Page 3

Förord Fakta om individer som aggregeras till en nivå som omfattar hela eller delar av kommunen kan visa på stora skillnader mellan kommunens olika delar men också hur det är ställt i vår kommun när vi jämför oss med andra. Detta gäller inte minst arbetet med att redovisa välfärden ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv. Det innebär att vi har ett underlag för gemensamma insatser utan att för den del stigmatisera någon. Hans Rosling har med sina fakta om välfärden visat vad folkhälsan betyder i ett internationellt sammanhang för världens utveckling och därmed kommit många sanningar på skam. Vi har inte samma ambition men tror att vår redovisning av välfärden i kommunen skall leda till gemensamma insatser som visar på att den gängse uppfattningen i många fall är felaktig och att den kan förändras. I arbetet med välfärdsredovisningen har Folkhälsopolitiska rådet identifierat flera utmaningar. Två av dessa utmaningar har rådet sett som särskilt angelägna för att minska skillnader i hälsa. Den första handlar om att vi vill verka för att skapa förutsättningar för att människor ska ha egen försörjning. Den andra handlar om vikten av att skapa förutsättningar för positiva möten mellan människor. I grunden handlar det om hur vi integrerar men kanske framför allt inkluderar människor i vårt samhälle.

Lars Björneld Ordförande i Folkhälsopolitiska rådet

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement