Page 1

Vi 책pner ny avdeling:

P rosjekt B elysning


Hva

Åp

Lyskomponenter sin nye avdeling “Prosjekt Belysning” tilbyr profesjonell prosjektering av belysning for eneboliger og leiligheter.

avd

Hvorfor Åpningen av denne avdelingen er svaret på stor ettersørselen fra våre kunder. Lyskomponenter tilbyr skreddersydde løsninger, der opplevelsen av lys har en sentral rolle.

Når Neste gang din kunde ønsker belysning utover normal standard, kontakt avdelingen “Prosjekt Belysning”.

Islandske Ó Belysning” stilling i Re har lang e ponenter s løsninger f

Én fordel m også hens drar god n planleggin

Neste gan ard, konta hos Lysko

Kontakt Ómar S. Gíslason avd. leder Prosjekt Belysning

Torbjørn Vatnehol Prosjektleder Prosjekt Belysning

t: m: e:

t: m: e:

+47 38 53 12 11 +47 94 01 51 74 omar@lyskomponenter.no

Lyskompo ningsløsn prosjekte salget be

+47 38 00 36 34 +47 46 63 04 38 torbjorn@lyskomponenter.no

*MERK: Lyskomponenter prosjekterer løsninger for prosjekter med et belysnigsbudsjett på min. 50.000,-

Mvh Lysko t: +47 38 e: salg@ly www.lysko


pningen av

d. Prosjekt Belysning

onenter er din proffe partner når du skal levere belysninger som er “utenom standard”. Vår profesjonelle ering vil forsterke forholdet til dine kunder og øke etraktelig.

Ómar S. Gíslason er leder for avdelingen “Prosjekt ”. Han har mange års erfaring fra tilsvarende eykjavik. Sammen med Torbjørn Vatnehol, som erfaring med belysningsplanlegging og Lyskomsine produkter, skal de prosjektere flotte belysnigsfor deg og dine kunder.

med å la oss prosjektere belysningsløsningene er at vi tar syn til installasjonsvennlighet og fremføringsveier. Ómar nytte av sin bakgrunn som elektriker og lysdesigner ved ngen av kreative løsninger.

ng din kunde ønsker belysning utover normal standakt avdelingen “Prosjekt Belysning” omponenter AS.

Torbjørn Vatnehol

Ómar S. Gíslason

omponenter AS 00 36 36 yskomponenter.no omponenter.no


Returadresse: Lyskomponenter AS, Sagmyra 2a, 4624 Kristiansand

avd.

Prosjekt Belysning

Lyskomponenter åpner avdelingen ”Prosjekt Belysning” som tilbyr prosjektering av belysningsløsninger for deg og dine kunder. Nordmenn investerer i dag mye tid og penger i flotte boliger og leiligheter. Flere og flere ønsker en høyere kvalitet og komfort når det kommer til belysningen. Lyskomponenter leverer nøye planlagte belysningsløsninger av høy kvalitet. Slik får din kunde den beste lysopplevelsen.

AS Lyskomponenter

www.lyskomponenter.no

t: +47 38 00 36 36

e: salg@lyskomponenter.no

facebook.com/Lyskomponenter

Utkast: Åpningen av avd. Prosjekt Belysning  

Et utkast til folder som skal brukes i forbindelse med lanseringen av Lyskomponenter sin nye avdeling "Prosjekt Belysning"