Latvijas vaislas ērzeļu katalogs 2021

Page 1Katalogs izdots 2020. gada decembrī ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu “Atbalsta par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru atspoguļošanu publiski pieejamā veidā” ietvaros

Projekta vadītāja: Informāciju sagatavoja:

Aija Luse Anna Veidemane un Laine Orbidāne

Makets un dizains: Vāka fotogrāfijas autors un modelis: Izdevējs:

Inese Klestrova Veronika Zamaļdinova ērzelis Chan Z “Fiesta print”


2021. gadā – ciltsgrāmatas simtgade Latvijas siltasiņu zirgu šķirne izveidota 1937. gadā, bet Latvijas šķirnes zirgu valsts ciltsgrāmatā pirmie zirgi tika uzņemti jau pirms simts gadiem – 1921. gadā. 2021. gadā varēsim svinēt šī procesa simtgadi. Šobrīd Latvijas šķirnes gēnu fondā ir uzkrājies liels daudzums dažādu ievērojamu sporta zirgu šķirņu pārstāvju pēcnācēji, ko, prasmīgi un mērķtiecīgi izmantojot selekcijā, var panākt strauju šķirnes sporta īpašību uzlabošanos. Latvijas šķirnes ciltsgrāmata ir atvērta Rietumeiropas sporta zirgu šķirņu labākajiem pārstāvjiem, kuri pēdējos gados lielā skaitā tiek iepludināti šķirnē mākslīgās sēklošanas ceļā. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka Latvijas šķirnes viena no galvenajām pazīmēm ir zirgu labdabīgums, kā arī šķirnes universālums, ko nekādā gadījumā nedrīkst pazaudēt. Šķirnes divi tipi ir unikāli, katram no tiem ir savs audzēšanas mērķis, saskaņā ar kuru jāvirza audzēšanas darbs.

Zirgu snieguma pārbaude

Līdz ar zootehniskās regulas stāšanos spēkā 2018. gadā, dzīvnieku audzēšanas organizāciju terminoloģijā ieviests jauns termins – snieguma pārbaude. Snieguma pārbaude Latvijas siltasiņu zirgu šķirnei ietver zirgu vērtēšanas un zirgu darbspēju novērtēšanas datu reģistrēšanu. Tās datu uzskaites datubāzi uztur un datu apstrādi nodrošina šķirnes zirgu audzētāju biedrība. Snieguma pārbaude ir brīvprātīgs pasākums, ko ganāmpulkā nodrošina tā īpašnieks.

Audzēšanas programmas – katra ar savu mērķi

2019. gadā tika izstrādātas un ieviestas darbībā jaunas audzēšanas programmas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta un braucamā tipa zirgiem, Latvijas ardeņu un Latgales rikšotāju šķirnes saglabāšanas programmas. Latvijas siltasiņu šķirnes sporta tipa audzēšanas mērķis ir vēlamo eksterjera un darbaspēju īpašību uzlabošana, veidojot zirgus piemērotus mūsdienu klasisko jātnieku sporta veidiem (iejādei, konkūram un trīscīņai), lai Latvijas siltasiņu šķirnes sporta tipa zirgi varētu konkurēt starptautiskajā tirgū. Savukārt Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa audzēšanas mērķis ir vietējās apdraudētās zirgu šķirnes saglabāšana un uzlabošana - gēnu rezerves saglabāšana bez neradniecisko šķirņu asins pieliešanas, kā arī bez moderno siltasiņu šķirņu asins pieliešanas.

Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija – par zirgu audzēšanas attīstību Latvijā

Pēdējos gados ir realizēti vairāki projekti – gan sabiedrības izglītošanas, gan inovāciju, kā arī nozares popularizēšanas jomā. Realizēti divi mācību kursi zirgu audzētājiem, kā arī īstenota zirgu vērtētāju kvalifikācijas celšana mācību kursa „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana” ietvaros. Strādājot pie pasākuma kvalitātes standartu nemitīgas pilnveidošanas, vārdu salikums “Rudens Pērle” zirgu audzēšanas nozarē ir kļuvis par kvalitātes zīmi jeb brendu sporta tipa zirgu audzētāju vidū. Tam šogad pievienojies “Nacionālais dārgums” – braucamā tipa zirgu skate, kuras mērķis ir demonstrēt, novērtēt un salīdzināt šo 16 gadu darbu tipa saglabāšanā, jo kopš saglabāšanas programmas uzsākšanas, ir iegūtas ir divas vai pat trīs zirgu paaudzes. Noslēguma fāzē ir projekta “Inovatīvas zirgu vērtēšanas metodes izstrāde zirgkopības nozares konkurētspējas palielināšanai” realizācija, veidojot datu bāzi kvalitatīvāku ciltsdarba datu ievadei un analīzei, respektīvi – lineārās profilēšanas metodes izstrāde. Tās rezultātā iegūtie un atspoguļotie dati ļaus zirgu īpašniekiem vieglāk un efektīvāk plānot zirgu ģenētiskās kvalitātes uzlabošanas pasākumus, veicinot nozares konkurētspēju. Izsaku lielu pateicību par ieguldīto darbu un izturību visai kataloga veidošanas komandai, kā arī visiem zirgu audzētājiem par ieguldījumu zirgu audzēšanas attīstībā Latvijā. Šis ir pacietības un iecietības laiks. Laiks gaidīt un izturēt. Laiks dot un saņemt.

Aija Luse Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”


Šogad aprit 100 gadi, kopš Latvijas Zirgaudzētāju biedrība tika dibināta un uzsāka Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes apzinātas veidošanas darbu, organizējot mērķtiecīgu ciltsdarbu un pārraudzību. Latvija var lepoties ar saviem Latvijas siltasiņu šķirnes zirgiem, kuru labdabīgums un universālums tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām, jo lielākā daļa izaudzēto zirgu tiek eksportēti. Mūsu zirgi izcīnījuši savu vietu arī Pasaules Zirgaudzētāju organizācijas (WBFSH) reitingos, kas tiek sastādīti, ņemot vērā Pasaules Jātnieku federācijas (FEI) apkopotos starptautisko sacensību rezultātus – iejādē, konkūrā un trīscīņā. Jubilejās pieņemts atskatīties un analizēt sasniegto. Jaunais Latvijas vaislas ērzeļu katalogs uzskatāmi parāda kā Latvijas siltasiņu zirgu šķirne šajā laikā attīstījusies. Redzam gan sasniegumus, gan arī lietas, pie kā vēl jāturpina strādāt. Mēs esam maza valsts, tāpēc ikkatra zirgaudzētāja devums būtiski ietekmē kopējo rezultātu. Šajā vēsturiskajā brīdī vēlos novēlēt ticēt sev un saviem spēkiem; lepoties ar sasniegumiem; darīt labāko, ko spējam; nebaidīties no pārmaiņām; spēt pieņemt jauno un izmantot savā labā; prast sarunāties un vienoties kopējam mērķim; turpināt pilnveidot mūsu zirgu šķirni! Lai vēl pēc gadiem gandrīz katrs ārpus Latvijas sastaptais zirdzinieks teiktu – „Jā, es zinu Latviju, Jums ir izcili zirgi!”.

Sveiciens 100. dzimšanas dienā!

Edgars Treibergs Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents


SATURS

I II III IV V VI VII VIII

Sporta tipa ērzeļi Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļi Traķēnes šķirnes ērzeļi Arābu pilnasiņu ērzeļi Poniju šķirņu ērzeļi Rikšotāju šķirņu ērzeļi Latvijas ardeņu šķirnes ērzeļi Importētais ērzeļu bioprodukts Zirgkopības nozares ciltsdarba aktualitātes Noteikumi par notikumu ziņošanas termiņiem

I Sporta tipa ērzeļi 7 – 100 Agriano Akvellynus Akventino Alfanss Alibi Amandari Amarant Amaranth Arguments Aromāts Avatar Avelinus C Bordo Cairos Capriano Captain Caraoki Catalino Casalitto Cesano Ceszar Chadler Champion de Cord Chan Z Chelder Chevers Cobain GB Colibri Contico Cornet Imperial Z 4

Crēzs De Lordo Donnerbube II Esprit Evander CB Fantast Fazāns Fjords Flamenko Florizeļ Vernālis Formidable M Friscati Fromecs Quick d’Or Fumo Twirre MP Furst de Niro Galfarro Gaultjērs Goldvejs Gredzens Gvidons Hampton van’t Merelsnest Hero Blue Hertog Jan Hobart Infakts Kapteinis Cukurs Kedriks Kiborgs Kivi Kolibri

Kupidons Labrusco Land Cruiser Lasido Latizio Ledus Legals Leksus Leston Limerick Liverpuļ Lord Picasso Lord Rubinstein L’Ouragan Dwerse Hagen Mono Nildans Palbo Quandar Cece Rainy Day Blues Rekord Relaks Retro Rhadamanthus Rikardo Royal Ocean San Selavi Stolpegardens Castello Willy Zo Special


II Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļi 101 – 128 Gaizers Kingstons Musturs Sagapo Samts San Paijs Santoss Sābo-Satīns Sidrabs Siluets

Abats Alegro Amadejs Atoss Diploms Edelvaiss Emir Emirāts Fejs Gabriels

Simbols (Tornado) Simmons Sīrijs Sīriuss Sig-Gold Starts Sulainis Sultāns Vivats Volframs II

VI Rikšotāju šķirņu ērzeļi 143 – 150

III Traķēnes šķirnes ērzeļi 129 – 130 Londons

Cigars David Star Gabriel Heel Gercogs Fiksaž Komandor Moj Angel Serebrjanij

IV Arābu pilnasiņu ērzeļi 131 – 132 La In Memory V Poniju šķirņu ērzeļi 133 – 141 Anapon Allegretto Byley Apache Moravikens Malibu Moravikens Black Velvet Pegass Platons Sig-Gold Pongo Zoran From Broken Colours

VII Latvijas ardeņu šķirnes ērzeļi 151 – 152 Mārtiņš VIII Importētais ērzeļu bioprodukts 153 – 156

Paskaidrojumi

LS

2020

Nr. 518

Izmēri Darbaspējas Eksterjers

Šķirnes apzīmējums Sertificēšanas gads Serifikāta numurs Pārraudzības biedrības Skausta augstums – krūšu apkārtmērs – pēdvidus apkārtmērs Soļi – rikši – lēkši – lēciena tehnika = kopā. Atsevišķos gadījumos lēciena tehnikas vietā braucamā tipa ērzeļiem vērtēta vadāmība grožos vai labdabība, kas norādīts iekavās aiz atzīmes = kopā Tipiskums – ķermeņa virsējā līnija – ķermeņa platums – priekškājas – pakaļkājas – gaitu precizitāte – kustību enerģiskums (uzvedība) = kopā 5I

Sporta tipa ērzeļi

7


AGRIANO

LV001000004066

LS

2020

Nr. 518

DH10 AUDI QUATTRO 1998, Dānija

LS1806 AKAPULKO Tērvetes z/a 2007 tumši bērs

LS

LS5793 GVENDA J.Zalāns, Vietalva 1999 bēra LS

QUIDAM DE REVEL DWB

LS5777 CHARLOTTE 2003, Tērvetes z/a

LS

GIGANTS 1996, J.Zalāns, Vietalva LS H269 VODŅICA 1981, Kaļiņingradas z/a HN

SF

IMMERDOR

KW

CALVADOS 87 WE3

WE

RAIKA H444

WE

GRIFFITS Ang80

XX

GVINEJA LS5183

LS

VAĻERIK DAUGAVA

HN HN

JALISCO B

SF

DIRKA

SF

NIMMERDOR Pref

KW

ZARINA Pref

KW

CANTUS

HL

PIA

WE

RIBOT

WE

St.Pr.St. PERDITA

WE

3149 FIGURANT

XX

3784 GERA

XX

GALOPS L849

LS

VEIMĀRA L2902

LS

WEINGAU

HN

St.Pr.St. ELFENWACHE

HN

DIFER

HN

GVARDIJA

HN

Agriano tēvs Akapulko bija starptautiska līmeņa konkūra zirga Audi Quattro vienīgais sertificētais dēls. Audi Quattro tēvs Quidam de Revel ir ieguvis 4. vietu Barselonas Olimpiskajās spēlēs un 10 gadus atradās WBFSH konkūra ērzeļu reitinga pirmajā trijniekā, tikai 2011. gadā atkāpjoties uz 6.vietu. Māte ir Elites ķēve Immerdor, kas atstājusi vēl divus starptautiska līmeņa konkūra zirgus - Aston un Akido. Audi Quattro īstā māsa Queen ir Elites ķēve Dānijā, māte 2009. g. ērzeļu skates uzvarētājam Diamant de Revel. Audi Quattro labākie pēcnācēji sportā ir Arabika un Quirasi (startējuši līdz 140cm). Charlotte ir māte vēl vienam vaislas ērzelim - A Challe Rae no Avellynus. Agriano māte Gvenda iekšaudzēta uz izcilo Vaļerik II-IV. Giganta māte Gvineja ir devusi sertificētu ērzeli Cogreano (T Colibri), bet viņas meitas Pogas dēls, arī sertificēts ērzelis Apriori pašlaik Krievijā startē CSI3* GP līmenī. Gvenda devusi Don Graffiti (III shēma), Cagriju (līdz 115 cm bērniem) un Agriano īsto māsu Agrīnu, kura ar labiem rezultātiem piedalījās jaunzirgu maršrutos, bet tagad startē līdz 120 cm ar junioru klases jātnieci. Agriano pirmie pēcnācēji gaidāmi 2021. gadā.

Dzimis: 03.05.2017 Audzētājs: Juris Zalāns Īpašnieks: Dzintra Peipāne Kontakti: tālr. 26369164 8

Izmēri (2020): 164 - 194 - 22.5 Darbaspējas: 8 - 7 - 8 - 9 = 32 Eksterjers: 8 - 7 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 = 53 Lecināšanas maksa: 500 EUR


AKVELLYNUS LS 1887

LV001000002356

LS

2017

Nr. 175

Vācija 1992 bērs

OLD

FUROSY 1986, Vācija

HN

OLD

H216 CALANDO IV 1984, Vācija

LS5182 KEGIJA Tērvetes z/a 1998 ruda

ARGENTAN

ARGENTINUS 1980, Vācija

OL10 AVELLYNUS

LS

H429 GRĀMATA 1992, Tērvetes z/a

HL

DORLE

HN

FURIOSO II

SF

GRISELDIS

OLD

COR DE LA BRYERE

SF

FURGUND

HL

H180 GARDEGENERAL HN

HN

H344 MAIJA

HN HN

ABSATZ

HN

WORMS

HN

DUDEN II

HN

WINTERROSE

HN

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

URGAST

OLD

GRITISSA III

OLD

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

COLOMBO

HL

ASAKA

HL

GARDEULAN I

HN

WILDE

HN

MARATONS T25

TR

ALGA H230

HN

Akvellynus tēvs Avellynus (Argentinus - Furioso II) ir sertificēts Vācijā, veiksmīgi pabeidzis 100 dienu darbaspēju pārbaudi Redefinā, iegūstot 1.vietu konkūrā un labu vērtējumu arī iejādē. Latvijā Avellynus izmantots vaislā 2008.-2015.g., iegūstot 46 pēcnācējus, kuri startē gan konkūrā (līdz 140cm), gan iejādē. Mātei Kegijai ir divpadsmit pēcnācēji, no kuriem vislabākos rezultātus sportā ir parādījusi Karaoke (no Calano II, startējusi III shēmā iejādē), bet vairāki ir labi mācību zirgi. Grāmata ir māte Ligremam (130cm konkūrā). Arī Calando IV un Gardegeneral ir Vācijā sertificēti un izmantoti vaislas ērzeļi. Akvellynus ir vidēji liels, harmoniski veidots ērzelis ar izteiksmīgu galvu. Labi, plaši soļi; vidēji rikši un lēkši ar ierobežotu kustību no pleca; lēciens ar labu pakaļkāju tehniku. Piedalījies Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2018” un izcīnījis uzvaru četrgadīgo ērzeļu/kastrātu grupā. Labdabīgs, nosvērts raksturs. Rentgena uzņēmumi labi - bez īpašiem atradumiem. Pirmie Akvellynus kumeļi dzimuši 2018.g.

Dzimis: 28.04.2014 Audzētājs: AS Agrofirma Tērvete Īpašnieks: Daiga Liepiņa Kontakti: tālr. 28300836, daigaliepina2@inbox.lv

Izmēri (2018): 166 - 190 - 22.0 Darbaspējas: 8.0 - 7.2 - 7.0 - 8.6 = 30.8 Eksterjers: 7.2 - 7.0 - 7.4 - 6.2 - 7.8 - 7.0 - 8.8 = 51.4 Lecināšanas maksa: 300 EUR 9


AKVENTINO LS1892

LV001900000818

LS

2017

Nr. 451

ARGENTINUS 1980, Vācija

OL10 AVELLYNUS Vācija 1992 bērs

OLD

H216 CALANDO IV 1984, Vācija

LS5781 KLAIPĒDA Tērvetes z/a 2001 bēra

FUROSY 1986, Vācija

LS

L4941 ARVETA 1995, Tērvetes z/a

ARGENTAN HN

OLD

HL

DORLE

HN

FURIOSO II

SF

GRISELDIS

OLD

COR DE LA BRYERE

SF

FURGUND

HL

H197 ALAMO LS

HN

H358 VIESĪTE

HN HN

ABSATZ

HN

WORMS

HN

DUDEN II

HN

WINTERROSE

HN

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

URGAST

OLD

GRITISSA III

OLD

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

COLOMBO

HL

ASAKA

HL

ALMEO

OLD

WILHELMA

HN

VĀGNERS H151

HN

SONĀTE H206

HN

Akventino tēvs Avellynus (Argentinus - Furioso II) ir sertificēts Vācijā, veiksmīgi pabeidzis 100 dienu darbaspēju pārbaudi Redefinā, iegūstot 1.vietu konkūrā un labu vērtējumu arī iejādē. Latvijā Avellynus izmantots vaislā 2008.-2015.g., iegūstot 46 pēcnācējus, kuri startē gan konkūrā (Avellyna, Akvelīns), gan iejādē. Argentinus un Furioso II abi ir leģendāri vaislinieki, kuru pēcnācēji startējuši augstākajā līmenī gan iejādē, gan konkūrā. Māte Klaipēda ir harmoniski veidota ķēve ar labu raksturu, viņas dēls Dekors (2005, T Don Weltmeyer) ir sertificēts ērzelis Baltijas Hanoveru ciltsgrāmatā un startējis gan trīscīņā (CNC1*), gan iejādē. Akventino ir augumā liels, garkājains, ar garu kaklu, labi izteiktu ērzeļa tipu. Plaši rikši, spēcīgs lēciens, startējis zemāka līmeņa sacensībās konkūrā ar bērniem. Pirmie Akventino kumeļi dzimuši 2018.g.

Dzimis: 21.03.2013 Audzētājs: AS Agrofirma Tērvete Īpašnieks: BDR Para Equestrian Support Fond Kontakti: 26002604 (Mareks), jeep.jeep@inbox.lv 10

Izmēri (2017): 174 - 194 - 22 Darbaspējas: 7.8 - 8.2 - 7.4 - 7.2 = 30.6 Eksterjers: 7.8 - 7.4 - 7.8 - 7.6 - 6.8 - 6.8 - 8.4 = 52.6 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


ALFANSS LS 1781

LV030023350013

LS

2008 Nr. 94

ACORADO 1993, Vācija

HL256 AROMĀTS Vācija 1999 bērs

HL

FAVORĪTS 1994, IS Skrīveri

LS6105 FANTEGROLE Ozolmuiža 1997 dūkanbēra

GINIE 1992, Vācija

LS

GAISMA 1993, Ozolmuiža

ACORD II HL

HL

LS

DOREEN XIII

HL

CAPITOL I

HL

LAUSCHERIN

HL

FLAUDIS L974

LS

VINTA L3918

LS

GERAKLS LS

HL

AHRA L3277

XX LS

AHORN Z

HN

St.Pr.St. RIBECKA

HL

CORRADO I

HL

St.Pr.St. GLORIA II

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

SACRAMENTO SONG

XX

EMITA

HL

FLAGMANIS Lb 703

HN

GITA no SĒLIS Lb 443

LS

VOLTS H168

HL

VJUNDA L3525

LS

3168 GELIKON

XX

4294 GODEVILA

XX

AGRIS RETUMS L1132

LS

HAIDA L2841

LS

Alfansa tēvs Aromāts ir pašlaik viens no vadošajiem vaisliniekiem Baltijas reģionā, kura pēcnācēji ir konkurētspējīgi gan augstākā līmeņa iejādē, gan konkūrā. Aromāta tēvs Acorado I - sava gada ērzeļu darbaspēju pārbaudes uzvarētājs, augstu novērtēts kā konkūra vaislinieks, lai gan vairāk devis iespaidīgus jaunzirgus nekā lielā sporta zvaigznes. Labākais rezultāts WBFSH ērzeļu reitingā - 25. vieta 2012. gadā. Alfansa māte - maza auguma ķēve Fantegrole - apvieno sevī Latvijas šķirnes ērzeli Flaudi, kas startējis Lielajā Balvā iejādē un bijis vairākkārtējs LPSR čempions, un krietnu devu angļu un Traķēņu asinis caur Geraklu xx, Vjundas L3525 tēvu Vjunoku T14 un Haidas L2841 tēvu Hromoforu T18. Gerakla tēvs Gelikon ir devis Beg - angļu tīrasiņu ērzeli, kas pats startējis starptautiska līmeņa konkūrā, bet vēlāk sertificēts Vācijā izmantošanai Traķēnes, Hanoveras u.c. šķirnēs, atstājis vairākus aktīvus vaislas ērzeļus un starptautiska līmeņa sporta zirgus, īpaši trīscīņā. Alfansam ir labi izteikts ērzeļa tips ar spēcīgu muskulatūru, eleganta galva, pamīksta mugura, spēcīgi krusti, korektas kājas. Alfansam ir elastīgas kustības un ļoti labs lēciens. Iegūts 21 pēcnācējs. Konkūra sacensībās līdz 120 cm piedalās dēls Altairs.

Dzimis: 27.04.2005 Audzētājs: ZS Greķi Īpašnieks: ZS Greķi Kontakti: tālr. 29608254 (Baiba), fanta12@inbox.lv

Izmēri (2010): 168 - 198 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 9 = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 9 - 8 - 7 - 8 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: 200 EUR 11


ALIBI LS1843

LV038059250103

LS

2013

Nr. 136

ACORADO 1993, Vācija

HL256 AROMĀTS Vācija 1999 bērs

HL

HL242 LOBBY B 1987, Vācija

LS5358 LA LOMA Druvas, Allaži 2001 sirma

GINIE 1992, Vācija

LS

LS 5265 LORINDA 1997, Druvas, Allaži

ACORD II HL

HL

HL

DOREEN XIII

HL

CAPITOL I

HL

LAUSCHERIN

HL

LORD

HL

AHNE

RZ

LEAR H190 LS

HL

GERDA L4644

DWB LS

AHORN Z

HN

St.Pr.St. RIBECKA

HL

CORRADO I

HL

St.Pr.St. GLORIA II

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

SACRAMENTO SONG

XX

EMITA

HL

LADYKILLER

XX

VIOLA

HL

RAMIRO Z

HL

ROMANTIKA

RZ

LAGOS

HL

SABRINA

DWB

GUIDO H188

KW

HORSA H353

HL

Alibi tēvs Aromāts ir pašlaik viens no vadošajiem vaisliniekiem Baltijas reģionā, kura pēcnācēji ir konkurētspējīgi gan augstākā līmeņa iejādē, gan konkūrā. Lecināšanai pieejami divi Aromāta dēli - Alfanss un Alibi. Alibi māte La Loma ir iekšaudzēta uz Ladykiller xx caur Lobby B un Lear, īstā māsa vaislas ērzelim Leopolds LS1850. Vēl divas La Lomas īstās māsas ir vaislas ķēves dažādos ganāmpulkos. Alibi pārstāv Rafaellas H112 ģimeni, kas ir vadošā Zirgaudzētavas Kocēni ķēvju līnija un devusi vairākus ērzeļus (Lakmuss H186, Geliuss u.c.) un sporta zirgus - Corinte (160cm Int), Gīrs (160cm Int), Horezma, Hiltons, Holda, Columbs u.c. Alibi ir moderna tipa ērzelis ar garām kājām, augstu, garu kaklu, vidēju ķermeņa platumu. Kustības ir plašas un elastīgas, bet traumas dēļ darbaspējas nav pilnībā novērtējamas. Alibi sākumā vaislā izmantots samērā maz, vērtēti 6 jaunzirgi. bet pēdējos gados ir diezgan daudz pēcnācēju. Sertificēts viens dēls - Avatar (2016, MT Acobat III).

Dzimis: 11.05.2007 Audzētājs: Iveta Janelsiņa Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 12

Izmēri (2013): 172 - 188 - 21 Darbaspējas: 7 - 8 - 8 - 7 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7.4 - 7 - 7 - 8.4 = 52.8 Lecināšanas maksa: 500 EUR


AMANDARI

DE431310285510

HN

2020

Nr. 256

ROUSSEAU Pref 1998, Nīderlande

AMPERE Nīderlande 2005 bērs

KW

DONNERHALL 1981, Vācija

DONATA VON ASSLERSAND Vācija 2000 ruda

LARIVOLA Keur 1993, Nīderlande

HN

RUBINPERLE 1991, Vācija

FERRO Pref KW

KW

OLD

ZSUZSA

KW

FLEMMINGH Pref

HL

FARIVOLA Pref

KW

DONNERWETTER

HN

NINETTE

OLD

RUBINSTEIN I HN

KW

DROSSELPERLE

WE HN

ULFT Keur

KW

BRENDA Pref

KW

ROEMER

WE

LANDY

KW

LACAPO

HL

TEXAS

HL

AMOR (PREF)

HL

ARIVOLA

KW

DISPUT

HN

MELLI

HN

MARKUS

OLD

NEGOLA

OLD

ROSENKAVALIER

WE

ANTINE

WE

DROSSELKLANG I

HN

PALETTE

HN

Amandari ir pirmais Ferro “dinastijas” pārstāvis Latvijā. Ferro - pats izcils iejādes zirgs, Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieks. Gan Ferro tiešie pēcnācēji ir rezultatīvi iejādes zirgi (4. vieta WBFSH iejādes vaislinieku reitingā 2011. gadā), gan vairāki viņa dēli ir ievērojami vaislas ērzeļi ar izciliem pēcnācējiem, piemēram, Ferro dēla Negro dēls Valegro uzstādījis Pasaules rekordu iejādē un ieguvis zelta medaļu gan Londonas, gan Rio Olimpiskajās spēlēs. Amandari tēvs Ampere kļuva gan par KWPN ērzeļu sertifikācijas čempionu, gan 70 dienu darbaspēju pārbaudes uzvarētāju, bet nav piedalījies sacensībās. Ampere pēcnācēji ir pārdoti par lielām summām izsolēs, daudzi dēli ir sertificēti gan Vācijā, gan Nīderlandē, gan Zviedrijā, kur viņš pavadījis lielāko daļu savas dzīves. Ampere pēcnācēji izceļas ar savām kustībām un jājamību, bet ir piemēroti pieredzējušiem jātniekiem. Amandari mātes pusē - Donnerhall un Rubinstein I. Amandari trīs gadu vecumā ir izgājis 70 dienu darbaspēju pārbaudi Vācijā ar atzīmēm 8 par raksturu, temperamentu, vēlmi strādāt, 8 par soļiem, 7.5 par rikšiem, 8.75 par lēkšiem, 8.13 par jājamību, 7.33 par konkūra dotībām (lekšanas tehnika, konkūra maršruts), 7.88 par krosu. Atzīts ērzelis Hanoveras un Oldenburgas ciltsgrāmatās. Amandari ir harmoniska ķermeņa uzbūve, laba virsējā līnija, aktīva pakaļkāju darbība, lēkši ar plašu tvērienu. Ievests un sertificēts Latvijā 2020. gadā.

Dzimis: 20.04.2010 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv

Izmēri (2020): 168-193-21,5 Lecināšanas maksa: 500 EUR

13


AMARANT LS 1882

LV060753950003

KWPN 2013

Nr. 387

ODERMUS R 1996, Nīderlande

APOLLO Nīderlande 2005 bērs

KW

Nīderlande 2004 bēra

KW

KW

DESIREE Keur Pref 1985, Nīderlande KW CORLAND Keur 1989, Vācija

KW22 ZELVIRA

CALIDO I

TITANIC S 2000, Nīderlande

HL

HL

DWERMIE Pref

KW

RAMIRO Z

HL

WANDA

KW

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. THYRA

HL

MARLON (ZUCCHERO) KW

ELVIRA Keur

KW KW

CANTUS

HL

BARONESS VII

HL

RAMIRO Z

HL

WERMIE

KW

RAIMOND

HL

VALINE Z

HL

ERDBALL Pref

XX

CORRI

GR

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. ODETTA

HL

ZEUS

SF

BONJORNA Keur

KW

VOLTAIRE

HN

UNTOUCHABLE Keur

KW

Amarant māte Zelvira tika ievesta grūsna no Nīderlandes, un Amarant dzimis jau Latvijā. Tēvs Apollo iekšaudzēts uz Ramiro Z, bet nav atzīts kā ērzelis Nīderlandē. Tēva tēvs Odermus R nāk no spēcīgas konkūra ģimenes un bija 1999. gada KWPN ērzeļu skates čempions. Apollo māte Desiree ir apbalvota ar tituliem Keur (augstvērtīga ķēve) un Pref (par labiem pēcnācējiem). Corland ir pierādījis sevi gan kā sporta zirgs (9. vieta EČ), gan vaislas ērzelis. Corland pēcnācēji izceļas ar labu tipu, pareizu eksterjeru, kā arī ir viegli jājami un akurāti; 2010. g. Corland atradās 14. pozīcijā WBFSH konkūra vaislinieku reitingā. Amarant māte Zelvira ir liela, izteiksmīga vecā sporta tipa ķēve, plata, dziļa, ar labām kājām, glītu galvu, labi veidotu kaklu, spēcīgu muskulatūru, bet pagaru muguru. Amarant ir spēcīgi veidots pastiepta formāta ērzelis. Izteiksmīga galva ar platiem ganašiem, labi muskuļots kakls un izteikts skausts, gara mugura, labs ķermeņa platums. Samērā plašas, elastīgas kustības, spēcīgs lēciens. Kopš 2014. gada no Amarant iegūti 14 pēcnācēji, lielākā daļa kopš 2018. gada. Vecākā meita Armila (2014) piedalās konkūra sacensībās.

Dzimis: 20.06.2009 Audzētājs: Oļegs Belouss Īpašnieks: Pāvels Papakuls Kontakti: tālr. 29106327 14

Izmēri (2013): 166 – 190 – 21 Darbaspējas: 7 – 8 – 8 – 9 = 32 Eksterjers: 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 56 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


AMARANTH (AKROBĀTS) LS1839

LV038059250126

LS

2013

Nr. 135

ATHLET Z 1979, Vācija

HL280 ACOBAT III Vācija 1991 sirms

HL

H190 LEAR 1986, Dānija

LS5359 LAVANDA Druvas, Allaži 1998 bēra

TSCHITA 1981, Vācija

LS

L4642 POGAĻA 1991, Allažu k-zs

ALME Z HN

HL

DWB

SF

GOLFAMT

HN

CAPITOL I

HL

ORUNA

HL

LAGOS

HL

SABRINA

DWB

PROBEG H147 LS

VALDIVIJA H283

HN HN

IBRAHIM

SF

GIRONDINE

SF

GOTTHARD

HN

ERLENFEE

HN

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

CALYPSO I

HL

GERLIS

HL

LADYKILLER

XX

HERA

HL

BENVENUTTO

XX

SYLVIA

DWB

161 PRIZRAK

OX

GLORIJA

HN

VDUMČIVIJ H140

HN

INFANTERIJA H212

HN

Amaranth tēvs Acobat III sertificēts Vācijā, startējis S klases sacensībās konkūrā, bet Latvijā izmantots vaislā 2008.2015. g. Acobat III pārstāv izcilu Holšteinas mātes līniju. Vaislas ērzeļi ir viņa divi īstie brāļi Acobat I un Acobat II, vēl trīs Tschitas bērni (Arico, Lantol, Al Murtajiz) startē starptautiskā līmenī konkūrā, bet Tschitas dēls Christopher 7 no Lados kļuva par 2001.gada Bundesčempionu. Zināmākie ķēvju ģimenes pārstāvji ir konkūra zvaigzne Bella Donna un ērzelis Acord II. Māte Lavanda pārstāv daudzskaitlīgu ķēvju ģimeni, kas sākusies ar no Kaļiņingradas ievesto anglohanoveras ķēvi Infantēriju. un tālāk izkopta Ivetas Janelsiņas zirgaudzētavā. Valdivija H283 atstājusi iejādes zirgu (Vidējā Balva) un vaislas ērzeli Rends L1505. Amaranth ir liels, atlētisks ērzelis ar plašām, elastīgām kustībām un spēcīgu, pareizu lēcienu. Eksterjers raksturojas ar platiem ganašiem, garu, labi veidotu kaklu, izteiktu skaustu, garu, slīpu lāpstiņu, vidēju ķermeņa platumu. Startējis konkūra maršrutos līdz 120cm, iejādē amatieru shēmās. Labs raksturs. Kopā iegūti 11 pēcnācēji. Konkūra sacensībās līdz 110 cm piedalās Argvandello. Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2019” četrgadīgo ķēvju klasē piedalījās Arika Arteckbella un Andalūzija. Sertificēts viens dēls - Avento (2014, M Vitara no Vanders; eksportēts).

Dzimis: 06.05.2009 Audzētājs: Iveta Janelsiņa Īpašnieks: Aiga Marčenoka Kontakti: tālr. 29412952

Izmēri (2013): 170 - 189 - 21.5 Darbaspējas: 7.8 - 8 - 7.2 - 8 = 31.0 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 8 - 7.6 - 7 - 8.4 = 54 Lecināšanas maksa: 250 EUR 15


ARGUMENTS LS1717

LV028048150121

LS

2007

Nr. 279

Dānija 1998 sirms

KW

M. ADERMIE 9 1994, Nīderlande

HL

KW

GAMID 1990, Cerība Z

LS5141 GAVAŅ Cerība Z, Zilupe 1994 bēra

CANTUS

CALIDO I 1991, Vācija

KW16 R. ADERMIE 58

LS

L3385 VIZMA 1981, Tērvetes z/a

HN

HL

BARONESS VII

HL

LIBERO H

HL

DADERMIE GOLDFIŠS H133

HN

DUELE H197

HN

VDUMČIVIJ H140 LS

KW

MAILE L2124

HN LS

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

CORIANDER

HL

St.Pr.St. KOLETT

HL

LANDGRAF I

HL

OKTAVE

HL

JOOST Pref

HL

ADERMIE

KW

GUNTER

HN

FELDRANKE

MB

DUO

HN

ESTAKADA

HN

VALERIK

HN

DJULFARA

HN

MARMORS Arb 5

OX

AIVA Lb 1423

LS

Arguments ir viens no pirmajiem R.Adermie 58 pēcnācējiem un palicis pēdējais R.Adermie dēls vaislā. R.Adermie 58 tēvs Calido I ir ievērojams konkūra vaislinieks (12. vieta WBFSH reitingā 2009. g.), kura pēcnācēji jau ir nopelnījuši ap 4.5 miljonus eiro un šī summa joprojām turpina pieaugt. Calido pēcnācēji gūst panākumus gan stila maršrutos savas klasiskās lēciena tehnikas, labo lēkšu un jājamības dēļ, gan tiem piemīt kapacitāte lielajam sportam. Savukārt, māte M.Adermie 9 pati startējusi starptautiskā līmenī ar jātnieci Lauren Hough (ASV) ar vārdu La Belle de Jour. Kopumā R.Adermie 58 mātes ģimene vērtējama kā izcili veiksmīga sportā – starptautiskā līmenī startējuši 3 ķēves Adermie tiešie pēcnācēji, tai skaitā Dadermie īstā māsa Gadermie, kā arī virkne pēcnācēju nākamajās paaudzēs. R.Adermie 58 pats piedalījies konkūra sacensībās līdz 140cm, kā arī 3 gadus izmantots vaislā, tika atzīts kā ērzelis arī Dānijā. Mātes izcelsme saistās ar Zilupes zirgaudzētavu un tās Kaļiņingradas izcelsmes ērzeļiem Goldfišu un Vdumčiviju. Argumentam kopš 2009. gada dzimuši 17 pēcnācēji.

Dzimis: 10.04.2005 Audzētājs: ZS Akmeņlauki Īpašnieks: Kristīne Ozola Kontakti: tālr. 26483588 16

Izmēri (2007): 172 - 188 - 22 Darbaspējas: 8.5 - 8 - 8.5 - 8.5 = 33.5 Eksterjers: 8.5 - 8.5 - 7.5 - 7 - 7 - 7 - 9 = 54.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanāsAROMĀTS HL265

DE210010899

HL

2004 Nr. 8

ACORD II 1987, Vācija

ACORADO I Vācija 1994 bērs

HL

CAPITOL I 1975, Vācija

GINIE Vācija 1992 bēra

HL

Alfons Ra un Yuri Mansuri

18

DOREEN III 1989, Vācija

LAUSCHERIN 1974, Vācija

AHORN Z HL

HL

HL

RIBECKA

HL

CORRADO I

HL

St.Pr.St. GLORIA II

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

SACRAMENTO SONG HL

HN

EMITA

XX HL

ALME Z

SF

HEUREKA

HL

CALYPSO I

HL

GERLIS

HL

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

RAMIRO Z

HL

SONJA

HL

CORPORAL

HL

RETINA

HL

MAXIMUS

HL

VASE

HL

SICAMBRE

XX

EASTERN GALA

XX

COLONEL

HL

VOLTE

HL

Arums un Stanislav Cherednikchenko


Aromāta tēvs Acorado I - sava gada ērzeļu darbaspēju pārbaudes uzvarētājs, augstu novērtēts kā konkūra vaislinieks, lai gan vairāk devis iespaidīgus jaunzirgus nekā lielā sporta zvaigznes. Labākais rezultāts WBFSH ērzeļu reitingā - 25.vieta 2012.gadā. Aromāts ir viens no pirmajiem Acorado pēcnācējiem. Mātes tēvs Capitol I - leģendārs konkūra vaislinieks. Aromāts izmantots vaislā kopš 2004.g. un pārsteidzošā kārtā pierādījis sevi kā pasaules klases iejādes vaislinieks, par spīti savai konkūra izcelsmei. 2019.gadā Aromāts ierindojies WBFSH reitinga iejādes ērzeļu reitinga 27.vietā, un ir vienīgais ērzelis ar konkūra izcelsmi pirmajā četrdesmitniekā. Pēcnācējiem raksturīgas labas gaitas, īpaši rikši, spēcīgs lēciens ar teicamu tehniku, ātriem refleksiem. Jāņem vērā, ka talantīgākie bērni eksportēti vēl pirms jaunzirgu darbaspēju pārbaudes. Ērzeļi ir lielāki, izteiksmīgāki; meitas viegla tipa, vidēja auguma. Temperamentīgi, jūtīgi, piemēroti pieredzējušiem jātniekiem. Sertificēti dēli Alfanss, Alibi, AlteiRadim (eksportēts). Jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2020” gan trīsgadīgo, gan četrgadīgo ķēvju klasē uzvaras izcīnīja Aromāta meitas Alba un Albervilla (arī Best in Show), izceļoties ar savu moderno tipu, plastiskajām gaitām un spēcīgo lēcienu. Aromāts ir pašlaik labākais iejādes zirgu producētājs Austrumeiropā. Starptautiskā līmenī iejādē startē Arums, Arlekino, Aramis-N, Anilīns, Avanss, Asteriks, no četriem labākajiem Latvijas šķirnes iejādes zirgiem WBFSH reitingā 2019. gadā trīs bija Aromāta dēli. Tomēr arī konkūra zirgi startē starptautiskā līmenī - Alfons Ra (dzimis Igaunijā; sākumā ar Rein Pill, kopš 2019.g. startē Global Champion Tours līmenī ar Yuri Mansur), Artas (dzimis Lietuvā, 160cm ar Kullo Kender), Alibi (160cm), Aleja (140cm) u.c.

Artas un Kullo Kender Avanss - labākais Latvijas šķirnes zirgs pasaules iejādes reitingā - 77. vieta pasaulē 2020. Avanss arī savulaik veiksmīgi pārstāvēja Latvijas šķirni Pasaules jaunzirgu čempionātā sešgadīgo zirgu konkurencē. Vidējā Balvā I Baltkrievijā viņa tiešais brālis startē Avanss II, bet Avanss III un Avanss IV un tiešā māsa Arabika piedalījušies starptautiskās sacensībās iejādē jaunzirgiem. Arums - startē Lielās balvas līmenī Krievijā ar dažādiem jātniekiem. Labākais rezultāts starptautiska līmeņa sacensībās - 75.260 % Lielās Balvas brīvās izvēles programmā (Minska, 2020).

Artas - Baltijas “kopražojums”, Lietuvā audzēts Aromāta dēls, kas startē zem Igaunijas karoga ar jātnieku Kullo Kenderu. 2005.gadā dzimušā Baltijas Hanoveru ciltsgrāmatas kastrāta augstākie sasniegumi ir piedalīšanās Pasaules kausa finālā, kvalificējoties arī t.s. III finālam (25 labākie), un uzvara Tallinas Six-Bar sacensībās 2015.gadā. Alfons Ra - Igaunijā dzimis Aromāta dēls, kas pašlaik startē CSI5* (augstākā līmeņa sacensības pasaulē) ar Brazīlijas jātnieku Yuri Mansur. Pirms tam ar Rein Pill bija viens no vadošajiem zirgiem FEI Centrāleiropas zonā.

Dzimis: 20.03.1999 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: SIA Burtnieku Zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29231399 (Ilona), horse.burtnieki@gmail.com

Hanna Karasiova un Arlekino

Izmēri (2004): 166 - 190 - 21 Darbaspējas: 7 - 8 - 9 - 10 = 34 Eksterjers: 9 - 9 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: 1200 EUR 19


AVATAR LS1926

LV001000003643

LS

2020

Nr. 254

HL256 AROMĀTS 1999, Vācija

LS1843 ALIBI Druvas, Allaži 2007 bērs

LS

Druvas, Allaži 2011 sirma

LS

HL

LS5358 LA LOMA 2001, Druvas, Allaži LS HL280 ACOBAT III 1991, Vācija

LS6679 AZU

ACORADO I

HL

L4938 ZAMBEZI 1995, Druvas, Allaži LS

HL

GINIE

HL

LOBBY B HL242

HL

LORINDA LS5265

LS

ATHLET Z

HN

TSCHITA

HL

ZEVS II Ang86

XX

VALDIVIJA H283

HN

ACORD II

HL

DOREEN XIII

HL

CAPITOL I

HL

LAUSCHERIN

HL

LORD

HL

AHNE

RZ

LEAR H190

DWB

GERDA L4644

LS

ALME Z

SF

GOLFAMT

HN

CAPITAL I

HL

St.Pr.St. ORUNA

HL

3143 SAJAN

XX

4342 ZAGORNAJA

XX

VDUMČIVIJ H140

HN

INFANTĒRIJA H212

HN

Avatar tēva Alibi tēvs Aromāts ir pašlaik viens no vadošajiem vaisliniekiem Baltijas reģionā, kura pēcnācēji ir konkurētspējīgi gan augstākā līmeņa iejādē, gan konkūrā. Alibi māte La Loma ir iekšaudzēta uz Ladykiller xx caur Lobby B un Lear, īstā māsa vaislas ērzelim Leopolds LS1850. Alibi ir viens no nedaudzajiem Aromāta dēliem, kas bijis pieejams lecināšanai Latvijā; traumas dēļ nav piedalījies sacensībās. Māte Azu cēlusies no Acobat III, kas Latvijā aizvadīja savu mūža nogali, atstājot talantīgus sporta zirgus un vaislas materiālu, un Angļu pilnasiņu ērzeļa Zevs II. Māte pārstāv daudzskaitlīgu ķēvju ģimeni, kas sākusies ar no Kaļiņingradas ievesto anglohanoveras ķēvi Infantēriju. un tālāk izkopta Ivetas Janelsiņas zirgaudzētavā. Valdivija H283 atstājusi iejādes zirgu (startējis Vidējā Balvā) un vaislas ērzeli Rends L1505. Avatar ir liels, iespaidīgs ērzelis ar kvalitatīvu izcelsmi, bet traumas dēļ darbaspējas nav pilnībā novērtējamas.

Dzimis: 20.03.2016 Audzētājs: Iveta Janelsiņa Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 20

Izmēri (2020): 175 - 192 - 22 Darbaspējas: 8 - 9 - 9 Eksterjers: 8 - 9 - 7 - 8 - 7 - 5 - 8 = 52 Lecināšanas maksa: 300 EUR


AVELINUS C LS2093

LV001900000415

LS

2015

Nr. 479

ARGENTINUS 1980, Vācija

OL10 AVELLYNUS Vācija 1992 bērs

OLD

CORTEZ elite 1981, Vācija

ZV1 CORDESINE Zviedrija 1999 bēra

FUROSY 1986, Vācija

SWB

ZV2 RASSASINE elite 1987, Zviedrija

ARGENTAN HN

OLD

HL

DORLE

HN

FURIOSO II

SF

GRISELDIS

OLD

COR DE LA BRYERE

SF

OHLALA

HL

STANFORD SWB

HN

LA COCETTE

SWB SWB

ABSATZ

HN

WORMS

HN

DUDEN II

HN

WINTERROSE

HN

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

URGAST

OLD

GRITISSA III

OLD

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

RONALD

HL

INIS II

HL

ANART

SWB

RAVENA

SWB

UTRILLO

HN

LARKENDA II

SWB

Avelinus C tēvs Avellynus (Argentinus - Furioso II) ir sertificēts Vācijā, veiksmīgi pabeidzis 100 dienu darbaspēju pārbaudi Redefinā, iegūstot 1.vietu konkūrā un labu vērtējumu arī iejādē. Latvijā Avellynus izmantots vaislā 2008.-2015.g., iegūstot 46 pēcnācējus, kuri startē gan konkūrā (Avellyna, Akvelīns), gan iejādē. Māte Cordesine pārstāv panākumiem bagāto Zviedru siltasiņu ģimeni F4, kas Latvijā izkopta z/s “Zviedru Birzes zirgi”. Holšteinas ērzelis Cortez atstājis lielu ietekmi Zviedrijā, dodot gan izcilus sporta (iejādes un konkūra), gan vaislas ķēves. Par to viņam piešķirts tituls “Elites ērzelis”. Mātes māte ir elites ķēve Rassasine, māte vaislas ērzeļiem un konkūra zirgiem Irasir un Querides. Cita Rassasines meita Cairasine devusi KS Coradina (2007, T Corlensky G), Pasaules kausa fināla un Eiropas čempionāta Gēteborgā dalībnieci, kas joprojām startē 160 cm līmenī ASV. Avelinus C kopš 2016.gada dzimuši 6 pēcnācēji.

Dzimis: 22.05.2011 Audzētājs: Anita Blauberga Īpašnieks: Anita Blauberga Kontakti: tālr. 29411829

Izmēri (2013): 156 - 178 - 18 Darbaspējas: 7 - 8 - 8 - 7 = 30 Eksterjers: 8 - 7 - 7 - 8 - 7 - 8 - 9 = 54 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 21


BORDO LS 2257

LV001000003565

LS

2019

Nr. 424

BACARDI 2004, Vācija

LS2329 BAIRONAS Lietuva 2012 sirms

HN

OLD

HN

L1564 GRĀDS 1996, Tērvetes z/a

LS6258 GABIJA Burtnieku z/a 2005 bēra

LS7558 LORA 2008, Lietuva

BALOU DU ROUET

LS

LS

LS6188 MOZAĪKA 2001, Burtnieku z/a LS

OLD

JOVENA

OLD

LORDANO

OLD

LIHAJA-LIRIKA

LS

GUIDO H199

KW

DAUGAVA H405

HN

MACHO KWPN11

KW

AMAZONE L4545

LS

BALOUBET DU ROUET

SF

GEORGIA

OLD

ARGENTINUS

HN

St.Pr.St. JONATE IV

OLD

LORDANOS

HL

HERA XXIII

HL

LAVAŠ

LS

HIMERA TR161

TR

VOLTAIRE Pref

HN

THERA Keur

KW

DIDZIS H152

HN

VĀRAVA H243

HN

INDORADO

HL

HORETH

KW

ABSINTH H206

HN

DONA L3224

LS

Bordo tēvs Baironas ir jauns, Lietuvā audzēts Baltijas Hanoveru ciltsgrāmatas ērzelis. kas pašlaik startē starptautiskās sacensībās maršrutos līdz 135 cm ar brāļiem Petraišiem. Viņa tēvs Bacardi savu sporta karjeru līdz pat GP līmenim (labākais rezultāts 4.vieta Šauļu GP) uzsāka Lietuvā ar Matas Petraitis, 2014. gadā tika pārdots un ar labiem rezultātiem startēja līdz pat CSI4* GP maršrutiem ar Marku Betingeru. Bacardi karjeras augstākais punkts bija uzvara “Sires of the World Grand Prix” Lanakenā, 2015.gadā un augstākais sasniegums pasaules reitingā -108. vieta 2014. gadā. Pēc sporta karjeras beigām Bacardi atgriezies Lietuvā kā vaislas ērzelis. Baironas māte Lora cēlusies no vēl viena veiksmīga Petraišu ģimenes sporta zirga Lordanos, ar ko Kristupas Petraitis divreiz startējis Eiropas čempionātā jaunajiem jātniekiem un uzsācis startus lielajos maršrutos, un Zilupē audzētas ķēves Ļihaja-Lirika. Bordo māte nāk no Burtnieku zirgaudzētavas. Gabijas tēvs Grāds un viņa tēvs Guido veiksmīgi startējuši starptautiskās sacensībās līdz 150 cm. Bordo ir elegants, garkājains, viegla tipa ērzelis ar lielu lēciena kapacitāti. Piedalījās Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2019” un ieguva III vietu 3gv kastrātu/ērzeļu konkurencē, uzrādot vislabāko vērtējumu par lēcienu - 9 balles - savā klasē.

Dzimis: 26.05.2016 Audzētājs: ZS Akoti Īpašnieks: ZS Akoti Kontakti: tālr. 29439792 (Vija) 22

Izmēri (2019): 169 - 186 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 7 - 8.2 - 8.6 = 31.8 Eksterjers: 8.4 - 8 - 7.4 - 7.2 - 7.6 - 7.2 - 8.6 = 54.4 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


CAIROS LS1898

LV001000001820

LS

2015

Nr. 437

CAPITOL I 1975, Vācija

HL273 CENTURYO Vācija 1991 sirms

HL

LS6220 CAIRASINE Zviedru Birzes zirgi 2002 bēra

URIOSA 1985, Vācija

CARDENTO 1992, Vācija

LS

ZV2 RASSASINE 1987, Zviedrija

CAPITANO HL

HL

HL

FOLIA

HL

CANTARES

HL

KARMENSIN

HL

CAPITOL I

HL

B-ESTELLE

HL

STANFORD SWB

HL

LA COCETTE

SWB SWB

CORPORAL

HL

RETINA

HL

MAXIMUS

HL

VASE

HL

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. GERMANISTIN

HL

URIOSO

SF

UHRENDORF

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

LORD

HL

RESTELLE

HL

ANART

SWB

RAVENA

SWB

UTRILLO

SWB

LARKENDA II

SWB

Cairos tēvs Centuryo 3 gadu vecumā absolvēja ērzeļu darbaspēju pārbaudi ar 121 punktu un ierindojās 3. vietā no 28 dalībniekiem. 5 gadu vecumā kvalificējās Bundesčempionātam, pēc tam veiksmīgi startējis S ranga sacensībās. Arī Vācijā dzimušie pēcnācēji startējuši starptautiskās sacensībās (Comtesse 113 u.c.). Centuryo tēvs Capitol I ir viens no labākajiem konkūra vaisliniekiem. Uriosa – māte vēl diviem atzītiem ērzeļiem, pārstāv augstvērtīgo 18A2 ģimeni. Centuryo tika izmantots vaislā 2008.-2011.g. (kritis 2011. g.). Māte Cairasine pārstāv panākumiem bagāto Zviedru siltasiņu ģimeni F4, kas Latvijā izkopta z/s “Zviedru Birzes zirgi”. Cairasine devusi KS Coradina (2007, T Corlensky G) - Pasaules kausa fināla un Eiropas čempionāta Gēteborgā dalībnieci, kas joprojām startē 160cm līmenī ASV. Mātes māte ir elites ķēve Rassasine, māte vaislas ērzeļiem un konkūra zirgiem Irasir un Querides. Cardento - Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs un sevi pierādījis vaislinieks - jau ilgstoši atrodas WBFSH konkūra ērzeļu Top 10 un vairākus gadus ir vadošais konkūra vaislinieks Zviedrijā, kur izmantots visvairāk. Cairos ir moderna sporta tipa ērzelis, sauss, garkājains. Enerģisks, ar plašām gaitām, ļoti labu lēciena tehniku. Startējis starptautiskos jaunzirgu maršrutos līdz 130 cm. Labākais rezultāts - 5. vieta CSIYH1* - Tallinn 2018 (125-130 cm). Līdz šim iegūts viens pēcnācējs.

Dzimis: 14.06.2012 Audzētājs: ZS Zviedru Birzes zirgi Īpašnieks: Sergejs Bertaitis Kontakti: tālr. 28381777

Izmēri (2015): 168 - 187 - 20 Darbaspējas: 8 - 8 - 8.4 - 9.2 = 33.6 Eksterjers: 7.4 - 7.8 - 7 - 6.8 - 7 - 7 - 9 = 52 Lecināšanas maksa: 500 EUR 23


CAPRIANO LS2323

DE210153699

HL

2018

Nr. 507

CORRADO I 1985, Vācija

COROFINO I Vācija 1989 sirms

HL

CAPITANO 1968, Vācija

TYPE Vācija 1981 sirma

St.Pr.St. VALESKA IV 1983, Vācija

HL

MOEREL 1975, Vācija

COR DE LA BRYERE HL

HL

HL

SOLEIL

HL

FERNANDO I

HL

OPTION

HL

CORPORAL

HL

RETINA

HL

TUMBLED HL

SF

UNDINE

XX HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

CAPITOL I

HL

KUERETTE

HL

FARNESE

HL

COCONELLA I

HL

LORD

HL

St.Pr.St. GOLDA

HL

COTTAGE SON

XX

GIMARA

HL

RAMZES

AA

DOLLI

HL

PANDOFELL

XX

FAIR POLLY

XX

FRUSTRA II

HN

PALME

HL

Capriano ir Holšteinas ērzelis, kas sertificēts un 2002.-2004. g. izmantots Beļģu siltasiņu (BWP) šķirnē. Capriano tēvs Corofino - gan pats augstākā līmeņa konkūra zirgs, gan izcils konkūra vaislinieks, starp kura pēcnācējiem ir arī Pekinas Olimpisko spēļu dalībnieks Russel (Capučino H227), kas jaunībā izmantots vaislā Latvijā. Capitano pazīstamākais pēcnācējs ir Capitol I - līnijas dibinātājs Holšteinas šķirnē. Capriano Beļģijā trijos gados atstājis samērā nedaudzus pēcnācējus (ap 40), bet starp tiem 2019. gada Eiropas čempionāta trīscīņā (3* līmenis) 8. vietas ieguvējs El Kazir, kā arī Grand Prix līmeņa konkūra zirgs Enya van de Wateringhoeve. Enyas dēls Izzy van Picobello (no Cicero) ar jātnieku Bertramu Allenu ieņēma 141. vietu 2017. g. WBFSH konkūra zirgu reitingā. Latvijā ērzelis ievests 2018.g., 2019.g. dzimuši pirmie divi kumeļi. Vairāk informācijas par ērzeli var atrast www.pacekaleji.com/erzeli

Dzimis: 15.02.1999 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Hans Herbst Kontakti: tālr. 26497430 (Liene) 24

Lecināšanas maksa: 200 EUR


CAPTAIN LS 1738

LV042089550040

LS

2008

Nr. 300

Vācija 1998 bērs

HL

LS

HL

E-LEICA 1990, Vācija H224 PIKARDS 1992, Vācija

LS5537 PIKARDA Oktes muiža 1995 ruda

CALYPSO II

CONTENDER 1984, Vācija

HL247 COLIBRI

HL

HN

L4875 DIGRA 1995, Oktes muiža

GOFINE

HL

CICERO

HL

TALINA

HL

PICARD

HN

WOCRETIA

HN

DEPOZĪTS L1372 LS

HL

GOLDA L4238

LS LS

COR DE LA BRYERE

SF

TABELLE

HL

RAMIRO Z

HL

CITA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. LIGUSTRA

HL

LATINO

HL

LACHDROSSEL

HL

PIK KOENIG

HN

GABY

HN

WORLD CUP II

HN

EGUINA

HN

DEMOSFENS II H127

HN

PALMA L1878

LS

GULSĀRS L1051

LS

LIRA L3454

LS

Captain tēvs Colibri startējis konkūra maršrutos līdz 130cm, kā arī atstājis pēcnācējus ar labām darbaspējām. Iejādē Lielās Balvas līmenī Vācijā startējis dēls Kompass (ar Zintu Lāci), konkūrā līdz 130 cm veiksmīgi startējuši Korlandos, Krokoss. Contender ir viens no Holšteinas šķirnes ievērojamākajiem ērzeļiem, kura pēcnācēji (izcilākie - Checkmate, Carlo, Montender, Chiara) sacensību godalgās nopelnījuši vairāk kā 11 miljonus eiro, Vācijā vien sertificēti vairāk kā 120 viņa dēli. Contender ir izteikti universāls vaislinieks; viņa dēls Contendro jau 5 gadus ir 1.vietā WBFSH trīscīņas ērzeļu reitingā, un dēli Contango un Continue ir vieni no retajiem konkūra izcelsmes ērzeļiem, kas ir figurējuši arī iejādes ērzeļu reitingā. Mātes tēvs Pikards startējis starptautiskās sacensībās maršrutos līdz 140 cm. Picard – 1979. g. Hanoveras ērzeļu skates uzvarētājs, kurā apvienotas tā laika labākās konkūra līnijas – Pik Konig, Gotthard un Frustra II. Digras izcelsmē Latvijas sava laika labākie sporta vaislinieki - Demosfēns, Potenciāls, Ludolfs, Referāts. Pikarda pieder Skaidrītes Lsb 68 ģimenei, kas kopš 1935.gada audzēta Oktes zirgaudzētavā. Captain vaislā izmantots samērā maz, 2009.-2019.g. iegūti 13 pēcnācēji.

Dzimis: 29.03.2004 Audzētājs: SIA Oktes muiža Īpašnieks: Guntars Sūniņš Kontakti: tālr. 28616485

Izmēri (2008): 169 - 191 - 21.5 Darbaspējas: 7 - 7.5 - 8 - 7.5 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 7.5 - 8 - 8 = 53.5 Lecināšanas maksa: 100 EUR 25


CARAOKI HL269

DE421000294803

HL

2005

Nr. 209

CALETTO II 1978, Vācija

CARETINO Vācija 1985 bērs

HL

CAPITOL I 1975, Vācija

HAPPY GIRL Vācija 1993 sirma

ISIDOR 1972, Vācija

HL

VEILCHEN 1983, Vācija

COR DE LA BRYERE HL

HL

DEKA

HL

METELLUS

HL

CORBALA

HL

CAPITANO HL

HL

SF

HL

FOLIA

HL

LANDMEISTER

HL

GUDRUN

HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

CONSUL

HL

OEKONOMIE

HL

MARINUS

HL

NACHTSBLÜTE

HL

ALDATO

HL

UNNA

HL

CORPORAL

HL

RETINA

HL

MAXIMUS

HL

VASE

HL

LIGUSTER

HL

VASE

HL

TIN ROD

XX

UNKEL

HL

Caraoki ir Holšteinas šķirnes ērzelis ar ļoti labu konkūra izcelsmi Caretino/Capitol I. Caretino ir izcils konkūra vaislinieks - 2010.gada WBFSH reitingā atradās augstajā 4. vietā pasaulē pēc pēcnācēju panākumiem konkūrā, un viņa zināmākie dēli vaislā ir Casall un Carpaccio. Arī Capitol I ir konkūra leģenda - tēvs Cento, Cardento, Carthago, Indoctro, Cassini I-II, Clearway, Carano u.c. Caraoki ticis trenēts iejādei un konkūram, piedalījies konkūra sacensībās jaunzirgu konkurencē. 2011.-2013. g. atradies ārpus Latvijas, aktīvāk izmantots vaislā kopš 2013. g. Sacenībās vislabāk sevi parādījusi Conquesta (Grand Prix ar Andi Vārnu un Kristapu Neretnieku, tagad startē 130cm līmenī Itālijā), vairāki startējuši nacionāla līmeņa sacensībās. Sertificēti dēli Caskad Viktor (MT Sir Shostakovich xx, eksportēts), Canils (MT Neapoļ, eksportēts), Ceszar (MT Lasino). Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle 2019” Ceszar ieguva I vietu starp 3 gadus veciem ērzeļiem/kastrātiem.

Dzimis: 20.04.2003 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Sandra Karisa Kontakti: tālr. 29552155 26

Izmēri (2005): 166 - 193 - 22 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 9 = 31 Eksterjers: 8 - 8.2 - 7.1 - 7 - 9 - 7.5 - 8 = 54.8 Lecināšanas maksa: 350 EUR/pēc vienošanās


CATALINO LS1672

LV039199850004

LS

2005 Nr. 211

CALIDO I 1991, Vācija

HL250 CALLIANO Vācija 1997 bērs

HL

GESS II 1990, Krievija

LS5575 GEVA Agates 1999 bēra

S-RAMINA 1980, Vācija

LS

L4466 VĒSMA 1984, GNP

CALETTO I HL

HL

XX

BARONESSE VII

HL

RAMIRO Z

HL

FRIEDE

HL

SEMESTR

XX

GANNA

XX

AKORDS L1122 LS

HL

VIRSMA L2135

LS LS

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

CORIANDER

HL

KOLETT

HL

RAIMOND

HL

VALINE Z

HL

HETMAN

HL

ILONA

HL

3004 EFFEKT

XX

4047 STJUARDESSA

XX

2956 BALTO

XX

GEIŠA

XX

GAIDIS Lb 573

LS

AIZA

LS

VIVATS T5

TR

JUGLA Lb 1212

LS

Catalino tēvs Calliano cēlies no Calido I x Ramiro Z un ir pēcnācējs Vācijas 1962. gada čempionei un starptautiska līmeņa konkūra zirgam Ilonai. ). Calido I - izcils konkūra vaislinieks, kura pēcnācēji jau ir nopelnījuši ap 4.5 miljonus eiro un šī summa joprojām turpina pieaugt. Calido pēcnācēji gūst panākumus gan stila maršrutos savas klasiskās lēciena tehnikas, labo lēkšu un jājamības dēļ, gan tiem piemīt kapacitāte lielajam sportam. Calliano ilgi tika izmantots vaislā un bija viens no vadošajiem Latvijas vaislas ērzeļiem pēc pēcnācēju kvalitātes. Lai gan sertificēti vairāki viņa dēli, pašlaik pieejami tikai Catalino un Kapteinis Cukurs. Catalino īstā māsa Ceta (dz. 2005) Zviedrijā startējusi līdz 130 cm bez soda punktiem. Catalino startējis starptautiskās sacensībās līdz 140 cm, viņa lielākais panākums ir 2.vieta Tallinn CSI2*-W Six Bar sacensībās 2013. gadā. Veiksmīgi piedalījies konkūra un iejādes sacensībās (līdz II shēmai) ar amatieriem un junioriem. Labdabīgs, mierīgs. Izteikts, diezgan masīvs ērzeļa tips, korekts eksterjers. Vaislā Catalino izmantots maz. 2006. gadā iegūti 3 pēcnācēji no vidējas kvalitātes ķēvēm, kam Catalino uzlabojis gan pēcnācēju eksterjeru, gan darbaspējas, salīdzinot ar mātēm, bet nākamie pēcnācēji iegūti tikai 2018. g.

Dzimis: 06.05.2003 Audzētājs: Andra Šteinberga Īpašnieks: Sergejs Bertaitis Kontakti: tālr. 28381777

Izmēri (2015): 171 - 202 - 22.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 7 - 8 = 29 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: 350 EUR 27


CASALITTO

DE431310771316

HN

2020

Nr. 252

CASALL 1999, Vācija

CASALLCO Vācija 2011 bērs

HL

GROSSO Z 1983, Vācija

GRETL E Vācija 1999 bēra

ZELDA IV 2007, Vācija

WE

PASADENA 1991, Vācija

CARETINO HL

HL

KIRA XVII

HL

CONTENDER

HL

MARLI

HL

GOLIATH Z HN

WE

HL

RZ

FUCHSIN G

HN

POLYDOR

WE

FIONA

WE

CALETTO II

HL

ISIDOR

HL

LAVALL I

HL

MALTIA

HL

CALYPSO II

HL

GOFINE

HL

CARTHAGO

HL

ZIONA

HL

GRAF GOTTHARD Z

HN

HEUREKA Z

HL

FURIOSO II

SF

LISSABON

HN

PILATUS

WE

FATA MORGANA

WE

FRUEHLINGSBALL

WE

ANKE

WE

Casalitto tēvs Casallco ir jauns, daudzsološs konkūra vaislinieks - ērzeļu darbaspēju pārbaudē ieguva 10 balles par brīvo lēcienu, šobrīd startē maršrutos līdz 145cm, izceļas arī ar savu moderno tipu un eleganci. Apvienā savā izcelsmē konkūra leģendas Casall, Contender un Carthago. Casall - viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem, kurš 2008.2016.g. atradās WBFSH konkūra zirgu reitinga augšgalā (piecus gadus - pirmajā desmitniekā), kā arī pierādījis sevi kā izcilu vaislas ērzeli - 2018.-2019.g. atrodas III vietā WBFSH konkūra vaislinieku reitingā. Grosso Z visvairāk pazīstams kā izcilā Goldfever - viena no pasaules labākajiem konkūra zirgiem - tēvs, bet devis arī virkni citu konkūra un arī augstākā līmeņa iejādes zirgu. Casalitto pārstāv arī ļoti rezultatīvu ķēvju ģimeni - Pasadena devusi vienu starptautiska līmeņa konkūra zirgu (Angelli no Acord II), Fiona - trīs (Paola, Platin E un Polarwind - visi no Polydor), bet Anke - divus (Fidelia un Falkland - abi no Fruehlingsball). Casalitto ir kompakta uzbūve ar labu muskulatūru, korektām kājām. Pirmais Casalitto kumeļš dzimis 2020.gadā.

Dzimis: 30.03.2016 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 28

Izmēri (2020): 166 - 196 - 22 Darbaspējas: 9 - 8 - 7 - 8 = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 = 55 Lecināšanas maksa: 500 EUR


CESANO II LS2330

DE321210168497

HL

2018

Nr. 470

CALETTO II 1978, Vācija

CARETINO Vācija 1985 bērs

HL

LORD 1967, Vācija

St.Pr.St. TAURA Vācija 1993 bēra

ISIDOR 1972, Vācija

HL

MALTIA 1975, Vācija

COR DE LA BRYERE HL

HL

HL

DEKA

HL

METELLUS

HL

CORBALA

HL

LADYKILLER

XX

VIOLA

HL

RAIMOND HL

SF

DULDIGE

HL HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

CONSUL

HL

OEKONOMIE

HL

MARINUS

HL

NACHTSBLÜTE

HL

ALDATO

HL

UNNA

HL

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

COTTAGE SON

XX

RICARDA

HL

RAMZES

AA

INFRA

HL

KORENBLEEM

XX

ZULIA

HL

Cesano II ir Vācijā sertificēts un izmantots Holšteinas šķirnes ērzelis, piederējis Holšteinas zirgu audzētāju asociācijai (Holsteiner Verband). Viņa tēvs Caretino ir izcils konkūra vaislinieks - 2010.gada WBFSH reitingā atradās augstajā 4.vietā pasaulē pēc pēcnācēju panākumiem konkūrā, un viņa zināmākie dēli vaislā ir Casall un Carpaccio. Cesano II ir tuvu radniecīgs Casall - abiem ir viens tēvs un kopīga mātes māte Maltia, tikai Casall mātes tēvs ir Lavall I - Ladykiller mazdēls. Casall - viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem, kurš 2008.-2016.g. atradās WBFSH konkūra zirgu reitinga augšgalā (piecus gadus - pirmajā desmitniekā). Cesano II pats lecis S klases maršrutus, arī divi viņa īstie brāļi (Crocodile Dandy un Conally) startējuši starptautiskā līmenī. Vācijā atzīti ērzeļi ir divi viņa brāļi - Cesano I (no Caretino) un Ringo Starr (no Ricardo). Cesano 100 dienu ērzeļu darbaspēju pārbaudi veica, ierindojoties 3.vietā konkūrā un 6.vietā kopvērtējumā. Vācijā iegūti ap 150 pēcnācēji, no tiem ap 100 startējuši sacensībās. Konkūrā visaugstākos rezultātus sasniedzis Cerano 19, kas startējis Global Champions Tour līmenī, bet vēl vairāk kā 10 pēcnācēji startē maršrutos līdz 145cm. 2016.g. WBFSH konkūra reitingā atradās trīs Cesano pēcnācēji. Dēls Cesano H startē 3* līmenī trīscīņā. Latvijā pirmie kumeļi dzimuši 2019.g. Šobrīd iegūti jau 30 pēcnācēji. Tie ir glīti, ar labām kustībām.

Dzimis: 29.05.1997 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: SIA Burtnieku zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29231399 (Ilona), horse.burtnieki@gmail.com

Lecināšanas maksa: 500 EUR

29


CESZAR LS2321

LV001000003755

LS

2019

Nr. 493

CARETINO 1985, Vācija

HL269 CARAOKI Vācija 2003 bērs

HL

LASINO 1991, Vācija

LS7519 SZELINA F Vācija 2002 sirma

HAPPY GIRL 1993, Vācija

HL

CALETTO II HL

HL

HL

St.Pr.St. NORIELLA S 1998, Vācija HL

HL

ISIDOR

HL

CAPITOL I

HL

VEILCHEN

HL

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. ARINA

HL

CORRADO I UNDRA II

HL HL

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

METELLUS

HL

CORBALA

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

LANDMEISTER

HL

GUDRUN

HL

LADYKILLER

XX

WARTHBURG

HL

CAPITOL I

HL

St.Pr.St. SVETTANA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

CALVADOS II

HL

IMONA

HL

Ceszar tēvs Caraoki ir Holšteinas šķirnes ērzelis ar ļoti labu konkūra izcelsmi Caretino/Capitol I. Caretino ir izcils konkūra vaislinieks - 2010. gada WBFSH reitingā atradās augstajā 4. vietā pasaulē pēc pēcnācēju panākumiem konkūrā, un viņa zināmākie dēli vaislā ir Casall un Carpaccio. Arī Capitol I ir konkūra leģenda - tēvs Cento, Cardento, Carthago, Indoctro, Cassini I-II, Clearway, Carano u.c. Interesanti, ka visiem Ceszar priekštečiem - Caraoki, Lasino un Corrado I - mātes ir Capitol I meitas. Szelinas F māte Noriella devusi zirgu HFG Chantilly (no Cassini I), kas startē Grand Prix līmenī konkurā Brazīlijā, bet Szelinas īstais brālis Silver Flow startējis 140 cm FEI Junioru/Jauno jātnieku maršrutos. Māte Szelina F ir startējusi iejādes sacensībās un devusi piecus pēcnācējus. No tiem divi vecākie - Candolino (no Cristo) un Christmas Star (no Chacco Blue) startē konkūrā līdz 130cm, bet šobrīd sešgadīgais Caskadell (no Caraoki) līdz 110 cm. Ceszar ir jauns, sportisks ērzelis ar ļoti vieglām, elastīgām gaitām un vieglu, koordinētu lēcienu. Ceszar izcīnīja I vietu 3 gadus veco ērzeļu/kastrātu klasē Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2019”.

Dzimis: 26.06.2016 Audzētājs: SIA Princis Īpašnieks: Rasma Gertmane Kontakti: tālr. 28632666 30

Izmēri (2019): 164 - 185 - 21 Darbaspējas: 7 - 7 - 8.4 - 8.2 = 30.6 Eksterjers: 8.4 - 8.2 - 7 - 7 - 7.6 - 7 - 8.6 = 53.8 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


CHADLER LS2319

DE418180073414

OLD 2017

Nr. 457

CHACCO-BLUE 1998, Vācija

CHACCATO Vācija 2010 bērs

HN

ARMITAGE 1998, Vācija

OL 1 ARMINA Vācija 2003 ruda

STAMYTA 2006, Vācija

OLD

KAVALA 1986, Vācija

CHAMBERTIN MB

HN

CONTARA

OLD

MB

STAKKATO

HN

MISSI

HN

ARGENTINUS HN

HL

HN

FARINA elite

OLD

RAMINO

WE

KATJA

OLD

CAMBRIDGE

HL

DESIREE VII

HL

CONTENDER

HL

GOLDAHRA II

MB

SPARTAN

HN

PIA

HN

MYTENS

XX

ADDA

MB

ARGENTAN I

HN

St.Pr.St. DORLE

HN

GRANNUS

HN

FATIMA

OLD

RAMIRO Z

HL

DOMBUCHE

HN

ZEUS

SF

KUNDI V

OLD

Chadler tēvs Chaccato ir jauns, perspektīvs vaislas ērzelis Vācijā. Savā izcelsmē Chaccato apvieno Chacco-Blue, kurš jau 3 gadus atrodas WBFSH konkūra ērzeļu reitinga I vietā (pēcnācēji sakrājuši visvairāk punktus FEI sacensībās), ar mātes tēvu Stakkato, kas savukārt gadiem ir bijis Vācijas ērzeļu konkūra indeksa līderis (pēcnācēji īpaši izceļas kā jaunzirgi, stila maršrutos). Chaccato ir bijis gan talantīgs jaunzirgs (ērzeļu darbaspēju pārbaudē 9.5 par brīvo lēcienu), gan sāk sevi pierādīt Grand Prix maršrutos. Arī Chadler māte Armina nākusi no Vācijas, viņai ir 6 pēcnācēji, no tiem Lermina (T Levantos I) startē FEI maršrutos līdz 140 cm. Armitage startējis Grand Prix maršrutos, karjeras beigās arī ar junioru. Chadler ir kompakta uzbūve ar slīpiem krustiem, funkcionāli lēkši un spēcīgs lēciens. Neliela konkūra sacensību pieredze. Ērzeļa pirmie kumeļi dzimuši 2019. g.

Dzimis: 11.04.2014 Audzētājs: SIA 3 Vītolu Staļļi Īpašnieks: SIA Muflonu dārzs Auļi Kontakti: tālr. 29112796 (Juris), zirguoaze@inbox.lv

Izmēri (2017): 167 - 199 - 21 Darbaspējas: 9 - 7.8 - 8.4 - 8.4 = 33.6 Eksterjers: 8.0 - 7.6 - 7.6 - 7.2 - 7.8 - 7.8 - 8.2 = 54.2 Lecināšanas maksa: 380 EUR 31


CHAMPION DE CORD LS2324

DE421000117301

HL

2020

Nr. 508

CHAMPION DU LYS Francija 1990 sirms

SF

KARENE DU LYS 1976, Francija

MEXICO SF

SF

COR DE LA BRYERE 1968, Francija SF

AKREBI Vācija 1986 bēra

LAEKEN 1977, Francija

HL

KABANE 1973, Vācija

SF

HERTA

BWP

LARGNY

XX

DARLING DU LYS RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

GRANDIOSO HL

SF

CANDE

Geld HL

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

FLUGEL VAN LA ROCHE

HN

POLLETE

BWP

LA VARENDE

XX

DOGARESSE

XX

UN REVE

SF

VAGABONDE

SF

FOXLIGHT

XX

RANCUNE

XX

LURIOSO

SF

VESTALE DU BOIS MARGOT

SF

APALATIN

SF

ADORETTE

Geld

FOKUS II

HL

WIKINGERIN

HL

Champion de Cord ir Vācijā atzīts un ilgstoši izmantots vaislas ērzelis, kas Holšteinas audzētājiem piedāvāja interesantu out-cross alternatīvu. Viņa tēvs Champion du Lys bija viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem, daudzu Grand Prix uzvarētājs ar Ludgeru Bērbaumu, ieskaitot uzvaras Hamburgas derbijā 1998. un 2003. gadā; ērzels tiek raksturots kā ļoti veselīgs un ar milzīgu cīņas gribu apveltīts. Arī daudzi Champion du Lys pēnācēji startē augstākā līmeņa konkūrā. Champion de Cord mātes pusē ir Franču jājamzirgu (caur leģendāro Cord de la Bryere) un KWPN priekšteču Gelderlandes zirgu asinis. Savu 30 dienu ērzeļu darbaspēju pārbaudi ērzelis veica ar vidējo atzīmi 6.44 iejādē un 8.04 konkūrā. Champion de Cord startējis CSI2* Grand Prix maršrutos, guvis uzvaras maršrutos līdz 145 cm. No Vācijā dzimušiem pēcnācējiem vairāki startē maršrutos līdz 140 cm un trīscīņā līdz CIC**. Sertificēti divi viņa dēli Callington (MB, OLD, no Pilox meitas) un Champion de Night (MB, no Prinz Oldenburg meitas). Latvijā ērzelis ievests 2019.g., pirmie kumeļi dzimuši 2020.g. Vairāk informācijas par ērzeli var atrast www.pacekaleji.com/erzeli.

Dzimis: 31.03.2001 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Hans Herbst Kontakti: tālr. 26497430 (Liene) 32

Lecināšanas maksa: 350 EUR


CHAN Z LS1983

LV001900002564

HL

2018

Nr. 205

CARETINO 1985, Vācija

CARETANO Z Vācija 1992 bērs

HL

CONTENDER 1984, Vācija

CATO Vācija 1999 bēra

St.Pr.St. BRAVO 1987, Vācija

HL

St.Pr.St. ERANIA 1999, Vācija

CALETTO II HL

HL

HL

ISIDOR

HL

REICHSGRAF

HL

OFARIM

HL

CALYPSO II

HL

GOFINE

HL

LAVALL I HL

HL

St.Pr.St. URANIA

HL HL

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

METELLUS

HL

CORBALA

HL

RINALDO

HL

OPHELIA

HL

RASPUTIN

HL

HOLLE

HL

COR DE LA BRYERE

SF

TABELLE

HL

RAMIRO Z

HL

CITA

HL

LANDGRAF I

HL

MADAM

HL

FERNANDO I

HL

NONNE

HL

Chan Z tēvs Caretano Z daudzsološi sāka konkūra zirga karjeru, uzvarot pasaules jaunzirgu čempionātā Lanakenā un piedaloties Pasaules kausa finālā Gēteborgā, bet trauma pielika punktu tālakajiem panākumiem sportā. Viņa tēvs Caretino ir izcils konkūra vaislinieks - 2010. gada WBFSH reitingā atradās augstajā 4.vietā pasaulē pēc pēcnācēju panākumiem konkūrā, un viņa zināmākie dēli vaislā ir Casall un Carpaccio. Caretano Z māte Bravo ir māte arī izcilajam vaislas ērzelim Contendro I no Contender (I vieta WBFSH trīscīņas ērzeļu reitingā 2015-2019. g., 8. vieta WBFSH konkūra ērzeļu reitingā 2014.g.), tādējādi Chan Z ir viņam radniecīgs - Contender ir viņa mātes tēvs. Mātes Cato īstā māsa ir devusi vaislas ērzeli un GP līmeņa konkūra zirgu Coolidge. Chan Z ir harmoniska uzbūve ar izteiktu Holšteinas tipu, labi ķermeņa platumi un spēcīgas kājas. Chan Z iepriekš ir startējis Krievijā 120-130cm ar amatieri, bet pašlaik startē zemos konkūra maršrutos ar amatieriem un bērniem. Izteikti labs raksturs, nosvērts, labs mācību zirgs. Pirmie pēcnācēji dzimuši 2019.gadā, pēcnācējiem nodod savu tipu.

Dzimis: 28.03.2002 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Marina Žagata Kontakti: tālr. 26538895

Izmēri (2018): 173 - 195 - 23.0 Darbaspējas: 7 - 7.2 - 8.2 - 8.6 = 31 Eksterjers: 7.8 - 7.8 - 8.2 - 7.2 - 7.8 - 7 - 8.6 = 54.4 Lecināšanas maksa: 250 EUR 33


CHELDER LS1862

LV001900000112

LS

2012

Nr. 412

CHICO’S BOY 2000, Vācija

OL11 CHICO’S SON Vācija 2004 bērs

OLD

LS6099 LIBELLA Akmeņlauki 2003 tumši bēra

LS

LOVE GIRL elite 1987, Vācija

CARPACCIO HL

OLD

HL

ELUNA

HL

LANDADEL

HL

FARINA

WE

DH11 BLEISBERGS LIWIUS 1999, Dānija DWB

LIONELL

HL

CHANETT

DWB

L4509 LUANDA 1991, Cerība Z

LANGETS H194 LS

DRUVA L2925

HL LS

CARETINO

HL

St.Pr.St. BETTINA II

HL

SILBERSEE

SF

L-CORDULA

HL

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. NOVELLA

HL

FRUEHLINGSTRAUM II

WE

St.Pr.St. SITULA

WE

LEONID

HL

PRACHT

HL

CALIMERO

HL

LYKKE

DWB

LUCIFERS

HL

ALVINE

HL

DEMOSFENS H141

HN

VĒSMA L2542

LS

Cheldera tēvs Chico’s Son bija universāls sporta zirgs – līdz 7 gadu vecumam piedalījies starptautiskās sacensībās jaunzirgu maršrutos līdz 135cm, bet pēc tam trenēts iejādē un startējis Mazajā Balvā. Chico’s Son ir atstājis tikai septiņus, bet elegantus un labām kustībām apveltītus pēcnācējus, no kuriem 4 sertificēti kā ērzeļi (Chinovņik, Charvell, Chevers, Chelder). Gan Chico’s Boy, gan Carpaccio ir uzvarējuši sava gada ērzeļu darbaspēju pārbaudēs. un ir apveltīti vienlaikus ar lieliskām gaitām un lēcienu. Chico’s Son māte Love Girl ir elites klases ķēve – vēl trīs Vācijā atzītu ērzeļu (Light On, Chamberland, Can Fly Berlin), piecu prēmētu ķēvju un vairāku augsta līmeņa konkūra zirgu māte. Libella no Bleisbergs Liwius ir viena no Zilupes zirgaudzētavas labākajām ķēvēm - eleganta, apveltīta ar ļoti labām gaitām. Luandas pēcnācēji izceļās ar gaitu kvalitāti, Langets tika uzskatīts par perspektīvu iejādes vaislinieku. Chelder ir samērā neliels, pasmalks ērzelis; izteiksmīga galva, paslīpi krusti; pašaurs. Universāls izmantojums - elastīgas gaitas, labs lēciens, labdabīgs, viegli jājams. No Chelder iegūti 20 pēcnācēji, simpātiski, pietiekami lieli augumā. Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2020” I vietu trīsgadīgo ērzeļu/kastrātu konkurencē izcīnīja Checkers (MT Kvartet) moderna tipa, universāls zirgs ar labām darbaspējām.

Dzimis: 15.04.2010 Audzētājs: ZS Akmeņlauki Īpašnieks: SIA Hevonen Kontakti: tālr. 28880484 (Roberts), zilupeshf@gmail.com 34

Izmēri (2012): 166 - 186 - 21 Darbaspējas: 7.5 - 8 - 7.5 - 8 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 9 = 53 Lecināšanas maksa: 300 EUR


CHEVERS LS1848

LV036098150016

LS

2013

Nr. 419

CHICO’S BOY 2000, Vācija

OL11 CHICO’S SON Vācija 2004 bērs

OLD

LS5633 VIDUMKA Cerība Z 1995 tumši bēra

LS

LOVE GIRL elite 1987, Vācija

CARPACCIO HL

OLD

HL

ELUNA

HL

LANDADEL

HL

FARINA

WE

H151 VĀGNERS 1980, Kaļiņingradas z/a HN

VALERIK

HN

GVARDIJA

HN

H328 DEFILADA 1982, Kaļiņingradas z/a HN

DEKRET 3835 FARAFRA

XX HN

CARETINO

HL

St.Pr.St. BETTINA II

HL

SILBERSEE

SF

L-CORDULA

HL

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. NOVELLA

HL

FRUEHLINGSTRAUM II

WE

St.Pr.St. SITULA

WE

WEINGAU

HN

St.Pr.St. ELFENWACHE

HN

GELIJ

HN

DISCIPLINA

HN

2989 REGENCY

XX

3835 DOMBRA

XX

FOSFOR

HN

FORTUNA I

MB

Chevera tēvs Chico’s Son ir universāls sporta zirgs – līdz 7 gadu vecumam piedalījies starptautiskās sacensībās jaunzirgu maršrutos līdz 135cm, bet pēc tam trenēts iejādē un startējis Mazajā Balvā. Chico’s Son ir atstājis tikai septiņus, bet elegantus un labām kustībām apveltītus pēcnācējus, no kuriem 4 sertificēti kā ērzeļi (Chinovņik, Charvell, Chevers, Chelder). Gan Chico’s Boy, gan Carpaccio ir uzvarējuši sava gada ērzeļu darbaspēju pārbaudēs. un ir apveltīti vienlaikus ar lieliskām gaitām un lēcienu. Chico’s Son māte Love Girl ir elites klases ķēve – vēl trīs Vācijā atzītu ērzeļu (Light On, Chamberland, Can Fly Berlin), piecu prēmētu ķēvju un vairāku augsta līmeņa konkūra zirgu māte. Vidumka - Hanoveras ērzeļa Vāgnera meita, liela ķēve ar garu, ieliektu muguru. Vidumka ir māte vēl vienam sertificētam ērzelim un konkūra zirgam Rigli-Vu. Chevers startē konkūra sacensībās līdz 110 cm, izcīnot arī godalgotas vietas amatieru konkurencē, ir akurāts un drošs. Chevers sākumā tika sertificēts uz pārbaudes laiku savā saimniecībā, bet sakarā ar tēva Chico’s Son pāragro nāvi un pietiekami augstiem kumeļu vērtējumiem, sertifikāts ticis pagarināts. Chevera vecākie pēcnācēji ir 7 gadus veci un konkūra sacensībās veiksmīgi piedalījušies Caldelero-S, Chocolate.

Dzimis: 17.03.2009 Audzētājs: Vasilijs Bašmakovs Īpašnieks: Anita Blauberga Kontakti: tālr. 29411829

Izmēri (2012): 162 - 186 - 20.5 Darbaspējas: 7 - 8 - 8 - 8 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 = 52 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 35


COBAIN GB

DE441410910117

WE

2020

Nr. 255

CLINTON 1993, Vācija

CORNET OBOLENSKY Beļģija 1999 sirms

BWP

CAPITALIST 1990, Vācija

CUTTY SARK Vācija 2008 bēra

RABANNA VAN COSTERSVELD 1994, Beļģija

HL

PATRICIA II 2000, Vācija

CORRADO I HL

BWP

HL

URTE

HL

HEARTBREAKER Keur

KW

HOLIVEA VAN COSTERSVELD

SBS

CAPITOL I

HL

NARTANE

HL

CARVALLO BB HL

HL

KONSTANZE

HL HL

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

MASETTO

HL

OHRA

HL

NIMMERDOR Pref

KW

BACAROLE Ster

KW

RANDEL Z

HN

GUDULA O

BWP

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

SACRAMENTO SONG

XX

ESTELLE

HL

CARTHAGO

HL

BB JASMIN

HL

CALYPSO II

HL

VERDI

HL

Cobain GB tēvs Cornet Obolensky kļuvis par leģendu jau savas dzīves laikā. Pats izcils konkūra zirgs (8. vieta WBFSH reitingā 2012. gadā) - Pekinas Olimpisko spēļu dalībnieks, vairāku CSI 5* Grand Prix uzvarētājs. Arī izcils kā vaislas ērzelis - 2018.gadā WBFSH konkūra vaislinieku topa 4.vietā. Cornet Obolensky pēcnācēji izceļas ar iespaidīgu lēciena tehniku, ir akurāti, ar ātriem refleksiem, piemēroti profesionāliem jātniekiem. Viņa tēvs ir Atēnu Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Clinton. Mazāk dzirdētais mātes tēvs Capitalist ir tuvu radniecīgs Cardento - tas pats tēvs Capitol I, Capitalist māte Nartane ir īstā māsa Cardento mātes mātei Restelle. Māte Cutty Sark jau devusi vienu starptautiska līmeņa konkūra zirgu Cartal (dz. 2012) no Camax L (Clinton - Heartbreaker), kas ir tuvu radniecīgs ar Cornet Obolensky. Cobain GB ir liels, elegants, ar izteiktu ērzeļa tipu, izteiksmīgu galvu, garu kaklu. Ērzelim piemīt ļoti labas, plastiskas kustības, diemžēl lēciena tehniku nevar pilnībā novērtēt traumas dēļ. Cobain ievests un sertificēts Latvijā 2020. gadā. Pirmie kumeļi gaidāmi 2021. gadā.

Dzimis: 13.04.2017 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 36

Izmēri (2020): 175 - 196 - 21 Darbaspējas: 8.4 - 8.4 - 8.6 Eksterjers: 7.8 - 8.2 - 7.8 - 7.8 - 7.4 - 8 - 8 = 55 Lecināšanas maksa: 800 EUR


COLIBRI HL247

DE210328098

HL

2001 Nr. 21

CALYPSO II 1974, Vācija

CONTENDER Vācija 1984 bērs

HL

CICERO 1982, Vācija

E-LEICA Vācija 1990 bēra

GOFINE 1970, Vācija

HL

TALINA 1981, Vācija

COR DE LA BRYERE HL

HL

HL

TABELLE

HL

RAMIRO Z

HL

CITA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. LIGUSTRA

HL

LATINO HL

SF

HL

LACHDROSSEL

HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

HEISSPORN

HL

HYAZINTHE

HL

RAIMOND

HL

VALINE Z

HL

LADYKILLER

XX

ROMINA

HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

LIGUSTER

HL

DAMIRA

HL

LADYKILLER

XX

St.Pr.St. IMELA II

HL

FIDELIO

HL

SYLVIA

HL

Colibri tēvs Contender ir ilgstoši bijis viens no vadošajiem konkūra vaisliniekiem pasaulē. 2004. g. Contender ieņēma 3. vietu WBFSH reitingā, 2015. g. - joprojām atradās 21. vietā. Atstājis ap 130 atzītus ērzeļus, no tiem vairāku sava gada Holšteinas skates uzvarētājus, kā arī izcilus sporta zirgus - kopumā pēcnācēji nopelnījuši vairāk kā 9 miljonus eiro. Vairāki no dēliem ir novērtēti arī kā iejādes zirgu tēvi - Contango, Continue, savukārt Contendro I pašlaik ir vadošais trīscīņas zirgu producētājs pasaulē. Mātes tēva Cicero īstais brālis Cavalier Royale ir izcils trīscīņas un konkūra vaislinieks, devis neskaitāmus augstākā līmeņa sportistus, 2008. gadā atradās WBFSH trīscīņas ērzeļu reitinga 1. vietā. Colibri startējis konkūra sacensībās līdz 130 cm. Pēcnācēji ir bēri vai tumši bēri liela auguma zirgi ar labu kaulu būvi. Labas darbaspējas, universāli, ar labiem raksturiem. 2004. g. Latvijas un Lietuvas apvienotajā ērzeļu skatē par labāko lecēju tika atzīts dēls Kavalieris (T. Rufs). Dēls Korlandos kļuva par 2014. gada Somijas čempionu iejādē junioriem, Latvijā startējis līdz 140cm konkūrā. Starptautiski Lielās Balvas līmenī startējis Kompass ar Zintu Lāci. Vairāki zirgi veiksmīgi piedalās sacensībās konkūrā un iejādē amatieru līmenī. Colibri vaislas darbībā bija ilgs pārtraukums (2008.-2015.g.), bet kopš 2016.g. atkal dzimuši kumeļi. Colibri ir tēvs sertificētiem ērzeļiem Crēzam un Captain.

Dzimis: 24.04.1998 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: SIA Saldus Zirgaudzētava Kontakti: tālr. 20459300 (Ieva)

Izmēri (2001): 168 - 192 - 22 Darbaspējas: 7.5 - 7 - 8 - 9 = 31.5 Eksterjers: 8 - 7.5 - 7.5 - 8.5 - 8.5 - 8 - 8.5 = 56.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 37


CONTICO LS2241

LV001900001548

LS

2019

Nr. 415

CONTATOUR JP Igaunija 2010 bērs

ESH

LS

CORRADO I HL

O.LADY EDMINTON DEGLI ASSERI V elite 1996, Nīderlande KW HL281 FRISCATI 1990, Vācija

LS6607 FONDA Ķēniņkalni 2011 ruda

CLINTON 1993, Vācija

LS5988 HONDA 1998, Kocēnu z/a

HL

URTE

HL

CONCORDE Pref

KW

KLAVERTJEVIER elite

KW

FOR PLEASURE

HN

MELANIE IV

HL

T49 HAMLETS LS

HL

H349 LIRIKA

TR HL

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

MASETTO

HL

OHRA

HL

VOLTAIRE Pref

HN

FLYER

KW

ULFT Keur

KW

OSCA Pref

KW

FURIOSO II

SF

GIGANTIN

HN

CADILLAC

HL

HATSCHIBUH

HL

HOROVOD T26

TR

ETIKETKA T35

TR

LĪRS H162

HL

RAFAELLA H112

HL

Contico tēvs, Igaunijā izaudzētais Contatour JP izcēlās ar iespaidīgu lēciena tehniku, veiksmīgi startējis maršrutos līdz 145cm, tagad ar dāņu jātnieci startē līdz 130cm. Viņa tēvs ir Atēnu Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Clinton, bet elites ķēve O.Lady Edminton Degli Asseri V ir devusi GP konkūra zirgu un Itālijā sertificētu ērzeli Frederic Degli Asseri (no Corland). Contico pārstāv ķēvju ģimenes (Juluška H194), no kuras nāk vairāki sertificēti ērzeļi (Lakmuss, Geliuss u.c.) un zirgi ar labiem sporta rezultātiem. Contico mātes māte Honda ir devusi GP konkūra zirgu Corinte (no Cattio). Hondas īstā māsa Horezma startējusi iejādē līdz Vidējai Balvai, viņas dēls Gīrs (no Guido) - GP konkūrā. Contico piedalījās Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2019”, kur ieguva Konkūra tiesneša simpātiju balvu, kā arī augsti tika novērtēts viņa tips un gaitas. Piedalījies konkūra maršrutos jaunzirgiem līdz 5gv. Ērzelis ir mierīgs, nosvērts, drošs. Pirmie Contico pēcnācēji dzimuši 2019. g., tiem ir korektas kāju stāvotnes.

Dzimis: 22.05.2015 Audzētājs: ZS Ķēniņkalni Īpašnieks: Līga Rutka Kontakti: tālr. 26425237 (Ilze) 38

Izmēri (2019): 166 - 194 - 22 Darbaspējas: 8 - 7 - 8 - 8 = 31 Eksterjers: 8 - 7.6 - 7.6 - 7 - 8 - 8 - 7.6 = 53.8 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


CORNET-IMPERIAL Z

BE01555637017

ZG

2020

Nr. 513

CLINTON 1993, Vācija

CORNET OBOLENSKY Beļģija 1999 sirms

BWP

LS1681 ROBSONS 2003, Sīļi

LS6332 RELEVANTE Simona Raizere 2008 bēra

RABANNA VAN COSTERSVELD 1994, Beļģija

LS

LS5612 REKLĀMA 2000, Sīļi

CORRADO I HL

BWP

LS

URTE

HL

HEARTBREAKER Keur

KW

HOLIVEA VAN COSTERSVELD

SBS

REGRESS LS1598

LS

HONDA H409

HL

REGLAMENTS L1519 LS

HL

SENSĀCIJA L4490

LS LS

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

MASETTO

HL

OHRA

HL

NIMMERDOR Pref

KW

BACAROLE Ster

KW

RANDEL Z

HN

GUDULA O

BWP

REGLAMENTS L1519

LS

MEFORA L5019

LS

HOREOGRAF

TR

LAZŪRA H142

HL

RADIANTS DH4

DWB

BALĀDE L4492

LS

SPORTS L1350

LS

ELĪZA

HL

Cornet-Imperial Z ir Latvijā audzēts, bet Zangershaides ciltsgrāmatā reģistrēts ērzelis. Viņa tēvs Cornet Obolensky kļuvis par leģendu jau savas dzīves laikā. Pats izcils konkūra zirgs (8.vieta WBFSH reitingā 2012. gadā) - Pekinas Olimpisko spēļu dalībnieks, vairāku CSI 5* Grand Prix uzvarētājs. Arī izcils kā vaislas ērzelis - 2018. gadā WBFSH konkūra vaislinieku topa 4. vietā. Cornet Obolensky pēcnācēji izceļas ar iespaidīgu lēciena tehniku, ir akurāti, ar ātriem refleksiem, piemēroti profesionāliem jātniekiem. Viņa tēvs ir Atēnu Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Clinton. Māte Relevante ir liela, harmoniski veidota ķēve ar ļoti labām lekšanas spējām. Relevantes priekšteči vairākās paaudzēs audzēti Māra Aguļa saimniecībā, iekšaudzēta uz Radianta dēlu Reglamentu L1519, kas pārdots uz Lietuvu un tur startējis lielos maršrutus, un Ludolfa meitu Lazūru. Cornet-Imperial Z ir augumā liels, spēcīgi veidots ērzelis ar lielu potenciālu konkūrā. Pagaidām nav uzsācis vaislas darbību.

Dzimis: 15.04.2017 Audzētājs: Jekaterina Meļņika Īpašnieks: AS Agrofirma Tērvete Kontakti: tālr. 26190132 (Vita), info@terveteszirgi.lv

Izmēri (2020): 169 - 194 - 22 Darbaspējas: 8.4 - 8.0 - 7.8 - 8.4 = 32.6 Eksterjers: 8.0 - 7.6 - 8.0 - 8.0 - 7.0 - 7.0 - 8.6 = 54.2 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 39


CRĒZS LS1700

LV038021750010

LS

2006

Nr. 248

CONTENDER 1984, Vācija

HL247 COLIBRI Vācija 1998 bērs

HL

Ang 72 ZENĪTS 1985, p/s Priekule

LS5790 ZENDA Oktes Muiža 1998 bēra

E-LEICA 1990, Vācija

LS

L4870 DIGNA 1994, Oktes Muiža

CALYPSO II HL

HL

XX

GOFINE

HL

CICERO

HL

TALINA

HL

TAVRS Ang 45

XX

ZIMA Ang 21

XX

DEPOZĪTS L1372 LS

HL

GLĀSMA L3674

LS LS

COR DE LA BRYERE

SF

TABELLE

HL

RAMIRO Z

HL

CITA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. LIGUSTRA

HL

LATINO

HL

LACHDROSSEL

HL

2353 ANTEJ

XX

4071 TROSNA

XX

MALMO

XX

5870 ZOLOTAJA

XX

DEMOSFĒNS II H127

HN

PALMA L1878

LS

GULSĀRS L1071

LS

SEZONA L2529

LS

Crēza tēvs Colibri startējis konkūra maršrutos līdz 130 cm, kā arī atstājis pēcnācējus ar labām darbaspējām. Iejādē Lielās Balvas līmenī starptautiskās sacensībās startējis dēls Kompass (ar Zintu Lāci), konkūrā līdz 130 cm veiksmīgi startējuši Korlandos, Krokoss. Contender ir bijis viens Holšteinas šķirnes ievērojamākajiem ērzeļiem, kura pēcnācēji (izcilākie - Checkmate, Carlo, Montender, Chiara) sacensību godalgās nopelnījuši vairāk kā 11 miljonus eiro, Vācijā vien sertificēti vairāk 120 viņa dēli. Contender ir izteikti universāls vaislinieks; viņa dēls Contendro jau 5 gadus ir 1.vietā WBFSH trīscīņas ērzeļu reitingā, un dēli Contango un Continue ir vieni no retajiem konkūra izcelsmes ērzeļiem, kas ir figurējuši arī iejādes ērzeļu reitingā. Māte ir Oktes izcelsmes ķēve Zenda no angļu pilnasiņa Zenīta un Zendas-Fatas ģimenes ķēves Dignas. Tiek uzskatīts, ka Contender vislabāk kombinējas ar pusangļu vai vismaz “asinīgām” ķēvēm. Crēzam ir harmoniska uzbūve bez būtiskām eksterjera kļūdām, paīss pakausis. Ērzelis izceļas ar ļoti nosvērtu un labdabīgu raksturu. Labas gaitas un lēciens. 2010.gadā aizvadījis vienu sacensību sezonu, startējot maršrutos līdz 100cm. Līdz šim no Crēza iegūti 40 pēcnācēji. Crēzs ieteicams viegla sporta tipa ķēvēm, kurām jāuzlabo temperaments un jājamība.

Dzimis: 20.04.2002 Audzētājs: SIA Oktes muiža Īpašnieks: ZS Erlain Kontakti: tālr. 29474134, eriks.mukans@erlain.lv 40

Izmēri (2006): 166 - 190 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 8 = 32 Eksterjers: 7.5 – 8 – 8 – 7 – 8 – 8 – 7.5 = 54 Lecināšanas maksa: 150 EUR


DE LORDO LS 1771

LV060085150004

LS

2008

Nr. 337

DE NIRO 1993, Vācija

DE FIERO V. Dānija 2001 bērs

DWB

HN

DWB

LS1573 DAIMS 1990, Allaži

LS5722 DŽEINA Kalna Bulderes 2000 salni ruda

FIRENZE Elite 1994, Dānija

DONNERHALL

LS

LS5151 DUMPE 1986, Novadnieku c.

LS

ALICANTE

HN

FEINER STERN

HN

UTANA

OLD

DARVINS H175

HN

FANTASTIKA H233

HL

DOLĀRS L968 LS

OLD

PRĒRIJA Lk 22107

LS LS

DONNERWETTER

HN

NINETTE

OLD

AKZENT II

HN

WIESENELFE

HN

FREIHERR

HN

GOLDBLATT

HN

PIK SOLO

OLD

URANIA

OLD

DEMOSFENS H141

HN

VIDERŽKA H175

HN

101 FOKUSS 27

TR

AGATE

HL

DAILIS Lb 694

LS

INDRA Lbk 19676

LS

PRINCIS L991

LS

FIBRA L2512

LS

De Lordo tēvs De Fiero 2002. g. Dānijas Elites kumeļu izsolē kļuva par visdārgāk pārdoto kumeļu. Māte Firenze 2009. g. ieguvusi Elites ķēves titulu par pēcnācēju kvalitāti – De Fiero īstā māsa Feine Filippa ir Valsts prēmijas ķēve, īstais brālis Valløs De Baron – kļuvis par uzvarētāju trīsgadīgo iejādes ērzeļu grupā, kā arī kopvērtējumā 2005. g. Dānijas ērzeļu skatē. De Fiero 2003. g. piedalījās LZB ērzeļu skatē, bet pēdvidus apkārtmēra dēļ (20.0) netika sertificēts. De Niro – slavens iejādes vaislinieks, pats startējis Grand Prix līmenī, ilgstoši atrodies WBFSH reitinga 1. vietā starp iejādes ērzeļiem (2012, 2013, 2015-2018), Rio Olimpiskajās spēlēs viņa dēls Desperados FRH izcīnīja bronzas medaļu individuāli. Māte Džeina, tāpat kā De Fiero V., pārstāv Detektīva līniju. Džeinas dēls Idaļgo (2008, T Indejec) startē iejādē Vidējo Balvu I. bet Radimants (2013, T Rhadamanthus) - II shēmu. De Lordo startējis konkūra līdz 120 cm un iejādē Mazās Balvas līmenī ar junioru klases jātnieci Sindiju Elizabeti Apsīti. 2019. gadā De Lordo startējis starptautiskās sacensībās Lietuvā un Polijā, iegūstot godalgotas vietas un augstus rezultātus junioru shēmās (Vazgaikiemis - Junior Freestyle 71.875%, II vieta). De Lordo ir 13 pēcnācēji, no tiem Don de Fieros startējis iejādes sacensībās II shēmas līmenī.

Dzimis: 01.04.2006 Audzētājs: Sanita Dombrovska Īpašnieks: Sanita Dombrovska Kontakti: tālr. 29259447

Izmēri (2008): 171 - 198 - 22 Darbaspējas: 7.5 - 9 - 7.5 - 7 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 6.5 - 7 - 8 - 8.5 = 53 Lecināšanas maksa: 400 EUR 41


DONNERBUBE II HN 251

LV012460450174

HN

2002

Nr. 104

DONNERHALL Vācija 1981 tumši ruds

OLD

NINETTE 1976, Vācija

PIK BUBE I 1973, Vācija

PIK DAME Vācija 1987 tumši bēra

DONNERWETTER 1977, Vācija HN

WE

WALDFEE 1982, Vācija

OLD

HN

DISPUT

HN

MELLI

HN

MARKUS

OLD

NEGOLA

OLD

PIK KŐNIG

HN

FRANKA

HN

WACHTELKŐNIG AWÖ

ANGELA

HN AWÖ

DISKANT

HN

St.Pr.St. AMSELMÄDCHEN

HN

MATADOR

HN

LILLI

HN

MANOLETE

XX

HARINE

OLD

CARNOT

OLD

NEGERA III

OLD

PIK AS

XX

St.Pr.St. ANINA

HN

FRUSTRA II

HN

St.Pr.St. DOHLENFŰRSTIN

HN

WŐHLER

HN

St.Pr.St. SEELSORGE

HN

ANGELINO

WE

ETELKA

AWÖ

Donnerbubes II tēvs Donnerhall ir viens no būtiskākajiem ērzeļiem attiecībā uz mūsdienu iejādi – pats izcils sporta zirgs, izcīnījis III vietu Pasaules čempionātā Hāgā 1994.g. Vācijā sertificēti ērzeļi ir arī Donnerbubes II īstie brāļi Donnerbube I, III un IV, bet Donnerbube I veiksmīgi startējis starptautiskās sacensībās iejādē. Par īpaši veiksmīgiem krustojumiem uzskata Donnerhall x Pik Bube un Donnerhall x Rubinstein. Donnerhall pats bija WBFSH iejādes ērzeļu reitinga 2.vietā 2008-2010.g., kā arī viņš ir tēvs De Niro, kas atradās WBFSH reitinga 1. vietā (2012, 2013, 2015-2018), Don Frederico (5. vieta WBFSH iejādes ērzeļu reitingā 2018. g.) un Don Schufro (10.vieta WBFSH iejādes ērzeļu reitingā 2019. g.). Donnerbube II ir atzīts ērzelis arī Vestfāles ciltsgrāmatā, izgājis ērzeļu darbaspēju pārbaudi Vācijā. Pirmie kumeļi Latvijā dzimuši 2003.gadā un kopā to ir 115. Labākos rezultātus uzrādījušas Donnerbube II meitas Donnerwelle – III vieta LR čempionātā 2013. g. (pēc Vidējās Balvas programmas) un Diona Haleja – I vieta LR čempionātā junioriem 2013.g. (pēc III shēmas programmas). Vairāki pēcnācēji startējuši arī konkūrā – Dunkans (2011. g. LR Čempions 6-7 gadīgiem zirgiem), Doner Gold (2012.g. LR Čempions 1. grupas amatieriem), Dakāra, Dika, Don Rasson, Dilaila u.c. Dālija startējusi starptautiski 1* līmenī trīscīņā. Donnerdarley (2015) ieguva II vietu 3gadīgo ērzeļu/kastrātu klasē Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle 2018”.

Dzimis: 22.05.1995 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: SIA Burtnieku zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29231399 (Ilona), horse.burtnieki@gmail.com 42

Izmēri (2002): 174 - 202 - 21.5 Darbaspējas: 7.4 - 8.1 - 8.2 - 7 = 30.7 Eksterjers: 9 – 9 – 8 – 7 – 8 – 6 – 9 = 56 Lecināšanas maksa: 350 EUR


ESPRIT LS 1844

LV038573350018

LS

2013

Nr. 410

ESPOR I 1997, Vācija

HRG660 EMBARGO Lietuva 2001 ruds

HN

HN

HN

L1175 INGARS 1981, Baltijas MIS

LS5676 IMPĒRIJA Peļņi, Olaine 1996 bēra

DENEZIJA 1988, Lietuva

ESPRI

LS

L2301 MAROKA 1975, p/s Ogre

LS

GALJA

HN

VIKING

HN

DAINA

HN

INGASS

XX

AISEDORA L2218

LS

FLAGMANIS Lb 703 LS

HN

MEKSIKA Lbk 20265

HN LS

EIGER I

HN

St.Pr.St. DIPLOMATIN

HN

GARDEKEURASSIER

HN

LUNA

HN

VAĻERIK

HN

GEOLOGIJA

HN

DONAS

HN

DALE

HN

2962 GARAŽ

XX

2191 ISHODNAJA

XX

DEFORŽS H117

HN

ALEJA Lb 672

LS

FEIERABEND

HN

FUEGUNG

HN

JUKUMS Lbk 2398

LS

MODRA Lbk 20262

LS

Esprit tēvs Embargo ir cēlies no vienas no labākajām konkūra līnijām mūsdienu Hanoveras šķirnē, līdzās Stakkato un Argentinus. Espri, Vācijas Gada ērzelis 1995, ir atstājis virkni izcilu sporta zirgu; kā labākie būtu minami divkārtējs Pasaules kausa fināla uzvarētājs ar Hugo Simonsu E.T. un Nadīnes Kapelmanes Elvis VA – Pekinas Olimpisko spēļu zelta medaļnieks komandu konkurencē. Espri līnijas labākais turpinātājs ir Escudo I (Hanoveras gada ērzelis 2009). Embargo māte Denezija ir Hanoveras-Meklenburgas izcelsmes ķēve. Esprit māte Impērija – laba konkūra zirga Ingara L1175 – meita. Impērija ir māte vēl diviem ērzeļiem – Conti Club (T Le Cowando, eksportēts) un Ginness (T Guido, eksportēts). Esprit ir spēcīgi, harmoniski veidots ērzelis ar izteiktu ērzeļa tipu. Labi muskuļots kakls, pagara josta, spēcīgi krusti. Labs ķermeņa platums un kājas. Plaši, elastīgi rikši un lēkši. Esprit piedalījies Paralimpiskās iejādes sacensībās. No Esprit iegūts 21 pēcnācējs.

Dzimis: 05.06.2006 Audzētājs: Jeļena Dorošenko Īpašnieks: Jeļena Dorošenko Kontakti: tālr. 29406955

Izmēri (2013): 174 – 192 – 23 Darbaspējas: 7 – 8 – 7.8 – 8 = 30.8 Eksterjers: 8.5 – 7.3 – 8 - 7.8 – 7.6 – 7 – 8 = 54.2 Lecināšanas maksa: 200 EUR 43


EVANDER CB LS2245

NL003200909683

KWPN 2019

Nr. 413

NUMERO UNO Pref 1995, Nīderlande

UNANIEM Nīderlande 2001 bērs

KW

Nīderlande 2002 bēra

KW

HL

KW

JOLANDA Keur

HL

PASSIVONA Keur Pref 1997, Nīderlande KW

VOLTAIRE Pref

HN

LUX Z 1988, Vācija

Keur VIVIANA CB

LIBERO H Pref

RIANA CB Pref 1998, Nīderlande

HL

GABRIELLE Pref LORD CALANDO

HL

APOCALYPTE Z

HL

INDOCTRO Pref KW

KW

FARINA elite

HL KW

LANDGRAF I

HL

OKTAVE

HL

LORD CALANDO

HL

B-FEINSCHNITT Keur

HL

FURIOSO II

SF

GOGO MOEVE

HN

JASPER Keur

KW

ZIVONA Keur

KW

LORD

HL

PERRA

HL

AHORN Z

HN

SANNTONA

HL

CAPITOL I

HL

VANESSA VII

HL

WISCONSIN

KW

ARIANA Pref Keur

KW

Evander tēvu, talantīgo un viegli jājamo Unaniem 11 gadu vecumā nopirka Athina Onassis un startēja ar viņu līdz Global Champion Tour līmenim, līdz traumas dēļ nācās sporta gaitas pārtraukt. Tēvs Numero Uno ir samērā jauns ērzelis, kas bijis WBFSH konkūra vaislinieku Top 10. Unaniem māte Passivona ir māte arī Sabīnes Siliņas ērzelim Fantast. Mātes tēvs Lux Z – Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieks, balvu fondos nopelnījis vairāk kā 1 miljonu eiro. Holšteinas ērzelis Indoctro ir viens no labākajiem Capitol I dēliem. 2008. g. Indoctro atradās 9.vietā WBFSH konkura ērzeļu reitingā. Vivianai CB ir vēl divi pēcnācēji - Giavanna CB startē 140 cm ar jauno jātnieku, Casper CB līdz 130cm ar 14gadīgu bērnu. Evander Nīderlandē startēja līdz 150 cm ar jātnieku Hendrik-Jan Schuttert, bet pašlaik startē ar Markusu Robertu Vasiļjevu Baltijas mēroga sacensībās līdz 130 cm. Ērzelis ir izskatīgs, viegli jājams, ar labiem lēkšiem. 2020. gadā dzimuši pirmie kumeļi, tie ir izteiksmīgi, ar daudz baltām pazīmēm, līdzīgi tēvam. Evander ir atzīts ērzelis arī AES ciltsgrāmatā un viņa pēcnācēji var tikt reģistrēti KWPN. Sacensību video: https://youtu.be/09ocGsqxXuo

Dzimis: 07.06.2009 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Aleksandrs Vasiļjevs Kontakti: tālr. 29107549 44

Lecināšanas maksa: 500 EUR


FANTAST LS2082

NL003201004943

KWPN 2015

Nr. 429

CAPITOL I 1975, Vācija

INDOCTRO Vācija 1990 tumši bērs

HL

VOLTAIRE Pref 1979, Vācija

Keur Pref PASSIVONA Nīderlande 1997 bēra

VANESSA VII 1983, Vācija

KW

GABRIELLE Pref 1988, Nīderlande

CAPITANO HL

HL

HN

HL

FOLIA

HL

CALETTO II

HL

ORGESCH

HL

FURIOSO II

HN

GOGO MOVE

HN

JASPER Keur KW

KW

ZIVONA Keur

KW

CORPORAL

HL

RETINA

HL

MAXIMUS

HL

VASE

HL

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

CALYPSO I

HL

IRIS IV

HL

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GOTTHARD

HN

MOSAIK

HN

COURVILLE

XX

GARMA

GRON

NIMMERDOR

KW

OENONE

KW

Fantast tēvs, Holšteinas ērzelis Indoctro ir viens no labākajiem Capitol I dēliem. 2008. g. Indoctro atradās 9. vietā WBFSH konkūra ērzeļu reitingā, viņam ir ļoti augsti lekšanas indeksi dažādās ciltsgrāmatās. Indoctro pēcnācēji startē visaugstākā līmeņa sacensībās - Olimpiskajās spēlēs, Pasaules čempionātā, bet ir pieprasīti arī kā amatieru konkūra zirgi labā temperamenta un jājamības dēļ. Nīderlandē Indoctro piešķirts “PREF” tituls par izciliem pēcnācējiem. Māte Passivona pati izceļas ar lekšanas spējām, kas balstītas izcelsmē - Voltaire, Jasper, Nimmerdor. Passivona ir māte KWPN vaislas ērzelim, starptautiska līmeņa konkūra zirgam Unaniem no Numero Uno. Gabrielle ir māte KWPN ērzelim Garmisch. Fantast ir moderna sporta tipa ērzelis ar labu virsējo līniju un samērā labām kājām. Plašas, elastīgas gaitas ar labu līdzsvaru. Fantast ir ļoti enerģisks un atlētisks, ar labiem rezultātiem startēja jaunzirgu maršrutos, bet šogad jau piedalās GP sacensībās (GP Ruila - 4. vieta) un bieži palicis nepārspēts nacionāla līmeņa sacensību augstākajā maršrutā - Ziemas čempionāta 2020 uzvarētājs kopvērtējumā pieaugušajiem, kā arī līderis LJF kausa izcīņas kopvērtējumā ar Sabīni Siliņu. Vaislas darbību Fantast sācis 2020. gadā.

Dzimis: 16.05.2010 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Nataļja Siliņa Kontakti: tālr. 29715466

Izmēri (2015): 169 - 192 - 21 Darbaspējas: 9 - 8 - 8 - 7.6 = 32.6 Eksterjers: 8.4 - 8.2 - 7.6 - 7.2 - 7.2 - 7.8 - 9.2 = 55.6 Lecināšanas maksa: 1000 EUR 45


FAZĀNS LS 1690

LV048644250085

LS

2018

Nr. 224

L1255 FANS Burtnieku z/a 1983 dūkans

LS

L4058 VĪZA Burtnieku z/a 1990 bēra

LS

L891 FINĀLS 1970, Burtnieku z/a LS

FLAGMANIS Lb703

L2624 ABBA 1979, Burtnieku z/a LS

AKCENTS T11

LS

ARKA L2136

LS

MALVA Lb1193

HN LS

VAIGAČ 1979, Kaļiņingradas z/a HN

VALERIK 90 GVARDIJA

HN

L3369 GRAVITĀCIJA 1984, Burtnieku z/a LS

GATARTS L831

LS

FATA L1891

HN

LS

FEIERABEND

HN

FÜGUNG

HN

GÜNTER

HN

MAIJA LbK15803

LS

65 EPIGRAF 22

TR

APELLACIJA 31

TR

DEFORŽS H117

HN

ORE Lb1277

LS

WEINGAU

HN

ELFENWACHE

HN

16 GELIJ

HN

DISCIPLINA

HN

GAIDIS Lb574

LS

TEKLA Lb417

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

VĒSMA Lb1192

LS

Flagmaņa līnijas ērzelis Fazāns ir ar sausu konstitūciju, augstu kakla stāvokli, korektām kāju stāvotnēm, labu gaitu precizitāti. Ērzelis izaudzēts Burtnieku zirgaudzētavā un pārdots uz Somiju, kur startējis konkūra sacensībās līdz 140 cm. Šobrīd ērzelis ir atgriezies Latvijā, piedalās konkūra sacensībās ar jauniešiem. Fazāns ir inteliģents, enerģisks, paklausīgs un nosvērts. Fazāna tēvs Fans ir daudzu starptautisko un pasaules kausa posmu dalībnieks un godalgoto vietu ieguvējs, liela auguma ērzelis ar labu eksterjeru. Fana tēvs, pazīstamais Burtnieku vaislinieks Fināls, ir uzrādījis augstas darbaspējas un tās nodevis tālāk pēcnācējiem. Savulaik Fināls atzīts par labāko ērzeli visā Padomju Savienībā, vērtējot pēc pēcnācēju kvalitātes, iekļauts Vissavienības augstproduktīvo dzīvnieku grāmatā. Fināls kļuvis arī par šķirnes čempionu un startējis konkūra sacensībās Smagajā klasē. Fana māte Abba ir meita augumā nelielajam, taču izcilajam konkūra zirgam, Republikas čempionam Akcentam. Fazāna māte Vīza ir startējusi starptautiskās sacensībās konkūrā. Arī Vīzas tēvs, Hanoveras šķirnes ērzelis Vaigač, ar panākumiem startējis konkūrā (PSRS bruņoto spēku čempionātā konkūrā līdz 150 cm – 2. vieta). Ērzelis Fazāns var tikt izmantots gan sporta tipā, gan braucamajā tipā, kā arī ģenētisko resursu saistību izpildei, ja pēcnācēja asinība atbilst audzēšanas programmā noteiktajam.

Dzimis: 08.04.2002 Audzētājs: SIA Burtnieku Zirgaudzētava Īpašnieks: Reinis Jurašs Kontakti: tālr. 27314501, re.ru@inbox.lv 46

Izmēri (2018): 165 - 194 - 21.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 8 - 8 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 9 - 8 = 56 Lecināšanas maksa: 250 EUR


FJORDS LS1970

LV001000002715

LS

2019

Nr. 244

UNITED 2001, Nīderlande

LS1855 FELLINI - H Nīderlande 2010 bērs

KW

LS6183 GAGRA Burtnieku z/a 2000 tumši ruda

LS

ATTINA - H 2005, Nīderlande

KRACK C KW

KW

NESSICA Pref

KW

SPECIAL D

KW

KW

PATINA

L1540 GUDVILS 1995, Burtnieku z/a LS

GUIDO H188

KW

AMAZONE L4545

LS

L4052 DEKORĀCIJA 1987, Burtnieku z/a LS

DELFĪNS H169 VISLA L2138

KW

HN LS

FLEMMINGH Pref

HL

GICARA Keur Pref

KW

PARTOUT

TR

JESSICA

KW

METALL

KW

HAAPKE Pref

KW

JETSET D

KW

FATTINA Keur Pref

KW

VOLTAIRE

HN

THERA

KW

ABSINTH H206

HN

DONA L3224

LS

DONALDS H131

HN

HIGIENA H180

HN

VIVATS T5

TR

MISA Lb 1079

LS

Fjorda tēvs Fellini-H tika ievests no Nīderlandes un izmantots vaislā Burtnieku zirgaudzētavā vienu sezonu, atstājot 3 pēcnācējus. Kā trīsgadnieks pārdots un guvis panākumus iejādē Baltkrievijā - II vieta piecgadnieku shēmā starptautiskās iejādes sacensībās Minskā (2015, 79.2%), I vieta sešgadnieku shēmā starptautiskās iejādes sacensībās Minskā (2016, 81.6%), II vieta Vidējā Balvā I CDI2* Ņižņijnovgorodā ar rezultātu 68.184% ar jātnieci Hannu Karasiovu. United ir augsti vērtēts KWPN iejādes vaislinieks. Krack C - izcils gan kā sportista zirgs (piedalījies Pasaules jātnieku spēlēs, 24. vieta pasaules reitingā 2006. gadā), gan vaislas ērzelis - dibinājis iejādes ērzeļu līniju, kuras spēcīgākais turpinātājs ir viņa dēls Vivaldi. Fjorda māte Gagra devusi pašlaik labāko Latvijas šķirnes zirgu pasaules iejādes reitingā - Avansu (77. vieta pasaulē 2020); Avanss arī savulaik veiksmīgi pārstāvēja Latvijas šķirni Pasaules jaunzirgu čempionātā sešgadīgo zirgu konkurencē. Vidējā Balvā I Baltkrievijā startē viņa tiešais brālis Avanss II, bet Avanss III un Avanss IV un tiešā māsa Arabika piedalījušies starptautiskās sacensībās iejādē jaunzirgiem. Gagra pārstāv Burtniekos izkoptu ķēvju ģimeni, kura devusi daudzus vērtīgus sporta zirgus. Delfīns ir tēvs arī Latvijas augstlēkšanas rekordistei - ķēvei Diena. Visla devusi 1995. gadā Volvo kausā startējošo Floti. Vislas māte Misa savulaik bija vadošais zirgs Latvijā gan iejādē, gan trīscīņā. Fjorda pirmais pēcnācējs dzimis 2019. gadā.

Dzimis: 26.06.2014 Audzētājs: SIA Burtnieku zirgaudzētava Īpašnieks: Kristīne Ozola Kontakti: tālr. 26483588

Izmēri (2019): 168 - 198 - 21 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 7 = 29 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 47


FLAMENKO LS 1694

LV048644250078

LS

2006 Nr. 57

L1255 FANS Burtnieku z/a 1983 dūkans

LS

FLAGMANIS Lb 703

L2624 ABBA 1979, Burtnieku z/a LS

AKCENTS T11

TR

ARKA L2136

LS

H229 LUIDORS 1994, Vācija

LS5209 LEISA Burtnieku z/a 1998 bēra

L891 FINĀLS 1970, Burtnieku z/a LS

LS

MALVA Lb 1193

LS

LANDADEL HN

L4543 ATĒNA 1991, Burtnieku z/a LS

HN

HL

DOMENICA

HN

ABSINTH H206

HN

VELTE L2622

LS

FEIERABEND

HN

St.Pr.St. FUEGUNG

HN

GUNTER

HN

MAIJA Lbk 15803

LS

65 EPIGRAF 22

TR

APELLACIJA

TR

DEFORŽS H117

HN

ORE Lb 1277

LS

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. NOVELLA

HL

DIAVOLO

HN

WIRBEL

HN

ABSATZ

HN

SIEGLINDE

TR

VIVATS T5

TR

FATA L1891

LS

Flamenko pašlaik ir viens no diviem sporta tipa ērzeļiem - Fināla L891 līnijas turpinātājs; otrs ir Fazāns. Fans daudzu starptautisko un pasaules kausa posmu dalībnieks, 1994.gada Latvijas čempions. Fināls L891 - viens no labākajiem konkūra vaisliniekiem Latvijā PSRS laikā. Akcents - savulaik Latvijas PSRS čempions konkūrā. Māte Leisa pārstāv Vizmas Lb 599 ķēvju ģimeni, kura kopš 1970. gadiem audzēta Burtniekos sporta zirgu ieguvei un joprojām plaši izmantota šim mērķim. Ērzelis piedalījies konkūra sacensībās līdz 140cm, viegli jājams, nosvērts, startējis arī kā jauniešu zirgs. Labākais rezultāts uzvara 135cm CSI2*-W Rīga sacensībās 2009. gadā. Akurāts, bet ar vidēju lēciena tehniku. Flamenko ir izmantots vaislā kopš 2008. gada, tomēr diezgan reti - kopā 18 pēcnācēji un gandrīz visi ir eksportēti. Flamenko pēcnācēji bieži izceļas ar bagātīgām baltām pazīmēm. Flamenko meita Florida Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2020” ieguva 4. vietu četrgadīgo ķēvju grupā. Pēdējos gados Flamenko izmantots arī uz braucamā tipa ķēvēm z/s “Pilssēta”. Ērzelis Flamenko var tikt izmantots gan sporta tipā, gan braucamajā tipā, kā arī ģenētisko resursu saistību izpildei, ja pēcnācēja asinība atbilst audzēšanas programmā noteiktajam.

Dzimis: 06.02.2002 Audzētājs: SIA Burtnieku zirgaudzētava Īpašnieks: ZS Pilssēta Kontakti: tālr. 28604849 (Anita), pilsseta@inbox.lv 48

Izmēri (2006): 166 - 196 - 22 Darbaspējas: (2016): 8 - 8 - 7 - 7 = 30 Eksterjers: 8 - 7 - 8 - 7 - 8 - 7 - 7 = 52 Lecināšanas maksa: 150 EUR


FLORIZEĻ VERNĀLIS LS1869

LV001000001182

LS

2017

Nr. 176

FOR PLEASURE 1986, Vācija

HL281 FRISCATI Vācija 2005 bērs

HL

LS5945 VALENSIJA T.Šarova, Dikļi 1999 dūkana

LS

MELANIE IV 1997, Vācija

FURIOSO II HN

HL

GIGANTIN

SF HN

CADILLAC

HL

HATSCHIBUH

HL

H151 VĀGNERS 1980, Kaļiņingrada HN

VAĻERIK GVARDIJA

HN

T149 ILFA 1993, Zilupe

IGREK

TR

TR

FLOTILIJA T131

HN

TR

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GRANNUS

HN

GOLDI

HN

CALETTO II

HL

KAUSA

HL

LORD CALANDO

HL

ZITA VIII

HL

WEINGAU

HN

St.Pr.St. ELFENWACHE

HN

GELIJ

HN

DISCIPLINA

HN

EPIGRAF

TR

ISPANKA

TR

TOPKIJ

TR

FILIPPINKA

TR

Florizeļ Vernālis vectēvs For Pleasure ir leģendārs konkūra zirgs, kura karjera bija ne tikai panākumiem bagāta, bet arī ļoti ilga - līdz 20 gadu vecumam. Izcīnījis komandu zeltu konkūrā Atlantas (1996) un Sidnejas (2000) Olimpiskajās spēlēs, individuāli 2. vietu Eiropas čempionātā 2003. gadā. Tagad For Pleasure sācis parādīt sevi kā augstākā līmeņa vaislinieks WBFSH konkūra ērzeļu reitingā 2016. g. viņš ieņēma 2. vietu. Rio Olimpiskajās spēlēs For Pleasure bija visvairāk pārstāvētais ērzelis - ar 9 paša pēcnācējiem un 3 dēlu pēcnācējiem; bronzas medaļu konkūrā izcīnīja viņa dēla Forsyth FRH meita Fine Lady 5. Friscati mātes pusē ķēves Hatschibuh un Zita VIII pašas veiksmīgi startējušas konkūrā 150 cm. Florizeļ Vernālis tēvu Friscati Latvijā sāka izmantot vaislā 2011. g. Māte Valensija cēlusies no viena no Latvijas sava laika labākajiem iejādes vaisliniekiem - Vāgnera, kurš īpaši augsti vērtēts kā vaislas ķēvju tēvs. Viņa meitas devušas gan sporta zirgus, kā Artax Condor (8. vieta pasaulē WBFSH iejādes zirgu reitingā 2004. g), gan vaislas ērzeļus (Kvartet, Kvarts, Rigli-Vu, Chevers u.c.). Mātes māte, Traķēnes ķēve Ilfa, devusi GP iejādes zirgu Lotos (startē Krievijā). Florizeļ Vernālis piemīt izteikts ērzeļa tips, spēcīga, pastiepta uzbūve, skaists, labi muskuļots kakls, pamīksta, pagara mugura. Līdz šim iegūti 6 kumeļi (no divām ķēvēm).

Dzimis: 05.04.2011 Audzētājs: Tatjana Šarova Īpašnieks: Tatjana Šarova Kontakti: tālr. 26542567

Izmēri (2019): 168 - 200 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 7 = 29 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 9 - 7 - 8 - 8 = 56 Lecināšanas maksa: 120 EUR 49


FORMIDABLE M LS1859

NL003201009264

KWPN 2014

Nr. 146

QUASIMODO Z 1999, Beļģija

ZENTO Nīderlande 2004 tumši bērs

KW

ANDIAMO 1993, Nīderlande

UKELIEN Nīderlane 1985 bēra

VIOLA XI 1983, Vācija

KW

IKELIEN 1990, Nīderlande

QUIDAM DE REVEL ZG

HL

CALOMA Z

KW

ZG

CALETTO II

HL

LADY LEGENDE

HL

ANIMO Keur KW

SF

KW

TAJ MAHAL

AA

AHORN Pref

KW

UKELIEN

KW

JALISCO B

SF

DIRKA

SF

CARTHAGO

HL

ITOLOMA Keur

KW

COR DE LA BRYERE

HL

DEKA

HL

LIGUSTER

HL

LEGENDE

HL

ALME Z

SF

IRENE

KW

GARITCHOU

AA

JOYEUSE

AA

NIMMERDOR Pref

KW

M HYACINTHE Pref Keur

HL

JOOST Pref

HL

ELVENBLOEM

GRON

Formidable M tēvs Zento - samērā jauns konkūra vaislinieks Nīderlandē, kura vecākie pēcnācēji jau veiksmīgi startē starptautiskā līmenī. Viņa tēvs Quasimodo Z apvieno sevī izcilo Quidam de Revel, Barselonas Olimpisko spēļu 4.vietas ieguvēju, un starptautiskā līmenī startējošo ķēvi Caloma Z no cita olimpiskā ērzeļa, Carthago. Zento mātes puse ir ne mazāk sportiska: Viola XI ir māte arī Oto Bekera izcilajam Dobel’s Cento - Pasaules kausa fināla uzvarētājam 2002.gadā un divu olimpisko medaļu ieguvējam (komandu zelts un bronza). Andiamo - pats ievērojams konkūra zirgs (29.vieta pasaulē 2005. gadā), bet ļoti tempermentīgs, asinīgs, ko stabili nodod arī saviem pēcnācējiem - tie ir augsta līmeņa konkūra zirgi, kas nav piemēroti amatieriem. Arī mātes līnija devusi vairākus starptautiska līmeņa konkūra zirgus. Ikelien ir māte AES sertificētam un vaislā izmantotam ērzelim Megabyte (T Concorde). Formidable M ir viegla, moderna tipa ērzelis ar garu, augstu skaustu, paslīpiem krustiem, vidēju ķermeņa platumu. Enerģiski lēkši ar plašu tvērienu; ļoti laba lēciena tehnika, drosmīgs, akurāts, ar ātriem refleksiem. Izteikti enerģisks, ar vēlmi lekt. 2015.g. iegūti pirmie kumeļi, kopā iegūti 8 pēcnācēji.

Dzimis: 29.04.2010 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Oksana Barata Kontakti: tālr. 29677845, barrattdressage@gmail.com 50

Izmēri: 167 - 192 - 20.5 Darbaspējas: 7.8 - 7.0 - 8.0 - 8.8 = 52.4 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7.2 - 7 - 7 - 8.6 = 52.8 Lecināšanas maksa: 550 EUR


FRISCATI HL 281

DE421000617705

HL

2010

Nr. 107

FURIOSO II 1965, Francija

FOR PLEASURE Vācija 1986 ruds

HN

CADILLAC 1984, Vācija

MELANIE IV Vācija 1997 bēra

GIGANTIN 1980, Vācija

HL

HATSCHIBUH 1993, Vācija

FURIOSO SF

HN

HL

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GRANNUS

HN

GOLDI

HN

CALETTO II

HL

KAUSA

HL

LORD CALANDO HL

ZITA VIII

HL HL

PRECIPITATION

XX

MAUREEN

XX

TALISMAN

SF

QUE JE SUIS BELLE

SF

GRAPHIT

HN

St.Pr.St. ODESSA

HN

GOYA

HN

FORTUNA

HN

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

FREEMAN

HL

FOLIA

HL

LORD

HL

PERRA

HL

AHORN Z

HL

TOGO

HL

Friscati tēvs For Pleasure ir leģendārs konkūra zirgs, kura karjera bija ne tikai panākumiem bagāta, bet arī ļoti ilga - līdz 20 gadu vecumam. Izcīnījis komandu zeltu konkūrā Atlantas (1996) un Sidnejas (2000) Olimpiskajās spēlēs, individuāli 2.vietu Eiropas čempionātā 2003. gadā. Tagad For Pleasure sācis parādīt sevi kā augstākā līmeņa vaislinieks - WBFSH konkūra ērzeļu reitingā 2016. g. viņš ieņēma 2. vietu. Rio Olimpiskajās spēlēs For Pleasure bija visvairāk pārstāvētais ērzelis - ar 9 paša pēcnācējiem un 3 dēlu pēcnācējiem; bronzas medaļu konkūrā izcīnīja viņa dēla Forsyth FRH meita Fine Lady 5. Lai gan For Pleasure pēcnācējiem bieži nav optimāla lēciena tehnika, to atsver citas īpašības, kas nepieciešamas sporta zirgam. Mātes pusē ķēves Hatschibuh un Zita VIII pašas veiksmīgi startējušas konkūrā 150cm. Zita VIII devusi vēl divus vaislas ērzeļus - dēlu Cardero (izmanto Franču jājamzirgu šķirnē) un mazdēlu Carivari (pašlaik Moricburgā, Vācijā). Friscati Latvijā sāka izmantot vaislā 2011.g., iegūti 46 pēcnācēji. Sertificēts dēls Florizeļ Vernālis, kā arī Friscati ir mātes tēvs sertificētam ērzelim Contico. 2017. g. Fanta (2011, M Philomena no Wellington) pārdota Holger Hetzel izsolē par 180 000 eiro, startējusi starptautiskos jaunzirgu maršrutos līdz 130 cm. Latvijā jaunzirgu sacensībās līdz 120 cm piedalās Frančeska (2014, MT Radiants).

Dzimis: 11.05.2005 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Anita Palma Kontakti: tālr. 29275303

Izmēri (2010): 169 - 196 - 22 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 8 = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 8 = 55 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 51


FROMECS QUICK D’OR

DE418182566013

OLD 2020

Nr. 516

DIAMANT DE SEMILLY 1991, Francija

QUICKLY DE KREISKER Francija 2004 bērs

SF

POLYTRAUM 1994, Vācija

PEGGY Vācija 2002 tumši bēra

BRISEIS D’HELBY 1989, Francija

WE

RAISSA 1988, Vācija

LE TOT DE SEMILLY SF

SF

VENISE DES CRESLES

WE

SF

LAUDANUM

XX

NIKA DU NEVADA

SF

POLYDOR WE

SF

WE

FIRST LADY

WE

RAMIRO’S SON I

HL

BIRKE

WE

GRAND VENEUR

SF

VENUE DE TOT

SF

ELF III

SF

MISS DES CRESLES

SF

BORAN

XX

MONTA BELLA

XX

ECUYER I

SF

DANAE

SF

PILATUS

WE

FATA MORGANA

WE

FRUHLINGSTRAUM

WE

BELINDA

WE

RAMIRO Z

HL

St.Pr.St. JUWEL

HL

BEN SHIRIN

XX

ROMI

WE

Fromecs Quick d’Or tēvs ir Quickly de Kreisker - izcils konkūra zirgs, Riodežaneiro Olimpisko spēļu dalībnieks, Hermes Grand Prix uzvarētājs, startējis zem Marokas karoga. Quickly de Kreisker divus gadus pēc kārtas (2014, 2015) bija 6.vietā WBFSH konkūra zirgu reitingā. Šis ir pirmais vaislas ērzelis Latvijā, kas ir cēlies no Diamant de Semilly, viena no pasaules labākajiem konkūra vaisliniekiem. Diamant 2014.-2015.gadā bija WBFSH konkūra ērzeļu reitinga I vietā, tagad jau trīs gadus ir otrajā vietā. Arī Diamant de Semilly un Le Tot de Semilly bija izcili konkūra zirgi. Māte Peggy cēlusies no Polydor dēla Polytraum. Polydor ir ievērojams konkūra vaislinieks, devis gan sporta zirgus, gan izcilas vaislas ķēves (viņš ir mātes tēvs Taloubet, Castle Forbes Libertina u.c.). Fromecs Quick d’Or pārstāv nelielu, bet ļoti rezultatīvu ķēvju ģimeni. Mātes māte Raissa devusi divus ievērojamus konkūra zirgus - Rosella (1992, T Gonfaron) bija 57. vietā pasaules reitingā 2005.gadā, Lukas 1054 (2009, T Locorotondo) ar labiem rezultātiem startējis 5* Global Champion Tour GP maršrutos ar Kristianu Kukuku un Denisu Linču. Ērzeļa īstā māsa Fromecs Quickly startē līdz 145 cm. Fromecs Quick d’Or sertificēts AES ciltsgrāmatā. Startē ar Ilonu Jurašu amatieru klases konkūra sacensībās. Uzsācis vaislas darbību 2020. gadā.

Dzimis: 25.04.2013 Audzētājs: Šveice Īpašnieks: SIA Burtnieku zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29231399 (Ilona), horse.burtnieki@gmail.com 52

Lecināšanas maksa: 500 EUR


FUMO TWIRRE MP LS1847

NL003201003989

KW 2013

Nr. 406

Keur NUMERO UNO Nīderlande 1995 bērs

KW

JOLANDA Keur 1991, Nīderlande

VOLTAIRE Pref 1979, Francija

TWIRRE Nīderlande 2000 bēra

LIBERO H 1981, Vācija

KW

JESCA Pref Keur 1991, Vācija

LANDGRAF I HL

KW

HN

OKTAVE

HL

LORD CALANDO

HL

B-FEINSCHNITT

HL

FURIOSO II

SF

GOGO MŐVE

HN

NIMMERDOR KW

HL

MORGENSTER

KW KW

LADYKILLER

XX

WARTHBURG

HL

RONALD

HL

GELONIKA

HL

St.Pr.H. LORD

HL

PERRA

HL

AHORN Z

HL

NEVADA

HL

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GOTTHARD

HN

MOSAIK

HN

FARN

HL

RAMONA A

GRON

MARCO POLO

TR

YNSKJE

GRON

Fumo Twirre MP mātes pusē apvienoti teju visi svarīgākie Nīderlandes konkūra ērzeļi – Voltaire, Nimmerdor, Marco Polo, tāda pati kombinācija – Voltaire x Nimmerdor – ir devusi izcilo ērzeli Kannan (WBFSH 2014. g. konkūra vaislinieku reitingā 1. vieta). Šie ērzeļi arī paši sevi pierādījuši starptautiska līmeņa konkūra sacensībās. Tēvs Numero Uno ir samērā jauns ērzelis, kas bijis WBFSH konkūra vaislinieku Top 10. Mātes Twirre īstā māsa Sisca ir devusi starptautiska līmeņa konkūra zirgu Wizard (no Lupicor). Fumo Twirre ir vizuāli pievilcīgs ērzelis ar labi veidotu, augstu kaklu ar garu pakausi, izteiktu skaustu, garu, slīpu lāpstiņu, pagaru muguru, gariem krustiem, labu ķermeņa platumu. Lēkši ir plaši un augšupvirzoši, lēciens – spēcīgs, koordinēts, ar labu tehniku un vēlmi lekt. Labdabīgs, nosvērts, inteliģents, viegli jājams. Startējis konkūra sacensībās līdz 120 cm. Fumo Twirre MP pirmie pēcnācēji dzimuši 2014. gadā un jau guvuši zināmu ievērību. Fīniksa (2015) pašlaik ir labākais no Latvijā audzētajiem piecgadniekiem LJF kausa 2020 kopvērtējumā, startējot gan ar pieaugušo, gan bērnu klases jātnieci. Sacensībās piedalījušies arī Fantāzija, Frederic un Forchetta. Jaunzirgi guvuši labus panākumus jaunzirgu skatē “Rudens Pērle”: Florentine (2016) ieguva III vietu divus gadus pēc kārtas, Fosfatello (2016) kļuva par Best in Show 2019, Fortune Cookie (2016) ieguva II vietu četrgadīgo ķēvju grupā un Foxy JJ III vietu trīsgadīgo ķēvju grupā 2020. g. Fumo Twirre MP pēcnācēji ir vizuāli pievilcīgi, bieži ar daudz baltām pazīmēm, patīkamu, nosvērtu temperamentu.

Dzimis: 15.04.2010 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Mareks Jedinaks Kontakti: tālr. 26002604 (Mareks), jeep.jeep@inbox.lv

Izmēri (2015): 170 – 188 – 22 Darbaspējas: 8 – 7 – 9 – 8 = 32 Eksterjers: 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 9 = 57 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 53


FÜRST DE NIRO LS2249

DE431315100413

HN

2019

Nr. 416

FÜRST NYMPHENBURG Vācija 2005 ruds

HN

St.Pr.St. DONNA CLARA Vācija 2006 dūkana

HN

FLORENCIO I 1999, Vācija

FLORESTAN I WE

DONNER DE NERO 1999, Vācija HN

WALESSA

RZ WE

DE NIRO

HN

ALPENFEUER

OLD

DON CRUSADOR 1998, Vācija HN

DON BOSCO St.Pr.St. LARISSA

HN

St.Pr.St. WINNIE 1988, Vācija

WORLD CUP III

HN

HN

ARMINIA

HN

HN

FIDELIO

HN

RAUTE H

RZ

WELTMEYER

HN

PIRELLI

HN

DONNERHALL

OLD

ALICANTE

HN

ARGENTINUS

HN

ALPI'S GIRL

XX

DONNERHALL

OLD

RAMINA

HN

LAURIES CRUSADOR

XX

St.Pr.St. PIK BUBE'S GIRL

HN

WOERMANN

HN

SENDERNIXE

HN

ABSATZ

HN

VERUSCHKA

HN

Fürst De Niro tēvs Fürst Nymphenburg ir augsti vērtēts iejādes vaislinieks ar lieliskām kustībām, jājamību un raksturu; sava gada ērzeļu sertifikācijas vicečempions un ērzeļu darbaspēju pārbaudes uzvarētājs, startējis nacionāla līmeņa sacensībās iejādē līdz Vidējai Balvai. Viņa pēcnācēji uzrāda labus rezultātus iejādē un trīscīņā. Florencio - Pasaules čempions iejādē piecgadīgiem zirgiem ar izcilu rezultātu (9.8 balles). De Niro – slavens iejādes vaislinieks, pats startējis Grand Prix līmenī, ilgstoši atrodies WBFSH reitinga 1. vietā starp iejādes ērzeļiem (2012, 2013, 2015-2018). Fürst De Niro māte Donna Clara un mātes māte Winnie ir Valsts Prēmijas ķēves, pārstāv augstvērtīgu ķēvju ģimeni. Mātes tēvs Don Crusador visu dzīvi bija Celles ērzeļu stacijas vaislinieku pamatsastāvā, sava gada Hanoveras sertifikācijas uzvarētājs, kura pēcnācēji īpaši izceļas ar eleganto tipu un teicamo jājamību. Pirmais Fürst De Niro pēcnācējs Latvijā dzimis 2019. gadā.

Dzimis: 16.03.2013 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Anita Palma Kontakti: tālr. 29275303 54

Izmēri (2019): 166 - 194 - 22 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 7 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 8 - 7 - 9 = 55 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


GALFARRO LS 1824

LV032153350017

LS

2011

Nr. 114

H188 GUIDO 1988, Nīderlande

LS1575 GVIDONS z/s Robežnieki 1996 ruds

LS

LS5830 FORELE Krūmiņi, Mazzalve 1998 dūkana LS

VOLTAIRE

HN

THERA Keur

KW

H293 VIDUMKA 1982, Kaļiņingradas za HN

VALERIK

HN

L1107 FOKUSS 1979, Smiltenes LT

FRANTS L951

LS

CIGRA L1854

LS

KW

L4890 OLIANDRA 1993, Kurmenes c.

LS

DEKADA H271

MB

OLIMPIETIS T30 LS

FLAUTA

TR LS

FURIOSO II

SF

GOGO MOVE

HN

APALATIN Prer

SF

MARTHA Keur

KW

WEINGAU

HN

ELFENWACHE

HN

DUO

HN

DEMAGOGIN III

MB

FLAGMANIS Lb703

HN

KRIMA Lb1358

LS

POTENCIĀLS Ang19

XX

CEDA Lb1011

LS

OBELISKS T22

TR

CUSIMA

TR

FLAGMANIS Lb703

HN

GAIGALIŅA L1473

LS

Galfarro tēvs Gvidons – viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem Latvijā, turklāt izaudzēts tepat Latvijā, Tērvetes zirgaudzētavā. 2005. g. Latvijas čempions, daudzu godalgotu vietu ieguvējs maršrutos līdz 160 cm, Eiropas čempionāta konkūrā dalībnieks. Gvidona tēvs Guido veiksmīgi startējis starptautiskās sacensībās līdz 150 cm, bet māte Vidumka ir Kaļiņingradā dzimusi Hanoveras ķēve no „zelta” krustojuma Vaļerik x Duo, īstā māsa vaislas ērzelim Vandals. Māte Forele, Skaidrītes Lsb 68 ģimenes turpinātāja, apvieno sevī savā laikā ievērojamus Latvijas konkūra ērzeļus - Frantu (tēvs Finālam - Seulas Olimpisko spēļu dalībniekam konkūrā) un Potenciālu (smagajā klasē startējuši viņa pēcnācēji Parkets, Profets, Prīma, Pasaka u.c.), iekšaudzēta uz Flagmani 3:3. Galfarro ir liela auguma ērzelis ar garu, labi veidotu kaklu, garu, paslīpu lāpstiņu, korektām kājām, plašām, elastīgām gaitām un labu lēcienu. Startējis konkūra sacensībās līdz 110 cm, piedalījies skatēs un zirgu šķirņu parādēs dažādu pasākumu ietvaros. Kopš 2012. gada iegūti 14 kumeļi, aktīvāk izmantots pēdējos gados. Trīs Galfarro meitas ir vaislas ķēves.

Dzimis: 28.05.2007 Audzētājs: Jānis Baltuņķis Īpašnieks: Anna Briljante Kontakti: tālr. 29595733, annabriljante@inbox.lv

Izmēri (2012): 172 - 194 - 22 Darbaspējas: 8.2 - 8.2 - 8 - 8.2 = 32.6 Eksterjers: 8.6 - 8 - 7.2 - 7.4 - 7.2 - 7 - 8.6 = 54 Lecināšanas maksa: 350 EUR 55


GAULTJĒRS LS 1627

LV048950250027

LS

2005

Nr. 196

VOLTAIRE 1979, Francija

H188 GUIDO Nīderlande 1988 bērs

KW

T31 SEIMS 1975, Baltkrievija

L4921 SERENĀDE Voronova 1996 dūkana

THERA 1980, Vācija

LS

L3900 DROFA 1985, Ozolmuiža

FURIOSO II HN

KW

GOGO MŐVE

LS

HN

APALATIN

SF

MARTHA

KW

ESKADRON TR

SF

TR

STRATEGIJA

XX

DAILIS Lb 694

LS

FREGATE H295

HN

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GOTTHARD

HN

MOSAIK

HN

FRA DIAVOLO

XX

ECUME

SF

PORTER

HN

ERICA

KW

EINGARD

TR

SIMPATIJA

TR

RIDING MILL

XX

SITUACIJA

XX

SĒLIS Lb 443

LS

DAIGA Lbk 17325

LS

FANTS Ang 25

XX

GOLDFERBUNG H102

MB

Gaultjēra tēvs Guido veiksmīgi startējis starptautiskās sacensībās līdz 150 cm, kā arī atstājis labus sporta zirgus un vaislas materiālu. Gaultjēra māte Serenāde piedalījusies iejādes sacensībās, atstājusi vēl vienu sertificētu ērzeli – Kastilio (T.Cattio). Gaultjēra īstais brālis Giness piedalījies iejādes sacensībās līdz Mazajai Balvai. Gaultjērs pats izceļas ar labu tipu un lekšanas spējām. Parādījis sevi kā daudzsološs sporta zirgs - ar panākumiem startējis republikas mēroga sacensībās līdz 125 cm. 2009. g. pārliecinoši uzvarēja jaunzirgu konkurencē gan Ziemas čempionātā, gan LJF kausa kopvērtējumā, pēc tam 2011. g. ieguva I vietu kopvērtējumā LJF kausā amatieriem. Temperamentīgs, bet akurāts un centīgs; pret cilvēku uzmanīgs, paklausīgs, ātri mācās, grib sadarboties. Ērzelis 15 gadus aktīvi izmantots vaislā saimniecībā “Zirgaudzētava Kocēni” un nesen pārdots uz Ventspils pusi. Kopā iegūti 69 pēcnācēji. Sertificēts dēls Gahoko (šobrīd kastrēts, eksportēts). Sacensībās veiksmīgi piedalījušies vairāki Gaultjēra bērni: Gatoro startējis pajūgu braukšanā un iejādē līdz Mazajai Balvai, Guanti veiksmīgi startē amatieru konkurencē līdz 110 cm, Godiva 3. vieta Ziemas Čempionāta kopvērtējumā 5 g.v zirgiem (2016), Genius 1.vieta LFJ kausa kopvērtējumā 5.g.v zirgiem (2016). Konkūra sacensībās piedalījušies arī Galatika, Geiša, Gandaija u.c. Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle 2018” piedalījās Gandaija (3 g.v. ķēvju klasē II vieta) un Galants (4 g. v. ērzeļu/kastrātu klasē).

Dzimis: 17.04.2002 Audzētājs: SIA Zirgaudzētava Kocēni Īpašnieks: Antra Korāte Kontakti: tālr. 26149468, antra.korate@inbox.lv 56

Izmēri (2005): 170 - 189 - 21.5 Darbaspējas: 9.5 – 9 – 9 – 9.5 = 37 Eksterjers: 10 – 9 – 8 – 9 – 9 – 8 – 10 = 63 Lecināšanas maksa: 200 EUR


GOLDVEJS LS2463

LV060233750001

LS

2019

Nr. 239

H188 GUIDO 1988, Nīderlande

L1564 GRĀDS Tērvetes z/a 1996 tumši bērs

LS

H293 VIDUMKA Kaļiņingradas z/a 1982 tumši bēra HN

VOLTAIRE KW

H405 DAUGAVA 1988, Tērvetes z/a VAĻERIK 1963, Vācija

HN

HN

H271 DEKADA 1965, Kaļiņingradas z/a HN

SF

THERA Keur

KW

DIDZIS H152

HN

VĀRAVA H243

HN

WEINGAU

HN

St.Pr.St. ELFENWACHE

HN

DUO

HN

DEMAGOGIN III

MB

FURIOSO II

SF

GOGO MOVE

HN

APALATIN Pref

SF

MARTHA Keur

KW

3835 DEKRET

XX

DEJA (DEFORMĀCIJA) H119

HN

VDUMČIVIJ H140

HN

ANNELE H97

MB

WEILER

HN

GOLDFRONT

HN

EINDRUCK II

HN

St.Pr.St. FELDMUSCHEL

HN

DUELLANT

HN

St.Pr.St.SCHWALLIEBCHEN

HN

DEMAGOGE

MB

SCHWEFELBLUTE

MB

Goldveja tēvs Grāds un viņa tēvs Guido veiksmīgi startējuši starptautiskās sacensībās līdz 150 cm. Daugava ir atstājusi 3 sporta zirgus - Grādu, Rodeo (T Radiants, startēja ar Tatjanu Koļako augstākajos nacionālajos maršrutos) un Kadenci (T Calando IV), kura pati startēja amatieru līmeņa maršrutos, bet deva 145 cm starptautiski startējošo Callacado (T Calvados 87). Māte Vidumka ir Kaļiņingradā dzimusi Hanoveras ķēve no „zelta” krustojuma Vaļerik x Duo, īstā māsa vaislas ērzelim Vandals (zināmākie pēcnācēji – vaislas ērzeļi Vello, Varfejs, Vanders). Vidumka ir māte arī citam Latvijā populāram vaislas ērzelim un sporta zirgam - Gvidonam (T Guido), tādējādi Goldvejs viņam ir tuvu radniecīgs. Gvidons savas sporta kajeras laikā (kopš 2001. g.) bijis Latvijas čempions, uzvarējis un ieguvis godalgotas vietas vairākos nozīmīgos Grand Prix (CSI-Warszaw, CSI-Tallinn, CSI-Moscow, CSI-Cherniahovsk, Gubernatora kausā Maskavā), 2007. g. startēja Eiropas čempionātā. Goldvejs kā jaunzirgs piedalījās konkūra sacensībās līdz 110 cm, pēc tam ar savu īpašnieci Oksanu Žgunu trenējās iejādē un startēja līdz Mazajai Balvai un Vidējās Balvas I izvēles programmai. Tagad Goldvejs ir atgriezies dzimtajās mājās, z/s Lejnieki, kā vaislas ērzelis. 2020. gadā dzimis pirmais pēcnācējs.

Dzimis: 19.05.2020 Audzētājs: ZS Lejnieki Īpašnieks: Aija Freidenfelde Kontakti: tālr. 26394516, fredis1967@inbox.lv

Izmēri (2019): 165 - 180 - 21 Darbaspējas: 8 - 7.4 - 7.4 - 7.2 = 30 Eksterjers: 7.4 - 7.4 - 7.4 - 8 - 8 - 7.2 - 8.6 = 54 Lecināšanas maksa: 450 EUR 57


GREDZENS LS2078

LV001000003034

LS

2018

Nr. 478

H188 GUIDO 1988, Nīderlande

LS1575 GVIDONS z/s Robežnieki 1996 ruds

LS

KW

H293 VIDUMKA

1982, Kaļiņingradas za

HN

H238 CONCORD 1996, Vācija

LS5873 KAŅEPE Tērvetes z/a 2000 sirma

VOLTAIRE

LS

H367 PĒRNAVA 1987, Tērvetes z/a

HN

THERA Keur VALERIK

HN

DEKADA H271

MB

CORONADO HL

HN

KW

HL

WOLLE

HL

PRIZRAK

OX

VALLE H288

HN

FURIOSO II

SF

GOGO MOVE

HN

APALATIN Prer

SF

MARTHA Keur

KW

WEINGAU

HN

ELFENWACHE

HN

DUO

HN

DEMAGOGIN III

MB

CORRADO I

HL

ZAALA

HL

CABINETT I

HL

HOLLE

HL

KANKAN

OX

PTAŠKA

OX

VDUMČIVIJ H140

HN

ANDROMEDA H195

HL

Gredzena tēvs Gvidons – viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem Latvijā, turklāt izaudzēts tepat Latvijā, Tērvetes zirgaudzētavā. 2005. g. Latvijas čempions, daudzu godalgotu vietu ieguvējs maršrutos līdz 160 cm, Eiropas čempionāta konkūrā dalībnieks. Gvidonā apvienota tajā laikā labākā ģenētika Latvijā - tēvs Guido bija pirmais ērzelis Latvijā ar Nīderlandes izcelsmi, veiksmīgi startējis starptautiskās sacensībās līdz 150cm, bet māte Vidumka - Kaļiņingradā dzimusi Hanoveras ķēve no „zelta” krustojuma Vaļerik x Duo, īstā māsa vaislas ērzelim Vandals. Mātes māte Pērnava devusi divus vaislas ērzeļus - Gepatītu (1992, T Gardegeneral) un Kempingu (2001, T Concord), bet Valle trīs ērzeļus - īstos brāļus Devēju, Dzīvo un Daugavieti (T Didzis). Gredzenam ir augšupvērsta ķermeņa uzbūve, korektas kājas, ļoti labas, plastiskas gaitas, īpaši izceļami ir rikši. Gredzens piedalījās Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle 2018”, iegūstot III vietu 3 g.v. ērzeļu/kastrātu konkurencē. Gredzens ir ērzelis ar labu raksturu un jājamību. Pirmais pēcnācējs dzimis 2020. gadā.

Dzimis: 06.04.2015 Audzētājs: Līva Rudzīte Īpašnieks: ZS Robežnieki Kontakti: tālr. 29269222 (Dainis), ozols_dainis@inbox.lv 58

Izmēri (2018): 167 - 190 - 22 Darbaspējas: 7.8 - 8.6 - 8 - 7.6 = 32.0 Eksterjers: 8.2 - 8 - 8 - 7.8 - 7.8 - 7.2 - 8.6 = 55.6 Lecināšanas maksa: 500 EUR


GVIDONS LS 1575

LV032836050016

LS

2001 Nr. 89

VOLTAIRE 1979, Vācija

H188 GUIDO Nīderlande 1988 bērs

KW

H293 VIDUMKA Kaļiņingradas z/a 1982 tumši bēra HN

THERA Keur 1980, Nīderlande

VAĻERIK 1963, Vācija

FURIOSO II HN

KW

GOGO MŐVE

H271 DEKADA 1965, Kaļiņingradas z/a HN

HN

APALATIN Pref

SF

MARTHA Keur

KW

WEINGAU HN

SF

HN

St.Pr.St. ELFENWACHE

HN

DUO

HN

DEMAGOGIN III

MB

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

GOTTHARD

HN

MOSAIK

HN

FRA DIAVOLO

XX

ECUME

SF

PORTER

HN

ERICA

GRON

WEILER

HN

GOLDFRONT

HN

EINDRUCK II

HN

St.Pr.St. FELDMUSCHEL

HN

DUELLANT

HN

St.Pr.St.SCHWALLIEBCHEN

HN

DEMAGOGE

MB

SCHWEFELBLUTE

MB

Gvidona tēvs Guido veiksmīgi startējis starptautiskās sacensībās līdz 150 cm. Gvidons no Guido bērniem pašlaik ir sasniedzis labākos rezultātus, bet labi sporta zirgi ir bijuši arī Gīrs, Grāds u.c. Māte Vidumka ir Kaļiņingradā dzimusi Hanoveras ķēve no „zelta” krustojuma Vaļerik x Duo, īstā māsa vaislas ērzelim Vandals (zināmākie pēcnācēji – vaislas ērzeļi Vello, Varfejs, Vanders). Gvidons savas sporta kajeras laikā (kopš 2001. g.) bijis Latvijas čempions, uzvarējis un ieguvis godalgotas vietas vairākos nozīmīgos Grand Prix (CSI-Warszaw, CSI-Tallinn, CSI-Moscow, CSI-Cherniahovsk, Gubernatora kausā Maskavā). 2007.g. startēja Eiropas čempionātā. Līdz 19 gadu vecumam startēja ar bērnu klases jātnieku līdz 130cm. Kopš 2000. gada iegūts 71 pēcnācējs. Sertificēti pieci dēli - Goldrings (eksportēts), Galfarro, Gadsimts, Grindeks (kastrēts) un Gredzens. Mātes tēvs vairākiem ērzeļiem un sporta zirgiem (Akords, Irisar, Alibi u.c.). Vislabākos panākumus sportā guvuši Goldrings (startējis starptautiski līdz 160 cm) , Giness (jauniešu maršrutos līdz 130cm starptautiskās sac.) un Fortuna (1. vieta Poznan CSI4* 135cm 2015.g.). Vairākiem pēcnācējiem ir arī ļoti labas gaitas un tie piemēroti iejādei, piemēram, Grindeks ieguvis līdz pat 82.60% sešgadīgo zirgu shēmās un izcīnīja I vietu kopvērtējumā 6 g.v. zirgu konkurencē LJF kausā iejādē 2020. g. 2018. gada Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle” piedalījās divi Gvidona dēli - Gredzens (2015) un Grindeks (2014), un meita Geiša (2014), katrs izcīnīja III vietu savā konkurencē.

Dzimis: 11.04.1996 Audzētājs: AS Agrofirma Tērvete Īpašnieks: ZS Robežnieki Kontakti: tālr. 29269222 (Dainis), ozols_dainis@inbox.lv

Izmēri (2001): 175 – 192 – 21.5 Darbaspējas: 8.5 – 7.5 – 8 – 9 = 33 Eksterjers: 9 – 9 – 9 – 8 – 9 – 9 – 9 = 62 Lecināšanas maksa: 500 EUR 59


HAMPTON VAN ‘T MERELSNEST LS2244

BE262788

BWP 2019

Nr. 412

LORD 1967, Vācija

LORD Z Vācija 1990 bērs

HL

RELINDI VAN’T MERELSNEST Beļģija 1994 tumši bēra

BWP

THIA 1981, Vācija

DARCO 1980, Beļģija

CHIQUITA 1976, Vācija

LADYKILLER HL

HL

VIOLA

HL

CALANDO I

HL

GABRIELA

HL

LUGANO VAN LA ROCHE BWP

HN

XX

HN

OCOUCHA

BWP

CARDINAL

XX

JUGENDNIXE

HN

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

COTTAGE SON

XX

RICARDA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

FURGUND

HL

METEOR

XX

BANDARA

HL

LUGANO I

HN

ADLERFLUT

HN

CODEX

HL

LATOUCHA

BWP

OFF KEY

XX

CHEVALIER STAR

XX

JULIUS CAESAR

XX

WALDBLUME

HN

Hampton van’t Merelsnest ir Beļģijā dzimis ērzelis ar ļoti interesantu konkūra izcelsmi. Viņa tēvs Lord Z pats bija izcils konkūra zirgs ar nevainojamu lēkšanas tehniku un iespaidīgu kapacitāti. Pierādījis sevi arī kā izcils vaislinieks - starp viņa pēcnācējiem ir viens no sava laika labākajiem konkūra zirgiem, 2010. gada Pasaules kausa fināla uzvarētāja Noltes Kuchengirl. Mātes tēvs Darco pats startējis augstākā līmeņa sacensībās konkūrā, ieguvis 7. vietu Olimpiskajās spēlēs Barselonā, bet kā vaislas ērzelis atstājis milzīgu iespaidu uz konkūra zirgu audzēšanu Beļģijā. Darco četrus gadus pēc kārtas (2008-2011) bija vadošais konkūra vaislinieks pasaulē WBFSH reitingā. Mātes Relindi pusmāsa (Chiquitas meita no Hedjaz) Idjaz-C kombinācijā ar Darco devusi Sapphire - vienu no pasaules labākajiem konkūra zirgiem, Hongkongas Olimpisko spēļu 5.vietas individuāli un komandu zelta ieguvēju, 4.vieta pasaules reitingā 2009. gadā. Idjaz-C devusi septiņus zirgus, kas startē vismaz 150cm augstos maršrutos. Kopumā no šīs ģimenes, kuras pamatlicēja Beļģijā ir no Vācijas ievestā Chiquita, nāk ļoti daudz izcilu sporta un vaislas zirgu (Glasgow van’t Merelsnest u.c.). Hampton izcelsmē ir liela Angļu pilnasiņa ietekme kopējā asinība ir 57.03% un tuvu ir izcilie Ladykiller, Cottage Son, Rantzau. Ērzeļa pirmie pēcnācēji Latvijā dzimuši 2020. gadā.

Dzimis: 18.04.2007 Audzētājs: Beļģija Īpašnieks: Sanita Auniņa Kontakti: tālr. 29108658 (Sanita), 26483588 (Kristīne) 60

Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


HERO BLUE V/D ELSAKKER LS2497

NL003201203605

KW

2020

Nr. 249

MR. BLUE 1988, Nīderlande

Pref ZIROCCO BLUE Francija 2004 sirms

SF

CHRISTEL VD E Nīderlande 2007 tumši bēra

KW

LICORNE DES FORETS 1999, Francija INDORADO 1990, Vācija

HIPPY Pref 1989, Nīderlande

KW

SF

HL

KW

COUPERUS

KW

ACARLA

KW

VOLTAIRE

HN

GEKAS DES FORETS

SF

CORRADO I

HL

AIDA

HL

KAISERSTERN

XX

BRIGITTA Pref

KW

NATUREL

KW

WARINA Pref

KW

OLDENBURG

KW

PICARLA Keur Pref

KW

FURIOSO II

SF

GOGO MOEVE

HN

LE TOT DE SEMILLY

SF

RAPSODIE II

SF

COR DE LA BRYERE

SF

SOLEIL

HL

AHORN Z

HN

TRESSE

HL

LUCIANO

XX

KRONUNGSPACHT

XX

RAIMOND

HL

KARIN Pref Keur

KW

Hero Blue ir pirmais Zirocco Blue dēls, kas sertificēts Latvijas šķirnē. Zirocco Blue pirmie pēcnācēji dzimuši 2008.gadā un jau daudzi no tiem piedalās augstākā līmeņa konkūra sacensībās, kā Eddie Blue, kas 9 gadu vecumā rezultatīvi startēja Pasaules jātnieku spēlēs Traionā un bija 12.vietā pasaulē WBFSH 2019. gada reitingā. Zirocco Blue - arī pats izcils konkūra zirgs, kas piedalījies Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs, ieguvis 5.vietu Eiropas čempionātā un 10.vietu Pasaules kausa finālā Lasvegasā. Viņa tēvs Mr.Blue uzvarējis daudzos GP, pēc sporta karjeras beigšanas devis vairākus izcilus pēcnācējus (Simon - rezultatīvākais konkūra zirgs pasaulē 2011.gadā, Plot Blue - Pasaules kausa fināla Ženēvā uzvarētājs, Dana Blue - 4. vieta WBFSH reitingā 2018. g.). Arī Zirocco Blue mātes pusē visas ķēves (Licorne, Gekas, Rapsodie) ir startējušas konkūrā augstā līmenī. Hero Blue ir Christel VD E vienīgais pēcnācējs, bet viņas māte Hippy devusi divus starptautiska līmeņa konkūra zirgus - Marlou (T Jus de Pomme, 40. vieta WBFSH reitingā 2004.gadā) un Silvy (T Emilion), kā arī divus AES sertificētus ērzeļus Eldorado v/d Elsakker un Faiserstern v/d Elsakker (abi no Indorado, Christel īstie brāļi). Hero Blue piemīt izteikts, diezgan masīvs ērzeļa tips, spēcīgas, korektas kājas, plašas gaitas ar izteiktu karpālās locītavas darbību, nosvērts temperaments, patīkami jājams. Pirms traumas gūšanas (7 gadu vecumā) startējis līdz 130 cm starptautiskās sacensībās. Hero Blue pirmie kumeļi gaidāmi 2021. gadā.

Dzimis: 18.03.2012 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Anna Šellere Kontakti: tālr. 20221207, anna.telfas@inbox.lv

Izmēri (2020): 173 - 199 - 21.5 Darbaspējas:7 - 8 - 8 - 8 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: 400 EUR 61


HERTOG JAN LS1883

NL003201209057

KW 2018

Nr. 203

HEARTBREAKER Keur 1989, Nīderlande

Pref HARLEY VDL Nīderlande 2001 bērs

KW

GOODWILL 1988, Vācija

Keur Pref LUGANA Nīderlande 1993 bēra

LARTHAGO Pref 1993, Vācija

KW

ELGA 1986, Nīderlande

KW

HL

HL

KW

NIMMERDOR Pref

KW

BACAROLE

KW

CARTHAGO

HL

DAISY IV

HL

LANDGRAF I

HL

JESSIKA II

HL

WELLINGTON Keur

KW

MOLGA Pref Keur

KW

FARN Pref

HL

RAMONA A

GRON

SILVANO

KW

ORCHIDEE Keur

KW

CAPITOL I

HL

PERRA

HL

CALETTO I

HL

ODRINA

HL

LADYKILLER

XX

WARTHBURG

HL

MOLTKE I

HL

St.Pr.St. ZARA

HL

NIMMERDOR Pref

KW

PATTY Pref

KW

WILLOW CRATIC

XX

ZOLGA

GRON

Hertog Jan tēvs Harley VDL ir cēlies no konkūra leģendām Heartbreaker un Carthago. Māte Larthago guvusi uzvaras vairākās 140-150 cm klasēs, kā arī devusi 8 zirgus, kas lekuši vismaz 145 cm līmenī. Harley VDL startējis līdz 155 cm, arī Global Champion League sacensībās. Harley pirmie pēcnācēji dzimuši 2005. gadā un jau veiksmīgi piedalās augstākā līmeņa sacensībās. Par pēcnācēju augsto kvalitāti ērzelim piešķirts tituls “PREF”. Arī mātes Lugana pēcnācēji izceļas ar labām darbaspējām. Viņas dēls Apollo (2005, T Pacific) startējis CSI2* GP maršrutos un uzvarējis CSI4* Amsterdam SixBar (augstlēkšanas) sacensībās. Meita Shangri-La startē CSI3* GP maršrutos ASV. Arī Goodwill devis izcilus sporta zirgus, kā Atēnu Olimpisko spēļu komandu sudraba medaļas ieguvējs Mac Kinley (8. vieta pasaules reitingā 2004. gadā). Hertog Jan ir samērā neliels, viegla tipa ērzelis. Gaitas plastiskas, ar izteiktu karpālās locītavas darbību, lēkši ar labu līdzsvaru. Spēcīgs, koordinēts lēciens ar ātriem refleksiem. Startējis konkūra sacensībās līdz 120 cm ar labiem rezultātiem, izcīnījis I vietu Ziemas čempionāta kopvērtējumā 5 g.v. zirgu konkurencē ar uzvarām četros no pieciem posmiem (2017) un II vietu Ziemas čempionātā kopvērtējumā 6gv konkurencē (2018). Kopš 2017. g. iegūti kopā 5 pēcnācēji.

Dzimis: 20.05.2012 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: SIA IGL Vet Serviss Kontakti: tālr. 29457464 (Gunārs) 62

Izmēri (2018): 164 - 186 - 21 Darbaspējas: 7.0 - 7.8 - 8.2 - 8.6 Eksterjers: 8 - 7 - 8 - 7 - 8 - 7 - 9 = 54 Lecināšanas maksa: 300 EUR


HOBART LS1868

LV001900000841

LS

2017

Nr. 174

CANTUS 1981, Vācija

HL282 ABC CLERUS Vācija 1994 bērs

HL

HL

AKTS 1993, Burtnieku z/a LS

LS6477 AHORNA Burtnieku z/a 1999 dūkanbēra

DAME II 1989, Vācija

HL

LS

L4767 FIALKA 1993, Burtnieku z/a LS

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

LANDGRAF I

HL

WEISSE ROSE

HL

ALAMO H197

HN

VĀLODZE L2549

LS

FANS

LS

LAIME L3019

LS

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

ROMAN

HL

USA

HL

LADYKILLER

XX

WARTHBURG

HL

CALETTO II

HL

St.Pr.St. NOLDE

HL

ALMEO

OLD

WILHELMA

HN

VIKINGS

XX

GRĀCIJA L1973

LS

FLANGS L898

LS

JETA L2937

LS

LUDOLFS H132

HL

FALMA L1888

LS

Hobart tēvs ABC Clerus kā divgadnieks lieliski sevi parādīja sertifikācijā un tika pārdots par rekordaugstu summu. 4 gadu vecumā izgāja ērzeļu darbaspēju pārbaudi ar vidējiem rezultātiem (32. vietā no 43 dalībniekiem). Vācijā Clerus izmantots samērā maz, iegūts viens starptautiska līmeņa konkura zirgs - Capuccino 8 (māte no Mytens xx) - 2018. g. Pasaules Jātnieku spēļu un daudzu GP maršrutu dalībnieks. Latvijā Clerus tika izmantots vaislā 2012.-2018. g., iegūstot 42 pēcnācējus, no kuriem Hobart pagaidām ir vienīgais vaislas ērzelis. Lielākā daļa Clerus pēcnācēju ir eksportēti. Skatē “Rudens Pērle 2020” piedalījās divas Clerus meitas ABC Clera un Corinta (II vieta 3 g.v. ķēvju grupā), abas spēcīgas, harmoniski veidotas ķēves ar labām gaitām un lēcienu. Clerus tēvs Cantus - ievērojams konkūra vaislinieks, kas devis gan nozīmīgus ērzeļus (Calido I, Cellestial, Come On u.c), gan izcilus sporta zirgus (Sidnejas Olimpisko spēļu sudraba medaļnieks Calvaro, Canturo u.c.). Māte Ahorna pārstāv Burtnieku zirgaudzētavā izkoptu ķēvju ģimeni. Hobart ir spēcīga, pietiekami garkājaina uzbūve uzbūve, plaši, elastīgi soļi un rikši, labs lēciena tehnika, mierīgs temperaments. Iegūti divi pēcnācēji.

Dzimis: 06.05.2013 Audzētājs: Oksana Barata Īpašnieks: Oksana Barata Kontakti: tālr. 29677845, barrattdressage@gmail.com

Izmēri (2016): 167 - 189 - 21.5 Darbaspējas: 8.0 - 8.0 - 7.8 - 8.0 = 31.8 Eksterjers: 8.0 - 8.0 - 7.8 - 7.4 - 7.6 - 7.0 - 8.6 = 54.4 Lecināšanas maksa: 350 EUR 63


INFAKTS LS 1706

LV034004250003

LS

2007

Nr. 268

I NEED YOU 1996, Francija

INTERMEZZO Vācija 2000 bērs

OLD

OLD

L1398 FARAONS 1989, Riebiņu c.

L4631 FLORIDA a/f Turība 1993 dūkana

RIKINA 1981, Vācija

SF

LS

L3801 LAUCE 1984, Oktes muiža

LS

LS

I LOVE YOU

SF

NAGALI

SF

FURIOSO II

SF

St.Pr.St. RIKKI II

OLD

FINĀLS

LS

ALFA L3812

LS

LUDOLFS H132

HL

AINA L1730

LS

ALME Z

SF

ELYRIA

SF

DIAGHILEV

XX

MAGALI

AA

FURIOSO

XX

DAME DE RANVILLE

SF

CYRUS

OLD

RIKKI

OLD

FLIPERS L982

LS

FLĒRA no FINĀLS L891

LS

AUTOGRĀFS H156

HL

FILMA L2504

LS

LOHENGRUEN

HL

HIMARA

HL

ANDIS Lb 312

LS

PAIJA Lb 1125

LS

Infakta tēvs Intermezzo „3 Vītolu staļļos” tika izmantots 1 gadu, iegūstot 10 vidējas kvalitātes jaunzirgus. Viņa tēvs I Need You - franču jājamzirgu šķirnes ērzelis ar interesantu konkūra izcelsmi, izmantots Klattes ērzeļu stacijā 3 gadus, bet kā vaislinieks nav sevi parādījis pozitīvi. I Love You – 1983. g. Pasaules kausa uzvarētājs, 1984. g. – Pasaules kausa fināla II vietas ieguvējs, sava laika „bagātākais zirgs” pēc iegūto godalgu kopsummas. Furioso II – arī ļoti ietekmīgs franču jājamzirgu vaislinieks, kura slavenākie dēli ir Voltaire un For Pleasure. Māte Florida – Skaidrītes Lsb 68 ģimenes ķēve. Infakts ir masīvs ērzelis ar maz izteiktām jājamzirga formām; parupja galva ar nedaudz izliektu profilu, garš skausts, labi veidota mugura, ieslīpi krusti, labas kājas ar apmierinošu gaitu precizitāti. Infakts izmantots pārsvarā tikai savā saimniecībā uz dažāda tipa un kvalitātes ķēvēm. Sacensībās līdz 100cm piedalās Iskra (2006, māte no Calano II).

Dzimis: 07.06.2004 Audzētājs: Valērija Usāne Īpašnieks: Valērija Usāne Kontakti: tālr. 25600482, valja@inbox.lv 64

Izmēri (2007): 168 - 196 - 23.5 Darbaspējas: 8 - 7.5 - 7.5 - 7 = 30 Eksterjers: 7 – 7.5 – 8.5 – 7.5 – 8 – 7.5 – 8.5 = 54.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


KAPTEINIS CUKURS LS 1619

LV016018750010

LS

2004 Nr. 177

CALIDO I 1991, Vācija

HL250 CALLIANO Vācija 1997 bērs

HL

Ang 73 KOSMOSS 1987, Ukraina

L5127 KAIVA SIA “Princis” 1997 bēra

S-RAMINA 1980, Vācija

LS

L4671 VIRGA 1991, p/s Lielupe

CANTUS HL

HL

XX

BARONESSE VII

HL

RAMIRO Z

HL

FRIEDE

HL

SUZDAĻ 3211

XX

KUPJURA 5177

XX

VARFEJS H166 LS

HL

PĀRSLA L2957

HN LS

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

CORIANDER

HL

KOLETT

HL

RAIMOND

HL

VALINE Z

HL

HETMAN

HL

ILONA

HL

2416 DERZKIJ

XX

3495 SAFA

XX

2985 PRIZ

XX

3891 KORRIDA

XX

VANDALS

HN

FORSUNA H204

HN

PRINCIS L991

LS

PRĀGA Lb 1403

LS

Kapteiņa Cukura tēvs Calliano – viens no vadošajiem ērzeļiem Latvijā gan pēc pēcnācēju darbaspējām, gan dēlu – sertificēto ērzeļu skaita, pēcnācējs pa mātes līniju Vācijas 1962. gada čempionei un starptautiska līmeņa konkūra zirgam Ilonai. Calido I - izcils konkūra vaislinieks, kura pēcnācēji jau ir nopelnījuši ap 4.5 miljonus eiro un šī summa joprojām turpina pieaugt. Calido pēcnācēji gūst panākumus gan stila maršrutos savas klasiskās lēciena tehnikas, labo lēkšu un jājamības dēļ, gan tiem piemīt kapacitāte lielajam sportam. Māte Kaiva Somijā piedalījusies trīscīņas sacensībās amatieru konkurencē. Mātes tēvs ir angļu pilnasiņu ērzelis Kosmoss, kura rezultatīvākais pēcnācējs Latvijā ir Kaugurs (startējis līdz 130 cm). Varfejs ir tēvs Latvijas čempionam konkūrā Virsaitim (startējis līdz 160 cm starptautiski) un iejādes zirgam Vairogam (pārdots uz Krieviju, ieguvis uzvaras starptautiskās sacensībās pēc Vidējās balvas programmas). Kapteinis Cukurs ir harmoniski veidots ērzelis ar kompaktu uzbūvi. Startējis konkūra sacensībās līdz 130 cm Latvijā, Baltijas valstīs un Vācijā; ļoti akurāts, uzmanīgs. Liela daļa no Kapteiņa Cukura 36 pēnācējiem piedalījusies konkūra sacensībās - Kosta, Cipra (130 cm), Conga, Condra, Caikors, Cordess, Karols, Cedra, Cadrils, Korida u. c. Tiem ir labi rezultāti bērnu, amatieru un jaunzirgu maršrutos.

Dzimis: 12.02.2002 Audzētājs: SIA Princis Īpašnieks: SIA Princis Kontakti: tālr. 26563936 (Līga)

Izmēri (2004): 165 - 188 - 21 Darbaspējas: 7.5 - 8 - 8 - 8 = 31.5 Eksterjers: 8 – 8 – 7 – 7 – 6.5 – 8 – 9 = 53.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 65


KEDRIKS LS 1714

LV000218050011

LS

2006

Nr. 254

H227 CAPUČINO 1995, Vācija

LS1580 KARALIS Tērvetes z/a 1999 sirms

LS

H216 CALANDO IV 1984, Vācija

LS5338 KOPIJA Tērvetes z/a 1997 bēra

L4761 REDEJA 1994, Tērvetes z/a

LS

H440 PĻAVA 1993, Tērvetes z/a

COROFINO HL

LS

HL

ADELE

HL

RADIANTS DH4

DWB

DZĪVE H385

HN

COR DE LA BRYERE

SF

FURGUND

HL

PATHON DH2 LS

HL

VOLŠEBŅICA H244

DWB HN

CORRADO I

HL

VALESKA IV

HL

LINCOLN

HL

St.Pr.St. KOLIN

HL

ROYAL Z II

OLD

FLEUR

DWB

DIDZIS H152

HN

VENESUELLA H225

HN

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

COLOMBO

HL

ASAKA

HL

MARCHENPRINZ

TR

TARONTA

DWB

VAĻERIK

HN

ZIERDE

HL

Kedriks ir mazdēls starptautiskā līmeņa konkūra zirgam Capučino, kas turpmāk startējis ar vārdu Russel. Capučino vairākus gadus tika izmantots vaislā Latvijā, atstājot 2 vaislas ērzeļus - Karali un Kavello. Pēc pārdošanas uz Lielbritāniju Capučino ir piedalījies Pekinas Olimpiskajās spēlēs, Samsung superlīgas kausa izcīņā, 14 reizes Nāciju kausā, Pasaules čempionātā 2006. g. Āhenē u.c., kā arī pierādījis savu kapacitāti, uzvarot daudzās Six-Bar un Puissance (augstlēkšanas) sacensībās. Šobrīd Capučino ir populārs vaislas ērzelis visā pasaulē. Capučino māte Adele atstājusi vēl 3 augsta līmeņa sporta zirgus – 2008. g. Pasaules kausa fināla uzvarētāju Coupe de Coeur (T Calido I) un Capučino īstās māsas Corofina un California. Kopija ir māte arī ērzelim Pilot K (T Pedro). Kedriks bija 2006. g. ērzeļu skates divgadīgo ērzeļu grupas uzvarētājs. Kopā iegūti 15 pēcnācēji. Iejādes sacensībās piedalās Cameron (2013, MT Calliano), kurš 2020. gadā izcīnīja LJF kausa I vietu kopvērtējumā bērnu konkurencē (I shēma). Konkūra sacensībās līdz 100cm piedalās Kapeika, Capuchino de Lux.

Dzimis: 28.03.2004 Audzētājs: SIA Ezernieki I Īpašnieks: SIA WBM Kontakti: tālr. 29354725, raimondskrumins@inbox.lv 66

Izmēri (2006): 169 - 202 - 22 Darbaspējas: 7 - 7.5 - 7.5 - 7 = 29 Eksterjers: 8 – 7 – 10 – 8 – 8 – 7 – 8 = 56 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


KIBORGS LS 1731

LV012460450177

LS

2007

Nr. 71A

CORRADO I 1988, Vācija

HL252 KOPERNIK Vācija 1999 sirms

HL

H222 GERSHWIN 1983, Vācija

LS5111 GOLGĀTA Tērvetes z/a 1998 tumši bēra

KRISTIN SOFIA 1995, Vācija

LS

H402 GRĪNVIČA 1990, Tērvetes z/a

COR DE LA BRYERE HL

HL

HN

SOLEIL

HL

CALETTO I

HL

CAPRICE

HL

GRANDEUR

HN

SCARLETT

HN

GARDEGENERAL H180 HN

SF

VARFA H343

HN HN

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

CAPITOL I

HL

KUERETTE

HL

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

LINCOLN

HL

UCKERMARK

HL

GRALSRITTER

HN

St.Pr.St. ELBA

HN

SHOGUN

XX

DIE ROSE

HN

GARDEULAN I

HN

St.Pr.St. WILDE

HN

VĀGNERS H151

HN

FISTAŠKA H228

HN

Kopernik tēvs Corrado I – Vācijas 1996. g. čempions un pasaules prestižāko Grand Prix uzvarētājs, kura tiešie pēcnācēji kopā nopelnījuši vairāk kā 4 miljonus eiro. Dibinājis spēcīgu ērzeļu līniju, kurai pieder Clinton ar dēlu Cornet Obolensky, Indorado, Corofino, Coriano un citi. Kopernik startējis līdz 130 cm. No Kopernika tika iegūti tikai 13 kumeļi, no kuriem Kiborgs ir vienīgais sertificētais ērzelis. Kopernik vecākā meita Kingstona (2003, MT Guido) 2009. g. Latvijā ieguva I vietu LJF sacensības jaunzirgiem CSI2*-W programmā, II vieta LJF kausa kopvērtējumā, bet pēc tam Vācijā startējusi maršrutos līdz 140 cm. Golgāta - kvalitatīva vaislas ķēve, mazmeita leģendārajam konkūra zirgam Grandeur (vairākkārt uzvarējis Hamburgas Derbijā, Āhenes Grand Prix u.c.). Kiborgam ir spēcīga, harmoniska uzbūve, enerģisks temperaments. Pirmais no kopā 26 pēcnācējiem dzimis 2009. gadā, bet aktīvāk sākts izmantot vaislā ap 2013. gadu. Bērni labdabīgi, apķērīgi, labi padodas apmācībai.

Dzimis: 06.02.2004 Audzētājs: AS Agrofirma Tērvete Īpašnieks: Inta Caune Kontakti: 26388800, intacaune@inbox.lv

Izmēri (2007): 170 - 197 - 21.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 7 - 7 = 28 Eksterjers: 7 - 8 - 7 - 8 - 6 - 8 - 8 = 52 Lecināšanas maksa: 300 EUR 67


KIVI LS 1699

LV038427250017

LS

2006

Nr. 250

CALATO 1987, Vācija

HL230 CALANO II Vācija 1992 bērs

HL

L5076 VANDA Kurzemes CMAS 1997 tumši bēra

LS

WIEBKE II 1984, Vācija

CAPITOL I HL

HL

HL

St.Pr.St. VANESSA III

HL

CALETTO II

HL

CARLINE

HL

T52 VINTAS 1984, Nemunas z/a TR

HOMERAS (HITINAS)

TR

691 VIZIJA

TR

L4374 ATMIŅA

ALAMO H197

1991, Kurzemes CMAS

LS

SAPA L4025

OLD LS

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St.RENAISSANCE

HL

COR DE LA BRYERE

SF

DEKA

HL

KORENBLEEM

XX

HOSPITAL

HL

82 PRIVET 21

TR

516 HUNTA 51

TR

109 EOL 25

TR

547 VOLGA 1

TR

ALMEO

SF

WILHELMA

HN

SOPRĀNS L1121

LS

ARTA L2395

LS

Kivi tēvs Calano II izmantots vaislā kopš 2001.gada, bijušās Kurzemes CMAS zirgaudzētavas Kuldīgā vadošais ērzelis. Calano II ir augstvērtīga konkūra izcelsme – tēvs Calato (Capitol I x Landgraf I) ir atstājis virkni izcilu sporta zirgu, no kuriem spožākais ir Olimpisko spēļu dalībnieks un 5.vietas pasaules reitingā 2005. g. ieguvējs Coester. Wiebke II ir mātes māte starptautiska līmeņa sporta zirgam Carolina un Francijā atzītam ērzelim Nahdinso d’Aix (abi ar Capitol I un Landgraf I tēva pusē). Calano labi der uz Vintas meitām, kombinācija devusi gan labus sporta zirgus (Kohinurs, Kavallo), gan ērzeļus (Kelvins, Kvando). Kivi jau kopš jaunzirga vecuma regulāri startējis un parādījis stabilus rezultātus iejādē, kopš 2015. gada ir vairākkārt izcīnījis Latvijas čempiona titulu, startējot pēc Lielās Balvas programmas Latvijā un Baltijas mēroga sacensībās. Iegūti 5 pēcnācēji (dzimuši 2007.-2012. g.), pēc tam nav izmantots vaislā sakarā ar sporta gaitām. Iejādes sacensībās piedalījies arī Kivi dēls Kvarcs (2007, no Dancing Prince OX meitas), 2016. g. izcīnījis 2.vietu LJF kausa kopvērtējumā pēc III shēmas programmas, un Kanāda (2011).

Dzimis: 02.01.2002 Audzētājs: Kurzemes CMAS Īpašnieks: Juris Mežnieks Kontakti: tālr. 26455660, juris meznieks@inbox.lv 68

Izmēri (2006): 167 - 192 - 21.5 Darbaspējas: 8.5 - 8 - 7.5 - 7 = 31 Eksterjers: 7.5 – 7.5 – 8 – 7.5 – 8 – 7 – 8 = 53.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


KOLIBRI HN 262

DE437001344802

SA

2009

Nr. 105

KOLIBRI Vācija 1979 sirms

MB

MB

St.Pr.St. LORELEI 1974, Vācija

KONTAKT 1973, Vācija

KOMTESS Vācija 1985 sirma

KOMET

KOBOLD I 1974, Vācija

SA

MB

BB

St.Pr.St. BRILLIANTE 1969, Vācija SA

MB

PEDIKURE

BB

LAPIS

MB

TUGEND

MB

KONTAKT

MB

USCHI

BB

BRAST

BB

LILIE

BB

KORLING

HN

FABUHILD

MB

DRUSUS

TR

PEILSICHT

BB

LABIRYNTH

TR

FLIJUNA

MB

DOBOJ

HN

MAILUFT

MB

KORLING

HN

FABUHILD

MB

MINNESAENGER

WE

OSIRIS

BB

BRAT

XX

FERNKANZEL

SA

Kolibri tēvs, elites ērzelis Kolibri (dzimis 1979. g.) - Austrumvācijas ietekmīgākais konkūra vaislinieks gandrīz 20 gadu garumā, devis ļoti daudzus augstas klases zirgus. Vēl 2012. g. viņš atradās 36.vietā WBFSH konkūra ērzeļu reitingā, jo ir tēvs arī mūsdienu sportā konkurētspējīgiem sportistiem kā King Kolibri un Kiamon (Londonas Olimpisko spēļu dalībnieks); pēcnācēji uzrādījuši arī labus rezultātus trīscīņā. Kolibri ir ietekmīgs kā vaislas ķēvju tēvs. Kolibri pēcnācēji tiek uzskatīti par drošiem, nosvērtiem, piemērotiem gan profesionālajam, gan amatieru sportam; parasti liela auguma, labi kauloti. Māte Komtess devusi divus zirgus, kas startējuši maršrutos līdz 150 cm - Kolibri īsto brāli Kobold 132 un Chiela 7 (no Canterbury). Kolibri ir viegla tipa, sausas konstitūcijas ērzelis ar labu jājamību un raksturu. Kolibri pirmos pēcnācējus ieguva jau 2006.gadā Tērvetē, bet pēc traumas gūšanas un tālākas pārdošanas vaislā izmantots ļoti maz, līdz pat 2015. gadam, kad nonāca Burtnieku zirgaudzētavā. Kopā iegūti 44 pēcnācēji.

Dzimis: 26.03.2002 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: SIA Burtnieku zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29231399 (Ilona), horse.burtnieki@gmail.com

Izmēri (2004): 165 - 194 - 21 Darbaspējas: 7.5 - 7 - 8 - 8.5 = 31 Eksterjers: 7.5 - 8 - 7.5 - 7 - 7 - 8 - 9 = 54 Lecināšanas maksa: 350 EUR 69


KUPIDONS LS 1841

LV030079750006

LS

2013

Nr. 131

CALIDO I 1991, Vācija

HL261 COLINS Vācija 2000 bērs

HL

LS5901 DĀSNA Arona, Madonas raj. 1994 dūkana

EUREKA II 1990, Vācija

DRUVIS 1984, p/s Gaiziņš

LS

L4117 SPULGA 1989, p/s Gaiziņš

CANTUS HL

HL

BARONESS VII

LS

HL

LAVALL I

HL

St.Pr.St. THINA

HL

DOLĀRS L1074 LS

HL

LS

VESETA L2191

LS

SOLO L1049

LS

GAISMA L2440

LS

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

CORIANDER

HL

St.Pr.St. KOLETT

HL

LANDGRAF I

HL

MADAM

HL

CALYPSO I

HL

GERONA III

HL

DONALDS L999

LS

CILDA L1648

LS

ĢIRTS L779

LS

VAGA L1649

LS

SMUIDRIS L961

LS

MEIJA L3031

LS

ĢIRTS L779

LS

AIDA L2346

LS

Kupidona tēvs Colins (no Calido I - Lavall I) Latvijā tika izmantots vaislā 3 gadus, iegūstot 30 pēcnācējus. Tie bija izteikti liela auguma (bieži virs 170cm 2 g.v.), ar spēcīgu kaulu būvi, visbiežāk vecā sporta tipa pārstāvji. Pats Colins startējis sacensībās līdz 140cm, pēc tam izmantots vaislā Somijas siltasiņu un Igaunijas sporta zirgu šķirnē, vairāki viņa pēcnācēji startējuši jauniešu un amatieru maršrutos (Kardēns, Cagrija, Coctraccio, Kroders). Calido I - izcils konkūra vaislinieks, kura pēcnācēji jau ir nopelnījuši ap 4.5 miljonus eiro un šī summa joprojām turpina pieaugt. Calido pēcnācēji gūst panākumus gan stila maršrutos savas klasiskās lēciena tehnikas, labo lēkšu un jājamības dēļ, gan tiem piemīt kapacitāte lielajam sportam. Colins māte Eureka devusi vēl vienu 140cm startējošu zirgu, bet mātes māte Thina - četrus, kā arī vairākas vaislas ķēves. Dāsna - viegla braucamā tipa ķēve, iekšaudzēta uz Vissavienības izstādes čempionu Ģirtu III-III. Kupidons ir, tipiski savai izcelsmei, liels, samērā masīvs ērzelis ar pagaru kaklu, garu, slīpu lāpstiņu, nedaudz ieliektu muguru, dziļām krūtīm, korektām kājām. Plašas, elastīgas, ritmiskas gaitas, spēcīgs, tehniski pareizs lēciens. Startējis konkūra sacensībās līdz 120 cm; labs raksturs. Vaislas darbību uzsācis 2012. gadā, līdz šim iegūti kopā 12 pēcnācēji.

Dzimis: 22.04.2006 Audzētājs: Vita Vētra Īpašnieks: Vita Vētra Kontakti: tālr. 26384586, sonadoras@inbox.lv 70

Izmēri (2011): 172 - 204 - 24 Darbaspējas: 7 - 7.6 - 8 - 8.6 = 31.2 Eksterjers: 8 - 7 - 7.6 - 7 - 7.2 - 7.2 - 8 = 52 Lecināšanas maksa: 100 EUR


LABRUSCO LS2466

LV001000002351

LS

2019

Nr. 241

LS2467 LENONS Druvas, Allažu pag. 2005 bērs LS LS5359 LAVANDA Druvas, Allažu pag. 1998 bēra LS

HL242 LOBBY B 1987, Vācija HL473 LORINA II 1996, Vācija H190 LEAR 1986, Dānija L4642 POGAĻA 1991, Allažu k-zs

LORD HL

HL

DWB

HL

AHNE

RZ

LENNON

HL

GOLDIKA IX LAGOS

HL

SABRINA

DWB

PROBEG H147 LS

HL

VALDIVIJA H283

HN HN

LADYKILLER

XX

VIOLA

HL

RAMIRO Z

HL

ROMANTIKA

RZ

LORD

HL

HULA

HL

LIGORETT

HL

CONNY I

HL

LADYKILLER

XX

HERA

HL

BENVENUTTO

XX

SYLVIA

DWB

161 PRIZRAK

OX

GLORIJA

HN

VDUMČIVIJ H140

HN

INFANTERIJA H212

HN

Labrusco tēvs Lenons ir trīskārši ieaudzēts uz izcilo vaislas ērzeli Lord - caur dēliem Lobby B, Lennon un Ligorett. Lorinas mātes māte Conny I devusi divus sertificētus ērzeļus - Amati (no Acord II, izmantots Ungārijas sporta zirgu šķirnē) un Valsts prēmijas ērzeli Licanto (no Linaro, atzīts lielākajās Vācijas ciltsgrāmatās). Māte Lavanda pārstāv daudzskaitlīgu ķēvju ģimeni, kas sākusies ar no Kaļiņingradas ievesto anglohanoveras ķēvi Infantēriju, un tālāk izkopta Ivetas Janelsiņas zirgaudzētavā. Valdivija H283 atstājusi iejādes zirgu (startējis Vidējā Balvā) un vaislas ērzeli Rends L1505. Lavanda devusi vēl vienu sertificētu ērzeli - Amaranth (2009, no Acobat III). Labrusco ir liels, harmoniski veidots ērzelis ar izteiktu Holšteinas tipu, izteiksmīgu galvu ar garu pakausi, plašām, elastīgām kustībām un spēcīgu, pareizu lēcienu. 2020.gadā dzimuši pirmie Labrusco kumeļi.

Dzimis: 30.04.2012 Audzētājs: Iveta Janelsiņa Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv

Izmēri (2018): 174 - 194 - 22 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 8 = 32 Eksterjers: 9 - 9 - 8 - 7 - 8 - 7 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: 500 EUR 71


LAND CRUISER LS 1633

LV016213550032

LS

2005 Nr. 191

DH12 LAND-LOVER Dānija 1999 sirms

DWB

LANDADEL UTOPIA elite

OLD

SUNSET 1983, Dānija

FLAMINGO

HL

DWB

KWPN8 NIVANA 1995, Nīderlande

LS5273 NIVANA z/s Narvaiši 1999 bēra

SOLOS LANDTINUS 1995, Vācija OLD

LS

KW

H412 VARŠAVA 1991, k-zs Avangards HN

LOLITA II

HL

DWB

SILVIO II

OLD

HERMIES Pref Elite

KW

VOŽAK T28 ABAVA H337

TR HN

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St.NOVELLA

HL

St.Pr.H. ARGENTINUS

HN

UTA II

OLD

FASOLT

HL

NAVARRA

HL

WAHNFRIED

HL

LOLITA

DWB

SANDRO

HL

GELBKATZE

OLD

AHORN Pref

KW

PATRICIA Pref

KW

27 OSTRJAK 9

TR

042 VEDUČAJA 7

TR

AUTOGRĀFS H156

HL

VINGRA H214

HN

Land-Cruiser tēvs Land-Lover ir ļoti augstu gan pēc darbaspējām, gan eksterjera novērtēts ērzelis, kas atstājis tikai 10 pēcnācējus, starp tiem 2 sertificētus ērzeļus Land-Cruiser un Liberty Lover. Solos Landtinus ir universāls Oldenburgas ērzelis, kas devis starptautiska līmeņa sporta zirgus, visvairāk iejādē, bet arī konkūrā un trīscīņā. Solos Landtinus māte Utopia devusi arī divus GP iejādes zirgus. Utopia ir īstā māsa ērzelim Aachen (Azarro), kas izmantots Austrālijā un devis virkni 4* trīscīņas zirgus. Kopumā šī ķēvju ģimene (no Uta II) izceļas ar savu universālumu - savstarpēji tuvu radniecīgie zirgi startē augstākajā līmenī visās trīs olimpiskajās disciplīnās. Land-Lover meita Lagūna N ar panākumiem piedalījusies maršrutos līdz 160cm, kā arī līdz 130cm ar junioru jātnieci. Nivana ir māte vēl vienam ērzelim – Kemiram (T Le Cowando). Nivanas māte Hermies devusi starptautiska līmeņa konkūra zirgu Manila VDL (T Corland). Land-Cruiser ir izteikts ērzeļa un sporta tips. Proporcionāla, izteiksmīga galva, labi veidots kakls, josta un krusti, spēcīga muskulatūra, stipras saites, pareizas kājas. Kājas traumas dēļ nav piedalījies sacensībās. No Land Cruiser iegūti 53 pēcnācēji. Sertificēts viens dēls: Vivaldī (Lanselots), tagad kastrēts. Sacensībās piedalījušies vairāki bērni: Vivaldī (Mazā Balva), Lakrica (II shēma), Leksus (līdz 120cm 6.g.v. zirgu konkurencē), La Valetta (5gadīgo zirgu shēma).

Dzimis: 10.03.2003 Audzētājs: ZS Narvaiši Īpašnieks: ZS Erlain Kontakti: tālr. 29474134, eriks.mukans@erlain.lv 72

Izmēri (2005): 167 - 187 - 21.5 Darbaspējas: 7.5 - 8.5 - 8 - 8 Eksterjers: 9 – 10 – 9 – 8 – 8 – 8 – 8 = 60 Lecināšanas maksa: 200 EUR


LASIDO LS 1854

DE418180217310

OL

2013

Nr. 125

LIOSTRO 1980, Vācija

HL263 LEVANTOS I Vācija 1990 tumši bērs

HL

ARGENTINUS 1980, Vācija

OL7 AREGONA Vācija 2004 bēra

ANDRA II 1986, Vācija

OLD

LADYKILLER HL

HL

HN

St.Pr.St. AGRANDA 1998, Vācija OLD

XX

LUBLIN

HL

CANTUS

HL

St.Pr.St. GILDA

HL

ARGENTAN

HN

St.Pr.St. DORLE

HN

GRANULIT ABRAXA

HS OLD

SAILING LIGHT

XX

LONE BEECH

XX

FARNESE

HL

ZYPRESSE

HL

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

METEOR

XX

OLDMARIE

SF

ABSATZ

HN

St.Pr.St. WORMS

HN

DUDEN II

HN

St.Pr.St. WINTERROSE

HN

GRANNUS

HN

RAGGIO DI LUNA

WE

CAPRILLI

HL

ABRAXIS

HN

Lasido tēvs Levantos I ir Vācijā atzīts un vaislā plaši izmantots ērzelis, 1992. g. Holšteinas ērzeļu skates rezerves čempions. Levantos I pēcnācēju starpā ir vairāki atzīti ērzeļi gan Vācijā (Leviano, Lesiano, Lavirco, Lou Bega u.c.), gan Latvijā - no tiem gan pašlaik pieejami tikai Ledus, Lasido un Leston. Māte Aregona pārstāv Klattes ērzeļu stacijas ķēvju ģimeni un devusi vairākus pēcnācējus ar labām gaitām. Mātes tēvs Argentinus ir universāls vaislinieks, devis augstākā līmeņa zirgus gan konkūram, gan iejādei, un pierādījis sevi arī kā izcils vaislas ķēvju tēvs; Agranda - Valsts prēmijas ķēve. Abraxa devusi 3 Vācijā atzītus ērzeļus - Gluecksbringer no Granulit (Agrandas īstais brālis), As King de Pleville no Armitage (Argentinus dēla) un Cornet’ Crown (no Cornet’s Prinz). Abraxas mazdēls Cornet’s Bavarian no Cornet’s Prinz un Agrandas īstās māsas Granulitas kļuva par Valsts prēmijas ērzeli Vācijā. Neviens no šiem ērzeļiem gan nav ilgstoši izmantots vaislā. Lasido pats ir neliels, harmoniski veidots, atlētisks ērzelis ar plašām, elastīgām gaitām ar augšupvirzošu tendenci un labu lēcienu. No Lasido pagaidām iegūti 6 pēcnācēji.

Dzimis: 27.03.2010 Audzētājs: SIA 3 Vītolu Staļļi Īpašnieks: Oksana Barata Kontakti: tālr. 29677845, barrattdressage@gmail.com

Izmēri (2013): 164 - 180 - 21 Darbaspējas: 7.4 - 8 - 8.4 - 8.8 = 32.6 Eksterjers: 8 - 8 - 7.4 - 7.2 - 8 - 8 - 8 = 54.6 Lecināšanas maksa: 500 EUR 73


LATIZIO LS1873

DE443432196700

RZ

2013

Nr. 416

LANDGRAF I 1966, Vācija

LANCER II Vācija 1986 bērs

HL

RIBOT 1978, Vācija

St.Pr.St. RAY X Vācija 1982 tumši bēra

INULA 1972, Vācija

WE

SCHALLALY 1971, Vācija

LADYKILLER HL

HL

WARTHBURG

WE

HL

FANTUS

HL

NACHTBLUME

HL

RAMIRO Z WE

XX

HL

St.Pr.St. DORINA

WE

SCHWARZDORN

WE

St.Pr.St. SASKIA

WE

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

ALDATO

HL

SCHNEENELKE

HL

FARNESE

HL

REIZVOLLE

HL

MATADOR

HL

DORNROSE

HL

RAIMOND

HL

VALINE Z

HL

DAMHIRSCH

WE

SCHWIMPSI

WE

SCHWARZSEHER

WE

ABENDSTILLE

WE

SINUS

XX

FLIEGA

WE

Lancer II bija sava gada ērzeļu skates uzvarētājs un tiek uzskatīts par vienu no izcilā Landgraf I labākajiem dēliem, ņemot vērā pēcnācēju kvalitāti – vismaz 30 sertificēti dēli un 90 Valsts Prēmijas ķēves, bet smagajā klasē konkūrā startējuši 145 pēcnācēji Vācijā vien, nopelnot gandrīz 2 miljonus eiro. Lancer II izcēlās ne tikai ar lekšanas spējām, bet arī labu tipu un kustībām, ko stabili nodod pēcnācējiem. Sertificēti ērzeļi Reinzemē ir arī divi Latizio īstie brāļi – Lancret un Lebensfroh. Schallaly ir māte ērzelim Rescator (T Ramiro Z), kā arī atstājusi vairākus S klases konkūra zirgus. Latizio ir harmoniski veidots ērzelis ar izteiktu Holšteinas tipu, spēcīgi muskuļots, ar labu virsējo līniju un izteiksmīgu galvu. Latizio sertificēts 2002. g. Vestfālē, bet pilno ērzeļu darbaspēju pārbaudi izgājis 2004. g. ar rezultātiem 98.44 (10.vieta) iejādē un 119.29 (3.vieta) konkūrā. Kā četrgadnieks piedalījies arī īsajā darbaspēju pārbaudē ar rezultātu 7.50 balles iejādē un 7.91 konkūrā, kopējā atzīme 7.57. Veiksmīgi startējis konkūra sacensībās A-M klasē (līdz 130cm), kā arī iejādē. Latizio pirmie pēcnācēji Latvijā dzimuši 2016. g., kopā līdz šim iegūti 22. Ērzelis atrodas Alūksnes novadā.

Dzimis: 22.04.2000 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Jūliana Bularga Kontakti: tālr. 25747133 74

Izmēri (2013): 169cm Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


LEDUS LS 1787

LV036098150012

LS

2009

Nr. 348

LIOSTRO 1980, Vācija

HL263 LEVANTOS I Vācija 1990 tumši bērs

HL

H209 DOMS 1983, Tērvetes z/a

LS5585 DAGDA Cerība Z, Zilupe 1996 dūkana

ANDRA II 1986, Vācija

LS

L4222 DOSADA 1991, Cerība Z, Zilupe

LADYKILLER HL

HL

LS

LUBLIN

HL

CANTUS

HL

St.Pr.St. GILDA

HL

DEMOSFĒNS H141

HN

MASKAVA H226

HN

DOVERČEVIJ H193 LS

XX

VIGODA H369

HN HN

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

FARNESE

HL

ZYPRESSE

HL

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

METEOR

XX

OLDMARIE

HL

DUO

HN

FISTAŠKA H165

HN

MAMBO T24

TR

VEGA H174

HN

DUO

HN

WEILERTANNE

HN

VDUMČIVIJ H140

HN

GRANITA H274

HN

Ledus tēvs Levantos I ir Vācijā atzīts un vaislā plaši izmantots ērzelis, 1992. g. Holšteinas ērzeļu skates rezerves čempions. Levantos I pēcnācēju starpā ir vairāki atzīti ērzeļi gan Vācijā (Leviano, Lesiano, Lavirco, Lou Bega u.c.), gan Latvijā - no tiem gan pašlaik pieejami tikai Ledus, Lasido un Leston. Levantos I pēcnācēji no Vācijas perioda ar panākumiem startē gan iejādē iejādē (dēls Lecantos - vairākkārtējs starptautisko sacensību laureāts pēc Lielās Balvas programmas ar Karlu Hesteru), gan konkūrā, bet pretrunīgi vērtēts kā vaislinieks. Lai gan Levantos I pēcnācēji visumā ir vizuāli pievilcīgi, elastīgi un enerģiski, nereti ir problēmas ar temperamentu un jājamību. Māte Dagda – vecā sporta tipa ķēve. Dagdas dēls Rekords (T.Rovers) startē iejādē Krievijā. Sertificēts ērzelis bija arī Ledus īstais brālis Lider. 2011.-2014. g. Ledus tika trenēts iejādē, labākais rezultāts III shēmā 63.38% (2013. g.). No Ledus iegūti kopā 9 pēcnācēji, no tiem trīs no tīršķirnes ķēvēm. Meita Liepa (2010) piedalījusies konkūra sacensībās līdz 120 cm, Lovelas (2015) startē ar bērnu klases jātnieku līdz 100 cm.

Dzimis: 25.04.2006 Audzētājs: Vasilijs Bašmakovs Īpašnieks: Tatjana Šembele Kontakti: tālr. 26999645

Izmēri (2009): 168 - 188 - 21.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 7 - 7 = 28 Eksterjers: 7.5 – 7.5 – 7 – 8 – 8 – 7 – 8 = 53 Lecināšanas maksa: 200 EUR 75


LEGALS LS2091

LV001000001572

LS

2018

Nr. 475

OL4 LE GRAND 2000, Vācija

LS1793 LEKSUS Dvarči 2006 tumši bērs

LS

LS6048 LAGUNA z/s Akmeņlauki 2004 tumši bēra

LS

KADRIĻ 2002, Dvarči

LANDJONKER OLD

LS

ANIESTA

OLD OLD

COLIBRI HL247

HL

DAGDA LS5585

LS

DH11 BLEISBERGS LIWIUS 1999, Dānija DWB

LIONELL CHANETT

DWB

LS5443 GEOGRAFIJA 1995, Cerība Z, Zilupe LS

GURGENS Ang 95

XX

GRENADA

HL

LS

LANDADEL

HL

GRISELDA

OLD

GRANNUS

HN

St.Pr.St. ANNELIE

OLD

CONTENDER

HL

E-LEICA

HL

DOMS H209

HN

DOSADA L4222

LS

LEONID

HL

PRACHT

HL

CALIMERO

HL

LYKKE

DWB

3168 GELIKON

XX

5095 GROMOSLAVKA

XX

GOLDFIŠS H133

HN

APOLONIJA H326

HL

Legala tēvs Leksus ir vienīgais sertificētais Oldenburgas ērzeļa Le Grand dēls. Landjonker - vaislas ērzelis, kas izmantots Vācijā un Nīderlandē, atstājis vairākus augsta līmeņa konkūra zirgus, kā arī ir mātes tēvs vairākiem izciliem iejādes zirgiem (Cosmo, Razz, Opus). Māte – Kadriļ ir no Colibri, pēc kura pēcnācējiem ir liels pieprasījums to labdabīgā rakstura un daudzpusīguma dēļ. Dagda – māte trīs sertificētiem ērzeļiem: Rekord (2001, T.Rover), Ledus (2006, T Levantos I), Lider (2007, T Levantos I). Mātes Lagunas tēvs ir ar labām gaitām apveltītais Dāņu siltasiņu ērzelis Bleisbergs Liwius, bet mātes tēvs - gan konkūrā, gan iejādē startējušais Angļu pilnasiņu ērzelis Gurgens. Grenada ir māte Igruškai, ar kuru Sintija Orlova startēja konkūrā, un diviem Kaļiņingradas (Georgenburgas) zirgaudzētavā izmantotiem ērzeļiem Vajgač un Legion. Legals ir liela auguma ērzelis ar labām gaitām. Pirmie trīs kumeļi dzimuši 2015. gadā.

Dzimis: 01.01.2012 Audzētājs: Tatjana Šembele Īpašnieks: Aļona Antončika Kontakti: tālr. 26999645 76

Izmēri (2018): 169 - 187 - 22 Darbaspējas: 8.8 - 8 - 7.2 - 7 = 31.0 Eksterjers: 7.6 - 8 - 7.4 - 7 - 7.4 - 7.8 - 8.2 = 53.4 Lecināšanas maksa: 350 EUR


LEKSUS LS1794

LV036098150011

LS

2009

Nr. 349

LANDJONKER 1987, Vācija

OL4 LE GRAND Vācija 2000 bērs

OLD

Dvarči, Mākoņkalns 2002 dūkanbēra

LS

OLD

Verb.Pr.St. ANIESTA 1991, Vācija OLD HL247 COLIBRI 1998, Vācija

KADRIĻ

LANDADEL

LS5585 DAGDA 1996, Cerība Z, Zilupe

HL

GRISELDA

OLD

GRANNUS

HN

St.Pr.St. ANNELIE

OLD

CONTENDER

HL

E-LEICA

HL

DOMS H209 LS

HL

DOSADA L4222

HN LS

LANDGRAF I

HL

St.Pr.St. NOVELLA

HL

TIN ROCCO

HL

St.Pr.St. GRITTISA

OLD

GRAPHIT

HN

St.Pr.St. ODESSA

HN

CORDE

HL

ANSETTA

OLD

CALYPSO II

HL

GOFINE

HL

CICERO

HL

TALINA

HL

DEMOSFĒNS H141

HN

MASKAVA H226

HN

DOVERČEVIJ H193

HN

VIGODA H369

HN

Leksus ir vienīgais sertificētais Le Grand dēls. Le Grand tika izmantots vaislā 3 gadus, iegūstot 36 pēcnācējus bez iedzimstošām eksterjera kļūdām, bet diezgan neizteiksmīgu tipu un vidējām darbaspējām. Landjonker - vaislas ērzelis, kas izmantots Vācijā un Nīderlandē, atstājis vairākus augsta līmeņa konkūra zirgus, kā arī ir mātes tēvs vairākiem izciliem iejādes zirgiem (Cosmo, Razz, Opus). Grannus - viens no 90. gadu labākajiem konkūra vaisliniekiem. Māte – Kadriļ ir no Colibri, pēc kura pēcnācējiem ir liels pieprasījums to labdabīgā rakstura un daudzpusīguma dēļ. Dagda – māte trīs sertificētiem ērzeļiem: Rekord (2001, T.Rover), Ledus (2006, T.Levantos I), Lider (2007, T.Levantos I). Leksus ir harmoniska, sausa uzbūve, apmierinoši izteikts ērzeļa tips. Izteiksmīga galva, vidēji garš kakls ar garu, labi izteiktu skaustu, labu muguras līniju, vidēji attīstītām kājām. Vaislā izmantots samērā maz, desmit gadu laikā iegūti 13 kumeļi, no tiem tikai 6 no tīršķirnes ķēvēm. Sertificēts viens dēls Legals (2012, M Laguna no Bleisbergs Liwius). Sacensībās līdz 100cm piedalās meita Laplada (2014).

Dzimis: 12.02.2006 Audzētājs: Vasilijs Bašmakovs Īpašnieks: Olga Marija Maļinovska Kontakti: tālr. 27731313

Izmēri (2009): 166 – 189 – 22 Darbaspējas: 7 – 7.5 – 7.5 – 8 = 31 Eksterjers: 8 – 8 – 7 – 7.5 – 7 – 6.5 – 9 = 53 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 77


LESTON LS 1754

DE418180103706

OLD 2008

Nr. 318

LIOSTRO 1980, Vācija

HL263 LEVANTOS I Vācija 1990 tumši bērs

HL

LANDGRAF I 1966, Vācija

HL551 A-LEANDRA Vācija 1986 bēra

ANDRA II 1986, Vācija

HL

UGANDA I 1982, Vācija

LADYKILLER HL

HL

LUBLIN

HL

CANTUS

HL

St.Pr.St. GILDA

HL

LADYKILLER HL

HL

XX

XX

WARTHBURG

HL

ROSSINI

HL

EVIE

HL

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

FARNESE

HL

ZYPRESSE

HL

CALETTO I

HL

MONOLINE

HL

METEOR

XX

OLDMARIE

HL

SAILING LIGHT

XX

LONE BEACH

XX

ALDATO

HL

SCHNEENELKE

HL

RONALD

HL

ZENTA

HL

ALTAN II

HL

LISSABON

HL

Leston tēvs Levantos I ir Vācijā atzīts un vaislā plaši izmantots ērzelis, 1992. g. Holšteinas ērzeļu skates rezerves čempions. Levantos I pēcnācēju starpā ir vairāki atzīti ērzeļi gan Vācijā (Leviano, Lesiano, Lavirco, Lou Bega u.c.), gan Latvijā - no tiem gan pašlaik pieejami tikai Ledus, Lasido un Leston. Levantos I pēcnācēji no Vācijas perioda ar panākumiem startē gan iejādē, gan konkūrā, bet pretrunīgi vērtēts kā vaislinieks. Leston iekšaudzēts 3:3 uz izcilo Angļu pilnasini Ladykiller, kas ir ciltstēvs Holšteinai tik nozīmīgajā „L” līnijā. A-Leandra – tīršķirnes Holšteinas ķēve, ievesta Latvijā diezgan lielā vecumā, atstājusi 4 pēcnācējus; nāk no spēcīgas Holšteinas ķēvju ģimenes (Stamm 6582), no kuras cēlušies arī Calypso I-V u.c. Leston savā ciltsgrāmatā ir reģistrējusi Oldenburgas zirgaudzētāju biedrība. Leston ir izteikts ērzeļa tips, harmoniska, kompakta, sausa, labi noslēgta uzbūve, korektas kājas, pareizi leņķi, labi pievienots kakls, ieliekta mugura. No Leston ir iegūti 19 pēcnācēji, aktīvāk izmantots pēdējos gados, tāpēc pieaugušu pēcnācēju ir maz. Konkūra sacensībās piedalās Lotuss un Lorbek (līdz 110cm). Lorbek piedalījās Latvijas šķirnes zirgu skatē “Rudens Pērle 2020” un izcīnīja II vietu 4gv ērzeļu/kastrātu grupā, ar ļoti augstām atzīmēm par tipu, gaitām un lēcienu.

Dzimis: 07.04.2006 Audzētājs: SIA 3 Vītolu Staļļi Īpašnieks: Juris Astičs Kontakti: tālr. 29112796, zirguoaze@inbox.lv 78

Izmēri (2008): 164 - 192 - 21.5 Darbaspējas: 7.5 - 8 - 7.5 - 7.5 = 30.5 Eksterjers: 9 – 8 – 8 – 9 – 8 – 8 – 9 = 59 Lecināšanas maksa: 260 EUR


LIMERICK LS2320

NL003201608593

KW 2019

Nr. 500

CHIN CHIN 1978, Vācija

Pref AREZZO VDL Nīderlande 2005 ruds

KW

BALTIC VDL 2006, Nīderlande

elite GUFALLON H Nīderlande 2011 bēra

SARJOLIJN Keur 1999, Nīderlande

KW

UFALLON H Pref 2001, Nīderlande

CONSTANT HL

KW

KW

St.Pr.St. LARESE

HL

HEARTBREAKER Keur

KW

FARJOLIJN

KW

QUAPRICE BOIS MARGOT

HL

NELLANDRA Pref

KW

INDOCTRO KW

HL

FALLON Pref

HL KW

COR DE LA BRYERE

SF

ELLA

HL

FARNESE

HL

CESTA

HL

NIMMERDOR Pref

KW

BACAROLE

KW

RENVILLE Keur

KW

PARJOLIJN Pref

KW

QUIDAM DE REVEL

SF

WELLA I

HL

JUS DE POMME

SF

ELLANDRA

KW

CAPITOL I

HL

VANESSA VII

HL

WISCONSIN

KW

CARINA

KW

Limerick tēvs Arezzo VDL uzvarēja KWPN ērzeļu darbaspēju pārbaudē, īpaši izceļoties ar ātrajiem refleksiem (9.5) un kapacitāti (9). Arezzo veiksmīgi startējis gan jaunzirgu maršrutos, gan GP līmenī. Arezzo ir mērķtiecīgi audzēts konkūram, visi izmantotie ērzeļi - Chin Chin, Heartbreaker, Renville, Jasper un Akteur - paši startējuši augstākajā līmenī, kā arī ķēvju ģimene devusi daudz sporta zirgu. Pirmie Arezzo pēcnācēji dzimuši 2009. gadā, sāk sevi pierādīt starptautiskajā arēnā; 2020. gadā KWPN piešķīra ērzelim titulu “PREF” par pēcnācēju augsto kvalitāti. Māte Gufallon H ir ieguvusi titulu “elite”, kas liecina par ķēvi ar korektu eksterjeru, ļoti labām darbaspējām un veselību (nevainojamiem rentgenuzņēmumiem). Arī Baltic VDL bija KWPN ērzeļu darbaspēju pārbaudes čempions un panākumiem bagāts sportists, kura pirmie pēcnācēji dzimuši 2010. gadā. Baltic VDL īstais brālis Don Vito startē Global Champion Tour līmenī ar Ben Maher. Limerick ir izteikts ērzeļa tips, kompakts ar spēcīgu muskulatūru, plaši rikši, funkcionāli lēkši ar labu līdzsvaru, spēcīgs lēciens ar labu tehniku. Pirmais kumeļš dzimis 2020. gadā.

Dzimis: 12.05.2016 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: ZS Robežnieki Kontakti: tālr. 29269222 (Dainis), ozols_dainis@inbox.lv

Izmēri (2019): 166 - 187 - 20.5 Darbaspējas: 7 - 8.8 - 7.4 - 8.2 = 31.4 Eksterjers: 8.4 - 8 - 7 - 7.2 - 8 - 7.6 - 8.8 = 55.0 Lecināšanas maksa: 500 EUR 79


LIVERPUĻ LS 1666

LV028048150084

LS

2005

Nr. 221

DH11 BLEISBERGS LIWIUS Dānija 1999 tumši bērs

LIONELL 1992, Vācija

DWB

L5134 VERŠINA Cerība Z 1992 tumši bēra

LS

CHANETT 1987, Dānija

LEONID HL

DWB

HL

PRACHT

HL

CALIMERO

HL

LYKKE

DWB

H140 VDUMČIVIJ 1975, Kaļiņingradas z/a HN

VAĻERIK DJULFARA

HN

H335 IVERIJA 1985, p/s Zilupe

IGREK 91

TR

HN

VARIĀCIJA H276

HN

HN

LANDGRAF I

HL

IDUNA

HL

CARNEVAL

HL

BENE

HL

CALYPSO II

HL

KOMTESSIN

HL

LOCARNO

HL

LOY

DWB

WEINGAU

HN

ELFENWACHE

HN

DUO

HN

FISTAŠKA H165

SA

65 EPIGRAF 22

TR

420 ISPANKA

TR

VAĻERIK

HN

ZIERDE

HL

Liverpuļ ir viens no pirmajiem Bleisbergs Liwius pēcnācējiem Latvijā no Vdumčivij meitas Veršinas. Bleisbergs Liwius – vēl nesen aktīvs ērzelis, kura pēcnācēji ir universāli, ar labām kustībām, īpaši izceļas viņa meitas. Vdumčivij ir tēvs izcilam Latvijā izaudzētam iejādes zirgam Artax Condor, kas piedalījies Atēnu Olimpiskajās spēlēs, ieņēma 8.vietu pasaules reitingā 2004.gadā. Veršina atstājusi vēl vienu sertificētu ērzeli Avangardu (T. R.Adermie 58); iekšaudzēta uz izcilo vaislas ērzeli Vaļerik II - III, pārstāv panākuiem bagātu ķēvju ģimeni. Variācija ir īstā māsa Volšebņicai - Ravēla, vairākkārtēja Latvijas čempiona un Eiropas čempionāta iejādē dalībnieka, mātei. Igrek ir viens no labākajiem Latvijā vaislā izmantotajiem Traķēnes ērzeļiem, dēls PSRS čempionam konkūrā Epigraf. Igrek Latvijā atstājis divus ērzeļus – Ishor un Irtišu. Liverpuļ ir eleganta, garkājaina uzbūve ar izteiktu ērzeļa tipu. Ērzelis trenēts iejādē, bet sacensībās nav piedalījies. Kopumā no Liverpuļ iegūti 49 pēcnācēji - 2007.-2012.g. tie dzimuši pārsvarā Zilupes zirgaudzētavā, bet kopš 2014. g. - z/s “Jaunupītes”.

Dzimis: 17.05.2003 Audzētājs: ZS Akmeņlauki Īpašnieks: ZS Jaunupītes Kontakti: tālr. 20021817 (Marita) 80

Izmēri (2005): 170 - 194 - 22 Darbaspējas: 9 - 9 - 9 - 8.5 = 35.5 Eksterjers: 8.5 - 8.5 - 8 - 8 - 8 - 8.5 - 9 = 58.5 Lecināšanas maksa: 200 EUR


LORD PICASSO WE4

LV060006650003

WE

2004

Nr. 174

LUX Z 1988, Vācija

LUPICOR Nīderlande 1995 ruds

KW

PIT 1985, Vācija

PIRATIN Vācija 1994 bēra

JOURDETTE S Keur 1991, Nīderlande

WE

WEGA 1979, Vācija

LORD CALANDO HL

KW

APOCALYPTE Z

WE

HL

PILOT

WE

FACORDETTE S Pref

KW

PILOT WE

HL

WE

FINDRA

WE

WEINHANG

HN

ROMY

WE

LORD

HL

PERRA

HL

AHORN Z

HN

SANNTONA

HL

PILATUS

HN

GRATIA

WE

COR DE LA BRYERE

SF

ZADETTE

KW

PILATUS

HN

GRATIA

WE

FRŰHLINGSTRAUM II

WE

AMSEL

WE

WEINGAU

HN

ATTACHE

HN

ROMULUS I

WE

DYAMILE

WE

Lord Picasso tēvs Lupicor – sava gada Vestfāles ērzeļu skates uzvarētājs, startējis maršrutos līdz 160 cm. Lux Z – Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieks, balvu fondos nopelnījis vairāk kā 1 miljonu eiro. Abi ērzeļi ir vērtīgi vaislinieki, 2015.g. atrodās WBFSH reitingā 48. un 51.vietā. Lux Z, pateicoties izmantošanai Īru zirgu šķirnē, ir bijis arī 12. vietā trīscīņas vaislinieku reitingā. Arī Jourdette ir starptautiska līmeņa sporta zirgs. Lord Picasso iekšaudzēts III-III uz vienu no Vestfāles pazīstamākajiem ērzeļiem – Pilot. Starptautiska līmeņa sacensībās līdz 150 cm piedalījusies arī mātes Piratin mazmeita Aerobic 37 (2004, T Argent). Lord Picasso veiksmīgi piedalījies starptautiskās konkūra sacensībās līdz 160 cm, labākie rezultāti sasniegti ar G. Siliņu. 2009. g. izcīnījis Latvijas Republikas čempiona konkūrā titulu. Pēc tam startējis līdz 130 cm ar jauno jātnieku. Kopumā no Lord Picasso iegūti 11 pēcnācēji, Ligretto bijis sertificēts kā ērzelis.

Dzimis: 16.03.2000 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Kārlis Ķeņgis Kontakti: tālr. 29250317 (Anda), anda.kenge@gmail.com

Izmēri (2005): 170 - 194 - 22 Darbaspējas: 7 - 8 - 8.5 - 8 = 31.5 Eksterjers: 8 – 8 – 8 – 7.5 – 7.5 – 8 – 9 = 56 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 81


LORD RUBINSTEIN OL 3

DE433330620200

OLD 2002

Nr. 125

RUBINSTEIN I Vācija 1986 dūkans

WE

ROMADOUR II St.Pr.St. DIVA

HN

ANTINE 1972, Vācija

ANGELO

XX

LORD LIBERTY 1985, Vācija

TIFFANY Vācija 1990 dūkanbēra

ROSENKAVALIER 1980, Vācija WE

OLD

TIFFI 1984, Vācija

WE

HL

DODONA

WE

LORD

HL

St.Pr.St. NAUENBURG

HL

ARRATOS XX

WE

TISANE

XX XX

ROMULUS I

WE

St.Pr.St. GUNDA

WE

DILETTANT

HN

St.Pr.St. AXTELFE

HN

OLIVERI

XX

ANTIBES

XX

DONAR

HN

MIEZE

WE

LADYKILLER

XX

VIOLA

HL

CONVENT

HL

ZAPRIA

HL

KRONZEUGE

XX

ARALINA

XX

CREPELLO

XX

NAN

XX

Lord Rubinstein tēvam Rubinstein I ir izcila iejādes izcelsme, startējis iejādes sacensībās līdz Grand Prix Special, bijis Vācijas vicečempions un atstājis virkni ievērojamu iejādes zirgu. 2008. g. Rubinstein ieņēma 4. vietu WBFSH iejādes ērzeļu reitingā. Mātes pusē – Angļu pilnasiņi un sensacionālais, bet tikai 6 gadus nodzīvojušais Lord Liberty, kura pēcnācēji kopā nopelnījuši jau gandrīz 2 miljonus eiro. Vācijā atzīts ērzelis ir Lord Rubinstein īstais brālis Rubicell. Rubicell vaislā ir izmantots diezgan daudz; devis universālus zirgus, bet starptautisku līmenī tie sasnieguši tikai trīscīņā (piem., vairākkārtējs CIC3* uzvarētājs River of Joy ar M.Jungu). Rubicell piedalījies Eiropas čempionātā iejādē jauniešiem. Tiffany mazdēls Favian (2008, T French Kiss) ar labiem rezultātiem startē CIC3* trīscīņā (2019. gadā - 311. vieta pasaules reitingā). Lord Rubinstein izceļas ar sausu, elegantu uzbūvi un lieliskām darbaspējām, epizodiski startējis konkūra sacensībās līdz 120 cm, un iejādē līdz Vidējai Balvai (labākais rezultāts – 63.42% Vidējā Balva Kur LR Čempionātā 2012). 2016. g. ar Lauru Ivanovu izcīnīja Latvijas čempionu titulu Jauno jātnieku konkurencē. Arī šobrīd Lord Rubinstein aktīvi piedalās iejādes sacensībās ar junioru klases jātnieci. Sporta dēļ vaislā izmantots ļoti maz. Kopā iegūti 6 pēcnācēji. Dēls Rikardo (MT Donnerhall) – sertificēts ērzelis, startē Mazās balvas līmenī iejādē.

Dzimis: 02.03.2000 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Aivars Muravskis

82

Izmēri (2015): 172 – 200 – 21 Darbaspējas: 9.3 – 8.2 – 8 – 8.6 = 34.1 Eksterjers: 8.8 – 8.3 – 8.1 – 8.1 – 7.1 – 8.3 – 8.6 = 57.3


L’OURAGAN DWERSE HAGEN LS2488

BE00200300299

BWP 2020

Nr. 510

HEARTBREAKER 1989, Nīderlande KW

VA-VITE Nīderlande 2002 bērs

KW

KIMBALL 1987, Beļģija

QULIENA Beļģija 1993 tumši bēra

RAPSODY 1998, Nīderlande KW

BWP

ILIENA 1985, Beļģija

BWP

NIMMERDOR Pref BACAROLE

KW

CLINTON

HL

MELODY

KW

DARCO

BWP

WILLEMIEN

KW

ALMHUGEL DE LAUZELLE BWP

KW

ULIENA

BWP BWP

FARN Pref

HL

RAMONA A

GRON

SILVANO

KW

ORCHIDEE Keur

KW

CORRADO I

HL

URTE

HL

LANDINO

HL

SARGAB Keur Pref

KW

LUGANO VAN LA ROCHE

HN

OCOUCHA

BWP

OVERSTE

KW

ROSETTA

KW

WIDUKIND DE LAUZELLE

HN

SILHOUETTE DE LAUZELLE

BWP

ALCANAR

XX

PALIENA

BWP

L’Ouragan tēvs Va-Vite ir izskatīgs KWPN ērzelis ar lielu kapacitāti. Sasniedzis labus rezultātus gan jaunzirgu sacensībās, gan vēlāk 5* līmenī. Karjeras beigās ērzelis startējis 130cm maršrutos ar divpadsmitgadīgu meitenīti. GP līmenī startējusi arī viņa māte Rapsody. Va-Vite cēlies no Heartbreaker un Clinton, kas abi ir izcili gan kā sporta zirgi, gan vaislas ērzeļi. Māte Quliena no Darco dēla Kimball ir devusi jau vienu GP konkūra zirgu Happy Boy (2007, no Kannan). Augsta līmeņa konkūra zirgs (112. vieta pasaulē 2004. gadā) bijis arī mātes mātes Ilienas dēls Tempete van het Lindehof (1996, no Darco). Ilienas īstā māsa Juliena ir devusi trīs konkūra zirgus, no kuriem viens - Padarco - ieguva 9.vietu Pasaules kausa finālā. Kopumā šī ķēvju ģimene devusi daudzus augsta līmeņa sportistus. L’Ouragan ievests Latvijā un sertificēts 2020.gadā. Pirms tam startējis Lietuvā nacionāla mēroga sacensībās. Ērzelim ir ļoti labs raksturs.

Dzimis: 05.06.2011 Audzētājs: Beļģija Īpašnieks: Inese Reine Kontakti: tālr. 26363450, doma33@inbox.lv

Lecināšanas maksa: 400 EUR

83


MONO LS2543

LV001900001614

LS

2020

Nr. 512

LS1825 MADREPORS A.Biezais, Stāmeriena 2006 tumši bērs

LS1622 MATRIKS 2001, z/s Pilssēta

LS

LS

LS

L1539 DISPUTS 1996, Burtnieku z/a LS

LS6634 DIONA z/s Porkalni 20087 dūkana

LS5494 PANDA 1998, Kurmene

MERLINS L1544

LS

L3494 ORGITA 1985, Kurmene

ALONDA LS5487

LS

PAJACO L1491

LS

GRĀCIJA L4122

LS

DAIONS DH1

DWB

VERONA L4358

LS

OLIMPIETIS T30 LS

LS

FLAUTA

TR LS

MARATONS T25

TR

RĒVIJA LS5335

LS

ATLĒTS H207

HN

FOLKLORA L3959

LS

PROBEG H147

HN

DOLLIJA L3328

LS

GABRO L1202

LS

DAUGAVIŅA L2598

LS

DIAMOND

DWB

THERESA-MADONNA

DWB

VAIGAČ

HN

FLOTE L4353

LS

OBELISKS T22

TR

CUSIMA

TR

FLAGMANIS Lb 703

HN

GAIGALIŅA L1473

LS

Mono tēvs Madrepors bija vecā sporta tipa ērzelis, kas bija pieļauts izmantošanai arī Latvijas šķirnes braucamajā tipā. Madrepors bija ļoti liela auguma, diezgan elegants, tika izmantots jāšanai un braukšanai. Madreporam izcelsmē agrāk aktuālie sporta ērzeļi kā Maratons T25, Rēbuss L1065, Atlēts H207, Potenciāls Ang 19. Dionas tēvs Disputs startēja konkūra sacensībās Baltkrievijā, bet pēc traumas gūšanas atgriezās Latvijā kā vaislas ērzelis. No šīs pašas ķēvju ģimenes nāk arī vaislas ērzelis Galfarro, kura māte Forele ir meita Orgitas īstajai māsai Oliandrai. Mono ir liels vecā sporta tipa ērzelis ar labu, uz cilvēku vērstu raksturu. Ērzelim ir labi soļi, ērti rikši, plaši lēkši; tiek gatavots iejādes disciplīnai. Mono pirmie pēcnācēji gaidāmi 2021. gadā.

Dzimis: 20.05.2015 Audzētājs: ZS Graudnieki Īpašnieks: Māris Pētersons Kontakti: tālr. 26815776 (Terēze) 84

Izmēri (2020): 171 - 205 - 22 Darbaspējas: 9 - 7 - 8 - 7 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 9 = 56 Lecināšanas maksa: 400 EUR


NILDANS LS2094

LV001000001436

LS

2017

Nr. 454

NEWTON 1996, Vācija

HL276 NEAPOĻ Vācija 2000 bērs

HL

HL270 LADIESMAN 1999, ASV

LS6432 LAPINGA SIA Princis 2008 tumši bēra

ILKA IX 1994, Vācija

LS

L4840 PRINCE 1994, SIA Princis

NIMMERDOR HL

HL

HL

GIANCE

HL

CAPITOL II

HL

E-LANDGRAEFIN

HL

QUICK STAR

SF

WINDCHIMES

HN

PRINCIS L991 LS

KW

DITRA L3085

LS LS

FARN

HL

RAMONA A

KW

ATHLET Z

HN

WERIANCE

HL

CAPITANO

HL

FOLIA

HL

LANDGRAF I

HL

PARFORA

HL

GALOUBET A

SF

STELLA

SF

WILSON

HN

GARINA

HN

PROFETS L905

LS

PALMA L1852

LS

DOLĀRS L968

LS

FIBRA L2512

LS

Nildana tēvs Newton ir Nimmerdor, kas 2000. gadā tika kronēts kā “ KWPN gadsimta ērzelis”, dēls. Latvijā vairāk zināms Nimmerdor dēls Heartbreaker, bet šis ērzelis atstājis milzīgu iespaidu uz KWPN šķirni arī caur citiem pēcnācējiem. Pats Neapoļ ar labiem rezultātiem startēja konkūrā junioru maršrutos līdz 120cm, diemžēl vaislā ticis izmantots maz kopā 12 pēcnācēji, bet iegūtie pēcnācēji ir vientipiski un kvalitatīvi, piemēroti gan jaunajiem jātniekiem un amatieriem, gan pietiekami talantīgi augstākiem maršrutiem. Konkūra sacensībās piedalās Nileone (2012, līdz 130 cm starptautiski), Nepals (2013, Nildana īstais brālis, 2019. g. LR Nacionālajā čempionātā Madara Pētersone ar viņu ieguva I vietu jātniekiem līdz 16 g. v.), Nilla (2013, startējusi līdz 120 cm ar jauno jātnieku), Nilans (2011, startē ar bērnu klases jātnieku). Mātes tēvs Ladiesman ir dzimis ASV, startējis GP maršrutos ar Aleksandru Šakurovu. Viņa īstā māsa Stella ar Mereditu Maiklsu-Bērbaumu bija izcils konkūra zirgs, 7. vieta WBFSH reitingā 1999. gadā. Ar šo pašu jātnieci starptautiskus panākumus guva arī Quick Star. Šis ērzelis arī sevi pierādījis kā izcils vaislinieks (viņa dēls Big Star - Riodežaneiro Olimpisko spēļu individuālās zelta medaļas ieguvējs u.c.). Princis L991 bija savā laikā ievērojams konkūra zirgs Latvijā, kura vārdā nosaukta saimniecība, kurā Nildans dzimis. Nildans ir kompakts ērzelis ar spēcīgu lēcienu, startē maršrutos līdz 130 cm. Rentgena uzņēmumi labi - bez īpašiem atradumiem. Nildana pirmie pēcnācēji dzimuši 2018. gadā.

Dzimis: 05.03.2012 Audzētājs: SIA Princis Īpašnieks: SIA Princis Kontakti: tālr. 26563936 (Līga)

Izmēri (2017): 167 - 186 - 20.5 Darbaspējas: 8.0 - 7.4 - 8.0 - 8.0 = 31.4 Eksterjers: 7.6 - 7.4 - 7.2 - 7.4 - 7.8 - 7.4 - 8.2 = 53.0 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 85


PALBO LS1878

LV001000002028

LS

2018

Nr. 270

KW10 POJU 1990, Somija

LS1789 PRADO D.Liepiņa, Dikļi 2006 bērs

LS

D.Liepiņa, Dikļi 2008 tumši bēra

LS

FWB

L4772 DOMA 1990, Turaidas muiža LS DH8 BASTEJS 1991, Dānija

LS6455 BELINGA

ROMANUS Z

DWB

LS6141 LIVINGA 2003, D.Liepiņa, Dikļi LS

ZG

URSULA

KW

DUKURS L1162

LS

ALFA

LS

BONSOIR

HN

JULIA

DWB

LOTOS DAURIJA L4770

LS LS

RAMIRO Z

HL

ALCYONE Z

HN

OTTO

KW

OLINE

KW

DEMOSFENS II H127

HN

PASAKA L2400

LS

AKORDS L1122

LS

FRĒZIJA L2140

LS

BOLERO

HN

St.Pr.St. WEINGRAFIN

HN

LION

HN

MADEMOISELLE

DWB

LAKMUSS H186

HL

IĻFA T149

TR

DEMONS/DOVODS H125

HN

MANDARĪNE LS5172

LS

Palbo tēvs Prado bija liels, harmoniski veidots ērzelis labām gaitām un lēcienu. Prado tēvs Poju dzimis Somijā un Latvijā vaislā izmantots 2000.-2006.g. Viņa tēvs Romanus Z ir Zangershaides “zelta krustojuma” Ramiro Z x Alme Z rezultāts. Labākais Poju pēcnācējs sportā ir Progress - 2012. gada Latvijas čempions konkūrā ar Mairi Peneli, bet pēc tam pirmais lielo maršrutu zirgs jaunajai jātniecei Laurai Penelei. Māte Belinga cēlusies no ievērojamā Hanoveras ērzeļa, iejādes līnijas dibinātāja Bolero mazdēla Basteja un starptautiska līmeņa iejādes zirga Lotos (startē Krievijā). Rezultatīvākais Basteja pēcnācējs ir Belmondo, kas startē Lielās Balvas līmenī starptautiskās sacensībās Krievijā, Latvijā nacionālā Lielās Balvas līmenī startējis Brodors ar Kristīnu Rozīti. Palbo pirmie pēcnācēji dzimuši 2016. gadā. Palbo startējis konkūra sacensībās jaunzirgiem un pēc tam ar jaunajiem jātniekiem. Saviem pēcnācējiem Palbo nodod saprātīgumu, nosvērto temperamentu.

Dzimis: 22.02.2013 Audzētājs: Daiga Liepiņa Īpašnieks: SIA Zirgaudzētava Kocēni Kontakti: tālr. 26405147 (Dace) 86

Izmēri (2016): 167 - 190 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 7.6 - 7.6 - 8 = 31.2 Eksterjers: 8 - 7.4 - 8 - 7.2 - 8 - 7.2 - 8 = 53.8 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


QUANDAR CECE LS2488

BE00200318030

BWP 2019

Nr. 240

HEARTBREAKER 1989, Nīderlande

HARDROCK Z Beļģija 2003 bērs

ZG

KW

CARTE BLANCHE Z 1997, Beļģija ZG QUOUGLOF ROUGE 1982, Francija SF

NAPKINE Francija 2001 bēra

NIMMERDOR Pref

SF

DARLINE V 1991, Francija

BACAROLE

KW

CARTHAGO

HL

MONIKA

BWP

KOUGLOF II

SF

VERBOISE

SF

GALOUBET A SF

KW

ONORINE

SF SF

FARN Pref

HL

RAMONA A

GRON

SILVANO

KW

ORCHIDEE Keur

KW

CAPITOL I

HL

PERRA

HL

REBEL II Z

HN

AGAATH

BWP

NANKIN

SF

BELOUKIA

SF

CENTAURE DU BOIS

SF

LORETTE

SF

ALME Z

SF

VITI

RK

FAIR PLAY III

SF

BALLERINE III

AA

Quandar Cece tēvs Hardrock Z ir cēlies no konkūra leģendām Heartbreaker un Carthago (šī pati kombinācija devusi arī Harley VDL) un izcilas ķēvju ģimenes - Monika devusi piecus, Carte Blanche Z divus, bet viņas meita Cocaine Z četrus starptautiska līmeņa konkūra zirgus. Hardrock Z pats ir startējis augstākā līmeņa konkūra sacensībās - Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs, Pasaules jātnieku spēlēs, neskaitāmos 4* un 5* Grand Prix ar Venecuēlas jātnieku Emanuelu Andradi. Šobrīd Hardrock Z ir atvaļināts no sporta un darbojas kā vaislas ērzelis vadošajā Nīderlandes ērzeļu stacijā VDL. Lai gan līdz 2016. g. izmantots vaislā ļoti maz, jau pirmie pēcnācēji startē GP līmenī. Māte Napkine ir Franču jājamzirgu šķirnes ķēve, pārstāv Latvijā mazāk pazīstamu izcelsmi. Arī šī mātes ģimene ir devusi augstākā līmeņa konkūra zirgus vairākās paaudzēs. Mātes māte Darline V ir devusi GP konkūra zirgu Monark (no Diamant de Semilly), no Onorines citas meitas Gratis Pro Deo ir iegūta Romanee Cece, ar ko Kristaps Neretnieks leca Pasaules kausa finālā Lasvegasā. Quandar Cece ir liels, garkājains ērzelis. Lēkši ar labu līdzsvaru, neierobežota lēciena kapacitāte, liels potenciāls konkūrā. Startējis konkūra sacensībās atbilstoši vecumam. Pirmais kumeļš gaidāms 2021. gadā.

Dzimis: 23.04.2016 Audzētājs: Beļģija Īpašnieks: Indra Neretniece Kontakti: tālr. 26115456 (Krista), krista.kliesmete@gmail.com

Izmēri (2019): 173 - 200 - 21.5 Darbaspējas: 8.0 - 7.4 - 7.6 - 8.8 = 31.8 Eksterjers: 8.4 - 8.0 - 8.4 - 7.6 - 7.0 - 7.0 - 8.6 = 55.0 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 87


RAINY DAY BLUES OL 16

DE433334512508

OLD 2013

Nr. 137

RUBINSTEIN I 1986, Vācija

ROSARIO Vācija 1999 dūkans

OLD

St.Pr.St. DARLING Vācija 1994 tumši bēra

RZ

ELFENLICHT 1986, Vācija

DUNHILL H 1990, Vācija

CONTESSE 1987, Vācija

ROSENKAVALIER WE

OLD

WE

ANTINE

WE

CASTRO

HL

St.Pr.St. ELFCHEN III

OLD

DIAMANTINO

WE

St.Pr.St. RENAISSANCE

WE

COR DE LA BRYERE WE

WE

St.Pr.St RADINA

SF WE

ROMADOUR II

WE

St.Pr.St. DIVA

WE

ANGELO

XX

DODONA

WE

CALYPSO I

HL

MINETTA

HL

LUXUS

HN

ELFCHEN

OLD

DAMENSTOLZ

HN

LIBELLE

WE

RENARD

WE

ANDORRA

WE

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

ROMADOUR II

WE

St.Pr.St. GOLDIE

WE

Rainy Day Blues tēvs Rosario uzvarēja pēc iejādes vērtējuma savā ērzeļu darbaspēju pārbaudē, kā arī pietiekami labi leca, lai kopvērtējumā izcīnītu 2. vietu. Rosario kā 5. g.v. piedalījies Pasaules jaunzirgu čempionātā iejādē, bet vēlāk veiksmīgi startējis Vidējās Balvas programmā starptautiska līmeņa sacensībās. Viņa māte Elfenlicht ir devusi vēl vienu universālu, augstu novērtētu ērzeli Rohjuwel (no Rohdiamant), bet mātes māte Elfchen III - iejādes zirgu Rubens (no Rubinstein I). Rosario pirmie pēcnācēji dzimuši 2004. gadā un vairāki jau veiksmīgi startē Lielās Balvas līmenī. Rubinstein I - pats bijis Vācijas iejādes komandas zirgs, līnijas dibinātājs, 2008. g. atradās WBFSH reitinga 4. vietā. Mātes tēvs Dunhill H arī startējis starptautiskās sacensībās Lielajā Balvā. Rainy Day Blues izcelsmē ir gandrīz tikai Valsts Prēmijas ķēves un sevi sportā pierādījuši ērzeļi. Iekšaudzēts uz izcilajiem vaisliniekiem Romadour II un Cor de la Bryere. Ērzelis ir vizuāli pievilcīgs, ar izteiktu ērzeļa tipu, nedaudz pārbūvēts, ar labu pakausi un kakla stiprinājumu, pagaru jostu, paslīpiem krustiem. Plaši soļi, vidēji rikši, elastīgi, līdzsvaroti lēkši, spēcīgs lēciens. Ērzelis ir temperamentīgs, bet viegli jājams, izteikti elastīgs. Startējis konkūra sacensībās līdz 100 cm. Pirmie pēcnācēji dzimuši 2012. gadā, kopā iegūti 26. Iejādes sacensībās jaunzirgiem piedalījušies Rolex (2014), Russian Gold (2015). Latvijas šķirnes jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2020” piedalījās trīsgadīgais ērzelis Rubelhali, iegūstot 3. vietu savā klasē.

Dzimis: 24.02.2008 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 88

Izmēri (2013): 172 - 192 - 21.5 Darbaspējas: 8 - 6.8 - 7.2 - 7 = 29 Eksterjers: 7 - 7.6 - 7.2 - 7.2 - 7.2 - 7 - 8.6 = 51.8 Lecināšanas maksa: 500 EUR


REKORD LS 1861

LV028473350003

LS

2015

Nr. 433

LS1716 RINALDO Akmeņlauki, Zilupe 2005 tumši bērs

KW15 RAMSES 1998, Nīderlande

LS

KW

L4509 LUANDA 1991, Zilupe H209 DOMS 1983, Tērvetes z/a

LS7441 DIOMAHA Cerība Z, Zilupe 1999 bēra

JUMBO-JET

LS

LS5144 HVOJKA 1994, Zilupe

LS

HN

GOSABELLA

KW

LANGETS H194

HL

DRUVA L2925

LS

DEMOSFĒNS H141

HN

MASKAVA H226

HN

HORIST T58 LS

KW

VIČEGDA LS513

TR LS

CONCORDE

KW

DELKATE

KW

LEKTOR

KW

OSABELLA

KW

LUCIFERS

HL

ALVINE

HL

DEMOSFENS H141

HN

VĒSMA L2542

LS

DUO

HL

FISTAŠKA H165

SA

MAMBO T24

TR

VEGA H174

HN

OSTRJAK

TR

HLOPČATKA

TR

VDUMČIVIJ H140

HN

DUELE H197

HN

Rekord tēvs Rinaldo vaislā tika izmantots 4 gadus, iegūstot 14 kumeļus, un Rekord ir viens no pirmajiem viņa pēcnācējiem. Rinaldo pašam bija moderns tips un ļoti elastīgas kustības. Arī pēcnācēji visumā ir viegli, sausi, kompakti, ar labu virsējo līniju, apmierinoši attīstītām kāju locītavām un pēdvidu. Rinaldo mātes Luandas pēcnācēji izceļās ar gaitu kvalitāti, Langets tika uzskatīts par perspektīvu iejādes vaislinieku. Kaļiņingradā dzimusī Duele no Duo bija viena no Zilupes zirgaudzētavas pamatganāmpulka ķēvēm, kuras dēls Vērdiņš (1979, no Vaļerik) startējis augstākā līmeņa iejādē Baltkrievijā, bet mazdēls caur meitu Vandu (no Vāgnera) vārdā Vivat bija viens no labākajiem GP iejādes zirgiem Krievijā 2004.-2008. g. Rekordam ir harmoniska, garkājaina, sausa uzbūve ar stiprām saitēm, augsts kakls, garš, augsts skausts, gara lāpstiņa; pašaurs; visumā labas kājas ar normālu gaitu precizitāti. Kustības ir elastīgas, enerģiskas, bet varētu būt labāks līdzsvars un izteiktāka kustība no pleca. Rekord pirmie kumeļi dzimuši 2015. g. un kopā līdz šim iegūti vien 13 pēcnācēji. Jaunzirgu skatē “Rudens Pērle 2019” piedalījās trīsgadīga ķēve Ruby Rose (2016, M Ronda no Radiant), bet skatē “Rudens Pērle 2020” piedalījās viņas īstā māsa Raspberry (2017) ar vieglu tipu (līdzīga Rekord un Rinaldo), demonstrējot elastīgas, plašas, augšupvērstas gaitas un iegūstot otro augstāko vērtējumu par kustību kvalitāti starp visiem dalībniekiem (soļi 8.0, rikši 8.5, lēkši 8.0), kā arī labas lēkšanas spējas (7.0).

Dzimis: 26.05.2009 Audzētājs: Svetlana Lipinska Īpašnieks: Svetlana Lipinska Kontakti: tālr. 26153860

Izmēri (2015): 169 - 192 - 21.5 Darbaspējas: 8.2 - 7.8 - 7.6 - 7.8 = 31.4 Eksterjers: 7.8 - 7.8 - 6.8 - 7 - 7.6 - 7.8 - 8.6 = 31.4 Lecināšanas maksa: 200 EUR 89


RELAKS LS1872

LV060411850004

LS

2013

Nr. 417

L1519 REGLAMENTS 1995, z/s Ilgavīzes

LS1598 REGRESS z/s Sīļi, Remte 2000 dūkans

LS

z/s Sīļi, Remte 1998 bēra

LS

LS

L5029 MEFORA 1997, z/s Sīļi, Remte LS H230 AKCENTS 1984, Vācija

LS5263 AEROBIKA

RADIANTS DH4

ESEJA 1995, z/s Ilgavīzes

HL

BALĀDE L4492

LS

MOSKITS

LS

MILĀNA L3501

LS

ACORD II

HL

OBLATE

HL

ESKADRONS LS

DWB

ARIZONA L3505

LS LS

ROYAL Z II

OLD

FLEUR

DWB

BALOU

DWB

AVIĀCIJA L4016

LS

MITJUTLANDS DH5

DWB

SLAVA L4135

LS

MANEVRS L1058

LS

LEICA H246

HL

AHORN Z

HL

St.Pr.St. RIBECKA

HL

LOCARNO

HL

ELBINE

HL

EFFEKTS T40

TR

MARSA Lk 22083

LS

AAHENS H183

HL

ZONA L1903

LS

Relaksa tēvs Regress ir visvairāk izmantotais ērzelis no Radianta pēcnācējiem Latvijas šķirnē. Reglaments piedalījies konkūra sacensībās smagajā klasē un izmantots vaislā arī Lietuvā, Baltijas Hanoveru asociācijā. Radiants - Latvijas sava laika labākais konkūra zirgs, kura labākais pēcnācējs ir Ravēls - Eiropas čempionāta iejādē dalībnieks. Māte Aerobika – viegla tipa ķēve ar ļoti labu lēciena tehniku. Akcenta tēvs Acord II bija sava gada ērzeļu skates uzvarētājs un viens no vadošajiem konkūra ērzeļiem WBFSH pasaules reitingā 90. gadu beigās. Īstais brālis Rituāls - arī sertificēts un aktīvi izmantots vaislas ērzelis, ar labiem rezultātiem startējis līdz 120 cm. Relaks vaislā izmantots diezgan maz, kopš 2015.gada dzimuši 4 pēcnācēji.

Dzimis: 30.04.2007 Audzētājs: Māris Agulis Īpašnieks: Māris Agulis Kontakti: tālr. 26184927 90

Izmēri (2013): 168 - 199 - 22 Darbaspējas: 7 - 8 - 9 - 9 = 33 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 7 - 9 = 57 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


RETRO LS1867

LV060836050001

LS

2015

Nr. 149

L1519 REGLAMENTS 1995, z/s Ilgavīzes

LS1598 REGRESS z/s Sīļi 2000 dūkans

LS

H217 RITMS 1992, Allaži

LS5979 RINGLA Gredzena z/a 2001 dūkana

L5029 MEFORA 1997, z/s Ilgavīzes

LS

L4715 SINGA 1991, Balgale

RADIANTS DH4 LS

LS

HN

BALĀDE L4492

LS

MOSKĪTS

LS

MILĀNA L3501

LS

RANDAZZO I

OLD

INFANTĒRIJA H212

HN

SMUIDRIS L961 LS

DWB

INDRA Lk 22042

LS LS

ROYAL II Z

OLD

FLEUR

DWB

BALOU

DWB

AVIĀCIJA L4016

LS

MITJUTLANDS DH5

DWB

SLAVA L4105

LS

MANEVRS L1058

LS

LEICA H246

HL

RAMINO

WE

St.Pr.St. WAIDMA

OLD

2191 JORDAN

XX

FIOLA

MB

ULVIS L843

LS

SMAILE L1540

LS

JUNO L978

LS

ERITA Lk 21317

LS

Retro tēvs Regress ir visvairāk izmantotais ērzelis no Radianta pēcnācējiem Latvijas šķirnē. Reglaments piedalījies konkūra sacensībās smagajā klasē un izmantots vaislā arī Lietuvā, Baltijas Hanoveru asociācijā. Radiants - Latvijas sava laika labākais konkūra zirgs, kura labākais pēcnācējs ir Ravēls - Eiropas čempionāta iejādē dalībnieks. Ringla - Gredzena zirgaudzētavā audzēta ķēve no Ramiro Z līnijas. Arī Randazzo I devis vairākus labus iejādes zirgus - Rendu, Ramzetu (no Randazzo I dēla Romāno). Retro ir liels, harmoniski veidots vecā sporta tipa ērzelis. Kustības plašas, elastīgas, no pleca. Retro piedalījies iejādes sacensībās amatieru klasē - piem., 2014. g. uzvarējis LJF kausa 4.posmā II shēmā (64.92%). Jātniece Retro raksturo kā ļoti enerģisku, spēcīgu, bet viegli jājamu. Kopumā no Retro iegūti trīs pēcnācēji. Vecākais no tiem - Rochero (2016, MT Stolpegaardens Castello) izcīnīja I vietu četrgadīgo zirgu shēmā LJF kausa 2. posmā ar augstu rezultātu 76.2%. Tieši šādu pašu rezultātu viņš ieguva arī Latvijas čempionātā iejādē.

Dzimis: 19.05.2008 Audzētājs: Oskars-R Īpašnieks: Daiga Ramiņa Kontakti: tālr. 26170318, daigaramina@inbox.lv

Izmēri (2015): 174 - 199 - 22 Darbaspējas: 8.4 - 8.4 - 8.2 - 7.2 = 32.2 Eksterjers: 7.8 - 7.4 - 7.6 - 7.2 - 7.6 - 6.8 - 8.6 = 53 Lecināšanas maksa: 200 EUR 91


RHADAMANTHUS LS 1845

LV060173850006

LS

2013

Nr. 409

RUBINSTEIN I 1986, Vācija

ROHDIAMANT Vācija 1990 tumši bērs

OLD

Vācija 2002 sirma

SA

WE

St.Pr.St. ELEKTIA V 1975, Vācija OLD SAMBA HIT I 1998, Vācija

LS6439 SAMBA LADY

ROSENKAVALIER

JASMIRA 1988, Vācija

BB

ANTINE

WE

INSCHALLAH

AA

St.Pr.St. ELEKTIA

OLD

SANDRO HIT

OLD

St.Pr.St. POESIE

BB

JEROME II SA

WE

GABI

SA SA

ROMADOUR II

WE

DIVA

WE

ANGELO

XX

DODONA

WE

ISRAEL

AA

RESENA

AA

CHRONIST

OLD

ELEKTIRA IV

OLD

SANDRO SONG

OLD

LORETTA

OLD

BRENTANO II

HN

PRIMADONNA

BB

JUPITER II

SA

MELODIE

SA

GUNTER

SA

NARBE

SA

Rhadamanthus tēs Rohdiamant - divkārtējs Bundesčempions un vairāku citu prestižu jaunzirgu iejādes sacensību laureāts, vēlāk Grand Prix zirgs un ASV kandidāts Sidnejas Olimpiskajām spēlēm. Rohdiamant 2010. g. WBFSH iejādes ērzeļu reitingā atradās 3. vietā (pamatā pateicoties rezultatīvajam iejādes zirgam Eremo del Castegno) un 2017.-2018.g. 3.vietā bija viņa dēls Rubin Royal. Rubinstein I - pats bijis Vācijas iejādes komandas zirgs, līnijas dibinātājs, 2008. g. atradās WBFSH reitinga 4. vietā. Samba Hit I - ērzeļu darbaspēju pārbaudes uzvarētājs kopvērtējumā un iejādē. Samba Hit I nāk no panākumiem bagātas ģimenes - īstie brāļi Samba Hit II-IV ir atzīti ērzeļi, īstā māsa Poetin - Pasaules jaunzirgu čempionāta uzvarētāja 2003. g. Gan Rohdiamant, gan Samba Hit izceļas ar ļoti labu jājamību. Rhadamanthus māte Samba Lady veiksmīgi startējusi iejādē bērnu konkurencē, izcīnot LJF kausu kopvērtējumā 2015. g. Rhadamanthus ir moderna tipa, harmoniski veidots ērzelis garu skaustu, garu, slīpu lāpstiņu. Plašas, elastīgas kustības. Ērzelis ar stabiliem rezultātiem startējis iejādē III shēmas līmenī un Mazajā Balvā. 2020. gadā Sintija Elizabete Apsīte ar viņu izcīnīja Nacionālā čempiona titulu junioru konkurencē. 2019. g. ar citu jauno jātnieci Alisi Grētu Baranovsku tika izcīnīta sudraba medaļa Latvijas jaunatnes olimpiādē. Vaislā izmantots maz, iegūti 4 pēcnācēji. Vecākais no tiem - Radimants (2013) - veiksmīgi startē iejādē II shēmas līmenī amatieru konkurencē.

Dzimis: 03.04.2008 Audzētājs: Vinets Veldre Īpašnieks: Sanita Dombrovska Kontakti: tālr. 29259447 92

Izmēri (2012): 170 - 194 - 21.5 Darbaspējas: 9 - 8 - 8 - 7 = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 8 - 8 - 7 - 9 = 55 Lecināšanas maksa: 400 EUR


RIKARDO LS 1809

LV060068050001

LS

2009

Nr. 366

OL3 LORD RUBINSTEIN

RUBINSTEIN I 1986, Vācija

Vācija 2000 dūkanbērs

TIFFANY 1990, Vācija

OLD

DONNERHALL 1981, Vācija

OL10 DUBAI BLUE Vācija 1997 dūkana

OLD

PIK DAME 1987, Vācija

ROSENKAVALIER WE

OLD

OLD

ANTINE

WE

LORD LIBERTY

HL

TIFFI

XX

DONNERWETTER

HN

NINETTE

OLD

PIK BUBE I HN

WE

WALDFEE

HN AWÖ

ROMADOUR

WE

St.Pr.St. DIVA

WE

ANGELO

XX

DODONA

WE

LORD

HL

St.Pr.St. NAUENBURG

HL

ARRATOS

XX

TISANE

XX

DISPUT

HN

MELLI

HN

MARKUS

OLD

NEGOLA

OLD

PIK KOENIG

HN

FRANKA

HN

WACHTELKOENIG

HN

ANGELA

AWÖ

Rikardo tēvs Lord Rubinstein izceļas ar sausu, elegantu uzbūvi un lieliskām darbaspējām, epizodiski startējis konkūra sacensībās līdz 120 cm un iejādē līdz Vidējai Balvai, maz izmantots vaislā. Vectēvam Rubinstein ir izcila iejādes izcelsme, startējis iejādes sacensībās līdz Grand Prix Special, bijis Vācijas vicečempions un atstājis virkni izcilu iejādes zirgu. Vācijā atzīts ērzelis ir Lord Rubinstein īstais brālis Rubicell. Lord Rubinstein ir tuvs radinieks vairākiem augsta līmeņa trīscīņas zirgiem. Māte Dubai Blue ir īstā māsa 4 vaislas ērzeļiem – Donnerbube I, II, III un IV, no kuriem Donnerbube II atrodas un daudzus gadus darbojies kā vaislas ērzelis Latvijā. Rikardo ir ļoti skaists, pareizi veidots ērzelis ar labām kustībām. Ērzelis pēdējos gadus regulāri piedalās iejādes sacensībās līdz Mazajai Balvai ar junioru un jauno jātnieku klases jātniecēm, uzrādot labus rezultātus. No Rikardo ir iegūts viens pēcnācējs (2014. gadā).

Dzimis: 01.05.2005 Audzētājs: Aivars Muravskis Īpašnieks: Aivars Muravskis

Izmēri (2009): 168 - 196 - 20.5 Darbaspējas: 7 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 30.5 Eksterjers: 9 – 8 – 8 – 7 – 7 – 7 – 9 = 55

93


ROYAL OCEAN

LV001000002796

LS

2020

Nr. 253

OL16 RAINY DAY BLUES Vācija 2008 dūkans OLD

RUBINSTEIN I

HN

WE

OLD

ELFENLICHT

OLD

St.Pr.St. DARLING 1994, Vācija WE

DUNHILL H

WE

LONDONDERRY 1995, Vācija HN

LS6899 LOW BUDGET Vācija 2004 ruda

ROSARIO 1999, Vācija

ARABELLA 1995, Vācija

CONTESSE LAURIES CRUSADOR

XX

WINDSOR QUEEN

HN

AROGNO elite HN

WE

GRANDESSA

TR HN

ROSENKAVALIER

WE

ANTINE

WE

CASTRO

HL

St.Pr.St. ELFCHEN III

OLD

DIAMANTINO

WE

St.Pr.St. RENAISSANCE

WE

COR DE LA BRYERE

SF

St.Pr.St. RADINA

WE

WELSH PAGEANT

XX

SQUARE NOTE

XX

WARKANT

HN

St.Pr.St. ERINA

HN

FLANEUR

TR

ARCTICONIUS

XX

GRANDE

HN

WISLANDA

HN

Royal Ocean ir pirmais sertificētais iejādes izcelsmes ērzeļa Rainy Day Blues dēls. Rainy Day Blues tēvs Rosario uzvarēja pēc iejādes vērtējuma savā ērzeļu darbaspēju pārbaudē, kā arī pietiekami labi leca, lai kopvērtējumā izcīnītu 2.vietu. Rosario kā 5.g.v. piedalījies Pasaules jaunzirgu čempionātā iejādē, bet vēlāk veiksmīgi startējis Vidējās Balvas programmā starptautiska līmeņa sacensībās. Rainy Day Blues iekšaudzēts uz izcilajiem vaisliniekiem Romadour II un Cor de la Bryere. Royal Ocean māte Low Budget ir dzimusi Vācijā, Latvijā atstājusi trīs pēcnācējus, no kuriem Royal Ocean ir vecākais. Low Budget - viegla tipa ķēve, atbilstoši savai izcelsmei ar lielu Angļu pilnasiņu un Traķēnes šķirnes ietekmi. Viņas tēvs Londonderry bija Hanoveras ērzeļu sertifikācijas uzvarētājs un Bundesčempions iejādē 4 g.v. zirgiem. Augstu vērtēts vaislinieks Hanoveras šķirnē, ieguvis titulu Gada ērzelis 2013. Royal Ocean ir viegla tipa, elegants ērzelis ar plastiskām kustībām. Pagaidām pēcnācēji nav iegūti.

Dzimis: 29.04.2014 Audzētājs: Iveta Janelsiņa Īpašnieks: Iveta Janelsiņa Kontakti: tālr. 29124360, ivetajanelsina@inbox.lv 94

Izmēri (2020): 168-193-21,5 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 8 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 = 55 Lecināšanas maksa: 500 EUR


SAN SELAVI LS1891

DE433330966514

OLD 2018

Nr. 201

SANDRO HIT 1993, Vācija

SAN AMOUR Vācija 2004 bērs

OLD

3 Vītolu Staļļi 2007 tumši bēra

OLD

OLD

St.Pr.St. PUPPENFEE 1994, Vācija OLD HL263 LEVANTOS I 1990, Vācija

OL11 LORNETE

SANDRO SONG

L4994 ROVERE 1994, a/f Turība

HL

LORETTA

OLD

PLAISIR D’AMOUR

OLD

ARIOLA

OLD

LIOSTRO

HL

ANDRA II

HL

RUFS L1400 LS

OLD

VIMBA L2497

OLD LS

SANDRO

HL

ANTENNE II

OLD

RAMINO

WE

LASSIE

OLD

PIK BUBE I

HN

FLEUR

OLD

FIGARO

OLD

St.Pr.St. ARITHMETIK

OLD

LADYKILLER

XX

LUBLIN

HL

CANTUS

HL

St.Pr.St. GILDA

HL

ROLANDO

KW

St.Pr.St. WANDA

OLD

VIVATS T5

TR

FANFĀRA L1842

LS

San Selavi tēvs San Amour - viens no populārākajiem Sandro Hit dēliem vaislā, labākais iejādnieks savā 70 dienu darbaspēju pārbaudē. San Amour ir tikai 16 gadus vecs, bet viņa pirmie pēcnācēji jau plūc starptautiskus laurus - 2019.g. viņš ierindojās 16.vietā WBFSH iejādes ērzeļu reitingā, bet viņa pirmie pēcnācēji jau piedalās Pasaules kausa finālā, Eiropas čempionātā, Pasaules jātnieku spēlēs. Dēls Santiano R ieguvis vairāk kā 80% Lielās Balvas izvēles programmā. Sandro Hit jaunas iejādes līnijas dibinātājs, 2017. un 2018.gadā bija WBFSH iejādes ērzeļu reitinga 2.vietā. San Amour māte Puppenfee Valsts prēmijas ķēve, kas atstājusi 2 vaislas ērzeļus un 3 Valsts prēmijas ķēves. Ariola ir māte GP iejādes zirgam Dona Figuera. Plaisir d’Amour - augstākā līmeņa iejādes zirgs, piedalījies Pasaules Jātnieku spēlēs 1998.g. San Selavi māte Lornete ir Latvijā dzimusi Oldenburgas ķēve no Levantos I - Rufs. San Selavi īstais brālis Salano bija sertificēts ērzelis un tagad veiksmīgi piedalās iejādes sacensībās ar Tatjanu Maļikovu. Šogad 7 gadus vecais Salano izcīnīja I vietu LR čempionātā iejādē Mazajā aplī (Mazā balva). San Selavi ir elegants, vizuāli pievilcīgs ērzelis, piedalījies iejādes sacensībās jaunzirgiem.

Dzimis: 19.04.2014 Audzētājs: Raimonds Ruķeris Īpašnieks: Raimonds Ruķeris Kontakti: tālr. 26520574

Izmēri (2019): 172 - 192 - 22 Darbaspējas: 8 - 7.8 - 7.6 - 7 = 30.4 Eksterjers: 9 - 8 - 7.6 - 8 - 8 - 7.8 - 7.8 = 56.2 Lecināšanas maksa: 500 EUR 95


STOLPEGAARDENS CASTELLO DH15

DK0002079

DWB 2002

Nr. 155

CARANO Vācija 1991 sirms

HL

STOLPEGARDENS LADY Dānija 1995 bēra

CAPITANO

CAPITOL I 1975, Vācija

DWB

HL

St.Pr.St. VISION III 1983, Vācija

LUCKY LIGHT 1985, Dānija

LIBELL 1989, Dānija

HL

DWB

FOLIA

HL

COR DE LA BRYERE

SF

MAINZ

HL

LAGANO

HL

MAJBRIT

HL

LEONARDO II DWB

HL

WICKY elite

HL DWB

CORPORAL

HL

RETINA

HL

MAXIMUS

HL

VASE

HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

FASOLT

HL

St.Pr.St. SITTA

HL

LEANDER

HL

LAS VEGAS

HL

MARMOR

HL

MONICA

HL

St.Pr.H. LORD

HL

FELICA

HL

WINDSOR II

HL

MONA

DWB

Stolpegaardens Castello tēvs Carano ir viens no sava laika labākajiem konkūra vaisliniekiem Dānijā, ieguvis titulu „Gada ērzelis 2004”, kā arī Elites ērzeļa statusu. Tāpat kā pašam Carano, kas startējis S klasē, arī pēcnācējiem ir izteikti labi lēkši un leciens, korektas kājas; nedaudzi pēcnācēji veiksmīgi piedalās arī iejādes sacensībās. Mātes tēvs Lucky Light – starptautiska līmeņa konkūra zirgs un 1993. g. Dānijas vicečempions, Elites ērzelis Dānijā; Lucky Light īstā māsa Lavitta arī veiksmīgi startējusi GP maršrutos, māte Elites ērzelim Diamant (T Diamond). Castello māte Stolpegaardens Lady izceļas ar ļoti labām darbaspējām (8-8-9-9). No viņas mātesmātes Wicky pēcnācējiem vismaz 3 startējuši konkūrā un 2 iejādē starptautiskā līmenī, tāpēc ķēvei piešķirts Elites tituls. Castello ir liels, spēcīgi veidots ērzelis ar harmonisku uzbūvi un labu raksturu. Kā jaunzirgs piedalījies konkūra sacensībās līdz 115cm, bet traumas dēļ sporta karjeru nav turpinājis. Ērzelis atrodas Vecumnieku novada Kurmenē. Castello pirmie pēcnācēji dzimuši 2004. g., kopā dzimuši 47. Vairāki Castello pēcnācēji ar panākumiem piedalījušies konkūra sacensībās - Kaffē (2008. g., 140 cm), Karēro (2008, 130 cm), Kartīnī (2008, 130 cm). Vairāki Castello pēcnācēji sevi labi parāda arī iejādē - 2020. gada Latvijas čempionātā iejādē III shēmā kopvērtējumā I vietu izcīnīja Camelot (2012), bet III vietu - Wind’s Caroline (2012).

Dzimis: 01.05.2000 Audzētājs: Dānija Īpašnieks: Saldus Jāšanas sporta skola Kontakti: tālr. 26226999 96

Izmēri (2019): 176 - 201 - 22 Darbaspējas: 7 - 9 - 9 - 9 = 34 Eksterjers: 8 – 8 – 7 – 7 – 8 – 8 – 7 = 53 Lecināšanas maksa: 200 EUR


WILLY WE 9

LV038023250020

WE

2006 Nr. 68

WELTMEYER 1984, Vācija

WELTRAT Vācija 1992 ruds

WE

RESPEKT 1976, Vācija

RAMIRA Vācija 1980 tumši bēra

ARIANE 1978, Vācija

WE

DIANA 1974, Vācija

WORLD CUP I HN

WE

WE

St.Pr.St. ANKA

HN

ARGWOHN I

HN

GUNDI

HN

RENALDO

WE

PORTA NIGRA

WE

DRAGONER WE

HN

FALKA

HN WE

WOERMANN I

HN

St.Pr.St. SENDERNIXE

HN

ABSATZ

HN

St.Pr.St. ADELSBUCH

HN

ARGUS

HN

GRANUELA

HN

GIGANT

WE

St.Pr.St. RADETZKA

WE

REMUS I

WE

LOTTCHEN

WE

PASCHA

HN

ATHEN

HN

DUFT I

HN

ALMENSPANGE

HN

FRUNDSBERG

WE

ALORE

WE

Willy tēvs Weltrat ir sertificēts ērzelis Vestfāles un Reinzemes šķirnēs, Vārendorfas audzētavas īpašums, bet vaislā izmantots maz. Weltmeyer – leģendārs iejādes vaislinieks, jau kā jaunzirgs uzvarējis visās skatēs, ieguvis Vācijas Gada ērzeļa titulu, ilgstoši atradies WBFSH iejādes ērzeļu TOP5 pēc pēcnācēju rezultātiem. Pašlak Willy ir vienīgais ērzelis Latvijā, kas ir tiešais Weltmeyer pēcnācējs pa tēva līniju. Willy ir harmoniska, eleganta uzbūve ar izteiksmīgu galvu, vidēji garu kaklu, nedaudz nevienmērīgu jostu, paīsiem, slīpiem krustiem. Willy ieradās Latvijā jau ar traumu, pilnībā novērtēt darbaspējas nav iespējams, tomēr kustības ir izteiksmīgas, plastiskas. Pēdējos gados vaislā izmantots ļoti maz. Iejādē līdz II shēmai veiksmīgi startējuši Willy pēcnācēji Weimāra un Wallace, bet konkūra līdz 120 cm - Wilmonta.

Dzimis: 10.06.1997 Audzētājs: Vācija Īpašnieks: ZS Tīraines Staļļi Kontakti: tālr. 29242878 (Anna)

Izmēri (2006): 170 - 203 - 22 Darbaspējas: nav vērtētas Eksterjers: 7.5 – 7.5 – 7 – 6.5 – 6.5 – 7 – 8 = 50 Lecināšanas maksa: 100 EUR 97


ZO SPECIAL LS2325

NL0030402394

KW

2020

Nr. 509

LUX Z 1988, Vācija

LUPICOR Nīderlande 1995 ruds

KW

Pref RACHAL M.D.M. Vācija 1992 bēra

HN

LORD CALANDO HL

JOURDETTE S Keur 1991, Nīderlande KW RAMIRO Z 1965, Vācija

St.Pr.St. CHALUPA 1986, Vācija

HL

APOCALYPTE Z

HL

PILOT

WE

FACORDETTE S Pref

KW

RAIMOND

HL

VALINE

HL

COR DE LA BRYERE HN

HL

GAMBE

SF HN

LORD

HL

PERRA

HL

AHORN Z

HN

SANNTONA

HL

PILATUS

HN

GRATIA

WE

COR DE LA BRYERE

SF

ZADETTE

KW

RAMZES

AA

INFRA

HL

COTTAGE SON

XX

HOLLE

HL

RANTZAU

XX

QUENOTTE

SF

GOTTHARD

HN

SERENADE

HN

Zo Special tēvs Lupicor – sava gada Vestfāles ērzeļu skates uzvarētājs, startējis maršrutos līdz 160 cm. Lux Z – Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieks, balvu fondos nopelnījis vairāk kā 1 miljonu eiro. Abi ērzeļi ir sevi pierādījuši arī kā vērtīgi vaislinieki. Mātes Rachal M.D.M. tēvs Ramiro Z ir leģendārs un populārs vaislas ērzelis, starp kura daudzajiem pēcnācējiem ir arī Olimpisko spēļu vairākkārtēja medaļniece Ratina Z. Sava laika vadošie konkūra vaislinieki bija arī Cor de la Bryere un Gotthard. CSI3* un 4* līmeņa GP maršrutos startējusi Rachal M.D.M. meitas meita Walona (2003, T Animo). Zo Special pats 2014.-2015.gadā startējis CSI3* GP (160 cm) līmenī ar jātnieku Pimu Mulderu. Tagad startē Baltijas līmenī līdz 130 cm ar 15gadīgo jātnieku Markusu Robertu Vasiļjevu, iegūstot daudzas godalgotas vietas. Ērzelim ir ļoti labs, moderns tips ar izteiksmīgu galvu, spēcīgs lēciens ar ātriem refleksiem, temperamentīgs. Ērzeļa pirmie pēcnācēji Latvijā gaidāmi 2021.gadā. Zo Special ir atzīts ērzelis arī AES ciltsgrāmatā un viņa pēcnācēji var tikt reģistrēti KWPN. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1Qg128xj1Pg

Dzimis: 08.04.2004 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Aleksandrs Vasiļjevs Kontakti: 29107549 Lecināšanas maksa: 500 eiro 98


II Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļi


ABATS LS 1777

LV016018150004

LSB

2008

Nr. 82B

L1407 ATVARS LAA trenpunkts 1983 ruds

LS5834 AVENE Z/s Rūjas 2000 dūkana

LS

L1007 AMONS 1976, LAA trenpunkts LS

VARONIS L825 GAIJA L1526

LS

L1910 VOLGA 1971, k-zs Vārpa

FLAGMANIS Lb 703

OLD

L1541 ARONS 1994, Burtnieku z/a

LS

L3244 EDĪTE/ETĪDE 1984, p/s Lielupe

LS

LS

JALTA L1507

LS

ABSINTH H206

HN

VERONA L4358

LS

EGEJS L1069 LS

LS

PRĀGA Lb 1403

LS LS

PALĪGS Lb706

LS

PRĀGA Lb1127

LS

ALKAZARS Lbk 2542

LS

GAISMA Lb 748/1059

LS

FEIERABEND

HN

FUEGUNG

HN

NEKEBOLDS Lb314

OL

SAIVA Lb325

LS

ABSATZ

HN

SIEGLINDE

TR

VAIGAČ

HN

FLOTE L4353

LS

ELTONS L929

LS

VĒTRA L1621

LS

PIRMAIS Lb659

LS

GARLENE Lb235

LS

Izcils braucamā tipa ērzelis, Ammona Old 7 līnijas pārstāvis ar elegantu uzbūvi un labām darbaspējām. Ērzelis ir mierīgs, līdzsvarots, ar adekvātu uzvedību jebkurā situācijā, drošs. Abatam ir sausa un harmoniska uzbūve, plati ganaši, pagarš kakls ar augstu pieslēgumu, pagari krusti, labi veidotas kājas ar spēcīgām locītavām. Abats ir startējis iejādes sacensībās I grupas shēmās. Veiksmīgi piedalījies sacensībās pajūgu braukšanā Latvijas čempionātos un Baltijas līmeņa sacensībās, 2011. gadā vairākkārt izcīnot 1. un 2. vietas. Sava nosvērtā rakstura dēļ piedalījies dažādos šovos un pasākumos. Abata tēvs Atvars veiksmīgi piedalījies konkūra sacensībās 140 cm maršrutos. Abata māte Avene ir Laumutes Lsb 30 ģimenes ķēve, tēva Atvara māte Volga pārstāv Brīvas Old 105 – Normas Lsbk 749 ģimeni. Abata tēva tēvs Amons bijis Vissavienības braucamo zirgu sacensību čempions 2 km soļu gaitā ar 150 kg vilkmes spēku. Amona māte Gaija – kvalitatīva ķēve, Vissavienības sacensību absolūtā čempione braucamo zirgu trīscīņā, trenēta arī iejādē. Gaijas citi pēcnācēji no Traķēnes šķirnes ērzeļa kļuvuši par labiem iejādes zirgiem. Abata pēcnācējiem ir moderns braucamais tips. Arī no sporta tipa ķēvēm iegūtajiem pēcnācējiem ir viegls, elegants braucamais tips, spēcīga uzbūve un salīdzinoši plati krusti. Pēcnācēji pārmantojuši Abata labdabīgumu un temperamentu – tie ir viegli apmācāmi, nosvērti, enerģiski, bet droši.

Dzimis: 08. 05. 2005. Audzētājs: ZS Rūjas Īpašnieks: Daiga Birkmane Kontakti: tālr. 26160187, ilva.salme@gmail.com 100

Izmēri (2014): 171 - 209 - 25 Darbaspējas: 7 - 8 - 8 = 23 Eksterjers: 10 - 8 - 9 - 8 - 8 - 7- 10 = 60 Lecināšanas maksa: 150 EUR


ALEGRO LS 1674

LV048227750003

LSB

2007

Nr. 67B

AMIGO Smiltenes pag. 1999 tumši sirms

SANTA Vecates pag. dūkana

ABSINTS 1995, Allažu z/a

LS

ESTERE 1993, Matīšu pag. L1022 LAINERS 1974, k-zs Matīši

LS

SALLIJA Vecates pag.

ALLEGRO H171 LS

LS

LS

DANGA L2724

LS

EKSTAZ Ang82

XX

GAZELE Lk21360

LS

LASO II

LS

MAILE L1603

LS

STALDZIS Lb720 LS

HL

SELGA Lbk19592

LS LS

ALBIONS H143

HL

GOLD-VERI H408

HN

D`ARTANJANS H120

HN

GANGA L1725

LS

3125 ZAKAZŅIK

XX

4572 ESKADRA

XX

NIKOLS

LS

ĢITĀRA

RK

LASO Lb616

LS

AINA Lb1259

LS

ALKAZARS Lbk2542

LS

MUNDRA Lbk20535

LS

SAIMNIEKS Lb678

LS

GUNDEGA Lbk18784

LS

MARSIS Lsb238

LS

SKARA Lbk15073

LS

Alegro pārstāv moderno braucamo tipu. Izteiksmīgs, liela auguma ērzelis ar ļoti labi izteiktu braucamo tipu, labu ķermeņa virsējo līniju un platumu, vidēji plašām gaitām, bez būtiskām kāju kļūdām. Alegro ticis izmantots kā darba zirgs, taču uzrāda universālas darba spējas un šobrīd galvenokārt tiek izmantots jāšanai bērniem. Pēc temperamenta ērzelis ir mierīgs un labdabīgs, viegli jājams, ar vieglu lēcienu. Treniņos ar ērzeli tiek lekts līdz 100 cm. Alegro 2007. gadā piedalījies lauksaimniecības izstādē Vecaucē, 2013. gadā – vaislas zirgu skatē Latvijas zirgu audzētāju dienās. Alegro tēva izcelsme ir neraksturīga braucamā tipa zirgam, ērzelis pieder angļu pilnasiņa Ferro līnijai. No Kaļiņingradas ievestā Albiona tēva tēvs ir angļu pilnasiņu ērzelis Anblick. Alegro māte Santa – vērtīga Latvijas šķirnes braucamā tipa ķēve, kuras izcelsmē redzama Markgrāfa, Spēkoņa un citu braucamā tipa ģenealoģisko līniju ietekme. Santas izcelsmē atrodams Alkazars – divkārtējs Vissavienības sacensību uzvarētājs vilkšanas izturībā un šķirnes rekordists. Alegro izmantots pārojumos ar abu tipu ķēvēm. Arī Alegro pēcnācēji no sporta tipa ķēvēm ir kvalitatīvi, apveltīti ar pareizām kāju stāvotnēm, kaulotāki nekā mātes.

Dzimis: 01. 08. 2002. Audzētājs: ZS Skārberģi Īpašnieks: IU Ivetas zirgi Kontakti: tālr. 29186169, ivetaszirgi@inbox.lv

Izmēri (2007): 171 - 209 – 24.5 Darbaspējas: 6 - 6 - 8 (labdabība) = 20 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7- 8 = 53 Lecināšanas maksa: 120 EUR 101


AMADEJS LS 1888

LV001900001003

LSB 2018

Nr. 202B

Foto - D. Štrausa L1656 AVOTS 2002, Mušķi LLU

LS1788 AMULETS Mušķi LLU 2006 dūkans

LSB

Mušķi LLU 2003 dūkana

LSB

LS

L5102 SITIJA 1994, z/s Lielšņuceni LS ARHITEKTS 1998, Burtnieku z/a

LS6121 ARFA

L1407 ATVARS

L4382 FEBIJA 1990, Mušķi LLU

LS

LS

L4383 VELSA

LS

L1300 SAMBO

LS

L4035 DEVĪZE

LS

L1482 ABSOLVENTS

LS

L3371 FANA

LS

L974 FLAUDIS LS

L3511 BALGA

LS LS

AMONS L1007

LS

VOLGA L1910

LS

VEKTORS

HN

STRAUJA L2448

LS

SIGO L1127

LS

AVENE L2436

LS

DAILIS L1020

LS

DZILNA L2775

LS

ABSINTH H206

HN

MIJA L4051

LS

FINĀLS L891

LS

ABBA L2624

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

GITA

LS

FAĶĪRS L1071

LS

GAIJA L1526

LS

Amadejs ir Ammon līnijas turpinātājs ar enerģisku temperamentu un labām gaitām. Ērzelis ir iejāts un tiek gatavots iebraukšanai. Amadejs ir aktīvs, nedaudz dominants, labdabīgs. Amadeja tēvs Amulets bija apveltīts ar plašām, ritmiskām gaitām, trenēts iejādē. Amuleta priekštecis tēva pusē ir Amons – Vissavienības braucamo zirgu sacensību čempions 2 km soļu gaitā ar 150 kg vilkmes spēku. Amona māte Gaija bija kvalitatīva ķēve, Vissavienības sacensību absolūtā čempione braucamo zirgu trīscīņā. Amuleta tēva tēvs Atvars – konkūra zirgs, kurš startēja 140 cm maršrutos. Amadeja tēva māte Sitija bija tipiska, masīva un spēcīga braucamā tipa ķēve, Spēkoņa līnijas pārstāve. Starp viņas priekštečiem ir ērzelis Stiprais, Vissavienības rekordists un trīskārtējs čempions maksimālā vilkmes spēka pārbaudē. Amadeja māte Arfa ir augstu novērtēta, viegla tipa ķēve ar labdabīgu raksturu un korektu eksterjeru, attāli iekšaudzēta uz līnijas ciltstēvu Flagmani IV-III paaudzē. Viņas tēvs ir Arhitekts, dēls Burtnieku zirgaudzētavas ērzelim Absolventam, kura izcelsmē dominē Hanoveras šķirnes asinība. Arhitekta māte – Fana, tiešā māsa Burtnieku zirgaudzētavā izaudzētajam Fanam, kurš ir Latvijas čempions un daudzu starptautisko un pasaules kausa posmu dalībnieks un godalgu ieguvējs konkūrā. Fanas tēvs – izcilais vaislinieks un konkūra zirgs Fināls, māte Abba ir meita Traķēnes šķirnes ērzelim un konkūra zirgam Akcentam. Arfas māte Febija bija viegla tipa Latvijas šķirnes ķēve. Febijas tēvs ir kvalitatīvs Flagmaņa līnijas ērzelis Flaudis, vairākkārtējs čempions iejādē, Lielās balvas līmeņa zirgs. Febijas mātes pusē, tāpat kā Amadeja tēva izcelsmē, atrodama ķēve Gaija. Gaijas pēcnācēji savulaik kļuvuši par labiem iejādes zirgiem, arī pati Gaija trenēta iejādē. No Amadeja 2019. gadā iegūts pirmais pēcnācējs, ķēvīte ar enerģisku temperamentu. 2020. gadā – tipisks, elegants ērzelītis.

Dzimis: 05.06.2013. Audzētājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Īpašnieks: ZS Avotiņi-2 Kontakti: tālr. 26159219, laila.kronberga@gmail.com 102

Izmēri (2018): 170 - 201 - 23 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 7 = 31 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 8 - 8- 8 = 55 Lecināšanas maksa: 120 EUR


ATOSS LS 1858

LV026060650001

LSB 2014

Nr. 145

L1412 ARODS

L1200 ARUMS 1982, p/s Viļķene

p/s Viesturi 1987 dūkanbērs

L2518 DĀLIJA 1977, p/s Viesturi

LS

LS

LS

L1501 LORDS 1992, p.sab. Svitene LS

LS5825 LONDA ZS Ķēniņkalni 2001 ruda

PALĪGS Lb706

LS

L3697 SEKUNDE 1987, k-zs Lādezers LS

LS

GAITA L2003

LS

D’ARTANJANS H120

HN

LAILA Lb1312

LS

LEAR H190

DWB

ARKA L3741

LS

GULSĀRS-SAUCĒJS

L1115

GOLFA L2340

LS LS

PĒRKONS Lsbk1837

LS

JAUNĀ Lb723

LS

ANCĪTIS Lb695

LS

GAUJA Lbk20133

LS

DUO

HN

AFISCHE

HN

ELEMENTS

LS

LAIMROTA Lb659

LS

LAGOS

HL

SABRINA DH1582

DWB

ALLEGRO H171

HN

HANNA L3104

LS

SAIMNIEKS Lb678

LS

GAITA Lb1748

LS

GULSARS L923

LS

MUNDRA L1582

LS

Atoss ir Ammona līnijas turpinātājs, neliela auguma, labdabīgs un elegants ērzelis ar izstieptu uzbūvi un sporta zirgam tuvu tipu. Atosam ir eleganta galva un kakls, garš pakausis, pagara, nedaudz ieliekta mugura, iespaidīgas gaitas plaši, elastīgi soļi, vidēji plaši rikši un elastīga lēkšu gaita. Atoss ir labdabīgs, saprātīgs ērzelis, kas ātri apgūst visu jauno. Saimniecībā Atoss ir vienīgais zirgs un tiek izmantots izjādēm un bērnu vizināšanai. Ļoti labdabīgs un uzmanīgs pret bērniem. Atosa tēva Aroda pēcnācējiem raksturīgs elegants braucamais tips un labas gaitas. Aroda māte Dālija ir Hanoveras šķirnes Detektīva līnijas pārstāve, viņas tēvs – masīvais Hanoveras šķirnes ērzelis D’Artanjans, bet mātes pusē kvalitatīvas p/s „Viesturi” ķēves, tostarp savulaik pazīstamā konkūra ķēve Laimrota. Atosa mātes Londas tēvs Lords devis daudz pēcnācēju, kuri guvuši panākumus konkūra sacensībās. Lorda tēvs Lear savulaik ļoti plaši izmantots vaislā. Londas izcelsmē atrodami arī Spēkoņa, Māda, Gaida un Redžinalda līniju un radniecisko grupu vaislinieki. Atoss kumeļiem nodod izteiksmīgas apmatojuma pazīmes uz kājām un galvas, kumeļi ir labi veidoti, labdabīgi. Ērzeli var izmantot tie braucamā tipa zirgu audzētāji, kas savā ganāmpulkā vēlas strādāt pie gaitu kvalitātes uzlabošanas.

Dzimis: 19.05.2006 Audzētājs: Agris Briedis Īpašnieks: Lelde Ruņģe Kontakti: tālr. 20039411, lenderunge1@inbox.lv

Izmēri (2014): 164 - 197 - 22.5 Darbaspējas: 7.5 - 7 - 8.3 = 22.8 Eksterjers: 7.5 - 7.3 - 7.5 - 7 - 7 - 6.8 - 8 = 51.1 Lecināšanas maksa: 80 EUR 103


DIPLOMS LS 1693

LV048644250135

LS

2006

Nr. 64B

Foto - D. Štrausa DISKANTS Vējotnes, Krimulda 1995 dūkans LS

ATAUGA Vējotnes, Krimulda 1997 tumši bēra LS

L1449 DOKTORS 1989, Burtnieku z/a L3973 SINGA 1989, ZPS Krimulda ANĪSS 1994, Katvari L4654 GRETA 1988, ZPS Krimulda

DELFĪNS H169 LS

LS

LS

PLANĒTA Lb2381

LS

SALVIS

LS

GAISMA L2744

LS

ATVARS L1415

LS

FRESKA L3047

LS

GOTĀRS Lb1299 LS

HN

GRĀCIJA Lk21290

LS LS

DONALDS H131

HN

HIGIENA H180

HN

PLATAN Arb6

OX

INDRA Lb1144

LS

GRANĪTS L1111

LS

VELDZE H282

HN

KRIMULDIETIS Lk2647

LS

GRĀCIJA Lk21290

LS

ALLEGRO H171

HN

ASARA L2806

LS

FIATS L912

LS

EKSTRA L2227

LS

GULSARS L923

LS

FRESKA L3047

LS

PAVADONIS Lb722

LS

GANDRA Lb722

LS

Diploms ir Detektīva līnijas pārstāvis ar braucamā tipa zirgam neraksturīgu izcelsmi un atvieglotu tipu. Liels, elegants, garkājains ērzelis ar pagaru, augstu skaustu, vidēji slīpu lāpstiņu. Diplomam ir spēcīgas krūtis un labi veidoti krusti, spēcīgas kājas, plaši soļi un rikši, vidēji lēkši un viegls, tehniski pareizs lēciens. Ērzelis ir iejāts un iebraukts, apveltīts ar labdabību un nosvērtību. Diploma izcelsmē ir vairāki Hanoveras šķirnes pārstāvji, attālākās paaudzēs – arābu šķirnes zirgi, taču ir arī Spēkoņa līnijas Gaida radnieciskās grupas, Markgrāfa, Flagmaņa, Juveela, Ammona un Gotenfirsta līniju ietekme. Vieglo tipu Delfīnam daļēji iedevis Burtnieku zirgaudzētavas toreizējais Hanoveras šķirnes vaislinieks Delfīns, kura meita Diena startējusi konkūra sacensībās pat 150 cm maršrutos un 2000. gadā uzstādījusi Latvijas rekordu augstlēkšanā – 2 m. Diplomam mātes izcelsmē ir arī ērzelis Gotārs, kura meita, braucamā tipa ķēve Gauja, devusi jauna oficiāla Latvijas rekorda īpašnieci – Lagūnu (2.10 m). Diploma pēcnācēji ir vieglāka tipa, liela auguma, universāli, pēc temperamenta – nosvērti un labdabīgi, viegli apmācāmi. Līdz 2013. gadam Diplomu izmantoja kā vaislas ērzeli Alūksnes un Valkas pusē. Pašreiz ērzelis ir atgriezies Burtniekos un vaislā izmantots pārojumos arī ar sporta tipa ķēvēm ar mērķi iegūt pēcnācējus ar spēcīgi veidotu skeletu un mierīgāku raksturu. No sporta tipa ķēvēm kumeļi ir eleganti un ar labām gaitām. No dažādas izcelsmes braucamā tipa ķēvēm Diploms devis par mātēm labākas meitas, elegantākas un ar labu virsējo līniju. Diploma meita Dāvana LŠZAA Zirgu audzētāju dienās 2013. gadā izcīnīja uzvaru vilkšanas sacensībās un balvu par universālāko Latvijas šķirnes braucamā tipa ķēvi. Meita Dakota ieguvusi 3. vietu trīsgadīgo sporta tipa jaunzirgu konkurencē skatē “Rudens pērle 2019”, kā arī 3. vietu skatē “Nacionālais dārgums 2020” brīvo lēcienu disciplīnā. Dakota ar panākumiem startē konkūra sacensībās.

Dzimis: 05.02.2003 Audzētājs: SIA Burtnieku Zirgaudzētava Īpašnieks: SIA Burtnieku Zirgaudzētava Kontakti: tālr. 29886728, 29231399, janisjurass@inbox.lv 104

Izmēri (2014): 174 - 200 - 22 Darbaspējas: 8 - 8 - 7 - 7 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 = 53 Lecināšanas maksa: 130 EUR


EDELVAISS LS1894

LV001000001298

LSB 2018

Nr. 447

OL12 EMIR

Pr.H. ELLINGTON 2000, Vācija SW

Vācija 2005 dūkans

LONI 2000, Vācija

SW

L5857 ARĒNA Dzillāni 2000 tumši bēra

LSB

SW

Pr.H. EGNER

SW

St.Pr.St. GESINE

SW

Pr.H. GERONIMO

SW

Vb.Pr.St. LISELOTTE

SW

L1301 APELSĪNS 1982, k-zs Dzelzava LS

SIDRABS L1090

LS

AVENE L2436

LS

L5855 ĀFRIKA 1988, k-zs Jaungulbene

SIGO L1127 LS

ARĒNA L3214

LS LS

ELTON

SW

Verb.Pr.St.AXINJA

SW

Pr.H. VALERIUS

SW

GILA

SW

GERIT

SW

BETTI

SW

ELTON

SW

LISA

SW

SPARTAKS L818

LS

ARSE L2186

LS

GATARTS L831

LS

AURA L2184

LS

STIPRAIS Lb725

LS

GLORIJA Lb2266

LS

GATARTS L831

LS

ARFA-ASTRA L2058

LS

Edelvaiss ir labdabīgs, viegli apmācāms, uzmanīgs pret cilvēku, viegli un ērti jājams. Ieguvis 3.vietu skatē “Nacionālais dārgums 2020”. Edelvaisa tēvs Emir ir Saksijas Tīringas smagais siltasinis (Schweres Warmblut) un Oldenburgas šķirnes dibinātāja Normann 710 līnijas Ruthard 1255 zara turpinātājs, iekšaudzēts uz Elton, vienu no labākajiem vaisliniekiem šķirnē. Emir tēvs Ellington ir valsts prēmijas ērzelis, kurš 2002. gada ērzeļu skatē bija labākais ērzelis savā šķirnē. Ellington māte, valsts prēmētā ķēve Gesine ķēvju pārbaudē uzrādījusi ļoti labus rezultātus pajūgu braukšanā gan vienjūgā, gan četrjūgā. Mātei Arēnai ir izcila braucamā zirga izcelsme. Arēna, kura pieder Siego līnijai, attāli iekšaudzēta uz Gatartu, kas bija elegants un labām darbaspējām apveltīts ērzelis, Vissavienības izstāžu čempions. Gatarta tēvs Gaidis – republikas absolūtais čempions kombinētajā darbaspēju pārbaudē un 1969. gada Vissavienības izstādes čempions. Līdz šim no Edelvaisa iegūti četri pēcnācēji.

Dzimis: 17.05.2011 Audzētājs: ZS Upmalas Īpašnieks: Lana Maurīte Kontakti: tālr. 26362675, gilmo@inbox.lv

Izmēri (2014): 170 - 201 - 23 Darbaspējas: 8 - 7 - 8 - 7 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 = 53 Lecināšanas maksa: 80 EUR 105


EMIR OL 12

DE487000107905

SW

2008

Nr. 85B

Pr.H. ELLINGTON Vācija 2000 dūkans

SW

St.Pr.St. GESINE 1993, Vācija

Pr.H. GERONIMO 1987, Vācija

LONI Vācija 2000 dūkana

Pr.H. EGNER 1994, Vācija

SW

Vb.Pr.St.LISELOTTE 1995, Vācija

ELTON SW

SW

SW

Verb.Pr.St.AXINJA

SW

Pr.H. VALERIUS

SW

GILA

SW

GERIT

SW

BETTI

SW

ELTON SW

SW

LISA

SW SW

EROS

SW

ORANIE

SW

CAPITAEN

SW

ANJA

SW

VAGAND

SW

FRIEDERIKE

SW

CAPITAEN

SW

GARNELE

SW

GLETCHER

SW

FRIEDEL

SW

GOLDSTERN

SW

BIRKE

SW

EROS

SW

ORANIE

SW

ERATO

SW

LIBELLE

SW

Emir ir kompakts vieglā braucamā tipa ērzelis ar augstu kakla pieslēgumu, vidēji gariem, paslīpiem krustiem, vizuāli mazliet garkājains. Ērzelis ir universāls, iet aizjūgā, startē šķēršļu pārvarēšanā līdz 110 cm. Izteikti labdabīgs un mierīgs. Emir ir Saksijas Tīringas smagais siltasinis (Schweres Warmblut) un Oldenburgas šķirnes dibinātāja Normann 710 līnijas Ruthard 1255 zara turpinātājs (šo Ruthard zaru Latvijā pārstāv arī Ammon Old7 līnijas pēcnācēji). Saksijas Tīringas smago siltasiņu zirgu ciltsgrāmata dibināta tikai ap 1980.gadu, un tajā iekļautie zirgi pieder vecajam Oldenburgas šķirnes tipam. Šķirne mūsdienās tiek izkopta pajūgu braukšanas vajadzībām. Latvijas zirgu šķirnē Saksijas Tīringas smagais siltasinis tiek izmantots ģenētisko resursu zirgu genofonda papildināšanai un asins pieliešanai. Emir ir iekšaudzēts uz Elton, vienu no labākajiem vaisliniekiem šķirnē. Emir tēvs Ellington ir valsts prēmijas ērzelis, kurš 2002. gada ērzeļu skatē bija labākais ērzelis savā šķirnē. Ellingtonam ir ļoti labas gaitas, īpaši rikši. Ellington māte St.Pr.St. (valsts prēmētā ķēve) Gesine ķēvju pārbaudē uzrādījusi ļoti labus rezultātus pajūgu braukšanā gan vienjūgā, gan četrjūgā. Emir māte Loni ir apveltīta ar pareizu eksterjeru un labām gaitām. Emir ir viens no vaislā visaktīvāk izmantotajiem braucamā tipa ērzeļiem. Emir šobrīd reģistrēti 48 pēcnācēji. No Emir iegūts arī sertificēti vaislinieki Emirāts un Edelvaiss. Ērzelis no sporta tipa ķēvēm dod vieglāka tipa pēcnācējus, bet no masīvākām – vairāk braucamajam tipam atbilstošus. Pēcnācējiem ir raksturīga laba virsējā līnija, spēcīgs skelets, labs krūšu dziļums, paslīpi krusti, paīsa mugura, pareizas kāju stāvotnes, kā arī Emir raksturīgā slīpā, muskuļotā lāpstiņa ar paīsu pleca kaulu. Pēcnācējiem ir vidēji plašas gaitas ar enerģisku virzību uz priekšu. Pircēji no Lietuvas labprāt iegādājas Emir bērnus pajūgu braukšanai. Lielākā daļa Emir pēcnācēju raksturojas ar labdabību, mierīgu raksturu un ir viegli apmācāmi. Emir meitas Ekstra un Elba skatē “Nacionālais dārgums 2020” tika augstu novērtētas un ķēvju klasē ieguva 2. un 3. vietu, izceļoties ar gaitu kvalitāti. Universālas pēcnācēju darbaspējas apliecina meita Elegance, kas ieguvusi godalgotas vietas starptautiskās sacensībās ar šķēršļu augstumu 130 cm.

Dzimis: 14.02.2005 Audzētājs: Hans-Achim Hegner Īpašnieks: ZS Pilssēta Kontakti: tālr. 28604849, pilsseta@inbox.lv

106

Izmēri (2014): 171 - 196 - 23 Darbaspējas: 8 - 7 - 10 (labdabība) = 25 Eksterjers: 8 - 7 - 8 - 8 - 7 - 8 - 8 = 54 Lecināšanas maksa: 150 EUR


EMIRĀTS LS 1865

LV001000001464

LSB 2015

Nr. 432

OL12 EMIR

Pr.H. ELLINGTON 2000, Vācija SW

Vācija 2005 dūkans

LONI 2000, Vācija

SW

L5045 AŠELA Stāmeriena 1995 ruda

LS

SW

Pr.H. EGNER

SW

St.Pr.St. GESINE

SW

Pr.H. GERONIMO

SW

Vb.Pr.St. LISELOTTE

SW

L1201 AKOTS 1982, k-zs Komunārs LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

L3959 FOLKLORA 1989, p/s Stāmeriena LS

FLANGS L898 LĀSĪTE L3040

LS LS

ELTON

SW

Verb.Pr.St.AXINJA

SW

Pr.H. VALERIUS

SW

GILA

SW

GERIT

SW

BETTI

SW

ELTON

SW

LISA

SW

PĒRKONS Lsbk1837

LS

JAUNĀ Lb723

LS

GULSARS L923

LS

KAIRA Lk21492

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

JAGNA Lb1189

LS

GREZNUMS L833

LS

LAISA Lk21820

LS

Emirāts ir viegla tipa ērzelis ar ļoti labu virsējo līniju, dziļu krūšu kurvi, ar labu gaitu precizitāti, vidēji plašām gaitām. Ērzelis ir iejāts, viegli apmācāms, izceļas ar nosvērtu un labdabīgu raksturu. Emirāta tēvs Emir ir Saksijas Tīringas smagais siltasinis (Schweres Warmblut) un Oldenburgas šķirnes dibinātāja Normann 710 līnijas Ruthard 1255 zara turpinātājs, iekšaudzēts uz Elton, vienu no labākajiem vaisliniekiem šķirnē. Emir tēvs Ellington ir valsts prēmijas ērzelis, kurš 2002. gada ērzeļu skatē bija labākais ērzelis savā šķirnē. Ellington māte, valsts prēmētā ķēve Gesine ķēvju pārbaudē uzrādījusi ļoti labus rezultātus pajūgu braukšanā gan vienjūgā, gan četrjūgā. Emirāta māte Ašela vairāk atbilst sporta tipam, no viņas iegūti deviņi pēcnācēji. Ašelas tēvs ir Limbažu rajona kolhozā Komunārs izaudzētais ērzelis Akots – liela auguma, taču ne masīvas uzbūves ērzelis, tuvāks vecajam sporta tipam. Emirāta pēcnācēji ir liela auguma, stiprām saitēm, pagaru kaklu, pareizām kāju stāvotnēm, ar plašu rikšu gaitu un labu gaitu precizitāti, viegli apmācāmi, labdabīgi.

Dzimis: 21.03.2012 Audzētājs: ZS Pilssēta Īpašnieks: ZS Dunāji Kontakti: tālr. 26372815, dunaji@inbox.lv

Izmēri (2015): 170 - 202 - 24 Darbaspējas: 7.4 - 7.2 - 7.2 – 8 (vadāmība) Eksterjers: 8.2 - 8.6 - 7.6 - 7.8 - 7.2 - 7.2 - 8= 54 Lecināšanas maksa: 75 EUR 107


FEJS LS 1662

LV060029150001

LSB

2004

Nr. 23B

L891 FINĀLS 1970, Burtnieku z/a

L1255 FANS Burtnieku z/a 1983 dūkans

LS

L1165 JUPITERS 1981, Siguldas ZPS

L4058 JOSTA Burtnieku z/a 1988 bēra

L2624 ABBA 1979, Burtnieku z/a

LS

L3019 LAIME 1982, Burtnieku z/a

FLAGMANIS Lb703 LS

LS

LS

MALVA Lb1193

LS

AKCENTS T11

LS

ARKA L2136

LS

JOKERS L774

LS

RUMBULA L2144

LS

LUDOLFS H132 LS

HN

FALMA L1888

LS LS

FEIERABEND

HN

FÜGUNG

HN

GÜNTER

HN

MAIJA LbK15803

LS

65 EPIGRAF 22

TR

APELLACIJA 31

TR

DEFORŽS H117

HN

ORE Lb1277

LS

JURĪTIS Lb676

LS

AILE Lb1029

LS

REFERĀTS Ang30

XX

BULTA Lb1383

LS

LOHENGRÜN

HL

HIMARA

HL

FLAGMANIS Lb703

HN

FĀZA Lb1280

HN

Fejs ir elegants universāla tipa ērzelis ar harmonisku uzbūvi, stiprām saitēm un labi attīstītu muskulatūru. Fejam ir garš, taisns kakls ar vidēji augstu pieslēgumu, proporcionāla galva, labi attīstīts pagarš un augsts skausts, nedaudz ieliekta mugura ar pagaru jostu. Fejam ir vidēji plašas gaitas un spēcīgs, ātrs, koordinēts un drošs lēciens ar cieši pie ķermeņa pievilktām priekškājam un pakaļkājām un elastīgu muguru. Ērzelis piedalījies sacensībās konkūrā līdz 130 cm un iejādē līdz II grupai. Fejam ir mierīgs, līdzsvarots temperaments ar labdabīgu attieksmi pret cilvēku, viegli jājams. Fejs ir iekšaudzēts uz Flagmani Lb 703 (III-IV). Feja tēvs Fans ir daudzu starptautisko un pasaules kausa posmu dalībnieks un godalgoto vietu ieguvējs, liela auguma ērzelis ar labu eksterjeru. Fana tēvs, pazīstamais Burtnieku vaislinieks Fināls, ir kļuvis arī par šķirnes čempionu un startējis konkūra sacensībās Smagajā klasē un savulaik atzīts par labāko ērzeli visā Padomju Savienībā, vērtējot pēc pēcnācēju kvalitātes, iekļauts Vissavienības augstproduktīvo dzīvnieku grāmatā. Feja mātes Jostas tēvs ir skaistais, lielais Māda līnijas ērzelis Jupiters ar nevainojamu eksterjeru, 1985. gada Republikas lauksaimniecības izstādes čempions, Vissavienības sacensību godalgoto vietu ieguvējs. Jupitera tēva tēvs – Jurītis, Vissavienības eksrekordists un divkārtējs šo sacensību uzvarētājs kravas piegādē rikšu gaitā. Vaislā Fejs izmantots lielākoties pārojumos ar sporta tipa ķēvēm, savukārt braucamajam tipam atbilst tikai divi pēcnācēji, kuri dzimuši 2018. un 2020. gadā. Pēdējos divos gados ērzelis vaislā izmantots visintensīvāk.

Dzimis: 27.01.2000 Audzētājs: SIA Burtnieku Zirgaudzētava Īpašnieks: Jānis Ruskulis Kontakti: tālr. 27186301, janis2801@inbox.lv 108

Izmēri (2013): 168 - 203 – 23.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 7 - 8 = 29 Eksterjers: 9 - 8 - 8 - 6 - 7 - 7 - 8 = 53 Lecināšanas maksa: 80 EUR


GABRIELS LS 1623

LV060004550001

LSB

2004

Nr. 183

L1390 GREDZENS

L831 GATARTS 1969, Siguldas ZPS

Oktes muiža 1985 tumši bērs

L2531 ZULLA 1975, Oktes muiža

LS

L1065 RĒBUSS 1980, Jaunpils LIS

L4058 RIMA ZS Akoti 1995 tumši bēra

LS

GAIDIS Lb574 LS

LS

LS

L4084 FANTĀZIJA 1990, Ļeņina k-zs, Blome LS

LS

TEKLA Lb1193

LS

ZVANIŅŠ L828

LS

ULMA Lb1167

LS

RISLINGS L949

LS

FIRMA L2483

LS

FLINTS L1425 GIJA L3461

LS LS

GOLDRINGS Lb318

OLD

RITA

LS

GOTENFIRSTS Lsb220

OLD

KAISA Lsb211

LS

ZNOTS Lb286

LS

ZĪLE Lb1168

LS

UNGURS Lb711

LS

GACELE Lsb220

LS

REFERĀTS Ang30

XX

DANGA Lb681

LS

FIGĻARS Ang29

XX

MIGLA Lb1434

LS

FLANGS L898

LS

REINA Lk22171

LS

GULBIS L879

LS

DAILE L3025

LS

Gabriels ir samērā masīvs ērzelis, pietiekoši elegants, ar glītu kakla līniju, dziļš, ar īsu muguru, spēcīgiem, paslīpiem krustiem, labi attīstītu pēdvidu, labu gaitu precizitāti un vidēji plašām gaitām. Ērzelis ir mierīgs, paklausīgs un labdabīgs, ļoti labs darba zirgs, tiek izmantots piemājas saimniecības darbos. Gabriela tēva Gredzena tēvs – elegantais un labām darbaspējām apveltītais Gatarts, Vissavienības izstāžu čempions no Oktē izaudzētās ķēves Teklas – arī Vissavienības izstādes čempiones. Gredzena māte Zulla – Oktē dzimusi neliela auguma ķēve ar vidēju vērtējumu. Viņa pārstāv Jūlas Angp 368 ģimeni un pieder Zengera Old 64 līnijai. Gabriela māte Rima ir cēlusies no Jaunpilī izaudzētā konkūra ērzeļa Rēbuss, kura tēvs ir Rislings, savulaik konkūrā startējošs ērzelis. Rislinga tēvs – Referāts, Pardubicas stiplčeza godalgas ieguvējs, māte – Danga, godalgoto vietu ieguvēja iejādē Mazā un Vidējā balvā, Republikas jauniešu čempiona nosaukuma izcīņas partnere un pat „Smagās A” klases dalībniece konkūrā. Rēbusa māte Firma bija konkūra ķēve. Izcilākais Rēbusa dēls ir Rotors (Rusty), Olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs iejādē. Kopumā no Gabriela iegūti seši pēcnācēji, tostarp viens braucamajam tipam atbilstošs ērzelītis. Gabriela meitām ir laba ķermeņa virsējā līnija, īss formāts, labs krūšu kurvja dziļums, pagara lāpstiņa un slīpi, spēcīgi krusti. Gabriela meita Glorija piedalījusies konkūra sacensībās braucamo zirgu maršrutos un skatē “Nacionālais dārgums 2020”.

Dzimis: 08.05.2002 Audzētājs: ZS Akoti Īpašnieks: Inta Goldova Kontakti: tālr. 26175644

Izmēri (2014): 166 - 212 - 24 Darbaspējas: 7 - 7 - 8 (labdabība) = 22 Eksterjers: 9 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 = 54 Lecināšanas maksa: 100 EUR 109


GAIZERS LS 1951

LV001000003987

LSB

2020

Nr. 288B

Foto - D. Štrausa LS1729 GAIZIŅŠ ZS Ceļmalas 2004 bērs

LS

LS5421 FILADELFIJA Birzītes 2001 bēra

LS

L1460 GOLRINGS 1990, Zooloģiskais dārzs LS

GODS GRĀCIJA L2898

LS

LS5891 AĢE 1998, ZS Ceļmalas

ABULS

LS

LS

LS

ATSPOLE L3169

LS

L1446 FABIĀNS 1988, p.s. Stāmeriena LS

FLANGS L898

LS

GAITA L2764

LS

LS5594 GAGRA 1998, Zīlāni

GAPLANS T57 LS

GAMMA L3122

TR LS

GATARTS L831

LS

SARMA Lk 22019

LS

GRODS L836

LS

PLANĒTA L2381

LS

ATVARS L1415

LS

KVINTA

LS

PALĪGS Lb706

LS

SKAISTULE Lk21249

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

JAGNA Lb1189

LS

ROLANDS L922

LS

GULBE LB1264

LS

133 PALAŠ

TR

GRAŅ

TR

GRODS L836

LS

GILDIJA H181

LS

Gaizers ir jaunais ērzelis, Gaida radniecīgās grupas turpinātājs. Gaizeram ir plastiskas gaitas, laba virsējā līnija, garš kakls, kompakta un samērā garkājaina uzbūve. Pēc temperamenta Gaizers ir ļoti mierīgs un nosvērts, izteikti labdabīgs, ļoti drošs, iebraukts, iejāts un droši jājams arī apvidū. Gaizers kļuvis par uzvarētāju vietējo apdraudēto zirgu šķirņu skatē “Nacionālais dārgums 2020” 3 gadus veco jaunzirgu klasē. Gaizera tēvs Gaiziņš bija elegants ērzelis ar pareizu eksterjeru, un Gaizers ir vienīgais viņa pēcnācējs, kas atstāts izmantošanai vaislā. Gaiziņa tēvs Golrings bija izstieptas ķermeņa uzbūves ērzelis, iekšaudzēts uz Gaidi (III-III). Golringa tēva tēvs – izcilais Gatarts – bija elegants un apveltīts ar labām darbaspējām, kļuvis par Vissavienības izstāžu čempionu, Gatarta māte – Oktē izaudzētā Vissavienības izstādes čempione Tekla. Gaiziņa tēva māte – Burtniekos dzimusī Grācija, ķēve ar izstieptu ķermeņa uzbūvi – iegūta no Groda, kurš uzrādīja labus rezultātus braukšanas sacensībās. Gaiziņa mātes Aģes izcelsme apvieno Kru Kru, Gotenfirsta un Ammon līnijas, kā arī Jūlas Angp 368 un Laimas Lsb 26 ķēvju ģimenes. Gaizera mātes tēvu, kvalitatīvo ērzeli Fabiānu izcilais selekcionārs Vilis Stukuls savulaik iegādājās kā vaislas ērzeli savā saimniecībā Kūku pagasta Zīlānos. Fabiāns bija ērzelis ar ļoti nosvērtu raksturu, izmantojams lauku darbos un braukšanai pa pilsētu.

Dzimis: 24.05.2017 Audzētājs: Laima Lāce Īpašnieks: Māris Parfianovičs Kontakti: tālr. 29282251, maris@lrla.eu 110

Izmēri (2020): 169 - 196 - 23 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 - 8 = 30 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 9 - 8 - 8 - 8 = 57 Lecināšanas maksa: 100 EUR


KINGSTONS LS 1772

LV026407350005

LSB

2009

Nr. 336

L947 CILTSKOKS 1971, Kazdangas ST

L1403 KANGARS k-zs Komunārs 1986 dūkans

LS

L4503 GETLĪNA Vidrižu c., k-zs Leons Paegle 1990 dūkana

LS

CUKURS Lb428

LS

TALKA Lbk 20967

LS

L2574 GRIEZE 1979, k-zs Komunārs LS

GULSARS L923

LS

L1273 GAIDIS II 1984, Latgales LIS

GUNO L1131

LS

AMATA L2677

LS

LS5867 GRANDA 1985, k-zs Leons Paegle

LS

LS

MAIGA Lb1347

LS

FARAONS L1114 LS

GIRNA L2761

LS LS

KURBADS Lsb216

LS

GRIETA no UPURS Lsb134

LS

GRASIS Lb567

LS

SPOLE

LS

GAIDIS Lb574

LS

SABĪNE Lb310

LS

ROLĀNS Lb609

LS

MĀRA Lbk20140

LS

ĢIRTS L779

LS

FEJA L2146

LS

GATARTS L831

LS

ASTRA L2188

LS

FAUNS Lb732

LS

VILTĪBA L2555

LS

GRAFOLOGS H121

HN

RASA L1711

LS

Kingstons – vienīgais sertificētais ir Kru Kru Old 56 līnijas turpinātājs, garkājains, elegants, liela auguma ērzelis ar modernu braucamo tipu. Ērzelim ir izteiksmīga galva ar garu pakausi, garš un labi veidots kakls. Kingstons ir enerģisks, ar labu rikšu gaitu. Ērzelis Kingstons izceļas ne vien ar eleganci, bet ir arī ar labdabīgumu. Viņš ir iejāts un iebraukts. Vēsturiski Kru Kru līnija ir bijusi pārstāvēta ar maz ērzeļiem, un 70. gados atzīts, ka līnija gandrīz beigusi pastāvēt. Vienīgais tās turpinātājs bija Kingstona tēva tēvs Ciltskoks, kurš devis daudzus pēcnācējus. Līnija devusi izcilus braucamos zirgus – ķēve Cerīne 1960. gadā uzstādīja vēl nepārspētu Latvijas rekordu kravas piegādē soļos, Cukurs, Ciltskoka tēvs, 1963. gadā bija 3. vietas ieguvējs Vissavienības braucamo zirgu darbaspēju pārbaudes kopvērtējumā. Ciltskoks bija elegants ērzelis, ar sausām kājām, taču galvenais iemesls šī ērzeļa izmantošanai bija laba soļu un rikšu gaita, ko ērzelis nodeva arī pēcnācējiem. Kingstona māte Getlīna bija tipiska Latvijas šķirnes braucamā tipa ķēve, Gaida radniecīgās grupas pārstāve. Viņas tēvs Gaidis II ir attāli iekšaudzēts uz radniecīgās grupas ciltstēvu Gaidi un Vissavienības izstādes čempioni Teklu caur šķirnes čempioniem Ģirtu un Gatartu. Kingstona mātes izcelsme apvieno Flagmaņa, Māda, Gintera, Banko līnijas un Artas Lb 634 ģimeni, kā arī nelielu Traķēnes šķirnes ietekmi. Starp Getlīnas priekštečiem ir arī Republikas izstādes čempions, Lielvārdes CMAS izaudzētais Jokers no Vissavienības eksrekordista Jurīša un Vissavienības sacensību absolūtais čempions Laso. No Getlīnas iegūti astoņi pēcnācēji, starp tiem savulaik vaislā izmantots arī viegla braucamā tipa ērzelis Glazgo LS 1659. Kingstona pēcnācējiem elegants braucamais tips, enerģisks temperaments, labas kāju stāvotnes, taču tie ir salīdzinoši lēnaudzīgi. Skatē “Nacionālais dārgums 2020” piedalījās četri Kingstona pēcnācēji, saņemot augstus vērtējumus. 4 gadus veco jaunzirgu konkurencē 1. vietu ieguva Kingstona meita Krēta, 2. vietu – dēls Korifejs.

Dzimis: 30.04.2006 Audzētājs: Guntis Bluķis Īpašnieks: Inga Jaunzare Kontakti: tālr. 26354662, inga.jaunzare@inbox.lv

Izmēri (2014): 173 - 200 - 23 Darbaspējas: 7 - 8 - 7 - 7 = 29 Eksterjers: 9 - 7.5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7.5 = 53 Lecināšanas maksa: 200 EUR 111


MUSTURS LS2103

LV001000001666

LS

2016

Nr. 443

L1529 MUSKATS a.f. Turība 1991 dūkanbērs

LS

LS5625 RŪRA a.f. Turība, Riebiņi 1998 bēra LS

L874 MILJONS 1970, Kurzemes CMAS LS

ANDIS Lb312 STABURADZE Lb1314

LS

L2950 APRIKOZE 1982, k-zs Dzelzava LS

SIDRABS L1090

LS

L1505 RENDS 1992, Druvas L4987 RASMA 1994, a.f. Turība

LS

AUCE L2437

LS

RANDAZZO

OLD

VALDIVIJA H283

HN

RUFS L1400 LS

LS

SIGULDA L4140

OLD LS

ANCĪTIS Lsbk769

LS

GITA Lbk10427

LS

STABURAGS Lb359

LS

OĻA Lb551

LS

SPARTAKS L818

LS

ARSE L2186

LS

GATARTS L831

LS

AUSE L1764

LS

RAMINO

WE

WAIDMA

HN

VDUMČIVIJ H140

HN

INFANTĒRIJA H212

HN

ROLANDO

KW

WANDA

OLD

STASIS L1185

LS

GAMMA L2915

LS

Musturs ir šobrīd vienīgais Markgrāfa Old 77 līnijas turpinātājs šķirnē. Musturam ir izteikts braucamais tips, harmoniska uzbūve, stipras saites un stipra konstitūcija. Ērzelim ir augsts kakla pieslēgums, pagara un slīpa lāpstiņa, dziļš un vidēji plats krūšu kurvis, laba kāju attīstība, vidēji plašas gaitas. Musturs ar jaunajiem jātniekiem piedalās arī konkūra sacensībās līdz 100 cm. Skatē “Nacionālais dārgums 2020” ērzelis ieguvis 2. vietu ērzeļu konkurencē un 1. vietu brīvajos lēcienos. Mustura tēvs Muskats kritis 2012. gadā, taču vaislā netika izmantots pietiekoši intensīvi un ir atstājis pārsvarā tikai meitas. Muskata tēvs Miljons – Vissavienības vilkšanas izturības sacensību čempions, masīvs ērzelis, taču uz sporta tipa ķēvēm deva sporta tipam tuvus pēcnācējus. Miljona pēcnācējiem raksturīgs liels augums ar proporcionālu galvu, labi veidotu, garu kaklu, nedaudz ieliektu muguru, kas bija arī viena no Muskata eksterjera pazīmēm. Ar panākumiem Vissavienības smago braucamo zirgu darba spēju pārbaudes sacensībās startējis arī Miljona tēvs Andis. Anda cits dēls – Alkazars Lbk 2542 – divkārtējs rekordists vilkšanas izturībā un šķirnes čempions. Arī Miljona mātes izcelsmē ir ērzelis ar labām darbaspējam vilkšanas izturībā – viņas tēvs Staburags sasniedzis augstvērtīgu rezultātu kombinētajā pārbaudē, bijis šķirnes čempions Vissavienības izstādē un uzstādījis rekordu rikšu gaitā. Muskata māte – Aprikoze – ir Artas Lb 634 ģimenes ķēve. Mātes tēvs Sidrabs – Siego līnijas ērzelis, šķirnes čempions Vissavienības izstādē. Mātes izcelsmē arī Vissavienības izstādes čempions Gatarts no godalgotiem vecākiem. Mustura māte Rūra ir ar zemu Latvijas šķirnes asinību, vien caur mātes māti Siguldu, kuras izcelsmē ir Spēkoņa līnijas, Gaida radniecīgās grupas un Laimas Lsb 26 ģimenes ietekme. Rūrai ir arī Holšteinas, Nīderlandes siltasiņu un Oldenburgas šķirņu asinība. Rūras tēva tēvs – no Vācijas importētais Randazzo, kura izcelsme veidojusies no pasaulslavenā Holšteinas šķirnes vaislinieka Ramiro Z, kurš devis augstas klases sporta zirgus. Mustura tiešā māsa no šī pārojuma, ķēve ar elastīgām gaitām un labu eksterjeru, arī iekļauta šķirnes ģenētiskajos resursos. Musturam pirmie kumeļi dzimuši 2019. un 2020. gadā.

Dzimis: 16.03.2013 Audzētājs: SIA 3 Vītolu Staļļi Īpašnieks: SIA Muflonu dārzs Auļi Kontakti: tālr. 29112796, zirguoaze@inbox.lv 112

Izmēri (2016): 170 - 192 - 23 Darbaspējas: 7.2 - 7.8 - 7.8 = 22.8 Eksterjers: 8.4 - 8.2 - 7.6 - 7.4 - 7.4 - 7 - 8.2 = 54.2 Lecināšanas maksa: 150 EUR


SAGAPO LS 1728

LV004291550007

LSB 2012

Nr. 76B

L1185 STASIS 1979, p/s Viesturi

L1359 SAMTS p/s Rugāji 1986 dūkans

LS

L4705 GRANDA-SA Rugāju p., Balvu raj. 1995 dūkana

LS

L2673 MOKKA 1979, k-zs Stelpe

STIPRAIS Lb725 LS

LS

LS

SATECE L1972

LS

MILJONS L874

LS

RAITA L2216

LS

L1411 GLŪDS 1986, k-zs Sovetskaja Latvija LS

GAIDERS L1220

LS

DZĒRVE L3076

LS

L3901 STAFETE 1989, p/s Lielupe

SMUIDRIS L961 LS

EGEJA Lk22340

LS LS

SUDRABS Lb273

LS

ARTA Lb634

LS

SARGS Lb341

LS

TEIKA Lbk20531

LS

ANDIS Lb312

LS

STABURADZE Lb1314

LS

SANTIS Lb752

LS

RAIDA Lbk20753

LS

GOLDFIŠS H133

HN

CIPRESE L2268

LS

DANKO L1035

LS

STRAUJA L1959

LS

ULVIS L843

LS

SMAILE L1540

LS

EGEJS L1069

LS

PALMA Lk21947

LS

Sagapo ir elegants, liela auguma, spēcīgas uzbūves ērzelis ar izteiktu dzimuma tipu un dominantu raksturu, Spēkoņa Lb 100 līnijas turpinātājs. Sagapo ir ļoti kaulots ar garu kaklu, garu pakausi, garu slīpu lāpstiņu, platu lāpstiņas un pleca kaula leņķojumu, gariem un vidēji slīpiem, labi apmuskuļotiem krustiem, labi muskuļotu apakšplecu un apakšcisku, garām ķermeņa līnijām. Gaitas – ļoti elastīgas un plašas ar labu gaitu precizitāti. Ērzelis ir iebraukts un iejāts. Piedalījies sacensībās pajūgu braukšanā. Sagapo tēvs Samts – Latvijas šķirnes braucamā tipa ērzelis ar 100% Latvijas šķirnes asinību no Vissavienības lauksaimniecības izstādes čempiona ērzeļa Stasis. Staša tēvs Stiprais ir Vissavienības rekorda maksimālajā vilktspējā īpašnieks, Vissavienības sacensību trīskārtējs uzvarētājs. Tēva māte Mokka pieder Markgrāfa līnijai, viņas tēvs Miljons bija kvalitatīvs, augsti novērtēts vaislas ērzelis no 1957. gada Vissavienības absolūtā čempiona Anda. Sagapo māte Granda-Sa pārstāv Gintera līniju. Grandas-Sa mātes tēvs – Smuidris, rezultatīvs konkūra zirgs, izaudzēts Trikātā. Grandas-Sa tēva tēvs Gaiders bija ļoti liela auguma ērzelis, vecā sporta tipa pārstāvis. Sagapo pēcnācēji pārmanto labi veidotu pakauša daļu, apmuskuļotību, eleganci, ērzelis uzlabo gaitas. Pēcnācēji ir līdzsvaroti, ar labu barības izmantošanas spēju un enerģisku temperamentu. Pēcnācējiem raksturīgas plašas gaitas un izteikts braucamais tips.

Dzimis: 24.05.2004 Audzētājs: ZS Mežaines Īpašnieks: ZS Mežaines Kontakti: tālr. 28619479, vitakoskina89@inbox.lv

Izmēri (2014): 176 - 217 - 27 Darbaspējas: 8 - 7 - 8 (labdabība) = 23 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 8 - 9 = 55 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 113


SAMTS LS1871

LV001900000256

LSB 2015

Nr. 148B

L1359 SAMTS 1986, p/s Rugāji

LS1780 SIDRABS Rutkova, Balvu nov.

2005 dūkanbērs

LS

LS6308 SARSEDA Ugrinieki, Viļānu nov.

2007 tumši bēra

LS

STASIS Lb1185

LS

MOKKA L2673

LS

L4052 DEKORĀCIJA 1987, Burtnieku z/a LS

DELFĪNS H169

HN

L1369 SARMIS 1986, Mičurina k-zs LS

STALDZIS L1055

LS

VITA L1663

LS

LS5860 SENDIJA 1995, Ugrinieki, Viļānu nov.

SĪRIUSS L1367

LS

LS

VISLA L2138

DINZA L3498

LS

LS LS

STIPRAIS Lb725

LS

SATECE L1972

LS

MILJONS L874

LS

RAITA L2216

LS

DONALDS H131

HN

HIGIENA H180

HN

VIVATS T5

TR

MISA Lb1079

LS

SPRINCIS Lb741

LS

ZVAIGZNE Lb1732

LS

JUMIS Lb491

LS

TAIGA Lbk20775

LS

SIDRABS L1090

LS

GRENĀDA L2678

LS

DONORS L1078

LS

ZUZE L3008

LS

Spēkoņa līnijas vaislas ērzelis Samts ir ar elegantu virsējo līniju, garu un slīpu lāpstiņu, labi muskuļotiem krustiem un plašām un elastīgām gaitām. Ērzelis ir iebraukts. Samtam ir aktīvs un enerģisks temperaments. Samta tēvs Sidrabs ir pamanāmākais braucamā tipa ērzelis Latgales reģionā ar visplašāko vaislas darbību. Ērzelis tiek trenēts pajūgu braukšanā un ar panākumiem piedalās sacensībās. Sidrabam vieglo braucamo tipu devusi māte – Burtniekos izaudzētā Brīvas Old 105 – Normas Lsbk 749 ģimenes ķēve Dekorācija, kuras ciltsrakstos ir gan Hanoveras, gan Traķēnes zirgu šķirņu asinis. Samta māte Sarseda ir ķēve ar 100% Latvijas šķirnes asinību, izteiktu šķirnes tipu, enerģiska un ar augstu eksterjera vērtējumu. Sarsedas tēvs Sarmis vaislā darbojies trīs gadus un ir atstājis līnijas turpinātājus, četrus jaunos ērzeļus – Simbolu, Severīnu, Simmonu un San Paiju. Sarmja tēva tēvs Sprincis – viens no labākajiem Spēkoņa līnijas ērzeļiem, 1. pakāpes diploma ieguvējs Vissavienības izstādē. Sarmja māte savā izcelsmē apvieno Juveela un Gotenfirsta līnijas un Jūlas Angp 368 un Laumutes Lsb 30 ģimenes. Sarseda piedalījās skatē “Nacionālais dārgums 2020”, saņemot augstus novērtējumus, kā arī gūstot uzvaru vadības maršrutā grožos. Vecākie Samta pēcnācēji ir trīs gadus veci, tiem raksturīgas labas gaitas, plaši, augšupvirzoši rikši.

Dzimis: 22.04.2011 Audzētājs: Valentīna Reliņa Īpašnieks: ZS Porkalni Kontakti: tālr. 26587526, 26989077 114

Izmēri 171 - 202 - 23.5 Darbaspējas: 7.2 - 8.2 - 8 = 23.4 Eksterjers: 8 - 8 - 8.2 - 7.6 - 7.8 - 7.8 - 8.8 = 56.2 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


SAN PAIJS LS 2087

LV060023250016

LS

2017

Nr. 458

L1055 STALDZIS 1978, Oktes muiža

L1369 SARMIS Mičurina k-zs 1986 dūkans

LS

LS5498 POGA p.s. Ogre 1990 dūkana

LS

L1663 VITA 1970, Mičurina

SPRINCIS Lb741 LS

LS

LS

ZVAIGZNE L1732

LS

JUMIS Lb491

LS

TAIGA Lbk20775

LS

L1006 FLAGMANIS II 1975,k-zs Komjaunietis LS

FLAGMANIS Lb703

HN

PĀRSLA L1475

LS

L2301 MAROKA 1975, p.s. Ogre

FLAGMANIS Lb703 LS

MEKSIKA Lbk20790

HN LS

STRĀDNIEKS Lb675

LS

PĒRSE Lb913

LS

ZNOTS Lb286

LS

GAROZA Lb233

LS

JUMIĶIS Lsb233

LS

GACELE Lsb220

LS

MAIGONIS Lb563

LS

MARUKA Lbk20776

LS

FEIERABEND

HN

FÜGUNG H5765

HN

PIRMAIS LB659

LS

NERETA Lb1158

LS

FEIERABEND

HN

FÜGUNG H5765

HN

JUKUMS Lbk2398

LS

MODRA

LS

Viegla braucamā tipa ērzelis San Paijs ir Spēkoņa līnijas turpinātājs. Parādījis labas darbaspējas konkūrā. Ērzelim ir sausa, eleganta uzbūve, izteiksmīgas acis, garš, augsts skausts, gari krusti, korektas stāvotnes, laba gaitu precizitāte, enerģiskas un plašas visas trīs pamatgaitgaitas un drošs, spēcīgs un koordinēts lēciens. Ērzelis izcīnīja uzvaru konkūra sacensībās braucamā tipa zirgiem 2018. gadā. Pēc rakstura ērzelis ir pakļāvīgs, spēj saglabāt paškontroli stresa situācijās, ļoti ātri mācās. San Paija tēvs, Spēkoņa līnijas ērzelis Sarmis, aktīvi darbojās vaislā trīs gadus, atstājis četrus jaunos ērzeļus – Simbolu, Severīnu, Simmonu un San Paiju. Sarmja māte savā izcelsmē apvieno Juveela un Gotenfirsta līnijas un Jūlas Angp 368 un Laumutes Lsb 30 ģimenes. Sarmja tēvs Staldzis ir izaudzēts Latvijas zirgu šķirnes šūpulī Oktē. Staldža tēvs ir viens no labākajiem Spēkoņa līnijas ērzeļiem Sprincis, 1. pakāpes diploma ieguvējs Vissavienības izstādē, savukārt Sprinča tēvs ir Vissavienības izstādes 1967. gada čempions Strādnieks. San Paija māte Poga ir iekšaudzēta uz radniecīgās grupas ciltstēvu Flagmani L703. San Paija mātes izcelsmē arī Juveela līnijas pārstāvji - ar izcilām darba spējām apveltītais Pegins un viņa dēls Pirmais, darbspējīgs braucamais zirgs ātru soļu gaitā. No San Paija iegūti divi pēcnācēji, viens no tiem no sporta tipa ķēves. San Paija pēcnācēji ir apķērīgi, viegli apmācāmi un ar nosvērtu reakciju stresa situācijās.

Dzimis: 09.05.2008 Audzētājs: Baiba Grīvīte Īpašnieks: Baiba Grīvīte Kontakti: tālr. 29275134, zirgi@inbox.lv

Izmēri (2017): 163 - 184 - 22.5 Darbaspējas: 8.4 - 8.2 - 7.8 - 7.2=31.6 Eksterjers: 7.6 - 7.6 - 7.6 - 7.4 - 7.8 - 7.8 - 8.4=54.2 Lecināšanas maksa: 100 EUR 115


SANTOSS LS 1792

LV042211750003

LS

2010

Nr. 101B

LS1591 SULTĀNS Burtnieku z/a 1998 bērs

LS

LS6162 SIGMA Stendes SIS 1990 bēra

LS

L1385 STIPRUMS 1986, Burtnieku z/a LS

SAZĀNS L1099 FLORA L2896

LS

L4057 AUZA 1988, Burtnieku z/a LS

AKOTS L1201

LS

L1351 SVAINIS 1985, Latgales LIS

SIDRABS L1090

LS

MARIONA L2676

LS

L3536 GLĀZUPE 1986, Stendes SIS

LS

VIZMA L2625

GRAUDS L1134 LS

LS

POTENCE L2428

LS

LS LS

SAIMNIEKS L1462

LS

ZILBE L2212

LS

FINĀLS L891

LS

ARKA L2136

LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

GRASIS L812

LS

VIGRA L1683

LS

SPARTAKS L818

LS

ARSE L2186

LS

MAILIS L904

LS

GUDRONA L1934

LS

GATARTS L831

LS

ĀRE L2185

LS

PROGRESS T12

TR

TAIRA Lb1461

LS

Santoss ir sausas, harmoniskas uzbūves vieglāka tipa ērzelis ar augstu kakla pieslēgumu, apmierinošām saitēm, plašu soļu un lēkšu gaitu un vidēji plašiem, enerģiskiem rikšiem. Santoss ir Spēkoņa līnijas turpinātājs. Ērzelis ir iebraukts un savulaik izmantots lauksaimniecības darbos, vēlāk iejāts un izmantots jauno jātnieku apmācībai. Santoss piedalījies vaislas ērzeļu skatē 2013. gadā Zirgu audzētāju dienās Mušķos un skatē “Nacionālais dārgums 2020”, kur saņēmis augstus vērtējumus. Santosa tēvs Sultāns ir moderns braucamā tipa ērzelis, kura vairāki pēcnācēji veiksmīgi startējuši konkūra sacensībās. Sultāna tēvs Stiprums bija spēcīgs ērzelis, kurš piedalījās Republikas braukšanas sacensībās vilkšanas izturībā. Stipruma mātes tēvs šķirnes čempions un konkūra zirgs Fināls uzrādījis augstas darbaspējas un tās nodevis tālāk pēcnācējiem. Sultāna mātes Auzas tēvs Akots pārstāv Ammona līniju. Santosa māte Sigma ir Laimas Lsb 26 ģimenes turpinātāja ar izcilu braucamo zirgu izcelsmi, tipiska braucamā tipa ķēve bez būtiskiem eksterjera trūkumiem, ar platu un dziļu uzbūvi. Gan mātes, gan tēva pusē Sigmai ir Artas Lb 634 ģimenes ķēves. Sigmas tēvs Svainis pārstāv Siego līniju. Svaiņa tēvs Sidrabs bija 1985. gada šķirnes čempions Vissavienības sasniegumu izstādē Maskavā. Vērtētie Santosa pēcnācēji ir ar labu eksterjeru, pagaru kaklu, enerģiski.

Dzimis: 30.05.2007 Audzētājs: ZS Pūliņi Īpašnieks: Laura Sila Kontakti: tālr. 27141871, sila.laura@gmail.com 116

Izmēri (2013): 169 - 200 - 23 Darbaspējas: 8 - 7 - 8 = 23 Eksterjers: 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 = 50 Lecināšanas maksa: 100 EUR


SĀBO-SATĪNS LS 2322

LV001000001174

LSB 2017

Nr. 456

L1300 SAMBO 1984, k-zs Dzelzava

LS1711 SPRINTERS VŠLA Cesvaine 1994 tumši bērs

LS

BAVIO 2002, Bokalderi

LS6343 BEIRA Bokalderi 2005 bēra

Lk22419 AVANTŪRA 1984, k-zs Dundaga

LS

LS5409 AMATA 1995, Bokalderi

SIGO L1127 LS

LS

LS

AVENE L2436

LS

ARBATS

HN

VĒTRA Lk22040

LS

BANKETS T56

TR

JUNDRAVA

LS

AKOTS L1201 LS

LS

AUCE L2994

LS LS

STIPRAIS Lb725

LS

GLORIJA L2266

LS

GATARTS L831

LS

AURA L2184

LS

ATRIBUTAS

HN

BEGONIJA (ZADRUGA) Ang7

XX

SAMBO Lb751

LS

MARTA

LS

BALANSS T36

TR

BABETE T51

TR

JUVELIERIS L1102

LS

PASAKA L2400

LS

PALIGS LB706

LS

GAIVA L2441

LS

INDULIS L1008

LS

AGRA L2391

LS

Sābo-Satīns ir Spēkoņa līnijas turpinātājs, elegants, liela auguma, ļoti labdabīgs, ar patīkamu raksturu. Ikdienā Sābo-Satīns iet treniņos ar jauniešiem un iesācējiem, kā arī ir piedalījies nelielās konkūra sacensībās ar šķēršļu augstumu 100 cm ar bērniem. Ērzeli izmanto bērnu un tūristu vizināšanai. Sābo-Satīns ir ļoti vērsts uz darbu un komunikāciju, viegli jājams. Ir arī iebraukts un tiek izmantots braukšanai ragavās. Sābo-Satīna tēvs Sprinters bija ar sausu uzbūvi, elegantu kaklu, labu virsējo līniju, ko pārmantojis arī Sābo-Satīns. Sprintera tēvs Sambo bija spēcīgs, dziļš, liela auguma ērzelis. Sambo tēvs Sigo piedalījies Vissavienības braukšanas sacensībās. Sprintera tēva māte ir Dzelzavā izaudzētā ķēve Avene, kura pārstāv vērtīgo Artas ģimeni, cēlusies no Gatarta, izcili darbaspējīga, eleganta ērzeļa ar pareizu eksterjeru. Sābo-Satīna tēva māte Avantūra savā izcelsmē apvieno arī Hanoveras un angļu pilnasiņu šķirņu ietekmi. Sābo-Satīna mātes Beiras izcelsmē - Traķēnes šķirnes ietekme, kā arī mātes izcelsme apkopotas tādas līnijas un radniecīgās grupas kā Ammon, Māda, Juveel, Gotenfirsta, Gaida un citas. No Sābo-Satīna pagaidām iegūts viens pēcnācējs.

Dzimis: 08.05.2011 Audzētājs: Evija Brauna-Upīte Īpašnieks: Evija Brauna-Upīte Kontakti: tālr. 26383441, evelaina6@inbox.lv

Izmēri (2017): 179 - 202 - 23.0 Darbaspējas: 8 - 7.8 - 7.8 - 7.2= 30.8 Eksterjers: 8 - 8.2 - 7.8 - 7.0 - 7.8 - 7.2 - 8.6 = 54.6 Lecināšanas maksa: 150 EUR 117


SIDRABS LS 1780

LV004371650004

LSB

2007

Nr. 93B

L1359 SAMTS

L1185 STASIS 1979, p/s Viesturi

p/s Rugāji 1986 dūkans

L2673 MOKKA 1979, k-zs Stelpe

LS

L4052 DEKORĀCIJA Burtnieku z/a 1987 dūkana

LS

STIPRAIS Lb725 LS

LS

LS

SATECE L1972

LS

MILJONS L874

LS

RAITA L2216

LS

H169 DELFĪNS 1982, Burtnieku z/a HN

DONALDS H131

HN

HIGIENA H180

HN

L2138 VISLA 1973, Burtnieku z/a LS

VIVATS T5 MISA Lb1079

TR LS

SUDRABS Lb273

LS

ARTA Lb634

LS

SARGS Lb341

LS

TEIKA Lbk20531

LS

ANDIS Lb312

LS

STABURADZE Lb1314

LS

SANTIS Lb752

LS

RAIDA Lbk20753

LS

DUO

HN

DEMAGOGIN III

HN

GELIJ

HN

GOLDENA

HN

8 ACHMAD 3166

TR

46 VAFĻA 10

TR

1760 MIUSS

XX

SABĪNE Lb310

LS

Sidrabs ir elegants, harmoniski veidots viegla braucamā tipa ērzelis, Spēkoņa līnijas turpinātājs. Ērzelis tiek trenēts pajūgu braukšanā un ar panākumiem piedalās sacensībās. Sidrabu izmanto dažādos pasākumos gan aizjūgā, gan zem segliem. Sidrabs ir ļoti labdabīgs, ar viņu bērni un cilvēki ar īpašām vajadzībām mācās pajūgu braukšanas pamatus. Sidraba tēva tēvs – Vissavienības lauksaimniecības izstādes čempions Stasis. Staša tēvs Stiprais ir Vissavienības rekorda maksimālajā vilktspējā īpašnieks, Vissavienības sacensību trīskārtējs uzvarētājs. Samta māte Mokka pieder Markgrāfa līnijai, viņas tēvs Miljons bija kvalitatīvs, augsti novērtēts vaislas ērzelis no Vissavienības absolūtā čempiona Anda. Sidraba māte – Burtniekos izaudzētā Brīvas Old 105 – Normas Lsbk 749 ģimenes ķēve Dekorācija, kuras ciltsrakstos atrodama gan Hanoveras, gan Traķēnes zirgu šķirņu asinība. Mātes izcelsme nosaka Sidraba pēcnācēju vieglo braucamo tipu. Dekorācijas tēvs Delfīns ir tēvs arī Latvijas augstlēkšanas rekordistei ķēvei Diena. Mātes māte Visla devusi 1995. gadā Volvo kausā startējošo Floti. Vislas māte Misa savulaik bija vadošais zirgs Latvijā gan iejādē, gan trīscīņā. Sidrabs ir pamanāmākais braucamā tipa ērzelis Latgales reģionā ar visplašāko vaislas darbību, kopumā reģistrēti 40 pēcnācēji. Sidrabs devis arī divus vaislas ērzeļus – Siluetu un Samtu. Liela daļa Sidraba pēcnācēju ir eksportēta uz Skandināviju un Igauniju, kur tie ar panākumiem startē iejādes, konkūra un arī trīscīņas disciplīnās. Sidraba pēcnācējus izmanto arī pajūgu braukšanā.

Dzimis: 07.05.2005 Audzētājs: Andrejs Klitončiks Īpašnieks: Andrejs Klitončiks Kontakti: tālr. 28738007, larisa_klitoncika@inbox.lv 118

Izmēri (2008): 172 - 203 - 24.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 9 (labdabība)= 23 Eksterjers: 8 - 8 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 = 49 Lecināšanas maksa: 100 EUR


SILUETS LS1860

LV001900000032

LSB 2014

Nr. 143B

LS1780 SIDRABS Rutkova, Balvu nov. 2005 dūkanbērs

L1359 SAMTS 1986, p/s Rugāji

LS

L4732 SERENĀDE Ataugas 1989 bēra

LS

L4052 DEKORĀCIJA 1987, Burtnieku z/a

STASIS Lb1185 LS

LS

LS

MOKKA L2673

LS

DELFĪNS H169

HN

VISLA L2138

LS

L1305 SAMS 1984, k-zs Komunārs LS

GULSĀRS - SAUCĒJS L1115

LS

MAIGA Lb1347

LS

L3173 GRIEZE 1983, Siguldas ZPS

GULIVERS L1105 LS

ROMA L2406

LS LS

STIPRAIS Lb725

LS

SATECE L1972

LS

MILJONS L874

LS

RAITA L2216

LS

DONALDS H131

HN

HIGIENA H180

HN

VIVATS T5

TR

MISA Lb1079

LS

SAIMNIEKS Lb678

LS

GAITA Lb1748

LS

ROLĀNS Lb609

LS

MĀRA Lbk20140

LS

GEROLDS H129

HN

LIESMA Lb1398

LS

REFERĀTS Ang30

XX

GASTRA L1477

LS

Spēkoņa līnijas vaislas ērzelim Siluetam ir stipra konstitūcija un harmoniska uzbūve, laba muskulatūra. Ērzelim ir augsts skausts, eleganta galva, garš, muskuļots kakls ar augstu pieslēgumu, gara un slīpa lāpstiņa, pagara mugura, labs ķermeņa dziļums, gari krusti. Siluets ir iejāts un iebraukts, piedalās sacensībās pajūgu braukšanā. Ērzelis pēc temperamenta ir nosvērts un labdabīgs, vērsts uz sadarbību ar cilvēku, ar vēlmi strādāt. Silueta tēvs Sidrabs ir elegants, labdabīgs viegla braucamā tipa ērzelis. Sidraba tēva izcelsmē atrodami tādi ar labām darbaspējām apveltīti ērzeļi kā Vissavienības lauksaimniecības izstādes čempions Stasis, Vissavienības rekordists maksimālajā vilktspējā Stiprais, Vissavienības absolūtais čempions Andis. Sidraba mātes, Brīvas Old 105 – Normas Lsbk 749 ģimenes ķēves Dekorācijas izcelsmē atrodama gan Hanoveras, gan Traķēnes zirgu šķirņu asinība. Dekorācijas abi vecāki devuši pēcnācējus ar augstām darbaspējām konkūrā. Ķēve Misa savulaik bija vadošais zirgs Latvijā gan iejādē, gan trīscīņā. Silueta mātes Spēkoņa līnijas un Astras Lb 532 ģimenes ķēves Serenādes izcelsmē izcelsmē ir arī Redžinalda un Māda līniju ietekme, kā arī Hanoveras un angļu pilnasiņu šķirņu priekšteči, tostarp Referāts – izcilākais angļu pilnasinis Latvijas zirgaudzēšanas vēsturē, Pardubices stīplčeiza uzvarētājs, kurš Latvijā atstājis daudz pēcnācēju. Siluetam ir pieci pēcnācēji, lielākoties ar dūkanu apmatojuma krāsu, ar labu virsējo līniju, elegantu galvu.

Dzimis: 23.05.2010 Audzētājs: Agrita Prole Īpašnieks: Santa Berga Kontakti: tālr. 20337571, margo210@inbox.lv

Izmēri (2014): 170 - 198 - 23 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 = 22 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 = 53 Lecināšanas maksa: 130 EUR 119


SIMBOLS (TORNADO) LS 1746

LV060284450002

LSB 2012

Nr. 312B

L1055 STALDZIS 1978, Oktes muiža

L1369 SARMIS Mičurina k-zs 1986 dūkans

LS

L4983 MIGLA a.f. Turība, Riebiņi 1991 dūkana LS

SPRINCIS Lb741

LS

ZVAIGZNE L1732

LS

L1663 VITA 1970, Mičurina k-zs LS

JUMIS Lb491

LS

L874 MILJONS 1970, Kurzemes CMAS

ANDIS Lb312

LS

STABURADZE Lb1314

LS

L3283 GOFRA 1984, a.f. Turība

LS

LS

TAIGA Lbk20775

GUNO L1131 LS

FLORA L2498

LS

LS LS

STRĀDNIEKS Lb675

LS

PĒRSE Lb913

LS

ZNOTS Lb286

LS

GAROZA Lb233

LS

JUMIĶIS Lsb233

LS

GACELE Lsb220

LS

MAIGONIS Lb563

LS

MARUKA Lbk20776

LS

ANCĪTIS Lsbk769

LS

GITA Lbk10427

LS

STABURAGS Lb359

LS

OĻA Lb551

LS

ĢIRTS L779

LS

FEJA L2146

LS

UGUNS L854

LS

FLAGA L2151

LS

Simbols ir kvalitatīvs Spēkoņa līnijas braucamā tipa ērzelis ar ļoti labu tipu – masīvs, bet elegants, bez būtiskiem eksterjera trūkumiem. Simbolam ir proporcionāla galva, vidēji garš kakls, gara un slīpa lāpstiņa, vidēji plats, dziļš krūšu kurvis, pareiza priekškāju stāvotne. Kustības aktīvas ar plašiem, elastīgiem soļiem, vidējiem un ritmiskiem rikšiem, plašu un elastīgu lēkšu gaitu. Simbols pēc rakstura ir labdabīgs, paklausīgs, enerģisks un rotaļīgs. Ērzelis ir iebraukts un 2013. gada Latvijas zirgu audzētāju dienās ieguva 2. vietu vilkšanas sacensībās. Simbols izmantots kā voltizēšanas zirgs bērniem, piedaloties paraugdemonstrējumos reģionālajos zirgu audzētāju pasākumos. Šobrīd ziemā tiek jūgts kamanās, izmantots bērniem vingrošanai un jāšanas apmācībai. Piedalījies konkūra sacensībās. Simbola tēvs, Spēkoņa līnijas ērzelis Sarmis, aktīvi darbojās vaislā trīs gadus, pierādot sevi kā vienu no labākajiem ģenētisko resursu zirgiem un atstājot četrus jaunos ērzeļus – Simbolu, Severīnu, San Paiju un Simmonu. Visumā Sarmja pēcnācējiem ir izteikts, bet ne robusts braucamais tips, diezgan plašas gaitas. Sarmja māte savā izcelsmē apvieno Juveela un Gotenfirsta līnijas un Jūlas Angp 368 un Laumutes Lsb 30 ģimenes. Sarmja tēvs Staldzis ir izaudzēts Latvijas zirgu šķirnes šūpulī Oktē. Staldža tēvs ir viens no labākajiem Spēkoņa līnijas ērzeļiem Sprincis, 1. pakāpes diploma ieguvējs Vissavienības izstādē, savukārt Sprinča tēvs ir Vissavienības izstādes 1967. gada čempions Strādnieks. Simbola māte Migla, Markgrāfa līnijas pārstāve, bija ļoti liela un masīva, labi novērtēta braucamā tipa ķēve no masīvā Miljona – Vissavienības vilkšanas izturības sacensību čempiona. Ar panākumiem smago braucamo zirgu darba spēju pārbaudes sacensībās startējis arī Miljona tēvs, Vissavienības sacensību čempions Andis. Miljona mātes tēvs Staburags sasniedzis augstvērtīgu rezultātu kombinētajā pārbaudē, bijis šķirnes čempions Vissavienības izstādē un uzstādījis rekordu rikšu gaitā. Simbola pēcnācējs Serangeti ar panākumiem piedalās sacensībās pajūgu braukšanā. Meita Sulfia startē konkūra sacensībās.

Dzimis: 20.09.2005 Audzētājs: Vasyl Banit Īpašnieks: Inta Caune Kontakti: tālr. 26388800, intacaune@inbox.lv 120

Izmēri (2012): 169 - 192 - 23 Darbaspējas: 8.9 - 7 - 7.8 = 23.7 Eksterjers: 7.6 - 7.9 - 7.4 - 6.9 - 6.9 - 7 - 8 = 51.6 Lecināšanas maksa: 120 EUR


SIMMONS LS 1749

LV034387250003

LSB

2008

Nr. 315B

L1055 STALDZIS 1978, Oktes muiža

L1369 SARMIS Mičurina k-zs 1986 dūkans

LS

L5170 MUŠA a.f. Turība, Riebiņi 1997 dūkanbēra LS

SPRINCIS Lb741

LS

ZVAIGZNE L1732

LS

L1663 VITA 1970, Mičurina k-zs LS

JUMIS Lb491

LS

L1529 MUSKATS 1991, a.f. Turība

MILJONS L874

LS

APRIKOZE L2950

LS

L3713 SPĪDOLA 1985, a.f. Turība

LS

LS

TAIGA Lbk20775

STASIS Lb1185 LS

ASTRA L2682

LS

LS LS

STRĀDNIEKS Lb675

LS

PĒRSE Lb913

LS

ZNOTS Lb286

LS

GAROZA Lb233

LS

JUMIĶIS Lsb233

LS

GACELE Lsb220

LS

MAIGONIS Lb563

LS

MARUKA Lbk20776

LS

ANDIS Lb312

LS

STABURADZE Lb1314

LS

SIDRABS L1090

LS

AUCE L2437

LS

STIPRAIS Lb725

LS

SATECE L1972

LS

AĻĢIS L996

LS

SABILE L2053

LS

Spēkoņa līnijas ērzelim Simmonam ir spēcīgi izteikts braucamā zirga tips ar elastīgām gaitām. Simmons ir ar harmonisku un spēcīgu uzbūvi, dziļu krūšu kurvi, garu, slīpu lāpstiņu. Ērzelim ir plati, spēcīgi, labi muskuļoti, vidēji slīpi krusti, elastīga un plaša soļu gaita, vidēji plaši rikši. Pēc temperamenta ērzelis ir labdabīgs un līdzsvarots, ticis izmantots lauksaimniecības darbos. Simbola tēvs, Spēkoņa līnijas ērzelis Sarmis aktīvi darbojās vaislā trīs gadus un ir atstājis četrus jaunos ērzeļus – Simbolu, Severīnu, San Paiju un Simmonu. Sarmja māte savā izcelsmē apvieno Juveela un Gotenfirsta līnijas un Jūlas Angp 368 un Laumutes Lsb 30 ģimenes. Sarmja tēvs Staldzis ir izaudzēts Latvijas zirgu šķirnes šūpulī Oktē. Staldža tēvs ir viens no labākajiem Spēkoņa līnijas ērzeļiem Sprincis, 1. pakāpes diploma ieguvējs Vissavienības izstādē, savukārt Sprinča tēvs ir Vissavienības izstādes 1967. gada čempions Strādnieks. Simmona māte Muša ir braucamā tipa ķēve ar platu un dziļu uzbūvi, labu gaitu precizitāti. Arī Simmona mātes ciltsrakstos ir daudz Spēkoņa līnijas asinības. Ērzelis Stiprais - Vissavienības rekorda maksimālajā vilktspējā īpašnieks Vissavienības sacensībās. Simmona māte Muša ir braucamā tipa ķēve ar 100% Latvijas šķirnes asinību un mātes Spīdolas pusē apkopo Spēkoņa, Redžinalda un Gaida līnijas un radniecīgās grupas. Mušas tēva tēvs, masīvais Miljons – Vissavienības vilkšanas izturības sacensību čempions. No Simmona iegūti seši pēcnācēji, no tiem trīs – 2019. gadā. Pēcnācēji ir ar izteiktu braucamo tipu, kauloti.

Dzimis: 28.05.2006 Audzētājs: Valentīna Stendere-Šteinberga Īpašnieks: Ritma Jedinaka Kontakti: tālr. 29783915, jeep.jeep@inbox.lv

Izmēri (2014): 171 - 215 - 25.5 Darbaspējas: 8 - 7 - 9 (labdabība)= 24 Eksterjers: 9 - 8 - 7.5 - 8 - 7 - 7 - 9 = 55.5 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 121


SĪRIJS LS 1747

LV060281850007

LSB

2008

Nr. 313B

L1385 STIPRUMS 1986, Burtnieku z/a

LS1591 SULTĀNS Burtnieku z/a 1998 bērs

LS

L1165 JUPITERS 1981, Siguldas ZPS

LS5388 JOVITA Vidrižu pag. 2000 tumši bēra

L4057 AUZA 1988, Burtnieku z/a

LS

L4933 VERITA 1995, Tīraine

SAZĀNS L1099 LS

LS

LS

FLORA L2896

LS

AKOTS L1201

LS

VIZMA L2625

LS

JOKERS L774

LS

RUMBULA L2144

LS

VARFEJS H166 LS

LS

ARFA L3868

HN LS

SAIMNIEKS L1462

LS

ZILBE L2212

LS

FINĀLS L891

LS

ARKA L2136

LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

GRASIS L812

LS

VIGRA L1683

LS

JURĪTIS Lb676

LS

AILE Lb1029

LS

REFERĀTS Ang30

XX

BULTA Lb1383

LS

VANDALS

HN

FORSUNA H204

HN

ALLEGRO H171

HL

DAIVA L3619

LS

Spēkoņa līnijas ērzelis Sīrijs ir viegla tipa harmonisks ērzelis ar labu virsējo līniju, garu skaustu un garu kaklu, platiem ganašiem, labu gaitu precizitāti. Ērzelim ir horizontāla līdzsvara līnija un vidēji plašas gaitas. Pēc rakstura ērzelis ir mierīgs, draudzīgs, centīgs. Sīrijs ir iebraukts un iejāts, labi saprotas ar bērniem. Sīrija tēvs Sultāns ir moderns braucamā tipa ērzelis, kurš plaši izmantots vaislā. Vairāki Sultāna pēcnācēji veiksmīgi startējuši konkūra sacensībās. Sultāna tēvs Stiprums bija spēcīgs ērzelis, kurš veiksmīgi piedalījās Republikas braukšanas sacensībās vilkšanas izturībā. Stipruma mātes tēvs ir šķirnes čempions un konkūra zirgs Fināls, ir uzrādījis augstas darbaspējas un tās nodevis tālāk pēcnācējiem. Sīrija māte Jovita ir labi novērtēta ķēve. Mātes tēvs Jupiters, slavenais Zinātniski Pētnieciskās saimniecības Sigulda ērzelis, 1985. gada absolūtais Republikas izstādes čempions, absolūtais čempions trīscīņas kopvērtējumā republikas braukšanas sacensībās, Vissavienības sacensību dalībnieks. Jupiters bija liela auguma, skaists ērzelis, plaši izmantots vaislā un pārstāv Māda radniecīgo grupu, kuru šobrīd vairs neturpina neviens no sertificētajiem vaisliniekiem. Jovitas izcelsmē redzams Hanoveras šķirnes ērzelis Varfejs, kurš ir tēvs diviem izciliem sporta zirgiem – Latvijas čempionam konkūrā Virsaitim un iejādes zirgam Vairogam, kurš startē Krievijā. No Sīrija vēl nav iegūti pēcnācēji.

Dzimis: 28.03.2006 Audzētājs: Sandra Ārste Īpašnieks: Sandra Ārste Kontakti: tālr. 29577660, poci@inbox.lv 122

Izmēri (2014): 167 - 198 - 23 Darbaspējas: 7.5 - 7 - 8 (labdabība)= 22.5 Eksterjers: 8.5 - 8.5 - 8 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 = 54 Lecināšanas maksa: 90 EUR


SĪRIUSS SIG-GOLD LS 1981

LV001000001913

LS

2020

Nr. 257B

L1359 SORENTO

L1411 GLŪDS 1986, k-zs Sovetskaja Latvija LS

p/s Rugāji 1986 dūkans

SANDIJA 1989, Rugāju pag.

LS

L1293 DESPOTS 1981, Stendes SIS

LS6484 DAUGAVA Sigulda 2009 dūkana

LS

LS5886 GEJA III 1990, Ropažu pag.

LS

LS

GAIDERS L1220 DZĒRVE L3076

LS

MISTERS Lk2683

LS

SANTA

LS

DRAGŪNS L1239

LS

SNIEDZE LS2213

LS

GRIMS LS

LS

GRĪVA L4077

LS LS

GOLDFIŠS H133

LS

CIPRESE L2268

LS

DANKO L1035

LS

STRAUJA L1959

LS

MILJONS L874

LS

RAITA L2216

LS

PEJUMS L1060

LS

SARMA

LS

DOLĀRS L1000

LS

GAMMA L2533

LS

FAUNS Lb732

LS

SARMA Lb1297

LS

GULIVERS L1105

LS

PLŪME L2194

LS

GULIVERS L1105

LS

PIGME L2588

LS

Sīriuss Sig-Gold ir šobrīd vienīgais Gintera (Gȕnter 3082 H) līnijas turpinātājs. Ērzelim ir masīva, harmoniska uzbūve, stipras saites, pareizas kāju stāvotnes. Sīriuss Sig-Gold pēc temperamenta ir izteikti mierīgs, nosvērts un pacietīgs, vērsts uz sadarbību ar cilvēku. Ir iejāts un iebraukts. Tiek izmantots publiskos pasākumos pajūgā, kā arī zem segliem. Izmanto arī saimnieciskajos darbos. Sīriusa Sig-Gold tēvs Sorento bija ar labām un enerģiskām kustībām, labi veidotu kaklu un mazu galvu, nedaudz īskājains. Sorento tēvs Glūds ir mazdēls Kaļiņingradas zirgaudzētavā izaudzētajam Hanoveras šķirnes konkūra zirgam Goldfišam. Glūda tēvs Gaiders bija ļoti liela auguma ērzelis, vecā sporta tipa pārstāvis. Glūda mātes tēvs Danko ir tēvs arī Latvijas šķirnes divkārtējai rekordistei kombinētajā darbaspēju pārbaudē Dollijai. Sorento mates pusē masīvais Miljons, Vissavienības vilkšanas izturības sacensību čempions. Sīriuss Sig-Gold ir vienīgais ķēves Daugava pēcnācējs. Daugavas tēvs Despots bija paliela auguma, elegantu virsējo līniju. Starp Desporta priekštečiem ir Vissavienības izstādē augstu novērtētais Dailis, savukārt Gamma – viena no labākajām Stendes SIS ķēvēm, masīva un eleganta. Sīriusam Sig-Gold ir viens pēcnācējs, ērzelītis ar pārmantojis tēva bezbailīgo raksturu, labdabīgs, ar spēju ātri apgūt jaunas lietas.

Dzimis: 10.06.2013 Audzētājs: Ilze Grote Īpašnieks: Maruta Zepa Kontakti: tālr. 22332653, marutazepa@inbox.lv

Izmēri (2020): 162- 200 - 22 Darbaspējas: 7 - 8 – 7 – 10 (vadāmība) = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 7 -7 - 10 = 54 Lecināšanas maksa: 100 EUR 123


STARTS LS 1820

LV038802350011

LSB 2011

Nr. 383

L1333 SIGO 1985, Latgales LIS

LS1701 SALNIS Latgales LIS 1992 dūkanbērs

LS

L4730 SAIGA Siguldas ZPS 1989 bēra

LS

L 3890 ABAVA 1986, Latgales LIS

SIDRABS L1090 LS

LS

LS

STRAZDE L2803

LS

SEZAMS L1070

LS

AMATA L2677

LS

L1305 SAMS 1984, k-zs Komunārs LS

GULSĀRS - SAUCĒJS L1115

LS

MAIGA Lb1347

LS

L3481 GRAVA 1984, Siguldas ZPS

GULIVERS L1105 LS

MEDEJA L2725

LS LS

SPARTAKS L818

LS

ARSE L2186

LS

SPRINCIS Lb741

LS

ZVAIGZNE Lb1732

LS

SPRINCIS Lb741

LS

ZĪME L1728

LS

GATARTS L831

LS

ASTRA L2188

LS

SAIMNIEKS Lb678

LS

GAITA Lb1748

LS

ROLĀNS Lb609

LS

MĀRA Lbk20140

LS

GEROLDS H129

HN

LIESMA Lb1398

LS

MAILIS L904

LS

BULTA Lb1383

LS

Vienīgais Siego līnijas vaislas ērzelis Starts, skates “Nacionālais dārgums 2020” ērzeļu klases uzvarētājs, ir harmoniski veidots ar izteiktu braucamo tipu, bet pietiekami elegants, stiprām saitēm. Ērzelim ir ritmiskas, vidēji plašas un aktīvas kustības un spēcīgs, drošs lēciens. Startam ir universālas darbaspējas. Starts ir ļoti labdabīgs, ar viņu var jāt bērni un mazāk pieredzējuši jātnieki, savulaik izmantots voltizēšanai un vizināšanai pajūgā. 2014. gadā un 2019. gadā Starts izcīnīja 1. vietu konkūra sacensībās braucamā tipa zirgiem. 2013. gadā zirgu audzētāju dienās ērzelis ieguva skatītāju simpātiju balvu, piedalījās arī voltizēšanas paraugdemonstrējumā un kravas vilkšanas sacensībās. Starts ieguva arī 2. vietu brīvajos lēcienos skatē “Nacionālais dārgums 2020” un piedalījās vadības maršrutā grožos. Startam ir izcila braucamā tipa izcelsme. Starta tēvs Salnis izaudzēts Latgales Lauksaimniecības izmēģinājumu stacijā, dzimis kā viens no dvīņiem, tādēļ arī nebija liela auguma. Saļņa izcelsme apkopo zirgus no bijušajām labākajām Latvijas zirgaudzētavām, kas specializējušās braucamā tipa izkopšanā – Dzelzavas, Oktes un Siguldas. Saļņa tēva tēvs Sidrabs – šķirnes čempions Vissavienības sasniegumu izstādē. Daudzi citi no priekštečiem ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus braucamo zirgu pārbaudēs un lauksaimniecības sasniegumu izstādēs. Salnis ir iekšaudzēts uz Spēkoņa līnijas ērzeli, Strādnieka dēlu Sprinci (III-III) un attāli iekšaudzēts uz Māda līnijas ērzeli Jokeru (IV-IV). Saļņa māte Abava, iegūta no Republikas izstādes čempiones Amatas, pieder Artas Lb 634 ģimenei. Starta māte, pēc temperamenta enerģiskā ķēve Saiga bija Spēkoņa līnijas pārstāve un turpināja ķēvju ģimeni, no kuras cēlušies tādi izcili Latvijas šķirnes zirgi kā Jupiters un Fināls L891. Starta pēcnācēji ir izteikti labdabīgi un viegli apmācāmi.

Dzimis: 06.06.2008 Audzētājs: Vija Buša Īpašnieks: Kristaps Grosbahs Kontakti: tālr. 26479960, kristaps.grosbahs@gmail.com

124

Izmēri (2016): 167 - 190 - 24 Darbaspējas: 7 -7.5 - 8 - 8 (labdabība) = 30.5 Eksterjers: 9 - 7.5 - 8 - 7 - 8 - 7 - 8 = 54.5 Lecināšanas maksa: 100 EUR


SULAINIS LS 1784

LV048006050008

LSB 2013

Nr. 83B

LS1591 SULTĀNS Burtnieku z/a 1998 bērs

LS

LS5813 AMATA k-zs Naukšēni 1996 tumši ruda

LS

L1385 STIPRUMS 1986, Burtnieku z/a LS

SAZĀNS L1099 FLORA L2896

LS

L4057 AUZA 1988, Burtnieku z/a LS

AKOTS L1201

LS

L1201 AKOTS 1982, k-zs Komunārs LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

L4571 GLORIJA 1985, k-zs Naukšēni LS

DIMANTS L1098

LS

VIZMA L2625

GRACE L2360

LS

LS LS

SAIMNIEKS L1462

LS

ZILBE L2212

LS

FINĀLS L891

LS

ARKA L2136

LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

GRASIS L812

LS

VIGRA L1683

LS

PĒRKONS Lsbk1837

LS

JAUNĀ Lb723

LS

GULSARS L923

LS

KAIRA Lk21492

LS

DAILIS Lb694

LS

DAILE L1684

LS

SUDRABS Lb602

LS

GAIDA L1516

LS

Sulainis ir kvalitatīvs, labi novērtēts un vizuāli iespaidīgs, taču neliela auguma vaislas ērzelis, Spēkoņa līnijas turpinātājs. Sulainis ir ģimenes mīlulis, miermīlīgs, bet ar enerģisku temperamentu. Viegli jājams, tiek vizināti arī mazi bērni. Ātri apgūst jaunas lietas. Iebraukts, ziemā Sulaini izmanto baļķu vešanai no meža. 2013. gadā Sulainis piedalījās Latvijas zirgu braucamā tipa vaislas ērzeļu skatē Mušķos. Sulaiņa tēvs Sultāns ir moderns braucamā tipa ērzelis, kura vairāki pēcnācēji veiksmīgi startējuši konkūra sacensībās. Sultāna tēvs Stiprums piedalījās Republikas braukšanas sacensībās vilkšanas izturībā. Stipruma mātes tēvs ir šķirnes čempions un konkūra zirgs Fināls, kurš uzrādījis augstas darbaspējas un tās nodevis tālāk pēcnācējiem. Sultāna mātes Auzas tēvs Akots pārstāv Ammona līniju. Sulaiņa izcelsmē vērojams inbrīdings (II-III) uz ērzeli Akotu, kurš bija liela auguma, taču ne masīvas uzbūves ērzelis, tuvāks vecajam sporta tipam. Akota pēcnācējiem raksturīgas labas gaitas. Sulaiņa māte, Akota meita Amata ir liela auguma ķēve ar izteiktu braucamo tipu, labu krūšu dziļumu, spēcīgām kājām ar pareizām stāvotnēm, labu gaitu precizitāti un labām gaitām. Sulaiņa pēcnācēji ir tipiski, kauloti, ar labu ķermeņa platumu un krūšu kurvja dziļumu, ar pagaru kaklu.

Dzimis: 01.01.2003 Audzētājs: ZS Sudmalas Īpašnieks: SIA Upeskrastu M Kontakti: tālr. 29212327

Izmēri (2014): 164 - 200 - 23.5 Darbaspējas: 8 - 8 - 9 (labdabība) = 25 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 8 - 9 = 55 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 125


SULTĀNS LS 1591

LV048644250116

LSB

2007

Nr. 74B

L1099 SAZĀNS 1981, Oktes muiža

L1385 STIPRUMS Burtnieku z/a 1986 bērs

LS

L4057 AUZA Burtnieku z/a 1988 tumši bēra

LS

L2896 FLORA 1981, Burtnieku z/a

SAIMNIEKS L1462 LS

LS

LS

ZILBE L2212

LS

FINĀLS L891

LS

ARKA L2136

LS

L1201 AKOTS 1982, k-zs Komunārs LS

PALĪGS Lb706

LS

GAIVA L2441

LS

L2625 VIZMA 1976, k-zs Ramata

GRASIS L812 LS

VINGRA L1683

LS LS

SPRINCIS Lb741

LS

STRAUJA Lb1316

LS

ZIĶERIS L829

LS

PRINCESE Lb1122

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

MALVA Lb1193

LS

DEFORŽS H117

HN

ORE Lb1277

LS

PĒRKONS Lsbk1837

LS

JAUNĀ Lb723

LS

GULSARS L923

LS

KAIRA Lk21492

LS

PUMPURS Lb738

LS

VITA no ZELMENIS Lsb206

LS

GAITIS L780

LS

VITA no ZELMENIS Lsb206

LS

Sultāns ir visvairāk vaislā izmantotais braucamā tipa ērzelis, pārstāv Spēkoņa līniju. Neskatoties uz Latvijas šķirnes braucamā tipa priekšteču lielo īpatsvaru Sultāna izcelsmē, Sultānam ir viegls, moderns braucamais tips, ļoti laba ķermeņa virsējā līnija, proporcionāla galva ar elegantu kakla pieslēgumu, labi veidoti krusti, pagarš apakšplecs, pareizi veidotas kājas. Viņam ir labi soļi un rikši, elastīgas gaitas, labs lēciens. Ērzelis ir ļoti labdabīgs, savulaik jāts un piedalījies konkūra sacensībās. Ir arī braucams. Sultāna tēvs Stiprums bija spēcīgs ērzelis, kurš veiksmīgi piedalījās Republikas braukšanas sacensībās vilkšanas izturībā. Stipruma izcelsme veidojusies no ērzeļa Sprinča, 1. pakāpes diploma ieguvēja Vissavienības izstādē, savukārt Sprinča tēvs Strādnieks ir Vissavienības izstādes čempions. Stipruma māte – ķēve Flora no izcilā konkūra vaislinieka Fināla, kurš savulaik atzīts par labāko ērzeli visā Padomju Savienībā, vērtējot pēc pēcnācēju kvalitātes, un iekļauts Vissavienības augstproduktīvo dzīvnieku grāmatā. Vairākas eksterjera pazīmes Sultāns savā fenotipā pārmantojis tieši no Fināla. Sultāna mātes Auzas tēvs Akots pārstāv Ammona līniju, tas bija liela auguma, taču ne masīvas uzbūves ērzelis, tuvāks vecajam sporta tipam. Akota pēcnācējiem raksturīgas labas gaitas. Sultāna pēcnācēji ir ar universālām darbaspējām. Uz sporta tipa ķēvēm Sultāns devis elegantus, liela auguma, kaulotus pēcnācējus ar labu virsējo līniju, proporcionālu galvu, pagaru kaklu, samērā garu, slīpu lāpstiņu. Salīdzinoši viegls tips ir arī Sultāna pēcnācējiem no ķēvēm ar izteiktu braucamo tipu. Pēcnācējiem iedzimst Spēkoņa līnijai raksturīgās īpašības – elastīga gaita, gari, muskuļoti krusti un labi muskuļotas apakšciskas. Vairāki Sultāna pēcnācēji veiksmīgi startējuši konkūra sacensībās. 2012. gadā Sultāna meita Sinda izcīnīja 2. vietu augstlēkšanas sacensībās, pārvarot 185 cm augstu šķērsli. Trīs no Sultāna pēcnācējiem sertificēti kā vaislas ērzeļi. Tā kā Sultāns pats ir labdabīgs un draudzīgs pret cilvēkiem un zirgiem, šīs īpašības ērzelis nodod arī saviem pēcnācējiem.

Dzimis: 05.04.1998 Audzētājs: SIA Burtnieku zirgaudzētava Īpašnieks: ZS Liepkalni Kontakti: tālr. 29950731, klavinaandra@gmail.com 126

Izmēri (2004): 165 - 198 - 22.5 Darbaspējas: 8 - 6 - 8 (labdabība) = 22 Eksterjers: 7 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 = 51 Lecināšanas maksa: 120 EUR


VIVATS LS 1611

LV030018250005

LSB

2004

Nr. 162B

VDUMČIVIJ H140

LS1561 VIADUKTS

H168 VOLTS 1982, Tērvetes z/a

z/s Ratnieki 1996 tumši sirms

L2190 PĒRSE 1974, p/s Cesvaine

LS

L5102 SITIJA z/s Lielšņuceni 1994 dūkanbēra

LS

HL

LS

HN

LICENZIJA H135

HL

JOKERS L774

LS

PĒRLE - PĀRSLA L1500

LS

L1300 SAMBO 1984, k-zs Dzelzava LS

SIGO L1127

LS

AVENE L2436

LS

L4035 DEVĪZE 1986, VŠLA Cesvaine LS

DAILIS L1020 DZILNA L2775

LS LS

VAĻERIK

HN

DJULFARA

HN

LUDOLFS H132

HL

CIKORIJA H186

HL

JURĪTIS Lb676

LS

AILE Lb1029

LS

UGMIS Lb575

LS

PRINCE NO TUVINIEKS Lsb130

LS

STIPRAIS Lb725

LS

GLORIJA L2266

LS

GATARTS L831

LS

AURA L2184

LS

DEMOSFĒNS II H127

HN

GAISMA L1953

LS

DUKĀTS L1019

LS

DIKA L2343

LS

Vivats ir viegla braucamā tipa ērzelis, atbilstošs vecajam sporta tipam, ar labi muskuļotu lāpstiņas un pleca daļu, platu, dziļu krūšu kurvi, slīpiem, labi muskuļotiem krustiem un apakšcisku. Ērzelis ir līdzsvarots un paklausīgs. Vivats ir iebraukts un ticis izmantots vizināšanai dažādos pasākumos. Iejāts, treniņos lecis līdz 110 cm. Ērzelis filmējies arī epizodēs televīzijas seriālā „Likteņa līdumnieki”. Vivata vectēvs, Holšteinas šķirnes ērzelis Volts, bija masīvs ērzelis, kurš vairākus gadus tika aktīvi izmantots vaislā Skrīveru IS. Tēva izcelsmē Vivatam ir arī izcili braucamie ērzeļi – labākais Māda līnijas turpinātājs, kvalitatīvais vaislinieks Jokers, Vissavienības rekordists un divkāršs čempions kravas piegādē rikšos Jurītis. Vivata māte Sitija – Spēkoņa līnijas pārstāve, māte vaislas ērzelim Amulets, spēcīga un masīva, ļoti labdabīga. Mātes izcelsmē tādi vaislinieki kā Gatarts un Vissavienības rekordists un trīskārtējs čempions maksimālā vilkmes spēka pārbaudē Stiprais. Vivata pēcnācējiem ir salīdzinoši augsti vidējie vērtējumi, raksturīga stipra konstitūcija, stipras saites, enerģisks temperaments. Vivata pēcnācējs Vērdiņš regulāri piedalās publiskos pasākumos, tostarp Rīgas pilsētas svētkos ar paraugdemonstrējumiem.

Dzimis: 01.01.1999 Audzētājs: Gunārs Agrīns Kornets Īpašnieks: Gunārs Agrīns Kornets Kontakti: tālr. 28300966

Izmēri (2014): 167 - 199 - 23.5 Darbaspējas: 7 - 7 - 8 (labdabība)= 22 Eksterjers: 7 - 7.5 - 7 - 7 - 6.5 - 6- 8=49 Lecināšanas maksa: 50 EUR 127


VOLFRAMS II LS 1687

LV042089550041

LSB

2006

Nr. 241

LS1599 VALDAJS Oktes muiža 1999 dūkans

LS

VINTAS T52 VĀRSMA L4021

LS

L4873 DELTA 1995, Oktes muiža

DEPOZĪTS L1372

LS

L1500 FURGONS 1993, Oktes muiža

LS5533 FERGĀNA Oktes muiža 1997 ruda

L1522 VELVETS 1995, k-zs Avangards LS

LS

L4404 GRANDA 1991, Oktes muiža

LS

LS

LIRA L3454

LS

FLAUDIS L974

LS

GĀRŠA L3660

LS

GAVRIKS LS

TR

DANGA L3108

LS LS

HOMERAS (HITINAS)

TR

VIZIJA

TR

VELLO H173

HL

SPĪDOLA L3257

LS

DEMOSFĒNS H127

HN

PALMA L1878

LS

LUDOLFS H132

HL

REFORMA L2423

LS

FLAGMANIS Lb703

HN

GITA no SĒLIS Lb443

LS

GULSĀRS L1051

LS

SMAILE L2532

LS

GALMS L1224

LS

VĀRAVA H243

HN

DANKO L1035

LS

AURA L2604

LS

Volframs II ir viegla braucamā tipa ērzelis. Volframam II ir stipras saites, plati ganaši, izteiksmīgas acis, pagarš kakls ar samērā augstu pieslēgumu, eleganta galva, plaša soļu gaita un vidēji plaša un elastīga rikšu gaita. Temperaments Volframam II ir enerģisks un izteikti labdabīgs. Ērzelis piedalās sacensībās konkūrā līdz 110 cm un treniņos tiek izmantots jauno jātnieku apmācībai. Volframa tēvs Valdajs tika sertificēts pēc sporta tipa ērzeļu prasībām, taču atļauta ērzeļa izmantošana arī braucamā tipa zirgu atražošanai kā vienam no pēdējiem ērzeļiem ar Oktes zirgaudzētavas izcelsmi. Valdajs – kaulots, viegla tipa ērzelis ar enerģisku temperamentu. Valdaja māte Delta – Oktē izaudzētā Skaidrītes Lsb 68 ģimenes turpinātāja – nes sevī ievērojamu Hanoveras, Holšteinas un angļu pilnasiņu asiņu ietekmi. Volframa II māte Fergāna pieder Jūlas Angp 368 ģimenei, viņas izcelsmē tādi vaislas ērzeļi kā Gulsārs, Danko un Flaudis – Lielās balvas līmeņa iejādes zirgs. Volframa pēcnācēji ir viegli iejājami, taču nav slinki, ir aktīvi un ļoti droši. Visiem pēcnācējiem Volframs II devis elegantu galvu un kaklu, platu krūšu kurvi un apaļas ribas, salīdzinoši labas gaitas un labu saišu attīstību. Ērzelis piemērots elegantu, izskatīgu, viegla tipa braucamo zirgu atražošanai, pēcnācēji ir labdabīgi, taču vienlaikus enerģiski, viegli jājami, piemēroti hobija jāšanai, ar baltām pazīmēm.

Dzimis: 09.05.2004 Audzētājs: SIA Oktes muiža Īpašnieks: ZS Atvases Kontakti: 29186122, lasma.petrevica@inbox.lv 128

Izmēri (2014): 166 - 198 - 23 Darbaspējas: 8 - 7.5 - 7.5 - 7.5 = 30.5 Eksterjers: 7.5 - 7.5 - 8 - 7 - 6.5 - 8 - 8 = 52.5 Lecināšanas maksa: 100 EUR


III Traķēnes šķirnes ērzeļi


LONDONS T89

LV048682950010

TR

2013

Nr. 383

TRG1186 NILAS Nemunas z/a 2003 bērs

TR

319 VEIMARAS 2

NORA TRG209 1994, Nemunas z/a

323 VOLTERAS 10 TR

LIMOŽAS (T72) 1985, Nemunas z/a

LORA Lietuva 1999

334 HORALAS 22 1992, Nemunas z/a TR

TR

TR

TR

HARĒMA T111 1986, Tērvetes z/a TR

1781 HIPOGEJA 17

0461 NUBIJA 7

TR TR

TR

3315 LEFEBER

XX

857 LIBRETA

TR

119 HOLL 59 AMADEJA T60

TR TR

329 PORTAS ex PRITOK 51

TR

547 VOLGA 1

TR

GRET 89

TR

943 HERMINA 31

TR

332 FORTPOST 13

TR

1740 VOKE 9

TR

95 PODAROK 29

TR

0309 BANDURA 2

TR

3004 EFFEKT

XX

3905 LESTNAJA

XX

82 PRIVET 21

TR

429 LIBERIJA

TR

109 EOL 25

TR

316 HOZJAIKA 35

TR

6 ARAHIS II 2

TR

MIMIKA T47

TR

Londona priekšteči vairākās paaudzēs ir audzēti Lietuvā un pārstāv t.s. krievu traķēņus, kas, salīdzinājumā ar Vācijā izkopto Traķēnes šķirnes atzaru, ir vairāk orientēti uz konkūru un trīscīņu. Arī Londona izcelsmē ir daudzi starptautiska līmeņa konkūra zirgi – īpaši pa tēva līniju. Horalas – Lietuvas čempions, vēlāk pārdots un atzīts kā ērzelis ASV. Veimaras – Lietuvas čempions. Portas – divkārtējs PSRS čempions no Maskavas Olimpisko spēļu zelta medaļnieka un PSRS čempiona Topkij. Arī Topkij tēvs Ostrjak un vectēvs Ossian ir bijuši PSRS čempioni konkūrā. Izcelsmē arī citur var atrast augstākā līmeņa konkūra zirgus kā Fortpost (Eiropas čempionāta dalībnieks ar Z.Šarku un PSRS čempions), Podarok – divkārtējs PSRS čempions u.c. Mātesmāte Harēma dzimusi Tērvetes z/a, Mīmika T47 ir īstā māsa ērzeļiem Maratons un Mambo. Kopš 2012. gada no Londona iegūti 10 pēcnācēji - septiņi no Traķēnes ķēvēm, divi no Latvijas šķirnes un viens no Latvijas šķirnes krustojuma ķēves.

Dzimis: 21.05.2008 Audzētājs: Lietuva Īpašnieks: SIA Pūrkalniņi Kontakti: 26595299 (Māris), maris@arizona.lv 130

Izmēri (2013): 165 - 194 - 22 Darbaspējas: 7 - 7 - 8 - 8 = 30 Eksterjers: 8 – 8 – 7 – 7 – 7 – 7 – 8 = 52 Lecināšanas maksa: 100 EUR


IV Arābu pilnasiņu ērzeļi


LA IN MEMORY OX14

LV014005050006

OX

2010

Nr. 247

EL PERFECTO 1989, ASV

OX10 MAGIR Austrija 1992 sirms

OX

BARQUERO 1992, ASV

OX11 MISS DIOR Vācija 2001 ruda

GG MANCHA 1986, ASV

OX

GG MALISA 1981, ASV

VALLEHERMOSO OX

OX

OX

EXAMPLE

OX

AN MALIK

OX

LA MORABITA II

OX

EL PERFECTO

OX

BARAQUESSA

OX

AN MALIK OX

OX

GG DALIKI

OX OX

PROCYON

OX

BETELGEUSE

OX

BARICH DE WASHOE

OX

MAKKORA

OX

GALERO

OX

ISPAHAN

OX

GARBO

OX

CORTEZA

OX

VALLEHERMOSO

OX

EXAMPLE

OX

ARAM

OX

ABHA BATISTA

OX

GALERO

OX

ISPAHAN

OX

GALEON

OX

RUMBOSA

OX

La In Memory ir labi izteikts šķirnes un dzimuma tips, šķirnei raksturīga galva ar izteiksmīgām acīm, vidēji garš gulbja kakls, īsa, paslīpa lāpstiņa, dziļas krūtis. Ērzelis ir enerģisks, inteliģents, labdabīgs, ar aktīvām gaitām un samērā labu lēcienu. La In Memory ir Austrijas vesterna čempiona Magira dēls, pārstāv t.s. spāņu Arābus. Magirs tika izmantots Latvijā vaislā 3 gadus, gandrīz tikai uz Arābu ķēvēm, tāpēc iegūti tikai 7 pēcnācēji. La In Memory iekšaudzēts uz diviem ērzeļiem – šovu zvaigzni El Perfecto un Spānijas čempionu An Malik. Mātes tēvs Barquero ir šķirnes čempions Austrijā. 2020. gadā dzimis pirmais La In Memory pēcnācējs no Anglo-Arābu šķirnes ķēves, ar šķirnei raksturīgām, izteiksmīgām gaitām, nosvērtu temperamentu, pareizām kāju stāvotnēm.

Dzimis: 16.04.2005 Audzētājs: SIA Lācīšu staļļi Īpašnieks: Baiba Grīvīte Kontakti: 29275134, zirgi@zirgi.lv 132

Izmēri (2010): 146 – 166 – 17.5 Darbaspējas: 6.5 – 6.5 – 6.5 – 7 = 26.5 Eksterjers: 9 – 8 – 8 – 7 – 7 – 7 – 10 = 56 Lecināšanas maksa: 100 EUR


V Poniju šķirņu ērzeļi


ANAPON ALLEGRETTO

GB046010104862

WPC

MENAI MATADOR Lielbritānija 2011 palss, 147 cm

WPD

LLANARTH CAROL Lielbritānija 2012 sirma, 130 cm

WPB

MENAI SPARKLING IMAGE

WPD

MENAI SPARKLING LADY

WPD

TREWALLION LADY WPD LILLIAN

TREVALLION FLASH JACK

WPD

TREVALLION MISS MONEYPENNY

WPD

MENAI SPARKLING WPD MAGIC

BRYNYMOR WELSH MAGIC

WPD

VALHALLAS (DK) LIMELIGHT 2005, palss WPD

MENAI SPARKLING IMPERIAL

MENAI MAY MAGIC 1993

WPD

DOUTHWAITE SIGNWRITER 1991, sirms WPB RHYDSPENCE CERYS 2004 WPB

WPD

MENAI SPARKLING LADY

WPD

NEBO BLACK MAGIC

WPD

MICHAELCHURCH ELLY MAY

WPD

PENDOCK PEREGRINE

WPB

TWYFORD SPARKLE

WPB

DOWNLAND GONDALIER

WPB

PLEIAD

WPB

MOLLEGARDS DON WPB PEDRO

MOLLEGARDS SPARTACUS

WPB

BROOKHOUSE DELIA

WPB

HORSEGATE CAROUSEL

HORSEGATE AMBASSADOR

WPB

HORSEGATE CAROL

WPB

PAITH MAY MAGIC

WPD

TWYFORD SIGNAL

WPB

LYDSTEP PRAIRIE FLOWER

WPB

WPB

Velsas ponija Cob tipa poniju ērzelis Anapon Allegretto pēc temperamenta ir aktīvs, enerģisks, taču nav dominants un ir apveltīts ar maigu, mīlīgu raksturu – ar ērzeli darbojies un iejājis pusaudzis bez pieredzes, strādājot vien apaušos. Anapon Allegretto nav agresīvs, ir draudzīgs pret kumeļiem, labi sadzīvo ar visiem dzīvniekiem. Abi Allegretto vecāki dzimuši Lielbritānijā. Allegretto tēvs Menai Matador ir no Menai Velsas Cob audzētavas, kas pēdējā laikā ir ieguvusi daudz godalgu karaliskajās Cob izstādēs. Menai Matador kumeļa vecumā pārdots uz Poliju un šobrīd atrodas Krievijā. Allegretto tēva tēvs Valhallas Limelight ir no Valhallas audzētavas Dānijā, kura tieši nodarbojas ar Cob poniju audzēšanu un sagatavošanu iejādei. Arī Valhallas Limelight guvis godalgotas vietas iejādes sacensībās. Valhallas Limelight tiešais brālis Valhallas Lord Matrafal ir tēvs Valhallas Zorro, kas pārdots par 120 000 mārciņām. Anapon Allegretto izcelsmē ir arī izstāžu uzvarētājs Menai Sparkling Image. Māte Llanarth Carol ir no Llanarth Velsas poniju audzētavas, kas 2019. gadā izsolē pārdeva visdārgāko Cob kumeļu. Anapon Allegretto ir jau pirmie pēcnācēji, kuriem ērzelis nodod savu tipu. Pēcnācējiem raksturīgas ļoti labas, augstas, plašas gaitas, augsts kakla pieslēgums.

Dzimis: 19.01.2017 Audzētājs: Polija Īpašnieks: SIA ECO BEEF Kontakti: tālr. 26535661, solvita.boldane@gmail.com 134

Izmēri (2020): 139 - 165 - 17.5 Darbaspējas: 7 - 8 - 7 - 7 = 29 Eksterjers: 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 57 Lecināšanas maksa: 300 EUR


BYLEY APACHE

GB046010100694

WPB 2019

Nr. 228P

HILIN TATOO Lielbritānija 2006 bērs

WPB

EYARTH TAYMA 1997, sirms, Lielbritānija

CARWED CHARMER

WPB

GLANSEVIN GARLAND 1995, ruda, Lielbritānija WPB EYARTH TOMAHAWK 1990, ruds, Lielbritānija, 131cm WPB

EYARTH ALAW Lielbritānija 2001 ruda

WPB

CARWED PRIMA DONNA 1992, Lielbritānija

WPB

EYARTH LA ANABEL

WPB

EYARTH RIO

WPB

CHETWALLEY GLITTER

WPB

PENWOOD MILAN EYARTH ZSA ZSA

WPB WPB

EYARTH CELEBRATION

WPB

CARWED PETTRA

WPB WPB

HILIN CARADUS

WPB

CARVED PETTRA

WPB

EYART CELEBRATION

WPB

WESTON TWIGGY

WPB

HAFODYREGOD BUZBY

WPB

EYARTH ZSA ZSA

WPB

KIRBY CANE WOODCOCK

WPB

KIRBY CANE GENEROUS

WPB

PENWOON MUJIB

WPB

PENWOOD INIDANA

WPB

EYARTH CELEBRATION

WPB

KESTON ROYAL OCCASION

WPB

WESTON TWIGGY

WPB

LEIGHON GLAMOUR

WPB

GEORGIAN RED PEPPER

WPB

CARWED PATRIDGE

WPB

Byley Apache ir Lielbritānijā dzimis Velsas ponijs ar izteiktu tipu, sausu uzbūvi, stiprām saitēm, izteiksmīgām acīm, labu pakausi, garu, labi apmuskuļotu skaustu, garu lāpstiņu, labām, augšupvirzošām rikšu un lēkšu gaitām, spēcīgu, drošu lēcienu ar labu lēciena tehniku. Byley Apache ir labdabīgs, uz cilvēku vērsts, tiek jāts un gatavots šķēršļu pārvarēšanai. Byley Apache tēvs Hilin Tatto ir ieguvis zelta, sudraba un bronzas godalgas izstādēs, kļuvis par Karaliskās Velsas poniju izstādes ērzeļu čempionu 2012. gadā. Eyarth Celebration, uz kuru Byley Apache ir iekšaudzēts, bija Eyarth audzētavas ciltstēvs, daudzu izstāžu uzvarētājs kopš kumeļa vecuma. Inbrīdings izcelsmē ir arī uz Eyarth Zsa Zsa, kura uzvarējusi jauno ķēvju klasē Karaliskajā Velsas poniju izstādē un kļuvusi par daudzu izstāžu uzvarētāju māti. Eyarth Rio uzvarējis WPCS ērzeļu reitingā 3 reizes un divreiz nominēts gada ērzeļa titulam. Byley Apache ir jau pirmie pēcnācēji no ķēvēm ar skausta augstumu 130 – 140 cm, un pēcnācēji jau gada vecumā pārsniedz ērzeļa izmērus. Byley Apache pēcnācējiem nodod elegantāku uzbūvi.

Dzimis: 28.05.2015 Audzētājs: G.J. Lowe Īpašnieks: Agrita Prole Kontakti: tālr. 26556076, arfas@inbox.lv

Izmēri (2019): 125 - 145 - 15 Darbaspējas: 7 - 8 - 8 - 8 = 31 Eksterjers: 8 - 9 - 9 - 7 - 8 - 8 - 8 = 57 Lecināšanas maksa: 150 EUR 135


MORAVIKENS MALIBU WB22

SE35067734

WPB 2009

Nr. 338P

BOSTORP BESK Zviedrija 1998 sirms, 128cm

WPB

MORAVIKENS MELANIE Zviedrija 2000 dūkanbēra

WPA

MOLLEGARDS ORION SURPRISE 1987, sirms, 135cm WPB

PADDOCK ORION

BOSTORP BETTINA 1979, bēra, 125cm WPB

ANGLIAN GERALD

MOLSTABERGS ACTION MAN 1988, tumši bērs, 119 cm WPA TWYFORD MICHELLE 1993, bēra, 121cm WPA

WPB

TWYFORD SPARKLE WPB

WARNANAS BEATA

WPB WPB

TWYFORD MY MAN WPA TWYFORD ACTRESS WPA SCRAFTON NIGHT OWL

WPA

TWYFORD MINETTE WPA

DOWNLAND CHEVALIER

WPB

COED COCH PENWN

WPB

RHYD-Y-FELIN SELWYN

WPB

WAYDOWN STARLING

WPB

MONKHAM TEASEL

WPB

ERNFORD GERALDINE

WPB

SNOWDOWN BLIGHTER

WPB

WARNANAS BIAFRA

WPB

TWYFORD TEME

WPA

TWYFORD MOONBEAM

WPA

TWYFORD GURKHA

WPA

STOATLEY ANOTHER MIX

WPA

DUNDON CROCUS

WPA

SCRAFTON NOOK

WPA

TWYFORD NUTKIN

WPA

TWYFORD MICA

WPA

Moravikens Malibu ir izteikts Velsas ponija tips, ar izteiksmīgu galvu, labu virsējo līniju. Ērzelim ir labas kustības un lēciens. Malibu tēvs Bostorp Besk ir elites klases Velsas ponijs. Šķirnei atbilstošs, ar izteiktu ērzeļa tipu, skaistu galvu, labu kakla un muguras līniju, labi attīstītu muskulatūru. Plaši soļi, ritmiski, enerģiski rikši, laba lēciena tehnika. Lielisks raksturs, ko nodod arī pēcnācējiem. Mollegards Orion Surprise - elites klases ērzelis. Bostorp Bettina - elites klases ķēve, 4 vaislas ērzeļu māte. Mātes tēvs Molstabergs Action Man ir Zviedrijā ļoti populārs ērzelis ar lieliskām kustībām. Moravikens Malibu vaislā tiek izmantots salīdzinoši aktīvi. Kopā iegūti 15 pēcnācēji. Vērtētie pēcnācēji ir ar labi izteiktu sporta ponija tipu, bez būtiskām eksterjera kļūdām, ļoti labas darbaspējas, īpaši lēciens. Vaislā izmantots arī dēls Malibu Blue, kurš apveltīts ar ļoti labu lēciena tehniku un pašlaik aktīvi piedalās konkūra sacensībās līdz 100 cm, ir daudzu godalgotu vietu ieguvējs.

Dzimis: 25.03.2006 Audzētājs: Zviedrija Īpašnieks: SIA ZBZ Kontakti: tālr. 29475764, ieva.tracevska@gmail.com 136

Izmēri (2009): 119 - 141 - 16 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 – 8 = 32 Eksterjers: 7.5 - 8.5 - 8 - 7.5 - 8 - 8 - 8 = 55.5 Lecināšanas maksa: 100 EUR


MORAVIKENS BLACK VELVET

SE35067736

WPB 2009

Nr. 345P

BOSTORP BESK Zviedrija 1998 sirms, 128cm

WPB

JEWEL SAMANTAH Zviedrija 1990 120 cm

WPA

MOLLEGARDS ORION SURPRISE 1987, sirms, 135cm WPB BOSTORP BETTINA 1979, bēra, 125cm WPB EKBACKENS KRUMELUR 1972, salni ruds, 122 cm WPA

SIMONE II 1974, salni ruda, 120 cm

WPA

PADDOCK ORION

WPB

TWYFORD SPARKLE WPB ANGLIAN GERALD WARNANAS BEATA EKBACKENS MOONBEAM

WPB WPB WPA

CEULAN MADAM BUTTERFLY

WPA

PICASSO

WPA

BEACONS ELAINE

WPA

DOWNLAND CHEVALIER

WPB

COED COCH PENWN

WPB

RHYD-Y-FELIN SELWYN

WPB

WAYDOWN STARLING

WPB

MONKHAM TEASEL

WPB

ERNFORD GERALDINE

WPB

SNOWDOWN BLIGHTER

WPB

WARNANAS BIAFRA

WPB

TWYFORD TOMBOY

WPA

EGETOFTE SUNFLOWER

WPA

PENDOCK PUCCINI

WPA

BLANCHE SANDOW

WPA

GWEN TAFARN JEM

WPA

CRIBAN (R) CHERRY

WPA

REVEL COPYRIGHT

WPA

BEACONS ELIZABETH

WPA

Moravikens Black Velvet ir Zviedrijā audzēts Velsas ponijs, tipisks šķirnes pārstāvis ar labām darbaspējām – kvalitatīvām gaitām un lēcienu. Moravikens Black Velvet regulāri un ar labiem rezultātiem piedalās sacensībās konkūrā līdz 80 cm, kā arī piedalījies augstlēkšanas sacensībās, pārvarot 115 cm augstu šķērsli. Ērzelis ir ļoti labdabīgs, kļuvis par daudzu jauno jātnieku pirmo sacensību partneri. Moravikens Black Velvet tēvs Bostorp Besk ir elites klases Velsas ponijs. Šķirnei atbilstošs, ar izteiktu ērzeļa tipu, skaistu galvu, labu kakla un muguras līniju, labi attīstītu muskulatūru. Plaši soļi, ritmiski, enerģiski rikši, laba lēciena tehnika. Lielisks raksturs, ko nodod arī pēcnācējiem. Mollegards Orion Surprise - elites klases ērzelis. Bostorp Bettina - elites klases ķēve, vairāku vaislas ērzeļu māte. Moravikens Black Velvet māte Jewel Samantah startējusi konkūra sacensībās līdz 100 cm. Mātes tēvs Ekbackens Krumelur 12 reizes saņēmis augstākās godalgas izstādē, kļuvis par šķirnes čempionu. Vaislā izmantots arī Moravikens Black Velvet dēls Magic Dancer, kas šobrīd tiek izmantots sportā, enerģisks, ar elegantu virsējo līniju, atsperīgu lēcienu. Godalgotas vietas konkūra sacensībās poniju klasē guvis arī dēls Mambo. Vairāki pēcnācēji pārdoti uz Zviedriju un Somiju un guvuši pozitīvas atsauksmes kā ideāli poniji bērniem. Moravikens Black Velvet pēcnācēji ir viegli apmācāmi, raksturīgas baltas pazīmes.

Dzimis: 26.06.2006 Audzētājs: Zviedrija Īpašnieks: IK Natālija Dreimane Kontakti: tālr. 26527937, natad@inbox.lv

Izmēri (2009): 117 - 143 - 15 Darbaspējas: 8 - 7 - 7 – 8 = 30 Eksterjers: 7 – 8 - 8 - 7 - 8 - 7 - 8 = 52 Lecināšanas maksa: 250 EUR 137


PEGASS

DE457000135705

SHP 2012

Nr. 117P

FREDERIC Vācija 1991 melni dārks

SHP

Vācija 1992 sirma

FERRUS IRA

SHP

CAROLA 1986, Vācija

JIMMY

SHP

PILOT 1987, Vācija

PIPPI

SHP

SHP

FRANKO 1977 , Vācija, 105cm SHP

PINCHEN 1985, Vācija

SHP

SHP

CHRISTA PIONIER

SHP

PERLE

SHP

MOST

SHP

SHP

PINNI

SHP SHP

FERRO

SHP

MIRA

SHP

BUTZI

SHP

IRMCHEN

SHP

JIGGS

SHP

PETRA

SHP

ATHOS

SHP

CINDY

SHP

PIASTER

SHP

ODILIA

SHP

PIERRE

SHP

PANJA

SHP

MOPPEL

SHP

VINNI AH192

SHP

APOLLO

SHP

PINNE

SHP

Pegass ir labi novērtēts lāsumains poniju ērzelis ar harmonisku un sausu ķermeņa uzbūvi, stiprām saitēm, dziļu un platu krūšu kurvi, labi attīstītām kājām, plašām, kvalitatīvām gaitām un spēcīgu un koordinētu lēcienu. Labdabīgs, izmanto bērnu jāšanas apmācībai, draudzīgs un rotaļīgs, ar prieku lec. Iegūti pieci pēcnācēji no Šetlandes poniju ķēvēm bez zināmas izcelšanās.

Dzimis: 01.05.2005 Audzētājs: Čehija Īpašnieks: Larisa Smule Kontakti: tālr. 26417666 138

Izmēri (2012): 101 - 135 - 16 Darbaspējas: 8 - 8 - 8 - 8 = 32 Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 8 = 55 Lecināšanas maksa: 100 EUR


PLATONS SIG-GOLD (PLANKUMIŅŠ)

LV060347550013

SHP 2012

Nr. 116P

ŠP1 A.S. PLUTO Somija 2003 rudi dārks, 92cm

SHP

ŠP3 POLLY V. STAL DE ROEGHOORN Nīderlande 2000 ruda, 92cm

SHP

LONGFIELD ELWELL 1989, Lielbritānija, 89cm SHP AJOKSEN IINES 1998, Somija, 103cm SHP KEVIN V.D. RHEEHOF 1995, Nīderlande

TOYHORSE WONDER BOY CLOTHINE HEILIENE

SHP

MINIE V. STAL DE ROEGHOORN 1997, Nīderlande SHP

CWMHEN EMPEROR

SHP

ASH HILL KATIE

SHP

LOCKINGE MACAROON

SHP

JANE OF DANDIES

SHP

RP CHOCOLATE SHP EYES

VINCENT V.RIJSWIJK

SHP

HANNA III

SHP

VOUTILAN DOMINA

OPAN

SHP

RHAPSODIE V.SPUITJESDOM

SHP

PARLINGTON PIMPERNELL

SHP

SUNRISE V. SPUITJESDOM

SHP

WINSTON V.D. VIERSPRONG

SHP

ADAM V. SPUITJESDOM

SHP

SHP

EXPENSIVE V. BROMISHET

SHP

SHP

CECIELIA V.D RHEEHOR

SHP SHP

FABIAN V. ST. BRAMMELO

SHP

IVONNA V. STAL SHP DE ROEGHOORN

SANDRA V. HOLWIERDE

SHP

BAUKJE V.vVRIES

SHP

DYLIBERTO V. U-NUOVA

SHP

DIANA V. STAL DE ROEGHOORN

SHP

Platons Sig-Gold ir Šetlandes poniju ērzelis, tipisks šķirnei, kompakts, ar izteiksmīgu galvu. Ērzelim ir garš, labi muskuļots apakšplecs, gara lāpstiņa, nedaudz zobenveidīgas lecamās locītavas. Ērzelim ir labs raksturs, drošs saskarsmē ar bērniem un jāšanai, sadzīvo ar citiem zirgiem. Platona Sig-Gold tēvs A.S.Pluto ir Somijā dzimis Šetlandes poniju ērzelis ar ļoti labu eksterjeru un tipiskumu un labu raksturu. Augsti novērtēts kā kumeļš un jaunzirgs Somijā. Tēvs Longfield Elwell ir ievests no Lielbritānijas, viens no populārākajiem poniju vaisliniekiem Somijā, māte Ajoksen Iines – Elites klases ķēve. A.S.Pluto priekšteči Somijā piedalās zirgu šovos un pajūgu braukšanas sacensībās. Māte Polly v. Stal de Roeghoorn ir ievesta no Nīderlandes, bez Platona iegūti vēl četri pēcnācēji. Iegūti septiņi pēcnācēji no Šetlandes poniju ķēvēm ar un bez izcelsmes, labdabīgi, draudzīgi ar bērniem.

Dzimis: 10.09.2007 Audzētājs: ZS “Malteni” Īpašnieks: Anita Antone-Voznesenska Kontakti: tālr. 29430719, linsija@myself.com

Izmēri (2012): 83 - 112 - 13 Darbaspējas: 6 - 6 - 7 - 7 = 26 Eksterjers: 7 - 7 - 8 - 7 - 6 - 6 - 8 = 49 Lecināšanas maksa: 50 EUR 139


PONGO

LV060347550023

SHP 2013

Nr. 128P

ŠP1 A.S. PLUTO Somija 2003 rudi dārks, 92cm

SHP

ŠP7 TELLA V. STAL DE ROEGHOORN Nīderlande 2003 ruda, 89cm

SHP

LONGFIELD ELWELL 1989, Lielbritānija, 89cm SHP AJOKSEN IINES 1998, Somija, 103cm SHP KAIRO V. T’KAMPJE 1995, Nīderlande SHP NANCY V. STAL DE ROEGHOORN 1999, Nīderlande SHP

TOYHORSE WONDER BOY

SHP

CLOTHINE HEILIENE

SHP

RP CHOCOLATE EYES

SHP

VOUTILAN DOMINA

SHP

CUPIDO V.D. ZANDKAMP

SHP

ENYA V. T’KAMPJE SHP FABIAN V. ST. BRAMMELO

SHP

HAUKE V.D. PEEL

SHP

CWMHEN EMPEROR

SHP

ASH HILL KATIE

SHP

LOCKINGE MACAROON

SHP

JANE OF DANDIES

SHP

VINCENT V.RIJSWIJK

SHP

HANNA III

SHP

OPAN

SHP

RHAPSODIE V.SPUITJESDOM

SHP

WINSTON L.H.

SHP

NOORTJE V.D. ZANDKAMP

SHP

WINSTON V.D. VIERSPRONG

SHP

TEKLA V.D. VENSTEEG

SHP

ADAM V. SPUITJESDOM

SHP

BAUKJE V.VRIES

SHP

DUCO L.H.

SHP

EDWINA V.D. PEEL

SHP

Pongo ir tipisks Šetlandes poniju šķirnei - glīta galva, labi muskuļots kakls, pagara, nedaudz ieliekta mugura, dziļas, platas krūtis. Pongo ir gara lāpstiņa, garš apakšplecs, pamīksti priekškāju vēzīši, diezgan labs lēciens. Pongo tiek izmantots bērnu vizināšanai un apmācībai, piedalās pilsētas svētkos. Pongo tēvs A.S.Pluto ir Somijā dzimis Šetlandes poniju ērzelis ar ļoti labu eksterjeru un tipiskumu un labu raksturu. Augsti novērtēts kā kumeļš un jaunzirgs Somijā. Tēvs Longfield Elwell ir ievests no Lielbritānijas, viens no populārākajiem poniju vaisliniekiem Somijā, māte Ajoksen Iines – Elites klases ķēve. A.S.Pluto priekšteči Somijā piedalās zirgu šovos un pajūgu braukšanas sacensībās. Sertificēti ērzeļi ir arī A.S.Pluto dēli Platons Sig-Gold un Pārsliņš. Māte Tella v. Stal de Roeghoorn ir Nīderlandē dzimusi Šetlandes poniju ķēve ar pilnu izcelšanos. Pongo ir seši pēcnācēji.

Dzimis: 18.06.2009 Audzētājs: ZS “Malteni” Īpašnieks: Aija Freidenfelde Kontakti: tālr. 26394516, fredis1967@inbox.lv 140

Izmēri (2013): 83 - 122 - 13 Darbaspējas: 6.8 - 6.8 - 6.8 - 8 = 28.4 Eksterjers: 7.8 - 7 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 = 51.8 Lecināšanas maksa: 50 EUR


ZORAN FROM BROKEN COLOURS

NL009061131169

SHP 2009

Nr. 102P

LEOPOLD V.LIENDEN Nīderlande 1996 rudi dārks, 96cm

SHP

SISSI V.STAL REINVIGH Nīderlande 2002

SHP

CARLOS V.HEESELT 1988, Nīderlande, 99cm SHP

THANK YOU V.D. SHP STOOMMOLEN

MARLANDO V.ST.VOMOED

SHP

MY FLY V.BUNSWAARD

SHP

NORA V.VOSBERGEN

SHP

COEN V.NEER

SHP

KITTY V.'T WILLEMSPLEIN

SHP

XANDRA V.D.WORK Nīderlande, 100cm SHP

RIVO V.BAAL

SHP

MULIA V.D.BOSSE

SHP

JOYTOY V.ST. BERKNES 1994, Nīderlande, SHP 93cm

URBAN V.ONS GENOEGEN

FANTASTIC V. OOSTERHOUT 1991, Nīderlande SHP

JOLIET V. SPUITJESDOM

WILLEKE V.ST. BERKNES

NOBIA V.STAL NIEUW MOED

SHP SHP SHP SHP

IVO V.TILBURG

SHP

NANDY V.ST.NIEUWMOED

SHP SHP SHP

OLLIE V.D.EICKENWAL

SHP

MORRY V.ONS GENOEGEN

SHP

LAKELAND DAYLIGHT

SHP

COEN V.NEER

SHP

LAKELAND MIRAGE

MUSETTE OF LUCKDON

SHP SHP SHP SHP

Poniju ērzelis Zoran from Broken Colours dzimis Nīderlandē. Draudzīgs, paklausīgs un labsirdīgs ar nosvērtu temperamentu. Sausa konstitūcija, harmoniska uzbūve ar proporcionālu galvu, vidēju, augsti novietotu kaklu, garu un slīpu lāpstiņu. Ilgstoši dzīvojis Mini Zoodārzā, kur darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām izmantoti arī viņa pēcnācēji. Zoran from Broken Colours vecāki aktīvi piedalās Šetlandes poniju šovos un pajūgu braukšanas sacensībās Nīderlandē. No Zoran ir iegūti 15 pēcnācēji no Šetlandes poniju ķēvēm gan ar pilnu izcelsmi, gan bez izcelsmes, kā arī krustojuma ķēvēm, lielākoties ar dārku apmatojuma krāsu, labdabīgi.

Dzimis: 13.05.2006 Audzētājs: Nīderlande Īpašnieks: Anita Keiša Kontakti: tālr. 29184825, akeisa@inbox.lv

Izmēri (2009): 90 - 117 - 17 Darbaspējas: 7.7 - 7 - 7.3 - 8 = 30 Eksterjers: 7 - 8 - 7.7 - 7.3 - 7.3 - 7.3 - 7.7 = 52.3 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 141VI Rikšotāju šķirņu ērzeļi


CIGARS

LV028206650004

KR

2018

Nr. 217R

AR1 CLEVER SLYBOWL

SLYBOWL HANOVER 1985, ASV AR

SUPER BOWL SCOTCH MUSIC

AR

Somija 1995 tumši bērs

CHICK’S BONE 1986, Somija

BONE LOVER

AR

AR

PIALUNS 1997, bērs

RK378 GAIPA p.s.“Brīvība” 1997 bēra

KR

GOTA 1991, Pušmucova

AR

KR

PANORAMA SUND

AR

251 LIMA POWER

AR

016279 PAMJATJ

KR

OLIMPS KR

AR

GORTA RK369

KR KR

STAR’S PRIDE

AR

PILLOW TALK

AR

SPEEDSTER

AR

SCOTCH LOVE

AR

BONEFISH

AR

GARDEN PATH

AR

DARREN HANOVER

AR

HORTENSIA SUND

AR

DICK HOFFMAN

AR

TILDA

AR

07956 ARBITRAŽ

KR

09921 POGREMUŠKA

KR

09151 PAVLIN

KR

205 OTALINA

KR

ROMANS RK291

AR

GAJANE RK330

KR

Cigars iekļauts Latgales rikšotāju saglabāšanas programmā. Ērzelis piedalījies Latvijas simtgadei veltītajā vietējo apdraudēto zirgu šķirņu popularizēšanas parādē “Svētki kopā ar zirgiem”. Cigaru var droši izmantot visa veida aizjūgā. Cigara tēvs ir Amerikas rikšotājs Clever Slybowl. Clever Slybowl ir mazmazdēls slavenajam Amerikas rikšotājam – 1947.gadā dzimušajam Stars Pride, kurš savulaik kļuva par vaislinieku, kas devis tik daudz ASV lielāko balvu ieguvēju, rekordistu gan ASV, gan citur pasaulē visās vecuma grupās un distancēs, pie tam šie rekordi noturējās daudzus gadus. Cigara māte 20 gadus veca ķēve Gaipa ir tīršķirnes rikšotāja, dzimusi zirgaudzētavā „Brīvība” (Dagdas novads), un šobrīd Latgales rikšotāju šķirnē veido vienu no ķēvju ģimenēm. Gaitas izcelsmē ir daudz kvalitatīvu rikšotāju, piemēram, Gaipas mātes izcelsmē ir Krievijas rikšotāju šķirnes rekordists Pavļins, kas uzstādījis rekordu 1600, 2400 un 3200 m distancē, Vissavienības rekordu uzstādot 8 reizes un uzvarējis gandrīz visu lielo tradicionālo balvu izcīņā. No Cigara iegūti seši pēcnācēji, tostarp trīs Latgales rikšotāju programmai atbilstošas tīršķirnes ķēvītes.

Dzimis: 06.05.2009 Audzētājs: ZS Oši Īpašnieks: Elena Stashuls Kontakti: tālr. 28745654, draiving@inbox.lv 144

Izmēri (2017): 160 - 181 – 20.5 Eksterjers: 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 = 50 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


DAVID STAR

EE003090511006

AR

2015

Nr. 11R

ARMED HALL ASV 2002 bērs

AR

SUPERGILL SUPREME SAHBRA

FR

AMOUR ANGUS 1987, ASV

MAGNA FORCE

AR

PINE CHIP 1990, ASV

VALLEY SUND Zviedrija 2003 tumši bēra

STRIKING SAHBRA 1990, ASV AR

AR

AR

AR

TEQUILA BROLINE 1994, Zviedrija AR

KENWOOD SCAMPER

AR

AR

ARNDON

AR

PINE SPEED

AR

QUITO DE TALONAY

FT

SHEBA LOBELL

AR

SUPER BOWL

AR

WINKY’S GILL

AR

SPEEDY SOMOLLI

AR

READY SAHBRA

AR

FLORIDA PRO

AR

ROSEMARY

AR

TEXAS

AR

LINDY’S SPEEDY LADY

AR

ARNIE ALMAHURST

AR

ROYDON GAL

AR

SPEEDY SOMOLLI

AR

PINEY HANOVER

AR

FLORESTAN

FT

DENT BLANCHE

FT

SPEEDY CROWN

AR

SOMOLLI

AR

David Star ir Somijā dzimis Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis, kurš Latvijā ievests 2013. gadā. David Star regulāri piedalījies visu triju Baltijas valstu rikšotāju darbaspēju pārbaudēs. David Star mātes tēvs Pine Chip četru gadu vecumā 1994. gadā kļuva par ātrāko rikšotāju pasaulē (1000 m -1:09,0 min). Pine Chip savas karjeras laikā nopelnījis 1 710 858 USD, lai gan 2 gadu vecumā sacensībās nepiedalījās dēļ traumas, bet 3 gadu vecumā jau guva uzvaras 16 sacensībās no 24. Pine Chip ieguva gada zirga titulu ASV divus gadus pēc kārtas. David Star tēva izcelsmē ir slavenais Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis Supergill, kurš nopelnīja 2 575 024 EUR un uzstādīja laika rekordu 1:10,2 min (1000 m). No David Star iegūti trīs pēcnācēji. Meita Daja-Star jau piedalās rikšotāju darbaspēju pārbaudēs, arī Tallinas hipodromā (3.g.v. 2.09,00 – 1600 m).

Dzimis: 09.05.2011 Audzētājs: Somija Īpašnieks: ZS Čadi Kontakti: tālr. 26717893

Izmēri (2015): 154 - 168 – 18,5 Darbaspējas: laiks 1600 m distancē 2:05,6 min Lecināšanas maksa: 150 EUR

145


GABRIEL HEEL

FI081743

AR

2013

Nr. 427

VALLEY VICTORY 1986, ASV

YANKEE DAYLIGHT ASV 2000 tumši bēra

AR

JOIN THE CIRCUS Zviedrija 2000 bēra

AR

YANKEE DELTA 1995, ASV

CARMODY LOBELL 1983, ASV

NECKING 1993, Vācija

BALTIC SPEED AR

AR

AR

VALLEY VICTORIA

AR

BALLANCED IMAGE

AR

YANKEE DAZZLE

AR

SPEEDY CROWN

AR

CORA T

AR

LITTLE DEVIL AR

AR

MIN FLICKA

AR AR

SPEEDY SOMOLLI

AR

SUGAR FROSTING

AR

BONEFISH

AR

VICTORIOUS LOU

AR

NOBLE GESTURE

AR

WELL MOLDED

AR

SPEEDY CROWN

FR

MOD YANKEE

AR

SPEEDY SCOT

AR

MISSIBLE TOE

AR

STAR’S PRIDE

AR

FLICKA FROST

AR

SPEEDY CROWN

AR

RED HOT MAMA

AR

ARNIE ALMAHURST

AR

MISTY CHARM

AR

Gabriel Heel ir Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis, ievests no Somijas. Ērzelim darbaspējas sāktas pārbaudīt 2012. gadā Tallinas hipodromā. Aktīvi piedalās rikšotāju darbaspēju pārbaudēs Baltijas un Skandināvijas valstīs, daudzreiz izcīnījis 1. vietu savā braucienā Tallinas hipodromā, tostarp 2020. gadā – trīs reizes. 2017. gadā izcīnīta uzvara Zviedrijā, 2019. gadā - 2. vieta Somijā. Gabriel Heel tēvs Valley Victory bija izcils rikšotājs ASV, kurš nopelnījis 485 307 USD. Viņa pēcnācēji dominēja darbaspēju pārbaudēs, ierindojot viņu 6. vietā starp vaisliniekiem pēc pēcnācēju izcīnītajām naudas balvām. Gabriel Heel mātes izcelsmē ir izcils vaislas ērzelis Speedy Crown, kurš uzvarēja Hambletonian sacensības. Speedy Crown divkārt laboja pasaules rekordu 1600 m (1:57,1), kas viņam deva Trotter of the Year goda nosaukumu. Speedy Crown ir atstājis 2201 pēcnācēju, kuri kopā nopelnījuši 106 miljonus USD, tostarp ātrāko Amerikas rikšotāju vēsturē (1:52.1). No Gabriel Heel iegūts viens pēcnācējs.

Dzimis: 13.04.2008 Audzētājs: Somija Īpašnieks: Māris Ežmalis Kontakti: tālr. 26407432, maris.ezmalis@inbox.lv 146

Izmēri (2013): 163 - 182 – 19.2 Darbaspējas: laiks 1600 m distancē 2:00, 8 min Eksterjers: 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 8 - 9 = 56 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


GERCOGS

LV001000001414

LR

2018

Nr. 216R

GAMZAT 1981, Krievija

RK 322 HAMLETS Krievija 1994 ruds

KR

PIALUNS 1997, bērs

KR 378 GAIPA p.s.“Brīvība” 1997 bēra

LOVKOSTJ 1987, Krievija

KR

GOTA 1991

ZAVERSHAJUSHCHIJ ETAP

KR

KR

KR

GITANA

KR

POISK 1954

KR

LINIJA 017305

KR

251 LIMA POWER

AR

016279 PAMJATJ

KR

OLIMPS KR

KR

KR

GORTA RK 369

KR

APEX HANOVER

AR

ZADORNAJA USMESHKA

KR

TAKELAZH 07861

KR

HIPOTEZE

KR

OPRICHNIK

KR

PALMIRA 014825

KR

PARK 08451

KR

LEPKA 012591

KR

DICK HOFFMAN

AR

TILDA

AR

07956 ARBITRAŽ

KR

09921 POGREMUŠKA

KR

09151 PAVLIN

KR

205 OTALINA

KR

ROMANS RK 291

AR

GAJANE RK 330

KR

Gercogs iekļauts Latgales rikšotāju saglabāšanas programmā. Ērzelis gan piedalās rikšotāju darbaspēju pārbaudēs, gan strādā saimniecībā – pļaujmašīnā, siena grābeklī, ziemā ved malku. Gercogs ir arī jājams un tiek izmantots tūristu vizināšanai mugurā. Gercogam ir stipras saites, garš skausts, gara, slīpa lāpstiņa, pagari krusti, labas kāju stāvotnes. Gercogs piedalījies vietējo apdraudēto zirgu šķirņu popularizēšanas skatē “Nacionālais dārgums 2020”. Gercoga mātes Gaipas tēvs – pazīstams Krievijas rikšotājs Pialuns, kura pēcnācēji veiksmīgi startējuši rikšotāju zirgu darbaspēju pārbaudēs. Gaipa dzimusi Dagdā, kolhozā Brīvība, kur tika audzēti labākie rikšotāji Latvijā.Izcilais Amerikas rikšotājs Apex Hanover Gercogam izcelsmē ir atrodams divreiz. Apex Hanover bija pirmais ērzelis, kas importēts no Amerikas Padomju savienībā, daudzu sacensību uzvarētājs. Gercogam kopumā ir pieci pēcnācēji, iegūta arī viena programmas prasībām atbilstoša ķēvīte.

Dzimis: 29.04.2012 Audzētājs: Elena Stashuls Īpašnieks: Elena Stashuls Kontakti: tālr. 28745654, draiving@inbox.lv

Izmēri (2017): 158 - 185 – 19.5 Darbaspējas: laiks 1600 m distancē 2:41,0 min Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 = 54 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 147


FIKSAŽ

RU094800011987

OR

2018

Nr. 219R

10947 KARTEŽNIK 1983, Krievija

11103 ŽARKIJ Krievija 1993 bērs

OR

10989 KOLORIT 1990, Krievija

FRANKA Krievija 2004 sirma

17208 ŽIVOPISJ 1983, Krievija

OR

17898 FRAZA 1985, Krievija

9433 RISK OR

OR

OR

16573 KNJAŽNA

OR

9369 PERVAČ

OR

13799 ŽARKAJA

OR

10612 IPPIK

OR

17093 KUPAVKA

OR

10314 VODOROD OR

OR

17182 FATIMA

OR OR

8067 SAMORODOK

OR

13138 RASPLATA

OR

8418 ŽAR

OR

15178 KARMENSITA

OR

6301 VSPIĻČIVIJ

OR

11646 POVESTJ

OR

6616 KORSAR

OR

8822 ŽEMČUŽKA

OR

9732 PERSID

OR

12481 IFIGENIJA

OR

10027 KUBIK

OR

15935 KUPAVA

OR

8734 OZORNIK

OR

15003 VREMJANKA

OR

9380 PION

OR

FLEITA (RU VCG 18,290)

RKK

Fiksaž atļauts izmantošanai Latgales rikšotāju saglabāšanas programmai, jo ir ar sausu un pareizu uzbūvi, harmoniski veidots, labām kāju stāvotnēm. Fiksaž izcelsmē ir vairāki nozīmīgi vaislinieki. Altaja zirgaudzētavā dzimušais sirmais ērzelis Ippik uzstādīja rekordu 2400 m distancē (3.02,5) Krievijā audzētajiem zirgiem. Rekordu (4.13,5) 3200 m distancē uzstādīja cits Fiksaž priekštecis Pion, kurš izaudzēts Dubrovskas zirgaudzētavā Ukrainā. Fiksaž vēl nav pēcnācēju.

Dzimis: 20.12.2014 Audzētājs: Krievija Īpašnieks: Kristīne Stašule Kontakti: tālr. 28745654, 26283607, draiving@inbox.lv 148

Izmēri (2018): 157 - 182 – 20.0 Eksterjers: 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 8 = 54 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


KOMANDOR

LV020171050005

AR

2010

Nr. Lr10

AR2 KALLIS Igaunija 2003 ruds

AR

Somija 1994 bēra

BALTIC SPEED

SARAH FRAZER

AR

SWEET SWEEPER 1993, Somija AR

CROWN SWEEP

AR

MEGATREND 1982, ASV

MEGA CHARMANT

AR

AR

SWORD FRAZER 1994, ASV AR

AR

ZOOT CHARMANT 1985, Somija AR

GOLDIE’S PRIDE

AR

SPEEDY CROWN

AR

BEDFORD TONI

AR

ZOOT SUIT O.S. MERRY RAPPSON

AR AR

SPEEDY SOMOLLI

AR

SUGAR FROSTING

AR

FLORIDA PRO

AR

SUPER QUEEN

AR

SPEEDY CROWN

AR

SUPERIOR SWEEP

AR

COUNT’S PRIDE

AR

GOLDIE CHANEL

AR

SPEEDY SCOT

AR

MISSILE TOE

AR

A.C. ‘S VIKING

AR

SUSAN ANTHONY

AR

NEVELE PRIDE

AR

GLAD RAGS

AR

RULLE RAPPSON

AR

MERRY HIPPIE

AR

Komandor ir Latvijā dzimis Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis. Piedalījies visu trīs Baltijas valstu rīkotajās rikšotāju darbaspēju pārbaudēs. Abi Komandor vecāki ir piedalījušies rikšotāju darbaspēju pārbaudēs. Komandor tēvs ir Igaunijā dzimušais Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis Kallis (laika rekords 2:10,3 – 1600 m). Komandor tēva tēvs ir Amerikā dzimis Amerikas rikšotāju šķirnes ērzelis Sword Frazer, kas ir vairākkārtējs Baltijas kausa ieguvējs (1:55,5 – 1600 m). Sword Fazer meita, Latvijā dzimusī La Fer, ir Latvijas un Tallinas hipodroma rekordiste (2:00,4 – 1600 m). No Kamandor iegūti trīs pēcnācēji. Meita Koroļeva jau piedalās darbaspēju pārbaudēs.

Dzimis: 14.03.2009 Audzētājs: ZS Čadi Īpašnieks: ZS Bērziņi Kontakti: tālr. 29416036, igors.lazarevs@inbox.lv

Izmēri (2011): 158 – 174 – 19,0 Darbaspējas: laika rekords 2:12,3 min (1600m) Eksterjers: 8 - 8 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 = 50 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās 149


MOJ ANGEL SEREBRANIJ

LV001000002761

RK

2018

Nr. 218R

Foto - D. Štrausa GUBERNATOR Maskavas I z/a 2006 sirms

OR

18016 GVIANA 1995, Maskavas z/a HAMLETS RK322 1994, Smoļenskas apg., Krievija

MONŠER p.s. Zilie kadiķi 2007 bēra

BERKUT 44 1998, Krievija

KR

ŠONA 1996, Vecozoli

10763 KVARTET OR

OR

KR

16281 BEZOBIDNAJA

OR

9380 PION

OR

15021 GIPOTEKA

OR

GAMZAT

KR

LOVKOSTJ

KR

BELIJ NIJČ KR

OR

ŠELLA

KR KR

10314 VODOROD

OR

16585 KOLOMNA

OR

9034 BUERAK

OR

13435 BALOVNICA

OR

7944 OTKLIK

OR

11676 PRIDANNICA

OR

8810 PRIVAL

OR

13679 GIMNASTKA

OR

ZAVERSHAJUSHCHIJ

KR

GITANA

KR

POISK 08451

KR

LINIJA 017305

KR

NATURE LOVER

AR

BELAJA LILIJA

KR

NOVIJ EKSPERIMENT RK262

KR

ŠAIBA

KR

Moj Angel Serebranij iekļauts Latgales rikšotāju saglabāšanas programmā. Ērzelim ir sausa, harmoniska uzbūve, pareizas kāju stāvotnes. Ērzelis ir bez sliktiem paradumiem, ieturēts, inteliģents. Moj Angel Serebranij tēvs ir Orlova rikšotājs Gubernator. Māte – Latgales rikšotāju šķirnes audzēšanas programmā iekļautā Monšer, kuras izcelsme daudzās paaudzēs apkopo rikšotāju šķirnes zirgus, kas audzēti Latgalē. Tostarp arī ērzelis Novij Eksperiment, pirmais zirgs pasaulē, kas iegūts mākslīgās apsēklošanas rezultātā ar dziļi sasaldētu spermu. Šo ērzeli savulaik nopirka Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniski pētnieciskā institūta izmēģinājumu stacija un Novij Eksperiment kļuva par ātrāko zirgu republikā. Novij Eksperimenta tēvs Apex Hanover bija neliela auguma Amerikas rikšotājs, pirmais ērzelis, kas importēts no Amerikas, daudzu sacensību uzvarētājs. No Moj Angel Serebranij iegūti trīs pēcnācēji, tostarp Latgales rikšotāju programmai atbilstoša tīršķirnes ķēvīte.

Dzimis: 24.04.2014 Audzētājs: Elena Stashuls Īpašnieks: Elena Stashuls Kontakti: tālr. 28745654, draiving@inbox.lv 150

Izmēri (2017): 160 - 192 – 20.5 Darbaspējas: laiks 1600 m distancē 2:47,0 min Eksterjers: 8 - 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 = 51 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


VII Ardeņu šķirnes ērzeļi


MĀRTIŅŠ

LV001000002907

LA

2018

Nr. 210A

KASPARS 1992, ruds

MAKSIS 1996 ruds gaišskaris

LA

ČIOBRELIS 2002, ruds, Lietuva

VAGA Lietuva 2010 ruda

FRĀZE 1988, ruda

LT

VILTIS 2003, Lietuva

HERKULESS LA

LA

DENTA

LA

FAVORITS

LA

PROZA

LA

BAJANAS 463

LT

LT

LA

LT

ČĪLE

LT

SAKALAS

LT

VERBA

LT

126 HRABRĪ

ZA

LITA

LA

FUKSIS

LA

DŽEMMA

LA

FAUSTS

LA

VITA

LA

ALNIS

LA

PRINCESE

LA

KOVAS 598

LT

BISTRA RG340

LT

SAKALAS 545

LT

ČIPLE

LT

LEOPARDAS

LT

LAUKE IC11871

LT

LAMANŠAS

LT

VENTA

LT

Mārtiņš ir iekļauts Latvijas ardeņu zirgu šķirnes saglabāšanas programmā. Mārtiņam ir spēcīga, harmoniska uzbūve, labas kāju stāvotnes. Ērzelis ir izteikti labdabīgs un nosvērts. Mārtiņa tēvs Maksis atstājis lielāko pēcnācēju skaitu no pēdējos gados izmantotajiem Latvijas ardeņu ērzeļiem. Maksis kritis 2015. gadā. No kopējās populācijas ērzeļa Maksis pēcnācēji ir kvalitatīvākie, ar būtiski lielāku augstumu skaustā un augstāku vidējo snieguma pārbaudes rezultātu. Maksis pēcnācējiem stabili nodevis spēcīgu uzbūvi, pareizi veidotas kājas, labas saites. Mārtiņam vēl nav pēcnācēju.

Dzimis: 25.05.2015 Audzētājs: Aigars Brucis Īpašnieks: Aigars Brucis Kontakti: tālr. 26367153, kritumsgars@inbox.lv 152

Izmēri (2018): 161-220-27 Eksterjers un darbaspējas: tips – 9, izcelsme – 9, temperaments – 10, kājas – 8, ķermeņa platums – 9, darbaspējas – 8 Lecināšanas maksa: pēc vienošanās


VII Importētais ērzeļu bioprodukts


ID numurs

Šķirne

Dzimšanas gads

Appleby

GER000255790

XX

2008

Armand

DE406060110101

XX

2001

Baggio

DE421000505116

HL

2016

Be My Hero

DE456370196113

DSP

2013

Belantis II

DE456560229917

DSP

2017

Benedetto Ragazzo

DE456560358515

DSP

2015

Calensky Hero Z

BE015Z55853112

ZG

2012

Call Me Black

DE421000091813

HL

2013

Caribis Z

BE015Z55501207

ZG

2007

Carridam

DE431316589312

HN

2012

Casalinos

DE421000523115

HL

2015

Cascol Z

Casskeni II

BE015Z55614113

DE421000295408

ZG

2013

Casall - Calvaro - Coriall

Checkter

DE418180121013

OLD

2013

Cellestial - Lord Pezi - Ile de Bourbon

Classic Orange Z

BE015Z55721215

ZG

2015

Colorit Z

DE473730631803

VB

2003

Columbus Z

BE015Z55767914

ZG

2014

Comfortuna VDL

NL003200912495

KW

2009

Comilfo Plus Z

DE441410863509

WE

2009

Conturio

DE456370204407

DSP

2007

Copycat Z

BE015Z55500313

ZG

2013

Cornet Obolensky

DE304048408399

BWP

1999

Cornet's Fire Z

DE441410092614

WE

2014

Crown Z

DE404048970000

ZG

2000

Cool Crack Z

DE441411050314

WE

2014

Da Silva

DE431310134912

HN

2012

D'Aganix 2000 Z

BE015Z55613314

ZG

2014

Dakar VDL

KW003200805227

KW

2008

Darco For Fun Z

DE431316826014

HN

Vārds

Canturano

Cascador Air

Cristallino

Dancier Gold

154

DE421000004703

DE421000176815

DE441410555214

DE431316003915

HL

HL

HL

WE

HN

2003

2015 2008

2014

2015

2014

Izcelsme Mamool - Law Society - Marduk

Winged Love - Chief Singer - Mister Rocks Brantzau - Casall - Concerto II

Belantis - Quaterman - Paradiesvogel

Benetton Dream - Expo'se - Sandro Hit Bombastic - San Muscadet - Rubin Royal

Cornet Obolensky - Radco d'Houtveld - Touchdown Calido I - Casall - Carthago

Canturo - Coriano Z - Ahorn Z

Caritano Z - Caribis Z - Caretano Z

Carrico - Quidam de Revel - Escudo I Casall - Contender - Linos

Cascadello - Con Air - Caretino Cassini II - Chamonix - Landgraf I

Cornet Obolensky - Calido I - Lincoln Coriano - Capitol I - Sacramento Song

Cornet Obolensky - Baloubet du Rouet - Polydor Berlin - Nimmerdor - Celano

Comme il Faut - Balou du Rouet Weinberg Con Sherry - Zenturio - Kolibri

Comilfo Plus Z - Caretano Z Carthago

Clinton - Heartbreaker - Randel Z

Comme il Faut - Captain Fire - Cornet Obolensky Carthago - Ramiro Z - Alme Z Cristallo II - Lancer III - Pilot

Cornado I - Cassini II - Pilot

Desperados - Paradiesvogel Brandenburger

Dominator Z - Aganix du Seigneur - Andiamo

Cardento - Nimmerdor - Silbersee

Dancier - Weltmeyer - Airport

Darco - Fabriano - Escudo I


Decurio

DE431310363008

HN

2008

Der Kavalier

DE433330422308

OLD

2008

Diacontinus

DE431310649810

HN

2010

Diamond First

DE433330207815

OLD

2015

Diaro Gin

DE431314605214

HN

2014

Diro

DE431316901017

HN

2017

Discar

DE418180180410

OLD

2010

Don Royal

DE456560387414

DSP

2014

Dorian Grey

BE015Z55729516

ZG

2015

Dourkhan Hero Z

BE015Z55765415

ZG

2015

El Barone 111 Z

BE015Z55770512

ZG

2012

Feiner Fürst

DE433330192611

OLD

2011

Firestone

NL003201001133

KW

2010

Freiherr von Stein

DE409090355213

TR

2013

Friedrich der Grosse

DE431310636317

HN

2017

Fürstenhof

DE431316823010

HN

2010

Heartbeat

NL003200105061

KW

2001

Heavy Metal

NL003201201544

KW

2012

Heinrich Heine

DE431316000505

HN

2005

Hickstead Gold

DE451510190817

DSP

2017

Irish Wisky

NL003201307657

KW

2013

Johnny Cash

NL003201406353

KW

2014

Jardonnay Kanzone Karajan

Kavalier Noir

NL003201401510 NL003201708880 DE431316897314 DE441411181814

KW KW HN WE

2014 2017 2014 2014

Kazan Z

NL003201504444

KW

2015

Keops du Vinnebus

FR00198085124J

SF

1998

Ketanou

DE441411484411

WE

2011

Komme Casall

DE421000088215

HL

2015

DE455878576908

DSP

2008

DE455878333713

DSP

Labbadio

DE431315102014

Landskron

DE455879254312

Lahnstein Lausitzer

Master Piece

DE455870043015

HN

DSP DSP

2014 2012 2013 2015

Desperados - Rotspon - Borneo Diamond Hit - Don Gregory Rosenkavalier

Diarado - Contendro I - Argentinus Diamond Hit - Fürst Heinrich Famos Diacontinus - Silvio I - Espri

Diamant de Semilly - Sandro Ramiro Z Diarado - Carnando - Briscar

Don Juan de Hus - Rubin Royal Gotland

Dominator Z - Chellano Z - Notaris

Don't Touch Tiji Hero - Zandor Z Calvaro

Emerald van het Ruytershof - Libero H - Zeus Fürstenball - Dormello - Feiner Stern

Johnson - Florencio I - Painters Row

Millennium - Perechlest - Maizauber

For Romance II - Davignon I - Cavalier

Fürst Grandios - Weltmeyer - Alonso Heartbreaker - Ramiro Z - Pericles

Eldorado van de Zeshoek - Numero Uno - Voltaire Hochadel - Rubinstein I - Diplomat

Hickstead White - Quidam de Revel - Libero H Darco - Voltaire - Notaris

Kannan - Indoctro - Lux Z

Bon Bravour - Flemmingh - Jazz Kannan - Chin Chin - Makelaar

Kannan - Verdi - Cornet Obolensky Kannan - Contendro I - Polydor

Baloubet du Rouet - Heartbreaker - Ramiro Z Arioso du Theillet - Count Ivor Lauries Rose

Kalaska de Semilly - Corrado I Alcatraz

Comme il Faut - Casall - Contender Lissaro - Dancier - Alabaster

Levistano - Adelante - Liberator

Lahnstein - Con Sherry - Carpaccio Lahnstein - Cayetano L - Zeus

Millennium - Drakdream - Adishah 155


Menko van de Wellington

BE002W00302209

BWP

2012

Milbridge

DE421000148017

HL

2017

MJT Nevados S

PL009520048208

PS

2008

Liamant W

NL003201607819

KW

2016

Qatar Z

DE441410692715

WE

2015

Quat Royal

DE431316772712

HN

2012

Querido VG Z

BE002W00312926

BWP

2016

Quite Rubin

DE431310104506

HN

2006

Salomon

EE00111A118111

ESH

2011

Si Senor M

DE431316897816

HN

2016

Sir Schneiders

DE431319607714

HN

2014

So Unique

DE431436926115 DE441410860317

RZ

WE

2015

Vis a Vis

DE441410425111

WE

2011

Zenon

NL003201403561

KW

2014

SW

2012

Celsius - Veritas - Elton

VJ 147 cm

2014

Cockney Cracker WE - Neckar Constantin

2009

Gandalf - Donnerblitz - Davis Cup

2016

Magic Cornflakes - FS Chiwago Derano Gold

Van Cordoba

2017

Echo van't Spieveld - Clinton Randel Z

Million Dollar - Cambridge - Calypso II Calvados Z - Romualdo - Nimrod B Diamant de Semilly - Heartbreaker - Baloubet du Rouet

Quasimodo Z - Polydor - Damokles Quaterback - Dressage Royal Dream of Glory

Dominator Z - Chellano Z - Darco Quidams Rubin - Sandro Son Grannus Spartacus - Lux Z - Cavalier

Sir Heinrich - De Niro - Lauries Crusador

Sir Donnerhall I - Lauries Crusador - De Niro Sezuan - Donnerhall - Weltmeyer Van Gogh - Coronas - Pablo

Vitalis - Florestan I - Northern Sound

Zonik - Don Schufro - Lorentin I

Schweres Warmblut ērzeļu bioprodukts Capitano Loriot

DE455670155412

DE455870027314

SW

2014

Lomitas - Lord - Urban af Hvarre

Poniju šķirņu ērzeļu bioprodukts

156

Calle Cool WE

DE435350026114

Hesselteichs Grimaldi

DE441411152409

Million Reasons

DE435350165716

Nilanthoeve's Zippo

NL017201000811

VJ 145 cm

VJ 147 cm

WPB 134 cm

2010

Cadlanvalley Goldstar - Eyarth Harlequin - Revel Tobias


Zirgkopības nozares ciltsdarba aktualitātes No 2019.gada maija stājušās spēkā četras jaunas zirgu audzēšanas programmas, kuras realizē Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija: • Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa saglabāšanas/audzēšanas programma. • Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa audzēšanas programma. • Latvijas ardeņu zirgu šķirnes saglabāšanas/audzēšanas programma. • Latgales rikšotāju zirgu šķirnes saglabāšanas programma. No 2019.gada vairs nav spēkā 2 audzēšanas programmas – Latvijas sporta poniju un Latvijā audzējamo rikšotāju šķirņu zirgiem. Pēc jaunās likumdošanas, saskaņā ar zootehnisko regulu, šajās programmās ir pārāk mazs dzīvnieku skaits, lai uzturētu ciltsgrāmatu un audzēšanas programmu. Līdz ar to arī valsts atbalsts netiek plānots.

Svarīgākie akcenti, kas saistoši zirgu audzētājiem un vērtētājiem, līdz ar jaunās audzēšanas programmas stāšanos spēkā: • Zirgu vērtēšanā izmanto lineārās vērtēšanas lapu, kura ietver sevī zirga lineāro profilēšanu un • • • • • •

vērtējumu ballēs, atbilstoši katras šķirnes vai šķirnes tipa standartam. Ir jānoslēdz vienošanās ar organizāciju par audzēšanas programmu realizēšanu: Tīršķirnes dzīvnieki ir TIKAI ciltsgrāmatas (VCG) A daļas dzīvnieki. A daļā var tik uzņemti dzīvnieki, ja to vecāki uzņemti A daļā, vai pie statusa paaugstināšanas B daļas ķēves un A daļas ērzeļa pēcnācējs var tikt iekļauts A daļā. A daļas A2 klasē sākam uzņemt visus zirgus, kas atbilst prasībām pēc izcelsmes, sākot ar gada vecumu. audzēšanas programmu realizē ar TIKAI tīršķirnes dzīvniekiem! Tātad ciltsdarbā piedalās saimniecības ar CG A daļas dzīvniekiem. Sertificēt kā vaisliniekus varēs TIKAI tīršķirnes dzīvniekus, kas uzņemti vai uzņemami VCG! Pēc 2018. gada 1. novembra ciltsdarbā piedalās tikai tās saimniecības, kuru zirgi ir uzņemti ciltsgrāmatas A daļā!

Izmaiņas audzēšanas programmā: • Vaislas ērzeļi

Pārbaudāmajam vaisliniekam un vaislas materiālam sertifikātu izsniedz uz pārbaudes laiku 5 gadi, kurā iegūst ģenētiskās kvalitātes novērtējumu; Pārbaudāmiem ērzeļiem, kurus vērtē ārpus centralizētas sertifikācijas, izsniedz ierobežotas izmantošanas sertifikātu (izmantošanai savā saimniecībā vai uz noteiktu ķēvju skaitu – 5); Pēc sertifikāta pagarināšanas, kuru veic pamatojoties uz pēcnācēju kvalitātes vērtējumu, vaislas ērzelis saņem sertifikātu uz neierobežotu darbības laiku. Ja ērzeli novērtējusi sertifikācijas komisija un pēc visiem rādītājiem ērzelis atbilst vaislas ērzeļa prasībām, vaislinieka īpašnieks papildus iesniedz veterinārārsta slēdzienu par rentgenoloģisko izmeklējumu rezultātiem (ODC, špats, navikulārais sindroms). Zirgkopības nozares ciltsdarba aktualitātes Ja sertifikācijas komisijai rodas aizdomas par roreru, kriptorhismu vai citiem iespējami pārmantojamiem defektiem, komisija var nozīmēt veikt papildus izmeklējumus. • Ja zirgu īpašnieks vēlas sēklot savas ķēves ar ievesto biomateriālu vai ved sēklot ķēves ar citas ES valsts sertificētajiem vaisliniekiem, tad par izmantojamo ērzeli /biomateriālu/ pirms sēklošanas ērzeļa īpašnieks • Biedrībā iesniedz iesniegumu SERTIFICĒŠANAI, papildus pievienojot: – Zootehnisko sertifikātu; – Veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju. • Ja persona vēlas iegādāties un ievest Latvijā vaislas materiālu mērķtiecīgai audzēšanai (vaislinieks, sperma, olšūnas, embriji), to jāsaskaņo ar šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību!! • Lai pagarinātu sertifikātu, ērzelim ir jābūt iegūtiem un vērtētiem pieciem pēcnācējiem. – Ja pēcnācēju vidējais vērtējums ir zemāks nekā populācijas vidējais piecu gadu periodā, sertifikātu nepagarina. 157


Noteikumi par notikumu ziņošanas termiņiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” nosaka, ka: Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs šajos noteikumos paredzēto informāciju noteiktā termiņā paziņo datu centram, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu (turpmāk – elektroniskā paziņošanas sistēma) un iesniedzot informāciju elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu vai papīra formā. Ja novietnē tiek veikta zirgu dabīgā lecināšana, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma par to paziņo datu centram. Ja novietnē tiek veikta zirgu mākslīgā apsēklošana, mākslīgās apsēklošanas tehniķis septiņu dienu laikā pēc mākslīgās apsēklošanas, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, iesniedz datu centrā noteikumos paredzēto informāciju. Ja zirgu novietnē dzīvnieki ir atnesušies, bijuši aborti, dzīvnieki ir nokauti, nobeigušies vai pazuduši, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā noteikumos paredzēto informāciju. Ja mainās zirga īpašnieks vai to pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi vai atzīto savākšanas centru), zirga īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju. Ja zirgu ieved no citas valsts pastāvīgai turēšanai, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas novietnē datu centrā iesniedz ziņojumu par dzīvnieka ievešanu. Ja zirgu izved no novietnes, kurā tas dzimis, uz citu valsti, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieku izvešanas paziņo datu centram noteikumos paredzēto informāciju.

Zirgu apzīmēšana

Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu, kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām (turpmāk – zirga pase), un apzīmē ar transponderu. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr. 2015/262 18. panta 2. punktā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti divos eksemplāros un nodod to dzīvnieku īpašniekam. Dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas vienu reģistrācijas kartītes eksemplāru iesniedz datu centrā, bet otrs eksemplārs paliek pie dzīvnieku īpašnieka. Ja dzīvniekam mainās īpašnieks, iepriekšējais dzīvnieku īpašnieks nodod jaunajam dzīvnieku īpašniekam zirga pasi, kurā ar parakstu ir apliecinājis dzīvnieka nodošanu, un paziņo datu centram informāciju saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minētajām prasībām. Ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvnieku nodod kautuvē, kautuves pārstāvis rīkojas saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 34. panta 1. punkta “a” un “b” apakšpunktā minētajām prasībām un zirga pasē ieraksta nokaušanas datumu. Kautuves pārstāvis zirga pasi septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas iesniedz datu centrā. Ja zirgs ir nobeidzies vai nokauts novietnē, pazudis vai nozagts, tā īpašnieks vai turētājs zirga pasē ieraksta notikuma datumu un 30 dienu laikā pēc tā konstatēšanas zirga pasi iesniedz datu centrā. Par savlaicīgu zirgu apzīmēšanu un notikumu ziņošanu datu centram ir atbildīgs zirga īpašnieks. Par korektu zirga apzīmēšanu un identificēšanu ir atbildīgs sertificēts zirgu vērtētājs. Lai pierādītu zirga izcelsmi, ja nav bijuši ievēroti apzīmēšanas termiņi, ir jāveic DNS analīze izcelsmes apstiprināšanai (pēcnācējam, mātei un tēvam) – īpašnieka atbildība

158