Page 8

’ t apostrofprobleem

´s avonds fout

‘s avonds fout

‘s avonds fout

’s avonds goed

8

De apostrof is een hogergeplaatste komma die onder andere wordt gebruikt om aan te geven dat één of meer letters zijn weggelaten: Toen

ik ’s avonds keek vond ik ’m niet.

Vaak doet zich het probleem voor dat de apostrof in de opgemaakte tekst steeds op z’n kop staat, dus ‘s avonds in plaats van ’s avonds en ‘m in plaats van ’m. Dit heeft te maken met instellingen als ‘Convert quotes’ of ‘Aanhalingstekens’ die tijdens het importeren van tekst uit een tekstverwerkingsprogramma aan staan.Wanneer een auteur in de aangeleverde tekst het minutenteken (‘) of het accent naar rechts (´) als apostrof heeft gebruikt gaat het opmaakprogramma er bij het importeren vanuit dat bijvoorbeeld in het woord ‘s avonds de apostrof een aanhalingsteken-openen (‘) is. Er wordt dus geen rekening gehouden met de Nederlandse woordjes ’k (ik), ’m (hem), ’n (een), ’ns (eens), ’s (des), ’r (er) en ’t (het), en met jaartallen (’80). Een oplossing zou kunnen zijn om voor al deze gevallen met ‘zoek-en-vervang’ het juiste aanhalingsteken te zetten: zoek op ‘tspatie en vervang door ’tspatie. Een andere mogelijkheid is dat degene die de kopij aanlevert de juiste aanhalingstekens aanslaat, zodat bij het importeren van tekst de instelling ‘Aanhalingstekens’ niet aangezet hoeft te worden.

cijfers India is de bakermat van onze cijfers. Heel lang bestonden alleen de cijfers 1 tot en met 9, maar pas toen daar in de vijfde eeuw de nul bijkwam (een van de belangrijkste uitvindingen van de mens) verspreidde het gebruik van cijfers zich snel via Arabië naar Europa (algoritme, algebra en cijfer zijn oorspronkelijk Arabische woorden en in een optelsom ‘lezen’ we nog steeds van rechts naar links, een erfenis van de Arabieren). Er bestaan 2 soorten Arabische cijfers, onderkastcijfers en kapitaalcijfers:

1234567890 1234567890

onderkast KAPITAAL

Had de Franse koning schoenmaat 49?  

Ofwel enige wetenswaardigheden en microtypografische regels bij het zetten van tekst (Martin Majoor)

Had de Franse koning schoenmaat 49?  

Ofwel enige wetenswaardigheden en microtypografische regels bij het zetten van tekst (Martin Majoor)

Advertisement