIX. DOPING KONTROLA 41. Doping kontrola XX. GLAVNA I ALTERNATIVNA PLIVALIŠTA 42. Glavna i alternativna plivališta XXI. ŽALBE 43. Žalbe 44. Postupak rješavanja žalbe 45. Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje XXII. DISCIPLINSKE PRIJAVE 46. Opći dio XXIII. MANDATNE KAZNE 47. – 50. Prvostupanjski organ – Povjerenik XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE 51. Završne odredbe XXV. PEHARI, MEDALJE I NAGRADE 52. – 53. Svečanost proglašenja pobjednika i nagrade XXVI. TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA 2012./2013. 54. Raspored kola

10


PROPOZICIJE TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE ZA 2012./2013. GODINU

11


I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1.

1.1 TRIGLAV-Jadranska vaterpolo liga (u daljnjem tekstu Liga) je liga vaterpolo klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. 1.2. Prvenstvom Lige za muškarce za 2012./2013. godinu (u daljnjem tekstu: Prvenstvo) rukovode zajedno: Hrvatski vaterpolski savez, Vaterpolo i plivački savez Crne Gore i Vaterpolska zveza Slovenije, a provodi ga Povjerenik za natjecanje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41. 1.3. Načela i osnovne elemente sustava natjecanja donosi Upravni odbor Triglav-Jadranske vaterpolske lige. 1.4. Organizaciju provođenja i natjecanja provodi Povjerenik sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. 1.5. Sve odluke, obavijesti, izvješća, žalbe i slično, te pismeni podnesci smatraju se uredno poslanim, zaprimljenim i uručenim dostavom na broj faxa ili e-mail adresu koju pojedini klub ili dužnosnik doznači kao službenu adresu. 1.6. Odlukom Upravnog Odbora Jadranske lige službeni naziv lige za sezonu 2012./2013. je TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA. Triglav-Osiguranje je službeni sponzor lige za sezonu 2012./2013. II. OBVEZA NASTUPA Članak 2. 2.1. Prvenstvo se igra prema vaterpolskim pravilima FINA-e, prema pravilnicima posebno usvojenim od Upravnog odbora Triglav-Jadranske vaterpolo lige i ovim Propozicijama. 2.2. Pravo i obvezu nastupa u prvenstvu Triglav-Jadranske vaterpolo lige imaju sljedeći klubovi: a) iz Hrvatske: 1. VK “Jadran” - Split 2. VK “Jug-Croatia osiguranje” - Dubrovnik 3. VK “Medveščak” - Zagreb 4. HAVK “Mladost” - Zagreb 5. VK “Mornar- Brodospas” - Split 6. OVK “POŠK” - Split 12


7. VK “Primorje - Erste banka” - Rijeka 8. VK “Šibenik” - Šibenik b) iz Crne Gore 1. PVK “Jadran” - Herceg Novi 2. VK “Primorac” - Kotor 3. VK “Budva - M:tel” - Budva c) iz Slovenije 1. AVK “TRIGLAV” - Kranj

2.3. Za nenastupanje nakon što je prijavljen ili odustajanje od natjecanja klub će biti kažnjen sa 15.000 EUR-a. 2.4. U slučaju odustajanja od natjecanja nakon što je u njemu već počeo nastupati, klub će biti kažnjen sa 20.000 EUR-a, a svi rezultati tog kluba do trenutka odustajanja će se poništiti i neće biti korišteni pri sastavljanju tablice. 2.5. U slučaju odustajanja s pojedine utakmice, klub će se kazniti oduzimanjem šest (6) bodova i novčanom kaznom od 5.000 EUR-a. 2.6. Klubovi su obvezni prijaviti svoj nastup najkasnije 30 (trideset) dana prije početka Lige, a ako to nisu učinili smatraju se prijavljenim (sudionici prethodne sezone). 2.7. U slučaju da klub, iz nepredviđenih i opravdanih razloga (o čemu će odluku donijeti UO Triglav Jadranske lige), bude primoran odustati od natjecanja prije odigravanja 1. kola, pravo nastupa ima klub iz iste zemlje, a na prijedlog nacionalnog saveza. 2.8. Ukoliko navedeno u članku 2.7. ne bude moguće ostvariti, Upravni odbor će donijeti odluku o kvalitetnoj zamjeni. 2.9. Svaki klub koji ima pravo i obvezu nastupa u Ligi, u natjecanjima svog nacionalnog prvenstva ili kupa mora imati aktivne najmanje dvije mlađe kategorije. 2.10. Odlukom UO Triglav-JVL, svaki klub je dužan uplatiti kotizaciju u iznosu od 1.400,00 Eura u dvije rate na slijedeći način: 1. rata u visini od 700,00 Eura do 27.09.2012. 2. rata u visini od 700,00 Eura do 27.01.2013. Učesnici Final Foura TJVL su dužni uplatiti kotizaciju u visini od 700,00 Eura do 10.04.2013. 13


2.11. Temeljem članka 1.6. i potpisanog Ugovora o sponzorstvu između Triglav-

Osiguranja i Jadranske lige klubovi sudionici imaju slijedeće obveze: -

kod pismene i usmene komunikacije koristiti puni naziv lige “TRIGLAVJADRANSKA VATERPOLO LIGA“ - tijekom utakmica Jadranske lige na stativama golova zalijepiti osam (8) logotipa Triglav Osiguranja od 8cm po 2 na svakoj stativi - potopiti na dno bazena reklamni logotip Triglav Osiguranja, dimenzija 300x340cm unutar igrališta - postaviti po jedan (1) plivajući transparent Triglav Osiguranja iza svakog gola, dimenzija 8x0,7 m2 - postaviti jedan (1) transparent Triglav Osiguranja, dimenzija 4x1 m pokraj glavnog semafora - kod TV- prijenosa puštati reklamu Triglav Osiguranja na elektronskim reklamnim panoima ako su za to stvoreni uvjeti - postaviti reklamni logotip Triglav Osiguranja dimenzija 4x1 m ispred zapisničkog stola - suci za zapisničkim stolom i dva pokrajna suca moraju nositi majice sa logotipom Triglav Osiguranja 2.12. Svaki klub je obvezan ispuniti uvjete iz prethodnog stavka ovog članka na svakoj utakmici Triglav Jadranske vaterpolo lige na kojoj je domaćin. 2.13. Delegat će unijeti u poseban zapisnik poslije utakmice da li su ispunjeni svi uvjeti iz čl.2.st.11. odnosno koji nisu. 2.14. Za neispunjavanje uvjeta iz čl. 2. st. 11. i članka 2. st. 16. po izvještaju delegata utakmice, klub će biti kažnjen mandatnom kaznom iz čl.47. Propozicija 2.15. U slučaju posebnih okolnosti zbog kojih se kod nekih utakmica ne mogu ispuniti neki od uvjeta, klub o istom mora obavijestiti Povjerenika TriglavJadranske lige najmanje sedam (7) dana pred utakmicu, a koji će donijeti odluku o opravdanosti zahtjeva kluba. 2.16. Svaki klub domaćin utakmica JVL je dužan za svaku utakmicu koju organizira, napraviti nekoliko fotografija iz st.11. ovog članka te iste proslijediti Povjereniku za natjecanje putem maila ili poštom 2.17. Povjerenik za natjecanje Triglav-Jadranske vaterpolo lige je dužan isporučiti kompletni materijal iz st.11. ovog članka svim klubovima kako bi isti mogli postupiti u skladu sa navedenim člankom. 2.18. Ekipe moraju nastupiti u najboljem sastavu, jer jednostrano prepuštanje ishoda utakmice, nepostavljanje najboljih igrača od strane kluba da bi se pomoglo protivniku u svrhu nanošenja sportske štete ostalim klubovima, klub će biti sankcioniran novčano (mandatna kazna - po odluci Povjerenika).

14


2.19. Također će biti mandatno kažnjena ekipa koja nastupi iz neopravdanih razloga (opravdani razlozi su: potvrda liječnika o bolesti, iznenadne nepredviđenje okolnosti i slično) s vidno manjim brojem igrača od 14, a dovoljno za nastup po pravilima. 2.20. U slučaju prekršaja kluba iz prethodna dva stavka ovog članka UO Triglav Jadranske lige pored novčane mandatne kazne može donijeti odluku i o oduzimanju bodova. Broj oduzetih bodova će zavisiti o težini prekršaja, odnosno da li se isti prekršaj ponavljao. III. NAČIN IGRANJA PRVENSTVA Članak 3.

3.1.Prvenstvo se igra u dva dijela po sustavu na bodove. 3.2. Igra se po dvostrukom bod sustavu na način da je svaki klub u utakmicama s istim protivnikom po jedan put domaćin i gost. 3.3. Utakmicu organizira klub domaćin, odnosno klub koji je prvoimenovani u rasporedu natjecanja. Klub - domaćin ne može biti organizatorom utakmice na plivalištu gostujućeg kluba. 3.4. Četiri prvoplasirane ekipe igraju Final Four za prvaka Triglav JVL. 3.5.Polufinalne utakmice na Final Fouru igraju prvoplasirana i četvrtoplasirana ekipa nakon drugog uzvratnog dijela prvenstva, te drugoplasirana i trećeplasirana. 3.6. Ekipe pobjednice polufinalnih susreta igraju finalnu utakmicu za prvaka TJVL. Pobjednik finalne utakmice je ujedno i prvak TJVL za sezonu 2012-2013. dok je poraženi iz finalane utakmice drugoplasirani. 3.7. Utakmica za treće mjesto se ne igra, a trećeplasirana ekipa je poražena iz polufinalnog susreta, a bolje plasirana nakon drugog uzvratnog dijela prvenstva, a četvrtoplasirana ekipa poražena iz polufinalnog susreta , a lošije plasirana nakon uzvratnog dijela prvenstva. 3.8. Ostali klubovi od 5.-12. mj. zauzimaju redoslijed temeljem plasmana nakon završenih uzvratnih utakmica u drugom dijelu prvenstva ( nakon 22 kola) 3.9. Triglav - Jadranska vaterpolo liga je prvi dio nacionalnih prvenstava, te će rezultati i plasman važiti za nacionalna prvenstva Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

15


IV. UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA Članak 4.

4.1. Redoslijed se utvrđuje bodovanjem na način da pobjeda donosi tri boda, nerješen rezultat jedan bod, a poraz nula bodova. Četiri prvoplasirana kluba stječu pravo igranja na FF TJVL , a ostali klubovi se raspoređuju prema broju osvojenih bodova. Ako dva kluba, primjenom prethodne odredbe ovog članka postignu isti broj bodova, bolje je plasiran onaj klub koji je u međusobnim susretima ostvario povoljniji rezultat. Bolje plasiran je klub koji je u dva međusobna susreta ostvario veći broj bodova. U slučaju istog broja bodova u međusobnom susretu, bolje plasiran je klub koji iz dva međusobna susreta ima bolju gol razliku. U slučaju da ta dva kluba imaju i istu međusobnu gol razliku bolje je plasiran klub koji ima sveukupnu bolju gol razliku. Ako više od dva kluba postignu isti broj bodova, sastavlja se tablica samo između njih, temeljem rezultata njihovih međusobnih susreta. Na tablici je bolji onaj klub koji u međusobnim susretima ima najveći broj bodova. Ako na toj tablici dva ili više klubova imaju isti broj bodova bolje je plasiran, onaj klub koji ima bolju gol razliku na tablici sastavljenoj između njih. Ako dva ili više klubova imaju istu gol razliku, najbolji je onaj klub koji je na toj tablici dao najviše golova. Ako je za dva ili više klubova i to isto, redoslijed se određuje na način da je bolje plasiran onaj klub koji ima bolju ukupnu gol razliku. Ako bi i takva gol razlika bila ista za dva ili više klubova bolje je plasiran onaj klub koji je postigao više golova. Ako je i taj broj golova isti, bolji je onaj klub koji je primio manje golova. Ako se ni po jednom od navedenih kriterija ne može utvrditi redoslijed, isti će se utvrditi ždrijebom, koji će provesti Povjerenik, najkasnije 48 sati nakon posljednje utakmice. O mjestu i vremenu ždrijebanja obavijestiti će se zainteresirane klubove najkasnije 24 sata prije ždrijebanja. Prvak Triglav-Jadranske vaterpolo lige je pobjednik finalnog susreta Final Four-a, dok poraženi iz finalnog susreta zauzima 2. mjesto. Utakmice Finala Four-a se igraju do konačnog rezultata, što znači da se u slučaju neriješenog rezultata igraju produžeci (2x3min), odnosno ako je i nakon produžetaka neriješen rezultat, izvode se peterci do konačne pobjede.(FINA-pravila). 4.2. Izradu i dostavu konačne tablice će utvrditi Povjerenik, temeljem prethodnog stavka ovog Članka (4.1.). Povjerenik će svakom klubu poslati konačnu tablicu i to u roku od 48 sati po odigranoj zadnjoj utakmici u posljednjem kolu (Final Four-a). 16


4.3. Svaki klub može na konačnu tablicu podnijeti prigovor Povjereniku za natjecanje. Prigovor mora biti dostavljen do 12:00 sati slijedećeg dana po otpremanju tablice. Prigovor dostavljen poslije tog roka odbacit će se. 4.4. Povjerenik će svoju odluku po prigovoru poslati podnositelju i svim drugim zainteresiranima 48 sati po primitku. 4.5. Zainteresirani klub može protiv odluke Povjerenika iz prethodnog članka podnijeti žalbu Upravnom odboru Lige u roku od 24 sata po primitku. Žalba dostavljena poslije tog roka odbacit će se. Upravni odbor Lige će odluku o žalbi donijeti konsenzusom u roku od 8 dana od dana primitka žalbe. Ukoliko se na taj način ne uspije donijeti odluka, Upravni odbor lige će pristupiti ponovljenom glasovanju gdje će se odluka donijeti većinom glasova Odluka Upravnog odbora o žalbi je konačna i protiv nje se ne mogu poduzimati daljnji pravni lijekovi. 4.6. Triglav JVL je prvi dio nacionalnih prvenstava kao što je navedeno u prethodnom članku a način vrednovanja rezultata klubova svaki nacionalni savez će odrediti u propozicijam nacionalnih prvenstava. V. PRAVA KLUBOVA GLEDE NASTUPA U NACIONALNIM PRVENSTVIMA I EUROPSKIM KLUPSKIM NATJECANJIMA Članak 5.

5.1. Temeljem redoslijeda ostvarenog u Ligi klubovi ne stječu nikakva prava za nastupe u Europskim klupskim natjecanjima. 5.2. Svaki nacionalni savez će utvrditi posebne Propozicije za natjecanje klubova u nacionalnom prvenstvu. 5.3. Klubovi će plasmonom u nacionalnim prvenstvima ostvariti pravo nastupa u europskim klupskim natjecanjima

17


VI. KALENDAR IGRANJA TRIGLAV-JADRANSKE LIGE I RASPORED UTAKMICA Članak 6.

6.1. Kalendar igranja pojedinih kola (liga-sustav te Final Four) bit će priložen uz ove Propozicije i njihov je sastavni dio. Utakmice se moraju igrati u dane utvrđene Kalendarom i rasporedom utakmica. Iznimno od odredbe prethodnog stavka, utvrđeni datum igranja utakmice može se promijeniti samo pod uvjetom propisanim u odredbi sljedećeg Članka 7. ovih Propozicija. 6.2. UO Triglav JVLće donjeti odluku o mjestu odigravanja i organizatoru Final Foura najkasnije u periodu nakon završenog prvog dijela prvenstva (11. kola). .

VII. MOGUĆNOST PROMJENE UTVRĐENOG DATUMA IGRANJA UTAKMICA Članak 7.

7.1. Povjerenik može odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice zbog: TV prijenosa, nastupa kluba na međunarodnoj utakmici ili turniru koji je unijet u Međunarodni kalendar FINA-e, odnosno LEN-a, te zbog priprema i nastupa igrača reprezentativaca uoči i poslije nastupa njihove reprezentacije. 7.2. Povjerenik može odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice zbog TV prijenosa pod uvjetom da klub domaćin o tom pismeno obavijesti Povjerenstvo i gostujući klub najkasnije pet (5) dana prije utvrđenog datuma igranja utakmice. 7.3. Ako klub nastupa na međunarodnoj utakmici ili turniru koji je unijet u Međunarodni kalendar FINA-e, odnosno LEN-a, Povjerenik će odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja pod uvjetom da zainteresirani klub o tom pismeno obavijesti Povjerenika i protivnički klub najmanje deset (10) dana prije datuma održavanja međunarodnog susreta ili turnira. 7.4. Iznimno, ako je nastup kluba od posebnog interesa za nacionalni savez, a nastup nije u Međunarodnom kalendaru FINA-e, ili LEN-a, odgodu Povjerenik 18


može donijeti samo odlukom Upravnog odbora Lige na način da zainteresirani klub podnese pismenu zamolbu najmanje 15 (petnaest) dana prije termina odigravanja međunarodnog susreta ili turnira, uz suglasnost nacionalnog saveza. 7.5 Povjerenik može izvršiti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice bez suglasnosti klubova ako postoje obveze i ugovori između Jadranske lige i određene TV -producentske kuće. U tom slučaju Povjerenik je dužan obavijestiti klubove o promjeni najkasnije 5 dana prije utvrđenog datuma odigravanja utakmice. VIII. VRIJEME POČETKA UTAKMICE Članak 8.

8.1. Klub domaćin određuje vrijeme početka utakmice po Kalendaru natjecanja na dan odigravanja između 16:00 i 21:00 h. 8.2. Iznimno, klub domaćin može uz suglasnost protivničkog Kluba odrediti vrijeme početka utakmice izvan navedenog vremena, ali samo uz isključivu prethodnu suglasnost Povjerenika. 8.3. Zamolbu o promjeni satnice klub domaćin je obvezan uputiti Povjereniku najmanje tri (3) dana prije termina odigravanja utakmice prema rasporedu kola. 8.4. Prije putovanja gostujući klub mora biti u kontaktu s delegatom i klubom organizatorom i iste obavijestiti o vremenu dolaska i načinu putovanja. 8.5. Gostujuće ekipe moraju doći u mjesto odigravanja utakmice dan prije odigravanja, a ukoliko im to vozni red javnog prijevoza, tj. prometna povezanost omogućava, mogu doći i na dan odigravanja. 8.6. Ako je izostanak neopravdan, ekipa će biti kažnjena. 8.7. U slučaju opravdanog izostanka ekipe (ekstremne iznenadne situacije pri putovanju i sl.) dogovoriti će se termin odigravanja utakmice u roke od 24 sata ili u drugom terminu. 8.8. Gostujuća ekipa ne smije za prijevoz koristiti, voznim redom ili redom letenja, posljednje prijevozno sredstvo. U slučaju korištenja posebno unajmljenog autobusa ili osobnih vozila, polazak mora biti pravovremen, a predvidjeno vrijeme trajanja tako organiziranog putovanja mora biti dvostruko duže od uobičajenog vremena putovanja na istoj relaciji. 19


IX. IGRAČI Članak 9.

9.1. Klubovi sudionici Lige imaju pravo prijaviti najviše 25 igrača. 9.2. Pravo nastupa na pojedinoj utakmici ima 14 igrača. 9.3. Kako bi igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti sljedeće uvjete: a) posjedovati urednu registraciju i licencu nacionalnog saveza; b) obavljen liječnički pregled, a datum liječničkog pregleda ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana nastupa; c) posjedovati potvrdu o pregledu, ovjerenu i potpisanu jasnim faksimilom liječnika; d) ne smije biti kažnjen ni suspendiran. 9.4. Listu registriranih igrača za natjecateljsku sezonu nacionalni savez je dužan dostaviti Povjerenstvu najkasnije sedam (7) dana prije početka Lige. Ista mora biti ovjerena od nacionalnog vaterpolo saveza. 9.5. Pravo nastupa imaju igrači s ovjerene liste. 9.6. U tijeku natjecanja pojedini igrač ima pravo nastupa za klub za koji je prijavljen. 9.7. Klubu je dozvoljen nastup onog broja igrača stranog državljanstva koliko propisuje Registracijski pravilnik pripadajućeg nacionalnog saveza. 9.8. Svaki klub sudionik lige ima pravo registrirati novog igrača, i na taj način proširiti listu registriranih igrača, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Svaki novoregistrirani igrač mora imati status slobodnog igrača, tj. da nije nastupio ni za jedan klub u sezoni 2012./13. u natjecanjima zemalja članica LEN-a i FINA-e, o čemu treba priložiti potvrdu nacionalnog saveza. Da bi novoregistrirani igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti uvjete iz članka 9. stavka 9.3 ovih Propozicija. Igrač koji je bio registriran, a nije nastupio ili bio prijavljen u zapisnik s utakmice može promijeniti klub, ali samo i isključivo uz suglasnost Upravnog odbora Triglav - Jadranske vaterpolo lige, zaključno sa 31. prosincem 2012. godine. 9.9. Temeljem prethodnog stavka ovog članka svaki klub sudionik lige ima pravo registrirati novog igrača, i na taj način proširiti listu registriranih igrača do broja 25 (dvadesetpet), (stavak 9.1.) samo u slučaju da kod prijave liste za natjecateljsku sezonu (stavak 9.4.) ista nije bila popunjena zaključno sa 25 (dvadesetpet) imena igrača. Ako je lista bila popunjena do broja 25 neki od igrača koji nije nastupio može bit promjenjen u prijavi igračem koji ispunjava sve navedene uvjete. 20


X. TRENERI I DUŽNOSNICI Članak 10.

10.1. Klub je dužan kod prijave liste igrača prijaviti i trenera, pomoćne trenere i dužnosnike koji imaju pravo sjedenja na klupi za rezervne igrače. 10.2. Prijavljeni trener i pomoćni treneri moraju biti licencirani od strane nacionalnog saveza. 10.3. Sve prijavljene osobe na klupi za rezervne igrače ne smiju biti disciplinski kažnjene. XI. TEHNIČKI UVJETI

Članak 11. Plivalište 11.1. Utakmice se mogu igrati samo na bazenima koji ispunjavaju uvjete FINA-e. 11.2. Bazeni moraju zadovoljavati tehničke i sigurnosne uvjete. 11.3. Igralište i golovi moraju odgovarati FINA pravilima (WP1, WP2). 11.4. Organizator mora imati ispravne mjere i oznake igrališta i mora osigurati svu propisanu opremu i pribor, shodno FINA pravilima. 11.5. Ako se ustanovi da na plivalištu na postoje uvjeti za odigravanje utvrđeni FINA pravilima i ovim Propozicijama, a iste se ne otklone do zakazanog početka utakmice, utakmica će se odigrati najkasnije u roku od 24 sata. Sve nastale troškove gostujuće ekipe i ostalih dužnosnika snosi klub domaćin. 11.6. Kućica za ulaz isključenog ili rezervnog igrača (kod zamjene) mora biti označena na igralištu crvenom bojom ispred klupa za rezervne igrače koje se nalaze na suprotnoj strani stola rukovodstva utakmice. Članak 12.

Klupa za pričuvne igrače 12.1. Klupe za pričuvne igrače moraju biti postavljene na suprotnoj strani plivališta od stola rukovodstva utakmice. 12.2. Na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti tri (3) dužnosnika, uključujući trenere i sedam (7) pričuvnih igrača. 21


12.3. Dužnosnici i treneri moraju biti jednoobrazno odjeveni, u dugim hlačama i zatvorenoj obući. 12.4. Klupe za rezervne igrače, a posebno za gostujuće ekipe, kao i zapisnički stol, moraju biti zaštićeni od svakog kontakta s gledalištem. Članak 13. Temperatura vode i osvjetljenje 13.1. Minimalna temperatura vode je 24°, a maksimalna 27° za odigravanje utakmice. 13.2. Igralište mora biti kvalitetno osvjetljeno, jednako po cijeloj površini igrališta. 13.3. Delegat je osoba odgovorna za procjenu kvalitete osvjetljenja. Članak 14. Lopte 14.1. Utakmice se igraju loptama marke “TURBO”. 14.2. Klub domaćin dužan je na plivalištu osigurati najmanje pet (5) ispravnih lopti za odigravanje utakmice (FINA pravila, WP3). 14.3. Europska klupska natjecanja se igraju loptama marke “MIKASA” W6000W, te su klubovi dužni igrati tim loptama utakmicu TJVL koja je neposredno pred nastup ekipe u europskim klupskim natjecanjima a po zahtjevu ekipe koja nastupa u europskom natjecanju. Članak 15. Kapice 15.1. Ekipa koja je domaćin, odnosno prvoimenovana, igra u bijelim kapicama ili u kapicama “klupskih boja”, a gostujuća ekipa igra u plavim kapicama ili u kapicama “klupskih boja”, koje se moraju bitno razlikovati od boja kapica prvoimenovanog kluba. 15.2. Svaka ekipa mora sa sobom imati rezervni komplet kapica iste boje u kojoj nastupa i staviti ih na raspolaganje delegatu utakmice. 15.3. Kapice moraju imati brojeve od 1. do 14. Vratarske kapice moraju biti crvene boje.

22


15.4. Ako se u tijeku utakmice dogodi oštećenje kapice iz rezervnog kompleta, delegat će odrediti da ta ekipa u nastavku utakmica igra u bijelim ili plavim kapicama, koje mora osigurati domaćin-organizator. Članak 16. Zapisnički stol 16.1. Na stolu rukovodstva utakmice trebaju biti pokazivači osobnih grešaka za domaću ekipu bijele boje, a za gostujuću ekipu plave boje (dimenzija po FINA pravilima). 16.2. Na stolu mora biti crvena (treća osobna greška) i žuta zastavica (brutality), te zastavica bijele i plave boje (ulazak isključenog igrača). Članak 17. Plovak (uređaj za oslobađanje lopte) na centru igrališta 17.1. Na geometrijskom središtu igrališta treba biti plovak sukladno FINA pravilima. Članak 18. Položaj klupa za rezervne igrače 18.1. Klupa za rezervne igrače domaće ekipe na početku utakmice se nalazi na suprotnoj strani plivališta, od zapisničkog stola s lijeve strane, a gostujuća s desne strane. 18.2. Promjena strana rezervnih igrača i dužnosnika vrši se po FINA Pravilima. 18.3. Domaća ekipa može zauzesti klupu za rezervne igrače koja se nalazi na desnoj strani suprotno od zapisničkog stola, ali samo i isključivo uz suglasnost gostujuće ekipe i delegata utakmice. 18.4. U slučaju ne dobivanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka, poštivati će se stavak 1. ovog članka.

23


Članak 19. Vrijeme trajanja igre i elektronska oprema 19.1. Vrijeme trajanja igre je 4 x 8 minuta “čiste” igre, a mjeri se elektronskim semaforom. 19.2. Elektronski semafor mora sadržavati: a) pokazivač glavnog vremena b) pokazivač (broj) četvrtine igre koja je u tijeku c) pokazivač rezultata domaće i gostujuće ekipe d) pokazivač vremena od 30 sekundi posjeda lopte, koji se postavljaju diagonalno uz rub plivališta na gol liniji igrališta (najmanje 2, a najviše 4). 19.3. Odmor između četvrtina po FINA pravilima. 19.4. Na stolu Rukovodstva moraju biti dva ručna kronometra i žviždaljka radi označavanja time out-a. Članak 20. Svlačionice 20.1. Klub domaćin na plivalištu mora osigurati po jednu svlačionicu za svaku od ekipa i suce, koje moraju biti zaključane i čuvane. 20.2. Svlačionice za ekipe moraju imati kapacitet za najmanje 20 osoba.

Članak 21. Utakmica – Pravila igre 21.1. Liga se igra po FINA pravilima i ovim Propozicijama. 21.2. Pored navedenog u stavku 21.1. i svim drugim aktima koje je usvojio Upravni odbor Lige. XII. RUKOVODSTVO UTAKMICE Članak 22. 22.1. Rukovodstvo sačinjavaju dva suca, delegat utakmice, tajnik, zapisničar, mjeritelj glavnog vremena, mjeritelj vremena posjeda lopte, dva golna suca i liječnik, te, prema potrebi, supervizor. 24


22.2. Popis sudaca, delegata i supervizora su priloženi uz ove Propozicije i čine njihov sastavni dio, a donosi ga Upravni odbor Lige na prijedlog Povjerenika, a zaprimljen od nacionalnih saveza. 22.3. Klub domaćin je obvezan osigurati nazočnost liječnika jedan sat prije, za vrijeme utakmice i jedan sat poslije utakmice. 22.4. Mjeritelj glavnog vremena, mjeritelj posjeda lopte, zapisničar kao i golni suci moraju imati položen ispit za vaterpolskog suca, a njih određuje mjesna sudačka organizacija na zahtjev kluba domaćina. 22.5. U rukovodstvo utakmice ne ulaze delegati klubova. 22.6. Delegati klubova tijekom utakmice nemaju pravo sjediti za zapisničkim stolom. Članak 23. Nadležnost za određivanje Rukovodstva utakmice 23.1. Svaki nacionalni savez će dostaviti listu sudaca, delegata i supervizora, koji će biti sastavni dio ovih Propozicija (po odluci UO Triglav-JVL). 23.2. Suce, delegate i supervizore delegira Povjerenik s popisa iz prethodnog članka. 23.3. Prilikom delegiranja sudaca isključuju se suci po domicilu, osim ako Povjerenik procjeni težinu utakmice „lakom“ ili zbog izvanrednih okolnosti zamjene i slično. 23.4. Povjerenstvo, prema vlastitoj procjeni, za tešku utakmicu može odrediti supervizora. 23.5. Svaki sudac, delegat i supervizor su obvezni prisustvovati svakom seminaru Triglav-JVL. U slučaju neopravdanog izostanka isti će biti izostavljen sa liste za tekuću sezonu. U slučaju opravdanog izostanka u najkraćem roku će biti organiziran dodatni seminar. U slučaju izostanka sa ponovljenog seminara, sudac, delegat ili supervizor će biti suspendiran do kraja natjecateljske sezone. Članak 24. Određivanje težine utakmice 24.1. Težinu utakmice određuje Povjerenik. 24.2. Od strane Povjerenika utakmice mogu biti proglašene teškim, srednjim i laganim.

25


Članak 25. Poredak za stolom Rukovodstva utakmice 25.1. 1) Suci 2) Liječnik 3) Mjeritelj vremena posjeda lopte 4) Mjeritelj glavnog vremena 5) Zapisničar 6) Tajnik 7) Delagat 8) Supervizor 25.2. Osobe iz stavka 25.1. ne mogu biti službene osobe klubova prijavljenih za Ligu, izuzev liječnika. Članak 26. Pričuve rukovodstva utakmice 26.1. Prije utakmice klub domaćin delegatu mora identificirati najmanje jednu osobu koja će u slučaju potrebe zamijeniti nekog od članova Rukovodstva zapisničkog stola ili golnog suca. 26.2. Navedena osoba ili više njih dužne su sjediti u blizini stola Rukovodstva. Članak 27. Razglas 27.1. Službeni spiker sjedi na posebnom mjestu u blizini zapisničkog stola. 27.2. Spiker tijekom utakmice može gledateljima, putem razglasa, davati informacije o događajima i zanimljivostima sa utakmice i općenito o prvenstvu ili sportskim događanjima. 27.3. Spikeru je zabranjeno koristiti razglas za navijačke svrhe i poticati nasilje. 27.4. Razglas se može uz dozvolu delegata koristiti za posebnu scenografiju utakmice ukoliko se time ne narušava sportski događaj ili ometa ekipe. 27.5. Zabranjena je uporaba svih sredstava (sirene i slično) koje na nesportski način ometaju regularni tijek utakmice.

26


XIII. SASTANAK RUKOVODSTVA Članak 28. 28.1. Tehnički sastanak Rukovodstva na kojem su obvezni biti suci, delegati i predstavnici klubova, mora se održati jedan sat prije početka utakmice. 28.2. Ako delegat procjeni da sastanku iz predhodnog stavka ovog članka ne trebaju prisustvovati suci isti će ih o tome obavijestiti, te će se u tom slučaju “stručni” sastanak održati na samom plivalištu uz prisustvo delegata i sudaca utakmice i to najkasnije 30 min pred početak utakmice. Tom sastanku, po pozivu delegata su obvezni prisustvovati treneri ekipa. Članak 29. Izostanak suca ili delegata 29.1. Prije putovanja suci moraju biti u kontaktu s delegatom i klubom organizatorom i iste obavijestiti o vremenu dolaska i načinu putovanja. 29.2. Delegat i suci moraju doći u mjesto odigravanja utakmice dan prije odigravanja, a ukoliko im to vozni red javnog prijevoza, tj. prometna povezanost omogućava, mogu doći i na dan odigravanja. 29.3. U slučaju izostanka jednog od sudaca delegat će u kontaktu s Povjerenikom lige i predstavnicima klubova probati naći zamjenu u mjestu odigravanja utakmice. 29.4. Ako se ne uspije naći zamjena, ista će se odigrati najkasnije 24 sata nakon prvobitno određenog termina odigravanja. 29.5. Ako je izostanak neopravdan, sudac će biti suspendiran do kraja natjecanja. 29.6. U slučaju izostanka delegata, klubovi se mogu dogovoriti da netko od nazočnih kompetentnih dužnosnika preuzme tu dužnost, ali samo uz odobrenje Povjerenika natjecanja. 29.7. Ako se klubovi ne dogovore, utakmica će se odigrati u roku od 24 sata po pronalasku zamjene, a najkasnije 24 sata nakon prvobitno određenog termina odigravanja. 29.8. U slučaju neopravdanog izostanka, delegat će biti suspendiran do kraja natjecanja.

27


XIV. PREDSTAVLJANJE IGRAČA Članak 30. 30.1. Deset minuta prije početka utakmice vrši se predstavljanje igrača i sudaca na mjestu na bazenu koje odredi klub domaćin. 30.2. Za vrijeme predstavljanja, igrači nemaju kapice na glavi, no moraju biti jednoobrazno odjeveni. Članak 31. Press konferencija 31.1. U svrhu što bolje prezentacije Lige, treneri i igrači moraju biti na raspolaganju do 60 minuta poslije utakmice, radi izjava. Članak 32. Treninzi 32.1. Klub domaćin mora omogućiti gostujućoj ekipi nesmetan trening u trajanju od najmanje jednog sata na bazenu na kojem se igra utakmica, dan prije i na dan odigravanja utakmice i to najmanje osam sati prije početka utakmice. 32.2. Prostor za obavljanje treninga ne smije biti manji od polovice igrališta. XV. TROŠKOVI KLUBOVA Članak 33. 33.1. Svaki gostujući klub dužan je o svom trošku organizirati putovanje i smještaj za svoju ekipu. 33.2. Klub domaćin je dužan, na traženje gostujućeg kluba, pružiti pomoć pri organizaciji i pronalasku smještaja. 33.3. Klubovi se mogu samoinicijativno dogovoriti o razmjeni smještaja na bazi reciprociteta. 33.4 Gostujuća ekipa ne smije za prijevoz koristiti, voznim redom ili redom letenja, posljednje prijevozno sredstvo. U slučaju korištenja posebno unajmljenog autobusa ili osobnih vozila, polazak mora biti pravovremen, a predvidjeno vrijeme trajanja tako organiziranog putovanja mora biti dvostruko duže od uobičajenog vremena putovanja na istoj relaciji. 28


33.5. Klub domaćin je obvezan o vlastitom trošku osigurati hotelski smještaj temeljen na usluzi jednog ili dva puna pansiona za dva suca, delegata i, po potrebi, supervizora. 33.6. Troškove, naknadu za utakmicu i putne troškove sudaca, delegata i supervizora podmirit će Jadranska liga d.o.o. 33.7. Vrijeme polaska sudaca, delegata i supervizora na utakmicu mora biti pravovremen. Za njih vrijede ista pravila kao i za gostujuću ekipu, kako su opisana u stavku 4. ovog članka. 33.8. Klubovi organizatori domaćih utakmica su obvezni osigurati dužnosnicima, sucima, delegatu i, eventualno, supervizoru prijevoz od hotela do bazena ili od dolazne stanice ili zračne luke do hotela i obrnuto. 33.9. Sve troškove organizacije utakmice, što uključuje i troškove sudaca na zapisničkom stolu, mjeritelja vremena, gol sudaca i slično snosi klub domaćin. 33.10. Klub organizator Final Four-a snosi troškove tehničke organizacije turnira dok klubovi sudionici sami plaćaju prijevoz do mjesta odigravanja, smještaj i prehranu za svoju ekipu. Troškove putovanja i naknadu za suce, delegate i supervizore snosi “Jadranska liga d.o.o.“ 33.11. Svi klubovi su dužni uplatiti kotizaciju opisanu u čl.2.st.10. ovih Propozicija. Članak 34. Sigurnost 34.1. Klubovi organizatori su obvezni poduzeti sve mjere u organizaciji utakmice u cilju zaštite fizičkog integriteta sudionika i gledatelja. 34.2. Klubovi organizatori su dužni osigurati sigurnosne zaštitne mjere na bazenu i oko njega. 34.3. Za održavanje reda na bazenu odgovoran je klub organizator, koji je osim po ovim Propozicijama dužan postupiti i po svim zakonima o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, te uputama i zahtjevima delegata u cilju osiguravanja regularnih uvjeta za odigravanje utakmica. XVI. SUCI UTAKMICA Članak 35. 35.1. U sudačko tijelo se ubrajaju dva glavna suca, dva golna suca kao i osobe za zapisničkim stolom. 29


35.2. Glavni suci su obvezni na utakmice dolaziti u odjelu i kravati. 35.3. Suci ne smiju o navodima i događajima vezanim uz utakmicu, kao ni sportski događaj u cjelini, davati bilo kakve izjave i očitovanja izuzev nadležnim tijelima Lige. 35.4. Ni jedan sudac i službena osoba, kao niti pomoćni suci, ne smiju izravno ili neizravno nositi reklame, osim ako je to izričito odobreno odlukom Upravnog odbora Lige. 35.5. Upravni odbor Lige donosi liste sudaca, delegata i supervizora. 35.6. Svaki sudac je obvezan nositi košulje sa logotipom sponzora Triglav Osiguranje, tijekom suđenja utakmica Triglav-Jadranske vaterpolo lige 35.7. Povjerenik Triglav Jadranske lige je dužan nabaviti i dostaviti sucima košulje iz prethodnog stavka ovog članka. XVII. DELEGATI Članak 36. 36.1. Delegat je odgovoran za rad sudaca za zapisničkim stolom. 36.2. Delegat je obvezan na utakmice dolaziti u odjelu i kravati. 36.3. Delegat provjerava registracijsku listu igrača i dužnosnika, kao i liječničke preglede u registracijskoj iskaznici igrača. 36.4. Delegat je obvezan izvješće kontrole suđenja s ocjenom dostaviti Povjereniku sljedećeg dana nakon dana odigravanja utakmice. 36.5. Na zahtjev Povjerenika delegat i suci su dužni dostaviti dopunsko izvješće. 36.6. U slučaju prijave protiv izvršitelja, delegat izvješće mora dostaviti Povjereniku sljedećeg dana nakon dana odigravanja utakmice. 36.7. Delegat je dužan napraviti posebno izvješće temeljem čl.2.st.11. odnosno ispunjenja obveza klubova domaćina glede sponzora lige te isto dostaviti Povjereniku za natjecanje Triglav-JVL zajedno sa ostalim izvještajima sa utakmica. Članak 37. Supervizori 37.1. Ukazivanjem potrebe i u želji da suđenje utakmica u Ligi bude što kvalitetnije, kontrolu suđenja obavljat će posebni kontrolori (supervizori), koje za pojedine utakmice lige određuje Povjerenik. 30


37.2. U slučaju nemogučnosti (opravdane neraspoloživosti) supervizora za pojedinu utakmicu, Povjerenik Lige po potrebi umijesto supervizora može odrediti još jednog delegata. Članak 38. Pomoćni suci 38.1. Pomoćne suce za utakmice Triglav-Jadranske vaterpolo lige određuje klub domaćin s popisa registriranih sudaca nacionalnog saveza, ako Povjerenik ne delegira drugačije. 38.2. Suci sami ili na prijedlog delegata smjenjuju pomoćnog suca ako utvrde da isti čini pogreške, te time utječe na regularnost utakmica.

XVIII. ULAZAK NA BAZEN GLEDATELJA Članak 39. Ograničenje za gledatelje 39.1. Ulaz na bazen zabranjen je svim gledateljima koji žele ući noseći sobom alkoholna pića, oružje, predmete koji mogu prouzročiti ozljede, kao i pirotehničke predmete. 39.2. Ulaz na bazen zabranjen je i svim gledateljima koji su pod utjecajem alkohola, omamljujućih sredstava, stimulansa i sličnih tvari. 39.3. Ulaz na bazen zabranjen je gledateljima koji se nasilno ponašaju u krugu bazena prije ulaska na bazen. Članak 40. Zabrana simbola 40.1. Zabranjeno je na bazen unošenje ili isticanje simbola, amblema ili tekstova koji izravno ili neizravno potiču nasilje i/ili vrijeđaju. 40.2. Obveza je kluba organizatora utakmice takve simbole, ambleme ili tekstove odmah po isticanju ukloniti. XIX. DOPING KONTROLA Članak 41. 41.1. Utakmicu na kojoj će se provesti doping kontrola odredit će Povjerenstvo u dogovoru s Upravnim odborom Lige. Svi igrači dužni su podvrći se doping kontroli.

31


U slučaju doping kontrole, klubovi neće biti prethodno obaviješteni. 41.2. Jednog ili najviše dvojicu igrača po ekipi za doping kontrolu određuje se slučajnim odabirom tj. izvlačenjem brojeva, u prisustvu delegata i po jednog predstavnika svakog kluba. Izvlačenje se obavlja nakon odigrane druge četvrtine utakmice. 41.3. Odmah po završetku utakmice, odabrani igrači dužni su podvrći se doping kontroli, po želji u pratnji predstavnika kluba. 41.4. Kontrolu obavlja ovlašteni liječnik nacionalnog olimpijskog odbora ili ovlaštene agencije. 41.5. Igrač koji odbije doping kontrolu automatizmom će biti suspendiran, a konačna kazna bit će određena u roku od 30 dana (odlukom UO Triglav-JVL). 41.6. Osim igrača, novčanu kaznu snosit će i klub, što je uređeno ovim Propozicijama. 41.7. Ovlašteni liječnik uzete uzorake za doping kontrolu šalje akreditiranom laboratoriju Međunarodnog olimpijskog odbora na analizu. XX. GLAVNA I ALTERNATIVNA PLIVALIŠTA Članak 42. 42.1. Svaki klub sudionik Lige je dužan prijaviti glavni i alternativni bazen za odigravanje utakmica. 42.2. Glavni bazen mora ispunjavati sve tehničke uvjete sukladno ovim Propozicijama i FINA pravilima. 42.3. Ako glavni bazen ne ispunjava uvjete za regularno odigravanje utakmice delegat je dužan donijeti odluku o odigravanju iste na alternativnom bazenu. 42.4. Sve troškove nastale zbog odigravanja utakmice na alternativnom bazenu snosi klub domaćin. 42.5. U slučaju određivanja odigravanja na alternativnom bazenu, delegat odluku mora donijeti najmanje dvanaest sati prije početka utakmice. U slučaju takve odluke alternativni bazen ne smije biti udaljen više od 80 km od glavnog bazena. 42.6. U slučaju pravovremene obavijesti, odnosno prilikom delegiranja utakmice, klub domaćin može i službeno obavijestiti o igri na alternativnom bazenu, koje u tom slučaju može biti i na većoj udaljenosti. 32


XXI. ŽALBE Članak 43. 43.1. Žalbu na regularnost utakmice i povredu Pravila vaterpolske igre može pismeno, nakon utakmice, izjaviti svaka ekipa. 43.2. Žalba se najavljuje neposredno nakon završetka utakmice, a predaje u pismenom obliku i uručuje delegatu utakmice najkasnije 60 minuta po završetku utakmice. 43.3. Po primitku žalbe, suci i delegat utakmice daju svoje pismeno mišljenje i izjave o navodima iznesenim u žalbi, koje sljedećeg dana predaju Povjereniku. 43.4. Taksa na svaku pojedinačnu žalbu iznosi 200 €. Žalitelj je taksu dužan uplatiti prvog radnog dana po odigranoj utakmici, najkasnije do 12:00 sati na račun koji će dostaviti delegat. 43.5. U slučaju da klub žalitelj ne postupi po prethodnom stavku ovog članka, Povjerenik žalbu neće uzeti u razmatranje. 43.6. Žalbu u ime kluba žalitelja može podnijeti samo predstavnik kluba iz članka 10, stavak 10.1. ovih Propozicija. 43.7. Za utvrđivanje točnog vremena-datuma uplaćivanja takse na žalbu priznaje se jedino žig banke, kao i dospijeće plaćanja elektronskim putem. Članak 44. Postupak rješavanja žalbe 44.1. O žalbi koja je uzeta u razmatranje, Povjerenik će donijeti odluku najkasnije jedan dan prije dana odigravanja sljedećeg kola. 44.2. Povjerenik žalbu može usvojiti ili odbaciti. 44.3. Kada Povjerenik odbaci žalbu, utakmica se registrira postignutim rezultatom. 44.4. Kada Povjerenik usvoji žalbu, te poništi utakmicu, odredit će termin odigravanja nove utakmice, vodeći računa o Kalendaru natjecanja. 44.5 U slučaju usvojene žalbe uplaćena taksa na žalbu se vraća žalitelju. Članak 45. Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje 45.1. Klub žalitelj ima pravo na rješenje Povjerenika iz članka 44. ovih Propozicija uložiti žalbu u roku od 24 sata drugostupanjskom organu - Upravnom odboru Lige. 33


45.2. Upravni odbor Lige rješenje o žalbi donosi u roku od sedam dana od dana njezinog primitka. 45.3. Odluka Upravnog odbora Lige provest će se postupcima opisanim u članku 44, stavcima 44.3 i 44.4. 45.4. Odluka Upravnog odbora Lige je konačna i obvezuje sve stranke u sporu. XXII. DISCIPLINSKE PRIJAVE Članak 46. Opći dio 46.1. Disciplinske prekršaje po prijavama rješavat će disciplinski sudac u prvom stupnju, te Disciplinski sud Lige u drugom stupanju. 46.2. Disciplinskog suca i Disciplinski sud imenuje Upravni odbor Lige. 46.3. Upravni odbor donosi odluku o prihvaćanju Disciplinskog pravilnika Lige. Isti će biti dostavljen klubovima sudionicima Lige. XXIII. MANDATNE KAZNE Članak 47. Prvostupanjski organ – Povjerenik 47.1. Povjerenik ima ovlasti kažnjavanja sudaca, delegata, klubova, igrača, trenera i ostalih službenih osoba i sportskih djelatnika klubova koji prekrše propozicije Lige, temeljem članka 47. (mandatne kazne) direktno ili po prijavi delegata, odnosno po saznanju o prekršaju. 47.2. Pored navedenog u stavku 47.1, kažnjavat će se i zbog ostalih tehničkih propusta koji nastanu pri organiziranju i odvijanju utakmice, kao i nepoduzimanju svih radnji i nepoštivanju Pravilnika i drugih akata Lige.

34


47.3. Mandatne kazne su:

R.br.

KAZNE

EUR-a

1.

za svaki pravovremeno neobavljeni liječnički pregled igrača u registracijskoj iskaznici

150

2.

za neposjedovanje ispravnog termometra za mjerenje temperature vode

50

3.

za nepostavljanje stola za Rukovodstvo jedan sat prije početka utakmice s spremnim pomoćnim osobljem

100

4.

za neposjedovanje na plivalištu dovoljnog broja odgovarajućih obrazaca na zapisničkom stolu i svih ostalih pomagala po LEN i FINA pravilima

100

5.

za neposjedovanje pet ispravnih lopti za odigravanje utakmice čl. 14 propozicija

100

6.

za izostanak pomoćnog osoblja (gol suci, zapisničar, tajnik, mjeritelj vremena itd.)

100

7.

za neosiguravanje zamjenika po prednjem stavku prema delegiranju kluba domaćina

50

8.

za nejednoobraznost u odijevanju osoba zapisničkog stola

100

9.

za neispravno obilježeno igralište ili golove

150

10.

za nepostojanje ili nepravilnost plovka (uređaja za oslobađanje lopte na sredini igrališta)

50

11.

za nepostojanje ili neispravnost razglasa

100

12.

za neosiguranje telefaksa za slanje izvješća

100

13.

za neosiguravanje svlačionica za ekipe i suce

250

35


14.

za neosiguravanje termina treninga za gostujuću momčad za svaki termin

250

15.

za aktiviranje raketa, petardi i dimnih kutija

500

16.

za bacanje bezopasnih predmeta

150

17.

za bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede (upaljači, novac itd.)

500

18.

za bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti teške ozljede (kamen, stolica itd.)

19.

za sporni događaj koji prouzroči privremeni prekid utakmice

20.

za sporni događaj koji prouzroči prekid utakmice, bez mogućnosti nastavka (osim novčane kazne snosi se i ostala odgovornost po odluci disciplinskih sudaca prvog i drugog stupnja i Upravnog odbora)

2.500

21.

ako sporni događaj prouzroči ozljedu igrača ili ostalih službenih osoba, te ih onesposobi za igru ili obavljanje dužnosti

1.500

22.

ulazak i ometanje neovlaštenih osoba na plivališta prije utakmice

100

23.

ulazak i ometanje neovlaštenih osoba na bazenu za vrijeme utakmice

200

24.

za neopravdano i nepravovremeno neobavještavanje o promjeni plivališta ili vremena početka utakmice

100

25.

za neposjedovanje rezervnih kapica u “klupskim bojama”

100

26.

za neopravdan nedolazak kluba na utakmicu

5.000

27.

za odustajanje kluba od natjecanja u tijeku prvenstva

20.000

28.

za verbalne prijetnje službenih osoba ili igrača prema protivnicima i drugim službenim osobama

500

29.

za nasilno ponašanje službenih osoba ili igrača i fizičkih napada

36

1.500 500

1.000


30.

za verbalno vrijeđanje po nacionalnoj osnovi od strane službenih osoba i igrača

31.

za nesportsko ponašanje trenera i djelatnika na klupi (crveni karton)

200

32.

za nejednoobrazno odijevanje trenera i službenih predstavnika kluba na klupi za rezerve

100

33.

za neispravnost glavnog semafora

250

34.

za neispravnost semafora za ograničavanje napada (30 sek.)

100

35.

za neodgovorne izjave igrača koje nanose štetu ugledu lige i sponzorima lige

250

36.

za neodgovorne izjave trenera i službenih predstavnika klubova koje nanose štetu sponzorima i ugledu Lige

350

37.

za nepoštivanje obveza prema ugovorima TV prijenosa

38.

za ometanje utakmice glazbenim instrumentima koji ne spadaju u dozvoljena navijačka sredstva blizu klupa i zapisničkog stola

500

39.

za korištenje službenog mikrofona u navijačke svrhe

100

40.

za nepostavljanje osam (8) naljepnice Triglav-Osiguranja na stativama golova

500

41.

za nepostavljanje reklamnog logotipa Triglav-Osiguranja na dnu bazena unutar igrališta

500

42.

za nepostavljanje plivajućeg transparenta Triglav-Osiguranja iza golova

500

43.

za nepostavljanje transparenta Triglav-Osiguranja pokraj glavnog semafora

500

44.

za nepostavljanje logotipa Triglav-osiguranja ispred zapisničkog stola

500

45.

za neodijevanje majica sa logotipom Triglav-Osiguranja sudaca za zapisničkim stolom

500

2.500

5.000

37


Za sve slučajeve koji nisu precizirani ovim Propozicijama – mandatnim kaznama, Povjerenik može izreći kaznu od 100 do 2.000 Eura. Članak 48. 48.1. Mandatne kazne iz prethodnog članka izriče u prvom i konačnom stupnju Povjerenik. Mandatne kazne se uplaćuju na žiro račun Jadranske lige d.o.o. 48.2. Ako se utvrdi da je Povjerenik pogriješio prilikom donošenja odluke, Upravni odbor Lige može kao izvanrednu mjeru donijeti odluku o poništenju pojedine kazne. Članak 49. 49.1. Odluka Povjerenika o kazni je izvršna i predstavlja obvezu kažnjenog kluba ili osobe iz ovih Propozicija. 49.2. Ukoliko kažnjeni klub ne izvrši uplatu u roku od tri dana po dostavi odluke, isti će biti suspendiran do uplate. Članak 50. 50.1. Ako je prekršaj uz mandatni istodobno i disciplinski, prema odredbama Disciplinskog pravilnika Lige, pored izricanja mandatne kazne, pokrenut će se i redovan disciplinski postupak. 50.2. U slučaju ponavljanja prekršaja mandatne kazne se udvostručuju. 50.3. U slučajevima prethodnog stavka ovog članka Povjerenik je dužan pokrenuti i disciplinsku prijavu. XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 51. 51.1. Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Povjerenik, a na utakmicama delegat. Ove propozicije su obvezujuće za sve klubove i fizičke osobe učesnike Lige. 51.2. Za sve slučajeve koji nisu predviđeni ili obuhvaćeni odredbama ovih Propozicija, Povjerenik i Upravni odbor Lige će rješavati primjenom Pravilnika i ostalih akata FINA-e i LEN-a. 51.3. Ove Propozicije je donio Upravni odbor Triglav-Jadranske lige na svojoj 12-oj sjednici održanoj u Zagrebu, dana 27.08.2012. te stupaju na snagu danom donošenja, a započinju s primjenom u natjecateljskoj sezoni 2012./2013.

38


XXV. PEHARI I MEDALJE Članak 52. Svečanost proglašenja prvaka i nagrade 52.1. Prvak Lige (Pobjednik Final Four-a) dobiva prijelazni pehar pokrovitelja i repliku tog pehara u trajno vlasništvo. 52.2. Igrači, treneri i dužnosnici tri prvoplasirana kluba dobivaju medalje. Prvak dobiva medalje zlatne boje, drugo plasirani medalje srebrne boje te treće plasirani medalje brončane boje. Članak 53. 53.1. Upravni odbor Jadranske lige može posebnom odlukom odrediti nagrade tijekom ili nakon završetka prvenstva. 53.2. Nagrade mogu dobiti klubovi i pojedinci.

39


XXVI. Liga 2012./2013. 54. Raspored kola TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA Raspored kola RASPORED UTAKMICA 2012./2013. 1. kolo

29.09.2012. (subota)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel

7. 8.

JADRAN ST PRIMORJE EB

OVK POŠK BUDVA M-tel

9.

JUG CO

MORNAR BS

10. 11. 12.

HAVK MLADOST ŠIBENIK TRIGLAV

JADRAN HN PRIMORAC MEDVEŠČAK

13. 14. 15. 16. 17. 18.

BUDVA M-tel OVK POŠK JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS

2. kolo

3. kolo

4. kolo 19. 20. 21. 22. 23. 24.

40

ŠIBENIK JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK

06.10.2012. (subota)

10.10.2012. (srijeda) PRIMORAC MEDVEŠČAK ŠIBENIK PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV

13.10.2012. (subota)

JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO ŠIBENIK PRIMORAC TRIGLAV

MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel


5. kolo 20.10.2012. (subota) 25. 26. 27. 28.

BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK HAVK MLADOST

29.

JADRAN HN

30.

MORNAR BS

6. kolo

27.10.2012 (subota).

31. 32. 33. 34. 35. 36.

PRIMORJE EB ŠIBENIK MEDVEŠČAK PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST

37. 38. 39. 40. 41. 42.

MORNAR BS BUDVA M:tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC JADRAN HN

7. kolo

JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC ŠIBENIK JUG CO predkolo 17.10.2012. (srijeda) PRIMORJE EB

JUG CO OVK POŠK BUDVA M –tel MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST

10.11.2012. (subota) HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV ŠIBENIK

8. kolo 21.11.2012. (srijeda) 43.. 44. 45. 46. 47. 48.

ŠIBENIK JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN

49. 50. 51. 52. 53. 54.

TRIGLAV MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC

9. kolo

TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS

15.12.2012. (subota) JADRAN ST ŠIBENIK JADRAN HN HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB

41


10. kolo

05.01.2013. (subota)

55. 56. 57. 58. 59. 60.

JADRAN HN MORNAR BS ŠIBENIK PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST

61. 62. 63. 64. 65. 66.

PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK

11. kolo

OVK POŠK BUDVA-tel JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK

26.01.2013. (subota) HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB ŠIBENIK MORNAR BS JADRAN HN

12. kolo 09.02.2013. (subota) 67. 68. 69. 70. 71. 72.

ŠIBENIK JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK

73. 74. 75. 76. 77. 78.

OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS JADRAN HN PRIMORAC MEDVEŠČAK

79. 80. 81. 82. 83. 84.

PRIMORAC MEDVEŠČAK ŠIBENIK PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV

13. kolo

14. kolo

42

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel

13.02.2013. (srijeda) JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST ŠIBENIK TRIGLAV

16.02.2013. (subota) BUDVA M-tel OVK POŠK JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS


15. kolo

20.02.2013. (srijeda)

85. 86. 87. 88. 89. 90.

MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST MEDVEŠČAK OVK PŠK BUDVA M-tel

91. 92. 93. 94. 95. 96.

JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC ŠIBENIK JUG CO PRIMORJE EB

97. 98. 99. 100. 101. 102.

JUG CO OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST

103.

HAVK MLADOST

104.

JUG CO

105. 106. 107. 108.

PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV ŠIBENIK

109. 110. 111. 112. 113. 114.

TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS

16. kolo

17. kolo

18. kolo

19. kolo

JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO ŠIBENIK PRIMORAC TRIGLAV

23.02.2013. (subota) BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS

02.03.2013. (subota) PRIMORJE EB ŠIBENIKMEDVEŠČAK PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST

09.03.2013. (subota) MORNAR BS BUDVA M-tel predkolo 06.03.2013 (srijeda) OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC JADRAN HN

13.03.2013. (srijeda) ŠIBENIK JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN

43


20. kolo

16.03.2013. (subota)

115. 116. 117. 118. 119. 120.

JADRAN ST ŠIBENIK JADRAN HN HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB

121. 122. 123. 124. 125. 126.

OVK POŠK BUDVA M-tel JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK

127. 128. 129. 130. 131. 132.

HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB ŠIBENIK MORNAR BS JADRAN HN

21. kolo

22. kolo

TRIGLAV MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC

23.03.2013. (subota) JADRAN HN MORNAR BS ŠIBENIK PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST

06.04.2013. (subota) PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST BUDVA -tel OVK POŠK MEDVEŠČAK

13 i 14.04.2012. ( subota, nedjelja) FF TJVL Raspored – Bergerove tablice Plasman klubova u sezoni 2011/2012 i brojevi po plasmanu (Bergerove tablice) kao temelj za raspored prvenstva TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE za sezonu 2012/2013 , bezprvoplasiranogPRORECCAnanačindajeondabrojjedanPRIMORJE,broj2.JUG itd.UmjestoKoper-­Rokavausezoni2012/13nastupitćeTriglavizKranja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

44

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC AŠDV KOPER ROKAVA (TRIGLAV - KRANJ) JADRAN ST ŠIBENIK


51


DISCIPLINSKI PRAVILNIK T R I G LAV – J V L 2012/2013

52


SADRŽAJ I. OPĆI DIO 1-2. Opći dio 3. Svrha kažnjavanja 4. Namjeran prekršaj i prekršaj s propustom 5. Nepoznavanje propisa 6. Kažnjavanje pokušaja 7. Poticaj i pomaganje 8. Određivanje kazne 9. Utvrđivanje kazne 10. Zastara 11. Kažnjavanje bez saslušanja 12. Subjekti disciplinske odgovornosti 13. Vrste kazni 14-17. Primjena kazni 18. Potvrđivanje klupske kazne 19. Prekršaji na utakmicama Triglav-Jadranske vaterpolo lige 20. Uređivanje činjenica II. POSEBNI DIO 21. Nesportsko ponašanje 22. Gruba igra 23-28. Fizički napad 29-30. Propusti u organizaciji i neredi na plivalištu 31-35. Prekid igre, napuštanje plivališta, neigranje utakmice 36. Neopravdani nedolazak na utakmicu 37. Odustajanje od natjecanja 38-39. Lažiranje, nagovaraje, podmićivanje 40. Vrijeđanje i kleveta 41. Prekršaji u vezi s registracijom igrača 42. Davanje lažnog iskaza 43. Nedolično ponašanje 44. Lažno prijavljivanje 45. Neosiguravanje osnovnih uvjeta natjecanja 46. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti 47. Posebni prekršaji pri obavljanju službene dužnosti na natjecanju 48. Posebni prekršaji pri obavljanju trenerske dužnosti na natjecanju 49. Kršenje izvršenja kazni 50. Financijski prekršaji 51. Otežavanje istrage 52-53. Prekršaji sudaca i delegata

53


III. DISCIPLINSKI POSTUPAK 54-56. Načela u disciplinskom postupku 57-58. Disciplinski organi i njihov izbor 59. Nadležnost prvostupanjskog disciplinskog organa 60. Nadležnost drugostupanjskog disciplinskog organa 61-62. Sastav disciplinskih organa 63-69. Pokretanje disciplinskog postupka 70-71. Vrste odluka 72-76. Izrada pisane odluke i dostavljanje 77-81. Suspenzija IV. PRAVNI LIJEKOVI 82-84. Žalba 85-87. Izvanredni pravni lijekovi i ponavljane postupka 88. Izvanredno ublažavanje kazne 89-92. Zahtjev za zaštitu zakonitosti 93. Evidencija kazni V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 94-96. Prijelazne i završne odredbe

54


DISCIPLINSKI PRAVILNIK TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE

55


I.OPĆI DIO Opći dio Članak 1. 1.1.Disciplinski pravilnik Triglav-Jadranske vaterpolo lige (dalje u tekstu Pravilnik) utvrđuje disciplinske prekršaje, propisuje mjere, kazne, kao i postupak za kažnjavanje igrača, dužnosnika, stručnih i tehničkih rukovoditelja klubova, sudaca, delegata, organizacije i njihove organe koji izvrše disciplinski prekršaj, a u svrhu zaštite sportskog ugleda i morala, organiziranosti i discipline u TriglavJadranskoj vaterpolo ligi. Članak 2. 2.1. Disciplinski prekršaj predstavlja svako kršenje odredbi Propozicija TriglavJadranske vaterpolo lige, Disciplinskog pravilnika i drugih akata te propisa nadležnih organa Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Svrha kažnjavanja Članak 3. 3.1. Svrha disciplinskog kažnjavanja je pomagati pravilnom odgoju igrača i sportskih djelatnika i osigurati pravilnu primjenu propisa Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Prekršaj:Namjeran ili propustom Članak 4. 4.1. Tko učini disciplinski prekršaj utvrđen Pravilnikom ili drugim propisima Triglav-Jadranske vaterpolo lige namjerno ili iz nehata, bit će kažnjen po odredbama ovog Pravilnika. 4.2. Prekršaj iz nehata može biti blaže kažnjen. Nepoznavanje propisa Članak 5. 5.1. Nepoznavanje Pravilnika te ostalih propisa i akata Triglav-Jadranske vaterpolo lige ne oslobađa odgovornosti prekršitelja.

56


Kažnjavanje pokušaja Članak 6. 6.1. Disciplinski prekršaj ostao je u pokušaju, kad je počinitelj s umišljajem (namjerno) započeo ili dovršio štetnu radnju, a štetna posljedica nije nastupila. 6.2. Prekršitelj koji je ostao u pokušaju, kažnjava se kaznom propisanom za prekršaj, a može se i blaže kazniti. Poticaj i pomaganje Članak 7. 7.1. Tko drugog potakne ili mu pomogne u prekršaju, kaznit će se kao prekršitelj, s tim što se pomagač može blaže kazniti. Određivanje kazne Članak 8. 8.1. Prilikom određivanja kazne počinitelju disciplinskog prekršaja moraju se uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje postoje u konkretnom slučaju, njegove posljedice, stupanj odgovornosti prekršitelja, prijašnje ponašanje, kao i njegovo ponašanje poslije učinjenog disciplinskog prekršaja. Utvrđivanje kazne Članak 9. Ako je učinjeno više prekršaja, prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i u izricanju glavne kazne postupit na slijedeći način: 9.1. Ukoliko je za neke prekršaje u stjecanju utvrđena novčana kazna, a za druge, druga vrste kazne predviđene ovim Pravilnikom, izreći se se, pored novčane, i ta druga utvrđena kazna. 9.2. Za prekršaje u stjecanju za koje su predviđene novčane kazne, odnosno kazne zabrane igranja, obavljanja dužnosti odnosno vremenske kazne, izreći će se jedinstvena kazna čija visina ne smije prijeći zbroj utvrđenih kazni niti najveću propisanu mjeru te vrste kazne.

57


Zastara Članak 10. 10.1. Nitko ne može biti kažnjen niti se postupak može pokrenuti ako prijava nije podnesena u roku od 8 dana po saznanju o učinjenom prekršaju, izuzev nagovaranja, podmićivanja te prekršaja vezanim uz registraciju. 10.2. Apsolutna zastara nastupa godinu dana poslije izvršenog prekršaja, a u svezi s registracijom igrača dvije godine. Kažnjavanje bez saslušanja Članak 11. 11.1. Nitko ne može biti kažnjen prije nego bude saslušan. 11.2. Smatrat će se da je netko saslušan, ako na poziv nadležnog organa dostavi svoju izjavu u pisanom obliku. 11.3. Ako počinitelj prekršaja odbije pristupiti saslušanju ili ne dostavi pisanu izjavu u stavku 11.2., u roku koji utvrdi organ koji vodi disciplinski postupak, smatrat će se da je saslušan. 11.4. Urednim pozivom smatra se izravna dostava na adresu prijavljenog uz potvrdu o prijemu, kao i putem telefaxa ili e-maila na adresu vaterpolskog kluba, odnosno adresu vaterpolske organizacije čiji je prijavljeni član. Subjekti disciplinske odgovornosti Članak 12. 12.1. Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se na igrače, klubove, stručne i tehničke rukovoditelje klubova, trenere, suce i delegate Triglav-Jadranske vaterpolo lige, članove organa upravljanja klubova Triglav-Jadranske vaterpolo lige i dužnosnike. Vrste kazni Članak 13. Za učinjeni disciplinski prekršaj, mogu se izreći sljedeće kazne: 13.1. Za igrače 13.1.1. Opomena 58


13.1.2. Novčana kazna od 50 do 3.000 eura, 13.1.3. Zabrana igranja prvenstvenih utakmica do 3 godine. 13.2. Za klubove: 13.2.1. Opomena 13.2.2. Novčana kazna od 50 do 20.000 eura 13.2.3. Zabrana igranja prvenstvenih utakmica na plivalištu kao domaćin od jedne (1) do šest (6) utakmica, ili od tri (3) mjeseca do jedne godine, oduzimanje bodova od jednog (1) do šest (6). 13.3. Za dužnosnike, djelatnike i članove klubova: 13.3.1. Opomena 13.3.2. Zabrana obavljanja dužnosti za određeni broj utakmica od jedne (1) do šest (6). 13.3.3. Zabrana obavljanja dužnosti od 3 mjeseca do 3 godine 13.3.4. Isključenje iz organizacije 13.4. Za stručno-tehničke rukovoditelje i trenere 13.4.1. Opomena 13.4.2. Novčana kazna od 50 do 2.500 eura 13.4.3. Zabrana vođenja određenog broja prvenstvenih utakmica od jedne (1) do šest (6), 13.4.4. Zabrana obavljanja funkcije na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca do tri (3) godina. 13.4.5. Isključenje iz organizacije 13.5. Za suce, delegate utakmice 13.5.1. Opomena 13.5.2. Zabrana vođenja, odnosno obavljanja delegatske dužnosti od jedne (1) do šest (6) utakmica 13.5.3. Zabrana obavljanja dužnosti suca odnosno delegata na prvenstvenim utakmicama od tri (3) mjeseca do tri (3) godine. 13.5.4. Isključenje iz organizacije 13.6. Kazne mogu biti novčane i vremenske.

59


Primjena kazni Članak 14. 14.1. Kazne se primjenjuju po načelu jedinstvenosti što znači da izrečena vrsta kazne prema pojedincu djeluje u odnosu na sve njegove moguće vrste aktivnog sudjelovanja u vaterpolo sportu u matičnom klubu ili novom klubu. 14.2. Ukoliko se kazna nije izvršila tijekom igranja u Triglav-Jadranskoj vaterpolo ligi, nastavak izvršenja kazne biti će u okviru nacionalnih saveza. 14.3. Ukoliko se kazna nije izvršila tijekom igranja u okviru takmičenja nacionalnih saveza, nastavak izvršenja kazne biti će u okviru igranja TriglavJadranske lige. Članak 15. 15.1. Ako igrač tijekom izdržavanja kazne prijeđe u drugi klub, izdržavanje kazne nastavlja se u tom klubu. Isto pravilo vrijedi za trenere, stručno-tehničke rukovoditelje, djelatnikečlanove klubova i dužnosnike, s tim da oni ne mogu obnašati nikakvu funkciju u vaterpolo sportu za vrijeme trajanja kazne, osim u slučaju da je kazna bila isključivo novčana. 15.2. Svi oni prema kojima se može primijeniti ovaj Pravilnik, mogu biti pozvani na disciplinsku odgovornost i kažnjeni u smislu odredaba ovog Pravilnika, zbog povreda obveznog ponašanja, učinjenih: a) za vrijeme aktivnog obavljanja funkcije, b) izvan vrijeme aktivnog obavljanja funkcije, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, ukoliko je vezano uz sport. Članak 16. 16.1. Kazna zabrane igranja povlači i kaznu zabrane obavljanja dužnosti u vaterpolo sportu i obratno. 16.2. Ukoliko je klub kažnjen oduzimanjem bodova, a do izricanja kazne nije osvojio dovoljan broj bodova, oduzet će mu se bodovi koje osvoji do kraja prvenstva tekuće godine ili će mu se uračunati kao minus bodovi u idućem prvenstvu. 16.3. Neće se smatrati da je igrač izdržao kaznu zabrane igranja na utakmici koju je njegova momčad predala bez borbe, na utakmici koja je prekinuta ili poništena. 60


Članak 17. 17.1. Rok plaćanja novčanih kazni je 8 dana od dana uručenja pravomoćne odluke. 17.2. Klub, igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, koji u navedenom roku ne plati novčanu kaznu, suspendira se do uplate iznosa. Potvrđivanje klupske kazne Članak 18. 18.1. Odluka o kazni koju izrekne klub djeluje samo u sklopu kluba. 18.2. Da bi odluka o kazni koju izrekne klub djelovala u sklopu cijele TriglavJadranske vaterpolo lige, klub je dužan u roku od 8 dana od pravomoćnosti odluke kaznu dostaviti Povjerenstvu Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Prekršaji na utakmicama Triglav-Jadranske lige Članak 19. 19.1. Igrač isključen na utakmici koja se igra u sklopu Triglav-Jadranske vaterpolo lige ili međunarodnih natjecanja odgovara po propisima TriglavJadranske vaterpolo lige ili po propisima međunarodne organizacije. 19.2. Igrač iz stavka 19.1. ako posebnom odlukom nadležnog organa TriglavJadranske vaterpolo lige nije suspendiran ili kažnjen, ima pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama i drugim javnim utakmicama. Uređivanje činjenica Članak 20. 20.1. Disciplinski organi donose odluke, izriču kazne na osnovu provedenih dokaza i pribavljenih mišljenja i podataka od službenih osoba te organa TriglavJadranske lige kao i policijskih službi i drugih državnih organa te i neposrednog zapažanja. 20.2. TV snimka ili video zapis može se koristiti kao dokazni materijal. 20.3. Kao dokaz iz stavka 20.1. mogu se uzeti izjave dane i pred drugim organima.

61


II. POSEBNI DIO Nesportsko ponašanje Članak 21. 21.1. Tko se nesportski ponaša prema igraču svoje ili suparničke momčadi, sucu sportskom djelatniku, treneru, stručno-tehničkom rukovoditelju, delegatu, rukovodstvima vaterpolo organizacija i gledateljima za vrijeme igre, poslije igre, na plivalištu ili izvan njega, bit će kažnjen: -opomenom -novčanom kaznom do 1.500 eura -zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti od jedne (1) do šest (6) utakmica -zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti do tri (3) godine 21.2. Nesportskim ponašanjem smatra se: psovanje, nepristojne geste, prigovaranje i prkošenje odlukama sudaca i uputama rukovodstava vaterpolo organizacija i djelatnika koji obavljaju određenu dužnost, kao i izazivanje igrača (guranje, povlačenje i sl.) svoje i protivničke momčadi, djelatnika i gledatelja, riječima, pokretima i gestama, kao i sve one radnje koje mogu štetiti ugledu vaterpola. 21.3. Kazna može biti izrečena novčano i vremenski. Gruba igra Članak 22. 22.1. Igrač koji grubo igra, bit će kažnjen od jedne (1) do tri (3) utakmice zabrane igranja i novčanom kaznom do 500 eura. U slučaju nanošenja težih ozljeda i vremenskom kaznom od jedne (1) do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 2.500 eura. 22.2. Grubom igrom podrazumijeva se takva namjerna igra, čiji je cilj onesposobiti protivničkog igrača, odnosno nanijeti povrede udarcem ruke, noge ili glave.

62


Fizički napad Članak 23. 23.1. Igrač koji udari svog ili suparničkog igrača kada ovaj nije u posjedu lopte, bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od tri (3) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom u iznosu do 2.500 eura. 23.2. U ponovljenom slučaju, gore navedene kazne izriču se u dvostrukom iznosu i vremenu trajanja. 23.3. Za pokušaj udaranja svog ili suparničkog igrača koji nije u posjedu lopte, igrač će biti kažnjen zabranom igranja od jednog (1) do tri (3) mjeseca i novčanom kaznom do 300 Eura. Članak 24. 24.1. Igrač koji fizički napadne svog ili suparničkog igrača za vrijeme utakmice na igralištu ili izvan njega bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od tri (3) mjeseca do godine dana i novčanom kaznom do 2.500 eura. 24.2. U težem ili ponovljenom slučaju, kad se utvrdi da je igrač ozlijedio drugog ili je imao namjeru drugog teže ozlijediti, gore navedene kazne se udvostručuju. 24.3. Za pokušaj fizičkog napada na svog ili suparničkog igrača, izreći će se kazna zabrane igranja do tri (3) mjeseca i novčana kazna do 1.000 Eura. Članak 25. 25.1. Igrač koji fizički napadne suca u plivalištu ili izvan plivališta bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od šest (6) mjeseci do godinu dana i novčanom kaznom do 3.000 eura. 25.2. U težem ili ponovljenom slučaju, kada se utvrdi da je igrač ozlijedio ili je imao namjeru teže ozlijediti, iste se gore navedene kazne izriču dvostruko. 25.3. Za pokušaj fizičkog napada na suca, igrač će biti kažnjen zabranom igranja do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 1500 eura. Članak 26. 26.1. Igrač koji fizički napadne člana Rukovodstva ili njegovog delegata, svog ili protivničkog trenera, stručno-tehničkog rukovoditelja ili drugog sportskog djelatnika, za vrijeme obavljanja funkcije ili izvan toga, bit će kažnjen po odredbama Članka 25. ovog Pravilnika. 63


Članak 27. 27.1. Igrač koji fizički napadne gledatelja za vrijeme igre ili poslije završetka utakmice, bit će kažnjen zabranom igranja do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 2.500 eura. Članak 28. 28.1. Vaterpolo djelatnik: sudac, dužnosnik, delegat, trener, stručno - tehnički rukovoditelj, član kluba, koji fizički napadne igrača, sportskog djelatnika suparničkog kluba, gledatelja ili člana Rukovodstva, bit će kažnjen zabranom obavljanja funkcije u trajanju od šest (6) mjeseci do jedne godine. 28.2. U težem i ponovljenom slučaju, ova će se kazna udvostručiti. 28.3. Za pokušaj fizičkog napada na igrača, sportskog djelatnika suparničkog kluba, gledatelja ili člana vaterpolskog rukovodstva, vaterpolo djelatnik: sudac, dužnosnik, delegat, trener, stručno - tehnički rukovoditelj, član kluba bit će kažnjen zabranom obavljanja funkcije u trajanju do šest (6) mjeseci. Propusti u organizaciji i neredi na plivalištu Članak 29. 29.1. Klubu koji ne organizira utakmicu u skladu s propisima i Propozicijama Triglav-Jadranske vaterpolo lige bit će kažnjen mandatnom kaznom po istim propozicijama i novčanom kaznom u iznosu do 2.000 eura. Članak 30. 30.1. Klubu organizatoru utakmice na čijem se plivalištu, bilo da je vlasnik ili korisnik plivališta, a u vezi s utakmicom, prije, za vrijeme ili poslije utakmice dogode neredi, a utvrdi se da nije poduzeo mjere da ih spriječi ili da ih nije poduzeo u dovoljnoj mjeri, pored mandatnog kažnjavanja izriče se novčana kazna od najmanje 500 eura. 30.2. U ponovljenom slučaju zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do šest (6) utakmica te novčanom kaznom od 500 do 2.500 eura. 30.3. Povjerenik za natjecanje Triglav-Jadranske vaterpolo lige koje vodi natjecanje može suspendirati plivalište klubu iz stavka 30.1. ovog članka za vrijeme vođenja postupka do donošenja konačne odluke, vodeći računa da taj postupak mora biti hitan. 30.4. Fizički napad gledatelja na sudionike igre, igrače, trenere, suce, stručnotehničke rukovoditelje, delegate, dužnosnike i veći neredi gledatelja, na ili oko 64


plivališta prije, za vrijeme ili poslije utakmice, smatrat će se prekršajem iz stavka 30.1.ovog članka. Prekid igre, napuštanje plivališta, neigranje utakmica Članak 31. 31.1. Ako je utakmica prekinuta krivnjom jednog ili više igrača jedne momčadi, a igra ne bude nastavljena, klub čiji su igrači skrivili prekid, uz sankcije izrečene po Propozicijama, bit će kažnjen zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom od najmanje 2.500 eura. 31.2. Igrači koji su skrivili prekid bit će kažnjeni zabranom igranja do jedne godine i novčanom kaznom od najmanje 500 eura. 31.3. Ako je uslijed ponašanja igrača osim prekida utakmice došlo i do nereda, klub će se kazniti zabranom igranja na svom plivalištu najmanje tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. Članak 32. 32.1. Igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, dužnosnik, član uprave ili sportski djelatnik, koji nagovara momčad da iz bilo kojih razloga napusti plivalište i time izazove prekid ili ne započne igru, uz sankcije iz propozicija bit će kažnjen: 32.1.1. Igrač zabranom igranja od najmanje tri (3) mjeseca do tri (3) godine i novčanom kaznom od 1.000 eura. 32.1.2. Ostali zabranom obavljanja funkcije od šest (6) mjeseci do dvije (2) godine, a trener, stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura. 32.1.3. Klub oduzimanjem do šest (6) bodova. 32.2. Igrači koji su prihvatili nagovaranje i plivalište napustili bit će kažnjeni zabranom igranja najmanje tri (3) utakmice. Članak 33. 33.1. Ako do prekida utakmice dođe uslijed nedoličnog ponašanja trenera, stručno-tehničkog rukovoditelja, člana uprave kluba (predstavnika) ili sportskog djelatnika isti će biti kažnjeni zabranom obavljanja dužnosti najmanje jednu (1) godinu, a trener te stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura.

65


33.2. Klub osobe koja je kažnjena prema stavku 33.1. ovog članka, bit će kažnjen zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. 33.3. Ukoliko uslijed događaja iz stavka 33.1. ovog članka dođe do nereda na plivalištu, klub će se kazniti zabranom igranja na svom plivalištu najmanje tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. 33.4. Ukoliko uslijed događaja iz stavka 33.1. ovog članka dođe do nereda na plivalištu, osobe koje su svojim ponašanjem uzrokovale događaj kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti najmanje tri (3) mjeseca do dvije (2) godine, a trener i stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura. Članak 34. 34.1. Ako je do prekida došlo krivicom gledatelja, odgovorni klub domaćin (klub vlasnik ili korisnik plivališta, gdje se odigrao susret koji je prekinut) kaznit će se novčanom kaznom od 2.500 eura i zabranom igranja na plivalištu najmanje 3 utakmice. 34.2. U slučajevima iz članaka 31., 32. i 33., klub koji je kažnjen mora svoje utakmice kao domaćin igrati na plivalištima koji su najmanje pedeset kilometara (50 km) zračne linije udaljeni od plivališta na kojem je došlo do prekida, s tim da to plivalište mora biti registrirano za odigravanje utakmica Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Članak 35. 35.1. Pod napuštanjem plivališta, podrazumijeva se svojevoljno odustajanje od daljnjeg igranja prije kraja utakmice. 35.2. Igrači koji su napustili plivalište kaznit će se zabranom igranja od jedne (1) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom od najmanje 1.000 eura, a u težim slučajevima zabranom igranja od tri (3) mjeseca do dvije (2) godine i novčanom kaznom od 2.000 eura. 35.3. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj kaznit će se najmanje tri (3) mjeseca do dvije (2) godine zabranom obavljanja funkcije i novčanom kaznom od najmanje 2.000 eura. 35.4. Klub čiji su igrači napustili plivalište kaznit će se oduzimanjem najmanje šest (6) bodova.

66


Neopravdani nedolazak na utakmicu Članak 36. 36.1. Neopravdani nedolazak ili odbijanje nastupanja na prvenstvenoj utakmici, uz posljedice po Propozicijama za klub će uslijediti kazna: 36.1.1. Oduzimanjem šest (6) bodova, 36.1.2. Odgovornoj osobi vremenska kazna od najmanje šest (6) mjeseci do dvije (2) godine. 36.2. Ukoliko neki klub u tijeku istog natjecanja ponovi prekršaj iz stavka 36.1. ovog članka bit će isključen iz natjecanja i kažnjen mandatnom kaznom prema čl.47. toč. 26. Propozicija. Takav klub ujedno je dužan nadoknaditi štetu ako je do nje došlo, a visinu štete utvrđuje organ koji rukovodi natjecanjem. Odustajanje od natjecanja Članak 37. 37.1. Za odustajanje od započetog natjecanja, klub će se kazniti mandatnom kaznom prema čl. 47. toč. 27. Propozicija i oduzimanjem šest (6) bodova, što će se primjenjivati u sljedećem prvenstvenom natjecanju. 37.2. Klub koji je odustao od započetog natjecanja ujedno je dužan nadoknaditi štetu, ukoliko je do nje došlo, a visinu štete utvrđuje organ koji rukovodi natjecanjem. Lažiranje, nagovaranje, podmićivanje Članak 38. 38.1. Pod lažiranjem se podrazumijeva: 38.1.1. Dogovoreno utvrđivanje ishoda ili rezultata utakmice između pojedinih klubova, 38.1.2. Jednostrano prepuštanje ishoda utakmice nepostavljanjem najboljih igrača od strane jednog kluba, da bi se pomoglo protivniku u svrhu nanaošenja sportske štete klubu, 38.1.3. Namjerno loša igra pojedinih igrača koje je podmitio protivnik, 38.1.4. Sve ostale radnje ili propuštanje radnji koje omogućuje nesportski ishod utakmice, odnosno takav ishod koji nije rezultat poštene sportske borbe. 67


38.2. Prekršitelji će se kazniti: 38.2.1. Igrač od jedne (1) do tri (3) godine zabrane igranja i novčanom kaznom od najmanje 500 do 5.000 eura. 38.2.2. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj od jedne (1) do tri (3) godine zabrane obavljanja funkcije i novčanom kaznom od najmanje 500 do 5.000 eura, 38.2.3. Dužnosnik, sudac, član uprave ili sportski djelatnik od jedne (1) do tri (3) godine zabrane obavljanja funkcije, 38.2.4. Klub, oduzimanjem najmanje devet (9) bodova, a u ponovljenom slučaju isključenjem iz natjecanja. Članak 39. 39.1. Osoba koja nagovara igrača da ne igra po svom najboljem znanju i mogućnostima, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.2. Osoba koja poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti igraču, ili klubu da igra jednu ili više utakmica tako da time posluži toj osobi ili drugom klubu, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.3. Osoba koja poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti sucu da sudi jednu ili više utakmica tako da time posluži toj osobi ili drugom klubu, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.4. Osoba koja nagovara, poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti sucu ili članu vaterpolo rukovodstva da učine nešto što je protivno postojećim propisima odnosno da ne učine ono što su dužni učiniti, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.5. Klub, igrač, sudac, dužnosnik, trener, ili stručno-tehnički rukovoditelj koji prihvate nagovore, ponude, poklone ili druge materijalne pogodnosti kako su opisane u stavcima 39.1, 39.2, 39.3 i 39.4 ovog članka kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 68


Vrijeđanje i kleveta Članak 40. 40.1. Igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, dužnosnik, sudac, delegat, sportski djelatnik, ili klub koji vrijeđa, kleveće, širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, sportskom djelatniku bilo kojeg kluba, treneru, stručno-tehničkom rukovoditelju, sucu ili članu vaterpolskog rukovodstva u bilo kojem organu, kaznit će se: 40.1.1. Igrač od jednog (1) do tri (3) mjeseca zabrane igranja i novčanom kaznom do 2500 eura, 40.1.2. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj, zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine i novčanom kaznom do 2500 eura, 40.1.3. Dužnosnik, sudac, delegat i/ili sportski djelatnik zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine, 40.1.4. Klub novčanom kaznom do 5.000 eura. 40.2. U ponovljenom ili težem slučaju izvršenja prekršaja ako ih opisuje stavak ovog članka, kaznit će se: 40.2.1. Igrača s najmanje šest (6) mjeseci zabrane igranja i novčanom kaznom od 3.000 eura, 40.2.2. Trenera i stručno-tehničkog rukovoditelja zabranom obavljanja dužnosti od 1 godine i novčanom kaznom od 3.000 eura. 40.2.3. Dužnosnik, suca, delegata i/ili sportskog djelatnika zabranom obavljanja dužnosti od 1 godine. 40.2.4. Klub novčanom kaznom od 5.000 eura i oduzimanjem šest (6) bodova.

Prekršaji vezani uz nepravilnu registraciju igrača Članak 41. 41.1. Igrač ili klub koji pri registraciji u svom nacionalnom savezu daju lažne, netočne ili nepotpune podatke značajne za pravilno registriranje, prepravljaju ili unose određene podatke u dokumente za registraciju, igrač koji se istodobno registrira za dva ili više klubova, koji na bilo koji drugi način prevari svoj ili protivnički klub i vaterpolsko rukovodstvo pri registraciji na način koji je značajan za pravilno provođenje registracije i pravilan nastup, kaznit će se: 69


41.1.1. Igrač suspenzijom i prijavom prema nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, 41.1.2. Klub prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. Davanje lažnog iskaza Članak 42. 42.1. Tko lažno svjedoči u postupku pred organom Triglav-Jadranske lige kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti od najmanje šest (6) mjeseci. 42.2. Ako djelo iz stavka 42.1. ovog članka učini klub kaznit će se novčanom kaznom do 3.000 eura. Nedolično ponašanje Članak 43. 43.1. Tko se na javnom mjestu, kao član vaterpolske organizacije, nedolično ponaša kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 2000 eura. Lažno prijavljivanje Članak 44. 44.1. Tko prijavi nekog od subjekata disciplinskog postupka da je učinio disciplinski prekršaj, iako zna da taj subjekt nije počinitelj ili tko podmetanjem tragova disciplinskog prekršaja ili na drugi način izazove pokretanje disciplinskog postupka protiv subjekta za kojeg zna da nije počinitelj, kaznit će se: 44.1.1. Igrač zabranom igranja do jednog (1) mjeseca do šest (6) mjeseci, 44.1.2. Klub novčanom kaznom do 3.000 eura. 44.1.3. Dužnosnik, djelatnik i član kluba zabranom obavljanja dužnosti do šest (6) mjeseci, 44.1.4. Trener i/ili stručno-tehnički rukovoditelj novčanom kaznom do 500 eura, 44.1.5. Sudac i/ili delegat zabranom obavljanja dužnosti do šest (6) mjeseci.

70


Neosiguravanje uvijeta natjecanja Članak 45. 45.1. Klub-organizator koji ne osigura sve ispravne uređaje, rekvizite i osobe potrebne za normalno odvijanje natjecanja, odnosno ukoliko učini pogrešne radnje ili ih uopće ne učini a bio ih je dužan učiniti u smislu odredaba Pravila vaterpolske igre, Disciplinskog pravilnika i Propozicija te drugih općih akata vaterpolo natjecanja i vaterpolo organizacije, kaznit će se mandantnim novčanim kaznama iz članka 47. Propozicija. 45.2. U višestruko ponovljenim slučajevima prekršaja iz stavka 45.1. ovog članka, klub se može u disciplinskom postupku kazniti i novčanom kaznom od 200 do 2.000 eura. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti Članak 46. 46.1. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti sastoji se iz propuštanja obavljanja radnji prije, za vrijeme ili poslije utakmice koje je službena osoba bila dužna obaviti u okrivu povjerene joj funkcije. 46.2. Prekršitelj će se kazniti zabranom obavljanja funkcije do šest (6) mjeseci. 46.3. U slučaju da je zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti uslijedilo iz navijačkih ili drugih nedopuštenih pobuda, prekršitelj će se kazniti zabranom obavljanja dužnosti u vaterpolo sportu do jedne (1) godine. Posebni prekršaji pri obavljanju službene dužnosti na natjecanju Članak 47. 47.1. Službena osoba koja neopravdano ne dođe u određeno vrijeme ili uopće ne dođe obaviti svoju dužnost na natjecanju, pored suspenzije do donošenja odluke nadležnog disciplinskog organa, kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine. 47.2. Nepropisno odjevena službena osoba kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti do tri (3) utakmice. 47.3. Službena osoba koja u propisanom roku ne pošalje službeni izvještaj, ili u izvještaju koristi netočne informacije ili ne podnese disciplinsku prijavu kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od najmanje dvije (2) utakmice, a u ponovljenim slučajevima do šest (6) mjeseci. 71


Posebni prekršaji pri obavljanju trenerske dužnosti na natjecanju Članak 48. 48.1. Trener koji za vrijeme utakmice ometa službenu osobu u obavljanju funkcije ili daje poticaj za pravljenje nereda kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od najmanje jedne (1) do tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 300 eura. 48.2. U ponovljenom slučaju ometanja službene osobe u obavljanju funkcije ili davanju poticaja za pravljenje nereda trener će se kazniti zabranom obavljanja dužnosti od jednog (1) do tri (3) mjeseca i novčanom kaznom od 500 eura. Kršenje izvršenja kazni Članak 49. 49.1. Tko je kažnjen pravomoćnom odlukom ili se nalazi pod suspenzijom, a javno ili prikriveno obavlja bilo koju dužnost u vaterpolo sportu ili u vezi vaterpolo sporta, kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci. 49.2. Odgovorne osobe koje su dozvolile ili omogućile obavljanje dužnosti u vrijeme i na način opisan u stavku 49.1. ovog članka kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci. 49.3. Ako se dužnost obavlja u klubu u vrijeme i na način opisan u stavku 49.1. ovog članka, klub će se kazniti novčanom kaznom. Financijski prekršaji Članak 50. 50.1. Klub koji u određenom roku ne izvrši svoje financijske obveze prema vaterpolo organizaciji automatski se suspendira. 50.2. Klub koji u određenom roku ne izvrši svoje financijske obveze pored mandantnih kazni prema članku 47. Propozicija u provedenom disciplinskom postupku kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 2000 eura.

72


Otežavanje istrage Članak 51. 51.1. Za neodazivanje pozivima vaterpolo rukovodstva i/ili disciplinskog organa bez opravdanih razloga, te na taj način otežavaju istragu, osobe koje mogu biti svjedoci kaznit će se: 51.1.1. Igrač zabranom igranja od jedne (1) do šest (6) utakmica, 51.1.2. Trener, dužnosnik ili tehnički rukovoditelj: zabranom obavljanja dužnosti od 3 mjeseca do 1 godine, 51.1.3. Klub novčanom kaznom do 3000 eura 51.1.4. Pojedinac i novčanom kaznom od 200 do 2000 eura. Prekršaji sudaca i delegata Članak 52. 52.1. Sudac koji sudi utakmicu klubovima koji su kažnjeni zabranom igranja, a o tome je bio upoznat, kaznit će se zabranom suđenja do jedne (1) godine. Članak 53. 53.1. Sudac i/ili delegat koji na utakmici fizički napadne gledatelja ili sportskog djelatnika kaznit će se zabranom suđenja i/ili obavljanja dužnosti od šest (6) mjeseci do 1 godine.

73


II.DISCIPLINSKI POSTUPAK Načela u disciplinskom postupku Članak 54. 54.1. Disciplinski organ dužan je utvrditi sve činjenice o kojima ovisi osnovanost prijave. 54.2. Koje će činjenice uzeti kao dokazane, odlučuje disciplinski organ prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka. Članak 55. 55.1. Saslušanje prijavljenog obaviti će se temeljem odredaba članka 11. ovog Pravilnika. Članak 56. 56.1. Disciplinski postupak ima dva stupnja. 56.2. Disciplinski organi dužni su nastojati da se postupak provede bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogućiti svaku zlouporabu prava koja strankama pripadaju u postupku. Disciplinski organi i njihov izbor Članak 57. 57.1. Prvostupanjski disciplinski organ je disciplinski sudac Lige kojega određuje Upravni odbor Jadranske lige za svako pojedino ligaško natjecanje posebno. Članak 58. 58.1. Drugostupanjski disciplinski organ je Disciplinski sud lige kojeg određuje Upravni odbor Jadranske vaterpolo lige za svako pojedino ligaško natjecanje posebno. Nadležnost prvostupanjskog disciplinskog organa Članak 59. 59.1. Disciplinski sudac Lige nadležan je za prekršaje počinjene na natjecanju Lige. 74


59.2. Ako je prijava zbog prekršaja počinjenog na natjecanju Lige podnesena poslije razrješenja disciplinskog suca Lige za vođenje postupka po toj prijavi i za donošenje prvostupanjske odluke nadležan je disciplinski sudac kojeg odredi Upravni odbor Triglav-Jadranske lige. Nadležnost drugostupanjskog disciplinskog organa Članak 60. 60.1. Disciplinski sud lige nadležan je za odlučivanje o žalbi podnesenoj protiv prvostupanjske odluke Disciplinskog suca Jadranske lige. 60.2. Ako je žalba podnesena poslije razrješenja disciplinskog suca Lige za njeno rješavanje nadležan je Disciplinski sud Triglav-Jadranske lige. U tom slučaju on će preuzeti i dovršiti sve predmete, koje disciplinski sudac lige nije dovršio do svog razrješenja. Sastav disciplinskih organa Članak 61. 61.1. Disciplinski sudac Triglav-Jadranske lige je sudac pojedinac koji mora biti diplomirani pravnik. Članak 62. 62.1. Disciplinski sud Triglav-Jadranske lige sastoji se od predsjednika i dva člana i radi u vijeću od trojice. Predsjednik i jedan član moraju biti diplomirani pravnici. 62.2. Na sjednici disciplinskog suda odluke se donose konsensusom a ako isti izostane odlučuje se većinom glasova. Pokretanje disciplinskog postupka Članak 63. 63.1. Disciplinsku prijavu mogu podnijeti: 63.1.1.Službene osobe na natjecanju Triglav-Jadranske lige 63.1.2.Rukovodstvo kluba 63.1.3.Igrač 63.1.4.Trener 63.1.5.Dužnosnik u vaterpolskoj organizaciji 63.1.6.Član kluba 75


Članak 64. 64.1. Disciplinska prijava treba sadržavati podatke o prijavljenom, opis djela zbog kojeg se prijavljuje i prijedlog za provedbu dokaza. 64.2. Disciplinska prijava podnosi se prvostupanjskom disciplinskom organu. Po primitku prijave, disciplinski organ ispituje da li je nadležan za postupanje i da li je prijava potpuna. 64.3. Ako je prijava nepotpuna, disciplinski organ će istu vratiti podnositelju i pozvati ga da je u roku od osam (8) dana ispravi. Propozicijama se može odrediti i kraći rok za ispravak odluke. Ako podnositelj prijave ne podnese ispravak u ostavljenom roku, prvostupanjski disciplinski organ će rješenjem prijavu odbaciti. 64.4. Ako prvostupanjski disciplinski organ utvrdi da je nastupila zastara ili da se radi o prekršaju neznatnog značaja, ili da se prijava odnosi na osobu na koju se ne mogu primijeniti odredbe ovog Pravilnika donijet će rješenje kojim se prijava odbacuje. Članak 65. 65.1. Prijava se može podnijeti u roku od osam (8) dana po saznanju o učinjenom prekršaju, ali najkasnije u roku od trideset (30) dana po učinjenom prekršaju. U protivnom nastupa zastara. 65.2. Disciplinski postupak se može pokrenuti (Članak 63., stavci 63.1.1.do 63.1.6.) temeljem pregleda TV snimke ili video zapisa u roku od osam (8) dana ako se smatra da su se ispunili uvjeti za prijavu iz Članaka 21., 22., 23., 24., 25.,26., 27. i 28. 65.3.Isključivu nadležnost temeljem prijave iz prethodnog stavka ovog Članka ima Upravni odbor Triglav-Jadranske lige. Upravni odbor Triglav-Jadranske lige će nakon pregleda TV snimke ili video zapisa prijavu odbaciti ili pokrenuti postupak donošenja odluke o kazni temeljem disciplinskog pravilnika u roku od trideset (30) dana. Odluka UO Triglav-JVL je konačna. Članak 66. 66.1. Prvostupanjski disciplinski postupak mora biti okončan i odluka donesena i dostavljena u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja prijave, inače zastarijeva. 66.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, propozicijama određenog natjecanja može se za donošenje i dostavu prvostupanjske odluke propisati kraći roku od šezdeset (60) dana, ali ne i kraći rok zastare. 76


Članak 67. 67.1. U postupku protiv vaterpolskog rukovodstva kluba saslušat će se predsjednik ili osoba koja je zamjenjuje ili tajnik kluba. Članak 68. 68.1. U disciplinskom postupku saslušanje prijavljenog i svjedoka, kao i pribavljanje drugih dokaza vrši nadležni prvostupanjski disciplinski organ ili na njegovo traženje drugi organi Jadranske lige. 68.2. Pisana izjava, koju traži disciplinski organ, treba biti dostavljena u roku od tri (3) dana. U protivnom smatra se da je pozvani odbio dati izjavu i postupak će se dalje nastaviti. 68.3. U žurnim predmetima disciplinski organ može zatražiti brzojavnu izjavu odnosno izjavu telefaksom ili e-mail na trošak prijavljenog odnosno njegovog kluba. Članak 69. 69.1. U postupku se vodi zapisnik koji sadržava sve poduzete radnje. Svatko zainteresiran može izvršiti uvid u zapisnik. Vrste odluka Članak 70. 70.1. Nadležni prvostupanjski organ može izreći odluku: 70.1.1. Kojom se prijava odbacuje, ili 70.1.2. Kojom se utvrđuje da prijavljeni nije odgovoran za počinjeni prekršaj te se prijava odbija i prijavitelj se oslobađa odgovornosti, a postupak obustavlja. 70.1.3. Kojom se utvrđuje da je prijavljeni odgovoran za počinjeni prekršaj i kojom mu se izriče kazna ili mjera. Članak 71. 71.1. Nadležni drugostupanjski organ može o žalbi donijeti odluku: 71.1.1. Kojom žalbu odbacuje kao nepravodobnu, ili nepotpunu, ili nedopuštenu, ili 71.1.2. Kojom žalbu usvaja, ukida prvostupanjsku odluku i odbacuje prijavu, ili 71.1.3. Kojom žalbu odbija kao neosnovanu i potvrđuje prvostupanjsku odluku, ili 77


71.1.4. Kojom žalbu usvaja, ukida prvostupanjsku odluku i predmet vraća prvostupanjskom organu na ponovno odlučivanje. U takvom slučaju rok za okončanje ponovnog prvostupanjskog postupka iz članka 83. ovog Pravilnika teče od dana dostave predmeta prvostupanjskom organu, ili 71.1.5. Kojom žalbu usvaja i preinačuje prvostupanjsku odluku. 71.2. Drugostupanjski i postupak mora biti okončan u roku od šezdeset (60) dana računajući od dana podnošenja žalbe s tim da se sjednica drugostupanjskog disciplinskog organa mora održati u roku od 48 sati. U protivnom cijeli postupak zastarijeva a u slučaju da je žalbu podnio kažnjeni svi njegovi rezultati uključujući i donesenu prvostupanjsku odluku brišu se i smatra se da isti nije ni vođen. 71.3. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, propozicijama Triglav-Jadranske lige može se za donošenje i dostavu drugostupanjske odluke propisati rok kraći od 60 dana, ali ne i kraći rok zastare. Izrada pisane odluke i dostavljanje Članak 72. 72.1. Odluka sadrži: 72.1.1. Naziv organa, sastav vijeća i vrstu prekršaja 72.1.2. Odluku o prekršajnoj odgovornosti 72.1.3. Obrazloženje 72.1.4. Pouku o pravnom lijeku. Članak 73. 73.1. Disciplinski organ dužan je odluku priopćiti prekršitelju, odnosno klubu najkasnije u roku od dva (2) dana od dana donošenja odluke. 73.2. U slučaju da se neposredno po donošenju odluke o kažnjavanju treba igrati prvenstvena utakmica, odluka mora biti priopćena odmah, koliko je to sredstvima veze moguće. 73.3. Ukoliko se radi o vremenskoj kazni ona počinje teći danom priopćavanja odluke, osim kada je kažnjeni igrač bio pod suspenzijom. U tom slučaju kazna teče od dana kada je automatska suspenzija nastupila, odnosno od dana kada je priopćena odluka o suspenziji.

78


Članak 74. 74.1. Pismeni otpravak odluke mora biti proveden u roku od osam (8) dana od dana izricanja kazne i to prema prijavljenom klubu i podnositelju prijave. 74.2. U složenijim predmetima rok može iznositi 15 dana. 74.3. Izuzetno od odredaba članka 73. Propozicija može se propisati kraći rok za dostavu odluke. Članak 75. 75.1. Dostave za sve igrače, dužnosnike, članove kluba, trenere i stručno-tehničke rukovoditelje obavljaju se preko kluba. Članak 76. 76.1. Ako se radi o prekršaju iz Članaka 23. i 24. ovog Pravilnika, a prekršitelj je kažnjen najviše s dvije utakmice zabrane igranja i/ili obavljanja dužnosti, takva odluka može se (telefaksom, e-mailom, brzojavom) priopćiti osobama iz Članka 83. ovog Pravilnika. U takvom slučaju, odluka ne mora biti obrazložena. 76.2. Protiv prvostupanjske odluke iz stavka 76.1. može se podnijeti žalba također telefaksom, e-mailom ili brzojavom. Suspenzija Članak 77. 77.1. Suspenzija može biti: 77.1.1. Automatska, 77.1.2. Na temelju odluke disciplinskog organa, 77.1.3. Na temelju odluke Povjerenstva za natjecanje Triglav-Jadranske lige. 77.1.4. Na temelju odluke UO “Triglav” JVL Članak 78. 78.1. Automatska suspenzija nastupa kada igrač na utakmici Triglav-Jadranske lige bude isključen iz igre bez prava zamjene zbog grubosti (brutality) i u slučaju da trener ili drugi dužnosnik te pojedinac i igrač s klupe za rezervne igrače bude isključen radi pokazivanja crvenog kartona. Ako igrač bude isključen iz igre s pravom zamjene (igrač u vodi) pokazivanjem crvenog kartona od strane suca isti podliježe mogućnosti kazne temeljem 79


displinskog pravilnika ako sudac podnese disciplinsku prijavu što mu nije u obvezi ako on tako procjeni 78.2. Automatska suspenzija zbog pokazivanja crvenog kartona traje najmanje jednu (1) utakmicu a temeljem prijave i više, zavisno o težini prekršaja. 78.3. Disciplinski organ može donijeti odluku o poništenju automatske suspenzije i to jedino kad se neosporno utvrdi da je počinjena pogreška u odnosu na igrača ili drugog dužnosnika koji je počinio prekršaj. 78.4. Neodigrana utakmica po automatskoj suspenziji ubraja se u kaznu. 78.5. Kažnjeni igrač ne može nastupiti u tom slučaju na sljedećoj ili više utakmica zavisno o odluci disciplinskog suca. 78.6. Ekipa čiji je igrač kažnjen za vrijeme trajanja kazne, može nastupiti u kompletnom sastavu, odnosno umjesto kažnjenog ili kažnjenih igrača mogu nastupiti njihove zamjene na utakmicama a da ispunjavaju uvjete. 78.7. Kažnjeni trener, pomoćni trener, dužnosnik ili igrač koji je isključen sa klupe radi pokazivanja crvenog kartona, nema pravo nastupa na sljedećoj ili više utakmica zavisno o odluci disciplinskog suca. 78.8. U slučaju kao u prethodnom stavku ovog članka (78.7.) za vrijeme trajanja kazne, kažnjenu osobu (trener, pom.trener i sl.) ne može zamijeniti druga osoba već ekipa mora nastupiti bez kažnjene osobe. 78.9. Na klupi za rezervne igrače mogu sjediti 3 (tri) službene osobe. Prethodni stavci ovog članka (78.7., 78.8.) se primjenjuju kada su kažnjene maksimalno i zajedno 2 (dvije) službene osobe. 78.10. U slučaju da istovremeno dođe do kažnjavanja sve 3 službene osobe sa klupe jedne od ekipa, onda na sljedećoj utakmici ili utakmicama može biti 1 (jedna) službena osoba kao zamjena kažnjenima do isteka kazne minimalno jednoj od tri kažnjene službene osobe. Zamjena mora ispunjavati sve uvjete obavljanja dužnosti službene osobe. Članak 79. 79.1. Automatska suspenzija kluba nastupa kada klub u određenom roku ne izvrši financijske obveze prema vaterpolo organizaciji ili drugom klubu ako su te obveze propisane općim aktom, propozicijama natjecanja ili utvrđene odlukom o naknadi štete koju je donio organ koji provodi natjecanje. 79.2. Suspenzija se ukida izvršenjem obveze.

80


Članak 80. 80.1. Organ koji provodi natjecanje može donijeti odluku o suspenziji plivališta u slučaju većih nereda na tom plivalištu kad se opravdano može pretpostaviti da će doći do kažnjavanja plivališta. Odlukom o suspenziji ujedno se utvrđuje područje na čijim plivalištima klub ne može nastupiti kao domaćin. 80.2. Suspenzija traje osam (8) dana ukoliko je ne potvrdi disciplinski organ. Disciplinski organ dužan je po hitnom postupku razmotriti odluku organa koji provodi natjecanje i donijeti odluku o ukidanju ili o produženju suspenzije te pokrenuti disciplinski postupak. 80.3. Ukoliko se ne pokrene postupak po stavku 80.1. ovog članka za čitav slučaj će se primijeniti propozicije Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Članak 81. 81.1. U slučaju automatske suspenzije igrača, trenera ili dužnosnika, disciplinski sudac je dužan donijeti odluku o kazni, izreći je suspendiranom igraču, treneru ili dužnosniku, najdalje do slijedeće utakmice ne ubrajajući utakmicu automatske suspenzije. III. PRAVNI LIJEKOVI Žalba Članak 82. 82.1. Protiv odluke prvostupanjskog disciplinskog organa može se podnijeti žalba u roku od osam (8) dana od dana uručenja odluke. 82.2. Žalba se podnosi nadležnom disciplinskom organu drugog stupnja direktno ili putem nadležnog disciplinskog organa pravog stupnja. 82.3. Danom predaje žalbe smatra se dan predaje preporučene pošijke pošti ili telefaxa. 82.4. Žalba podnijeta poslije roka odbacuje se kao nepravodobna. 82.5. Protiv odluke o suspenziji nema prava žalbe. Članak 83. 83.1. Žalbu mogu podnijeti: 83.1.1. Prekršitelj 81


83.1.2. Podnositelj prijave 83.1.3. Klub čiji je član kažnjen Članak 84. 84.1. Žalba na odluku o kazni ne zadržava izvršenje osim u slučaju novčanih kazni Izvnaredni pravni lijekovi Ponavljanje postupka Članak 85. 85.1. Ponavljanje postupka dopustit će se: 85.1.1. Ukoliko se dokaže da je pravomoćna odluka zasnovana na neistinitim dokumentima, 85.1.2. Ukoliko postoje nove činjenice i novi dokazi koji nisu bili poznati u vrijeme donošenja odluke, a na nju bi sigurno utjecali. Članak 86. 86.1. Prijedlog za ponavljanje ima pravo podnijeti osoba koja ima pravo na žalbu. Članak 87. 87.1. Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od dva (2) mjeseca od pravomoćne odluke, a dostavlja se organu koji je tu odluku donio. 87.2. U slučaju usvojenog prijedloga za ponavljanje postupka, Organ koji je donio pravomoćnu odluku može provesti novi postupak ili predmet dostaviti disciplinskom organu koji je donio prvostupanjsku odluku radi nove istrage i donošenja nove odluke. Izvanredno ublažavanje kazne Članak 88. 88.1. Ukoliko postoje nesumnjivi dokazi da je odluka o kazni imala puno odgojno djelovanje ili se sazna za nove činjenice koje bi sigurno dovele do blaže kazne da su bile poznate u vrijeme postupka Upravni odbor Triglav-Jadranske lige može donijeti odluku o izvanrednom ublažavanju kazne odnosno o oslobađanju daljnjeg izdržavanja kazne. 82


88.2. Molba za izvanredno ublažavanje kazne može se uputiti samo jednom u natjecateljskoj godini. Zahtjev za zaštitu zakonitosti Članak 89. 89.1. Predsjednik Triglav-Jadranske lige može protiv drugostupanjske odluke podnijeti Upravnom odboru Triglav-Jadranske lige, na prijedlog osobe iz članka 83. ovog Pravilnika, zahtjev za zaštitu zakonitosti. 89.2. Prijedlog se može podnijeti najranije po proteku jednog mjeseca od dostave konačne drugostupanjske odluke. Članak 90. 90.1. Upravni odbor će odlukom odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda ovog Pravilnika, na kojega se poziva predsjednik Triglav-Jadranske lige u svom zahtjevu. Članak 91. 91.1. Ako Upravni odbor utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan, donijet će odluku kojom će, prema prirodi prekršaja, ili preinačiti drugostupanjsku odluku, ili ukinuti u cijelosti ili djelomično prvostupanjsku i drugostupanjsku odluku, ili samo drugostupanjsku odluku i predmet vratiti na ponovno odlučivanje prvostupanjskom ili drugostupanjskom organu ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu ovog Pravilnika. Članak 92. 92.1. Ukoliko je predmet vraćen na ponovni postupak, disciplinski organ dužan je pridržavati se uputa i stanovišta koja su izrečena prilikom rješavanja zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Evidencija kazni Članak 93. 93.1. Administracija Triglav-Jadranske lige vodi knjigu (evidenciju) kazni iz koje je vidljivo tko je kažnjen, kojom vrstom kazne te odgovarajućim datumima konačnosti, odnosno pravomoćnosti kazne.

83


93.2. Nadležni disciplinski organ dužan je svaku svoju odluku istovremeno dostaviti prekršitelju, Povjerenstvu za natjecanje i administraciji TriglavJadranske lige. 93.3. Za ažurno vođenje knjiga kazni odgovoran je tajnik(ca) Triglav-Jadranske lige. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 94. 94.1. Upravni odbor Triglav-Jadranske lige ovlašten je da izdaje upute za primjenu ovog Pravilnika. Članak 95. 95.1. Ovaj pravilnik je donio i usvojio Upravni odbor Triglav-Jadranske lige na svojoj 12. sjednici održanoj u Zagrebu, dana 27.08.2012.g. Članak 96. 96.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje isključivo u okvirima natjecanja Triglav-Jadranske vaterpolo lige u sezoni 2012/2013.

84


85


ADRESAR TRIGLAV - JVL

86


ADRESAR DUŽNOSNIKA TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE Kazalo: - Ime i prezime - Adresa - Mobitel - Fax

-Telefon-kućni -Telefon- na poslu - E-mail

SUCI HRVATSKA ALEŠ BLAŽIĆ 51414 IČIĆI IKA Primorska ulica 32 +385(0)91 53 11 664 +385(0)51 294 963 fax +385(0)51 293 139 +385(0)62 375 086 ablazic007@gmail.com ANDREJ FRANULOVIĆ 51000 RIJEKA Labinska 14 +385(0) 99-80-50-332 +385(0)51 52 51 01 fax +385(0)51 26 47 41 andrej.franulovic@carina.hr ALBERT BRALA 51000 RIJEKA Školjić 1 +385(0)91 16 58 131 +385(0)51 65 85 00 fax +385(0)51 33 56 69 +385(0)51 21 36 21 albert.brala@yahoo.com

87


BRANKO BANOVAC 21000 SPLIT Iločka 1 +385(0)91 50 43 926 +385(0)21 31 08 80 fax +385(0)21 771 860 +385(0)21 453 615 banovac@dalstroj.com MIRKO GORETA 22000 ŠIBENIK Petra Preradovića 15 +385(0)98 33 69 71 +385(0)22 33 17 98 fax +385(0)22 33 47 90 +385(0)22 24 21 05 mgoreta@jaba.hr NIKOLA CURIĆ 20000 DUBROVNIK A.Hebranga 42 +385(0)97 77 87 775 +385(0)20 43 35 34 fax +385(0)20 42 45 51 +385(0)20 43 35 37 nikola@hotelimaestral.com MARKO MATIJEVIĆ 10090 ZAGREB Jovinovačka 24 +385(0)91 50 25 694 +385(0)1 30 13 392 fax +385(0)1 34 55 678 +385(0)1 30 13 390 marko@termo-ing.com

88


TOMI SL AV COPI Ć 22000 ŠIBENIK Branitelja domovinskog ra ta 8 +385(0)95 91 23 661 +385(0)22 31 11 52 fax +385(0)22 34 03 55 +385(0)22 31 11 17 tome.copic@gmail.com

JAKOV BLAŠKOVIĆ 20000 DUBROVNIK BANA Josipa Jelačića 16 +385(0)91 58 51 978 +385(20) 48 61 88 fax +385(20)45 21 22 jakovblaskovic@yahoo.com NENAD PERI Š 21000SPLIT Hektorovićeva 41 +385(0)98 26 43 49 +385(0)21 57 12 20 fax +385(0)21 57 12 20 +385(0)21 53 35 00 nenad.peris1@gmail.com

MARO SAVINOVIĆ 20000 DUBROVNIK Put Branitelja Dubrovnika 34 +385(0)91 42 20 101 +385(0)20 48 72 67 i 32 21 62 fax +385(0)20 48 55 32 +385(0)20 63 85 00 maro.savinovic@kompas-travel.com

89


JOŠKO PRANČIĆ 21000 SPLIT Magistrala Solin 5 +385(0)91 51 29 853 +385(0)21 22 48 65 fax +385(0)21 36 75 32 +385(0)21 32 60 08 jo skoprancic1@net.hr

DRAGAN ŠTAMPAL I JA 22000 ŠIBENIK Mandalinskih žrtava 12 +385(0)91 33 38 313 +385(0)22 33 83 13 fax +385(0)22 33 83 13 i 44 65 72 dragan.stampalija@si.t-com.hr VLAHO RADIČEVIĆ 20000 DUBROVNIK Dr. Vladka Mačeka 108 +385(0)95 910 11 10 +385(0)20 33 18 41 fax +385(0)20 33 18 41 +385(0)20 45 12 36 vlaho.radicevic@du.t-com.hr ROBERT TIOZZO 21000 SPLIT Čajkovskog 3 +385(0)98 30 70 52 +385(0)21 39 06 30 fax +385(0)21 35 87 73 +385(0)21 39 06 00 robert.tiozzo@plovput.hr

90


MLADEN RAK 20000 DUBROVNIK Andrije Hebranga 53a +385(0)98 57 43 33 +385(0)20 41 92 66 fax +385(0)20 41 92 66 +385(0)20 41 92 66 dubrovnik67@gmail.com ZORAN TOMIĆ 10000 ZAGREB Pantovčak 180 +385(0)98 90 25 015 +385(0)1 48 55 197 fax +385(0)1 45 78 945 +385(0)1 48 55 197 zoran.tomic@hi.htnet.hr MILE REBIĆ 21000 SPLIT Terzićeva 9 +385(0)98 53 47 32 +385(0)21 38 21 01 +385(0)21 75 56 04 mile.rebic@gmail.com

MIROSLAV VLAŠIĆ 10000 ZAGREB Veslačka 2 +385(0)98 916 96 76 +385(0)1 88 87 995 fax +385(0)1 61 90 658 miroslav.vlasic@zg.t-com. hr

91


GORAN GAVRILOVIĆ 10000 ZAGREB Primorska 15 +385(0)91 32 22 255 +385(0)1 37 72 272 fax +385(0)1 37 72 482 goran@gamont.hr g.gavrilovic@yahoo.com

DELEGATI HRVATSKA EDI BAICA 22000 ŠIBENIK B. Peričića 26 +385(0)98 93 45 748 +385(0)22 21 82 15 fax +385(0)22 33 48 61 +385(0)22 24 65 41 edi.baica@gmail.co m

STIJEPO ČUBELA 20000 DUBROVNIK Bartula Kašića 19/1 +385(0)98 18 21 714 +385(0)20 45 15 16 scubela@gmail.com BRANKO BAZDAN 20000 DUBROVNIK Iva Vojnovića 16A 385(0)98 24 42 22 +385(0)20 42 61 49 fax +385(0)20 33 16 55 +385(0)20 43 16 03 branko.bazdan@du.t-com.hr uprava@bolnica-du.hr 92


SRĐAN DRAGOJEVIĆ 20000 DUBROVNIK Iva Vojnovića 31 a +385(0)98 20 03 32 +385(0)20 31 11 88 fax +385(0)20 33 10 31 +385(0)20 43 28 00 srdan.dragojevic@ht.hr LJUBOMIR GOJKOV 21000 SPLIT Puntarska 19 +385(0)98 26 54 51 +385(0)21 45 72 10 fax +385(0)21 45 72 09 ljubomir.gojkov@monttrade-split.com ALEKSANDAR ČERNI 10000 ZAGREB A. Bauera 22 +385(0)98 28 00 35 +385(0)1 30 12 311 fax +385(0)1 46 11 555 +385(0)1 30 12 308 a.cerni@hvs.hr MILAN GRBIN 20260 KORČULA 22. lipnja 1941/10 +385(0)91 12 86 935 ili 098/286 935 +385(0)20 711 697 fax +385(0)20 71 16 50 +385(0)20 71 59 11 milan.grbin@du.t-com.hr

93


ŽELJKO KAURLOTO 21000 SPLIT Ninska 48 +385(0)91 12 59 012 +385(0)21 56 82 76 fax +385(0)21 56 82 73 +385(0)21 56 86 80 salonst@akron.hr ALEN PEŠUŠIĆ 10000 ZAGREB Vla š ka 77 +385(0)98 28 30 53 +385(0)1 46 64 610 fax +385(0)1 46 36 828 i 46 36 819 odvjetnici.crnkovicpesusic@gmail.com BOJAN KRVAVICA 22000 ŠIBENIK Obala dr. Franje Tuđmana 14 +385(0)91 27 07 941 +385(0)22 21 85 68 fax +385(0)22 21 85 68 bojankrvavica@gmail.com MARIO PEDIŠIĆ 10000 ZAGREB Sermageova 4 +385(0)98 38 50 55 i +385(0)91 20 22 110 +385(0)1 23 05 303 +385(0)1 23 05 303 fax +385(0)1 23 05 303 mario.pedisic@zg.t-com.hr

94


ZDRAVKO KUČINIĆ 10000 ZAGREB Vitas ovićeva poljana 3 +385(0)91 76 74 301 +385(0)1 23 59 973 fax +385(0)1 23 59 970 zdravko.kucinic2@gmail.c om MLAĐAN PRVAN 21000 SPLIT Hrvatskih iseljenika 8 a +385(0)91 51 96 925 + 385(0)21 38 76 67 fax +385(0)21 54 76 68 +385(0)21 38 76 43 marin.prvan@st.t-com.hr IVAN MILO Š 20000 DUBROVNIK Stjepana Cvijića 32/4 +385(0)98 75 78 16 +385(0)20 35 67 95 fax +385(0)20 41 75 91 ivomilos1945@net.hr ŽELJKO MLADINIĆ 21000 Split Obala kneza Branimira 6 +385(0) 98 26 48 89 +385(0)21 409 630 fax +385(0)21 399 107 +385(0)21 409 767 zeljko.mladinic@hep.hr zeljko.mladinic1@st.t-com.h r

95


MARJAN RISEK 51000 RIJEKA Udatnoga 18 +385(0)91 50 87 407 +385(0)51 21 28 03 fax +385(0)51 64 20 39 +385(0)51 21 18 29 marjan.risek@jadroagent.hr

JEROLIM URODA 23310 BIOGRAD n/m dr. Franje Tuđmana 60 +385(0)91 38 46 444 +385(0)23 35 03 55 fax +385(0)23 38 36 44 +385(0)23 35 03 53 i 023 35 03 56 pomorstvo-uroda@zadarska-zupanija.hr a od 01.01.2013 niže napisani mail jerolim.uroda@zd.t-com.hr GORAN SUKNO 20000 DUBROVNIK Prijeko 7 +385(0)98 20 97 54 +385(0)20 47 83 68 fax goran.sukno@gmail.com

96


DELEGATI SUPERVIZORI HRVATSKA MILIVOJ BEBIĆ 21000 SPLIT Viš ka 25 +385(0)91 10 10 500 +385(0)21 38 10 15 fax +385(0)21 38 10 15 +385(0)21 48 97 52 +385(0)21 48 97 52 pzn@hvs.hr rusi@net.hr DUŠKO KLISOVIĆ 22000 Šibenik - Žaborić Vala studena 8 +385(0)98 26 63 98 +385(0)22 31 29 88 fax +385(0)22 57 79 22 pasko@ncp.hr ROBERT JAMBROVIĆ 10000 ZAGREB Petrova 47 +385(0)98 17 35 876 +385(0)1 63 03 030 fax +385(0)1 45 69 405 rjambrovic@sabor.hr

97


SUCI CRNA GORA PETAR ABRAMOVIĆ 85330 KOTOR Dobrota bb +382(0)67 42 31 25 +382(0)32 32 58 56 fax +382(0)32 32 58 56 sopravnasluzba@t-com.me MARIJO BRGULJAN 85335 PRČANJ +382(0)69 08 67 55 i +382 67899 377 +382(0)32 337 110 fax +382(0)32 306 772 +382(0)32 306 773 brguljan@t-com.me SINIŠA MATIJAŠEVIĆ 85347 IGALO- HERCEG NOVI Sava Ilića 26 +382(0)67 50 93 88 +382(0)31 32 28 09 fax +382(0)31 33 19 46 +382(0)69 37 75 27 smatijasevic@t-com.me ALEKSANDAR ADŽIĆ 85330 KOTOR Plagenti B, Dobrota +382(0)69 04 39 96 +382(0)32 30 32 44 fax +382(0)32 33 50 11 aaco@t-com.me

98


BORIS OBRADOVIĆ 85340 HERCEG NOVI Orjenskog bataljona 74 +382(0) 69 62 11 55 +382(0)67 80 04 29 +382(0)31 32 42 72 (fax za “Borisa“) +382(0)31 34 26 96 +382(0)31 32 31 71 oboko@t-com.me DEJAN ADŽIĆ 85330 KOTOR Dobrota bb +382(0)69 05 03 45 i +382(0)67 28 22 31 +382(0)32 30 27 55 fax +382(0)32 30 20 66 +382(0)32 30 27 52 federation@wpolomne.org STANKO IVANOVSKI Prve bokeš ke brigade 2/A +382(0)67 84 10 10 +382(0)31 345 768 stankewichius@yahoo.co m JOVAN KONTIĆ 85330 KOTOR Dobrota SP-90 +382(0)69 086 525 +382(0)67 280 829 jkontic@t-com.me

99


BOŽO ĐURAŠKOVIĆ 85330 KOTOR Muo broj 12 +382(0)67 80 00 88 +382(0)20 40 86 83 fax za Božu +382(0)20 40 86 08 +382(0)20 23 51 60 bozo.djuraskovic @hypo-alpe-adria.co.me b.djuraskovic@t-com.me

ANDRIJA ĐURAŠKOVIĆ 85330 KOTOR Muo broj 12 +382(0)67 20 03 32 +382(0)20 22 56 66 fax za Andriju +382(0)20 43 37 88 +382(0)20 24 71 75 andrijadj@t-com.me

100


DELEGATI CRNA GORA VASKO ČEROVIĆ 85340 HERCEG NOVI Njegoš eva 73 +382(0)69 05 17 22 +382(0)31 32 19 94 fax +382(0)31 32 19 94 +382(0)31 65 87 77 cherovich@t-com.me MILORAD MURIŠIĆ 85340 HERCE NOVI Zemunska 28 +382(0)67 28 44 70 +382(0)31 32 25 48 fax +382(0)31 32 70 66 +382(0)31 32 25 48 miloradmurisic@t-com.me DRAGAN ĐURČIĆ 85330 KOTOR Stari Grad 353 +382(0)69 08 50 37 +382(0)32 30 27 55 fax +382(0)32 32 33 26 +382(0)32 30 27 52 djurcic@t-com.me pvsmontenegro@t-com.me ZORAN KOVAČEVIĆ 85330 KOTOR Stari Grad br. 411 +382(0)67 30 16 35 +382(0)33 77 48 28 fax +382(0)33 77 48 00 +382(0)32 32 31 33 ljuti@t-com.me 101


ŽELJKO AVRAMOVIĆ 85330 KOTOR Orahovac +382(0)69 04 43 11 +382(0)32 32 50 46 fax +382(0)32 33 10 77 +382(0)32 32 58 67 i 32 57 43 aviktor@t-com.me kotor@dps.me

DELEGAT SUPERVIZOR CRNA GORA

DRAGAN RAJEVIĆ 85330 KOTOR Dobrota 208 Gsm +382(0)69 02 57 74 Fax +382(0)32 33 20 57 fax Tel.(h)+382(0)32 33 06 17 drajevic@t-com.me

102


SUCI SLOVENIJA BORIS MARGETA 40000 KRANJ Gorenjskega odreda 10 +386(0)41 52 79 79 +386(0)1 58 06 062 fax +386(0)42 33 43 39 +386(0)1 58 06 175 boris.margeta@triglav.si MATJAŽ RAKOVEC 1210 LJUBLJANA Stanežiče 32 D +386(0)41 63 29 11 +386(0)1 58 06 111 fax +386(0)1 51 20 237 +386(0)1 58 06 100 matjaz.rakovec@s5.net matjaz@rakovec.si ANDREJ LAGINJA 6000 KOPER Strma pot 32 +386(0)40 68 38 01 +386(0)56 28 16 82 andrejlaginja@gmail.com DANIEL ROŽMAN 4000 KRANJ Pot na Jo šta 29 +386(0)41 44 85 00 GSM dani.rozman@volja.net

103


BLAŽO RADONJIĆ 1000 LJUBLJANA Poš etova 16 +386(0)51 39 83 97 +386(0)1 62 02 201 fax +386(0)1 62 02 244 bl az.radonjic@gmail.com ČEDOMIR BOJANIĆ 6000 KOPER Ferrarska 17 +386(0)41 64 48 15 +386(0)5 63 03 101 fax +386(0)5 63 03 100 cedo@fining.si

DELEGATI SLOVENIJA IZTOK KRA ŠEVEC 4000 KRANJ Tuga Vidmarja 4 gsm +386(0)41 66 51 28 +386 42 01 44 41 fax iz tok.krasevec@s5.net VOJKO PODVRŠČEK 4000 KRANJ Kališ ka ul. 10 +386(0)41836550 fax slati na klub domaćin +386(0)42332197(home) vojko.podvrscek@t-2.net

104


BOR BALDERMAN 4000 KRANJ Mlakarjeva 2 +386(0)41 33 80 41 +386 (0) 45 72 00 07 fax +386(0)45 76 32 05 info@vaterpolska-zveza.si MARJAN PIÄŒULIN 4000 KRANJ Tekstilna ulica 8 +386(0) 42 04 27 47 tel. +386(0) 40 54 93 85 +386(0) 42 01 44 39 fax marjan_piculin@t-2.net

105


ADRESAR KLUBOVA JADRANSKE VATERPOLO LIGE HRVATSKA

VK JADRAN ST 21000 SPLIT Sustjepanski put 23 Tajnica: Milena Čaljkušić GSM: + 385 (0)91 59 47 510 - tajnica +385(0)21 39 85 87-F +385(0)21 39 85 85 ja dran@vkjadransplit.hr VK JUG CROATIA OSIGURANJE 20000 DUBROVNIK dr. Ante Starčevića 22., p.p.266 Ovlaštena osoba:Ognjen Kržić GSM +385(0)98 84 72 00 +385(0) 20 35 70 52 - F +385(0)20 35 70 19, 35 72 82 vk-jug@du.t-com.hr VK MEDVEŠČAK 10000 ZAGREB Schlosserove stube 2 Tajnik: Zoran Curi š GSM+385(0)98 31 65 32 +385(0)1 45 55 405-F +385(0)1 45 55 405 in fo@vk-medvescak.hr

106


HAVK MLADOST 10000 ZAGREB Jarunska 5 Dopredsjednik:Bo ško Lozica GSM +385(0)98 23 09 70 Tajnica: Natalia Selezneva +385(0)91 40 20 504 +385(0)1 30 11 244 - F +385(0)1 36 90 149 havk.mladost@zg.t-com.hr VK MORNAR BRODOSPAS 21000 SPLIT Mediteranskih igara 5 Tajnica:Madlena Svagu ša GSM +385(0)98 29 31 45 +385(0)21 38 61 39 - F +385(0)21 38 61 50 mornar-bs.vaterpolo@st.t-com.hr OVK PO ŠK 21000 SPLIT Uvala Zenta 3 Tajnik: Ozren Bužančić GSM +385(0)91 91 57 436 +385(0)21 381 360 - F ovk.posk.split @gmail.com ozren.buzancic@gmail.com VK PRIMORJE ERSTE BANKA 51000 RIJEKA Podkoludrica 2 (bazeni Kantrida) Direktor:Damir Radonić GSM +385(0)98 21 66 08 Sportski direktor: Zoran Roje GSM +385(0)978 92 00 040 +385(0)51 62 14 21 - F +385(0)51 62 14 21 vaterpolo.klub.primorje@ri.t-com.hr 107


VK ŠIBENIK 22000 ŠIBENIK Prilaz tvornici 39, Bazen Crnica p.p.111 Tajnica (vol.): Katarina Šupe +385(0)91 50 67 696 +385(0)22 20 00 92 - F +385(0)22 21 66 67 vk.sibenik@gmail.co m

CRNA GORA

PVK JADRAN HN 85340 HERCEG NOVI Šetalište pet Danica bb Direktor: Boro Mračević GSM +382(0)69 04 05 07 Tajnica: Lidija Vlahović Gsm: +382(0)69 330665 +382(0)31 32 28 09 fax +382(0)31 32 35 58 +382(0)31 32 24 06 pvkjadran@t-com.me

108


VK BUDVA M:tel BUDVA Slovenska obala bb Sportski direktor:Ivan Kotarac T+382(0)67 30 40 80 Srećko Uskoković, Direktor kluba +382(0)33 451 402 - F +382(0)33 452 043 info@vkbudva.com VK PRIMORAC 85330 KOTOR Zimski bazen “Nikša Bućin“ Direktor: Dragan Samardžić GSM +382(0)67322326 +382(0)32 30 10 44 - F +382(0)32 30 10 45 vkprimorac@t-com.me

109


SLOVENIJA

AVK TRIGLAV - KRANJ 4000 KRANJ p.p. 171 Predsjednik:Samo Perme GSM +386(0)41 62 37 35 Tajnik: Tadej Peranović GSM +386(0)40 78 72 04 Član UO: Mrako Troppan GSM +386(0)40 36 12 49 Fax: +386(0)4 23 81 420 Tel: +386(0)4 20 11 905 in fo@klub-avktriglav.si avktriglav@siol.net

110


TRIGLAV - JADRANSKA VATERPOLO LIGA POVJERENIK ZA NATJECANJE TRIGLAV-JVL 21000 SPLIT Poljudsko š etališ te b.b. (bazeni Poljud) Predsjednik Milivoj Bebić Gsm +385(0)91 10 10 500 Tel./Fax +385 (0)21 381 0 15 pzn@hvs.hr pzn.hvs@gmail.com

111


112


Nakladnik: Jadranska liga d.o.o. Savska cesta 41 10 000 Zagreb Za nakladnika: Milivoj Bebić Autor: Milivoj Bebić Glavni urednik: Milivoj Bebić Lektura: Milivoj Bebić Ljiljana Šalinović Prepress: Jadranska liga d.o.o. Tisak: DES Split Tiskano u 200 primjeraka

Vaterpolo i plivački savez Crne Gore Hrvatski vaterpolski savez Vaterpolska zveza Slovenije


2


6


PROPOZICIJE TRIGLAV - JADRANSKE VATERPOLO LIGE

2012./13. 7


SADRŽAJ I. TEMELJNE ODREDBE 1. Temeljene odredbe II. OBVEZA NASTUPA 2. Obveza nastupa – Obveze sponzorstva III. NAČIN IGRANJA PRVENSTVA 3. Način igranja Prvenstva IV. UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA 4. Utvrđivanje redoslijeda V. PRAVA KLUBOVA GLEDE NASTUPA U NACIONALNIM PRVENSTVIMA I EUROPSKIM KLUPSKIM NATJECANJIMA 5. Prava klubova VI. KALENDAR IGRANJA TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE I RASPORED UTAKMICA 6. Kalendar utakmica VII. MOGUĆNOST PROMJENE UTVRĐENOG DATUMA IGRANJA UTAKMICA 7. Mogućnost promjene utvrđenog datuma igranja utakmica VIII. VRIJEME POČETKA UTAKMICE I NEDOLAZAK EKIPE 8. Vrijeme početka utakmice IX. IGRAČI 9. Igrači X. TRENERI I DUŽNOSNICI 10. Treneri i dužnosnici XI. TEHNIČKI UVJETI 11. Plivalište 8


12. Klupa za pričuvne igrače 13. Temperatura vode i osvijetljenje 14. Lopte 15. Kapice 16. Zapisnički stol 17. Plovak (uređaj za oslobađanje lopte) na centru igrališta 18. Položaj klupa za rezervne igrače 19. Vrijeme trajanja igre i elektronska oprema 20. Svlačionice 21. Utakmica - Pravila igre XII. RUKOVODSTVO UTAKMICE 22. Rukovodstvo utakmice 23. Nadležnost za određivanje Rukovodstva utakmice 24. Određivanje težine utakmice 25. Poredak za stolom Rukovodstva utakmice 26. Pričuve Rukovodstva utakmice 27. Razglas XIII. SASTANAK RUKOVODSTVA 28. Sastanak Rukovodstva 29. Izostanak suca ili delegata XIV. PREDSTAVLJANJE IGRAČA 30. Predstavljanje igrača 31. Press konferencija 32. Treninzi XV. TROŠKOVI KLUBOVA 33. Troškovi klubova 34. Sigurnost

9


XVI. SUCI UTAKMICA 35. Suci utakmica XVII. DELEGATI 36. Delegati 37. Supervizor 38. Pomoćni suci XVIII. ULAZAK NA BAZEN GLEDATELJA 39. Ograničenje za gledatelje 40. Zabrana simbola XIX. DOPING KONTROLA 41. Doping kontrola XX. GLAVNA I ALTERNATIVNA PLIVALIŠTA 42. Glavna i alternativna plivališta XXI. ŽALBE 43. Žalbe 44. Postupak rješavanja žalbe 45. Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje XXII. DISCIPLINSKE PRIJAVE 46. Opći dio XXIII. MANDATNE KAZNE 47. – 50. Prvostupanjski organ – Povjerenik XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE 51. Završne odredbe XXV. PEHARI, MEDALJE I NAGRADE 52. – 53. Svečanost proglašenja pobjednika i nagrade XXVI. TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA 2012./2013. 54. Raspored kola

10


PROPOZICIJE TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE ZA 2012./2013. GODINU

11


I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1.

1.1 TRIGLAV-Jadranska vaterpolo liga (u daljnjem tekstu Liga) je liga vaterpolo klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. 1.2. Prvenstvom Lige za muškarce za 2012./2013. godinu (u daljnjem tekstu: Prvenstvo) rukovode zajedno: Hrvatski vaterpolski savez, Vaterpolo i plivački savez Crne Gore i Vaterpolska zveza Slovenije, a provodi ga Povjerenik za natjecanje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41. 1.3. Načela i osnovne elemente sustava natjecanja donosi Upravni odbor Triglav-Jadranske vaterpolske lige. 1.4. Organizaciju provođenja i natjecanja provodi Povjerenik sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. 1.5. Sve odluke, obavijesti, izvješća, žalbe i slično, te pismeni podnesci smatraju se uredno poslanim, zaprimljenim i uručenim dostavom na broj faxa ili e-mail adresu koju pojedini klub ili dužnosnik doznači kao službenu adresu. 1.6. Odlukom Upravnog Odbora Jadranske lige službeni naziv lige za sezonu 2012./2013. je TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA. Triglav-Osiguranje je službeni sponzor lige za sezonu 2012./2013. II. OBVEZA NASTUPA Članak 2. 2.1. Prvenstvo se igra prema vaterpolskim pravilima FINA-e, prema pravilnicima posebno usvojenim od Upravnog odbora Triglav-Jadranske vaterpolo lige i ovim Propozicijama. 2.2. Pravo i obvezu nastupa u prvenstvu Triglav-Jadranske vaterpolo lige imaju sljedeći klubovi: a) iz Hrvatske: 1. VK “Jadran” - Split 2. VK “Jug-Croatia osiguranje” - Dubrovnik 3. VK “Medveščak” - Zagreb 4. HAVK “Mladost” - Zagreb 5. VK “Mornar- Brodospas” - Split 6. OVK “POŠK” - Split 12


7. VK “Primorje - Erste banka” - Rijeka 8. VK “Šibenik” - Šibenik b) iz Crne Gore 1. PVK “Jadran” - Herceg Novi 2. VK “Primorac” - Kotor 3. VK “Budva - M:tel” - Budva c) iz Slovenije 1. AVK “TRIGLAV” - Kranj

2.3. Za nenastupanje nakon što je prijavljen ili odustajanje od natjecanja klub će biti kažnjen sa 15.000 EUR-a. 2.4. U slučaju odustajanja od natjecanja nakon što je u njemu već počeo nastupati, klub će biti kažnjen sa 20.000 EUR-a, a svi rezultati tog kluba do trenutka odustajanja će se poništiti i neće biti korišteni pri sastavljanju tablice. 2.5. U slučaju odustajanja s pojedine utakmice, klub će se kazniti oduzimanjem šest (6) bodova i novčanom kaznom od 5.000 EUR-a. 2.6. Klubovi su obvezni prijaviti svoj nastup najkasnije 30 (trideset) dana prije početka Lige, a ako to nisu učinili smatraju se prijavljenim (sudionici prethodne sezone). 2.7. U slučaju da klub, iz nepredviđenih i opravdanih razloga (o čemu će odluku donijeti UO Triglav Jadranske lige), bude primoran odustati od natjecanja prije odigravanja 1. kola, pravo nastupa ima klub iz iste zemlje, a na prijedlog nacionalnog saveza. 2.8. Ukoliko navedeno u članku 2.7. ne bude moguće ostvariti, Upravni odbor će donijeti odluku o kvalitetnoj zamjeni. 2.9. Svaki klub koji ima pravo i obvezu nastupa u Ligi, u natjecanjima svog nacionalnog prvenstva ili kupa mora imati aktivne najmanje dvije mlađe kategorije. 2.10. Odlukom UO Triglav-JVL, svaki klub je dužan uplatiti kotizaciju u iznosu od 1.400,00 Eura u dvije rate na slijedeći način: 1. rata u visini od 700,00 Eura do 27.09.2012. 2. rata u visini od 700,00 Eura do 27.01.2013. Učesnici Final Foura TJVL su dužni uplatiti kotizaciju u visini od 700,00 Eura do 10.04.2013. 13


2.11. Temeljem članka 1.6. i potpisanog Ugovora o sponzorstvu između Triglav-

Osiguranja i Jadranske lige klubovi sudionici imaju slijedeće obveze: -

kod pismene i usmene komunikacije koristiti puni naziv lige “TRIGLAVJADRANSKA VATERPOLO LIGA“ - tijekom utakmica Jadranske lige na stativama golova zalijepiti osam (8) logotipa Triglav Osiguranja od 8cm po 2 na svakoj stativi - potopiti na dno bazena reklamni logotip Triglav Osiguranja, dimenzija 300x340cm unutar igrališta - postaviti po jedan (1) plivajući transparent Triglav Osiguranja iza svakog gola, dimenzija 8x0,7 m2 - postaviti jedan (1) transparent Triglav Osiguranja, dimenzija 4x1 m pokraj glavnog semafora - kod TV- prijenosa puštati reklamu Triglav Osiguranja na elektronskim reklamnim panoima ako su za to stvoreni uvjeti - postaviti reklamni logotip Triglav Osiguranja dimenzija 4x1 m ispred zapisničkog stola - suci za zapisničkim stolom i dva pokrajna suca moraju nositi majice sa logotipom Triglav Osiguranja 2.12. Svaki klub je obvezan ispuniti uvjete iz prethodnog stavka ovog članka na svakoj utakmici Triglav Jadranske vaterpolo lige na kojoj je domaćin. 2.13. Delegat će unijeti u poseban zapisnik poslije utakmice da li su ispunjeni svi uvjeti iz čl.2.st.11. odnosno koji nisu. 2.14. Za neispunjavanje uvjeta iz čl. 2. st. 11. i članka 2. st. 16. po izvještaju delegata utakmice, klub će biti kažnjen mandatnom kaznom iz čl.47. Propozicija 2.15. U slučaju posebnih okolnosti zbog kojih se kod nekih utakmica ne mogu ispuniti neki od uvjeta, klub o istom mora obavijestiti Povjerenika TriglavJadranske lige najmanje sedam (7) dana pred utakmicu, a koji će donijeti odluku o opravdanosti zahtjeva kluba. 2.16. Svaki klub domaćin utakmica JVL je dužan za svaku utakmicu koju organizira, napraviti nekoliko fotografija iz st.11. ovog članka te iste proslijediti Povjereniku za natjecanje putem maila ili poštom 2.17. Povjerenik za natjecanje Triglav-Jadranske vaterpolo lige je dužan isporučiti kompletni materijal iz st.11. ovog članka svim klubovima kako bi isti mogli postupiti u skladu sa navedenim člankom. 2.18. Ekipe moraju nastupiti u najboljem sastavu, jer jednostrano prepuštanje ishoda utakmice, nepostavljanje najboljih igrača od strane kluba da bi se pomoglo protivniku u svrhu nanošenja sportske štete ostalim klubovima, klub će biti sankcioniran novčano (mandatna kazna - po odluci Povjerenika).

14


2.19. Također će biti mandatno kažnjena ekipa koja nastupi iz neopravdanih razloga (opravdani razlozi su: potvrda liječnika o bolesti, iznenadne nepredviđenje okolnosti i slično) s vidno manjim brojem igrača od 14, a dovoljno za nastup po pravilima. 2.20. U slučaju prekršaja kluba iz prethodna dva stavka ovog članka UO Triglav Jadranske lige pored novčane mandatne kazne može donijeti odluku i o oduzimanju bodova. Broj oduzetih bodova će zavisiti o težini prekršaja, odnosno da li se isti prekršaj ponavljao. III. NAČIN IGRANJA PRVENSTVA Članak 3.

3.1.Prvenstvo se igra u dva dijela po sustavu na bodove. 3.2. Igra se po dvostrukom bod sustavu na način da je svaki klub u utakmicama s istim protivnikom po jedan put domaćin i gost. 3.3. Utakmicu organizira klub domaćin, odnosno klub koji je prvoimenovani u rasporedu natjecanja. Klub - domaćin ne može biti organizatorom utakmice na plivalištu gostujućeg kluba. 3.4. Četiri prvoplasirane ekipe igraju Final Four za prvaka Triglav JVL. 3.5.Polufinalne utakmice na Final Fouru igraju prvoplasirana i četvrtoplasirana ekipa nakon drugog uzvratnog dijela prvenstva, te drugoplasirana i trećeplasirana. 3.6. Ekipe pobjednice polufinalnih susreta igraju finalnu utakmicu za prvaka TJVL. Pobjednik finalne utakmice je ujedno i prvak TJVL za sezonu 2012-2013. dok je poraženi iz finalane utakmice drugoplasirani. 3.7. Utakmica za treće mjesto se ne igra, a trećeplasirana ekipa je poražena iz polufinalnog susreta, a bolje plasirana nakon drugog uzvratnog dijela prvenstva, a četvrtoplasirana ekipa poražena iz polufinalnog susreta , a lošije plasirana nakon uzvratnog dijela prvenstva. 3.8. Ostali klubovi od 5.-12. mj. zauzimaju redoslijed temeljem plasmana nakon završenih uzvratnih utakmica u drugom dijelu prvenstva ( nakon 22 kola) 3.9. Triglav - Jadranska vaterpolo liga je prvi dio nacionalnih prvenstava, te će rezultati i plasman važiti za nacionalna prvenstva Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

15


IV. UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA Članak 4.

4.1. Redoslijed se utvrđuje bodovanjem na način da pobjeda donosi tri boda, nerješen rezultat jedan bod, a poraz nula bodova. Četiri prvoplasirana kluba stječu pravo igranja na FF TJVL , a ostali klubovi se raspoređuju prema broju osvojenih bodova. Ako dva kluba, primjenom prethodne odredbe ovog članka postignu isti broj bodova, bolje je plasiran onaj klub koji je u međusobnim susretima ostvario povoljniji rezultat. Bolje plasiran je klub koji je u dva međusobna susreta ostvario veći broj bodova. U slučaju istog broja bodova u međusobnom susretu, bolje plasiran je klub koji iz dva međusobna susreta ima bolju gol razliku. U slučaju da ta dva kluba imaju i istu međusobnu gol razliku bolje je plasiran klub koji ima sveukupnu bolju gol razliku. Ako više od dva kluba postignu isti broj bodova, sastavlja se tablica samo između njih, temeljem rezultata njihovih međusobnih susreta. Na tablici je bolji onaj klub koji u međusobnim susretima ima najveći broj bodova. Ako na toj tablici dva ili više klubova imaju isti broj bodova bolje je plasiran, onaj klub koji ima bolju gol razliku na tablici sastavljenoj između njih. Ako dva ili više klubova imaju istu gol razliku, najbolji je onaj klub koji je na toj tablici dao najviše golova. Ako je za dva ili više klubova i to isto, redoslijed se određuje na način da je bolje plasiran onaj klub koji ima bolju ukupnu gol razliku. Ako bi i takva gol razlika bila ista za dva ili više klubova bolje je plasiran onaj klub koji je postigao više golova. Ako je i taj broj golova isti, bolji je onaj klub koji je primio manje golova. Ako se ni po jednom od navedenih kriterija ne može utvrditi redoslijed, isti će se utvrditi ždrijebom, koji će provesti Povjerenik, najkasnije 48 sati nakon posljednje utakmice. O mjestu i vremenu ždrijebanja obavijestiti će se zainteresirane klubove najkasnije 24 sata prije ždrijebanja. Prvak Triglav-Jadranske vaterpolo lige je pobjednik finalnog susreta Final Four-a, dok poraženi iz finalnog susreta zauzima 2. mjesto. Utakmice Finala Four-a se igraju do konačnog rezultata, što znači da se u slučaju neriješenog rezultata igraju produžeci (2x3min), odnosno ako je i nakon produžetaka neriješen rezultat, izvode se peterci do konačne pobjede.(FINA-pravila). 4.2. Izradu i dostavu konačne tablice će utvrditi Povjerenik, temeljem prethodnog stavka ovog Članka (4.1.). Povjerenik će svakom klubu poslati konačnu tablicu i to u roku od 48 sati po odigranoj zadnjoj utakmici u posljednjem kolu (Final Four-a). 16


4.3. Svaki klub može na konačnu tablicu podnijeti prigovor Povjereniku za natjecanje. Prigovor mora biti dostavljen do 12:00 sati slijedećeg dana po otpremanju tablice. Prigovor dostavljen poslije tog roka odbacit će se. 4.4. Povjerenik će svoju odluku po prigovoru poslati podnositelju i svim drugim zainteresiranima 48 sati po primitku. 4.5. Zainteresirani klub može protiv odluke Povjerenika iz prethodnog članka podnijeti žalbu Upravnom odboru Lige u roku od 24 sata po primitku. Žalba dostavljena poslije tog roka odbacit će se. Upravni odbor Lige će odluku o žalbi donijeti konsenzusom u roku od 8 dana od dana primitka žalbe. Ukoliko se na taj način ne uspije donijeti odluka, Upravni odbor lige će pristupiti ponovljenom glasovanju gdje će se odluka donijeti većinom glasova Odluka Upravnog odbora o žalbi je konačna i protiv nje se ne mogu poduzimati daljnji pravni lijekovi. 4.6. Triglav JVL je prvi dio nacionalnih prvenstava kao što je navedeno u prethodnom članku a način vrednovanja rezultata klubova svaki nacionalni savez će odrediti u propozicijam nacionalnih prvenstava. V. PRAVA KLUBOVA GLEDE NASTUPA U NACIONALNIM PRVENSTVIMA I EUROPSKIM KLUPSKIM NATJECANJIMA Članak 5.

5.1. Temeljem redoslijeda ostvarenog u Ligi klubovi ne stječu nikakva prava za nastupe u Europskim klupskim natjecanjima. 5.2. Svaki nacionalni savez će utvrditi posebne Propozicije za natjecanje klubova u nacionalnom prvenstvu. 5.3. Klubovi će plasmonom u nacionalnim prvenstvima ostvariti pravo nastupa u europskim klupskim natjecanjima

17


VI. KALENDAR IGRANJA TRIGLAV-JADRANSKE LIGE I RASPORED UTAKMICA Članak 6.

6.1. Kalendar igranja pojedinih kola (liga-sustav te Final Four) bit će priložen uz ove Propozicije i njihov je sastavni dio. Utakmice se moraju igrati u dane utvrđene Kalendarom i rasporedom utakmica. Iznimno od odredbe prethodnog stavka, utvrđeni datum igranja utakmice može se promijeniti samo pod uvjetom propisanim u odredbi sljedećeg Članka 7. ovih Propozicija. 6.2. UO Triglav JVLće donjeti odluku o mjestu odigravanja i organizatoru Final Foura najkasnije u periodu nakon završenog prvog dijela prvenstva (11. kola). .

VII. MOGUĆNOST PROMJENE UTVRĐENOG DATUMA IGRANJA UTAKMICA Članak 7.

7.1. Povjerenik može odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice zbog: TV prijenosa, nastupa kluba na međunarodnoj utakmici ili turniru koji je unijet u Međunarodni kalendar FINA-e, odnosno LEN-a, te zbog priprema i nastupa igrača reprezentativaca uoči i poslije nastupa njihove reprezentacije. 7.2. Povjerenik može odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice zbog TV prijenosa pod uvjetom da klub domaćin o tom pismeno obavijesti Povjerenstvo i gostujući klub najkasnije pet (5) dana prije utvrđenog datuma igranja utakmice. 7.3. Ako klub nastupa na međunarodnoj utakmici ili turniru koji je unijet u Međunarodni kalendar FINA-e, odnosno LEN-a, Povjerenik će odobriti promjenu utvrđenog datuma igranja pod uvjetom da zainteresirani klub o tom pismeno obavijesti Povjerenika i protivnički klub najmanje deset (10) dana prije datuma održavanja međunarodnog susreta ili turnira. 7.4. Iznimno, ako je nastup kluba od posebnog interesa za nacionalni savez, a nastup nije u Međunarodnom kalendaru FINA-e, ili LEN-a, odgodu Povjerenik 18


može donijeti samo odlukom Upravnog odbora Lige na način da zainteresirani klub podnese pismenu zamolbu najmanje 15 (petnaest) dana prije termina odigravanja međunarodnog susreta ili turnira, uz suglasnost nacionalnog saveza. 7.5 Povjerenik može izvršiti promjenu utvrđenog datuma igranja utakmice bez suglasnosti klubova ako postoje obveze i ugovori između Jadranske lige i određene TV -producentske kuće. U tom slučaju Povjerenik je dužan obavijestiti klubove o promjeni najkasnije 5 dana prije utvrđenog datuma odigravanja utakmice. VIII. VRIJEME POČETKA UTAKMICE Članak 8.

8.1. Klub domaćin određuje vrijeme početka utakmice po Kalendaru natjecanja na dan odigravanja između 16:00 i 21:00 h. 8.2. Iznimno, klub domaćin može uz suglasnost protivničkog Kluba odrediti vrijeme početka utakmice izvan navedenog vremena, ali samo uz isključivu prethodnu suglasnost Povjerenika. 8.3. Zamolbu o promjeni satnice klub domaćin je obvezan uputiti Povjereniku najmanje tri (3) dana prije termina odigravanja utakmice prema rasporedu kola. 8.4. Prije putovanja gostujući klub mora biti u kontaktu s delegatom i klubom organizatorom i iste obavijestiti o vremenu dolaska i načinu putovanja. 8.5. Gostujuće ekipe moraju doći u mjesto odigravanja utakmice dan prije odigravanja, a ukoliko im to vozni red javnog prijevoza, tj. prometna povezanost omogućava, mogu doći i na dan odigravanja. 8.6. Ako je izostanak neopravdan, ekipa će biti kažnjena. 8.7. U slučaju opravdanog izostanka ekipe (ekstremne iznenadne situacije pri putovanju i sl.) dogovoriti će se termin odigravanja utakmice u roke od 24 sata ili u drugom terminu. 8.8. Gostujuća ekipa ne smije za prijevoz koristiti, voznim redom ili redom letenja, posljednje prijevozno sredstvo. U slučaju korištenja posebno unajmljenog autobusa ili osobnih vozila, polazak mora biti pravovremen, a predvidjeno vrijeme trajanja tako organiziranog putovanja mora biti dvostruko duže od uobičajenog vremena putovanja na istoj relaciji. 19


IX. IGRAČI Članak 9.

9.1. Klubovi sudionici Lige imaju pravo prijaviti najviše 25 igrača. 9.2. Pravo nastupa na pojedinoj utakmici ima 14 igrača. 9.3. Kako bi igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti sljedeće uvjete: a) posjedovati urednu registraciju i licencu nacionalnog saveza; b) obavljen liječnički pregled, a datum liječničkog pregleda ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana nastupa; c) posjedovati potvrdu o pregledu, ovjerenu i potpisanu jasnim faksimilom liječnika; d) ne smije biti kažnjen ni suspendiran. 9.4. Listu registriranih igrača za natjecateljsku sezonu nacionalni savez je dužan dostaviti Povjerenstvu najkasnije sedam (7) dana prije početka Lige. Ista mora biti ovjerena od nacionalnog vaterpolo saveza. 9.5. Pravo nastupa imaju igrači s ovjerene liste. 9.6. U tijeku natjecanja pojedini igrač ima pravo nastupa za klub za koji je prijavljen. 9.7. Klubu je dozvoljen nastup onog broja igrača stranog državljanstva koliko propisuje Registracijski pravilnik pripadajućeg nacionalnog saveza. 9.8. Svaki klub sudionik lige ima pravo registrirati novog igrača, i na taj način proširiti listu registriranih igrača, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Svaki novoregistrirani igrač mora imati status slobodnog igrača, tj. da nije nastupio ni za jedan klub u sezoni 2012./13. u natjecanjima zemalja članica LEN-a i FINA-e, o čemu treba priložiti potvrdu nacionalnog saveza. Da bi novoregistrirani igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti uvjete iz članka 9. stavka 9.3 ovih Propozicija. Igrač koji je bio registriran, a nije nastupio ili bio prijavljen u zapisnik s utakmice može promijeniti klub, ali samo i isključivo uz suglasnost Upravnog odbora Triglav - Jadranske vaterpolo lige, zaključno sa 31. prosincem 2012. godine. 9.9. Temeljem prethodnog stavka ovog članka svaki klub sudionik lige ima pravo registrirati novog igrača, i na taj način proširiti listu registriranih igrača do broja 25 (dvadesetpet), (stavak 9.1.) samo u slučaju da kod prijave liste za natjecateljsku sezonu (stavak 9.4.) ista nije bila popunjena zaključno sa 25 (dvadesetpet) imena igrača. Ako je lista bila popunjena do broja 25 neki od igrača koji nije nastupio može bit promjenjen u prijavi igračem koji ispunjava sve navedene uvjete. 20


X. TRENERI I DUŽNOSNICI Članak 10.

10.1. Klub je dužan kod prijave liste igrača prijaviti i trenera, pomoćne trenere i dužnosnike koji imaju pravo sjedenja na klupi za rezervne igrače. 10.2. Prijavljeni trener i pomoćni treneri moraju biti licencirani od strane nacionalnog saveza. 10.3. Sve prijavljene osobe na klupi za rezervne igrače ne smiju biti disciplinski kažnjene. XI. TEHNIČKI UVJETI

Članak 11. Plivalište 11.1. Utakmice se mogu igrati samo na bazenima koji ispunjavaju uvjete FINA-e. 11.2. Bazeni moraju zadovoljavati tehničke i sigurnosne uvjete. 11.3. Igralište i golovi moraju odgovarati FINA pravilima (WP1, WP2). 11.4. Organizator mora imati ispravne mjere i oznake igrališta i mora osigurati svu propisanu opremu i pribor, shodno FINA pravilima. 11.5. Ako se ustanovi da na plivalištu na postoje uvjeti za odigravanje utvrđeni FINA pravilima i ovim Propozicijama, a iste se ne otklone do zakazanog početka utakmice, utakmica će se odigrati najkasnije u roku od 24 sata. Sve nastale troškove gostujuće ekipe i ostalih dužnosnika snosi klub domaćin. 11.6. Kućica za ulaz isključenog ili rezervnog igrača (kod zamjene) mora biti označena na igralištu crvenom bojom ispred klupa za rezervne igrače koje se nalaze na suprotnoj strani stola rukovodstva utakmice. Članak 12.

Klupa za pričuvne igrače 12.1. Klupe za pričuvne igrače moraju biti postavljene na suprotnoj strani plivališta od stola rukovodstva utakmice. 12.2. Na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti tri (3) dužnosnika, uključujući trenere i sedam (7) pričuvnih igrača. 21


12.3. Dužnosnici i treneri moraju biti jednoobrazno odjeveni, u dugim hlačama i zatvorenoj obući. 12.4. Klupe za rezervne igrače, a posebno za gostujuće ekipe, kao i zapisnički stol, moraju biti zaštićeni od svakog kontakta s gledalištem. Članak 13. Temperatura vode i osvjetljenje 13.1. Minimalna temperatura vode je 24°, a maksimalna 27° za odigravanje utakmice. 13.2. Igralište mora biti kvalitetno osvjetljeno, jednako po cijeloj površini igrališta. 13.3. Delegat je osoba odgovorna za procjenu kvalitete osvjetljenja. Članak 14. Lopte 14.1. Utakmice se igraju loptama marke “TURBO”. 14.2. Klub domaćin dužan je na plivalištu osigurati najmanje pet (5) ispravnih lopti za odigravanje utakmice (FINA pravila, WP3). 14.3. Europska klupska natjecanja se igraju loptama marke “MIKASA” W6000W, te su klubovi dužni igrati tim loptama utakmicu TJVL koja je neposredno pred nastup ekipe u europskim klupskim natjecanjima a po zahtjevu ekipe koja nastupa u europskom natjecanju. Članak 15. Kapice 15.1. Ekipa koja je domaćin, odnosno prvoimenovana, igra u bijelim kapicama ili u kapicama “klupskih boja”, a gostujuća ekipa igra u plavim kapicama ili u kapicama “klupskih boja”, koje se moraju bitno razlikovati od boja kapica prvoimenovanog kluba. 15.2. Svaka ekipa mora sa sobom imati rezervni komplet kapica iste boje u kojoj nastupa i staviti ih na raspolaganje delegatu utakmice. 15.3. Kapice moraju imati brojeve od 1. do 14. Vratarske kapice moraju biti crvene boje.

22


15.4. Ako se u tijeku utakmice dogodi oštećenje kapice iz rezervnog kompleta, delegat će odrediti da ta ekipa u nastavku utakmica igra u bijelim ili plavim kapicama, koje mora osigurati domaćin-organizator. Članak 16. Zapisnički stol 16.1. Na stolu rukovodstva utakmice trebaju biti pokazivači osobnih grešaka za domaću ekipu bijele boje, a za gostujuću ekipu plave boje (dimenzija po FINA pravilima). 16.2. Na stolu mora biti crvena (treća osobna greška) i žuta zastavica (brutality), te zastavica bijele i plave boje (ulazak isključenog igrača). Članak 17. Plovak (uređaj za oslobađanje lopte) na centru igrališta 17.1. Na geometrijskom središtu igrališta treba biti plovak sukladno FINA pravilima. Članak 18. Položaj klupa za rezervne igrače 18.1. Klupa za rezervne igrače domaće ekipe na početku utakmice se nalazi na suprotnoj strani plivališta, od zapisničkog stola s lijeve strane, a gostujuća s desne strane. 18.2. Promjena strana rezervnih igrača i dužnosnika vrši se po FINA Pravilima. 18.3. Domaća ekipa može zauzesti klupu za rezervne igrače koja se nalazi na desnoj strani suprotno od zapisničkog stola, ali samo i isključivo uz suglasnost gostujuće ekipe i delegata utakmice. 18.4. U slučaju ne dobivanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka, poštivati će se stavak 1. ovog članka.

23


Članak 19. Vrijeme trajanja igre i elektronska oprema 19.1. Vrijeme trajanja igre je 4 x 8 minuta “čiste” igre, a mjeri se elektronskim semaforom. 19.2. Elektronski semafor mora sadržavati: a) pokazivač glavnog vremena b) pokazivač (broj) četvrtine igre koja je u tijeku c) pokazivač rezultata domaće i gostujuće ekipe d) pokazivač vremena od 30 sekundi posjeda lopte, koji se postavljaju diagonalno uz rub plivališta na gol liniji igrališta (najmanje 2, a najviše 4). 19.3. Odmor između četvrtina po FINA pravilima. 19.4. Na stolu Rukovodstva moraju biti dva ručna kronometra i žviždaljka radi označavanja time out-a. Članak 20. Svlačionice 20.1. Klub domaćin na plivalištu mora osigurati po jednu svlačionicu za svaku od ekipa i suce, koje moraju biti zaključane i čuvane. 20.2. Svlačionice za ekipe moraju imati kapacitet za najmanje 20 osoba.

Članak 21. Utakmica – Pravila igre 21.1. Liga se igra po FINA pravilima i ovim Propozicijama. 21.2. Pored navedenog u stavku 21.1. i svim drugim aktima koje je usvojio Upravni odbor Lige. XII. RUKOVODSTVO UTAKMICE Članak 22. 22.1. Rukovodstvo sačinjavaju dva suca, delegat utakmice, tajnik, zapisničar, mjeritelj glavnog vremena, mjeritelj vremena posjeda lopte, dva golna suca i liječnik, te, prema potrebi, supervizor. 24


22.2. Popis sudaca, delegata i supervizora su priloženi uz ove Propozicije i čine njihov sastavni dio, a donosi ga Upravni odbor Lige na prijedlog Povjerenika, a zaprimljen od nacionalnih saveza. 22.3. Klub domaćin je obvezan osigurati nazočnost liječnika jedan sat prije, za vrijeme utakmice i jedan sat poslije utakmice. 22.4. Mjeritelj glavnog vremena, mjeritelj posjeda lopte, zapisničar kao i golni suci moraju imati položen ispit za vaterpolskog suca, a njih određuje mjesna sudačka organizacija na zahtjev kluba domaćina. 22.5. U rukovodstvo utakmice ne ulaze delegati klubova. 22.6. Delegati klubova tijekom utakmice nemaju pravo sjediti za zapisničkim stolom. Članak 23. Nadležnost za određivanje Rukovodstva utakmice 23.1. Svaki nacionalni savez će dostaviti listu sudaca, delegata i supervizora, koji će biti sastavni dio ovih Propozicija (po odluci UO Triglav-JVL). 23.2. Suce, delegate i supervizore delegira Povjerenik s popisa iz prethodnog članka. 23.3. Prilikom delegiranja sudaca isključuju se suci po domicilu, osim ako Povjerenik procjeni težinu utakmice „lakom“ ili zbog izvanrednih okolnosti zamjene i slično. 23.4. Povjerenstvo, prema vlastitoj procjeni, za tešku utakmicu može odrediti supervizora. 23.5. Svaki sudac, delegat i supervizor su obvezni prisustvovati svakom seminaru Triglav-JVL. U slučaju neopravdanog izostanka isti će biti izostavljen sa liste za tekuću sezonu. U slučaju opravdanog izostanka u najkraćem roku će biti organiziran dodatni seminar. U slučaju izostanka sa ponovljenog seminara, sudac, delegat ili supervizor će biti suspendiran do kraja natjecateljske sezone. Članak 24. Određivanje težine utakmice 24.1. Težinu utakmice određuje Povjerenik. 24.2. Od strane Povjerenika utakmice mogu biti proglašene teškim, srednjim i laganim.

25


Članak 25. Poredak za stolom Rukovodstva utakmice 25.1. 1) Suci 2) Liječnik 3) Mjeritelj vremena posjeda lopte 4) Mjeritelj glavnog vremena 5) Zapisničar 6) Tajnik 7) Delagat 8) Supervizor 25.2. Osobe iz stavka 25.1. ne mogu biti službene osobe klubova prijavljenih za Ligu, izuzev liječnika. Članak 26. Pričuve rukovodstva utakmice 26.1. Prije utakmice klub domaćin delegatu mora identificirati najmanje jednu osobu koja će u slučaju potrebe zamijeniti nekog od članova Rukovodstva zapisničkog stola ili golnog suca. 26.2. Navedena osoba ili više njih dužne su sjediti u blizini stola Rukovodstva. Članak 27. Razglas 27.1. Službeni spiker sjedi na posebnom mjestu u blizini zapisničkog stola. 27.2. Spiker tijekom utakmice može gledateljima, putem razglasa, davati informacije o događajima i zanimljivostima sa utakmice i općenito o prvenstvu ili sportskim događanjima. 27.3. Spikeru je zabranjeno koristiti razglas za navijačke svrhe i poticati nasilje. 27.4. Razglas se može uz dozvolu delegata koristiti za posebnu scenografiju utakmice ukoliko se time ne narušava sportski događaj ili ometa ekipe. 27.5. Zabranjena je uporaba svih sredstava (sirene i slično) koje na nesportski način ometaju regularni tijek utakmice.

26


XIII. SASTANAK RUKOVODSTVA Članak 28. 28.1. Tehnički sastanak Rukovodstva na kojem su obvezni biti suci, delegati i predstavnici klubova, mora se održati jedan sat prije početka utakmice. 28.2. Ako delegat procjeni da sastanku iz predhodnog stavka ovog članka ne trebaju prisustvovati suci isti će ih o tome obavijestiti, te će se u tom slučaju “stručni” sastanak održati na samom plivalištu uz prisustvo delegata i sudaca utakmice i to najkasnije 30 min pred početak utakmice. Tom sastanku, po pozivu delegata su obvezni prisustvovati treneri ekipa. Članak 29. Izostanak suca ili delegata 29.1. Prije putovanja suci moraju biti u kontaktu s delegatom i klubom organizatorom i iste obavijestiti o vremenu dolaska i načinu putovanja. 29.2. Delegat i suci moraju doći u mjesto odigravanja utakmice dan prije odigravanja, a ukoliko im to vozni red javnog prijevoza, tj. prometna povezanost omogućava, mogu doći i na dan odigravanja. 29.3. U slučaju izostanka jednog od sudaca delegat će u kontaktu s Povjerenikom lige i predstavnicima klubova probati naći zamjenu u mjestu odigravanja utakmice. 29.4. Ako se ne uspije naći zamjena, ista će se odigrati najkasnije 24 sata nakon prvobitno određenog termina odigravanja. 29.5. Ako je izostanak neopravdan, sudac će biti suspendiran do kraja natjecanja. 29.6. U slučaju izostanka delegata, klubovi se mogu dogovoriti da netko od nazočnih kompetentnih dužnosnika preuzme tu dužnost, ali samo uz odobrenje Povjerenika natjecanja. 29.7. Ako se klubovi ne dogovore, utakmica će se odigrati u roku od 24 sata po pronalasku zamjene, a najkasnije 24 sata nakon prvobitno određenog termina odigravanja. 29.8. U slučaju neopravdanog izostanka, delegat će biti suspendiran do kraja natjecanja.

27


XIV. PREDSTAVLJANJE IGRAČA Članak 30. 30.1. Deset minuta prije početka utakmice vrši se predstavljanje igrača i sudaca na mjestu na bazenu koje odredi klub domaćin. 30.2. Za vrijeme predstavljanja, igrači nemaju kapice na glavi, no moraju biti jednoobrazno odjeveni. Članak 31. Press konferencija 31.1. U svrhu što bolje prezentacije Lige, treneri i igrači moraju biti na raspolaganju do 60 minuta poslije utakmice, radi izjava. Članak 32. Treninzi 32.1. Klub domaćin mora omogućiti gostujućoj ekipi nesmetan trening u trajanju od najmanje jednog sata na bazenu na kojem se igra utakmica, dan prije i na dan odigravanja utakmice i to najmanje osam sati prije početka utakmice. 32.2. Prostor za obavljanje treninga ne smije biti manji od polovice igrališta. XV. TROŠKOVI KLUBOVA Članak 33. 33.1. Svaki gostujući klub dužan je o svom trošku organizirati putovanje i smještaj za svoju ekipu. 33.2. Klub domaćin je dužan, na traženje gostujućeg kluba, pružiti pomoć pri organizaciji i pronalasku smještaja. 33.3. Klubovi se mogu samoinicijativno dogovoriti o razmjeni smještaja na bazi reciprociteta. 33.4 Gostujuća ekipa ne smije za prijevoz koristiti, voznim redom ili redom letenja, posljednje prijevozno sredstvo. U slučaju korištenja posebno unajmljenog autobusa ili osobnih vozila, polazak mora biti pravovremen, a predvidjeno vrijeme trajanja tako organiziranog putovanja mora biti dvostruko duže od uobičajenog vremena putovanja na istoj relaciji. 28


33.5. Klub domaćin je obvezan o vlastitom trošku osigurati hotelski smještaj temeljen na usluzi jednog ili dva puna pansiona za dva suca, delegata i, po potrebi, supervizora. 33.6. Troškove, naknadu za utakmicu i putne troškove sudaca, delegata i supervizora podmirit će Jadranska liga d.o.o. 33.7. Vrijeme polaska sudaca, delegata i supervizora na utakmicu mora biti pravovremen. Za njih vrijede ista pravila kao i za gostujuću ekipu, kako su opisana u stavku 4. ovog članka. 33.8. Klubovi organizatori domaćih utakmica su obvezni osigurati dužnosnicima, sucima, delegatu i, eventualno, supervizoru prijevoz od hotela do bazena ili od dolazne stanice ili zračne luke do hotela i obrnuto. 33.9. Sve troškove organizacije utakmice, što uključuje i troškove sudaca na zapisničkom stolu, mjeritelja vremena, gol sudaca i slično snosi klub domaćin. 33.10. Klub organizator Final Four-a snosi troškove tehničke organizacije turnira dok klubovi sudionici sami plaćaju prijevoz do mjesta odigravanja, smještaj i prehranu za svoju ekipu. Troškove putovanja i naknadu za suce, delegate i supervizore snosi “Jadranska liga d.o.o.“ 33.11. Svi klubovi su dužni uplatiti kotizaciju opisanu u čl.2.st.10. ovih Propozicija. Članak 34. Sigurnost 34.1. Klubovi organizatori su obvezni poduzeti sve mjere u organizaciji utakmice u cilju zaštite fizičkog integriteta sudionika i gledatelja. 34.2. Klubovi organizatori su dužni osigurati sigurnosne zaštitne mjere na bazenu i oko njega. 34.3. Za održavanje reda na bazenu odgovoran je klub organizator, koji je osim po ovim Propozicijama dužan postupiti i po svim zakonima o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, te uputama i zahtjevima delegata u cilju osiguravanja regularnih uvjeta za odigravanje utakmica. XVI. SUCI UTAKMICA Članak 35. 35.1. U sudačko tijelo se ubrajaju dva glavna suca, dva golna suca kao i osobe za zapisničkim stolom. 29


35.2. Glavni suci su obvezni na utakmice dolaziti u odjelu i kravati. 35.3. Suci ne smiju o navodima i događajima vezanim uz utakmicu, kao ni sportski događaj u cjelini, davati bilo kakve izjave i očitovanja izuzev nadležnim tijelima Lige. 35.4. Ni jedan sudac i službena osoba, kao niti pomoćni suci, ne smiju izravno ili neizravno nositi reklame, osim ako je to izričito odobreno odlukom Upravnog odbora Lige. 35.5. Upravni odbor Lige donosi liste sudaca, delegata i supervizora. 35.6. Svaki sudac je obvezan nositi košulje sa logotipom sponzora Triglav Osiguranje, tijekom suđenja utakmica Triglav-Jadranske vaterpolo lige 35.7. Povjerenik Triglav Jadranske lige je dužan nabaviti i dostaviti sucima košulje iz prethodnog stavka ovog članka. XVII. DELEGATI Članak 36. 36.1. Delegat je odgovoran za rad sudaca za zapisničkim stolom. 36.2. Delegat je obvezan na utakmice dolaziti u odjelu i kravati. 36.3. Delegat provjerava registracijsku listu igrača i dužnosnika, kao i liječničke preglede u registracijskoj iskaznici igrača. 36.4. Delegat je obvezan izvješće kontrole suđenja s ocjenom dostaviti Povjereniku sljedećeg dana nakon dana odigravanja utakmice. 36.5. Na zahtjev Povjerenika delegat i suci su dužni dostaviti dopunsko izvješće. 36.6. U slučaju prijave protiv izvršitelja, delegat izvješće mora dostaviti Povjereniku sljedećeg dana nakon dana odigravanja utakmice. 36.7. Delegat je dužan napraviti posebno izvješće temeljem čl.2.st.11. odnosno ispunjenja obveza klubova domaćina glede sponzora lige te isto dostaviti Povjereniku za natjecanje Triglav-JVL zajedno sa ostalim izvještajima sa utakmica. Članak 37. Supervizori 37.1. Ukazivanjem potrebe i u želji da suđenje utakmica u Ligi bude što kvalitetnije, kontrolu suđenja obavljat će posebni kontrolori (supervizori), koje za pojedine utakmice lige određuje Povjerenik. 30


37.2. U slučaju nemogučnosti (opravdane neraspoloživosti) supervizora za pojedinu utakmicu, Povjerenik Lige po potrebi umijesto supervizora može odrediti još jednog delegata. Članak 38. Pomoćni suci 38.1. Pomoćne suce za utakmice Triglav-Jadranske vaterpolo lige određuje klub domaćin s popisa registriranih sudaca nacionalnog saveza, ako Povjerenik ne delegira drugačije. 38.2. Suci sami ili na prijedlog delegata smjenjuju pomoćnog suca ako utvrde da isti čini pogreške, te time utječe na regularnost utakmica.

XVIII. ULAZAK NA BAZEN GLEDATELJA Članak 39. Ograničenje za gledatelje 39.1. Ulaz na bazen zabranjen je svim gledateljima koji žele ući noseći sobom alkoholna pića, oružje, predmete koji mogu prouzročiti ozljede, kao i pirotehničke predmete. 39.2. Ulaz na bazen zabranjen je i svim gledateljima koji su pod utjecajem alkohola, omamljujućih sredstava, stimulansa i sličnih tvari. 39.3. Ulaz na bazen zabranjen je gledateljima koji se nasilno ponašaju u krugu bazena prije ulaska na bazen. Članak 40. Zabrana simbola 40.1. Zabranjeno je na bazen unošenje ili isticanje simbola, amblema ili tekstova koji izravno ili neizravno potiču nasilje i/ili vrijeđaju. 40.2. Obveza je kluba organizatora utakmice takve simbole, ambleme ili tekstove odmah po isticanju ukloniti. XIX. DOPING KONTROLA Članak 41. 41.1. Utakmicu na kojoj će se provesti doping kontrola odredit će Povjerenstvo u dogovoru s Upravnim odborom Lige. Svi igrači dužni su podvrći se doping kontroli.

31


U slučaju doping kontrole, klubovi neće biti prethodno obaviješteni. 41.2. Jednog ili najviše dvojicu igrača po ekipi za doping kontrolu određuje se slučajnim odabirom tj. izvlačenjem brojeva, u prisustvu delegata i po jednog predstavnika svakog kluba. Izvlačenje se obavlja nakon odigrane druge četvrtine utakmice. 41.3. Odmah po završetku utakmice, odabrani igrači dužni su podvrći se doping kontroli, po želji u pratnji predstavnika kluba. 41.4. Kontrolu obavlja ovlašteni liječnik nacionalnog olimpijskog odbora ili ovlaštene agencije. 41.5. Igrač koji odbije doping kontrolu automatizmom će biti suspendiran, a konačna kazna bit će određena u roku od 30 dana (odlukom UO Triglav-JVL). 41.6. Osim igrača, novčanu kaznu snosit će i klub, što je uređeno ovim Propozicijama. 41.7. Ovlašteni liječnik uzete uzorake za doping kontrolu šalje akreditiranom laboratoriju Međunarodnog olimpijskog odbora na analizu. XX. GLAVNA I ALTERNATIVNA PLIVALIŠTA Članak 42. 42.1. Svaki klub sudionik Lige je dužan prijaviti glavni i alternativni bazen za odigravanje utakmica. 42.2. Glavni bazen mora ispunjavati sve tehničke uvjete sukladno ovim Propozicijama i FINA pravilima. 42.3. Ako glavni bazen ne ispunjava uvjete za regularno odigravanje utakmice delegat je dužan donijeti odluku o odigravanju iste na alternativnom bazenu. 42.4. Sve troškove nastale zbog odigravanja utakmice na alternativnom bazenu snosi klub domaćin. 42.5. U slučaju određivanja odigravanja na alternativnom bazenu, delegat odluku mora donijeti najmanje dvanaest sati prije početka utakmice. U slučaju takve odluke alternativni bazen ne smije biti udaljen više od 80 km od glavnog bazena. 42.6. U slučaju pravovremene obavijesti, odnosno prilikom delegiranja utakmice, klub domaćin može i službeno obavijestiti o igri na alternativnom bazenu, koje u tom slučaju može biti i na većoj udaljenosti. 32


XXI. ŽALBE Članak 43. 43.1. Žalbu na regularnost utakmice i povredu Pravila vaterpolske igre može pismeno, nakon utakmice, izjaviti svaka ekipa. 43.2. Žalba se najavljuje neposredno nakon završetka utakmice, a predaje u pismenom obliku i uručuje delegatu utakmice najkasnije 60 minuta po završetku utakmice. 43.3. Po primitku žalbe, suci i delegat utakmice daju svoje pismeno mišljenje i izjave o navodima iznesenim u žalbi, koje sljedećeg dana predaju Povjereniku. 43.4. Taksa na svaku pojedinačnu žalbu iznosi 200 €. Žalitelj je taksu dužan uplatiti prvog radnog dana po odigranoj utakmici, najkasnije do 12:00 sati na račun koji će dostaviti delegat. 43.5. U slučaju da klub žalitelj ne postupi po prethodnom stavku ovog članka, Povjerenik žalbu neće uzeti u razmatranje. 43.6. Žalbu u ime kluba žalitelja može podnijeti samo predstavnik kluba iz članka 10, stavak 10.1. ovih Propozicija. 43.7. Za utvrđivanje točnog vremena-datuma uplaćivanja takse na žalbu priznaje se jedino žig banke, kao i dospijeće plaćanja elektronskim putem. Članak 44. Postupak rješavanja žalbe 44.1. O žalbi koja je uzeta u razmatranje, Povjerenik će donijeti odluku najkasnije jedan dan prije dana odigravanja sljedećeg kola. 44.2. Povjerenik žalbu može usvojiti ili odbaciti. 44.3. Kada Povjerenik odbaci žalbu, utakmica se registrira postignutim rezultatom. 44.4. Kada Povjerenik usvoji žalbu, te poništi utakmicu, odredit će termin odigravanja nove utakmice, vodeći računa o Kalendaru natjecanja. 44.5 U slučaju usvojene žalbe uplaćena taksa na žalbu se vraća žalitelju. Članak 45. Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje 45.1. Klub žalitelj ima pravo na rješenje Povjerenika iz članka 44. ovih Propozicija uložiti žalbu u roku od 24 sata drugostupanjskom organu - Upravnom odboru Lige. 33


45.2. Upravni odbor Lige rješenje o žalbi donosi u roku od sedam dana od dana njezinog primitka. 45.3. Odluka Upravnog odbora Lige provest će se postupcima opisanim u članku 44, stavcima 44.3 i 44.4. 45.4. Odluka Upravnog odbora Lige je konačna i obvezuje sve stranke u sporu. XXII. DISCIPLINSKE PRIJAVE Članak 46. Opći dio 46.1. Disciplinske prekršaje po prijavama rješavat će disciplinski sudac u prvom stupnju, te Disciplinski sud Lige u drugom stupanju. 46.2. Disciplinskog suca i Disciplinski sud imenuje Upravni odbor Lige. 46.3. Upravni odbor donosi odluku o prihvaćanju Disciplinskog pravilnika Lige. Isti će biti dostavljen klubovima sudionicima Lige. XXIII. MANDATNE KAZNE Članak 47. Prvostupanjski organ – Povjerenik 47.1. Povjerenik ima ovlasti kažnjavanja sudaca, delegata, klubova, igrača, trenera i ostalih službenih osoba i sportskih djelatnika klubova koji prekrše propozicije Lige, temeljem članka 47. (mandatne kazne) direktno ili po prijavi delegata, odnosno po saznanju o prekršaju. 47.2. Pored navedenog u stavku 47.1, kažnjavat će se i zbog ostalih tehničkih propusta koji nastanu pri organiziranju i odvijanju utakmice, kao i nepoduzimanju svih radnji i nepoštivanju Pravilnika i drugih akata Lige.

34


47.3. Mandatne kazne su:

R.br.

KAZNE

EUR-a

1.

za svaki pravovremeno neobavljeni liječnički pregled igrača u registracijskoj iskaznici

150

2.

za neposjedovanje ispravnog termometra za mjerenje temperature vode

50

3.

za nepostavljanje stola za Rukovodstvo jedan sat prije početka utakmice s spremnim pomoćnim osobljem

100

4.

za neposjedovanje na plivalištu dovoljnog broja odgovarajućih obrazaca na zapisničkom stolu i svih ostalih pomagala po LEN i FINA pravilima

100

5.

za neposjedovanje pet ispravnih lopti za odigravanje utakmice čl. 14 propozicija

100

6.

za izostanak pomoćnog osoblja (gol suci, zapisničar, tajnik, mjeritelj vremena itd.)

100

7.

za neosiguravanje zamjenika po prednjem stavku prema delegiranju kluba domaćina

50

8.

za nejednoobraznost u odijevanju osoba zapisničkog stola

100

9.

za neispravno obilježeno igralište ili golove

150

10.

za nepostojanje ili nepravilnost plovka (uređaja za oslobađanje lopte na sredini igrališta)

50

11.

za nepostojanje ili neispravnost razglasa

100

12.

za neosiguranje telefaksa za slanje izvješća

100

13.

za neosiguravanje svlačionica za ekipe i suce

250

35


14.

za neosiguravanje termina treninga za gostujuću momčad za svaki termin

250

15.

za aktiviranje raketa, petardi i dimnih kutija

500

16.

za bacanje bezopasnih predmeta

150

17.

za bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede (upaljači, novac itd.)

500

18.

za bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti teške ozljede (kamen, stolica itd.)

19.

za sporni događaj koji prouzroči privremeni prekid utakmice

20.

za sporni događaj koji prouzroči prekid utakmice, bez mogućnosti nastavka (osim novčane kazne snosi se i ostala odgovornost po odluci disciplinskih sudaca prvog i drugog stupnja i Upravnog odbora)

2.500

21.

ako sporni događaj prouzroči ozljedu igrača ili ostalih službenih osoba, te ih onesposobi za igru ili obavljanje dužnosti

1.500

22.

ulazak i ometanje neovlaštenih osoba na plivališta prije utakmice

100

23.

ulazak i ometanje neovlaštenih osoba na bazenu za vrijeme utakmice

200

24.

za neopravdano i nepravovremeno neobavještavanje o promjeni plivališta ili vremena početka utakmice

100

25.

za neposjedovanje rezervnih kapica u “klupskim bojama”

100

26.

za neopravdan nedolazak kluba na utakmicu

5.000

27.

za odustajanje kluba od natjecanja u tijeku prvenstva

20.000

28.

za verbalne prijetnje službenih osoba ili igrača prema protivnicima i drugim službenim osobama

500

29.

za nasilno ponašanje službenih osoba ili igrača i fizičkih napada

36

1.500 500

1.000


30.

za verbalno vrijeđanje po nacionalnoj osnovi od strane službenih osoba i igrača

31.

za nesportsko ponašanje trenera i djelatnika na klupi (crveni karton)

200

32.

za nejednoobrazno odijevanje trenera i službenih predstavnika kluba na klupi za rezerve

100

33.

za neispravnost glavnog semafora

250

34.

za neispravnost semafora za ograničavanje napada (30 sek.)

100

35.

za neodgovorne izjave igrača koje nanose štetu ugledu lige i sponzorima lige

250

36.

za neodgovorne izjave trenera i službenih predstavnika klubova koje nanose štetu sponzorima i ugledu Lige

350

37.

za nepoštivanje obveza prema ugovorima TV prijenosa

38.

za ometanje utakmice glazbenim instrumentima koji ne spadaju u dozvoljena navijačka sredstva blizu klupa i zapisničkog stola

500

39.

za korištenje službenog mikrofona u navijačke svrhe

100

40.

za nepostavljanje osam (8) naljepnice Triglav-Osiguranja na stativama golova

500

41.

za nepostavljanje reklamnog logotipa Triglav-Osiguranja na dnu bazena unutar igrališta

500

42.

za nepostavljanje plivajućeg transparenta Triglav-Osiguranja iza golova

500

43.

za nepostavljanje transparenta Triglav-Osiguranja pokraj glavnog semafora

500

44.

za nepostavljanje logotipa Triglav-osiguranja ispred zapisničkog stola

500

45.

za neodijevanje majica sa logotipom Triglav-Osiguranja sudaca za zapisničkim stolom

500

2.500

5.000

37


Za sve slučajeve koji nisu precizirani ovim Propozicijama – mandatnim kaznama, Povjerenik može izreći kaznu od 100 do 2.000 Eura. Članak 48. 48.1. Mandatne kazne iz prethodnog članka izriče u prvom i konačnom stupnju Povjerenik. Mandatne kazne se uplaćuju na žiro račun Jadranske lige d.o.o. 48.2. Ako se utvrdi da je Povjerenik pogriješio prilikom donošenja odluke, Upravni odbor Lige može kao izvanrednu mjeru donijeti odluku o poništenju pojedine kazne. Članak 49. 49.1. Odluka Povjerenika o kazni je izvršna i predstavlja obvezu kažnjenog kluba ili osobe iz ovih Propozicija. 49.2. Ukoliko kažnjeni klub ne izvrši uplatu u roku od tri dana po dostavi odluke, isti će biti suspendiran do uplate. Članak 50. 50.1. Ako je prekršaj uz mandatni istodobno i disciplinski, prema odredbama Disciplinskog pravilnika Lige, pored izricanja mandatne kazne, pokrenut će se i redovan disciplinski postupak. 50.2. U slučaju ponavljanja prekršaja mandatne kazne se udvostručuju. 50.3. U slučajevima prethodnog stavka ovog članka Povjerenik je dužan pokrenuti i disciplinsku prijavu. XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 51. 51.1. Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Povjerenik, a na utakmicama delegat. Ove propozicije su obvezujuće za sve klubove i fizičke osobe učesnike Lige. 51.2. Za sve slučajeve koji nisu predviđeni ili obuhvaćeni odredbama ovih Propozicija, Povjerenik i Upravni odbor Lige će rješavati primjenom Pravilnika i ostalih akata FINA-e i LEN-a. 51.3. Ove Propozicije je donio Upravni odbor Triglav-Jadranske lige na svojoj 12-oj sjednici održanoj u Zagrebu, dana 27.08.2012. te stupaju na snagu danom donošenja, a započinju s primjenom u natjecateljskoj sezoni 2012./2013.

38


XXV. PEHARI I MEDALJE Članak 52. Svečanost proglašenja prvaka i nagrade 52.1. Prvak Lige (Pobjednik Final Four-a) dobiva prijelazni pehar pokrovitelja i repliku tog pehara u trajno vlasništvo. 52.2. Igrači, treneri i dužnosnici tri prvoplasirana kluba dobivaju medalje. Prvak dobiva medalje zlatne boje, drugo plasirani medalje srebrne boje te treće plasirani medalje brončane boje. Članak 53. 53.1. Upravni odbor Jadranske lige može posebnom odlukom odrediti nagrade tijekom ili nakon završetka prvenstva. 53.2. Nagrade mogu dobiti klubovi i pojedinci.

39


XXVI. Liga 2012./2013. 54. Raspored kola TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA Raspored kola RASPORED UTAKMICA 2012./2013. 1. kolo

29.09.2012. (subota)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel

7. 8.

JADRAN ST PRIMORJE EB

OVK POŠK BUDVA M-tel

9.

JUG CO

MORNAR BS

10. 11. 12.

HAVK MLADOST ŠIBENIK TRIGLAV

JADRAN HN PRIMORAC MEDVEŠČAK

13. 14. 15. 16. 17. 18.

BUDVA M-tel OVK POŠK JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS

2. kolo

3. kolo

4. kolo 19. 20. 21. 22. 23. 24.

40

ŠIBENIK JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK

06.10.2012. (subota)

10.10.2012. (srijeda) PRIMORAC MEDVEŠČAK ŠIBENIK PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV

13.10.2012. (subota)

JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO ŠIBENIK PRIMORAC TRIGLAV

MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel


5. kolo 20.10.2012. (subota) 25. 26. 27. 28.

BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK HAVK MLADOST

29.

JADRAN HN

30.

MORNAR BS

6. kolo

27.10.2012 (subota).

31. 32. 33. 34. 35. 36.

PRIMORJE EB ŠIBENIK MEDVEŠČAK PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST

37. 38. 39. 40. 41. 42.

MORNAR BS BUDVA M:tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC JADRAN HN

7. kolo

JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC ŠIBENIK JUG CO predkolo 17.10.2012. (srijeda) PRIMORJE EB

JUG CO OVK POŠK BUDVA M –tel MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST

10.11.2012. (subota) HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV ŠIBENIK

8. kolo 21.11.2012. (srijeda) 43.. 44. 45. 46. 47. 48.

ŠIBENIK JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN

49. 50. 51. 52. 53. 54.

TRIGLAV MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC

9. kolo

TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS

15.12.2012. (subota) JADRAN ST ŠIBENIK JADRAN HN HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB

41


10. kolo

05.01.2013. (subota)

55. 56. 57. 58. 59. 60.

JADRAN HN MORNAR BS ŠIBENIK PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST

61. 62. 63. 64. 65. 66.

PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK

11. kolo

OVK POŠK BUDVA-tel JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK

26.01.2013. (subota) HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB ŠIBENIK MORNAR BS JADRAN HN

12. kolo 09.02.2013. (subota) 67. 68. 69. 70. 71. 72.

ŠIBENIK JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK

73. 74. 75. 76. 77. 78.

OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS JADRAN HN PRIMORAC MEDVEŠČAK

79. 80. 81. 82. 83. 84.

PRIMORAC MEDVEŠČAK ŠIBENIK PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV

13. kolo

14. kolo

42

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel

13.02.2013. (srijeda) JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST ŠIBENIK TRIGLAV

16.02.2013. (subota) BUDVA M-tel OVK POŠK JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS


15. kolo

20.02.2013. (srijeda)

85. 86. 87. 88. 89. 90.

MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST MEDVEŠČAK OVK PŠK BUDVA M-tel

91. 92. 93. 94. 95. 96.

JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC ŠIBENIK JUG CO PRIMORJE EB

97. 98. 99. 100. 101. 102.

JUG CO OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS JADRAN HN HAVK MLADOST

103.

HAVK MLADOST

104.

JUG CO

105. 106. 107. 108.

PRIMORJE EB JADRAN ST TRIGLAV ŠIBENIK

109. 110. 111. 112. 113. 114.

TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK OVK POŠK BUDVA M-tel MORNAR BS

16. kolo

17. kolo

18. kolo

19. kolo

JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO ŠIBENIK PRIMORAC TRIGLAV

23.02.2013. (subota) BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS

02.03.2013. (subota) PRIMORJE EB ŠIBENIKMEDVEŠČAK PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST

09.03.2013. (subota) MORNAR BS BUDVA M-tel predkolo 06.03.2013 (srijeda) OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC JADRAN HN

13.03.2013. (srijeda) ŠIBENIK JADRAN ST PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN

43


20. kolo

16.03.2013. (subota)

115. 116. 117. 118. 119. 120.

JADRAN ST ŠIBENIK JADRAN HN HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB

121. 122. 123. 124. 125. 126.

OVK POŠK BUDVA M-tel JADRAN ST TRIGLAV PRIMORAC MEDVEŠČAK

127. 128. 129. 130. 131. 132.

HAVK MLADOST JUG CO PRIMORJE EB ŠIBENIK MORNAR BS JADRAN HN

21. kolo

22. kolo

TRIGLAV MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC

23.03.2013. (subota) JADRAN HN MORNAR BS ŠIBENIK PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST

06.04.2013. (subota) PRIMORAC TRIGLAV JADRAN ST BUDVA -tel OVK POŠK MEDVEŠČAK

13 i 14.04.2012. ( subota, nedjelja) FF TJVL Raspored – Bergerove tablice Plasman klubova u sezoni 2011/2012 i brojevi po plasmanu (Bergerove tablice) kao temelj za raspored prvenstva TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE za sezonu 2012/2013 , bezprvoplasiranogPRORECCAnanačindajeondabrojjedanPRIMORJE,broj2.JUG itd.UmjestoKoper-­Rokavausezoni2012/13nastupitćeTriglavizKranja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

44

PRIMORJE EB JUG CO HAVK MLADOST JADRAN HN MORNAR BS BUDVA M-tel OVK POŠK MEDVEŠČAK PRIMORAC AŠDV KOPER ROKAVA (TRIGLAV - KRANJ) JADRAN ST ŠIBENIK


B i lj e š k e

45


B i lj e š k e

46


B i lj e š k e

47


B i lj e š k e

48


B i lj e š k e

49


B i lj e š k e

50


51


DISCIPLINSKI PRAVILNIK T R I G LAV – J V L 2012/2013

52


SADRŽAJ I. OPĆI DIO 1-2. Opći dio 3. Svrha kažnjavanja 4. Namjeran prekršaj i prekršaj s propustom 5. Nepoznavanje propisa 6. Kažnjavanje pokušaja 7. Poticaj i pomaganje 8. Određivanje kazne 9. Utvrđivanje kazne 10. Zastara 11. Kažnjavanje bez saslušanja 12. Subjekti disciplinske odgovornosti 13. Vrste kazni 14-17. Primjena kazni 18. Potvrđivanje klupske kazne 19. Prekršaji na utakmicama Triglav-Jadranske vaterpolo lige 20. Uređivanje činjenica II. POSEBNI DIO 21. Nesportsko ponašanje 22. Gruba igra 23-28. Fizički napad 29-30. Propusti u organizaciji i neredi na plivalištu 31-35. Prekid igre, napuštanje plivališta, neigranje utakmice 36. Neopravdani nedolazak na utakmicu 37. Odustajanje od natjecanja 38-39. Lažiranje, nagovaraje, podmićivanje 40. Vrijeđanje i kleveta 41. Prekršaji u vezi s registracijom igrača 42. Davanje lažnog iskaza 43. Nedolično ponašanje 44. Lažno prijavljivanje 45. Neosiguravanje osnovnih uvjeta natjecanja 46. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti 47. Posebni prekršaji pri obavljanju službene dužnosti na natjecanju 48. Posebni prekršaji pri obavljanju trenerske dužnosti na natjecanju 49. Kršenje izvršenja kazni 50. Financijski prekršaji 51. Otežavanje istrage 52-53. Prekršaji sudaca i delegata

53


III. DISCIPLINSKI POSTUPAK 54-56. Načela u disciplinskom postupku 57-58. Disciplinski organi i njihov izbor 59. Nadležnost prvostupanjskog disciplinskog organa 60. Nadležnost drugostupanjskog disciplinskog organa 61-62. Sastav disciplinskih organa 63-69. Pokretanje disciplinskog postupka 70-71. Vrste odluka 72-76. Izrada pisane odluke i dostavljanje 77-81. Suspenzija IV. PRAVNI LIJEKOVI 82-84. Žalba 85-87. Izvanredni pravni lijekovi i ponavljane postupka 88. Izvanredno ublažavanje kazne 89-92. Zahtjev za zaštitu zakonitosti 93. Evidencija kazni V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 94-96. Prijelazne i završne odredbe

54


DISCIPLINSKI PRAVILNIK TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE

55


I.OPĆI DIO Opći dio Članak 1. 1.1.Disciplinski pravilnik Triglav-Jadranske vaterpolo lige (dalje u tekstu Pravilnik) utvrđuje disciplinske prekršaje, propisuje mjere, kazne, kao i postupak za kažnjavanje igrača, dužnosnika, stručnih i tehničkih rukovoditelja klubova, sudaca, delegata, organizacije i njihove organe koji izvrše disciplinski prekršaj, a u svrhu zaštite sportskog ugleda i morala, organiziranosti i discipline u TriglavJadranskoj vaterpolo ligi. Članak 2. 2.1. Disciplinski prekršaj predstavlja svako kršenje odredbi Propozicija TriglavJadranske vaterpolo lige, Disciplinskog pravilnika i drugih akata te propisa nadležnih organa Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Svrha kažnjavanja Članak 3. 3.1. Svrha disciplinskog kažnjavanja je pomagati pravilnom odgoju igrača i sportskih djelatnika i osigurati pravilnu primjenu propisa Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Prekršaj:Namjeran ili propustom Članak 4. 4.1. Tko učini disciplinski prekršaj utvrđen Pravilnikom ili drugim propisima Triglav-Jadranske vaterpolo lige namjerno ili iz nehata, bit će kažnjen po odredbama ovog Pravilnika. 4.2. Prekršaj iz nehata može biti blaže kažnjen. Nepoznavanje propisa Članak 5. 5.1. Nepoznavanje Pravilnika te ostalih propisa i akata Triglav-Jadranske vaterpolo lige ne oslobađa odgovornosti prekršitelja.

56


Kažnjavanje pokušaja Članak 6. 6.1. Disciplinski prekršaj ostao je u pokušaju, kad je počinitelj s umišljajem (namjerno) započeo ili dovršio štetnu radnju, a štetna posljedica nije nastupila. 6.2. Prekršitelj koji je ostao u pokušaju, kažnjava se kaznom propisanom za prekršaj, a može se i blaže kazniti. Poticaj i pomaganje Članak 7. 7.1. Tko drugog potakne ili mu pomogne u prekršaju, kaznit će se kao prekršitelj, s tim što se pomagač može blaže kazniti. Određivanje kazne Članak 8. 8.1. Prilikom određivanja kazne počinitelju disciplinskog prekršaja moraju se uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje postoje u konkretnom slučaju, njegove posljedice, stupanj odgovornosti prekršitelja, prijašnje ponašanje, kao i njegovo ponašanje poslije učinjenog disciplinskog prekršaja. Utvrđivanje kazne Članak 9. Ako je učinjeno više prekršaja, prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i u izricanju glavne kazne postupit na slijedeći način: 9.1. Ukoliko je za neke prekršaje u stjecanju utvrđena novčana kazna, a za druge, druga vrste kazne predviđene ovim Pravilnikom, izreći se se, pored novčane, i ta druga utvrđena kazna. 9.2. Za prekršaje u stjecanju za koje su predviđene novčane kazne, odnosno kazne zabrane igranja, obavljanja dužnosti odnosno vremenske kazne, izreći će se jedinstvena kazna čija visina ne smije prijeći zbroj utvrđenih kazni niti najveću propisanu mjeru te vrste kazne.

57


Zastara Članak 10. 10.1. Nitko ne može biti kažnjen niti se postupak može pokrenuti ako prijava nije podnesena u roku od 8 dana po saznanju o učinjenom prekršaju, izuzev nagovaranja, podmićivanja te prekršaja vezanim uz registraciju. 10.2. Apsolutna zastara nastupa godinu dana poslije izvršenog prekršaja, a u svezi s registracijom igrača dvije godine. Kažnjavanje bez saslušanja Članak 11. 11.1. Nitko ne može biti kažnjen prije nego bude saslušan. 11.2. Smatrat će se da je netko saslušan, ako na poziv nadležnog organa dostavi svoju izjavu u pisanom obliku. 11.3. Ako počinitelj prekršaja odbije pristupiti saslušanju ili ne dostavi pisanu izjavu u stavku 11.2., u roku koji utvrdi organ koji vodi disciplinski postupak, smatrat će se da je saslušan. 11.4. Urednim pozivom smatra se izravna dostava na adresu prijavljenog uz potvrdu o prijemu, kao i putem telefaxa ili e-maila na adresu vaterpolskog kluba, odnosno adresu vaterpolske organizacije čiji je prijavljeni član. Subjekti disciplinske odgovornosti Članak 12. 12.1. Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se na igrače, klubove, stručne i tehničke rukovoditelje klubova, trenere, suce i delegate Triglav-Jadranske vaterpolo lige, članove organa upravljanja klubova Triglav-Jadranske vaterpolo lige i dužnosnike. Vrste kazni Članak 13. Za učinjeni disciplinski prekršaj, mogu se izreći sljedeće kazne: 13.1. Za igrače 13.1.1. Opomena 58


13.1.2. Novčana kazna od 50 do 3.000 eura, 13.1.3. Zabrana igranja prvenstvenih utakmica do 3 godine. 13.2. Za klubove: 13.2.1. Opomena 13.2.2. Novčana kazna od 50 do 20.000 eura 13.2.3. Zabrana igranja prvenstvenih utakmica na plivalištu kao domaćin od jedne (1) do šest (6) utakmica, ili od tri (3) mjeseca do jedne godine, oduzimanje bodova od jednog (1) do šest (6). 13.3. Za dužnosnike, djelatnike i članove klubova: 13.3.1. Opomena 13.3.2. Zabrana obavljanja dužnosti za određeni broj utakmica od jedne (1) do šest (6). 13.3.3. Zabrana obavljanja dužnosti od 3 mjeseca do 3 godine 13.3.4. Isključenje iz organizacije 13.4. Za stručno-tehničke rukovoditelje i trenere 13.4.1. Opomena 13.4.2. Novčana kazna od 50 do 2.500 eura 13.4.3. Zabrana vođenja određenog broja prvenstvenih utakmica od jedne (1) do šest (6), 13.4.4. Zabrana obavljanja funkcije na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca do tri (3) godina. 13.4.5. Isključenje iz organizacije 13.5. Za suce, delegate utakmice 13.5.1. Opomena 13.5.2. Zabrana vođenja, odnosno obavljanja delegatske dužnosti od jedne (1) do šest (6) utakmica 13.5.3. Zabrana obavljanja dužnosti suca odnosno delegata na prvenstvenim utakmicama od tri (3) mjeseca do tri (3) godine. 13.5.4. Isključenje iz organizacije 13.6. Kazne mogu biti novčane i vremenske.

59


Primjena kazni Članak 14. 14.1. Kazne se primjenjuju po načelu jedinstvenosti što znači da izrečena vrsta kazne prema pojedincu djeluje u odnosu na sve njegove moguće vrste aktivnog sudjelovanja u vaterpolo sportu u matičnom klubu ili novom klubu. 14.2. Ukoliko se kazna nije izvršila tijekom igranja u Triglav-Jadranskoj vaterpolo ligi, nastavak izvršenja kazne biti će u okviru nacionalnih saveza. 14.3. Ukoliko se kazna nije izvršila tijekom igranja u okviru takmičenja nacionalnih saveza, nastavak izvršenja kazne biti će u okviru igranja TriglavJadranske lige. Članak 15. 15.1. Ako igrač tijekom izdržavanja kazne prijeđe u drugi klub, izdržavanje kazne nastavlja se u tom klubu. Isto pravilo vrijedi za trenere, stručno-tehničke rukovoditelje, djelatnikečlanove klubova i dužnosnike, s tim da oni ne mogu obnašati nikakvu funkciju u vaterpolo sportu za vrijeme trajanja kazne, osim u slučaju da je kazna bila isključivo novčana. 15.2. Svi oni prema kojima se može primijeniti ovaj Pravilnik, mogu biti pozvani na disciplinsku odgovornost i kažnjeni u smislu odredaba ovog Pravilnika, zbog povreda obveznog ponašanja, učinjenih: a) za vrijeme aktivnog obavljanja funkcije, b) izvan vrijeme aktivnog obavljanja funkcije, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, ukoliko je vezano uz sport. Članak 16. 16.1. Kazna zabrane igranja povlači i kaznu zabrane obavljanja dužnosti u vaterpolo sportu i obratno. 16.2. Ukoliko je klub kažnjen oduzimanjem bodova, a do izricanja kazne nije osvojio dovoljan broj bodova, oduzet će mu se bodovi koje osvoji do kraja prvenstva tekuće godine ili će mu se uračunati kao minus bodovi u idućem prvenstvu. 16.3. Neće se smatrati da je igrač izdržao kaznu zabrane igranja na utakmici koju je njegova momčad predala bez borbe, na utakmici koja je prekinuta ili poništena. 60


Članak 17. 17.1. Rok plaćanja novčanih kazni je 8 dana od dana uručenja pravomoćne odluke. 17.2. Klub, igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, koji u navedenom roku ne plati novčanu kaznu, suspendira se do uplate iznosa. Potvrđivanje klupske kazne Članak 18. 18.1. Odluka o kazni koju izrekne klub djeluje samo u sklopu kluba. 18.2. Da bi odluka o kazni koju izrekne klub djelovala u sklopu cijele TriglavJadranske vaterpolo lige, klub je dužan u roku od 8 dana od pravomoćnosti odluke kaznu dostaviti Povjerenstvu Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Prekršaji na utakmicama Triglav-Jadranske lige Članak 19. 19.1. Igrač isključen na utakmici koja se igra u sklopu Triglav-Jadranske vaterpolo lige ili međunarodnih natjecanja odgovara po propisima TriglavJadranske vaterpolo lige ili po propisima međunarodne organizacije. 19.2. Igrač iz stavka 19.1. ako posebnom odlukom nadležnog organa TriglavJadranske vaterpolo lige nije suspendiran ili kažnjen, ima pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama i drugim javnim utakmicama. Uređivanje činjenica Članak 20. 20.1. Disciplinski organi donose odluke, izriču kazne na osnovu provedenih dokaza i pribavljenih mišljenja i podataka od službenih osoba te organa TriglavJadranske lige kao i policijskih službi i drugih državnih organa te i neposrednog zapažanja. 20.2. TV snimka ili video zapis može se koristiti kao dokazni materijal. 20.3. Kao dokaz iz stavka 20.1. mogu se uzeti izjave dane i pred drugim organima.

61


II. POSEBNI DIO Nesportsko ponašanje Članak 21. 21.1. Tko se nesportski ponaša prema igraču svoje ili suparničke momčadi, sucu sportskom djelatniku, treneru, stručno-tehničkom rukovoditelju, delegatu, rukovodstvima vaterpolo organizacija i gledateljima za vrijeme igre, poslije igre, na plivalištu ili izvan njega, bit će kažnjen: -opomenom -novčanom kaznom do 1.500 eura -zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti od jedne (1) do šest (6) utakmica -zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti do tri (3) godine 21.2. Nesportskim ponašanjem smatra se: psovanje, nepristojne geste, prigovaranje i prkošenje odlukama sudaca i uputama rukovodstava vaterpolo organizacija i djelatnika koji obavljaju određenu dužnost, kao i izazivanje igrača (guranje, povlačenje i sl.) svoje i protivničke momčadi, djelatnika i gledatelja, riječima, pokretima i gestama, kao i sve one radnje koje mogu štetiti ugledu vaterpola. 21.3. Kazna može biti izrečena novčano i vremenski. Gruba igra Članak 22. 22.1. Igrač koji grubo igra, bit će kažnjen od jedne (1) do tri (3) utakmice zabrane igranja i novčanom kaznom do 500 eura. U slučaju nanošenja težih ozljeda i vremenskom kaznom od jedne (1) do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 2.500 eura. 22.2. Grubom igrom podrazumijeva se takva namjerna igra, čiji je cilj onesposobiti protivničkog igrača, odnosno nanijeti povrede udarcem ruke, noge ili glave.

62


Fizički napad Članak 23. 23.1. Igrač koji udari svog ili suparničkog igrača kada ovaj nije u posjedu lopte, bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od tri (3) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom u iznosu do 2.500 eura. 23.2. U ponovljenom slučaju, gore navedene kazne izriču se u dvostrukom iznosu i vremenu trajanja. 23.3. Za pokušaj udaranja svog ili suparničkog igrača koji nije u posjedu lopte, igrač će biti kažnjen zabranom igranja od jednog (1) do tri (3) mjeseca i novčanom kaznom do 300 Eura. Članak 24. 24.1. Igrač koji fizički napadne svog ili suparničkog igrača za vrijeme utakmice na igralištu ili izvan njega bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od tri (3) mjeseca do godine dana i novčanom kaznom do 2.500 eura. 24.2. U težem ili ponovljenom slučaju, kad se utvrdi da je igrač ozlijedio drugog ili je imao namjeru drugog teže ozlijediti, gore navedene kazne se udvostručuju. 24.3. Za pokušaj fizičkog napada na svog ili suparničkog igrača, izreći će se kazna zabrane igranja do tri (3) mjeseca i novčana kazna do 1.000 Eura. Članak 25. 25.1. Igrač koji fizički napadne suca u plivalištu ili izvan plivališta bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od šest (6) mjeseci do godinu dana i novčanom kaznom do 3.000 eura. 25.2. U težem ili ponovljenom slučaju, kada se utvrdi da je igrač ozlijedio ili je imao namjeru teže ozlijediti, iste se gore navedene kazne izriču dvostruko. 25.3. Za pokušaj fizičkog napada na suca, igrač će biti kažnjen zabranom igranja do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 1500 eura. Članak 26. 26.1. Igrač koji fizički napadne člana Rukovodstva ili njegovog delegata, svog ili protivničkog trenera, stručno-tehničkog rukovoditelja ili drugog sportskog djelatnika, za vrijeme obavljanja funkcije ili izvan toga, bit će kažnjen po odredbama Članka 25. ovog Pravilnika. 63


Članak 27. 27.1. Igrač koji fizički napadne gledatelja za vrijeme igre ili poslije završetka utakmice, bit će kažnjen zabranom igranja do šest (6) mjeseci i novčanom kaznom do 2.500 eura. Članak 28. 28.1. Vaterpolo djelatnik: sudac, dužnosnik, delegat, trener, stručno - tehnički rukovoditelj, član kluba, koji fizički napadne igrača, sportskog djelatnika suparničkog kluba, gledatelja ili člana Rukovodstva, bit će kažnjen zabranom obavljanja funkcije u trajanju od šest (6) mjeseci do jedne godine. 28.2. U težem i ponovljenom slučaju, ova će se kazna udvostručiti. 28.3. Za pokušaj fizičkog napada na igrača, sportskog djelatnika suparničkog kluba, gledatelja ili člana vaterpolskog rukovodstva, vaterpolo djelatnik: sudac, dužnosnik, delegat, trener, stručno - tehnički rukovoditelj, član kluba bit će kažnjen zabranom obavljanja funkcije u trajanju do šest (6) mjeseci. Propusti u organizaciji i neredi na plivalištu Članak 29. 29.1. Klubu koji ne organizira utakmicu u skladu s propisima i Propozicijama Triglav-Jadranske vaterpolo lige bit će kažnjen mandatnom kaznom po istim propozicijama i novčanom kaznom u iznosu do 2.000 eura. Članak 30. 30.1. Klubu organizatoru utakmice na čijem se plivalištu, bilo da je vlasnik ili korisnik plivališta, a u vezi s utakmicom, prije, za vrijeme ili poslije utakmice dogode neredi, a utvrdi se da nije poduzeo mjere da ih spriječi ili da ih nije poduzeo u dovoljnoj mjeri, pored mandatnog kažnjavanja izriče se novčana kazna od najmanje 500 eura. 30.2. U ponovljenom slučaju zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do šest (6) utakmica te novčanom kaznom od 500 do 2.500 eura. 30.3. Povjerenik za natjecanje Triglav-Jadranske vaterpolo lige koje vodi natjecanje može suspendirati plivalište klubu iz stavka 30.1. ovog članka za vrijeme vođenja postupka do donošenja konačne odluke, vodeći računa da taj postupak mora biti hitan. 30.4. Fizički napad gledatelja na sudionike igre, igrače, trenere, suce, stručnotehničke rukovoditelje, delegate, dužnosnike i veći neredi gledatelja, na ili oko 64


plivališta prije, za vrijeme ili poslije utakmice, smatrat će se prekršajem iz stavka 30.1.ovog članka. Prekid igre, napuštanje plivališta, neigranje utakmica Članak 31. 31.1. Ako je utakmica prekinuta krivnjom jednog ili više igrača jedne momčadi, a igra ne bude nastavljena, klub čiji su igrači skrivili prekid, uz sankcije izrečene po Propozicijama, bit će kažnjen zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom od najmanje 2.500 eura. 31.2. Igrači koji su skrivili prekid bit će kažnjeni zabranom igranja do jedne godine i novčanom kaznom od najmanje 500 eura. 31.3. Ako je uslijed ponašanja igrača osim prekida utakmice došlo i do nereda, klub će se kazniti zabranom igranja na svom plivalištu najmanje tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. Članak 32. 32.1. Igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, dužnosnik, član uprave ili sportski djelatnik, koji nagovara momčad da iz bilo kojih razloga napusti plivalište i time izazove prekid ili ne započne igru, uz sankcije iz propozicija bit će kažnjen: 32.1.1. Igrač zabranom igranja od najmanje tri (3) mjeseca do tri (3) godine i novčanom kaznom od 1.000 eura. 32.1.2. Ostali zabranom obavljanja funkcije od šest (6) mjeseci do dvije (2) godine, a trener, stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura. 32.1.3. Klub oduzimanjem do šest (6) bodova. 32.2. Igrači koji su prihvatili nagovaranje i plivalište napustili bit će kažnjeni zabranom igranja najmanje tri (3) utakmice. Članak 33. 33.1. Ako do prekida utakmice dođe uslijed nedoličnog ponašanja trenera, stručno-tehničkog rukovoditelja, člana uprave kluba (predstavnika) ili sportskog djelatnika isti će biti kažnjeni zabranom obavljanja dužnosti najmanje jednu (1) godinu, a trener te stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura.

65


33.2. Klub osobe koja je kažnjena prema stavku 33.1. ovog članka, bit će kažnjen zabranom igranja na svom plivalištu od jedne (1) do tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. 33.3. Ukoliko uslijed događaja iz stavka 33.1. ovog članka dođe do nereda na plivalištu, klub će se kazniti zabranom igranja na svom plivalištu najmanje tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 2.500 eura. 33.4. Ukoliko uslijed događaja iz stavka 33.1. ovog članka dođe do nereda na plivalištu, osobe koje su svojim ponašanjem uzrokovale događaj kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti najmanje tri (3) mjeseca do dvije (2) godine, a trener i stručno-tehnički rukovoditelj i novčanom kaznom od 500 eura. Članak 34. 34.1. Ako je do prekida došlo krivicom gledatelja, odgovorni klub domaćin (klub vlasnik ili korisnik plivališta, gdje se odigrao susret koji je prekinut) kaznit će se novčanom kaznom od 2.500 eura i zabranom igranja na plivalištu najmanje 3 utakmice. 34.2. U slučajevima iz članaka 31., 32. i 33., klub koji je kažnjen mora svoje utakmice kao domaćin igrati na plivalištima koji su najmanje pedeset kilometara (50 km) zračne linije udaljeni od plivališta na kojem je došlo do prekida, s tim da to plivalište mora biti registrirano za odigravanje utakmica Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Članak 35. 35.1. Pod napuštanjem plivališta, podrazumijeva se svojevoljno odustajanje od daljnjeg igranja prije kraja utakmice. 35.2. Igrači koji su napustili plivalište kaznit će se zabranom igranja od jedne (1) do šest (6) utakmica i novčanom kaznom od najmanje 1.000 eura, a u težim slučajevima zabranom igranja od tri (3) mjeseca do dvije (2) godine i novčanom kaznom od 2.000 eura. 35.3. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj kaznit će se najmanje tri (3) mjeseca do dvije (2) godine zabranom obavljanja funkcije i novčanom kaznom od najmanje 2.000 eura. 35.4. Klub čiji su igrači napustili plivalište kaznit će se oduzimanjem najmanje šest (6) bodova.

66


Neopravdani nedolazak na utakmicu Članak 36. 36.1. Neopravdani nedolazak ili odbijanje nastupanja na prvenstvenoj utakmici, uz posljedice po Propozicijama za klub će uslijediti kazna: 36.1.1. Oduzimanjem šest (6) bodova, 36.1.2. Odgovornoj osobi vremenska kazna od najmanje šest (6) mjeseci do dvije (2) godine. 36.2. Ukoliko neki klub u tijeku istog natjecanja ponovi prekršaj iz stavka 36.1. ovog članka bit će isključen iz natjecanja i kažnjen mandatnom kaznom prema čl.47. toč. 26. Propozicija. Takav klub ujedno je dužan nadoknaditi štetu ako je do nje došlo, a visinu štete utvrđuje organ koji rukovodi natjecanjem. Odustajanje od natjecanja Članak 37. 37.1. Za odustajanje od započetog natjecanja, klub će se kazniti mandatnom kaznom prema čl. 47. toč. 27. Propozicija i oduzimanjem šest (6) bodova, što će se primjenjivati u sljedećem prvenstvenom natjecanju. 37.2. Klub koji je odustao od započetog natjecanja ujedno je dužan nadoknaditi štetu, ukoliko je do nje došlo, a visinu štete utvrđuje organ koji rukovodi natjecanjem. Lažiranje, nagovaranje, podmićivanje Članak 38. 38.1. Pod lažiranjem se podrazumijeva: 38.1.1. Dogovoreno utvrđivanje ishoda ili rezultata utakmice između pojedinih klubova, 38.1.2. Jednostrano prepuštanje ishoda utakmice nepostavljanjem najboljih igrača od strane jednog kluba, da bi se pomoglo protivniku u svrhu nanaošenja sportske štete klubu, 38.1.3. Namjerno loša igra pojedinih igrača koje je podmitio protivnik, 38.1.4. Sve ostale radnje ili propuštanje radnji koje omogućuje nesportski ishod utakmice, odnosno takav ishod koji nije rezultat poštene sportske borbe. 67


38.2. Prekršitelji će se kazniti: 38.2.1. Igrač od jedne (1) do tri (3) godine zabrane igranja i novčanom kaznom od najmanje 500 do 5.000 eura. 38.2.2. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj od jedne (1) do tri (3) godine zabrane obavljanja funkcije i novčanom kaznom od najmanje 500 do 5.000 eura, 38.2.3. Dužnosnik, sudac, član uprave ili sportski djelatnik od jedne (1) do tri (3) godine zabrane obavljanja funkcije, 38.2.4. Klub, oduzimanjem najmanje devet (9) bodova, a u ponovljenom slučaju isključenjem iz natjecanja. Članak 39. 39.1. Osoba koja nagovara igrača da ne igra po svom najboljem znanju i mogućnostima, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.2. Osoba koja poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti igraču, ili klubu da igra jednu ili više utakmica tako da time posluži toj osobi ili drugom klubu, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.3. Osoba koja poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti sucu da sudi jednu ili više utakmica tako da time posluži toj osobi ili drugom klubu, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.4. Osoba koja nagovara, poklanja ili obećava poklone ili druge materijalne pogodnosti sucu ili članu vaterpolo rukovodstva da učine nešto što je protivno postojećim propisima odnosno da ne učine ono što su dužni učiniti, kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 39.5. Klub, igrač, sudac, dužnosnik, trener, ili stručno-tehnički rukovoditelj koji prihvate nagovore, ponude, poklone ili druge materijalne pogodnosti kako su opisane u stavcima 39.1, 39.2, 39.3 i 39.4 ovog članka kaznit će se suspenzijom i prijavom nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, a klub kojeg navedena osoba predstavlja prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. 68


Vrijeđanje i kleveta Članak 40. 40.1. Igrač, trener, stručno-tehnički rukovoditelj, dužnosnik, sudac, delegat, sportski djelatnik, ili klub koji vrijeđa, kleveće, širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, sportskom djelatniku bilo kojeg kluba, treneru, stručno-tehničkom rukovoditelju, sucu ili članu vaterpolskog rukovodstva u bilo kojem organu, kaznit će se: 40.1.1. Igrač od jednog (1) do tri (3) mjeseca zabrane igranja i novčanom kaznom do 2500 eura, 40.1.2. Trener i stručno-tehnički rukovoditelj, zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine i novčanom kaznom do 2500 eura, 40.1.3. Dužnosnik, sudac, delegat i/ili sportski djelatnik zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine, 40.1.4. Klub novčanom kaznom do 5.000 eura. 40.2. U ponovljenom ili težem slučaju izvršenja prekršaja ako ih opisuje stavak ovog članka, kaznit će se: 40.2.1. Igrača s najmanje šest (6) mjeseci zabrane igranja i novčanom kaznom od 3.000 eura, 40.2.2. Trenera i stručno-tehničkog rukovoditelja zabranom obavljanja dužnosti od 1 godine i novčanom kaznom od 3.000 eura. 40.2.3. Dužnosnik, suca, delegata i/ili sportskog djelatnika zabranom obavljanja dužnosti od 1 godine. 40.2.4. Klub novčanom kaznom od 5.000 eura i oduzimanjem šest (6) bodova.

Prekršaji vezani uz nepravilnu registraciju igrača Članak 41. 41.1. Igrač ili klub koji pri registraciji u svom nacionalnom savezu daju lažne, netočne ili nepotpune podatke značajne za pravilno registriranje, prepravljaju ili unose određene podatke u dokumente za registraciju, igrač koji se istodobno registrira za dva ili više klubova, koji na bilo koji drugi način prevari svoj ili protivnički klub i vaterpolsko rukovodstvo pri registraciji na način koji je značajan za pravilno provođenje registracije i pravilan nastup, kaznit će se: 69


41.1.1. Igrač suspenzijom i prijavom prema nacionalnom savezu koji je izvršio registraciju, 41.1.2. Klub prijavom nacionalnom savezu i novčanom kaznom do 2.000 eura. Davanje lažnog iskaza Članak 42. 42.1. Tko lažno svjedoči u postupku pred organom Triglav-Jadranske lige kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti od najmanje šest (6) mjeseci. 42.2. Ako djelo iz stavka 42.1. ovog članka učini klub kaznit će se novčanom kaznom do 3.000 eura. Nedolično ponašanje Članak 43. 43.1. Tko se na javnom mjestu, kao član vaterpolske organizacije, nedolično ponaša kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 2000 eura. Lažno prijavljivanje Članak 44. 44.1. Tko prijavi nekog od subjekata disciplinskog postupka da je učinio disciplinski prekršaj, iako zna da taj subjekt nije počinitelj ili tko podmetanjem tragova disciplinskog prekršaja ili na drugi način izazove pokretanje disciplinskog postupka protiv subjekta za kojeg zna da nije počinitelj, kaznit će se: 44.1.1. Igrač zabranom igranja do jednog (1) mjeseca do šest (6) mjeseci, 44.1.2. Klub novčanom kaznom do 3.000 eura. 44.1.3. Dužnosnik, djelatnik i član kluba zabranom obavljanja dužnosti do šest (6) mjeseci, 44.1.4. Trener i/ili stručno-tehnički rukovoditelj novčanom kaznom do 500 eura, 44.1.5. Sudac i/ili delegat zabranom obavljanja dužnosti do šest (6) mjeseci.

70


Neosiguravanje uvijeta natjecanja Članak 45. 45.1. Klub-organizator koji ne osigura sve ispravne uređaje, rekvizite i osobe potrebne za normalno odvijanje natjecanja, odnosno ukoliko učini pogrešne radnje ili ih uopće ne učini a bio ih je dužan učiniti u smislu odredaba Pravila vaterpolske igre, Disciplinskog pravilnika i Propozicija te drugih općih akata vaterpolo natjecanja i vaterpolo organizacije, kaznit će se mandantnim novčanim kaznama iz članka 47. Propozicija. 45.2. U višestruko ponovljenim slučajevima prekršaja iz stavka 45.1. ovog članka, klub se može u disciplinskom postupku kazniti i novčanom kaznom od 200 do 2.000 eura. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti Članak 46. 46.1. Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti sastoji se iz propuštanja obavljanja radnji prije, za vrijeme ili poslije utakmice koje je službena osoba bila dužna obaviti u okrivu povjerene joj funkcije. 46.2. Prekršitelj će se kazniti zabranom obavljanja funkcije do šest (6) mjeseci. 46.3. U slučaju da je zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti uslijedilo iz navijačkih ili drugih nedopuštenih pobuda, prekršitelj će se kazniti zabranom obavljanja dužnosti u vaterpolo sportu do jedne (1) godine. Posebni prekršaji pri obavljanju službene dužnosti na natjecanju Članak 47. 47.1. Službena osoba koja neopravdano ne dođe u određeno vrijeme ili uopće ne dođe obaviti svoju dužnost na natjecanju, pored suspenzije do donošenja odluke nadležnog disciplinskog organa, kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine. 47.2. Nepropisno odjevena službena osoba kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti do tri (3) utakmice. 47.3. Službena osoba koja u propisanom roku ne pošalje službeni izvještaj, ili u izvještaju koristi netočne informacije ili ne podnese disciplinsku prijavu kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od najmanje dvije (2) utakmice, a u ponovljenim slučajevima do šest (6) mjeseci. 71


Posebni prekršaji pri obavljanju trenerske dužnosti na natjecanju Članak 48. 48.1. Trener koji za vrijeme utakmice ometa službenu osobu u obavljanju funkcije ili daje poticaj za pravljenje nereda kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od najmanje jedne (1) do tri (3) utakmice i novčanom kaznom od 300 eura. 48.2. U ponovljenom slučaju ometanja službene osobe u obavljanju funkcije ili davanju poticaja za pravljenje nereda trener će se kazniti zabranom obavljanja dužnosti od jednog (1) do tri (3) mjeseca i novčanom kaznom od 500 eura. Kršenje izvršenja kazni Članak 49. 49.1. Tko je kažnjen pravomoćnom odlukom ili se nalazi pod suspenzijom, a javno ili prikriveno obavlja bilo koju dužnost u vaterpolo sportu ili u vezi vaterpolo sporta, kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci. 49.2. Odgovorne osobe koje su dozvolile ili omogućile obavljanje dužnosti u vrijeme i na način opisan u stavku 49.1. ovog članka kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obavljanja dužnosti u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci. 49.3. Ako se dužnost obavlja u klubu u vrijeme i na način opisan u stavku 49.1. ovog članka, klub će se kazniti novčanom kaznom. Financijski prekršaji Članak 50. 50.1. Klub koji u određenom roku ne izvrši svoje financijske obveze prema vaterpolo organizaciji automatski se suspendira. 50.2. Klub koji u određenom roku ne izvrši svoje financijske obveze pored mandantnih kazni prema članku 47. Propozicija u provedenom disciplinskom postupku kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 2000 eura.

72


Otežavanje istrage Članak 51. 51.1. Za neodazivanje pozivima vaterpolo rukovodstva i/ili disciplinskog organa bez opravdanih razloga, te na taj način otežavaju istragu, osobe koje mogu biti svjedoci kaznit će se: 51.1.1. Igrač zabranom igranja od jedne (1) do šest (6) utakmica, 51.1.2. Trener, dužnosnik ili tehnički rukovoditelj: zabranom obavljanja dužnosti od 3 mjeseca do 1 godine, 51.1.3. Klub novčanom kaznom do 3000 eura 51.1.4. Pojedinac i novčanom kaznom od 200 do 2000 eura. Prekršaji sudaca i delegata Članak 52. 52.1. Sudac koji sudi utakmicu klubovima koji su kažnjeni zabranom igranja, a o tome je bio upoznat, kaznit će se zabranom suđenja do jedne (1) godine. Članak 53. 53.1. Sudac i/ili delegat koji na utakmici fizički napadne gledatelja ili sportskog djelatnika kaznit će se zabranom suđenja i/ili obavljanja dužnosti od šest (6) mjeseci do 1 godine.

73


II.DISCIPLINSKI POSTUPAK Načela u disciplinskom postupku Članak 54. 54.1. Disciplinski organ dužan je utvrditi sve činjenice o kojima ovisi osnovanost prijave. 54.2. Koje će činjenice uzeti kao dokazane, odlučuje disciplinski organ prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka. Članak 55. 55.1. Saslušanje prijavljenog obaviti će se temeljem odredaba članka 11. ovog Pravilnika. Članak 56. 56.1. Disciplinski postupak ima dva stupnja. 56.2. Disciplinski organi dužni su nastojati da se postupak provede bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogućiti svaku zlouporabu prava koja strankama pripadaju u postupku. Disciplinski organi i njihov izbor Članak 57. 57.1. Prvostupanjski disciplinski organ je disciplinski sudac Lige kojega određuje Upravni odbor Jadranske lige za svako pojedino ligaško natjecanje posebno. Članak 58. 58.1. Drugostupanjski disciplinski organ je Disciplinski sud lige kojeg određuje Upravni odbor Jadranske vaterpolo lige za svako pojedino ligaško natjecanje posebno. Nadležnost prvostupanjskog disciplinskog organa Članak 59. 59.1. Disciplinski sudac Lige nadležan je za prekršaje počinjene na natjecanju Lige. 74


59.2. Ako je prijava zbog prekršaja počinjenog na natjecanju Lige podnesena poslije razrješenja disciplinskog suca Lige za vođenje postupka po toj prijavi i za donošenje prvostupanjske odluke nadležan je disciplinski sudac kojeg odredi Upravni odbor Triglav-Jadranske lige. Nadležnost drugostupanjskog disciplinskog organa Članak 60. 60.1. Disciplinski sud lige nadležan je za odlučivanje o žalbi podnesenoj protiv prvostupanjske odluke Disciplinskog suca Jadranske lige. 60.2. Ako je žalba podnesena poslije razrješenja disciplinskog suca Lige za njeno rješavanje nadležan je Disciplinski sud Triglav-Jadranske lige. U tom slučaju on će preuzeti i dovršiti sve predmete, koje disciplinski sudac lige nije dovršio do svog razrješenja. Sastav disciplinskih organa Članak 61. 61.1. Disciplinski sudac Triglav-Jadranske lige je sudac pojedinac koji mora biti diplomirani pravnik. Članak 62. 62.1. Disciplinski sud Triglav-Jadranske lige sastoji se od predsjednika i dva člana i radi u vijeću od trojice. Predsjednik i jedan član moraju biti diplomirani pravnici. 62.2. Na sjednici disciplinskog suda odluke se donose konsensusom a ako isti izostane odlučuje se većinom glasova. Pokretanje disciplinskog postupka Članak 63. 63.1. Disciplinsku prijavu mogu podnijeti: 63.1.1.Službene osobe na natjecanju Triglav-Jadranske lige 63.1.2.Rukovodstvo kluba 63.1.3.Igrač 63.1.4.Trener 63.1.5.Dužnosnik u vaterpolskoj organizaciji 63.1.6.Član kluba 75


Članak 64. 64.1. Disciplinska prijava treba sadržavati podatke o prijavljenom, opis djela zbog kojeg se prijavljuje i prijedlog za provedbu dokaza. 64.2. Disciplinska prijava podnosi se prvostupanjskom disciplinskom organu. Po primitku prijave, disciplinski organ ispituje da li je nadležan za postupanje i da li je prijava potpuna. 64.3. Ako je prijava nepotpuna, disciplinski organ će istu vratiti podnositelju i pozvati ga da je u roku od osam (8) dana ispravi. Propozicijama se može odrediti i kraći rok za ispravak odluke. Ako podnositelj prijave ne podnese ispravak u ostavljenom roku, prvostupanjski disciplinski organ će rješenjem prijavu odbaciti. 64.4. Ako prvostupanjski disciplinski organ utvrdi da je nastupila zastara ili da se radi o prekršaju neznatnog značaja, ili da se prijava odnosi na osobu na koju se ne mogu primijeniti odredbe ovog Pravilnika donijet će rješenje kojim se prijava odbacuje. Članak 65. 65.1. Prijava se može podnijeti u roku od osam (8) dana po saznanju o učinjenom prekršaju, ali najkasnije u roku od trideset (30) dana po učinjenom prekršaju. U protivnom nastupa zastara. 65.2. Disciplinski postupak se može pokrenuti (Članak 63., stavci 63.1.1.do 63.1.6.) temeljem pregleda TV snimke ili video zapisa u roku od osam (8) dana ako se smatra da su se ispunili uvjeti za prijavu iz Članaka 21., 22., 23., 24., 25.,26., 27. i 28. 65.3.Isključivu nadležnost temeljem prijave iz prethodnog stavka ovog Članka ima Upravni odbor Triglav-Jadranske lige. Upravni odbor Triglav-Jadranske lige će nakon pregleda TV snimke ili video zapisa prijavu odbaciti ili pokrenuti postupak donošenja odluke o kazni temeljem disciplinskog pravilnika u roku od trideset (30) dana. Odluka UO Triglav-JVL je konačna. Članak 66. 66.1. Prvostupanjski disciplinski postupak mora biti okončan i odluka donesena i dostavljena u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja prijave, inače zastarijeva. 66.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, propozicijama određenog natjecanja može se za donošenje i dostavu prvostupanjske odluke propisati kraći roku od šezdeset (60) dana, ali ne i kraći rok zastare. 76


Članak 67. 67.1. U postupku protiv vaterpolskog rukovodstva kluba saslušat će se predsjednik ili osoba koja je zamjenjuje ili tajnik kluba. Članak 68. 68.1. U disciplinskom postupku saslušanje prijavljenog i svjedoka, kao i pribavljanje drugih dokaza vrši nadležni prvostupanjski disciplinski organ ili na njegovo traženje drugi organi Jadranske lige. 68.2. Pisana izjava, koju traži disciplinski organ, treba biti dostavljena u roku od tri (3) dana. U protivnom smatra se da je pozvani odbio dati izjavu i postupak će se dalje nastaviti. 68.3. U žurnim predmetima disciplinski organ može zatražiti brzojavnu izjavu odnosno izjavu telefaksom ili e-mail na trošak prijavljenog odnosno njegovog kluba. Članak 69. 69.1. U postupku se vodi zapisnik koji sadržava sve poduzete radnje. Svatko zainteresiran može izvršiti uvid u zapisnik. Vrste odluka Članak 70. 70.1. Nadležni prvostupanjski organ može izreći odluku: 70.1.1. Kojom se prijava odbacuje, ili 70.1.2. Kojom se utvrđuje da prijavljeni nije odgovoran za počinjeni prekršaj te se prijava odbija i prijavitelj se oslobađa odgovornosti, a postupak obustavlja. 70.1.3. Kojom se utvrđuje da je prijavljeni odgovoran za počinjeni prekršaj i kojom mu se izriče kazna ili mjera. Članak 71. 71.1. Nadležni drugostupanjski organ može o žalbi donijeti odluku: 71.1.1. Kojom žalbu odbacuje kao nepravodobnu, ili nepotpunu, ili nedopuštenu, ili 71.1.2. Kojom žalbu usvaja, ukida prvostupanjsku odluku i odbacuje prijavu, ili 71.1.3. Kojom žalbu odbija kao neosnovanu i potvrđuje prvostupanjsku odluku, ili 77


71.1.4. Kojom žalbu usvaja, ukida prvostupanjsku odluku i predmet vraća prvostupanjskom organu na ponovno odlučivanje. U takvom slučaju rok za okončanje ponovnog prvostupanjskog postupka iz članka 83. ovog Pravilnika teče od dana dostave predmeta prvostupanjskom organu, ili 71.1.5. Kojom žalbu usvaja i preinačuje prvostupanjsku odluku. 71.2. Drugostupanjski i postupak mora biti okončan u roku od šezdeset (60) dana računajući od dana podnošenja žalbe s tim da se sjednica drugostupanjskog disciplinskog organa mora održati u roku od 48 sati. U protivnom cijeli postupak zastarijeva a u slučaju da je žalbu podnio kažnjeni svi njegovi rezultati uključujući i donesenu prvostupanjsku odluku brišu se i smatra se da isti nije ni vođen. 71.3. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, propozicijama Triglav-Jadranske lige može se za donošenje i dostavu drugostupanjske odluke propisati rok kraći od 60 dana, ali ne i kraći rok zastare. Izrada pisane odluke i dostavljanje Članak 72. 72.1. Odluka sadrži: 72.1.1. Naziv organa, sastav vijeća i vrstu prekršaja 72.1.2. Odluku o prekršajnoj odgovornosti 72.1.3. Obrazloženje 72.1.4. Pouku o pravnom lijeku. Članak 73. 73.1. Disciplinski organ dužan je odluku priopćiti prekršitelju, odnosno klubu najkasnije u roku od dva (2) dana od dana donošenja odluke. 73.2. U slučaju da se neposredno po donošenju odluke o kažnjavanju treba igrati prvenstvena utakmica, odluka mora biti priopćena odmah, koliko je to sredstvima veze moguće. 73.3. Ukoliko se radi o vremenskoj kazni ona počinje teći danom priopćavanja odluke, osim kada je kažnjeni igrač bio pod suspenzijom. U tom slučaju kazna teče od dana kada je automatska suspenzija nastupila, odnosno od dana kada je priopćena odluka o suspenziji.

78


Članak 74. 74.1. Pismeni otpravak odluke mora biti proveden u roku od osam (8) dana od dana izricanja kazne i to prema prijavljenom klubu i podnositelju prijave. 74.2. U složenijim predmetima rok može iznositi 15 dana. 74.3. Izuzetno od odredaba članka 73. Propozicija može se propisati kraći rok za dostavu odluke. Članak 75. 75.1. Dostave za sve igrače, dužnosnike, članove kluba, trenere i stručno-tehničke rukovoditelje obavljaju se preko kluba. Članak 76. 76.1. Ako se radi o prekršaju iz Članaka 23. i 24. ovog Pravilnika, a prekršitelj je kažnjen najviše s dvije utakmice zabrane igranja i/ili obavljanja dužnosti, takva odluka može se (telefaksom, e-mailom, brzojavom) priopćiti osobama iz Članka 83. ovog Pravilnika. U takvom slučaju, odluka ne mora biti obrazložena. 76.2. Protiv prvostupanjske odluke iz stavka 76.1. može se podnijeti žalba također telefaksom, e-mailom ili brzojavom. Suspenzija Članak 77. 77.1. Suspenzija može biti: 77.1.1. Automatska, 77.1.2. Na temelju odluke disciplinskog organa, 77.1.3. Na temelju odluke Povjerenstva za natjecanje Triglav-Jadranske lige. 77.1.4. Na temelju odluke UO “Triglav” JVL Članak 78. 78.1. Automatska suspenzija nastupa kada igrač na utakmici Triglav-Jadranske lige bude isključen iz igre bez prava zamjene zbog grubosti (brutality) i u slučaju da trener ili drugi dužnosnik te pojedinac i igrač s klupe za rezervne igrače bude isključen radi pokazivanja crvenog kartona. Ako igrač bude isključen iz igre s pravom zamjene (igrač u vodi) pokazivanjem crvenog kartona od strane suca isti podliježe mogućnosti kazne temeljem 79


displinskog pravilnika ako sudac podnese disciplinsku prijavu što mu nije u obvezi ako on tako procjeni 78.2. Automatska suspenzija zbog pokazivanja crvenog kartona traje najmanje jednu (1) utakmicu a temeljem prijave i više, zavisno o težini prekršaja. 78.3. Disciplinski organ može donijeti odluku o poništenju automatske suspenzije i to jedino kad se neosporno utvrdi da je počinjena pogreška u odnosu na igrača ili drugog dužnosnika koji je počinio prekršaj. 78.4. Neodigrana utakmica po automatskoj suspenziji ubraja se u kaznu. 78.5. Kažnjeni igrač ne može nastupiti u tom slučaju na sljedećoj ili više utakmica zavisno o odluci disciplinskog suca. 78.6. Ekipa čiji je igrač kažnjen za vrijeme trajanja kazne, može nastupiti u kompletnom sastavu, odnosno umjesto kažnjenog ili kažnjenih igrača mogu nastupiti njihove zamjene na utakmicama a da ispunjavaju uvjete. 78.7. Kažnjeni trener, pomoćni trener, dužnosnik ili igrač koji je isključen sa klupe radi pokazivanja crvenog kartona, nema pravo nastupa na sljedećoj ili više utakmica zavisno o odluci disciplinskog suca. 78.8. U slučaju kao u prethodnom stavku ovog članka (78.7.) za vrijeme trajanja kazne, kažnjenu osobu (trener, pom.trener i sl.) ne može zamijeniti druga osoba već ekipa mora nastupiti bez kažnjene osobe. 78.9. Na klupi za rezervne igrače mogu sjediti 3 (tri) službene osobe. Prethodni stavci ovog članka (78.7., 78.8.) se primjenjuju kada su kažnjene maksimalno i zajedno 2 (dvije) službene osobe. 78.10. U slučaju da istovremeno dođe do kažnjavanja sve 3 službene osobe sa klupe jedne od ekipa, onda na sljedećoj utakmici ili utakmicama može biti 1 (jedna) službena osoba kao zamjena kažnjenima do isteka kazne minimalno jednoj od tri kažnjene službene osobe. Zamjena mora ispunjavati sve uvjete obavljanja dužnosti službene osobe. Članak 79. 79.1. Automatska suspenzija kluba nastupa kada klub u određenom roku ne izvrši financijske obveze prema vaterpolo organizaciji ili drugom klubu ako su te obveze propisane općim aktom, propozicijama natjecanja ili utvrđene odlukom o naknadi štete koju je donio organ koji provodi natjecanje. 79.2. Suspenzija se ukida izvršenjem obveze.

80


Članak 80. 80.1. Organ koji provodi natjecanje može donijeti odluku o suspenziji plivališta u slučaju većih nereda na tom plivalištu kad se opravdano može pretpostaviti da će doći do kažnjavanja plivališta. Odlukom o suspenziji ujedno se utvrđuje područje na čijim plivalištima klub ne može nastupiti kao domaćin. 80.2. Suspenzija traje osam (8) dana ukoliko je ne potvrdi disciplinski organ. Disciplinski organ dužan je po hitnom postupku razmotriti odluku organa koji provodi natjecanje i donijeti odluku o ukidanju ili o produženju suspenzije te pokrenuti disciplinski postupak. 80.3. Ukoliko se ne pokrene postupak po stavku 80.1. ovog članka za čitav slučaj će se primijeniti propozicije Triglav-Jadranske vaterpolo lige. Članak 81. 81.1. U slučaju automatske suspenzije igrača, trenera ili dužnosnika, disciplinski sudac je dužan donijeti odluku o kazni, izreći je suspendiranom igraču, treneru ili dužnosniku, najdalje do slijedeće utakmice ne ubrajajući utakmicu automatske suspenzije. III. PRAVNI LIJEKOVI Žalba Članak 82. 82.1. Protiv odluke prvostupanjskog disciplinskog organa može se podnijeti žalba u roku od osam (8) dana od dana uručenja odluke. 82.2. Žalba se podnosi nadležnom disciplinskom organu drugog stupnja direktno ili putem nadležnog disciplinskog organa pravog stupnja. 82.3. Danom predaje žalbe smatra se dan predaje preporučene pošijke pošti ili telefaxa. 82.4. Žalba podnijeta poslije roka odbacuje se kao nepravodobna. 82.5. Protiv odluke o suspenziji nema prava žalbe. Članak 83. 83.1. Žalbu mogu podnijeti: 83.1.1. Prekršitelj 81


83.1.2. Podnositelj prijave 83.1.3. Klub čiji je član kažnjen Članak 84. 84.1. Žalba na odluku o kazni ne zadržava izvršenje osim u slučaju novčanih kazni Izvnaredni pravni lijekovi Ponavljanje postupka Članak 85. 85.1. Ponavljanje postupka dopustit će se: 85.1.1. Ukoliko se dokaže da je pravomoćna odluka zasnovana na neistinitim dokumentima, 85.1.2. Ukoliko postoje nove činjenice i novi dokazi koji nisu bili poznati u vrijeme donošenja odluke, a na nju bi sigurno utjecali. Članak 86. 86.1. Prijedlog za ponavljanje ima pravo podnijeti osoba koja ima pravo na žalbu. Članak 87. 87.1. Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od dva (2) mjeseca od pravomoćne odluke, a dostavlja se organu koji je tu odluku donio. 87.2. U slučaju usvojenog prijedloga za ponavljanje postupka, Organ koji je donio pravomoćnu odluku može provesti novi postupak ili predmet dostaviti disciplinskom organu koji je donio prvostupanjsku odluku radi nove istrage i donošenja nove odluke. Izvanredno ublažavanje kazne Članak 88. 88.1. Ukoliko postoje nesumnjivi dokazi da je odluka o kazni imala puno odgojno djelovanje ili se sazna za nove činjenice koje bi sigurno dovele do blaže kazne da su bile poznate u vrijeme postupka Upravni odbor Triglav-Jadranske lige može donijeti odluku o izvanrednom ublažavanju kazne odnosno o oslobađanju daljnjeg izdržavanja kazne. 82


88.2. Molba za izvanredno ublažavanje kazne može se uputiti samo jednom u natjecateljskoj godini. Zahtjev za zaštitu zakonitosti Članak 89. 89.1. Predsjednik Triglav-Jadranske lige može protiv drugostupanjske odluke podnijeti Upravnom odboru Triglav-Jadranske lige, na prijedlog osobe iz članka 83. ovog Pravilnika, zahtjev za zaštitu zakonitosti. 89.2. Prijedlog se može podnijeti najranije po proteku jednog mjeseca od dostave konačne drugostupanjske odluke. Članak 90. 90.1. Upravni odbor će odlukom odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda ovog Pravilnika, na kojega se poziva predsjednik Triglav-Jadranske lige u svom zahtjevu. Članak 91. 91.1. Ako Upravni odbor utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan, donijet će odluku kojom će, prema prirodi prekršaja, ili preinačiti drugostupanjsku odluku, ili ukinuti u cijelosti ili djelomično prvostupanjsku i drugostupanjsku odluku, ili samo drugostupanjsku odluku i predmet vratiti na ponovno odlučivanje prvostupanjskom ili drugostupanjskom organu ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu ovog Pravilnika. Članak 92. 92.1. Ukoliko je predmet vraćen na ponovni postupak, disciplinski organ dužan je pridržavati se uputa i stanovišta koja su izrečena prilikom rješavanja zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Evidencija kazni Članak 93. 93.1. Administracija Triglav-Jadranske lige vodi knjigu (evidenciju) kazni iz koje je vidljivo tko je kažnjen, kojom vrstom kazne te odgovarajućim datumima konačnosti, odnosno pravomoćnosti kazne.

83


93.2. Nadležni disciplinski organ dužan je svaku svoju odluku istovremeno dostaviti prekršitelju, Povjerenstvu za natjecanje i administraciji TriglavJadranske lige. 93.3. Za ažurno vođenje knjiga kazni odgovoran je tajnik(ca) Triglav-Jadranske lige. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 94. 94.1. Upravni odbor Triglav-Jadranske lige ovlašten je da izdaje upute za primjenu ovog Pravilnika. Članak 95. 95.1. Ovaj pravilnik je donio i usvojio Upravni odbor Triglav-Jadranske lige na svojoj 12. sjednici održanoj u Zagrebu, dana 27.08.2012.g. Članak 96. 96.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje isključivo u okvirima natjecanja Triglav-Jadranske vaterpolo lige u sezoni 2012/2013.

84


85


ADRESAR TRIGLAV - JVL

86


ADRESAR DUŽNOSNIKA TRIGLAV-JADRANSKE VATERPOLO LIGE Kazalo: - Ime i prezime - Adresa - Mobitel - Fax

-Telefon-kućni -Telefon- na poslu - E-mail

SUCI HRVATSKA ALEŠ BLAŽIĆ 51414 IČIĆI IKA Primorska ulica 32 +385(0)91 53 11 664 +385(0)51 294 963 fax +385(0)51 293 139 +385(0)62 375 086 ablazic007@gmail.com ANDREJ FRANULOVIĆ 51000 RIJEKA Labinska 14 +385(0) 99-80-50-332 +385(0)51 52 51 01 fax +385(0)51 26 47 41 andrej.franulovic@carina.hr ALBERT BRALA 51000 RIJEKA Školjić 1 +385(0)91 16 58 131 +385(0)51 65 85 00 fax +385(0)51 33 56 69 +385(0)51 21 36 21 albert.brala@yahoo.com

87


BRANKO BANOVAC 21000 SPLIT Iločka 1 +385(0)91 50 43 926 +385(0)21 31 08 80 fax +385(0)21 771 860 +385(0)21 453 615 banovac@dalstroj.com MIRKO GORETA 22000 ŠIBENIK Petra Preradovića 15 +385(0)98 33 69 71 +385(0)22 33 17 98 fax +385(0)22 33 47 90 +385(0)22 24 21 05 mgoreta@jaba.hr NIKOLA CURIĆ 20000 DUBROVNIK A.Hebranga 42 +385(0)97 77 87 775 +385(0)20 43 35 34 fax +385(0)20 42 45 51 +385(0)20 43 35 37 nikola@hotelimaestral.com MARKO MATIJEVIĆ 10090 ZAGREB Jovinovačka 24 +385(0)91 50 25 694 +385(0)1 30 13 392 fax +385(0)1 34 55 678 +385(0)1 30 13 390 marko@termo-ing.com

88


TOMI SL AV COPI Ć 22000 ŠIBENIK Branitelja domovinskog ra ta 8 +385(0)95 91 23 661 +385(0)22 31 11 52 fax +385(0)22 34 03 55 +385(0)22 31 11 17 tome.copic@gmail.com

JAKOV BLAŠKOVIĆ 20000 DUBROVNIK BANA Josipa Jelačića 16 +385(0)91 58 51 978 +385(20) 48 61 88 fax +385(20)45 21 22 jakovblaskovic@yahoo.com NENAD PERI Š 21000SPLIT Hektorovićeva 41 +385(0)98 26 43 49 +385(0)21 57 12 20 fax +385(0)21 57 12 20 +385(0)21 53 35 00 nenad.peris1@gmail.com

MARO SAVINOVIĆ 20000 DUBROVNIK Put Branitelja Dubrovnika 34 +385(0)91 42 20 101 +385(0)20 48 72 67 i 32 21 62 fax +385(0)20 48 55 32 +385(0)20 63 85 00 maro.savinovic@kompas-travel.com

89


JOŠKO PRANČIĆ 21000 SPLIT Magistrala Solin 5 +385(0)91 51 29 853 +385(0)21 22 48 65 fax +385(0)21 36 75 32 +385(0)21 32 60 08 jo skoprancic1@net.hr

DRAGAN ŠTAMPAL I JA 22000 ŠIBENIK Mandalinskih žrtava 12 +385(0)91 33 38 313 +385(0)22 33 83 13 fax +385(0)22 33 83 13 i 44 65 72 dragan.stampalija@si.t-com.hr VLAHO RADIČEVIĆ 20000 DUBROVNIK Dr. Vladka Mačeka 108 +385(0)95 910 11 10 +385(0)20 33 18 41 fax +385(0)20 33 18 41 +385(0)20 45 12 36 vlaho.radicevic@du.t-com.hr ROBERT TIOZZO 21000 SPLIT Čajkovskog 3 +385(0)98 30 70 52 +385(0)21 39 06 30 fax +385(0)21 35 87 73 +385(0)21 39 06 00 robert.tiozzo@plovput.hr

90


MLADEN RAK 20000 DUBROVNIK Andrije Hebranga 53a +385(0)98 57 43 33 +385(0)20 41 92 66 fax +385(0)20 41 92 66 +385(0)20 41 92 66 dubrovnik67@gmail.com ZORAN TOMIĆ 10000 ZAGREB Pantovčak 180 +385(0)98 90 25 015 +385(0)1 48 55 197 fax +385(0)1 45 78 945 +385(0)1 48 55 197 zoran.tomic@hi.htnet.hr MILE REBIĆ 21000 SPLIT Terzićeva 9 +385(0)98 53 47 32 +385(0)21 38 21 01 +385(0)21 75 56 04 mile.rebic@gmail.com

MIROSLAV VLAŠIĆ 10000 ZAGREB Veslačka 2 +385(0)98 916 96 76 +385(0)1 88 87 995 fax +385(0)1 61 90 658 miroslav.vlasic@zg.t-com. hr

91


GORAN GAVRILOVIĆ 10000 ZAGREB Primorska 15 +385(0)91 32 22 255 +385(0)1 37 72 272 fax +385(0)1 37 72 482 goran@gamont.hr g.gavrilovic@yahoo.com

DELEGATI HRVATSKA EDI BAICA 22000 ŠIBENIK B. Peričića 26 +385(0)98 93 45 748 +385(0)22 21 82 15 fax +385(0)22 33 48 61 +385(0)22 24 65 41 edi.baica@gmail.co m

STIJEPO ČUBELA 20000 DUBROVNIK Bartula Kašića 19/1 +385(0)98 18 21 714 +385(0)20 45 15 16 scubela@gmail.com BRANKO BAZDAN 20000 DUBROVNIK Iva Vojnovića 16A 385(0)98 24 42 22 +385(0)20 42 61 49 fax +385(0)20 33 16 55 +385(0)20 43 16 03 branko.bazdan@du.t-com.hr uprava@bolnica-du.hr 92


SRĐAN DRAGOJEVIĆ 20000 DUBROVNIK Iva Vojnovića 31 a +385(0)98 20 03 32 +385(0)20 31 11 88 fax +385(0)20 33 10 31 +385(0)20 43 28 00 srdan.dragojevic@ht.hr LJUBOMIR GOJKOV 21000 SPLIT Puntarska 19 +385(0)98 26 54 51 +385(0)21 45 72 10 fax +385(0)21 45 72 09 ljubomir.gojkov@monttrade-split.com ALEKSANDAR ČERNI 10000 ZAGREB A. Bauera 22 +385(0)98 28 00 35 +385(0)1 30 12 311 fax +385(0)1 46 11 555 +385(0)1 30 12 308 a.cerni@hvs.hr MILAN GRBIN 20260 KORČULA 22. lipnja 1941/10 +385(0)91 12 86 935 ili 098/286 935 +385(0)20 711 697 fax +385(0)20 71 16 50 +385(0)20 71 59 11 milan.grbin@du.t-com.hr

93


ŽELJKO KAURLOTO 21000 SPLIT Ninska 48 +385(0)91 12 59 012 +385(0)21 56 82 76 fax +385(0)21 56 82 73 +385(0)21 56 86 80 salonst@akron.hr ALEN PEŠUŠIĆ 10000 ZAGREB Vla š ka 77 +385(0)98 28 30 53 +385(0)1 46 64 610 fax +385(0)1 46 36 828 i 46 36 819 odvjetnici.crnkovicpesusic@gmail.com BOJAN KRVAVICA 22000 ŠIBENIK Obala dr. Franje Tuđmana 14 +385(0)91 27 07 941 +385(0)22 21 85 68 fax +385(0)22 21 85 68 bojankrvavica@gmail.com MARIO PEDIŠIĆ 10000 ZAGREB Sermageova 4 +385(0)98 38 50 55 i +385(0)91 20 22 110 +385(0)1 23 05 303 +385(0)1 23 05 303 fax +385(0)1 23 05 303 mario.pedisic@zg.t-com.hr

94


ZDRAVKO KUČINIĆ 10000 ZAGREB Vitas ovićeva poljana 3 +385(0)91 76 74 301 +385(0)1 23 59 973 fax +385(0)1 23 59 970 zdravko.kucinic2@gmail.c om MLAĐAN PRVAN 21000 SPLIT Hrvatskih iseljenika 8 a +385(0)91 51 96 925 + 385(0)21 38 76 67 fax +385(0)21 54 76 68 +385(0)21 38 76 43 marin.prvan@st.t-com.hr IVAN MILO Š 20000 DUBROVNIK Stjepana Cvijića 32/4 +385(0)98 75 78 16 +385(0)20 35 67 95 fax +385(0)20 41 75 91 ivomilos1945@net.hr ŽELJKO MLADINIĆ 21000 Split Obala kneza Branimira 6 +385(0) 98 26 48 89 +385(0)21 409 630 fax +385(0)21 399 107 +385(0)21 409 767 zeljko.mladinic@hep.hr zeljko.mladinic1@st.t-com.h r

95


MARJAN RISEK 51000 RIJEKA Udatnoga 18 +385(0)91 50 87 407 +385(0)51 21 28 03 fax +385(0)51 64 20 39 +385(0)51 21 18 29 marjan.risek@jadroagent.hr

JEROLIM URODA 23310 BIOGRAD n/m dr. Franje Tuđmana 60 +385(0)91 38 46 444 +385(0)23 35 03 55 fax +385(0)23 38 36 44 +385(0)23 35 03 53 i 023 35 03 56 pomorstvo-uroda@zadarska-zupanija.hr a od 01.01.2013 niže napisani mail jerolim.uroda@zd.t-com.hr GORAN SUKNO 20000 DUBROVNIK Prijeko 7 +385(0)98 20 97 54 +385(0)20 47 83 68 fax goran.sukno@gmail.com

96


DELEGATI SUPERVIZORI HRVATSKA MILIVOJ BEBIĆ 21000 SPLIT Viš ka 25 +385(0)91 10 10 500 +385(0)21 38 10 15 fax +385(0)21 38 10 15 +385(0)21 48 97 52 +385(0)21 48 97 52 pzn@hvs.hr rusi@net.hr DUŠKO KLISOVIĆ 22000 Šibenik - Žaborić Vala studena 8 +385(0)98 26 63 98 +385(0)22 31 29 88 fax +385(0)22 57 79 22 pasko@ncp.hr ROBERT JAMBROVIĆ 10000 ZAGREB Petrova 47 +385(0)98 17 35 876 +385(0)1 63 03 030 fax +385(0)1 45 69 405 rjambrovic@sabor.hr

97


SUCI CRNA GORA PETAR ABRAMOVIĆ 85330 KOTOR Dobrota bb +382(0)67 42 31 25 +382(0)32 32 58 56 fax +382(0)32 32 58 56 sopravnasluzba@t-com.me MARIJO BRGULJAN 85335 PRČANJ +382(0)69 08 67 55 i +382 67899 377 +382(0)32 337 110 fax +382(0)32 306 772 +382(0)32 306 773 brguljan@t-com.me SINIŠA MATIJAŠEVIĆ 85347 IGALO- HERCEG NOVI Sava Ilića 26 +382(0)67 50 93 88 +382(0)31 32 28 09 fax +382(0)31 33 19 46 +382(0)69 37 75 27 smatijasevic@t-com.me ALEKSANDAR ADŽIĆ 85330 KOTOR Plagenti B, Dobrota +382(0)69 04 39 96 +382(0)32 30 32 44 fax +382(0)32 33 50 11 aaco@t-com.me

98


BORIS OBRADOVIĆ 85340 HERCEG NOVI Orjenskog bataljona 74 +382(0) 69 62 11 55 +382(0)67 80 04 29 +382(0)31 32 42 72 (fax za “Borisa“) +382(0)31 34 26 96 +382(0)31 32 31 71 oboko@t-com.me DEJAN ADŽIĆ 85330 KOTOR Dobrota bb +382(0)69 05 03 45 i +382(0)67 28 22 31 +382(0)32 30 27 55 fax +382(0)32 30 20 66 +382(0)32 30 27 52 federation@wpolomne.org STANKO IVANOVSKI Prve bokeš ke brigade 2/A +382(0)67 84 10 10 +382(0)31 345 768 stankewichius@yahoo.co m JOVAN KONTIĆ 85330 KOTOR Dobrota SP-90 +382(0)69 086 525 +382(0)67 280 829 jkontic@t-com.me

99


BOŽO ĐURAŠKOVIĆ 85330 KOTOR Muo broj 12 +382(0)67 80 00 88 +382(0)20 40 86 83 fax za Božu +382(0)20 40 86 08 +382(0)20 23 51 60 bozo.djuraskovic @hypo-alpe-adria.co.me b.djuraskovic@t-com.me

ANDRIJA ĐURAŠKOVIĆ 85330 KOTOR Muo broj 12 +382(0)67 20 03 32 +382(0)20 22 56 66 fax za Andriju +382(0)20 43 37 88 +382(0)20 24 71 75 andrijadj@t-com.me

100


DELEGATI CRNA GORA VASKO ČEROVIĆ 85340 HERCEG NOVI Njegoš eva 73 +382(0)69 05 17 22 +382(0)31 32 19 94 fax +382(0)31 32 19 94 +382(0)31 65 87 77 cherovich@t-com.me MILORAD MURIŠIĆ 85340 HERCE NOVI Zemunska 28 +382(0)67 28 44 70 +382(0)31 32 25 48 fax +382(0)31 32 70 66 +382(0)31 32 25 48 miloradmurisic@t-com.me DRAGAN ĐURČIĆ 85330 KOTOR Stari Grad 353 +382(0)69 08 50 37 +382(0)32 30 27 55 fax +382(0)32 32 33 26 +382(0)32 30 27 52 djurcic@t-com.me pvsmontenegro@t-com.me ZORAN KOVAČEVIĆ 85330 KOTOR Stari Grad br. 411 +382(0)67 30 16 35 +382(0)33 77 48 28 fax +382(0)33 77 48 00 +382(0)32 32 31 33 ljuti@t-com.me 101


ŽELJKO AVRAMOVIĆ 85330 KOTOR Orahovac +382(0)69 04 43 11 +382(0)32 32 50 46 fax +382(0)32 33 10 77 +382(0)32 32 58 67 i 32 57 43 aviktor@t-com.me kotor@dps.me

DELEGAT SUPERVIZOR CRNA GORA

DRAGAN RAJEVIĆ 85330 KOTOR Dobrota 208 Gsm +382(0)69 02 57 74 Fax +382(0)32 33 20 57 fax Tel.(h)+382(0)32 33 06 17 drajevic@t-com.me

102


SUCI SLOVENIJA BORIS MARGETA 40000 KRANJ Gorenjskega odreda 10 +386(0)41 52 79 79 +386(0)1 58 06 062 fax +386(0)42 33 43 39 +386(0)1 58 06 175 boris.margeta@triglav.si MATJAŽ RAKOVEC 1210 LJUBLJANA Stanežiče 32 D +386(0)41 63 29 11 +386(0)1 58 06 111 fax +386(0)1 51 20 237 +386(0)1 58 06 100 matjaz.rakovec@s5.net matjaz@rakovec.si ANDREJ LAGINJA 6000 KOPER Strma pot 32 +386(0)40 68 38 01 +386(0)56 28 16 82 andrejlaginja@gmail.com DANIEL ROŽMAN 4000 KRANJ Pot na Jo šta 29 +386(0)41 44 85 00 GSM dani.rozman@volja.net

103


BLAŽO RADONJIĆ 1000 LJUBLJANA Poš etova 16 +386(0)51 39 83 97 +386(0)1 62 02 201 fax +386(0)1 62 02 244 bl az.radonjic@gmail.com ČEDOMIR BOJANIĆ 6000 KOPER Ferrarska 17 +386(0)41 64 48 15 +386(0)5 63 03 101 fax +386(0)5 63 03 100 cedo@fining.si

DELEGATI SLOVENIJA IZTOK KRA ŠEVEC 4000 KRANJ Tuga Vidmarja 4 gsm +386(0)41 66 51 28 +386 42 01 44 41 fax iz tok.krasevec@s5.net VOJKO PODVRŠČEK 4000 KRANJ Kališ ka ul. 10 +386(0)41836550 fax slati na klub domaćin +386(0)42332197(home) vojko.podvrscek@t-2.net

104


BOR BALDERMAN 4000 KRANJ Mlakarjeva 2 +386(0)41 33 80 41 +386 (0) 45 72 00 07 fax +386(0)45 76 32 05 info@vaterpolska-zveza.si MARJAN PIÄŒULIN 4000 KRANJ Tekstilna ulica 8 +386(0) 42 04 27 47 tel. +386(0) 40 54 93 85 +386(0) 42 01 44 39 fax marjan_piculin@t-2.net

105


ADRESAR KLUBOVA JADRANSKE VATERPOLO LIGE HRVATSKA

VK JADRAN ST 21000 SPLIT Sustjepanski put 23 Tajnica: Milena Čaljkušić GSM: + 385 (0)91 59 47 510 - tajnica +385(0)21 39 85 87-F +385(0)21 39 85 85 ja dran@vkjadransplit.hr VK JUG CROATIA OSIGURANJE 20000 DUBROVNIK dr. Ante Starčevića 22., p.p.266 Ovlaštena osoba:Ognjen Kržić GSM +385(0)98 84 72 00 +385(0) 20 35 70 52 - F +385(0)20 35 70 19, 35 72 82 vk-jug@du.t-com.hr VK MEDVEŠČAK 10000 ZAGREB Schlosserove stube 2 Tajnik: Zoran Curi š GSM+385(0)98 31 65 32 +385(0)1 45 55 405-F +385(0)1 45 55 405 in fo@vk-medvescak.hr

106


HAVK MLADOST 10000 ZAGREB Jarunska 5 Dopredsjednik:Bo ško Lozica GSM +385(0)98 23 09 70 Tajnica: Natalia Selezneva +385(0)91 40 20 504 +385(0)1 30 11 244 - F +385(0)1 36 90 149 havk.mladost@zg.t-com.hr VK MORNAR BRODOSPAS 21000 SPLIT Mediteranskih igara 5 Tajnica:Madlena Svagu ša GSM +385(0)98 29 31 45 +385(0)21 38 61 39 - F +385(0)21 38 61 50 mornar-bs.vaterpolo@st.t-com.hr OVK PO ŠK 21000 SPLIT Uvala Zenta 3 Tajnik: Ozren Bužančić GSM +385(0)91 91 57 436 +385(0)21 381 360 - F ovk.posk.split @gmail.com ozren.buzancic@gmail.com VK PRIMORJE ERSTE BANKA 51000 RIJEKA Podkoludrica 2 (bazeni Kantrida) Direktor:Damir Radonić GSM +385(0)98 21 66 08 Sportski direktor: Zoran Roje GSM +385(0)978 92 00 040 +385(0)51 62 14 21 - F +385(0)51 62 14 21 vaterpolo.klub.primorje@ri.t-com.hr 107


VK ŠIBENIK 22000 ŠIBENIK Prilaz tvornici 39, Bazen Crnica p.p.111 Tajnica (vol.): Katarina Šupe +385(0)91 50 67 696 +385(0)22 20 00 92 - F +385(0)22 21 66 67 vk.sibenik@gmail.co m

CRNA GORA

PVK JADRAN HN 85340 HERCEG NOVI Šetalište pet Danica bb Direktor: Boro Mračević GSM +382(0)69 04 05 07 Tajnica: Lidija Vlahović Gsm: +382(0)69 330665 +382(0)31 32 28 09 fax +382(0)31 32 35 58 +382(0)31 32 24 06 pvkjadran@t-com.me

108


VK BUDVA M:tel BUDVA Slovenska obala bb Sportski direktor:Ivan Kotarac T+382(0)67 30 40 80 Srećko Uskoković, Direktor kluba +382(0)33 451 402 - F +382(0)33 452 043 info@vkbudva.com VK PRIMORAC 85330 KOTOR Zimski bazen “Nikša Bućin“ Direktor: Dragan Samardžić GSM +382(0)67322326 +382(0)32 30 10 44 - F +382(0)32 30 10 45 vkprimorac@t-com.me

109


SLOVENIJA

AVK TRIGLAV - KRANJ 4000 KRANJ p.p. 171 Predsjednik:Samo Perme GSM +386(0)41 62 37 35 Tajnik: Tadej Peranović GSM +386(0)40 78 72 04 Član UO: Mrako Troppan GSM +386(0)40 36 12 49 Fax: +386(0)4 23 81 420 Tel: +386(0)4 20 11 905 in fo@klub-avktriglav.si avktriglav@siol.net

110


TRIGLAV - JADRANSKA VATERPOLO LIGA POVJERENIK ZA NATJECANJE TRIGLAV-JVL 21000 SPLIT Poljudsko š etališ te b.b. (bazeni Poljud) Predsjednik Milivoj Bebić Gsm +385(0)91 10 10 500 Tel./Fax +385 (0)21 381 0 15 pzn@hvs.hr pzn.hvs@gmail.com

111

Profile for croWP

Propozicije TJVL 2012./2013.  

Službene propozicije TRIGLAV Jadranske vaterpolske lige za sezonu 2012./2013.

Propozicije TJVL 2012./2013.  

Službene propozicije TRIGLAV Jadranske vaterpolske lige za sezonu 2012./2013.

Profile for m.12
Advertisement