Page 1

perie X PERIENCE

Jaargang 2 - voorjaar 2008

Meetings & incentives van niveau

Maastricht - Luik - Aken - Hasselt

M-X perience |

Jaargang 2 |

voorjaar 2008

BVVhig^X]i:m]^W^i^dc8dc\gZhh8ZcigZ

Ffo!xfsfme!wbo!wfstdijm!! bbo!ef!boefsf!lbou!wbo!Ofefsmboe KZgW^_odcYZgjlXdc\gZh!ZkZcid[WZjghZckgVV\kddgbZZg^c[d/%%(&)((-(-(*'d[`^_`delll#bZXX#ca

De unieke relatietools van de Euregio

Wellness AndrĂŠ&Rieu Preuvenemint b e e f e ! w f o v f ! v o m jnjuf e GO_27044_MECC_adv_MX_Magazine_co1 1 8016_m-x-cover_3.indd 1

18-04-2007 14:14:09

MAGAZINE

07-04-2008 11:38:01


p

g

Kom naar.... MAASTRICHT! Voor een succesvolle bijeenkomst is Crowne Plaza Maastricht het juiste adres: •

•

• • •

J\d`eXij>Xjkifefd`\

%%%k\d`[[\emXeEXk`feXXcGXib?f^\B\dg\e :fe]\i\i\e nfi[k `e Ăˆ?fk\c I„j`[\eZ\ Jk`\d\i_\`[\É \\e d\\k`e^ fg e`m\Xl% J\Zi\kXi`‡c\ fe[\ijk\le`e^# Xl[`fm`jl\c\ d`[[\c\e# j`dlckXXem\ikXc`e^# [iXX[cffj `ek\ie\k# k\XdYl`c[`e^ gif^iXddXĂ‹j%%% q`ae jc\Z_kj \eb\c\ mXe [\ m\c\ [`\ejk\e [`\ n`a l XXeY`\[\e% ;\ \ekfliX^\ `j ]\efd\eXXc \e Yl`k\e^\nffe ^\jZ_`bk mffij\d`eXi`\j#gi\j\ekXk`\j#i\Z\gk`\j f]Xe[\i\fekdf\k`e^\e%?\ki\jkXliXek Y`\[kl_ff^jkXXe[\^Xjkifefd`\%;ffi q`ae c`^^`e^# k\ d`[[\e mXe _\k ^ifk\ EXk`feXXc GXib ?f^\ B\dg\e# blek l mXeX][\mffi[\lig\i]`\kj#dflekX`e$ Y`b\ f] k\ mf\k# m`X [\ kXci`ab\ Y\n\^$ n`aq\i[\gX[\e#[`kgiXZ_k`^Y\jZ_\id[\ ^\Y`\[ d\k l`k^\jki\bk\ Yfjj\e \e `dd\ej\ _\`[\m\c[\e m\ib\ee\e% ?\k _fk\c `j ffb ^\c\^\e Y`a _\k (/$_fc\j ^fc]$k\ii\`e ÉJg`\^\cm\eÉ% ;\ `e[ffi fekjgXee`e^`jil`dm\ik\^\enffi[`^[ nXee\\i l fm\ieXZ_k% L bXe Y\jZ_`bb\e fm\i \\e giXZ_k`^ Y`ee\eqn\dYX[ (,do-d # jfcXi`ld# jXleX# jeffb\i \e \\ej]\\imfcc\YXi%Feq\^ifk\k\iiXjj\e d\k giXZ_k`^ l`kq`Z_k q`ae le`\b mffi \\e Y\jgi\b`e^ f] fd k\ fekjgXee\e%

Maastricht is TOP! Het team adviseert u graag over de mogelijkheden; met de unieke ligging van het hotel in het centrum aan de Maas zijn deze oneindig; Uw bijeenkomst is in handen van een professioneel team met ruime ervaring in de organisatie van een grote variĂŤteit aan bijeenkomsten; Het hotel is goed bereikbaar en u ondervindt geen zorgen om te parkeren door de eigen parkeergarage; Comfort op 5-sterrenniveau treft u in alle 141 recent gerenoveerde kamers; Aan goed eten en drinken ontbreekt het u niet; de keuken staat bekend om zijn hoge kwaliteit.

Informatie: Crowne Plaza Maastricht - Ruiterij 1 - 6221 EW Maastricht T 043 350 91 91 - cpmaastricht@bilderberg.nl

www.crowneplazamaastricht.com

Hèt Conferentie & Event Hotel in Zuid-Limburg!

N`\d\jd\\ijkiXXk(', 9$*-''>\eb K\c%"*)' /0*,,/)/ =Xo"*)' /0*,,/'* `e]f7jk`\d\i_\`[\%Y\ nnn%jk`\d\i_\`[\%Y\

_fk\ci\jkXliXekm\i^X[\iqXc\e^fc]Y`ee\eqn\dYX[jXleX s Gelegen in het Limburgse heuvelland, nabij Maastricht, Aken en Luik sLUXEGERENOVEERDE

TWEEPERSOONSKAMERS sPLENAIREVERGADER SUBRUIMTES VOORZIENVANBEAMERSENWIRELESSINTERNET s+LASSIEKEEVENT DINERRUIMTESINHET+ASTEELTOTGASTEN s3PA7ELLNESS#ENTRE s4EAMBUILDINGACTIVITEITENZIJNMOGELIJKOPHETHALANDGOED Bilderberg Kasteel Vaalsbroek Vaalsbroek 1 s.(6AALSs4 s%vaalsbroek@bilderberg.nlsWWWVAALSBROEKNL M-X_VAALSBROEK.indd 1

8016_m-x-cover_3.indd 2

21-03-2008 09:48:21

adv_xperience_08.indd 1

07-04-2008 11:38:05 20-03-2008 18:25:08


Booming! De stad Maastricht heeft de laatste decennia een enorme bekend-

komen. Dat geldt overigens wel voor de tienduizenden bezoe-

heid gekregen dankzij een aantal evenementen van wereldfaam.

kers van de drie concerten die André Rieu begin juli geeft op dit

Het Verdrag van Maastricht en de daarbij behorende geboorte van

vermaarde Vrijthof. De hele stad bruist dan van de muziek en de

de euro zijn er twee van; de wereldberoemde jaarlijkse kunst-en-

mensen op het Vrijthof en op de aangrenzende terrassen dansen,

antiekbeurs Tefaf is een andere. Kunstliefhebbers en verzamelaars

zwieren en walsen er vrolijk op los. Zo’n avond op die Vrijthofter-

van over de hele wereld weten elkaar jaarlijks in maart in Maastricht

rassen begint met een goed verzorgd diner dat rond een uur of tien

te vinden. Getuige alleen al de kleine 250 privéjets die Maastricht-

naadloos overgaat in het concert.

Aachen Airport ieder jaar in deze beursweek krijgt te verwerken.

Ook dit jaar zal M-Event weer een aantal van haar relaties op deze

Gelukkig voor Maastricht is het contract tussen deze organisatie

terrassen kunnen onderbrengen. Er is zelfs een mogelijkheid om

en het MECC weer tot ten minste het jaar 2015 verlengd, zodat de

met een select gezelschap vooraf te dineren in het aan het Vrijthof

stad en haar omgeving weer opgelucht adem kan halen. Die om-

gelegen Museum Spaans Gouvernement, om daarna op een ere-

geving, de Euregio Maas-Rijn, het gebied in een straal van 60 km

plaats vooraan het afsluitende concert op zondagavond van zeer

rondom de stad Maastricht, deelt namelijk gul mee in het succes van

nabij mee te maken.

de kunstbeurs. De beste hotels en restaurants in de verre omgeving

Dit en nog veel meer zullen wij van M-Event graag voor u regelen.

doen zeer goede zaken en de parallelle kunstexposities en evene-

Mogelijkheden genoeg, over een aantal hiervan hebben wij repor-

menten tieren welig.

tages laten maken en voor andere opties nemen wij u graag mee op ‘evenement’. Wellicht komt u nu zelf ook op het idee om iets voor

Een ander fenomeen dat bijgedragen heeft aan de bekendheid van

uw bedrijf of relaties te organiseren. Laat u inspireren. Wij van M-

Maastricht, is zonder twijfel de Maastrichtse Stehgeiger André

Event helpen u er graag bij. Alles kan, niets is onmogelijk.

Rieu. Tijdens zijn optredens, samen met zijn Johann Strauss Orkest en beroemde muzikanten uit binnen- en buitenland, in de mega-

Welkom in de Euregio Maas-Rijn, welkom in ‘booming’ Maas-

theaters en -stadions in de metropolen van deze wereld maakt deze

tricht, welkom in het ‘zonnige zuiden’ en veel leesplezier met deze

muzikant altijd gewag van zijn roots en vertelt vrolijk over ‘zijn’

M-Xperience.

Maastricht. Een succes dat overigens min of meer begon op het Vrijthof in Maastricht, waar hij op zondagmiddag optrad tijdens ’t Preuvenemint, het jaarlijkse vierdaagse culinaire eetfestijn. Dit evenement is inmiddels vele malen succesvol gekopieerd binnen en buiten de regio. Luik, Hasselt, Aken, Maaseik hebben inmiddels hun eigen jaarlijkse versie. Meer hierover leest u in deze nieuwe uitgave van M-Xperience. Bovenstaande elementen missen hun uitwerking niet. Dagelijks trekken vele groepen en individuele toeristen van allerlei nationa-

John Smeets

liteiten door Maastricht. Al zullen ze echt niet allemaal voor André

hoofdredacteur M-Xperience /directeur M-Event

3


5WPARTNERVOORSUCCESVOLLEMEETINGSIN:UID .EDERLAND

#LUBMET6ELDHOVEN &OYER4HEATERDE3CHALM

\ -EIVELDA +!6ELDHOVEN 4EL 

(OTEL'OLDEN4ULIP*AGERSHORST 2ESTAURANT*AGERSHORST #LUBMET,EENDE

\ 6ALKENSWAARDSEWEG 8",EENDE 4EL 

(OTEL'OLDEN4ULIP7EERT #LUBMET7EERT &OYER-UNTTHEATER

\ $RIESVELDLAAN +#7EERT 4EL 

"AR"ISTRO4ROPICAL

\ 'EURTSVENWEG 3.7EERT 4EL 

+ASTEELHOEVE$E'ROTE(EGGE +LUYTMANS#ATERING #LUBMET6ELDHOVEN

\ 7ATERSTRAAT !*4HORN \ -EIVELDA 4EL 

#LUBMET3ITTARD (OTEL'OLDEN4ULIP*AGERSHORST 2ESTAURANT*AGERSHORST

,(3ITTARD \ 6ALKENSWAARDSEWEG 4EL 8",EENDE

&OYER4HEATERDE3CHALM #ONGRESCENTRUM&ORTUNATO

\ -EIVELDA +!6ELDHOVEN 4EL 

(OTEL'OLDEN4ULIP*AGERSHORST 2ESTAURANT*AGERSHORST #LUBMET,EENDE

\ 6ALKENSWAARDSEWEG 8",EENDE 4EL 

#LUBMET(EERLEN (OTEL'OLDEN4ULIP7EERT 6ELDHOVEN #LUBMET7EERT

(OTEL'OLDEN4ULIP7EERT #LUBMET7EERT &OYER-UNTTHEATER

\ $RIESVELDLAAN +#7EERT 4EL 

(OTEL'OLDEN4ULIP0ARKSTAD:UID ,IMBURG \ 2ODA*# 2ING "AR"ISTRO4ROPICAL \ 'EURTSVENWEG 3.7EERT 7EERT +ERKRADE 4EL OPENINGNAJAAR

"AR"ISTRO4ROPICAL

\ 'EURTSVENWEG 3.7EERT 4EL 

+ASTEELHOEVE$E'ROTE(EGGE 4ULIP)NN-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT +LUYTMANS#ATERING #LUBMET-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT

\ 7ATERSTRAAT \ 4HORN 6LIEGVELDWEG !*4HORN !$-AASTRICHT 4EL 4EL 

+ASTEELHOEVE$E'ROTE(EGGE +LUYTMANS#ATERING

\ 7ATERSTRAAT !*4HORN 4EL 

\

#ONGRESCENTRUM&ORTUNATO #LUBMET3ITTARD

\ -ILAANSTRAAT ,(3ITTARD 4EL 

+LUYTMANS0ATISSERIE #LUBMET3ITTARD #LUBMET(EERLEN

#LUBMET(EERLEN

\ 0ANCRATIUSPLEIN *:(EERLEN 4EL 

&OYER-UNTTHEATER

,EENDE

#ONGRESCENTRUM&ORTUNATO

3ITTARD

,EENDE 7EERT 4HORN

3ITTARD

+!6ELDHOVEN 4EL \ -ILAANSTRAAT

#LUBMET6ELDHOVEN &OYER4HEATERDE3CHALM

#LUBMET,EENDE

6ELDHOVEN

\

4EL 

6ELDHOVEN

0ANCRATIUSPLEIN \ $RIESVELDLAAN *:(EERLEN +#7EERT 4EL 

,EENDE 7EERT

4EL 

\ -ILAANSTRAAT

3TATIONSSTRAAT ,(3ITTARD ".-AASTRICHT 4EL 4EL \ 0ANCRATIUSPLEIN

4HORN

3ITTARD 6OORMEERINFORMATIE (EERLEN WWWWESTERHOUTHOSPITALITYNL WWWCLUBMETNL +ERKRADE SALES WESTERHOUTHOSPITALITYNL TEL  -AASTRICHT

(EERLEN *:(EERLEN +ERKRADE 4EL 

4ULIP)NN-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT #LUBMET-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT

\ 6LIEGVELDWEG !$-AASTRICHT 4EL 

+LUYTMANS0ATISSERIE

\ 3TATIONSSTRAAT ".-AASTRICHT 4EL 

#LUBMET-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT

!$-AASTRICHT 4EL 

6OORMEERINFORMATIE

6OORMEERINFORMATIE WWWWESTERHOUTHOSPITALITYNL WWWCLUBMETNL SALES WESTERHOUTHOSPITALITYNL TEL  

20080218

-AASTRICHT (OTEL'OLDEN4ULIP0ARKSTAD:UID ,IMBURG \ 2ODA*# 2ING +ERKRADE OPENINGNAJAAR

+IJKVOORMEERINFORMATIEOPWWWWESTERHOUTHOSPITALITYNL 4EL  SALES WESTERHOUTHOSPITALITYNL 4ULIP)NN-AASTRICHT!ACHEN!IRPORT \ 6LIEGVELDWEG

(OTEL'OLDEN4ULIP0ARKSTAD:UID ,IMBURG \ 2ODA*# 2ING +ERKRADE 4 OPENINGNAJAAR

(EERLEN +ERKRADE -AASTRICHT


IN BEELD... Xperience pERIENCE

Hèt vakblad voor organisatoren van zakelijke evenementen in en rond zuid-Limburg

productie: Studiopress BV Molensingel 73, 6229 PC Maastricht T +31 (0)43 - 361 82 82 F +31 (0)43 - 356 00 84 info@studiopress.nl Hoofdredactie John Smeets, hoofdredacteur Guy van Grinsven, redactie & fotografie InterPunct, eindredactie Uitgeverij M-Xperience BV postadres: Forum 65 6229 GV Maastricht T +31 (0)43 - 361 67 00 F +31 (0)43 - 367 15 90 info@m-xperience.nl Fotografie Studiopress Fotoproducties B.V. Molensingel 73, 6229 PC Maastricht T +31 (0)43 - 361 82 82 F +31 (0)43 - 356 00 84 info@studiopress.nl Beeldbewerking: Joris Vroemen Sales John Smeets / M-Event T +31 (0)6 547 574 63 info@m-xperience.nl

KASTELENTOCHT IN DE EUREGIO

8

ANDRÉ RIEU, OP EIGEN VRIJTHOF LUISTEREN, WALSEN EN ‘PREUVE’

20

LIMBURG WEET WAT WELLNESS IS

26

DE BELEVING VAN: PASCAUD BEAUTY INNOVATIONS

34

DE KEUZE VAN TONY EYCK EN ROB VAN HULST

38

ACHTER DE SCHERMEN BIJ M-EVENT

42

JÜRGEN LINDEN, DE KEIZER VAN HET EUREGIONALE RIJK

48

NIET PRATEN MAAR DOEN: JOHN SMEETS OVER ZIJN M-XPERIENCE

54

PROEVERIJEN IN DE EUREGIO

56

Bijdragen Guy van Grinsven Jacques Herraets Dreffus Raaneguel Nicoline Wisse Smit Opmaak Gitta Orbons, Di-gitta-al info@di-gitta-al.nl Druk Drukkerij Fortemps, Luik

8

26

34

54

Oplage 10.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5


BENVENUTI AL QUASIMOLO Quasimolo is niet alleen de aperitief- en digestiefbar van het naastgelegen MOLO 5. U kunt hier ook terecht voor een cocktail of uitstekende Italiaanse wijnen. De intieme gewelfde kelder is zeer geschikt voor een bedrijfsborrel, verjaardags- of afstudeerfeest. Overdag serveren wij panini, huisgemaakte soep en echt Italiaans ijs. In de avonduren kunt u genieten van de huisgemaakte antipasti. Bel ons gerust voor meer informatie. Bij QUASIMOLO kunt u zich op elk moment van de dag even in Italië wanen. Voor een uitgebreidere maaltijd of 4 gangen menu na het borrelen is MOLO 5 Ristorante Italiano (naastgelegen) een echte aanrader.

QUASI MOLO BAR ITALIANO "ASSINKADEs!,-!!342)#(4 Mail naar: info@quasimolo.nl 4ELEFOON 

6

WWW.QUASIMOLO.NL

܆


7


Kastelentocht in de

Euregio Maas-Rijn

Floris in Vaeshartelt en Dracula op bezoek in Modave

(1)

Nederlands Limburg alleen telt al ruim honderd kastelen. In de hele Euregio Maas-Rijn moeten dat er honderden zijn. Met hun voornaamheid en doorgaans imposante omvang oefenen kastelen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op bezoekers uit. Nog voordat ze binnen zijn, zien die zich al in gedachte als Rutger Hauer die in een harnas te paard over de binnenplaats galoppeert, of als een smachtende Scarlett Johansson die als maîtresse van de koning hoopt dat ze ooit nog eens koningin wordt, of als Errol Flynn die aan een kroonluchter boven lange tafels vol met de heerlijkste gerechten en dranken zweeft... Of als Blackadder die de boel flink op stelten zet... Geen beter decor voor fantasie, creativiteit en rollenspelen dan zo’n kasteelomgeving. En geen wonder dus dat organisatoren van Meetings en Incentives zoals M-Event in Maastricht hun oog graag laten vallen op deze mooie gebouwen in fraaie omgevingen. (Waar mensen kunnen ontdekken wie ze óók kunnen zijn). M-Event weet dat als geen ander en kent de Euregio als geen ander. >> 8


D

oor de aanwezigheid van kastelen weet je dat je in een historisch landschap bent. De oudste varianten – ruwweg vanaf de 12de eeuw – zijn ringwalburchten, donjons, paltsen enzovoort. Deze werden vooral gebouwd om vijanden buiten de deur te houden en aan de plaatselijke bevolking te laten zien wie er de baas in de streek was. Ze hadden dikke muren, vaak hoge torens met kantelen, grote onverwarmde vertrekken en in een enkel geval een ophaalbrug. De laatste variant van kastelen zijn de 19de-eeuwse wulpse stadspaleizen van bijvoorbeeld derde generatie adellijken of de kleinzonen van succesvolle industriëlen. Ze waren vooral gebouwd opdat de bewoners in grote weelde konden leven en aan de omgeving konden laten zien hoe veel smaak ze hadden en hoe luxueus ze konden leven. En tussen die twee uitersten – het middeleeuwse robuuste versterkte kasteel en het weelderig-wulpse stadspaleis – zijn nog tientallen andere varianten van kastelen – commanderijen, burchten, slotkastelen enzovoort.

Omdat ze zo oud zijn, hebben de meeste kastelen allang niet meer

met specialiteiten en wat de huidige mogelijkheden in en rondom

de functie die ze kregen nadat ze waren voltooid. Daarvoor werden

het kasteel zijn op het gebied van Meeting en Incentive. Zodat u

ze bewoond door te veel generaties, die allemaal hun stempel op het

op de hoogte bent van de modernste- en historisch interessantste

gebouw hebben gedrukt en wier belangstelling om het in stand te

mogelijkheden in deze prachtige Euregio Maas-Rijn.

houden of ingrijpend te verbouwen sterk verschilden. En als er een oorlog voorbij trok, dan had men vaak niks te willen.

Eerste tocht

In een serie verhalen in M-Xperience willen wij u kennis laten

De eerste tocht begint het verst van huis, in het prachtig in de Ardennen

maken met een aantal kastelen in de Euregio. Daarbij doen wij van

gelegen kasteel Modave. Van daaruit trekken wij naar het noorden,

M-Event ons best zo veel mogelijk types kastelen te behandelen: van

naar Zuid-Limburg, waar een aantal interessante kastelen op korte

woeste waterburchten met onneembare slotgracht tot imposante

afstand van elkaar ligt (Erenstein, TerWorm, en Hoensbroek in het

terrassenkastelen en wulpse rococopaleizen met wellustige

oostelijke deel, Vaeshartelt en Neercanne in de buurt van Maastricht;

waterpartijen.

handig voor als u verscheidene activiteiten wilt laten organiseren op verschillende locaties). Ten slotte brengen we een bezoek aan twee

In elke aflevering zetten we een route uit langs een achttal kastelen

kastelen in Belgisch-Limburg: de landcommanderij Alden Biesen en

waaraan we een bezoek hebben gebracht. Van elk kasteel geven

het statige Wurfeld bij Maaseik.

we een korte historische schets, een bijzondere karakteristiek, een

Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress

beschrijving van de ligging, de accommodatie, eventuele keuken

Tekst: M-Event

9


Modave - Modave Ch창teau Modave ligt boven op een uitspringende rots, maar dat zie

voor de vermaarde machine van Marly. Hiermee werd water uit de

je pas als je het kasteel bezoekt en uit de ramen met oud glas naar

Seine naar Versailles getransporteerd en druk op de fonteinen gezet.

beneden kijkt. De oudste delen van het kasteel gaan terug tot de 13de

Er worden in het kasteel muzikale en toneelavonden georganiseerd

eeuw. Wat er nu staat, is echter typisch 17de-eeuws en het gevolg van

en er is ruimte voor feesten en partijen in een 17de-eeuwse stal.

de restauratiewerkzaamheden die graaf Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin er liet uitvoeren na een brand in 1651. Ook de prins-bisschop van Luik was enige tijd eigenaar van het kasteel, evenals de hertog van Montmorency en vele anderen, totdat het in 1941 in handen kwam van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij.

10

GEKOZEN DOOR

M-Event organiseert hier een weekend Durbuy

Het leukste aan het kasteel zijn de ruim twintig vertrekken die voor

voor de firma Kranendonk. Het kasteel is exclu-

het publiek zijn opengesteld en die aangepast worden aan de tijd van

sief gereserveerd vanaf 19.00 uur. De huiscateraar

het jaar. Zo staat er rond Kerstmis in de eetzaal een volledig gedekte

heeft een voortreffelijk vijfgangendiner in voor-

tafel in kerststijl, inclusief antiek servies, lakens enzovoort. Verder

bereiding. De grande salle is feestelijk gedekt.

zijn er prachtig beschilderde plafonds, wandtapijten uit Brussel en

De avond valt en het kasteel is in duisternis gehuld... Een mooi gekleed

meubels uit de 18de eeuw. In de kelder ten slotte bevindt zich een

gezelschap staat voor de deur. Een gebochelde quasimodo doet open...

maquette van een reusachtig ophaalrad uit 1667 van de hand van

en dan ontspint zich een theatrale avond met de vreemdste ontwikkelin-

Rennequin Sualem, waarmee water over een hoogteverschil van 57

gen. Acteurs zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Het kasteel van

m uit de Hoyoux kon worden opgehaald. Het rad diende als model

graaf Dracula is er niets bij vergeleken.

10


Erenstein - Kerkrade Kasteel Erenstein vormt, samen met kasteel Hoensbroek en kasteel

weer vormt de oorspronkelijke binnenplaats de unieke achtergrond

TerWorm, het historische erfgoed van Parkstad Limburg. Het kasteel

voor een luisterrijk diner. Het kasteel beschikt over een restaurant

ligt in de Zuid-Limburgse gemeente Kerkrade in de Anstelvallei.

en comfortabel ingerichte zalen en salons. Groepen van 10 tot 500

Naar verluidt is Erenstein een verbastering van de familienaam Van

personen vinden er een gastvrij onthaal voor hun vergaderingen,

Ederen, zoals die ook gebruikt wordt door ridder Adam van Ederen.

feesten en andere bijeenkomsten. Tegenwoordig behoort Erenstein

De toevoeging -stein betekent ‘versterkt stenen huis’. Lange tijd

samen met onder andere Château Neercanne, Château St. Gerlach,

werd Erenstein, dat gebouwd werd in de eerste helft van de 14de

Kruisherenhotel en Winselerhof tot de Camille Oostwegel Chateau

eeuw, bewoond door van adellijke families als Spies, Poyck, de

Hotels & Restaurantsgroep en staat het bekend om zijn culinaire

Grand Ry (vanaf 1858), de Cartier en Grupello. Tussen 1900 en 1975

niveau. Het kasteel vormt naar eigen zeggen de perfecte entourage

wordt Erenstein meestal omschreven als kasteel Oud-Erenstein,

voor een romantisch diner, een bijzonder feest of een succesvolle

om onderscheid te maken tussen het kasteel en de hoeve Nieuw

vergadering.

Erenstein. Het kasteel en de landerijen eromheen liggen in een gebied dat de Groene Long en Cranenweyer genoemd wordt. De slotgracht GEKOZEN DOOR

Er zijn diverse arrangementen mogelijk. De mooie

om het kasteel wordt gevoed uit de Anstellerbeek. Bij een grote brand

Anstelvallei is op haar mooist in het voorjaar, als

op 11 mei 1708 werden de stallingen en de graanschuur verwoest. Het

de bomen in volle bloei zijn en de vijvers het park

huidige gebouw met kapel en hoektorens dateert van 1722.

zijn kracht geven. Hier zijn eindeloze outdoor

Aan het begin van de 20ste eeuw kwam kasteel Erenstein in het

programma’s te organiseren met touwbrugover-

bezit van de franciscanen, die het in 1940 verkochten aan de

steekjes en mountainbike-tochten. Of tegen de

gemeente Kerkrade. Stoere muren, fonkelende kroonluchters en

avond met GPS en kompas de bosrijke omgeving verkennen. Erenstein

krakende traptreden houden het rijke verleden levend. Bij mooi

op z’n best!

11


TerWorm - Heerlen Het huidige kasteelhotel TerWorm wordt al sinds de 14de eeuw door

1997 en 1999 is het kasteel voor het laatst gerestaureerd en verbouwd

adellijke families bewoond. Één van hen was de 18de-eeuwse graaf

tot een kasteelhotel. De volledig overwoekerde rococotuin is

Vincent van der Heyden-Belderbusch (1690–1771), die het kasteel

inmiddels eveneens volledig gerestaureerd.

weer opknapte en de schitterende tuin in Franse rococostijl liet aanleggen. Het destijds witte kasteel was het middelpunt van een 1500 ha groot landgoed met negen pachthoeves. Het huidige uiterlijk van

12

GEKOZEN DOOR

het kasteel en het landschapspark is te danken aan de inspanningen,

Op de weiden rond het kasteel zijn tal-

aan het einde van de 19de eeuw, van François baron van Loë. Van

loze events denkbaar. In het vorige nummer

1917 tot 1988 waren het kasteel en het landgoed eigendom van DSM,

schreven wij ook al over de hound & hawk-

inclusief de Oranje-Nassau-Mijn. Het gangenstelsel van die mijn

demonstraties. Een valkenier kan met zijn

ligt onder het landgoed. Op het kasteel woonden in die periode

vogels zijn hart ophalen in het park rondom Kasteel TerWorm.

opzichters, kunstenaars, de boswachter en de badmeester. Tussen

Ook koetsrijden in de prachtige omgeving is een topic.


Kasteel Hoensbroek - Hoensbroek Vlak bij de twee vorige kastelen ligt het even indrukwekkende

elkaar te onderscheiden. Rondom het complex – vier vleugels rond

kasteel Hoensbroek. Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes (Kasteel

een rechthoekige binnenplaats – ligt een gracht. Het hoofdgebouw

Gebrook) is een van de grootste en mooiste waterkastelen van

is over een brug bereikbaar. Van 1951 tot 1973 woonde de schrijver

Nederland. Het oudste gedeelte van het kasteel, met name de

Bertus Aafjes in het slotgebouw. Het kasteel is eigendom van de

hoge ronde toren, dateert van rond 1360, toen Herman Hoen het

gemeente Heerlen.

verbouwde, maar er was in dit moeras of ‘gebrook’ al een voorloper, een zogeheten motte-burcht, in 1225. In 1250 werd op de plaats van

GEKOZEN DOOR

Kasteel Hoensbroek is al sinds jaar en dag een

het huidige kasteel een versterkt huis gebouwd. Vanwege zijn voor

event-locatie van rang en faam. M-Event heeft

Brabant zeer strategische ligging aan de belangrijke handelsroutes

dit museumkasteel in 1990 al omgetoverd tot

naar Maastricht, Aken en Keulen werd het kasteel in opeenvolgende

event-locatie. De toenmalige directeur Roos

fasen uitgebouwd tot de grootste burcht tussen Maas en Rijn. Het

wilde eerst niets weten van events in zijn mu-

bevat maar liefst 67 zalen, vertrekken en ruimtes. De verschillende

seum. Nu weten ze wel beter. Ridderfeesten, speurtochten, rondlei-

bouwstijlen uit de diverse eeuwen (14de, 17de en 18de), als gevolg

dingen... alles is mogelijk. Wel rekening houden met de schatten van

van de diverse uitbreidingen en verbouwingen, zijn duidelijk van

het kasteel.

13


Vaeshartelt - Maastricht Even ten noorden van Maastricht, op fietsafstand op de rechteroever van de Maas, ligt, in een historisch landschapspark met riante vijverpartijen, kasteel Vaeshartelt. Het is een uitstekende accommodatie om te vergaderen, te ontspannen en kennis te maken met collega’s, andere bezoekers en de interessante omgeving. Tussen 1830 en 1850 werd dit agrarisch landgoed langzaam omgebouwd tot een luxueus buitengoed. Na 1853 werden tuin en gebouwen verder verbouwd in opdracht van de Maastrichtse aardewerkkoning Petrus Regout. Na zijn dood raakte het landgoed in verval maar eind 20ste eeuw werden gebouwen en het 7 hectare grote Engelse park weer opgeknapt. Inmiddels is het een rijksmonument en biedt het kasteel onderdak aan een kasteel met 22 vergader- en 4 klassieke feestzalen, voorzien van de modernste faciliteiten. GEKOZEN DOOR

Een groot aantal vergadergroepen vindt zijn weg naar Vaeshartelt. Veel teambuildingactiviteiten zijn dan ook gevraagd als aanvulling op een belangrijke vergadering of als hoofdthema. Djembé trommelen en T’ai chi in het

park zijn één van de vele activiteiten die M-Event er heeft ontwikkeld.

14


Neercanne - Maastricht Het enige terrassenkasteel in de Benelux ligt

vergaderden hier de regeringsleiders van de

nog net in Nederland, namelijk pal tegen de

Europese lidstaten tijdens een lunch als pre-

GEKOZEN DOOR

terrassenkasteel staan

Belgische grens in het Jekerdal ten westen van

lude op het Verdrag van Maastricht. Uniek

de kasteelheer en een

Maastricht. De voorgebouwen dateren uit

zijn natuurlijk de twee grotzalen ‘Carrière

jonkvrouw de aanko-

1611 en zijn gebouwd in zogenaamde Maas-

Poswick’ en de ‘Orangerie’, waar grotere za-

mende groep al toe te

landse-renaissancestijl, waarbij veel gebruik

kelijke gezelschappen kunnen vergaderen in

spreken: “Welkom, welkom!” De klanken

werd gemaakt van inheemse bouwmateria-

een unieke ambiance.

van twee herauten dragen tot ver in het Jeker-

len zoals mergel, hardsteen en baksteen. Het

De wijnkelders van Château Neercanne be-

dal. Monniken die Gregoriaanse muziek ten

hoofdgebouw is in 1698 gebouwd door Da-

vinden zich in de oude mergelgangen van de

gehore brengen, begeleiden de gasten door

niel Wolf baron von Dopff, toentertijd militair

berg waartegen het kasteel is gebouwd. Hier

de met kaarsen uitgelichte gang. In de grotten

gouverneur van de stad Maastricht. Hij liet op

liggen de wijnen in een ideale temperatuur

zingt het duo ‘De Maestroos’ met veel en-

vier verschillende niveaus een fraaie barok-

in alle rust op hun presentatie aan de gasten

thousiasme. Na een uitgebreide wijnproeverij

tuin aanleggen. Drie van deze terrassen zijn in

te wachten. Op de wanden in de grot kun je

start de dineravond.

hun oude luister hersteld. In 1991, twee jaar na

een deel van de geschiedenis van het château

de laatste grote restauratie van het complex,

aflezen.

Op de kantelen van het

15


Alden Biesen - Bilzen De landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, even ten westen van

burcht zijn in 2003 gerestaureerd. Opmerkelijk zijn de parketvloer,

Maastricht, werd gebouwd door de Duitse ridderorde die van hier-

de wandbekleding met perkament van edelhert en de kunstzinnige

uit ridders verzamelde om ten strijde te trekken tegen de ongelovi-

plafonddecoratie. Aan de houten brug naar de waterburcht ligt ‘de

gen in het Midden-Oosten en de Baltische landen. Nu is dit kasteel-

tuin van de landcommandeur’. Die maakt deel uit van de Franse tuin

complex een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Overheid.

van Alden Biesen, die in 1991 opnieuw is aangelegd naar het oude

“Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot

voorbeeld van omstreeks 1700.

de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon”, aldus de directeur van de landcommanderij.

16

GEKOZEN DOOR

M-Event organiseert hier een openluchtcon-

Het hart van het voormalige ridderverblijf is de erekoer van de wa-

cert, voor duizend congresgangers een high

terburcht uit circa 1550. Grote regenschermen houden de erekoer

tea en rondleidingen langs alle historische

droog, creëren bijzondere mogelijkheden bij allerlei manifestaties

plekjes van dit monumentaal oud klooster.

en zorgen voor een bijzondere sfeer. De vertrekken van de land-

Deze landscommanderij van de vroegere Duit-

commandeur, het kabinet, de salon en de bibliotheek in de water-

se Ridderorde biedt vele mogelijkheden.


Kasteelhotel Wurfeld - Maaseik

Omringd door een besloten, schilderachtig landschap ligt kasteelho-

bar gezellig met elkaar bijpraten, in de wintertuin van een diner ge-

tel Wurfeld in een 2,5 ha groot privépark. De oorsprong van het ge-

nieten of natuurwandelingen in de omgeving maken.

bouw dateert van 1640. Wurfeld is ontstaan uit enkele boerderijen. Het kasteel is waarschijnlijk gebouwd rond een volledig met een gracht omringde motte (een aarden wal waarop een middeleeuwse

GEKOZEN DOOR

M-Event organiseert hier een belangrijke mee-

versterking is gebouwd). Binnen die omgrachting werd een typisch

ting van een hoofddirectie in een aparte ruimte

Frankische hoeve gebouwd. Hier is later het kasteel gebouwd.

waardoor men niet gestoord kan worden door

De prachtige stad Maaseik ligt op korte afstand van dit heerlijk ho-

andere gasten. Dit kasteel leent zich uitstekend

tel. Verder kun je er ballonvaarten maken, aan paintball-wedstrijden

voor exclusieve bijeenkomsten met bijpassen-

meedoen, een bezoek brengen aan het kuuroord annex beautyfarm

de teambuilding-programma’s. Het geheel wordt ‘s avonds gecom-

en na een dag vergaderen of het volgen van een seminar in de huis-

pleteerd door een bijzonder optreden van een zangeres en pianist.

17


18

18


WIJ PRESENTEREN U TWEE UNIEKE ÍÍÍÍDESIGN HOTELS EN HET ZEER EXCLUSIEVE DERLON HOTEL BIEDEN

APPLE PARK ÍÍÍÍHOTEL Het verrassende design hotel Golden Tulip Apple Park Maastricht, zeer goed bereikbaar vanaf de autosnelweg en toch gelegen in een groene omgeving, op slechts 5 autominuten van het centrum van Maastricht. Uw auto kunt u met een gerust hart achterlaten op de videobewaakte parkeerplaats want in de weekenden is er een gratis shuttle-service naar het centrum van Maastricht. Het hotel beschikt over 166 sfeervolle hotelkamers met een designinterieur en sfeervolle verlichting. Voor vergaderingen of feesten, voor intimi of iedereen. De deuren staan wagenwijd open voor; kookworkshops, autoshows, cursussen, bijeenkomsten, presentaties of evenementen die te bedenken zijn. Een zaal apart... daar heeft Golden Tulip Apple Park Maastricht er meerdere van; hoe klein of groot de bijeenkomst ook is, altijd wordt er gezorgd voor de juiste ruimte(n).

ER ZIJN BIJZONDERE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN BEIDE HOTELS,

A P P L E PA R K M A A S T R I C H T

WWW.APPLEPARK.NL s SALES@APPLEPARK.NL s T + 31 (0)43 352 1990 00

19


André Rieu op eigen Vrijthof luisteren, walsen en ‘preuve’

20


p 4, 5 en 6 juli a.s. zal de wereldberoemde Stehgeiger André Rieu wederom zijn thuiswedstrijd spelen in Maastricht. Was het in zijn beginjaren een vanzelfsprekendheid dat hij op de zondag van hét eetfeest van Nederland, ’t Preuvenemint, een gratis concert gaf voor de Maastrichtse bevolking net als op Aswoensdag een ‘Hieringbieteconzèr’, een soort promsconcert, als uitsmijter voor de Maastrichtse vastenavond, heden ten dage is dat anders. André Rieu is een wereldster en zijn bedrijf een miljoenenbedrijf. Een bedrijf waar honderden mensen wereldwijd werken: muzikanten, technici, decorbouwers, koks, piloten, chauffeurs, grafici, producers, belichters, noem maar op. André heeft ze allemaal in dienst en houdt in principe, samen met zijn zoons, alles in eigen hand. Wereldwijd trekken ze volle stadions met een laaiend enthousiast publiek en een wereldpers die niet uitgeschreven raakt over de gigantische omvang en de kwaliteit van Rieu on the Road.

21


22

Hij heeft inmiddels het grootste decor ter we-

decoruitvoering laten opbouwen. Al is kleiner

restaurantjes. Dat het dan goed toeven is in

reld laten bouwen. Een één-op-éénkopie van

in deze context relatief, want het decor bestrijkt

Maastricht, spreekt voor zich. Met een beetje

het Weense Schloss Schönbrunn. Een decor

nog steeds de gehele breedte van het Vrijthof.

hulp van de goedgestemde weergoden zullen

van pakweg 135 meter breed, compleet met

Het is voor de vierde keer dat André zijn con-

de bekende Rieu-klanken de zwoele avonden

balzaal. Hij had er alleen al 200 grote zeecon-

cert hier geeft en dat dan ook nog eens drie

vullen. Een waar festijn voor de liefhebber van

tainers voor nodig om het naar het Canadese

avonden achter elkaar. Het Vrijthof, door de

zijn muziek, maar ook voor diegenen die daar

Toronto te verschepen voor de première afge-

chauvinistische Maastrichtenaren altijd het

wellicht wat minder mee hebben. Aanwezig

lopen winter. Het past niet meer in een theater,

‘mooiste plein van de wereld’ genoemd, wordt

zijn bij deze megashow in de openlucht, is een

dus zijn stadions de enige mogelijkheid.

dan door zijn crew omgetoverd in een waar

ervaring op zich, zeg maar gerust een waar

Schloss Schönbrunn (versie Rieu) past helaas

sprookje. Alle gebouwen worden uitgelicht,

feest. Dat kan ik u verzekeren.

niet op het Vrijthof, dus zal André, als hij zijn

de duizenden stoelen klaargezet en de om-

geboortestad Maastricht aandoet, de ‘kleinere’

liggende terrassen omgetoverd tot sfeervolle


BIJ CONCERT ANDRÉ RIEU 08 5 op 4, en 6 JULI 20

VRIJTHOF MAASTRICHT!

De terrassen zijn eigenlijk al een jaar op voor-

den Vogelstruys. Voor deze gelegenheid is de

reserveerde plaats vooraan bij het podium het

hand uitverkocht, want voorafgaand aan het

beroemdste en oudste horecagelegenheid van

slotconcert van André Rieu bijwonen (zie ka-

concert kunnen de gasten zich culinair laten

Maastricht omgebouwd tot restaurant, waar

der). Ook dit alleen voor M-Event, uw event-

verwennen. Tijdens het concert zit men wel-

sterrenkok Sascha Cremers van Cremerbach

en meeting-partij in de Euregio!

iswaar een beetje aan de zijkanten, maar op de

garant zal staan voor de culinaire invulling.

grote tv-schermen is alles prima te zien en te

Een mooiere plek kunnen ze niet hebben, de

horen is het sowieso. En dansen, wat veelvul-

relaties van M-Event.

dig gebeurt, kan gewoon op de verkeersvrije

Voor de zondagavond is er nog iets specialer.

straat voor het terras. Geweldig!

De snelle beslisser kan dan met een beperkt

Dit jaar heeft M-Event voor een van haar

gezelschap van maximaal 20 personen dineren

relaties een aantal grote tafels weten te be-

in Museum Spaans Gouvernement aan het

Tekst: Dreffus Raaneguel

machtigen op het terras van café In den Ou-

Vrijthof en aansluitend als eregast op een ge-

Fotografie: Guy van Grinsven/Studiopress

23


&%% 8J8C6BDH6:&%%;:HI6

L^_ bV`Zc kVc jl [ZZhi ZZc [VciVhi^hX]Z WZaZkZc^h 8jX^cV BdhVZ &%% <jhid ^h ZZc jc^Z`Z adXVi^Z kddg [ZZhiZcZceVgi^_Zc!\gddid[`aZ^c!kVc&%"&'%%eZghdcZc:Zc[VciVhi^hX]Z[ZZhiVkdcY^cdcoZVji]Zci^Z`Z \ZlZakZc`ZaYZg!ZZcWgj^hZcYZ`Zj`ZceVgin^cdch`dd`i]ZViZgd[oZa[VVcYZhaV\bZiHl^c\^c\8dd`^c\4 L^_bV`Zc\gVV\ZZcegd\gVbbVdebVVi

;::HI:C>C::C=>HIDG>H8=:AD86I>:

9ZVji]Zci^Z`Z\ZlZakZc`ZaYZgVahb^YYZaejci!db\ZkZcYddgYZkZghX]^aaZcYZ\ZlZa[_ZhZcYZdeZc`Zj`Zc bV`ZckVc8jX^cVBdhVZ&%%<jhidZZc^YZVaZZchi^_akdaaZadXVi^Zkddg[ZZhiZcdebVVi#9Zbjo^Z`odg\i ZgkddgYViYZWZcZckVcYZkadZg`dbZcZcYZ\ZoZaa^\]Z^Ydeo^_cWZhi^h#L^_odg\ZcZgkddgYVijZcjl \VhiZcZZc[VciVhi^hX]ZZcbZbdgVWZaZVkdcYWZaZkZc

@:J@:CE6GIN

:Zc[ZZhib^YYZc^cYZ@Zj`Zc4>c]Zi`dd`i]ZViZg^cAV8jX^cV^h]Zibd\Za^_`IZb^YYZckVcYZWgj^hZcYZ deZc`Zj`ZcXgZÂ&#x2026;gZcl^_ZZc^c[dgbZaZ[ZZhihZii^c\kddgjZcjl\VhiZc#<Zc^ZikVca^[Z"Xdd`^c\!kZggVhhZcYZ Xja^cV^gZXgZVi^ZhZca^[Z"bjo^Z`kVcZZc9?d[7VcY:ZcdckZg\ZiZa^_`ZVkdcY^h\Z\VgVcYZZgY

O:A;66C9:HA6<B:IHL>C<>C<8DD@>C<

7ZcdY^\YZ ^c\gZY^Â&#x2026;ciZc/ h[ZZgkdaaZ adXVi^Z! \VhiZc! bjo^Z`! \ZoZaa^\]Z^Y! YgVc` Zc kddgVa ]ZZga^_`Z Z^\Zc \ZbVV`iZaZ``Zgc^_ZcKdZ\Y^ihVbZcZc_Z]ZWiHl^c\^c\8dd`^c\<ZoZaa^\bZiZa`VVgYZZacZbZcVVc Â&#x201A;Â&#x201A;ckVcdcoZXgZVi^ZkZ`dd`ldg`h]deh!\Zc^ZiZckVcZZcaZ``ZgYgVc`_ZijhhZcYddgZcaZ``Zghl^c\Zcdea^kZ bjo^Z`:cY^iVaaZh^cZZcegVX]i^\ZZch[ZZgkdaaZdb\Zk^c\#Hl^c\^c\8dd`^c\^h^YZVVakddgWZYg^_[h[ZZhiZc! [Vb^a^Z[ZZhiZcZckg^_\ZoZaaZc[ZZhiZc# 9ddgYZkZghX]^aaZcYZadXVi^Zh^c8jX^cVBdhVZ&%%<jhidiZXdbW^cZgZc`jccZcl^_YZ^YZVaZ[ZZhihZii^c\ hVbZcbZijbV`Zc#L^_cdY^\Zcj\gVV\j^idbhVbZcbZijZZcegd\gVbbVdebVViiZbV`Zc

&%%<JHID 24

DcYZgYZZakVcBDH6:<JHID[^cZ[ddYbVg`Zi3\ZkZhi^\Y^cBdhVZ;dgjb#

lll#XjX^cVbdhVZ#ca


Thiessen Wijnkoopers: uw bezoek meer dan waard! Thiessen Wijnkoopers heet u van harte welkom in het oudste wijnhuis van Nederland. De schitterende, gerestaureerde wijnkelders van ons historische pand in hartje Maastricht ademen de sfeer van voorbije eeuwen. In deze voor Nederland unieke, lange kelders rijpen tal van kwaliteitswijnen nog op eikenhouten vaten. Het ambachtelijke staat bij ons dan ook hoog aangeschreven. Maar Thiessen is tegelijkertijd zeer eigentijds. Zo beschikken we over een prachtig gestileerde champagnebar in ĂŠĂŠn van de kelders en over een moderne, sfeervol ingerichte winkel.

Ontvangsten op maat Thiessen Wijnkoopers is niet alleen het aangewezen adres voor een grote collectie kwaliteitswijnen. Op onze, voor de Benelux unieke, locatie heeft u ook de mogelijkheid om diverse soorten port en champagne te proeven. Een deel van de royale kelders is ingericht als aangename, sfeervolle ruimte voor ontvangsten op maat, waar u als bezoeker optimaal wordt verwend. Daarnaast organiseren we boeiende rondleidingen. U bent van harte welkom! Wilt u een originele bijeenkomst of ontvangst houden midden in het centrum van Maastricht? Dan is het historische pand van Thiessen Wijnkoopers uw bezoek meer dan waard!

Meer Informatie: Thiessen Wijnkoopers Grote Gracht 18, 6211 SW Maastricht Telefoon +31 (0)43 325 13 55 wijnhandel@thiessen.nl | www.thiessen.nl

25


Limburg weet wat wellnessis

Aandacht voor body & soul Dat er plannen bestaan rondom een ware wellness-boulevard in Valkenburg, zal weinig mensen zijn ontgaan. Limburg is een sterke speler op het gebied van body & soul. Wie achter de computer wat googelt, vindt tal van adresjes. Maar waar is het nou echt goed toeven? Waar kunt u terecht met een grote groep? Welke locatie is prima te combineren met een andere activiteit zoals fietsen in het Limburgse Heuvelland of een fikse wandeling? Welke vergaderlocatie biedt tal van wellnessmogelijkheden voor na het vergaderen? En waar worden de deelnemers aan het ladyâ&#x20AC;&#x2122;s-programma heerlijk gepamperd, gemasseerd, met weelde bedeeld en in de watten gelegd? Body & soul, lichaam & geest, dat beetje extra! >>

26


Thermae 2000 te Valkenburg Dit complete kuuroord is waarschijnlijk het bekendste wellness-paradijs in Nederland. Terecht, want Thermae 2000 heeft niet alleen een geweldig aanbod aan sauna’s en stoombaden. Dit kuuroord, gelegen op de Cauberg in Valkenburg, heeft begrepen wat pamperen betekent. Alleen al de 1.200 m2 aan buiten- en binnenbaden – met whirlpools, whirlbanken en onderwaterstraalmassages – is op z’n minst indrukwekkend te noemen. Daarnaast biedt Thermae 2000 een compleet aanbod op het gebied van skin & body care, kuurprogramma’s en de laatste massagetechnieken. Dit kuuroord is zelfs uitgerust met een eigen hotel om bezoekers alle comfort te bieden. Gezichtsbehandeling, lichaamsbehandelingen en diverse massages. Een compleet pakket. Bovendien draagt Thermae 2000 het kwaliteitskeurmerk van de huidspecialist, en dat label staat garant voor de beste producten, vakbekwaamheid en hygiëne. Een aanrader zijn de Thermaria-behandelingen. Ontspannend, goed voor de doorbloeding en met als resultaat een zijdezachte huid. Een ontspannen bodypeeling gevolgd door een tropische douche. Rein en wel wordt het lichaam ingesmeerd met een heerlijke bodylotion. Wat een luxe! Dit zou je thuis in de badkamer willen hebben, iedere dag! Ook de softpack lichaamsinpakking is een feest. Liggend op een soort van warm waterbed neemt het lichaam de ingewreven minerale stoffen op. Er zijn verschillende soorten pakkingen, van hydraterend tot zuiverend. Daarnaast biedt Thermae 2000 vele behandelingen speciaal voor de man. Thermae 2000, gelegen naast Holland Casino, is door de centrale ligging goed te koppelen aan activiteiten in het Heuvelland. De veelzijdigheid van dit kuuroord maakt het tot een gewenste locatie voor (grote) groepen. Natuurlijk helpt M-Event daar graag bij.

Time to relax, refresh, rebalance

27


In een omgeving van luxe vergaderen, verblijven en genieten

Château St. Gerlach Kan het mooier? Het weergaloos aantrekkelijke Geuldal, het schit-

delruimtes, het in Romeinse stijl uitgevoerde zwembad, de sauna en

terende natuurgebied Ingendael, de uitgestrekte parken, stijlvolle

het Turks stoombad vormen de basis voor de diverse behandelingen,

baroktuinen, een boerenkruidentuin en rozenhof. Al dit fraais, royale

waarmee u van top tot teen in de watten wordt gelegd.

gastvrijheid en een historische setting komen samen in Château St. Gerlach. Alleen de schoonheid van het landgoed maakt een verblijf

De S.P.A van Château St. Gerlach verzorgt diverse groepsarrange-

al onvergetelijk. Om nog maar te zwijgen van de service en het com-

menten en workshops. Tevens kunnen de beauty experts samen met

fortniveau van dit karaktervolle vijfsterrenhotel. Château St. Gerlach

u een programma op maat samenstellen.

biedt vergadermogelijkheden, lunches en diners op hoog niveau en luxe, comfortabele hotelkamers. Dat alles in een kader van service-

De directe omgeving van Château St. Gerlach biedt talloze ontspan-

gerichtheid.

ningsmogelijkheden en bezienswaardigheden om uw verblijf nog completer te maken. Het is een perfect vertrekpunt om het Limburgse

In een van de voormalige gewelfde kelders is een bijzonder sfeer-

land verder te verkennen en te ontdekken. Zo ligt vlak bij Château St.

volle S.P.A van Château St. Gerlach gehuisvest. Hier vindt u de enige

Gerlach het kleine toeristische stadje Valkenburg aan de Geul, waar

gespecialiseerde Kneipp S.P.A van Nederland en het Centre Cosmé-

u diverse mergelgrotten van binnen kunt bewonderen. In natuurge-

tique. Verschillende soorten baden, begietingen en massages, al dan

bied Ingendael, dat grenst aan het landgoed van Château St. Gerlach,

niet met de toevoeging van kruidenoliën, zorgen ervoor dat u zich

kunt u bovendien heerlijk wandelen.

na afloop van uw bezoek als herboren voelt. De S.P.A is compact,

28

persoonlijk en goed te combineren in het sociale programma van een

Château St. Gerlach beleven? Natuur, ge-

vergadering.

schiedenis, service en de enige echte S.P.A

In het Centre Cosmétique kunt u terecht voor diverse Babor-ge-

Kneipp ervaren? M-Event helpt bij het samen-

zichtsbehandelingen, manicure, pedicure en make-up. De behan-

stellen van een programma op maat.


Ultieme ontspanning in een prachtige stad Sofitel Aachen Quellenhof In het 5 Luxe Sofitel Aachen Quellenhof staat u een unieke combi-

ontspanningsmogelijkheden, die u de kans geven om heerlijk, én

natie van historische ambiance en tijdloze elegantie te wachten. In dit

in stijl, te relaxen. U hervindt uw energie in het verwarmde binnen-

prestigieuze hotel vindt u niet alleen 185 elegante kamers en diverse

zwembad, Finse sauna, bio sauna, Turks stoombad, fitnessruimte,

luxe suites, in warme en natuurlijke aardetinten, maar is het ook een

solarium en rustruimte. Om het ontspannen gevoel compleet te ma-

plaats voor feesten, banketten, congressen en seminaries. Maar er

ken, kunt u volledig relaxen tijdens een van de diverse massages, ge-

bestaat ook de ideale mogelijkheid om uw verblijf te combineren met

zichts- en lichaams behandelingen.

ultieme ontspanning. Het Royal Spa maakt wellness tot een exclusief

Keizerstad Aken biedt vele bezienswaardigheden zoals de dom en

genot, op ca. 1.000 m2 is het Royal Spa een hommage aan de badcul-

zijn schatkamer (als een van de rijkste van Duitsland), het bekende

tuur van het verre oosten. Bij uitstek een plek om in stijl te onthaas-

Suermondt-Ludwig-Museum en het Couvenmuseum.

ten. De basis voor een ontspannend verblijf begint bij de Quellenhof al bij de inrichting van de hotelkamers. Die beschikken over unieke

Wilt u vergaderen combineren met de energie

voorzieningen, zoals de omslagen van Jim Thomson voor de leun-

van een stad, een andere cultuur en ondertussen

stoelen en Thaise zijden gordijnen. De bedden zijn voorzien van een

relaxen? Dan is Sofitel Aachen Quellenhof met

springmatras van Sleepeezee, de leverancier van de Britse koninklijke

de Royal Spa een geweldige locatie. M-Event helpt u graag bij het

familie.

samenstellen van een programma in de Keizerstad.

De Elephant bar biedt u een ruime keuze aan cocktails, wiskey’s en sigaren en in het restaurant “La Brasserie“ kunt u culinair genieten van een mediterane- en regionale keuken, gerechten in dialoog met de seizoenen, dat en nog meer kroont het verblijf in de Quellenhof. De wellnessafdeling van de Quellenhof biedt u diverse beauty- en

29


Bilderberg Kasteel Vaalsbroek In de gemeente Vaals ligt het hoogste punt van Nederland, waar Ne-

behandelingen van de kwaliteitsproducten van Babor zoals High Skin

derland, België en Duitsland aan elkaar grenzen en samenkomen.

Refiner of Skin Care System Gold. Lichaamsbehandelingen met al-

Het vijftiende-eeuws kasteel Vaalsbroek steekt af in het Limburgse

gen of zeezout of een heerlijke massage zijn bij uitstek de manieren

heuvellandschap, waar het luxe, welness en stijl combineert binnen

om de stress van de dag te laten verdwijnen. Ook biedt Spa & Wel-

een historische setting. Deze locatie biedt rust en comfort. Bovendien

ness Centre een Shi Tao-massage, die het hele lichaam verwent met

is Kasteel Vaalsbroek uitgerust met een uitgebreide spa. Spa & Well-

een massage met warme stenen en verschillende soorten olie.

ness Centre Vaalsbroek staat garant voor op-en-top verwennerij. Het charmante uitzicht vormt het decor voor ongekende service en

Op verzoek biedt Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

gastvrijheid. De sfeervolle hotelkamers en suites, die voorzien zijn

programma’s op maat, gecombineerd met een

van alle faciliteiten, hebben een adembenemend uitzicht op de om-

bezoek aan het Spa & Wellness Centre. Golfen,

geving. Het à-la-carterestaurant ‘In de Oude Watermolen’ serveert

een Nordic Walking Special, een bezoek aan

smakelijke regionale gerechten. De authentieke kasteelruimten vor-

het Drielandenpunt. Actie, cultuur en ontspanning! M-Event zoekt

men klassieke decors voor een chic diner.

graag samen met u de balans in het samenstellen van een program-

Het Spa & Welness Centre biedt een compleet pakket aan gezichts-

ma met een Belgische-, Duitse- en Nederlandse invalshoek.

Culturen proeven 30


Belgische charme in een bosrijke omgeving

La Butte aux Bois Er zijn verschillende redenen om La Butte aux Bois te bezoeken.

Thalgo. Het Franse cosmeticahuis Thalgo is gespecialiseerd in revita-

Buurtbewoners roemen de uitgebreide zondagsbrunch, de gezellige

liserende- en ontspannende behandelingen. In het oog springen de

bar en het Wellness Center Aquamarijn. Anderen bewonderen de

producten van Sofri Energy Cosmetics. Deze producten hebben een

bosrijke omgeving van dit sfeervolle hotel in het Belgisch-Limburgse

holistische inslag en spelen dus in op geest en ziel.

Lanaken, even ten westen van Maastricht. Of het nu de kamers zijn, de warme entree, het serviceniveau of het wellness-center dat aanspreekt, La Butte aux Bois is een gewaardeerde locatie voor groepen.

Vanuit deze insteek is een behandeling in Aqua-

Met een zakelijke insteek wordt geborgenheid geboden.

marijn goed te combineren met een workshop over bijvoorbeeld bewustzijn. M-Event helpt

Belgen zijn net iets gereserveerder, iets beleefder. Wellness Cen-

natuurlijk graag bij het aanbieden van een com-

ter Aquamarijn straalt die aangename Belgische gereserveerdheid

pleet programma met oog voor body & soul.

uit. Een warm welkom, persoonlijke begeleiding, geborgenheid en kwaliteitsproducten kenmerken het wellness-centrum. Naast de wereldbekende producten van Shisheido biedt Aquamarijn behandelin-

Tekst: Nicoline Wisse Smit

gen ondersteund met de producten van Sofri Energy Cosmetics en

Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress

31


32


Wijnrestaurant

mes amis Vlak bij het Vrijthof in Maastricht ligt restaurant mes amis. In een monumentaal pand ontvangt Annaline haar gasten als vrienden.

minder bekende wijnstreken. Annaline organiseert ook wijnproeverijen, van beginners tot masterclasses op maat.

Bij mes amis heerst een gezellige sfeer waar je graag met vrienden vertoeft. De keuken is Frans en Nederlands-regionaal. Er is ook een vegetarische menukaart. In dit etablissement, waar je zowel à la carte kunt tafelen als genieten van een zeer betaalbaar viergangen keuzemenu, voelt iedereen zich meteen thuis. De charmante dinerkamer is geschikt voor groepen ‘vrienden’ van vijftien tot en met veertig personen.

Het plezier van gezellig tafelen met een lekker glas wijn, samen met een vriendin of vriend, vormt voor Annaline en haar team de uitdaging om een avond bij mes amis tot een speciaal evenement te maken.

Als gastvrouw en vinologe zorgt Annaline voor de specialiteit van het huis: liefst twintig verschillende soorten wijn, per glas te bestellen! Wijnliefhebbers kunnen in mes amis dus hun hart ophalen. Annalines kennis van zaken op vinologisch gebied brengt zij maar al te graag over op haar gasten. Kwaliteit en zeker variatie komen daarbij op de eerste plaats. Voor iedereen zit er wel een verrassing onder de ‘trouvailles’ uit bekende en

www.mesamis.nl

mes amis Tongersestraat 5 6211 LL Maastricht Tel + 31 (0) 43 325 78 66 Fax + 31 (0) 43 390 09 47 e-mail: mail@mesamis.nl 33 Open vanaf 17.00 uur Behalve dinsdag. Lunches en/of andere tijden zijn mogelijk.


De beleving van... GEREALIS

34

E E RD D O O

R


Pascaud Beauty Innovations nodigde op 10 en 11 november 2007 haar VIP-klanten uit voor een weekend in Limburg, waar luxe maar ook ‘terug naar de natuur’ centraal staan. Deze VIP-klanten zijn schoonheidsspecialisten van Pascaud Beauty Innovations die in hun eigen schoonheidsinstituut actief met het volledige huidverjongingsconcept werken. Ze worden op een hoog niveau begeleid door Mardge Pascaud en haar team. Eén keer per jaar worden zij door Pascaud getrakteerd op een zeer bijzonder weekend.

M

35


Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress Tekst: M-Event

36


ROCK MY WORLD! MECC Fit Events heet voortaan M-Event, organisatiebureau voor Business Events. Net als MECC Fit Events gaat M-Event verder dan wie ook in service, creativiteit en oplossingsgericht meedenken. Onze filosofie is dan ook: “Kan niet bestaat niet”. Want wij realiseren het event dat u zoekt: cultureel, sportief, bijzonder, ludiek of avondvullend. Maar ook een tailormade event is mogelijk. Indien gewenst geheel verzorgd, inclusief verblijf en/of vervoer. Van luxueus tot budgetwise: de M-Event specialisten voor Hospitality, Transfer en Special Events zorgen voor een vakkundige realisatie. Als geen ander kennen zij de weg in de Euregio Aken - Luik Maastricht - Hasselt en daarbuiten. Op onze (binnenkort vernieuwde) website m-event.nl treft u alvast een overzicht aan van onze standaard diensten en services.

Wilt u de wereld van uw organisatie of afdeling eens lekker opschudden? Bel dan voor meer informatie of voor een afspraak M-Event: 043-361 67 00. En zonder arrogant te zijn durven wij u nu al te antwoorden: “Ja, dat kunnen wij.”

FORUM 65 | 6229 GV MAASTRICHT | T 043 – 361 67 00 | INFO@M-EVENT.NL

37


Bekende Nederlanders kiezen hun favoriete restaurant in de Euregio

De keuze van...

Tony Eyck en Rob van Hulst Muzikant-componist-arrangeur en â&#x20AC;&#x2DC;fouteâ&#x20AC;&#x2122; dokter uit MCW

38


La vita è bella bij Molo5 Een stukje Venetië in het centrum van Maastricht, dat is precies het gevoel dat je telkens weer overvalt bij Molo5, het gezellige restaurant aan het chique Bassin, de binnenhaven van Maastricht. Dit restaurant is gevestigd in een sfeervolle gewelfkelder, net zoals de ernaast gelegen Bar Italiano Quasi Molo, waar je natuurlijk eerst begint met een ‘aperitivo al bar’. Bij goed weer uiteraard buiten op het mooie terras met uitzicht op de aangemeerde jachten en met een bediening waar het Italiaanse temperament van afstraalt. “Daarom kom ik hier ook zo graag”, vertelt Rob van Hulst, de ‘foute’ dokter uit de destijds zo populaire tv-serie Medisch Centrum West. “Mijn goede vriend Tony Eyck komt ook vaak en graag naar Maastricht en houdt, net als ik, van goed eten en drinken. Dat is al begonnen toen ik hier nog op de Toneelacademie zat, en dat is altijd zo gebleven. Uit die tijd ken ik Tony al, en we ontmoeten elkaar dus regelmatig of doen wat leuks samen, zoals deze keer hier in Maastricht.” Uitbaatster Gerrie serveert onderwijl de eerste campari’s, hoort het gesprek en valt in: “Er komen hier bij Molo5 wel vaker oud-leerlingen van de Toneelacademie herinneringen ophalen. Huub Stapel is ook een trouwe en graag geziene gast.” “Logisch”, gaat ze verder, hier bij Molo5 kan je op elk moment van de dag terecht, en dat is fijn. Tony en ook Huub moeten vaker hier in Maastricht of omgeving optreden en eten dan graag wat vroeger dan normaal. Er is een speciaal theaterarrangement, zodat je al vanaf 17.00 uur kunt eten en dus op tijd in het theater kunt zijn. “Alleen, valt het me altijd moeilijk om afscheid te nemen van de allercharmanste Gerrie. Wat een topmeid!” plaagt Rob. Rob valt wel voor Gerrie, zo veel is duidelijk. “Gelukkig kunnen we straks nog wat cocktails proeven bij Quasi Molo, hun specialiteit”, gaat Rob verder. “Ik heb een tijdje met een fotograaf/cameraman uit Maastricht, Guy van Grinsven, door Zuid-Amerika getrokken en die heeft me daar cocktails leren drinken... Pffffffff, krijg het er nog warm van. Als ik hier ben, moet ik daar altijd weer aan denken.” Tony kijkt eens bedenkelijk, naar Rob en zegt: “Daar leren drinken? Zuipen zal je bedoelen, dat deed jij toch altijd al?!” Rob heeft tegenwoordig een succesvol bedrijf in Amsterdam. Na zijn acteurscarrière heeft hij zich gespecialiseerd in rondleidingen voor groepen door het oude Amsterdam met natuurlijk de rosse buurt en de Wallen als vast onderdeel. Vele directies van multinationals, koningshuizen en prominenten hebben de geheimen van Amsterdam dankzij hem kunnen ontdekken. Een gestresst leven leidt hij daar, en daarom komt hij graag naar het zuiden om even uit te blazen. Je hoeft niet zo ver te reizen en met een sfeertje zoals hier bij Molo5 en Quasi Molo – en natuurlijk Gerrie – waan je je al gauw in Italië. “Helemaal top!” roept Tony en proeft nog even van de inmiddels geserveerde ‘antipasto della Vetrina’ en componeert op deze tekst ter plekke een nieuw melodietje. La vita è bella hier in Maastricht. Bienvenuti! Tekst: Dreffus Raaneguel Foto: Guy van Grinsven / Studiopress

39


|Different Hotels Sales OfďŹ ce|Koning Albertlaan 264|3620 Lanaken| |T +32 (0)89 722 822|F +32 (0)89 460 981| |sales@differenthotels.be|www.differenthotels.be|

40


Welkom in ons Different Universum! |Persoonlijk|Betrouwbaar|Vernieuwend|Beleving|Puur|Limburgs|Anders| We are different Familiaal en omringd door natuur, trendy in het stadscentrum, gastronomisch en classy, historisch maar toch hedendaags of modern design? Ontstressen, kuren en uitgebreid culinair genieten? Different Hotels heeft 5 hotels met elk een ander karakter. Van een basic city hotel tot stijlvol design met telkens opnieuw een “Different Experience”. Alle Different Hotels zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer perfect te bereiken. De hotels liggen vlakbij de snelwegen E313 en E314 die in verbinding staan met o.a. Antwerpen en Brussel. Daarnaast liggen de luchthavens Maastricht Aachen Airport en Brussels International Airport op respectievelijk 15 en 40 minuten rijden. We make a difference, We are different, and you... Be different!

“The

Experience”

In het Carbon Hotel (opening april ‘08) staat het zwarte goud centraal en presenteren Limburgse ontwerpers een geslaagde mix van originaliteit, luxe en design. Carbon is gelegen in het nieuwe stadscentrum van Genk en heeft 60 luxe Carbon Style kamers. Carbon beschikt over 2 meetingzalen van 80m2 en een exclusieve Boardroom, ideaal voor vergaderingen tot 12 personen. De VIP-room is de perfecte locatie voor diners, feesten of productpresentaties ca. 100 personen. Maak “The Carbon Experience” compleet in Restaurant Carbon Taste met exclusieve wijn- en champagnebar. (H)eerlijke gerechten worden gecombineerd met een uitgelezen selectie wereldwijnen. Even ontspannen na uw meeting? Carbon Sense is een volledig ge ïntegreerde spa lounge met badhuis, sauna’s, behandelingskamers, belevenisdouches en een authentieke hammam. “Are you ready for the Carbon Experience?”

Grenzeloze mogelijkheden in Eurotel Lanaken is de ideale uitvalsbasis voor al uw meetings, incentives en events. Eurotel beschikt over 79 hotelkamers en ligt op slechts 5 km. van Maastricht. Het hotel is voorzien van 2 boardrooms met beiden een maximale capaciteit van 55 personen. Tevens beschikt het hotel over 2 polyvalente zalen met een capaciteit tot 155 personen. Gastronomisch Restaurant Bien Soigné biedt plaats aan maximaal 250 personen. Themafeesten, sportieve activiteiten, culturele trips of op maat gemaakte buffetten... Geen probleem!

Cultuur snuiven in Eburon verwacht je in de oudste stad van België! Het Eburon Hotel (opening medio 2008) beschikt over 54 kamers en is gevestigd in een oud klooster midden in het centrum van Tongeren. Eburon beschikt over 1 meetingzaal van 126m2 geschikt voor groepen tot 35 personen. Mogelijkheden te over in deze stad vol cultuur; teambuildings, incentives, etc...

41


Achter

de

Schermen van...

Het leek ‘John en zijn Angels’ van M-Event een goed idee zich persoonlijk aan u voor te stellen en u in een aantal uitgaven van M-Xperience te laten kennismaken met het bedrijf en wat de medewerkers ervan zoal doen. In de vorige uitgave heeft u kennis kunnen maken met ‘John en zijn Angels’. In dit nummer doen we graag verslag van de uitvoering van een van onze evenementen, waarbij u ook een kijkje achter de schermen krijgt.

42


Tweedaags event

nickmanden met lekkernijen voor de terugrit op 12 januari. Cucina

M-Event organiseerde op 11 en 12 januari in opdracht van het orga-

Mosae 100% Gusto verzorgt de pakketten en manden, en M-Event

nisatiebureau Incentive Wise een tweedaags evenement. Incentive

moet de pakketten hier op donderdag ophalen. De sterke man ach-

Wise is een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in het organise-

ter M-Event, John, deinst hier natuurlijk niet voor terug en laadt al-

ren van incentives, groepsreizen en evenementen. Het bureau heeft

les in zijn auto en brengt het naar Bilderberg Kasteel Vaalsbroek.

M-Event gevraagd om als lokaal specialist een bijzonder programma voor zijn opdrachtgever samen te stellen.

On the road Vrijdag 11 januari begint al vroeg. John zit al vóór achten in de auto

Voorbereidingen

om eerst op kantoor van M-Event in het MECC de roadbooks en

Na een aantal voorbesprekingen accordeert de opdrachtgever be-

alle andere benodigde materialen voor het programma op te halen,

gin december het programma. De eerste actie die M-Event daarna

om daarna naar Vaals te rijden. Bij Kasteel Vaalsbroek aangekomen

onderneemt, is het sturen van veertig handgeschreven en persoon-

checkt hij of alle ingehuurde auto’s voor het programma ‘Con-

lijk geadresseerde ansichtkaarten van Maastricht naar de gasten die

necting Game’ geleverd zijn. En ja hoor, daar staan acht spiksplin-

deelnemen aan het evenement in januari.

ternieuwe hybride Lexus luxe terreinauto’s klaar. Elke auto krijgt op de zijportieren een sticker met het logo van de opdrachtgever.

Voor M-Event beginnen de concrete voorbereidingen voor het

Het is toch iets meer werk dan verwacht om de stickers ‘strak’ op de

programma al op maandag 7 januari. Op 11 januari gaat het gezel-

portieren te krijgen. Waar een creditcard al niet goed voor is…

schap een ‘Connecting Game’ doen, een autopuzzeltocht met onderweg een aantal activiteiten. De routes voor deze tocht worden in

De veertig deelnemers aan het programma staan om kwart voor

het begin van de week uitgezet en voorbereid en op donderdag nog

tien te trappelen van ongeduld. John legt samen met Ykelien van

een keer nagereden en gecontroleerd. De dames maken hier een

Incentive Wise de laatste hand aan de bestickering om daarna uitleg

prachtig ‘roadbook’ van, dat op kantoor wordt gedrukt, compleet

te gaan geven aan de deelnemers. Allereerst formeert hij acht teams

met logo van de opdrachtgever.

van elk vijf personen. Elk team wijst een teamcaptain aan die in detail uitleg krijgt over het programma. Een Connecting Game bestaat

Op donderdag 10 januari is het ‘slepen geblazen’. De opdrachtgever

uit een beschreven route, een foto-herkenningsroute en een ole-

heeft gevraagd voor pakketjes met kaviaar en toast, als vingerwij-

aatroute (op doorzichtig papier). Daarnaast zijn essentiële aanwij-

zing naar het diner op 11 januari bij restaurant Beluga, en voor pick-

zingen door ons uit de route gehaald, zodat de teams elkaars hulp

43


nodig hebben om deze aanwijzingen te vergaren. Hiertoe dienen ze

shops Afrikaans trommelen, schermen en t’ai chi. De instructeur

elkaar regelmatig te bellen met hun mobiele telefoon.

van het Afrikaans trommelen neemt de gasten mee naar de oudste manier van communicatie tussen Afrikaanse stammen. Door goed

Als alle teams vertrokken zijn vanaf Kasteel Vaalsbroek, gaat John

te luisteren ontstaat er een spel van vraag en antwoord en gaan de

samen met medewerkers van M-Event naar de eerste opdracht. Bij

deelnemers helemaal op in het samenspel. Tijdens de schermwork-

elke opdracht hangt een vlag van de opdrachtgever, en vooraf is ge-

shop gaat het over aanvallen en verdedigen, samenwerken en anti-

checkt of alles klaarstaat. Bij de uitvoering van dit programma moet

ciperen. Leerzaam en vaak ook hilarisch! Tijdens de workshop t’ai

de begeleider altijd alert blijven en vooruit denken over wat er wel

chi komen de deelnemers tot rust. Bij deze van oorsprong oosterse

eens zou kunnen gebeuren. Ook na twintig jaar is dit nog steeds een

vechtsport zijn spierbeheersing en mentale controle zeer belang-

uitdaging voor M-Event!

rijk. In combinatie met ontspannings- en ademhalingsoefeningen is dit een aanrader voor iedereen die rust zoekt in deze hectische

Op naar de kaviaar

wereld.

Alles verloopt prima, de deelnemers hebben een leuke dag en de tocht eindigt weer bij Kasteel Vaalsbroek. John verzamelt alle road-

Om 1 uur staat de lunch klaar in het hotel en worden de picknick-

books om daarna nog uit te rekenen welk team de beste scores heeft

manden uitgedeeld. John houdt al een korte evaluatie met Incentive

behaald bij de diverse opdrachten. De uitslag belt hij door aan In-

Wise, waaruit blijkt dat alles prima geregeld is en dat alle gasten het

centive Wise. De gasten zijn dan al per luxe touringcar onderweg

enorm naar hun zin gehad hebben.

naar restaurant Beluga. Dit is uiteraard een hoogstaande culinaire

Het waren twee vermoeiende dagen, maar zo’n opsteker geeft

afsluiting van de dag.

weer voldoende energie om het volgende evenement in te gaan!

Sport en ontspanning

Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress

Op zaterdag 12 januari mag John wat langer uitslapen; ditmaal zit hij

Tekst: M-Event

om 9 uur in de auto naar Vaals. Deze keer hoeft hij geen materialen mee te nemen, het gezelschap neemt op het terrein van Kasteel Vaalsbroek deel aan drie workshops. Hij checkt of alle instructeurs aanwezig zijn bij Kasteel Vaalsbroek en bespreekt de laatste bijzonderheden met hen. Om 10 uur start het programma met de work-

44

GEREALIS

E E RD D O O

R


M A K E M Y D A Y. . . MAD

MAGICAL

MIXED

MOONLIT

MOV I N G

MERRY

MEM O R ABL E

M A GNI F I C E N T

M YS T ER I O U S

MORE

ME DIE VA L

MEGA

M U S IC A L

Special events en entertainment zijn lege woorden, totdat je ze invult. Goéd invult. Want een event of entertainment is zeer persoonlijk. Gasten, artiesten, tijdstip, locatie, speciale wensen: het moet allemaal samenvallen tot één perfect plaatje. M-Event – voorheen MECC Fit Events – gaat voor niets minder dan die perfectie. Neem bijvoorbeeld muziek: net zo belangrijk voor een geslaagde avond als een mooi bouquet voor een goed glas wijn. Daarom biedt M-Event u standaard talloze mogelijkheden om precies die muzikale invulling te kiezen die u zoekt. Easy listening, chansons, Nederlands, jazz, disco... M-Event biedt u een wereld van muzikale stromingen. Maar ook theatraal entertainment behoort uiteraard tot de mogelijkheden, van tafelgoochelaar tot karikaturist of ‘mystery actor ’. Wilt u meer weten over entertainment en special events? Bel dan voor meer informatie met M-Event, 043-3671 67 00. Of kijk op onze (binnenkort vernieuwde) website m-event.nl. Daar vindt u een overzicht van al onze diensten en services. Want wat uw verwachtingen op ‘de dag’ ook zijn: wij kunnen ze waarmaken.

FORUM 65 | 6229 GV MAASTRICHT | T 043 – 361 67 00 | E INFO@M-EVENT.NL

45


GENIETEN EN ONTSPANNEN BIJ NH MAASTRICHT Ontdek dit sfeervolle hotel in het Bourgondische Maastricht. De vele leuke winkels, gezellige restaurants en diverse kroegen maken deze Limburgse hoofdstad uniek en meer dan een bezoek waard.

We heten u graag warm welkom!

NH Maastricht Forum 110 6229 GV Maastricht nhmaastricht@nh-hotels.com

www.nh-hotels.com


Maak van uw event een topevent!

Eén van de voorwaarden om van uw event een groot succes te maken, is een perfecte locatie. Een locatie als Maastricht School of Management, waar werkelijk álles business en allure ademt. Met alle state-of-the-art faciliteiten die nodig zijn voor een vlekkeloze gang van zaken, inclusief videoconference en tolkencabines. Met ervaren medewerkers die flexibel met u kunnen meedenken. En nog strategisch gelegen ook, in het hart van de Euregio, dichtbij station Maastricht Randwyck en uitstekend bereikbaar via de A2. Hét ideale klimaat dus voor uw bedrijfspresentaties, congressen en meetings. Als u precies wilt weten hóe ideaal, neem dan even contact met ons op.

Maastricht School of Management Endepolsdomein 150 6229 EP Maastricht The Netherlands telefoon +31 43 387 08 08 e-mail meetings@msm.nl www.msm.nl


48


Oberbürgermeister van Aken

Jürgen Linden, de

keizer van het Euregionale Rijk

Als Oberbürgermeister van Aken en als patroon van de keizerlijke palts die Karel de Grote twaalf eeuwen geleden voor zich liet bouwen, mag Jürgen Linden zich als een verre opvolger van de keizer van het West-Romeinse Rijk beschouwen. Maar hij schenkt voor zijn gasten zelf de koffie in en vertelt hoe hij vroeger met zijn oma koffie in België ging halen en Hollandse boter smokkelde met zijn vriendjes om zijn zakgeld aan te vullen. Als hij tijdens de fotosessie in de Kroningszaal op een gammele stoel moet gaan staan naast het standbeeld van zijn illustere voorganger, zodat hij de rijksappel in de hand kan houden, vraagt een verbaasde bezoeker of hij zich nu een beetje Karel de Grote voelt. “Nee”, antwoordt hij, “Kareltje de Kleine.” 49


Geen blinde darm In zijn politieke gedachtegoed is de samenwerking over de grenzen heen altijd een heel bewuste keuze geweest. De Euregio is voor hem geen kunstmatige constructie in het hoofd van enkele regionale bestuurders, maar een reële noodzaak om aan de verstikking van de grote metropolen te ontsnappen: “In de jaren zeventig werd het nog als een groot nadeel beschouwd dat wij in een uithoek van Duitsland zitten. We stonden bekend als de meest westelijke stad van de Bondsrepubliek, weggedrukt tegen de Belgisch-Nederlandse grens. We stonden eigenlijk voor de keus óf als blinde darm aan het Ruhrgebied of de Rheinschiene (het gebied langs de Rijn) te bungelen, óf de rijen te sluiten met steden over de grens, die in een vergelijkbare positie in de periferie verkeerden.” Door het wegvallen van de grenzen zag Linden nieuwe kansen. Drie talen, vijf verschillende cultuurgebieden, 3,5 miljoen inwoners, verdeeld over drie landen. Als liefhebber van verscheidenheid kon Linden zijn hart ophalen; als bevlogen sociaaldemocraat die voor de komende generaties iets wil achterlaten, schrok hij niet terug voor de hindernissen en keek hij liever naar de sterke kanten: “Zeven universiteiten en hogescholen, met een onderzoekspotentieel waar iedereen jaloers op is. Wij zijn top op het gebied van automotive, life sciences, medische technologie, materiaalkunde, nanotechnologie... Daar moeten we gebruik van maken. Wekelijks komen er innovaties uit het onderzoek voort. We moeten er alles aan doen om die innovaties hier in de omgeving te ontwikkelen tot producten of om te zetten in dienstverlening. Om een voorbeeld te noemen: we hebben hier in Aken een vestiging van Philips Lampen. Hier aan de Technische Hogeschool zijn hele generaties lampen uitgevonden die door Philips verder zijn ontwikkeld. We zijn nu toe aan nieuwe ontwikkelingen als OLED- en EBVlampen. Als het ons lukt de prototypes hier te produceren, houden we hoogwaardige werkgelegenheid in huis. De massaproductie verdwijnt op den duur door de kosten-

50


druk naar Oost-Europa of Azië, maar de

het voorbeeld van een trein die met twaalf

stad zijn te voelen in een veel wijdere om-

innovatie blijft hier. Op die manier houden

wagons naar Europa vertrekt. Vooraan zijn

geving: “Bij grote evenementen als de Tefaf

we die innovatieve voorsprong ook op de

de machinisten druk bezig de juiste richting

in Maastricht en de Karelsprijs of het CHIO

overige regio’s van de wereld.”

te vinden, maar de trein heeft geen passa-

in Aken merken we allemaal heel goed dat

giers. De trein moet onderweg stoppen om

er bij de buren iets te doen is. Dat soort

‘Wij zijn Europa’

mensen de gelegenheid te geven mee te

evenementen is tot tachtig kilometer in de

Jürgen Linden weet dat er meer regio’s in

rijden.”

omtrek voelbaar, dat gaat een beetje van-

Europa zijn die met soortgelijke ideeën aan

zelf. Maar we willen graag verder gaan in

de weg proberen te timmeren. Maar de

Congressteden

het betrekken van de buren bij evenemen-

Euregio Maas-Rijn heeft volgens hem ge-

Op het gebied van congressen, beurzen en

ten. In het gewone toerisme ligt dat niet zo

noeg gezamenlijke kenmerken om zich van

toerisme heeft Aken volgens zijn Oberbür-

gemakkelijk. Daar moeten we die typische

de rest te onderscheiden: “Wij zijn Europa.

germeister grootse plannen: forse uitbrei-

cultuurbreuklijn zien te doorbreken die er-

Hier liggen de wortels van Europa. De ge-

ding van de hotelcapaciteit en van het con-

voor zorgt dat veel gasten in onze streek tot

schiedenis is hier niet alleen voor Europe-

grescentrum Eurogress. Want de stad trekt

de grens gaan en niet verder. We hebben

anen maar ook niet-Europeanen prachtig te

steeds meer bezoekers: “We hebben na-

geregeld overleg om tot een gezamenlijke

zien, of je nu naar de palts in Aken kijkt of

tuurlijk jaarlijkse trekpleisters als het CHIO

marketing van het gebied over de grenzen

naar steden als Maastricht, Luik en Hasselt.

en de uitreiking van de Karelsprijs. Maar de

heen te komen. De streek heeft tenslotte

Hier heeft de Europese geschiedenis zich

stad is ook onverminderd in trek als open-

veel te bieden: het GaiaPark in Kerkrade,

ontwikkeld, van het keizerlijk absolutisme

luchtmuseum met zijn fabelachtige dom en

het Glaspaleis in Heerlen, het Drielan-

tot de democratie, via de standenmaat-

Rathaus. En de universiteit heeft erkenning

denpunt in Vaals, het Heuvelland, de Sint-

schappij en het burgerlijk zelfbestuur.”

gekregen als elite-universiteit, en trekt dus

Servaas in Maastricht, modestad Hasselt,

De beroemde Karlspreis, die jaarlijks wordt

als een van de topinstellingen in de wereld

de multiculturele Luikse markten... Noem

toegekend aan gezagsdragers of kunste-

op het gebied van technisch-wetenschap-

maar op.”

naars die een belangrijke bijdrage hebben

pelijk onderzoek nog meer congressen en

geleverd aan de Europese eenwording,

symposia. Dat alles vraagt nieuwe voorzie-

Tekst: Jacques Herraets

schept enige verplichtingen in het leven

ningen. We hebben onlangs een onderzoek

Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress

van een man die de prijs mag overhandi-

laten doen naar de hotelcapaciteit, waaruit

gen, ook al reiken zijn bevoegdheden niet

blijkt dat er op den duur een tekort van bijna

verder dan de stad Aken en haar omgeving.

duizend hotelkamers dreigt te ontstaan. De

De prijs, in het verleden verleend aan men-

bezettingsgraad van de bestaande hotels is

sen als George C. Marshall, Joseph Luns,

de laatste jaren immers met 7 à 8 procent

Leo Tindemans en Václav Havel, is volgens

per jaar gestegen. Op korte termijn worden

Linden veel meer dan een gelegenheid om

er twee nieuwe hotels gebouwd. En heel

een hotemetotenfeestje te organiseren:

binnenkort komen we naar buiten met een

“Het is een stimulans om verder te gaan

groot uitbreidingsplan voor Eurogress, want

met de Europese eenwording, verleend in

ook daar komen we capaciteit te kort.”

een stad die zelf historie heeft geschreven

De stad Aken wil zich eveneens nadrukke-

op dat terrein.” Dus als hij zelf iets mag rea­

lijker presenteren als Europese ‘lieu de mé-

liseren van de idealen waar de prijs voor

moire’, de plek waar Europa is ontstaan en

staat, zal hij een gelukkig mens zijn. Tege-

waar het Europese bewustwordingsproces

lijk weet Linden echter verdraaid goed dat

regelmatig nieuw leven wordt ingeblazen.

de toenadering op regionaal vlak bijna even

Zo komt er een nieuwe Charlemagne-rou-

moeizaam kan verlopen als de samenwer-

te, die Jürgen Linden op de komende He-

king tussen de 27 lidstaten van de Europese

melvaartsdag zal afleggen in het gezelschap

Unie. Toch hoopt hij het nog mee te maken

van de dan kersverse Karelsprijslaureaat

dat drie lidstaten het besluit nemen een Eu-

bondskanselier Angela Merkel en de Franse

regionaal parlement met eigen bevoegdhe-

president Nicolas Sarkozy. Die laatste moet

den en een eigen begroting in te stellen. En

de prijs overigens nog verdienen.

natuurlijk dat de eenwording in de hoofden

Linden twijfelt er niet aan of de gunstige

van de burgers gaat leven: “Ik gebruik altijd

effecten van al die belangstelling voor zijn

51


52


53


54


nce

Xperie

Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; == PERAOĂ&#x153;R=JĂ&#x153;JERA=QĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;

AAPEJCOĂ&#x153;­Ă&#x153;EJ?AJ

==NC=JCĂ&#x153;~Ă&#x153;Ă&#x153;ÂĽĂ&#x153;Ă&#x153;RKKNF==

E

@AĂ&#x153;

Xperience

Ă&#x153;R=JĂ&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153;A>KKNPAOP=@ JĂ&#x153;JERA=Q

==OPNE?DPÂ&#x2019; Ă&#x153;RAJPHK?=PEAĂ&#x153;R= Ă&#x153;>QEPAJH=J@ AI>NKQ?GÂ&#x2019; QNCÂ&#x2013;Ă&#x153;AAJĂ&#x153;OPQGFA D=PA=QĂ&#x153;HP JĂ&#x153;NEOOAJÂ&#x2019;Ă&#x153; EI> AK QNĂ&#x153; NJA KQRA

lace.eu

www.miseenp

==NC=JCĂ&#x153;~Ă&#x153;Ă&#x153;ÂĽĂ&#x153;Ă&#x153;J=F==NĂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;

AAPEJCOĂ&#x153;­Ă&#x153;EJ?AJPERAOĂ&#x153;R=JĂ&#x153;JERA=QĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; ==OPNE?DPĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153; QEGĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;GAJĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;=OOAHPĂ&#x153;

ÂĽĂ&#x153;LANEAJ?AĂ&#x153;Ă&#x153;ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153; ==NC=JCĂ&#x153;~Ă&#x153;Ă&#x153;ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153;J=F==NĂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;

Niet praten maar doen!

Â&#x2021;Â&#x201E; C=JCĂ&#x153;~Ă&#x153;Ă&#x153;ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;RKKNF==NĂ&#x153;Â&#x2021;

ÂĽĂ&#x153;LANEAJ?AĂ&#x153;Ă&#x153;ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153; ==N

JOHN SMEETS van M-Event onze passie over zijn M-Xperience

AJĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;=OOAHPĂ&#x153; OPNE?DPĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153; QEGĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;G

NĂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;

BVVhig^X]i:m]^W^i^dc8dc\gZhh8ZcigZ

Ffo!xfsfme!wbo!wfstdijm!! bbo!ef!boefsf!lbou!wbo!Ofefsmboe

&)((-(-(*'d[`^_`delll#bZXX#ca

KZgW^_odcYZgjlXdc\gZh!ZkZcid[WZjghZckgVV\kddgbZZg^c[d/%%(

%UREGIOSPECIAL

Maastricht-Aken-Luik-Heerlen Hasselt-Tongeren-Maaseik

beefe!wfovf!vomjnjufe

==NC=JCĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;ÂĽĂ&#x153;Ă&#x153;RKKNF==NĂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2026;

X perience

AAPEJCOĂ&#x153;­Ă&#x153;EJ?AJPERAOĂ&#x153;R=JĂ&#x153;JERA =QĂ&#x153;Ă&#x153;

ÂĽĂ&#x153;LANEAJ?AĂ&#x153;Ă&#x153;ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153; ==NC=JCĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;

==OPNE?DPĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153; QEGĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;GAJĂ&#x153;ÂĽĂ&#x153;=OO

AHPĂ&#x153;

ĂŻĂ&#x153;Ă&#x153;RKKNF==NĂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2026;

In de Euregio Maas-Rijn wordt momenteel volop gediscussieerd over Ffo!xfsfme!wbo!wfst !! de branding van Zuid-Limburg. â&#x20AC;&#x2DC;Brandingâ&#x20AC;&#x2122; is het nieuwebbotoverwoord. !ef!boefsf!lbou!wbo!Ofdijm efsmboe Veel partijen hebben hierbij belangen. De provincie Limburg, de VVVâ&#x20AC;&#x2122;s (waaronder die van Maastricht), de overige steden in de regio, de congrescentra, de ondernemers...

Hip & trendy: edenhotel la bergère De beste wijnen uit de Euregio

  

BVVhig^X]i:m]^W^i^dc8dc\g Zhh8ZcigZ

KZgW^_odcYZgjlXdc\gZh!ZkZ

cid[WZjghZckgVV\kddgbZZ g^c[d/%%(

&)((-(-(*'d[`^_`delll#b

ZXX#ca

beefe!wfovf! vomjnjufe

GO_27044_MECC_a 8016_m-x-cover_3.indd dv_MX_Magazine_co 1 1 1

18-04-2007 14:14:09

De unieke relatietools

van de Euregio

WELLNESS AndrĂŠ Rieu & Preuvenemint

 

07-04-2008 11:38:01

ezer dagen circuleert

verdiend en die bezig zijn onze regiobran-

Euregio zich voldoende in het blad en is het

er een filmpje op You-

ding uit te stippelen. Een budget van twee

voldoende duidelijk dat deze streek rondom

Tube waarop te zien is

miljoen euro hebben ze in ieder geval alvast

het uiterste zuiden van Nederland het â&#x20AC;&#x2DC;Eu-

hoe stom het is als je bij

in de knip.

ropa-in-het-kleinâ&#x20AC;&#x2122; is waar je het buitenland

een reisbureau het lef

Als ondernemer in de Event- en Meeting-

in eigen land bijna letterlijk kunt ervaren en

hebt voor te stellen dat je

branche heb ik daar voorlopig niks aan, dus

waar eigenlijk alle benodigde ingrediĂŤnten

niet naar Limburg wilt maar naar een ander

pak ik de regiobranding op mijn eigen ma-

voor een geslaagd event en meeting aanwe-

vakantieoord. Een flinke mep in je gezicht

nier aan en onderneem wat om in contact te

zig zijn?

kun je van de informatrice op het filmpje

komen met potentiĂŤle bezoekers en organi-

Wij vroegen ruim 150 ontvangers een vra-

krijgen! Men is hier nogal trots op het aan-

satoren van Events en Meetings.

genlijst te beantwoorden, en de uitslag is

tal hits op deze site.

Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;Niet praten maar doenâ&#x20AC;&#x2122;

voor ons een goede maatstaf om te weten

Een grappig filmpje is het zeker, maar of je

stuur ik u mijn eigen visie op regiobranding:

hoe u over M-Xperience denkt. De uitkom-

hiermee het gewenste resultaat bereikt, is

het inmiddels derde nummer van M-Xpe-

natuurlijk nog maar de vraag.

rience dat u nu in handen heeft.

sten hiervan hebben wij geĂŤvalueerd en proberen te verwerken in deze uitgave. De

Maar hoe de krachten voor deze branding

Ik doe dit voor eigen rekening en met steun

allerbelangrijkste en voor ons heuglijke

en promotie te bundelen? Dat is altijd weer

van een aantal collega-ondernemers die

conclusie is dat we kennelijk op de goede

de vraag in de diverse, speciaal voor dit doel

mijn visie van regiobranding delen.

weg zijn en dat de behoefte aan meer, in de vorm van een digitale nieuwsbrief, een wel-

opgerichte gremia, comitĂŠs, commissies en aanverwante structuren en die wordt ge-

Om te weten of we op de goede weg zijn

kome aanvulling zou zijn. Daar zijn we hard

steld aan ingehuurde externe adviseurs en

met M-Xperience, vonden wij het bij M-

mee bezig, dus u hoort wederom spoedig

marketeers. Verder is men hier in blijde af-

Event tijd om te weten wat een aantal

van ons. Rest mij u nogmaals hartelijk te

wachting van de plannen van het drieman-

ontvangers van het door ons verspreidde

bedanken voor uw medewerking aan onze

schap Peter Elverding (oud-topman van

magazine ervan vindt, en te onderzoeken

enquĂŞte. En reken maar dat we ons zullen

DSM), Camille Oostwegel (de succesvolle

of onze eigen branding werkt. Voldoet het

houden aan ons eigen motto: â&#x20AC;&#x153;Niet praten

hotelier en entrepreneur uit Houthem) en

maar doenâ&#x20AC;?!

oud-gedeputeerde van de provincie Lim-

magazine aan de verwachtingen en voorziet het in een behoefte? Gebruiken de lezers

burg Jan Schrijen, mensen die hun sporen

het magazine als ideeĂŤnbron voor hun te or-

als ondernemers en bestuurders hebben

ganiseren events en meetings? Profileert de

Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress

55


Proeverijen in de Euregio Preuvenemint: Culinaire hoogstandjes voor iedereen

56


57


Maastricht: Preuvenemint 28-31 augustus

H 58

et idee ontstond 27 jaar geleden in het Maastrichtse café In

voor een deel naar goede doelen gaat. De entree is gratis.

den Ouden Vogelstruys: restaurants laten verkleinde ver-

’t Preuvenemint is bijna drie decennia later een evenement van we-

sies van hun gerechten proeven op een marktplein. Van de

reldformaat geworden, met een omzet van 2,5 miljoen euro. Voor

op­brengst gaat een deel naar een goed doel en het feest wordt bege-

Maastricht mag daar het vijfvoudige worden bijgeteld. Immers, win-

leid door muziek.

kels zijn open, hotels volgeboekt en wie na het voorproeven uitgebreid

Het origineel heet Preuvenemint, werd bedacht door Bèr Schiffeleers

wil genieten, boekt ook graag een restauranttafel.

en wordt sindsdien georganiseerd door het Maastrichtse Struyskom-

Kern is een eetfestijn met zo’n 35 restaurants, waar­on­der diverse zaken

mitee. Betaald wordt met preuvenelappen, waar­van de opbrengst

met een Michelin-ster, verzameld op een groot zomers plein. Het mu-


ziekprogramma is groots en veelzijdig. Ook de timing is perfect: aan

en Place, ’s werelds grootste horeca-uitzendbureau, verwent haar

het eind van de zomervakanties, zodat ’t Preuvenemint hét ontmoe-

gasten (en de overige bezoekers) in een unieke sushi­tent. Traarbach

tingspunt is waar vakantie-ervaringen kunnen worden uitgewisseld

Speelautomaten is sponsor, maar eta­leert er ook haar uitgaan­scentrum

voordat men dadelijk weer aan de slag moet in het werkzame leven.

met toprestaurant Superlativo. Charles van Goch, directeur van Mise

Steeds vaker haken bedrijven hierop in met incenti­ves voor hun gasten.

en Place: “Het is een uniek evenement. Je kunt er gasten nog echt fête-

Vrijwel vanaf het begin nodigt pro­jectontwikkelaar en makelaar Ger

ren, zeker horecagasten. Dit is nog iets waar mensen wereldwijd naar

Ru­ijters gasten uit het bedrijfs- en be­stuursleven uit voor een pre-ope­

uitkijken. Topho­telmanagers komen speciaal hiervoor elk jaar naar

ningsparty. Bierbrouwer Brand is er gastheer voor zijn relaties en Mise

Maastricht.”

Maaseik: Hartbufkes Preuve 8-10 augustus

G

oed voorbeeld doet goed volgen. In Maaseik startte de lokale afdeling van Kiwanis in 1988 een tegenhanger: Hartbufkes Preuve. De Maaseiker

markt is kleiner, waardoor het festival intiemer en overzichtelijker is. De muziek mag er, naar Belgische gewoonte, langer door­spelen. En er is een andere ambiance. Ook Hartbufkes Preuve is succesvol. De infra­structuur van de Markt is tijdens de herin­richting zelfs aangepast aan het Hartbufkes Preuve, onder ande­re door de aanleg van een ondergronds waterleidingnet waarop kan worden ingeplugd, en ondergrondse stroomkasten. In een eerder stadium bleek een keer de watertoevoer ontoereikend, waardoor de bezoekers koffie dronken die werd gezet met mineraalwater. Ook Hartbufkes Preuve is een relatie-evenement, waar een bekend automerk zelfs jarenlang een eigen stand had.

59


Luik: Les Epicuriales 5-6 juni

L

es Epicuriales vormen de Luikse tegenhanger van ’t Preu­ve­nemint. Op de Place Tivoli en de Place du Marc­hé ont­vangen vijftien gerenommeerde res­taurateurs hun gasten dit jaar voor de vijfde keer in feestelijk aangeklede paviljoens. Streek-

gerechten staan hier centraal, al is ‘Cité du Dragon’, met een Chinese menukaart van hoog niveau, vanaf het begin de topper. ’s Avonds vinden er ‘privérecepties’ van bedrijven plaats. De epi geldt er als betaal­middel, de baten zijn voor diverse goede doelen.

60


Champagne en bier

‘t

Preuvenemint, Hartbufkes Preuve en Les Epicuriales zijn ‘leve­n­ de’ culinaire evenementen waar u genoeglijk kunt rondwandelen. Het zijn ook etalages van de regio­nale gastronomie. Maar er

is meer: de meest genuttigde dranken zijn bier en champagne. Kortom, het is een allemansfeest waar ieder zijn hart kan ophalen. En dat zegt wat! Overigens zijn er nog meer varianten van ’t Preuvenemint in de Euregio MaasRijn. We noemden hierboven alleen de smaakmakers. Hasselt, de zelf benoemde hoofdstad van de smaak, doet pogingen en Aken introduceerde zijn Schnuppertage. In Heerlen wordt deze zomer een derde poging gedaan de eigen culinaire tegenhanger ‘Preuf Heële’ te creëren. Fotografie: Guy van Grinsven / Studiopress Tekst: Bert Salden

61


NIEUW! VESPATOUR.NL ‘La Vespa’: verbonden aan stijl, vrijheid, elegantie en ‘La dolce vita’. Ontdek nu zelf ‘La dolce vita’ in de Euregio op een hippe, snelle en trendy scooter. Hiervoor biedt M-Event u talrijke mogelijkheden die u leiden langs de mooiste- en uniekste plekjes in de Euregio. Stap snel op en proef de vrijheid van de natuur achter een Vespa stuur!

Voor meer informatie zie www.vespatour.nl.

E TE RESERV

62

REN BIJ


Een

voor

allen,

allen voor een!

Schermen - dat is aanval en verdediging, actie en reactie, techniek en tactiek. Belangrijk in deze activiteit is de discipline, fair spel, snelheid en vooruitziend handelen. Juist deze eigenschappen bepalen ook het succes van ieder individu in het dagelijks functioneren op het werk en privé. Dat maakt het schermen tot een uitermate geschikte manier om de inhoud van theoretische trainingen ook voelbaar, en daardoor nog toegankelijker en efficiënter te maken. Man tegen man cq. vrouw tegen vrouw, of in teamverband – er wordt visueel en fysiek een indrukwekkende dynamiek neergezet, die voor veel hilariteit zorgt en een onvergetelijke indruk achterlaat. Zorg voor een nieuwe impuls bij uw medewerkers! Teamgeest en versterkte interne communicatie zijn het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van deze workshop.   Veiligheid is absoluut gegarandeerd. Het materiaal dat wordt gebruikt is van topkwaliteit en wordt na elke sessie gecontroleerd en onderhouden.

Schermen kan overal, maar wanneer het wordt gedaan in een kas-

Workshop Schermen

teel of op een landgoed, spreekt het nog meer tot de verbeelding.

TE BOEKEN VIA

63


RATSKELLER AACHEN

Markt 40 ∏ 52062 Aachen ∏ T 02 4 1 . 35 00 1 ∏ info@ratskeller-aachen.de ∏ www.ratskeller- aachen.de

TAXI EN TOURINGCAR BEDRIJF ED SLANGEN EN ZN. B.V. Voor ontspannen, comfortabel en luxe: Touringcarvervoer - Evenementenvervoer - Groepsreizen 64

Kleinbusvervoer - Luxe taxivervoer - Zakelijk vervoer - Vervoerscoördinatie - Luchthaventransfers T +31(0)45 544 4444 - WWW.TAXISLANGEN.NL


Hostellerie La Butte aux Bois lid van Relais & Châteaux Gouverneur Steve Stevaert gehuldigd tot Chef Honoris ‘Overal ter wereld, uniek in de wereld’ dat is de slogan van de Relais & Châteaux familie waarbij 456 hotels all over the world zijn aangesloten met La Butte aux Bois als jongste telg van de 6 in België gevestigde gastronomische hotels. Directeur Jurgen Wondergem van La Butte aux Bois: ’Dit lidmaatschap onderstreept het ambitieniveau van ons team. Onze medewerkers staan dag en nacht klaar voor onze gasten. Als onze gast geniet, genieten wij’. Het motto in La Butte aux Bois is dan ook:

‘Verwennen is onze passie, perfectie ons streven’. Na een inspirerende toespraak over de gastronomie in Limburg en de mooie culinaire producten die de provincie voortbrengt werd de gouverneur Steve Stevaert gehuldigd tot de eerste ambassadeur van Hostellerie La Butte aux Bois. Steve Stevaert werd benoemd tot Chef Honoris Causa. De promoteur van de Limburgse gastronomie toonde zich trots in het bijbehorende Chefsvest met zilveren pollepel.

65


Uw eigen stoomtrein op de Miljoenenlijn

Onze adverteerders op een rijtje

Slechts vijfenzeventig dagen per jaar biedt de ZLSM u de gelegenheid, een trein exclusief voor uw gezelschap in te zetten.

• Kasteel vaalsbroek (bilderberg)

2

• crowne plaza (bilderberg)

2

• westerhout hospitality

4

• Quasi Molo

6

• Hotel Beaumont • APPLE GT - DERLON Hotel

Een rit met de stoomtrein biedt een uitstekend uitgangspunt voor een op maat gemaakt programma voor uw gezelschap. Combineer uw rit met een bezoek aan een van de bezienswaardigheden langs het traject, een culinair oponthoud in de sfeervolle stationsrestauratie te station Simpelveld of maak gebruik van een van de restauratieve rijtuigen, die een hapje en een drankje tijdens de rit mogelijk maken. Een rit met een gezelschap binnen de bestaande dienstregeling is natuurlijk ook mogelijk.

SCH

GE IN OP

S IM P EL VE LD

KER

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij Stationstraat 20-22 te Simpelveld - Postbus 21071 6369 ZH - Simpelveld Tel. 045-544 00 18 - E-mail: info@miljoenenlijn.nl 66

www.miljoenenlijn.nl

UL

KRA

DE

7 18-19

• cucina Mosae

24

• Thiessen wijnkopers

25

• Hotel quellenhof

32

• mes amis

33

• Different hotels

40

• m-event

45

• kasteel wittem

46

• nh hotels

46

• maastricht school of management

47

• la caverne de geulhem

52

• vue des montagnes

53

• vespa

62

• workshop schermen

63

• ratskeller

64

• taxi en touringcarbedrijf Slangen

64

• zlsm

66

• stiemerheide

67

• mecc maastricht

68


p

g

Kom naar.... MAASTRICHT! Voor een succesvolle bijeenkomst is Crowne Plaza Maastricht het juiste adres: â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

J\d`eXij>Xjkifefd`\

%%%k\d`[[\emXeEXk`feXXcGXib?f^\B\dg\e :fe]\i\i\e nfi[k `e Ă&#x2C6;?fk\c IÂ&#x201E;j`[\eZ\ Jk`\d\i_\`[\Ă&#x2030; \\e d\\k`e^ fg e`m\Xl% J\Zi\kXi`Â&#x2021;c\ fe[\ijk\le`e^# Xl[`fm`jl\c\ d`[[\c\e# j`dlckXXem\ikXc`e^# [iXX[cffj `ek\ie\k# k\XdYl`c[`e^ gif^iXddXĂ&#x2039;j%%% q`ae jc\Z_kj \eb\c\ mXe [\ m\c\ [`\ejk\e [`\ n`a l XXeY`\[\e% ;\ \ekfliX^\ `j ]\efd\eXXc \e Yl`k\e^\nffe ^\jZ_`bk mffij\d`eXi`\j#gi\j\ekXk`\j#i\Z\gk`\j f]Xe[\i\fekdf\k`e^\e%?\ki\jkXliXek Y`\[kl_ff^jkXXe[\^Xjkifefd`\%;ffi q`ae c`^^`e^# k\ d`[[\e mXe _\k ^ifk\ EXk`feXXc GXib ?f^\ B\dg\e# blek l mXeX][\mffi[\lig\i]`\kj#dflekX`e$ Y`b\ f] k\ mf\k# m`X [\ kXci`ab\ Y\n\^$ n`aq\i[\gX[\e#[`kgiXZ_k`^Y\jZ_\id[\ ^\Y`\[ d\k l`k^\jki\bk\ Yfjj\e \e `dd\ej\ _\`[\m\c[\e m\ib\ee\e% ?\k _fk\c `j ffb ^\c\^\e Y`a _\k (/$_fc\j ^fc]$k\ii\`e Ă&#x2030;Jg`\^\cm\eĂ&#x2030;% ;\ `e[ffi fekjgXee`e^`jil`dm\ik\^\enffi[`^[ nXee\\i l fm\ieXZ_k% L bXe Y\jZ_`bb\e fm\i \\e giXZ_k`^ Y`ee\eqn\dYX[ (,do-d # jfcXi`ld# jXleX# jeffb\i \e \\ej]\\imfcc\YXi%Feq\^ifk\k\iiXjj\e d\k giXZ_k`^ l`kq`Z_k q`ae le`\b mffi \\e Y\jgi\b`e^ f] fd k\ fekjgXee\e%

Maastricht is TOP! Het team adviseert u graag over de mogelijkheden; met de unieke ligging van het hotel in het centrum aan de Maas zijn deze oneindig; Uw bijeenkomst is in handen van een professioneel team met ruime ervaring in de organisatie van een grote variĂŤteit aan bijeenkomsten; Het hotel is goed bereikbaar en u ondervindt geen zorgen om te parkeren door de eigen parkeergarage; Comfort op 5-sterrenniveau treft u in alle 141 recent gerenoveerde kamers; Aan goed eten en drinken ontbreekt het u niet; de keuken staat bekend om zijn hoge kwaliteit.

Informatie: Crowne Plaza Maastricht - Ruiterij 1 - 6221 EW Maastricht T 043 350 91 91 - cpmaastricht@bilderberg.nl

www.crowneplazamaastricht.com

Hèt Conferentie & Event Hotel in Zuid-Limburg!

N`\d\jd\\ijkiXXk(', 9$*-''>\eb K\c%"*)' /0*,,/)/ =Xo"*)' /0*,,/'* `e]f7jk`\d\i_\`[\%Y\ nnn%jk`\d\i_\`[\%Y\

_fk\ci\jkXliXekm\i^X[\iqXc\e^fc]Y`ee\eqn\dYX[jXleX s Gelegen in het Limburgse heuvelland, nabij Maastricht, Aken en Luik sLUXEGERENOVEERDE

TWEEPERSOONSKAMERS sPLENAIREVERGADER SUBRUIMTES VOORZIENVANBEAMERSENWIRELESSINTERNET s+LASSIEKEEVENT DINERRUIMTESINHET+ASTEELTOTGASTEN s3PA7ELLNESS#ENTRE s4EAMBUILDINGACTIVITEITENZIJNMOGELIJKOPHETHALANDGOED Bilderberg Kasteel Vaalsbroek Vaalsbroek 1 s.(6AALSs4 s%vaalsbroek@bilderberg.nlsWWWVAALSBROEKNL M-X_VAALSBROEK.indd 1

8016_m-x-cover_3.indd 2

21-03-2008 09:48:21

adv_xperience_08.indd 1

07-04-2008 11:38:05 20-03-2008 18:25:08


perie X PERIENCE

Jaargang 2 - voorjaar 2008

Meetings & incentives van niveau

Maastricht - Luik - Aken - Hasselt

M-X perience |

Jaargang 2 |

voorjaar 2008

BVVhig^X]i:m]^W^i^dc8dc\gZhh8ZcigZ

Ffo!xfsfme!wbo!wfstdijm!! bbo!ef!boefsf!lbou!wbo!Ofefsmboe KZgW^_odcYZgjlXdc\gZh!ZkZcid[WZjghZckgVV\kddgbZZg^c[d/%%(&)((-(-(*'d[`^_`delll#bZXX#ca

De unieke relatietools van de Euregio

Wellness AndrĂŠ&Rieu Preuvenemint b e e f e ! w f o v f ! v o m jnjuf e GO_27044_MECC_adv_MX_Magazine_co1 1 8016_m-x-cover_3.indd 1

18-04-2007 14:14:09

MAGAZINE

07-04-2008 11:38:01

M-Xperience voorjaar 2008  

Maastricht en zijn mooie Euregionale omgeving, heeft het bedrijfsleven op het gebied van meeting- en eventmogelijkheden veel (unieks) te bie...