Page 1

Av: Joel Strandberg


Av: Joel Strandberg

Vad ä r god hä lsa och ett lyckligt liv?

Ovan: Yang Meijun, Qigongmästare som blev 104 år gammal

För de flesta av oss kan detta kanske tyckas som en

inte alltför svår fråga att svara på, då de flesta av oss har åsikter om vad ett liv med god hälsa och lycka är.

Anledningen att jag känner ett ansvar att ta upp

den anser om allt detta och hur man bär sig åt för att kunna leva på detta sätt, ”det idealiska”.

Det här är ju naturligtvis ett viktigt ämne då det handlar om vårt liv och leverne i stort.

frågan är för det första att jag själv naturligtvis har

Vad är då en god hälsa och ett lyckligt liv?

vara lycklig.

god hälsa innebär automatiskt att man också lever

mina åsikter om vad detta innebär, att må bra och

För det andra och kanske framförallt, så beror det

på de intryck man har fått av omgivningen och vad

För mig hänger det ihop, därav valet av rubrik. En ett gott och lyckligt liv.

Desto bättre hälsa desto lättare att leva ett bättre liv.


Ni kanske nu ställer er frågan hur jag kan direkt

Ordet lagom, som man ofta gnäller på som ett

frisk och har en god hälsa och att om man då har

märkt exempel på en definition på att något är i

”döma” att man automatiskt är lycklig om man är olika krämpor, sjukdomar och problem av olika

slag, så kan man inte vara lycklig. Det är faktiskt

typiskt svenskt tråkigt uttryck, tycker jag är ett utbra balans och tillräckligt mycket/ lite av.

inte så jag menar även om det kan låta så.

Om du som läsare tänker efter så vet du säkert

Det finns många människor som, även om de bär

lite eller för mycket av något.

på olika sorts problem, sjukdomar och ”hinder”,

enligt min mening lever ett mycket lyckligare liv

än många andra, som enligt våra statligt uppsatta

stadgar anses som ”friska”. För det första får vi inte i sammanhanget glömma hur viktig vår attityd till allt är.

En sund och positiv attityd kan många gånger

hjälpa dig att leva lyckligt än att man först och

med dig själv vilket resultatet blir om man gör för Någonting som de flesta uppfattar som något positivt kan istället övergå i att få en negativ

innebörd om det används/ praktiseras för mycket. Vad händer om du t ex tränar en fysisk aktivitet överdrivet mycket? Jo, man blir utmattad både

fysiskt och mentalt och det är väldigt lätt att enligt

min mening skada välmåendet och hälsan på detta sätt.

främst är ”fit”, ser snygg och vältränad ut.

Elitidrottare använder sig ofta av tränings-

fysiskt för att kunna leva ett liv på det sätt som du

tränar ”ner” sig en viss period inför en tävling för

Däremot så hjälper det dig stort att vara i form vill och för att kunna göra det du vill.

Du mår också bra och blir stark mentalt av att vara i god form fysiskt. Men det finns många

människor som lägger ner väldigt mycket tid på att vara i god form och se bra ut, men som

samtidigt har en negativ attityd till livet eller som inte utvecklar sitt ”hjärta”, sin ande och sin själ.

Allting hänger helt enkelt ihop, så som allt annat i naturen omkring oss så är allt länkat samman på ett eller annat sätt. Det handlar mycket om att

hitta en balans som man som individ trivs bäst

med och som ger en den energi och det välmående man så väl behöver för att leva lyckligt och må

bra. På många sätt är det lätt att överdriva det ena

eller det andra som man tex tycker om att äta eller göra.

Eftersom man rent generellt behöver olika element som tillfredsställer ens behov i livet, så innebär detta också att vi behöver hitta en individuell balans mellan dessa olika element.

tekniker och tränings- upplägg där man först

att sedan få en extra skjuts uppåt i formkurvan

när det är dags för den viktiga tävlingen. Denna

typ av aktivitet är, enligt undertecknads tycke, ett inte alltför hälsosamt sätt att leva. Många kanske nu ställer sig frågan om inte träning är nyttig?!

Idrottsmän/ kvinnor måste väl ändå vara vid god hälsa och form?

Jag har själv erfarenhet av sådan här typ av

aktivitet och den går väldigt mycket ut på att träna hårt för att uppnå ett resultat och för att förnöja

sitt ego med det goda fysiska resultatet som följer. Man bör alltid ställa sig frågan varför man gör vissa saker och om de är värda att lägga ner energi på.

All praktisering/övning som innebär en ökad

tillfredsställelse för inte bara en själv utan också för omgivningen är enligt mitt tycke värdefullt.

Mår man själv bra, har energi och är i balans så påverkas direkt allt i din omgivning.

Hur mår du själv när du påverkas av någons negativa attityd?


Jag menar inte att all idrottslig aktivitet är skadlig, men jag vill belysa ämnet från en vinkel som kan göra att man kan se det med andra ögon.

Vi får när vi föds en viss mängd energi som

baseras på det arv vi har, det karma våra förfäder har införskaffat. Det är helt upp till oss själva att

förvalta denna energi och förbättra eller försämra ”karmat” eller den här energin på olika sätt att leva.

Man brukar tala om att man ska pröva sin ande. All aktivitet, vad den än må vara, som ger energi och som är bra för väl måendet och hälsan är

också direkt bra för omgivningen och detta tycker jag är ett av de bästa sätt man kan hela sig själv och sin omgivning på.

Däremot så kan jag inte låta bli att imponeras och

Kanske det innebär att man ska uppleva livet på så sätt att man lär sig vilket sätt eller vilken metod man på bästa sätt kan generera god energi och

därigenom uppleva ett lyckligt liv. Detta måste ju

oundvikligen få följden att den ”karman” som ens

släktlinje har fört vidare och som nu man själv har ansvar för utvecklas och blir till det bättre.

glädjas av många idrottsutövare, skådespelare,

Tänk er då följden av att alla människor skulle

passion utövar det de tycker mest om i livet, hur

ger ett gott och lyckligt liv!

musiker etc. som genom deras sätt och deras banalt eller ointressant det än kan tyckas för

tänka på detta och leva deras liv på det sätt som

andra. Dessa människor lägger ner extremt

All världens karma skulle förändras och på detta

också väldigt mycket av sig själva.

och vår världs situation idag och imorgon.

mycket tid och energi på det de utövar, men de ger

sätt skulle vi kunna förändra våra livssituationer

Detta är en stor skillnad på dem och de som lägger

Så tänk på att det kanske är fram för allt viktigast

deras egen skull.

hur man gör för att må gott och leva lyckligt. Att

ner massor med tid och energin på något bara för Om vi tittar på den rent fysiskt hälsomässiga

aspekten i idrottsligt utövande skulle man kunna säga att all elitidrott kan på många sätt vara rent

skadligt på grund av att man bryter ner sin kropp

att se till hur man själv ser på livet, lever livet och vara ett gott exempel är det bästa sättet att påverka andra att göra samma, inte att alltid tala om hur saker ska vara och inte vara.

för att ”bygga upp den” (hur konstigt det än låter).

Det kan inte finnas något egoistiskt med att skapa

Se sen bara på hur många idrottare idag som

fall är ju cirkeln sluten.

skattar sig lyckliga om de haft en skadefri karriär, vilket är mycket sällsynt. Arnold Schwartznegger till exempel, gjorde sin första hjärtoperation i en ålder av ca 50 år.

till sig själv det andra får direkt glädje av, i detta


Jag vill belysa en tanke som har med ålder och

kan det innebära att den energi man ärvde när

Är det så att om vi lever länge så lever vi gott

år.

sjukdom att göra.

och lyckligt? I väldigt många fall inte alls.

Piller som vetenskapen framställer, gör idag att vi

förlänger liv som för länge sedan skulle vara själar i en annan värld.

man föddes inte räcker till mer än exempelvis 55

Många blir väldigt konfunderade när en människa i sina bästa år med till synes sprudlande hälsa går och blir sjuk och till slut passerar till nästa värld.

Man tittar på hur man fysiskt kan fördämma de

Försök då vara glada för att denna person har

väldigt många idag är helt beroende av preparat

för denne att gå vidare. Vi kanske inte vet något

symptom som uppstår och som får till följd att som gör att de över huvud taget överlever. Hur många känner du?

haft ett bra liv på denna sidan och att det var dags om denne persons förfäders liv och leverne och hade vi vetat hade vi kanske förstått.

Däremot så kan man se det som att alla dessa

Det hela handlar alltså om att man kan leva ett

som det är på den här sidan och jag hör till dem

den ”tidigt” medan man kan leva ett väldigt hårt

människor fortfarande får chansen uppleva livet som tror att kroppen kan överkomma och läka alla sjukdomar själv.

Det viktigaste tycker jag dock är att förstå att även om man lever ett, på det hela taget, ganska gott

och bra liv, tar hand om sig och sköter sin hälsa, så

gott liv även om man passerar till den andra värlliv och bli gammal. Ärligt talat, vilket föredrar du? Och vilket föredrar din omgivning?

Svåra frågeställningar som allt som oftast har med det berömda egot att göra!

Hälsa och lycka  

Av: Joel Strandberg 2007

Advertisement