Page 1

Michau GĹ‚uszczyk Midura Filip


Nowe funkcje pulpitu systemu Windows ułatwiają organizowanie wielu okien i zarządzanie nimi. Można się łatwo przełączać między otwartymi oknami i skupić na ważnych programach i plikach. Inne nowe funkcje pomagają nadać pulpitowi indywidualnego charakteru.


 Zawiera

informacje na temat stanu dysku twardego , po lewej stronie możemy znaleźć skróty do ważnych miejsc na dysku twardym


Menu Start – element interfejsu środowiska graficznego Microsoft Windows. Przez Menu Start możemy uruchomić programy, foldery i zmienić ustawienia na komputerze. Menu Start po raz pierwszy pojawił się w Windows 95 i od tej pory pojawia się w każdej edycji systemu. Można go rozpoznać po logo Windows oraz napisie "Start" (napisu tego brak w standardowym interfejsie Windows Vista oraz Windows 7). Przycisk ten można obsługiwać myszką, można też wywołać menu Start za pomocą klawisza Windows lub skrótu klawiszowego Ctrl+Esc. Podstawowym zadaniem przycisku Start jest wywoływanie hierarchicznego menu startowego, które zastąpiło okno menedżera programów dostępne w Microsoft Windows 3.x.


Dostępny w systemie Windows 7 program Paint umożliwia tworzenie rysunków na pustym obszarze rysowania lub istniejących obrazach. Wiele narzędzi używanych w programie Paint znajduje się na wstążce w górnej części okna programu. Na poniższej ilustracji pokazano wstążkę i inne elementy programu Paint.


Skróty klawiaturowe Skróty klawiaturowe to kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy, których naciśnięcie umożliwia wykonanie zadania wymagającego zwykle użycia myszy lub innego urządzenia wskazującego. Skróty klawiaturowe ułatwiają interakcję z komputerem, pozwalając użytkownikowi na zaoszczędzenie czasu i wysiłku podczas pracy z systemem Windows i innymi programami. Większość programów udostępnia ponadto klawisze skrótu, które mogą ułatwić pracę z menu i innymi poleceniami. Klawisze skrótu można znaleźć w menu programów. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera, oznacza to zwykle, że naciśnięcie klawisza Alt w połączeniu z tą literą spowoduje ten sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. Naciśnięcie klawisza Alt w niektórych programach, takich jak Paint i WordPad, powoduje ukazanie poleceń z przypisanymi dodatkowymi klawiszami, które można nacisnąć w celu użycia tych poleceń. Można również utworzyć nowe skróty klawiaturowe służące do otwierania programów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie skrótów klawiaturowych służących do otwierania programów. Pokaż wszystkie


Listy szybkiego dostępu są nową funkcją systemu Windows 7, umożliwiającą bezpośrednie przechodzenie do codziennie otwieranych dokumentów, obrazów, utworów muzycznych lub witryn sieci Web. Aby otworzyć listę szybkiego dostępu, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk programu na pasku zadań systemu Windows 7. Listy szybkiego dostępu są też dostępne w menu Start - wystarczy kliknąć strzałkę obok nazwy programu.


Funkcja Aero Snap to szybki (i przyjemny) nowy sposób zmieniania rozmiaru otwartych okien metodą ich przeciągania do krawędzi ekranu. W zależności od tego, gdzie przeciągniesz okno, zostanie ono rozszerzone pionowo, wypełni ekran lub zostanie umieszczone obok innego okna. Dzięki funkcji Aero Snap czytanie, organizowanie i porównywanie okien jest... chyba już wiadomo.


 Mysz

już niepotrzebna: korzystając z systemu Windows 7 i ekranu dotykowego, możesz przeglądać gazety dostępne w trybie online, wyświetlać zdjęcia w albumach fotograficznych oraz przemieszczać pliki i foldery - wszystko to jedynie za pomocą palców.

windows 7 przedstawienie  

windos 7 przedstawienie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you