Page 1

Kaina

2013 m. kovo 30 d. / Šeštadienis / Nr. 73 (13 498)

2,49 Lt

Lietuvos žinios VERSLAS

ŽMONĖS

SVEIKATA

Lietuvių šiaudais kūrena skandinavai

Margučių kerai pasiekė Japoniją 24p.

Pavasarinis sveikatos gūsis iš balkono 12p.

9p.

www.lzinios.lt

Prisikėlimo spindulys

Kitas LŽ numeris išeis antradienį, balandžio 2 dieną UŽSIENIS

A.Merkel turi lenkiško kraujo ROBERTA TRACEVIČIŪTĖ

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio žodžiais, Kristaus Prisikėlimą ir buvimą su mumis liudija malonės, kurias patiriame ir atpažįstame, jei tik atveriame akis Dievo buvimui ir dalyvavimui mūsų tikrovėje. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A.J.Bačkis pažymi, kad per šv. Velykas Dievas mums siunčia meilės žinią. Kristaus pergalė prieš mirtį liudija, kad Dievas nugali nebūtį ir išnykimą, todėl sekdami juo ir mes patirsime nepraeinantį džiaugsmą Viešpaties artumoje.

3p.

Netikėtai paaiškėjo, kad Angelos Merkel senelis buvo lenkas Ludwigas Kazmierczakas, kovojęs prieš vokiečius Pirmajame pasauliniame kare. Po karo jis vedė vokietę ir persikėlė gyventi į Berlyną, kur Kazmierczako pavardę pakeitė į Kasnerio, tačiau ryšių su Lenkijoje likusiais giminaičiais nenutraukė. Poznanėje ir šiandien gyvena tikras A.Merkel pusbrolis Zygmuntas Rychlickis, visuomet žinojęs, jog turi giminių Vokietijoje, tačiau nė neįtaręs, kad tarp jų - pati kanclerė. To nežinojo ir A.Merkel.

6p.

Kardinolas A.J.Bačkis: “Kiekviename žmoguje, iš kurio patiriame gera, prasišviečia Prisikėlimo ryto spindulys.”

·iandien su dienra‰ãiu

LŽ gidas

+ TV programos

Gedimino Savickio (ELTA) nuotrauka

Vabzdžių nuodai saugo nuo alergijos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose jau taikomas naujas gydymo būdas, padedantis išvengti sunkios alerginės reakcijos dėl bičių, širšių ar vapsvų įgėlimo. Tai - specifinė imunoterapija vabzdžių nuodais.

Kai kuriems žmonėms susidūrimas su bitėmis, širšėmis, vapsvomis gali būti mirtinai pavojingas. Lig šiol įgėlimui alergiški asmenys turėjo vienintelį būdą apsisaugoti nuo gresiančių nemalonumų - nuolat nešiotis adrenalino ampulę. Dabar jie gali naudotis nauju, gana patikimu ap-

ORAI

saugos būdu, kurį suteikia specifinė imunoterapija vabzdžių nuodais. Šis gydymas prieinamas visiems pacientams. Norint jį gauti, pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris duos siuntimą pas alergologus ir klinikinius imunologus.

10p.

Debesuota, daug kur pasnigs, kris šlapdriba. Temperatūra dieną svyruos nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos.

31p.


2

2013 03 30 Lietuvos žinios

Komentarai ir debatai

Ar suteiksime vilties lietuviškoms mokykloms Punske ALVYDAS MEDALINSKAS

Laikrodis negailestingai tiksi... Vasario 28-ąją Punsko savivaldybė, įstumta į kampą Lenkijos vyriausybės nenoro vykdyti duotą pažadą dėl lietuviškų mokyklų finansavimo, priėmė sprendimą per tris mėnesius bandyti kur nors dar rasti lėšų šioms mokykloms išlaikyti arba jas uždaryti. Šis sprendimas buvo geresnis nei tas, kurį savivaldybės vadovai planavo priimti dar iki Nepriklausomybės Akto signatarų ir sąjūdininkų apsilankymo Punske bei Seinuose. Tada jis skambėjo gana kategoriškai: jau vasario 28-ąją priimti sprendimą, kad šios mokyklos yra uždaromos, nes tam tiesiog nėra lėšų. Pokalbyje su Punsko viršaičiu sąjūdininkai sutarė, kad savivaldybės sprendimas bus kompromisinis, duodant papildomą trijų mėnesių terminą. Tačiau problemą galima išspręsti tik ėmusis veiklos. Kol kas, praėjus mėnesiui, neturime daug kuo pasidžiaugti. Tiesa, prieš porą dienų švietimo ministras Dainius Pavalkis džiaugsmingai pranešė, kad surasta pinigų lietuviš-

koms mokyklos Punske, bet labiau įsigilinus į šią informaciją tapo aišku, kad kalbama apie tuos pačius 400 tūkst. litų, kuriuos Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius pranešė esąs pasirengęs skirti, kai dar prieš mėnesį išgirdo visuomenės susirūpinimą dėl lietuviškų mokyklų likimo. O kas padaryta po to? Tarp vasario 28-osios ir kovo 28 dienos? Švietimo ministras D.Pavalkis parašė laišką Lenkijos švietimo ministrei, bet prisipažino jos atsakymo negavęs. Kovo 11-ąją jis taip pat apsilankė Punske ir Seinuose, pasikalbėjo su vietos lietuviais. Vyriausybės pareiškimas apie finansinę paramą negali nedžiuginti, tačiau bėgantis laikas ir skaičių aritmetika yra negailestinga. Punsko viršaitis sako, kad šioms mokykloms išlaikyti reikia apie 750 tūkst. litų. Vadinasi, jei nebus rasta papildomai 350 tūkst. litų, mokykloms nepadės ir parama, kurią žadėjo A.Butkevičius. Iki galimo mokyklų uždarymo belieka du mėnesiai, todėl šias šv. Velykas Punsko lietuviai pasitinka greičiau su nerimu negu su viltimi. Nors švietimo ministras pareiškė jaučiantis Lenkijos valdžios norą spręsti problemą, Punsko lietuviai žino, kad kol šis noras netaps realių įsipareigojimų vykdymu, pridedant prie tautinių mokyklų krep-

šelio žadėtą papildomą 80 proc. finansavimą. Visa tai gali baigtis kalbomis apie gerus norus ir mūsų politikų užliūliavimu. Būtų negerai, jeigu neturėdami apčiuopiamų rezultatų kai kurie jų įsitrauktų į Varšuvos pasiūlytą žaidimą, kai nacionalinė tautinių mokyklų (ne tik lietuviškų) eliminavimo iš Lenkijos valstybės politika pridengiama kalbomis apie lėšų stoką visose gyvenimo srityse ir savivaldybių veiksmais. Teko girdėti, kad premjeras A.Butkevičius jau gavo Lenkijos vokiečių laišką, kuriame jie prašo netinkamo Varšuvos elgesio su tautinėmis mokyklomis problemą iškelti Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Kovo 11-ąją apsilankęs Punske ministras D.Pavalkis sakė, kad jam belieka pasikliauti gera Lenkijos vyriausybės valia. Tada jis taip pat pareiškė, kad nežada kištis į Lenkijos vidaus politiką ir teigė, kad mūsų Vyriausybė padės kiek galėdama, tačiau lietuviškųjų mokyklų likimą turi spręsti vietos savivalda. Jis tikino suprantantis, kad dėl įvairių finansinių bėdų savivaldybės gali uždaryti kai kurias mokyklas. Ministras dar pridūrė ketinantis susitikti su Lenkijos švietimo ministre ir siekti sudaryti dvišalę komisiją. Tačiau kyla klausimas, ar tokia komisija, jei ji ir būtų sudaryta, spėtų išspręsti šią problemą.

O laikrodis negailestingai tiksi... Šią savaitę Varšuvoje apsilankė Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Po savo vizito jis teigė su kolegomis Lenkijoje sutaręs, kad tautinių mažumų klausimais glaudžiau turėtų bendradar-

Jeigu šį opų klausimą ir toliau bus bandoma spręsti tik skambiais pareiškimais, lietuviškos mokyklos Punske bus uždarytos. biauti Švietimo ir Kultūros ministerijos. V.Gedvilo teigimu, niekas niekam neturi daryti nuolaidų, bet reikia bendradarbiauti paritetiniais pagrindais. Kokią žinią neša šis Seimo pirmininko pareiškimas Punsko lietuviams? Ar antras asmuo mūsų valstybėje paragino Lenkijos vyriausybę vykdyti įsipareigojimus dėl tautinių mokyklų finansavimo? Vis dar nežinoma, kas leistų išsaugoti minėtas Punsko mokyklas. Taip, praėjus vienam iš trijų šią problemą spręsti skirtų mėnesių, nepaisant įvairių mūsų valstybės politikų pareiškimų, lietuviškų mokyklų likimas Punske ir toliau lieka neaiškus. Jeigu šį

opų klausimą ir toliau bus bandoma spręsti tik skambiais pareiškimais, mokyklos bus uždarytos. Todėl, matyt, jau po šv. Velykų prie bendro stalo turėtų susėsti valdžios atstovai ir visuomenininkai, kuriems rūpi lietuvybės išsaugojimas, sąjūdininkai, Nepriklausomybės Akto signatarai, atsiliepę į Punsko lietuvių pagalbos šauksmą, ir drauge spręsti klausimą, kaip išsaugoti šias mokyklas ateinantiems metams. Taip pat turėtų aptarti bei parengti ilgalaikę valstybės strategiją lietuvybei išsaugoti už mūsų valstybės ribų ir net pačioje - visų pirma, Pietryčių - Lietuvoje. Jeigu po šv. Velykų paaiškėtų, kad Vyriausybės veiksmai kaip į akmenį atsimuš į neįgyvendintus Lenkijos vyriausybės pažadus, vertėtų pagalvoti, ar visuomenės pastangomis nereikėtų surengti lėšų rinkimo šioms mokykloms išsaugoti. Turime suprasti, kad sprendžiame ne tik kelių mokyklų Punske išlikimo klausimą. Privalome atsakyti, kiek galime paaukoti ir patys, kad pasakytume “stop” kitos valstybės lietuviškumo naikinimo politikai tiek jos teritorijoje, tiek ir Pietryčių Lietuvoje. Jeigu tai suvoksime, galėsime pasakyti, kad šios šv. Velykos tikrai neš šviesią žinią tiems, kam brangi lietuvybė.

Seimo tribūna

Reikia skatinti bendruomenių savivaldą Seimo nario konservatoriaus Algio Strelčiūno teigimu, efektyviai bei skaidriai gali veikti į visuomenės poreikių tenkinimą orientuota valstybės valdymo ir vietos savivaldos sistema. - Su kokiomis problemomis ir iššūkiais šiandien susiduria vietos savivalda? - Viena didžiausių problemų, kad iš savivaldybių daugeliu klausimų atimta teisė priimti sprendimus, o atsakomybė palikta. Negalime pamiršti, kad, be pagrindinės veiklos, savivaldybėms buvo perduota ir dalis apskričių funkcijų. Šiuo metu rengiamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisos, kurių tikslas - sudaryti sąlygas taikyti skirtingus fiksuoto pajamų mokesčio tarifus nustatant fiksuotą pajamų mokestį už individualią veiklą, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą. Planuojama, kad jau nuo kitų metų Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Marijampolės ir Neringos savivaldybių taryboms bus suteikta teisė nustatyti tokius tarifus. Būtina užtikrinti racionalų miškininkavimą miestų ir miestelių miškuose. Savivaldybėms valdyti patikėjimo teise galėtų būti perduodami miestų ar miestelių urbanizuotose teritorijo-

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotrauka

A.Strielčiūnas: “Siekiant didesnės atsakomybės ir atskaitomybės rinkėjams reikėtų įteisinti tiesioginius mero rinkimus.” se esantys valstybinės reikšmės miško plotai, nekeičiant esamos teisinės bazės. Šiuo metu savivaldybės, neturėdamos pakankamo teisinio pagrindo, faktiškai administruoja 13-16 tūkst. ha valstybinės reikšmės miško plotų, kuriems užsako miškotvarkos projektus, juos prižiūri ir atlieka kitas tik turto valdytojui būdingas funkcijas. Daug problemų savivaldybėms kelia ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas prie daugiabučių gyvenamųjų namų, vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimas bei priežiūra, ša-

Lietuvos žinios

Leidėja UAB „Lietuvos žinios“

Aktualijos R.Ramelienė R.Tracevičiūtė T.Valančius T.Bašarovas

(tel. 249 2206) (tel. 249 2241) (tel. 249 2247) (tel. 249 2204)

Vyr. redaktoriaus pirmasis pavaduotojas M.Girša (tel. 249 2153)

Ekonomika A.Jockus K.Šliužas L.Mrazauskaitė

(tel. 249 2205) (tel. 249 2240) (tel. 249 2237)

Vyr. redaktoriaus pavaduotojos B.Papartienė (tel. 249 2203) V.Danilevičiūtė (tel. 249 2202) R.Razmislevičiūtė (tel. 249 2201)

Užsienis P.Krupenkaitė V.Sudikienė S.Šimkevičius

(tel. 249 2244) (tel. 249 2214) (tel. 249 2244)

Atsakingoji sekretorė E.Makselytė (tel. 249 2227)

Sportas J.Žemaitytė

(tel. 249 2217)

Adresas Vykinto g. 14, 08117 Vilnius faksas 275 3131; el. p. red@lzinios.lt Generalinis direktorius ir vyriausiasis redaktorius R.Terleckas (tel. 249 2152) Generalinio direktoriaus padėjėja N.Jakučionienė (tel. 249 2152)

Atsakingosios sekretorės pavaduotoja R.Jakucevičiūtė (tel. 249 2227)

S.Ramoška V.Remeika

(tel. 249 2219) (tel. 249 2218)

ligatvių, įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius namus remontas, skverų tvarkymas. Savivaldybėms galėtų būti skiriama daugiau lėšų šioms funkcijoms vykdyti. - Ar mūsų šalyje pakankamas piliečių ir vietos savivaldos institucijų dialogas, bendradarbiavimas sprendžiant aktualius vietos bendruomenių klausimus? - Žmonių pasitikėjimas - svarbiausia problema, su kuria šiandien susiduria vietos savivalda. Siekiama, kad gyvenamosios vietovės bendruome-

Kultūra ir mokslas M.Klusas (tel. 249 2215) M.Kniežaitė (tel. 249 2212) J.Mičiulienė (tel. 249 2210) A.Musteikis (tel. 249 2213) Pramogos V.Sinicaitė

(tel. 249 2249)

Tyrimai J.Tvaskienė V.Kvedaras

(tel. 249 2238) (tel. 249 2245)

Spec. korespondentas G.Mikšiūnas (tel. 249 2224)

„LŽ gidas“ J.Čiulada

nės ir jų išrinkti atstovai - seniūnaičiai vis aktyviau dalyvautų priimant svarbius sprendimus, susijusius su gyvenamosios vietovės bendruomenės gyvenimu. Tokiu būdu būtų didinamas valdžios institucijų priimamų sprendimų viešumas ir skaidrumas, stiprinamas bendruomenių vieningumas, jų narių atsakomybė už jų gyvenamosiose vietovėse vykstančius pokyčius. Tačiau dar ne visose savivaldybėse yra išrinkti seniūnaičiai, todėl nepakankamai įgyvendinamos vietos bendruomenės teisės ir galimybės atstovauti savo interesams seniūnijose, savivaldybės institucijose, valstybės įstaigose. Šiuo metu įstatyme numatyta dviejų metų seniūnaičio kadencija yra per trumpa. Todėl būtina įteisinti ketverių metų kadenciją, kuri būtų suvienodinta su kitų, į savivaldybės institucijas renkamų atstovų - mero, savivaldybės tarybos narių - kadencijomis. Vietos savivaldos įstatyme nenumatytos ir finansinės garantijos seniūnaičių veiklai užtikrinti. Nenumačius su seniūnaičio tiesiogine veikla susijusių išlaidų apmokėjimo, jie už savo asmenines lėšas ne visada gali dalyvauti savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose ir ginti savo bei seniūnaitijos gyventojų interesus. - Valdančioji koalicija pasiryžusi įteisinti tiesioginius merų rinkimus. Ar pritariate tokiems siekiams? - Nuolat atliekant gyventojų ap-

(tel. 249 2234)

„Žmonės“ R.Pakalkienė (tel. 249 2208) G.Ambrazas (tel. 249 2207) Fotografija R.Jurgaitis (tel. 249 2230) R.Stankevičiūtė i(tel. 249 2230) E.Bartulis (tel. (8 37) 20 82 00) Interneto svetainė www.lzinios.lt

Sveikata A.Masionytė (tel. 249 2209) „Trasa“ I.Staškutė V.Užusienis

(tel. 249 2225) (tel. 249 2235)

A.Makauskas K.Jašinskas A.Praleika S.Vaičienė

(tel. 249 2231) (tel. 249 2232) (tel. 249 2231) (tel. 249 2232)

klausas matyti, kad gyventojai pritaria tiesioginiams merų rinkimams. Todėl, siekiant didesnės atsakomybės ir atskaitomybės prieš rinkėjus, reikėtų juos įteisinti. - Kokiomis priemonėmis reikėtų stiprinti savivaldą? - Reikėtų pradėti nuo seniūnijų įgaliojimų stiprinimo. Seniūnijos yra arčiausiai gyventojo esanti institucija. Tai ypač aktualu kaimiškosiose seniūnijose, kur rajono centras dažnai yra nutolęs nuo seniūnijos centro. Todėl dažnai rajono centro problemos nustelbia gyventojų interesus. Reikia skatinti bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius, stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenės sprendžiamus klausimus. Be to, reikia sudaryti palankesnes sąlygas smulkaus verslo plėtrai, nes pernelyg dideli mokesčiai žlugdo individualią iniciatyvą ir verslą, stabdo ekonomikos atsigavimą, didina socialinį nuosmukį, nedarbą, skurdą ir emigraciją. Jei valstybės valdymo ir vietos savivaldos sistema bus orientuota į visuomenės poreikių tenkinimą ir socialinį teisingumą, tai ji veiks efektyviai ir skaidriai.

Seimo narį kalbino ROBERTA TRACEVIČIŪTĖ

Korespondentai krašte Kaunas G.Čižinauskaitė (tel. (8 617) 43310) K.Kučinskaitė (tel. (8 618) 87802) Klaipėda V.Bortelienė (tel. (8 46) 39 95 83) D.Nikitenka (tel. (8 620) 10583) Panevėžys D.Baronienė (tel. (8 620) 10476) Alytus R.Krušinskaitė (tel. (8 315) 51 080) Marijampolė K.Kazakevičius (tel. (8 614) 13048)

Reklamos skyriaus direktorė A.Jakeliūnienė (tel. 249 2165) Platinimo tarnybos direktorė E.Žvinytė (tel. 249 2154) bendras (tel. 249 2223) Informacija nemokamu telefonu (8 800) 77888 Buhalterija (tel. 249 2148) Už reklamos turinį ir joje pasitaikančias įvairaus pobūdžio klaidas redakcija neatsako.

Taip laikraštyje žymimi užsakomieji straipsniai

Spausdino „Lietuvos ryto“ spaustuvė, Kauno g. 51, 21372 Vievis. ISSN 1822-1637 Leidžiamas nuo 1909 m. © Visos „Lietuvos žinių“ publikacijos – laikraščio nuosavybė. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos žinios“ leidimo draudžiama.


2013 03 30 Lietuvos žinios

Dienos temos

3

Kiekvienas nešame Prisikėlimo ryto spindulį •1 p.

pradėti šeimoje, namuose, kuriuose daušime margučius. - Lietuvos visuomenė, kaip ir Vakarų kraštuose, sekuliarėja. Kokios įtakos tai turi mūsų krikščioniškajai tapatybei? - Dievo, šventumo troškimas įrašytas žmogaus prigimtyje, todėl vadinamasis sekuliarizmas dažnai reiškia ne tikėjimo atsisakymą, o perėjimą “tarnauti” kitiems - šio pasaulio - dievams. “Šventumo aura” uždedama kokiems nors visai paprastiems dalykams: sveikai gyvensenai, ekologijai ar, priešingai, pigioms pramogoms. O, jei bėgdamas nuo tėvų puoselėtos krikščioniškosios tradicijos žmogus iš tiesų atrastų dvasinę gelmę... Tačiau ne, jis tik įgyja pigius tikėjimo pakaitalus, kurie nereikalauja prisiimti pareigų, rimtų įsipareigojimų ir tėra it patogūs psichologiniai kompresai, kurie užtikrina laikiną komfortą. Praradęs krikščioniškąją tapatybę ir reiklią religinę praktiką, žmogus pasijunta bejėgis, kai ištinka tikra krizė, kai atsiveria egzistencinė tuštuma, nes tada tik didis Dievo Gailestingumas gali sulaikyti nuo kryčio į prarają.

Atkelta iš

“Ir kai patys pajuntame širdyje džiaugsmą dalijimusi su kitais, norą padėti, užjausti, kai išgyvename dvasinių dalykų troškulį ir bodėjimąsi daiktais, trapia materialine gerove, čia sąžinė kreipiasi į mus tyliai kuždėdama: “Atsigręžk, pakelk akis ir išvysi Dievo avinėlį su velykine pergalės vėliava”, - interviu “Lietuvos žinioms” teigia kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Apgailėkime kaltes ir netesėjimus - Žmogumi tapęs Jėzus mirė ir prisikėlė dėl žmonijos išganymo. Kokia yra per šv. Velykas Dievo mums dovanojama Prisikėlimo žinia? - Pirmiausia tai meilės žinia - įsikūnijęs Dievas pasiaukojo, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės ir atvertų kelią į Amžinąjį gyvenimą. Kristaus pergalė prieš mirtį liudija, kad Dievas nugali nebūtį ir išnykimą, todėl sekdami juo ir mes patirsime nepraeinantį džiaugsmą Viešpaties artumoje. - Evangelijoje pagal Matą skelbiama, kad prie Jėzaus kapo atskubėjusioms ir jį tuščią radusioms moterims Prisikėlimo stebuklą paliudijo angelas. Kas mums kasdieniame gyvenime liudija Kristaus Prisikėlimą ir jo buvimą greta? - Kristaus Prisikėlimą ir buvimą su mumis liudija malonės, kurias patiriame ir atpažįstame, jei tik atveriame akis Dievo buvimui, Jo dalyvavimui mūsų tikrovėje. Kiekviename žmoguje, iš kurio patiriame gera, prasišviečia Prisikėlimo ryto spindulys, nes meilė yra žemėje Viešpaties meilės dėka. Ir kai patys pajuntame širdyje džiaugsmą dalijimusi su kitais, norą padėti, užjausti, kai išgyvename dvasinių dalykų troškulį ir bodėjimąsi daiktais, trapia materialine gerove, čia sąžinė kreipiasi į mus tyliai kuždėdama: “Atsigręžk, pakelk akis ir išvysi Dievo avinėlį su velykine pergalės vėliava.” - Apaštalas Paulius ragina švęsti šv. Velykas su gėriu ir tiesa: “Švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.” Kaip išsivaduoti iš nuodėmių ir išgyventi tikrąjį Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą? - Bažnyčia ne tik ragina, bet ir įsako savo nariams prieš šv. Velykas atlikti išpažintį. Šis būdas ir ši tvarka susitaikyti su savo sąžine, su Dievu, kurią, deja, net kai kurie katalikai laiko pasenusia ir ignoruoja, nėra koks nors

Rūpi paprasti žmonės

Prisiimdami atsakomybę už Lietuvą, A.J.Bačkio raginimu, kiekvienas turėtume pradėti nuo savęs. Gedimino Savickio (ELTA) nuotrauka

žmonių išsigalvojimas, o Paties Viešpaties mums dovanotas ir paliktas Atgailos Sakramentas. Tik apmąstę, prisipažinę ir apgailėję kaltes bei netesėjimus, tik dvasios Tėvui suteikta galia sudėję jas prie Viešpaties kojų per išpažintį, pasiryžę nebenusidėti ir taip išsivadavę nuo paklydimų, pajusime tą iš vaikystės atmenamą ypatingo šviežumo, naujumo ir laisvumo jausmą. Linkiu, kad su tokia nuotaika, apimti malonės visi sutiktume Prisikėlimo rytą.

Dievo troškimas įrašytas prigimtyje - Kristaus kančios žyme paženklinti Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir šeštadienis. Apie ką

Iš mažų dalykų pasidaro dideli teigiami pokyčiai, bet reikia pradėti šeimoje, namuose, kuriuose daušime margučius. per Didžiąją savaitę reikėtų susimąstyti kiekvienam krikščioniui? - Apie tai, koks yra mažas ir menkas mūsų skausmas, koks lengvas mūsų nešamas kryžius, palyginti su Kristaus kančia. Apie tai, kad sekti Kristumi, kuris mus artina prie Dangaus Karalystės, - tai bandymas bent maža dalele sekti jo pasiaukojimo pavyzdžiu ir daryti ką nors dėl tų, kurie, atrodo, labiausiai neverti sulaukti mūsų gerumo. - Prisikėlęs Kristus primena mums prisiimti ir atsakomybę už Lietuvą -

stengtis prikelti ją naujam, šviesesniam gyvenimui. Ar šiai misijai skiriame pakankamai dėmesio ir jėgų? - Čia kiekvienas turi žvelgti ne į kitą, o į save. Net kai kyla noras rodyti pirštu į politikus, reikia atgręžti ranką į save - rinkėją, balsuotoją. Idant Tėvynėje būtų šviesiau, vienas turi švariau iššluoti gatvę, kitas kantriau kęsti ligonio dejavimus, trečias lygiau nutinkuoti sieną, o ketvirtas pristabdyti skriejantį automobilį. Iš mažų dalykų pasidaro dideli teigiami pokyčiai, bet reikia

Mielieji, Kasmet prie Velyk˜ stalo sukvieãianãià Kristaus Prisikòlimo ‰vent´ su‰ildykime savo ‰irdÏi˜ ‰iluma. Lai atitirpdo ji ‰iemet dar su‰alusià pavasario Ïem´. Susiburkime vedami tikòjimo, meilòs ir tarnystòs. Artimui savo, ‰eimai ir valstybei. Tegu namuose netrksta darnos, vilties ir dÏiaugsmo, telydi darbus sòkmò, tebna palankus likimas. Nuo‰irdÏiai Js˜ Prezidentas ROLANDAS PAKSAS, Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas

Mielieji, uÏsit´susià Ïiemà keiãiantis pavasaris atveria naujà gyvybòs ratà. Bundanti gamta ne tik su‰ildo Ïem´, bet ir pripildo ms˜ sielas dòkingumu, ‰iluma ir rpesãiu. Nuo‰irdÏiai linkiu, kad ‰i Prisikòlimo ‰ventò aplankyt˜ kiekvienus namus, kiekvienà ‰eimà, kiekvienà bendruomen´. Tegul pavasarinis gsis suteikia stiprybòs, tikòjimo savo ‰alimi ir savo darbais. Nuo‰irdÏiai sveikinu Jus ir Js˜ artimuosius ‰vent˜ Velyk˜ proga! Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas LSDP pirmininkas Algirdas Butkeviãius

Užs. V-2478 RS-2496

- Turime naują popiežių Pranciškų. Kodėl iš 115 kardinolų Katalikų bažnyčios vadovu išrinktas būtent jis? - Tuoj po konklavos sakiau, kad popiežius yra iš tų žmonių, kurie visą laiką skelbė Jėzaus Kristaus evangeliją mažutėliams, - tai darė būdamas vyskupu Pietų Amerikoje, tą darys ir tapęs Romos vyskupu. Popiežiui Pranciškui labai rūpi, kad Bažnyčia neužsidarytų savyje, nežiūrėtų į save, bet žvelgtų į paprastus žmones pasaulyje ir neštų į visus kampelius Kristaus šviesą, gailestingumą bei meilę. Per pirmąsias pontifikato savaites matome, kad jis ryžtingai eina šiuo keliu. - Kokie iššūkiai ir uždaviniai laukia naujojo pontifiko? - Manau, Šventasis Tėvas imsis panašių dvasinių reformų, kokių savo gyvenime ėmėsi šv. Pranciškus, kurio vardą popiežius pasirinko. Pagrindinis akcentas bus misionieriška veikla, nes visas pasaulis, ne vien atokūs žemynai, šiandien yra krikščioniškų misijų kraštai. - Ko šv. Velykų proga palinkėtumėte Lietuvai? - Linkiu Lietuvai Tikėjimo metais labiau pažinti ir naujai priimti krikščionybę, kuri mums atvėrė kelią į orių žmonių bendruomenių gyvenimą ir tebėra tvirtasis mūsų kultūros bei tautos pamatas.


4

2013 03 30 Lietuvos žinios

Dienos temos

Artima giminystė sukėlė įtarimų jo parlamentarė. Todėl, anot jos, bus kreipiamasi į VTEK ir prašoma išaiškinti, kaip tokioje situacijoje reikėtų elgtis, kad būtų išvengta galimo interesų konflikto. “Žinoma, kol kas jo nėra. Bet, manau, jau geriau veikti prevenciškai, negu faktui įvykus”, - teigė A.Bilotaitė. Parlamentarė tikino nenorinti tvirtinti, kad prie sūnaus skyrimo į aukštas pareigas prisidėjo tėvas, “nes tai būtų sunku įrodyti”. Tačiau ji pripažino, jog situacija “atrodo šiek tiek keista”. “Žinoma, interesų konfliktas bus, nes sūnaus tikrai negaliu nei išsiža-

RAIMONDA RAMELIENĖ

Seimo konservatoriai etikos sargams skundžia Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką socialdemokratą Bronių Bradauską dėl galimo interesų konflikto, kurį esą kursto naujosios jo sūnaus pareigos. Įstatymus leidžiančioje ir juos vykdančioje institucijose aukštas pareigas einantys tėvas ir sūnus opozicinei Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijai sukėlė abejonių. Konservatorių nuomone, sprendimas skirti Dainorą Bradauską laikinuoju Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotoju gali jo tėvą, įtakingą socialdemokratą B.Bradauską, vadovaujantį Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK), įtraukti į viešųjų ir privačių interesų sūkurį. Ar pavojus iš tiesų realus, TS-LKD frakcija nutarė pasiklausti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nuomonės. Paklausimą etikos prievaizdams ketinama išsiųsti po Velykų. “BFK kontroliuoja Mokesčių inspekciją. Todėl komiteto pirmininkui dėl sūnaus pareigų ateityje

A.Bilotaitė: “Seimo BFK kontroliuoja Mokesčių inspekciją. Todėl komiteto pirmininkui dėl sūnaus pareigų ateityje neišvengiamai gali kilti interesų konfliktas.” B.Bradauskas griežtai paneigė padėjęs sūnui pakilti karjeros laiptais. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka

neišvengiamai gali kilti interesų konfliktas”, - LŽ sakė TS-LKD frakcijos narė, parlamentinės grupės “Už Lietuvą be korupcijos” pirmininkė Agnė Bilotaitė. Jos nuomone, tokia įtampa atsirastų natūraliai,

nes Seimas yra institucija, kuri formuoja politiką ir strategiją, o VMI įgyvendina. “Kyla klausimas, kaip, esant tokiam artimam giminystės ryšiui, visa tai būtų sprendžiama. Situacija gana sudėtinga”, - kalbė-

dėti, nei atsisakyti, kad ir kaip konservatoriai to norėtų”, - pašmaikštavo B.Bradauskas. Pasak politiko, Dainoras yra suaugęs, dirba atskiroje žinyboje. “Kaip čia dabar išeina - nei aš galiu būti Seimo narys, nei sūnus eiti kokias nors pareigas?” - stebėjosi Seimo BFK pirmininkas. B.Bradauskas tikino, kad mokesčių klausimais sūnus jam gali patarti kur kas geriau nei kas nors

DAIVA BARONIENĖ DAIVA BARONIENĖ

Panevėžio krašte apsigyvenęs argentinietis vienuolis ir kunigas Domingo Avellaneda tvirtina, kad jo šalyje nėra papročio Velykų proga marginti kiaušinius.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto (AAK) pirmininkas Algimantas Salamakinas suskubo ieškoti norinčiųjų tapti stumbrų šeimininkais ir taip nuo šių gyvūnų antpuolių išvaduoti Panevėžio bei Kėdainių krašto ūkininkus.

Stumbrai iš Vidurio Lietuvos miškų turėtų pasklisti po visą šalį. LŽ archyvo nuotrauka

(tokia buvo išmokėta kompensacija už stumbrų padarytą žalą), ir pareikalavo kaip nors spręsti pakyrėjusią problemą. A.Salamakinas prisipažino iškart sumojęs, kad stumbrus galima išgabenti į kitas vietoves, tereikia rasti, kas norėtų juos prižiūrėti. A.Salamakinas LŽ vakar teigė, kad į jo sumanymą decentralizuoti stumbrų gyvenamąsias vietas palankiai reagavo ir kenčiantieji nuo šių gyvūnų daromos žalos, ir gamtosaugininkai. “Gavęs palaikymą pradėjau siūlyti stumbrus. Dešimčiai gyvūnų šeimininkus jau suradau. Yra ir daugiau besidominčiųjų galimybe juos įsigyti”, džiaugsmo neslėpė parlamentaras. Jis sakė, kad rankomis jau beveik sukirsta su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktore Rūta Baškyte. Ji pažadėjo imtis žygių, kad viena stumbrų pora atsidurtų Aukštaitijos nacionalinio parko, o antra pora Žemaitijos nacionalinio parko aptva-

Dėl staigios ir netikėtos VšĮ Antakalnio poliklinikos Direktoriaus ARŪNO GRIGAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Dalią, vaikus Julių, Justą, Gabrielę, Tėvus, kitus artimuosius. Vilniaus teritorinės ligonių kasos kolektyvas

Iki tol jis dirbo Vilniaus apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriumi. “Esu valstybės karjeros tarnautojas, ėjau įvairias pareigas - ir aukštesnes, ir žemesnes. Į tai žiūriu kaip į normalų procesą, neinformuoju tėvo apie savo darbo reikalus”, - žiniasklaidai yra minėjęs D.Bradauskas. VMI jis sakė dirbantis jau 23 metus.

Kunigą stebina margučiai

Parlamentaras dalija stumbrus

Pavasaris parlamentarui A.Salamakinui prasidėjo uoliai ieškant, kur apgyvendinti 80 stumbrų. Kad šiems girių galiūnams suras šeimininkus, parlamentaras pažadėjo Vidurio Lietuvos ūkininkams. Vakar politikas LŽ teigė, kad jo pažadas sėkmingai vykdomas. Panevėžio bei Kėdainių krašto ūkininkai pastaraisiais metais vis tikino tapę stumbrų įkaitais. Šių pasaulyje itin retų, į Raudonąją knygą įrašytų, tad ir neliečiamų gyvūnų Vidurio Lietuvos miškuose priviso tiek, kad jie tapo ir greta miškų plytinčių laukų šeimininkais. Pasijutę neliečiami, stumbrai pulkais eina užkandžiauti ūkininkų auginamų gėrybių ar šiaip vaikštinėja trypdami pasėlių laukus. Galiūnams taip pat patinka laukuose rengti kovos turnyrus, o po jų iš auginamo derliaus nieko nebelieka. Ilgai kentę tokią situaciją, Panevėžio ir Kėdainių krašto ūkininkai pavasariop kreipėsi į savo kraštietį, nuo Kėdainių kilusį Seimo AAK pirmininką A.Salamakiną ir jam išaiškino, kad vien pernai stumbrų pasibastymai po ūkininkų laukus mokesčių mokėtojams kainavo 200 tūkst. litų

kitas. “Jis nemeluos tėvui klausiamas apie mokesčių problemas ir tikrai papasakos apie pavojingus rifus. O konservatoriai tegul neišgyvena - jokių mokestinių vingių, kokius darė jie, dėl to, kad mano sūnus dirba VMI, tikrai nebus”, pabrėžė BFK vadovas. Jis griežtai paneigė padėjęs Dainorui pakilti karjeros laiptais. B.Bradauskas patikino, kad sūnus niekada nėra prašęs jo pagalbos ir visko pasiekė savo jėgomis. VMI viršininko laikinuoju pavaduotoju 47-erių D.Bradauskas buvo paskirtas prieš porą savaičių.

Bus sudaroma kiekvieno stumbro priežiūros sutartis, numatanti atsakomybę už juos. ruose. Dar tris poras stumbrų numatoma atiduoti į privačias žmonių teritorijas. “Tačiau žmonės tegul nemano, kad stumbrus jiems patikėsime “už ačiū”, - perspėjo A.Salamakinas. Pasak jo, bus sudaroma kiekvieno perduodamo stumbro priežiūros sutartis, numatanti didžiulę atsakomybę už šiuos saugomus gyvūnus. Taip pat norintieji turėti stumbrų turi žinoti, kad šiems kasdien reikia 10-15 kilogramų pašarų, tad jais tektų pasirūpinti šeimininkams. “Išdalyti stumbrus gal ir nebus sunku. Sudėtingiau bus juos nugabenti į kitą vietovę”, - prisipažįsta A.Salamakinas. Jis teigia jau išsiaiškinęs, kad transportuoti dera tik užmigdytą stumbrą, o atlikti šią procedūrą galima tik jauniems gyvūnams. Stumbrų Lietuvoje nebuvo iki 1969ųjų, kai iš Rusijos Prioksko terasos rezervato buvo atvežta pirmoji jų pora. Nuo to laiko stumbrų populiacija Lietuvoje išsiplėtė iki 100 šių gyvūnų: 19 jų gyvena Pašilių miško aptvare, o laisvėje jų suskaičiuojama dar per 80.

Argentiniečiai švenčia Velykas tą pačią dieną kaip ir mes Lietuvoje. Tačiau Europoje šiuo metu - bundantis pavasaris, o Argentinoje rudenėja - žydi įvairiaspalvės gėlės, iš kurių per Velykas komponuojamos Kristaus kančios kelio stotys. “Iš tolo išvydęs tokį paveikslą neabejoji, kad jis nutapytas. Ir tik priėjęs arčiau pamatai - sukurtas iš gėlių žiedų”, pabrėžė argentinietis. Argentinos žmonės, anot kunigo Domingo, Velykų stalui teikia mažiau dėmesio nei mes, lietuviai. Tarkime, jo šeima švęsti Velykų dažnai važiuodavo į senovinį Humahuakos miestelį, esantį prie Bolivijos sienos, o po iškilmių bažnyčioje eidavo į vietos restoraną. Kadangi Argentinoje nėra papročio marginti kiaušinių, o vėliau - juos daužyti ir valgyti, šio krašto žmonės per Velykas vienas ki-

tam dovanoja šokoladinius kiaušinius. Kitas gyventojų papročių skirtumas, kurį akcentuoja kunigas Domingo, yra tai, kad Argentinoje prie stalo susirinkusi šeima vieną butelį vyno paprastai gurkšnoja tris savaitgalius. “Gal saulė atbaido argentiniečius nuo alkoholio?” - svarstė jis. Kai prieš devynerius metus atvyko į Lietuvą, kunigas stebėjosi, kad mūsų bažnyčias lanko tiek mažai žmonių, ir beveik visai nematyti jaunimo. Argentiniečiams sekmadienį nueiti į pamaldas, pasak jo, yra nediskutuotina būtinybė. Tačiau kunigas Domingo taip pat gali pasidžiaugti savo devynerių metų darbo Pumpėnuose rezultatais - nuolat pilnėjančia miestelio šventove. “Bent jau per didžiąsias šventes, tarp jų ir per Velykas, bažnyčia dabar būna visiškai pilna”, - sakė kunigas. Šįmet Velykas argentinietis dvasininkas švęs kaip paprastai: aukos šv. Mišias, o paskui su kunigu iš Brazilijos, kuris dirba drauge su juo, ir dviem vienuolėmis sės prie stalo. Šios, kaip ir abu kunigai, priklauso Įsikūnijusio Žodžio kongregacijai, tačiau viena yra kilusi iš Brazilijos, o kita - iš Ukrainos.

Kunigas D.Avellaneda kiaušinių marginti neketina, mat jo gimtojoje Argentinoje nėra tokios tradicijos. / Daivos Baronienės nuotrauka


2013 03 30 Lietuvos žinios

Dienos temos

Muziejaus gali nebelikti KAZYS KAZAKEVIČIUS

Kol mokslo atstovai laukia valdininkų atsakymo dėl siūlymo Lietuvos geologijos muziejui suteikti akademiko Juozo Dalinkevičiaus vardą, Aplinkos ministerijoje (AM) tyliai svarstoma galimybė jį pertvarkyti į mokslinį informacinį centrą. Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos geologų sąjungos siūlymo įamžinti geologijos mokslo šakų pradininko Lietuvoje, pirmojo Geologijos ir geografijos instituto direktoriaus J.Dalinkevičiaus atminimą - jo vardu pavadinti 2000 metais įkurtą Lietuvos geologijos muziejų - AM sulaukė praėjusių metų kovo pradžioje. Kaip teigiama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininko dr. Romo Pakalnio pasirašytame rašte, J.Dalinkevičiaus darbai Lietuvos žemės gelmėms pažinti, krašto ūkiui plėtoti ir specialistams ugdyti buvo ypač reikšmingi, kai reikėjo kurti ir stiprinti jauną nepriklausomą valstybę iki 1940 metų. Pirmaisiais pokario dešimtmečiais jo išugdyta geologų profesionalų karta toliau ėjo moderniosios geologijos keliu. Vievyje, Lietuvos geologijos muziejuje, yra įrengta J.Dalinkevičiaus memorialinė ekspozicija. Joje pristatomos per ekspedicijas aptiktų suakmenėjusių organizmų ir uolienų kolekcijos, vertingų knygų biblioteka, geologiniai žemėlapiai, įvairių dokumentų kopijos ir kiti daiktai. Muziejus taip pat turi didelę riedulių ekspoziciją lauke - ji užima 4,5 ha, geologinio pobūdžio ekspozicijas patalpose. Vertingiausia kolekcija gręžinių kerno (cilindrinio uolienų stulpelio) fondas, kurį sudaro per 144 tūkst. metrų kerno iš 1129 gręžinių. Vien šio fondo vertė - daugiau kaip 600 mln. litų.

Vertingiausia muziejaus kolekcija gręžinių kerno fondas, kurio vertė - daugiau kaip 600 mln. litų. Lietuvos geologijos muziejui suteikti J.Dalinkevičiaus vardą norima šių metų birželį, minint iškilaus mokslininko gimimo 120-ąsias metines. Nors savo siūlymus ministerijai šalies mokslininkai pateikė dar prieš metus, atsakymo jie iki šiol negavo. Kaip LŽ teigė Geologų sąjungos pirmininkė Rimantė Guobytė, šis klausimas buvo iškilęs ir pastarosiomis dienomis, aptariant pasiruošimą J.Dalinkevičiaus jubiliejiniams renginiams. “Muziejui gali būti ir nesuteikta garsaus mokslininko vardo”, - neslėpė nuogąstavimų Lietuvos geologijos muziejaus įkūrimo iniciatoriaus, Geologijos ir geografijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Valentinas Baltrūnas. Lietuvos geologijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vytautas Puronas minėjo, kad praėjusią savaitę muziejuje lankėsi aplinkos viceministrė Daiva Matonienė ir kiti atsakingi ministerijos darbuotojai, bet jie vengė komentarų šia tema. Gerokai konkretesnis nei valdininkai buvo aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. “Tėra vardas - Geologijos muziejus - ir nieko daugiau”, - paklaustas apie Lietuvos

geologijos muziejaus ateitį LŽ atkirto jis. V.Mazuronio nuomone, tokiai įstaigai nėra prasmės skubėti teikti J.Dalinkevičiaus vardo. Ministras atskleidė, kad šiuo metu svarstoma galimybė pertvarkyti muziejų į mokslinį informacinį centrą. Jame būtų išsaugota viskas, kas dabartiniame Lietuvos geologijos muziejuje yra vertinga, taip pat ir didžiulis ypač vertingas kerno rinkinys. Moksliniame informaciniame centre esą turėtų atsirasti ir tyrimų laboratorija, kurioje dirbtų mokslininkai. Galu-

tinį sprendimą numatoma priimti jau artimiausiomis savaitėmis. “Centras nebūtų uždaras. Jame ne tik galėtų dirbti įvairių mokslo įstaigų mokslininkai, kuriems reikalinga tiriamoji medžiaga, bet ir lankytis moksleiviai, kiti žmonės, besidomintys tuo, kas glūdi Lietuvos žemės gelmėse”, - aiškino aplinkos ministras. V.Mazuronis, be kita ko, pabrėžė, kad nuogąstavimai dėl kerno rinkinio išlikimo visiškai nepagrįsti - jis bus saugomas valstybės.

AM nuomone, Geologijos muziejaus Lietuvai nebereikia. Lietuvos geologijos muziejaus archyvo nuotrauka

5


6

2013 03 30 Lietuvos žinios

Pasaulis

Angela Merkel turi lenkiško kraujo Margarethe buvo atvažiavęs į Poznanę 1930 metais, o giminės iš Lenkijos kartkartėmis aplankydavo juos Berlyne. Z.Rychlickis teigia, kad net pakeitęs pavardę į vokišką A.Merkel senelis jautėsi esąs lenkas. Z.Rychlickis labai gerai prisimena 1943-iuosius, nors tuomet buvo dar vaikas. Būtent tais metais mirė jo motina ir Ludwigas atvažiavo į laidotuves. “Ludwigas Kasneris atvažiavo vilkėdamas ne vokiečių uniformą, bet civilio drabužius. Tuomet vyko karas, bet jis elgėsi tarsi būtų vienas iš mūsų”, - pasakojo Z.Rychlickis radijo stoties “Deutsche Welle” žurnalistams. Jis pamena, kad atvažiavęs į Poznanę L.Kasneris pirmiausia nuėjo į kepyklą ir kiekvienam vaikui nupirko po bandelę su aguonomis. “Tais laikais mums, lenkams, tokie skanėstai buvo neprieinami, o jis kaip vokietis galėjo nupirkti bandelių kiek panorėjęs. Iki šiol prisimenu, kaip nuostabiai ta bandelė kvepėjo”, - pasakojo Z.Rychlickis lenkų žurnalistams.

PALMYRA KRUPENKAITĖ

Vokietijos kanclerės kilmė nustebino ne tik vokiečius, bet ir lenkus. Netikėtai paaiškėjo, kad Angelos Merkel senelis buvo lenkas Ludwigas Kazmierczakas, kovojęs prieš vokiečius Pirmajame pasauliniame kare. Apie tai pirmiausia parašė Lenkijos dienraštis “Gazeta Wyborcza”. Vėliau šia naujiena susidomėjo Vokietijos žiniasklaida. Taip ir Vokietijoje buvo patvirtinta, kad 1918 metais A.Merkel senelis L.Kazmierczakas jaunystėje siekė Lenkijos nepriklausomybės. Per Pirmąjį pasaulinį karą Lenkija dar buvo padalyta tarp Vokietijos, Rusijos ir Austrijos. Tačiau lenkai tebesvajojo atgauti prieš 123 metus prarastą nepriklausomybę, ir A.Merkel senelis buvo tarp tų, kurie labai norėjo vėl grąžinti Lenkiją į pasaulio žemėlapį. Lenkijos žiniasklaida domisi savo politikų protėviais, nors ne visuomet džiaugiasi tuo, ką pavyksta išsiaiškinti. Paaiškėja, kad jie turi vokiškų ar lietuviškų (kaip prezidentas Bronislawas Komorowskis) šaknų, kitų tautų kraujo, ir kad tie protėviai ne visuomet buvo Lenkijos patriotai. Taip atsitiko ir su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Prieš aštuonerius metus lenkų žurnalistai išsiaiškino, kad jo senelis naciams valdant Vokietiją buvo Vermachto kareivis. Nors jis buvo paimtas į kariuomenę prieš savo norą, tai buvo viena priežasčių, dėl kurių D.Tuskas pralaimėjo prezidento rinkimus savo varžovui Lechui Kaczynskiui. Vokiečiai, sužinoję apie savo kanclerės lenkiškas šaknis, pademonstravo daug didesnį tolerantiškumą, o pati A.Merkel,

Ryšiai nutrūko

A.Merkel nežinojo, kad jos senelis buvo lenkas. / Reuters/AFP/Scanpix nuotrauka sužinojusi apie savo kilmę, net paklausė D.Tusko, kaip taisyklingai lenkiškai ištarti jos senelio pavardę.

Šeimos istorija A.Merkel senelis yra kilęs iš Poznanės. Lenkų žurnalistams pavyko rasti ir šiandien šiame mieste gyvenantį A.Merkel pusbrolį Zygmuntą Rychlickį, kuris jau pensininkas. Jis papasakojo visuomet žinojęs, jog turi giminių Vokietijoje, tačiau nė neįtaręs, kad jo giminaitė - pati Vokietijos kanclerė. Kovo viduryje, kai Lenkijos žiniasklaidoje ėmė rodytis pranešimų apie A.Merkel kilmę, Z.Rychlickis išgirdo, kad jos mergautinė pavardė Kasner. Tuomet jis suvedė visus ga-

A.Merkel senelis buvo tarp tų, kurie labai norėjo vėl grąžinti Lenkiją į pasaulio žemėlapį. lus, ir tapo aišku, kad yra kanclerės giminaitis. Z.Rychlickis net rado A.Merkel tėvo Horsto Kasnerio rašytą laišką, taip pat kelias šeimos nuotraukas, kuriose įamžintas ir A.Merkel senelis. Vienoje fotografijų kanclerės senelis vilki elegantišką uniformą. Lenkų istorikai iš karto pasakė, kad tokias dėvėjo lenkai, Pirmajame pasauliniame kare kovoję Prancūzijos pusėje prieš Vokietiją. Tad L.Kazmierczakas buvo vienas iš jų. Nuotraukos kitoje pusėje pažymėta, kad ji daryta 1919 metų pavasarį Poznanėje, t. y.

netrukus po to, kai Lenkija vėl atkūrė savo valstybę. L.Kazmierczakas tuo metu buvo ką tik grįžęs iš Šiaurės Prancūzijos, kur Šampanėje kovojo su vokiečiais. Kartu į Poznanę jis atsivežė ir savo vokietę sužadėtinę Margarethe. Tačiau po kurio laiko jie abu persikėlė gyventi į Berlyną, čia Ludwigas Kazmierczako pavardę pakeitė į Kasnerio. A.Merkel pusbrolis Z.Rychlickis iki šiol gerai prisimena kanclerės senelį. Nors jis buvo persikėlęs gyventi į Vokietiją, ryšių su Lenkijoje likusiais giminėmis nenutraukė. Ludwigas su

Po karo šeima kurį laiką susirašinėjo su Angelos tėvu H.Kasneriu. “Jis mums rašė iš Templino. Laiškuose pasakojo apie savo vaikus, tarp jų ir dukterį Angelą, kuri studijavo chemiją”, - prisiminė Z.Rycklickis ir džiaugėsi, kad dabar žiniasklaida tą pačią Angelą vadina galingiausia pasaulio moterimi. Nors šiuo metu ryšiai tarp Vokietijoje ir Lenkijoje gyvenančių giminaičių nutrūkę, Zygmuntas ir jo žmona Denise labai didžiuojasi giminyste su Vokietijos kanclere. Tačiau pusbrolis sakė neplanuojantis nei jos aplankyti, nei su ja susisiekti, nes kanclerė labai užsiėmusi. Tačiau jei pati Angela, jos brolis arba sesuo sumanytų aplankyti Richlyckius, jie labai laukiami.

Turino drobulė gali būti Kristaus įkapės Naujausi tyrimai, atlikti Italijos Padujos universiteto mokslininkų, patvirtino, kad drobulė, ant kurios yra nukryžiuoto žmogaus atspaudas, iš tiesų mus pasiekė iš I amžiaus. Naujausių tyrimų duomenys paskelbti knygoje “Drobulės paslaptis”, kurią parašė Padujos universiteto profesorius Giulio Fanti ir žurnalistas Saverio Gaeta. Italijoje ši knyga visuomenei pristatyta kovo 27 dieną. Ji tapo tarsi dovana Velykų laukiantiems tikintiesiems. Iki šiol mokslininkai nebuvo tikri, kad Turine eksponuojama drobulė tikrai išlikusi iš tų laikų, kai gyveno Jėzus Kristus. Tačiau dabar specialistų komandos, vadovaujamos mechaninių-terminių tyrimų profesoriaus G.Fanti, dar kartą atliktas jos tyrimas tai patvirtino. Mokslininkai suteikia 95 proc. garantiją, kad šį kartą padarytos išvados yra teisingos. Savo knygoje G.Fanti teigia, jog iki šiol solidžiausiu laikytas 1988 metais atliktas radijo ir anglies analize paremtas tyrimas buvo netikslus. Tuomet paskelbta, kad drobulė yra klastotė, nes išausta viduramžiais, maždaug 1260-1390 metais. Šis tyrimas iškart sukėlė daug diskusijų, be to, ant drobulės atsiradusio kūno atspaudo niekas negalėjo paaiškinti jokiomis viduramžių technologijo-

Šiandien Turino katedroje vėl bus parodyta drobulė.

Drobulės tyrinėjimas tapo vienu profesoriaus G.Fanti gyvenimo tikslų. mis, todėl mokslininkų išvados nebuvo pripažintos kaip galutinės. Tyrimai vyko toliau. Padujos universiteto mokslininkai tyrė drobulę FT-IR spektroskopijos metodu, kuris paremtas medžiagos gebėjimu sugerti infraraudonuosius spindulius. Gautas rezultatas buvo sulygintas su kitais pavyzdžiais iš įvairių laikų - nuo žilos senovės iki dabartinių dienų. Profesorius G.Fanti sako, kad drobule domisi nuo pat vaikystės. Būdamas 8 metų jis labai apgailestavo, kad negali pamatyti Turino drobu-

lės, nes ji retai būdavo eksponuojama. Tapęs mokslininku G.Fanti pats ėmė tyrinėti šį radinį. Nuo 1996 metų jis tai daro pasitelkdamas kompiuterį, studentus ir kolegas. G.Fanti labai dėkingas Padujos universitetui, kuris profesoriui ir jo komandai 2009-aisiais skyrė 54 tūkst. eurų. Nors pagrindiniai darbai buvo atliekami Padujos universiteto Aukštosios įtampos laboratorijoje, naudojantis pačia moderniausia įranga, prie tyrimo prisidėjo ir mokslininkai iš Bolonijos, Modenos, Udinės, Parmos ir Londono universitetų.

Bendromis pastangomis pavyko įrodyti, kad tai I amžiaus drobulė, tikrai atkeliavusi iš Artimųjų Rytų, nes joje rasta kalkakmenio ir molžemio mineralų, kurių ir dabar yra Palestinos dulkėse, liekanų. Vadinasi, tai gali būti ir autentiškos Jėzaus Kristaus įkapės. Tačiau kaip ant drobulės atsirado žmogaus atvaizdas, ir toliau lieka paslaptis. Kol kas į šį klausimą negali atsakyti nei fizikai, nei chemikai, nei biofizikai. G.Fanti ir toliau žada tyrinėti drobulę, nes šį darbą laiko vienu pagrindinių savo gyvenimo tikslų. Pristatydamas visuomenei knygą “Drobulės paslaptis” profesorius kalbėjo: “Kristus kentėjo už mane ir už visą žmo-

niją. Bet yra ir kai kas svarbesnio. Po daugybės tyrinėjimo ir apmąstymo metų matydamas ant drobulės kūno atspaudą suvokiu jį kaip Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Šis vaizdas įtikina mane, kad egzistuoja gyvenimas ir po dabartinio. Tai priežastis, kodėl peržiūrėjau savo gyvenimo tikslus.” Artėjančių Velykų proga Turino katedroje vėl bus galima išvysti garsiąją drobulę. Šiandien ji vėl taps prieinama žmonėms, tiesa, tik nedaugeliui, nes bus eksponuojama vos pusantros valandos. Per tą laiką ją pamatys apie 300 ligonių ir neįgaliųjų. Garsiąją drobulę savo akimis galės išvysti ir 30 jaunimo atstovų.

KNA, Shroud.com, LŽ


2013 03 30 Lietuvos žinios

Pasaulis

7

Savaitės fotokaleidoskopas

SNIEGAS. Į Lenkiją paprotys prieš Velykas prie namų papuošti margučiais medį atėjo iš Vokietijos. Tačiau lenkai neprisimena, kad kiaušiniais nukabinėti medžiai atrodytų tarsi išaugę iš sniego. Dėl neįprastai šalto pavasario kaimo vietovėse lenkai prie savo namų ėmė lipdyti kiaušinius iš sniego ir purkšti juos įvairiaspalviais dažais, o vietoj sniego senių pridygo sniego zuikių. Tokios neįprastos Velykos ilgai išliks lenkų atmintyje.

NUSIŽEMINIMAS. Prieš Velykas popiežius Pranciškus dar kartą nustebino tikinčiuosius. Prieš šią krikščionišką šventę įprastą kojų plovimo ritualą jis nutarė perkelti iš Vatikano į šalia Romos esančią nepilnamečių koloniją. Didžiojo ketvirtadienio pavakarę į ją atvykęs Pranciškus numazgojo ir pabučiavo kojas 12 jaunų nusikaltėlių, tarp kurių buvo dvi merginos. Popiežius tikisi, kad šis jo poelgis bent kelis iš jų sugrąžins į doros kelią.

ZUIKIAI. Kiekvienoje šalyje savi Velykų papročiai. Pavyzdžiui, Čekijoje Velykų zuikiams (paprastai jų vaidmenį atlieka triušiai) tenka šokinėti per kliūtis. Prahos senamiestyje tradiciškai prieš šią šventę prasideda Velykų mugė, kurios būtina dalis - ilgaausių šokinėjimas. Šia pramoga labiausiai džiaugiasi vaikai.

SUSIRGO. Nors kovo pradžioje buvusiam Pietų Afrikos Respublikos NORI KARIAUTI. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas su savo generolais kuria planus, kaip smogti raketomis Vašingtonui, taip pat amerikiečių bazėms San Diege ir Perl Harbore, nebus pamiršta ir Teksaso valstija. Pietų Korėja neatmeta galimybės, kad tokie užmojai skelbiami propagandos tikslais ir neturi nieko bendra su realiais Pchenjano planais. Tiesiog Pchenjanas gali taip reaguoti į radarais neužfiksuojamų dviejų amerikiečių lėktuvų pasirodymą Pietų Korėjoje. Šie bombonešiai atskrido dalyvauti bendrose JAV ir Pietų Korėjos karinėse pratybose.

(PAR) prezidentui Nelsonui Mandelai buvo patikrinta sveikata, jam netikėtai įsimetė plaučių infekcija. 94 metų Nobelio premijos laureatas šiuo metu gydomas Johanesburgo ligoninėje. Nors apie ligonio būklę nepranešama, žmonės prašomi už jį melstis. Ši infekcija jam pavojinga, nes pernai N.Mandela sirgo tuberkulioze, o plaučių ligos jį kamuoja nuo 2011-ųjų. 27 metus kalėjime praleidęs N.Mandela tapo pirmuoju juodaodžiu PAR prezidentu. Jis iki šiol laikomas demokratijos šioje šalyje garantu ir yra labai populiarus. / AFP/Reuters/Scanpix nuotraukos


8

2013 03 30 Lietuvos žinios

Verslas

Konkurencija ragina miestus išsiskleisti VIDA BORTELIENĖ

Urbanistikoje ryškėja dvi priešingos tendencijos: planuoti ateitį skrupulingai skaičiuojant ekonomines galimybes arba svajoti drąsiai tikintis, kad bent dalis vizijų virs tikrove. Klaipėdos savivaldybė kadaise buvo pirmoji šalyje, parengusi strateginį veiklos planą. Trečiasis, 2014-2020 metų laikotarpiui rengiamas, orientyras nukreiptas į daugiafunkcę uostamiesčio paskirtį. Esą kad ir kaip klaipėdiečiai norėtų turistinės rekreacinės pakraipos, kokią pasirinkę Druskininkai, pramoninis paveldas lėmė, kad miesto ašis uostas bei gamyba. Arnis Kakulis, visame pasaulyje dirbančios infrastruktūros planavimo kompanijos AECOM atstovas Europoje, aptarti strateginio plano susirinkusiems klaipėdiečiams aiškino, kad globalizacija ir miestų konkurencija yra ekonomikos varomoji jėga. Miestų klestėjimo pagrindas yra tarpusavio ryšiai, kuriuos nuo pat viduramžių lemia transporto infrastruktūra.

Prekyba debesyse Pasak urbanistikos eksperto, 2010 metais pasaulyje gyveno 6,9 mlrd. žmonių, o 2020 metais, numatoma, planetoje bus 7,9 mlrd., 2030 metais - 8,2 mlrd. gyventojų. “Žmonių daugėja dviženkliais skaičiais. Dauguma jų gyvena miestuose, Azijoje ir Ramiojo vandenyno šalyse. Įdomiausias dalykas, kad sparčiausiai plečiasi vidurinės klasės sluoksnis. 2030 metais tokių žmonių Azijoje bus 60 proc., o Europoje - 15 procentų. Europa turės imtis atsakomųjų priemonių. Miestai - tai prekyba, čia svarbiausios - transporto technologijos”, - aiškino A.Kakulis. Kaip pažymėjo Baltijos šalių projekto “Rail Baltica” konsultantas, Klaipėda iki šiol buvo klasikinis miestų raidos pavyzdys, todėl planuodama ateitį turėtų nuo kitų miestų neatsilikti. Būtina plėtoti visas esamas transporto

Valstybė iki 2020 metų nenumato pradėti statyti antro jūrų komplekso, todėl senasis Klaipėdos uostas bus plėtojamas išnaudojant esamą teritoriją. jungtis, ypač Palangos oro uostą. XVII amžiuje miestų patrauklumą lėmė uostai, XVIII amžiuje - kanalų plėtra, leidžianti uostams steigtis nuo jūros nutolusiose teritorijose. Vėliau prasidėjo geležinkelio era, o praėjusiame amžiuje atėjo sausumos greitkelių laikai, aviacija ir internetas. Dabartinis amžius paskelbė varžybas sparčios prekybos, kuri plečia aviacijos pramonę. Nors tankiausias linijų tinklas šiuo metu gaubia Europą ir Ameriką, greitu laiku situacija keisis, nes Kinija per artimiausius 10 metų numato pastatyti 100 oro uostų tokiuose mažuose miestuose kaip Klaipėda. “Kinai supranta, kad viena oro linija sukuria 3000 darbo vietų, o 40 proc. pasaulio prekybos vyksta naudojant oro uostus, nors pagal svorį ta apyvarta sudaro tik 2 proc. visų krovinių”, kalbėjo A.Kakulis. Jis pateikė išmanio-

jo telefono gamybos grandinės pavyzdį, kai keliose šalyse pagamintos schemos ir detalės oru gabenamos į surinkimo vietą.

Miestai turi skleistis Prekių transportavimo progresas skatina miestus kuo geriau panaudoti teritorijas aplink oro uostus, greta jų kelti gamybą. Urbanistikoje net gimė nauja sąvoka “aerokropolis”. Tokių teritorijų, A.Kakulio teigimu, daugėja ne tik Indijoje, Kinijoje ir Pietų Korėjoje, Australijoje, bet ir Europoje. Prie Miuncheno oro uosto sukurtas poilsio centras, Madride, kur oro uostas nutolęs nuo miesto, steigiamas didžiulis logistikos centras, statomas gyvenamųjų namų ir pramogų kompleksas. Tie miestai, kurie nespės išsiskleisti, konkurencinę kovą pralaimės. Visas pasaulis esą skiria dėmesio ne žmonių, o krovinių transportui. Klaipėdos strategai apie miesto jungtis su pasauliu kalba su nuoskauda dėl ribotų savivaldybės galių. Panaikinus apskritis esą trūksta kelių savivaldybių

Urbanistikos ekspertas A.Kakulis ragina ateitį planuoti drąsiau, žvelgiant į prekybos tendencijas. / Vidos Bortelienės nuotraukos teritorijas aprėpiančių projektų koordinavimo grandies. Palangos oro uosto linijų perspektyva palikta spręsti savivaldybių susitarimams. Pasak uostamiesčio savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės, svajoti galima daug, bet planuoti reikia taip, kad paskui savęs neplaktume, jog ko nors nepadarėme. Iš ankstesnio plano sprendinių įgyvendinti 89 proc., o tai - neblogas rezultatas. Viskas turi būti pagrįsta ekonomika. Rengiant naują strateginį planą sulaukta daug

gyventojų ir verslo pasiūlymų, tarp kurių - iniciatyva grąžinti miestui žmones. Šiuo metu uostamiestyje belikę 158 tūkst. gyventojų, nes pastarąjį dešimtmetį tūkstančiai klaipėdiečių persikėlė gyventi į naujus kvartalus užmiestyje. Išeitis esą galėtų būti valstybės sprendimas išplėsti Klaipėdos administracines ribas. Kita alternatyva - nedidinti teritorijos, bet glaudžiai bendradarbiauti su rajono savivaldybe sprendžiant infrastruktūros plėtros ir kitus klausimus.

žinskas. Anksčiau skelbta, kad pernai į nekilnojamojo turto, žemės sklypų įsigijimą Lietuvoje “Lidl” investavo 3,6 mln. litų. “Lidl” Lietuvoje žadėjo iki 700 mln. litų investicijų.

“ORLEN” PLANUOJA DIVIDENDUS

Trumpai “LIDL” KILS KAUNE Vokietijos mažmeninės prekybos tinklo “Lidl” parduotuvė turėtų iškilti Kaune, Aleksote. Tikėtina, kad tai bus pirmas Vokietijos tinklo prekybos centras Lietuvoje. Bendrovės atstovas Mantas Burokas teigė kol kas negalintis pasakyti, kada prasidės statyba. Anot M.Buroko, šiuo metu vyksta projektavimo darbai. Kauno savivaldybės tinklalapyje skelbiama, kad statyba turėtų prasidėti 2015-2016 metais. Pasak jos pranešimo, jau parengtas prekybos paskirties pastato Europos prospekte statybos techninis projektas. “Lidl” yra įsigijęs sklypą ir Alytuje bei gavęs statybos leidimą. Pasak Alytaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto Mindaugo Matažinsko, konkretaus statybų laiko tinklas dar nėra numatęs. “Jie yra įsigiję sklypą su parengtu detaliuoju planu, išsiėmę statybos leidimą. (...) Statybos dar nepradėtos - kai išsiėmė leidimą, jie sakė, kad statys 2013-2014 metais, bet konkrečios datos nenustatė”, - sakė M.Mata-

SKELBIA KROVOS REKORDĄ Dar nesibaigus kovo mėnesiui Klaipėdos jūrų uostas perkrovė rekordinį kiekį krovinių. Kaip nurodoma uosto direkcijos pranešime, per 28 kovo dienas Klaipėdos uoste, preliminariais duomenimis, perkrauta 3,35 mln. tonų krovinių. “Dar nepasibaigus kovui, tai jau yra didžiausia mėnesio krovinių apyvarta per visą uosto istoriją. Šiuo metu dienos krovos vidurkis siekia 120 tūkst. tonų. Jeigu tempas nesulėtės, krova 2013 metų kovo mėnesį sieks apie 3,7 mln. tonų”, - rašoma uosto direkcijos pranešime. Iki šiol Klaipėdos uosto istorijoje rekordinė krova užfiksuota 2011 metų spalį, kai buvo perkrauta 3,3 mln. tonų krovinių.

Didžiausias Lenkijos naftos koncernas “Orlen”, kuris valdo įmonę Lietuvoje, šiemet planuoja mokėti dividendus. Koncerno valdyba akcininkams siūlo patvirtinti 1,5 zloto (1,245 lito) dividendus vienai akcijai. Jeigu akcininkai pritars siūlymui, tai bus pirmieji koncerno dividendai nuo 2008 metų. “Mūsų strategija yra laipsniškai didinti dividendus, kad jie pasiektų 5 proc. vidutinės įmonės metų kapitalizacijos”, - portalui ekonomia24.pl sakė “Orlen” prezidentas Jacekas Krawiecas. Pasak jo, atsižvelgiant į vis dar nestabilią padėtį verslo aplinkoje, 1,5 zloto dividendai akcijai suteiks 3,8 proc. grąžą nuo “Orlen” akcijų kainos 2012 metais. “Orlen” ketina išmokėti iš viso 641,6 mln. zlotų (532,5 mln.litų) dividendų - 30,2 proc. pernai gauto grynojo pelno, kuris siekė 2,1 mlrd. zlotų (1,743 mlrd. litų). Lenkijos koncernas valdo 100 proc. įmonės “Orlen Lietuva” akcijų. LŽ, BNS


2013 03 30 Lietuvos žinios

Verslas

9

Lietuvių šiaudais kūrena skandinavai KAZIMIERAS ŠLIUŽAS

Lietuvoje jau beveik dešimtmetį gaminamos pigesnės už gamtines dujas šiaudų granulės šildo ne mūsų, o Skandinavijos valstybių, Lenkijos, Vokietijos gyventojų namus. Nuo 2005 metų, kai atsirado galimybių naudotis Europos Sąjungos paramos lėšomis, mūsų krašte jau išdygo apie 80 šiaudų granulių gamyklų. Šią vasarą Marijampolės, Molėtų, Šakių ir Šiaulių rajonuose šią grupę papildys dar šešios, o bendros gamybos apimtis gali patrigubėti nuo dabartinių maždaug 20 tūkst. tonų per metus iki 62 tūkst. tonų. Nepaisant to, didžiausiu gamintoju liks Vilkaviškio agrocentro patalpose praėjusių metų vasarą įsikūręs UAB “Biošiluma” šiaudų granulių gamybos cechas. Jame per metus gali būti perdirbta iki 12 tūkst. tonų šiaudų.

Švaru ir pigu Kaip LŽ pasakojo Biomasės gamintojų ir vartotojų asociacijos prezidentas Andrius Blaževičius, šiaudų granulės plačiai naudojamos Lenkijoje, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse. Jos vienos arba sumaišytos su akmens katilinėse naudojamos kaip ekologiškai švarus kuras. Nors granulės degdamos išskiria anglies dioksidą, bet javai, iš kurių jos gaminamos, augdami CO2 paverčia deguonimi. Energetikai skaičiuoja, kad šiaudų granulės kaloringumu nusileidžia akmens anglims, gamtinėms dujoms, medienos granulėms, bet yra kaitresnės už plačiausiai Lietuvoje naudojamą biokurą medienos skiedras. Panašiai išsidėlioja ir minėtų kuro rūšių kainos. Bet iš tikrųjų, anot A.Blaževičiaus, naudoti šiaudų granules yra pigiau už skiedras ar malkas, jei skaičiuosime ir tai, kiek kainuoja kiekvienos rūšies kurą atgabenti bei sandėliuoti. Mat viena tona suspaustų šiaudų išsitenka 5-9 ritiniuose, medienos skiedroms reikia maždaug 4 kubinių metrų, o tonai šiaudų granulių užtenka įprasto maišo bulvėms laikyti.

Viskas išvežama Tačiau beveik visos Lietuvoje pagamintos šiaudų granulės eksportuojamos, nes kol kas tik retas mū-

Šiaudų granulių gamybos linijoms žaliavas tiekia ūkininkai. / LŽ archyvo nuotrauka siškis individualaus namo savininkas nusiperka maišelį kitą, kad malkas turėtų kuo pakeisti. Pasak A.Blaževičiaus, pritaikyti katilus, naudojančius sausą kurą medienos drožles arba akmens anglis, kad galėtų naudoti granules, nėra nei brangu, nei sudėtinga. Tereikia įrengti kuro dozatorių, kad katilo degimo kamera būtų nuolat pamažu papildoma granulėmis, ir didesnę talpyklą pelenams, kurie yra puiki trąša sodams. Tokia katilinių įranga gaminama ir Lietuvoje. Dar reikia savivaldybių, kurioms priklauso katilinės, arba stambiųjų šilumos tiekėjų iniciatyvos. Bet jos nėra, juolab kad, anot A.Blaževičiaus, šiaudų granulių gamintojai nelinkę įsileisti tie, kurie kurui perka medieną.

“Labai laukiame, kad greičiau tokių katilinių atsirastų ir Lietuvoje. Jau girdėti pranešimų, kad 2015 metais 15 MW galingumo katilinė bus pastatyta Vilniuje, 20-30 MW katilinė planuojama Kaune. Tikimės, procesas pagaliau įsibėgės”, sako asociacijos vadovas. “Tačiau šiandien iš tikrųjų pigiau kūrenti medienos drožles, - katilinių savininkų pasirinkimo logiką pripažįsta “Biošilumos” direktorius Valdas Astromskis. - Granulių ir medienos kainų skirtumas turėtų sumažėti beveik perpus, kad šios kuro rūšys galėtų konkuruoti. Gal ateityje bus kitaip, kai daugiau katilinių pereis prie biokuro ir padidės malkinės medienos paklausa bei kaina.” Kol taip yra, beveik visos Lietu-

voje pagamintos šiaudų granulės eksportuojamos. “Į Lenkiją granules vežame kurui, o į Švediją, Daniją vežame prastesnės kokybės granules, kurios perkamos pakratui žirgynuose. Užsitikrinti ilgalaikius pirkėjus sunku, juolab kad šiaudų granulių pardavimas yra sezoniškas, o kainos labai nestabilios. Be to, vežti į Skandinaviją labai toli, apie 1500 kilometrų, tad uždarbis dar mažesnis”, - LŽ sakė V.Astromskis.

Žaliavos užteks Pasak A.Blaževičiaus, dauguma šiaudų granulių gamyklėlių susitelkusios regionuose, kuriuose daugiausia auginama grūdinių kultūrų, - Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės apskrityse, apie Šakius. Pasak jo, ekonomiška žaliavos

LITO IR UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIS 1 euras

3,4528

1 JAV doleris

2,6984

1 Australijos doleris

2,8152

-0,1634%

10 000 Baltarusijos rublių

3,1160

+0,0834%

+0,1964%

1 Kanados doleris

2,6536

+0,1922%

1 Šveicarijos frankas

2,8320

+0,0282%

10 Kinijos ženminbi juanių 4,3425

+0,1773%

10 Čekijos kronų

1,3407

-0,1641%

10 Danijos kronų

4,6317

-0,0216%

1 DB svaras sterlingų

4,0906

+0,2762%

100 Vengrijos forintų

1,1362

+0,2200%

100 Islandijos kronų

2,1781

+0,7575%

100 Japonijos jenų

2,8641

+0,7123%

100 Kazachstano tengių

1,7892

+0,2571%

1 Latvijos latas

4,9224

+0,0163%

10 Moldovos lėjų

2,1761

+0,2757%

10 Norvegijos kronų

4,6116

-0,0911%

10 Lenkijos zlotų

8,2451

-0,0898%

100 Rusijos rublių

8,6984

-0,1724%

10 Švedijos kronų

4,1392

-0,0942%

1 Turkijos naujoji lira

1,4863

+0,2759%

10 Ukrainos grivinų

3,3124

+0,1509%

2013 03 30, LB

www.komanda.lt Vilnius ·iauliai Utena Lazdijai Roki‰kis Jonava Vabalninkas Marijampolò Palanga Alytus Trakai Kòdainiai ·venãionys Kaunas ·ilutò Pabradò PanevòÏys Vilkavi‰kis Varòna Raseiniai Daugai Klaipòda Merkinò Skuodas Druskininkai Kybartai Zarasai R-10004

granulėms gaminti dairytis iki 100 kilometrų spinduliu. Tačiau “Biošilumos” vadovo nuomone, tokia aprėptis yra pernelyg optimistiška, iš tikrųjų šis verslas gerokai lokalesnis. “Šiaudai - palyginti lengvas krovinys, tenka vežti daug oro, tai 23 kartus padidina transportavimo sąnaudas. Jeigu dar priskaičiuosime, kiek už šiaudus prašo sumokėti ūkininkai, žaliavos reikėtų stengtis užsitikrinti ne toliau kaip už 30-40 kilometrų nuo gamyklos”, - patirtimi dalijosi “Biošilumos” vadovas. Bet, jo nuomone, regionuose, kuriuose žada įsikurti naujieji gamintojai, žaliavos jų planuojamiems pajėgumams turėtų užtekti, juolab “kažin ar kas imsis gamyklėlę statyti tame pačiame kaime, kuriame ši produkcija jau gaminama”.


10

2013 03 30 Lietuvos žinios

Sveikata

Vabzdžių nuodai saugo nuo alerginėsreakcijos AISTĖ MASIONYTĖ

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL SK) jau taikomas naujas gydymo būdas, padedantis išvengti sunkios alerginės reakcijos dėl bičių, širšių ar vapsvų įgėlimo. Tai - specifinė imunoterapija vabzdžių nuodais. Kai kuriems žmonėms susidūrimas su bitėmis, širšėmis, vapsvomis gali būti mirtinai pavojingas. Lig šiol įgėlimui alergiški asmenys turėjo vienintelį būdą apsisaugoti nuo gresiančių nemalonumų - nuolat nešiotis adrenalino ampulę. Dabar jie gali naudotis nauju, patikimu apsaugos būdu, kurį suteikia specifinė imunoterapija vabzdžių nuodais. Šis gydymas prieš keletą mėnesių pradėtas taikyti VUL SK Pulmonologijos ir alergologijos centre. “Tokia terapija rekomenduotina tiems asmenims, kuriems dėl vabzdžių įgėlimo atsiranda gyvybei grėsminga alerginė reakcija. Ji išplinta visame kūne: žmogų išberia, atsiranda tinimas, dusulys, bendras silpnumas, gresia sąmonės netekimas”, - pasakojo Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja alergologė Laura Malinauskienė. Specifinė imunoterapija - tai metodas, kai gydoma vis didinamomis alergenų dozėmis, kol imuninė sistema pripranta prie šių dirgiklių ir į juos nebereaguoja. Tokiai terapijai gali būti naudojamos žiedadulkės, dulkių erkės, gyvūnų alergenai. Bet ji efektyviausia, kai gydymui taikomi plėviasparnių vabzdžių - bičių, širšių, vapsvų - nuodai. Tokios imunoterapijos efektyvumas siekia daugiau nei 90 procentų.

Greičiau ir lėčiau Specifinė imunoterapija vabzdžių nuodais anksčiau šiek tiek taikyta Vilniaus Antakalnio ligoninėje, tačiau tai buvo pavieniai atvejai. Dabar šis gydymas prieinamas visiems pacientams. Norint jį gauti, pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris duos siuntimą pas alergologus ir klinikinius imunologus.

Pasak L.Malinauskienės, specifinės imunoterapijos bičių nuodais efektyvumas viršija 90 procentų.

Bičių nuodams gali būti alergiški ne tik asmenys, sergantys įvairiomis alerginėmis ligomis, bet ir tie, kurie anksčiau neturėjo jokių alergijos požymių. / LŽ archyvo nuotraukos

Suleisti nuodai nežaloja organizmo, mat toksiniam poveikiui reikia itin didelio jų kiekio. Santariškių klinikose taikoma ir pagreitinta terapija, kai nuodų dozė, apsauganti nuo pavojingos alerginės reakcijos, pasiekiama per keletą dienų ar net valandų. Toks būdas labai patogus pacientams. Žinoma, galima gydyti ir iš lėto. Šiuo atveju apsauginė dozė pasiekiama nuodus leidžiant kartą per savaitę 2-3 mėnesius. Gydant pastaruoju būdu, beveik

nepasitaiko šalutinės reakcijos. Nebent dūrio vietoje gali atsirasti paraudimas ar patinimas. Taikant greitesnę imunoterapiją, šalutinės reakcijos tikimybė didesnė. Ji gali būti panaši į pojūčius, atsirandančius iš tikrųjų įgėlus bitei, tačiau simptomai trumpalaikiai, o gydoma ligoninėje. Suleisti nuodai nežaloja organizmo, mat toksiniam poveikiui reikia itin didelio jų kiekio. Ki-

tams nuo terapijos pradžios žmogus guldomas į ligoninės reanimaciją. Ten atgabenta bitė ar vapsva priverčiama įgelti žmogui. Tada stebima, kokia bus reakcija. Pacientas savo akimis įsitikina, kad vabzdžiui įgėlus jam nieko neatsitinka. Vadinasi, terapija iš tiesų veikia. Žinoma, jei žmogui vis tiek neramu, jis gali nešiotis ir adrenalino ampulę. Beje, Lietuvoje jau atsirado autoinjektoriai, kuriais daug patogiau susišvirkšti reikiamą dozę adrenalino.

ta vertus, bičių nuodais ligos kartais net gydomos.

Trunka ne vienus metus Pasiekus apsauginę dozę, gydymas tęsiamas ir toliau, bet injekcijos reikia tik kartą per mėnesį. Tai daroma tam, kad imuninė sistema prisimintų, jog nereikia reaguoti į nuodus. Šitoks gydymas trunka dar 3-5 metus. L.Malinauskienės teigimu, visiems gydytiems pacientams specifinės imunoterapijos poveikis buvo tikrai veiksmingas. Tai įrodo štai toks eksperimentas: praėjus keleriems me-

Velykų stalą puoškime daržovėmis RŪTA RUDAKYTĖ

Šv. Velykos - gamtos nubudimo šventė. Todėl šventinį stalą dera puošti ne tik margučiais, bet ir įvairiaspalvėmis daržovėmis. Jos padės pavasarį pasitikti sveikiems. “Pavasarį, kai daugelis žmonių po žiemos jaučiasi nusilpę, labai svarbu mitybą paįvairinti sveikatai naudingais produktais - daržovėmis”, - teigia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) specialistai. Šviežios, šaldytos, raugintos ar konservuotos daržovės ne tik puikiai derės prie mėsos patiekalų, bet ir papildys mitybą vitaminu C, kuris labai svarbus imuninei sistemai stiprinti, taip pat vitaminu A, kaliu bei kitomis naudingomis medžiagomis. Pietų stalui vietoj mišrainių su majonezu labai tiks šviežių daržovių salotos. Stenkitės jas pagardinti kopūstu, morkomis, ridikėliais ar ant palangės užaugintomis petražolėmis, svogūnų laiškais. Pastaruosiuose gausu vitamino A ir folio rūgšties.

Pravers ir rūsyje nuo rudens užsilikusios daržovės. Net jei morkos, burokėliai ar bulvės jau šiek tiek pavyto, jos vis tiek puikiai tiks troškiniams ar garnyrams gaminti. Prieš gamindami bulvių patiekalus atkreipkite dėmesį, kad bulvės nebūtų pažaliavusios, nes tokios valgyti netinkamos. Jei bulvė sudygo, pašalinkite ūglį ir šiek tiek nupjaukite toje vietoje. “Valgydami daržoves ne tik gausite naudingų vitaminų ir mineralinių medžiagų, bet ir praturtinsite mitybą skaidulinėmis medžiagomis, kurios pagerins virškinimą. Tai labai naudinga žinant, kad dauguma per šventes vis dėlto persivalgo”, - primena NMVRVI specialistai ir pabrėžia, kad mūsų mitybos pagrindą turi sudaryti grūdiniai patiekalai, daržovės bei vaisiai. Švenčių patiekalams patariama rinktis žuvis ar liesą mėsą, vengti riebių, daug cukraus bei druskos turinčių patiekalų. “Šv. Velykos - tinkama proga pradėti sveikai maitintis ir pasitikti pavasarį žvalesniems, sustiprėjusiems”, - ragina NMVRVI specialistai.

Vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis daržovėse Vit. E mg

Vit. A µg

Vit. B6 mg Folio r. µg Kalis mg Kalcis mg Skaidulinės medžiagos g

4,9

0,54

1656

0,23

14

251

49

32,9

0,52

24

0,18

25

271

53

2

15

0,06

3

0,2

35

452

11

1,6

Burokėliai

11,4

0,03

2

0,05

13

197

30

2,5

Agurkai

5,9

0,15

18

0,04

14

184

21

0,7

Pomidorai

22,4

0,6

107

0,13

31

260

11

1,6

Produktas

Vit. C mg

Morkos Kopūstai Bulvės

3

Ridikėliai

22,6

0,1

4,0

0,06

27

276

47

1,6

Svogūnų laiškai

37,2

1,6

420

0,22

64

233

89

2,1

Petražolės

171,3

3,73

902

0,2

180

868

203

5,6

Informacija apie produktų sudėtį parengta pagal Respublikinio mitybos centro metodinius nurodymus “Maisto produktų sudėtis”


V-2


12

2013 03 30 Lietuvos žinios

Sveikata

Sveikatos gūsis iš balkono AISTĖ MASIONYTĖ

Balkonuose įkurdinti augalai naudingi ne tik grožiui, bet ir sveikatai. Taip teigia Klaipėdos universiteto profesorius, pastatų apželdinimo technologijų žinovas Algimantas Mečislovas Olšauskas. Profesorius primena, kad patalpose, kuriose nėra augalų, gausu dulkių, mikroorganizmų, žema santykinė oro drėgmė, beveik nėra neigiamų deguonies jonų. Visa tai kelia grėsmę žmonių sveikatai, sukelia įvairių negalavimų ar net ligų. Taigi balkonuose ir kambariuose auginami augalai gali būti labai naudingi. Iš aplinkos pasisavindami anglies dioksidą ir kitas kenksmingas medžiagas jie valo orą. Be to, gamina fitoncidų, kurie naikina mikroorganizmus. Nemažai augalų išskiria kvapių eterinių aliejų ir šitaip gerina aplinką. “Jei balkone turite augalų, butą ar kitas patalpas reikėtų vėdinti būtent per balkoną, kad iš gatvės ateinantis oras persikoštų per augalų lapiją ir į vidų patektų gerokai švaresnis, kokybiškesnis”, - patarė A.M.Olšauskas, savo bute turintis apie 50 rūšių augalų.

Lietuvoje, kitaip nei Vakarų Europos šalyse, dar retas balkonas gausiai apželdintas.

trukdo iš gatvės skverbtis kietosioms dalelėms, kurių ore ypač padaugėja pavasarį. Įkvėptos į plaučius šios dalelės juose išbūna 3-6 mėnesius ir sukelia bronchitą, kitų ligų.

Sveikiau, kai drėgna Augalai praverčia palaikant patalpų drėgmę. Tai svarbu sveikatai. Esant drėgmės stokai išsausėja gleivinė, joje lengviau įsitvirtina virusai ir bakterijos, žmonės daug dažniau suserga. “Jei kambaryje nėra augalų, santykinė oro drėgmė būna labai maža, tesiekia vos 20-25 procentus. Jei augalai dengia 25 proc. grindų ploto, drėgmė padidėja iki 35-40 procentų. Kai augalai užima 50 proc. grindų ploto, susidaro optimali, apie 50 proc., kambario drėgmė”, - pabrėžė A.M.Olšauskas. Pastatų apželdinimo specialistas priminė, kad balkone gali būti auginamos ne tik gėlės, bet ir mažaūgiai spygliuočiai. Pastaruoju metu išvesta nemažai tokių veislių. Spygliuočiai žaliuoja žiemą vasarą, taigi ištisus metus atlieka fotosintezę ir gamina ypač daug fitoncidų. Iš spygliuočių A.M.Olšauskas pirmiausia mini paprastąjį kadagį. Šis augalas itin gerai grynina orą, valo iš jo mikroorganizmus. Kitas spygliuotis - europinis kukmedis - aktyviai sugeria anglies dioksidą ir kitas kenksmingas chemines medžiagas, tokias kaip benzolas, ksilolas, toluolas, formaldehidas. Balkone puikiai pritampa ir žemoji pušis, kanadinė cūga, kalninė pušis, vakarinė tuja, baltoji eglė, balzaminis kėnis, žirniavaisis puskiparisis ir kiti žemaūgiai spygliuočiai.

A.M.Olšauskas: “Butą reikėtų vėdinti būtent per balkoną, kad iš gatvės pakliūvantis oras persikoštų per augalų lapiją.”

Taiko plačiau

dėsite stiprių krienų šaukštelį. Keletą kartų išgėrus šio mišinio sloga liausis”, - patarė A.M.Olšauskas. Balkonams labai tinka kvapusis pelėžirnis, sparnuotoji tunbergija arba gebenė lipikė, žiemą vasarą pasipuošusi lapeliais. Balkono išorinę pusę apžėlę vijokliniai augalai gali sudaryti gyvas žaliuzes, saugančias nuo saulės ir kambarių perkaitimo. Be to, ši užtvara

A.M.Olšausko teigimu, svetur daug geriau nei Lietuvoje suprantama augalų reikšmė, jie plačiau taikomi. Tarkime, Vakarų Europos šalyse apželdinta apie 75 proc. balkonų, o, sakysime, Klaipėdos mieste - vos apie 3 procentus. “JAV ir kitose Vakarų valstybėse, kai pastatomas namas ir įrengiami kambariai, juose pirmiausia pridėliojama augalų. Taip daroma, kad būtų išvalytas statybinėse medžiagose esančių chemikalų - benzolo, ksinolo, acetono, formaldehido, kitų - užterštas oras. Jis augalais valomas ir pastačius bute naujus baldus, nes šiuose taip pat yra kenksmingų cheminių medžiagų, išsiskiriančių į orą”, - sakė A.M.Olšauskas. Augalų parinkimu patalpoms domisi ir JAV kosmoso agentūra NASA - juk svarbu, kad ilgų skrydžių metu būtų kam gaminti deguonį ir organines medžiagas. Dėl to buvo išsamiai tirtos auksinio kipariso, aukštosios araukarijos, kuokštinio chlorofito savybės. Paaiškėjo, kad pastarasis iš oro išvalo net iki 99 proc. anglies dioksido ir išskiria daug deguonies, būtino kraujagyslių ir smegenų veiklai.

tino, paciento be reikalo nesiųsime konsultuotis toliau. Tačiau jei paaiškės, kad tyrimų rezultatai labai neatitinka normos, siųsime pacientą pasikonsultuoti su antro lygio specialistu. Kai pacientas prisistatys su jau atliktais tyrimais, konsultantui bus lengviau orientuotis ir priimti sprendimus”, - sakė D.Berškienė. Pašnekovė teigė, kad ši papildoma pareiga gydytojų, kurie ir taip apkrauti darbu, neapsunkins. “Jie labiau skundžiasi dėl popierizmo. Dabar teisiniai klausimai yra labai opūs, tad norint apsidrausti prireikia daugiau parašų, įvairių formų pildymo. Tada

mažiau laiko lieka pacientui ir jo problemoms. Tačiau leidimas atlikti daugiau laboratorinių tyrimų mūsų darbui yra tik pliusas”, - teigė gydytoja. D.Berškienė pasakojo, kad per besibaigiantį mėnesį jai pasitaikė keletas atvejų, kai papildomi tyrimai labai pravertė sprendžiant dėl pacientų gydymo. Lankymasis pas šeimos gydytojus šiuo metu sudaro du trečdalius visų apsilankymų pas gydytojus. Šeimos gydytojo paslaugoms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų kasmet skiriama apie 600 mln. litų.

Balkone puikiausiai galima auginti žemaūgius spygliuočius / Algimanto Mečislovo Olšausko nuotraukos Balkone puikiausiai tinka ir tokie kvapieji augalai kaip vaistinis čiobrelis ir šalavijas, kvapioji levanda ir bazilikas, pipirinė mėta, kalninis dašis, kvapioji pelargonija. Šios gėlės fitoncidai, pasak A.M.Olšausko, sugeba sunaikinti net gripo virusą. Prisilietus prie augalo ir sujudinus šakeles kvapiosios medžiagos išsiskiria daug intensyviau, kai kuriais atvejais jų pagausėja dešimt ir daugiau kartų.

Gyvosios žaliuzės Balkonai dažnai apželdinami vijokliniais augalais. A.M.Olšauskas siūlė pavasariop pasisodinti didžiąją nasturtę, užaugančią iki 3 metrų aukščio. Šis augalas išskiria nemažai fitoncidinių medžiagų. “Jei užklumpa sloga, paimkite keletą didžiosios nasturtės lapų, keletą pipirinės mėtos lapelių ir užpilkite karštu vandeniu. Dar geriau, jei pri-

Šeimos gydytojai skiria daugiau tyrimų AISTĖ MASIONYTĖ

Nuo šių metų kovo šeimos gydytojai gali skirti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų. Tai naudinga ir jiems, ir pacientams. Šeimos gydytojų kompetencijai nuo šiol priskirti kepenų fermentų, bilirubino, skydliaukės hormonų, prostatos specifinio antigeno (pacientams po radikalaus prostatos gydymo), mikroalbumino šlapime ir geležies kraujyje nustatymo tyrimai. Jie reikalingi išsiaiškinti situacijai

dėl įvairių ligų: skydliaukės ar kepenų patologijos, mažakraujystės, virškinimo trakto negalavimų, cukrinio diabeto, prostatos vėžio. Šiemet sumokėti už minėtus tyrimus skirta 8 mln. litų. Iki šiol šeimos gydytojai galėjo skirti ir vertinti tik bazinius kraujo, šlapimo ir kardiogramos tyrimus. Šeimos gydytoja Daiva Berškienė įsitikinusi, kad naujovės pasitarnaus ir gydytojams, ir pacientams. “Anksčiau pirmiausia turėdavome išrašyti siuntimą pasikonsultuoti su specialistu. Pacientui reikėdavo laukti. Tik konsultuojantis specialistas spręsdavo, ar reikia skirti tyrimus, ar

ne. Dabar, kai tyrimus drąsiai galime skirti patys, sprendimus dėl gydymo galime priimti greičiau”, - sakė D.Berškienė. Jos teigimu, šeimos gydytojų kompetencijos visiškai pakanka jiems naujai priskirtai užduočiai atlikti. Be to, naujovė taupo pacientų pinigus. Anksčiau būdavo atvejų, kai pacientai nenorėdavo laukti eilėje pas specialistą, tad kreipdavosi dėl mokamų paslaugų, o tai patuštindavo pinigines. Dėl naujovės sutaupys ir valstybė, nes reikės mažiau lėšų antro lygio specialistų konsultacijoms apmokėti. “Laiku atlikus tyrimus ir įsitikinus, kad ligos diagnozė nepasitvir-


2013 03 30 Lietuvos žinios

LŽ gidas

P.Korsakas sugautas žuvis paleidžia JAUNIUS ČIULADA

TV6 neplatina jokių pranešimų žiniasklaidai apie žvejams skirtą laidą “Vienam gale kablys”, tačiau projekto vedėją Paulių Korsaką žino visi besidomintieji žūkle. Užkietėjęs žvejys pasakoja apie meškerės magiją, meditaciją žvejojant ir komercinę televiziją. - “Vienam gale kablys” rodomas septyniolika metų. Tai - viena seniausių laidų TV eteryje. Tau nenusibodo šitiek sezonų daryti tą patį? - Negali nusibosti, nes nėra vienodų laidų - keičiasi metų laikai, žvejybos vietos ir žuvų rūšys, o žūklės įrangos gamintojai kasmet prigamina tiek naujienų, kad sunku spėti viską išbandyti. Nesijaučiu įklimpęs į rutiną, nes per kiekvieną filmavimą skiriasi oras ir kitaip kyla saulė. Gali būti, kad “Vienam gale kablys” bus rodomas dar septyniolika metų. Domiuosi užsienyje filmuojamomis žvejybos laidomis. Septyniasdešimt trejų metų seneliokas, kurio laidos pavadinimo neprisimenu, sako: “Sveiki. Vedu laidą jau penkiasdešimt metų. Šiandien žvejosime.” Jeigu bus sveikatos, ir senatvėje tebevesiu laidą. Pažiūriu į savo tėtį Romualdą, nors jam septyniasdešimt, kaip išprotėjęs su grąžtu laksto ant ledo, gręžioja skyles ir vieną po kito lupa ešerius. - Tėtis ir išmokė tave žvejoti? - Žinoma. Atsimenu, kai gyvenome Kaune ir dar neturėjome automobilio, tėvas imdavo didžiulę kuprinę, meškeres ir autobusu varydavome į žvejybos vietą. - Pirmą kartą meškerę į rankas paėmei prieš trisdešimt aštuonerius metus, kai tau buvo ketveri. - Tėvas pastatė prie upės ir tarė: “Žuvauk.” Žiūrėjau į plūdę ir ji mane užkerėjo. Žvejyba yra magnetas - pabandžiau ir negaliu sustoti. Tai - pomėgis, darbas ir liga. Daugelis sako, kad labai smagu, kai hobis sutampa su darbu. Man pavyko tai suderinti. Aišku, būna, kai nesinori žvejoti, nes nuotaika labai bloga arba prieš tai buvo ilgas vakaras. (Juokiasi.) Tokiais atvejais išlaukiu vieną dieną, nes galiu planuoti laiką: nedirbu darbo, kurį privalu padaryti, tarkim, studijoje susirinko krūva svečių, operatorių ir apšvietimo žmonių. Nufilmuoti galiu anksčiau, galiu vėliau - nereikia verstis per galvą. - Nepatiri streso? - Ne. Žvejyba priverčia atsipalaiduoti. Žvejoji, aplink - gamta, vanduo... Ramybė ir harmonija. Medituoji - galva visiškai laisva nuo minčių. Žvejoti su manimi atvažiuoja daug žmonių. Būna, kad verslininkas sako: “Nuvažiuosiu žvejoti, užmesiu meškerę ir pamąstysiu apie darbą.” Atvažiuoja į žvejybą, sėdi. Klausiu: “Mąstai apie darbą?” Sako: “Nifiga.” Galvoje tuščia tuščia...” (Juokiasi.)

•22 p.

Nukelta į

“Žvejyba priverčia atsipalaiduoti. Žvejoji, aplink - gamta, vanduo... Ramybė ir harmonija”, - sako garsiausias šalies žvejys P.Korsakas. Asmeninio archyvo nuotrauka

13


14

LŽ gidas

2013 03 30 Lietuvos žinios

ŠEŠTADIENIS 30 D.

Transporteris 3 21.00, BTV

Kodas: L.O.B.I.A.I 21.00, TV3

Ieškomas 22.00, LNK

Veiksmo filmas. Prancūzija, Didžioji Britanija, 2008 m. Rež. Olivieris Megatonas. Vaidina: Jasonas Stathamas, Robertas Knepperis, Alexas Koboldas. (N-14) Frenkui patikėtas siuntinys - jaunutė mergina Valentina. Ji - Ukrainos aplinkosaugos ministerijos vadovo dukra. Mergina buvo pagrobta; Frenko užduotis - nugabenti ją į paskirtąjį punktą. Valentinos tėvas visomis jėgomis stengiasi susigrąžinti dukterį, todėl kietuolį transporterį visą kelią persekioja tėtuko siųsti smogikai.

Nuotykių filmas. JAV, 2004 m. Rež. Jonas Turteltaubas. Vaidina: Nicolasas Cage’as, Diane Kruger, Justinas Bartha. Archeologas ir lobių ieškotojas Benas Franklinas Geitsas mėgina surasti legendinį Tamplierių ordino riterių lobį. Šis tapo Geitsų šeimos prakeiksmu - XVIII a. pabaigoje netikėtai rastų ir vėl dingusių brangenybių nesėkmingai ieškojo ir herojaus tėvas, ir senelis. B.F.Geitsas pradeda žūtbūtines lobio paieškas.

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija, 2008 m. Rež. Timuras Bekmambetovas. Vaidina: Angelina Jolie, Morganas Freemanas, Jamesas McAvoy. (N-14) Jau 1000 metų egzistuoja Brolija - slapta profesionalių žudikų organizacija. Jos narė pseudonimu Lapė į robinhudų klaną įtraukia Veslį Gibsoną - vaikiną, kuris gyvenime yra tikrų tikriausias Minedas. Prasideda neįtikėtini dalykai. Filmas kupinas nesąmonių - pvz., V.Gibsonas pistoletu šauna į muses ir kulkomis nurauna joms sparnelius.

LRT televizija 6.00 “Šventadienio mintys” (k.) 6.30 “Stilius. Namai” (k.) 7.15 “Nacionalinė paieškų tarnyba” (k.) 8.30 “Gimtoji žemė” 9.00 “Aivenhas” 9.25 “Džeronimas” 9.50 “Aviukas Šonas” 10.00 “Ryto suktinis” 11.00 “Durys atsidaro” 11.30 “Septynios Kauno dienos” 12.00 “Ekologiškiausi pasaulio namai” 12.30 Dok. f. “Išgelbėti “Titaniką” 13.30 Pasaulio panorama 13.55 Futbolas. SMS Credit.lt A lyga. Gargždų “Banga” Panevėžio “Ekranas”. Tiesioginė transliacija iš Gargždų 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą) 16.10 Sveikinimų koncertas 18.30 “Frosto prisilietimas” N-7 20.25 Loterija “Perlas” 21.00 “Velyknakčio liturgija”. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos 23.30 Koncertas “Teisingos dainos”

LNK 6.25 Dienos programa 6.30 “Sedrikas” 6.55 “Beprotiški mažųjų nuotykiai” 7.20 “Antinas Gudruolis” 7.45 “Žvėrelių būrys” 8.10 “Ogis ir tarakonai” 8.35 “Įspūdingasis Žmogus-voras” 9.00 “Atgal į vaikystės miestą” 10.00 Nuotykių f. “Šuo futbolininkas. Europos taurė” 11.45 Komedija “Nenaudėlė beždžionėlė” 13.40 Veiksmo komedija “Mirtinas ginklas 3” N-7 15.55 “Apgavystės” N-7 17.00 Komedija “Kvaišos detektyvai” N-7 18.45 Žinios 19.00 “Žvaigždžių duetai”. 22.00 Veiksmo f. “Ieškomas” N-14 0.15 Romantinė komedija “Aš tave irgi myliu” N-14

TV3 6.45 “Teleparduotuvė” 7.00 “Bakuganas” 7.30 “Ant bangos” 8.00 “Hantikas. Sekliai ir paslaptys” 8.30 “Simpsonai” 9.00 “Mūsų gyvūnai” 9.30 “Mamyčių klubas” 10.00 “Svajonių sodai” 11.00 Komedija “Kadetė Kelė” 13.10 Romantinė komedija “Teta Helena” 15.35 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 16.10 “Svotai” 17.25 “Visos upės teka” 18.35 “Eurojackpot” 18.45 TV3 žinios 19.00 “Paslapčių namai”. Tiesioginė transliacija 21.00 Nuotykių f. “Kodas: L.O.B.I.A.I” 23.35 Veiksmo trileris “Ugnikalnis” 1.35 Karo drama “Kovos taisyklės”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Auksarankiai” (k.) N-7 7.30 “Atsargiai - moterys!” (k.) 8.00 “Brydės” 8.30 “Amerikos talentai” (k.) 9.30 “Autofanai” 10.00 “Šeštadienio rytas” 11.00 “Pasitarkime” (k.) N-7 12.00 “Dviese prieš gamtą” N-7 13.00 “Mitų griovėjai” N-7 14.00 “Lietuvos muzikos legendos” (k.) 16.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 17.00 “Svotai” N-7

18.00 “Ekstrasensų mūšis” N-7 19.00 “Jūrų velniai” N-7 20.00 Žinios 20.20 “Savaitės kriminalai” N-7 21.00 Veiksmo f. “Transporteris 3 N-14 23.00 Siaubo f. “Šlykštynė” S 0.40 “Mentai” (k.) N-7 1.40-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 8.45 “Teleparduotuvė” 9.00 “Vienam gale kablys” 9.30 “Universitetai.lt” 10.00 “Aukščiausia pavara” 11.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 12.00 “Adrenalinas” 12.30 “Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių” 13.30 “Jokių kliūčių!” 14.30 “Aukščiausia pavara. Džeimso Bondo automobiliai” 16.00 “Tornadų persekiotojai” 17.00 “Jokių kliūčių!” 18.00 “Naša Raša” 19.00 Komedija “Savigynos mokykla” 20.40 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 21.00 “Liudininkai” 22.00 “Pabėgimo karaliai” 23.00 “Nokautas” 0.00 “Gelbstint Greisę” 0.55 “Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius” 1.50 “Pabėgimo karaliai” 2.40 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Nepaprastoji istorija” 8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” N-7 10.30 “Gyvybės planeta” 11.30 “Gyvūnijos pasaulyje” 12.00 “Keksiukų karai” 13.00 Istorinė drama “Napoleonas ir Žozefina. Meilės istorija”. 1 s. N-7 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Pasivaikščiojimai” 16.00 “Bučiuotis, vesti, vengti?” N-7 17.00 “Marijos širdis” N-7 18.57 “Žodis - ne žvirblis” (k.) 19.00 Detektyvas “Detektyvė Samanta. Žmogžudystės nuotrauka” N-7 21.00 Romantinė komedija “O dabar skelbiu jus Čaku ir Lariu” N-14 23.10 “Puma” 0.10 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” S 1.05 “Bučiuotis, vesti, vengti?” (k.) N-7

LRT kultūra 8.00 “Kultūrų kryžkelė”. Trembita (k.) 8.15 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus albumas (k.) 8.30 “Kultūrų kryžkelė”. Rusų gatvė (k.) 8.45 “Kultūrų kryžkelė”. Menora (k.) 9.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus sąsiuvinis (k.) 9.15 “Krikščionio žodis”. Laida rusų kalba (k.) 9.30 “Kelias”. Laida evangelikams 9.45 Šventadienio mintys 10.15 LRT studija “Vilniaus knygų mugėje 2013”. Lauro Bielinio knygos “Prezidentė. Antra knyga” pristatymas (k.) 11.00 “Dar širdyje - ne sutema” (k.) 11.30 “Lyderiai” 12.15 “Pinigų karta” 13.05 “Girių horizontai” 13.30 “Keliaukim!” 13.55 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. “Juodasis baltojo brolis”

14.30 “Pergalės kaina” 14.55 “Negali būti” 15.20 “Atžalos” (k.) 16.10 “Emigrantai” 17.00 “Lietuvių dokumentikos meistrai”. Janina Lapinskaitė. “Toks mano likimas”. “Iš avinėlių gyvenimo” (k.) 18.00 “Muzika gyvai”. 4-asis J.S.Bacho muzikos festivalis. “Bachas ir Lietuvos muzika”. Dalyvauja festivalio orkestras “Musica humana” (meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda), Valstybinis choras “Vilnius” (meno vadovas ir dirigentas Povilas Gylys), solistai 19.35 “Amerika nematytoji”. 5 laida 20.20 “Dovydas prieš Galijotą”. Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika - kova už tiesos žodį ir laisvę tada, kai tauta buvo pavergta 21.15 “Kultūra”. Aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis 21.30 Vaid. f. “Atsisveikinimas” N-7 23.00 Panorama (k.) 23.30 “Šv. Jokūbo festivalis”. G.Rossini. “Mažosios iškilmingos mišios”. Dalyvauja valstybinis choras “Vilnius”, solistai. Dirigentas Povilas Gylys

Lietuvos ryto TV 7.35 Programa 7.39 TV parduotuvė 7.55 “Reporteris” 8.30 “Dičkis šuo Klifordas” 9.00 “Padūkėlis Eliotas” 9.30 “Velykų skanėstai” 9.40 “Mokausi gaminti” 10.00 “Padėkime augti” 10.30 “Pradėk nuo savęs” 11.00 “Gamink sveikiau!” 11.30 “Velykų skanėstai” 12.00 “Gyvenimo būdas” 13.00 Dok. f. “Įspūdingiausi gamtos reiškiniai”. 1 d. N-7 14.00 Dok. serialas “Jaunikliai” N-7 14.40 “Velykų skanėstai” 15.10 “Super L.T.” N-7 16.00 Žinios 16.10 LKL čempionatas. Pasvalio “Pieno žvaigždės” - Vilniaus “Lietuvos rytas”. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio 18.00 Žinios 18.20 “Supernamai” 19.00 “Merdoko paslaptys” N-7 21.00 “Reporteris” 21.30 “Praeities šešėliai” N-14 23.40 Kriminalinė drama “Milijonas dolerių”. N-14

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Aukščiausia klasė” 10.15 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 10.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 11.15 “Verbų sekmadienis” 12.15 “Senas geras faras” N-7 13.15 “Jūros patruliai” 14.15 “Komanda Č” N-7 15.15 “Mūsų augintiniai” 15.45 Komedija “Tik draugai” N-7 17.30 Komedija “Karštas taikinys” N-7 19.15 “Maisto detektyvai” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Klaipėdos savaitė” 20.30 “Artūras ir Minimukai” 22.20 Vesternas “Traukinys į Jumą” N-14 0.30 “Reidas” (k.) 1.00 “Vienišų seselių klubas” N-7 1.30 “GSG 9: elitinis būrys” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Karalienė” 9.00 Komedija “Romo dienoraštis” N-7 11.00 Drama “Paskutinė naktis” N-7 13.00 Trileris “Sąžiningas žaidimas” N-7 15.00 Trileris “Afera pagal Entonį Zimerį” N-7 17.00 Trileris “Tamsos pakraštys” N-7 19.00 Komedija “Ateini čia arba gausi į dūdą!” N-7 21.00 Komedija “Rizikinga erzinti diedukus” N-7 23.00 Drama “Mielas draugas” N-7 1.00 Komedija “Vykrutasai”

1 Baltijos Kanalas 7.05 Naujienos 7.30 Animacija 8.10 Gudručiai ir gudrutės 9.00 Naujienos 9.15 Ganytojo žodis 9.35 Skanėstas 10.15 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.30 “Karavanų medžiotojas” 13.00 Naujienos 13.30 “Karavanų medžiotojas” 16.00 Naujienos 16.20 Humoro festivalis “Jūrmala 2011” 16.45 Atspėk melodiją 18.20 “Pasverti ir laimingi” (su subtitrais lietuvių k.) 20.00 Laikas 20.30 Ekstrasensų mūšis. Titanų kova (su subtitrais lietuvių k.) 22.45 Kubas 0.50 “Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu 1.20 Nuotykių f. “Specialiosios paskirties būrys” 2.35 Vaid. f. “Svetimas skambutis” 3.40 Vaid. f. “Nebūsiu gangsteriu, brangioji”

Mezzo 5.35 Džiazas 10.30 Dok. f. “R.Nurijevas. Neprilygstama žvaigždė” 11.25 R.Nurijevo ir M.Petipas baletas “Bajederė” 13.25 Divertismentas 14.00 “Belcea” styginis kvartetas groja L. van Beethoveno kvartetus 18.15 Džiazas. G.Perreto “Elektrinis epas” 19.00 “The Headhunters” koncertuoja Nansi džiazo festivalyje 20.10 L. van Beethoveno kūrinių koncertas. Diriguoja V.Jurovskis 21.00 Divertismentas 21.30 P.Čaikovskio opera “Eugenijus Oneginas”. Diriguoja M.Jansonas 0.00 Divertismentas 0.30 Džiazas. Viduržemio jūros dainos Melose 1.30 Nakties programa

NTV Mir 6.00 Šiandien 6.20 Apžiūra 6.55 Pagrindinis kelias 7.25 Gaminame su A.Ziminu 8.00 Šiandien 8.25 Rusiškas įdaras 8.55 Kulinarinė dvikova 9.55 Būsto klausimas 11.00 Šiandien 11.25 Savas žaidimas 12.10 Mūsiškiai 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” 14.55 Tyrimą atliko 15.50 A.Žurbinas. Melodijos atminimui 16.30 Šviesos spindulys 17.00 Šiandien 17.25 “Įteisintas mentas” 21.05 Rusijos sensacijos 22.05 Tu nepatikėsi 23.00 “Purvinas darbas” 0.50 “Vasermano reakcija”

1.25 Šachmatų apžvalga 2.00 “Versija”

Naše Kino 6.00 “Dangaus užkariautojai” 8.00 “Peterburgo policijos seklys” 10.00 “Šėtonas” 12.00 “Rūstūs kilometrai” 13.30 “Jaunoji Rusija” 15.00 “Bučinys” 16.30 “Jaunųjų pramogos” 18.00 “Ketverto širdys” 20.00 “Aš vardu Arlekinas” 22.20 “Papasakok man apie save” 0.00 “Keturi vieno jauno gyvenimo puslapiai” 1.30 “Jaunoji Rusija” 3.00 “Čenčias”

TV1000 4.00 Drama “Grafienė” 6.00 Drama “Meilė ir kiti dalykai” 8.00 Komedija “Ponia Petigriu gyvena šia diena” 9.45 Komedija “Naktys Las Vegase” 12.00 Animac. nuotykių f. “Svajonių traukinys” 14.00 Trileris “Paslaptingas langas” 16.00 Komedija “Staiga trisdešimties” 18.00 Komedija “Pagauk ir paleisk” 20.00 Komedija “Pabėgimas į rojų” 22.00 Siaubo f. “Žinau, ką padarei aną vasarą” 0.00 Kriminalinis f. “Pasirinkimas” 1.50 Romantinis f. “Vanilinis dangus”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Karalienė” 7.00 Melodrama “Tik su tavimi” 9.00 Komedija “Jakudzos dukra” 11.00 Komedija “Spartakiada. Atšilimas” 13.00 Detektyvas “Dinastijos įpėdinio žiedas” 15.00 Komedija “All inclusive, arba viskas įskaičiuota” 17.00 Komedija “Arka” 19.00 Drama “Rževskis prieš Napoleoną” 21.00 Komedija “Nuotaka bet kokia kaina” 23.00 Melodrama “Uogienė iš sakuros” 1.00 Drama “Būgnelis, būgnas” 3.00 Detektyvas “Zuikio dėsnis”

RTR Rossija 4.00 Vaid. f. “Jūsų stotelė, ponia!” 5.35 Vaid. f. “Visam gyvenimui” 6.00 Žinios 6.15 Vaid. f. “Visam gyvenimui” tęsinys 7.45 Rytinis paštas 8.20 Šeštadienio talka 9.00 Žinios 9.15 Aiškiaregystės paslaptys 10.05 Proturizmas 10.30 Vaid. f. “Aplodismentai, aplodismentai...” 12.00 Žinios 12.20 Žinios. Maskva 12.30 Sąžiningas detektyvas 12.55 “Miestelis” 13.25 Ypatingas atvejis 14.15 “Motiejaus pasakojimai” 16.15 Šeštadienio vakaras 18.00 Šeštadienio žinios 18.45 Vaid. f. “Juodoji žymė” 22.20 Vaid. f. “Štirlico žmona” 0.10 “Motiejaus pasakojimai”

Viasat History 7.00 “Ar žinai, kas esi?” 8.05 “Laiko komanda” 9.05 “Didžiojo ekrano žvaigždės” 10.00 “Nuskendusių laivų paslaptys” 13.00 “Šiaurės vakarų praėjimo paieškos” 15.00 “Romą pastatė ne per dieną” 16.00 “Nuskendusių laivų paslaptys” 18.00 “Šventyklos kalnas” 21.00 “Karvedžiai” 21.55 “Keno Folletto kelionė į viduramžius” 22.55 “Mirties įrankiai” 0.00 “Hitleris ir tyrinėtojai”

1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Šiaurės vakarų praėjimo paieškos” 4.00 “Šventyklos kalnas”

Animal Planet 7.00 Surikatų namai 7.25 Kinologija 8.15 Pagauti į kadrą 9.10 Mikaelos zooturas 10.05 Beždžionių gyvenimas 10.30 Kriso Hamfrio zoologijos sodas 11.00 Veterinaras Bondai Bičas 11.25 Projektas “Šunų jaunikliai” 11.55, 21.05 - Afrikoje: Iškyšulys 12.50 Laukinės gamtos SOS 18.20 Kai gyvūnams išgyventi? Miškai. Kalnai 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos 22.00 Pragariška katė 22.55 Bilas Beilis ir povai 23.50 Laukiniai ir pavojingi: didvyriai ir košmarai 0.45 Paskutinė Liuvos liūtė

Viasat Explorer 6.00 “Stipriausi koziriai” 8.00 “Pelningos griuvenos” 9.00 “Edo nuotykiai” 13.25 “Maisto varžybos” 14.20 “Nepalaužiamieji” 15.10 “Prieš gamtos stichiją” 16.05 “Sunkiausi darbai” 20.30 “Prieš gamtos stichiją” 21.20 “Nepalaužiamieji” 22.10 “Gentis” 23.00 “Louisas Therouxas: Majamio kalėjimai” 0.00 “Iš vidaus” 0.45 “Gaujų pasaulis” 1.40 “Prieš gamtos stichiją” 2.30 “Nepalaužiamieji” 4.15 “FTB: kova su nusikalstamumu”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre 10.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje 11.00 Pakrančių karai 11.30 Pramogos vandenyje. Italija 12.00 Skaniausi makaronai 12.30 Maisto mašina 13.00 Maistas rojuje. Baltimorė 14.00 Naujo būsto paieška. Airija 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija 15.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika 15.30 Naujo būsto paieška. Anglija 16.00 Kryptis. Madagaskaras 17.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės 18.00 Išgelbėkit mano verslą! “Fiddlers Inn” viešbutis 19.00 Maistas rojuje. Baltimorė 20.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas 21.00 Kelionės motociklu 22.00 Išgelbėkit mano verslą! “Newport Spa & Whirlpool” viešbutis 23.00 Pavojingos žemės. Madagaskaras 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Sniegu užverstas greitkelis 10.30 Užmiršti sporto apdovanojimai 11.00 Apleista alaus darykla 12.00 Tunų žvejyba 13.00 Baikeriai - gyvūnų gelbėtojai 14.00 Kongo upės žmogėdros 15.00 Krokodilų dvikovos 16.00 Antarktidoje likęs viskis 17.00 JAV kariai Afganistane 18.00 “Luzitanijos” laivo paslaptys 19.00 Kalintys užsienyje 20.00 Aferistai ir turistai

21.00 Draudimai. Intymūs netikėtumai 22.00 Kalintys užsienyje 23.00 Aferistai ir turistai 0.00 Draudimai 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 “Yamaha” motociklai 8.15 Penktoji pavara 9.10 Madrido autobusų tunelis 10.05 Milžiniški laivai. “Solitaire” 10.55 Upių pabaisos 14.30 Abu Dabio paplūdimio formavimas 15.25 Nebandykite pakartoti 16.20 Klasikiniai automobiliai. “Porsche” 17.15 Greiti ir triukšmingi 18.10 Automobilių varžytynės Teksase 19.05 Mitų griovėjai 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Relikvijų medžiotojai. Kalifornija 22.00 Dingusio bagažo paieškos. Vankuveris 23.00 Tikrieji aferistai. Kalėdų vagystės 0.00 Kaip susidėti kelionės daiktus 1.00 K.Rajano elitinis policijos padalinys

Sport1 10.00 Televitrina 11.00 ŽINIOS+ 11.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Donetsk” - Sankt Peterburgo “Spartak” 13.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko “Enisey” Klaipėdos “Neptūnas” 14.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Mariupolio “Azovmaš” 16.30 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno “Žalgiris” “Nižnij Novgorod” 18.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - “Prienai” 20.00 “Krepšinio pasaulyje” 20.30 “Sporto metraštis” 20.45 “Sportas LT”. “Freestyle” motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje

Viasat Sport Baltic 7.50 Tenisas. Majamio Sony Open turnyro pusfinalis 12.50 Krepšinis. Eurolyga. “Alba” “Žalgiris” 14.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Sunderland” - “Manchester United”. Tiesioginė transliacija 16.45 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas 18.55 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas 19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Everton” - “Stoke”. Tiesioginė transliacija 21.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 22.00 Boksas. Tony Bellew Isaacas Chilemba. Tiesioginė transliacija 1.00 Futbolas. Pasaulio čempionato atranka. Juodkalnija - Anglija 2.50 Boksas. Manny Pacquiao Juanas Manuelis Marquezas 4.00 Boksas. Brandonas Riosas Mike’as Alvarado. Tiesioginė transliacija

Eurosport 9.30 Atviras biliardo turnyras Pekine 11.30 Futbolas. “NextGen” serija 13.30 Atviras biliardo turnyras Pekine 16.30 Stalo teniso komandinio pasaulio čempionatas 18.00 Sporto kuriozai 20.30 Šokiai. WDAF didysis prizas 22.00 Atviras biliardo turnyras Pekine. Pusfinaliai 0.15 Kovos sportas. “Total Ko” 1.15 Kovos sportas 2.15 Sporto kuriozai


2013 03 30 Lietuvos žinios

SEKMADIENIS 31 D.

LŽ gidas

15

Vedybų planuotoja 20.20, BTV

Išeities kodas 22.30, TV3

Labas ir sudie! 23.15, LRT televizija

Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 2001 m. Rež. Adamas Shankmanas. Vaidina: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras. (N-7) Žmonės įsimyli ir draugauja, kol pagaliau ateina toji diena. Vestuvių diena. Ji turi būti ideali, nes tai - diena, kurią jūs prisiminsite visą savo gyvenimą. Jei norite, kad gėlės būtų gražiausios, kreipkitės į Meri. Jei norite, kad muzikantai užgrotų būtent tada, kai reikia - kreipkitės į Meri. Vieną gražią dieną ši moteris įsimyli jaunikį.

Fantastinis trileris. JAV, Prancūzija, 2011 m. Rež. Duncanas Jonesas. Vaidina: Jake’as Gyllenhaalis, Michelle Monaghan, Vera Farmiga. Kolteris Stivensas pabunda traukinyje. Jis sužino, kad turi rasti traukinio sprogdintoją. Pavojus kilęs milijonams Čikagos gyventojų. Iš tiesų K.Stivensas dalyvauja vyriausybės eksperimente, kuris vadinamas “Išeities kodu”. Ši programa leidžia pamatyti paskutines aštuonias kito žmogaus gyvenimo minutes.

Komedija. Prancūzija, Italija, 2008 m. Rež. Grahamas Guitas. Vaidina: Fanny Ardant, Gerardas Depardieu, Jeanas Benguigui. (N-7) Prancūziškas humoras pavargusiems nuo holivudinių nesąmonių. Turistinė kelionė gali pakeisti gyvenimą. Alenas ir Žizel jau seniai gyvena kartu. Jiems nieko netrūksta - namas, darbas, komfortas... Tačiau užsigeidę prasiblaškyti jie iškeliauja į Izraelį. Čia ir prasideda... Abu nusprendžia, jog atėjo laikas keisti gyvenimą.

LRT televizija 6.00 “Klausimėlis” 6.15 “Velykos Zervynose” 7.00 “Ryto suktinis” (k.) 8.00 “Girių horizontai” 8.30 “Kaimo akademija” 9.00 “Tara Dankan” 9.25 “Džeronimas” 9.50 “Aviukas Šonas” 10.00 Animac. komedija “Volisas ir Gromitas. Ne tos kelnės” 10.30 “Gustavo enciklopedija” (subtitruota laida) 11.00 “Aviukas Šonas” 11.15 Velykų Šv. Mišios ir popiežiaus Pranciškaus sveikinimas “Urbi et Orbi” iš Romos Šv. Petro aikštės. Tiesioginė transliacija 13.30 “Šventadienio mintys” 14.00 “Šerloko Holmso sugrįžimas” N-7 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą) 16.10 Juozo Erlicko autorinis vakaras “Baltais klavišais per juodą gyvenimą”. 1 d. 17.40 Dok. f. “Veidas už balso - Virgilijus Kęstutis Noreika” 18.45 “Stilius. Gyvenimas” 19.30 “Bėdų turgus” 20.30 Panorama 20.45 “Europos balsas” 20.50 “Savaitė” 21.15 “Mūsų laisvės metai 1994” 23.15 Komedija “Labas ir sudie!” N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Sedrikas” 6.45 “Beprotiški mažųjų nuotykiai” 7.10 “Antinas Gudruolis” 7.35 Animac. f. “Alvinas ir burundukai sutinka Frankenšteiną” 9.00 “Sveikatos ABC” 9.30 “Apie ūkį ir bites” 10.00 Nuotykių f. “Užburtoji Ela” 11.55 Veiksmo koemdija “Medalionas” N-7 13.45 Veiksmo komedija “Vyrai juodais drabužiais” N-7 15.45 Nuotykių komedija “Jau atvažiavom?” 17.45 “Teleloto” 18.45 Žinios 19.00 “Linksmos Velykos su LNK”. Specialus šventinis koncertas. Dalyvauja: M.Jampolskis, Irūna, I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Č.Gabalis, E.Sipavičius, I.Valinskienė, Radži, Deivis ir Renata ir kt. 21.00 Veiksmo ir nuotykių komedija “Chotabyčius” N-7 22.55 Romantinė komedija “Seksas ir miestas” N-14 1.50 Siaubo trileris “Nepažįstamojo skambutis” N-14

TV3 7.05 “Teleparduotuvė” 7.20 Animac. f. “20 000 mylių po vandeniu” 8.55 Animac. f. “Egipto princas” 10.50 Komedija “Beždžionėlė ledo ritulininkė” 12.40 Fantastinė drama “Edvardas Žirkliarankis” 14.50 Komedija “Kaimiečiai Beverlyje” 16.40 Romantinė drama “Purvini šokiai” 18.45 TV3 žinios 19.00 “Savaitės komentarai” 19.30 “Chorų karai”. Tiesioginė transliacija 22.30 Fantastinis trileris “Išeities kodas” 0.15 Veiksmo trileris “Ugnikalnis”

BTV 5.59 Programa 6.00 “Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo”

6.30 “Televitrina” 7.00 “Užkalnio 5” (k.) N-7 8.00 “Duok labas” 8.30 “Tauro ragas” N-7 9.00 “Autopilotas” 9.30 “Statybų TV” 10.00 “Sekmadienio rytas” 11.00 Ingos Valinskienės naujo albumo pristatymas koncerte “Mūsų meilė mūsų turtas” 13.00 Nacionalinė loterija “10 milijonų” 14.00 Sveikinimai 16.30 “Atsargiai - moterys!” (k.) 17.00 “Taip. Ne” (k.) 18.00 “Juoko kovos” N-7 20.00 Žinios 20.20 Romantinė komedija “Vedybų planuotoja” N-7 22.20 Romantinė komedija “Laikinai nėščia” N-7 0.00 “Jūrų velniai” (k.) N-7 1.00-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 8.45 “Teleparduotuvė” 9.00 “Tavo augintinis” 9.30 “Vienam gale kablys” 10.00 “Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių” 11.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 12.00 “Adrenalinas” 12.30 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 13.00 “Topmodeliai” 14.00 “Jokių kliūčių!” 15.00 “Nenugalimas banzuke” 16.00 “Tornadų persekiotojai” 17.00 “Jokių kliūčių!” 18.00 “Naša Raša” 19.00 Nuotykių f. “Paskutinis oro valdytojas” 21.00 “Bobo užkandinė” 22.00 “Pabėgimo karaliai” 23.00 “Nokautas” 0.00 “Gelbstint Greisę” 0.55 “Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius” 1.50 “Bobo užkandinė” 2.40 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Nepaprastoji istorija” 8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” N-7 10.30 “Gyvybės planeta” 11.30 “Gyvūnijos pasaulyje” 12.00 “Keksiukų karai” 13.00 Istorinė drama “Nepoleonas ir Žozefina. Meilės istorija”. 2 s. N-7 14.45 “Teleparduotuvė” 15.15 Komedija “Denis - grėsmė visuomenei” 17.00 Romantinis f. “Apgaulė” N-7 18.57 “Žodis - ne žvirblis” (k.) 19.00 “Karališkos kančios” N-7 21.00 Mistinis trileris “Džesis Stounas. Plonas ledas” N-14 22.40 “Pavojingasis Deivisas” N-7 0.05 “Sėsk ir tylėk” N-14 0.30 Detektyvas “Detektyvė Samanta. Žmogžudystės nuotrauka” (k.) N-7

LRT kultūra 8.00 10-asis “Vilniaus Gospel muzikos festivalis 2012”. Dalyvauja gospel muzikos chorai iš Lietuvos ir Švedijos (k.) 9.15 Dok. f. “Piligrimystės vietos Lietuvoje” 10.10 “Pabudimo giesmė”. Koncertas 10.40 “Asistentas vienai dienai” (k.) 11.30 Dok. f. “Laimingi buvę jo akivaizdoje” 12.00 4-ojo tarptautinio Jašos Heifico smuikininkų konkurso finalo koncertas. 1 d. 13.40 “Lietuvos tūkstantmečio vaikai”

14.55 “Kas nor dainuotie”. Suvalkiečių dainos 15.15 “Frosto prisilietimas” N-7 17.00 “Prisilietimai”. Dok. f. apie menininką Joną Arčikauską (k.) 18.00 “Vesėlios anoj šaly”. Etnografinis vaidinimas “Senovinės kupiškėnų vestuvės” 19.25 “Durys atsidaro” 19.50 Dok. f. “Petras, teatras ir TV” 20.45 “Pavasariniai žiedai”. Šventinis koncertas. 1 d. Dalyvauja: Gytis Paškevičius, Rytis Cicinas, Neli Paltinienė, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Ovidijus Vyšniauskas, Simonas Donskovas, Vytautas Šiškauskas, Birutė Dambrauskaitė, Vytautas ir Eglė Juozapaičiai, Stasys Povilaitis ir kt. 22.20 “Vizijos ir tikrovė: Lietuvos Respublikos prezidentūros rūmai” 23.00 Panorama (k.) 23.15 Aktoriaus Arno Roseno 80osioms gimimo metinėms. “Aktorius Arnas Rosenas” 23.35 Aktoriaus Arno Roseno 80osioms gimimo metinėms. Istorinė drama “Sodybų tuštėjimo metas”. 1, 2 s.

Lietuvos ryto TV 7.45 Programa 7.49 TV parduotuvė 8.05 “Reporteris” 8.30 “Dičkis šuo Klifordas” 9.00 “Padūkėlis Eliotas” 9.30 “Oskaro oazė” 9.40 “Mokausi gaminti” 10.00 “Namų daktaras” 10.30 “Supernamai” 11.00 “Šiandien kimba” 11.30 “Girių takais” 12.00 “Super L.T.” N-7 12.55 Dok. serialas “Mainai gamtoje” N-7 13.50 Dok. serialas “Jaunikliai” N-7 14.40 “Velykų skanėstai” 15.10 “TV pokštai” N-7 15.45 “Gyvenimo būdas” 16.00 Žinios 16.10 “Gyvenimo būdas”. Laidos tęsinys 16.45 “Nuoga tiesa” 17.00 Žinios 17.10 “Nuoga tiesa”. Laidos tęsinys 18.00 Žinios 18.20 “TV pokštai” N-7 18.40 “Velykų skanėstai” 19.10 Komedija “Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas” N-7 21.00 Žinios 21.20 “24/7” 22.20 Komedija “Velniop meilę!” N-14 0.40 “Kaunas Jazz” pristato “The Earth Wind & Fire Experience” ir Al McKay koncertą

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Klaipėdos savaitė” (k.) 9.30 “Maisto detektyvai” 10.00 “Mūsų augintiniai” 10.30 “Advokatė Lovinski” N-7 11.30 “Vaiduokliškos istorijos” 12.00 “Karamelė” 13.00 “Reidas” (k.) 13.30 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 14.00 Komedija “Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija” 15.50 Animac. f. “Sparnai” 17.25 Komedija “Mergina vaikino kelnėse” 19.15 “Vienišų seselių klubas” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Aukščiausia klasė” 21.00 “Tristanas ir Izolda” N-7 23.10 “Klaipėdos savaitė” (k.) 23.40 Komedija “Naktis prieš egzaminą” N-14

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Prisimink mane” N-7 9.00 Drama “Popiežė Joana” N-7 11.25 Drama “Geresnis gyvenimas” N-7 13.00 Drama “Agora” N-7 15.05 Komedija “Žvėrelių maištas” 17.00 Komedija “Muzikinės kovos” 19.00 Drama “Broliai” N-7 21.00 Trileris “Išeities kodas” N-7 23.00 Komedija “Poniutė kaime” 1.00 Komedija “Vyrai, kurie spokso į ožkas” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.30 Naujienos 6.40 Armijos parduotuvė 7.20 Animacija. Vaikų klubas. “Saladinas” 7.50 Animacija. Vaikų klubas. “Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas” 8.05 Sveikata 9.00 Naujienos 9.15 Laikas pietauti! 9.55 Kol visi namie 11.00 Naujienos 11.20 “Pasverti ir laimingi” 12.30 Padriki užrašai 13.20 Melodrama “Nusišypsok, kai verkia žvaigždės” 15.20 Komedija “Išnuomota mama” 17.05 “Yesterday live” 18.10 “Bojardo fortas” 20.00 Sekmadienio “Laikas” 21.05 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga 23.30 Komedija “Pokrovo vartai” 1.50 Pozneris 2.45 “Pasverti ir laimingi” (su subtitrais lietuvių k.)

Mezzo 5.45 Džiazas 10.30 “The Tallis Scholars” koncertuoja Epo muzikos festivalyje 11.55 Koncertuoja Huelgas ansamblis 13.15 Divertismentas 14.30 Koncertuoja D.Bareinboimas ir “WestEastern Divan” orkestras 16.30 Džiazas. Koncertuoja F.Wesley ir “The New JBs” 17.30 Divertismentas 18.00 H.Berliozo opera “Beatričė ir Benediktas”. Atlieka “Comique” operos artistai 19.55 Divertismentas 21.30 J.S.Bacho vokalinė instrumentinė drama “Pasija pagal Matą” 23.25 L. van Beethoveno ir R.Strausso kūrinių koncertas 0.30 Džiazas. Vakaras, skirtas C.Tayloro 80-mečiui 2.15 Nakties programa

NTV Mir 6.45 Gelbėtojai 7.00 Šiandien 7.20 Baženovo pasakos 7.50 Tiesiog cirkas 8.20 Jų papročiai 9.00 Šiandien 9.25 Pirmoji pavara 9.55 Valgome namie 10.25 Technikos stebuklas 11.00 Vasarvietės atsakymas 12.00 Šiandien 12.25 “Kelių patrulis” 16.25 Akistata 17.20 Aukso dulkės 18.00 Šiandien. Apžvalga 19.00 Nuoširdus prisipažinimas 19.40 Centrinė televizija 20.35 “Jūrų velniai” 22.25 “Geležinės ledi” 23.15 Nepaprastas atsitikimas. Savaitės apžvalga 23.50 “Purvinas darbas” 1.40 “Kremliaus vaikai” 2.35 Šachmatų apžvalga 3.10 Vaid. f. “Be kaltės kalti”

Naše Kino 6.00 “Ketverto širdys” 9.00 “Aš vardu Arlekinas” 11.20 “Papasakok man apie save” 13.00 “Keturi vieno jauno gyvenimo puslapiai” 14.30 “Jaunoji Rusija” 16.00 “Čenčias” 17.30 “Sentimentali bulviakasio kelionė” 19.00 “Tai ne mano reikalas...” 21.00 “XX amžiaus piratai” 23.00 “Meilės diena” 1.00 “Sibiriečiai” 2.30 “Jaunoji Rusija” 4.00 “Paskutinės Pompėjos dienos”

TV1000 5.00 Nuotykių f. “Prarastasis” 7.30 Animac. nuotykių f. “Svajonių traukinys” 9.15 Drama “Skiriamoji juosta” 11.00 Komedija “Broliai Solomonai” 13.00 Komedija “Staiga trisdešimties” 15.00 Komedija “Pagauk ir paleisk” 17.00 Drama “Mano vaivorų naktys” 18.50 Kriminalinis f. “Pasirinkimas” 20.30 Trileris “Kasandros sapnas” 22.25 Romantinis f. “Vanilinis dangus” 0.45 Trileris “Suvilioti nepažįstamąjį” 2.40 Nuotykių f. “Prarastasis”

TV1000 Kino 6.00 Komedija “Spartakiada. Atšilimas” 8.00 Komedija “Arka” 10.00 Melodrama “Uogienė iš sakuros” 12.00 Drama “Rževskis prieš Napoleoną” 14.00 Detektyvas “Zuikio dėsnis” 16.00 Komedija “Absoliutus ryšys” 18.00 Komedija “Vardinės” 20.00 Drama “Būgnelis, būgnas” 22.00 Melodrama “Satisfakcija” 0.00 Melodrama “Pradedantiesiems mylėti” 2.00 Drama “Paskui tave” 4.00 Komedija “Prancūzų kilmės asmuo”

RTR Rossija 4.45 Vaid. f. “Juodoji žymė” 8.00 Šunų planeta 8.35 Pats sau režisierius 9.20 Žinios. Maskva 10.00 Žinios 10.15 Humoro laida 10.45 Gyvūnijos pasaulyje 11.15 Vaid. f. “Ne pati sėkmingiausia diena” 13.20 Žinios. Maskva 13.30 Juodos skylės. Baltos dėmės 14.15 “Miestelis” 15.10 Animacinis filmas 15.25 “Motiejaus pasakojimai” 17.05 Vaid. f. “Svajonės nekenkia” 19.00 Savaitės žinios 20.30 “A veiksnys” 22.20 “Sekmadienio vakaras” 0.10 Proturizmas 0.20 Vaid. f. “Šiaurės pašvaistė” 3.35 Aiškiaregystės paslaptys

Viasat History 7.00 “Ar žinai, kas esi?” 8.05 “Laiko komanda” 9.05 “Rusijos menas” 12.05 “Haydno beieškant” 14.05 “Didžiojo ekrano žvaigždės” 15.00 “Gyvūnai, pakeitę istoriją” 15.30 “Susipažinkite: romėnai” 19.00 “Betliejaus žvaigždė: anapus mito” 20.00 “Mokslo istorija” 21.00 “Londono ligoninė” 22.10 “Karvedžiai” 23.10 “1066-ieji” 0.15 “Keno Folletto kelionė į viduramžius” 1.15 “Susipažinkite: romėnai” 4.40 “Prochorovka: Tigro sutramdymas” 5.15 “Mėnulio šešėlyje”

Animal Planet 7.00 Surikatų namai 7.25 Kinologija 8.15 Gremo kerštas 9.10 Mikaelos zooturas 10.05 Beždžionių gyvenimas 10.30 Kriso Hamfrio zoologijos sodas 11.00 Veterinaras Bondai Bičas 11.25 Laukinis šou 11.55, 21.05 - Afrikoje: Madagaskaras 12.50 Kaip gyvūnams išgyventi? Pelkės ir krūmynai. Smėlis ir jūra 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje 15.35 Laukinės gamtos SOS 16.30 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai 17.25 Pragariška katė 18.20 Aligatoriaus užpuolimas 19.15 Judantis taikinys 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos 22.00 Nežinomos salos: Brazilija/Amazonė 22.55 D.Monaganas ir laukinės būtybės 23.50 Laukiniai ir pavojingi: motinos gamtos košmarai 0.45 Kaip netapti ryklio auka? 1.35 Paskutinis šansas

Viasat Explorer 6.00 “Pelningos griuvenos” 9.00 “Įmanoma - neįmanoma” 9.55 “Everesto ligoninės priimamasis” 10.45 “Louisas Therouxas: Majamio kalėjimai” 11.45 “Sunkiausi darbai” 16.05 “Ekstremalūs išbandymai” 20.30 “Įmanoma - neįmanoma” 21.20 “Maisto varžybos” 22.10 “Louisas Therouxas: Majamio kalėjimai” 23.05 “Prieš gamtos stichiją” 23.55 “Nepalaužiamieji” 0.45 “Gentis” 1.40 “Įmanoma - neįmanoma” 2.30 “Maisto varžybos” 3.15 “Louisas Therouxas: Majamio kalėjimai” 4.15 “FTB: kova su nusikalstamumu”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja 11.00 Kryptis. Madagaskaras 12.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas 13.00 Ekstremali virtuvė 14.00 Naujo būsto paieška. Bolivija 14.30 Naujo būsto paieška. Čilė 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada 17.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre 17.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje 18.00 Pakrančių karai 18.30 Pramogos vandenyje. Finiksas 19.00 Ekstremali virtuvė 20.00 Išgelbėkit mano verslą! “Newport Spa & Whirlpool” viešbutis 21.00 Išgelbėkit mano verslą! “Fiddlers Inn” viešbutis 22.00 Kelionės motociklu 23.00 Keliautojas. Rytų Kanada 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Užmiršti sporto apdovanojimai 10.30 Apleista alaus darykla 11.00 Aliaskos auksas 12.00 Kriminalistų kasdienybė 17.00 Paranormalūs reiškiniai 18.00 Lėktuvų avarijų priežastys 19.00 Kontrabandininkai J.F.Kennedy oro uoste 21.00 Užmiršti Biblijos personažai 22.00 Kontrabandininkai J.F.Kennedy oro uoste

0.00 Užmiršti Biblijos personažai 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Kaip jie tai padaro? 8.15 Detroito motociklų meistrai 9.10 Mitų griovėjai 10.05 Žaibiškos katastrofos 10.55 Naftos platformos 11.50 Amerikiečių ginklai 12.40 Sniego žmogaus paieškos 13.35 Aukcionų karaliai 14.30 Prekybos agentai 15.25 Aukso karštligė 16.20 Nardytojai ieško aukso 17.15 Dešimt dinamiškiausių sraigtasparnių 18.10 B.Grilsas. Privalau išgyventi 19.05 Išgyvenimo pamokos 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Išgyvenimo pamokos 22.00 Privalau išgyventi 23.00 Upių pabaisos 0.00 Aviacijos katastrofų tyrimai 1.00 Aš galėjau žūti

Sport1 9.00 Televitrina 10.00 “Krepšinio pasaulyje” 10.30 “Sportas LT”. “Freestyle” motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje 13.30 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” - Maskvos CSKA 15.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Kauno “Žalgiris” 17.00 “Sportas LT”. Atvirasis Lietuvos dziudo turnyras 2012 17.30 “Sportas LT”. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos 18.30 “Sportas LT”. Lietuvos boulingo čempionato finalas 2012 19.00 BEKO-LKL Žvaigždžių diena 22.00 “Krepšinio pasaulyje” 22.30 “Sportas LT”. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas

Viasat Sport Baltic 8.25 Tenisas. Indian Wells turnyro apžvalga 9.25 Krepšinis. Eurolyga. “Montepaschi” - “Barcelona” 11.15 Boksas. Tony Bellew Isaacas Chilemba 12.25 Boksas. Brandonas Riosas - Mike’as Alvarado 13.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Sunderland” “Manchester United” 15.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Aston Villa” “Liverpool”. Tiesioginė transliacija 17.30 “Formulė-1”. Malaizijos GP lenktynių apžvalga 18.30 Tenisas. Majamio Sony Open turnyro finalas. Tiesioginė transliacija 21.30 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas 23.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Aston Villa” “Liverpool” 1.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga

Eurosport 9.30 Atviras biliardo turnyras Pekine 12.30 Visos sporto šakos 12.45 Dviračių lenktynės “Frandrijos turas” 18.00 Oksfordo ir Kembridžo universitetų irklavimo varžybos 19.00 Stalo teniso komandinio pasaulio čempionatas 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 22.00 Atviras biliardo turnyras Pekine. Finalas 1.00 Dviračių lenktynės “Frandrijos turas” 2.15 Sporto kuriozai


16

LŽ gidas

2013 03 30 Lietuvos žinios

PIRMADIENIS 1 D.

Misija: Marsas 22.00, BTV

Nesunaikinami 2 22.00, LNK

Kietakiaušiai 23.00, TV1

Nuotykių trileris. JAV, 2000 m. Rež.: Brianas De Palma. Vaidina: Gary Sinise, Timas Robbinsas, Jerry O’Connellis. (N-7) Arčiausiai Žemės esantis Marsas pramintas Raudonąja planeta. Į ją išsiųsta kosminė ekspedicija patiria katastrofą. “Marsas -1” įgula žūva vos nusileidusi į Marsą. Nepaisant galimų pavojų, į planetą siunčiamas dar vienas erdvėlaivis. Jo komanda turi ištirti tragedijos priežastis ir, jeigu yra išsigelbėjusių, pargabenti juos į Žemę.

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina: Sylvesteris Stallone, Jasonas Stathamas, Jetas Li. (N-14) Nesunaikinami vyrukai sugrįžta. Barnis ir jo kompanija vėl susiburia, kad atliktų, jų manymu, eilinę užduotį. Tačiau lengvas darbas pasirodo esąs spąstai. Kai vienas komandos narys žiauriai nužudomas, nesunaikinami vyrai vyksta į priešo teritoriją atkeršyti. Paaiškėja, kad kietuoliams teks kariauti prieš visą šalį.

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Greg Mottola. Vaidina: Jonahas Hillas, Michaelas Cera, Christopheris Mintz-Plasse. Setas - storas nevykėlis. Evanas - jo draugas moksliukas. Fogelis - toks vėpla, kad net draugai negali jo pakęsti. Bet šiems dvyliktokams nusišypso laimė, kai viena simpatiška mergina pakviečia Setą į vakarėlį savo namuose ir paprašo nupirkti alkoholio. Kelias iki alkoholio parduotuvės vingiuotas, nenuspėjamas ir kupinas nuotykių.

LRT televizija 6.00 “Kas pakorė sūpuoklėles”. Šv. Velykų tradicijos Užpalių kaime 6.35 “Velykos Suvalkijos kaime” 7.30 Animac. f. “Toras. Asgardo pasakojimai” 8.55 Animac. komedija “Volisas ir Gromitas. Gyvenimas arba mirtis” 9.30 Animac. f. “Vėžliuko Semio nuotykiai” 11.00 X tarptautinis cirko festivalis “Circo Massimo” 12.00 Istorinis dok. f. “Atlantida. Pasaulio pabaiga - legendos gimimas” 14.00 Koncertas “Velykų džiaugsmas”. Dalyvauja Evelina Sašenko, Rytis Cicinas, Romas Dambrauskas, Jūratė Miliauskaitė, Egidijus Bavikinas, Giulija, Žanas Voronovas, Monika Sakalauskaitė, Baritonų trio 16.00 “Klausimėlis” 16.15 Juozo Erlicko autorinis vakaras “Baltais klavišais per juodą gyvenimą”. 2 d. 17.40 “Inteligentai”. Juozo Erlicko dainos 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.30 Dok. f. “Kita svajonių komanda” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.00 Velykinis koncertas “Tai darykite mano atminimui”. Tiesioginė transliacija iš Kauno 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 Velykinis koncertas “Tai darykite mano atminimui”. Tiesioginės transliacijos iš Kauno tęsinys 23.30 Lietuvos paveldo “Šviesuliai” - literatūrinę muzikinę tautosklaidą pristato Keistuolių teatro intymi vyrų trupė “Erelis” (Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Darius Auželis, Robertas Aleksaitis, Darius Miniotas)

LNK 6.25 Dienos programa 6.30 “Smalsutė Dora” 7.00 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.30 Nuotykių f. “Peliuko Perio nuotykiai” 9.20 Nuotykių f. “Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo” 11.10 Veiksmo komedija “Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga” N-7 13.25 Veiksmo komedija “Nacionalinis saugumas” N-7 15.10 Veiksmo komedija “Vyrai juodais drabužiais 2” N-7 16.55 Nuotykių komedija “Jau baigėm?” 18.45 Žinios 19.00 Nacionaliniai apdovanojimai “Auksiniai kiaušiniai”. Tiesioginė transliacija 22.00 Veiksmo f. “Nesunaikinami 2” N-14 0.05 Siaubo f. “Melagių diena” N-14 1.50 “Vampyro dienoraščiai” N-14

TV3 7.35 “Teleparduotuvė” 7.50 Komedija “Beždžionėlė riedlentininkė” 9.30 “Virtuvės mitų griovėjai”. Po Šv. Velykų. Tiesioginė transliacija 11.20 Animac. f. “Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas” 13.05 Komedija “Mergina vaikino kelnėse” 15.05 Fantastinis nuotykių f. “Beždžionių karalius” 18.45 TV3 žinios

19.00 Drama “Veidrodėli, veidrodėli” 21.10 Romantinė komedija “Marlis ir aš” 23.35 Fantastinis trileris “Išeities kodas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 Animac. f. “Rifo pasaka. Kaip drąsuolis žuviukas ryklį pamokė” 9.20 “Linksmosios Velykos. Juoko kovos” (k.) N-7 11.20 “Komikų klubas” (k.) N-7 12.20 “Lietuvos muzikos legendos” (k.) 14.20 “Lietuvos komiko vakaras 2012” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Auksiniai svogūnai 2013”. Apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių arenos 21.00 “Lietuviška Pelenės istorija” N-7 22.00 Nuotykių trileris “Misija: Marsas” N-7 0.05 “Ekstrasensų mūšis” N-7 1.05 “Pagal įstatymą” (k.) N-7 1.35-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 “Teleparduotuvė” 9.30 “Universitetai.lt” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Gamtos jėgos” 14.30 “Teleparduotuvė” 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Konano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė” 21.30 “6 kadrai” 22.00 “Naša Raša” 23.00 Trileris “Beždžionė žudikė” 1.00 Mistinė drama “Abejonė” 2.50 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Geniuko Vudžio šou” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Marvel animė. Ernis” N-7 9.05 “Draugai IV” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Istviko raganos” N-7 13.00 “Napoleonas ir Žozefina. Meilės istorija” N-7 14.45 “Teleparduotuvė” 15.15 Veiksmo komedija “Kūdikis už 30 000 000” N-7 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 18.55 “Žodis - ne žvirblis” 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Romantinė komedija “Mano geriausio draugo vestuvės” N-7 23.00 Komedija “Kietakiaušiai” N-14 1.10 “Sveikatos ABC” (k.)

LRT kultūra 8.00 “Gustavo enciklopedija” 8.30 Dok. f. “Senieji Lietuvos vargonai” (k.) 9.00 Komedija “Labas ir sudie!” N-7 10.40 “Tarmių metai”. Speciali laida Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. “Tarmė - sava giesmė” (k.) 12.00 4-ojo tarptautinio Jašos Heifico smuikininkų konkurso finalo koncertas. 2 d.

13.40 “Auksiniai scenos kryžiai”. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (k.) 15.45 “Tele bim-bam” 17.00 “Vienintelis, nepakartojamas ir paskutinis”. Dok. f. apie kino režisierių Arūną Žebriūną 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Trembita 18.10 “Mūsų miesteliai”. Papilys 19.00 Baletas “Tristanas ir Izolda” 20.45 “Pavasariniai žiedai”. Šventinis koncertas. 2 d. Dalyvauja Gytis Paškevičius, Rytis Cicinas, Neli Paltinienė, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Ovidijus Vyšniauskas, Simonas Donskovas, Vytautas Šiškauskas, Birutė Dambrauskaitė, Vytautas ir Eglė Juozapaičiai, Stasys Povilaitis ir kt. 22.45 Dok. f. “Lioj, bajoraite” 23.00 Panorama (k.) 23.30 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. Vaid. f. “Koridorius” 0.55 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. Po bazilikų skliautais

Lietuvos ryto TV 7.00 Programa 7.04 TV parduotuvė 7.20 “Padūkėlis Eliotas” 7.50 “Velykų skanėstai” 8.20 Filmas “Beieškant Rin Tin Tino” 10.15 “Velykų skanėstai” 10.45 Drama “Somersbis” N-7 13.05 2013 m. Amerikos muzikos “Grammy” apdovanojimai 15.55 “Velykų skanėstai” 16.00 Žinios 16.10 V.Noreikos koncertas “Ačiū už meilę”. Dalyvauja M.Vitulskis, E.Seilius, V.Vyšniauskas 17.00 Žinios 17.10 V.Noreikos koncerto “Ačiū už meilę” tęsinys 18.00 Žinios 18.20 “Velykų skanėstai” 19.00 Komedija “Eisas Ventura. Kai gamta šaukia” N-7 21.00 Žinios 21.20 Nuotykių komedija “Nepaprasti panelės Adelės nuotykiai” N-7 23.45 Dok. f. “Pasaulio lemtis” N-7

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Klaipėdos savaitė” (k.) 9.30 “Aukščiausia klasė” 10.30 Animac. f. “Paryžiaus monstras” 12.05 Melodrama “Raudonasis šuo” 13.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 14.15 “Jūros patruliai” 15.15 XIII Klaipėdos Pilies džiazo festivalis: “Jojo Mayer & Nerve” 16.00 Komedija “Kurjeris” N-7 17.45 “Klaipėdos savaitė” (k.) 18.15 “Maisto detektyvai” 18.45 “Broliai detektyvai” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Vaiduokliškos istorijos” 20.45 “Kinomano užrašai” 21.00 “Mėnesienos karalystė” N-7 22.40 “Balticum TV” žinios 22.55 “Senas geras faras” N-7 23.55 “Komanda Č” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Trileris “Dėžė” N-7 9.00 Komedija “Nekenčiu Valentino dienos!” 11.00 Komedija “Ekstraktas” N-7 13.00 Drama “Karaliaus kalba” 15.00 Komedija “Laiškai Džuljetai” 17.00 Drama “Saulėlydis” N-7 19.00 Nuotykių f. “Lobių sala” 21.00 Trileris “Kvepalai. Vieno žudiko istorija” N-14

23.25 Drama “Centurionas” N-14 1.00 Drama “Tarp dviejų mylimųjų” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.45 “A.Zbrujevas. Gyvenimas pagal taisykles ir be jų” 12.50 Kol dar nevėlu 13.40 Kitos naujienos 14.00 Naujienos 14.25 Suprasti. Atleisti 14.55 “Gyvenamoji aplinka”. Svetimi pinigai 16.00 Mados nuosprendis 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.50 Susituokime! 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 20.40 “Sutarties sąlygos” 22.35 Vakarinis Urgantas 23.25 Vakaro naujienos 23.45 “Gyvenkime sveikai” 0.35 Vaid. f. “Mano jaunesnysis brolis” 2.15 Suprasti. Atleisti 2.45 Mados nuosprendis

Mezzo 5.25 Džiazass 10.30 G.Mahlerio VII simfonija 11.50 A.Brucknerio V simfonija 13.10 Divertismentas 14.30 R.Nurijevo baletas “Pelenė” pagal S.Prokofjevo muziką 16.15 G.Verdi opera “Likimo galia”. Diriguoja Z.Mehta 18.55 Klasikos archyvai. P.Fournier 19.50 Divertismentas 20.15 W.A.Mozarto opera “Užburtoji fleita”. Diriguoja S.Rattleas 23.15 Divertismentas 23.45 Klasikos archyvai. P.Fournier ir W.Kempfas 0.55 Dok. f. “Džiazo baronienė” 2.30 Nakties programa

NTV Mir 5.00 NTV rytas 7.10 “Muchtaro sugrįžimas” 9.00 Šiandien 9.25 A.Žurbinas. Melodijos atminimui 10.05 Rusijos sensacijos 11.05 Tu nepatikėsi 12.00 Šiandien 12.35 Iki teismo 13.35 Prisiekusiųjų teismas 14.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 15.00 Šiandien 15.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 16.40 “Nuojauta” 17.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 18.00 Šiandien 18.30 Prokuroro patikrinimas 19.35 Kalbame ir rodome 20.25 “Jūrų velniai” 22.15 Šiandien 22.40 “Voratinklis” 0.35 “Specialusis agentas” 2.25 Prokuroro patikrinimas 3.35 Kalbame ir rodome

Naše Kino 7.00 “Tai ne mano reikalas...” 9.00 “XX amžiaus piratai” 11.00 “Meilės diena” 13.00 “Sibiriečiai” 14.30 “Jaunoji Rusija” 16.00 “Paskutinės Pompėjos dienos” 17.30 “Trys procentai rizikos” 19.00 “Žmonėse” 21.00 “Koncertas žiurkei” 23.00 “Sunki žinia” 1.00 “Neįprastas miestas” 2.30 “Jaunoji Rusija” 4.00 “Paskutinė galimybė”

TV1000 5.00 Komedija “Broliai Solomonai” 7.00 Drama “Skiriamoji juosta” 8.50 Fantastinis f. “Tamsos baikeris”

11.00 Trileris “Suvilioti nepažįstamąjį” 13.00 Drama “Mano vaivorų naktys” 14.55 Trileris “Gerasis vokietis” 16.50 Fantastinis f. “Tamsos baikeris” 19.00 Trileris “23” 21.00 Drama “Tikri chuliganai” 23.00 Komedija “Nuo turto prie skurdo” 1.00 Nuotykių f. “Beovulfas” 3.00 Drama “Tikri chuliganai”

TV1000 Kino 6.00 Komedija “Vardinės” 8.00 Drama “Paskui tave” 10.00 Komedija “Absoliutus ryšys” 12.00 Melodrama “Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys” 14.30 Melodrama “Pradedantiesiems mylėti” 16.20 Melodrama “Satisfakcija” 18.10 Drama “Kartą su manimi” 20.00 Komedija “Pats geriausias filmas 2” 22.00 Komedija “Laimės klubas” 0.00 Komedija “Prancūzų kilmės asmuo” 2.00 Veiksmo f. “Nevykėlis” 4.00 Melodrama “Virtiniai su vyšniom”

RTR Rossija 5.00 Rusijos rytas 9.05 Ieškotojai 10.00 Žinios 10.30 1000 smulkmenų 11.15 Apie tai, kas svarbiausia 12.00 “Jefrosinija” 13.00 Žinios 13.30 Žinios. Maskva 13.50 Žinios. Budėtojų dalis 14.00 X byla 15.00 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 16.00 Žinios 16.30 Žinios. Maskva 16.50 Žinios. Sportas 16.55 Svetimos paslaptys 17.40 “Pagaminta SSRS” 18.40 Žinios. Maskva 19.00 Žinios 19.30 Tiesioginis eteris 20.20 “Sklifosovskis” 22.05 “Kamenskaja” 23.05 “Šalies budėtojas” 0.00 “Miškuose ir kalnuose” 0.50 Žinios+ 1.05 Vaid. f. “Moterų ir šunų žiaurumo ugdymas” 2.30 “Miestelis” 3.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Žmonijos kelionė” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “II-asis pasaulinis karas spalvotai” 10.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 11.00 “Mokslo istorija” 12.00 “Betliejaus žvaigždė: anapus mito” 13.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 14.00 “Seniai pamirštos dietos” 15.00 “Laiko komanda” 16.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 17.00 “Žmonijos kelionė” 18.00 “Mitų medžiotojai” 19.00 “Seniai pamirštos dietos” 20.00 “Egiptas” 21.00 “Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis” 22.00 “Kovos klubas: smurto istorija” 23.00 “Kroatijos karaliai” 0.00 “II-asis pasaulinis karas spalvotai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Mitų medžiotojai” 3.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 4.00 “Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis” 5.00 “Viduramžiai” 6.00 “Dingusios Papua Naujosios Gvinėjos mumijos”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Blogas šuo 8.15, 16.30 - Šunys, katės ir kiti numylėtiniai 9.10 Žemės drebėjimas. Pandų gelbėjimas 10.05 Karibai 11.00 Arklių gelbėtojas 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Veterinaras žygyje 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.30 Beždžionių mieste: beždžionių dievo rūstybė 17.25 Gamtos jėga 18.20 Karūnuoti augintiniai: šunys 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Galapagų salos 22.00 Bilas Beilis ir povai 22.55 Pragariška katė 23.50 Lokio gelbėjimas 0.45 Gamta, kokia yra su D.Salmoniu: lokiai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: pavojingi žaidimai su aligatoriais

Viasat Explorer 6.00 “Pelningos griuvenos” 7.00 “Ekstremalūs išbandymai” 8.00 “America’s Toughest Jobs” 9.00 “Edo nuotykiai” 9.55 “Gentis” 10.50 “Konstruokime!” 11.45 “Savamoksliai išradėjai” 12.35 “Įmanoma - neįmanoma” 13.25 “XXI a. karo laivas” 14.20 “Stipriausi koziriai” 15.10 “Gentis” 16.05 “Konstruokime!” 16.55 “Savamoksliai išradėjai” 17.50 “Ekstremalūs išbandymai” 18.45 “Edo nuotykiai” 19.40 “America’s Toughest Jobs” 20.30 “Nepalaužiamieji” 21.20 “Ekstremalūs išbandymai” 22.10 “Prieš gamtos stichiją” 23.05 “Ekstremalūs išbandymai” 23.55 “FTB: kova su nusikalstamumu” 0.45 “Nepalaužiamieji” 1.40 “Ekstremalūs išbandymai” 2.30 “Prieš gamtos stichiją” 3.20 “FTB: kova su nusikalstamumu” 4.20 “Edo nuotykiai” 5.10 “America’s Toughest Jobs”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Rytų Kanada 11.00 Bebaimiai. Sumatra 12.00 Amerikos maistas. Majamis 13.00 Maisto mašina 13.30 Kiniškų koldūnų gamyba 14.00 Naujo būsto paieška. Italija 14.30 Naujo būsto paieška. Norvegija 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona 16.00 Keliautojas. Londonas 17.00 Bebaimiai. Sumatra 18.00 Naujo būsto paieška. Italija 18.30 Naujo būsto paieška. Norvegija 19.00 Keliautojas. Rytų Teksasas 20.00 Kelionė į Gruziją 20.30 Kelionė į Prahą 21.00 Užkariautojas Bertas Meine 21.30 Pakrančių karai 22.00 Užkariautojas Bertas Jutoje 22.30 Pramogos vandenyje. Vokietija 23.00 Keliautojas. Londonas 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Juodieji Jeloustouno vilkai 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 12.00 Užmiršti Biblijos personažai

13.00 Lėktuvų avarijų priežastys 14.00 Milžiniško aštuonkojo paieškos 15.00 Nepaprastos žuvys 16.00 Kontrabandininkai J.F.Kennedy oro uoste 18.00 Apokalipsė 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 20.00 Amerikiečių kolonija 21.00 Kalintys užsienyje 22.00 Tunų žvejyba 23.00 Amerikiečių kolonija 0.00 Kalintys užsienyje 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Naujas tiltas Bankoke 13.35 Perdaryti automobiliai 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Dingęs bagažas. Majamis 22.00 Tikrieji aferistai 23.00 K.Bario magijos mokslas 0.00 Upių pabaisos 1.00 Kenijos gaujų ginklai

Sport1 11.05 Boksas. Brandonas Riosas Mike’as Alvarado 14.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Sunderland” “Manchester United” 15.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. Prancūzija Lietuva 17.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija 20.00 Tenisas. Majamio Sony Open turnyro apžvalga 21.00 Pokeris. The Big Game turnyras 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Fulham” - QPR. Tiesioginė transliacija 0.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas

Viasat Sport Baltic 11.05 Boksas. Brandonas Riosas Mike’as Alvarado 14.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Sunderland” - “Manchester United” 15.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. Prancūzija Lietuva 17.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija 20.00 Tenisas. Majamio Sony Open turnyro apžvalga 21.00 Pokeris. The Big Game turnyras 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Fulham” - QPR. Tiesioginė transliacija 0.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas

Eurosport 9.30 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 11.45 Atviras biliardo turnyras Pekine 12.45 Dviračių lenktynės “Frandrijos turas” 13.45 Futbolas. “NextGen” serija 15.45 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 18.30 Futbolas. “NextGen” serija. Finalas 21.00 Europos futbolo apžvalga 21.45 Visos sporto šakos 22.05 Amerikietiškos imtynės 23.30 Sporto kuriozai 0.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas


2013 03 30 Lietuvos žinios

ANTRADIENIS 2 D.

LŽ gidas

17

Meilė už mane stipresnė 19.00, TV1000

Karys 21.00, TV1

Čempionas 3. Išpirkimas 22.35, LNK

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Mike’as Binderis. Vaidina: Adamas Sandleris, Jada Pinkett Smith, Liv Tyler. Po rugsėjo vienuoliktosios įvykių Čarlis Fainmenas neteko savo šeimos. Prabėgus penkeriems metams iš jo liko tik šešėlis. Netikėtai Č.Fainmenas sutinka buvusį savo bičiulį Alaną Džonsoną. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Alano gyvenimas puikus, tačiau iš tiesų jis irgi turi sunkumų. Sena draugystė užsimezga iš naujo.

Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV, 1998 m. Rež. Paulas W.S.Andersonas. Vaidina: Jasonas Scottas Lee, Kurtas Russellas, Gary Busey. (N-14) Ateities visuomenėje - griežta atranka ir plieninė tvarka. Tik gimusių kūdikių gyvenimas nusprendžiamas iš anksto. Būsimi kariai nuo vaikystės treniruojami, kad užaugę taptų žudymo mašinomis. Veteranai išsiunčiami numirti į tolimą apleistą planetą. Seržantą Todą taip pat nurašė kaip nebetinkamą tarnybai, bet...

Veiksmo filmas. JAV, 2010 m. Rež. Isaacas Florentine. Vaidina: Scottas Adkinsas, Mykelis Shannonas Jenkinsas, Markas Ivaniras. (N-14) Jurijus Boiko - Rusijos čempionas nelegalių kovų kalėjime “Black Hills”, nukentėjęs nuo Džordžo Čemberso, gauna šansą grįžti į ringą. Mafijos galva ir kovų organizatorius Gaga apmoka J.Boiko kelių operaciją. Dabar Jurijus turi slaptą ginklą - titano plokštes keliuose. Puiki galimybė įrodyti, kad jis nenugalimas.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Vieša paslaptis” (k.) 10.40 “Mokslo ekspresas” (k.) 11.00 “LRT Aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Nacionalinė paieškų tarnyba” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Emigrantai” 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 Laidos “Emigrantai” tęsinys 22.15 “Pinigų karta” 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Komisaras Reksas” (k.) N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 Nuotykių f. “Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo” (k.) 9.10 Veiksmo komedija “Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga” (k.) N-7 11.20 Veiksmo komedija “Vyrai juodais drabužiais 2” (k.) N-7 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 15.00 “Tūkstantis ir viena naktis” N-7 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2” N-7 20.15 “Pasaulis X” N-7 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 Veiksmo f. “Čempionas 3. Išpirkimas” N-14 0.30 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.25 “Vampyro dienoraščiai” N-14

TV3 6.45 “Teleparduotuvė” 7.00 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Gyvenimas yra gražus” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Simpsonai” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Gyvenimo kryžkelės” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Prieš srovę” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Tikrasis teisingumas” 23.00 “CSI kriminalistai” 0.00 “Daktaras Hausas” 1.00 “Pabudimas” 1.55 “Biuras”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Tauro ragas” (k.) N-7 8.30 “Cukrus” N-7 9.00 “Mistinės istorijos” (k.) N-7 10.00 “Alibi. Daktaras Monro” N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Mentai” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7

14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Pagal įstatymą” 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Juoko kovos” N-7 21.30 “Pasitarkime” N-7 22.30 “Spartakas: Kerštas” N-14 23.30 “Ekstrasensų mūšis” N-7 0.30 “Laukinis” (k.) N-7 1.30-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 “Teleparduotuvė” 9.30 “Tavo augintinis” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Gamtos jėgos” 14.30 “Teleparduotuvė” 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Konano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Geri vyrukai” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Tikri bičai” 21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. “FC Bayern Miunchen” - “Juventus”. Tiesioginė transliacija 23.40 Karo drama “Berniukas dryžuota pižama” 1.30 UEFA Čempionų lygos apžvalga 1.45 “6 kadrai” 2.10 “CSI Majamis” 3.00 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 Geniuko Vudžio šou” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Marvel animė. Ernis” N-7 9.05 “Didžiojo sprogimo teorija” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Istviko raganos” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys darbininkai” 16.30 “Šeimynėlė” N-7 17.00 “Draugai ” N-7 17.25 “Namai, kur širdis” N-7 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Veiksmo trileris “Karys” N-14 23.00 Siaubo trileris “Naujasis Veso Kreiveno košmaras” S 1.00 “Ties riba” N-14

LRT kultūra 8.00 “Tele bim-bam” 8.30 “Septynios Kauno dienos” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Muzika gyvai”. 4-asis J.S.Bacho muzikos festivalis “Bachas ir Lietuvos muzika”. Dalyvauja festivalio orkestras “Musica humana” (meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda), valstybinis choras “Vilnius” (meno vadovas ir dirigentas Povilas Gylys), solistai (k.) 13.05 Vienas eilėraštis 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Mūsų miesteliai”. Papilys (k.) 15.00 “Posūkiai“ (k.) 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 17.40 Žinios (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus albumas 18.15 “Gimtoji žemė”

18.40 “Tapatybė.lt” 19.00 “Keliaujantiems lėtai” 19.30 LRT studija “Vilniaus knygų mugėje 2013”. Romualdo Granausko knygos “Šventųjų gyvenimai” pristatymas 20.15 “Gintarinės batutos meistrai”. Juozas Domarkas 21.45 “Skambantis namelis” 22.00 “Lietuvos šokių dešimtukas” 23.00 Dok. f. “Kai gandras nuvilia: po dvejų metų”. 2 d. 23.30 Dok. f. “Kai gandras nuvilia: po penkerių metų”. 1 d. 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Amerika nematytoji” (k.) 1.30 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. Operetė - mano meilė

Lietuvos ryto TV 7.10 Programa 7.14 TV parduotuvė 7.30 “24/7” 8.30 “Super L.T” N-7 9.30 “Padėkime augti” 10.05 “MAD MEN. Reklamos vilkai” N-7 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.10 “24/7” 13.10 “Griūk negyvas!” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Gyvenimo būdas” 15.00 Žinios 15.15 “TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Pasaulio lemtis” N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Pasaulio lemtis” tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” (k.) 18.00 Žinios 18.35 Dok. f. “Įspūdingiausi gamtos reiškiniai”. 2 d. 19.45 Žinios 20.20 “Lietuva tiesiogiai” 21.00 “Reporteris” 21.45 “Nuoga tiesa” 23.30 “Praeities šešėliai” N-14 0.35 “Reporteris”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 9.45 “Komanda Č” N-7 10.45 “Jūros patruliai” 11.45 “Kinomano užrašai” (k.) 12.00 Komedija “Mergina vaikino kelnėse” 13.50 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 14.50 “Vaiduokliškos istorijos” 15.20 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 15.50 Animac. f. “Saulės princesė” 17.15 “Aukščiausia klasė” 18.15 “Vienišų seselių klubas” N-7 18.45 “Verbų sekmadienis” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Reidas” 20.45 “Senas geras faras” N-7 21.45 “Balticum TV” žinios 22.00 “Advokatė Lovinski” N-7 23.00 “Karamelė” 0.00 “Broliai detektyvai” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Saulėlydis” N-7 9.00 Komedija “Laiškai Džuljetai” 11.00 Drama “Raudonoji uola” N-7 13.25 Dok. f. “Kelionė į vandenyno gelmes” 15.00 Drama “Elektriniame rūke” N-7 17.00 Drama “Jaunatis” N-7 19.05 Drama “JCVD” N-7 21.00 Drama “Tapti žvaigžde” 23.00 Drama “Užtemimas” N-7 1.00 Trileris “Melori Kein. Prarasta kontrolė” N-7

1 Baltijos Kanalas 5.50 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.35 Kontrolinis pirkimas 12.00 Reikalauju skyrybų 12.50 Kol dar nevėlu

13.40 Kitos naujienos 14.00 Naujienos 14.25 “Prekybos centras” 15.30 Suprasti. Atleisti 16.00 Mados nuosprendis 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.55 Susituokime! 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Sutarties sąlygos” 23.15 “Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.25 Vakarinis Urgantas 0.00 Vakaro naujienos 0.20 “Gyvenkime sveikai” 1.10 Vaid. f. “Tu mano vienintelė” 2.45 Suprasti. Atleisti

Mezzo 5.15 Džiazas 10.30 N.Rimskio-Korsakovo ir L. van Beethoveno kūrinių koncertas Liucernoje 12.25 L. van Beethoveno ir R.Strausso kūrinių koncertas 14.10 Divertismentas 14.30 L. van Beethoveno Sonatos fortepijonui. Groja D.Bareinboimas 16.20 L. van Beethoveno Sonatos fortepijonui 17.20 Divertismentas 18.00 M.Musorgskio opera “Borisas Godunovas”. Diriguoja K.Nagano 20.30 Divertismentas 21.30 D.Šostakovičiaus opera “Ledi Makbet iš Mcensko apskrities” 0.00 Divertismentas 0.30 Džiazas. Koncertuoja “Polyrythme” orkestras 1.35 Nakties programa

NTV Mir 5.00 NTV rytas 7.10 “Muchtaro sugrįžimas” 9.00 Šiandien 9.25 Kulinarinė dvikova 10.25 Rusiškas įdaras 11.00 “Mamyte, aš myliu žudiką” 12.00 Šiandien 12.35 Iki teismo 13.35 Prisiekusiųjų teismas 14.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 15.00 Šiandien 15.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 16.40 “Nuojauta” 17.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 18.00 Šiandien 18.35 Prokuroro patikrinimas 19.45 Kalbame ir rodome 20.40 “Jūrų velniai” 22.30 “Voratinklis” 0.25 “Specialusis agentas” 2.25 Prokuroro patikrinimas 3.30 Kalbame ir rodome

Naše Kino 7.00 “Žmonėse” 9.00 “Koncertas žiurkei” 11.00 “Taiga” 13.00 “Neįprastas miestas” 14.30 “Jaunoji Rusija” 16.00 “Paskutinė galimybė” 19.00 “Slaptažodžio nereikia” 21.50 “Gegužės naktis, arba Paskenduolė” 23.00 “Fontanas” 1.00 “Kartą vasarą” 2.30 “Jaunoji Rusija” 4.00 “Veik pagal aplinkybes”

TV1000 5.00 Komedija “Nuo turto prie skurdo” 7.00 Trileris “Gerasis vokietis” 9.00 Fantastinis f. “Tamsos baikeris. Keršto demonas” 11.00 Drama “Svarbiausias vakaras” 13.00 Nuotykių f. “Beovulfas” 15.00 Trileris “23” 16.55 Fantastinis f. “Tamsos baikeris. Keršto demonas” 19.00 Drama “Meilė už mane stipresnė” 21.15 Drama “Infiltruoti” 23.50 Komedija “Pabėgimas į rojų” 1.50 Trileris “Traukinio užgrobimas” 3.25 Trileris “10 Biblijos prakeiksmų”

TV1000 Kino 6.00 Melodrama “Šešėlis, arba galbūt viskas susitvarkys” 8.25 Drama “Kartą su manimi” 10.00 Melodrama “Dvi istorijos apie meilę” 12.00 Drama “Maldavimas” 14.00 Komedija “Laimės klubas” 16.00 Komedija “Pats geriausias filmas 2” 18.00 Komedija “Meilės kontraktas” 20.00 Komedija “Labai rusiškas filmas 3D” 22.00 Veiksmo f. “Nevykėlis” 0.00 Melodrama “Virtiniai su vyšniom” 2.00 Drama “Kaukazas” 4.00 Drama “Dešimt metų be teisės susirašinėti”

RTR Rossija 5.00 Rusijos rytas 9.05 “Miškuose ir kalnuose” 10.00 Žinios 10.30 1000 smulkmenų 11.15 Apie tai, kas svarbiausia 12.00 “Jefrosinija” 13.00 Žinios 13.30 Žinios. Maskva 13.50 Žinios. Budėtojų dalis 14.00 X byla 15.00 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 16.00 Žinios 16.30 Žinios. Maskva 16.50 Žinios. Sportas 16.55 “Svetimos paslaptys” 17.40 “Pagaminta SSRS” 18.40 Žinios. Maskva 19.00 Žinios 19.30 Tiesioginis eteris 20.20 “Sklifosovskis” 22.05 “Kamenskaja” 23.05 Specialusis korespondentas 0.05 “Miškuose ir kalnuose” 1.00 Žinios+ 1.15 Sąžiningas detektyvas 1.50 Vaid. f. “Moterų ir šunų žiaurumo ugdymas” 3.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Žmonijos kelionė” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “II-asis pasaulinis karas spalvotai” 10.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 11.00 “Egiptas” 12.00 “Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis” 13.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 14.00 “Seniai pamirštos dietos” 15.00 “Laiko komanda” 16.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 17.00 “Žmonijos kelionė” 18.00 “Mitų medžiotojai” 19.00 “Seniai pamirštos dietos” 20.00 “Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas” 21.00 “Vikingų istorijos” 22.10 “Mirties įrankiai” 23.10 “Kroatijos karaliai” 0.00 “II-asis Pasaulinis karas spalvotai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Mitų medžiotojai” 3.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 4.00 “Mirties įrankiai” 5.00 “Viduramžiai” 6.00 “Akmens amžiaus kanibalai”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Karūnuoti augintiniai: šunys 8.15, 16.30 - Šunys, katės ir kiti numylėtiniai 9.10 Gamtos jėga 10.05 Galapagų salos 11.00 Šunų jauniklių fabrikas 11.55, 12.50, 22.00 - Šamvari: gyvenimas laisvėje 12.20 Laukinės gamtos SOS 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos

15.30 Beždžionių mieste: nepažįstamasis 17.25 Dž.Korvinas laisvėje 18.20 Pragariška katė 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Šri Lanka 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Malavis 23.50 Sugautas su įkalčiais 0.45 Tamsos nelaisvėje 1.35 Laukiniai ir pavojingi

Viasat Explorer 6.00 “Stipriausi koziriai” 7.00 “Ekstremalūs išbandymai” 8.00 “America’s Toughest Jobs” 9.00 “Edo nuotykiai” 9.55 “Nepalaužiamieji” 10.50 “Ekstremalūs išbandymai” 11.45 “Prieš gamtos stichiją” 12.35 “XXI a. karo laivas” 13.25 “Kaip auga laivai” 14.25 “Stipriausi koziriai” 15.10 “Nepalaužiamieji” 16.05 “Ekstremalūs išbandymai” 16.55 “Prieš gamtos stichiją” 17.50 “Ekstremalūs išbandymai” 18.45 “Edo nuotykiai” 19.40 “America’s Toughest Jobs” 20.30 “Savamoksliai išradėjai” 21.20 “Ypatingosios operacijos” 22.10 “Gigantiškų objektų pervežimas” 23.05 “Ekstremalūs išbandymai” 23.55 “FTB: kova su nusikalstamumu” 0.45 “Savamoksliai išradėjai” 1.40 “Ypatingosios operacijos” 2.30 “Gigantiškų objektų pervežimas” 3.20 “FTB: kova su nusikalstamumu” 4.20 “Edo nuotykiai” 5.10 “America’s Toughest Jobs”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Londonas 11.00 Bebaimiai. Nepalas 12.00 Maistas rojuje. Ostinas 13.00 Kokosų gliaudymo varžybos 13.30 Suši meistrai 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija 14.30 Kelionė į Prahą 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Škotija 16.00 Keliautojas. Rytų Teksasas 17.00 Bebaimiai. Nepalas 18.00 Naujo bsto paieška. Šveicarija 18.30 Naujo būsto paieška. Barbadosas 19.00 Keliautojas. Londonas 20.00 Klajokliai. Australija 21.00 Išgelbėkit mano verslą! “Dude Rancher Lodge” viešbutis 22.00 Išgelbėkit mano verslą! “Newport Spa&Whirlpool” viešbutis 23.00 Keliautojas. Rytų Teksasas 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Škotija 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Ryklių guolis 11.00 Antarktidoje likęs viskis 12.00 Amerikiečių kolonija 13.00 Kalintys užsienyje 14.00 Tigro paieškos 15.00 Nepaprastos žuvys 16.00 Amerikiečių kolonija 17.00 Kalintys užsienyje. Jamaika 18.00 Apokalipsė 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 20.00 Laiko kapsulė fermerio kieme 20.30 Pensilvanijos nafta ir bankas 21.00 Kelias per pragarą. Kanada 22.00 Tunų žvejyba 23.00 Laiko kapsulė fermerio kieme 23.30 Pensilvanijos nafta ir bankas 0.00 Kelias per pragarą 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi. Meksikos dykumos 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Gotardo tunelis Šveicarijoje 13.35 Automobilių meistrai 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Mitų griovėjai 22.00 X mašinos. Vokietija 23.00 Šaltis Toronte 0.00 Neįtikėtinos Peno ir Telerio istorijos 1.00 Naivuolis užsienyje

Sport1 12.00 “Televitrina” 13.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno “Žalgiris” “Nižnij Novgorod” 14.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio “Pieno žvaigždės” Vilniaus “Lietuvos rytas 16.30 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Mariupolio “Azovmaš” 18.15 “Sporto metraštis” 18.30 “Krepšinio pasaulyje” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos “Neptūnas” Kauno “Žalgiris” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 “Sportas LT”. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos 22.10 “SPORT 1 ringas”: Bušido “King of Kings” Pasaulio Grand Prix Varšuvoje (I dalis) 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “SPORT 1 ringas”: Bušido “King of Kings” Pasaulio Grand Prix Varšuvoje (I dalis)

Viasat Sport Baltic 11.05 Futbolas. Premier lygos apžvalga 12.05 Nascar. 400 mylių lenktynių apžvalga 13.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Fulham” - QPR 14.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija 17.30 Rankinis. Europos čempionato atranka. Vengrija Latvija 18.55 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. “Prienai” - “Ventspils”. Tiesioginė transliacija 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - “Barcelona”. Tiesioginė transliacija 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Bayern” - “Juventus” 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga

Eurosport 9.30 Visos sporto šakos 9.45 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 12.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 13.00 Visos sporto šakos 14.00 Futbolas. “NextGen” serija. Finalas 15.30 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 18.30 Visos sporto šakos 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 22.00 Profesionalų boksas. A.Abrahamas (Vokietija) R.Steiglicas (Vokietija) 0.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas


18

LŽ gidas

2013 03 30 Lietuvos žinios

TREČIADIENIS 3 D.

Jausmų galia 19.10, TV1000

Pandorum 21.00, Balticum Auksinis

Daktaras Hausas 22.05, TV3

Drama. JAV, 2004 m. Rež. Michelis Gondry. Vaidina: Jimas Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst. Džoelis sužino, kad buvusi jo mergina Klementina sutiko dalyvauti ypatingame moksliniame eksperimente. Jo metu daktaro Mieržviako vadovaujami specialistai iš merginos atminties ištrynė visus prisiminimus apie jųdviejų santykius. Džoelis ryžtasi tokiai pačiai procedūrai, tačiau prasideda komplikacijos...

Trileris. Vokietija, Didžioji Britanija, 2009 m. Rež. Christianas Alvartas. Vaidina: Dennisas Quaidas, Benas Fosteris, Camas Gigandetas. Tolima ateitis. Beprotiško dydžio erdvėlaivio įgulos nariai kapralas Baueris ir leitenantas Pitonas pabunda hipermiego kamerose. Jie turėtų pakeisti komandos žmones, kurie valdė laivą, kol miegantys kamerose laukė savo darbo eilės. Tačiau kitų įgulos narių nėra, o užmegzti ryšio su jo valdymo centru neįmanoma...

Serialas. JAV, 2010 m. Kūrėjas. Davidas Shore’as. Vaidina: Hughas Laurie, Omaras Eppsas, Robertas Seanas Leonardas. Nepaprasti gebėjimai, įžvalga, intuicija, ekscentriškumas, priklausomybė nuo vaistų, tiesmukiškumas bendraujant su ligoniais ir nesugyvenamas charakteris. Dėl šio kontroversiško savybių rinkinio pagrindinį kultinio serialo herojų žiūrovai dievina visame pasaulyje. Eteryje - septintasis “Daktaro Hauso” sezonas.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Emigrantai” (k.) 11.00 “LRT Aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Stilius. Namai” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Teisė žinoti” 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 Laidos “Teisė žinoti” tęsinys 22.15 “Ugnies tramdytojai” 22.45 “Pergalės kaina” 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Komisaras Reksas” (k.) N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.55 “24 valandos” (k.) N-7 9.50 “Būk mano meile!” 10.55 Nuotykių komedija “Jau baigėm?” (k.) 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 15.00 “Tūkstantis ir viena naktis” N-7 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2” N-7 20.15 “Diagnozė: valdžia” 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 Komedija “Viskas bus gerai” N-14 0.40 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.35 “Vampyro dienoraščiai” N-14

TV3 6.45 “Teleparduotuvė” 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Prieš srovę” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Simpsonai” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Gyvenimo kryžkelės” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Motina ir sūnus” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Vikingų loto” 22.05 “Daktaras Hausas” 23.05 “CSI kriminalistai” 0.05 “Daktaras Hausas” 1.05 “Pabudimas” 1.55 “Biuras”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Užkalnio 5” (k.) N-7 9.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 10.00 “Svotai” (k.) N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Jūrų velniai” (k.) N-7

13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Pagal įstatymą” 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Taip. Ne” 21.30 “Sąmokslo teorija” N-7 22.30 “Mentai” N-7 23.30 “Jūrų velniai” (k.) N-7 0.30 “Laukinis” (k.) N-7 1.30-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 “Teleparduotuvė” 9.30 “Adrenalinas” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Topmodeliai” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Gamtos jėgos” 14.30 “Teleparduotuvė” 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Konano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Geri vyrukai” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Tikri bičai” 21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. “Real Madrid CF” - “Galatasaray A.S.”. Tiesioginė transliacija 23.40 “Europos pokerio turas” 0.45 “6 kadrai” 1.10 “CSI Majamis” 2.00 “Gamtos jėgos” 2.30 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Geniuko Vudžio šou” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Marvel animė. Ernis” N-7 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Istviko raganos” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys darbininkai” 16.30 “Šeimynėlė” N-7 17.00 “Draugai” N-7 17.25 “Namai, kur širdis” N-7 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Veiksmo f. “Spartakas”. 1, 2 s. N-7 0.25 “Ties riba” N-14

LRT kultūra 8.00 “Tara Dankan” 8.30 “Gimtoji žemė” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 Dok. f. “Kai gandras nuvilia: po dvejų metų”. 2 d. (k.) 12.00 Dok. f. “Kai gandras nuvilia: po penkerių metų”. 1 d. (k.) 12.35 “Dar širdyje ne sutema” (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Keliaujantiems lėtai” su Martynu Starkumi (k.) 14.40 “Tapatybė.lt” (k.) 15.00 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. Operetė - mano meilė (k.) 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 17.40 Žinios (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Rusų gatvė 18.15 “Girių horizontai” 18.45 “Emigrantai” 19.30 “Pinigų karta” 20.15 “Durys atsidaro” 20.45 “Pagauk kampą”

21.10 “Atžalos” 22.00 “Savęs link”. Belaukiant stebuklo 22.25 Komedija “Laplandijos odisėja” N-14 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Lietuvos šokių dešimtukas” (k.) 1.45 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. J.S.Bacho Motetai

Lietuvos ryto TV 6.50 Programa 6.54 TV parduotuvė 7.10 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Gyvenimo būdas” 9.30 “Namų daktaras” 10.05 “MAD MEN. Reklamos vilkai” N-7 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.10 “Reporteris” 12.55 “TV pokštai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Sodo detektyvės” N-7 15.00 Žinios 15.15 “TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Įspūdingiausi gamtos reiškiniai”. 2 d. N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Įspūdingiausi gamtos reiškiniai”. 2 d. tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” (k.) 18.00 Žinios 18.35 “Mainai gamtoje” N-7 19.45 Žinios 20.20 “Lietuva tiesiogiai” 21.00 “Reporteris” 21.45 “Nuoga tiesa” 23.30 “Praeities šešėliai” N-14 0.35 “Reporteris”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Vaiduokliškos istorijos” 9.45 “Broliai detektyvai” N-7 10.45 “Vienišų seselių klubas” N-7 11.15 “Aukščiausia klasė” 12.15 “Maisto detektyvai” 12.45 “Komanda Č” N-7 13.45 “Reidas” (k.) 14.15 “Mūsų augintiniai” 14.45 Komedija “Gera kompanija” 16.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 17.15 “Senas geras faras” N-7 18.15 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 18.45 “Jūros patruliai” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Advokatė Lovinski” N-7 21.15 “Karamelė” 22.15 “Balticum TV” žinios 22.30 “Kinomano užrašai” (k.) 22.45 “Verbų sekmadienis” 23.45 “GSG 9: elitinis būrys” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Jaunatis” N-7 9.05 Drama “Elektriniame rūke” N-7 11.00 Trileris “Trys įtemptos dienos” N-7 13.10 Drama “Psichoanalitikas” N-7 15.00 Drama “Nemirtingieji” N-7 17.00 Drama “1612: Tamsiųjų laikų kronikos” N-7 19.25 Trileris “Dvylika” N-7 21.00 Trileris “Pandorum” N-14 23.00 Komedija “Skaistuolė amerikietė” N-14 1.00 Drama “Infiltruotieji” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.35 Kontrolinis pirkimas 12.00 Reikalauju skyrybų 12.50 Kol dar nevėlu 13.40 Kitos naujienos 14.00 Naujienos

14.25 “Prekybos centras” 15.30 Suprasti. Atleisti 16.00 Mados nuosprendis 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.50 Susituokime! 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Sutarties sąlygos” 23.15 Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.25 Vakarinis Urgantas 0.00 Vakaro naujienos 0.20 “Gyvenkime sveikai” su G.Malachovu 1.10 Vaid. f. “Apie katiną...” 2.15 Suprasti. Atleisti

Mezzo 4.45 Džiazas 10.30 R.Nurijevo baletas “Pelenė” pagal S.Prokofjevo muziką 13.00 Divertismentas 14.30 J.S.Bacho Kalėdų oratorija 15.00 J.S.Bacho Kantatos. Diriguoja S.Kuijkenas 16.00 L. van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. Diriguoja H. von Karajanas 17.20 Divertismentas 18.00 J.Massenet opera “Šventoji”. Dalyvauja R.Fleming 20.20 Divertismentas 21.30 J.Brahmso “Vokiškasis requiem”. Diriguoja M.Jansonas 22.55 R.Strausso kūrinių koncertą diriguoja M.Jansonas 0.30 Dok. f. “O.Sousa. Afrikos suvenyrai” 1.30 Nakties programa

NTV Mir 5.00 NTV rytas 7.10 “Muchtaro sugrįžimas” 9.00 Šiandien 9.20 Būsto klausimas 10.25 Važiuosime, ragausime 11.00 “Mamyte, aš myliu žudiką” 12.00 Šiandien 12.35 Iki teismo 13.35 Prisiekusiųjų teismas 14.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 15.00 Šiandien 15.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 16.40 “Nuojauta” 17.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 18.00 Šiandien 18.30 Prokuroro patikrinimas 19.35 Kalbame ir rodome 20.25 “Jūrų velniai” 22.15 Šiandien 22.40 “Voratinklis” 0.35 “Specialusis agentas” 2.25 Prokuroro patikrinimas 3.35 Kalbame ir rodome

Naše Kino 7.00 “Slaptažodžio nereikia” 9.50 “Gegužės naktis, arba Paskenduolė” 11.00 “Fontanas” 13.00 “Kartą vasarą” 14.30 “Jaunoji Rusija” 16.00 “Veik pagal aplinkybes” 17.30 “Ateivė” 19.00 “Kartą taigoje” 21.00 “Antrasis Viktoro Krochino bandymas” 23.00 “Lapkričio vaikas” 1.00 “Raitelis su žaibu rankoje” 2.30 “Specialusis būrys” 4.00 “Generalinė repeticija”. 1, 2 s.

TV1000 5.00 Drama “Meilė už mane stipresnė” 7.10 Drama “Svarbiausias vakaras” 9.00 Trileris “Traukinio užgrobimas” 10.35 Siaubo f. “Gotika” 12.20 Komedija “Pabėgimas į rojų” 14.20 Drama “Meilė už mane stipresnė” 16.35 Trileris “Tiesioginė grėsmė” 19.10 Drama “Jausmų galia” 21.00 Trileris “Nepalaužiama drąsa”

23.10 Drama “Didžioji scena” 1.15 Drama “Atsiskyrėlis” 3.00 Trileris “Nepalaužiama drąsa”

TV1000 Kino 6.00 Drama “Maldavimas” 8.00 Komedija “Meilės kontraktas” 10.00 Drama “Kaukazas” 12.00 Drama “Norų medis” 14.00 Drama “Gastarbaiteris” 16.00 Komedija “Labai rusiškas filmas” 18.00 Biografinis f. “Trys Dostojevskio moterys” 20.00 Komedija “Step Bai Step” 22.00 Tragikomedija “Figa.Ro” 0.00 Drama “Dešimt metų be teisės susirašinėti” 1.55 Drama “Pakraštys” 4.10 Drama “Viena grandis”

RTR Rossija 5.00 Rusijos rytas 9.05 “Miškuose ir kalnuose” 10.00 Žinios 10.30 1000 smulkmenų 11.15 Apie tai, kas svarbiausia 12.00 “Jefrosinija” 13.00 Žinios 13.30 Žinios. Maskva. 13.50 Žinios. Budėtojų dalis 14.00 X byla 15.00 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 16.00 Žinios 16.30 Žinios. Maskva 16.50 Žinios. Sportas 16.55 “Svetimos paslaptys” 17.40 “Pagaminta SSRS” 18.40 Žinios. Maskva 19.00 Žinios 19.30 Tiesioginis eteris 20.20 “Sklifosovskis” 22.05 “Kamenskaja” 23.05 “Liudininkai” 0.50 “Miškuose ir kalnuose” 1.45 Žinios+ 2.00 Vaid. f. “Nešaudykite baltųjų gulbių” 3.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Žmonijos kelionė” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “II pasaulinis karas - spalvotai” 10.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 11.00 “Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas” 12.00 “Sidabro miestai” 13.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 14.00 “Seniai pamirštos dietos” 15.00 “Laiko komanda” 16.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 17.00 “Žmonijos kelionė” 18.00 “Mitų medžiotojai” 19.00 “Seniai pamirštos dietos” 20.00 “Futbolas ir Afrika” 21.00 “Muhammado Ali istorija” 22.00 “Muhammadas ir Larry’is” 23.00 “Kroatijos karaliai” 0.00 “II pasaulinis karas - spalvotai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Mitų medžiotojai” 3.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 4.00 “Muhammado Ali istorija” 5.00 “Viduramžiai” 6.00 “Sidabro miestai”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Bilas Beilis ir povai 8.15, 16.30 - Šunys, katės ir kiti numylėtiniai 9.10 Dž.Korvinas laisvėje 10.05 Šri Lanka 11.00 Siaubo namai 11.55 Purvinas darbas 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Gyvūnų apsaugos skyrius 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.30 Beždžionių mieste: čia gyvena drakonai

17.25 N.Beikerio gyvūnai: jūros drakonas 18.20 Viskas apie šunis 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Hebridai. Vankuveris 22.55 Laukinė Prancūzija: Alpių viršūnės 23.50 Majamio zoologijos sodas 0.45 Pavojuje 1.35 Laukiniai ir pavojingi: lenktynės iš katapulto

Viasat Explorer 6.00 “Stipriausi koziriai” 7.00 “Ekstremalūs išbandymai” 8.00 “America’s Toughest Jobs” 9.00 “Edo nuotykiai” 9.55 “Savamoksliai išradėjai” 10.50 “Oho, šito nežinojau!” 11.45 “Gigantiškų objektų pervežimas” 12.35 “Kaip auga laivai” 13.35 “Mokslas apie uraganus” 14.25 “Stipriausi koziriai” 15.15 “Savamoksliai išradėjai” 16.05 “Oho, šito nežinojau!” 16.55 “Gigantiškų objektų pervežimas” 17.50 “Ekstremalūs išbandymai” 18.45 “Edo nuotykiai” 19.40 “America’s Toughest Jobs” 20.30 “Maisto varžybos” 21.20 “Technikos stebuklai” 23.05 “Ekstremalūs išbandymai” 23.55 “FTB: kova su nusikalstamumu” 0.45 “Maisto varžybos” 1.40 “Technikos stebuklai” 3.20 “FTB: kova su nusikalstamumu” 4.20 “Edo nuotykiai” 5.10 “America’s Toughest Jobs”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Rytų Teksasas 11.00 Bebaimiai. Peru 12.00 Amerikos maistas. Florida 13.00 Valgomų automobilių lenktynės 13.30 Šokolado mados 14.00 Naujo būsto paieška. Nepalas 14.30 Naujo būsto paieška. Airija 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kvebekas 16.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais 17.00 Bebaimiai. Peru 18.00 Naujo būsto paieška. Nepalas 18.30 Kelionė į Prahą 19.00 Keliautojas. Rytų Teksasas 20.00 Klajokliai. Kirgizija 21.00 Kelionės motociklu 22.00 Pavojingi keliai 22.30 Gyvenant kelionėmis. Kuba 23.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kvebekas 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Lašišų kelias 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 12.00 Laiko kapsulė fermerio kieme 12.30 Pensilvanijos nafta ir bankas 13.00 Kelias per pragarą 14.00 Žuvys grobuonės 15.00 Nepaprastos žuvys 16.00 Laiko kapsulė fermerio kieme 16.30 Pensilvanijos nafta ir bankas 17.00 Kelias per pragarą 18.00 Mūšis Egipto dykumoje 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 21.00 Draudimai 22.00 Tunų žvejyba 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 0.00 Draudimai 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis

10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Kalnakasyba prie Los Andželo 13.35 Greiti ir triukšmingi 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Aukso karštligė 22.00 Narai, ieškantys aukso 23.00 Anglies kaina 0.00 Mirtinas laimikis 1.00 Kardžuvių žūklė

Sport1 12.00 “Televitrina” 13.00 ŽINIOS+ 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Mariupolio “Azovmaš” 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno “Žalgiris” “Nižnij Novgorod” 16.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos “Neptūnas” Kauno “Žalgiris” 18.30 “Sporto metraštis” 18.40 “Žalgirio TV”. Eurolygos rungtynių belaukiant: Kauno “Žalgiris” prieš Bambergo “Brose Baskets” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio “Pieno žvaigždės” Vilniaus “Lietuvos rytas” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 “Automoto” 21.45 “Sportas LT”. Kikbokso turnyras. K-1 kariai. Perversmas 22.45 “Sporto metraštis” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 Futbolo dievai: Ronaldo

Viasat Sport Baltic 10.35 Boksas. Tony Bellew Isaacas Chilemba 11.45 “Futbol Mundial” žurnalas 12.15 “Formulė-1”. Australijos GP lenktynių apžvalga 13.15 “Formulė-1”. Malaizijos GP lenktynių apžvalga 14.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - “Barcelona” 16.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Bayern” - “Juventus” 17.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. Turkija Lietuva. Tiesioginė transliacija 19.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Malaga” - “Borussia”. Tiesioginė transliacija 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Real” - “Galatasaray” 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga

Eurosport 9.30 Futbolas. “NextGen” serija 10.30 Visos sporto šakos 12.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 13.00 Futbolas. “NextGen” serija 14.00 Atviras biliardo turnyras Pekine 15.15 Lengvosios atletikos apžvalga 15.30 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 18.30 Futbolas. “NextGen” serija. Finalas 19.30 Europos šaudymo čempionatas 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. Norvegija Škotija 21.50 Visos sporto šakos 22.00 Golfo turnyrai 23.50 Buriavimo regata Omane 0.30 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas


2013 03 30 Lietuvos žinios

KETVIRTADIENIS 4 D.

LŽ gidas

19

Apgirtę nuo meilės 19.00, TV1000

Šokis hiphopo ritmu 3 21.00, Balticum Auksinis

Lemiamas taškas 22.30, BTV

Komedija. JAV, 2002 m. Rež. Paulas Thomasas Andersonas. Vaidina: Adamas Sandleris, Emily Watson, Mia Weinberg. Baris gyvena su septyniomis seserimis, dėl kurių niekaip neranda savo gyvenimo meilės. Galiausiai ateina akimirka, kai Baris nebegali pakęsti tokio gyvenimo. Jis susipažįsta su paslaptinga moteriške Lena, kuri paprašo jo apžiūrėti sugedusį jos automobilį. Kai užsimezga artimi porelės santykiai, Bario gyvybei kyla pavojus.

Drama. JAV, 2010 m. Rež. Jonas Chu. Vaidina: Rickas Malambri, Adamas G.Sevani, Sharni Vinson. Jaunam gatvės šokėjui Lukui gresia benamio likimas. Jei neras kokios nors išeities, jį netrukus išmes iš vienintelių namų, kuriuos turi: apleisto sandėlio, kuriame glaudžiasi jo likimo draugai gatvės šokėjai. Jie susibūrę į komandą “Piratų namai”. Kad ši išgyventų, šokėjai privalo įveikti senus priešus “Samurajų namus”.

Trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina: Scarlett Johansson, Jonathanas Rhysas-Meyersas, Brianas Coxas. (N-14) Jis - aukštumų bet kokia kaina siekiantis teniso instruktorius ir karjeristas. Ji - lengvabūdiška ir žavi amerikiečių aktorė, susižadėjusi su jo merginos broliu. Abu jie susitinka intrigų primegztame režisieriaus Woody Alleno filme “Lemiamas taškas”. Jei domitės kinu, žinote, kad šis senukas moka sukti puikias juostas.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Keliai. Mašinos. Žmonės” (k.) 10.30 “Ugnies tramdytojai” (k.) 11.00 “LRT Aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Vieša paslaptis” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Tautos aikštė”. Tiesioginė laida 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 “Tautos aikštė”. Tiesioginės laidos tęsinys 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Komisaras Reksas” (k.) N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 Nacionaliniai apdovanojimai “Auksiniai kiaušiniai” (k.) 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 15.00 “Tūkstantis ir viena naktis” N-7 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “Valanda su Rūta” 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.16 “Mes - europiečiai” 22.19 Sportas 22.23 Orai 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 “Mentalistas” N-7 23.35 “Deksteris” N-14 0.30 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.25 “Sveikatos ABC” (k.)

TV3 6.45 “Teleparduotuvė” 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Dievobaimingos kalės” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Mano TV3. Jau 20 metų!” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Simpsonai” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Gyvenimo kryžkelės” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Mano TV3. Jau 20 metų!” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Dingęs be žinios” 23.00 “CSI kriminalistai” 0.00 “Daktaras Hausas” 1.00 “Pabudimas” 1.50 “Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Lietuviška Pelenės istorija” (k.) N-7 9.00 “Taip. Ne” (k.) 10.00 “Dviese prieš gamtą” (k.) N-7

11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Ekstrasensų mūšis” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Pagal įstatymą” 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Lietuvos muzikos legendos” 22.30 Trileris “Lemiamas taškas” N-14 1.20 “Laukinis” (k.) N-7 2.20 “Brydės” (k.) 2.50-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 “Teleparduotuvė” 9.30 “Vienam gale kablys” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Nenugalimas banzuke” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Gamtos jėgos” 14.30 “Teleparduotuvė” 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Konano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Geri vyrukai” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Tikri bičai” 21.30 Kriminalinė drama “Išlikimo pamoka” 23.15 “6 kadrai” 23.55 Eurolygos rungtynės. TOP 16. Kauno “Žalgiris” Bambergo “Brose Baskets”. Vaizdo įrašas 1.40 “Gamtos jėgos” 2.05 “Geri vyrukai” 2.55 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Geniuko Vudžio šou” 8.15 “Detektyvas Drupis” 8.40 “Marvel animė. Ernis” N-7 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Istviko raganos” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys darbininkai” 16.30 “Šeimynėlė” N-7 17.00 “Draugai” N-7 17.25 “Namai, kur širdis” N-7 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Detektyvas “Makbraidas. Kas čia Marčio žudikas?” N-7 22.45 “Begėdis” N-14 23.50 “Farų šeima” N-7 0.45 “Ties riba” N-14

LRT kultūra 8.00 “Gustavo enciklopedija” 8.30 “Girių horizontai” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Atžalos” (k.) 12.25 LRT studija “Vilniaus knygų mugėje 2013”. Romualdo Granausko knygos “Šventųjų gyvenimai” pristatymas (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Laiko ženklai”. Petras Vileišis ir Juzefas Montvilas 15.00 “Septynios Kauno dienos” 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 17.40 Žinios (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Menora 18.15 “Kaimo akademija” 18.45 “Asistentas vienai dienai” 19.30 “Legendos” 20.15 “Dar širdyje - ne sutema” 20.50 “Posūkiai”

21.25 “Lietuvių kinas trumpai”. Aurikos ir Algirdo Selenių animacija. “Magas”. “Help me”. “Jūratė ir Kastytis”. “Eglė - žalčių karalienė” 21.45 “Kultūra”. Dailininkas Mikalojus Vilutis 22.00 “Iššūkis žvaigždėms”. Koncertas 23.00 “Lietuvių dokumentikos meistrai”. Janina Lapinskaitė. “Našlių pakrantė”. “Aktas” 0.00 Panorama (k. 0.45 “Pagauk kampą” (k.) 1.10 “Gintarinės batutos meistrai”. Juozas Domarkas (k.)

Lietuvos ryto TV 6.50 Programa 6.54 TV parduotuvė 7.10 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Nuoga tiesa” 10.05 “MAD MEN. Reklamos vilkai” N-7 11.00 Dok. f. “Įspūdingiausi gamtos reiškiniai”. 2 d. N-7 12.10 “Reporteris” 12.55 “TV pokštai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Gamink sveikiau!” 15.00 Žinios 15.15 “TV pokštai” N-7 15.45 “Mainai gamtoje” N-7 16.00 Žinios 16.10 “Mainų gamtoje” tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” (k.) 18.00 Žinios 18.35 “Mančesterio detektyvės” N-7 19.45 Žinios 20.20 “Lietuva tiesiogiai” 21.00 “Reporteris” 21.45 “Super L.T.” N-7 22.45 “Merdoko paslaptys” N-7 23.50 “Reporteris” 0.35 “Supernamai”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Reidas” (k.) 9.45 “Senas geras faras” N-7 10.45 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 11.15 “Verbų sekmadienis” 12.15 Komedija “Tik draugai” N-7 14.00 “Broliai detektyvai” N-7 15.00 Komedija “Įžūlios dienos” N-7 16.45 “Vaiduokliškos istorijos” 17.15 “Advokatė Lovinski” N-7 18.15 “Mūsų augintiniai” 18.45 “Karamelė” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Komanda Č” N-7 21.15 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 22.15 “Balticum TV” žinios 22.30 “Vienišų seselių klubas” N-7 23.00 “Aukščiausia klasė” 0.00 “Jūros patruliai”

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Užtemimas” N-7 9.00 Trileris “Dvylika” N-7 11.00 Komedija “Didysis Bakas Hovardas” 13.00 Drama “Popiežė Joana” N-7 15.25 Komedija “Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai” 17.00 Drama “Babelis” N-7 19.20 Trileris “Grįžimas namo” N-7 21.00 Drama “Šokis hiphopo ritmu 3” 23.00 Komedija “Ateini čia arba Gausi į dūdą!” N-7 1.00 Drama “Mielas draugas” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.35 Kontrolinis pirkimas 12.00 Reikalauju skyrybų 12.50 Kol dar nevėlu 13.40 Kitos naujienos 14.00 Naujienos

14.25 “Prekybos centras” 15.30 Suprasti. Atleisti 16.00 Mados nuosprendis” 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.55 Susituokime! 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Sutarties sąlygos” 23.15 Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.25 Vakarinis Urgantas 0.00 Vakaro naujienos 0.20 Nakties belaukiant 1.00 Žvaigždėlaivis 1.20 Komedija “Šansas” 2.40 Suprasti. Atleisti

Mezzo 5.10 Džiazas 10.30 L. van Beethoveno kūrinių koncertas 11.45 L. van Beethoveno Sonatos fortepijonui Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32 13.00 Divertismentas 14.15 L. van Beethoveno Sonatos fortepijonui 17.00 R.Wagnerio opera “Valkirijos”. Diriguoja D.Bareinboimas 18.00 G.Verdi opera “Likimo galia”. Dainuoja Vienos operos teatro solistai 20.55 Divertismentas 21.30 Džiazas. Koncertuoja M.Portalo “Bailord” sekstetas 22.40 Europos džiazo festivalyje koncertuoja M.Portalas ir B.Z.Duo 23.40 Dok. f. “M.Portalas. Odisėja” 2.05 Nakties programa

NTV Mir 5.00 NTV rytas 7.10 “Muchtaro sugrįžimas” 9.00 Šiandien 9.25 Vasarvietės atsakymas 10.25 Medicinos paslaptys 11.00 “Mamyte, aš myliu žudiką” 12.00 Šiandien 12.35 Iki teismo 13.35 Prisiekusiųjų teismas 14.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 15.00 Šiandien 15.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 16.40 “Nuojauta” 17.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 18.00 Šiandien 18.30 Prokuroro patikrinimas 19.35 Kalbame ir rodome 20.25 “Jūrų velniai” 22.15 Šiandien 22.40 “Voratinklis” 0.35 “Specialusis agentas” 2.25 Prokuroro patikrinimas 3.35 Kalbame ir rodome

Naše Kino 7.00 “Kartą taigoje” 9.00 “Antras Viktoro Krochino bandymas” 11.00 “Lapkričio vaikas” 13.00 “Raitelis su žaibu rankoje” 14.30 “Specialusis būrys” 16.00 “Generalinė repeticija”. 1, 2 s. 19.00 “Nebaigtas apsakymas” 21.00 “Ekstrasensas” 23.10 “Bendrai” 1.00 “Naujokė” 2.30 “Specialusis būrys” 4.00 “Jausmų sąmyšis”

TV1000 5.00 Drama “Didžioji scena” 7.05 Siaubo f. “Gotika” 8.50 Drama “Atsiskyrėlis” 10.35 Trileris “Tiesioginė grėsmė” 13.10 Drama “Didžioji scena” 15.15 Drama “Jausmų galia” 17.00 Drama “Prieš saulėlydį” 19.00 Komedija “Apgirtę nuo meilės” 21.00 Drama “Meilės romano pabaiga” 23.00 Komedija “Pirmųjų žmonų klubas”

1.00 Komedija “Perskaityk ir sudegink” 3.00 Drama “Meilės romano pabaiga”

TV1000 Kino 6.00 Drama “Norų medis” 8.00 Biografinis f. “Trys Dostojevskio moterys” 10.00 Drama “Viena grandis” 11.45 Drama “Atgaila” 14.20 Tragikomedija “Figa.Ro” 16.05 Komedija “Step Bai Step” 17.55 Kovinis f. “Nenugalimasis” 20.00 Melodrama “Auksinis raktelis” 22.05 Drama “Pakraštys” 0.15 Komedija “All inclusive, arba Viskas įskaičiuota” 2.00 Melodrama “Leiskite pabučiuoti... vėl” 4.10 Melodrama “Sniego karalienė”

RTR Rossija 5.00 Rusijos rytas 9.05 “Miškuose ir kalnuose” 10.00 Žinios 10.30 1000 smulkmenų 11.15 Apie tai, kas svarbiausia 12.00 “Jefrosinija” 13.00 Žinios 13.30 Žinios. Maskva 13.50 Žinios. Budėtojų dalis 14.00 X byla 15.00 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 16.00 Žinios 16.30 Žinios. Maskva 16.50 Žinios. Sportas 16.55 “Svetimos paslaptys” 17.40 “Pagaminta SSRS” 18.40 Žinios. Maskva 19.00 Žinios 19.30 Tiesioginis eteris 20.20 “Sklifosovskis” 22.05 “Kamenskaja” 23.05 Dvikova 0.40 “Miškuose ir kalnuose” 1.35 Žinios+ 1.50 Vaid. f. “Nešaudykite baltųjų gulbių” 3.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Žmonijos kelionė” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “II pasaulinis karas - spalvotai” 10.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 11.00 “Muhammado Ali istorija” 12.00 “Muhammadas ir Larry’is” 13.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 14.00 “Seniai pamirštos dietos” 15.00 “Laiko komanda” 16.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 17.00 “Žmonijos kelionė” 18.00 “Mitų medžiotojai” 19.00 “Seniai pamirštos dietos” 20.00 “Dirbtinių palydovų istorija” 21.00 “Mokslo istorija” 22.00 “Visa tiesa apie Jurijų Gagariną” 23.00 “Kroatijos karaliai” 0.00 “II pasaulinis karas - spalvotai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Mitų medžiotojai” 3.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 4.00 “Visa tiesa apie Jurijų Gagariną” 5.00 “Viduramžiai” 6.00 “Teleskopo istorija”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Viskas apie šunis 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai 9.10 N.Beikerio gyvūnai: jūros drakonas 10.05 Hebridai 11.00 Kaulai 11.55 Alkatraso tvenkinio vėžliai 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Veterinaras laukinėje gamtoje: Peru 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos

15.30 Beždžionių mieste: žmonių pragaras 16.30 Kinologija 17.25 Keisti augintiniai 18.20 Projektas “Šunų jaunikliai” 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Indijoje: Taro dykuma 22.00 Gyvenimas bandoje: bušo įstatymas 22.55 Didžiosios Britanijos gamta su R.Mirsu 23.50 Išdavystė 0.45 Žmogėdros: tigrai/leopardai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: tigras užpuola prižiūrėtoją

Viasat Explorer 6.00 “Stipriausi koziriai” 7.00 “Ekstremalūs išbandymai” 8.00 “America’s Toughest Jobs” 9.00 “Edo nuotykiai” 9.55 “Maisto varžybos” 10.50 “Technikos stebuklai” 12.35 “Mokslas apie uraganus” 13.25 “Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą” 14.20 “Stipriausi koziriai” 15.10 “Maisto varžybos” 16.05 “Technikos stebuklai” 17.50 “Ekstremalūs išbandymai” 18.45 “Edo nuotykiai” 19.40 “America’s Toughest Jobs” 20.30 “FTB: kova su nusikalstamumu” 21.20 “Louisas Therouxas: tvarka ir chaosas Johanesburge” 22.15 “JAV karinė laboratorija” 23.05 “Per kančias ir bangas” 23.55 “FTB: kova su nusikalstamumu” 1.40 “Louisas Therouxas: tvarka ir chaosas Johanesburge” 2.35 “JAV karinė laboratorija” 3.25 “FTB: kova su nusikalstamumu” 4.20 “Edo nuotykiai” 5.10 “America’s Toughest Jobs”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Transatlantinis skrydis 11.00 Bebaimiai. Burma ir Mianmaras 12.00 Ekstremali virtuvė 13.00 Vieno žmogaus grupė 13.30 Pasaulio picos taurė 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika 16.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas 17.00 Bebaimiai. Burba ir Mianmaras 18.00 Naujo būsto paieška. Meksika 18.30 Naujo būsto paieška. Anglija 19.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės 20.00 Pavojingos žemės. Borneo 21.00 Kryptis. Čilė 22.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Kopenhaga 23.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Žuvys grobuonės 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 13.00 Draudimai 14.00 Ryklių guolis 15.00 Nepaprastos žuvys 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 17.00 Draudimai 18.00 Mūšiai dėl Kursko 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 20.00 NSO virš Europos 21.00 Paranormalūs reiškiniai 22.00 Tunų žvejyba 23.00 NSO virš Europos 0.00 Paranormalūs reiškiniai 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas

9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Madrido autobusų tunelis 13.35 Bandytojai 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Ekstremali žvejyba. Naujoji Zelandija 22.00 Imperija už įstatymo ribų. “Nuestra familia” 23.00 Gangsterių kodeksas 0.00 Po avarijos 1.00 Grobikai ir išlaisvintojai

Sport1 12.00 “Televitrina” 13.00 ŽINIOS+ 13.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio “Pieno žvaigždės” Vilniaus “Lietuvos rytas 15.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos “Neptūnas” Kauno “Žalgiris” 16.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko “Enisey” Klaipėdos “Neptūnas” 18.30 “Sporto metraštis” 18.40 “Žalgirio TV”. Eurolygos rungtynių belaukiant: Kauno “Žalgiris” prieš Bambergo “Brose Baskets” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” Mariupolio “Azovmaš” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 “Automoto” 21.45 “Sporto metraštis” 22.00 “SPORT 1 ringas”: Bušido “King of Kings” Pasaulio Grand Prix Varšuvoje (II dalis) 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “SPORT 1 ringas”: Bušido “King of Kings” Pasaulio Grand Prix Varšuvoje (II dalis)

Viasat Sport Baltic 11.05 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas 11.35 Golfas. PGA turo užkulisiai 12.05 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga 12.35 “Trans World Sport” žurnalas 13.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Real” - “Galatasaray” 15.25 Rankinis. Europos čempionato atranka. Turkija - Lietuva 16.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija 19.40 Krepšinis. Eurolyga. “Žalgiris” - “Brose Baskets”. Tiesioginė transliacija 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Chelsea” - “Rubin”. Tiesioginė transliacija 0.05 Krepšinis. Eurolygos TOP16 rungtynės

Eurosport 9.30 Europos šaudymo čempionatas 10.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 11.45 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 12.45 Atviras biliardo turnyras Pekine 14.00 Visos sporto šakos 15.30 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 18.30 Atviras biliardo turnyras Pekine 20.00 Futbolas. “NextGen” serija. Pusfinalis. Švedija - Danija 22.00 Kovos sportas. “Superkombat” 0.00 Sportinis pokeris 1.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas”


20

LŽ gidas

2013 03 30 Lietuvos žinios

PENKTADIENIS 5 D.

Susipynę išgyvenimai 21.00, Balticum Auksinis

Nasha Russia. Likimo kiaušai 21.30, BTV

Mergina su trūkumais 23.00, TV1000

Drama. JAV, Vokietija, 2009 m. Rež. Davidas Hollanderis. Vaidina: Michelle Pfeiffer, Ashtonas Kutcheris, Kathy Bates. (N-7) Linda - vidutinio amžiaus moteris. Jos vyras žuvo nuo draugo rankos išgertuvių metu ir jai tenka vienai auginti kurčnebylį sūnų Klėjų. Valteris - 24 metų jaunuolis, priklausantis nacionalinei imtynių rinktinei, tačiau jam tenka mesti sportą ir grįžti į gimtąjį miestą. Jų artimųjų žudikai teisiami. Skausmas suartina...

Komedija. Rusija, 2010 m. Rež. Glebas Orlovas. Vaidina: Michailas Galustianas, Sergejus Svetlakovas, Andrejus Lavrovas. (N-14) Darbininkai nelegalai Ravšanas ir Džumšutas planuoja kaip reikiant prasisukti Maskvoje. Jų darbdavys, vietinės reikšmės remonto darbų organizatorius sukčius Leonidas gavo stambų užsakymą iš super oligarcho. Užduotis paprasta - paslėpti turčiaus bute paliktas kulkų žymes. Tačiau Ravšanas ir Džumšutas - visiški idiotai...

Drama. JAV, Vokietija, 1999 m. Rež. Jamesas Mangoldas. Vaidina: Winona Ryder, Brittany Murphy, Angelina Jolie. Septintasis dešimtmetis. Siuzana serga depresija. Po bandymo nusižudyti psichiatras jai nustato asmenybės susidvejinimą ir jaunuolė patenka į psichiatrijos ligoninę. Čia ji susipažįsta su melage Džordžina, prievartautojų auka Deize, gaisre nukentėjusia Pole ir pašėlusia Liza. Ligoninėje Siuzana praleidžia pusantrų metų.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Stilius. Gyvenimas” (k.) 10.45 “Klausimėlis.lt” (k.) 11.00 “LRT Aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Lietuvos tūkstantmečio vaikai” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Duokim garo!” 22.00 Loterija “Perlas” 22.10 “Duokim garo!” tęsinys 23.15 Siaubo drama “Prieglauda” N-14 1.15 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “Žvaigždžių duetai”. Istorija prasideda iš naujo (k.) 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 15.00 “Tūkstantis ir viena naktis” N-7 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2 Penktadienis” N-7 21.00 “Farai” N-14 22.00 Veiksmo f. “Saugykla” N-14 0.05 Veiksmo trileris “Anakonda 4. Kraujo žymės” N-14 1.55 “Mentalistas” (k.) N-7

TV3 6.45 “Teleparduotuvė” 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Dievobaimingos kalės” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Chorų karai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Simpsonai” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Gyvenimo kryžkelės” 18.45 TV3 žinios 19.20 Animac. f. “Nerealieji” 21.40 Veiksmo komedija “Sachara” 0.05 Drama “Auksinės gėlės prakeiksmas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 9.00 “Gyvenimo spalvos” (k.) 10.00 “Amerikos talentai” 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Mistinės istorijos” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Auksarankiai” N-7 20.00 Žinios

20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Komikų klubas” N-7 21.30 Komedija “Naša Raša. Likimo kiaušai” N-14 23.10 “Amerikietiškos imtynės” N-14 0.10 “Laukinis” (k.) N-7 1.10-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 “Teleparduotuvė” 9.30 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “CSI Majamis” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Gamtos jėgos” 14.30 “Teleparduotuvė” 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Konano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Geri vyrukai” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Liudininkai” 22.00 “Pabėgimo karaliai” 23.00 “Nokautas” 0.00 “Gelbstint Greisę” 0.55 “Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius” 1.50 “CSI Majamis” 2.40 “Gamtos jėgos” 3.05 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Geniuko Vudžio šou” 8.15 “Detektyvas Drupis” 8.40 “Marvel animė. Ernis” N-7 9.05 “Draugai IV” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Majamio ligoninė” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys darbininkai” 16.30 “Šeimynėlė” N-7 17.00 “Draugai IV” N-7 17.25 “Namai, kur širdis” N-7 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Detektyvas “Midsomerio žmogžudystės. Sugriautas gyvenimas” N-14 22.50 Siaubo trileris “Padaras” N-14 0.50 “Ties riba” N-14

LRT kultūra 8.00 “Aivenhas” 8.30 “Kaimo akademija” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Iššūkis žvaigždėms”. Koncertas (k.) 12.30 Dok. f. “Lioj, bajoraite” (k.) 12.50 “Savęs link”. Belaukiant stebuklo (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Asistentas vienai dienai” (k.) 15.00 “Durys atsidaro” 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 17.40 Žinios (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus sąsiuvinis 18.15 “Keliaukim!” 18.45 “Tūkstantmečio pokalbiai” 19.30 Dok. f. “Be sienų. Dainuojanti Europa” 20.20 “Europos be sienų muzikos apdovanojimai 2013”. Koncertas 21.50 “Kai aš mažas buvau” 22.35 “Pergalės kaina” 23.00 “Džiazo vakaras”. XXV tarptautinis džiazo festivalis “Vilnius Jazz 2012”. “Hikashu” (Japonija) 0.00 Panorama (k.)

0.45 Pramoginės muzikos koncertas. Linas Adomaitis. 15 metų scenoje

Lietuvos ryto TV 6.50 Programa 6.54 TV parduotuvė 7.10 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Nuoga tiesa” 10.05 “MAD MEN. Reklamos vilkai” N-7 11.00 “Mainai gamtoje” N-7 12.10 “Reporteris” 12.55 “TV pokštai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Super L.T.” N-7 15.00 Žinios 15.15 “TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos” N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos” tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” (k.) 18.00 Žinios 18.35 “Mančesterio detektyvės” N-7 19.45 Žinios 20.20 Drama “Žaliasis drakonas” N-7 22.40 “MAD MEN. Reklamos vilkai” N-7

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Maisto detektyvai” 9.45 “Advokatė Lovinski” N-7 10.45 “Mūsų augintiniai” 11.15 “Karamelė” 12.15 Trileris “Sandėris” N-7 14.15 “Verbų sekmadienis” 15.15 “Ieškokime geriausio!” 15.30 Drama “Biblijos kodas” N-7 17.15 “Komanda Č” N-7 18.15 “Reidas” (k.) 18.45 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 20.45 “Ugnis ir ledas” N-7 22.20 “Balticum TV” žinios 22.35 Trileris “Proto medžiotojai” N-14

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Babelis” N-7 9.20 Drama “Psichoanalitikas” N-7 11.00 Komedija “Vyrai, kurie spokso į ožkas” N-7 13.00 Komedija “Vykrutasai” 15.00 Komedija “Romo dienoraštis” N-7 17.00 Komedija “Poniutė kaime” 19.00 Drama “Karalienė” 21.00 Drama “Susipynę išgyvenimai” N-7 23.00 Drama “Prisimink mane” N-7 1.00 Trileris “Bepročiai” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.35 Kontrolinis pirkimas 12.00 Reikalauju skyrybų 12.50 Kol da nevėlu 13.40 Kitos naujienos 14.00 Naujienos 14.25 “Prekybos centras” 15.30 Suprasti. Atleisti 16.00 Mados nuosprendis 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 18.00 Lauk manęs 18.55 Žmogus ir įstatymas 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 Stebuklų laukas 22.10 Dvi žvaigždės 23.50 Uždaras pristatymas. Liubovės Arkus filmas “Antonas čia, šalia”

2.45 Melodrama “Mylima mechaniko Gavrilovo moteris”

Mezzo 5.00 Džiazas 10.30 S.Bolivaro jaunimo orkestras koncertuoja Liucernoje 12.25 G.Mahlerio Antroji simfonija 13.50 Divertismentas 14.15 Džiazas. Koncertuoja F.Wesley ir “The New JBs” 15.25 W.Marsaliso septetas koncertuoja Marsiako džiazo festivalyje 16.25 W.Colonas groja “Tiempo Latino 2007” 17.25 A.Netrebko ir R.Villazonas koncertuoja Eliziejaus laukų teatre 19.05 G.Puccini opera “Kregždutė”. Dainuoja A.Gheorghiu 21.00 Divertismentas 21.30 Baletas “Romeo ir Džiuljeta” pagal S.Prokofjevo muziką. Šoka Sankt Peterburgo Marijos operos teatro artistai 0.00 I.Stravinskio baletas “Vestuvės”. Choreografė B.Nižinskaja 0.30 Džiazas. Koncertuoja S.Otis 1.30 Nakties programa

NTV Mir 5.00 NTV rytas 7.10 “Muchtaro sugrįžimas” 9.00 Šiandien 9.25 Akistata 10.25 Gelbėtojai 11.00 “Mamyte, aš myliu žudiką” 12.00 Šiandien 12.35 Iki teismo 13.35 Prisiekusiųjų teismas 14.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 15.00 Šiandien 15.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 16.40 Paslaptinga Rusija 17.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 18.00 Šiandien 18.35 Prokuroro patikrinimas 19.45 Kalbame ir rodome 20.40 “Jūrų velniai” 22.30 “Voratinklis” 2.15 Intrigų mokykla 3.05 “Sraigtiniai laiptai”

Naše Kino 7.00 “Nebaigtas apsakymas” 9.00 “Ekstrasensas” 11.10 “Bendrai” 13.00 “Naujokė” 14.30 “Specialusis būrys” 16.00 “Jausmų sąmyšis” 17.30 “Skurlatajų sąmokslas” 19.00 “Maži ir dideli” 21.00 “Nepažymėtas krovinys” 23.00 “Prabėgęs laikas” 1.00 “Mylėti...” 2.30 “Specialusis būrys” 4.00 “Geriau neturėti 100 rublių”

TV1000 5.00 Komedija “Apgirtę nuo meilės” 7.00 Komedija “Pirmųjų žmonų klubas” 9.00 Komedija “Perskaityk ir sudegink” 11.00 Drama “Pritarimų namai” 13.00 Drama “Prieš saulėlydį” 15.00 Komedija “Apgirtę nuo meilės” 17.00 Komedija “Žinių vedėjas” 19.00 Komedija “Grynbergas” 20.55 Drama “Generolo duktė” 23.00 Drama “Mergina su trūkumais” 1.15 Komedija “Prielipa” 3.05 Drama “Generolo duktė”

TV1000 Kino 6.00 Drama “Atgaila” 8.35 Melodrama “Leiskite pabučiuoti... vėl”

10.40 Kovinis f. “Nenugalimasis” 12.45 Drama “Ašik Keribas” 14.10 Drama “Kovotojui neskauda” 16.00 Melodrama “Auksinis raktelis” 18.10 Melodrama “Myliu ir taškas” 20.00 Komedija “All inclusive, arba Viskas įskaičiuota” 22.00 Drama “Tėvynė arba mirtis” 0.05 Melodrama “Sniego karalienė” 2.00 Drama “Dingęs be žinios” 4.00 Drama “Gauja”

RTR Rossija 5.00 Rusijos rytas 9.05 “Miškuose ir kalnuose” 10.00 Žinios 10.30 Visa Rusija 10.45 1000 smulkmenų 11.20 Apie tai, kas svarbiausia 12.00 “Jefrosinija” 13.00 Žinios 13.30 Žinios. Maskva 13.50 Žinios. Budėtojų dalis 14.00 Teisė į susitikimą 15.00 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 16.00 Žinios 16.30 Žinios. Maskva 16.50 Žinios. Sportas 16.55 “Svetimos paslaptys” 17.40 “Pagaminta SSRS” 18.40 Žinios. Maskva 19.00 Žinios 19.30 Tiesioginis eteris 20.20 “Jūrmala” 22.05 Vaid. f. “Vėlyva meilė” 0.00 Vaid. f. “Meilei bet koks amžius...” 1.45 Vaid. f. “Mano draugas Ivanas Lapšinas” 3.30 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Žmonijos kelionė” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “II-asis Pasaulinis karas spalvotai” 10.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 11.00 “Mokslo istorija” 12.00 “Dirbtinių palydovų istorija” 13.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 14.00 “Seniai pamirštos dietos” 15.00 “Laiko komanda” 16.00 “Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai” 17.00 “Žmonijos kelionė” 18.00 “Mitų medžiotojai” 19.00 “Seniai pamirštos dietos” 20.00 “Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis” 21.00 “Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas” 22.00 “Kovos klubas: smurto istorija” 23.00 “Kroatijos karaliai” 0.00 “II-asis Pasaulinis karas spalvotai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Mitų medžiotojai” 3.00 “Kaip menas pakeitė pasaulį” 4.00 “Futbolas ir Afrika” 5.00 “Viduramžiai” 6.00 “Balenciaga: vienadienio pasaulio iššūkiai”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Projektas “Šunų jaunikliai” 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 Keisti augintiniai 10.05 Indijoje: Taro dykuma 11.00 Kačių krizė 11.55 Švilpiko diena 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Paskutinis šansas 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.35 Beždžionių mieste: pabaisa turguje 17.25 Kaip tapti... liūtu

18.20 Pragariška katė 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Indijoje: Gangas - gyvybės upė 22.00 Rykliai nakties priedangoje 22.55 Banginių karai 23.50 Didelė gelbėjimo operacija 0.45 Vabalų milžinų karai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: dantys, nagai, siaubas

Viasat Explorer 6.00 “Stipriausi koziriai” 7.00 “Per kančias ir bangas” 8.00 “America’s Toughest Jobs” 9.00 “Edo nuotykiai” 9.55 “Greičiausias motociklas pasaulyje” 10.50 “Nejaugi tai dyzelis?” 11.45 “Richardas Garriottas: misija įmanoma” 12.35 “Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą” 13.25 “Sankirta” 14.20 “Stipriausi koziriai” 15.10 “Greičiausias motociklas pasaulyje” 16.00 “Nejaugi tai dyzelis?” 16.55 “Richardas Garriottas: misija įmanoma” 17.50 “Sankirta” 18.45 “Edo nuotykiai” 19.40 “America’s Toughest Jobs” 20.30 “Gentis” 21.20 “Konstruokime!” 22.10 “Savamoksliai išradėjai” 23.05 “Per kančias ir bangas” 23.55 “FTB: kova su nusikalstamumu” 0.45 “Gentis” 1.40 “Konstruokime!” 2.30 “Savamoksliai išradėjai” 3.20 “FTB: kova su nusikalstamumu” 4.20 “Edo nuotykiai” 5.10 “America’s Toughest Jobs”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas 11.00 Bebaimiai. Papua Naujoji Gvinėja 12.00 Amerikos maistas. Las Vegasas 13.00 Rekordas iš blynų 13.30 Omarų gliaudymo varžybos 14.00 Naujo būsto paieška. Australija 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai 16.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės 17.00 Bebaimiai. Papua Naujoji Gvinėja 18.00 Naujo būsto paieška. Australija 19.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas 20.00 Klajokliai. Nigerija 21.00 Pavojingos žemės. Borneo 22.00 Keliautojas. Beždžionių planeta 23.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Liūtė išgelbėjo antilopę 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 12.00 NSO virš Europos 13.00 Paranormalūs reiškiniai 14.00 Karališkos kobros paslaptys 15.00 Nepaprastos žuvys 16.00 NSO virš Europos 17.00 Paranormalūs reiškiniai 18.00 Ardėnų operacija 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai 20.00 Už grotų. Banditų gaujos 21.00 Bėgliai iš Misisipės kalėjimo 22.00 Tunų žvejyba 23.00 Už grotų 0.00 Bėgliai iš Misisipės kalėjimo 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Kolorado dykumos arka 13.35 Penktoji pavara 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Visureigių vairavimo taisyklės 22.00 Eksperimentų laukas 23.00 Tai, kas baisiausia 0.00 Specialusis būrys 1.00 Kalintys svetur

Sport1 12.00 “Televitrina” 13.00 ŽINIOS+ 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno “Žalgiris” “Nižnij Novgorod” 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Mariupolio “Azovmaš” 16.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio “Pieno žvaigždės” Vilniaus “Lietuvos rytas” 18.30 “Automoto” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko “Enisey” Klaipėdos “Neptūnas” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos “Neptūnas” Kauno “Žalgiris” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 Futbolo dievai: Platini

Viasat Sport Baltic 10.55 Krepšinis. Eurolygos TOP16 rungtynės 12.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Chelsea” - “Rubin” 14.35 Krepšinis. Eurolyga. “Žalgiris” - “Brose Baskets” 16.25 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas 18.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 18.55 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. “Kalev/Cramo” - “Barona Kvart‚ls”. Tiesioginė transliacija 21.10 “Futbol Mundial” žurnalas 21.40 Krepšinis. Eurolygos TOP16 rungtynės. Tiesioginė transliacija 23.40 Krepšinis. Eurolygos TOP16 rungtynės

Eurosport 9.30 Europos šaudymo čempionatas 10.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas 11.30 Automobilių žiedinių lenktynių apžvalga 12.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 13.30 Visos sporto šakos 15.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas” 18.30 Galiūnų varžybos Martinikoje 19.30 Visos sporto šakos 21.00 Medkirčių pasaulio čempionatas 22.00 Profesionalų boksas 0.00 Kovos sportas. “Total Ko” 1.00 Dviračių lenktynės “Baskijos krašto turas”


22

2013 03 30 Lietuvos žinios

LŽ gidas

P.Korsakas sugautas žuvis paleidžia •13 p.

Atkelta iš

- TV6 apie tavo laidą neplatina jokių pranešimų žiniasklaidai. Kodėl? - Labai sunku planuoti laidą; tai ne interviu ir ne darbas studijoje. Viskas vyksta lauke, daug kas priklauso nuo oro ir panašių dalykų. Filmuojame antradienį ir trečiadienį, o sekmadienį viskas šauna į eterį. Negali iš anksto sugalvoti temų. Pasakysiu, kad žvejosiu upėje, atvažiuosiu prie jos, o čia - pakilęs vanduo, ledai. Arba sumąstysiu gaudyti vienokias žuvis, o jos nekibs. Tokiais atvejais reikia greitai persiorientuoti. “Vienam gale kablys” - tam tikra improvizacija. Mintyse susidėlioji planus, bet dažnai viskas verčiasi aukštyn kojomis. Man tai patinka, nes niekada nebūna nuobodu. - Ką manai apie eterį užplūdusius pramoginius projektus? - Dirbu “telike”, todėl negaliu ant jų burnoti. Jeigu visuomenei to reikia, jei taip daromi didieji reitingai, televizija prisitaiko prie auditorijos ir rodo atitinkamą programą. Tokia šalis. Jei šokių ir muzikos šou surenka didelius reklamos pinigus, vietoj jų nepradėsi rodyti Alfredo Hitchcocko filmų ar labai protingų dalykų. - Ko gero, tave kvietė dalyvauti šokių ir dainų projektuose, bet televizijoje niekada nešokai ir nedainavai. - Kvietė, kvietė... Nenoriu viešumos. Man tai juokinga. Kai viliojo į kažkokį šokių projektą, sakiau, kad eisiu tik tuo atveju, jei šoksiu su Marijumi Mikutavičiumi-Marijonu. Dainuoti nekvietė - manau, kad nieko neišeitų. Juk negali būti universalus. - Ką manai apie žmones, kurie keturiomis veržiasi į televiziją ir dalyvauja visuose įmanomuose šou? - Koks jų tikslas? Jei pinigai, kodėl nesiekti jų tokiomis priemonėmis?.. Nesmerkiu. Jeigu tikslas tapti žinomam, tuomet juokinga. Kur tapsi žinomas - savo kaime?.. Ar verta? Aš nelendu į viešumą.

Pirmą kartą meškerę į rankas P.Korsakas paėmė, kai jam buvo ketveri. “Žiūrėjau į plūdę ir ji mane užkerėjo”, šypteli vyras. / Asmeninio archyvo nuotrauka - Tirli pirli projektai skirti atsipalaiduoti, bet turbūt tam skirtas ir “Vienam gale kablys”. - Taip, bet tai - tik vienas aspektas. Kitas aspektas yra didelis mokomasis užtaisas, edukacija. Mokome žvejus, kaip elgtis su naujais masalais ir įrankiais. Žmogui ne taip paprasta orientuotis, kai jis ateina į parduotuvę ir pamato daugybę įrangos: “Oho! Ką ir kaip su kuo daryti?” - Esi dirbęs darbą, visiškai nesusijusį su žvejyba? - Taip. Žurnalisto karjeros pradžioje laikraštyje “Amžius” rašiau apie muziką ir vakarėlius, lakstydavau į Andriaus Mamontovo, “Išjunk šviesą”, kitų

Jeigu tikslas yra tapti žinomam, tai juokinga. Kur tapsi žinomas - savo kaime?.. Ar verta? atlikėjų koncertus. Radijo stotyje “Vilniaus varpas”, kuri dabar vadinasi “Laisvąja banga”, pirmas pradėjau vesti “Lietuviškos muzikos dešimtuką” grodavau mūsų dainininkų muziką, jie užsukdavo į studiją. “Litpoliinter TV” (šiandieninė LNK) siūlė išmėginti jėgas. Sakiau, kad turiu idėją laidai apie žvejybą. Taip ir įsivažiavau. - Žvejai mėgsta girtis laimikiais. Pasigirk ir tu. - Atsiunčiau tau nuotraukų. (Juokiasi.) Didžiausios Lietuvoje pagau-

Klaidas palieka memuarams

tos žuvys buvo septyniolikos kilogramų šešių šimtų gramų karpis ir dvylikos kilogramų keturių šimtų gramų lydeka. Buvo įdomu žvejoti Kuboje ir Sibire, bet žūklaudamas Lietuvoje jaučiuosi geriau. Žvejoti mūsų krašte sunku, turi įdėti darbo, daug išmanyti. Kuboje, Sibire, Belgijoje, Olandijoje paprasčiau, nes ten daug žuvų. Kuo jų daugiau, tuo paprasčiau - meti ir trauki. Nesu tas, kuriam reikia prisilupti maišą laimikio. Kiekis visiškai nesvarbu - geriau

ištraukti dvi tris žuvis ir patirti gerą emociją. - Nevalgai sugautų žuvų - laimikį dažniausiai paleidi į vandenį. Vadinasi, tau svarbus ne rezultatas, o procesas? - Būtent. Reikia apgauti žuvį - pasirinkti tinkamo masalo ir meškerių. Geriausios žuvys man yra dešra. (Juokiasi.) Kai atvažiuoja draugai, pasigauname ešeriukų, išrūkome mano kiemo rūkyklėlėje ir sukertame juos su alumi. Bet taip nutinka retai keturis penkis kartus per metus. - Kas geriau: vakaras su mergina, knyga, filmas ar žvejyba? - Visi šie dalykai geri. Viskam savas laikas. Nesakysiu, kad geriausias dalykas yra žvejyba, nes mergina daug įdomiau. Skaitau daug knygų. Mėgstamiausias rašytojas - japonas Haruki Murakami. Esu perskaitęs visus jo kūrinius. Televizorių stengiuosi išjungti, nes jis, kaip ir internetas, laiko vagis. - Neturi merginos. Žvejyba gali atstoti antrąją pusę? - Nemanau. (Juokiasi.) Aišku, su manimi sunku. Tiesa, yra bandžiusiųjų, ir pats esu bandęs. Nelengva, kai nuolat keliauju apsikrovęs meškerėmis, su manimi reikia kantrybės. Žvejoju du tris kartus per savaitę. Bet kiti žmonės dirba nuo ryto iki vakaro, susitinka tik pasibaigus darbui ir pažiūrėję “teliką” eina miegoti. Nesijaučiu vienišas, nes Klaipėdoje gyvenu prie jūros, o mano namo durys niekada neužsidaro. Tai vieni, tai kiti atklysta žvejoti. Nuolatinis judesys. Visi seni mano draugai nori meškerioti, nori būti gamtoje. Jie atklysta ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. Kai iš sostinės persikėliau į Klaipėdą, buvau apakęs - visi vaikšto triskart lėčiau nei aš ir sako: “Kam dirbti šiandien? Dirbkim rytoj!” “Kaip tai rytoj? Darom dabar!” Paskui pasvarstau: “Tikrai - taigi gali padaryti ir rytoj.” Uostamiestis įtraukia - čia ir jūra, ir gamta, ir poilsis, ir niekur neskubantys žmonės. Man tai tinka, nes aš nemėgstu lėkti. Atsibodo.

“Esame televizijos pankai” JAUNIUS ČIULADA

JAUNIUS ČIULADA

Alternatyvi šeštadienio Ryčio Zemkausko kultūros laida “Alchemija”, kurią rodo TV1, gyvuoja jau ketvirtus metus. Vedėjas nesitikėjo, kad projektas išsilaikys tiek laiko.

Antradienį slaptu LRT tarybos balsavimu antrai penkerių metų kadencijai generaliniu LRT direktoriumi išrinktas Audrius Siaurusevičius. Jis - pirmasis LRT vadas, kurio veikla nesibaigia po pirmosios kadencijos. “Tai - geriausias mano penkerių metų darbų įvertinimas. Didžiausias iššūkis buvo penkmetį išlikti savo poste, - sako vyras. - Kai einu į konkursą, siekiu ne treniruotis, o laimėti. Tikėjausi, kad mane perrinks.” “LRT televizija”, “LRT kultūra”, “LRT radijas”, “LRT klasika” ir “LRT Opus” yra alternatyva vienadienei masinei komercijai. “Sunku konkuruoti su komerciniais transliuotojais, nes sau keliame didesnius reikalavimus ir siekiame savo tikslų, - pabrėžia A.Siaurusevičius. - Mūsų prioritetai yra visuomenės švietimas ir sąmoningo valstybės piliečio ugdymas.” Televiziją pašnekovas vadina vienu svarbiausių tautos formavimo įrankių. “Apklausos rodo, kad didžiausią įtaką formuojant žmonių nuomonę turi LRT, - įsitikinęs žinutės herojus. - Mūsų auditorija yra žmonės, gaunantys aukštesnes paja-

A.Siaurusevičius - pirmasis LRT vadas, perrinktas antrai kadencijai. Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

mas ir turintys aukštesnį išsilavinimą. Sąmoningai transliuojame jiems, bet didžiausias mūsų potencialas yra auganti karta.” A.Siaurusevičius teigia neturintis tikslo aplenkti LNK ir TV3: “Nesiekiame būti populiaresni už komercinius transliuotojus. Jie turėtų susimąstyti apie skonį ir apie

savo vaikus - apie tai, kokie piliečiai ugdomi. Dėl to turime problemų.” Audrius prisipažįsta per penkmetį padaręs klaidų, tačiau nenori savęs kritikuoti ir jų neįvardija. “Paliksiu tai memuarams, - šypteli LRT vadovas. - Gali būti, kad kada nors juos išleisiu.”

“Stebuklas. Ketveri metai - nemažai laiko tokiam projektui. Jei kas nors pradžioje manęs būtų paklausęs, ar bus ketvirtasis sezonas, būčiau atsakęs “ne”, - tikina R.Zemkauskas. - Kuriant konceptualią kultūros laidą yra nemažai rizikos: “Alchemijos” pateikimas pakankamai novatoriškas, ji nekomercinė, skirta išsilavinusiai auditorijai, orientuota į atidų žiūrovą. Suprantama, tokių žiūrovų skaičius ribotas, todėl visą laiką turi kovoti dėl projekto išlikimo.” Vyras priduria sąmoningai kepantis nekomercinio skonio produktą. LNK grupės, kuriai priklauso TV1, vadovai leidžia Ryčiui ieškoti naujų pateikimo formų ir jis tuo patenkintas. Pastarosiose laidose TV veidas daugiau nei anksčiau eksperimentuoja montažinėje. “Esame televizijos pankai”, sako Rytis. Jis teigia, kad “Alchemija” nebando pataikauti ir paprastinti pasaulio. Paklaustas, ar dauguma komercinių

R.Zemkauskas tikina, esą sukurti infošou sudėtingiau nei parengti jo vedamą TV1 “Alchemiją”. TV1 archyvo nuotrauka

kanalų šou nesielgia priešingai, pašnekovas atsako: “Toks infošou darbas ir tikslas. Pataikaujant reikia turėti talentą. Tai - tikrai sunkus darbas. Sukurti gerą šou sunkiau nei sutverti “Alchemiją”.


2013 03 30 Lietuvos žinios

Žmonės

23

Emigracija kvėpuoja į nugarą RASA PAKALKIENĖ

Jaunas režisierius Justinas Krisiūnas tvirtina: “Emigracija daugeliui tautiečių kvėpuoja į nugarą.” Į debiutinį kino filmą “Emigrantai” jis perkėlė gyvenimiškus sopulius, kai tėvai išvyksta į užsienį, Lietuvoje palikdami vaikus, arba atžalas išplėšia iš gimtųjų vietų ir išsiveža kartu svetur. Kad entuziazmu galima daug pasiekti, rodo 30 metų režisieriaus iš Rokiškio J.Krisiūno nuveiktas didžiulis darbas sukurtas vaidybinis filmas “Emigrantai”. Jaunasis kūrėjas, kuriam skaudu dėl emigracijos, apie tai papasakojo kino kalba. “Kurdamas filmą “Emigrantai” norėjau parodyti, kad su mūsų valstybe nėra gerai, nereikia apsimetinėti ir meluoti. Turime problemų, ir apie jas reikia šnekėti”, - teigia J.Krisiūnas. Per pokalbį su LŽ žurnaliste režisierius atskleidžia, į kokį Everestą jam teko įkopti, kol pasiekė tikslą - pilnametražio filmo debiutą kino ekranuose.

Per emocijas suvokiama tema “Emigracijos tema domiuosi, nes artimiausi draugai jau dešimtmetį gyvena Vokietijoje, Anglijoje, Danijoje... Išvykę ir bičiulių tėvai. Emigruoja ne tik mano, bet ir tėvų kartos žmonės, - tvirtina J.Krisiūnas. - O ir pačiam tokia mintis ne kartą krebždėjo.” Jaunas režisierius atskleidžia, kad savo svarstymus, gal ir pačiam išvažiuoti iš Lietuvos, iš pradžių sudėjo į spektaklį “Emigrantai”, vėliau į to paties pavadinimo filmą. Kūryba tapo tarsi barjeru, sulaikančiu nuo sprendimo ilgam kirsti gimtojo krašto sieną. “Nusprendžiau bandyti ir toliau Lietuvoje svajoti, siekti, kurti”, - sako J.Krisiūnas. Šiuo metu jis mano, kad jei būtų galimybė, į užsienį mielai važiuotų, tarkime, po pusmetį dirbti prie kokio nors projekto, tada grįžti tėvynėn. Kūrėjas pasakoja, kad kai pastatė spektaklį “Emigrantai”, apie emigracijos problemą apklausė politikus. Kai kurių nuomonės tiesiog pritrenkė. Vienas politikas pareiškė: “O kas čia tokio, kad žmonės emigruoja? Labai gerai - jie pinigų atsiunčia ir atveža. Taip papildomas Lietuvos biudžetas.” J.Krisiūnas prisipažįsta, kad šie žodžiai jam rėžė lyg peilis. “Apėmė net pyktis ir įniršis, - prisipažįsta režisierius. - Ši tema yra skaudi, artima ir suvokiama per emocijas. Kalbėti apie tai reikia atsakingai. Tai visos Lietuvos bėda. Emigracija daugeliui tautiečių kvėpuoja į nugarą.” Jis teigia nepažįstąs žmogaus, kuris vakarais neskambintų per “Skype” ir nekalbėtų su toli esančiais artimaisiais, giminaičiais, bičiuliais. “Paradoksalus dalykas: kadaise lietuvius trėmė, o dabar iš tėvynės bėgama savo noru, - lygina tremtinio anūkas J.Krisiūnas. - Štai iki ko privedė politika.” J.Krisiūno nuomone, skaudžiausia tai, kad vaikai ir paaugliai Lietuvą palieka ne savo noru. Jie neturi pasirinkimo. Nusprendę emigruoti tėvai išsiveža ir atžalas, išplėšdami jas iš savos, nuo gimimo pažįstamos aplinkos. “Lietuvoje prasidėjo vaikų gyvenimas. Jie turi svajonių, vilčių, nelabai suvokia, kodėl turėtų išvažiuoti, - emocingai kalba režisierius. - Jiems tai yra lyg tremtis.” Ne mažiau jautru ir sukelia skausmingų problemų, jei vaikai pasijunta lyg pamestinukai. Kai jie paliekami Lietuvoje, o artimiausi ir brangiausi žmonės - tėvai - iškeliauja už tūkstančių kilometrų.

“Degu kaip spirgas, - taip noriu kurti filmus”, - tvirtina jaunasis režisierius. / Romo Jurgaičio nuotrauka

Filmavimo akimirkos - aktorius Džiugas Siaurusaitis, režisierius J.Krisiūnas, aktorė L.Kalpokaitė. / Filmo archyvo nuotraukos norimą, gerai atlyginamą darbą, jaukią vietą gyventi... Klausiamas, ar mato šviesių emigracijos spalvų, teigiamų dalykų, J.Krisiūnas sako: “Žmonės svetur gyvena puikiai. Jie buriasi į bendruomenes. Jie gali gyventi ramiau ir saugiau, be baimės, kaip išgyventi. Mano draugai į Lietuvą turbūt nebegrįš. Jie priprato prie kitokios aplinkos ir pragyvenimo šaltinių. Čia jiems būtų sunku adaptuotis.” Pašnekovo nuomone, dar viena priežastis pasilikti svetur yra ta, kad Lietuvoje emigrantai smerkiami. Kartu jiems pavydima. Režisierius yra viešėjęs pas emigravusius tautiečius, matė, kad jie gyvena kur kas linksmiau. “Tarkime, jei uždirbame po 1500 piniginių vienetų. Jie už kurą moka 1,2, o aš - 4,4 vieneto. Jiems atostogos vykstant į užsienį kainuoja 400, o man - per 1000 piniginių vienetų”, - lygina J.Krisiūnas. Vis dėlto namų ilgesys išlieka, nors ir kaip gerai gyventum. Režisierius įsitikinęs, kad emigrantai myli tėvynę. “Per Kalėdas jie parvažiuoja į Lietuvą, susitinka ir pabūna su artimaisiais bei draugais. Gimtasis kraštas brangus ir traukia, - teigia J.Krisiūnas. - Manau, kad jie yra didesni patriotai negu čia gyvenantieji ir keikiantieji Lietuvą. Emigrantai eina į lietuviškas kavines ir parduotuves, vaikai lanko lietuviškas mokyklas. Lietuvybės neišsižada.”

Subūrė artistišką jaunimą Šviesesnės spalvos Vis dėlto kai pasaulis atviras, perspektyvų yra daugiau: studijuoti, rasti

“Emigrantų” sumanytojas, scenarijaus autorius ir statytojas yra pats J.Krisiūnas. Siužetas - iš savo aplinkos istori-

jų, girdėtų pasakojimų. Viskas prasidėjo nuo to paties pavadinimo spektaklio. Dar anksčiau - kai jaunas rokiškėnas, Klaipėdos universiteto Menų fakultete baigęs režisūros bakalauro ir magistro studijas, grįžo į gimtąjį miestą. Rokiškyje pradėjo vadovauti Jaunimo teatrui. Subūrė vaidinti norintį jaunimą. Turėjo daug entuziazmo dirbti ir kurti. Teatras sugeba gyventi iš užsidirbtų pinigų

Riestainiai, pienas ir sūris Kurti filmą “Emigrantai” J.Krisiūnas pradėjo sukaupęs nedidelę pinigų sumą. Tačiau nuosavų lėšų nepakako. Režisierius pardavė viską, be ko namie buvo įmanoma apsieiti, - senesnę aparatūrą ir panašiai. O išlaidos filmui ir toliau augo. Šiek tiek parėmė vietos verslininkai. Kūrybinė grupė dirbo beveik be atlyginimo, buvo apmokama tik ke-

J.Krisiūnas: “Kurti filmui buvo mažai pinigų, bet daug širdies, vilties ir tikėjimo.” parduodant bilietus. “Per 7 metus sukūrėme daug spektaklių, įgyvendinome muzikinių projektų, grojome ir dainavome, rinkome pilnas sales žiūrovų. Buvome gastrolių ir užsienyje, tris kartus dalyvavome pasauliniame Štutgarto festivalyje Vokietijoje, - pasakoja režisierius. - Kai pradėjome rodyti spektaklį “Emigrantai”, buvo anšlagas, bilietų nelikdavo, žiūrėti važiuodavo žmonės ir iš rajono - jaunimas, tėvai, seneliai. Vaidinimas tapo reiškiniu.” Po spektaklio sėkmės režisierius nusprendė statyti to paties pavadinimo filmą. J.Krisiūnas įsitikinęs, kad norint sėkmingai save realizuoti Lietuvoje reikia būti avantiūristu, rizikuoti. “Aišku, jeigu gyvenimui užtenka 1200 litų ir ramaus darbo, Lietuva yra tobula šalis. Tačiau jei trokšti siekti ko nors daugiau, čia tai padaryti beprotiškai sudėtinga”, - tvirtina kine debiutuojantis režisierius.

lionė į filmavimo vietą. “Tarkime, aktorė Larisa Kalpokaitė pasakė: “Jei nori su manimi nebedraugauti, gali duoti pinigų.” Tad jai atsilyginome riestainiais, pienu, sūriu, atsibučiavome, ir ji išvažiavo”, - prisimena filmo kūrėjas. Geranoriški profesionalai padėjo filmą sumontuoti, įgarsinti, platinti apie jį informaciją. “Kurti filmui buvo mažai pinigų, bet daug širdies, vilties ir tikėjimo”, - tvirtina režisierius. Valstybinio rėmimo nebuvo. Pasirodo, J.Krisiūnas nė nesikreipė į kokį nors fondą. “Gal dariau klaidingai, bet neprašiau, - sako režisierius. - Netikėjau, kad skirtų lėšų. Ten nuėjęs turbūt būčiau išgirdęs: “Gerai, pasvarstysime. Pagal galimybes gal padėsime.” Tačiau dažniausiai “pasvarstymu” viskas baigiasi.” Tokios karčios patirties J.Krisiūnas jau turėjo, nes vietos politikai reaguodavo būtent taip. “Jie atsiranda tada, kai pyragas jau traukia-

mas iš krosnies”, - teigia pašnekovas. Kai filmas “Emigrantai” jau buvo pakeliui į kino teatrų ekranus, J.Krisiūnas pradėjo dirbti vieno televizijos serialo antruoju režisieriumi. Tai galimybė ir turėti pragyvenimo šaltinį, ir įgyti daugiau patirties.

Lietuvos ir užsienio ekranuose Mūsų šalyje šią savaitę pirmieji žiūrovai jau turėjo galimybę pamatyti filmą “Emigrantai”. Nuo balandžio 5 dienos jis pradedamas rodyti visoje Lietuvoje - ir didžiuosiuose, ir mažuosiuose kino teatruose. Susidomėjimas didelis ir vis auga. “Kai paskelbėme apie filmą, daugiausia dėmesio sulaukiau iš emigrantų. Jie man rašo, ima interviu, publikuoja spaudoje”, pasakoja režisierius. Ir priduria, kad jau numatoma filmą “Emigrantai” rodyti užsienyje - Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Danijoje. Tariamasi dėl kino juostos demonstravimo Australijoje ir Amerikoje. “Jaučiuosi tarsi į Everestą įkopęs. Kelionė buvo ilga ir sunki”, - darbą prie kino debiuto apibendrina režisierius. Daug uždirbti iš rodomo filmo J.Krisiūnas nesitiki. Sako nė nesvajojantis apie prabangų gyvenimą, jam tereikia tiek, kad galėtų pradėti kitą kino darbą. Klausiamas, gal antras filmas vadinsis “Reemigrantai”, režisierius šypsosi: “Turiu minčių, bet kol kas nenoriu atskleisti.” Ir prisipažįsta, kad dega kaip spirgas, - taip jam norisi kurti kiną.


24

2013 03 30 Lietuvos žinios

Žmonės

Margučių kerai pasiekė Japoniją RITA KRUŠINSKAITĖ

Kasmet prieš Velykas tautodailininkė Audronė Lampickienė suburia dešimtis mokinių, kad perduotų kiaušinių marginimo vašku patirtį. Senojo amato puoselėtoja rūpinasi, kad ateinančioms kartoms būtų išsaugota unikali tradicija, nes lietuviai - viena iš nedaugelio pasaulyje tautų, kiaušinius vis dar marginančių vašku. Alytuje gyvenanti Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus vadovė A.Lampickienė, kurios margučiai turi tautinio paveldo sertifikatą, su didžiuliu užsidegimu mokėsi daugelio dalykų. Stalčiuje guli miestų ir gyvenviečių apželdintojos, interjero apipavidalintojos, agronomijos magistro diplomai, bet jai pats mieliausias užsiėmimas - kiaušinių marginimas vašku. Moteris juokauja, kad jau keliolika metų Velykos jai yra tapusios profesine švente, kurios didžiąją dalį sudaro darbas. “Žingsnis po žingsnio atėjau prie to. Žmonės norėjo pamatyti mano margučius, prašė pamokyti marginti ir paaiškinti margučio reikšmę, simboliką”, - pasakojo alytiškė. Šiandien talentinga, senąjį amatą gerbianti tautodailininkė atskleisti jo paslapčių kviečiama į tolimiausius Lietuvos kampelius. Su kiaušinių marginimu vašku mielai susipažįsta ir užsieniečiai. Alytiškė jau antrus metus Druskininkų viešbučio “Grand SPA Lietuva” svečius šito moko. Vakar mokytis marginti kiaušinių pas A.Lampickienę atvažiavo keletas šiuo metu Lietuvoje gyvenančių japonų.

Įkvėpė mama A.Lampickienės šeimoje kiaušinius vašku margino jos mama Danguolė Dikšienė, šio meno išmokusi iš mamos. “Būdavo labai gražu stebėti, kaip gimsta karšto vaško piešinys ant kiaušinio lukšto”, - neužmiršta vaikystės įspūdžių tautodailininkė. Anot alytiškės, mama, mokanti nuostabiais raštais marginti kiaušinius, jai atrodė ypatinga, o pats marginimas - savotiškas ritualas. Ir šiandien, kai pati jau numargino tūkstančius kiaušinių, moteris sako, kad jai patys gražiausi ir tobuliausi margučiai, kaip ir vaikystėje, yra mamos. “Jų puošyba susideda iš labai plonų subtilių elementų. Man taip nepavyksta”, - sakė mamos gebėjimais nepaliaujanti žavėtis tautodailininkė. Pirmąjį kiaušinį A.Lampickienė numargino būdama 10 ar 12 metų. Mergaitė ilgai nedrįso pati marginti, nes norėjo, kad viskas išeitų tobulai - kaip mamai. Kai pavyko išpuošti kiaušinį vaško ornamentais, ją užliejo džiaugsmo banga, kuri užplūsta kaskart prisėdus prie margučių. Tautodailininkė džiaugiasi, kad jos dukra Banga taip pat pamėgo margi-

Tautodailininkė A.Lampickienė marginti kiaušinius moko ir užsieniečius. / Ritos Krušinskaitės nuotraukos

Margučio išmesti nevalia. Tai reikštų nepagarbą ir gyvybės simbolio išniekinimą. nimą vašku. Tai jau ketvirta karta, puoselėjanti senovinį amatą ir tautos tradicijas. Alytiškė neignoruoja naujoviškų kiaušinių marginimo būdų, kai jie gražinami spalvotais žymekliais, apklijuojami lipdukais su animacinių filmukų herojų atvaizdais. Tačiau ji mano, kad būtina žinoti, kas yra mūsų kultūros paveldas, o kas atėję iš kitų tautų kultūrų. Juk margučiui lietuviai visada suteikdavo tam tikrą prasmę, reikšmę. Buvo tikima, kad saulė simbolizuoja gyvybę, šviesą, pasaulio virsmą, iš keturių dalių susidedantis raštas - keturias pasaulio šalis, keturias gamtos stichijas, o raštas, neturintis pradžios ir pabaigos, - amžinybės simbolis. Spalvos irgi buvo pasirenkamos simboliškai. Labai mėgstama juoda - motinos žemės simbolis, raudona - gyvenimo, sėkmingos pradžios, mėlyna dangaus, žalia - augalijos, geltona - sunokusių javų.

Išmesti negalima Anot A.Lampickienės, kad ir koks gražus būtų margutis, negalima pamiršti paskirties - jis skirtas valgyti. Tačiau tai nėra vien tik paprastas maisto produktas. “Jame telpa ir prisikėlimas, ir atbudimas. Jis tarsi maža Žemės planeta, gyvybės simbolis”, - aiškino tautodailininkė. Margutis dar ypatingas tuo, kad marginant įkraunamas pačios geriausios mūsų

Kiaušinių marginimas yra savotiškas ritualas.

energijos, visos geros mintys ir emocijos pereina į kiaušinį. Anot alytiškės, neįmanoma marginti kiaušinio, jeigu esi pikta, blogai nusiteikusi. “Jei kažkam padovanojai margutį ar gavai dovanų, jį būtina suvalgyti”, - tvirtino moteris. Margučio išmesti nevalia. Nes tai reikštų nepagarbą ir gyvybės simbolio išniekinimą. Ką jau kalbėti apie tai, jog maisto išmesti iš viso negalima, kai tiek daug žmonių Žemėje badauja. Geriau atiduoti vargstančiam kaimynui ar gyvūnui, bet jokiu būdu neišmesti. Jeigu jau taip nutiko, kad margutis tapo netinkamas valgyti, reikia atsisveikinti su juo, kaip pataria A.Lampickienė, užkasant po medeliu ar krūmeliu, kad gyvybės ratas suktųsi toliau.

Nė vieno vienodo A.Lampickienė vargu ar galėtų suskaičiuoti, kiek numargino kiaušinių per prabėgusius metus, tačiau gerai žino, kad tarp jų nėra nė vieno vienodo. Visus alytiškės margučius sieja tik lietuviams marginant būdingas bruožas rašto elementai turi būti uždari, nukreipti į vidų. To pažeisti negalima. “Visi raštai iš manęs, pradėjusi marginti niekada nežinau, koks bus kiaušinis”, - praskleidė kūrybinės virtuvės uždangą tautodailininkė. Kartais ji palaiko rankoje kiaušinį akimirką, o kartais vos paėmusi iš karto pradeda marginti, neturėdama išankstinių vizijų.

Pradeda kažkokiu elementu ir tęsia jų seką arba išmarginusi vieną galą eina tolyn ir puošybą baigia ties kitu galu. “Man tai ir žaidimas, ir kūryba”, - tvirtino alytiškė. Pasak jos, kuo daugiau margini, tuo daugiau raštų ateina į galvą. Galbūt todėl žmogui, pirmą kartą susiruošusiam marginti, pirmiausia kyla klausimas, kokių raštų imtis. Tautodailininkės nuomone, pasižiūrėti į kitų išmargintus kiaušinius nėra blogai, taip atrandamas savas stilius. “Ant vieno margučio paprastai būna 200300 taškelių ir brūkšnelių. Juos pergrupavus galima begalę kombinacijų sukurti”, - džiaugėsi margintoja. Jei kuris nors numargintas kiaušinis jai pačiai labai patinka, A.Lampickienė būtinai nufotografuoja. Ar būna nepavykusių margučių? Tautodailininkė tikina, kad ne. Anot jos, jei pasitaiko kokia dėmelė ant kiaušinio lukšto arba nepavyksta puošybos elemento detalė, tai nuo to reikia pradėti, tas “trūkumas” puikiausiai įsikomponuoja į bendrą derinį. Didžiausia pinigų suma, sumokėta už alytiškės margutį - 750 litų. Tai buvo labdaros vakarui skirtas stručio kiaušinis, už jį gautos lėšos padovanotos vaikų ligoninei. “Labai smagu, kad mano kiaušinis tiek daug uždirbo, ir aš galėjau prisidėti prie pagalbos vaikams”, džiaugėsi moteris.

Džiovina per naktį Kad margučiai ilgus metus išlaikytų savo grožį, parodoms tautodailininkė margina tik išdžiovintus kiaušinių lukštus. Pirmiausia mažučiu grąžtu viena-

me kiaušinio gale pragręžia 2-3 milimetrų skylutę, tada švirkštu į ją pučia orą, kol lukštas lieka tuščias. Jei margutis skirtas valgyti, užtenka viename kiaušinio gale skriestuvo galu pradurti mažutę skylutę, kad verdant kiaušinis nesutrūktų. Geriausia marginti dar šiek tiek šiltą kiaušinį, kad tvirčiau liptų vaškas. Namų sąlygomis vašką patogiausia šildyti aromatinėse aliejaus šildyklėse. Jei neturite draugo bitininko, galinčio padovanoti gniužulėlį vaško, puikiausiai tiks patrupinta vaškinė žvakė. Vaškas turi būti labai karštas. Marginimo priemonę nesudėtinga pasigaminti namie. Tam reikia medinio pagaliuko (tinka ir pieštukas), į kurį įsmeigiama adatėlė su galvute. Kai viskas jau paruošta, labai svarbu patogiai atsisėsti, kad rankos būtų kuo arčiau vaško šildyklės. Toliau jau kiekvieno fantazijos ir gabumų reikalas. Vašku dekoruoti kiaušiniai panardinami į paruoštus ir atvėsintus dažus. Parodai atidedamiems kiaušiniams tautodailininkė renkasi tekstilinius dažus. Jei margučiai skirti valgyti - jokios chemijos moteris nenaudoja ir kitus perspėja to nedaryti. “Mes dažniausiai dažome svogūnų lukštų nuoviru”, - sakė patyrusi margintoja. Kai kiaušinio lukštas nusidažo sodria spalva, jį reikia gerai nudžiovinti. Neretai A.Lampickienė kiaušinius nudžiūti palieka visai nakčiai. Tada belieka nutirpdyti vašką ir švelniu skudurėliu jį nuvalyti. “Man patinka pats primityviausias, bet patikimas būdas - vašką nutirpdyti kiaušinį palaikant prie žvakės liepsnos. Taip nuvalant po lopinėlį lukštas apsidengia gražiai blizgančia plėvele”, - aiškino moteris. Kiaušinis laikomas numargintu tik tada, kai nuo jo nuvalomas vaškas.

Japonai buvo pakerėti Marginimą vašku užsieniečiai vadina batika ant kiaušinio lukšto. “Jiems tai unikumas”, - teigė A.Lampickienė. Praėjusiais metais tautodailininkė vašku marginti kiaušinius mokė Alytuje viešėjusius kataloniečius, kurie kruopščiai mokėsi šio meno, nes jų tėvynėje marginimas apsiriboja kiaušinius įmerkiant į dažus. Prieš porą metų tautodailininkės sūnus Vilius, Japonijos tarptautiniame krikščioniškajame universitete studijuodamas šios šalies istoriją ir kalbą, mamos margučius parodė Religinio centro vadovei. Netrukus alytiškė buvo pakviesta atvykti į Japoniją demonstruoti, kaip kuriamas šis menas. A.Lampickienei buvo ypač džiugu, kad jos mokymuose apsilankė apie 80 septynių tautybių žmonių, kurie tiesiog tobulai sugebėdavo nukopijuoti jos numargintus kiaušinius. “Iš jų tiesiog sklido pagarba ir meilė tam, ką darė”, - prisiminė tautodailininkė. Tai, kad japonai susidomėjo marginimu vašku, alytiškė priėmė kaip komplimentą ir pripažinimą, nes dažniausiai kuo nors sudominti būna neįveikiama užduotis.


2013 03 30 Lietuvos žinios

Žmonės

25

Tituluota kulinarė garbina paprastumą Viena garsiausių Lietuvos virtuvės šefių, pelniusi daugybę prestižinių apdovanojimų, Aldona Gečienė dar nesugalvojo, ką gamins savo šeimai šventiniam Velykų stalui. Tačiau tai nebus itin įmantrus patiekalas, nes jos devizas - paprastumas. GODA AMBRAZAS

“K

iekvienais metais savo namiškiams šventėms stengiuosi pagaminti ką nors įdomesnio, nekasdieniško, - prisipažino viename prabangių sostinės restoranų virtuvės šefe dirbanti A.Gečienė. - Nesame dideli milžiniškų lietuviškų šventinių kumpių mėgėjai, geriau renkamės kokį triušį. Tačiau galiu garantuoti - per Velykas negaminsiu jokių putpelių ar kitokios egzotikos. Mano namiškiai mėgsta gana tradicinį lietuvišką maistą.” Pasak kulinarės, didžiausias šventės akcentas jai ir namiškiams visada yra pyragas. Dalyvaudama įvairiuose konkursuose ir kituose kulinariniuose renginiuose per metus ji sužino naujų pyragų receptų, todėl šias naujoves namiškiams “pristato” per šventes.

Darbas - lyg hobis Jau per tris dešimtis metų kulinare dirbanti A.Gečienė sakė nė karto nepasigailėjusi, kad pasirinko šią profesiją. Nors jaunystėje, tik baigusi mokyklą, norėjo studijuoti dailę, nepavykus įstoti į Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumą (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas), pasirinko maisto gamybos studijas, nes ten taip pat reikėjo laikyti piešimo egzaminą. “Manęs dažnai klausia, ar dar gaminu namie. Juk visa mano diena darbe prabėga prie puodų ir keptuvų, namie, regis, leistum ilsėtis. Gaminu. Ir su didžiausiu malonumu. Darbas man - kaip hobis. Nejaučiu, kad labai pavargstu, nusikamuoju, nusibodo. Virti visada malonu. Virtuvėje niekada nenusibosta”, - entuziastingai apie mėgstamą profesiją pasakojo A.Gečienė. Ji prisipažino, kad jaučiasi laimingas žmogus, eidama į darbą šypsosi ir džiaugsmingai galvoja apie laukiančią dieną. Po darbo ar savaitgaliais, paprašyta pagaminti maisto kokiam nors rengiamam pobūviui, ponia Aldona patikino neatsisakanti ir šios veiklos. “Jaučiu didelį malonumą gaminti. Man iš tiesų patinka, tai nėra prievolė”, - su šypsena patikino ji. Garsi kulinarė yra ir Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos viena iš steigėjų. Su šia organizacija ji kas mėnesį važiuoja į įvairius šalies miestus, rengia juose kulinarijos seminarus, mokymus, čempionatus. Ten taip pat nuolat ką nors gamina. “Kitas žmogus savaitgaliais, kai vyksta mūsų asociacijos renginiai, gulėtų sau ant sofos ar kitaip ilsėtųsi, o aš visada su entuziazmu visur dalyvauju”, - šyptelėjo ji.

Vaikai mėgsta skaniai valgyti A.Gečienė juokaudama sakė, kad yra mama, kuri jau nebeturi vaikų. Abi jos atžalos jau suaugusios ir gyvena savarankišką gyvenimą. Dukra laimę rado Prancūzijoje, sūnus tebegyvena su tėvais, bet jau yra savarankiškas žmogus. Iš mamos pomėgio gaminti maistą nė vienas nepaveldėjo. A.Gečienė šmaikštavo, kad Prancūzijoje gyvenanti dukra mėgsta skaniai pavalgyti - tai, matyt, įskiepyta mamos. “Ji taip pat šiek tiek gamina, bet tik savo malonumui. Kadangi

Garsi kulinarė žavisi Skandinavijos šalių maisto kultūra. / Ritos Stankevičiūtės nuotrauka mėgsta skaniai valgyti, moka ir pasigaminti gardžių patiekalų”, - sakė moteris. Vyrauja nuomonė, kad gabumai ar polinkiai šeimoje dažnai “peršoka” vieną kartą ir yra perduodami ne tėvų vaikams, o senelių anūkams. Tituluota kulinarė šios hipotezės neginčija: nuo 12-13 metų, kai jau galėjo rankoje nulaikyti plakiklį, ji su močiute kepdavo biskvitus, sukdavo glajų ir gamindavo “pupelinį” tortą. Aldonos močiutė Antano Smetonos laikais buvo baigusi žemės ūkio technikumą ir įgijusi maisto ruošimo pagrindus. “Netikėjau, kad tai paveldima, - prisipažino kulinarė. - Mano močiutė džiaugdavosi, kad nors viena anūkė dalijasi jos aistra gaminti maistą, tačiau vaikystėje niekada nemaniau, kad savo gyvenimą paskirsiu šiai profesijai. Man patiko dailė, mėgau piešti, lankiau įvairius būrelius ir savo suaugusios gyvenimą siejau su menu.” Meniniai polinkiai A.Gečienei praverčia ir šiandien. Norint patraukliai apipavidalinti ir papuošti patiekalus, reikia pasitelkti fantaziją bei piešimo įgūdžius. Kadangi kol kas suaugę vaikai moteriai anūkų nepadovanojo, ji juokavo negalinti patikrinti teorijos, kad kulinariniai genai bus paveldėti kurio nors anūko.

Kulinarinės mados Pasak virtuvės šefės, šiais laikais patiekalų patiekimo būdai keičiasi itin sparčiai. Anksčiau buvo madinga patiekalus “kelti į viršų” - lėkštėje išdėlio-

ti savotiškas maisto piramides. Dabar vyrauja “padrikas” stilius. “Kulinarijoje taip pat egzistuoja mados”, - patikino ji. Žinoma, laikomasi kertinių taisyklių, tačiau erdvė fantazijai visada atvira. “Buvome mokomi visai kitų dalykų: lėkštėje bulvės turi būti iš kairės, daržovės - iš dešinės, o pagrindinis patiekalas - mėsa ar žuvis - centre, arčiau valgytojo. Šiais laikais šios “abėcėlės” praktiškai nesilaikoma. Fantazuojama”, - patikino kulinarė. A.Gečienė prisipažino labiausiai besižavinti skandinavų virtuve, jai patinka jų maisto patiekimas ir patiekalų neįmantrumas. Nors visą gyvenimą yra apsupta skanaus maisto, virtuvės šefė sakė niekada neturėjusi antsvorio. Patikino, kad nesilaiko jokių dietų, specialiai maisto nederina, nors yra pavydėtinos figūros. Pagundos virtuvėje jai nebaisios, nes savo gaminamą maistą ji ragauja mažais kiekiais, o kada pastarąjį kartą valgė atsisėdusi prie stalo, neprisimena. “Gal ir blogai, kad per dieną nė karto neatsisėdu ir nepavalgau, kaip įprasta kitiems. Tačiau tam tiesiog neturiu laiko”, - šyptelėjo moteris. Tik parvažiavusi namo ir pailsėjusi po dienos darbų dažnai susivokia, kad yra alkana, nors visą dieną prasisuko virtuvėje gamindama kitiems. Vakare ji sakė gaminanti maistą kartu gyvenančiam sūnui, su juo ir pavalgo vėlyvą vakarienę. Pasak ponios Aldonos, vaikystėje sūnus buvo labai išrankus maistui, tačiau ji sugebėdavo jį apgauti ir pamaitinti visaverčiais patiekalais. “Dabar, kai jau yra

“Kulinarijoje taip pat egzistuoja mados”, patikino A.Gečienė. suaugęs, valgo viską. Paragauja net austrių, tarkime, per Kalėdas, nors vaikystėje ko nors egzotiškesnio jam įsiūlyti buvo neįmanoma, - prisiminė kulinarė. - Labiausiai sūnus nemėgo varškės. Bet dabar varškės pyragą valgo mielai. Manau, net nelabai supranta, kad įdarą sudaro jo taip nemėgtas produktas.”

Knyga dar neparašyta A.Gečienę džiugina jaunų kolegų kulinarų veržlumas televizijoje, jų kuriamos laidos ir rašomos knygos. Pasak moters, kuo daugiau profesionalių virėjų skatina žmones gaminti maistą, moko, kaip tinkamai valgyti, tuo geriau. “Džiugu, kad lietuviai ima noriai gaminti, domėtis maisto ruošimo subtilybėmis. Tai labai gerai”, - įsitikinusi ji. A.Gečienė dažnai lankosi svečiuose, kur susirinkusios kelios šeimos pagamina kiekviena savo patiekalą ir vaišina juo kitus. Virtuvės šefė prisipažino, kad ne kartą buvo kviečiama dalyvauti kulinarinėse televizijos laidose, tačiau neturi tam laiko, o ir nemokėtų eteryje sukurti šou. “Be to, nemėgstu viešumos. Išvažiuoti į konkursą, gauti adrenalino ir viešumos dozę - puiku. Grįžusi gautomis žiniomis dalijuosi su kolegomis, man tai smagu, bet televizijai reikia kitko, tai - ne man”, - patikino moteris.

Velykinis sluoksniuotas pyragas su žuvimi arba vištienos kepenėlėmis Velykiniam stalui A.Gečienė pasiūlė pasigaminti paprastą, bet skanų sluoksniuotos tešlos pyragą. Įdarą kiekviena šeimininkė gali pasirinkti pagal savo šeimos pomėgius - su lašiša (galima keisti kitokiomis mėgstamomis žuvimis) arba vištienos kepenėlėmis. Pyragui reikės pakelio šaldytos sluoksniuotos tešlos iš parduotuvės, cukinijos, kaparėlių ir sūdytos žalios lašišos gabalėlių arba pakepintų vištos kepenėlių. Tešlos lakštus kulinarė pataria plonai iškočioti ir jais iškloti kepimo indą, užlenkti tešlą ir ant kraštų. Porą lakštų reikia palikti pyragui uždengti. Dubenyje pasigaminti įdarą: sutarkuoti cukiniją, įdėti kaparėlių, lašišos gabalėlių, smulkiai supjaustyti krapų saujelę. Pagardinti druska ir pipirais. Užpilti porą suplaktų kiaušinių. Viską išmaišyti ir sudėti ant tešla išklotos skardos ar kepimo indo, uždengti likusia tešla. Kepti iki 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių. Pasak A.Gečienės, šis pyragas skanus tiek karštas, tiek šaltas. Sočių Velykų!

Tarp kulinarinių knygų gausos taip pat nerasime A.Gečienės parašyto maisto gaminimo receptų rinkinio. Ji nusijuokė, kad apie kulinariją dabar rašo visi, kas netingi. Savajai knygai kulinarė tikino tiesiog nerandanti laiko. Gal kada nors ir prisirengs.


26

2013 03 30 Lietuvos žinios

Žmonės

R.Coppolos filmavimo aikštelėje - savi žmonės Pasaulinio garso režisieriaus Franciso Fordo Coppolos sūnus Romanas taip pat patraukė į kino pasaulį. O kokios yra šios šeimos tradicijos: ar susirinkusi kartu ji išvengia kalbų apie darbą? Romano Coppolos kino karjera prasidėjo, kai jam buvo aštuoneri. Tada tėvas F.F.Coppola sūnui skyrė jaunojo Sonio Korleonės vaidmenį garsiajame “Krikštatėvyje”. Dabar Romanui 47 metai, jo patirtis kino industrijoje didžiulė. Holivude R.Coppola žinomas ne tik kaip garsios šeimos atstovas. Jis yra vaizdo klipų populiariems atlikėjams kūrėjas, aktorius, nusifilmavęs šešiose kino juostose, be to, buvo vieno tėvo filmo prodiuseriu, dviejų sesers Sofios filmų antruoju režisieriumi. Dar R.Coppola pagarsėjo kaip talentingas scenaristas. Šiais metais kartu su režisieriumi Wesu Andersonu jis buvo nominuotas “Oskarui” už geriausią originalų scenarijų “Mėnesienos karalystė”. Pasaulio kino teatrus jau pasiekė R.Coppolos režisūrinis darbas - filmas “Žvilgsnis į Čarlzo Svono III gyvenimą”.

Sava kompanija

Du režisieriai Coppolos - Romanas (kairėje) ir Francisas Fordas kino pasaulyje rado savo vietą. / Sippa/Scanpix nuotrauka

- Filme “Žvilgsnis į Čarlzo Svono III gyvenimą” vaidina puikių aktorių komanda: Charlie Sheenas, Billas Murray, Katheryn Winnick, Jasonas Schwartzmannas ir kiti. Kaip juos subūrėte? - Dabar visi jie yra geri mano draugai. Negaliu nė įsivaizduoti geresnės filmo komandos. Su kūrybinės grupės nariais mane sieja įdomios istorijos. Tarkime, mudviem su Ch.Sheenu buvo po 11 metų, kai susipažinome kino aikštelėje. Turbūt suprantate,

kad vaikystėje užsimezgusi draugystė išlieka visiems laikams. Kai Ch.Sheenui daviau perskaityti savo filmo scenarijų, jis pasakė, kad su tokiu vaidmeniu nepajėgs susidoroti. Tačiau be jo neįsivaizdavau savo filmo. Todėl pradėjau jį visaip įkalbinėti. Galiausiai Ch.Sheenas patikėjo savimi ir sutiko vaidinti. J.Schwartzmannas yra mano pusbrolis ir žino, kad neatleisčiau jam, jeigu atsisakytų. O B.Murray - viena ryškiausių amerikiečių komedijos žvaigždžių. Man labai pasisekė, kad jis sutiko filmuotis mano kino juostoje. Iš šios kompanijos mažiausiai pažįstu K.Winnick. Kartą sėdėjau ant sofos ir pasiėmęs pultelį perjunginėjau televizijos kanalus. Staiga viename seriale išvydau nuostabiai gražią merginą. Nusprendžiau, kad ji tiktų vaidinti kino juostoje. Taip K.Winnick atsidūrė filmavimo aikštelėje.

R.Coppola: “Su kūrybinės grupės nariais mane sieja įdomios istorijos.” - Daug metų filmavote vaizdo klipus. Kaip tai paveikė jūsų, kaip kino režisieriaus, darbą? - Garsas ir vaizdas vienas nuo kito neatskiriami. Negalima susukti geros kino juostos, jei skamba prasta muzika. Scenarijų rašiau pagal garso takelį - įsivaizduodavau, kokioje scenoje kokia muzika turi skambėti. - Ch.Sheeno vaidinamas pagrindinis herojus per visą filmą nenusiima akinių. Kodėl? - Be šio atributo sunku įsivaizduoti aštuntojo dešimtmečio Los Andže-

lo atmosferą. Anuomet “kieti” vyrukai būdavo su tamsiais akiniais. Taip jie atrodydavo paslaptingesni. Mano filmas - odė tiems laikams. Sena kino juosta, ryškios spalvos, ilgaplaukės merginos... - Tačiau filmas atrodo kaip europietiškas. - Tai man komplimentas. Europos filmai dinamiški, kartu dvasingi. Amerikiečių režisierius, kurio kino juostos panašios į europietiškas, geras režisierius. (Juokiasi.)

Didelė šeima - Užaugote pasaulinio garso kino režisieriaus šeimoje. Kas, be tėvo, turėjo įtakos jūsų kūrybai? - Einu iš proto dėl Federico Fellini ir Woody Alleno kūrybos. Pastarojo filmas “Annie Hall” lėmė mano karjerą. Žiūrovai turbūt pamatys aliuzijų mano naujoje kino juostoje. - Ar jums patinka sesers Sofios statomi filmai? - Mudu su seserimi labai artimi. Myliu ją kaip žmogų, patinka kaip režisierė. Sofia - nuostabi asmenybė. Jos stiliaus nesupainiosi su jokio kito žmogaus. Kiekvieną kartą, kai sesuo siūlydavo dirbti kartu, būdavau tiesiog laimingas. - Tėvas yra pasakojęs, kad jūsų šeima labai draugiška. - Visa mūsų šeima - tėvai, mamos, seserys, broliai, pusseserės ir pusbroliai dažnai mėgsta susiburti drauge. Priperkame daug maisto, ką nors gaminame, tada sėdame prie vieno stalo. Tai yra ištisas ritualas. O svarbiausia, kad per tokius susitikimus stengiamės kuo mažiau kalbėti apie darbą.

Pagal užsienio spaudą parengė RASA PAKALKIENĖ

Dizainerį užvaldė kvadratėlių magija MONIKA STATKUTĖ

Reikšmingiausiame Lietuvos mados pasaulio renginyje “Mados infekcija 2013” pristatyta mados namams “Cantas” kuriančio dizainerio Egidijaus Sidaro kolekcija “Kvadratūra” kritikų įvardyta kaip vienas iš renginio perlų. Mados namų “Cantas” vadovė Jolanta Mikalajūnienė prisipažino jokių priekaištų šiųmetei kolekcijai neturinti, nors dažniausiai atsakingai kuriantys mados pasaulio atstovai savo darbą linkę vertinti kritiškai. “Egidijaus darbas “Mados infekcijos” kontekste atrodė tikrai stipriai. Jis puikiai padirbėjo”, džiaugėsi mados namų vadovė. Pats kolekcijos kūrėjas šelmiškai šyptelėjo, kad šie metai jam paženklinti kvadratėliais. Neseniai E.Sidaras sukūrė įspūdingą languotą kostiumą televizijos laidų vedėjui Andriui Rožickui. Kvadratėlių magija pulsuoja ir naujoji jo kolekcija “Kvadratūra”. “Taip, languotumas pastaruoju metu mane užvaldė, - su šypsena sa-

Moteriškoji kolekcijos “Kvadratūra” dalis kurta taikant geometrinį kirpimą. / Mados namų “Cantas” archyvo nuotraukos kė Egidijus. - Vyriškoji kolekcijos dalis siūta iš įvairių languotų audinių, o ir moteriškuose kolekcijos siluetuose taikyta kvadrato ir stačiakampio drabužio kirpimo forma. Visą šį darbą norėjosi “suvesti” į kvadratą, geometrinę figūrą.” Dizaineris džiaugėsi, kad kurdamas

kolekciją galėjo rinktis itin aukštos kokybės audinius, su jais dirbti buvo nemenkas iššūkis. “Stengiausi kolekciją padaryti spalvingą. Joje, galima sakyti, nerasite juodos spalvos dominantės. Visi modeliai - ne niūrūs, žaismingi. Anksčiau buvau labiau klasikinių spalvų šalininkas, šį kartą leidau sau daugiau žaismės”, pasakojo E.Sidaras. Per kolekcijos “Kvadratūra” pristatymą ant podiumo, vilkėdamas vieną savo kurtų kostiumų, kaip modelis žengė ir pats dizaineris. Pasak Egidijaus, toks žingsnis buvo sąmoningas. “Tai buvo mano deklaracija, kad tai, ką kuriu, dėviu ir pats. Man ne gėda vilkėti savo sukurtą kostiumą”, - išdidžiai patikino mados kūrėjas. Iš viso “Mados infekcijos” žiū-

Vieną savo kolekcijos modelių ant podiumo demonstravo pats dizaineris E.Sidaras.

E.Sidaras įsitikinęs, kad vyriškas kostiumas gali ir turi būti žaismingas bei spalvingas. rovų ir vertintojų teismui dizaineris pateikė dešimt spalvingais langeliais

margintų vyriškų kostiumų ir tiek pat moteriškų modelių.


2013 03 30 Lietuvos žinios

27

Sportas

Reveransas V.Čmilytei Prie ketvirtfinalio slenksčio Kai vakar ULEB Eurolygos TOP 16 turnyro E grupėje “Žalgirio” ir jo varžovo “Alba” krepšininkai Berlyne siekė nieko nebelemiančios garbės pergalės, buvęs Kauno klubo žaidėjas, dabar - ryškus Atėnų “Panathinaikos” lyderis Jonas Mačiulis jau mėgavosi kelialapiu į ketvirtfinalį. TOP 16 etapo priešpaskutinio, tryliktojo, turo rungtynėse ketvirtadienį “Panathinaikos” (Graikija) iškovojo devintą pergalę ir, kad ir kaip baigtųsi kiti šios grupės komandų susitikimai, užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Atėnų klubas užvakar svečiuose 82:60 (26:16, 16:11, 17:14, 23:19) nugalėjo tryliktą nesėkmę iš eilės patyrusią E grupės autsaiderę Bambergo ekipą “Brose Basket” (Vokietija) ir pakilo į trečiąją poziciją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidęs lietuvis per 23 minutes pelnė 24 taškus (trit. 6/7, dvit.2/2, baudos 2/2), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Po 11 taškų nugalėtojams pelnė Stephane’as Lasme ir Jamesas Gistas, 10 - Sofoklis Schortsanitis. Šeimininkų gretose sėkmingiausiai žaidė Bostjanas Nachbaras (14 tšk.), Mattas Walshas (12 tšk.) ir Sharrodas Fordas (11 tšk.). Kitose ketvirtadienio rungtynėse E grupės lyderių dvikovą laimėjo Maskvos ekipa CSKA, ji namie 81:72 (24:15, 20:13, 19:19, 18:25) nugalėjo ir į antrąją poziciją nustūmė Ispanijos komandą Madrido “Real” (dėl traumos joje nerungtyniauja Martynas Pocius). O Malagos “Unicaja” (Ispanija) ketvirtadienį svečiuose 70:64 (19:16, 9:17,

Pastaruoju metu V.Čmilytė vis dažniau iš turnyrų grįžta su garbingais prizais. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka

Geriausių planetos šachmatininkių reitinge 13-ąją vietą užimanti Viktorija Čmilytė gavo vardinį Pasaulio šachmatų federacijos (FIDE) prezidento Kirsano Iliumžinovo kvietimą dalyvauti šios organizacijos Didžiojo prizo varžybose. Gedimino Rastenio ir Viktoro Čmilio auklėtinės šachmatų didmeistrės V.Čmilytės titulų kolekcijoje įspūdingi vardai: pasaulio šachmatų olimpiados moterų čempionė (2000 ir 2004 m.); pasaulio moterų šachmatų čempionato bronzinė prizininkė (2006 m.), Europos moterų šachmatų čempionė (2011 m.), vicečempionė (2003, 2008 ir 2010 m.). “Labai džiaugiuosi, kad galėsiu dalyvauti bene įdomiausiose varžybose šachmatų pasaulyje, - sakė 29-erių

šiek tiek taškų, todėl iki šiol svarbiausias šių metų planas buvo rengtis artėjančiam Europos moterų šachmatų čempionatui Serbijoje. Gavus kvietimą prioritetai neabejotinai pasikeitė”, - sakė tituluočiausia visų laikų mūsų šalies šachmatininkė V.Čmilytė. “Lietuvoje nėra daug sportininkų, kurie individualiose sporto šakose pasiektų tokių rezultatų kaip Viktorija. Ji išties yra Lietuvos sporto žvaigždė. Todėl itin džiugina FIDE prezidento K.Iliumžinovo dėmesys Lietuvai ir jo oficialus kvietimas V.Čmilytei dalyvauti FIDE Didžiojo prizo varžybose”, - kalbėjo Lietuvos šachmatų federacijos (LŠF) prezidentas Aleksandras Černovas, kurio iniciatyva kovo pradžioje mūsų krašte viešėjo FIDE prezidentas. Maloniai priėmęs LŠF kvietimą K.Iliumžinovas atvykęs į Lietuvą lankėsi ir kasmetinėse šachmatų varžy-

Lietuvoje nėra daug sportininkų, kurie individualiose sporto šakose pasiektų tokių rezultatų kaip V.Čmilytė. V.Čmilytė. - Didžiojo prizo varžybos - tai galimybė prie šachmatų lentos susikauti su pasaulio čempione ukrainiete Ana Ušenina. Malonu, kad buvau įvertinta FIDE prezidento ir gavau vardinį kvietimą.” Pagal oficialius Didžiojo prizo turnyrų serijos nuostatus dvi žaidėjas į šias varžybas gali skirti FIDE prezidentas. Pagal reikalavimus jos privalo nuo 2010 metų sausio mėnesio figūruoti FIDE geriausių pasaulio šachmatininkių reitingo sąraše. FIDE Didžiojo prizo varžybos yra aukščiausio lygio šachmatų varžybos ir Pasaulio šachmatų čempionato ciklo dalis. “Šiemet iki geriausių pasaulio šachmatininkų dešimtuko man pritrūko

bose “Seimo taurė 2013”. Šio renginio metu buvo aptarta ir šachmatų Lietuvos mokyklose programa. Viena jos šalininkių - V.Čmilytė. Šiuo metu Viktorija planuoja FIDE Didžiojo prizo turnyrų grafiką. Iš šešių turnyrų sportininkė turi išsirinkti keturis. Pirmasis vyks gegužę Šveicarijoje, birželio mėnesį turnyras rengiamas Armėnijoje, rugsėjį - Uzbekistane. 2014 metų gegužę numatytas turnyras Rusijoje, birželį - Gruzijoje, rugpjūtį - Mongolijoje. Taip pat sportininkė intensyviai ruošiasi liepos mėnesį Serbijoje vyksiančiam Europos moterų šachmatų čempionatui.

E grupės lentelė (pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis) 1. Maskvos CSKA (Rusija)10 3 2. Madrido “Real” (Ispanija)

1026:918

9 4

999:955

3. Atėnų “Panathinaikos” (Graikija) 9 4

938:899

4. Stambulo “Anadolu Efes” (Turkija)

962:945

9 4

5. Malagos “Unicaja” (Ispanija)

7 6

933:947

6. Kauno “Žalgiris”

5 7

920:882

7. Berlyno “Alba” (Vokietija)

2 10

814:926

8. Bambergo “Brose Basket” (Vokietija)

0 13 945:1065

F grupė

J.Mačiulis - ryškus “Panathinaikos” lyderis. AFP/Scanpix nuotrauka

22:14, 20:17) įveikė taip pat vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrinusį Stambulo klubą “Anadolu Efes” (Turkija). Vienintelėse užvakar vykusiose F grupės tryliktojo turo rungtynėse Tel Avivo “Maccabi” (Izraelis) krepšininkai namie 101:58 (29:11, 32:16, 30:8, 10:23) laimėjo prieš autsaiderių

1. “FC Barcelona Regal” 11 1

1000:846

2. Tel Avivo “Maccabi”

8 5

1034:938

3. Maskvos srities “Chimki”

7 5

981:886

4. Pirėjo “Olympiakos”

7 5

911:890

5. Sienos “Montepaschi” 7 5

903:904

6. Vitorijos “Caja Laboral” 6 6

931:899

7. Stambulo “Fenerbahce Ulker” 2 10 909:1088 8. Stambulo “Bešiktaš JK” 1 12 813:1031

komandą Stambulo “Bešiktaš JK” (Turkija). Į atkrintamąsias Eurolygos varžybas pateks po keturias geriausias kiekvienos grupės komandas. “Žalgirio”, deja, tarp jų nebus.


28

2013 03 30 Lietuvos žinios

Sportas

Kas pabels į LKL duris SAULIUS RAMOŠKA

Dar nesibaigus Lietuvos krepšinio lygos (LKL) reguliariajam sezonui paaiškėjo, jog elite nebeliks “Palangos Triobet” ekipos. Tačiau dar nežinia, ar Nacionalinės krepšinio lygos čempionas (NKL) sugebės užimti jos vietą. Pernai LKL valdyba nusprendė, kad šį sezoną paskutinę vietą LKL čempionate užėmusi komanda automatiškai kris į NKL, o šios lygos čempionė persikels į LKL. Tiesa, NKL nugalėtojas į aukščiausiąjį divizioną pateks tik tuo atveju, jei atitiks LKL keliamus reikalavimus: komandos biudžetas - ne mažesnis kaip 600 000 litų, be to, privalu turėti savo areną.

Palanga iškrito, bet... Trečias LKL sezonas Palangos komandai niekuo nesiskyrė nuo ankstesniųjų. 2010-2011 metų sezoną dėl teisės likti LKL klubas “Palangos Triobet” serijos varžybose 2:1 nugalėjo Pasvalio “Pieno žvaigždes”, o pernai 2:0 šventė pergalę prieš NKL čempionus Kauno “LKKA-Atleto” krepšininkus. Šiemet kurorto komanda vėl uodegoje: per 19 rungtynių taip nė sykio ir nelaimėjusi, aukščiau paskutinės, dvyliktosios, vietos ji nebepakils. Tačiau atsisakius pereinamųjų varžybų pagal LKL nuostatus palangiškiai savaime atsisveikina su lyga. Tiesa, yra vienas “bet”. Jeigu NKL čempionų klubas neatitiks LKL reikalavimų dėl arenos ir biudžeto, LKL valdyba pasilieka teisę leisti lygoje likti paskutinei ekipai. “Palangos Triobet” likimas - ne tik NKL čempionų, bet ir LKL valdybos rankose.

Keturi pretendentai Ketvirtadienį po trečiosios “Mažeikių” ir Vilniaus “Statybos” ketvirtfinalio akistatos paaiškėjo visi pretendentai į NKL titulą. Seriją iki dviejų pergalių 2:1 laimėję mažeikiškiai prisidėjo prie jau anksčiau vietas pusfinalyje užsitikrinusių Jonavos “Triobet”, Alytaus “Dzūkijos” ir Kauno “Žalgirio-2”. NKL finalo ketverto turnyras balandžio 13,14 dienomis bus surengtas Alytuje. Balandžio 13 dieną pirmame pusfinalyje susitiks reguliariojo sezono nugalėtojai “Mažeikiai” ir “Triobet”, antrame pusfinalyje šeimininkė “Dzūkija” stos

sezoną persikeltų rungtyniauti į Sporto halę? - Teoriškai taip - “Žalgiris-2” atitiktų reikalavimus. Aišku, dar žiūrėtume į komandos biudžetą, klubo organizaciją. - 2010-2011 metų sezoną sostinės “Sakalai” rungtyniavo Šakiuose. Kaip elgtumėtės, jei, pavyzdžiui, NKL čempione tapusi Jonavos komanda pareikštų, jog LKL rungtynes žais netoliese esančiuose Kėdainiuose, kur netrukus duris atvers nauja moderni arena? - Viską spręs valdyba. Ji išimtį suteikė tik Palangos ekipai, kuri namų rungtynes žaidžia Klaipėdoje.

L.Gilys: “Vienintelė Alytaus “Dzūkija” rungtyniauja LKL reikalavimus atitinkančioje arenoje.” prieš “Žalgirį-2”. Kitą dieną paaiškės NKL medalių savininkai. Pirmąją vietą užėmusi ekipa įgis teisę kitą sezoną kovoti su LKL grandais. Tačiau, pasak LKL generalinio direktoriaus Lino Gilio, ne visi šio ketverto nariai atitinka lygos keliamus reikalavimus.

Alytiškių koziris - Kuri NKL ketverto komanda turi tinkamą areną? - LŽ pasiteiravo LKL generalinio direktoriaus Lino Gilio. - Vienintelė “Dzūkija” rungtyniauja reikalavimus atitinkančioje arenoje - Alytaus sporto ir rekreacijos centre rungtynes gali stebėti 5500 žiūrovų. Stipriausia reguliariojo sezono komanda “Mažeikiai” žaidžia Ventos vidurinės mokyklos sporto salėje, kuri net NKL pirmenybėms yra per maža. Jonavos ir “Žalgirio-2” ekipų salės taip pat neatitinka reikalavimų. - O jeigu “Žalgirio” dublerių komanda taptų čempione ir ateinantį

Palangoje salė pradėta statyti, tik nežinia, kada darbai bus baigti. Žaisti kitame mieste klubui leidžiama tik išimties tvarka. - Jei NKL čempionas neatitiks reikalavimų, o valdyba nutars, kad “Palanga Triobet” neiškrinta, palangiškiams vėl suteiksite išimtį žaisti kitame mieste? - Turėtume gauti išsamios informacijos iš Palangos miesto savivaldybės, kada jų arena bus baigta. Jei, tarkime, arena duris atvertų lapkritį, tuomet, manau, valdyba leistų porą mėnesių rungtyniauti uostamiestyje. Bet dabar negaliu kalbėti už visą valdybą. - Ar stengsitės, kad ateinantį sezoną LKL žaistų lyginis komandų skaičius? - Nebūtinai. Nežinome, kokiuose turnyruose kitą sezoną žais mūsų grandai “Žalgiris” ir “Lietuvos rytas”. Nežiūrėkime taip toli į priekį, reikia palaukti šio sezono pabaigos. Varžybų formatas kitoks, visiems įdomu, kas bus toliau, bet

Šį sezoną Alytaus “Dzūkijos” namų susitikimus vidutiniškai stebėdavo 1142 žiūrovai, toks rodiklis būtų penktas tarp visų LKL dalyvių. bcdzukija.lt nuotrauka

mes vis sulaukiame priekaištų. Tačiau kitokios sistemos, kai du klubai žaidžia tik po 12 rungtynių, o

kiti dešimt - po 20, neįmanoma sugalvoti. Juolab visų klubų vadovai pritarė tokiai LKL sistemai.

Lyderiams nelemta išsižadėti rinktinės jų rinktinių meistriškumas. Portugalija turi net penkis į planetos geriausiųjų 300-uką patenkančius tenisininkus.” Šios šalies rinktinės lyderis Joao Sousa šiuo metu ATP klasifikacijoje užima 86-ąją poziciją, Gastao Elias 136-ąją, Frederico Gilas - 196-ąją, Pedro Sousa - 233-iąją, o Rui Machado - 282-ąją vietą. Pasak trenerio, L.Mugevičius

SAULIUS RAMOŠKA

Daviso taurės Europos ir Afrikos zonos antrojoje grupėje netrukus su portugalais kovosiančios Lietuvos rinktinės kapitonas Rimvydas Mugevičius neslepia, kad šio mačo favoritai Portugalijos tenisininkai. Mačas su portugalais vyks balandžio 5-7 dienomis Lisabonoje. Jį laimėjusi rinktinė šių metų rudenį kausis dėl kelialapio į pirmąją turnyro grupę su Moldovos ir Bosnijos ir Hercegovinos poros nugalėtoja. Pralaimėjusi komanda kitais metais išliks antrojoje Europos ir Afrikos zonos grupėje.

Nuo šiol tenisininkas, norėdamas dalyvauti olimpiadoje, bent kartą per metus privalo žaisti rinktinėje.

Jaunoji kompanija “Nuotaikos būtų geresnės, jei į Lisaboną vykčiau ne aš, o ankstesnis kapitonas Remigijus Balžekas su mūsų lyderiu Ričardu Berankiu. Bet teks pareigą atlikti man”, - vakar surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Lietuvos vyrų teniso rinktinės vadovas R.Mugevičius. Lietuvos garbę Lisabonoje gins vienintelis iš dabartinės komandos į ATP reitingą patenkantis dvidešimtmetis Dovydas Šakinis (ATP 1573), aštuoniolikmetis Lukas Mugevičius, septyniolikmetis Kasparas

Geriausi Lietuvos tenisininkai R.Berankis (priekyje) ir L.Grigelis nutarė praleisti mačą su portugalais. / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka Žemaitėlis ir šešiolikmetis Mantas Bugailiškis. Paklaustas, ko galima Portugalijoje tikėtis iš mūsų jaunimo, R.Mu-

gevičius nedaugžodžiavo: “Daug tikėtis negalime. Jaunimas pasisems puikios patirties. Be abejo, vyksime kovoti, tačiau labai jau skiriasi abie-

jau savaitę tobulina žaidimo ant grunto įgūdžius prestižinėje ISP teniso akademijoje netoli Nicos (Prancūzija). D.Šakinis intensyviai treniruojasi Amerikoje. O jaunimas šią savaitę Uzbekistane varžėsi Tarptautinės teniso federacijos (ITF) III kategorijos jaunių turnyre. Lietuvos teniso sąjungos (LTS) prezidentas Ramūnas Grušas pabrėžė, jog mačas Portugalijoje bus rimtas iššūkis mūsų komandai. “Bet žiūrint į perspektyvą, šios kovos labai pravers. Jauni žaidėjai, kurie dabar bus rinktinėje, pasiryžę siekti profesionalo karjeros.”

Į olimpiadą - per rinktinę Geriausi Lietuvos tenisininkai R.Berankis (ATP 79) ir Laurynas Grigelis (ATP 480) nutarė praleisti šį mačą. “Sportininkai turi savo planų. Per daug sudėtinga du kartus per metus jiems griauti planus, juolab rinktinei iškeltą tikslą - išlikti II grupėje - jau įvykdėme, nugalėdami Kipro atstovus”, - sakė R.Grušas. Pasak LTS prezidento, būtina suvokti, kad žaisti antrojoje grupėje turint vienintelį labai pajėgų sportininką (R.Berankį) - optimalus variantas. R.Grušas įsitikinęs, jog kitąmet R.Berankis ir L.Grigelis prisidės prie rinktinės ir vėl padės išlikti antrojoje grupėje. Tam reikės laimėti vieną mačą. “Niekada nebuvo taip, kad sportininkai atsisakytų žaisti rinktinėje - jei nebūdavo traumų, jie visada sutikdavo, - sakė LTS vadovas ir sykiu pasidžiaugė nauju ITF nauju sprendimu, kuris labai pasitarnaus nacionalinėms rinktinėms: - Nuo šiol tenisininkas, norėdamas dalyvauti olimpiadoje, per olimpinį ciklą bent kartą per metus privalo žaisti rinktinėje.” Potencialus olimpietis R.Berankis šiemet šią pareigą jau atliko padėjo lietuviams nugalėti kipriečius. Vasario pradžioje Šiauliuose lietuviai Kipro rinktinę nugalėjo 4:1.


30

2013 03 30 Lietuvos žinios

Klasifikuoti skelbimai BUTAI PARDUODA

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

4 kambarių butą Panevėžyje (mūrinis aštuonių butų namas, statytas 1992 m., 78 kv. m, kambariai nepereinami, yra du įstiklinti balkonai, kaina 125 000 Lt). Tel. 8 699 75 245.

KEIČIA 2 kambarių butą Anykščiuose (mūrinio 5 aukštų namo IV a., 50 kv. m) į sodybą kaime Vilniaus r., Paberžės sen. Tel. 8 675 09 270.

SODYBOS, SKLYPAI PARDUODA 9,35 a sodo sklypą su namu Vilniuje, Vanaginės g. (galima gyventi žeimą, yra plytinis garažas, vandens gręžinys, vietinė kanalizacija, asfaltuoti keliai, kain - 240 000 Lt). Tel. 8 606 78 689.

PERKA Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemes, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. Užs. R-178

Informuojame, kad 2013 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. bendrovės buveinėje, adresu: V.Kudirkos g. 14, Vilnius, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdybos iniciatyva ir bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (įmonės kodas 124135580) akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas; 2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Dalyviai registruojami nuo 13.00 val. Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą bei išrašą iš sąskaitų apie turimas akcijas, o akcininkų įgaliotiems asmenims - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 10 d. Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima nuo 2013 m. balandžio 10 d. bendrovės buveinėje. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdyba Užs. R-194

SIŪLO DARBĄ ĮMONĖ UAB „Industrika“ SIŪLO DARBĄ VOKIETIJOJE elektros darbų specialistams, turintiems patirties susijusios su darbu prie aukštos įtampos. Būtina anglų arba vokiečių kalba ir elektrotechninis išsilavinimas. SKAMBINTI telefonu: +370 621 03 389, CV siųsti el. adresu: tomas.budrys@industrika.lt. Užs. LM-2446

ĮVAIRŪS Parduodu skardą (1,25x2,5 m, 3 mm), nerūdijančią skardą (1x2 m, 3 mm), naudotas padangas (255x55x18), restauruotas padangas (8,4x15), padangas (180-406), vairo sraigtą. Tel.: (8 444) 45 337, 8 670 39 598.

PRANEŠIMAI

Lietuvos dviratininkų bendrijos nariams kvietimas į visuotinį narių susirinkimą.

Lietuvos dviratininkų bendrijos (LDB) visuotinis narių susirinkimas įvyks 2013 m. balandžio 14 d. Kaune, Spynų g. 18. Pradžia 12.00 val. Darbotvarkė: - Pirmininko ir Tarybos, Revizoriaus ataskaitos; - LDB metinė finansinė ataskaita;

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 1. Vilkaviškio rajono Paežerių darželio-mokyklos „Ežerėlis“ (toliau - reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos (toliau - reorganizavime dalyvaujanti įstaiga). 2. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio rajono Paežerių darželis-mokykla „Ežerėlis“: 2.1. Buveinė: LT-70205 Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., Dvaro g. 19; 2.2. Kodas - 191848841; 2.3. Registracijos data ir registras, kuriame saugomi duomenys apie juridinį asmenį - 1994 m. spalio 18 d., valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre. 3. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla:

- Einamieji klausimai. Išankstinė registracija iki balandžio 12 d.

„Lietuvos žinių“ redakcija

Užs. LM-2408

Pranešimas visuomenei apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą

5. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla su Paežerių skyriumi, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, ugdymo programas. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas - Vilkaviškio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (BPATPI), H.Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 38, faks. (8 46) 39 88 45.

6. Vilkaviškio rajono Paežerių darželis-mokykla „Ežerėlis“ po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, bet ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio 31 d. 7. Su visomis reorganizuojamų įstaigų reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti: http://www.vilkaviskis.lt/. Užs. LM-2493

R.Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“ š. m. balandžio mėn. 16 d. 8.00 val. atliks žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Ateities Sodų 2-oji g. 17., skl. kad. Nr. 0101/0048:0398 kadastrinius matavimus. Ieškomi gretimo žemės sklypo kad. Nr. 0101/0048:0361, kurio savininkas Irena Melianija Cinkuvenė, nuosavybės teisių paveldėtojai arba jų atstovai. Minėtus asmenis prašome atvykti į jiems priklausančius žemės sklypus š. m. balandžio mėn. Užs. LM-2497 16 d. 8.00 val. Informacija teikiama tel.: (8 5) 261 0011 ir 8 674 10 476. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintomis projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant visus vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto „Daržovių perdirbimo ir rinkodaros veiklos modernizavimas“ įgyvendinimui, projekto vykdytojas

Bendras pirkimo objekto apibūdinimas - sandėlio statybos darbai. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: naujų gramzdinimo vietų jūroje parinkimas Šventosios uoste iškasamam gruntui. 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Baltijos jūros Lietuvos teritoriniai vandenys. 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Palangos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija. 6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. 7. Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima susipažinti: per 10 darbo dienų po šio skelbimo pasirodymo dienos nuo 9 iki 18 val. PAV dokumentų rengėjo KU BPATPI, adresu: H.Manto g. 84, Mokslo ir technologijų parkas, 242 kab., tel. (8 46) 39 88 48, faks. (8 46) 39 88 45, kontaktinis asmuo Sergej Suzdalev. Motyvuoti pasiūlymai PAV programos klausimais teikiami registruotu laišku (KU BPATPI, H.Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda), faksu: (8 46) 39 88 45, arba elektroniniu paštu: suzdalev@corpi.ku.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Užs. R-198 INFORMACIJA apie planuojamo naudoti Bartonių VI žvyro telkinio atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Tekas“, Meškonių k., Jonavos r. LT-55196. Faks. (8 349) 47 121, mob. tel. 8 685 45 155. 2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 231 8178, faks. (8 5) 278 4455. 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Bartonių VI žvyro telkinio išteklių naudojimas.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas: 2013 m. balandžio 15 d. 10.00 val.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jonavos rajonas, Dumsių seniūnija, Bartonių kaimas.

Atsiliepimus raštu dėl kvietimo pateikti pasiūlymą (detalių pirkimo konkurso sąlygų), prašome pateikti adresu: UAB „Progresyvūs Projektai“, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda LT-92122.

5. Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 03 25 d. priimta atrankos išvada Nr. 26/(PAV)-D2-856, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kontaktai pasiteirauti: Tel. Nr. 8 61511 995.

6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti, o taip pat susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 32 07 04, faks. (8 37) 32 08 54, ir UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 231 8178 (terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo). Užs. LM-2495

Užs. LM-2481

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija:

Taip pat patiksliname, kad† straipsnyje minimas ekspertas dr. Česlovas Ignatavičius yra išrinktas naujai susikūrusios Polistirelinio putplasčio asociacijos prezidentu.

1. Dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovės vadovo ataskaitos apie bendrovės veiklą ataskaitiniais metais patvirtinimo;

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Pietų Baltijos Programos projektas ECODUMP (Nr. WTPB.02.01.00-72-016/10), Regioninės plėtros ministerija, Wspolna 2/4, Varšuva, Lenkija.

Buveinė: LT-70204 Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Klampučių k., Klampučių g. 5A; kodas - 190488828; registracijos data ir registras, kuriame saugomi duomenys apie juridinį asmenį - 1994 m. spalio 17 d., valstybės įmonė Registro centro Juridinių asmenų registre.

Aplinkos ministerijos specialiame komitete parengti reglamentui „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ nebuvo dviejų „Paroc“ atstovų“.

Susirinkimo darbotvarkė:

4. Reorganizavimo būdas - Vilkaviškio rajono Paežerių darželis-mokykla „Ežerėlis“ prijungiama prie Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ir tampa jos skyriumi.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Statybos techniniame reglamente nėra reikalavimo, kad įrengiant stogus virš šildomų patalpų ant trapecinių plieno lakštų paviršiaus būtų dedama tik pluoštinė izoliacija.

2013 metų balandžio 30 dieną 17.00 valandą uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“ (įmonės kodas 300134080) buveinėje (Radvilų g. 11, Kėdainiai) kviečiamas šios bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Direktorius Artūras Navickas

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio r. Klampučių pagrindinė mokykla:

2013 m. kovo 22 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ publikuotame Valdo Kvedaro straipsnyje „Nepradėta renovacija jau kelia aistras“ įsivėlė keletas netikslumų.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrių (Klaipėdos g. 74, LT-96122 Gargždai, tel.: (8 46) 45 25 98, (8 46) 45 2341, Užs. LM-2498 faks. (8 46 47 04 85)).

3.3. Registracijos data ir registras, kuriame saugomi duomenys apie juridinį asmenį - 1994 m. spalio 18 d., valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.

SKELBIA PIRKIMO KONKURSĄ

PATIKSLINIMAS

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad apie sprendimą pradėti šių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą yra pranešta.

2. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

(adresas: UAB „Jovaigė“, Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. LT-97227, tel. (8 445) 43 043, el. paštas: info@jovaige.lt) Užs. LM-2500

- 1,49 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5544/0007:101), esančio Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. (paimama dalis - 0,04 ha), kurį nuosavybės teise valdo Sergej Vorona (kreditorius - AB DNB bankas).

3.2. Kodas - 190488251;

UAB „Jovaigė“ Dėl registracijos ir informacijos kreiptis: ldb@dviratis.lt, tel. 8 699 33 661.

- 2,7901 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5530/0005:761), esančio Švepelių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. (paimama dalis - 0,28 ha), kurį nuosavybės teise valdo Danielius Milčius (kreditorius - kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ (buvęs pavadinimas - kredito unija „Sveikatos kreditas“), bankroto administratorius - UAB „Verslo konsultantai“, antstolė - Brigita Tamkevičienė);

3.1. Buveinė: LT-70370 Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 4;

- Pirmininko, tarybos ir revizoriaus rinkimai; - Projektų ir veiklos 2013 m. pristatymas;

- 0,30 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5544/0002:519), esančio Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. (paimama dalis - 0,03 ha), kurį nuosavybės teise valdo Gražina Rizlerienė;

Įsakymas yra paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.

STATYBA IR REMONTAS Ekologiški buitiniai vandens minkštinimo įrenginiai „AntiCa“. Parduoda, montuoja, suteikia garantiją. Vilnius, tel. 8 687 73 616.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) Klaipėdos rajono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalimi, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-68 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-ŠilutėKlaipėda 222,52-228,92 km ruožui rekonstruoti Klaipėdos rajone) procedūros pradžios“ (toliau - įsakymas) yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra dėl:

Buveinė: LT-70340 Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Gražiškių mstl., Sūduvos g. 21A; kodas - 190486624; registracijos data ir registras, kuriame saugomi duomenys apie juridinį asmenį - 1994 m. spalio 17 d., valstybės įmonė Registro centro Juridinių asmenų registre. Reorganizavimo būdas - Vilkaviškio r. Klampučių pagrindinė mokykla prijungiama prie Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos ir tampa jos skyriumi. Vilkaviškio r. Klampučių pagrindinė mokykla po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, bet ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijai pereina visos reorganizuotos mokyklos teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija su Klampučių skyriumi, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas - Vilkaviškio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Visos reorganizavimo sąlygos skelbiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklalapyje: www.vilkaviskis.lt. ALDONA MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškio r. Klampučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas Užs. LM-2491

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą ir detalųjį planą Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Dominyka Gurskaitė, Žukausko g. 33-25, Vilnius, tel. 8 675 53 366. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos 20 vietų motelis su 20 vietų automobilių aikštele statyba. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Grigaliūnų kaimas, Plutiškių seniūnija, Kazlų Rūdos savivaldybė (sklypo kad. Nr. 5166/0001:99). Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: 3,620 ha ploto žemės ūkio paskirties sklype planuojama pastatyti 20 vietų motelį ir 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Vanduo bus tiekiamas iš artezinio gręžinio. Buitinės nuotekos (apie 3 kub. m/parą) bus išleidžiamos į nuotekų kaupimo rezervuarą. Pastatų šildymui bus naudojamas kietas kuras. Pagal Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 12 21 atrankos išvadą Nr. MRS-1473 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir parengtu detaliuoju planu ir motyvuotus pasiūlymus teikti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo dienos Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriuje, 112 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, ir detaliojo plano rengėjo patalpose - Redos Marcinkevičienės projektavimo biure, Lietuvininkų g. 7, Marijampolėje (tel./faks. (8 343) 55 206; mob. tel. 8 686 73 903; el. paštas: m.reda@takas.lt). Vieša detaliojo plano ekspozicija - nuo 2013 04 15 iki 2012 04 30 Plutiškių seniūnijoje ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos I - a. fojė, Atgimimo g. 12. Detaliojo plano aptarimo susirinkimas vyks 2013 m. balandžio 30 d. 12 val. Kazlų Rūdos savivaldybėje, Atgimimo g. 12, I - a. fojė. Informacija tel.: 55 206, 68 629.

Užs. KK-192


2013 03 30 Lietuvos žinios

SAULĖ teka 6:00 leidžiasi 18:49 dienos ilgumas

Orai MĖNULIS

+4 Oslas

Ketvirtoji pilnaties diena

Pilnatis III 27

12:49

Delčia IV 03

Jaunatis IV 10

Šiauliai

+6 Londonas +2 -5

Zarasai Utena

Panevėžys

Šiandien: debesuota, daug kur pasnigs, kris šlapdriba. Temperatūra dieną svyruos nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos.

+3 -5

VILNIUS +18

+16 Madridas

Lisabona

Alytus Druskininkai

Rytoj: debesuota, kritulių mažės, vėjas silpnės. Temperatūra naktį 2-6 laipsniai šalčio, dieną sušils iki 5 laipsnių.

Bordo

Ukmergė

+4 -4

+6 Amsterdamas

+13

Kaunas

+3 Sankt Peterburgas

+4 -5

+21 Barselona

0 Ryga

+3 Kopenhaga

+8 Paryžius

Kėdainiai +1 -3

+1

Talinas

+1 -4

Klaipėda

Stokholmas

Priešpilnis IV 17

Dublinas +3 Palanga

-1 Helsinkis

+1

31

Vilnius Minskas +2 +6 Varšuva +7

+2

Berlynas +6 Praha

+7 Miunchenas

+13 Nica

+15 Roma

+3 Maskva

+1

Kijevas

Bratislava Viena Budapeštas +6 +10 +14 Bukareštas Varna Dubrovnikas +16 Sofija +18

+22

Stambulas +17

Malaga +19

89-oji metų diena. Kovo trisdešimtoji, šeštadienis, šeštoji 13-osios metų savaitės diena, iki Naujųjų metų lieka 276 dienos.

Vardadienį šiandien švenčia: Anelė, Ferdinandas, Gvidonas, Meda, Nelė, Virmantas; rytoj: Benjaminas, Gina, Ginas, Kornelija. Geros dienos!

Alžyras +20

Tunisas +26

Atėnai

+20 Larnaka

Kryžiažodis

Horoskopai Avinas 03 21 - 04 20

Spręskite kryžiažodį, į langelius įrašykite žodį ar žodžius ir laimėkite redakcijos savaitės prizą! Šios savaitės nugalėtoją skelbsime balandžio 15d. Atsakymą siųskite el.paštu red@lzinios.lt arba kuponą su raktiniu kryžiažodžio žodžiu iškirpkite ir siųskite adresu: “Savaitės kryžiažodžiai”, Vykinto 14, 08117 Vilnius.

Kovo 29 d. sudoku sprendimas.

Vardas, pavardė: ...................................... .................................................................. Adresas: .................................................................... Telefonas : ...................................................

Avinas. Atsipalaiduokite ir nekreipkite dėmesio į smulkmenas. Taip lengviau suvaldysite šeimos reikalus, sutarsite su vaikais, o tada namie įsivyraus harmonija. Jautis. Sunkiausiai seksis narplioti meilės santykius. Gali stigti tolerancijos, pakantumo. Būsite per daug emocingi. Nurimkite ir imkitės kokios nors naudingesnės veiklos. Dvyniai. Nepanikuokite, jei kas vyksta ne taip. Laikini trukdžiai negali pakeisti jūsų planų. Priimkite visus gyvenimo iššūkius. Seksis tvarkyti reikalus, tačiau stenkitės mažiau šnekėti. Vėžys. Nieko neplanuokite. Būkite geranoriški. Dirbantieji kūrybinį darbą pajus konkurenciją. Jei norite išvengti nesusipratimų, į priekį judėkite mažais žingsneliais. Liūtas. Tai, kas vyksta dabar, yra svarbiausia. Rūpinkitės asmeniniais interesais, ypač sveikata. Daugiau ir nuoširdžiau bendraukite su šeimos nariais. Mergelė. Diena puiki viešnagėms, giminaičių susibūrimams. Jei norite pelnyti mylimo žmogaus simpatijas, nepraleiskite šios dienos tik dūsaudami ar tikėdamiesi stebuklo. Svarstyklės. Sėkmingai bendrausite, rengsite susitikimus. Laukia šaunios ir naudingos pažintys. Gali atgimti seni draugystės ryšiai, megztis nauji romantiški santykiai. Skorpionas. Nesiblaškykite dėl smulkmenų, dažniau pagirkite save už gerai atliktus darbus, sumanumą, kantrybę. Neimkite į galvą to, ko negalite pakeisti. Šaulys. Paisykite tradicijų, neignoruokite kvietimų į šeimos pobūvius. Tačiau venkite aiškintis santykius - įklimpsite į audringų ginčų liūną. Ožiaragis. Anksčiau ar vėliau viskas išsispręs tinkamai. Daugiau dėmesio teks skirti senoms klaidoms, skoloms, netesėtiems pažadams.Atsirinkite tai, kas svarbiausia. Vandenis. Aplinkui nestigs bruzdesio, įdomių įvykių. Tik nesidžiaukite tuo, ko dar neturite rankoje. Pažadai gali likti tik pažadais. Žuvys. Drąsiai bandykite jėgas visuomeninėje, labdaringoje veikloje. Kad ir ką darytumėte, sulauksite aplinkinių pagalbos ir paramos. Palanku planuoti tolimas keliones.


32

2013 03 30 Lietuvos žinios

LŽ virtuvė

Kai skrenda šokoladiniai varpai • po 1 a. ‰. imbiero, kardamon˜, gvazdikòli˜; • druskos, cukraus, juod˜j˜ ir • 1 kg kalakuto kumpio; • 3 skiltelòs ãesnako; raudon˜j˜ pipir˜ pagal skon∞; • 1 v. ‰. cinamono; • 1 v. ‰. medaus. • 2 v. ‰. majonezo;

Keptas kalakuto kumpis JURGA TVASKIENĖ

Maža mergaitė tupi priešais didelę kaimišką krosnį ir, modama rankutėmis, kviečia savo draugą kalakutą, kimštą visokiomis gėrybėmis: „Bul-bul-bul, lįsk iš ten...“ Pravira krosnis meta rausvus šešėlius. Aušta Velykų rytas. Mano močiutė, auksinė šeimininkė nuo Dievo, ne tik gamino, bet ir pati augino visokio gėrio. Kalakutus - taip pat. Po aptvertą kiemą jų visada vaikštinėdavo bent ketvertas, o mudu su broliu, prisitaikę iš už kampo, taikydavomės į tuos indėniškus paukščius iš pačių pasidarytų lankų. Kalakutas būdavo kepamas Velykų, Kalėdų ir kitų didelių šeimos švenčių proga, įdarytas kruopomis, riešutais, kartais - baltos duonos trupiniais, gal net faršu, kaimiškoje krosnyje ne valandą ir ne dvi. Ištraukiamas rustelėjęs, žvilgantis nuo medaus ir savo sulčių, kvepiantis iš tolo. Šalia jo ant stalo guldavo kiaulienos kumpis su gvazdikėliais, veršienos vyniotinis su slyvomis, įdaryta karka, farširuota žąsis, paštetas... Ir būtinai didžiosios dienos išvakarėse krosnyje būdavo kepamos bulkos (būtent bulkos, o ne kokie nors pyragai) - per pusę stalo, nesaldžios, šventės dieną valgomos su kiaušiniais ir mėsa. Kepinius močiutė keldavo iš krosnies atsargiai, kaip kūdikius iš lopšio, švelniai guldydavo ant senelio lovos į patalus, kitais užklostydavo. Kol aušdavo, šiukštu negalima būdavo nei bėgioti, nei šokinėti, nei garsiai šūkauti. Kitaip - tuoj šmaukšt tuo, kas po ranka pasitaikė, ir nesvarbu, kad nuotaika iškilminga, kad už nuodėmes atlikta atgaila.

Kad per barzdą varvėtų Mano močiutės namuose prie Velykų stalo sėsdavo visa giminė be jokių išsidirbinėjimų. Dar atsiveždavo draugų, neturinčių su kuo sudaužti margučiais. Miestietiškos Velykos kuklios. Ne maisto požiūriu. Užstalės. Todėl šį kartą spaudžiu močiutės tradicijas iki kalakuto kulšies, nes visą paukštį kas gi suvalgys?.. Jei šeštadienio rytą anksčiau atsikelsite ir nubėgsite iki turgaus, tikiu, dar gausite kalakuto kumpį. Nors augintojai vienu balsu tvirtina, kad ši mėsa - viena sveikiausių, kai kurie jos, kaip ir avienos, nemėgsta dėl gana specifinio kvapo. O šeimininkės dėl būtinybės ilgai kepti, kai patiekalas išsausėja lyg sena kempinė.

Mūsų kalakutas bus toks kvapnus, kad net kaimynams laiptinėje seilė tįs, ir minkštas. Be to, keps ne gerą pusdienį, bet gerą valandą (t. y. valandą ir „do biškį“, kaip sakė mano tolima giminaitė, paklausta, ar jai tikrai lygiai 50). Skaičiuojame taip: vienas kalakuto kumpis su kaulu skiriamas keturiems valgytojams. Kaulo jokiu būdu netraukite - jis sultingo kepsnio garantas. Kumpį marinuojame su majonezu. Jau girdžiu: „Oi kaip negerai, oi, kaip nesveika, oi, kaip neelitiška!“ Kodėl kiaušinių ir aliejaus padažas nesveika, iki šiol nesuprantu, o į elito išsidirbinėjimus ranka numojo

marinuoti ir kiaulės kumpį, tik į majonezą reikia berti ne rytietiškus, o mūsų kraštams artimesnius prieskonius: kmynus, mairūnus, kalendras, čiobrelius. Šventą dieną kepsnį tereikės susukti į kelis sluoksnius folijos (ne kepimo rankovę, joje kalakutas ne kepa, bet troškinasi), dėti į kepimo indą, į kurį maždaug per pirštą įpilta verdančio vandens, ir kišti į įkaitintą orkaitę. Temperatūrą skaičiuojame taip: pradžioje kaitra turi siekti maždaug 230-250 laipsnių, kad užsitrauktų mėsos poros Aurelijaus Tvaskos nuotraukos ir neišbėgtų sultys. Po 20 midar mano močiutė. Vienučių karštį mažiname iki 1800 C, nu žodžiu, elitas tegu mari- kepame mėsą valandą. Praėjus tam nuoja kepsnį oru, be kalorijų ir laikui, traukiame kepsnį iš folijos ir temperatūrą vėl didiname iki 220 emulsiklių, o mes - su majonezu. laipsnių. Jei orkaitė turi grilio režiKekso prieskoniai - būtini mą, jungiame ir apskrudiname mėImame porą šaukštų majonezo, įbe- są po 10 minučių iš abiejų pusių. riame druskos (kiek mažiau nei pa- Tuo pačiu metu galime įkišti ir koprastai, nes padažas vis dėlto gana sū- kį puskilogramį obuolių, perpjautų rus), dar - maždaug trečdalį šaukštelio perpus, išskobtais sėklalizdžiais ir cukraus, juodųjų ir aštriųjų pipirų bei pašlakstytų citrinos sultimis. kokias tris skilteles išspausto česnako. Kai mėsa iškepa, traukiame iš orYpatingo skonio suteiks prieskoniai, kaitės ir apšlakstome maždaug šaukškuriuos paprastai dedame į kalėdinius tu tirpdyto medaus. Nešame svekepinius: geras šaukštas cinamono, po čiams su apvirtomis ir orkaitėje su arbatinį šaukštelį imbiero, kardamo- česnakais, kmynais, druska, pipirais nų ir gvazdikėlių. Nuplautą ir nusau- bei šiek tiek aliejaus apkeptomis bulsintą mėsą gerai ištriname marinatu ir vėmis, keptais obuoliais ir bruknių paliekame uždengtą per naktį šaltai. uogiene. Prapjauta mėsa sužvilga suViskas, kalakuto kvapas panaikintas vi- ltimis, o kvepia kaip cinamoniniame siems laikams. Beje, taip pat galima kalakutų rojuje.

Šokolado magija Kokiu desertu lietuviai mėgaujasi per Velykas? Pas močiutę būdavo pūko minkštumo mieliniai pyragai su įdarais. Dar - romo boba. Kartais - keksai su saldžiu glaistu. Kiek save prisimenu, šokoladinių kepinių niekada nebūdavo. Man Velykos ir šokoladas - neatsiejami. Tikras juodas kartus šokoladas, kurio madą į nepriklausomą Lietuvą prieš gerą dešimtmetį, galiu prisiekti, atnešė kukli meilės romanų rašytoja Joanne Harris, paleidusi į pasaulį knygą „Šokoladas“ (kur kas geresnę, beje, nei to paties pavadinimo iki pieniško pavidalo nusaldintas filmas). Būtent šioje knygoje pasakojama neišpasakyto grožio legenda apie bažnyčių varpus, kurie Didžiojo penktadienio naktį palieka savo bokštus ir skrenda į Romą pas popiežių palaiminimo. Malonė virsta šokoladiniais gardėsiais, kuriuos varpai neša į savo šalis. O Velykų rytą, pasigirdus pirmiesiems dūžiams, šokoladukai pabyra plačiai aplinkui, džiugindami visus gerus vaikus. Geriems žmonėms Velykų stalui siūlau šokoladinio torto receptą, kaip karčiai saldų paskutinį artumo šventės akordą. Pirmiausia atskiriame kiaušinių trynius nuo baltymų. Ugniai atspa-

·okoladinis tortas • 250 g sviesto; • 400 g juodojo ‰okolado; • 180 g cukraus; • 3 ‰auk‰tai vandens; • 6 kiau‰iniai; • 1 stiklinò (200 g) milt˜; • 0,5 a. ‰. kepimo milteli˜; • kelios saujos ‰aldyt˜ vy‰ni˜; • 1 v. ‰. brendÏio.

riame didesniame dubenyje sumaišome laužytą šokoladą ir kubeliais smulkintą sviestą. Prikaistuvyje ant nedidelės ugnies ištirpiname cukrų su vandeniu ir paverdame kelias minutes. Karštu sirupu užpilame šokolado-sviesto mišinį ir maišome, kol ištirps. Dedame kiaušinių trynius ir gerai išsukame. Beriame miltus su kepimo milteliais, išmaišome. Įmetame kelias saujas atitirpusių vyšnių, įpilame šaukštą brendžio. Kol mišinys vėsta, iki standžių putų išplakame kiaušinių baltymus. Per kelis kartus įmaišome į šokolado

mišinį, atsargiai krečiame į sviestiniu popieriumi išklotą ir sviestu pateptą skardą. Kepame 1800 C orkaitėje ant žemesnės lentynos apie valandą. Kai ištraukiame iš orkaitės, leidžiame gerai atvėsti. Tarkime, aš tortą kepu šventės išvakarėse ir atvėsusį nakčiai dar kišu į šaldytuvą. Kitą dieną puošiu plakta grietinėle ir kuo tik širdis geidžia.

2013 m. kovo 30 d. / Šeštadienis / Nr. 73 (13 498)  
2013 m. kovo 30 d. / Šeštadienis / Nr. 73 (13 498)  

Prisikėlimo spindulys

Advertisement