Page 1

03 | 2012 Slovakia Sensation 2012 vo Viedni Sensation 2012 in Vienna

Film Lyoness.TV Lyoness.TV: Action!

NovĂŠ krajiny vo svete Lyoness Lyoness embraces new countries

Cashback Magazine SK/ENG 03/12

NELSON

MANDELA

01_Cover_neu_SK.indd 1

A

AND THE

06.09.2012 11:40:14


ONLINE-SHOP

C&A offers fashionable clothing at affordable prices for the whole family. Shop online now in 8 countries!*

YOU CAN NOW GET EXCLUSIVE OFFERS AND DISCOUNTS INCLUDING A 10% OFF YOUR NEXT PURCHASE WHEN APPLYING FOR THE C&A NEWSLETTER!

*C&A Online-Shops are available in following countries: Germany: www.cunda.de, Austria: www.cunda.at, France: www.c-et-a.com, Poland: www.c-and-a.pl, Spain: www.c-y-a.es, Netherlands. www.cena.nl, Italy: www.c-e-a.it, Belgium: www.c-and-a.be


Editoriál 3

Milí obchodní partneri Lyoness, členovia, čitateľky a čitatelia! Dear Lyoness loyalty partners, members, dear readers, Po otvorení trhu vo Východnej Ázii máme od marca zastúpenie na všetkých kontinentoch. Ako odteraz celo-svetovo činná firma sme zaviedli novú formu komunikácie. Prostredníctvom nášho Webchannel Lyoness.TV, ktorý si môžete vyvolať aj cez našu webovú stránku, od júna informujeme dvadsaťštyri hodín denne o  novinkách na tému Shopping. Program sa mení každé dva týždne a začína sa vždy v utorok od 20.00 hod. SEČ. Toto je však len jedna z mnohých noviniek prezentovaných na doteraz najväčšej Sensation vo Viedni. O  úspechu firmy Lyoness a  o rozsiahlych servisných službách pre našich partnerov sa mohlo presvedčiť viac ako 11 000 účastníkov. Ťažiskom na Sensation bolo aj otvorenie nových trhov. V priebehu len šiestich mesiacov sme v Ázii otvorili dva nové trhy. Kráľovstvo Thajsko a Filipíny začali v plánovaných termínoch. Túto razantnú expanziu umožnili predovšetkým aj mnohí noví atraktívni obchodní partneri. S  veľkou radosťou vám v  časopise priblížime aspoň časť tohto diania. Mnohí z týchto obchodných partnerov sú zapojení aj do našej Key Promotion. Do konca septembra 2013 bude v  rámci tejto veľkej kampane vyžrebovaných viac ako 30 000 výhier v  celkovej hodnote cca 2 milióny eur. O priebehu hry a o zapojených krajinách vás informujeme v tomto vydaní. Medzinárodnosť dokazujeme aj našou angažovanosťou v golfe. Ako partner European Tour budeme v nasledujúcich troch rokoch hlavným sponzorom najväčšieho golfového eventu v Rakúsku, ktorý nesie naše meno. Lyoness Open powered by Greenfinity sa konal v júli v Diamond Country Club Atzenbrugg v Rakúsku. Na štart prišiel vysoko kvalitný okruh 156 profesionálov a  hralo o  výhry v celkovej hodnote jedného milióna eur. Pri tomto sponzoringu však nestojí v popredí len golf. Ako oficiálny dodávateľ European Tour a  ich Green Drive iniciatívy kladieme dôraz na životné prostredie a na jeho udržateľnosť. Táto línia je v súlade s cieľmi našej nadácie Greenfinity Foundation, o  ktorej vývoji a  projektoch budeme tiež informovať. Mimoriadnou radosťou nás napĺňa skutočnosť, že pri projektoch nadácie Child & Family Foundation bolo možné postaviť veľké míľniky. V Hondurase oficiálne otvorili našu školu a  tiež bola oficiálne ukončená sanácia školy Lyoness San Roque na Filipínach. Všetky detaily o týchto a ďalších projektoch si môžete prečítať v časopise Child & Family Foundation Magazine; rovnako ako správu o  najnovšom projekte s  nositeľom Nobelovej ceny za mier Nelsonom Mandelom. Za úspech a  rozvoj Lyoness však nezodpovedáme len my samotní, preto naša vďaka patrí vašej angažovanosti a vášmu nasadeniu.

03_Editorial_SK_NEU.indd 3

Hubert Freidl zakladateľ firmy a CEO Lyoness International AG

Silvia Weihs Corporate Communications and PR Lyoness Management GmbH

Formy rodu & politická korektnosť V prospech lepšej čitateľnosti v našich textoch upúšťame od formulácií špecifických pre pohlavia. Samozrejme, pri všetkých formách oslovenia sa myslia obidve pohlavia. Gender form and political correctness To make the magazine easier to read we have opted to use just one gender form in our texts. We hope that you will not consider this to be discriminatory in any way to either gender.

After entering the eastern Asian market in March we are now represented on every single continent. We have also adopted a new form of communication to take account of our standing as a truly global organisation. Since June we have been providing information on all things new about shopping via our web-channel Lyoness.TV, which can also be accessed through our website. The programme changes every fortnight and starts each Tuesday from 8:00pm CET. But this is only one of the many new features announced at the largest Sensation to date in Vienna, where the more than 11,000 participants were wholly impressed with the success of Lyoness and the comprehensive services offered to our partners. Moving into new markets was a focal point of the Sensation. In just six months we have entered two new markets in Asia. Operations in the Kingdom of Thailand and the Philippines were launched as planned. This rapid expansion has been facilitated above all thanks to the many new and attractive loyalty partners. It gives us great pleasure to report on them in the magazine. Many of these loyalty partners are also involved in our Key Promotion. By the end of September 2013 more than 30,000 prizes amounting to a grand total of approximately EUR 2 million will be awarded as part of this massive campaign. More information about the game and the countries involved can be found inside. Our commitment to the sport of golf is evidence of our international focus too. As a partner of the European Tour we are the main sponsor and will also lend our name to the largest golf tournament in Austria for the next three years. The Lyoness Open powered by Greenfinity was held in July at the Diamond Country Club, Atzenbrugg in Austria. A top-quality field with 156 pros teed off at the start, and played for a purse amounting to over one million euros in all. But it’s not just the golf that’s important with this sponsoring, as an Official Supplier of the European Tour and as a co-founder of its “Green Drive” Initiative we are pushing forward with developments related to the environment and sustainability. This focus overlaps nicely with the objectives of our Greenfinity Foundation, and inside you will find reports on related developments and projects too. It gives us a real sense of achievement to announce that major milestones have been reached in projects of the Child & Family Foundation. Our school was officially opened in Honduras, while the reconstruction work on the Lyoness San Roque School in the Philippines has also been completed. All the details on these and other projects can be found in the Child & Family Foundation Magazine, along with a report on the latest project with Nobel Peace Prize Winner Nelson Mandela. However, the success and development of Lyoness is not down to us alone, and we thank you all wholeheartedly for your commitment and dedication.

03.10.2012 15:13:05


40 18

Príbeh: Nadácia Lyoness Child & Family Foundation sa angažovala v Južnej Afrike | Cover story: Lyoness Child & Family Foundation commitments in South Africa

OBSAH CONTENTS 06

32

88

ZÍSKAJTE PENIAZE SPÄŤ ZA KAŽDÝ NÁKUP

89

CERTIFIKIKÁTY SPOLOČNOSTI LYONESS

CASHBACK WITH EVERY PURCHASE

CERTIFICATES FOR LYONESS

LYONESSECONOMY

32

STRETNUTIE LÍDROV

34

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ S HUBERTOM FREIDLOM

36

VITAJTE V PREZIDENTSKOM TÍME

38

KARIÉRA SO SPOLOČNOSŤOU LYONESS

LEADERS GET TOGETHER

INTERNATIONAL TOUR WITH HUBERT FREIDL

WELCOME TO THE PRESIDENTS TEAM

CAREERS WITH LYONESS

LYONESSWORLD

04-05_Inhalt_SK.indd 4

08

VYSIELAME: LYONESS.TV

14

KAMPAŇ NÁJDI POKLAD

LYONESS.TV ON AIR

“SHOPPING TREASURE” CAMPAIGN

Photos: Colin Anderson/Blend Images/Corbis, Andrew Watson/JAI/Corbis

08

MULTIMEDIÁLNE: VYDANIE MAGAZÍNU PRE iPAD

MULTIMEDIA: THE MAGAZINE ON THE IPAD

03.10.2012 14:25:29


20 16

VSTUPUJEME NA TRH NA FILIPÍNACH

18

VSTUPUJEME NA THAJSKÝ TRH

62

DOBRÁ SPOLUPRÁCA S LYONESS

64

eBIZ − NAKUPUJTE ONLINE PO CELOM SVETE

68

NOVINKY O PARTNEROCH Z CELÉHO SVETA

MOVING INTO THE PHILIPPINES

48 78

MOVING INTO THAILAND

EFFICIENT COOPERATION WITH LYONESS

eBIZ - SHOPPING ONLINE WORLDWIDE

PARTNER NEWS FROM AROUND THE WORLD

LYONESSLIFESTYLE

20

TO BOLA LYONESS SENSATION 2012

48

ODPÁLIME TO: PODUJATIE LYONESS OPEN

54

MÓDNA JESEŇ: S LYONESS A S OTTOM

THAT WAS LYONESS SENSATION 2012

TEEING-OFF: THE LYONESS OPEN

AUTUMN FASHION WITH LYONESS & OTTO

Photos: Colin Anderson/Blend Images/Corbis, Andrew Watson/JAI/Corbis

CHILD & FAMILY | GREENFINITY

40

ŠKOLSKÝ PROJEKT S NELSONOM MANDELOM

78

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA GREENFINITY

80

HRAJME GOLF − ALE EKOLOGICKY

82

V TÝCHTO ŠKOLÁCH SVIETI SLNKO

84

04-05_Inhalt_SK.indd 5

82

SCHOOL PROJECT WITH NELSON MANDELA

THE NEW GREENFINITY WEBSITE

GOLFING – THE GREEN WAY

THE SUN’S SHINING IN THESE SCHOOLS OTVORENIE ŠKOLY V HONDURASE A NA FILIPÍNACH

SCHOOL OPENINGS IN HONDURAS AND THE PHILIPPINES

03.10.2012 14:25:39


Užívajte si

magazín Cashback aj

vo svojom Apple iPade! Experience Cashback Magazine on the Apple iPad! Radi by ste si v magazíne Cashback prečítali ešte viac? V tom prípade šup s magazínom Cashback do vášho Apple iPadu! A zábava sa začína − nespočetné množstvo videoklipov, obrázkových galérií, animácií a brilantných grafík na vašom displeji. V App store hľadajte ¹ Lyoness mága“, stiahnite si aktuálne vydanie a magazín máte k dispozícii, či ste online alebo nie.

Would you like to read more in your Cashback Magazine? Then get the Lyoness Cashback Magazine on your Apple iPad to enjoy loads of video clips, photo galleries and outstanding graphics and images on your screen. Just search in the App Store for “Lyoness Mag”, download the latest edition and enjoy it anytime, either on or offline.

06-07_iPad_SK_NEU.indd 6

03.10.2012 17:17:55


BEZPLATNÉ STIAHNUTIE FREE DOWNLOAD

Magazín Child & Family Foundation The Child & Family Foundation Magazine TITULNÝ PRÍBEH Z JUžNEJ AFRIKY Množstvo obrázkov a videí o projekte v Južnej Afrike nájdete vo vydaní magazínu Child & Family pre iPady. COVERSTORY: SOUTH AFRICA The iPad edition of the Child & Family Foundation Magazine contains an unbelievable number of pictures and videos on the project in South Africa. PRÍBEH NELSONA MANDELU Na zahĺbenie: príbeh Nelsona Mandelu a jeho dlhého boja za slobodu. A PROFILE OF NELSON MANDELA A profile of Nelson Mandela and his long battle for freedom.

ZAčIATOK šKOLSKÉHO ROKA V NIGÉRII Fotografie a video o fascinujúcej krajine − o Nigérii − a o projekte nadácie. Jedno ťuknutie a môžete čítať, pozerať, počúvať Just touch, then read, watch or listen

Interaktívne: stačí prejsť doprava alebo doľava Interactive by swiping left or right

Multimediálne

BACK TO SCHOOL IN NIGERIA Photos and a video about the fascinating country of Nigeria and the project of the Foundation.

RACE ACROSS AMERICA Jazda na hrane: pozrite si pôsobivé fotografie a video z najtvrdšieho zápolenia na svete. RACE ACROSS AMERICA Riding at the limit: see the amazing photos and a video on the iPad from the toughest race in the world.

Here is the multimedia content

POČÍTAČE PRE VŠETKÝCH Teraz digitálne: ako sa žiaci vo Francúzsku tešia z nových laptopov.

Čítajte vo formáte na výšku alebo na šírku

COMPUTERS FOR ALL Everything goes digital: how pupils in France love their new laptops.

Read in portrait or landscape mode

06-07_iPad_SK_NEU.indd 7

03.10.2012 17:17:43


24 hodín Internet channel Lyoness.TV is all about entertainment and service. Even in June, its first month of broadcasting, the programmes attracted more than 100,000 viewers. Cashback Magazine managed to get up close to the makers of Lyoness.TV during their work – interviewing the people both in front of and behind the cameras.

Photos: Colin Anderson/Blend Images/Corbis

Internetový televízny kanál Lyoness.TV stavil na zábavu a služby. Začali sme vysielať v júni a hneď v tomto prvom mesiaci si vysielanie pozrelo viac ako 100 000 divákov. Magazín Cashback trošku nakúkal pracovníkom Lyoness.TV ponad plecia a urobil rozhovory s ľuďmi pred kamerou aj za kamerou.

08-13_LyonessTV_SK.indd 8

03.10.2012 14:32:09


LYONESS TV 9

Prime Time 24 Hours Prime Time

08-13_LyonessTV_SK.indd 9

03.10.2012 14:32:18


10 Lyoness.TV

Plné nasadenie: Tím Lyoness.TV bol tak ako modelky na pľaci už 5.30 hod. Zúčastnili sa na módnom fotografovaní do časopisu Cashback Magazine (pozri stranu 54). Videozáznam nájdete na Lyoness.TV a tiež vo vydaní časopisu vo verzii pre iPady.

08-13_LyonessTV_SK.indd 10

Full commitment: The Lyoness.TV team was on set at 5:30am, just like the models, to see the fashion shoot for Cashback Magazine (see page 54). The video can be seen both on Lyoness.TV and in the iPad edition of Cashback Magazine.

03.10.2012 14:32:28


Lyoness.TV 11

edakčný tím Lyoness.TV je síce veľmi skúsený, napriek tomu preňho veľa reportáží znamená veľkú výzvu. Či už to bola návšteva CFF u Nelsona Mandelu v Južnej Afrike, montovanie fotovoltických zariadení Greenfinity v Rakúsku, otvorenie nových pobočiek v Ázii alebo portrét partnerskej firmy v Maďarsku - kalendár je plný termínov a tempo v Lyoness je vysoké, koniec koncov ako je zvykom. Tím Lyoness.TV je kreatívny, motivovaný a rôzne témy prezentuje v najvyššej kvalite. Lyoness.TV svojim divákom ponúka napínavé témy, okrem toho pozýva do štúdia množstvo zaujímavých hostí. Mimochodom, príspevky sa strihajú vo vlastnom Lyoness štúdiu v Grazi a na cesty za reportážami majú tímy dve autá. Príspevkami v magazínovom formáte nás prevedie Khadra Sufi, nová moderátorka Lyoness.TV, ktorú vám predstavíme v rozhovore na ďalšej strane.

R

Kedykoľvek k dispozícii! Každé dva týždne, vždy v utorok od 20:00 (stredoeurópskeho času) vysiela Lyoness.TV, vysielanie si môžete pozrieť aj na www.lyoness.tv a aj na webovej stránke www.lyoness.net. Internetový informačný kanál ponúka široké spektrum tém: informácie o rôznych službách pre členov, predstavuje partnerov spoločnosti Lyoness, projekty nadácie Child & Family Foundation a tiež informácie o nadácii Greenfinity Foundation. Khadra Sufi profesionálne sprevádza programom od prvého vysielania. Príspevky sa prezentujú v nemčine a angličtine; počas vysielania sú online k dispozícii titulky vo francúzštine, v poľštine, rumunčine, slovenčine, turečtine a maďarčine. Ďalšie jazykové mutácie sa plánujú od jesene 2012.

THE RANGE OF TASKS sometimes represents a challenge even for the experienced editorial team at Lyoness.TV. Whether it is the CFF visiting Nelson Mandela in South Africa, the assembly of Greenfinity photovoltaic installations in Austria, the opening of new offices in Asia or the profile of a loyalty merchant in Hungary – the diary is full to bursting and events are coming thick and fast at Lyoness, as normal. The highly motivated and creative Lyoness.TV team presents a wide-range of top-quality content. Alongside all the many exciting topics, Lyoness.TV also offers its viewers interesting studio guests. The clips are all edited in Lyoness’ own studio in Graz, while there are two broadcasting vans for filming outside the studio. Khadra Sufi, the new Lyoness.TV presenter, guides us effortlessly through the magazine-style programmes, and you can find out more about her in the interview on the next page.

Anytime, on demand! New Lyoness-TV programmes are broadcast every fortnight on Tuesday evenings from 8:00pm (CET), and you can catch them on www.lyoness.tv as well as through the Lyoness website www.lyoness.net. An online infotainment channel, it offers a wide variety of content: information about particular services for members, Lyoness loyalty merchants, projects of the Child & Family Foundation and the development of the Greenfinity Foundation. Khadra Sufi has skilfully presented the programmes from the very beginning, and they are available “on demand” at any time. The various parts to the programmes are presented in German and in English, while online there are subtitles available in French, Polish, Romanian, Slovakian, Turkish and Hungarian. Further languages are in the pipeline from autumn 2012.

iPad

08-13_LyonessTV_SK.indd 11

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 14:32:33


12 Lyoness.TV

Úspešná moderátorka, reportérka a autorka kníh Khadra Sufi je novou tvárou Lyoness.TV. Mladá žena je veľmi otvorená, so strhujúcim životným príbehom. Narodila sa ako privilegovaná dcéra diplomata, občianska vojna v Somálsku obrátila jej život naruby.

08-13_LyonessTV_SK.indd 12

Successful presenter, reporter and author Khadra Sufi is the new face of Lyoness.TV. A young cosmopolitan woman, her life story is rather moving. Born as the daughter of a diplomat, the civil war in Somalia turned her life upside down.

Khadra, narodili ste sa v roku 1980 ako dcéra diplomata v Somálsku, rané detstvo ste prežili vo Východnom Berlíne a po návrate do Somálska ste museli utiecť späť do Nemecka. Ako vnímate svoju minulosť dnes? Moje detsvo vo Východnom Berlíne ma veľmi vyformovalo a prežila som tam pekné obdobie. Po návrate do Somálska sa pre nás život tam čoskoro stal bojom o holé prežitie. Zažila som množstvo extrémnych situácií, ktoré so sebou občianska vojna prináša. Po dobrodružnom úteku sme s rodinou ostali v Bonne ako azylanti. Ten pocit byť azylantom, zbavený všetkých privilégií v domove s ďalšími utečencami, postaviť sa ráno do radu na toaletu - to nebola tá najjednoduchšia skúsenosť. Veľmi rýchlo som dospela, chcela som byť silná kvôli našej rodine. Svoje skúsenosti som v roku 2010 vydala v knižnej podobe pod názvom ¹ Dievča, ktoré nesmelo plakať“. Pomohlo mi to spracovať moje zážitky, uzatvoriť jednu starú kapitolu môjho života a začať novú.

Khadra, you were born in 1980 as a daughter of a diplomat in Somalia and lived your early childhood in East Berlin, but after returning to Somalia you had to flee to Germany again. How do you look back on this time today? My childhood years in East Berlin was a very formative and above all beautiful time for me. But after returning to Somalia it very soon became all about survival. I experienced the many extreme situations that a civil war can produce. After a hazardous escape my family and I eventually arrived in Bonn as asylum seekers. To see how it feels to be an asylum seeker, to be deprived of all privileges and have to live in a refugee home with many other people, queuing up in the morning to use one toilet, was not exactly a nice experience. During this time I had to grow up fast because I wanted to be strong for my family. I eventually put all of these experiences down in a book in 2010: “The Girl Who Didn’t Dare Cry.” This enabled me to process what I had gone through, close an old chapter in my life and start a new one.

Dnes ste renomovaná moderátorka a reportérka, máte veľa skúseností v mediálnej oblasti. Pracovali ste okrem iného pre WDR Lokalzeit Ruhr, moderujete na rôznych Infotainment kanáloch na internete, pracovali ste v Kolíne ako reportérka novín BILD, tento rok ste dokonca založili vlastnú módnu značku. Čo je za vaším úspechom? Mám neotrasiteľnú vôľu a moje životné krédo znie: Neexistuje nič, čo by som nemohla dosiahnuť, keď som pripravená pre to niečo urobiť. V mojom detstve som sa naučila byť otvorená svetu, asi preto mám rada kontakt s rôznymi ľuďmi. K tomu sa pridá, že sa cítim rovnako komfortne, keď hovorím anglicky a nemecky, preto môžem byť aj pracovne flexibilná. Myslím, že som v oboch jazykoch dostatočne zbehlá a to mi pomáha byť dobrou moderátorkou.

Today you are a famous presenter and reporter with great experience in the media world. On the TV you have worked for WDR Lokalzeit Ruhr, been a presenter for various infotainment channels on the internet, you were a reporter for BILD magazine in Cologne and this year you even set up your own fashion label. What makes you so successful? I have an unshakeable will, and my philosophy of life is there is nothing you can’t achieve if you’re willing to work for it. I had a cosmopolitan childhood and probably that is why I love being in contact with many different people. What is more I feel just as much at home speaking English or German, which means I can work in a very flexible way. I think my versatility and my assurance in both languages helps me to be a good presenter.

Teraz sa stávate aj tvárou Lyoness.TV. Ako sa cítite? Naozaj môžem povedať, že o správnosti myšlienky Lyoness som bola presvedčená od prvej chvíle. Pri každom nákupe ušetriť peniaze a popritom aj spraviť niečo správne a dobré je fascinujúca myšlienka, ktorá musí presvedčiť jednoducho každého. Vďaka Lyoness.TV bude táto myšlienka ešte známejšia a to je dobre. Som pyšná, že budem ako moderátorka a zanietený posol Lyoness malou časťou niečoho veľkého.

Now you are also the face of Lyoness.TV. How does this make you feel? I can truly say that I was convinced by the Lyoness idea right from the word go. Saving money with every purchase and doing something good along the way is a fascinating idea that simply has to win everyone over. Lyoness.TV means this idea is becoming more well-known, and that’s a great thing. As a presenter and Lyoness ambassador I am proud to be a small part of a massive thing, I really am.

03.10.2012 14:32:48


LYONESS TV 13

O osobe/Profile Moderátorka Khadra Sufi sa narodila v roku 1980 v Somálsku, detstvo prežila vo vtedajšom Východnom Berlíne. Jazykovo sa cíti rovnako doma, či hovorí nemecky alebo anglicky. Khadra Sufi, presenter, was born in Somalia in 1980 and spent her childhood in the former East Berlin. She feels just at home speaking English or German.

08-13_LyonessTV_SK.indd 13

03.10.2012 14:32:59


“ z a r e T ¹ e n a p m a k a ť š ú p s s s e n o y L Na jeseň spúšťa spoločnosť Lyoness dve rozsiahle reklamné kampane. Ich cieľom je posilniť povedomie o spoločnosti Lyoness nielen u členov, ale aj u miliónov konzumentov. Plánuje sa široký mediálny priestor, prezentovanie výhod pri nakupovaní so spoločnosťou Lyoness.

14-15_KeyPromotion_SK.indd 14

This autumn Lyoness is launching two major advertising campaigns. The goal, both among existing members and the millions of other consumers, is to increase the visibility of Lyoness, boost brand awareness by means of a large-scale media drive and draw attention to the many advantages of shopping with Lyoness.

03.10.2012 15:05:29


a ¹ Hľadaj poklad“

Lyoness launches “Now!” and “Shopping T reasure” campaign s

ampaň ¹ Teraz“ potrvá dva týždne, začala sa v polovici septembra. U členov chce docieliť intenzívnejšie používanie karty Cashback a privábiť aj ďalších nečlenov, aby sa zaregistrovali a stali sa súčasťou spoločnosti Lyoness. Veď predsa každý člen ¹ získa peniaze späť za každý nákup“, keď nakupuje u partnerov spoločnosti Lyoness! Kampaň bežala v Rakúsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku vo všetkých dostupných médiách. Podľa prvých vyhodnotení bola mimoriadne úspešná. dokazuje to aj množstvo nových prihlášok, ktoré Lyoness prijala.

THE TWO-WEEK “NOW!” CAMPAIGN started in mid-September. The campaign was designed to motivate members to make even greater use of their Cashback Card, and encourage non-members to register and join. After all, members win with each and every purchase at a loyalty merchant thanks to the “Cashback with every purchase”! According to initial indications, the campaigns – which ran on all available media channels in Austria, Romania, Hungary and Slovakia – proved to be a resounding success, as confirmed by the many new Lyoness registrations.

ľadajte po celom svete poklad s Lyoness! Ide o výhernú akciu, ktorá potrvá rok. Členovia spoločnosti Lyoness zbierajú takzvané kľúče − v rámci týždenných súťaží (napr. online hier), počas každodenných nákupov alebo ak odporučia Lyoness a získajú pre spoločnosť nového člena. Kľúče znamenajú možnosť vyhrať viac ako 30 000 hotovostných odmien alebo poukážok. Reklamná kampaň sa sústredí na 2,4 milióna členov spoločnosti Lyoness, aby intenzívnejšie využívali výhody pri nakupovaní a tiež akcie u partnerov.

GLOBAL TREASURE HUNT AT LYONESS! This 12-month game invites Lyoness members to collect so-called “keys” during weekly challenges (e.g. online games), daily shopping with Lyoness or by recommending the Lyoness benefits to others; the keys can then be used for more than 30,000 cash and voucher prizes. The aim of the advertising campaign is for the current 2.4 million members to make greater use of their shopping benefits and take advantage of the special offers from loyalty merchants.

O kampani ¹ Kľúč“ sa dozviete viac v nasledujúcom vydaní magazínu Cashback!

Find out more about the “key” campaign in the next edition of Cashback Magazine!

K

H

Videos:

iPad

14-15_KeyPromotion_SK.indd 15

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:05:33


Filipíny - krajina boomov: V metropolách Manila je nakupovanie už dlho jednou z najobl’úbenejších aktivít vo vol’nom čase. Nižšie: Pracovníčky pobočky Lyoness v Makati Philippines: Just Booming. In cities like Manila, shopping has long since been a popular way to spend one’s free-time. Below: staff at the Lyoness office in Makati City.

16-19_Philippinen_Thailand_SK.indd 16

Photos: Philip Laurell/Getty Images, Bloomberg via Getty Images, Ted Aljibe/AFP/Getty Images

16 NEW MARKETS XXXXXXXXXXXXXX Deutsch Xxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

03.10.2012 15:07:24


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 17

FILIPÍNY Philippines Lyoness Philippines Inc. Unit 1503-04, 15th Floor, Tower 1, Enterprise Center 6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas 1226 Makati City, Metro Manila

NEW Markets

Počet obyvateľov | Population: 94,8 mil. | million Rozloha | Area: 300.000 km2 Hlavné mesto | Capital: Manila Štátne zriadenie | Form of government: prezidentská konštitučná republika | presidential republic Mena | Currency: filipínske peso | Philippine peso

Dva nové trhy v Ázii Two new markets in Asia Filipíny a Thajsko predstavujú pre spoločnosť Lyoness dva dôležité trhy. Národné hospodárstvo oboch krajín zaznamenalo v ostatných rokoch razantný nárast.

eraz prišiel čas predovšetkým na inovatívne nápady, ak sa chceme rozšíriť aj do tohto kúta sveta − Lyoness teda vstupuje na filipínsky a thajský trh v správnom čase. Stúpa počet obyvateľov, ktorí predstavujú kúpnu silu a zároveň trvalý rozvoj pre naše nákupné spoločenstvo.

Photos: Philip Laurell/Getty Images, Bloomberg via Getty Images, Ted Aljibe/AFP/Getty Images

T

Filipíny Filipíny majú viac ako 95 miliónov obyvateľov, preto tento trh predstavuje vysoký potenciál. Mladé obyvateľstvo a dynamické hospodárstvo je otvorené postupom, z ktorých môžu profitovať konzumenti aj trh. Kúpna sila stúpa, preto sa na filipínskom trhu tešia z nápadu, ktorý im za každý nákup vráti časť peňazí.

The Philippines and Thailand are significant markets of the future for Lyoness. Their economies have grown rapidly in recent years.

THE TIME HAS COME, especially in terms of innovative ideas, to grow in this corner of the world – which means Lyoness has entered the Philippine and Thai markets at just the right time. The burgeoning populations at the middle-class level with their strong purchasing power suggest that the shopping community is set to enjoy stable and sustained growth.

Thajsko

The Philippines The Philippine market with its approximately 95 million people has massive potential. This young population and dynamic economy are open to new things that benefit consumers and the market alike. The rising purchasing power demonstrates that the unique idea of getting money back when you shop will take root in the Philippines in the long run.

V Thajsku poháňa domácu ekonomiku rast obyvateľstva súčasne s rastúcim blahobytom. Krajina patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim národným ekonomikám v Ázii a pre naše nákupné spoločenstvo to znamená až 70 miliónov potenciálnych členov.

Thailand In Thailand the local economy is being driven by population growth with a parallel increase in prosperity. This country numbers

16-19_Philippinen_Thailand_SK.indd 17

03.10.2012 15:07:27


18 XXXXXXXXXXXXXX Deutsch Xxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Lyoness Siam Co., Ltd Offices at Central World Suite ML1711-12, 17th Floor 999/9 Rama 1 Road Pathumwan Subdistrict Pathumwan District 10330 Bangkok

information

THAJSKO Thailand Počet obyvateľov | Population: 69,5 mil. | million Rozloha | Area: 513.115 km2 Hlavné mesto | Capital: Bangkok Štátne zriadenie | Form of government: konštitučná monarchia | constitutional monarchy Mena | Currency: Baht

Thajčania sú veľmi úzko prepojení a ich životným krédom je ¹ tong chuai phuan“ – ¹ priateľom musíme pomáhať“. Mentalita spoločnosti Lyoness sa perfektne dopĺňa s thajským spôsobom života, pretože aj Lyoness chce byť silnou časťou spoločenstva.

Pobočky Lyoness v jednotlivých krajinách Od 28. júna 2012 je pobočka spoločnosti Lyoness aj v Manile, 20. augusta bolo otvorené zastúpenie v Thajsku. V Hongkongu sídli aj Lyoness Management Asia Ltd., ktorý týmto pobočkám pomáha a podporuje ich.

BIZNIS V THAJSKU V Thajsku sa ľudia zdravia pozdravom ¹ Wai“, naznačia úklon, pričom si preložia ruky na hrudi. Čím hlbšie sa predklonia a čím vyššie natiahnu ruky, tým srdečnejší je ich pozdrav a prejav rešpektu. Západniarsky stisk ruky poznajú. ¹ Jai dii“ v preklade znamená ¹ dobré srdce“. ¹ Jai dii“ ľudia sú rešpektovaní a vážení. Ak niekoho nazvú ¹ jai dii“, je to kompliment, ktorý si zaslúži, ak je k ostatným veľkorysý a pomáha im. Strata prestíže znamená urážku, Thajčania sa jej vyhýbajú, snažia sa predchádzať konfrontáciám a vždy hľadajú kompromis. Ak niekoho upozorňujete na chyby, robte tak opatrne a s citom. Rešpekt voči thajskému kráľovskému palácu je najvyšší rozkaz. Thajčania si potrpia na dobré oblečenie. Môžete sa riadiť európskymi pravidlami obchodných stretnutí.

16-19_Philippinen_Thailand_SK.indd 18

BIZNIS NA FILIPÍNACH Preprava do zamestnania často znemožňuje dostaviť sa na stretnutie včas. Filipínci radi hovoria: ¹ Ak meškáš 59 minút, si príliš presný. Ak meškáš hodinu, TAK to už meškáš poriadne!“ Barong – formálny filipínsky odev – oceňujú viac ako obleky bežné na Západe. Je vhodnejší aj kvôli teplému počasiu a hodnotnejší, pretože sa šije z exkluzívnych materiálov a ručne. Čestnosť a úprimnosť sa vyplácajú. Asi niet inej krajiny, ktorej obyvatelia by ovládali reč tela tak ako Filipínci. Pokusy o zahmlievanie veľmi rýchlo odhalia. Informácie podliehajú hierarchii, a preto je ich cesta veľmi dlhá. Môže teda trvať dokonca niekoľko mesiacov, kým sa uskutočnia dôležité rozhodnutia. Ak sa napríklad snažíte osloviť filipínskeho obchodného partnera samostatne, teda nie prostredníctvom vašej a jeho asistentky či asistenta, na odpoveď by ste čakali veľmi dlho. Pokus o priamy kontakt s obchodným partnerom vyvoláva dojem, že nejde o dostatočne dôležitého partnera, aby s ním obchodoval.

iPad ZVLÁŠTNOSTI PRI REGISTRÁCII V THAJSKU! Podľa thajského práva nesmú v Thajsku uzatvárať zmluvy členovia z iných krajín, a to ani v prípade, že majú obchodnícke vízum. Preto bude Lyoness akceptovať iba online registráciu v prípade odporúčaní od členov, ktorí nepochádzajú z Thajska. Registrácia prostredníctvom Friendship flyerov alebo online flyerov je neprípustná. Thajčania, ktorí by chceli zaregistrovať iných Thajčanov − nových členov − majú k dispozícii všetky možnosti registrácie, teda Friendship Flyer, online registráciu na webovej stránke Lyoness alebo registráciu pomocou online flyera. WHAT TO KNOW ABOUT REGISTERING IN THAILAND!: In accordance with Thai law, members from other countries are not permitted to enter into contracts in Thailand, not even if they have a business visa. This is why Lyoness can only accept online registrations from non-Thai recommenders; registrations via friendship flyers or online flyer registrations cannot be accepted. Thai citizens who want to register other Thais can continue to use friendship flyers, online registrations on the Lyoness website or the online flyer registrations.

among the fastest growing economies in Asia, and comprises up to 70 million potential members for the shopping community. Thais forge particularly close relations to one another and live by the motto of “tong chuai phuan” – “one must help one’s friends”. Therefore the Thai way of life is the perfect augmentation to the Lyoness mentality of being “strong together”. Lyoness national offices The Lyoness office in Manila opened on 28 June 2012, followed on 20 August by Lyoness Thailand. The national offices are supported by Lyoness Management Asia Ltd., which is based in Hong Kong.

BUSINESS IN THAILAND

BUSINESS ON THE

In Thailand people greet each other PHILIPPINES with a „wai“, a slight bow with the The heavy rush-hour traffic makes it palms of your hands pressed todifficult to arrive on time for a meetgether in front of your chest. The ing. As the Filipinos say: “If you arrive lower the bow and the higher the 59 minutes late, you’re on time. If hands are held, the more respect you’re an hour late, THEN you are inand courtesy the person giving the deed late!” wai is showing. However, the westThe barong is held in higher regard ern handshake is also known. than the western suit as it is more appropriate for warmer climes; it is also Translated, “jai dee” means a considered more valuable because “good heart”. People who are “jai of the exclusive materials used and dee” are respected and held in the handwork involved in making high regard. If you call someone a them. “jai dii” it is a compliment that one earns by being generous and Honesty is the best policy. The Filipihelping others. nos are probably better than any other nation in reading body language. Loss of face is an insult and should This means that any attempts made be avoided at all costs, so Thais alto conceal something from your partways seek to steer clear of confronner are seen through very quickly. tations and look instead for compromises. Pointing out a mistake to Information has to plough its way someone should be done carefully through a tall hierarchy, which means and tactfully. it can even take several months for important decisions to be made. It is paramount that respect is Anyone who doesn’t use their own shown for the Thai royal family. secretary to contact the secretary of a Thais attach great importance to Filipino business partner, for exambeing well dressed. European ple, will likely have to wait a long time standards for business meetings for an answer. Contacting a business are a good guide. partner directly means that the business partner will get the impression you are not important enough to do business with him.

03.10.2012 15:07:36

Photos: Martin Kreuzer/LOOK/Getty Images, Andrew Watson/JAI/Corbis

NEW Markets


d po e d g

Photos: Martin Kreuzer/LOOK/Getty Images, Andrew Watson/JAI/Corbis

it te If n-

NEW MARKETS 19 English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX

ihe. e t-

y s or e. n a me s in o

Aj v Thajsku rastie ekonomika rýchlo: na obrázku vyššie vidíte nákupné centrum v Bangkoku, aj pobočku Lyoness v tomto meste; fotografia jedného z mnohých známych thajských chrámov. The economy is growing quickly in Thailand too: the photo above shows a shopping centre in Bangkok as well as the Lyoness office in Bangkok, while below is one of the many famous temples in Thailand.

16-19_Philippinen_Thailand_SK.indd 19

03.10.2012 15:08:00


20 SENSATION 2012

Sensation aj tento rok uviedla vynikajúci program: 15. septembra sa vo Viedni prezentovali početné nové partnerské koncerny, aktuálny vývoj a projekty nadácií.

20-31_Sensation_SK.indd 20

03.10.2012 15:08:54


2012 This year the Sensation once again arrived with an outstanding programme of events – the latest developments, countless new loyalty merchants and the projects of the foundations were all presented in Vienna on 15 September.

20-31_Sensation_SK.indd 21

03.10.2012 15:09:04


22 SENSATION 2012

Po správe o najnovších vývojoch v Ázii, ktorú predniesol CEO Steffen Müller, prezident Správnej rady Lyoness Ázia Bernhard Koch odovzdal certifikát ISO. Dôležitú pečať kvality tak získali Lyoness Asia Ltd. a  základňa manažmentu, ako aj spoločnosti v Hongkongu, Macau a v Austrálii. The report on the latest developments in Asia by CEO Steffen Müller was crowned off by the handover of the ISO certifications by Bernhard Koch, Chairman of Lyoness Asia Limited. This means both Lyoness Asia Ltd. and the management base as well as the national companies in Hong Kong, Macau and Australia now have this important seal of quality.

Dobre naladený a pyšný na výkony svojho tímu prezentoval Mario Hoffmann, CEO Lyoness Amerika, medzi iným aj postupujúce budovanie nákupných možností v Severnej a Južnej Amerike. Proud of his team© s performance and in a great mood, CEO of Lyoness America, Mario Hoffmann, talked amongst other things about the ongoing expansion of shopping opportunities in North and South America.

20-31_Sensation_SK.indd 22

03.10.2012 15:09:12


S kampaňami Awareness ¹ Teraz!“ a ¹ Nákupný poklad“ sa do stredobodu pozornosti médií dostávajú rozsiahle výhody pre členov a obchodných partnerov. CEO Hubert Freidl The awareness campaigns of "Now!" and "Shopping Treasure" have turned the media spotlight onto the ni počas tejto Sensation THE LATEST SENSATION was not nebolo núdze o  novinwide-ranging benefits for members short on news and surky a prekvapenia: popri and partner companies. prises either: alongside správe o  rozšírení náreports on the continkupných možností a  o ued expansion of shopnových technológiách ping opportunities and new technologies, the spotstáli v popredí špeciálne vyhliadky do budúcnosti pre členov light was trained particularly on the future prospects a obchodných partnerov na jednotlivých kontinentoch. for members and loyalty merchants on the individual Jedným z  najvzrušujúcejších bodov programu večera continents. bolo tak ako na každej Sensation predstavenie nových partOne of the most exciting highlights of the evening© s nerských koncernov. Pre Lyoness Community je teraz programme, as is now customary at each Sensation, k dispozícii celkovo 51 nových partnerských koncernov na was the announcement of the new loyalty merchants: všetkých kontinentoch s približne 11 000 novými akceptačall told, 51 new loyalty merchants on all the continents nými miestami – k tomu sa ešte, samozrejme, pridáva konwith roughly 11,000 new outlets are now available to tinuálne rastúca MSP – sieť, ktorá medzičasom zahŕňa okolo the Lyoness community – not forgetting of course the 24 000 malých a  stredných obchodných partnerov, ako steady growth in the SME network which now comaj množstvo súčasných a  nových online obchodov. Werner prises approximately 24,000 small and medium-sized Kaiser, International Sales Director, v  súvislosti s  takými loyalty merchants and the many existing and new onprírastkami a pokrokmi prejavoval nadšenie počas prezenline stores. Given such growth and progress, Internatácie.

A

20-31_Sensation_SK.indd 23

03.10.2012 15:09:23


24 SENSATION 2012

GFF prezident Mathias Wunderle bol mimoriadne nadšený ekologickými pokrokmi v samotnom podniku. Krátko pred Sensation bola v areáli centrály Lyoness v Grazi uvedená do prevádzky prvá solárna čerpacia stanica pre eBike a eRoller. GFF President Mathias Wunderle was particularly enthusiastic about the ecological progress being made in the company. Just before the Sensation, the first solar charging station for eBikes and eScooters was opened on the grounds of Lyoness headquarters in Graz.

Dôvod na radosť je pre Lyoness Community v tomto roku tiež na globálnej úrovni, pretože sme vo všetkých častiach sveta zaznamenávali jeden úspech za druhým. Mario Hoffmann, CEO Lyoness America Inc., informoval okrem iného o  impozantných pokrokoch v  rozšírení nákupných možností – len s novými partnerskými koncernmi v Severnej a Južnej Amerike je členom Lyoness pre ich nákupy okamžite k  dispozícii viac ako 4 000 ďalších akceptačných miest.

Celosvetovo jednotná kvalita Pre oblasť Ázie-Pacifiku bolo tiež predstavených mnoho nových partnerských koncernov. To však nebolo jediné hlásenie úspechu: ďalší dôležitý krok sa týkal aj celosvetovej jednotnej kvality interného stanovenia štruktúry. V súvislosti so správou o pokrokoch odovzdal Bernhard Koch, prezident správnej rady pre Áziu, CEO Steffenovi Müllerovi certifikát ISO pre Lyoness Asia Ltd., ako aj pre ázijské spo-

tional Sales Director Werner Kaiser was unable to hold back his excitement during the presentation. There is reason for the whole Lyoness community to be cheerful this year, on a global scale, because numerous successes have been achieved on all continents. The report from Mario Hoffmann, CEO of Lyoness America Inc., touched on the impressive progress made in expanding the shopping alternatives – with the new loyalty merchants in North and South America alone, Lyoness members now have more than 4,000 additional outlets to shop in.

Consistent quality, worldwide Numerous new loyalty merchants were presented for the Asia-Pacific region too. But that was not the only success story: yet another important step was taken with regard to ensuring high global of standards of quality across the board within the organisation. During the

20-31_Sensation_SK.indd 24

03.10.2012 15:09:52


SENSATION 2012 25

Míľniky nadácií Milestones be nadácie Lyoness ponúkli publiku toľko noviniek ako ešte nikdy. V uplynulých mesiacoch sa rozbehla Greenfinity Foundation (GFF). Od spustenia činnosti začiatkom roka už vybavila päť škôl na troch kontinentoch fotovoltickými zariadeniami a ako Presenter Lyoness Open po prvý raz stanovila ekologickú stopu jedného European-Tour eventu. Nina Passeggerová, CFF riaditeľka, spoločne s deťmi z rôznych krajín projektov prezentovala novú kolekciu CFF-Merchandise a poskytla pohľad na nový rozvoj v nadácii Child & Family Foundation. Rozvíjali sa témy národných projektov, dokončenia spoločných projektov v Hondurase a na Filipínach, patronátov nad vzdelávaním a aktuálnych sponzorských aktivít, ako aj nový koncept ¹ Team CFF“, ktorý začal členom prednedávnom ponúkať možnosť aktívne spolupôsobiť na realizácii projektov.

O

Potlesk zožali projekty nadácie CFF, prezentované CFF riaditeľkou Ninou Passeggerovou. Priateľsky bola prijatá predovšetkým výstavba školy v juhoafrickom Qunu, ktorú osobne podporuje Nelson Mandela a jeho rodina. The outstanding projects of the Foundation, represented by CFF Director Nina Passegger, received well-earned applause. The building of the school in the South African village of Qunu, which is being personally supported by Nelson Mandela and his family.

20-31_Sensation_SK.indd 25

Never before have the two Lyoness foundations had so much to offer the public. Over recent months the Greenfinity Foundation (GFF) has picked up the pace. Launched only at the start of this year it has already equipped five schools on three continents with photovoltaic installations, and as a sponsor of the Lyoness Open it calculated the ecological footprint of a European Tour event for the very first time. Thereafter, CFF Director Nina Passegger together with children from many different project countries presented the new CFF Merchandise Collection, whilst also revealing the latest developments and progress within the Child & Family Foundation. The report touched on national projects, the completed community projects in Honduras and on the Philippines, the educational sponsorships and current sponsoring activities, as well as the new "Team CFF" concept, which has recently offered members the chance to play an active role in implementing projects.

03.10.2012 15:09:59


Taneční umelci predviedli „Lord of the Dance“ od Michaela Flatleysa a postarali sa o ohnivé otvorenie. Lord of the Dance: Dancers performed Michael Flatley© s "Lord of the Dance" to get the event off to an energetic start.

ločnosti v Hongkongu, Macau a  v Austrálii a  tiež pre progress report, Bernhard Koch, Chairman of Lyoness ázijskú základňu manažmentu v Hongkongu. Asia Limited, gladly presented CEO Steffen Müller with Krok ukazujúci smer pre všetky kontinenty tvorí úplne the ISO certifications for Lyoness Asia Ltd. and the novo štruktúrovaný MSP – program. Masívnym budovaAsian national companies in Hong Kong, Macau and ním marketingových aktivít Australia, as well a dosiahnutím rôznych efektov as for the Asian synergie má dôjsť k  ďalšiemu management trvalému zvyšovaniu obratu. base in Hong Na všetkých kontinentoch sa už Ďalšie ťažiská spočívajú predoKong. vytvorila silná základňa. Teraz ide všetkým v  individuálnej podThe fully restrucpore externých spolupracovnítured SME proo to, aby sa masívne rozvíjali trhy. kov špecializovaných najmä na gramme repredanosti a požiadavky v MSP – sents a defining step for all the CEO Hubert Freidl oblasti. continents. The massive expansion of marketing activities A solid foundation has now been estabOnline z domu and exploiting various synerlished on all continents. Now it© s all about O  nadšenie sa postaral nový gies should lead to further and dizajn online sveta Lyoness: sustained increases in revejust how big the markets can become. s webovou stránkou Corporate nue. Additional key areas inWebsite www.lyoness.com a  s clude the individual support prepracovaným dizajnom náoffered by sales personnel rodných webových stránok Lyoness www.lyoness.net zíswho are specialised in the particular conditions and dekava firma novú online tvár. To uľahčuje nakupovanie mands of the SME sector. s Lyoness. Mobilný svet Lyoness má tiež teraz vlastnú weOnline, from home bovú stránku – na adrese www.lyoness-mobile.com možno The new designs of Lyoness online were also very nájsť aktuálne novinky a  informácie na tému Mobile warmly received: the company now has a new online Cashback. face with the www.lyoness.com corporate website and Celosvetová optimalizácia a  zjednotenie komunikácie the revamped design of the national Lyoness websites at dominovali aj v  ďalších častiach zaujímavého večera: Do www.lyoness.net, which make shopping with Lyoness budúcna pripravené Webinar-Tool je optimálnym dopln-

20-31_Sensation_SK.indd 26

03.10.2012 15:11:25


SENSATION 2012 27

Britský autor songov a spevák Taio Cruz presvedčil na celej čiare. Šikovne vtiahol publikum do svojho živého vystúpenia a hitmi ako „Dynamite“ a „Hangover“ sa postaral o vynikajúcu náladu. Taio Cruz: the UK songwriter and singer was simply fantastic. During his time on stage he skilfully drew the audience into his live performance, creating a marvellous atmosphere with hits like "Dynamite" and "Hangover".

20-31_Sensation_SK.indd 27

03.10.2012 15:11:37


Dražba v prospech CFF | Auction for the CFF lne v znamení Nelsona Mandelu sa niesla dražba v prospech CFF. Objekt túžby: vlastnoručne podpísaná zarámovaná fotografia Nelsona Mandelu, ktorú zhotovil tím Lyoness.TV počas návštevy u nositeľa Nobelovej ceny za mier v júli 2012. Mimoriadne okolnosti snímky (N. Mandela sa v posledných rokoch stiahol z verejných vystúpení) a do rámu zapracovaná zbierka vzácnych pamätných mincí s razbou Nelsona Mandelu robia z portrétu unikát. Záujemcovia mali čas presne šesť minút štyridsať sekúnd na to, aby odovzdali svoje ponuky – spomienka na číslo ¹ 466“, väzenské číslo Nelsona Mandelu, a ¹ (19)64“, rok jeho zatknutia. Iba po troch minútach už ponuky prekročili hranicu 30 000 eur. Najvyššia ponuka napokon prišla z Nemecka: priklepnuté bolo Ercinovi Filizlimu, konateľovi spoločnosti ¹ VISION UNLTD. CREATIVE WORX“ (VUCX), producenta filmu Lyoness ¹ All about Lyoness“ – za neuveriteľných 56 000 eur, ktoré samozrejme, celé pôjdu na projekt v Qunu.

P

20-31_Sensation_SK.indd 28

The auction for the CFF was all about Nelson Mandela. The much sought-after item was a signed, framed photo of Nelson Mandela, taken by the Lyoness.TV team during the visit to the Nobel Peace Prize winning former freedom fighter in July 2012. The extraordinary circumstances surrounding the photo (in recent years Mandela has lived away from the public eye) as well as the collection of rare commemorative coins minted with the face of Nelson Mandela and incorporated into the frame made the portrait quite unique. Prospective buyers had exactly six minutes and 40 seconds to place their bids – in recollection of the number "466", Mandel© s prisoner number, and "(19)64", the year he was imprisoned. After just three minutes the bids had already exceeded the EUR 30,000 mark. The highest bid eventually came from Germany: Ercin Filizli, managing director of "VISION UNLTD. CREATIVE WORX" (VUCX), who produced the Lyoness film "All about Lyoness", emerged victorious with an unbelievable bid of EUR 56,000, all of which will naturally be donated to the project in Qunu.

03.10.2012 15:11:49


Keby svet už vedel, aké výhody Lyoness úplne bezplatne ponúka každému – bolo by to nepredstaviteľné. A presne to je naša spoločná úloha! ISD Werner Kaiser If the world already knew what benefits Lyoness has to offer, and completely

even easier. The mobile world of Lyoness now free – it would be unbelievable. But also has its own website that© s exactly what we are here to do! – at www.lyonessmobile.com you can find out all the latest news and information about mobile Cashback. The global optimisation and simplification of communiV centre pozornosti cation dominated one of the most wide-ranging topics Komunikácia ako báza úspechu bola aj témou v poslednom raised during the evening: the Webinar tool which will soon bode programu, ktorý prezentoval CEO Hubert Freidl. be available is the perfect addition to ensure uniform qualiS  obidvomi marketingovými kampaňami ¹ Teraz“ a  ¹ Náty standards in global communication. For example, edukupný poklad“ sa dostávajú výhody Lyoness mediálne do cation and training workshops can be completed online centra pozornosti, aby sa hneď vo viacerých krajinách podfrom the comfort of your own home, at any time. The rollporilo a  zameralo na zosilnené využívanie nákupných výout should be completed by the end of March 2013.

kom na zabezpečenie jednotného štandardu kvality v celosvetovej komunikácii. Nezávisle od miesta a  času možno online z  domu absolvovať napríklad workshopy školiaceho a tréningového programu. Finalizácia rollout sa predpokladá do konca marca 2013.

ISD Werner Kaiser prezentoval početné nové inovácie, ako aj „gigantov“ na štarte. Na túto Sensation prišlo 51 nových partnerských koncernov z celého sveta a rozšírili nákupnú sieť o takmer 11 000 ďalších akceptačných miest. At the beginning, ISD Werner Kaiser presented numerous innovations as well as the "giants". 51 new loyalty merchants around the world were added during this Sensation, expanding the shopping network by almost 11,000 outlets.

20-31_Sensation_SK.indd 29

03.10.2012 15:11:52


30 SENSATION 2012

In the center of attention Communication as the basis for success was also the topic of the final part of the programme, as presented by CEO Hubert Freidl: "Now" and "Shopping Treasure", the two marketing campaigns, have turned the media spotlight onto the benefits of Lyoness, to continue encouraging greater use of the shopping benefits and therefore higher sales for loyalty merchants in several countries at the same time, and to focus attention on these objectives. Standing ovations CEO Hubert Freidl© s outlook on the future was therefore extremely optimistic – and the roughly 11,000 participants from 42 nations once again expressed their enthusiasm about the continued success of the shopping community with rapturous applause and a standing ovation. The Sensation was yet another highlight in a year characterised by global growth that was all about the latest innovations. hod, ako aj s tým spojené zvyšovanie obratu obchodných partnerov.

Nadšené ovácie Záverečný pohľad Huberta Friedla do budúcnosti podľa toho odznel pozitívne – a aj okolo 11 000 účastníkov zo 42 národov ešte raz potleskom a búrlivými ováciami vyjadrilo svoje nadšenie z úspešného kurzu nákupného spoločenstva. Sensation bola ďalším vrcholom v roku poznačenom celosvetovým rastom, ktorý stál plne v znamení inovácie.

20-31_Sensation_SK.indd 30

Pri kariérnom hodnotení vládlo aj tento rok veľké nadšenie. Stovky členov dostali do svojho vlastníctva platinovú Cashback Card Leaders Teamu. There was a great buzz this year too for the career awards. Hundreds of members can now call the Platinum Cashback Card of the Leaders© Team their own.

03.10.2012 15:12:03


O bezchybný priebeh eventu sa postaralo 1 200 pracovníkov v zákulisí a simultánny preklad do 18 jazykov. Okrem toho pre neprítomných členov bola Sensation k dispozícii po prvý raz formou Live-Streaming v anglickom, tureckom, portugalskom a vo francúzskom jazyku. 1,200 backstage staff ensured everything went off without a hitch, while the event was translated simultaneously into 18 languages. What is more, for the first time the Sensation was made available to members who couldn© t be there, with live streams in English, Turkish, Portuguese and French.

Fotos pictures:

Videos:

iPad

20-31_Sensation_SK.indd 31

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:12:08


Fuschl Pamhagen Pichlarn Semináre ¹ Leader“ trvali vždy štyri dni pre každú skupinu. Vedúci pracovníci spoločnosti Lyoness si mohli na medzinárodnej úrovni navzájom porovnať svoje skúsenosti s kolegami a intenzívne sa venovať kariére v spoločnosti Lyoness. The Leader Seminars lasting four days once again offered Lyoness managers a great opportunity to gather experience on an international level and devote themselves intensively to their Lyoness careers.

polupráca, zlepšovanie svojho talentu a nadviazanie nových kontaktov hrali na seminároch v mestách Fuschl, Pamhagen a Pichlarn hlavnú úlohu. Súťaže Lyoness Leader Challenges si vyžadovali plné fyzické i mentálne nasadenie účastníkov; najmä pri spoločenských aktivitách, napríklad pri futbale bola dôležitá koordinácia a tímový duch. Zúčastnení sa však mohli vyznamenať aj v samostatných disciplínach. Lezenie bolo výzvou pre mnohých, ktorý chceli prekážku prekonať nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri. A čo bolo cieľom týchto aktivít? Okrem množstva zábavy sme chceli, aby účastníci pochopili, aké dôležité je veriť vlastným schopnostiam, pestovať hodnoty a starať sa o spoločné ciele. To všetko je kľúčom k trvalému úspechu v pracovnom aj súkromnom živote. K zážitku prispela aj prítomnosť Dr. Manfreda Winterhellera a Wolfganga Faschinga. Winterheller je high-performance kouč, ktorý zdôrazňuje dôležitosť konštruktívneho videnia seba samého aj iných. Fasching sa venuje extrémnym športom a na podujatí odovzdal ďalej svoje motto ¹ Dokážeš všetko, čo chceš“. Podporil v účastníkoch vieru v samých seba a snahu o dosiahnutie vlastných cieľov. Hostia seminára potom s ľahkosťou definovali nielen svoje vlastné ambície, ale aj ambície pobočiek vo svojich krajinách a aktívne smerovanie k cieľu. CEO Hubert Freidl na záver predniesol optimistické vyhliadky do budúcnosti - ďalšiu motiváciu pre účastníkov seminárov.

S

32-33_LeaderSeminar_SK.indd 32

03.10.2012 15:14:21


Leader Seminar 33

Účastníci štvordňových seminárov „Leader” mali vynikajúcu príležitosť vymeniť si skúsenosti, zlepšiť kvalifikáciu a nadviazať kontakty. Zároveň semináre slúžili na vytvorenie pôdy na postup do ďalších kariérnych levelov – fotografie si môžete pozrieť vo vydaní magazínu Cashback pre iPady (v nemčine a angličtine). For four days long, experiences were shared, qualifications enhanced and contacts forged at the Leader Seminars, paving the way to the next career level – you can see all of the photos in the iPad edition of Cashback Magazine (German and English).

COOPERATION, IMPROVING ONE’S own skills and forging new contacts were the order of the day in Fuschl as well as in Pamhagen and Pichlarn. The Lyoness Leader Challenges really put the physical and mental capabilities of the participants to the test: they needed coordination and team spirit during the group activities, like the football games, but they also had the chance to shine individually too – the climbing exercises provided them with an opportunity to challenge themselves and overcome their inhibitions. Besides having fun, which there certainly was no lack of during the seminars, the purpose of the games and activities was to demonstrate that having faith in yourself and in your abilities coupled with common values and a common goal are the key to sustained success – be it in business or in private life. The experience gathered from the challenges was backed up by Dr. Manfred Winterheller and Wolfgang Fasching. A high-performance coach, Winterheller stressed the importance of having a constructive relationship with yourself and with others, while extreme athlete Fasching and his motto of “You can achieve what you want” encouraged participants to believe wholeheartedly in themselves and to strive to accomplish their own objectives. This meant it was easy for the seminar participants, in their groups, to define their own personal and country-specific ambitions for the coming months and work actively on improving their target achievements. And the optimistic prospects for the future, as presented at the end by CEO Hubert Freidl, only made them even more motivated to succeed.

Fotos pictures:

Videos:

iPad

32-33_LeaderSeminar_SK.indd 33

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:14:29


2. etapa/Stage 2 of the

Hubert Freidl a ISD Werner Kaiser mali naplánovaný bohatý program. Podujatí bolo 21 a v popredí boli, samozrejme, najnovšie výdobytky firmy. Highlightom boli najmä nové komunikačné nástroje (medzi nimi Lyoness.TV, ktorá úspešne začala vysielať v júni), inovatívny tréningový a školiaci program Lyoness, ako aj partnerské koncerny, ktoré znamenajú rozšírenie pre naše medzinárodné nákupné spoločenstvo. V centre záujmu sa počas turnaja nachádzali aj európske a juhoamerické krajiny otvorené iba nedávno, ako aj úspešný rozvoj v ázijskom priestore. Novinky ako vždy nadchli, ďalšie podujatia v roku 2012 sa teda očakávajú s veľkou radosťou. Ďalšie turnaje sa v októbri a novembri uskutočnia aj v Severnej a Južnej Amerike a v Ázii a aj tu môžeme rátať s highlightami. Bližšie dojmy z jednotlivých podujatí po celom svete nájdete vo verzii magazínu Cashback pre iPady, dostanete v Apple App Store.

CEO

CEO Hubert Freidl and ISD Werner Kaiser had a busy programme ahead of them: during the 21 events on the second stage of the Tour, the focus was naturally on the latest developments in the company. The highlights included, amongst others, the new communication tools (especially the successful launch of Lyoness.TV in June), the innovative Lyoness training and education programme, and of course the latest loyalty merchants which are making a significant contribution to expanding the international shopping network. Interest also centred around the new offices recently opened in Europe and South America as well as the successful expansion in Asia. The innovations were inspiring as always – and now the anticipation about the forthcoming events in 2012 is obviously greater than ever before. What is more, when the Tour continues in North and South America and in Asia in October and November there will be no shortage of highlights either. You can find out more about the individual events round the globe in the iPad version of Cashback Magazine, available in the Apple App Store.

Fotos pictures:

Videos:

iPad

34-35_International_Tour_SK.indd 34

03.10.2012 15:15:12


Medzinárodný turnaj je znakom hospodárskeho rastu. Spoločnosť Lyoness je momentálne činná v 39 krajinách na všetkých kontinentoch, sústreďujeme sa najmä na vybudovanie celosvetových možností nakupovania. The International Tour is all about business development. Lyoness now operates in 39 countries throughout all the continents, devoting its efforts to ensuring a massive increase in global shopping opportunities.

34-35_International_Tour_SK.indd 35

03.10.2012 15:15:19


Sinan Küpeli, 51 I admire the projects of the Lyoness Child & Family Foundation. Ten percent of my income automatically goes straight to the Foundation.

36-37_PresidentsTEAM_SK.indd 36

O osobe/Profile Sinan Küpeli má 51 rokov a žije v Istanbule (Turecko). Šesťnásobný otec rodiny je perfektným príkladom optimizmu a pozitívneho myslenia. Jeho krédo: Najdôležitejšie v živote je dobré vzdelanie. Jeho osobný sen: V rodnom meste Istanbule vybudovať elitnú univerzitu. Sinan Küpeli is 51 years old and lives in Istanbul, Turkey. Father of six he is the perfect example of optimism and positive thinking. His motto is that nothing is more important in life than a good education. And his personal dream is to start an elite university in his home town of Istanbul.

03.10.2012 15:16:16

Photos: Rodriguez/lexnews.at

Obdivujem projekty nadácie Lyoness Child & Family Foundation. Desať percent z môjho príjmu plynie automaticky do nadácie.


Careers with Lyoness Kariéra s Lyoness BUSINESS 37

¹Chcel by som, aby sa všetkým vodilo lepšie“

“I want things to be better for everyone”

Päťdesiatjedenročný Sinan Küpeli patrí k tímu Lyoness Presidents. Jeho motiváciou je: Pomáhať ostatným ľuďom, aby sa im vodilo lepšie. Cashback Magazine ho stretol v Istanbule.

by sme pochopili tajomstvo úspechu Sinana Küpeliho, musíme sa s ním len pár minút poprechádzať Starým mestom Istanbulu. Je jedno, či kupuje vstupenku do Yerebatan – Cisterny, potopeného paláca, čaká na autobus alebo sa pýta na cestu – neuveriteľne ľahko a  rýchlo nadväzuje s  ľuďmi rozhovor. Z  jednoduchej otázky vznikne čulý dialóg, ľudia ho zrazu s  napätím počúvajú – a po niekoľkých minútach si vymieňajú vizitky alebo telefónne čísla. Dalo by sa povedať: Networking je druhé krstné meno Sinana Küpeliho. Jeho sympatické vyžarovanie je symbolom jeho osobného životného postoja. Či sa niečo dá? Túto otázku si nekladie – jednoducho robí. ¹ Keď mi jeden známy po prvý raz rozprával o Lyoness, bol som o tej myšlienke presvedčený od začiatku, veril som tomu – a dal som všetko a vložil som sa do veci,“ hovorí Sinan Küpeli, ktorý prišiel do Lyoness zhruba pred tromi rokmi. Medzitým patrí k tímu Lyoness Presidents, toho času je jediným prezidentom z  Turecka. ¹ Zatiaľ,“ hovorí a  dúfa, že ich bude čoskoro viac. ¹ Chcem, aby boli ľudia šťastní, aby sa im dobre vodilo – to je moja hnacia sila, moja motivácia. Vo svojej vlasti ešte chcem veľa ľudí vidieť v tíme Presidents.“ Ďalšou motiváciou päťdesiatnika, ktorý vo svojom voľnom čase rád počúva hudbu Pink Floyd, sú projekty nadácie Child & Family Foundation. Desať percent z jeho príjmu ide priamo do nadácie. ¹ Mysím si však, že by som to mal zvýšiť na 20 percent,“ hovorí. Len v auguste bol s nadáciou na Filipínach (pozri aj strana 86), aby sa na mieste informoval o aktuálnom projekte nadácie. Ak sa so Sinanom Küpelim bavíte o Európe a o hospodárskom vývoji Turecka, znie ešte optimistickejšie a  pozitívnejšie ako inokedy. Ekonomika značne rastie a ¹ všetky čísla stúpajú“. Príjemný vedľajší efekt: Ľudia majú k  dispozícii viac peňazí, pri nakupovaní sa uvoľnia a doprajú si aj niečo viac, ¹ čím sme sa dostali k téme shoppingu, a teda aj k Lyoness,“ hovorí Sinan Küpeli a smeje sa. ¹ A s kartou Cashback,“ nadchýna sa, ¹ nie je len naspäť hotovosť pri nákupe, ale podporujeme aj nadáciu Child & Family Foundation a robíme niečo dobré. To je celkom podľa môjho zmýšľania.“

Photos: Rodriguez/lexnews.at

A

51 year-old Sinan Küpeli is part of the Lyoness Presidents Team. He is motivated by helping other people improve their own situations. Cashback Magazine caught up with him in Istanbul.

TO UNDERSTAND Sinan Küpeli© s secret of success, you only have to wander with him through the old town of Istanbul for a couple of minutes. Regardless whether he is buying entrance tickets for the Basilica Cistern, the Sunken Palace, waiting for the bus or asking for directions – he finds it so easy to strike up a conversation with people. One simple question turns into a lively dialogue, and people suddenly turn all their attentions to him – in just a few minutes they are exchanging business cards or telephone numbers. You could say that networking is Sinan Küpeli© s middle name. His appealing charisma is a symbol of his personal attitude to life. Will it work? This is a question he never asks – he just does it. "When an acquaintance of mine first told me about Lyoness, I was convinced about the idea from the very beginning, I believed in it, gave it my all and worked flat out", says Sinan Küpeli, who joined Lyoness a good three years ago. In the meantime he has now made it into the Lyoness Presidents Team, and is currently the only President from Turkey. "So far", he says, hoping there will soon be more of them. "I want people to be happy, for things to work well for them – this is what drives me, this is my motivation. I want to see a great many people from my own country in the Presidents Team." Another motivating factor for the 51 year-old, who loves listening to music from Pink Floyd in his free time, is the Child & Family Foundation and its projects. Ten percent of his income goes straight to the Foundation, "but I think I should increase it to 20 percent", he says. In August he travelled with the Foundation to the Philippines (see page 86) to find out more about the current project of the Foundation there. If you talk with Sinan Küpeli about Europe and the economic development of Turkey, he sounds even more optimistic and positive than normal. The economy is growing strongly and "all the numbers are going up". One pleasant side-effect of this is that people have more money available, are more likely to go shopping and indulge themselves, "which brings us to the topic of shopping and therefore to Lyoness", says Sinan Küpeli with a laugh. And with the Cashback Card, he says enthusiastically, you not only get cash back with your shopping, you also support the Child & Family Foundation and do good. "That© s right up my street." Fotos pictures:

iPad

36-37_PresidentsTEAM_SK_NEU.indd 37

03.10.2012 17:14:03


38 BUSINESS Kariéra s Lyoness Careers with Lyoness

¹ Našťastie naučené od žiaka“

“Thank goodness for my students!”

Pochádzajú z najrozličnejších krajín a majú rôzne povolania. Všetkých však spája jedno: ich vášeň pre Lyoness – a príbeh, ako si tým zmenili život.

They come from a wide range of countries and from the most diverse professions. But one thing unites them all: their passion for Lyoness – and the stories of how it changed their lives.

Marcus dogra 38 rokov, Belfast, Severné Írsko/Veľká Británia | 38 years old, Belfast, Northern Ireland/UK Môj život sa zmenil mnohorakým spôsobom. Odhliadnuc od toho, že mám teraz príjemný a stále rastúci dodatočný príjem, teším sa, že všade na svete môžem spoznávať zaujímavých ľudí. Bez Lyoness by sa to nikdy nestalo a som šťastný, že mi vtedy v  Dubline jedna pani z  Maďarska porozprávala o  Lyoness. To bolo v  marci 2011, ale až o  pol roka neskôr som sa správne rozbehol. Ak budem úprimný: Lyoness pre mňa prišiel presne v  ten pravý čas. Dnes si užívam, že som v kontakte s  mnohými ľuďmi, chodím na workshopy a  rozširujem svoju sieť. A profitujeme z toho všetci.

38-39_Testimonials_SK.indd 38

My life has changed in Multiple ways. Apart from the fact I now have a nice additional flow of income that is steadily growing, I really enjoy being able to meet interesting people across the world. Without Lyoness none of this would ever have happened, and I am fortunate that a lady from Hungary once told me about Lyoness in Dublin. That was back in March 2011, but I only really got going six months later. If I’m honest, Lyoness came at just the right time for me. Today I enjoy working and interacting with many people, attending workshops and expanding my network. And we all benefit from this.”

03.10.2012 15:18:04


BUSINESS 39

rainer Janzen 53 rokov, Essen, Nemecko | 53 years old, Essen, Germany Ako pracovník zahraničného obchodu už viac ako 25 rokov cestujem po svete. Narodil som sa síce v Essene, ale často sa zdržiavam v Dubaji a Riade. Prostredníctvom jedného priateľa som sa vo februári 2011 dostal do Lyoness, po troch mesiacoch uvažovania som bol pevne presvedčený o  tom, že je to skvelý obchodný model a  má trvalý význam pre celosvetový maloobchod a všetkých jeho zákazníkov – a stal som sa Premium členom. Vždy znovu ma Lyoness príjemne nadchne a ja ho nadšene odporúčam ďalej, pretože Lyoness ponúka veľmi zaujímavú platformu pre strednú vrstvu.

For more than 25 years I have travelled the world in the foreign trade business. Although I was born in Essen, I live a lot in Dubai and Riyadh. I learnt about Lyoness from a friend in February 2011, and after three months I was firmly convinced that this was a fantastic business model with long-term significance for global retail and all its customers – so I became a Premium Member. Time and time again I am just amazed with Lyoness and have no qualms in recommending it, as Lyoness offers an extremely appealing platform for small and medium-sized businesses.”

andrea gabaldoni 36 rokov, z Peru & žije vo Viedni | 36 years old, from Peru, living in Vienna Lyoness mi úplne zmenil život – a to niečo znamená, veď ako rodená Peruánka som pred desiatimi rokmi prišla do Rakúska a viem, čo to znamená, keď je všetko inak. Prostredníctvom Lyoness sa mi však svet ukázal ešte trochu globálnejšie: Spoznávam neuveriteľne veľa zaujímavých ľudí a  som nadšená, ako spoločne spolupracujeme pri tejto dobrej veci – pretože v Lyoness vyhrávajú všetci. Predtým som pracovala ako učiteľka španielčiny – našťastie! Lebo som mala žiaka, ktorý mi povedal o Lyoness.

Lyoness compLeteLy changed my LiFe – and that’s saying something. After all, I was born in Peru and came to Austria ten years ago, so I know what it means when everything is different. But Lyoness made the world that bit more global for me: I get to meet an amazing number of interesting people and it inspires me just how we all work together for this great objective – because everyone wins with Lyoness. I used to work as a Spanish teacher, thankfully as it turns out, because it was one of my students that told me about Lyoness.”

38-39_Testimonials_SK.indd 39

03.10.2012 15:18:10


Vzdelanie je to najdôležitejšie v živote. V tom sú Nelson Mandela a Lyoness Child & Family Foundation zajedno. Spoločnými silami sa teraz v Mandelovej vlasti stavia škola – rekordnou rýchlosťou. TEXT: JAVIER RODRIGUEZ

Južná Afrika South Africa Fotos pictures:

iPad

40-47_Coverstory_SK.indd 40

TV

LYONESS.TV

Z 03.10.2012 15:19:01


Z

ačiatok školy

First Day at School

40-47_Coverstory_SK.indd 41

Nothing is more important in life than education. This is certainly something both Nelson Mandela and the Lyoness Child & Family Foundation agree on. Together they are building a school in Mandela’s home village – in record time. TEXT: JAVIER RODRIGUEZ

03.10.2012 15:19:10


42 COVERSTORY Nelson Mandela and the Child & Family Foundation

Stretnutie s Nelsonom Mandelom patrí k najdôležitejším momentom v mojom živote. CEO Hubert Freidl Meeting Nelson Mandela is one iekedy sa v  živote stávajú Sometimes things happen in life that you wouldn’t even have dreamt about. veci, ktoré by sme nepovaof the most important moments This is what happened to Lyoness CEO žovali za možné ani vo sne. of my life. Hubert Freidl, when he was invited to Túto skúsenosť má aj CEO visit Nelson Mandela in his home in the Lyoness Hubert Freidl, keď summer of 2012 and talk with one of bol v  lete 2012 pozvaný the most famous statesmen in the world k  Nelsonovi Mandelovi domov – two days before former US President a  rozprával sa s  veľkým štátniBill Clinton congratulated the former kom – dva dni predtým, ako býfreedom fighter on his birthday. So valý americký prezident Bill how did Hubert Freidl meet up in perClinton blahoželal bojovníkovi son with civil rights campaigner Nelson za slobodu k  narodeninám. Mandela? Ako došlo k osobnému stretnuFor that we need to go back a bit. tiu Huberta Friedla s Nelsonom 20 years after the end of the apartheid Mandelom, veľkým bojovníkom regime, the Republic of South Africa is za občianske práva? the most dynamically growing country K tomu treba niečo povedať. on the continent – but many things are Dvadsať rokov po skončení restill lacking. The school infrastructure in žimu apartheidu je Juhoafrická rural areas, for example, is not always republika hospodársky najsilthe best. Although everyone in the nejšie postupujúcou krajinou country now has the right to equality kontinentu − a  predsa mnohé and the right to education, this is often veci chýbajú. Práve školská innot translated fully into practice – simply fraštruktúra nie je v  oblastiach because of a lack of financial resources. Wealth in South Afrividieka vždy najlepšia. Hoci právo na rovnosť a  právo na vzdelanie ca – as in many other countries – is not distributed fairly. On medzičasom platí na všetkých ľudí v krajine, v praxi často chýba rethe one hand you see pure opulence, while on the other you alizácia – jednoducho preto, lebo chýbajú finančné prostriedky. Presee people that are still forced to live in temporary shacks tože bohatstvo Južnej Afriky je – ako v mnohých krajinách – nerovwhere the children have to fight every day for their survival. nako rozdelené. Na jednej strane číry luxus, na druhej strane ľudia, This is where the paths of Hubert Freidl and Nelson ktorí tak ako predtým musia žiť v  provizórnych chatrčiach, a  deti Mandela slowly start to converge. denne bojujú o prežitie. Na tomto mieste sa pomaly začínajú krížiť cesty Huberta Freidla Global commitment in more than 30 countries a Nelsona Mandelu. This is because the Child & Family Foundation lay close to founder Hubert Freidl’s heart right at the very beginning of Celosvetová angažovanosť vo viac ako 30 krajinách the Lyoness success story. Preserving life through education Pretože už od začiatku príbehu o  úspechu Lyoness bola nadácia was and still is the main motive of the Foundation, which toChild & Family Foundation srdcovou záležitosťou zakladateľa firmy day is active in more than 30 countries (see also the report Huberta Freidla. Vytvoriť možnosti vzdelávania a  zachovať život starting on page 84). And so as Lyoness becomes more visiboli centrálnymi motívmi nadácie, ktorá sa dnes angažuje vo viac ako ble, so does the worldwide commitment and the projects of 30 krajinách (pozri aj reportáž od strany 84). A  rovnako ako o firthe Child & Family Foundation. This is how Mbuso Mandela, a me Lyoness sa medzičasom hovorí aj o  celosvetovej angažovanosti grandson of Nelson Mandela, heard about Lyoness and about a o projektoch nadácie Child & Family Foundation. A tak sa stalo, že the social work of the Foundation. sa Mbuso Mandela, vnuk Nelsona Mandelu, dozvedel o Lyoness a o Mbuso Mandela knew that the local school in the home sociálnej angažovanosti nadácie. village of his grandfather was in a miserable state. The Mbuso Mandela vedel, že miestna škola v domovskej dedine sta-

N

40-47_Coverstory_SK.indd 42

03.10.2012 15:19:19


Aká česť: Nelson Mandela prijal vo svojom súkromnom dome Huberta Freidla, Lyoness CEO a zástupcu Child & Family Foundation. Bojovník za slobodu a bývalý prezident Južnej Afriky oslávil v júli svoje 94. narodeniny. What an honour: Lyoness CEO Hubert Freidl and representatives of the Child & Family Foundation are invited by Nelson Mandela to his home. Former freedom fighter and President of South Africa, he celebrated his 94th birthday in July.

Takto bude vyzerať No Moscow Primary School Dr. Mandelu. Ambiciózny cieľ Niny Passegerovej a CEO Huberta Freidla (vľavo): Už na jar 2013 sa tu má učiť viac ako 300 detí. This is how it will look: the Dr. Mandela No-Moscow Primary School. The ambitious goal of Nina Passegger and CEO Hubert Freidl (left): more than 300 children will be taught here in spring 2013.

40-47_Coverstory_SK.indd 43

03.10.2012 15:19:25


Nelson Mandela

44 COVERSTORY deutsch english

Priekopník zmierenia

A pioneer of reconciliation

Nelson Mandela neúnavne bojoval za slobodu a rov-

Nelson Mandela has battled tirelessly for freedom and

nosť. Deväťdesiatštyriročný nositeľ Nobelovej ceny za

equality. The 94 year-old Nobel Peace Prize winner is a

mier je symbolickou postavou slobody a tolerancie.

symbol for freedom and tolerance.

ladý a čierny – a  utláčaný. Zákony apartheidu búrYoung and black – and oppressed. The apartheid laws of the Afrikaner nationalists called for a strict division between blacks and skych nacionalistov požadovali striktné delenie na whites. Young lawyer Nelson Mandela fought against this despotbielych a čiernych. Mladý advokát Nelson Mandela ism in his homeland, for which he was arrested on 5 August 1962 bojoval proti tejto svojvôli vo svojej vlasti. Dňa 5. auand sat in prison, innocent, for 27 years, as a political prisoner. gusta 1962 ho preto zatkli a  vyše 27 rokov strávil ako politický Against this backdrop, the character, wisdom and benevolence väzeň nevinne vo väzení. of Nelson Mandela seem all the more impressive. When he was reO to impozantnejšie na tomto pozadí vystupovali charakter, leased in 1990 he gave an awe-inspiring speech to more than múdrosť a dobrota Nelsona Mandelu. Keď sa v roku 1992 dostal 120,000 people in Soweto, a township na slobodu, pred viac ako 120  000 nearby Johannesburg. No mention was ľuďmi dojímavo reční v  Sowete, made of anger or hatred, and instead he inobytnej oblasti blízko Johannesburvited “everyone” to work towards a “nongu. Ani jediné slovo hnevu alebo neracial, united and democratic South Africa”. návisti, namiesto toho len výzva ¹ pre Twenty years later we know that if it hadn’t všetkých ľudí“, aby pracovali na ¹ nebeen for Mandela, South Africa would have rasistickej, zjednotenej a  demokrabeen overcome by a racial and civil war aftickej Južnej Afrike“. O dvadsať roter the end of the apartheid regime. kov neskôr je jasné: nebyť Mandelu, Nelson Mandela is a man of reconciliaJužná Afrika by po ukončení režimu tion and dialogue, like no other in the histoapartheidu zanikla v  rasovej a  obry of the world. Mandela became a role čianskej vojne. model and an icon across the globe for nevNelson Mandela je považovaný er giving up his convictions and his fight – ako žiadna iná osoba súčasných dejín much like Mahatma Gandhi or Martin za človeka zmierenia a dialógu. PreLuther King. In his memoirs tože sa nikdy nevzdal svojho pre(“Long Walk to Freedom”, a svedčenia a  boja, stal sa – tak ako world bestseller published in Mahatma Gandhí alebo Martin Len človek bez nenávisti môže byť 1994 in more than 20 languagLuther King – vzorom a  idolom na es) Mandela writes, rather celom svete. Vo svojich pamätiach slobodný. Nepripustil som, aby moje modestly: (¹ Dlhá cesta k  slobode“, vyšli myslenie určovala nenávisť. “I had no epiphany, no sinv roku 1994 vo viac ako 20 jazykoch gular revelation (...), I simply a  stali sa svetovým bestsellerom) Only a person without hate can found myself doing so, and could not do Mandela skromne píše: otherwise.” ¹ Nemal som osvietenie, žiadne be free. I did not allow hate to deterThe fact that Nelson Mandela received jedinečné zjavenie (...), jednoducho mine my thoughts. the Nobel Peace Prize for his convictions som to robil, pretože som nemohol and his commitment was also a crucial moinak.“ ment for his home country of South Africa. To, že Nelsona Mandelu za jeho presvedčenie a angažovanosť poctili Nobelovou cenou za mier, bolo dôležitým gestom pre jeho vlasť Južnú Afriku.

Rodinne založený Nelson Mandela: na fotografii s jedným zo svojich vnúčat počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010 v Južnej Afrike.

40-47_Coverstory_SK.indd 44

Nelson Mandela, the family man: the photo shows him together with one of his grandchildren during the 2010 Football World Cup in South Africa.

Photos: Louise Gubb/Corbis, Mary Benson/Felicity Brian Literary Agency/Sygma/Corbis

M

03.10.2012 15:19:36


Nelson Mandela and the Child & Family Foundation Coverstory 45

rého otca je v žalostnom stave. V baraku chýbalo, dá sa povedať, takmer všetko – a  to, čo ešte bolo k  dispozícii, sa rokmi zničilo. A tak veci pomaly nabrali spád: Mbuso Mandela skontaktoval rodinu Mandelovcov a Child & Family Foundation – a v Grazi boli Nina Passegerová a CEO Hubert Freidl okamžite zajedno v tom, že prosba presne spĺňa kritériá CFF. ¹ Zvyšok“, ako sa pekne hovorí, potom rýchlo nasleduje: Vymenili si nápady a plány, prepočítali financovanie a  na mieste skontrolovali, kedy možno so stavbou školy skutočne začať. ¹ Keďže pre mňa to od začiatku bolo obzvlášť dôležité a keďže nás na mieste hlboko chytilo za srdce, za akých podmienok sa majú deti v  škole niečo naučiť, rozhodli sme sa, dať najvyššiu prioritu školskému projektu No-Moscow v  Južnej Afrike,“ hovorí Hubert Freidl pre časopis Cashback Magazine. A  Nina Passegerová mu pritakáva, že spomedzi všetkých vzdelávacích projektov nadácie je stavba školy v provincii Eastern Cape niečo celkom osobité. Rozrušený ako ešte nikdy Tak sa teda stalo, že v  to leto sa potom osobne stretli Hubert Freidl a Nelson Mandela. Veľký štátnik pozval zakladateľa firmy Lyoness k  sebe domov. ¹ Celkom úprimne, už som určite zažil veľa, ale stretnutie s  Nelsonom Mandelom patrí k  najdôležitejším momentom môjho života,“ hovorí Hubert Freidl a tiež sa pri-

wooden huts basically lacked more or less everything – and what was still there had fallen apart over the years. But then, slowly but surely, things started to turn for the better: Mbuso Mandela brought the Mandela family and the Child & Family Foundation into contact with one another – and in Graz, both Nina Passegger und CEO Hubert Freidl both immediately agreed that this project ticked all of the CFF boxes. To cut a long story short, as they say, ideas and plans were exchanged and the finances were calculated, while an on-site inspection assessed exactly when the construction of a school could begin. “The whole thing was particularly important to me right from the very beginning and when we visited, it deeply affected us to see the conditions in which the children in the school had to learn; this is why we decided to make the No-Moscow school project in South Africa our uppermost priority”, said Hubert Freidl to Cashback Magazine. And Nina Passegger agreed that of all the many education projects of the Foundation, the building of the school in Eastern Cape province was something special. Nervous like never before And so the day finally arrived this summer, when Hubert Freidl met Nelson Mandela in person. The famous statesman invited the Lyoness founder to his home. “To be perfectly honest I have experienced a great many things in my life – but meeting Nelson Mandela is one of the most humbling moments”, said Hubert Freidl – admitting that before the meeting he was more nervous than he had ever been.

Nadšenie a vďačnosť na oboch stranách. Nina Passegerová z nadácie Child & Family Foundation, ako aj Hubert Freidl, Lyoness CEO, boli hlboko dojatí priateľskosťou detí.

Photos: Louise Gubb/Corbis, Mary Benson/Felicity Brian Literary Agency/Sygma/Corbis

Enthusiasm and gratitude on both sides. Nina Passegger from the Child & Family Foundation and Lyoness CEO Hubert Freidl were deeply moved by the friendliness of the children.

40-47_Coverstory_SK.indd 45

03.10.2012 15:19:43


46 Coverstory deutsch english

Vystúpenie pre návštevníkov z Európy – a radosť z očakávania novej školy, ktorá začne svoju prevádzku už začiatkom roka 2013. A serenade for the visitors from Europe – and great anticipation about the new school which will open its doors at the start of 2013.

Škola v Qunu raça Machel, manželka Nelsona Mandelu, sa dňa 16. júla 2012 osobne zúčastnila na spustení veľkolepého projektu školy. Základná škola No-Moscow bude novo postavená v  Qunu, rodisku bývalého štátneho prezidenta na juhovýchode Južnej Afriky. Na tomto podujatí bol prítomný aj Mandelov vnuk Mbuso. ¹ Chceme pomôcť našim priateľom, ktorí tu žijú, pretože sa veľmi ponosujú na zastaranú budovu školy a  na obmedzené možnosti,“ vysvetľuje 21-ročný vnuk, ktorý v  Qunu strávil veľkú časť svojho detstva a  ktorý tiež inicioval spoluprácu s nadáciou Child & Family Foundation. Nelson Mandela, bojovník za slobodu a bývalý prezident Južnej Afriky, venoval časť svojho života boju za deti a za ich právo na vzdelanie. ¹ Madiba nadovšetko miluje deti,“ hovorí Graca Machel reportérom z  Lyoness.TV. ¹ Dáva do pohybu všetky páky, keď ide o  deti jeho krajiny a  o  to, aby sa im umožnilo dobré školské vzdelanie.“ Vytvoriť prístup k vzdelaniu pre mladých ľudí je preňho ešte aj dnes osobitná naliehavá prosba, ako medzitým 94-ročný Mandela potvrdzuje v  rámci osláv: ¹ Vzdelanie je dôležité, pretože len ten, kto je vzdelaný, môže byť vodcom.“ V  súlade s tým má rodina Mandelovcov veľkú radosť zo spoločného projektu školy.

G

40-47_Coverstory_SK.indd 46

The school in Qunu Graça Machel, wife of Nelson Mandela, was there at the launch of the large-scale school project on 16 July 2012. The No-Moscow Primary School in Qunu, birthplace of the former President in the south-eastern part of South Africa, will be reconstructed. Mandela’s grandson Mbuso also took part in launching the project. “We want to help our friends who live here as they unfortunately have to complain a lot about the dilapidated school building and the limited opportunities”, explained the 21 year-old, who spent a lot of his childhood in Qunu and was also the main initiator of the cooperation with the Child & Family Foundation. Nelson Mandela, former freedom fighter and President of South Africa, has devoted his life to children and their right to education. “Madiba loves children more than anything else”, said Graça Machel to the reporters of Lyoness.TV. “When something concerns the children of his country and is all about giving them a good education he pulls out all the stops.” Providing young people with access to education is still a priority for him, as the now 94 year-old confirmed during the celebrations: “Education is important, as only those who are educated can become leaders.” The joy of the Mandela family about the joint school project is clear for all to see.

03.10.2012 15:19:55


Nelson Mandela and the Child & Family Foundation Coverstory 47

znáva, že pred stretnutím s Mandelom bol taký rozrušený ako ešte nikdy. Rozrušenie však okamžite zmizlo, keď Mandela svojím pokojným a srdečným spôsobom prijal tím Child & Family Foundation. Graca Machel, manželka Nelsona Mandelu a tiež aktívna podporovateľka sociálnych projektov vo svojej krajine, povedala s dojatím: ¹ Ďakujeme CFF za to, že absolvovali takú dlhú cestu z  Rakúska, aby tu v Južnej Afrike niečo zmenili. Sme si absolútne istí, že toto je len začiatok našej spolupráce s Child & Family Foundation.“ 2013 – začína sa škola! Všetky finančné prostriedky na stavbu školy dáva k  dispozícii Lyoness Child & Family Foundation – a  na spustenie projektu pricestovali do Južnej Afriky Hubert Freidl, zakladateľ Lyoness a CEO, Nina Passegerová, riaditeľka Child & Family Foundation, a tím Lyoness.TV. Ako už bolo na začiatku spomenuté, Child & Family Foundation a  obzvlášť projekt v  Južnej Afrike sú srdcovou záležitosťou Huberta Freidla. Tomu Freidl dáva a požaduje ¹ nie 100, ale 150 percent života“. ¹ Máme v úmysle,“ hovorí, ¹ postaviť novú budovu školy v rekordnom čase. Naplánovali sme šesť mesiacov na to, aby sme spoločne s rodinou Mandelovcov projekt zrealizovali.“ A keďže cieľmi nemožno otriasť, už teraz je pevne stanovené: Začiatok roka 2013 znamená ¹ Začiatok školy!“ v  Qunu, na juhovýchode Južnej Afriky. Nová škola bude mať sedem tried a knižnicu – a Graca Machel a Mbuso Mandela si, samozrejme, nedajú ujsť príležitosť, aby boli pri otvorení školy.

40-47_Coverstory_SK.indd 47

Yet this soon passed as Mandela gave the team from the Child & Family Foundation a warm and calming welcome. Graça Machel, wife of Nelson Mandela and also an active supporter of social projects in her country, said, visibly moved: “We are grateful to the CFF for making the long journey from Austria to make a real change here in South Africa” “We are absolutely convinced that this only signals the start of our cooperation with the Child & Family Foundation.” School starts in 2013! All of the finances for the construction of the school have already been provided by the Lyoness Child & Family Foundation – and to launch the project, Lyoness founder and CEO Hubert Freidl as well as Nina Passegger, Director of the Child & Family Foundation and a team from Lyoness.TV all travelled to South Africa. As mentioned earlier, the Child & Family Foundation is close to Hubert Freidl’s heart – especially the project in South Africa. This is why Freidl is giving – and demanding – “not 100% but 150 percent”. “We expect” to build the new school in record time, he says. We have set a time of six months to complete this project together with the Mandela family.” And because the target has been set, many things have already been decided: the school bell will ring for the first time at the start of 2013 in Qunu, a village in the south-eastern part of South Africa. The new school will have seven classrooms and a library – and Graça Machel and Mbuso Mandela will of course be there at the grand opening.

03.10.2012 15:19:59


Lyoness

Op e

Pôsobivá kulisa pôsobivého turnaja: Klub Diamond Country v Atzenbruggu v Dolnom Rakúsku. Impressive backdrop for an impressive tournament: the Diamond Country Club in Atzenbrugg, Lower Austria.

48-53_Golf_SK.indd 48

03.10.2012 15:20:47


Lyoness Open 49

p en 2012 Spoločnosť Lyoness prevzala v tomto roku po prvýkrát hlavný sponzoring jediného európskeho Tour podujatia v Rakúsku. Do roku 2014 sa usporadúva Austrian Open pod názvom ¹ Lyoness Open powered by Greenfinity“.

This year for the first time, Lyoness took over the title sponsorship of the only European Tour event in Austria. Until 2014 the Austrian Open will be known as the „Lyoness Open powered by Greenfinity“.

PHOTOS: STEPHAN FRIESINGER

Fotos pictures:

Videos:

iPad

48-53_Golf_SK.indd 49

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:20:55


50 GOLF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Lyoness open powered by Greenfinity

Facts & Figures

Miesto: Diamond Country Club, Atzenbrugg Kategória: European Tour Event Finančná odmena: 1 milión eur Oficiálny Pro-Am: utorok 24. júla 2012 Turnaj European Tour: 25. − 28. júla 2012 Konečný stav: 1. Bernd Wiesberger (AUT) 269 úderov (71/66/67/65), 2. Shane Lowry (IRL) 272 (70/68/68/66) a Thomas Levet (FRA) 272 (65/70/69/68)

Venue: Diamond Country Club, Atzenbrugg Category: European Tour Event Prize money: EUR 1 million Official Pro-Am: Thursday, 24 July 2012 European Tour competition: 25-28 July 2012 Final standings: 1. Bernd Wiesberger (AUT) 269 (71/66/67/65), 2. Shane Lowry (IRL) 272 (70/68/68/66) and Thomas Levet (FRA) 272 (65/70/69/68)

nakoniec to bol dokonca mladý rakúsky golfista, kto si domov odniesol víťaznú trofej z medzinárodného podujatia Lyoness Open, ktoré sa len tak hemžilo golfovými hviezdami. Do pozornosti médií sa však dostal aj Jevgenij Kafeľnikov, olympijský víťaz a niekdajšia jednotka tenisového sveta. Dostal totiž od organizátorov podujatia divokú kartu. A čo hovorí o Lyoness Open? ¹ Bola pre mňa obrovská pocta, že som mohol hrať s niektorými z najlepších golfistov European Tour na tomto čarovnom mieste. Prežil som fantastické dni.“ Spoločnosť Lyoness sa predstavila ako dôstojný a angažovaný hlavný sponzor podujatia Lyoness Open powered by Greenfinity. Mathias Vorbach, marketingový riaditeľ podujatia Lyoness Open, hovorí: ¹ Úžasne sme využili základňu, ktorú nám ponúklo toto podujatie. Na jednej strane na upevnenie kontaktov s našimi medzinárodnými partnermi, na druhej strane sme našu spoločnosť dostali na scénu tak, ako sme si predstavovali, najmä vďaka medzinárodnému zastúpeniu médií a spravodajstva na turnaji.“ Vráťme sa však k športu. Štartovalo 144 účastníkov, najlepších 70 hralo počas posledných dvoch dní turnaja o finančnú výhru. Do finále sa za rakúsku stranu dostali Bernd Wiesberger,

A

48-53_Golf_SK.indd 50

In the end it was a young Austrian golfer who took the winner’s trophy home from the Lyoness Open that featured many international stars of the golfing world. But it was a relative newcomer that caught the attentions of the international press: Yevgeny Kafelnikov, Olympic Champion and former number one on the world tennis circuit, who was given a wildcard by the organisers. His thoughts on the Lyoness Open: “It was a great honour for me to play on this wonderful golf course with some of the best golfers on the European Tour. I had a fantastic time.” Lyoness proved to be a worthy and committed main sponsor of the Lyoness Open powered by Greenfinity. “We were able to use the platform that this event offers us in a marvellous way. On the one hand we managed to forge closer contacts with our international partners, while on the other hand we put our company in the limelight thanks to the international media attention and reporting given to the tournament”, explained Communications Director Mathias Vorbach, analysing the Lyoness Open. But let’s get back to the golf: the field of 144 starters was whittled down to the best 70 players to battle it out for the prize money on the last two days. Austrian hopes in the final round were in the hands of Bernd Wiesberger, Manuel Trappel, Christoph Pfau, Lukas Nemecz and Roland Steiner. Wiesberger was placed

03.10.2012 15:21:15


English Xxxxxxx xxxxxx Zdeutschx xxxxxxxxxxxxxxxxx GOLF 51

Úžasné počasie vládlo počas Pro-Am na podujatí Lyoness Open v klube Diamond Country Club v Atzenbruggu. Množstvo obchodných partnerov a prémiových členov nepremeškalo šancu zahrať si na jednom golfovom ihrisku s ozajstnými golfovými hviezdami. Na slávnostnom vyhlásení víťazov Pro-Am nechýbal Hubert Freidl, CEO Lyoness, a nadšeným golfistom zablahoželal k úspechu. Magnificent sunshine at the Pro-Am of the Lyoness Open at the Diamond Country Club in Atzenbrugg. Numerous business partners and premium members made sure they didn’t pass up the opportunity to play in the same flight with some golfing greats. Lyoness CEO Hubert Freidl was also there at the prize-giving ceremony for the Pro-Am, and congratulated the delighted golfers on their success.

48-53_Golf_SK.indd 51

03.10.2012 15:21:33


52 GOLF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx Angažovanosť spoločnosti Lyoness v oblasti golfu a podujatia European Tour odzrkadľuje medzinárodné smerovanie spoločnosti. Predovšetkým jej celosvetová mediálna prítomnosť na trhoch v Európe, Spojených arabských emirátoch, Ázii a v USA a jej vernostný program je vynikajúcou komunikačnou základňou, ktorá posilňuje popularitu a značku spoločnosti Lyoness a pomáha jej preniknúť ešte hlbšie na trh. Lyoness’ commitment to golf as part of the European Tour reflects the international focus of the company. The worldwide media coverage in markets such as Europe, the United Arab Emirates, Asia and the USA in particular offers Lyoness an ideal communications platform to strengthen its reputation and brand and forge ahead in the markets.

Manuel Trappel, Christoph Pfau, Lukas Nemecz a Roland Steiner. V deň finále vstupoval do turnaja Wiesberger ako tretí, trafil deväť z 18 jamiek a zaostával o päť úderov, kým neukázal, že je úžasný golfový hráč a dostal sa na špičku (pozri rámček vedľa). Vďaka podujatiu Lyoness Open má spoločnosť Lyoness aj status ¹ oficiálneho dodávateľa“ European Tour. V rámci tohto partnerstva plánujú Lyoness a European Tour aj partnerstvo Cashback. Členovia Lyoness tak môžu nakupovať cez internetovú stránku Lyoness v online shope European Tour (www. europeantour.com) a užívať si výhody, ktoré im Lyoness ponúka. Okrem toho sa rozvinula spolupráca nadácie Greenfinity Foundation a iniciatívy Green Drive, ktorá spadá pod European Tour. Spoločný cieľ: zasadzovať sa o udržanie golfu a optimalizovať European Tour po ekologickej stránke.

48-53_Golf_SK.indd 52

third going into the final round, and after nine of 18 holes the Burgenland golfer was already five shots back, but then the young Austrian turned the screws on his opponents with some spectacular golf and shot to the top of the leaderboard (see opposite page). Thanks to the Lyoness Open, Lyoness is now also an “Official Supplier” of the European Tour. As part of this partnership, Lyoness and the European Tour are planning to set up a Cashback partnership enabling Lyoness members, amongst other things, to shop in the online store of the European Tour (www.europeantour. com) via the Lyoness website, and therefore enjoy all the customary Lyoness benefits. Additionally, in future the Greenfinity Foundation will be working closely with the “Green Drive” initiative of the European Tour. The joint objective is to promote sustainability in the game of golf and to optimise the tournaments of the European Tour from an ecological perspective.

03.10.2012 15:21:52


LyonessGOLF Open 53 English Xxxxxxx xxxxxx Zdeutschx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Neuveriteľná ¹ poľovačka“ Bernda Wiesbergera | The amazing comeback of Bernd Wiesberger ikto by na začiatku tohto dôležitého turnaja plného hviezd nepredpokladal, že Bernd Wiesberger ako druhý Rakúšan po Markusovi Brierovi vyhrá na najväčšom rakúskom golfovom podujatí. Bernd Wiesberger pochádza zo spolkovej krajiny Burgenland. Do záverečného kola vstupoval ako tretí, ale v posledný deň turnaja Lyoness Open v Atzenbruggu, ktorý je dotovaný sumou 1 milión EUR, sa suverénne presadil celkovým skóre 269 (19 úderov pod parom) a predbehol duo Thomas Levet (Francúzsko) a Shane Lowry (Írsko). Získal tak svoju druhú výhru na European Tour. 26-ročný Bernd zo spolkovej krajiny Burgenland oslávil pred tromi mesiacmi svoje prvé víťazstvo na turnaji Ballantineś Championship v Južnej Kórei. Výhra úplne zmenila športový život najlepšieho rakúskeho golfistu a otvorila mu dvere do USA. Táto výhra ho totiž katapultovala riadne vpred nielen v turnaji v Dubaji, ale aj fixne k jeho prvému turnaju PGA Championship. Hneď v ďalšom týždni vystúpil Wiesberger na podujatí WGC v Akrone/Ohio po prvýkrát na turnaji v Spojených štátoch amerických.

N

Nobody would have thought it at the start of this prestigious tournament with its many international stars: following in the footsteps of Markus Brier, Bernd Wiesberger became the second Austrian to lift the winner’s trophy at the largest golf tournament in Austria. Sitting third as they went into the final round, the player from Burgenland easily came out on top after the last day’s play at the EUR 1 million Lyoness Open in Atzenbrugg after a sensational comeback with a total score of 269 (19 under par), three shots ahead of both Thomas Levet (France) and Shane Lowry (Ireland), his second victory on the European Tour. Just three months ago the 26 year-old golfer from Burgenland won for the first time on the Tour in South Korea at the Ballantine’s Championship. This victory has now completely changed the sporting life of Austria’s best golfer – and opened the door to the USA. The win not only propelled him forward in the Race to Dubai, but also towards his first major, the PGA Championship. A week later Wiesberger played in his first event on the US PGA Tour at the WGC Event in Akron/Ohio.

Dojmy z mimoriadneho športového podujatia. Akcia Lyoness Open powered by Greenfinity a jej žiarivý víťaz Bernd Wiesberger a tím Lyoness a Mathias Vorbach, Riaditeľ marketingu a komunikácie. Viac fotografií z diania na turnaji a videá nájdete vo vydaní časopisu Lyoness pre iPady a tiež na Lyoness.TV. Impressions of an exceptional sports event. The Lyoness Open powered by Greenfinity with the beaming winner Bernd Wiesberger, the Lyoness team and Mathias Vorbach, Director Communications International. More photos from the tournament and videos are available on the iPad edition of Cashback Magazine and on Lyoness.TV.

Fotos pictures:

Videos:

iPad

48-53_Golf_SK.indd 53

TV

LYONESS TV

03.10.2012 15:22:07


N

54 FASHION sdeutsch Lyonessa xxxxxxxx s Ottom Otto English andXxxxxxx Lyonessxxxxxx take you into the autumn

a jeseň

sa radi

Dni sa skracujú, teplota klesá – ideálne počasie na outdoorové aktivity. Lyoness a vám dajú perfektný výstroj na jeseň.

54-61_Modestrecke_SK.indd 54

The days are getting shorter, the temperatures cooler – just the ideal weather for outdoor activities. Lyoness and

will see you’re

perfectly dressed in the autumn. PHOTOS: CHRISTIAN MARICIC/LEXNEWS MODELS: LENKA & JOSEF/PH STYLING: ALI RABBANI, WWW. IAMRABBANI.COM MAKE-UP & HAIR: ZOE MARVIE PRODUCTION: LEXNEWS.AT, 1070 WIEN

03.10.2012 15:23:15


54-61_Modestrecke_SK.indd 55

t

English Xxxxxxx xxxxxx deutsch xxxxxx FASHION 55

úlime Staying cosy in autumn

PROTI JESENNÉMU VETRU: Lenka má na sebe nohavice od 4Wards, polokošeľu s logom Lyoness a teplú bundu Adidas, topánky sú značky Kappa. Aj Jozef má na sebe polokošeľu s logom Lyoness, nohavice značky John Devin a bundu Nike. Všetky produkty spolu s kaki topánkami OCK Outdoor Casual nájdete na www.ottoversand.at. PROTECTED AGAINST THE AUTUMN WIND: Lenka is wearing trousers from 4Wards, with a red Adidas jacket keeping her warm over her Lyoness t-shirt; her shoes are from Kappa. Josef’s t-shirt is also from Lyoness, his trousers are by John Devin and his jacket is Nike. This and the OCK Outdoor Casual Khaki shoes are available at www.ottoversand.at.

03.10.2012 15:23:33


56 Fashion deutsch xxxxxxxx

English Xxxxxxx xxxxxx

TO MÁ ŠVIH: Lenkin kompletný outfit nájdete na www.ottoversand.at. Nohavice sú od Flashlights, pulóver a čižmičky od Laury Scott. Full oF energy: Lenka’s entire outfit is available at www.ottoversand. at: The trousers are from Flashlights, while the pullover and ankle boots are from Laura Scott.

54-61_Modestrecke_SK.indd 56

03.10.2012 15:23:27


Otto and Lyoness take you into the autumn s Lyonessa s Ottom FASHION 57

BEŽ, JOZEF, BEŽ! Štýlové nohavice sú značky CIPO & BAXX, vestička je Jack Wolfskin, košeľa značky John Devin a outdoorové topánky Mustang. Samozrejme, všetko nájdete na www.ottoversand.at.

RUN, JOSEF, RUN! His stylish trousers are by CIPO & BAXX, the body-warmer is from Jack Wolfskin, his shirt is by John Devin and the outdoor shoes are Mustang. And of course, this is all available at www.ottoversand.at.

Viac snímok z fotografovania, videopríspevok a prípravu nájdete vo vydaní Cashback Magazine pre iPady a na Lyoness.TV. More photos from the shoot, a video and the “making-of” the shoot can be found in the iPad version of Cashback Magazine and on Lyoness.TV.

54-61_Modestrecke_SK.indd 57

Fotos pictures:

Videos:

iPad

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:23:52


58 FASHION s Lyonessa s Ottom Otto and Lyoness take you into the autumn

JOZEF SÁM V LESE: V tomto outfite, ale celkom

bez problémov. Štýlové nohavice značky OCK Outdoor, topánky Nike a tričko Adidas, všetko si môžete objednať na www.ottoversand.at. Multifunkčná vetrovka do dažďa je z obchodu Lyoness, objednať si ju môžete na www.lyoness.com. Josef alone in the forest: No worries with this outfit: Josef’s stylish trousers are from OCK Outdoor, the shoes are Nike and his t-shirt is from Adidas, all available at www.ottoversand.at. The multi-functional jacket can be ordered from the Lyoness Store at www.lyoness.net.

54-61_Modestrecke_SK.indd 58

03.10.2012 15:24:10


English Xxxxxxx xxxxxx deutsch xxxxxx Fashion 59

RELAX A ÚSMEV: Zvyšky teplých slnečných lúčov Lenka vychutnáva na lavičke v blúzke, nohaviciach a v topánkach značky Laura Scott, kardigán je značky Vivien Caron, opasok Tom Tailor. Všetko vrátane náramku a tašky nájdete na www.ottoversand.at – tak ako aj Jozefov outfit, biela košeľa Bruno Bannani, topánky Kappa a nohavice John Devin.

54-61_Modestrecke_SK.indd 59

Relax and smile: Lenka enjoys the warm rays of sunshine on a little bench. her blouse, trousers and shoes are from Laura Scott, her cardigan is by Vivien Caron, and her belt is Tom Tailor. All of this and the bracelet and bag can be found at www.ottoversand.at – just like Josef’s outfit: his white shirt is by Bruno Banani, his shoes are from Kappa and the trousers are John Devin.

03.10.2012 15:24:01


60 Fashion deutsch xxxxxxxx

English Xxxxxxx xxxxxx

jeseň: Lenka má na sebe košeľu značky ICHI, bunda a nohavice sú značky Laura scott. jozef má na sebe outdoorovú vetrovku značky jack Wolfskin a nohavice john Devin – všetko nájdete na www.ottoversand.at. Čierna polokošeľa je z obchodu Lyoness. Autumn: Lenka is wearing a shirt by ICHI, her jacket and trousers are by Laura Scott. Josef’s outdoor jacket is by Jack Wolfskin and the trousers are John Devin – all available at www. ottoversand.at. His black polo shirt is from the Lyoness Store.

54-61_Modestrecke_SK.indd 60

03.10.2012 15:25:07


Otto and Lyoness take you into the autumn s Lyonessa s Ottom FASHION 61

Girls just wanna have fun – dievčatá sa chcú zabávať: lenka má na sebe bielu polokošeľu a vestičku z obchodu lyoness, nohavice značky adidas a topánky OcK. spolu s čiapkou nájdete všetko na www.ottoversand.at. GirLS juSt wAnnA hAve fun: Lenka is wearing a white polo-shirt and a body-warmer from the Lyoness Store, with trousers from Adidas and shoes from OCK. All this and the hat can be ordered from www.ottoversand.at.

Come on! PoĎme − Lenka má na sebe tričko značky Laura Scott a košeľu ICHI, mokasíny aj nohavice značky Laura Scott nájdete, samozrejme, aj na stránke www.ottoversand.at. Jozef má oblečené tričko s logom Lyoness a sivú vetrovku Jack Wolfskin. Come on! Lenka with a shirt from Laura Scott and trousers by iChi; her moccasins and the Laura Scott trousers are naturally available at www.ottoversand.at. josef is wearing a grey jacket from jack wolfskin over his Lyoness shirt.

Otto Versand – the Onlineshop for Fashion & Lifestyle Na stránke www.ottoversand.at si môžete vybrať z viac ako 1 000 000 produktov. Nájdete tu najnovšie trendy, inovatívnu techniku, aj nápady životného štýlu. Jednoducho všetko, po čom vaše srdce túži. Nakupujte 24 hodín denne, pohodlne u vás doma a ako člen Lyoness si užívajte výhodu Cashback – budete nadšení! At www.ottoversand.at you can browse through more than 1,000,000 articles. You can find everything you need here, from the latest trends through innovative technology to lifestyle ideas. Shop round the clock, from the comfort of your own home, and enjoy the Cashback benefits as a Lyoness member – could it possibly get any better!

54-61_Modestrecke_SK.indd 61

03.10.2012 15:25:12


62 LYONESS eBiz

www.lyoness.net

Prejs큐 do re탑imu online Photos: William Whitehurst/Corbis

Get online

62-67_eBiz_SK.indd 62

03.10.2012 15:26:36


www.lyoness.net

eBiz LYONESS 63

Noví online partneri New online loyalty merchant parfums.cz

The Online World of Perfumes ARFUMS je najväčší internetový predajca parfumov a kozmetických produktov v strednej a vo východnej Európe. Ročne rozpošle viac ako jeden a pol milióna parfumov a kozmetických produktov. Spoločnosť otvorila v roku 2005 aj svoju internetovú parfumériu v Česku. Ďalší online obchod bol potom otvorený na Slovensku. Spoločnosť Parfums je dnes aktívna v deviatich krajinách.

Photos: William Whitehurst/Corbis

P

Lyoness je zaujímavý obchodný kanál a sme radi, že sme sa rozhodli spolupracovať s touto spoločnosťou. Vernostný program predstavuje pre našu spoločnosť veľký potenciál. Zásluhou neho môžeme získať nových zákazníkov z mnohých krajín. Môžeme im ponúknuť výhody a zaujímavé podujatia kedykoľvek, keď chceme, čo je pre nás veľmi dôležité. Samotná spoločnosť Lyoness má veľký potenciál, lebo ľudia sú motivovaní, aby kupovali naše produkty, keďže za nákup dostanú časť svojich peňazí späť.“

62-67_eBiz_SK.indd 63

“PARFUMS” the biggest internet seller of perfumes and cosmetics products in the middle and east Europe. Every year they send more than one and a half million perfumes and cosmetics products. The company opened its internet perfumery in 2005 in the Czech Republic. The second online store followed in Slovakia. Today “parfums” is operating in nine countries.

Radek Ondrášík, Marketing Director

Lyoness is a very interesting sales channel and we are pleased that we decided to co-operate. The loyalty programme offers great potential for our company. It is a good place for us to meet new customers from many countries. We can offer them benefits and interesting events as we want and that is very important for us. Lyoness has great potential itself, because people are motivated to buy our products because they gain part of their money back from the purchase.”

03.10.2012 15:26:45


64 LYONESS eBiz

Noví online partneri New online loyalty merchant inkClub.com

Všetko o náplniach a toneroch For all your ink and toner needs poločnosť inkClub bola založená v roku 2000, má viac ako tri milióny spokojných zákazníkov, je kontinuálne úspešná a etablovala sa ako celosvetovo najväčší online poskytovateľ náplní do tlačiarní, laserových tonerov a príslušenstva k tlačiarňam. Jedinečný online obchod vás presvedčí nielen širokým sortimentom originálnych značiek a výhodných cenových alternatív v prémiovej kvalite. Získa si vás aj krátkou dodacou lehotou − dovozom až k vám domov. Zásluhou priameho predaja inkClub veľmi efektívne pracuje so svojimi nákladmi, čo je výhodné aj pre vás: ušetríte čas pri samotnom nákupe a u spoločnosti inkClub sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu za nízke ceny. Okrem toho inkClub kontinuálne pracuje na tom, aby vám ponúkol rôznorodý zážitok z nakupovania a možnosť nájsť všetko, čo potrebujete, pričom vám stačí kliknúť iba raz: v menu kliknete na značku tlačiarne a na model, a hneď vidíte, ktoré produkty k tlačiarni sú v ponuke. Napríklad fotografie z dovolenky si môžete vytlačiť na vhodnom papieri sami u vás doma! Exkluzívne pre členov Lyoness sa ráta brutto hodnota tovaru, ktorá je aj podkladom na výpočet vašich členských výhod.

S

V Rakúsku sme s Lyoness zaznamenali veľký úspech. Preto sme sa začali s marketingovými aktivitami aj v ďalších 10 európskych krajinách. Vyvíjame rad ďalších benefitov, aby mali členovia Lyoness pri nakupovaní v inkClub ešte viac výhod a aby sa im nakupovalo ešte príjemnejšie. Nákupné spoločenstvo Lyoness v Rakúsku je pre nás kľúčovým partnerom, pretože má vysoko kvalifikovaných a profesionálnych zamestnancov. Je to pre nás veľká pomoc, aby sme otvorili doteraz najvzrušujúcejšiu kapitolu v dejinách spoločnosti inkClub.“

62-67_eBiz_SK.indd 64

WITH OVER THREE MILLION satisfied customers throughout Europe, since it’s founding in 2000 inkClub has enjoyed unstoppable success and has established itself as the world’s biggest online provider of ink cartridges, laser toners and printer accessories. This unique Online Shop doesn’t just have a fantastic range of original brand products and top-quality low-price alternatives, it also has quick delivery – direct to your door. By dealing with the customers direct through the Online Shop inkClub is particularly cost-efficient. Enabling its customers to benefit even more and saving money on their products, with inkClub you also get the best quality at low prices. Additionally, inkClub is continually working on improving the shopping experience and can now offer a brand new feature to find everything you need with just one click: Simply click on the printer brand and model in the menu and you will see which products are available for that chosen printer, enabling you to print out your holiday photos on the right quality paper from the comfort of your own home! Exclusive for Lyoness Members: The gross purchase value is the basis for the calculation of your Member Benefit.

Having achieved great success with Lyoness in Austria, we recently launched marketing activities together in 10 more European markets. Furthermore, a wide range of value adding features which will greatly enhance the inkClub shopping experience for all Lyoness members, is in development.

Jonas Belthe, Strategic Partnership Manager Europa/Europe

A highly skilled and professional staff in addition to being an outstanding shopping community, makes Lyoness a key partner for us moving forward into the most exciting chapter in inkClub’s history.”

03.10.2012 15:26:55


www.lyoness.net

eBiz LYONESS 65

Noví online partneri New online loyalty merchant Vistaprint

High Quality Design Vistaprint je so svojimi 12 miliónmi zákazníkov ročne lídrom na trhu online spoločností poskytujúcich riešenia tlače, dizajnu, realizáciu tlačiarenských objednávok cez internet a servis − všetko v prvotriednej kvalite. istaprint ponúka produkty pre malé firmy, napr. vizitky, pohľadnice, flyery alebo listový papier, ale aj množstvo fotoproduktov, napr. pozvánky, šálky a tričká s potlačou a podobne. Všetko si môžete objednať priamo a jednoducho z našej webovej stránky, ktorá je k dispozícii v niekoľkých jazykoch. Zákazníci si vyberajú z rôznych predlôh alebo si môžu nahrať svoj vlastný dizajn. Vistaprint je dodávateľom vo viac ako 120 krajinách.

V

Vistaprint je medzinárodná spoločnosť, svojim zákazníkom ponúka pridanú hodnotu. Jej kultúrou je nadšenie, efektivita a úspech. Všetky tieto atribúty sa hodia aj pre našu spoluprácu so spoločnosťou Lyoness, ktorá je naším dôležitým partnerom. Pre obe spoločnosti stojí v centre záujmu človek, s ktorým pracujeme a s ktorým si chceme vytvoriť dlhodobý vzťah.“

62-67_eBiz_SK.indd 65

With over 12 million customers annually Vistaprint is the world-wide leading online printing company and source for high quality design, internet printing and premium services.

VISTAPRINT OFFERS PRODUCTS for small businesses such as business cards, postcards, flyers, letterheads but also a great variety of photo products such as invitations, photo mugs, t-shirts and more. All orders can be directly and easily done online on their website which operates in many languages. Customers can either use one of the various design templates or upload their own design. Vistaprint is delivering in more than 120 countries.

Sabrina González Cano, Senior Marketing Specialist DACH

Vistaprint is operating internationally and is known for their great value to customers, their passion, effectiveness and their winning culture. All these attributes we also see in our relationship with Lyoness which makes them a great partner to work with. We both make a connection with the people we are working with and build future foundations of long-lasting relationships.”

03.10.2012 15:27:05


66 LYONESS eBiz

Noví online partneri New online loyalty merchant www.stafa.at Zažite ešte raz leto so STAFA REISEN − vycestujte do svojej vysnenej destinácie! ú správnu dovolenku nájdete v STAFA REISEN! Spoločnosť je partnerom Lyoness. Neušetríte si iba nervy a peniaze, ale aj čas, lebo ako internetový pionier sa viedenská cestovka www.stafa.sk a AllesReise.com radí medzi najnavštevovanejšie rakúske cestovateľské webové stránky. Najväčším tromfom tejto cestovnej kancelárie je jej vlastný mimoriadne rýchly rezervačný systém. Filtruje totiž ponuky dovoleniek podľa ich dostupnosti, ceny a osobného odporúčania tímu STAFA. Preto pracuje omnoho rýchlejšie ako ostatné online cestovateľské portály. Nečudo, že už 40 % zákazníkov cestovky STAFA si rezervuje svoje dovolenky online. STAFA je špecialistom na zájazdy last minute. Od roku 1994 je tu pre zákazníkov, hľadajúcich vhodnú dovolenkovú destináciu, k dispozícii na Mariahilfestrasse 125 vo Viedni so svojou modernou last minute cestovkou a s kontaktnými osobami aj online. Portfólio uzatvára vysoká úroveň kompetentnosti zamestnancov spoločnosti STAFA REISEN: tím STAFA testuje a nakrúca prázdninové destinácie po celom svete; obľúbené hotely cestovnej kancelárie STAFA a videá z ciest nájdete na stafa.at a na stránke YouTube. Už vám teda nič nestojí v ceste, aby sa dovolenka vydarila!

Photos: Travelpix Ltd/Stone/Getty Images, Isu/Stock4B/Getty Images

T

62-67_eBiz_SK.indd 66

Bring the summer back with STAFA REISEN – and take a trip to the destination of your dreams! LYONESS LOYALTY PARTNER STAFA REISEN has just what you need for your holidays! You save both time and money, and avoid all the stress, because as one of the very first internet pioneers this Vienna travel agency is one of the most visited travel websites in Austria with www.stafa. at and AllesReise.com. The biggest advantage for those looking to go on holiday is the super-fast booking system of stafa. at, which they developed themselves: this filters travel offers according to availability, price and the personal recommendations of the STAFA team much more quickly than other online travel sites. It comes as no surprise then that 40 percent of STAFA customers already book their trips online. As a specialist in last-minute holidays, STAFA REISEN has also offered holidayseekers the security of an online travel agency supported with staff since 1994, with its modern last-minute travel centre in Mariahilfer Straße 125 in Vienna. The STAFA REISEN portfolio is rounded off by the skills of its staff: the STAFA team are constantly testing and filming holiday destinations around the world; the most popular STAFA hotel and travel videos can be found on stafa.at and YouTube. So there’s now nothing standing in the way of a superb holiday!

03.10.2012 15:27:22


www.lyoness.net

62-67_eBiz_SK.indd 67

67

03.10.2012 15:27:27


68 Nakupujte s Lyoness Shopping with Lyoness

PROFI

Kvalita z lokálnej výroby Quality from local production Členovia Lyoness môžu pri nákupoch v rumunskom supermarkete PROFI používať svoje poukážky.

upermarket bol založený v roku 1979, okrem špičkových značiek za najlepšie ceny ponúka aj kvalitné výrobky vlastných značiek za výhodné ceny. Zákazníci majú na výber z vyše 5000 rôznych produktov. V PROFI sa kvalita spája s krajinou pôvodu − cca 90 % výrobkov je rumunských. PROFI tak podporuje lokálne výrobky a je ich najúspešnejším podporovateľom. Obzvlášť obľúbené sú výrobky ¹ proxi“, vlastnej značky PROFI.

S

68-69_Profi_SK.indd 68

Lyoness Members can shop with vouchers at the Romanian discount supermarket PROFI.

FOUNDED IN 1979, the PROFI proximity stores offer quality products under cost effective own-label brands, as well as top brands for best prices. Customers can choose from more than 5,000 different products. At PROFI quality and locality are closely connected – about 90% of the whole range of goods is coming from Romanian production. With this PROFI is one of the most successful promoters and suppliers of local production. Especially the offers under “proxi”, one of PROFI’s own-label brands, are very popular.

03.10.2012 15:28:21


Shopping with Lyoness Nakupujte s Lyoness 69

Čo vás motivovalo, aby ste sa stali partnerom spoločnosti Lyoness? PROFI je najdynamickejšia rumunská maloobchodná sieť. Hľadáme partnerstvá, z ktorých profitujú všetci zúčastnení a ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť našu ponuku. Sme presvedčení, že práve Lyoness je partner, ktorý môže zvýšiť počet zákazníkov siete PROFI. Členovia spoločnosti Lyoness si môžu vybrať z cca 5 000 produktov vo vyše 129 pobočkách supermarketu PROFI v celom Rumunsku. Aký je kľúč k vášmu úspechu? Vieme, čo naši zákazníci potrebujú, a to im aj dávame. To je pre nás najdôležitejšie. Na rozdiel od iných veľkých maloobchodných sietí v Rumunsku rozhodujeme lokálne, nemusíme sa pýtať centrály, ktorá leží v inej európskej krajine alebo dokonca ešte ďalej. V neposlednom rade je to finančná podpora, ktorú majitelia filiálok PROFI dostávajú od Enterprise Investors, najväčšej Private Equity − spoločnosti pre správu majetku v EHS. Ktoré sú silné stránky spoločnosti? Náš tím má približne 3 200 členov − zamestnancov. Dodávame kvalitné produkty za dobré ceny, organizujeme atraktívne akcie na podporu predaja, ktoré si naši zákazníci veľmi vážia. Tento tím spolu s angažovaným vedením, rumunskými aj medzinárodnými vrcholovými manažérmi prispieva k tomu, aby sa PROFI stalo celoplošne konkurencieschopnou maloobchodnou spoločnosťou. Navyše obchodný rok 2011 sme uzatvorili s 29 % nárastom obratu.

What convinced you to become a Lyoness partner? PROFI is the most dynamic retail network in Romania and we are looking for mutually-beneficial partnerships that can help improving the offer to the clients. We believe that Lyoness is precisely such a partner that can increase the number of PROFI clients while offering an attractive range of some 5,000 products that the Lyoness members can find at more than 129 PROFI stores throughout Romania. What’s the key to your success? Understanding what our clients need and providing them exactly that has long been our main concern. Unlike other major retail networks in the country, we make our decision right here, without having to ask permission from distant headquarters in some distant part of Europe or the world. And last but not least is the financial support we receive from Enterprise Investors, the largest private equity fund management firm in EEC, the owner of the PROFI stores. What are the main strengths of the company? A team of more than 3,200 employees provides quality products for good prices and attractive promotions that are very much appreciated by our customers. These, plus a dedicated management team consisting of an assortment of top Romanian and international managers, contribute to making PROFI a most competitive retailer that ended 2011 with a 29% increase in the sales volumes.

Profil/Profile Pawel Musial je od roku 2012 zodpovedný za všetky aktivity spoločnosti PROFI aj za stratégiu a rozvoj spoločnosti. Je ženatý, má tri deti a jeho záľubou sú dejiny 20. storočia. Rád cestuje, páčia sa mu veterány a jazdí na koni. Ever since 2010 Pawel Musial is responsible for all activities of the PROFI company, as well as strategy and development. He is married, has three children and loves to spend his free time with history of the 20th century, traveling, oldtimer vehicles and horse riding.

Údaje o společnosti/Facts Rok založenia/Founding Year: Sídlo/Headquarters: Konateľ/Managing Director: Počet predajní/Number of stores: Počet zamestnancov/Number of employees: Website:

68-69_Profi_SK.indd 69

1979 Timisoara Pawel Musial viac ako/more than 129 viac ako/more than 3.200 www.profi.ro

03.10.2012 15:28:28


70 Nakupovanie s Lyoness Shopping with Lyoness

Údaje o firme/Facts Založená/Founded in: Rok založenia/Founding Year: Obchody/Number of stores:

Website:

70-71_LaneCrawford_SK.indd 70

Hongkong /Hong Kong 1850 5 obchodov v Hongkongu a Číne + Online-Store/ 5 Stores across Hong Kong and China + online store www.lanecrawford.com

03.10.2012 15:29:11


Shopping with Lyoness Nakupovanie s Lyoness 71

LANE CRAWFORD

Inšpirácia pre vaše zmysly Excite your senses Najlepší medzinárodní dizajnéri. Bezkonkurenčné personalizované služby. To je rýdza Lane Crawford.

Environments that liberate, captivate and inspire. The finest international designers. Unrivaled personalised services. This is the very nature of Lane Crawford.

ane Crawford je vedúci špeciálny ázijský obchodník s luxusným tovarom a s  najväčším výberom dizajnérskych značiek. Podnik založený v  roku 1850 v  Hongkongu sa špecializuje na dámsku a pánsku módu, spodnú bielizeň, šperky, kozmetiku, topánky, ale aj na bývanie a životný štýl. Aby vás personalizovaný zážitok z nakupovania ešte viac oslovil, všetky obchody ponúkajú concierge servis, concierge kozmetiku a  osobné služby stylistu. V  roku 2004 otvorila firma Lane Crawford svoj prvý obchod ako vlajkovú loď v ifc Mall v  centre Hongkongu. Obchod vo svojich priestoroch pripomínajúcich galériu prezentuje individuálne dizajnérske kúsky, ponúkajúc zákazníkom jedinečný, napínavý zážitok z nakupovania. Ako jeden z prvých ázijských podnikov, ktoré spolupracujú s  Lyoness, Lane Crawford teraz akceptuje Loyalty Merchant-Vouchers.

L

LANE CRAWFORD is Asia’s leading luxury specialty store, offering the largest assortment of designer brands. The company was founded in 1850 in Hong Kong and specialises in womenswear, menswear, lingerie, accessories, jewellery, cosmetics, shoes, as well as home and lifestyle. To enhance a personalised shopping experience, complimentary concierge, cosmetic concierge and personal styling services are available in all 5 stores across Hong Kong and Beijing. Featuring an exclusive edit of women’s ready-to-wear, shoes and accessories, lanecrawford.com offers weekly new arrivals, same-day delivery in Hong Kong and Beijing and next-day delivery in primary cities across China. From now on, Lane Crawford is a Lyoness voucher loyalty merchant, being one of the first from Asia.

g 0 u / e m

70-71_LaneCrawford_SK.indd 71

03.10.2012 15:29:21


72 Nakupovanie s Lyoness Shopping with Lyoness

BAUMAX

Bývanie spraviť splniteľným Making living affordable Od stavby až po bývanie – v bauMaxe nájdu domáci majstri a aj tí, pre ktorých domáce majstrovanie nie je koníčkom, rozsiahly sortiment výrobkov a kompetentný servis.

72-73_Baumax_SK.indd 72

From building to living – at bauMax all those who love DIY and even those who don’t will find an extensive range of products and competent all-round services.

03.10.2012 15:30:06


Shopping with Lyoness Nakupovanie s Lyoness 73

Od nápadu k uskutočneniu – mobilný projektový poradca: • bezplatný servis pri plánovaní, realizácii, renovácii alebo sanácii • poradenstvo na mieste • termická a energeticko-technická prehliadka domu a bytu (napr. spotreba elektrického prúdu) • ponuky šité na mieru a informácie o možných podporách Mobile project adviser – from the birth of the idea to the last detail: • • • •

free service with design, implementation, renovating or refurbishing projects On-site advice thermal & energy analyses of homes (e.g. use of electricity) customised quotes and information about possible grants and financial support

Údaje o firme/Facts Úplný názov firmy/Company name: bauMax AG Rok založenia/Founded: 1977 Sídlo firmy/Headquarters: Klosterneuburg, Rakúsko/Austria Predseda predstavenstva/Chairman of the Board: Martin Essl Počet filiálok/Number of stores: 159 Počet spolupracovníkov/Number of staff: okolo 11.000/roughly 11.000 Website: www.baumax.com

d roku 1976 ponúka bauMax svojim zákazníkom náradie, stavebný materiál, vnútorné vybavenie a záhradný dizajn. V  renomovanej sieti stavebníctiev nielenže sa pod hlavičkou ¹ Urob si sám“ predáva, ale sa tým aj žije! Zákazníci tu získavajú podporu pri realizácii svojich stavebných projektov a iných projektov domáceho majstrovania a v predajniach bauMaxu dostanú ¹ Všetko z jednej ruky“. Rodinný podnik je popri svojej zakladateľskej krajine Rakúsko činný v ôsmich ďalších krajinách* a k dnešnému dňu má celkovo 159 predajní so stavebninami. A  to najlepšie: Členovia Lyoness môžu s  kartou Cashback Card ušetriť peniaze bez výnimky vo všetkých predajniach!

O

Since 1976 bauMax has been equipping its customers with tools, construction materials, interior furnishings and garden equipment. DIY is not just sold at this famous chain of stores, it’s at the centre of their whole philosophy! Customers receive help in carrying out their building and DIY projects, and they find all they need just by walking into any bauMax store. This family-run company is now also present in eight countries around Europe*, in addition to Austria where it was established, and has a total of 159 stores. And what’s best about the whole thing is that Lyoness members can now save money in any bauMax store with their Cashback Card! * Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria and Turkey

* Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.

72-73_Baumax_SK.indd 73

03.10.2012 15:30:30


74 Nakupovanie s Lyoness Shopping with Lyoness

Známy slovenský herec Ady Hajdu (vľavo) je prvým zákazníkom RWE Gas SLovensko. Well-known Slovakian actor Ady Hajdu was the first customer of RWE Gas Slovakia.

Údaje o firme/Facts Rok založenia firmy/Founded: 2008 Zakladateľ firmy/Founder: RWE Transgas a.s. Sídlo firmy/Headquarters: Košice, Slovensko/Košice, Slovakia Web: www.ModryPlyn.sk • www.rwegas.sk

Výhodný a spoľahlivý dodávateľ plynu Reliable and reasonably-priced gas supplier U dodávateľa RWE Gas Slovensko majú členovia Lyoness jasnú výhodu − členská výhoda na trvanie zmluvy! Pretože členovia dostanú pri spotrebe energie stále peniaze späť.

74-75_RWE_SK.indd 74

With their Cashback Card, Lyoness members now get money back at RWE Gas Slovensko.

03.10.2012 15:32:52


Shopping with Lyoness Nakupovanie s Lyoness 75

RWE GAS SLOVENSKO Čím sa RWE Gas Slovensko odlišuje od konkurencie? Za štyri roky pôsobenia na slovenskom trhu s energiami si RWE Gas Slovensko získalo dôveru desaťtisícok zákazníkov. Presvedčilo ich garanciou stability a spoľahlivosti dodávky a predovšetkým nižšou cenou. Aj preto sme voľbou č. 1 pri zmene dodávateľa plynu v SR. Čo vás presvedčilo stať sa partnerom Lyoness? Aj pre členov nákupného spoločenstva Lyoness chceme byť voľbou číslo jeden pri zmene dodávateľa, preto sme pre nich pripravili špeciálny produkt Výhoda. Zásluhou našej ponuky môžu ušetriť na výdavkoch na plyn stovky eur ročne. Aké výhody získajú členovia Lyoness? Garanciu úspory 8 % oproti dominantnému dodávateľovi plynu na Slovensku a členskú výhodu Lyoness 3 %. Ako prebieha doterajšia spolupráca s Lyoness? Sme na začiatku dlhodobej obchodnej spolupráce dvoch etablovaných spoločností. Doposiaľ ju môžem zhodnotiť ako bezchybnú.

Miroslav Kulla, konateľ RWE Gas Slovensko Miroslav Kulla, RWE Gas Slovensko Managing director

What makes RWE Gas Slovensko different from its competitors? In the four years since entering the Slovak market, RWE Gas Slovensko has gained the trust and confidence of tens of thousands of customers. We have achieved this by guaranteeing stability and reliability in supplies, but above all by offering lower prices. This is one of the reasons why we are the gas supplier of choice for consumers who want to change their provider. What convinced you to become a Lyoness loyalty partner? When members of this shopping community want to change their supplier, we want to be the first choice for them too. Thanks to our services they can save hundreds of euros every year on their gas bills. What advantages do Lyoness members stand to gain? In addition to the Lyoness member benefits there is a guarantee of an 8% saving compared to our competitors. How is the partnership progressing with Lyoness? We are at the start of a long-term cooperation between two well-established companies. So far I can say the partnership has been excellent.

IN THE FOUR YEARS since it entered the market, RWE Gas Slovensko has succeeded in winning up to 20% of the total volume of gas supplied in the Slovak market. Currently the company supplies gas to tens of thousands of customers, including households, businesses and organisations. The company is part of the German corporation RWE, one of the five top energy groups in Europe with over 110 years of experience in the energy sector. The RWE Group is a leading provider of innovative products and services that continuously invests in environmentally acceptable sources of energy for future generations.

S

poločnosti RWE Gas Slovensko sa za štyri roky od vstupu na trh s plynom podarilo získať až 20 % podiel z celkového množstva dodaného plynu na Slovensku. V súčasnosti dodáva plyn desaťtisícom zákazníkov z radov domácností, firiem a organizácií. Spoločnosť je súčasťou nemeckého koncernu RWE, jednej z piatich vedúcich energetických skupín v Európe s vyše 110-ročnými skúsenosťami v oblasti energetiky. Koncern RWE patrí medzi kľúčových poskytovateľov inovatívnych produktov a služieb, ktorí kontinuálne investujú do environmentálne prijateľných zdrojov energie pre budúce generácie.

74-75_RWE_SK.indd 75

03.10.2012 15:32:57


Photos: Image Source/Getty Images, Alex Mares-Manton/Asia Images/Corbis

76 Nakupovanie s Lyoness Shopping with Lyoness

76-77_Castorama_SK.indd 76

03.10.2012 15:33:38


Shopping with Lyoness Nakupovanie s Lyoness 77

CASTORAMA

Francúzsky palác ¹ Urob si sám“ The French Palace of DIY Keď si Francúzi stvárňujú svoj vlastný domov, existuje pre nich len jedno miesto, kde začínajú – Castorama. Reťazec stavebnín ponúka rutinovaným a tiež menej rutinovaným domácim majstrom, stavebníkom a ostatným všetko, čo potrebujú – a to všetko pod jednou strechou.

When the French are doing up their home, there’s only one place to go – Castorama. This chain of DIY stores selling tools, equipment and materials offers all do-it-yourselfers everything they need under one roof, whether they are beginners or experienced at DIY.

Údaje o firme/Facts Zakladateľ/Founded by: Christian Dubois Rok založenia/Year founded: 1969 Sídlo firmy/Registered office: Templemars, Francúzsko/France Konateľ/Managing Director: Guy Colleau Počet spolupracovníkov/Number of employees: 12.500 Počet filiálok/Number of stores: 103 Website: www.castorama.fr

adšenie Francúzov pre domáce majstrovanie je veľké: deviati z desiatich ľudí radi majstrujú, niečo vytvárajú a s veľkou láskou vyzdobujú svoj domov. Či už ide o kúpeľňu, kuchyňu, obývačku, záhradu alebo o garáž, členovia Lyoness si v 103 filiálkach vo Francúzsku môžu vybrať zo širokej palety výrobkov. S  poukážkami získanými v Lyoness môžu navyše dostať naspäť peniaze. Tak profesionálni, ako amatérski remeselníci tu nájdu tie správne nástroje, prístroje a materiály pre svoju osobnú potrebu.

N

76-77_Castorama_SK.indd 77

THE FRENCH LOVE DIY: nine people out of ten enjoy working on their home and decorating it to their taste. Whatever they want to fix up, their bathroom, kitchen, living room, garden or garage, members of Lyoness in France can choose from a wide selection of products at the 103 stores – and even get cash back on purchases thanks to gift cards bought from Lyoness. Whether you’re a professional or amateur do-it-yourselfer, you’ll find exactly the right tools, equipment and materials for your needs and can easily learn how to carry out all kinds of projects thanks to the step-by-step videos, courses etc. available at the store.

03.10.2012 15:33:48


Greenfinity bude online! Greenfinity goes online!

Na čom Greenfinity momentálne pracuje? Ako môžem podporiť projekty? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky nájdete aj na novej webovej stránke zelenej nadácie Lyoness.

adácia Lyoness Greenfinity Foundation (GFF) začala pracovať začiatkom roka. Odvtedy sa toho stalo veľmi veľa. Začalo sa s vyhodnocovaním ekologického prístupu spoločnosti Lyoness. Prvé verejné vystúpenie na podujatí Lyoness Open (pozri stranu 48) bolo naozaj úspešné, nainštalovali sa aj fotovoltické zariadenia vo vulkanickej oblasti v Štajersku, na Filipínach a v Hondurase. Preto sa CEO Markus Hendrich a tím Greenfinity rozhodli, že projekty budú v profesionálnej podobe aj na webe. Webová stránka GFF bola spustená spolu so otvorením podujatia Lyoness Open 25. júla 2012. Nájdete tu všetko, čo o Greenfinity treba vedieť – informatívne texty vám poskytnú rýchly prehľad o aktuálnych projektoch na ochranu životného prostredia a klímy. Množstvo obrázkov a videí vás vábi prezrieť si ich, novinky sa neustále aktualizujú, aby mali všetci návštevníci stránky vždy čerstvé informácie o všetkých aktivitách GFF. V časti ¹ Podpora“ sa dozviete, ako môžete aj vy pomôcť GFF – či už tak, že nakupujete cez Lyoness, alebo vo forme kooperačných projektov.

N

78-83_Greenfinity_SK.indd 78

Where is Greenfinity currently working? How can I support its projects? Answers to these and many other questions can be found immediately, online! At the new website of Lyoness’ environmental foundation.

MUCH HAS HAPPENED since the Lyoness Greenfinity Foundation (GFF) launched its operations at the beginning of this year. The environmental assessment of Lyoness as a company began, the first public appearance as a sponsor of the Lyoness Open (see page 48) was hugely successful, while photovoltaic installations were set up in the “Vulkanland” region of Styria, on the Philippines and in Honduras. This was reason enough for the Greenfinity Team led by CEO Markus Hendrich to want to follow the first projects up with a professional online presence. The GFF website went online for the first time at the start of the Lyoness Open on 25 July 2012. Here you can find everything you need to know about Greenfinity. Informative articles give a quick overview of current environmental and climate protection projects. Picture and video galleries invite you to browse around, while the constantly updated news section always keeps visitors to the website abreast with all that is happening at the GFF. The “Support” section provides information about how people can help the activities of the GFF – be it simply by doing their daily shopping via Lyoness or in the shape of cooperation projects.

03.10.2012 15:34:39


LYONESS GREENFINITY FOUNDATION 79

Užitočný nástroj na webovej stránke Greenfinity: počítadlo odtlačku vypočíta váš osobný odtlačok a vy zistíte, ako sa môžete správať uvedomele(-jšie). Useful tool on the Greenfinity website: using the Footprint calculator you can find out just how you are able to live your life (more) environmentally aware.

Aký veľký je môj ekologický odtlačok? Každý z nás musí prispieť svojou troškou, ak chceme trvale chrániť naše životné prostredie. Na novej webovej stránke GFF máte preto možnosť vypočítať si svoj osobný ekologický odtlačok s ohľadom na vašu mobilitu – čiže spôsob, akým sa presúvate z miesta na miesto. V časti ¹ Môj odtlačok“ vpíšte dráhu, ktorú plánujete prejsť, a zvoľte aj použitý dopravný prostriedok. Výsledné číslo znamená váš ekologický odtlačok v štvorcových metroch, a teda aj rozsah zaťaženia životného prostredia.

How large is my ecological footprint? To protect our environment in the long term, everybody has to do their bit. This is why the new website of the GFF enables you to calculate your own ecological footprint in terms of how you travel around. To do this, on the “My Footprint” page just enter the distance that you cover, in kilometres, and select the mode of transportation used. The result reveals your ecological footprint in square metres and therefore the amount of environmental pollution caused.

Website under constant development Neustále zdokonaľovanie webovej stránky The GFF team is already working at full steam on expanding Tím GFF na plné obrátky pracuje na zdokonaľovaní webovej the new website. In the near future there will be other ways stránky. V blízkej budúcnosti budú ďalšie možnosti ako of supporting the GFF for example, through general or projpodporovať GFF. Možno prostredníctvom príspevkov vo všeect-specific donations or in the new onobecnosti alebo určených priamo na proline shop. This is where shoppers with jekty, resp. aj cez nový online shop. Kupuwww.lyoness-GFF.org an environmental conscience can buy júci, ktorí berú ohľad na životné prostrevarious innovative and green products die, si môžu obstarať rôzne inovatívne prosuch as photovoltaic installations, e-bikes or e-scooters and dukty, ktoré šetria životné prostredie, napríklad fotovoltické lots of GFF merchandise. zaradenia, e-bicykle alebo e-skútre a rôzne merchandisingové The expansion to the Footprint tool is also highly anticiartikle nadácie GFF. S napätím sa očakáva najmä rozšírenie pated, because in addition to the footprint in square metres it nástroja na výpočet ekologického odtlačku. Okrem ekologicwill also show the corresponding amount in euros. This is the kého odtlačku s údajom v štvorcových metroch sa zobrazí aj amount that can then be used to support a compensation príslušná hodnota v eurách. Môžete ňou podporiť kompenproject of the GFF to neutralise the environmental pollution začný projekt nadácie GFF, aby ste vyrovnali zaťaženie životcaused. In this way, everyone can optimise their own way of ného prostredia. Každý si teda týmto spôsobom môže optilife according to environmental benchmarks, and make an málne nastaviť svoj životný štýl tak, aby nezaťažoval životné active contribution towards protecting our climate. prostredie a aktívne prispieval k jeho ochrane.

78-83_Greenfinity_SK.indd 79

03.10.2012 15:34:46


80 LYONESS GREENFINITY FOUNDATION

Idylka v klube Diamond Country Club počas podujatia Lyoness Open. Greenfinity Foundation si predsavzala, že v poriadku musí byť nielen handicap golfistov, ale aj ekologický odtlačok podujatia. Spotreba energií počas veľkých podujatí sa kompenzuje ekologickými projektmi. Idyllic scene at the Diamond Country Club during the Lyoness Open. The Greenfinity Foundation set out to ensure that ecological footprints also matter, not just the handicaps. Use of resources at large events is compensated for by ecological projects.

78-83_Greenfinity_SK.indd 80

03.10.2012 15:35:09


Eko? Logicky, počas Lyoness Open 2012 Eco? At the Lyoness Open 2012? Of course! redbežný ekologický odtlačok podujatia Lyoness Open 2012 v klube Diamond Country Club v meste Atzenburgu bol vyrátaný úspešne. Podkladom boli údaje o spotrebe zdrojov v rámci podujatia Austrian GolfOpen 2011, ktoré GFF-kári získali počas intenzívnych rozhovorov s usporiadateľmi, eventovými agentúrami, reštauráciami a cateringovými spoločnosťami, a tiež aktuálne údaje z tohtoročného turnaja, ktoré už sú k dispozícii. Odtlačok je celkovo 284 793 513 štvorcových metrov, čiže takmer 300 km2 (to je asi pätina Londýna). Tento predbežný odtlačok znamená, že od našej planéty potrebujeme ročne okolo 300 štvorcových kilometrov na usporiadanie a priebeh podujatia vo veľkosti Lyoness Open – pričom zohľadňujeme aj odbúranie vzniknutých škodlivín. Sektor ¹ mobilita“ spotreboval podľa očakávaní najviac zdrojov, na jeho pleciach leží zodpovednosť za 84 percent odtlačku. Pod toto číslo spadajú nasledovné komponenty: • príchod a odchod hráčov a sprievodu • príchod a odchod 12 000 divákov a 1 400 VIP hostí (cca 15 000 návštevníkov) • príchod a odchod novinárov a televíznych tímov vrátane vozidiel, z ktorých sa vysielajú živé prenosy

P

Osem percent zdrojov sa využije na dovoz a odvoz tovaru a materiálov. Do tejto kategórie spadajú všetky náklady potrebné na doručenie a inštaláciu infraštruktúry (napríklad stanov, tribún, stolov a stoličiek). Okrem toho sme tu zohľadnili aj starostlivosť o trávnik čo je v golfe nanajvýš dôležitá záležitosť. Odtlačok podujatia Lyoness Open znamená aj názornú ukážku toho, koľko zdrojov potrebujeme na také veľké podujatie. Núti nás popremýšľať a možno i zmeniť postoj, zmýšľanie, prispieť k zachovaniu prírodných zdrojov a životného priestoru. Takto znie úloha nadácie Greenfinity a cieľ vytýčený do budúcnosti: kontinuálne znižovať odtlačok podujatia Lyoness Open prostredníctvom cielených ekologických opatrení a kompenzačných projektov. Keď budú k dispozícii aktuálne údaje, aktualizujeme aj odtlačok podujatia Lyoness Open 2012.

Na stránke www.lyoness-GFF.org a vo vydaní magazínu Cashback pre iPady si aj vy môžete vypočítať svoj osobný ekologický odtlačok.

78-83_Greenfinity_SK.indd 81

THE PRELIMINARY ECOLOGICAL FOOTPRINT of the Lyoness Open 2012 at the Diamond Country Club in Atzenbrugg was successfully calculated. This was based on consumption data from the Austrian GolfOpen in 2011 gathered in intensive discussions with organisers, events companies, restaurant and catering providers, as well as current figures already available for this year’s tournament. All in all the footprint came to 284,793,513 square metres, so just under 300 km2 (roughly one fifth of the size of London). This preliminary footprint means that our planet has to provide a surface of roughly 300 square kilometres each year to deliver all the resources connected with the event – and break down the harmful substances produced. As expected, the mobility sector consumes the most resources and is responsible for 84 percent of the footprint. This includes the following: • return travel for the players and their teams • return travel for the 12,000 spectators and 1,400 VIP guests (roughly 15,000 visitors) • return travel of the press and TV teams, including the broadcasting trucks for live TV productions Eight percent of the resources are used for the delivery and collection of goods and materials. This category includes all of the expenses that are required to supply and build the infrastructure (for example tents, stands, tables and chairs). It also takes account of the cost of maintaining the grass – not an insignificant factor in the game of golf. The footprint of the Lyoness Open is designed to serve as an illustration and raise awareness. It shows – in a rather sobering fashion – just how many resources we consume during a large event. The Greenfinity Foundation wants to encourage a re-think and make a contribution to conserving natural resources and our habitat. This is why it has set the goal of steadily reducing the footprint of the Lyoness Open in the coming years by purposefully adopting ecological measures to save on resources and implementing compensation projects. As soon as the current data is available, the footprint of the Lyoness Open 2012 will be recalculated.

You can work out your own ecological footprint at www.lyoness-GFF.org and in the iPad version of Cashback Magazine.

iPad

03.10.2012 15:35:12


Jeden fotovoltický štvorcový meter pre každého žiaka One m2 of photovoltaic cells per pupil

FF sa snaží vytvárať povedomie o životnom prostredí a alternatívnych energiách nielen u dospelých, ale aj u detí. Tri školy vo vulkanickej oblasti Štajerska dostali v rámci projektu ¹ Jeden fotovoltický štvorcový meter na každého žiaka“ fotovoltické zariadenie. Riaditelia (riaditeľky) dostali zariadenia počas slávnostného otvorenia školského roka. Zúčastnili sa aj starostovia obcí Markt Hartmannsdorf, Fehring a Gnas a tím kameramanov Lyoness.TV.

G

Regionálna podpora životného prostredia ¹ O zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu musíme hovoriť predovšetkým s deťmi, aby vedeli niečo o alternatívnych energiách a o efektívnom využívaní zdrojov energie,“ hovorí Markus Hendrich, riaditeľ nadácie Greenfinity Foundation. Pri vchodoch do škôl sa nainštalovali informačné panely, ktoré informujú učiteľov a žiakov o aktuálnom výkone fotovoltických zariadení. Fotovoltické zariadenia vo veľkej miere redukujú skleníkové plyny, pretože pri svojej činnosti nevypúšťajú toľko emisií a využívajú slnečné svetlo na výrobu energie. Veľkosť zariadení sa prispôsobila počtu žiakov v školách, aby sa zabezpečilo optimálne zásobovanie energiou. Redukcia ekologického odtlačku Zariadenia kompletne financovala nadácia Lyoness Greenfinity Foundation. Vďaka zredukovaným emisiám sa zníži aj ekologický odtlačok Lyoness a negatívne vplyvy človeka na naše životné prostredie.

78-83_Greenfinity_SK.indd 82

GFF HAS SET itself the goal of raising awareness about environmental protection and promoting alternative energies as early as possible. This is why three primary schools in the “Vulkanland” region of Styria have been equipped with photovoltaic installations as part of the project entitled “One m2 of photovoltaic cells per pupil”. The installations were officially handed over to the head-teachers during the opening ceremonies at the start of the school year. The mayors of the respective communities of Feldbach, Gnas and Fehring were there too, along with a camera team from Lyoness.TV. Promoting green lifestyles “Children’s eyes in particular should be opened up to the importance of caring responsibly for our environment, and familiarised with the topics of alternative energies and energy efficiency”, explained Markus Hendrich, Director of Greenfinity Foundation. This is achieved by display panels mounted in the entrance halls of the schools, where pupils and teachers alike can find out more about the current performance of the photovoltaic installations. This equipment makes a crucial contribution to lowering greenhouse gases as they have low emissions and use sunlight to generate energy. To provide the schools with the energy they need in the best possible way, the sizes of the installations were calculated in accordance with the numbers of pupils. Reduction of ecological footprint The installations were financed in full by the Lyoness Greenfinity Foundation. The saved emissions will contribute to lowering the ecological footprint of Lyoness and reducing the harmful impacts we have on our environment.

03.10.2012 15:35:25


LYONESS GREENFINITY FOUNDATION 83

Nadácia Greenfinity Foundation (GFF) úspešne zrealizovala svoj prvý fotovoltický projekt.

The Greenfinity Foundation (GFF) has successfully rolled out its first photovoltaic project.

Len samé spokojné tváre sme videli počas fotovoltického projektu v Markt Hartmannsdorfe − zľava: Rudolf Knittelfelder, vedúci Global Key Account Lyoness, Otmar Hiebaum, starosta Markt Hartmannsdorfu, a Markus Hendrich, CEO Lyoness Greenfinity. Happy faces all around at the photovoltaic project in Markt Hartmannsdorf – from left to right : Rudolf Knittelfelder, Head of Global Key Accounts at Lyoness, Otmar Hiebaum, Mayor of Markt Hartmannsdorf, and Markus Hendrich, CEO of Lyoness Greenfinity.

iPad

78-83_Greenfinity_SK.indd 83

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:35:36


84 LYONESS CHILD & FAMILY FOUNDATION

Vzdelanie − všetko, čo potrebujete vedieť!

Education – all you need to know!

Vzdelanie predstavuje jeden z nosných pilierov nadácie Child & Family Foundation. Preto sme obzvlášť hrdí na projekty, ktoré aktuálne bežia v Hondurase a na Filipínach.

Education is one of the main pillars of the Child & Family Foundation. This is why we are so deeply proud of the current projects in Honduras and on the Philippines.

HONDURAS

Začína sa škola!

The school’s open!

Svoje brány otvára prvá škola, ktorá bola zriadená vďaka nadácii Lyoness − Escuela Lyoness v Hondurase. Slávnostné otvorenie sa konalo v auguste.

The first Lyoness Foundation School, the Escuela Lyoness in Honduras, has finally opened its doors. The building was inaugurated in a special ceremony in August.

okončená je prvá škola na svete, ku ktorej dopomohla nadácia Lyoness! CEO Hubert Freidl a riaditeľka CFF Nina Passegger pozvali na slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo 23. augusta, mnohých hostí: Maria Hoffmanna, CEO Lyoness America, Leaders Team USA, Mathiasa Wunderleho, prezidenta nadačnej rady CFF, zástupcov honduraského Ministerstva školstva a starostu mesta La Ceiba. Všetci sledovali, keď Hubert Friedl prestrihol pásku pri vchode a otvoril tak budovu školy, aby sa v nej mohlo začať vyučovať. Súčasťou oslavy boli aj tanečné a spevácke vystúpenia školákov. Prítomní si pozreli školský dvor aj budovu školy a nové priestory, kde sa budú deti učiť. Veľkú radosť mali z kolektorov na streche, ktoré darovala nadácia Greenfinity Foundation. Energia získaná z tohto zariadenia zásobí elektrickým prúdom celú školu. Projekt podporili aj vecné dary partnerov spoločnosti Lyoness, ktoré do Hondurasu dopravili v kontajneroch. Vyučovanie sa začne s predškolákmi vo veku päť až šesť rokov. Okrem toho sa zriadi aj trieda s deťmi vo veku sedem až osem rokov. Na oslavu tohto dňa dostalo približne 60 žiakov školský štartovací box ako darček CFF − ako výstroj do prvého dňa v novej škole.

The very first Lyoness Foundation School in the world is finished! Many guests were invited by CEO Hubert Freidl and CFF Director Nina Passegger to the opening ceremony on 23 August: this meant that the CEO of Lyoness America Mario Hoffmann, the USA Leaders’ Team, Chairman of the CFF Foundation Board of Trustees Mathias Wunderle, representatives of the Honduran Ministry of Education and the Mayor of La Ceiba were all present when Hubert Freidl cut through the ribbon across the main entrance and declared the school officially open. In celebration of this the school pupils performed dances and sang songs. The guests were given a guided tour of the school grounds, giving them an idea of where the children and teachers will be learning and working in the future. The photovoltaic installation on the roof of the school, as donated by the Greenfinity Foundation, was a particular highlight, and great to see. The electricity it provides is sufficient to cover all of the school’s energy needs. The project was also supported by donations in-kind from Lyoness partners, sent in containers to Honduras. The school will start with a pre-school class for pupils aged five to six. There will also be a primary 1 class with children aged seven to eight. The roughly 60 pupils in the school received a School Starter Kit from the CFF as a present to celebrate their first day, which means they are all well-equipped for starting their new school.

D

Prvá škola nadácie Lyoness (Lyoness Foundation School) je kooperačným projektom CFF a nadácie Medical Center La Ceiba. Nie je však určená len na vzdelávanie detí a mladistvých, večerné kurzy môžu navštevovať aj dospelí a dobehnúť to, čo zameškali. Esuela Lyoness je venovaná Erwinovi Josefovi Hüslerovi, členovi Správnej rady spoločnosti Lyoness, ktorý zomrel v roku 2011. It is not only children and young people who will receive a sound education in the first Lyoness Foundation School, a cooperation project between the CFF and the Medical Center La Ceiba Foundation. Adults will also be able to catch up on their school education by attending evening classes. The Escuela Lyoness has been dedicated to the name of Erwin Josef Hüsler, former President of the Board of Lyoness, who passed away in 2011.

84-87_CFF_SK.indd 84

03.10.2012 15:36:36


Projects Projekte CHILD & FAMILY FOUNDATION 85

Veľká radosť: žiaci sa tešia na svoj prvý školský deň v práve dokončenej Escuela Lyoness. Na obrázku nižšie Hubert Freidl, CEO spoločnosti Lyoness, a Doris Eggenberger (nadácia Medical Center La Ceiba) na slávnostnom otvorení školy. A joy to behold: The pupils of the recently completed Escuela Lyoness are delighted about the first day in their new school. Photo below: Lyoness CEO Hubert Freidl and Doris Eggenberger (Medical Center La Ceiba Foundation) at the inauguration.

Viac fotografií a video vo vydaní magazínu Cashback pre iPady a tiež v Lyoness.TV. More photos and a video are available on the iPad edition of Cashback Magazine and on Lyoness.TV

84-87_CFF_SK.indd 85

Fotos pictures:

Videos:

iPad

TV

LYONESS TV

03.10.2012 15:36:55


86 child & family foundation Projekte Projects

84-87_CFF_SK.indd 86

03.10.2012 15:37:12


FILIPÍNY | PHILIPPINES

Školská budova v novom šate Základná škola San Roque Elementary School na Filipínach je po deviatich mesiacoch potrebnej renovácie dokončená. Z tejto zmeny bude mať osoh viac ako 400 detí.

School building shining like new After nine months of urgent renovation work the San Roque Elementary School in the Philippines has finally been completed, to the delight of more than 400 children.

áto bilancia je zreteľná. Pri renovácii základnej školy San Roque neostal kameň na kameni − a tak mala budova pri otvorení nielen celkom nový šat, ale aj omnoho viac priestoru. V 16 triedach, hospodárskych miestnostiach a v školskej ošetrovni sú nové stoličky, stropné ventilátory a elektrické svetlá. Mimoriadnu pozornosť vzbudil parčík, kde môžu deti tráviť prestávky uprostred zelenej prírody. Pre učiteľov bola zrenovovaná konferenčná miestnosť, môžu tam tráviť voľné chvíle počas vyučovania. Parádne bola zrenovovaná aj divadelná scéna. Mladí herci majú dostatok miesta a svetla na svoje predstavenia.

The result is clear for all to see. During the renovation of the San Roque Elementary School no stone was left unturned, and for the opening in early August 2012 the school building was not just resplendent in its new glory – it is now also significantly larger. The 16 classrooms, the utility rooms and the school clinic were supplied with new chairs, ceiling fans, large windows and electric lighting for example. The dilapidated canteen was also pulled down and reconstructed from scratch. Particular attention was paid to designing the small park as this is where the pupils will now be able to enjoy their breaks in the middle of a natural green area. The teachers, meanwhile, will spend

Hubert Freidl, CEO spoločnosti Lyoness, množstvo vedúcich pracovníkov Lyoness a členovia prezidentského tímu oslávili opätovné otvorenie školy vo veľkom. Prítomný bol aj Antal Gergics (na fotografii s Hubertom Freidlom celkom vľavo) z Maďarska, prvý z prémiových členov spoločnosti Lyoness, kto dosiahol kariérny level 8. Zrenovovaná San Roque Elementary School bola venovaná práve jemu. Školáci si pripravili mimoriadne zábavný program, spievali tradičné filipínske piesne a tancovali. Prekvapením a darčekom pre každé zo 400 detí bol balíček školských potrieb od spoločnosti CFF na optimálny začiatok školského roka. Ukončená renovácia však ešte neznamená, že projekt je hotový: v nasledujúcich mesiacoch sa bude pracovať na infraštruktúre a na ponuke vzdelávania v škole. Rozbieha sa aj iniciatíva na ponuku vzdelávania pre učiteľov.

their intervals in the renovated conference room. The completely reconstructed theatre stage is the highlight of the renovation project, offering young budding actors and actresses proper space and lighting for great performances. Lyoness CEO Hubert Freidl, many Lyoness managers and members of the Presidents Team celebrated the re-opening of the school in fine style. They included Antal Gergics (far left in the photo with Hubert Freidl) from Hungary, the first Lyoness Premium member to reach career level 8 and to whom the newly renovated San Roque Elementary School was dedicated. The pupils put on a fantastic programme of entertainment, singing traditional Philippine songs accompanied by dances. Each one of the 400 children received a surprise present of a CFF school starter kit to get off to the best possible start. However, the end of the renovation does not mean the whole project is completed: over the coming months, work will continue on the infrastructure and on the curriculum offered by the school. Training courses will also be offered for teachers.

T

Fotografie zo šťastného začiatku školského roka: V meste Padre Burgos na Filipínach bola od základov vynovená základná škola San Roque Elementary School − tešia sa žiaci, učitelia a Hubert Freidl, CEO spoločnosti Lyoness. A happy start to the school year: In Padre Burgos on the Philippines the San Roque Elementary School has been renovated from scratch – much to the delight of pupils, teachers and Lyoness CEO Hubert Freidl alike.

Fotos pictures:

Videos:

iPad

84-87_CFF_SK.indd 87

TV

LYONESS.TV

03.10.2012 15:37:22


Karta Cashback (Cashback Card) Preukážte sa kartou Cashback Card pri pokladni pred platením alebo využite možnosť platby cez mobilnú aplikáciu. Na základe údajov o nákupe získate vyplývajúce členské výhody. Zoznam partnerských spoločností, ktoré akceptujú kartu Cashback, nájdete online na webovej stránke www.lyoness.net. Present your plastic Cashback Card or show your mobile app at the till before paying The purchases recorded then enable you to enjoy the benefits of being a Lyoness member All of the Cashback Card loyalty partners are listed online at www.lyoness.net

Mobilné poukážky Vyhľadajte želanú partnerskú spoločnosť cez voľbu ¹ Hľadať obchodníka“ Vo vašom smartfóne zadajte hodnotu poukážky a váš osobný PIN kód, aby sa poukážka generovala. U partnera sa preukážte zaslaným bezpečnostným kódom. Pracovníci overia platnosť poukážky, ak je všetko v poriadku, poukážka sa tým považuje za použitú a nákup za ukončený.

Spoločnosť Lyoness vám ponúka štyri spôsoby nakupovania, pomocou ktorých je aj šetrenie celkom jednoduché. Plaťte kartou, cez smartfón, poukážkou alebo online - ako člen Lyoness budete profitovať z ponúkaných výhod a za každý nákup dostanete od partnerských spoločností Lyoness peniaze späť. Saving is easy using one of the four ways to shop with Lyoness. It makes no difference if payment is made by card or using a smart-phone, with a voucher or online – members benefit from the advantages of being part of the Lyoness family and get cash back with each and every purchase from a Lyoness loyalty partner.

88-89_Zertifikate_SK.indd 88

Poukážky Originálne poukážky/Darčekové karty (Gift Cards) získate na základe písomnej, telefonickej alebo online žiadosti v predajných miestach poukážok alebo priamo v spoločnosti Lyoness. Členské výhody, ktoré z nákupu vyplývajú, dostanete na základe objednávky poukážok. Môžete ich použiť u partnerov alebo darovať. Vouchers Buy your original vouchers/gift-cards in writing, by telephone, online at Lyoness or at any voucher sales outlet Member benefits are awarded based on the voucher order Use the vouchers at loyalty partners, or give them away as gifts

Online Shopping Prihláste sa na stránke www.lyoness.net a vyberte si na portáli Lyoness Online Shopping niektorý z 2 800 obchodov. Môžete nakupovať 24 hodín denne po celom svete. Členské výhody získate zo zaznamenaných údajov o nákupe. Online shopping Log into www.lyoness.net and choose from more than 2,800 online shops in the Lyoness online shopping portal Shop around the clock and around the world The benefits of Lyoness membership are granted based on the shopping information recorded

Photos: Tom Grill/Corbis, Felix Wirth/Corbis

Shopping with Lyoness

Mobile Vouchers Select the loyalty partner you are looking for via the “loyalty partner search” Enter the voucher amount into your smart-phone and confirm the generated voucher with your personal PIN code Present the received security code at the loyalty partner. The staff will then verify the validity of the voucher, which redeems it and the purchase is completed

03.10.2012 15:38:18


Shopping with Lyoness Nakupujte s Lyoness 89

m

Jednoducho vynikajúci!

et.

ISO 9001:2008

Inštitút Quality Austria preveril spoločnosť Lyoness a jej manažment, na základe čoho bol spoločnosti Lyoness udelený certifikát ISO 9001:2008. Certifikát ISO 9001 definuje medzinárodné minimálne štandardy. Spoločnosti s ohľadom na tieto štandardy zostavia svoje procesy a štruktúry.

ISO 9001:2008

Quality management at Lyoness was tested by Quality Austria and awarded ISO 9001:2008 certification The ISO 9001 certification sets minimum international standards by which the processes and structures of a company can be defined

Leitbetriebe Austria

Spoločnosť Lyoness Austria GmbH je členom hospodárskej siete Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria predstavuje červenobielo-červenú značku, ktorou sa vyznačuje 1000 vynikajúcich rakúskych spoločností.

Leitbetriebe Austria

Lyoness Austria GmbH is a member of the business network Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria is an Austrian brand that 1,000 outstanding companies in Austria may avail of.

TÜV

Simply excellent! kutky sú viac ako tisíc slov! Spoločnosť Lyoness sa preto rozhodla, že sa dá čo najpresnejšie preskúšať nezávislými inštitúciami. A výsledok je viditeľný! Lyoness získala celosvetovo uznávané záručné pečate, ktoré hovoria: preverené, vynikajúce - považované za dobré! A je to oficiálne: Lyoness má sama voči sebe vysoké nároky a všetky sú splnené! Patrí k nim spokojnosť našich členov, jasné štruktúry – a, samozrejme, pridaná hodnota − Cashback!

S

ACTIONS SPEAK LOUDER THAN even a thousand words! This is why Lyoness subjected itself to rigorous testing by independent institutions, and with fantastic results too! Lyoness holds globally renowned seals of quality, which immediately get the message across: tested, excellent – and outstanding! This means it’s official: the high demands that Lyoness sets for itself are all fulfilled! These include the satisfaction of our members, efficiency, clear structures – and obviously the crucial added value of cashback!

Lyoness je oficiálne ¹ Nákupným spoločenstvom s preverenými službami a dokázanou cenovou výhodou/Cashback“. Jedinečné je, že na celom svete nemá toto vyznamenanie žiadna iná spoločnosť. Nezávislá inštitúcia potvrdila náš nárok - spokojnosť našich členov.

TÜV

Lyoness is officially a „shopping community providing certified services that offer a verified price advantage/Cashback“ Unique: No other cashback company in the world has received such a distinction Our guiding principle – the satisfaction of our members – has been independently confirmed

Photos: Tom Grill/Corbis, Felix Wirth/Corbis

Certifikát IQNet

Medzinárodné uznanie: v rámci certifikácie na získanie ISO 9001:2008 inštitútom Quality Austria bol spoločnosti Lyoness udelený aj certifikát IQNet. Partneri IQNet vystavili certifikáty v 150 krajinách a ich podiel na svetovom trhu je 30 %.

IQNet certification

Internationally recognised: as part of the ISO 9001: 2008 certification by Quality Austria, Lyoness was also certified by IQNet IQNet partners have so far issued certificates in 150 countries, and command a global market share of 30 percent

88-89_Zertifikate_SK.indd 89

03.10.2012 15:38:30


90 TirᎠImprint

ZODPOVEDNÁ OSOBA V LYONESS overall responsible at LYONESS: Silvia Weihs, Head of Public Relations VYDAVATEĽSTVO A VÝROBA publishing house and producer: Styria Multi Media Corporate GmbH & Co KG, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien, Tel.: +43/(0)1/601 17, Fax: 190 KONATELIA managing directors: Erich Schönberg,Thomas Leskoschek, Nina Haas VEDÚCI PROJEKTU project management: lexNEWS.at, 1070 Wien; Styria Multi Media Corporate, Olivia Forstmayr, Viola Erlebach ŠÉFREDAKTOR chief editor: Alex Schütz UMELECKÝ RIADITEĽ art director: Amédé Stöckl, www.urbane-grafik.at GRAFIKA graphic design: Rosi Horvath KOREKTÚRA proof-reading: Barbara Hofmann, Rupert Höttinger, Gerda Tauschek FOTO REDAKCIA photo editor: Ewa Bisztyga FOTOGRAFIE V TOMTO VYDANÍ photographs in this issue: Cover: Lyoness.TV Photographer: Christian Maricic, Models: Michaela & Jozef/ PH Models, Styling: Ali Rabbani, Make-up: Zoe Marvie, Production: lexNEWS, 1070 Wien Photos Cashback Magazine: Javier Rodriguez/lexNEWS, Robert Korkisch/quickshot.at, Christian Maricic, Stephan Friesinger, Corbis, Getty Images VÝROBA production: m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG, www.m-4.at SPOLUPRACOVNÍCI TOHTO VYDANIA contributors to this issue: Nina Passegger, Erik Lehner, Katerina Cerny, Javier Rodriguez, Gerda Tauschek, Paul Tognotti, Silvia Weihs, Jürgen Zacharias, Bettina Pries, Karin Talaber, Elisabeth Donaczi, Klaus Piber, Alexander Wernig, Stephanie Beichl, Thomas Lücke, Petra Fleischhacker PREKLAD translation: textissima TLAČ print: Neografia, a.s., 03655 Martin, Slowakei SPÔSOB VYDANIA frequency: 4 x p. a.

90_Impressum_SK.indd 90

POĽSKO poland

Lyoness Poland Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 169 40-524 Katowice Tel.: +48/(0)32/353 05 70 E-Mail: servicecenter@lyoness.pl

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO united Kingdom

Lyoness UK Limited 105 Piccadilly London W1J7NJ Tel.: +44 (0) 20 7629 3493 PORTUGALSKO portugal E-Mail: office@lyoness.co.uk FRANCÚZSKO FranCe Lyoness Portugal Unipessoal Lda. EURÓPA europe Lyoness France SARL Praça Duque De Saldanha Nº1 Tour Maine-Montparnasse Ed. Atrium Saldanha 9D LYONESS MANAGEMENT 43ème étage côté rue de l’arrivée 1050-094 Lisboa AMERIKA ameriCa GMBH 33 avenue du Maine Tel.: +351 211156510 Kärntner Straße 9 75755 Paris 15 8020 Graz E-Mail: servicecenter@lyoness.pt LYONESS MANAGEMENT Tel.: +33/(1)/76 77 20 98 AMERICAS, INC. Tel.: +43/(0)316/70 77-0 E-Mail: servicecenter@lyoness.fr 1450 Brickell Ave., Suite 2730 E-Mail: europe.office@lyoness.ag RUMUNSKO romania Miami, FL 33131 SC Lyoness Romania S.R.L. GRÉCKO RAKÚSKO Cal. Floreasca 169 A Tel.: +001 (786) 220 7822 greeCe austria Clădirea A-et.3 E-Mail: office@lyoness.us Lyoness Hellas M.E.P.E Lyoness Austria GmbH 014459, Bucureşti Leoforos Thessalonikis 52 Kärntner Straße 9 Tel.: +40/(0)316/20 70 13 57019 Peraia – Thessaloniki USA 8020 Graz Tel.: +30/23920 – 211 03 E-Mail: servicecenter@lyoness.ro united states oF ameriCa Tel.: +43/(0)316/23 11 03 E-Mail: office@lyoness.gr Lyoness America Inc. E-Mail: servicecenter@lyoness.at SRBSKO serBia Empire State Building MAĎARSKO Hungary Lyoness d.o.o. Beograd 350 Fifth Avenue, Suite 2710 Lyoness Hungary Kft. BELGICKO Belgium Sava Business Center New York, NY 10118 Stefánia út 101 - 103 Lyoness Belgium bvba/sprl Milentija Popovica 5, Tower B Tel.: +1 (646) 537 2547 1143 Budapest Belgicastraat 7 11070 Novi Beograd Tel.: +36/1/688 93 48 E-Mail: servicecenter@lyoness.us 1930 Zaventem Tel.: +381/(0)11/655 73 90 E-Mail: servicecenter@lyoness.hu E-Mail: servicecenter@lyoness.rs Tel.: +32/2/894 88 80 KANADA E-Mail: servicecenter@lyoness.be ÍRSKO ireland

BULHARSKO Bulgaria

Lyoness Bulgaria EOOD ul. “Yunak” 24 1000 Sofia Tel.: +359/(0)2/969 99 11 E-Mail: office@lyoness.bg

CHORVÁTSKO Croatia

SLOVENSKO sloVaKia

Lyoness Slovakia, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava Tel.: +421/2/33 05 78 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.sk

Lyoness Canada Inc. 5000 Yonge Street, Suite 1706 Toronto, ON M2N 7E9 Tel.: +1 (416) 479 8373 E-Mail: servicecenter@lyoness.ca

TALIANSKO italy

SLOVINSKO sloVenia

BRAZÍLIA BraZil

Lyoness Italia s.r.l. Lyoness d.o.o. Via Belvedere, 15 37066 Caselle di Radnička cesta 52 Sommacampagna (VR) HR-10000 Zagreb Tel.: +39/045/20 80 500 Tel.: +385/(0)1/38 90 93-0 E-Mail: servicecenter@lyoness.hr E-Mail: office@loyness.it CYPRUS Cyprus

Lyoness Cyprus Ltd. Gorgonon Street 14 Office 302 Patsalos Plaza 6042 Larnaca-Cyprus Tel.: +357/248/191 99 E-Mail: office@lyoness.com.cy ČESKO CZeCH repuBliC

LOTYŠSKO LATVIA

SIA „Lyoness Latvija“ Brīvības 149 1012 Rīga Tel.: +371 67809216 E-Mail: office@lyoness.lv LITVA litHuania

UAB „Lyoness Lietuva“ Olimpiečių g. 1 09200 Vilnius Tel.: +370 5 268 3368 E-Mail: office@lyoness.lt

Lyoness Czech Prague, s.r.o. Evropská 2591/33e MACEDÓNSKO 160 00 Praha 6 maCedonia Tel.: +420 233 313 017 E-Mail: servicecenter@lyoness.cz Lyoness DOOEL Skopje blvd. 8-mi Septemvri 16/1 Hyperium Business Center NEMECKO 2nd floor germany 1000 Skopje Lyoness Deutschland GmbH Tel.: +389 2 3090067 Kranhaus Süd, Im Zollhafen 24 E-Mail: servicecenter@lyoness.mk 50678 Köln Tel.: +49 (0)221 27 16 74-0 HOLANDSKO E-Mail: servicecenter@lyoness.de netHerlands FÍNSKO Finland

Lyoness Finland Oy Plaza Business Park Äyritie 18, 3.krs 01510 Vantaa Tel.: +358 (0) 29 3400 620 E-Mail: office@lyoness.fi

Canada

Lyoness Loyalty Ireland Ltd. trading as Lyoness Ireland 2nd Floor, 10/11 Exchange Place IFSC Dublin 1 Tel.: +353/17 917 700 E-Mail: servicecenter@lyoness.ie

Lyoness Nederland BV World Trade Center Rotterdam Beursplein 37, 14e verdieping unit 1468 en 1469 Postal address: postbus 30043 3001 DA Rotterdam Tel.: +31 (0) 10 820 99 00 E-Mail: servicecenter@lyoness.nl

Lyoness d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 3 2000 Maribor Tel.: +386 (0) 2/4213390 E-Mail: servicecenter@lyoness.si ŠPANIELSKO spain

Lyoness Spain, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso 1 Edificio Torre Picasso Planta 14, Módulo A 28020 Madrid Tel.: +34 91 769 56 39 E-Mail: servicecenter@lyoness.es ŠVÉDSKO sweden

Lyoness Sweden AB Wenner-Gren Center, vån 5 Sveavägen 166 113 46 Stockholm Tel.: +46/(0)8/509 06 888 E-Mail: servicecenter@lyoness.se ŠVAJČIARSKOswitZerland

Lyoness do Brasil Ltda Av. Das Nações unidas, 11633 9º Andar, Edifício Brasilinterpart CEP: 04578-000 Brooklin Paulista São Paulo Tel.: +55-11-5102-4013 E-Mail: office@lyoness.com.br

STREDNÁ – VÝCHODNÁ AFRIKA middle east/aFriCa JUžNÁ AFRIKA soutH aFriCa

Lyoness Cashback Programme (Pty) Ltd. Postnet Suite 137 P/Bag X 9976 2146 Sandton Tel.: +27 (11) 30 11 900 E-Mail: office@lyoness.co.za

Lyoness Suisse GmbH Hinterbergstrasse 24 6330 Cham Tel.: +41/(0)41/785 13 30 SPOJENÉ ARABSKÉ E-Mail: servicecenter@lyoness.ch EMIRÁTY TURECKO turKey

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Maya Akar Center C Blok Kat:1 No:10-11 Şişli-İSTANBUL Tel.: +90 (0) 212/444 4 596 E-Mail: servicecenter@lyoness.com.tr

united araB emirates

Lyoness Europe AG Dubai Branch Emaar Business Park Building 4, 6th Floor P.O. Box 390490 Sheikh Zayed Road, Dubai Tel.: +971 (4) 45 34 343 E-Mail: office@lyoness.ae

KATAR state oF qatar

Lyoness Qatar WLL Al Gassar Tower 8th Floor, Office No.1 P.O. Box 25554, Westbay Doha, State of Qatar Tel.: +974 40 160 200 E-Mail: office@lyoness.qa

ÁZIA asia LYONESS MANAGEMENT ASIA LIMITED

Suite 2607-12, 26th Floor Tower 2, The Gateway Harbour City, Tsim Sha Tsui Hong Kong Tel.: +852 3977 4000 E-Mail: asia.office@lyoness.asia HONGKONG Hong Kong

Lyoness Hong Kong Limited Suite 2607-12, 26th Floor Tower 2, The Gateway Harbour City, Tsim Sha Tsui Tel.: +852 3977 4088 E-Mail: office@lyoness.com.hk MACAO maCau

Lyoness Macau Limited Quarteirao 5, Lote A, Macau Finance and IT Centre of Macau Unit F, 8/F, Macau Tel.: +853 2820 3808 E-Mail: office@lyoness.com.mo FILIPÍNY PHILIPPINES

Lyoness Philippines Inc. Unit 1503-04, 15th Floor Tower 1, The Enterprise Center 6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas 1226 Makati City Tel.: +63 2 491 77 20 E-Mail: office@lyoness.ph THAJSKO THAILAND

Lyoness Siam Co. Ltd. The Offices at Central World Suite ML1711-12, 17th Floor No. 999/9, Rama 1 Road, Patumwan Bangkok 10330 Tel.: +66 2 250 8965 E-Mail: office@lyoness.co.th

AUSTRÁLIA australia AUSTRÁLIA australia

Lyoness Australia Pty Ltd. Suite 2, Level 30 9 Castlereagh Street Sydney, NSW 2000, Australia Tel.: +61 2 9007 1000 E-Mail: servicecenter@lyoness.com.au

Photo: KidStock/Blend Images/Corbis

MAJITEĽ MÉDIÍ A VYDAVATEĽ media proprietor and publisher: LYONESS Europe AG, Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs

03.10.2012 15:39:13


YOU WILL ALWAYS BE ON THE WINNING SIDE WITH BLUE GAS Switch to Blue gas and order a special product Advantage for all Lyoness members

vings a s d e e t n 8% guara ember m s s e n o y and L 3%. f o e g a t n adva


: x a M u a b r Listen to you

O T E V A H T ´ N O D U O „Y E K A M O T , T N A I G A BE “ . N E P P A H S G N I H T BIG

favourable t a ts c u d o r p of a wide range s e id v countries: o 9 r p in in s a e r h c to s IY D lf se est 59 do-it-your Romania, 1 , Austria’s larg y h r it a g w n d u te H , n a e ati repres Slovenia, Cro , ia k prices and is a v lo S , c h Republi Austria, Czec Turkey. Bulgaria and

lyoness.indd 1

10.08.12 12:15

Lyoness Cashback Magazine 03|2012 (sk)  

Po otvorení trhu vo Východnej Ázii máme od marca zastúpeniena všetkých kontinentoch. Ako odteraz celo-svetovo činná firma sme zaviedli novú...

Advertisement