Page 1

Lysan Pauwels Schooljaar 2011 -2012

Ge誰ntegreerde proef

Business Economics

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 6 2861 O.-L.-V.-Waver


Lysan Pauwels Schooljaar 2011 -2012

Ge誰ntegreerde proef

Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 6 2861 O.-L.-V.-Waver


Voorwoord Beste lezer Met trots kan ik mijn geïntegreerde proef, ook GIP genoemd, presenteren over ons bedrijf ‘Solartec’ dat zonnepanelen verkoopt. Ik ben aangesteld geweest als financieel directeur en ik heb mijn best gedaan om ons bedrijf draaiende te houden samen met de andere directeurs. Het heeft wel wat stress bij me teweeg gebracht en veel tijd in beslag genomen, zeker op het einde als alles moest afgegeven worden. Als eerste wil ik mijn 3 leerkrachten van Toegepaste Bedrijfseconomie, Hugo Fierens, Els Vaes en Veronique Verwulgen, bedanken voor de hulp en begeleiding van mijn eindwerk. Zij hebben mij de dingen geleerd die ik moest verwerken in dit werk en al mijn vragen beantwoord. Ook de leerkrachten van de taalvakken, Isabelle Van De Fonteyne, Martine Verheyen, Philip Clerick, Leo Delcourte, wil ik bedanken voor hun steun. Als tweede wil ik ook mijn groep bedanken voor de leuke momenten die we samen hadden tijdens het volbrengen van onze groepsopdrachten. Maar vooral Mathias Geerts en Gilles van Dyck wil ik bedanken. Zij hebben mij altijd goed verder geholpen als ik vast zat. Als laatste wil ik ook mijn vrienden en familie bedanken voor al hun steun en hulp. Zonder hun aanmoediging had mijn eindwerk nooit af geweest.


Inhoudsopgave 1 Bijlagen ........................................................................................................ 7 1.1 Individuele opdrachten ......................................................................... 8 1.1.1 Toegepaste bedrijfseconomie ............................................................. 9 1.1.2

Engels .......................................................................................... 120

1.1.3

Frans............................................................................................ 124

1.1.4

Duits ............................................................................................ 132

1.2 1.2.1

Groepsopdrachten ............................................................................ 136 Toegepaste bedrijfseconomie .......................................................... 137

1.2.2

Engels .......................................................................................... 146

1.2.3

Frans............................................................................................ 151

1.3 Algemene bijlage: Logboek ................................................................ 157 2 Besluit....................................................................................................... 164


Inleiding Als leerlingen van 6 Business Economics kregen wij als opdracht voor onze geïntegreerde proef een bedrijf over zonnepanelen zo goed mogelijk runnen. We moesten in het begin solliciteren voor een functie en zo werden we in groepen verdeeld. Daarna moesten we zoals elk bedrijf heeft een bedrijfsnaam, logo en slogan maken en vanaf dan kon het echte werk beginnen. De informatie die ik voor al de opdrachten gebruikt heb komen van verschillende bronnen. Ik heb gebruik gemaakt van folders, brochures, boekjes, ouders en familie. Een groot deel komt ook van het internet en specifiek van de site van Ecoman. We hebben 3 werken moeten maken; een werk met de individuele opdrachten, een werk met de groepsopdrachten en een werk met bijlagen. In dit werk vind je alle bijlagen die horen bij de individuele opdrachten en groepsopdrachten. De bijlagen bevatten vooral Excel sheets, financiële rapporten, folders, jaarrekeningen, facturen, dagboeken, … Onze onderneming heet Solartec en we zijn gespecialiseerd in zonnepanelen. We zijn een team dat bestaat uit 7 directieleden; Gilles van Dyck als algemeen directeur, Mathias Geerts als personeelsdirecteur, Caroline Deketelaere als logistiek directeur, William de Bry als productiedirecteur, Giliam Wuyts als Marketingdirecteur en Charline Kempenaers en ik delen de functie van financieel directeur. Niet enkel voor toegepaste bedrijfseconomie hadden we taken, maar ook van de taalvakken. Die opdrachten waren zowel schriftelijk als mondeling. Op het einde van het jaar wordt de geïntegreerde proef voorgesteld aan een jury; zowel interne als externe jury. Daar moet je je GIP gaan verdedigen.


1

Bijlagen

Individuele opdrachten Toegepaste bedrijfseconomie Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: Functieverdeling 2: Bedrijfsvoorstelling 3: Samenvatting financieel directeur 4: Horizontale en verticale analyse Soltech 5: Horizontale en verticale analyse Solartec 6 : Financieel rapporten 7: Vragen en antwoorden Argenta 8: Vragen en antwoorden ING 9: Excelsheet simulaties 10: Websites vergelijken hand-outs 11: Verkoopfacturen 12: Aankoopfacturen 13: Dagboeken

Engels Enclosure 1: Application letter and CV Frans Annexe 1: L’offre d’emploi Annexe 2: La lettre de sollicitation Annexe 3: Journée découvertes Duits Beilage 1: Lebenslauf

Groepsopdrachten Toegepaste bedrijfseconomie Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: 2: 3: 4:

Brief in huisstijl Stakeholdersanalyse hand-outs Folder Factuursjabloon

Engels Enclosure 1: Job ad Enclosure 2: Brochure Frans Annexe 1: Journée découverte entreprises

Algemene bijlage: Logboek

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 7


1.1

Individuele opdrachten

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 8


1.1.1

Toegepaste bedrijfseconomie

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 9


Bijlage 1: Functieverdeling

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 10


Lysan Pauwels Zoetewei 12a 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

22 April 2012

De heer Hugo Fierens Opdrachtverantwoordelijke SUI Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Sollicitatie personeelsdirecteur Geachte heer Fierens Graag zou ik willen solliciteren voor de functie personeelsdirecteur. Ik heb de vacature gevonden op de site van ECOMAN. De functie spreekt me aan omdat het me interesseert hoe mensen zich voelen in een bedrijf, in een werkgroep en hoe hun motivatie is op de werkvloer. Ik ben een heel sociaal persoon en kan met iedereen overweg. Ik zie ook meteen of mensen het met elkaar kunnen vinden of niet. Ik zorg ervoor dat de mensen zich thuis voelen op het werk en dat iedereen elkaar respecteert. Graag zou ik u in een persoonlijk gesprek verder willen overtuigen van mijn capaciteiten. Hoogachtend

Lysan Pauwels

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 11


Bijlage 2: Bedrijfsvoorstelling

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 12


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 13


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 14


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 15


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 16


Bijlage 3: Samenvatting financieel directeur

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 17


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 18


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 19


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 20


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 21


Bijlage 4: Horizontale en verticale analyse Soltech

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 22


HORIZONTALE ANALYSE ACTIVA Soltech VASTE ACTIVA III. Materiële vaste activa

2008

2009

€ 1.330.885,00

100,00 € 1.466.182,00

110,17 €

1.259.804,00

94,66

100,00 €

111,49 0,00 180,91 76,11 132,81

846.327,00

85,81 0,00 168,33 36,19 96,79

986.283,00

B. Installaties, machines en uitrusting

41.078,00

100,00 €

74.315,00

C. Meubilair en rollend materiaal

55.528,00

100,00 €

42.264,00

D. Leasing en soortgelijke rechten

704.266,00

100,00 €

935.357,00

314.625,00

100,00 €

314.625,00

314.625,00

100,00 €

314.625,00

1. A andelen

314.625,00

100,00 €

314.625,00

2. Vo rderingen en bo rgto chten in

IV. Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa

100,00 €

1.099.630,00

A. Terreinen en gebouw en

-

-

100,00 €

-

2010

€ €

69.146,00

20.098,00

681.634,00

100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 €

314.625,00

93,01 €

1.570.455,00

50,16

78,53 € 67,32 € 78,27 € 285,71 € 304,09 €

667.737,00

44,29 41,27 63,65 0,00 105,09

733.867,00 5.671,74 € 729.405,00 139,51 € 4.462,00 34,48 €

236.731,00 935,00

1.829,59 45,10 7,23

122,48 €

540.127,00

180,57

23.653,00 1.517,19 €

19.144,00

1.227,97

2.830.259,00

63,43

-

314.625,00 314.625,00 -

100,00 100,00 100,00 0,00

co ntanten

VLOTTENDE ACTIVA

€ 3.131.121,00

100,00 € 2.912.261,00

VI. Voorraden en b estellingen in uitvoering €

1.507.732,00

100,00 €

1.183.950,00

1.436.357,00

100,00 €

966.903,00

1. Gro nd- en hulpsto ffen

265.200,00

100,00 €

207.573,00

6. Vo o ruitbetalingen

121.625,00

100,00 €

347.500,00

71.375,00

100,00 €

217.047,00

A. Voorraden

B. Bestellingen in uitvoering

12.939,00

100,00 €

A. Handelsvorderingen

522.826,00

100,00 €

B. Overige vorderingen

12.939,00

100,00 €

IX. Liquide middelen

299.120,00

100,00 €

X. Overlopende rekeningen

1.559,00

100,00 €

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

TOTAAL DER ACTIVA

Geïntegreerde proef

€ 4.462.006,00

366.363,00

100,00 € 4.378.443,00

Bijlagen

98,13 €

592.732,00 168.799,00 -

75.005,00

235.796,00

pagina 23


HORIZONTALE ANALYSE ACTIVA Soltech VASTE ACTIVA III. Materiële vaste activa

2008

2009

€ 1.330.885,00

100,00 € 1.466.182,00

110,17 €

1.259.804,00

94,66

100,00 €

111,49 0,00 180,91 76,11 132,81

846.327,00

85,81 0,00 168,33 36,19 96,79

986.283,00

B. Installaties, machines en uitrusting

41.078,00

100,00 €

74.315,00

C. Meubilair en rollend materiaal

55.528,00

100,00 €

42.264,00

D. Leasing en soortgelijke rechten

704.266,00

100,00 €

935.357,00

314.625,00

100,00 €

314.625,00

314.625,00

100,00 €

314.625,00

1. A andelen

314.625,00

100,00 €

314.625,00

2. Vo rderingen en bo rgto chten in

IV. Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa

100,00 €

1.099.630,00

A. Terreinen en gebouw en

-

-

100,00 €

-

2010

€ €

69.146,00

20.098,00

681.634,00

100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 €

314.625,00

93,01 €

1.570.455,00

50,16

78,53 € 67,32 € 78,27 € 285,71 € 304,09 €

667.737,00

44,29 41,27 63,65 0,00 105,09

733.867,00 5.671,74 € 729.405,00 139,51 € 4.462,00 34,48 €

236.731,00 935,00

1.829,59 45,10 7,23

122,48 €

540.127,00

180,57

23.653,00 1.517,19 €

19.144,00

1.227,97

2.830.259,00

63,43

-

314.625,00 314.625,00 -

100,00 100,00 100,00 0,00

co ntanten

VLOTTENDE ACTIVA

€ 3.131.121,00

100,00 € 2.912.261,00

VI. Voorraden en b estellingen in uitvoering €

1.507.732,00

100,00 €

1.183.950,00

1.436.357,00

100,00 €

966.903,00

1. Gro nd- en hulpsto ffen

265.200,00

100,00 €

207.573,00

6. Vo o ruitbetalingen

121.625,00

100,00 €

347.500,00

71.375,00

100,00 €

217.047,00

A. Voorraden

B. Bestellingen in uitvoering

12.939,00

100,00 €

A. Handelsvorderingen

522.826,00

100,00 €

B. Overige vorderingen

12.939,00

100,00 €

IX. Liquide middelen

299.120,00

100,00 €

X. Overlopende rekeningen

1.559,00

100,00 €

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

TOTAAL DER ACTIVA

Geïntegreerde proef

€ 4.462.006,00

366.363,00

100,00 € 4.378.443,00

Bijlagen

98,13 €

592.732,00 168.799,00 -

75.005,00

235.796,00

pagina 24


HORIZONTALE ANALYSE PASSIVA

Soltech

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

2008

2009

2010

€ 2.671.779,00

100,00 € 2.530.406,00

94,71 € 1.768.466,00

66,19

€ 2.772.634,00

100,00 € 2.772.634,00

100,00 € 2.772.634,00 100,00 € 2.772.634,00

100,00 100,00

2.772.634,00

100,00 €

2.772.634,00

21.304,00

100,00 €

21.304,00

A. Wettelijk reserve

21.304,00

100,00 €

21.304,00

C. Belastingsvrije reserves

-

100,00 €

-

D. Beschikbare reserves

-

100,00 €

-

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

-

839,46

11.786,00

100,00 €

102.255,00

867,60 €

35.088,00

297,71

100,00 €

102.255,00 102.255,00

867,60 € 867,60 €

35.088,00

35.088,00

297,71 297,71

98,16 € 1.026.706,00

57,73

SCHULDEN

€ 1.778.442,00

100,00 € 1.745.783,00

413.689,00

100,00 €

622.940,00

413.689,00

100,00 €

622.940,00

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het

-

215,73 € -1.025.472,00

11.786,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

100,00 100,00 0,00 0,00

-263.532,00

11.786,00

. Leasingschulden en soortgelijke schulden

21.304,00

100,00 €

A. Financiële schulden

21.304,00

-122.159,00

VIII. Schulden op meer dan één jaar

4. Overige risico 's en ko sten

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

100,00 100,00 0,00 0,00

413.689,00

€ 1.334.500,00

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

622.940,00

100,00 € 1.085.881,00

106.476,00

100,00 €

600.000,00

100,00 €

190.203,00

150,58 € 150,58 € 150,58

81,37 € 178,63 €

422.014,00

102,01 102,01

422.014,00

102,01

532.789,00

39,92 188,71

422.014,00

200.926,00

jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

600.000,00

286.153,00

C. Handelsschulden

-

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

100,00 €

-

638.502,00

286.153,00

638.502,00

225.518,00

100,00 €

118.893,00

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- €

102.353,00

100,00 €

124.283,00

1. Leveranciers

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

10 0 ,0 0

0,00 0,00 0,00 223,13 223,13 52,72 121,43

-

-

-

138.819,00

0,00 0,00 0,00 48,51 48,51 11,14 164,05

138.819,00

25.133,00

167.911,00 89.873,00

71.903,00

237,67

98,13 € 2.830.260,00

63,43

digingen en sociale lasten 1. B elastingen

49.207,00

10 0 ,0 0

53.953,00

2. B ezo ldigingen en so ciale lasten

53.146,00

10 0 ,0 0

70.330,00

14.000,00

100,00 €

14.000,00

109,64 € 132,33 € 100,00 €

30.253,00

100,00 €

36.962,00

122,18 €

F. Overige schulden

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Geïntegreerde proef

€ 4.462.007,00

100,00 € 4.378.444,00

Bijlagen

78.038,00

-

182,64 146,84 0,00

pagina 25


HORIZONTALE ANALYSE PASSIVA

Soltech

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

2008

2009

2010

€ 2.671.779,00

100,00 € 2.530.406,00

94,71 € 1.768.466,00

66,19

€ 2.772.634,00

100,00 € 2.772.634,00

100,00 € 2.772.634,00 100,00 € 2.772.634,00

100,00 100,00

2.772.634,00

100,00 €

2.772.634,00

21.304,00

100,00 €

21.304,00

A. Wettelijk reserve

21.304,00

100,00 €

21.304,00

C. Belastingsvrije reserves

-

100,00 €

-

D. Beschikbare reserves

-

100,00 €

-

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

-

839,46

11.786,00

100,00 €

102.255,00

867,60 €

35.088,00

297,71

100,00 €

102.255,00 102.255,00

867,60 € 867,60 €

35.088,00

35.088,00

297,71 297,71

98,16 € 1.026.706,00

57,73

SCHULDEN

€ 1.778.442,00

100,00 € 1.745.783,00

413.689,00

100,00 €

622.940,00

413.689,00

100,00 €

622.940,00

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het

-

215,73 € -1.025.472,00

11.786,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

100,00 100,00 0,00 0,00

-263.532,00

11.786,00

. Leasingschulden en soortgelijke schulden

21.304,00

100,00 €

A. Financiële schulden

21.304,00

-122.159,00

VIII. Schulden op meer dan één jaar

4. Overige risico 's en ko sten

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

100,00 100,00 0,00 0,00

413.689,00

€ 1.334.500,00

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

622.940,00

100,00 € 1.085.881,00

106.476,00

100,00 €

600.000,00

100,00 €

190.203,00

150,58 € 150,58 € 150,58

81,37 € 178,63 €

422.014,00

102,01 102,01

422.014,00

102,01

532.789,00

39,92 188,71

422.014,00

200.926,00

jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

600.000,00

286.153,00

C. Handelsschulden

-

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

100,00 €

-

638.502,00

286.153,00

638.502,00

225.518,00

100,00 €

118.893,00

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- €

102.353,00

100,00 €

124.283,00

1. Leveranciers

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

10 0 ,0 0

0,00 0,00 0,00 223,13 223,13 52,72 121,43

-

-

-

138.819,00

0,00 0,00 0,00 48,51 48,51 11,14 164,05

138.819,00

25.133,00

167.911,00 89.873,00

71.903,00

237,67

98,13 € 2.830.260,00

63,43

digingen en sociale lasten 1. B elastingen

49.207,00

10 0 ,0 0

53.953,00

2. B ezo ldigingen en so ciale lasten

53.146,00

10 0 ,0 0

70.330,00

14.000,00

100,00 €

14.000,00

109,64 € 132,33 € 100,00 €

30.253,00

100,00 €

36.962,00

122,18 €

F. Overige schulden

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Geïntegreerde proef

€ 4.462.007,00

100,00 € 4.378.444,00

Bijlagen

78.038,00

-

182,64 146,84 0,00

pagina 26


HORIZONTALE ANALYSE RESULTATENREKENING

2008

2009

2010

Soltech

TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL BTW)

414.405,00

100,00 € 1.088.993,00

262,78 €

415.276,00

100,21

I. Bedrijfsopb rengsten

€ 5.269.201,00

100,00 € 6.908.345,00

131,11 € 3.084.968,00

58,55

A. Omzet € B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking € en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) D. Andere bedrijfsopbrengsten €

II. Bedrijfskosten ( - )

5.235.542,00 -1.476,00

100,00 € 100,00 €

35.135,00

100,00 €

€ 5.634.602,00 €

3.961.289,00

1. A anko pen

3.399.440,00

2. Wijzigingen in de vo o rraad

561.849,00

€ € €

6.695.886,00 127,89 € 134.843,00 -9.135,70 €

52.660,00

100,00 € 7.010.160,00

149,88 €

3.124.580,00 59,68 -191.095,00 12.946,82

57.796,00

164,50

124,41 € 3.802.660,00 124,47 € 2.026.637,00 126,92 € 1.980.743,00 109,68 € 45.894,00

67,49 51,16 58,27 8,17

100,00 €

4.930.670,00

10 0 ,0 0

4.314.446,00

10 0 ,0 0

616.224,00

893.507,00 558.455,00 172.131,00

100,00 € 100,00 € 100,00 €

888.682,00 745.047,00 276.217,00

99,46 € 133,41 € 160,47 €

643.055,00 795.693,00 338.303,00

71,97 142,48 196,54

€ €

25.887,00 -

100,00 € 100,00 €

68.275,00 90.469,00

263,74 € 0,00 €

-68.275,00 -67.167,00

-263,74 0,00

23.333,00

100,00 €

10.800,00

46,29 €

134.414,00

576,07

III. Bedrijfswinst ( + )

-365.400,00

100,00 € -101.815,00

27,86 €

-717.691,00

196,41

IV. Financiële opb rengsten

43.036,00

100,00 €

42.613,00

37.920,00 5.116,00

100,00 € 100,00 €

28.077,00 14.536,00

99,02 € 74,04 € 284,13 €

14.488,00

€ €

33,66 4,07 253,05

43.980,00

100,00 €

33.749,00

36.049,00 7.931,00

100,00 € 100,00 €

47.126,00 33.749,00

76,74 € 130,73 € 425,53 €

58.580,00

€ €

45.010,00 13.570,00

133,20 124,86 171,10

VI. Winst uit de gewone b edrijfsuitoefening vóór b elasting ( + )

-366.345,00

100,00 € -140.077,00

38,24 €

-761.783,00

207,94

VII. Uitzonderlijke opb rengsten

1.200,00

100,00 €

-

€ €

1.200,00 -

100,00 € 100,00 €

-

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverm. Op voorraden, BIU en HV F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +) G. Andere bedrijfskosten

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

D. Meerw aarde bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

1.542,00 12.946,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00

-

-

100,00 €

1.295,00

-

100,00 € 100,00 €

1.295,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

157,00

D. Minderw aarde bij de realisatie van vaste activa € E. Andere uitzonderlijke kosten €

157,00

0,00 0,00 0,00

100,00 € -141.372,00

38,65 €

-761.940,00

208,28

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

IX. Winst van het b oekjaar vóór b elastingen

-365.822,00

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

986,00

100,00 €

-

986,00

100,00 €

-

XI. Winst van het b oekjaar ( + )

-366.808,00

100,00 € -141.372,00

38,54 €

-761.940,00

207,72

XIII. Te b estemmen winst van het b oekjaar

-366.808,00

100,00 € -141.372,00

38,54 €

-761.940,00

207,72

A. Belastingen ( - )

Geïntegreerde proef

Bijlagen

0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00

-

pagina 27


HORIZONTALE ANALYSE RESULTATENREKENING

2008

2009

2010

Soltech

TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL BTW)

414.405,00

100,00 € 1.088.993,00

262,78 €

415.276,00

100,21

I. Bedrijfsopb rengsten

€ 5.269.201,00

100,00 € 6.908.345,00

131,11 € 3.084.968,00

58,55

A. Omzet € B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking € en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) D. Andere bedrijfsopbrengsten €

II. Bedrijfskosten ( - )

5.235.542,00 -1.476,00

100,00 € 100,00 €

35.135,00

100,00 €

€ 5.634.602,00 €

3.961.289,00

1. A anko pen

3.399.440,00

2. Wijzigingen in de vo o rraad

561.849,00

€ € €

6.695.886,00 127,89 € 134.843,00 -9.135,70 €

52.660,00

100,00 € 7.010.160,00

149,88 €

3.124.580,00 59,68 -191.095,00 12.946,82

57.796,00

164,50

124,41 € 3.802.660,00 124,47 € 2.026.637,00 126,92 € 1.980.743,00 109,68 € 45.894,00

67,49 51,16 58,27 8,17

100,00 €

4.930.670,00

10 0 ,0 0

4.314.446,00

10 0 ,0 0

616.224,00

893.507,00 558.455,00 172.131,00

100,00 € 100,00 € 100,00 €

888.682,00 745.047,00 276.217,00

99,46 € 133,41 € 160,47 €

643.055,00 795.693,00 338.303,00

71,97 142,48 196,54

€ €

25.887,00 -

100,00 € 100,00 €

68.275,00 90.469,00

263,74 € 0,00 €

-68.275,00 -67.167,00

-263,74 0,00

23.333,00

100,00 €

10.800,00

46,29 €

134.414,00

576,07

III. Bedrijfswinst ( + )

-365.400,00

100,00 € -101.815,00

27,86 €

-717.691,00

196,41

IV. Financiële opb rengsten

43.036,00

100,00 €

42.613,00

37.920,00 5.116,00

100,00 € 100,00 €

28.077,00 14.536,00

99,02 € 74,04 € 284,13 €

14.488,00

€ €

33,66 4,07 253,05

43.980,00

100,00 €

33.749,00

36.049,00 7.931,00

100,00 € 100,00 €

47.126,00 33.749,00

76,74 € 130,73 € 425,53 €

58.580,00

€ €

45.010,00 13.570,00

133,20 124,86 171,10

VI. Winst uit de gewone b edrijfsuitoefening vóór b elasting ( + )

-366.345,00

100,00 € -140.077,00

38,24 €

-761.783,00

207,94

VII. Uitzonderlijke opb rengsten

1.200,00

100,00 €

-

€ €

1.200,00 -

100,00 € 100,00 €

-

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverm. Op voorraden, BIU en HV F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +) G. Andere bedrijfskosten

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

D. Meerw aarde bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

1.542,00 12.946,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00

-

-

100,00 €

1.295,00

-

100,00 € 100,00 €

1.295,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

157,00

D. Minderw aarde bij de realisatie van vaste activa € E. Andere uitzonderlijke kosten €

157,00

0,00 0,00 0,00

100,00 € -141.372,00

38,65 €

-761.940,00

208,28

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

IX. Winst van het b oekjaar vóór b elastingen

-365.822,00

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

986,00

100,00 €

-

986,00

100,00 €

-

XI. Winst van het b oekjaar ( + )

-366.808,00

100,00 € -141.372,00

38,54 €

-761.940,00

207,72

XIII. Te b estemmen winst van het b oekjaar

-366.808,00

100,00 € -141.372,00

38,54 €

-761.940,00

207,72

A. Belastingen ( - )

Geïntegreerde proef

Bijlagen

0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00

-

pagina 28


Bijlage 5: Horizontale en verticale analyse Solartec

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 29


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

ACTIVA

2011

2012

2013

VASTE ACTIVA

€ 29.904,00

100,00 € 23.602,00

78,93 € 21.686,00

72,52

III. Materiële vaste activa

€ 29.904,00

100,00 € 23.602,00

78,93 0,00 52,75 0,00 0,00

€ 21.686,00

72,52 0,00 43,64 0,00 0,00

A. Terreinen en gebouw en

18.529,00

100,00 €

17.602,00

B. Installaties, machines en uitrusting

11.375,00

100,00 €

6.000,00

C. Meubilair en rollend materiaal

-

100,00 €

-

D. Leasing en soortgelijke rechten

-

100,00 €

-

-

100,00 €

-

-

100,00 €

-

IV. Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 1. A andelen

-

100,00 €

-

2. Vo rderingen en bo rgto chten in

-

100,00 €

-

16.722,00

4.964,00

-

-

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00 0,00

-

co ntanten

VLOTTENDE ACTIVA VI. Voorraden en b estellingen in uitvoering A. Voorraden

€ 12.021,00

100,00 € 18.211,00

5.142,00

100,00 €

3.707,00

5.142,00

100,00 €

3.707,00

1. Gro nd- en hulpsto ffen

-

100,00 €

-

6. Vo o ruitbetalingen

-

100,00 €

-

B. Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00 €

-

6.181,00

100,00 €

-

6.824,00

A. Handelsvorderingen

-

100,00 €

-

B. Overige vorderingen

-

100,00 €

-

151,49 € 20.450,00 72,09 € 72,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.233,00

110,40 € 0,00 € 0,00 €

6.996,00

3.233,00 -

-

-

IX. Liquide middelen

200,00

100,00 €

7.183,00

3.591,50 €

9.724,00

X. Geldb eleggingen

498,00

100,00 €

497,00

100,20 €

497,00

XI. Overlopende rekeningen

-

100,00 €

-

TOTAAL DER ACTIVA

Geïntegreerde proef

€ 41.925,00

100,00 € 41.813,00

Bijlagen

0,00 €

170,12 62,87 62,87 0,00 0,00 0,00 113,19 0,00 0,00 4.862,00

0,00

-

99,73 € 42.136,00

100,50

pagina 30


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

ACTIVA

2011

2012

2013

VASTE ACTIVA

€ 29.904,00

100,00 € 23.602,00

78,93 € 21.686,00

72,52

III. Materiële vaste activa

€ 29.904,00

100,00 € 23.602,00

78,93 0,00 52,75 0,00 0,00

€ 21.686,00

72,52 0,00 43,64 0,00 0,00

A. Terreinen en gebouw en

18.529,00

100,00 €

17.602,00

B. Installaties, machines en uitrusting

11.375,00

100,00 €

6.000,00

C. Meubilair en rollend materiaal

-

100,00 €

-

D. Leasing en soortgelijke rechten

-

100,00 €

-

-

100,00 €

-

-

100,00 €

-

IV. Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 1. A andelen

-

100,00 €

-

2. Vo rderingen en bo rgto chten in

-

100,00 €

-

16.722,00

4.964,00

-

-

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00 0,00

-

co ntanten

VLOTTENDE ACTIVA VI. Voorraden en b estellingen in uitvoering A. Voorraden

€ 12.021,00

100,00 € 18.211,00

5.142,00

100,00 €

3.707,00

5.142,00

100,00 €

3.707,00

1. Gro nd- en hulpsto ffen

-

100,00 €

-

6. Vo o ruitbetalingen

-

100,00 €

-

B. Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00 €

-

6.181,00

100,00 €

-

6.824,00

A. Handelsvorderingen

-

100,00 €

-

B. Overige vorderingen

-

100,00 €

-

151,49 € 20.450,00 72,09 € 72,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.233,00

110,40 € 0,00 € 0,00 €

6.996,00

3.233,00 -

-

-

IX. Liquide middelen

200,00

100,00 €

7.183,00

3.591,50 €

9.724,00

X. Geldb eleggingen

498,00

100,00 €

497,00

100,20 €

497,00

XI. Overlopende rekeningen

-

100,00 €

-

TOTAAL DER ACTIVA

Geïntegreerde proef

€ 41.925,00

100,00 € 41.813,00

Bijlagen

0,00 €

170,12 62,87 62,87 0,00 0,00 0,00 113,19 0,00 0,00 4.862,00

0,00

-

99,73 € 42.136,00

100,50

pagina 31


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

2011

2012

€ 22.738,00

100,00 € 25.088,00

110,34 € 26.723,00

117,53

€ 17.500,00

100,00 € 17.500,00

100,00 € 17.500,00 100,00 € 17.500,00

100,00 100,00

17.500,00

100,00 €

17.500,00

4.807,00

100,00 €

4.872,00

A. Wettelijk reserve

4.807,00

100,00 €

4.872,00

C. Belastingsvrije reserves

-

100,00 €

-

D. Beschikbare reserves

-

100,00 €

-

IV. Reserves

431,00

100,00 €

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE € BELASTINGEN

-

100,00 €

-

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten €

-

100,00 €

-

V. Overgedragen winst

2013

2.716,00

5.279,00

5.279,00

-

-

2.716,00 €

3.944,00

0,00 €

-

0,00 € 0,00 €

-

109,82 109,82 0,00 0,00 915,08 0,00

0,00 0,00

4. Overige risico 's en ko sten

SCHULDEN

€ 19.187,00

100,00 € 16.725,00

87,17 € 15.413,00

80,33

€ 16.000,00

100,00 € 14.400,00

90,00 € 13.824,00 90,00 € 13.824,00

86,40 86,40

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

. Leasingschulden en soortgelijke schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het €

-

16.000,00 -

3.187,00 -

jaar vervallen B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

C. Handelsschulden

2.277,00 -

910,00

10 0 ,0 0

101,35 101,35 0,00 0,00

100,00 € 10 0 ,0 0

-

14.400,00

100,00 €

-

2.325,00

100,00 €

-

-

100,00 €

-

10 0 ,0 0 €

-

10 0 ,0 0 €

-

100,00 €

2.325,00

910,00

10 0 ,0 0 €

2.325,00

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen €

-

100,00 €

-

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-€

-

100,00 €

-

1. Leveranciers

0,00

72,95 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 255,49 255,49 0,00 0,00

-

-

1.589,00 -

-

-

1.589,00

1.589,00

-

-

0,00 49,86 0,00 0,00 0,00 0,00 174,62 174,62 0,00 0,00

digingen en sociale lasten

-

100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

100,00 €

-

0,00 €

1. B elastingen

-

10 0 ,0 0 €

-

2. B ezo ldigingen en so ciale lasten

-

10 0 ,0 0 €

-

F. Overige schulden

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Geïntegreerde proef

€ 41.925,00

100,00 € 41.813,00

Bijlagen

-

0,00 0,00 0,00

-

0,00

-

99,73 € 42.136,00

100,50

pagina 32


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

2011

2012

€ 22.738,00

100,00 € 25.088,00

110,34 € 26.723,00

117,53

€ 17.500,00

100,00 € 17.500,00

100,00 € 17.500,00 100,00 € 17.500,00

100,00 100,00

17.500,00

100,00 €

17.500,00

4.807,00

100,00 €

4.872,00

A. Wettelijk reserve

4.807,00

100,00 €

4.872,00

C. Belastingsvrije reserves

-

100,00 €

-

D. Beschikbare reserves

-

100,00 €

-

IV. Reserves

431,00

100,00 €

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE € BELASTINGEN

-

100,00 €

-

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten €

-

100,00 €

-

V. Overgedragen winst

2013

2.716,00

5.279,00

5.279,00

-

-

2.716,00 €

3.944,00

0,00 €

-

0,00 € 0,00 €

-

109,82 109,82 0,00 0,00 915,08 0,00

0,00 0,00

4. Overige risico 's en ko sten

SCHULDEN

€ 19.187,00

100,00 € 16.725,00

87,17 € 15.413,00

80,33

€ 16.000,00

100,00 € 14.400,00

90,00 € 13.824,00 90,00 € 13.824,00

86,40 86,40

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

. Leasingschulden en soortgelijke schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het €

-

16.000,00 -

3.187,00 -

jaar vervallen B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

C. Handelsschulden

2.277,00 -

910,00

10 0 ,0 0

101,35 101,35 0,00 0,00

100,00 € 10 0 ,0 0

-

14.400,00

100,00 €

-

2.325,00

100,00 €

-

-

100,00 €

-

10 0 ,0 0 €

-

10 0 ,0 0 €

-

100,00 €

2.325,00

910,00

10 0 ,0 0 €

2.325,00

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen €

-

100,00 €

-

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-€

-

100,00 €

-

1. Leveranciers

0,00

72,95 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 255,49 255,49 0,00 0,00

-

-

1.589,00 -

-

-

1.589,00

1.589,00

-

-

0,00 49,86 0,00 0,00 0,00 0,00 174,62 174,62 0,00 0,00

digingen en sociale lasten

-

100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

100,00 €

-

0,00 €

1. B elastingen

-

10 0 ,0 0 €

-

2. B ezo ldigingen en so ciale lasten

-

10 0 ,0 0 €

-

F. Overige schulden

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Geïntegreerde proef

€ 41.925,00

100,00 € 41.813,00

Bijlagen

-

0,00 0,00 0,00

-

0,00

-

99,73 € 42.136,00

100,50

pagina 33


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

RESULTATENREKENING

2011

2012

2013

TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL BTW)

€ 20.324,00

100,00 € 20.517,00

100,95 € 23.883,00

117,51

I. Bedrijfsopb rengsten

€ 19.528,00

100,00 € 20.517,00

105,06 € 23.883,00 110,47 € 23.020,00 406,03 € 363,00

122,30 113,27 -45,60

A. Omzet € B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking € en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) D. Andere bedrijfsopbrengsten €

20.324,00 -796,00

€ €

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

100,00 € 100,00 €

22.451,00 -3.232,00

100,00 €

1.298,00

0,00 €

500,00

0,00

-4.486,00

100,00 €

-4.219,00

100,00 €

94,05 € 0,00 € 0,00 € 406,03 €

-5.210,00

-796,00

116,14 0,00 0,00 -45,60

-

-

10 0 ,0 0 €

-

1. A anko pen

2. Wijzigingen in de vo o rraad

-796,00

10 0 ,0 0 €

€ € €

-

100,00 € 100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00

€ €

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00

-

-3.232,00

363,00

(to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverm. Op voorraden, BIU en HV F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +) G. Andere bedrijfskosten

-3.690,00

100,00 €

-4.219,00

114,34 €

-5.210,00

141,19

III. Bedrijfswinst ( + )

-

100,00 €

-

0,00 €

-

0,00

IV. Financiële opb rengsten

-

100,00 €

-

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

€ €

0,00 0,00 0,00

-

100,00 €

-

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

€ €

-

0,00 0,00 0,00

VI. Winst uit de gewone b edrijfsuitoefening vóór b elasting ( + )

-

100,00 €

-

0,00 €

-

0,00

VII. Uitzonderlijke opb rengsten

1,00

100,00 €

-

€ €

1,00

100,00 € 100,00 €

1,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

D. Meerw aarde bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

-

1,00 1,00

100,00 0,00 0,00

-7,00

100,00 €

-1,00

D. Minderw aarde bij de realisatie van vaste activa € E. Andere uitzonderlijke kosten €

-7,00

100,00 € 100,00 €

-1,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX. Winst van het b oekjaar vóór b elastingen

558,00

100,00 €

3.574,00

640,50 €

5.329,00

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

-121,00

100,00 €

-

-121,00

100,00 €

-858,00

0,00 € 709,09 €

-1.386,00

0,00 1.145,45

XI. Winst van het b oekjaar ( + )

431,00

100,00 €

2.716,00

630,16 €

3.944,00

915,08

XIII. Te b estemmen winst van het b oekjaar

431,00

100,00 €

2.716,00

630,16 €

3.944,00

915,08

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

A. Belastingen ( - )

Geïntegreerde proef

Bijlagen

-

-

0,00 0,00 0,00 955,02

pagina 34


HORIZONTALE ANALYSE

in duizenden euros

RESULTATENREKENING

2011

2012

2013

TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL BTW)

€ 20.324,00

100,00 € 20.517,00

100,95 € 23.883,00

117,51

I. Bedrijfsopb rengsten

€ 19.528,00

100,00 € 20.517,00

105,06 € 23.883,00 110,47 € 23.020,00 406,03 € 363,00

122,30 113,27 -45,60

A. Omzet € B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking € en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) D. Andere bedrijfsopbrengsten €

20.324,00 -796,00

€ €

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

100,00 € 100,00 €

22.451,00 -3.232,00

100,00 €

1.298,00

0,00 €

500,00

0,00

-4.486,00

100,00 €

-4.219,00

100,00 €

94,05 € 0,00 € 0,00 € 406,03 €

-5.210,00

-796,00

116,14 0,00 0,00 -45,60

-

-

10 0 ,0 0 €

-

1. A anko pen

2. Wijzigingen in de vo o rraad

-796,00

10 0 ,0 0 €

€ € €

-

100,00 € 100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00 0,00

€ €

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 €

-

0,00 0,00

-

-3.232,00

363,00

(to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverm. Op voorraden, BIU en HV F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +) G. Andere bedrijfskosten

-3.690,00

100,00 €

-4.219,00

114,34 €

-5.210,00

141,19

III. Bedrijfswinst ( + )

-

100,00 €

-

0,00 €

-

0,00

IV. Financiële opb rengsten

-

100,00 €

-

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

€ €

0,00 0,00 0,00

-

100,00 €

-

-

100,00 € 100,00 €

-

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-

€ €

-

0,00 0,00 0,00

VI. Winst uit de gewone b edrijfsuitoefening vóór b elasting ( + )

-

100,00 €

-

0,00 €

-

0,00

VII. Uitzonderlijke opb rengsten

1,00

100,00 €

-

€ €

1,00

100,00 € 100,00 €

1,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

D. Meerw aarde bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

-

1,00 1,00

100,00 0,00 0,00

-7,00

100,00 €

-1,00

D. Minderw aarde bij de realisatie van vaste activa € E. Andere uitzonderlijke kosten €

-7,00

100,00 € 100,00 €

-1,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX. Winst van het b oekjaar vóór b elastingen

558,00

100,00 €

3.574,00

640,50 €

5.329,00

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

-121,00

100,00 €

-

-121,00

100,00 €

-858,00

0,00 € 709,09 €

-1.386,00

0,00 1.145,45

XI. Winst van het b oekjaar ( + )

431,00

100,00 €

2.716,00

630,16 €

3.944,00

915,08

XIII. Te b estemmen winst van het b oekjaar

431,00

100,00 €

2.716,00

630,16 €

3.944,00

915,08

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

A. Belastingen ( - )

Geïntegreerde proef

Bijlagen

-

-

0,00 0,00 0,00 955,02

pagina 35


Bijlage 6: FinanciĂŤle rapporten

GeĂŻntegreerde proef

Bijlagen

pagina 36


Boekjaar 10

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 37


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 38


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 39


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 40


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 41


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 42


Boekjaar 11

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 43


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 44


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 45


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 46


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 47


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 48


Boekjaar 12

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 49


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 50


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 51


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 52


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 53


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 54


Boekjaar 13

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 55


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 56


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 57


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 58


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 59


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 60


Bijlage 7: Vragen en antwoorden Argenta

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 61


Hoeveel financieringsvormen zijn er? Voor een firma zijn er wel een behoorlijk aantal financieringsvormen. Hoeveel het er juist zijn, zou ik zo niet direct durven zeggen, maar het zijn er dikwijls meer dan degene waar bedrijven en zaakvoerders in eerste instantie aan denken. Welke financieringsvormen zijn er? Dit bekijk ik dus in de breedste zin van het woord qua mogelijkheden die een bedrijf kan gebruiken. Ik som er zoveel mogelijk op: - Uitgifte van aandelen - Uitgifte van bedrijfsobligaties - Investeringskrediet (voor bv inrichting, machines, goederen, ...) - Hypothecair krediet (voor aankoop gebouwen, gronden, ...) - Kaskrediet (een mogelijkheid om op de zichtrekening tot een bepaald niveau onder nul te kunnen gaan) - Rekening courant van de zaakvoerder (wordt natuurlijk voornamelijk bij kleine ondernemingen gebruikt waarbij de zaakvoerder geld voorschiet aan de firma) - Starterskrediet (vooral dus ook voor de opstart van kleine ondernemingen) - Lening op afbetaling (vooral gekend als consumentenkrediet, maar zeker ook gebruikt door kleine ondernemingen) - Leasing - Renting - Participatiefonds (overheidskredietinstelling voor KMO's en vrije beroepen) - ... Wat is het beste: financiering op korte of op lange termijn? Dit hangt af van meerdere aspecten, zelfs ook van de sector waarin men zit. Je moet rekening houden met volgende zaken: - Waarvoor heb je je financiering nodig? - Wat zijn de rentes op korte en op lange termijn op het moment dat je een financiering nodig hebt? (in 2008 stonden de korte termijnrentes zelfs hoger dan de lange termijnrentes!) - Waarvoor ga je lenen en wat is daarvan de afschrijvingstermijn? - Hoeveel liquide middelen moeten op korte of op lange termijn beschikbaar blijven? Het is wel zo, hoe langer je leent, hoe meer intresten je hebt moeten betalen, natuurlijk! Maar het is in vele gevallen ook interessant om de lening even lang te laten lopen als de afschrijvingsperiode van het item waarvoor je geleend hebt. Enkele voorbeelden: - Rollend materiaal: meestal 3 tot 5 jaar (naargelang hoeveel km's bijvoorbeeld met een firmawagen gereden wordt) - Computers: meestal 3 jaar - Onroerend goed: 10 tot 30 jaar - Machines: 5 tot 10 jaar (hangt ook weer van soorten machines ook af) - ... Als het is om goederen aan te kopen, die je achteraf met een meerwaarde bijvoorbeeld wenst te verkopen, dan moet je een zo kort mogelijk krediet nemen. Hiervoor gebruikt men meestal wel een kaskrediet, omdat de gelden dikwijls dan ook snel binnenkomen na verkoop van de goederen. Nu, je moet ook rekening houden met de schulden die je als bedrijf al hebt openstaan. Hoe meer schulden je hebt, hoe groter het risico is. Beperk dus zeker en vast ook je leningen die je als bedrijf hebt lopen. Een bedrijf die geen leningen heeft lopen en toch een goede en gezonde expansie kent, en de uitbreidingen zelf kan financieren, is natuurlijk ook een zeer gezond bedrijf! Wat is de beste financieringsvorm? Dit hangt gewoon af van wat je wenst aan te kopen.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 62


Als ik kijk naar de 3 voorbeelden van jullie, dan zou ik via Argenta de volgende zaken kiezen: - Computers twv 3.000 euro: lening op afbetaling (op 12, max. 24 maanden) - Machine twv 100.000 euro: investeringskrediet - Nieuwe productieafdeling twv 1.000.000 euro: investeringskrediet en/of hypothecair krediet. Wat is het maximum leenbedrag? Bij Argenta liggen die standaard als volgt: - Lening op afbetaling: 50.000 euro (maar kan hoger zijn indien de ontlener voldoende bewezen betaalcapaciteit heeft en de waarde van de goederen nog hoger ligt dan het ontleende bedrag, maar hangt dan van dossier tot dossier af en zal door het Directie Comité van Argenta beslist worden) - Investeringskrediet: 500.000 euro, maar kan hoger zijn indien de ontlener voldoende bewezen betaalcapaciteit heeft en de waarde van de goederen nog hoger ligt dan het ontleende bedrag, maar hangt dan van dossier tot dossier af en zal door het Directie Comité van Argenta beslist worden --> doet Argenta nog wel voor zijn eigen zelfstandige kantoorhouders, maar bijna niet meer voor anderen. Dit is zéér uitzonderlijk. Men wijkt hiervoor dan wel eens uit naar een hypothaicair krediet. - Hypothecair krediet: 500.000 euro, maar kan hoger zijn indien de ontlener voldoende bewezen betaalcapaciteit heeft en de waarde van de goederen nog hoger ligt dan het ontleende bedrag, maar hangt dan van dossier tot dossier af en zal door het Directie Comité van Argenta beslist worden Hoe kan een bank failliet gaan? Een bank krijgt kapitalen binnen van klanten via spaarrekeningen, kasbonnen, termijndeposito's, levensverzekeringen tak 21, enz... Deze kapitalen gaat een bank herbeleggen om daar winst op te kunnen maken en hun onkosten te kunnen betalen. In eerste instantie worden deze kapitalen herbelegd in kredieten aan particulieren en vennootschappen, in staatsobligaties en in bedrijfsobligaties met een hoge rating. Als men daar niet voldoende kan halen, dan gaan de banken op de interbankenmarkt. Op deze markt bieden banken gelden aan die ze teveel ter beschikking hebben tegen een bepaald tarief en ontlenen andere banken deze gelden die zo nodig hebben om kredieten uit te schrijven, obligaties aan te kopen enz... Maar de laatste decennia zijn de rentemarges hierop (hetgeen men moet betalen ten opzichte van hetgeen met erop ontvangt) veel kleiner geworden, soms zelfs negatief! Hierdoor durven banken wel eens meer risico's gaan nemen. Ik schets even wat er de voorbije jaren is gebeurd bij enkele grootbanken. Omdat de rentemarges zo klein waren geworden, gingen banken meer kapitalen herbeleggen op de beurs. Zolang de beurs in stijgende lijn is, kunnen zij daar uitstekende zaken mee doen en grote winsten maken. Maar als de beurs begint te dalen, kan men ook heel wat kapitalen verliezen! In 2002 waren al enkele grootbanken in gevaar gekomen door de beurscrash omdat men daar vele kapitalen van klanten hadden herbelegd. Daarom dacht men veiliger te spelen door een soort van gestructureerde obligaties aan te kopen, omdat deze een zogenaamde bescherming hadden tegen kapitaalsverlies. Men kocht voornamelijk CDO's aan. Dit zijn Collateralized Debt Obligations. Dit zijn een bepaald type van obligaties met een bepaalde structuur in. Hierin werd het risico ingedekt met een onderpand (collateral) en zitten verschillende tranches in die een rangorde bepalen van terugbetaling aan de houders hiervan. In Amerika werden deze vooral samengesteld door hypotheken op huizen. De Amerikaanse banken en kredietinstellingen bundelden steeds een pakket van hypotheken en verkochten deze aan andere banken in zo een CDO. De intresten die men via de hypotheken kreeg, werden dan uitbetaald aan de houders van de CDO's. De hypotheken op de huizen zijn dan het onderpand. Zeer interessant zou je op het eerste zicht denken. Maar dit is alleen maar interessant als men ook daar de risico's beperkt houdt.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 63


De Amerikaanse banken en kredietinstellingen konden zo gemakkelijk deze CDO's aan andere (voornamelijk Europese banken!) verkopen, dat men steeds meer hypotheken aan de man bracht en dus ook aan mensen die het zich eigenlijk niet konden permitteren. De redenering was: als de klant het niet kan betalen, dan verkopen we zijn huis en dan strijken we nog winst op, want de prijzen van het vastgoed stegen sneller dan de rentes. Helaas had men aan zoveel mensen met te lage inkomens tov de waarden van hun huizen, huizen verkocht, dat bij een rentestijging vele particulieren hun lening niet meer konden afbetalen. Hierdoor begonnen in 2007 zoveel huizen op de markt te komen, dat in 2007 en vooral 2008 de huizenmarkt in Amerika in elkaar stuikte met daling van zelfs méér dan 50% op 1 jaar tijd! Hierdoor waren deze CDO's bijna niets meer waard. Toen men dit in Europa begon te merken, begon er een paniek te ontstaan. Banken weigerden bekend te maken hoeveel kapitaal zijn in zulke CDO's, en nu dus bekend als rommelkredieten. Hierdoor begon er een wantrouwen te ontstaan tussen de banken onderling en ook op de beurs. De waarde van de aandelen van de banken begonnen te dalen en de rentes op de interbankenmarkt begonnen te stijgen. Toen de banken onder druk werden gezet om toch met die cijfers boven water te komen, bleek dat zij voor vele miljarden daar ingepompt hadden. Soms veel erger dan men vreesde. Hierdoor groeide het wantrouwen tussen de banken en op de beurzen tot ongekende hoogtes! Wat waren hiervan de gevolgen? - de rentes op de interbankenmarkten stegen naar ongekende hoogtes (sommige banken moesten zelfs tot 13% betalen op 1 jaar, ipv de normale 1 tot 3%). Langs deze weg kon men niet meer aan liquide middelen geraken wegens veel te duur! Gevolg was dat de rentes op spaarboekjes plots peilsnel stegen. - de waarden van de aandelen stuikten in elkaar. Hierdoor daalde het eigen vermogen ook zeer snel en bijgevolg ook de liquide middelen. - de klanten van de banken werden ongerust. Velen haalden hun gelden weg en legden ze in een kluis of gingen ermee naar een andere bank die (nog) niet vernoemd werd. Hierdoor moest men de weinige liquide middelen die men nog had uitgeven om de klanten hun kapitalen terug te betalen. - Ondertussen moesten ook kort en lang lopende schulden terugbetaald worden, zowel aan particulieren, als aan leveranciers, als aan overheden, als op de interbankenmarkt. Ook hierdoor daalden de liquide middelen. - Vele banken kwamen hierdoor in geldnood te zitten. Sommigen gingen failliet (zoals Lehman Brothers een van de bekendsten is), anderen werden gered door overname door een andere bank (Fortis door BNP Parisbas) of door miljarden aan waarborgen die de overheden verschaften om niet failliet te gaan (enkel gekend binnen en buiten België: Fortis, Dexia, KBC, ING, Citybank, Deutsche Bank, Crédit Agricole, ABN Amro Bank, Société Générale, BNP Parisbas, enz...). Dus kort gezegd: Als de banken de kapitalen van hun klanten in risico's gaat beleggen en deze risico's dalen fel in waarde, dan komt de bank in problemen met hun liquide middelen. Als de klanten dan massaal hun gelden afhalen van hun spaarrekeningen, kasbonnen, termijndeposito's en levensverzekeringen tak 21, dan kan het zijn dat de bank deze gelden niet meer kunnen betalen, omdat ze gelden ontleend hebben en niet direct kunnen terugvragen (bv hypotheekleningen) of doordat ze het in risico's belegd hadden maar deze kapitalen veel minder waard zijn dan bij aankoop. Als de bank dan niet gered wordt door de overheid of door overname, dan gaat ze failliet. Hierdoor worden er ook strengere normen opgelegd naar banken toe, dat ze een stevig eigen vermogen dienen op te bouwen. Tegen 2018 moeten alle banken 18% eigen vermogen hebben ten op van de spaargelden die de klanten (op welke manier dan ook) belegd hebben bij desbetreffende banken. In 2012 moet dit minsten 9% zijn. Argenta zit aan +/- 14% op dit moment.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 64


Waarom keert men bonussen uit? Bij vele banken keert men bonussen uit om desbetreffende personen te belonen voor het geleverde werk. We stellen echter vast dat in vele gevallen, vooral aan de top bij een aantal banken, daar dikwijls geen harde voorwaarden tegenover staan. Hoe zit dit bij Argenta? Zowel in de Raden van Bestuur als in het Directie Comité worden geen bonussen toegekend. Deze leden krijgen een vaste vergoeding. Men wordt afgerekend op zijn prestaties. Als men goed presteert mag men blijven, als men slecht presteert moet men vertrekken. Eigenlijk de logica zelve ... Slechts een beperkt aantal werknemers van Argenta kunnen kleine bonussen krijgen. Hiervoor moeten ze strikt voorafbepaalde doelstellingen halen, anders krijgen ze deze niet! Het totaal van deze bonussen dat zulk een werknemer kan verdienen, ligt in de grootorde van 1 maandloon. Dit zijn dus normale bonussen. Dit gaat over om en bij de 15 à 20 commerciële medewerkers. Bij Argenta vindt men het belangrijk dat niet de bonussen centraal staan, maar de klanten zelf! Hierdoor zijn deze dan ook zeer beperkt, zodat zij geen invloed hebben op de prestaties en het eventuele gedwongen karakter om bepaalde cijfers te halen. Het moet echt dienen als een klein extraatje omdat inderdaad bepaalde doelstelling bereikt zijn. Op welke manier kunnen we het beste kapitaalgoederen financieren? - leasing of renting voor rollend materiaal zoals auto's, vrachtwagens ... - Investeringskrediet voor machines Wat is het verschil tussen een grote bank en een kleine bank? Het is gevaarlijk te spreken over een grote bank en een kleine bank. Wat is een grote bank? Wat is een kleine bank? Er is eerder een verschil tussen een grootbank en een nichebank. Men spreekt in België meestal over de 4 grootbanken en de rest. Maar er zijn in België meer dan 4 grootbanken: Fortis BNP Parisbas, Belfius (voorheen Dexia), KBC en ING zijn de zogenaamde 4 grootbanken. Maar o.a. Citybank en Deutsche Bank zijn ook grootbanken. Zij hangen af van grote internationale bankgroepen. Maar Citybank en Deutsche Bank zijn bijvoorbeeld wel veel kleiner dan Argenta. Bij een grootbank kan je met zowat alles terecht, voor gelijk welk financieel doel. De nichebanken die spitsen zich meer toe een een bepaalde doelgroep van klanten. Zij specialiseren zich in de zaken die noodzakelijk zijn voor desbetreffende doelgroepen. Zo heb je de spaarbanken, zoals Argenta, die zich vooral toespitsen op de gezinnen en alles wij zij nodig hebben omtrent financiële zaken. J. Van Breda is dan bijvoorbeeld een bank die zich voornamelijk toespitst naar de zelfstandige ondernemers en de vrije beroepen. En Bank Delen is dan weer een Private Bank. Zij spitsen zich vooral toe op klanten met grote vermogens. Zij doen dus voornamelijk aan vermogensbeheer. Argenta is de 5de grootste bank in België en telt bijna 1,4 miljoen cliënten! Maar toch spreekt men over Argenta als een kleine bank. Nochtans leunt Argenta qua grootte veel dichter bij ING als 4de grootste bank in België, dan bij Deutsche Bank die momenteel de 6de grootste bank in België zijn. Hoe kan je het best je investeringen financieren (eigen vermogen, vreemd vermogen)? Dit hangt af van de soort investering die je gaat doen. Bij sommigen heb je fiscale voordelen als je hiervoor vreemd vermogen gaat aanwenden. Ook hangt dit af van de grootte van je investering en de middelen die je hebt en hoeveel middelen er liquide moeten blijven om je normale werking te kunnen verder zetten.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 65


Enkele voorbeelden: - Als je computers gaat aankopen en je beschikt over voldoende eigen middelen, dan zal men dit eerder met het eigen vermogen betalen en niet gaan lenen. - Voor rollend materieel neemt men voornamelijk een leasing, dus vreemd vermogen. Dit doet men omdat daar allerlei andere kosten ineens in begrepen zijn, zoals onderhoud en verzekeringen. Hierdoor bespaart men dan ook personeelskosten en administratieve kosten uit, omdat alles in 1 pakket zit en er geen personeelslid dit allemaal afzonderlijk moet gaan uitzoeken. - Voor aankoop van onroerend goed zal men eerder een investeringskrediet of hypotheek afsluiten voor een deel van de aankoopkosten. Maar toch is het aan te raden zoveel mogelijk je eigen vermogen aan te wenden indien dit haalbaar is, zodat je niet afhankelijk bent van derde partijen.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 66


Bijlage 8: Vragen en antwoorden ING

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 67


Hoeveel verschillende financieringsvormen zijn er? Als je "producten" bedoeld, zijn er dat vele die van financiële instelling tot financiële instelling verschillen. Je kan echter een onderscheid maken tussen korte, middellange en lange termijn kredieten. Welke financieringsvormen zijn er? Ik vermoed dat je hier bedoeld naar kredieten zonder tussentijdse kapitaalsaflossingen worden ook wel eens einde termijnkredieten genoemd / met tussentijdse kapitaalsaflossingen / alle types van leasingen / alle types van kasfaciliteiten , ... Wat is het beste en voordeligste: financiering op korte termijn of lange termijn? Dit is afhankelijk van het type investering dat er gaat gebeuren. Overbruggen van korte termijnbehoeftes worden met een krediet op korte termijn gedaan (bijvoorbeeld een kasfaciliteit/kaskrediet). Een financiering van bijvoorbeeld IT-materiaal (meestal professionele apparatuur) is dan weer een middellange termijninvestering. Dit kan mogelijks met een financiering (afbetalingskrediet) gebeuren op bijvoorbeeld 3 jaar. Een onroerend goed (dit gebruik je voor een lange looptijd), wordt meestal met een lange termijnkrediet gefinancierd. Voorbeelden daar zijn een hypotheeklening of woonkrediet . Wat is de beste financieringsvorm? Dit is afhankelijk voor welk doel het geld nodig is. Wat is het maximum leenbedrag? Dit wordt oa. bepaald door terugbetalingsmogelijkheden die er zijn, welk deel eigen inspanning er geleverd wordt (deel wat er met eigen vermogen betaald wordt), het risico dat de bank loopt, ... Hoe kan een bank failliet gaan? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Indien bv. een bank (veel) kredieten toestaat die de (vele) ontleners niet kunnen terugbetalen, zal dit een impact hebben op de resultatenrekening van de bank. Of indien de bank niet voldoende rendabiliteit heeft (bv. door een te hoge kostenstructuur/te weining inkomsten, eventueel in combinatie met bovenstaande), kan dit ook nefast zijn voor de financiële instelling(en). Ook de gang van zake in de economie en dergelijke kan hier een belangrijke impact op hebben, zowel op nationaal als internationaal vlak. Waarom keert men bonussen uit? Dit kan een vorm zijn van variabele verloning. In veel gevallen zijn deze bonussen gekoppeld aan het behalen van (vooraf) bepaalde doelstellingen. Ik vermoed dat je dit bedoeld. Op welke manier kan men het beste kapitaalgoederen financieren? Kan je me een "betere" omschrijving geven van kapitaalgoederen? Wat is het verschil tussen een grote bank of een kleine bank? Dit kan bepaald worden door bijvoorbeeld een uitgebreid of beperkt kantorennet / toegankelijkheid / nationale en internationale aanwezigheid / aanbod van bancaire producten en diensten / welk type van cliënten er kunnen bediend worden met het aanbod van producten dat die bank heeft, ...

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 68


Hoe kan je het best je investeringen financieren met je eigen vermogen of met het vreemd vermogen? Indien je alles met eigen vermogen kan financieren heb je geen kredieten nodig --> op dat moment dien je dus ook geen rente te betalen voor het gebruik van ontleend vreemd vermogen. Alles financieren op vreemd vermogen (bank), dan kan de financiĂŤle kost dus (zeer) hoog zijn ten opzichte van de opbrengst/gebruik. Hierbij dien je ook rekening te houden dat een bank niet elke vorm van investering voor 100% financiert. --> een (groot)deel eigen vermogen investeren is aangewezen in de meeste gevallen, afhankelijk van de investering die je wil doen.

GeĂŻntegreerde proef

Bijlagen

pagina 69


Bijlage 9: Excelsheet simulaties

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 70


ARGENTA 1. Computers Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 3.000 2,5 jaar 7,00% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 7,00% maandintrestvoet 0,565% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 109,00 € Opstellen van aflossingstabel Periode

Intrest

Kapitaal

Mensualiteit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

€ 16,96 € 16,44 € 15,92 € 15,39 € 14,86 € 14,33 € 13,80 € 13,26 € 12,72 € 12,17 € 11,62 € 11,07 € 10,52 € 9,96 € 9,40 € 8,84 € 8,27 € 7,70 € 7,13 € 6,56 € 5,98 € 5,39 € 4,81 € 4,22 € 3,63 € 3,03 € 2,43

€ 92,04 € 92,56 € 93,08 € 93,61 € 94,14 € 94,67 € 95,21 € 95,75 € 96,29 € 96,83 € 97,38 € 97,93 € 98,48 € 99,04 € 99,60 € 100,16 € 100,73 € 101,30 € 101,87 € 102,45 € 103,03 € 103,61 € 104,20 € 104,78 € 105,38 € 105,97 € 106,57

€ 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Openstaand kapitaal € 3.000,00 € 2.907,96 € 2.815,40 € 2.722,32 € 2.628,70 € 2.534,57 € 2.439,89 € 2.344,69 € 2.248,94 € 2.152,65 € 2.055,82 € 1.958,44 € 1.860,51 € 1.762,03 € 1.662,99 € 1.563,39 € 1.463,23 € 1.362,50 € 1.261,20 € 1.159,33 € 1.056,88 € 953,85 € 850,25 € 746,05 € 641,27 € 535,89 € 429,92 € 323,34 pagina 71


28 29 30 Totaal:

Geïntegreerde proef

€ 1,83 € 1,22 € 0,61 € 270,08

€ 107,17 € 107,78 € 108,39 € 3.000,00

Bijlagen

€ 109,00 € 109,00 € 109,00 € 3.270,08

€ 216,17 € 108,39 € 0,00

pagina 72


ARGENTA 2. Machine Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 100.000 10 jaar 7,00% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 7,00% maandintrestvoet 0,565% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 1.150,03 € Opstellen van aflossingstabel Periode

Intrest

Kapitaal

Mensualiteit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

€ 565,41 € 562,11 € 558,78 € 555,44 € 552,08 € 548,70 € 545,30 € 541,88 € 538,44 € 534,98 € 531,51 € 528,01 € 524,49 € 520,95 € 517,40 € 513,82 € 510,22 € 506,61 € 502,97 € 499,31 € 495,63 € 491,93 € 488,21 € 484,47 € 480,70 € 476,92 € 473,11

€ 584,62 € 587,92 € 591,25 € 594,59 € 597,95 € 601,33 € 604,73 € 608,15 € 611,59 € 615,05 € 618,53 € 622,02 € 625,54 € 629,08 € 632,64 € 636,21 € 639,81 € 643,43 € 647,07 € 650,72 € 654,40 € 658,10 € 661,82 € 665,57 € 669,33 € 673,11 € 676,92

€ 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Openstaand kapitaal € 100.000,00 € 99.415,38 € 98.827,46 € 98.236,21 € 97.641,62 € 97.043,67 € 96.442,33 € 95.837,60 € 95.229,44 € 94.617,85 € 94.002,80 € 93.384,27 € 92.762,25 € 92.136,71 € 91.507,63 € 90.874,99 € 90.238,78 € 89.598,97 € 88.955,54 € 88.308,48 € 87.657,75 € 87.003,35 € 86.345,25 € 85.683,42 € 85.017,86 € 84.348,53 € 83.675,41 € 82.998,49 pagina 73


28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Geïntegreerde proef

€ 469,29 € 465,44 € 461,57 € 457,67 € 453,76 € 449,82 € 445,86 € 441,88 € 437,88 € 433,85 € 429,80 € 425,73 € 421,63 € 417,51 € 413,37 € 409,21 € 405,02 € 400,81 € 396,57 € 392,31 € 388,03 € 383,72 € 379,38 € 375,03 € 370,65 € 366,24 € 361,81 € 357,35 € 352,87 € 348,36 € 343,83 € 339,27 € 334,69 € 330,08 € 325,44 € 320,78 € 316,09 € 311,37 € 306,63 € 301,86 € 297,07 € 292,24 € 287,39 € 282,52 € 277,61 € 272,68 € 267,72

€ 680,75 € 684,60 € 688,47 € 692,36 € 696,27 € 700,21 € 704,17 € 708,15 € 712,16 € 716,18 € 720,23 € 724,30 € 728,40 € 732,52 € 736,66 € 740,83 € 745,01 € 749,23 € 753,46 € 757,72 € 762,01 € 766,32 € 770,65 € 775,01 € 779,39 € 783,79 € 788,23 € 792,68 € 797,16 € 801,67 € 806,20 € 810,76 € 815,35 € 819,96 € 824,59 € 829,26 € 833,94 € 838,66 € 843,40 € 848,17 € 852,97 € 857,79 € 862,64 € 867,52 € 872,42 € 877,35 € 882,32 Bijlagen

€ 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03

€ 82.317,75 € 81.633,15 € 80.944,68 € 80.252,32 € 79.556,05 € 78.855,84 € 78.151,66 € 77.443,51 € 76.731,36 € 76.015,17 € 75.294,94 € 74.570,64 € 73.842,24 € 73.109,72 € 72.373,06 € 71.632,23 € 70.887,22 € 70.137,99 € 69.384,53 € 68.626,81 € 67.864,80 € 67.098,49 € 66.327,84 € 65.552,83 € 64.773,44 € 63.989,65 € 63.201,42 € 62.408,74 € 61.611,58 € 60.809,90 € 60.003,70 € 59.192,93 € 58.377,59 € 57.557,63 € 56.733,04 € 55.903,78 € 55.069,83 € 54.231,17 € 53.387,77 € 52.539,60 € 51.686,64 € 50.828,85 € 49.966,21 € 49.098,69 € 48.226,27 € 47.348,91 € 46.466,60 pagina 74


75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Totaal: Geïntegreerde proef

€ 262,73 € 257,71 € 252,67 € 247,59 € 242,49 € 237,36 € 232,20 € 227,01 € 221,79 € 216,54 € 211,26 € 205,96 € 200,62 € 195,25 € 189,85 € 184,42 € 178,96 € 173,47 € 167,95 € 162,40 € 156,81 € 151,20 € 145,55 € 139,87 € 134,16 € 128,41 € 122,64 € 116,83 € 110,99 € 105,11 € 99,20 € 93,26 € 87,29 € 81,28 € 75,24 € 69,16 € 63,05 € 56,90 € 50,72 € 44,50 € 38,25 € 31,97 € 25,65 € 19,29 € 12,90 € 6,47 € 38.003,96

€ 887,30 € 892,32 € 897,37 € 902,44 € 907,54 € 912,67 € 917,83 € 923,02 € 928,24 € 933,49 € 938,77 € 944,08 € 949,42 € 954,78 € 960,18 € 965,61 € 971,07 € 976,56 € 982,08 € 987,64 € 993,22 € 998,84 € 1.004,48 € 1.010,16 € 1.015,87 € 1.021,62 € 1.027,39 € 1.033,20 € 1.039,05 € 1.044,92 € 1.050,83 € 1.056,77 € 1.062,75 € 1.068,75 € 1.074,80 € 1.080,87 € 1.086,99 € 1.093,13 € 1.099,31 € 1.105,53 € 1.111,78 € 1.118,07 € 1.124,39 € 1.130,74 € 1.137,14 € 1.143,57 € 100.000,00 Bijlagen

€ 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 1.150,03 € 138.003,96

€ 45.579,29 € 44.686,97 € 43.789,61 € 42.887,17 € 41.979,62 € 41.066,95 € 40.149,11 € 39.226,09 € 38.297,85 € 37.364,36 € 36.425,59 € 35.481,51 € 34.532,09 € 33.577,31 € 32.617,13 € 31.651,52 € 30.680,45 € 29.703,89 € 28.721,80 € 27.734,17 € 26.740,95 € 25.742,11 € 24.737,63 € 23.727,46 € 22.711,59 € 21.689,97 € 20.662,58 € 19.629,37 € 18.590,33 € 17.545,41 € 16.494,58 € 15.437,81 € 14.375,06 € 13.306,31 € 12.231,51 € 11.150,64 € 10.063,65 € 8.970,52 € 7.871,21 € 6.765,68 € 5.653,90 € 4.535,84 € 3.411,45 € 2.280,70 € 1.143,57 -€ 0,00 pagina 75


ARGENTA 3. Productieafdeling Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 1.000.000 20 jaar 4,40% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 4,40% maandintrestvoet 0,359% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 6.226,37 € Opstellen van aflossingstabel Periode

Intrest

Kapitaal

Mensualiteit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

€ 3.594,74 € 3.585,28 € 3.575,78 € 3.566,25 € 3.556,69 € 3.547,10 € 3.537,46 € 3.527,80 € 3.518,10 € 3.508,36 € 3.498,59 € 3.488,79 € 3.478,94 € 3.469,07 € 3.459,16 € 3.449,21 € 3.439,23 € 3.429,21 € 3.419,15 € 3.409,06 € 3.398,93 € 3.388,77 € 3.378,57 € 3.368,33 € 3.358,06 € 3.347,75 € 3.337,40

€ 2.631,63 € 2.641,09 € 2.650,58 € 2.660,11 € 2.669,67 € 2.679,27 € 2.688,90 € 2.698,57 € 2.708,27 € 2.718,00 € 2.727,77 € 2.737,58 € 2.747,42 € 2.757,30 € 2.767,21 € 2.777,16 € 2.787,14 € 2.797,16 € 2.807,21 € 2.817,30 € 2.827,43 € 2.837,60 € 2.847,80 € 2.858,03 € 2.868,31 € 2.878,62 € 2.888,97

€ 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Openstaand kapitaal € 1.000.000,00 € 997.368,37 € 994.727,28 € 992.076,70 € 989.416,59 € 986.746,92 € 984.067,65 € 981.378,74 € 978.680,18 € 975.971,91 € 973.253,91 € 970.526,13 € 967.788,55 € 965.041,13 € 962.283,84 € 959.516,63 € 956.739,47 € 953.952,33 € 951.155,18 € 948.347,96 € 945.530,66 € 942.703,23 € 939.865,63 € 937.017,84 € 934.159,80 € 931.291,50 € 928.412,88 € 925.523,91 pagina 76


28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

€ 3.327,01 € 3.316,59 € 3.306,13 € 3.295,63 € 3.285,10 € 3.274,53 € 3.263,92 € 3.253,27 € 3.242,58 € 3.231,85 € 3.221,09 € 3.210,29 € 3.199,44 € 3.188,56 € 3.177,64 € 3.166,68 € 3.155,68 € 3.144,65 € 3.133,57 € 3.122,45 € 3.111,29 € 3.100,09 € 3.088,86 € 3.077,58 € 3.066,26 € 3.054,90 € 3.043,50 € 3.032,06 € 3.020,57 € 3.009,05 € 2.997,48 € 2.985,88 € 2.974,23 € 2.962,54 € 2.950,81 € 2.939,03 € 2.927,21 € 2.915,35 € 2.903,45 € 2.891,51 € 2.879,52 € 2.867,49 € 2.855,41 € 2.843,30 € 2.831,13 € 2.818,93 € 2.806,68

Geïntegreerde proef

€ 2.899,35 € 2.909,77 € 2.920,23 € 2.930,73 € 2.941,27 € 2.951,84 € 2.962,45 € 2.973,10 € 2.983,79 € 2.994,51 € 3.005,28 € 3.016,08 € 3.026,92 € 3.037,80 € 3.048,72 € 3.059,68 € 3.070,68 € 3.081,72 € 3.092,80 € 3.103,92 € 3.115,07 € 3.126,27 € 3.137,51 € 3.148,79 € 3.160,11 € 3.171,47 € 3.182,87 € 3.194,31 € 3.205,79 € 3.217,32 € 3.228,88 € 3.240,49 € 3.252,14 € 3.263,83 € 3.275,56 € 3.287,33 € 3.299,15 € 3.311,01 € 3.322,91 € 3.334,86 € 3.346,85 € 3.358,88 € 3.370,95 € 3.383,07 € 3.395,23 € 3.407,44 € 3.419,68 Bijlagen

€ 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37

€ 922.624,56 € 919.714,79 € 916.794,56 € 913.863,83 € 910.922,56 € 907.970,72 € 905.008,27 € 902.035,17 € 899.051,39 € 896.056,87 € 893.051,60 € 890.035,52 € 887.008,60 € 883.970,79 € 880.922,07 € 877.862,39 € 874.791,71 € 871.709,99 € 868.617,19 € 865.513,27 € 862.398,20 € 859.271,93 € 856.134,42 € 852.985,63 € 849.825,53 € 846.654,06 € 843.471,19 € 840.276,89 € 837.071,09 € 833.853,78 € 830.624,90 € 827.384,41 € 824.132,27 € 820.868,45 € 817.592,89 € 814.305,55 € 811.006,40 € 807.695,39 € 804.372,48 € 801.037,62 € 797.690,78 € 794.331,90 € 790.960,95 € 787.577,88 € 784.182,65 € 780.775,21 € 777.355,53 pagina 77


75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

€ 2.794,39 € 2.782,05 € 2.769,67 € 2.757,24 € 2.744,77 € 2.732,26 € 2.719,70 € 2.707,09 € 2.694,44 € 2.681,74 € 2.669,00 € 2.656,21 € 2.643,38 € 2.630,50 € 2.617,58 € 2.604,60 € 2.591,58 € 2.578,52 € 2.565,40 € 2.552,24 € 2.539,04 € 2.525,78 € 2.512,48 € 2.499,13 € 2.485,73 € 2.472,28 € 2.458,79 € 2.445,24 € 2.431,65 € 2.418,01 € 2.404,32 € 2.390,58 € 2.376,79 € 2.362,96 € 2.349,07 € 2.335,13 € 2.321,14 € 2.307,10 € 2.293,02 € 2.278,88 € 2.264,69 € 2.250,44 € 2.236,15 € 2.221,81 € 2.207,41 € 2.192,97 € 2.178,47

Geïntegreerde proef

€ 3.431,98 € 3.444,31 € 3.456,70 € 3.469,12 € 3.481,59 € 3.494,11 € 3.506,67 € 3.519,27 € 3.531,92 € 3.544,62 € 3.557,36 € 3.570,15 € 3.582,98 € 3.595,86 € 3.608,79 € 3.621,76 € 3.634,78 € 3.647,85 € 3.660,96 € 3.674,12 € 3.687,33 € 3.700,58 € 3.713,89 € 3.727,24 € 3.740,64 € 3.754,08 € 3.767,58 € 3.781,12 € 3.794,71 € 3.808,35 € 3.822,04 € 3.835,78 € 3.849,57 € 3.863,41 € 3.877,30 € 3.891,24 € 3.905,22 € 3.919,26 € 3.933,35 € 3.947,49 € 3.961,68 € 3.975,92 € 3.990,21 € 4.004,56 € 4.018,95 € 4.033,40 € 4.047,90 Bijlagen

€ 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37

€ 773.923,55 € 770.479,24 € 767.022,54 € 763.553,42 € 760.071,83 € 756.577,72 € 753.071,05 € 749.551,78 € 746.019,86 € 742.475,24 € 738.917,88 € 735.347,73 € 731.764,74 € 728.168,88 € 724.560,09 € 720.938,33 € 717.303,54 € 713.655,70 € 709.994,73 € 706.320,61 € 702.633,28 € 698.932,70 € 695.218,81 € 691.491,58 € 687.750,94 € 683.996,86 € 680.229,28 € 676.448,16 € 672.653,45 € 668.845,10 € 665.023,06 € 661.187,27 € 657.337,70 € 653.474,29 € 649.597,00 € 645.705,76 € 641.800,54 € 637.881,28 € 633.947,93 € 630.000,44 € 626.038,76 € 622.062,84 € 618.072,62 € 614.068,07 € 610.049,11 € 606.015,71 € 601.967,82 pagina 78


122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

€ 2.163,92 € 2.149,31 € 2.134,66 € 2.119,95 € 2.105,19 € 2.090,37 € 2.075,50 € 2.060,58 € 2.045,61 € 2.030,58 € 2.015,50 € 2.000,36 € 1.985,17 € 1.969,92 € 1.954,62 € 1.939,27 € 1.923,85 € 1.908,39 € 1.892,87 € 1.877,29 € 1.861,65 € 1.845,96 € 1.830,22 € 1.814,41 € 1.798,56 € 1.782,64 € 1.766,66 € 1.750,63 € 1.734,54 € 1.718,40 € 1.702,19 € 1.685,93 € 1.669,61 € 1.653,23 € 1.636,79 € 1.620,29 € 1.603,73 € 1.587,11 € 1.570,44 € 1.553,70 € 1.536,90 € 1.520,05 € 1.503,13 € 1.486,15 € 1.469,11 € 1.452,01 € 1.434,85

Geïntegreerde proef

€ 4.062,45 € 4.077,05 € 4.091,71 € 4.106,42 € 4.121,18 € 4.135,99 € 4.150,86 € 4.165,78 € 4.180,76 € 4.195,79 € 4.210,87 € 4.226,01 € 4.241,20 € 4.256,44 € 4.271,74 € 4.287,10 € 4.302,51 € 4.317,98 € 4.333,50 € 4.349,08 € 4.364,71 € 4.380,40 € 4.396,15 € 4.411,95 € 4.427,81 € 4.443,73 € 4.459,70 € 4.475,73 € 4.491,82 € 4.507,97 € 4.524,17 € 4.540,44 € 4.556,76 € 4.573,14 € 4.589,58 € 4.606,08 € 4.622,63 € 4.639,25 € 4.655,93 € 4.672,66 € 4.689,46 € 4.706,32 € 4.723,24 € 4.740,22 € 4.757,26 € 4.774,36 € 4.791,52 Bijlagen

€ 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37

€ 597.905,37 € 593.828,31 € 589.736,61 € 585.630,19 € 581.509,01 € 577.373,02 € 573.222,15 € 569.056,37 € 564.875,61 € 560.679,83 € 556.468,96 € 552.242,95 € 548.001,76 € 543.745,31 € 539.473,57 € 535.186,47 € 530.883,96 € 526.565,98 € 522.232,48 € 517.883,41 € 513.518,69 € 509.138,29 € 504.742,15 € 500.330,20 € 495.902,39 € 491.458,66 € 486.998,96 € 482.523,23 € 478.031,41 € 473.523,44 € 468.999,26 € 464.458,83 € 459.902,07 € 455.328,93 € 450.739,35 € 446.133,28 € 441.510,64 € 436.871,39 € 432.215,47 € 427.542,80 € 422.853,34 € 418.147,02 € 413.423,79 € 408.683,57 € 403.926,31 € 399.151,96 € 394.360,44 pagina 79


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

€ 1.417,62 € 1.400,34 € 1.382,99 € 1.365,58 € 1.348,10 € 1.330,57 € 1.312,97 € 1.295,31 € 1.277,58 € 1.259,79 € 1.241,94 € 1.224,02 € 1.206,04 € 1.187,99 € 1.169,88 € 1.151,70 € 1.133,46 € 1.115,15 € 1.096,78 € 1.078,34 € 1.059,83 € 1.041,26 € 1.022,62 € 1.003,92 € 985,14 € 966,30 € 947,39 € 928,42 € 909,37 € 890,26 € 871,08 € 851,83 € 832,51 € 813,12 € 793,66 € 774,13 € 754,53 € 734,86 € 715,12 € 695,31 € 675,42 € 655,47 € 635,44 € 615,35 € 595,18 € 574,93 € 554,62

Geïntegreerde proef

€ 4.808,74 € 4.826,03 € 4.843,38 € 4.860,79 € 4.878,26 € 4.895,80 € 4.913,40 € 4.931,06 € 4.948,79 € 4.966,57 € 4.984,43 € 5.002,35 € 5.020,33 € 5.038,37 € 5.056,49 € 5.074,66 € 5.092,91 € 5.111,21 € 5.129,59 € 5.148,03 € 5.166,53 € 5.185,10 € 5.203,74 € 5.222,45 € 5.241,22 € 5.260,06 € 5.278,97 € 5.297,95 € 5.316,99 € 5.336,11 € 5.355,29 € 5.374,54 € 5.393,86 € 5.413,25 € 5.432,71 € 5.452,24 € 5.471,84 € 5.491,51 € 5.511,25 € 5.531,06 € 5.550,94 € 5.570,89 € 5.590,92 € 5.611,02 € 5.631,19 € 5.651,43 € 5.671,75 Bijlagen

€ 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37 € 6.226,37

€ 389.551,70 € 384.725,67 € 379.882,29 € 375.021,50 € 370.143,24 € 365.247,44 € 360.334,04 € 355.402,98 € 350.454,20 € 345.487,63 € 340.503,20 € 335.500,85 € 330.480,52 € 325.442,15 € 320.385,66 € 315.311,00 € 310.218,09 € 305.106,88 € 299.977,29 € 294.829,27 € 289.662,74 € 284.477,63 € 279.273,89 € 274.051,44 € 268.810,22 € 263.550,16 € 258.271,18 € 252.973,24 € 247.656,24 € 242.320,14 € 236.964,85 € 231.590,31 € 226.196,45 € 220.783,20 € 215.350,49 € 209.898,26 € 204.426,42 € 198.934,92 € 193.423,67 € 187.892,61 € 182.341,67 € 176.770,78 € 171.179,86 € 165.568,84 € 159.937,65 € 154.286,22 € 148.614,47 pagina 80


216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Totaal:

Geïntegreerde proef

€ 534,23 € 513,77 € 493,23 € 472,62 € 451,94 € 431,18 € 410,35 € 389,44 € 368,46 € 347,40 € 326,27 € 305,06 € 283,78 € 262,41 € 240,98 € 219,46 € 197,87 € 176,20 € 154,45 € 132,62 € 110,71 € 88,73 € 66,67 € 44,52 € 22,30 € 494.327,62

€ 5.692,14 € 6.226,37 € 5.712,60 € 6.226,37 € 5.733,13 € 6.226,37 € 5.753,74 € 6.226,37 € 5.774,42 € 6.226,37 € 5.795,18 € 6.226,37 € 5.816,01 € 6.226,37 € 5.836,92 € 6.226,37 € 5.857,90 € 6.226,37 € 5.878,96 € 6.226,37 € 5.900,09 € 6.226,37 € 5.921,30 € 6.226,37 € 5.942,59 € 6.226,37 € 5.963,95 € 6.226,37 € 5.985,39 € 6.226,37 € 6.006,91 € 6.226,37 € 6.028,50 € 6.226,37 € 6.050,17 € 6.226,37 € 6.071,92 € 6.226,37 € 6.093,75 € 6.226,37 € 6.115,65 € 6.226,37 € 6.137,64 € 6.226,37 € 6.159,70 € 6.226,37 € 6.181,84 € 6.226,37 € 6.204,06 € 6.226,37 € 1.000.000,00 € 1.494.327,62

Bijlagen

€ 142.922,33 € 137.209,74 € 131.476,61 € 125.722,86 € 119.948,44 € 114.153,26 € 108.337,24 € 102.500,32 € 96.642,42 € 90.763,46 € 84.863,36 € 78.942,06 € 72.999,47 € 67.035,52 € 61.050,13 € 55.043,22 € 49.014,72 € 42.964,55 € 36.892,63 € 30.798,89 € 24.683,24 € 18.545,60 € 12.385,90 € 6.204,06 € 0,00

pagina 81


ING 1. Computers Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 3.000 3 jaar 4,13% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 4,13% maandintrestvoet 0,338% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 88,64 € Opstellen van aflossingstabel Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Geïntegreerde proef

Intrest

€ 10,13 € 9,87 € 9,60 € 9,34 € 9,07 € 8,80 € 8,53 € 8,26 € 7,99 € 7,72 € 7,44 € 7,17 € 6,89 € 6,62 € 6,34 € 6,06 € 5,78 € 5,50 € 5,22 € 4,94 € 4,66 € 4,37 € 4,09 € 3,80 € 3,52 € 3,23

Kapitaal

€ 78,51 € 78,77 € 79,04 € 79,31 € 79,58 € 79,84 € 80,11 € 80,38 € 80,66 € 80,93 € 81,20 € 81,48 € 81,75 € 82,03 € 82,30 € 82,58 € 82,86 € 83,14 € 83,42 € 83,70 € 83,99 € 84,27 € 84,56 € 84,84 € 85,13 € 85,42 Bijlagen

Mensualiteit

€ 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64

Openstaand kapitaal € 3.000,00 € 2.921,49 € 2.842,72 € 2.763,68 € 2.684,37 € 2.604,79 € 2.524,95 € 2.444,83 € 2.364,45 € 2.283,79 € 2.202,86 € 2.121,66 € 2.040,19 € 1.958,43 € 1.876,41 € 1.794,10 € 1.711,52 € 1.628,66 € 1.545,51 € 1.462,09 € 1.378,39 € 1.294,40 € 1.210,13 € 1.125,57 € 1.040,73 € 955,60 € 870,19 pagina 82


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Totaal:

Geïntegreerde proef

€ 2,94 € 2,65 € 2,36 € 2,07 € 1,78 € 1,48 € 1,19 € 0,89 € 0,60 € 0,30 € 191,177

€ 85,70 € 85,99 € 86,28 € 86,58 € 86,87 € 87,16 € 87,46 € 87,75 € 88,05 € 88,35 € 3.000,00

Bijlagen

€ 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 88,64 € 3.191,18

€ 784,48 € 698,49 € 612,21 € 525,63 € 438,76 € 351,60 € 264,14 € 176,39 € 88,35 € 0,00

pagina 83


ING 2. Machines Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 100.000 5 jaar 4,41% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 4,41% maandintrestvoet 0,360% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 1.856,28 € Opstellen van aflossingstabel Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Geïntegreerde proef

Intrest

€ 360,27 € 354,88 € 349,48 € 344,05 € 338,60 € 333,13 € 327,64 € 322,14 € 316,61 € 311,06 € 305,50 € 299,91 € 294,30 € 288,67 € 283,03 € 277,36 € 271,67 € 265,96 € 260,23 € 254,48 € 248,71 € 242,92 € 237,11 € 231,27 € 225,42 € 219,54

Kapitaal

€ 1.496,00 € 1.501,39 € 1.506,80 € 1.512,23 € 1.517,68 € 1.523,15 € 1.528,63 € 1.534,14 € 1.539,67 € 1.545,22 € 1.550,78 € 1.556,37 € 1.561,98 € 1.567,60 € 1.573,25 € 1.578,92 € 1.584,61 € 1.590,32 € 1.596,05 € 1.601,80 € 1.607,57 € 1.613,36 € 1.619,17 € 1.625,01 € 1.630,86 € 1.636,74 Bijlagen

Mensualiteit

€ 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28

Openstaand kapitaal € 100.000,00 € 98.504,00 € 97.002,60 € 95.495,80 € 93.983,57 € 92.465,89 € 90.942,75 € 89.414,11 € 87.879,97 € 86.340,30 € 84.795,09 € 83.244,31 € 81.687,94 € 80.125,96 € 78.558,35 € 76.985,10 € 75.406,18 € 73.821,57 € 72.231,26 € 70.635,21 € 69.033,41 € 67.425,85 € 65.812,49 € 64.193,31 € 62.568,31 € 60.937,45 € 59.300,71 pagina 84


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Totaal:

Geïntegreerde proef

€ 213,65 € 207,73 € 201,79 € 195,83 € 189,85 € 183,84 € 177,82 € 171,77 € 165,70 € 159,61 € 153,50 € 147,36 € 141,21 € 135,03 € 128,83 € 122,60 € 116,36 € 110,09 € 103,80 € 97,48 € 91,15 € 84,79 € 78,40 € 72,00 € 65,57 € 59,12 € 52,64 € 46,15 € 39,63 € 33,08 € 26,51 € 19,92 € 13,30 € 6,66 € 11.376,662

€ 1.642,63 € 1.648,55 € 1.654,49 € 1.660,45 € 1.666,43 € 1.672,44 € 1.678,46 € 1.684,51 € 1.690,58 € 1.696,67 € 1.702,78 € 1.708,92 € 1.715,07 € 1.721,25 € 1.727,45 € 1.733,68 € 1.739,92 € 1.746,19 € 1.752,48 € 1.758,80 € 1.765,13 € 1.771,49 € 1.777,87 € 1.784,28 € 1.790,71 € 1.797,16 € 1.803,63 € 1.810,13 € 1.816,65 € 1.823,20 € 1.829,77 € 1.836,36 € 1.842,97 € 1.849,61 € 100.000,00

Bijlagen

€ 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 1.856,28 € 111.376,66

€ 57.658,08 € 56.009,53 € 54.355,04 € 52.694,59 € 51.028,16 € 49.355,72 € 47.677,26 € 45.992,75 € 44.302,17 € 42.605,51 € 40.902,73 € 39.193,81 € 37.478,74 € 35.757,49 € 34.030,03 € 32.296,36 € 30.556,44 € 28.810,25 € 27.057,76 € 25.298,97 € 23.533,84 € 21.762,35 € 19.984,47 € 18.200,19 € 16.409,49 € 14.612,33 € 12.808,69 € 10.998,56 € 9.181,91 € 7.358,71 € 5.528,95 € 3.692,59 € 1.849,61 € 0,00

pagina 85


ING 3. Productieafdeling Gegevens: Ontleend kapitaal: Looptijd: Jaarlijkse intrest: Methode:

€ 1.000.000 20 jaar 5,13% vaste maandelijkse aflossingen

Voorbereidend werk: 1) omzetten van jaarintrestvoet in maandintrestvoet formule in excel wiskunde - macht jaarintrestvoet 5,13% maandintrestvoet 0,418% 2) berekenen van maandelijkse aflossingen (mensualiteiten) formule in excel fiancieel - aflossing mensualiteit: 6.606,85 € Opstellen van aflossingstabel Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Intrest

€ 4.177,66 € 4.167,51 € 4.157,32 € 4.147,09 € 4.136,81 € 4.126,49 € 4.116,13 € 4.105,73 € 4.095,28 € 4.084,78 € 4.074,25 € 4.063,67 € 4.053,04 € 4.042,37 € 4.031,66 € 4.020,90 € 4.010,10 € 3.999,25 € 3.988,36 € 3.977,42 € 3.966,43 € 3.955,40 € 3.944,33 € 3.933,20 € 3.922,03 € 3.910,82

Geïntegreerde proef

Kapitaal

€ 2.429,19 € 2.439,34 € 2.449,53 € 2.459,76 € 2.470,04 € 2.480,35 € 2.490,72 € 2.501,12 € 2.511,57 € 2.522,06 € 2.532,60 € 2.543,18 € 2.553,80 € 2.564,47 € 2.575,19 € 2.585,95 € 2.596,75 € 2.607,60 € 2.618,49 € 2.629,43 € 2.640,41 € 2.651,45 € 2.662,52 € 2.673,64 € 2.684,81 € 2.696,03 Bijlagen

Mensualiteit

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85

Openstaand kapitaal € 1.000.000,00 € 997.570,81 € 995.131,48 € 992.681,95 € 990.222,19 € 987.752,16 € 985.271,80 € 982.781,09 € 980.279,96 € 977.768,39 € 975.246,33 € 972.713,73 € 970.170,55 € 967.616,75 € 965.052,27 € 962.477,09 € 959.891,14 € 957.294,39 € 954.686,80 € 952.068,31 € 949.438,88 € 946.798,46 € 944.147,02 € 941.484,49 € 938.810,85 € 936.126,04 € 933.430,00 pagina 86


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

€ 3.899,55 € 3.888,24 € 3.876,89 € 3.865,48 € 3.854,03 € 3.842,53 € 3.830,98 € 3.819,38 € 3.807,74 € 3.796,04 € 3.784,30 € 3.772,51 € 3.760,67 € 3.748,78 € 3.736,84 € 3.724,85 € 3.712,81 € 3.700,72 € 3.688,58 € 3.676,39 € 3.664,14 € 3.651,85 € 3.639,50 € 3.627,11 € 3.614,66 € 3.602,16 € 3.589,61 € 3.577,00 € 3.564,34 € 3.551,63 € 3.538,87 € 3.526,05 € 3.513,18 € 3.500,26 € 3.487,28 € 3.474,25 € 3.461,16 € 3.448,02 € 3.434,82 € 3.421,57 € 3.408,26 € 3.394,90 € 3.381,48 € 3.368,01 € 3.354,48 € 3.340,89 € 3.327,25

Geïntegreerde proef

€ 2.707,29 € 2.718,60 € 2.729,96 € 2.741,37 € 2.752,82 € 2.764,32 € 2.775,87 € 2.787,46 € 2.799,11 € 2.810,80 € 2.822,55 € 2.834,34 € 2.846,18 € 2.858,07 € 2.870,01 € 2.882,00 € 2.894,04 € 2.906,13 € 2.918,27 € 2.930,46 € 2.942,70 € 2.955,00 € 2.967,34 € 2.979,74 € 2.992,19 € 3.004,69 € 3.017,24 € 3.029,84 € 3.042,50 € 3.055,21 € 3.067,98 € 3.080,79 € 3.093,66 € 3.106,59 € 3.119,57 € 3.132,60 € 3.145,69 € 3.158,83 € 3.172,02 € 3.185,28 € 3.198,58 € 3.211,95 € 3.225,36 € 3.238,84 € 3.252,37 € 3.265,96 € 3.279,60 Bijlagen

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85

€ 930.722,71 € 928.004,11 € 925.274,14 € 922.532,78 € 919.779,96 € 917.015,64 € 914.239,77 € 911.452,31 € 908.653,20 € 905.842,40 € 903.019,85 € 900.185,51 € 897.339,34 € 894.481,27 € 891.611,26 € 888.729,26 € 885.835,22 € 882.929,09 € 880.010,82 € 877.080,36 € 874.137,66 € 871.182,66 € 868.215,32 € 865.235,58 € 862.243,39 € 859.238,71 € 856.221,47 € 853.191,62 € 850.149,12 € 847.093,91 € 844.025,93 € 840.945,14 € 837.851,47 € 834.744,88 € 831.625,32 € 828.492,72 € 825.347,03 € 822.188,20 € 819.016,18 € 815.830,90 € 812.632,32 € 809.420,37 € 806.195,01 € 802.956,17 € 799.703,80 € 796.437,85 € 793.158,24 pagina 87


74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

€ 3.313,55 € 3.299,79 € 3.285,97 € 3.272,10 € 3.258,17 € 3.244,18 € 3.230,13 € 3.216,02 € 3.201,86 € 3.187,63 € 3.173,35 € 3.159,00 € 3.144,60 € 3.130,13 € 3.115,61 € 3.101,03 € 3.086,38 € 3.071,67 € 3.056,90 € 3.042,07 € 3.027,18 € 3.012,23 € 2.997,21 € 2.982,13 € 2.966,99 € 2.951,78 € 2.936,51 € 2.921,18 € 2.905,78 € 2.890,32 € 2.874,79 € 2.859,20 € 2.843,54 € 2.827,82 € 2.812,03 € 2.796,18 € 2.780,26 € 2.764,27 € 2.748,22 € 2.732,10 € 2.715,91 € 2.699,66 € 2.683,34 € 2.666,95 € 2.650,49 € 2.633,96 € 2.617,36

Geïntegreerde proef

€ 3.293,30 € 3.307,06 € 3.320,88 € 3.334,75 € 3.348,68 € 3.362,67 € 3.376,72 € 3.390,83 € 3.404,99 € 3.419,22 € 3.433,50 € 3.447,84 € 3.462,25 € 3.476,71 € 3.491,24 € 3.505,82 € 3.520,47 € 3.535,18 € 3.549,94 € 3.564,77 € 3.579,67 € 3.594,62 € 3.609,64 € 3.624,72 € 3.639,86 € 3.655,07 € 3.670,34 € 3.685,67 € 3.701,07 € 3.716,53 € 3.732,06 € 3.747,65 € 3.763,30 € 3.779,03 € 3.794,81 € 3.810,67 € 3.826,59 € 3.842,57 € 3.858,63 € 3.874,75 € 3.890,93 € 3.907,19 € 3.923,51 € 3.939,90 € 3.956,36 € 3.972,89 € 3.989,49 Bijlagen

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85

€ 789.864,94 € 786.557,88 € 783.237,01 € 779.902,26 € 776.553,58 € 773.190,91 € 769.814,19 € 766.423,36 € 763.018,37 € 759.599,16 € 756.165,66 € 752.717,81 € 749.255,56 € 745.778,85 € 742.287,62 € 738.781,79 € 735.261,33 € 731.726,15 € 728.176,21 € 724.611,43 € 721.031,77 € 717.437,14 € 713.827,51 € 710.202,79 € 706.562,93 € 702.907,86 € 699.237,52 € 695.551,85 € 691.850,78 € 688.134,25 € 684.402,20 € 680.654,55 € 676.891,25 € 673.112,22 € 669.317,41 € 665.506,74 € 661.680,15 € 657.837,58 € 653.978,96 € 650.104,21 € 646.213,28 € 642.306,09 € 638.382,58 € 634.442,68 € 630.486,32 € 626.513,43 € 622.523,94 pagina 88


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

€ 2.600,69 € 2.583,96 € 2.567,15 € 2.550,27 € 2.533,33 € 2.516,31 € 2.499,22 € 2.482,06 € 2.464,83 € 2.447,52 € 2.430,15 € 2.412,70 € 2.395,18 € 2.377,58 € 2.359,91 € 2.342,17 € 2.324,36 € 2.306,46 € 2.288,50 € 2.270,46 € 2.252,34 € 2.234,15 € 2.215,88 € 2.197,54 € 2.179,12 € 2.160,62 € 2.142,05 € 2.123,39 € 2.104,66 € 2.085,86 € 2.066,97 € 2.048,00 € 2.028,96 € 2.009,83 € 1.990,63 € 1.971,34 € 1.951,98 € 1.932,53 € 1.913,00 € 1.893,39 € 1.873,70 € 1.853,93 € 1.834,07 € 1.814,13 € 1.794,11 € 1.774,01 € 1.753,82

Geïntegreerde proef

€ 4.006,15 € 4.022,89 € 4.039,70 € 4.056,57 € 4.073,52 € 4.090,54 € 4.107,63 € 4.124,79 € 4.142,02 € 4.159,32 € 4.176,70 € 4.194,15 € 4.211,67 € 4.229,26 € 4.246,93 € 4.264,68 € 4.282,49 € 4.300,38 € 4.318,35 € 4.336,39 € 4.354,50 € 4.372,70 € 4.390,96 € 4.409,31 € 4.427,73 € 4.446,23 € 4.464,80 € 4.483,45 € 4.502,18 € 4.520,99 € 4.539,88 € 4.558,85 € 4.577,89 € 4.597,02 € 4.616,22 € 4.635,50 € 4.654,87 € 4.674,32 € 4.693,84 € 4.713,45 € 4.733,15 € 4.752,92 € 4.772,77 € 4.792,71 € 4.812,74 € 4.832,84 € 4.853,03 Bijlagen

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85

€ 618.517,79 € 614.494,90 € 610.455,20 € 606.398,63 € 602.325,11 € 598.234,57 € 594.126,94 € 590.002,16 € 585.860,14 € 581.700,81 € 577.524,12 € 573.329,97 € 569.118,30 € 564.889,03 € 560.642,10 € 556.377,43 € 552.094,94 € 547.794,55 € 543.476,21 € 539.139,82 € 534.785,31 € 530.412,62 € 526.021,65 € 521.612,35 € 517.184,62 € 512.738,39 € 508.273,59 € 503.790,14 € 499.287,96 € 494.766,96 € 490.227,09 € 485.668,24 € 481.090,35 € 476.493,33 € 471.877,11 € 467.241,61 € 462.586,74 € 457.912,42 € 453.218,58 € 448.505,12 € 443.771,98 € 439.019,06 € 434.246,28 € 429.453,57 € 424.640,83 € 419.807,99 € 414.954,96 pagina 89


168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

€ 1.733,54 € 1.713,18 € 1.692,74 € 1.672,21 € 1.651,59 € 1.630,89 € 1.610,10 € 1.589,23 € 1.568,27 € 1.547,22 € 1.526,08 € 1.504,85 € 1.483,54 € 1.462,14 € 1.440,64 € 1.419,06 € 1.397,39 € 1.375,63 € 1.353,77 € 1.331,83 € 1.309,79 € 1.287,66 € 1.265,44 € 1.243,12 € 1.220,71 € 1.198,21 € 1.175,62 € 1.152,93 € 1.130,14 € 1.107,26 € 1.084,29 € 1.061,22 € 1.038,05 € 1.014,78 € 991,42 € 967,96 € 944,41 € 920,75 € 897,00 € 873,14 € 849,19 € 825,13 € 800,98 € 776,73 € 752,37 € 727,91 € 703,35

Geïntegreerde proef

€ 4.873,31 € 4.893,67 € 4.914,11 € 4.934,64 € 4.955,25 € 4.975,96 € 4.996,74 € 5.017,62 € 5.038,58 € 5.059,63 € 5.080,77 € 5.101,99 € 5.123,31 € 5.144,71 € 5.166,20 € 5.187,79 € 5.209,46 € 5.231,22 € 5.253,08 € 5.275,02 € 5.297,06 € 5.319,19 € 5.341,41 € 5.363,72 € 5.386,13 € 5.408,63 € 5.431,23 € 5.453,92 € 5.476,70 € 5.499,58 € 5.522,56 € 5.545,63 € 5.568,80 € 5.592,06 € 5.615,42 € 5.638,88 € 5.662,44 € 5.686,10 € 5.709,85 € 5.733,71 € 5.757,66 € 5.781,71 € 5.805,87 € 5.830,12 € 5.854,48 € 5.878,94 € 5.903,50 Bijlagen

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85

€ 410.081,65 € 405.187,99 € 400.273,88 € 395.339,24 € 390.383,99 € 385.408,03 € 380.411,29 € 375.393,67 € 370.355,09 € 365.295,46 € 360.214,69 € 355.112,70 € 349.989,39 € 344.844,68 € 339.678,48 € 334.490,69 € 329.281,24 € 324.050,01 € 318.796,94 € 313.521,91 € 308.224,86 € 302.905,67 € 297.564,26 € 292.200,53 € 286.814,40 € 281.405,77 € 275.974,54 € 270.520,62 € 265.043,91 € 259.544,33 € 254.021,77 € 248.476,14 € 242.907,34 € 237.315,28 € 231.699,85 € 226.060,97 € 220.398,53 € 214.712,43 € 209.002,58 € 203.268,87 € 197.511,22 € 191.729,50 € 185.923,64 € 180.093,52 € 174.239,04 € 168.360,10 € 162.456,61 pagina 90


215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Totaal:

€ 678,69 € 653,92 € 629,05 € 604,08 € 579,00 € 553,82 € 528,53 € 503,14 € 477,64 € 452,03 € 426,32 € 400,50 € 374,57 € 348,54 € 322,39 € 296,14 € 269,77 € 243,30 € 216,72 € 190,02 € 163,21 € 136,29 € 109,26 € 82,12 € 54,86 € 27,49 € 585.643,31

Geïntegreerde proef

€ 5.928,16 € 5.952,92 € 5.977,79 € 6.002,77 € 6.027,84 € 6.053,03 € 6.078,31 € 6.103,71 € 6.129,21 € 6.154,81 € 6.180,53 € 6.206,35 € 6.232,27 € 6.258,31 € 6.284,45 € 6.310,71 € 6.337,07 € 6.363,55 € 6.390,13 € 6.416,83 € 6.443,63 € 6.470,55 € 6.497,59 € 6.524,73 € 6.551,99 € 6.579,36 € 1.000.000,00

Bijlagen

€ 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 6.606,85 € 1.585.643,31

€ 156.528,45 € 150.575,52 € 144.597,73 € 138.594,96 € 132.567,12 € 126.514,09 € 120.435,78 € 114.332,07 € 108.202,86 € 102.048,05 € 95.867,53 € 89.661,18 € 83.428,91 € 77.170,60 € 70.886,14 € 64.575,43 € 58.238,36 € 51.874,81 € 45.484,68 € 39.067,86 € 32.624,22 € 26.153,67 € 19.656,08 € 13.131,35 € 6.579,36 € 0,00

pagina 91


Bijlage 10: Websites vergelijken hand-outs

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 92


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 93


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 94


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 95


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 96


Bijlage 11: Verkoopfacturen

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 97


Ecsolis

SOLARTEC

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: 01 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91

Ecsolis Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Art. nr.

Omschrijving

 Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen van

Hoeveelheid

6.398,00

Bedrag

15

95.970,00

210 Wp

Bedrag excl. btw €

95.970,00

Handelskorting 3% € 2.879,10

Financiële korting 2% €

1.861,82

MVH

BTW 21%

€ 91.229,08

€ 19.158,11

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Totaal €

112.249,01

110.387,19

pagina 98


SOLARTEC

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: 02 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91 Art.nr.

Omschrijving

Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen van

6.398,00

Ecsolis Bosstraat 9 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Hoeveelheid

Bedrag

3

€ 19.194,00

210 Wp.

Bedrag excl. btw € 19.194,00

Handelskorting 0 % €

-

Financiële korting 0 % €

-

MVH

BTW 21%

€ 19.194,00

€ 4.030,74

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Terugstuurbare verpakking €

20,00

Totaal € 23.244,74 €

-

pagina 99


SOLARTEC Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: 03 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Ecsolis Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Art. nr.

Omschrijving

 Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen van

6.398,00

5

31.990,00

15,00

1

15,00

Hoeveelheid

Bedrag

210 Wp. DGK

Transportkosten

Bedrag excl. btw €

32.005,00

MVH

BTW 21%

€ 32.005,00

€ 6.721,05

Handelskorting 0 % Financiële korting 0 % €

-

-

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Totaal € €

38.726,05 -

pagina 100


Solarise

SOLARTEC Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: 04 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91

Art. nr.

Omschrijving

 Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen van

6.398,00

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Solarise Industriepark 9 1930 Zaventem

Hoeveelheid

Bedrag

20

127.960,00

210 Wp

Bedrag excl. btw €

127.960,00

Handelskorting 3% € 3.838,80

Financiële korting 2% €

2.482,42

MVH € 121.638,78

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

BTW 21% € 25.544,14

Totaal €

149.665,34

147.182,92

pagina 101


SOLARTEC

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: 05 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91 Art. nr.

Omschrijving

Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen

€ 6.398,00

Solarise Industriepark 9 1930 Zaventem

Hoeveelheid

Bedrag

5

€ 31.990,00

Van 210 Wp

Bedrag excl. btw € 31.990,00

Handelskorting 0% €

-

Financiële korting 0 % €

-

MVH € 31.990,00

BTW 21% € 6.717,90

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

Terugstuurbare verpakking €

16,15

Totaal € 38.724,05 €

-

pagina 102


SOLARTEC

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Factuurnummer: 06 Datum: 17-04-2012 Vervaldatum: 17-05-2012 2861 Rekeningnummer: 412-8674523-91

Solarise Industriepark 9 1930 Zaventem

Art. nr.

Omschrijving

 Eenheidsprijs

ZP305

Zonnepanelen van

6.398,00

3

19.194,00

12,50

1

12,50

Hoeveelheid

Bedrag

210 Wp DGK

Doorgerekende kosten

Bedrag excl. btw

Handelskorting 0%

19.206,50

-

Financiële korting 0 % €

-

MVH € 19.206,50

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

Bijlagen

BTW 21% € 4.033,37

Totaal € €

23.239,87 -

pagina 103


Bijlage 12: Aankoopfacturen

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 104


Ecsolis The sun of today is the energy of tomorrow! ECSOLIS - ZONNEPANELEN Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 0479/34.39.03  info@ecsolis.be  www.ecolis.be

Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer 20121

Klantnummer 001

Vervaldatum 1/05/2012

Datum 01/04/2012

FACTUUR Artikelnummer

Artikel

Aantal

Eenheidsprijs

BZ1

Basiszonnepaneel

Handelskorting (1,5%)

Financiële korting (3%)

Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

544,95 €

1.073,55 €

34.711,50 €

7.289,41 €

43.074,46 €

7 5.190,00 €

Bedrag 36.330,00 €

Gelieve onze betalingsvoorwaarden te respecteren. Wij zouden graag uw betaling ontvangen binnen de 30 dagen op volgend rekeningnummer: 416-507777-109. Indien u betaalt voor 9/04/2012 mag u 1.073,55 € in mindering brengen.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 105


The sun of today is the energy of tomorrow! ECSOLIS - ZONNEPANELEN Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 0479/34.39.03  info@ecsolis.be  www.ecolis.be

Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer 20122

Klantnummer 001

Vervaldatum 1/05/2012

Datum 01/04/2012

FACTUUR Artikelnummer

Artikel

Aantal

BZ1

Basiszonnepaneel

TVERP

Terugstuurbare verpakking

Handelskorting

Financiële korting

Eenheidsprijs 3 5.190,00 € 1

Bedrag 15.570,00 €

13,00 €

13,00 €

Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

15.570,00 €

3.269,70 €

18.852,70 €

Gelieve onze betalingsvoorwaarden te respecteren. Wij zouden graag uw betaling ontvangen binnen de 30 dagen op volgend rekeningnummer: 416-507777-109.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 106


The sun of today is the energy of tomorrow! ECSOLIS - ZONNEPANELEN Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 0479/34.39.03  info@ecsolis.be  www.ecolis.be

Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer 20123

Klantnummer 001

Vervaldatum 1/05/2012

Datum 01/04/2012

FACTUUR Artikelnummer

Artikel

BZ1

Basiszonnepaneel

TRANS

Transportkosten

Handelskorting

Financiële korting

Aantal

Eenheidsprijs 1 5.190,00 € 1

Bedrag 5.190,00 €

17,00 €

17,00 €

Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

5.207,00 €

1.093,47 €

6.300,47 €

Gelieve onze betalingsvoorwaarden te respecteren. Wij zouden graag uw betaling ontvangen binnen de 30 dagen op volgend rekeningnummer: 416-507777-109.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 107


Solarise

Zonnepanelen & installaties  015 23 64 53 Bosstraat 9  015 05 10 17 2861 O.-L.-V.-WAVER  Solarise@hotmail.com

Datum

16 april 2012

Factuuradres

Factuurnr.

1

Solartec Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-WAVER

Klant nr.

Onze referentie

Leveringsdatum

Vervaldatum

2036

SOLAR345

8 mei 2012

16 mei 2012

Artikel nr.

Beschrijving

ZP137

Standaard zonnepaneel

Eenheidsprijs €6 349,00

Aantal

Bedrag

16

€101 584,00

Totaal excl. Btw

€101 584,00

Handelskorting 3%

€3 047,52

Subtotaal

€98 536,48

Financiële korting 2% MVH

€1 970,73 €96 565,75

BTW (21%)

€ 20 278,81

TOTAAL

€118 815,29

Gelieve binnen de 30 dagen te betalen op het bankrekeningnummer: 670-2456793-21. Als u nog vragen heeft kan u altijd bellen naar het nummer 015/ 23 64 53 of een e-mail sturen naar solarise@hotmail.com. Indien u binnen de 8 dagen betaald geniet u van een financiële korting ter waarde van €1 970,72.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 108


Zonnepanelen & installaties  015 23 64 53 Bosstraat 9  015 05 10 17 2861 O.-L.-V.-WAVER  Solarise@hotmail.com Datum

16 april 2012

Factuuradres

Factuurnr.

2

Solartec Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-WAVER

Klant nr.

Onze referentie

Leveringsdatum

Vervaldatum

2036

SOLAR345

8 mei 2012

16 mei 2012

Artikel nr.

Beschrijving

ZP137

Standaard zonnepaneel

DKOS

Doorgerekende kosten

Eenheidsprijs

Aantal

Bedrag

€6 349,00

16

€101 584,00

€ 17,00

1

€ 17,00

Totaal excl. Btw

€101 601,00

BTW (21%)

€21 336,21

TOTAAL

€122 937,21

Gelieve binnen de 30 dagen te betalen op het bankrekeningnummer: BE 670 2456793 21. Als u nog vragen heeft kan u altijd bellen naar het nummer 015/ 23 64 53 of een e-mail sturen naar solarise@hotmail.com.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 109


Zonnepanelen & installaties  015 23 64 53 Bosstraat 9  015 05 10 17 2861 O.-L.-V.-WAVER  Solarise@hotmail.com

Datum

Factuuradres

16/apr/12

Factuurnr.

3

Solatec Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-WAVER

Klant nr.

Onze referentie

Leveringsdatum

Vervaldatum

2036

SOLAR345

8 mei 2012

16/mei/12

Artikel nr. Beschrijving ZP137

Standaard zonnepaneel

Eenheidsprijs €6 349,00

Aantal

Bedrag

16

€101 584,00

Totaal excl. Btw

€101 584,00

BTW (21%)

€21 332,64

Terugstuurbare verpakking

€ 14,00

TOTAAL

€122 930,64

Gelieve binnen de 30 dagen te betalen op het bankrekeningnummer: BE 670 2456793 21. Als u nog vragen heeft kan u altijd bellen naar het nummer 015/ 23 64 53 of een e-mail sturen naar solarise@hotmail.com.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 110


Bijlage 13: Dagboeken

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 111


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 112


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 113


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 114


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 115


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 116


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 117


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 118


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 119


1.1.2

Engels

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 120


Enclosure 1: Application letter and CV

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 121


Lysan Pauwels Zoetewei 12a 2861ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

07/03/2012

Ecsolis Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Application administration assistant (M/W) Dear Madame/Sir My name is Lysan Pauwels and I am a final-year student at AIBS, and I would like to apply for the administration assistant, as advertised on the website www.ecsolis.be. I have no professional experience, I have only work placement experience. But I am a very enthusiastic, positive and stress resistant person. I am flexible, efficient and orderly and I am a hard worker. I am also a very social person that loves the contact with customers and colleagues. On my work placement, I did counter service, I performed the financial administration, the correspondence, ‌ During my free time, I play twice the week volleyball, training and competition. On Friday and Sunday I do Chiro. On Friday we have a meeting and on Sunday we do activities with the members and I am a leader of the oldest group. Yours faithfully

Lysan Pauwels Enclosure: CV

GeĂŻntegreerde proef

Bijlagen

pagina 122


Lysan Pauwels Home address: Zoetewei 12a 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Telephone: 015 75 26 56 0471 133 600 Email: lysan.pauwels@hotmail.com Date of Birth: 9 May 1990 in Bonheiden Marital status: Single Nationality: Belgian

7 March 2012

Education - Master of Business Administration, AIBS, Antwerp, 2013 - Bachelor of Business Administration, AIBS, Antwerp, 2011 - Secondary education, Business Economics, SUI, O.-L.-V.-Waver, 2008 Experience - On my work placement, I did the correspondence. I connected the customers to the right people. - On my work placement, I did the financial administration. I made the bills and sent them to the customers. - On my work placement, I did the counter service, I helped people by the sales and/ or questions. - I worked in a market stall and I sold fruit and vegetables. - I have done babysitting. Activities/skills - Played 13 years volleyball, I am a team player - 6th year leader at the Chiro; I have good leadership, I can work in a team and I am social - Enthusiastic, highly motivated - Flexible and commercial attitude Languages - Dutch: mother tongue, very good - French: good speaking, understanding and writing - English: good speaking, understanding and writing - German: basic speaking Computer - Word: very good knowledge - Excel: good knowledge - PowerPoint: The basics Miscellanies - Driver license: B, 4 years

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 123


1.1.3

Frans

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 124


Annexe 1: L’offre d’emploi

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 125


SOLARTEC Achiel Cleynhenslaan 139 3140 KEERBERGEN

 0473 23 13 09  015 23 13 09 info@solartec.be  www.solartec.be

Entreprise Solartec est une entreprise qui vend des panneaux solaires. Notre entreprise est située à Wavre-Notre-Dame, Bosstraat 9. Notre numéro de téléphone est le 0473/23.13.09. Poste Nous cherchons un(e) assistant(e) financier(e). Quelques principales tâches et responsabilités: - Vous conduisez les opérations financières et la rentabilité ; - Vous avez la responsabilité de la sécurité de nos chiffres et la fiabilité de nos chiffres financières et comptables ; - Vous assurez la supervision des comptabilités, les projets, le reportage opérationnel et financier, … - Vous soutenez un projet à forte croissance ; Profil - Vous avez suivi une formation supérieure et avez acquis de l’expérience dans la fonction finance (minimum 4 ans) ; - Vous soutenez tous les défis et avez une attitude positive; - Vous avez une excellente communication et vous vous entendez avec tout le monde; - Vous êtes enthousiaste avec une d’envie d’entreprendre, une énergie créative, un esprit d’équipe; - Une excellente maîtrise des outils bureautiques Excel/Word est exigée - Vous connaissez vos priorités; - Vous pouvez parler facilement l’anglais; Offre - Votre salaire correspond à votre expérience - Après quelques années, vous pouvez obtenir une formations supplémentaire Contact Vous envoyez votre lettre de motivation et CV à: SOLARTEC Bosstraat 9 2861 Wavre-Notre-Dame Ou vous envoyez un mail à: info@solartec.be

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 126


Annexe 2: La lettre de sollicitation

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 127


Lysan Pauwels maart 2012 Zoetewei 12a 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 015 75 26 56 0471 133 600

7

Annemie Schotanus KTA Gito VERT Kouter SAINT BAAFS Kouterstraat 129 9040 SAINT-AMANDSBERG BELGIQUE Professeur de mathématiques (M / F) (ST AMANDSBERG), la Référence 51393075 Chère Madame Schotanus En réponse à votre annonce, parue sur le site de VDAB, je voudrais poser ma candidature au poste de professeur de mathématiques. Je viens de terminer mes études d'enseignement secondaire mathématiques. J'ai également fait plusieurs stages au cours des dernières années de mes études. J’ai toujours eu une bonne évaluation. Je suis très optimiste, motivée, assertive et énergique. Je suis une travailleur, je relève tous les défis. J’utilise les logiciels bureautiques : Word, Excel et PowerPoint. Je suis dans le Patro, je suis le chef des membres de 15/16 ans et je m’entend bien avec eux. Je joue au volleyball et nous sommes une équipe très forte. J'espère vous rencontrer à un entretien personnel afin de compléter cette présentation. Dans l'espoir que vous répondrez positivement à ma demande, je vous prie d'agréer, Madame Schotanus, l'expression de mes sentiments le plus distingués.

Lysan Pauwels

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 128


Le poste vacant KTA Gito VERT Kouter SINT BAAFSKOUTERSTRAAT 129 SAINT BAAFS Kouterstraat 129 9040 SINT-AMANDSBERG 9040 SAINT-AMANDSBERG BELGIE BELGIQUE la recherche pour: Un professeur de mathématiques (M / F) (ST AMANDSBERG) Vous entrez dans les mathématiques dans le premier degré, un pt d'intérim 30/03/2012 à 03/12/2012 Prévue: .. Des études requis: »Licence Professionnelle »Éducation » Prof bach. Éducation: l'enseignement secondaire Expérience: aucune expérience Enseigner en Mathématiques Enseignant 1er étage de l'enseignement secondaire qualification requise Fournit: Emploi temporaire. Contrat à durée déterminée - à partir de 03/12/2012 jusqu'au 30/03/2012 Time Control: à temps partiel - 11 heures par semaine, pour effectuer en 4 jours .. Lieu de travail: SAINT BAAFS Kouterstraat 129 9040 SAINT-AMANDSBERG BELGIQUE Voir la carte Appliquer KTA Gito VERT Kouter SAINT BAAFS Kouterstraat 129 BELGIQUE Email attention Annemie Schotanus Email: ktagitogroenkouter@pantarhei.be Téléphone de contact Annemie Schotanus au numéro 09 228 42 22 Date de l'emploi: 02/08/2012 Date de dernière mise à jour: 28/02/2012

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 129


Annexe 3 : Journée découverte entreprises

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 130


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 131


1.1.4

Duits

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 132


Beilage 1 : Lebenslauf

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 133


Persönliche Daten Name Anschrift Telefon E-Mail Geburtsdatum Geburtsort Religionszugehörigkeit Familienstand Staatsangehörigkeit

Lysan Pauwels Zoetewei 12a 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Belgien 015 75 26 56 0471 133 600 lysan.pauwels@hotmail.com 9 Mai 1991 Bonheiden Christen Ledig Belgierin

Schulbildung 09.2006 – 06.2009 Realschule, Sint-Ursula-Institut, Business Economics, O.-L.-V.Waver 09.2009 – 06.1012 Hochschule Karel De Grote, Marketing, Antwerpen Berufstätigkeit/ Ausbildung 11.2009 – 03.2010 Praktikum: Marketing von Gero, Lier 12.2010 – 05.2011 Praktikum: Marketingabteilung von Van den Borre, Mechelen 01.2012 – 06.2012 Praktikum: Marketing Büro Pirana Concepts, Antwerpen Ferientätigkeiten 07.2008 – 08.2008 07.2009 – 08.2009 07.2010 – 08.2010 07.2011 – 08.2011

Babysitten Gemüseladen ‘Bij Bea‘ Sauber mache, Erholungsheim ‘De Pauw‘ Sauber mache, Erholungsheim ‘De Pauw‘

Besondere Kenntnisse Fremdsprachen Französisch (Grundkenntnisse) Englisch (Grundkenntnisse) Niederländisch (Muttersprache) Deutsch (sehr gut) EDV Microsoft Office-Paket Fürherschein B Hobbys/ Interessen Jugendorganisation: Chiro Volleyball O.-L.-V.-Waver, 4. Mai 2012 Lysan Pauwels

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 134


Object Carpet steht seit 40 Jahren für Innovation und Fashion im Bereich Teppichboden. Durch unverwechselbares Design, erstklassige Materialien und das Gespür für Trends setzen wir international Maßstäbe in unserer Branche. Zur Verstärkung unserer Marketingabteilung in Denkendorf bei Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Marketing Manager (m/w) 

Aufbau, Konzeption und Umsetzung von (Fach)Handelsmarketing Kampagnen, z.B. Konzeption von RUGS* Präsentationen am POS / Schaufenstergestaltung

Onlinemarketing und Betreuung bzw. Aktualisierung der firmeneigenen Homepage

Entwicklung und Steuerung Kooperationsmanagement

Auswertung der Marketingaktivitäten Ihr Profil:

Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zur Werbekauffrau/mann Kauffrau/mann für Marketingkommunikation / ggf. Studienabschluss

Erste Berufserfahrung im Bereich Marketing

Gute MS Office-Kenntnisse

Sehr gute Englischkenntnisse wünschenswert

Hohe Einsatzbereitschaft

Kreativität

Kundenorientiertes, unternehmerisches Denken und Handeln

Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Überzeugende Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten

oder zum

Object Carpet GmbH Sabine Müller Rechbergstr. 19 Denkendorf 73770 Tel.: 0711 - 3402123 Fax: 0711 - 3402170 E-Mail: sabine.mueller@object-carpet.com www.object-carpet.com

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 135


1.2

Groepsopdrachten

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 136


1.2.1

Toegepaste bedrijfseconomie

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 137


Bijlage 1: Briefhoofd in huisstijl

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 138


SOLARTEC Achiel Cleynhenslaan 139 3140 KEERBERGEN

 0473 23 13 09  015 23 13 09 info@solartec.be  www.solartec.be

Lysan Pauwels Zoetewei 12a 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

uw bericht van bericht

uw kenmerk kenmerk

ons kenmerk kenmerk

datum 2012-01-10

onderwerp

aanspreking (geen leesteken erna) briefgesprek

Slotformule (geen leesteken erna)

L. Pauwels Financieel directeur

Bijlage

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 139


Bijlage 2: Stakeholdersanalyse hand-outs

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 140


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 141


Bijlage 3: Folder

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 142


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 143


Bijlage 4: Factuursjaboon

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 144


SOLARTEC Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Factuurnummer: Datum: Vervaldatum: Rekeningnummer: 412-8674523-91

Art. nr.

Omschrijving

Bedrag excl. Handelskorting btw 0% € € -

Ecsolis Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Eenheidsprijs Hoeveelheid

Financiële korting 0 % € -

MVH €

-

Bedrag

BTW 21% €

-

Contante betaling (binnen 8 dagen)

Geïntegreerde proef

 0473 23 13 09  015 23 13 09  info@solartec.be  www.solartec.be

Bijlagen

Terugstuurbare verpakking € -

Totaal €

-

-

pagina 145


1.2.2

Engels

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 146


Enclosure 1: Job ad

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 147


Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

   

111 22 22 22 111 22 22 33 info@solartec.be www.solartec.be

Solartec is a company which provides and manufactures solar panels. We want to achieve a long- term relationship with our customers. We are a young, enthusiastic and very motivated team who will give the best support and help so that we can get the best results and satisfaction from our customers. Our company is very flexible and European minded. We are currently seeking an

INTERNATIONAL SALES MANAGER About the job The person we are looking for must be able to infiltrate our company into foreign markets and expand the name of the company abroad. The candidate must fit the following profile:  You have experience in this branch  Your are motivated and flexible  You can speak the following languages fluently: English, Dutch, French and German  You’re qualified with a proper degree  You are dedicated to the company  You are able to function well in a team  You are always well organised in your work In return we will give:  Several benefits  A full time job  A salary between £ 35 000 and £ 42 000 Are you the person we are looking for? Send your application and your CV to info@solartec.be We will answer your candidacy as quickly as we can.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 148


Enclosure 2:Brochure

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 149


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 150


1.2.3

Frans

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 151


Annexe 1: Journée découverte entreprises

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 152


Brochure

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 153


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 154


Ge誰ntegreerde proef

pagina 155


Affiche

Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 156


1.3

Algemene bijlage: Logboek

Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 157


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 158


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 159


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 160


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 161


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 162


Ge誰ntegreerde proef

Affiche

pagina 163


2

Besluit

Toen er in het begin van het jaar voor het eerst over de geïntegreerde proef gesproken werd kreeg ik meteen stress en dacht ik dat ik het nooit klaar zou spelen. Maar als ik er nu over nadenk heeft het vooral voordelen en je leert er heel veel uit. Je leert hoe het bedrijfsleven er in het echt aan toe gaat. Het gaat er helemaal anders aan toe dan ik dacht. Je moet met elk departement rekening houden om geen fouten te maken. Ik heb ook veel bijgeleerd bij het maken van de individuele taken. Ik ben in de loop van het jaar veel zelfstandiger geworden. Je probeert de opdrachten allemaal zo goed mogelijk uit te voeren en de lat hoog te leggen. Je hebt ook een hele verantwoordelijkheid; je moet zien dat je elk puntje van de opdracht heb uitgevoerd, dat je de taak tijdig inlevert, … Er komt meer bij kijken dan je denkt. Ook tijdens de groepsopdrachten heb ik veel bijgeleerd. Daar heb je een even grote verantwoordelijkheid als bij de individuele taken. Als je de taken verdeelt ben je verantwoordelijk voor het deel dat jou is toegewezen en je moet zien dat de taakjes tijdig worden bijeen gebundeld. Je leert er ook je medeleerlingen beter kennen en inschatten; of ze harde werkers zijn en zich inzetten of dat ze profiteren van het werk dat je doet. Als je een topteam zou hebben dan is de GIP eens zo leuk, maar dat was bij ons helaas het geval niet en dat vind ik heel jammer. Je moet met de juiste mensen in de groep zitten om een goede samenwerking te creëren en een goed resultaat te krijgen. Bij ons waren er heel wat karakters die botsten met elkaar en dat had dikwijls tot gevolg een ruzie of een discussie. De GIP vind ik een zeer positief initiatief; je leert er meer uit dan dat je zou denken. Het was ook een zeer grote uitdaging en het is een voorbereiding op het echte bedrijfsleven. Met extra dank aan de GIP-coördinator Hugo Fierens!

eindwerk bijlagen  

Hierin vindt u de bijlage van mijn volledige GIP.

Advertisement