Page 19

Det faktum att kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män men ändå tjänar avsevärt mindre är inte långsiktigt gynnsam för jämställdheten. Bakgrunden till dessa skillnader i Lysekil är troligen att kvinnor är överrepresenterade i offentliga sektorn och männen dominerar i de gynnsammaste anställningarna inom flera sektorer. Den offentliga sektorn är ofta starkt kvinnodominerad men en tydlig generell tendens är att antalet kvinnor minskar ju högre upp man kommer i hierarkin. En låg lönenivå kan innebära att du inte klarar dina löpande utgifter. Omkring fyra procent av invånarna har någon gång under året (2014) erhållit ekonomiskt bistånd. Ensamstående med barn har oftast de tuffaste villkoren.

Andel (%) kvinnor och män med höga och låga inkomster Lysekil 2013 50 40 30 Höga inkomster

20

Låga inkomster

10 0

Lysekil

riket

Lysekil

kvinnor

riket män

Källa: SCB Offentlig statistik Medelinkomst kvinnor och män i Lysekil, Tkr 350 300 250 Lysekil män

200

Lysekil kvinnor

150

riket män riket kvinnor

100 50 0

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata

VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15 • Jämlika och jämställda livsvillkor

14

ATT FUNDERA ÖVER Varför är det viktigt att vi arbetar för ökad jämställdhet?

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement