Page 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning Om välfärdsredovisningen 6 Varför välfärdsredovisning? 6 Jämlik hälsa för en social hållbarhet

8

Jämlikhet i hälsa 8 Social hållbarhet 8 Folkhälsa och samhällsekonomi 9 Folkhälsa nationellt, regionalt och lokalt

10

Folkhälsa nationellt 10 Folkhälsa regionalt 10 Folkhälsoarbete i Lysekil 11 Bakgrundsindikatorer 12 Befolkning 12 Familjer 14 Bostadsbestånd 14 Näringsgrenar 15 Pendling 16 Medellivslängd 16 Jämlika och jämställda livsvillkor

18

Jämställdhet 18 Inkomstskillnader 18 Föräldrapenning 20 Könsfördelning i beslutande organ 20 Valdeltagande 21 Trygghet 22 Trygga och goda uppväxtvillkor

24

Barnfattigdom 24 Personaltäthet förskolan 25 Behörighet till gymnasiet 25 Betyg i idrott och hälsa 27 Fritidsgårdsverksamhet 28 Föreningsstöd 28 Fritidsanläggningar 29 Barn och ungdomskultur 29 Ensamkommande barn 29

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement