Page 1

01 | 2012 Slovakia Reklamná kampaň Lyoness The Lyoness advertising campaign

Werner Kaiser o cieľoch v 2012

Werner Kaiser on the goals for 2012

Child & Family Foundation Úspech v Hondurase Child & Family Foundation great progress in Honduras

BOOM

BOOMING ASIA What we can learn from the Far East

Cashback Magazine SK/ENG 01/12

REGIÓN

CB112_01_SK_Cover.indd 1

ÁZIA

Čo sa môžeme naučiť od Ďalekého východu

15.02.2012 13:16:08


EDITORIÁL 3

Milí obchodní partneri Lyonessu, členovia, čitateľky a čitatelia! Dear Lyoness loyalty partners,

Hubert Freidl

Silvia Weihs

Muži, ženy a politická korektnosť. V snahe ponúknuť lepšiu čitateľnosť vynechávame v našich textoch formulácie na špecifické pohlavie. Samozrejme, že pri všetkých nadpisoch a textoch oslovujeme obidve pohlavia. Gender form & political correctness To make the magazine easier to read we have opted to use just one gender form in our texts. We hope that you will not consider this to be discriminatory in any way to either gender.

¹ Go East“ je hlavnou témou prvého vydania nášho magazínu Cashback v roku 2012. V rozsiahlom článku podrobne rozoberieme podnikanie v Ázii. Prinesieme informácie o našom novom riadiacom centre v Hongkongu a o nespočetných aktivitách na tomto zaujímavom trhu. Presne podľa nášho ekonomického zamerania sa aj marcová Leader Convention bude konať odstrániť vo Východnej Ázii. International Tour, ktorá bola v roku 2011 veľmi úspešná, sa v tomto roku uskutoční v ešte väčšom počte krajín V rámci zhodnotenia uplynulého roka vám priblížime stretnutia z Dubaja, Kataru a Brazílie. Werner Kaiser, International Sales Director, v rozhovore prezradí niečo o budúcich aktivitách a o ďalších zaujímavých novinkách. Článok o poslednom seminári lídrov v Pamhagene a predstavenie nového člena prezidentského tímu sú ďalšími zaujímavosťami v tomto vydaní. V podrobnom portréte vám priblížime nových, ale aj transformovaných obchodných partnerov akceptujúcich Cashback Card zo všetkých častí Európy. Ďalších nových a atraktívnych obchodných partnerov zo sektora online nákupov vám predstavíme v článku eBiz. Umožníme vám nahliadnuť aj do zákulisia našej servisnej spoločnosti Dataservice. Tím okolo Markusa Hendricha má na starosti zodpovedné a správne technické nastavenie spolupráce medzi všetkými členmi Lyonessu a obchodnými partnermi. Detailné informácie prinášame aj o Child & Family Foundation odstrániť – od medzinárodných projektov v Hondurase a na Filipínach až po národné vianočné akcie. Začiatkom tohto roka spustila svoj prvý projekt na podporu ochrany životného prostredia aj Greenfinity Foundation. Na naše módne fotografovanie sme si vybrali známy španielsky ostrov Malorka; v článku vám ponúkneme časť z módnych trendov tohto leta. Opäť sme toto číslo zaplnili podrobnými a zaujímavými správami. Nakoniec máme ešte jednu informáciu z vlastnej produkcie: okrem tlačenej verzie je magazín Cashback dostupný aj pre Apple iPad. Vďaka tomu sa vám pri čítaní navyše núka multimediálny zážitok s nespočetnými fotogalériami, videami a so zvukom. App na čítanie si môžete stiahnuť v iTunes Store. Želáme vám v roku 2012 veľa úspechov a veľa príjemných chvíľ pri čítaní.

Hubert Freidl zakladateľ a odstrániť Lyoness International AG

CB112_03_SK_Editorial_KORR.indd 3

members, Dear readers, “Go East” is the title to our in-depth cover story in the first edition of Cashback Magazine in 2012 as we explore Asia as a business location. We report on our new management base in Hong Kong and our wide-ranging activities in this exciting market. The Leader Convention in March will also be held in eastern Asia, very much in line with our business focus. The International Tour was a resounding success in 2011 and will be continued in even more countries throughout 2012. In our report looking back on last year we present our bases in Dubai, and Qatar. International Sales Director Werner Kaiser talks about future activities and other news in a fascinating interview. Another highlight of this edition is the article on the last Leader Seminar in Pamhagen, and we also introduce a new member of the President’s Team. New loyalty partners and those which have recently switched to the Cashback Card all across Europe are presented in detailed profiles, while the eBiz article in this edition introduces even more new and popular loyalty partners in the field of online shopping. The report on our support company Dataservice offers you a chance to look behind the scenes: Markus Hendrich and his team make sure that all things technical between Lyoness members and loyalty partners run smoothly and responsibly. We also have an in-depth report on the Child & Family Foundation, which includes the international projects in Honduras and the Philippines as well as special Christmas activities in many countries. The Greenfinity Foundation was launched at the start of this year with its first project promoting environmental protection. For our fashion shoot this time round we chose the much-loved Spanish island of Mallorca, and in the article we give a taste of what fashion trends to expect when summer comes around. Once again we have crammed this edition full of extensive and exciting news, but there’s one more thing to look forward to: in addition to the printed version you can now also read Cashback Magazine on the Apple iPad. This turns the magazine into a multimedia reading experience with countless photos, videos and audio files. You can download the app from the iTunes Store. We wish you the best of success for 2012 and hope you enjoy reading Cashback Magazine.

Silvia Weihs Head of Public Relations Lyoness Management GmbH

12.03.2012 12:07:43


08

30

Obsaht contents 06

MultiMediálne: Magazín V iPade

80

Peniaze sPäť Pri každOM nákuPe

81

CertifikOVaný a OCenený

MultiMedia: cashback Magazine on the iPad

Money back with every Purchase

certified, and Passed with flying colours

lyOnesseconoMy

48 40

08

Werner kaiser O CieľOCh V. 2012

10

reklaMa na VšetkýCh kanálOCh

16

COVerstOry: bOOM región ázia

werner kaiser on the goals for 2012

Multi-channel advertising

cover story: booMing asia

lyOnessworld

12

leader COnVentiOn V MaCau

14

ÚsPešný štart VO franCÚzsku

26

bernahrd kOCh a steffen Müller

30

arabský sVet

leader convention in Macau

bernhard koch and steffen Müller

the arab world

Photo: Jon Hicks/Corbis

successful start in france

Titulná fotka: Christian Maricic • Modely: Charona & Diego/otbt models Styling: La Redoute • Miesto: Yachthafen Portals Nous, Malorka

CB112_04-05_SK_Inhalt_KORR.indd 4

12.03.2012 12:13:40


T

32 V našej Coverstory sa dočítate o boomovom regióne Ázii. Our cover story takes us to booming Asia.

34

VITAJTE V PREZIDENTSKOM TÍME

36

KARIÉRA S LYONESS

38

LEADER SEMINÁR 2011 V PAMHAGENE

48

REPORTÁŽ O LYONESS DATA SERVICE GMBH

16

WELCOME TO THE PRESIDENTS TEAM

CAREERS WITH LYONESS

LEADER SEMINAR 2011 IN PAMHAGEN

REPORT ON THE LYONESS DATASERVICE GMBH

LYONESSLIFESTYLE

40

FOTOGRAFOVANIE PRI STREDOZEMNOM MORI

58

NOVÍ PARTNERI Z CELÉHO SVETA

78

PHOTOSHOOT AT THE MEDITERRANEAN

NEW PARTNERS FROM AROUND THE WORLD

68

Photo: Jon Hicks/Corbis

CHILD & FAMILY | GREENFINITY

68

GREENFINITY ŠTARTUJE

72

MASKOT CHILD & FAMILY FOUNDATION

78

GREENFINITY HITS THE GROUND RUNNING

THE CHILD & FAMILY FOUNDATION MASCOT CHILD & FAMILY FOUNDATION: STAV MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV

CHILD & FAMILY FOUNDATION: STATUS OF INTERNATIONAL PROJECTS

CB112_04-05_SK_Inhalt_KORR.indd 5

12.03.2012 12:13:34


Zažite magazín Cashback v Apple iPade! Experience Cashback Magazine on the Apple iPad!

Lyoness internationaL 31

English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 49

48 LYONESS Reportáž Report

Svet bitov a bajtov

Would you like to read more in your Cashback Magazine? Then get the Lyoness Cashback Magazine on your Apple iPad to enjoy loads of video clips, photo galleries and outstanding graphics and images on your screen. Just search in the App Store for “Lyoness Mag”, download the latest edition and enjoy it anytime, either on or offline.

Photo: joSon/Stone/Getty Images

Radi by ste sa vo vašom magazíne Cashback dočítali ešte viac? Tak si stiahnite magazín Lyoness Cashback do svojho Apple iPad! Užite si množstvo videoklipov, obrázkových galérií a brilantnú grafiku na jeho obrazovke. Jednoducho si v App Store vyhľadajte Lyoness Mag a stiahnite si aktuálne vydanie – a môžete odstrániť ho vychutnať hocikedy on-, ale aj offline.

Burdž al-Arab je jedným z najluxusnejších a najdrahších hotelov na svete – a symbolom Dubaja. S výškou 321 metrov a plachetnicovým tvarom, ale aj svojou výnimočnou polohou je táto budova nezameniteľná.

A world of bits and bytes

Kompetentná a celosvetovo úspešná: Competent and successful around the world: Lyoness – Dataservice vyvíja a spravuje Lyoness Dataservice develops and manages the Spojiť sa, nadviazať kontaktykompletnú a dozvedieť ITsa infraštruktúru Lyonessu. Networking, forging contacts and IT learning new of Lyoness. entire infrastructure novinky naučiť sa niečo nové zo sveta Lyonessu. things from the world of Lyoness. The 2012 Leader Leader Convention 2012 pre top vedúcich Convention for top Lyoness leaders is to take place pracovníkov Lyonessu sa tento rok bude epretržite 24 hodín in Macau and Hong Kong. denne, asedem dní konať v Macau v Hongkongu.

ArAbsKý svet

V

Leader C onvention v týždni a 365 dní v roku sa v Lyoness Dataservice spájajú všetky káble sveta Lyonessu. Spoločnosť je zodpovedná za IT celého koncernu a za posledné roky sa vyvinula na nenahraditeľnú súčasť nákupného spoločenstva. Na jej čele stojí Markus Hendrich. Tento 43-ročný muž je CIO Lyoness International AG, konateľom Lyoness Dataservice GmbH a spolu so svojím tímom 30 spolupracovníkov zabezpečuje rôznorodé potreby Lyonessu v reči počítačov. „Všetko, čo v spoločnosti súvisí s IT, sa s určitosťou niekedy dostane na náš stôl. Všetky centrálne IT komponenty ako telefónne prístroje, servery, prístroje na videokonfe-

Dubaj Dubaj je pre národné, ale aj medzinárodné spoločnosti strategicky významným a ekonomicky vysoko atraktívnym miestom. To je aj hlavný dôvod, prečo bola táto nákupná a hospodárska metropola vybraná ako riadiace centrum pre celý priestor Stredného východu a Afriky. Prípravy na založenie tejto riadiacej adminis spoločnosti, ako školenie zamestnancov a zabezpečenie administratívnych podmienok, sú už v plnom prúde. Vďaka tomu sa potvrdzuje to, čo sa v priebehu posledných rokov už ukázalo. Ustavičný rozvoj nákupných možností, predovšetkým veľký počet známych partnerských koncernov, prináša zároveň odstrániť stále rastúci počet členov. Aj Karl Eibel, Regional Director v Spojených arabských emirátoch a v Katare sa už veľmi teší na veľkú budúcnosť: „Tieto kroky majú pre Lyoness veľký význam. Kratšie cesty, optimálna starostlivosť o našich členov a obchodných partnerov urýchlia náš rozvoj v arabskom a severoafrickom regióne. Ja nemám žiadne pochybnosti, práve začíname novú kapitolu nášho úspešného príbehu.“

Ázia/Asia 2012

CB112_06-07_SK_iPad_KORR.indd 6

S výkonným tímom (vľavo) je Markus Hendrich zodpovedný za IT infraštruktúru Lyoness AG. Markus Hendrich and his competent team (left) are responsible for the IT infrastructure at Lyoness AG.

Profil/Profil Markus Hendrich je konateľom Lyoness Dataservice GmbH, narodil sa 15. mája 1968 vo Feldbachu, je ženatý a má dvoch synov ( 5 a 11 rokov). V roku 1997 sa ako IT expert osamostatnil a od roku 2008 je jeho spoločnosť 100 % dcérskou spoločnosťou Lyoness AG. Hendrich je okrem toho CIO Lyoness AG a CEO Lyoness Greenfinity Foundation. Markus Hendrich is Managing Director of Lyoness Dataservice GmbH, was born in Feldbach on 15 May 1968, is married and has two sons (5 and 11 years old). In 1997 he ventured out on his own as an IT specialist and since 2008 his firm has been a wholly-owned subsidiary of Lyoness AG. Hendrich is also CIO of Lyoness AG and CEO of the Lyoness Greenfinity Foundation.

Photos: mauritius images/Axel Schmies; mauritius images/imagebroker/Hans Lippert; Jon Hicks/Corbis

2012 is just a few weeks old, but one thing is already clear: it’s going to be a massive year for Lyoness. Moving into the Asian market signals the start of a new chapter in the success story that is Lyoness, and quite obviously, the opening of a management base in Hong Kong as well as the preparations for establishing additional Lyoness offices in the region will be major items on the agenda at the 2012 Lyoness Leader Convention. Alongside the extensive entertainment lined up, all of the participants are eagerly awaiting the presentation of yet more new developments in the form of revolutionary innovations in international communications and new working procedures.

Photo: Justin Guariglia/Corbis

áme za sebou ešte len pár týždňov nového roka, ale jedno už môžeme povedať teraz: rok 2012 bude pre Lyoness veľkou udalosťou. Ovládnutím ázijského trhu začína písať spoločnosť novú kapitolu svojej úspešnej histórie a samozrejme, práve preto bude otvorenie ázijského riadiaceho centra v Hongkongu, ako aj prípravy na otvorenie ďalších kancelárií Lyoness v tomto regióne, veľkou témou na Lyoness Leader Convention 2012. Popri bohatom zábavnom programe a spoločnej oslave 40. narodenín Huberta Freidla môžeme s napätím očakávať prezentáciu ďalšieho rozvoja v oblasti medzinárodnej komunikácie a nového pracovného prístupu budú prezentované revolučné novinky.

M

TwenTy-four hours a day, seven days a week and 365 days a year, Lyoness Dataservice is where all the strands of the Lyoness world come together. This company is responsible for the IT side of the business and in recent years has become an indispensable cog in the wheels of the shopping community. The team is led by Markus Hendrich. The 43 yearold is CIO of Lyoness International AG and Managing Director of Lyoness Dataservice GmbH, and with his roughly 30 employees he translates the extremely diverse needs and requirements of Lyoness into the language of computers. “Everything that has anything do with IT in the company will at some point land on our desks; we implement all of the central IT components such as telephone systems, server environments, video-conferencing systems, databases and all of the critical IT applications, as well as manage and service them round the clock, 24 hours a day”, explains Hendrich. “We lay

ernostný program Lyonessu, ktorý spája myšlienku spoločného obchodného úspechu vďaka sile celosve-

tovej komunity a medzinárodného ekonomického ducha, nadchol už milióny ľudí. To sa opäť raz významne ukazuje aj na vývoji na Arabskom polostrove.

The Burj al Arab is one of the most luxurious and expensive hotels in the world – and a landmark in Dubai. Soaring 321 metres high into the air in the form of a sail along with its exposed location, this building is simply unmistakable.

n

The arab worlD

Spoločný úspech Joint success

Katar Zásluhou otvorenia regionálnej kancelárie v Katare začiatkom roka 2012 sa Lyonessu podarilo uskutočniť ďalší dôležitý krok na Arabskom polostrove. Ovládnutie trhu je síce len na začiatku, ale už teraz vyzerá budúcnosť veľmi optimisticky. Už na prvom National Meetingu v novembri sme mohli pozdraviť 200 účastníkov. Obchodný model Lyonessu vzbudil medzičasom veľký záujem aj v okolitých krajinách. Preto bola medzi poslucháčmi aj 27-členná delegácia zo Saudskej Arábie, ktorá pricestovala len na toto podujatie, ako aj vysokí predstavitelia hospodárskeho, politického a spoločenského života, ktorí si tiež prišli vypočuť prednášku CEO Huberta Freidla a ISD Wernera Kaisera.

With the basic idea of achieving joint business success by drawing on the strengths of a global community, the Lyoness loyalty programme has met economic zeitgeist around the world and attracted millions of fans. This is also reflected in developments to date on the Arabian Peninsula. Dubai Dubai is a highly important location for national and international companies alike, both strategically and economically. This explains why this shopping and business metropolis was chosen as the management base for the entire Middle East & Africa region. The preparations for the establishment of this new management company are already well underway, including the many administrative tasks and the training of staff, and confirms what had already started to emerge in the course of last year, i.e. that a steady increase in shopping opportunities – especially in the vast number of renowned loyalty partners – ensures a continuous rise in the number of members. Karl Eibel, Regional Director in the United Arab Emirates and Qatar, is delighted about the promising future: “This is a crucial step for Lyoness: shorter distances and an optimal service for our members and loyalty partners will accelerate our development throughout the Middle East and in North Africa. For me there is no doubt: we are embarking upon a new chapter in our success story.” Qatar Opening the national office in Qatar in early 2012 means Lyoness has succeeded in taking the next important step on the Arabian Peninsula. Development of this market is still at an early stage, but the future’s already looking bright. The First National Meeting in November 2011 was attended by roughly 200 people. The Lyoness business model has also attracted major interest in neighbouring countries: those attending the meeting included a 27-strong delegation from Saudi Arabia, who flew in specifically for the event, as well as some high-ranking representatives from the business community, politics and society, who came to listen to the presentations by CEO Hubert Freidl and ISD Werner Kaiser.

Rušný nočný život na obľúbenom Souq Waqif v Katare. Busy nightlife at the popular Souq Waqif in Qatar.

12.03.2012 12:13:17


vet

V iPade na vás okrem iného čaká aj: And also on the iPad: LYONESS LEADER CONVENTION Ohliadnutie odstrániť späť na Convention 2011 v Mexiku – a výhľad do 2012 v Macau LYONESS LEADER CONVENTION A look back at the 2011 Convention in Mexico – and a look forward to 2012 in Macau.

CHILD & FAMILY FOUNDATION Tu sa niečo deje: Videopríspevky o angažovaní CFF v Srbsku, Česku a na Filipínach. CHILD & FAMILY FOUNDATION Always busy: video reports on the CFF’s activities in Serbia, the Czech Republic and the Philippines.

jednoduchu kliknúť a čítať, pozerať, počúvať

Photo: joSon/Stone/Getty Images

Just touch, then read, watch or listen

interaktívne. pohybmi prstom posúvate doľava a doprava

REKLAMNÁ KAMPAŇ LYONESS V decembri a januári náš spot uvádzali na všetkých kanáloch. V iPade si môžete tento vtipný spot vypočuť ešte raz. Lyoness internationaL 31

The arab worlD

dných ností, ernov, arl Eih a v majú rostlia náš iadne šného

atkom rok na iatku,

li poil memedzi rá prihospoprišli aisera.

tu sa začína multimediálna časť

With the basic idea of achieving joint business success by drawing on the strengths of a global community, the Lyoness loyalty programme has met economic zeitgeist around the world and attracted millions of fans. This is also reflected in developments to date on the Arabian Peninsula.

Here is the multimedia content

Dubai Dubai is a highly important location for national and international companies alike, both strategically and economically. This explains why this shopping and business metropolis was chosen as the management base for the entire Middle East & Africa region. The preparations for the establishment of this new management company are already well underway, including the many administrative tasks and the training of staff, and confirms what had already started to emerge in the course of last year, i.e. that a steady increase in shopping opportunities – especially in the vast number of renowned loyalty partners – ensures a continuous rise in the number of members. Karl Eibel, Regional Director in the United Arab Emirates and Qatar, is delighted about the promising future: “This is a crucial step for Lyoness: shorter distances and an optimal service for our members and loyalty partners will accelerate our development throughout the Middle East and in North Africa. For me there is no doubt: we are embarking upon a new chapter in our success story.” Qatar Opening the national office in Qatar in early 2012 means Lyoness has succeeded in taking the next important step on the Arabian Peninsula. Development of this market is still at an early stage, but the future’s already looking bright. The First National Meeting in November 2011 was attended by roughly 200 people. The Lyoness business model has also attracted major interest in neighbouring countries: those attending the meeting included a 27-strong delegation from Saudi Arabia, who flew in specifically for the event, as well as some high-ranking representatives from the business community, politics and society, who came to listen to the presentations by CEO Hubert Freidl and ISD Werner Kaiser.

Spoločne chrániť životné prostredie: členovia Lyonessu podporujú projekty Greenfinity pri každom nákupe. Protecting the environment together: Lyoness members support the projects of Greenfinity with every purchase they make.

THE LYONESS ADVERTISING CAMPAIGN The amusing advert was on all channels in December and January, and on the iPad you can listen to it again.

Greenfinity štartuje Nedávno boli predstavení aj obidvaja partneri, ktorí Lyoness podporia v snahe stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou.

Greenfinity hits the ground running The preparations for the first project of the Greenfinity Foundation are in full swing. We now also know the two

čítanie na výšku alebo na šírku

partners that will be supporting Lyoness in becoming a climate-neutral company.

resadzovanie trvalo udržateľného životného prostredia, investovanie do inovatívnych projektov ochrany klímy a využívania obnoviteľnyćh zdrojov energií – to sú ciele nadácie Greenfinity Foundation, ktorá začala svoju činnosť prácu v roku 2012. Smer je jasne vytýčený. „Prvým projektom nadácie je sám Lyoness,“ potvrdzuje Markus Hendrich, výkonný riaditeľ Lyoness Greenfinity Foundation. Do konca roka 2012 by chcel on a jeho tím dosiahnuť, aby všetky súčasti Lyonessu, ale aj národné a medzinárodné akcie boli klimaticky neutrálne. Toto predsavzatie dáva jasný signál, že Lyoness chce ako medzinárodne pôsobiaci koncern byť zodpovedný za Corporate Social Responsibility a postaviť sa ako prvý za ciele Greenfinity. Prípravy na tento ambiciózny projekt už prebiehajú. Nedávno sme spoznali aj partnerov projektu, ktorí svojimi odbornými skúsenosťami pomôžu Greenfinity pri vývoji a realizovaní firemnej stratégie ochrany klímy. Sú to firmy: LEA GmbH a TU Graz.

P

Lokálna energetická agentúra LEA GmbH „Pretože rozmýšľame nad energiou viac...“ znie motto lokálnej energetickej agentúry LEA GmbH. Hlboké energetické znalosti sú zároveň aj hobby pre túto východoštajerskú spoločnosť. Ako celorakúsky pôsobiaca a najúspešnejšia súkromná energetická agentúra ponúka kom-

Promoting sustainable environmental protection as well as investing in innovative climate protection projects and using renewable energies – these are the goals of the Lyoness Greenfinity Foundation which launched its activities at the start of 2012. The road ahead is clear. “The first project for the Foundation is Lyoness itself”, confirmed Markus Hendrich, CEO of the Lyoness Greenfinity Foundation. By the end of 2012, Markus and his team want to ensure that each and every Lyoness office as well as all of the many national and international events have a largely neutral impact on the climate. This plan is designed to send a message, since Lyoness, as an international corporation, wants to adopt a corporate social responsibility approach and commit itself to the objectives of Greenfinity. The preparatory work for this ambitious project is already well underway. And we now also know the partners who will be using their know-how to support Greenfinity in developing and implementing an occupational climate protection strategy: LEA GmbH and the Graz University of Technology. Lokale Energieagentur LEA GmbH “...because we take energy one step further...” is the motto of local

Read in portrait or landscape mode Photos: Ocean/Corbis ; Ashley Cooper/Corbis; mauritius images/age

tegicm. dárska Streddiacej minisminis

AN INTERVIEW WITH SALES DIRECTOR WERNER KAISER Werner Kaiser talks about the plans for 2012. Listen to the whole interview on the iPad in German and English.

Interactive by swiping left or right

ch Joint success

ienku losveckého az vý-

SALES DIRECTOR WERNER KAISER V INTERVIEW V interview vysvetlí Werner Kaiser plány na rok 2012. Celý rozhovor si môžete v iPade vypočuť v nemčine a angličtine.

Lyoness sa odteraz zameriava aj na oblasť ekológie: nadácia Lyoness Greenfinity Foundation sa bude v budúcnosti starať o ochranu životného prostredia na celom svete. Lyoness is now also focusing on all things green: going forward the Lyoness Greenfinity Foundation will be helping to protect our environment worldwide.

na prvú stránku vybraného článku Return to the start of the page

CB112_06-07_SK_iPad_KORR.indd 7

FOTOSHOOTING AM MITTELMEER Das Frühjahr steht vor der Tür und im mediterranen Spanien haben wir die neuesten Stylings in Szene gesetzt. PHOTOSHOOT AT THE MEDITERRANEAN Spring is round the corner and in Spain we put some of the latest styles and trends on show.

12.03.2012 12:14:17


8 LYONESS BUSINESS Interview Werner Kaiser Interview with Werner Kaiser

Na úspešný rok 2012! Werner Kaiser sa v interview pre magazín Cashback obzrie späť na vrcholy uplynulého roka – a bude sa tešiť na ešte napínavejší rok 2012.

To a successful 2012! In this interview with Cashback Magazine, Werner Kaiser takes a look back at some of the highlights of the past year – and looks forward to an even more exciting 2012.

Pán Kaiser, rok 2011 sa skončil so skvelými výsledkami. Čo bolo pre Mr Kaiser, the year 2011 ended in spectacular fashion. What were your personal highlights as International Sales Director? vás osobne ako International Sales Directora vrcholnou udalosťou? We certainly had many high points. For example, the massive inVrcholov bolo veľa. Napríklad enormné budovanie nákupných možcrease in shopping opportunities both in terms of our loyalty partností tak v oblasti partnerských koncernov, ako aj v sieti malých a ners as well as the network of small and medium-sized businesses. stredných spoločností. Desaťtisíce akceptačných miest, kde môžu Ten thousand new outlets, where each and every Lyoness všetci členovia Lyonessu využiť svoje nákupné výhody. Aj zavedenie member can enjoy their Lyoness benefits. And the introduction of Mobile Cashback – nákupy cez smartfóny – bolo jedným z absolútMobile Cashback – i.e. shopping by smart-phone – was also a great nych vrcholov. Už v prvom roku bola táto nová technológia zavedená highlight. In the very year it was rolled out we managed to implement u viac ako 3000 medzinárodných KMU a dokonca sa pre ňu rozhodlo this new technology at more than 3000 SMEs worldwide, while aj niekoľko veľkých partnerských koncernov. Potom samozrejme naše some significant loyalty partners have also decided to take part. eventy počas International Tour, ktoré nás zaviedli takmer do všetkých Then obviously we have the various events on the International Tour, krajín Lyonessu, Lyoness Sensation s viac ako 11-tisíc účastníkmi, which took us through almost every Lyoness country, the Lyoness Leader Seminare, Leader Convention v Mexiku, množstvo nových Sensation attended by more than 11,000 people, projektov Child & Family the Leader Seminars, the Leader Convention in Foundation. Mnohí členovia a Mexico, the numerous projects of the Child & obchodní partneri v roku 2011 Family Foundation, and the list goes on. Many Mnohí v roku 2011 dosiahli dosiahli dosiahli v roku 2011 members and loyalty partners accomplished the ciele, ktoré sme si na začiatku ciele, ktoré sme si na začiatku objectives they set at the start of 2011 – some roka stanovili – niektorí ich even exceeded them by far – but of course this is roka stanovili – niektorí ich ešte prekonali. Samozrejme, to just a foretaste of what is to come in 2012. je len časť z toho, čo na nás ešte prekonali. čaká v pláne na rok 2012. Just now all eyes are on Asia, where the Leader Convention will also take place at Many accomplished the objectives V súčasnosti sledujete Áziu, the end of March… kde sa koncom marca uskutoční aj they set at the start of 2011 – some Yes, that’s right. The preparations for this event Leader Convention … have been in full swing for months. Of course I even exceeded them by far. Áno, to je pravda. Prípravy na túto udashouldn’t be letting anything out of the bag just losť sú už niekoľko mesiacov v plnom yet, but what I can reveal is that the things we will prúde. Samozrejme teraz ešte nemôžem be presenting there will simply blow people away. nič prezradiť, ale jedno môžem už teraz An evolutionary step as regards new technologies and working povedať veci, ktoré tam budeme prezentovať, určite predstihnú procedures the likes of which has never been seen before to this očakávania účastníkov. Evolučný krok v oblasti nových technológií a extent in the history of Lyoness. I’m really looking forward to it. postupov práce, aký v doterajšej histórii Lyonessu nemá obdobu. Už sa na to veľmi teším. The Asian population is massive, we’re talking about a market of billions of people… Populácia v Ázii je obrovská, hovoríme o trhu Recommendation marketing has long traditions in Asia. And who s miliardami ľudí... doesn’t want to benefit when shopping? This is why we will be very Odporúčací marketing má v Ázii dlhú tradíciu. A zarábať pri nákusuccessful there. We are currently preparing everything that we need. poch – kto by to nechcel? Práve preto tam budeme veľmi úspešní. Všetko, čo je na to potrebné, sa práve pripravuje. And what is happening just now in the Middle East, Africa and America? A čo sa v súčasnosti deje na Strednom východe, America and the Middle East progressed really well in 2011. We v Afrike a Amerike? created many new shopping opportunities and this was obviously Amerika a Stredný východ sa v roku 2011 výnimočne rozvinuli. Bolo vywelcomed by the growing number of members. In South Africa we tvorených veľa nákupných možností, čo samozrejme, teší stále stúpajúci opened our office in Johannesburg, and the first loyalty počet členov. V Južnej Afrike bola otvorená kancelária v Johanessburgu partners are almost at the starting line. Regardless of where you are a prvé partnerské koncerny by mali začať fungovať onedlho. Je jedno, in the world, everyone loves getting money back when they shop. kde na svete, peniaze späť z každého nákupu zaujímajú každého.

CB112_08-09_SK_Interview_KORR.indd 8

12.03.2012 12:13:42


Werner Kaiser, International Sales Director, to vie presne: Je jedno, kde vo svete – peniaze späť z každého nákupu zrušiť čiarku, zaujímajú každého! Cieľ na rok 2013 k 10. narodeninám Lyonessu: Chceme pôsobiť na všetkých kontinentoch. Werner Kaiser, International Sales Director, know perfectly well it makes no difference where you are in the world, everyone loves getting money back when they shop! The goal for 2013, Lyoness‘ 10th anniversary, is to have Lyoness on every single continent in the world.

Pozrime sa teraz na rok 2012. Lyoness existuje už deväť rokov. Kam ešte povedie cesta? Keď sledujem rast a ďalší rozvoj v posledných rokoch, možnosti sú veľké. V každom prípade chceme do 2. júla 2013 – na desiate narodeniny – mať zastúpenie na všetkých kontinentoch. Do roku 2020 bol stanovený jasný cieľ: Stať sa jednotkou na trhu odporúčacieho marketingu, ako aj v oblasti vernostných programov – najúspešnejší už sme. Lyoness Child & Family Foundation, ako aj nedávno spustená Greenfinity, sa budú medzinárodne rozvíjať. Vďaka tomu chceme spoločne s členmi a obchodnými partnermi nielen stále budovať nákupné spoločenstvo, ale aj našimi činmi pozitívne ovplyvniť sociálne povedomie. Spoločne nakupovať, spoločne profitovať, spoločne konať dobro. … a v súkromí? V súkromí sa budem snažiť tráviť trocha viac času s mojou rodinou. To sa mi v posledných rokoch nejako nedarilo. Pritom mám, samozrejme, šťastie, že som obklopený samými úžasnými ľuďmi. Vďaka tomu mám len zriedkavo pocit, že naozaj pracujem. Jednoducho mi to robí radosť. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo má Lyoness taký úspech - spoločne funguje všetko lepšie.

CB112_08-09_SK_Interview_KORR.indd 9

Let’s cast our eyes forward to 2012. Lyoness has been around for nine years now. Where is the journey taking us next? If we look at the growth and the developments of recent years then a great many things seem possible. At any rate, by the time we celebrate our 10th anniversary on 2 July 2013 we want to be represented on every continent in the world. For 2020 we have set ourselves the clearest of objectives: become No. 1 in the world in recommendation marketing and loyalty programmes – we’re already the most successful. The Lyoness Child & Family Foundation as well as the recently launched Greenfinity will be rolled out across the world. This is so we can exert a positive influence on social awareness through our actions, together with all our members and loyalty partners, as opposed to just growing our already extensive shopping community. Shop together, profit together, and do good together. … and in your personal life? I would like to try and spend a bit more time with my family because they have been neglected a little over the last few years. But of course I am really lucky to be surrounded by nothing but fantastic people. This means I rarely get the feeling I am working – everything is just so much fun. I think that is one of the reasons why Lyoness is enjoying so much success: everything works so much better when we do it collectively.

12.03.2012 12:14:22


10 LYONESS Správy News

Zažite efekt Juhuuh

The Woohoo! experience

Vďaka rakúskej reklamnej kampani Juhuuh vtiahol Lyoness celý národ na dva mesiace do nákupnej horúčky. Znova sme tak zvýraznili silu nášho nákupného spoločenstva Lyoness.

Lyoness ensured a whole nation went shopping-mad for two months with its nationwide Woohoo! campaign around Austria, once more underlining the strength of the Lyoness shopping community.

ržitelia Cashback Card mali na prelome rokov všetky CASHBACK CARD HOLDERS had good reason to celebrate around the turn of the year. Timed perfectly for the start dôvody na oslavu, práve včas na začiatok adventného of Advent, the roughly 450,000 Lyoness members in Austria obdobia dorazil leták do domov a bytov takmer 450-tisíc found a flyer in their post-boxes. Announcing “the Woohoo! rakúskych členov Lyonessu. S mottom: Zažite efekt Juhuuh experience”, it encouraged members to take part in a rather vyzýval na nezabudnuteľný dvojmesačný nákupný zážitok. zážitok. Pretože special 2-month shopping extravaganza. This is because anyten, kto sa medzi 1. decembrom 2011 a 31. januárom 2012 vybral so one using their Cashback Card to shop between 1 December svojou Cashback Card na nákupy, zažil hneď viacero okamihov Juhuuh 2011 and 31 January 2012 was able to enjoy one woohoo! naraz: obchodní partneri ako kika, Leiner, Zielpunkt a Müller moment after another: loyalty partners like lákali nielen na Cashback kika, Leiner, Zielpunkt and Müller drew cusz každého nákupu, ale aj tomers in not only with the promise of cashna príťažlivé špeciálne akcie back with every purchase, but also with temptSpolupráca s našimi a rabaty. ing offers and discounts. Dokonca ten, kto vytiahol obchodnými partnermi bola And anyone who pulled their Cashback Card Cashback Card minimálne u out in at least three loyalty partners was in with a veľmi úspešná. troch obchodných partnerov, chance of winning some great prizes. The top mal šancu na atraktívne výprize was a dream holiday to Asia or to any othThe cooperation with our loyalty hry. Hlavná cena bola cesta snov do Ázie er destination up to a value of EUR 3,000 with alebo do inej destinácie v hodnote 3-tisíc partners was an outstanding an original voucher from Gulliver’s Travel Ageneur v originálnych poukážkach Gulliver’s cy. Another three lucky winners rode off with an success. Reisecenter. Ďalší traja šťastní výhercovia eFun-E-Bike from KTM worth EUR 1,999 each, sa mohli tešiť na jeden z troch elektrobia prize that also sent a serious message as at cyklov eFun-E-Bikes od KTM v hodnote the beginning of 2012, the takmer 1 999 eur. Okrem iného ide o Greenfinity Foundation, the Lycenu s jasným signálom: od začiatku roka oness environmental initiative, sa Lyoness Greenfinity Foundation zaohat started its work. berá podporou ochrany životného pros“We wanted to demonstrate tredia. ¹ Chceli sme našim obchodným to our loyalty partners the partnerom zdôrazniť a ukázať, aké široké broad range of services and spektrum a rôznorodosť nákupného spothe many sectors that make up ločenstva Lyoness existuje a koľko členov the Lyoness shopping commudokážeme takouto akciou zasiahnuť nity, and make it clear just how a nadchnúť,“ vysvetľuje Mathias Vorbach, many members we can reach Director of Marketing & Communicaand inspire with such a camtions. To bol však len začiatok, ako ďalej paign”, explained Mathias VorM. Vorbach potvrdzuje: ¹ Kampaň bola bach, Director of Marketing & Communications. But that was only the beginning, as Vorbach went on: “This campaign was Reklamná kampaň Lyonessu na konci roka 2011 the trigger for other similar „... to bol len začiatok,“, hovorí Mathias Vorbach, ventures in 2012, where we Director of Marketing & Communications. aim to show the diversity of our loyalty partners.” The Lyoness advertising campaign at the end of 2011 The cooperation with the “was just the beginning”, said Mathias Vorbach, loyalty partners was a resoundDirector of Marketing & Communications.

D

CB112_10-11_SK_Werbekampagne_KORR.indd 10

12.03.2012 12:19:22


Juhuuh! Kampaň Lyonessu v printoch a rádiách bola dokonalým úspechom. Ako sa to celé dalo počuť v rádiu? To si môžete napríklad vypočuť v iPad verzii Cashback magazínu. Woohoo! The Lyoness campaign in the printed media and on the radio was a complete success. And if you‘re interested in how the whole thing sounded on the radio, you can find out in the iPad version of Cashback Magazine!

len impulzom pred ďalšími akciami v roku 2012, odstrániť ktorými chceme osloviť širokú základňu našich obchodných partnerov.“ Spolupráca s obchodnými partnermi bola veľmi úspešná, ich akcie boli výborne uvedené na trh. Efektívna kombinácia printmailingu, inzerátov v najsilnejších novinách (Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, -Kurier), veľa rozhlasových spotov na Ö3 a tri newslettery sa postarali o to, že Lyoness prijali obyvatelia ešte intenzívnejšie a stal sa atraktívnou nákupnou komunitou. A to najdôležitejšie: členovia Lyonessu nakupovali podľa chuti a nálady. Aj oni pochopili naše posolstvo: Nákupy s Lyonessom sú zábava – a to po celý rok. Pretože aj mimo vianočnej reklamnej kampane zabezpečuje Lyoness pre svojich členov pri každom nákupe radostné okamihy Juhuuh, ktoré sa dajú zažiť len v silnom nákupnom spoločenstve.

CB112_10-11_SK_Werbekampagne_KORR.indd 11

ing success, putting their countless products and services very much into the limelight. The effective combination of printed mail, adverts in the most popular newspapers (Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, Kurier), many radio spots on Ö3 and three newsletters ensured that awareness of Lyoness among the Austrian population as an attractive shopping community has never been stronger. But what was most important was that Lyoness members shopped to their hearts’ content. And they certainly got the message: shopping with Lyoness is fun, the whole year round, since it’s not just during the Christmas advertising campaign that Lyoness’ members can enjoy their woohoo! moments with every purchase – one of the many benefits that only a strong shopping community can provide.

12.03.2012 12:19:25


áme za sebou ešte len pár týždňov nového roka, ale jedno už môžeme povedať teraz: rok 2012 bude pre Lyoness veľkou udalosťou. Ovládnutím ázijského trhu začína písať spoločnosť novú kapitolu svojej úspešnej histórie a samozrejme, práve preto bude otvorenie ázijského riadiaceho centra v Hongkongu, ako aj prípravy na otvorenie ďalších kancelárií Lyoness v tomto regióne, veľkou témou na Lyoness Leader Convention 2012. Popri bohatom zábavnom programe a spoločnej oslave 40. narodenín Huberta Freidla môžeme s napätím očakávať prezentáciu ďalšieho rozvoja v oblasti medzinárodnej komunikácie a nového pracovného prístupu budú prezentované revolučné novinky.

M

CB112_12-13_SK_Leader_Convention_KORR.indd 12

2012 is just a few weeks old, but one thing is already clear: it’s going to be a massive year for Lyoness. Moving into the Asian market signals the start of a new chapter in the success story that is Lyoness, and quite obviously, the opening of a management base in Hong Kong as well as the preparations for establishing additional Lyoness offices in the region will be major items on the agenda at the 2012 Lyoness Leader Convention. Alongside the extensive entertainment lined up, all of the participants are eagerly awaiting the presentation of yet more new developments in the form of revolutionary innovations in international communications and new working procedures.

Photo: Justin Guariglia/Corbis

Leader C o

12.03.2012 12:19:43


Spojiť sa, nadviazať kontakty a dozvedieť sa novinky naučiť sa niečo nové zo sveta Lyonessu. Leader Convention 2012 pre top vedúcich pracovníkov Lyonessu sa tento rok bude konať v Macau a v Hongkongu.

Networking, forging contacts and learning new things from the world of Lyoness. The 2012 Leader Convention for top Lyoness leaders is to take place in Macau and Hong Kong.

onvention Photo: Justin Guariglia/Corbis

Ázia/Asia 2012

CB112_12-13_SK_Leader_Convention_KORR.indd 13

12.03.2012 12:19:51


Pre Lyoness sa krajina túžob a snov vyvíja veľmi dobre.

F

For Lyoness, the land of dreams and desires is coming on brilliantly.

Francúzsko | France

Photo: Bertrand Gardel/Hemis/Corbis

Počet obyvateľov | Population: cca 65,5 milióna | roughly 65.5 million Plocha | Area: 674 843 km2 Hlavné mesto | Capital: Paríž | Paris Štátne zriadenie | Form of government: poloprezidentská republika | semi-presidential republic Mena | Currency: euro | Euro

CB112_14-15_SK_Frankreich_KORR.indd 14

12.03.2012 12:20:23


F

rancúzsko, mon amour France, mon amour

rancúzi majú povesť, že nové a neznáme veci prijímajú s veľkou nedôverou. To sa týka aj produktov a nápadov, a preto je úspech Lyonessu v krajine kávy a croissantov o to prekvapujúcejší. Lyoness začínal vo Francúzsku veľmi pozitívne. Na základe tohto úspechu nie je teda vôbec prekvapivé, že sa podarilo získať takého prominentného obchodného partnera Cashback Card, ako je Huis clos, špecialista na okná, dvere a rolety. Jednoducho úžasná je aj spolupráca s obchodným partnerom Sephora s 251 predajňami v oblasti kozmetiky, parfumov a produktov na starostlivosť o telo. Tento koncern nielen skutočným hospodárskym obrom v krajine, ale aj symbolom mnohého, čo Francúzsko vo svete tak preslávilo, drahé vôňe, nezvyčajné parfumy a exkluzívne voňavky.

Photo: Bertrand Gardel/Hemis/Corbis

F

The French are said to welcome anything unusual or new with great scepticism. This includes new products and ideas, which means the success enjoyed by Lyoness in the land of cafés and croissants is all the more remarkable: Lyoness has enjoyed a great start in France. In light of this success it comes as no surprise that another renowned business has joined the ranks of those accepting the Cashback Card, none other than huis clos, the specialist in windows, doors and shutters. The cooperation with Sephora as a loyalty partner has simply been sensational too: with 251 branches in the field of cosmetics, perfumes and care products this company is not only a real business heavyweight in the country, it also stands for so much of what France is renowned for and popular throughout the world: sumptuous scents, rare perfumes and exclusive fragrances.

CB112_14-15_SK_Frankreich_KORR.indd 15

12.03.2012 12:20:29


Km

Ázia Asia

de

vychádza

alé s

Z ¹Made in China“ sa dnes stala ekonomická nádej pre celý svet. CASHBACK – informuje o novom ázijskom hoodárskom obrovi. Úspešný príbeh.

Photo: Image Source/Corbis

TEXT: GERDA TAUSCHEK

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 16

12.03.2012 12:21:43


Where the sun rises “Made in China” has long since become a ray of economic hope for the entire world. CASHBACK reports on the new economic powers in Asia. A success story.

Photo: Image Source/Corbis

TEXT: GERDA TAUSCHEK

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 17

12.03.2012 12:21:50


18 COVER STORY Ekonomická veľmoc Ázia Asia: economic powerhouse

udia zo západnej Európy, z Ameriky, Afriky alebo zo Stredného východu si na to ešte celkom nezvykli. Pri hociktorom produkte, ktorý si dnes kúpia, sú šance, že na ňom bude napísané ¹ Made in China“, veľmi vysoké. Čo pred pár rokmi platilo o lacných produktoch, sa už dávno rozšírilo aj na luxusné veci, pretože aj high-tech firmy presunuli svoju výrobu do Ázie. Len v poslednom čase sa to opäť trocha mení, pretože výhodnosť tamojších miezd sa pre stúpajúci životný štandard v Číne mierne znižuje. Napriek tomu: kto si dnes kúpi ho aj navrhla čínska firma, vlastní prístroj, ktorý nielenže vyrobili v Číne, ale ho aj navrhla čínska firma – pretože americký počítačový gigant predal svoju PC – hardvérovú divíziu už v roku 2005 spoločnosti Lenovo, ktorá sa tak stala druhou najväčšou spoločnosťou vyrábajúcou osobné počítače na svete. Je známe, že aktuálne zvyšovanie cien pevných diskov iPhone skonštruovali, samozrejme, tiež záplavy v Thajsku. Váš pekný, dômyselný iPhone skonštruovali samozrejme tiež v Čínskej ľudovej republike. Rok 2012 – Rok draka – je známy, ako najsľubnejší rok v čínskej tradícii. Pretože sa vracia len každých 12 rokov, mal by každému priniesť šťastie. V čínskej kultúre na rozdiel od tej západnej, vnímajú draka nie ako niečo strašidelné a zlé, ale skôr ako symbol sily, prevahy a nadvlády. A keď sa pozrieme mimo mytológie a astrológie na hospoPEOPLE IN WESTERN EUROPE, America, Africa or the Middárske čísla, jedno je jasné: v Ázii ukazujú znaky len rast, rast – a rast! dle East have not yet become completely accustomed to it. ReTam, kde je úspech, nechýba prirodzene ani závisť a ohováranie. gardless of what they buy today – the odds are that somewhere it Tak sa napríklad v roku 2010 objavili informácie o pracovných podwill say “Made in China”. A few years ago this often mienkach v továrňach na meant cheap products, but nowadays it could just as výrobu iPhonov. Čísla však well be precious and luxury articles too after highkrajinám ako Japonsko tech companies shifted their production operations (stále druhá najväčšia ekoEkonomika Ázie je jedným to Asia. Only recently have we again seen a change nomika na svete) a rýchlo z mála úspešných as the wage advantage on offer falls steadily, parallel dobiehajúcej Číne dávajú to the growing standards of living in China. aj tak za pravdu. Ako naekonomických príbehov That said, anyone who owns an IBM ThinkPad príklad hrdo uvádza Obtohto mladého tisícročia. today possesses a piece of equipment that was not chodná komora Rakúska (WKÖ), zaonly manufactured in China but also by a Chinese hraničný obchod s Áziou sa medzi The Asian economy is one of the firm – the US IT behemoth sold its PC hardware dirokmi 2000 a 2010 zvýšil o 130 pervision in 2005 to Lenovo, which thus became the cent. (Len na porovnanie: Rakúsky few economic success stories in second-largest manufacturer of personal computexport vzrástol celkovo v tomto obdothis relatively young century. ers in the world. As we know, the current increase in bí len o 57 percent.) Medzičasom už prices for hard-drives is due to the flooding in Thaitakmer 1 500 rakúskych firiem založiland. And your lovely smart iPhone was also naturallo svoje pobočky v Ázii. ly put together in the People’s Republic of China. Ekonomika Ázie je tak jedným z The Year of the Dragon in 2012 is the most promising year acmála úspešných ekonomických príbehov tohto mladého tisícročia. cording to Chinese traditions. Since it only comes round once every 12 years it should bring everyone good luck, as in ancient Chinese culture, quite in contrast to western customs, the dragon is not seen as something fearsome and evil but more as a symbol of Poučenie pre osobný úspech: Nedajte sa odstrašiť závisťou, strength, superiority and dominance. And if we switch our attennaopak, choďte svojím smerom. Motivácia a cielená snaha pri tions from mythology and astrology to the latest economic figvyužití vášho talentu prekonajú všetky prekážky. Až keď ste ures, we find that everything in Asia points toward growth. sa k svojmu cieľu priblížili viac, môžete počúvať dobré The figures show this economic growth of countries such as rady druhých. Japan (still the second largest economy in the world) and the fast-growing China. The Austrian Federal Economic Chamber Teach me, Tiger! (WKÖ) reported, rather proudly, that foreign trade with Asia exPrekvapujúci nástup Ázie k dôležitým hospodárskym mocnostiam sa panded by 130 percent between 2000 and 2010. (By comparizačal v 60. rokoch – v Japonsku. Ostrovný štát, silno zasiahnutý son, Austrian exports grew by 57 percent overall during the druhou svetovou vojnou, bol dlho vnímaný ako ¹ napodobňovateľ“ same period.) There are now roughly 1,500 Austrian companies západných nápadov a produktov, až kým sa v USA a v Európe zrazu with subsidiaries or branches in Asia. nevynorili na uliciach automobilové značky, ako Toyota a The Asian economy therefore counts as one of the few econezískali si zákazníkov svojou kvalitou, čím spôsobili krízu miestnym nomic success stories of this relatively young century. automobilkám. Netrvalo dlho, aby západní manažéri prevzali spôsoby

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 18

Photos: mauritius images/Diversion; Alex Mares-Manton/Asia Images/Getty Images

Ľ

12.03.2012 12:22:26


Asia: economic powerhouse Ekonomická veľmoc Ázia Cover story 19

História: Zakázané mesto. Súčasnosť: obchodná štvrť v Singapure.

Photos: mauritius images/Diversion; Alex Mares-Manton/Asia Images/Getty Images

Past: the Forbidden City in China. Present: the business district in Singapore.

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 19

12.03.2012 12:22:44


Rastúca japonská ekonomika dosiahla prvý vrchol v roku 1970, keď japonské hospodárstvo dosiahlo úroveň Nemecka. Na obrázku hlavné mesto Tokio a 80 kilometrov vzdialená Fudžijama, najvyšší vrch krajiny.

Photos: mauritius images/Jose Fuste Raga; Topic Photo Agency/Corbis

Japan’s rise to becoming a global economic powerhouse reached its first peak in 1970, when Japanese economic output was equivalent to that of Germany. Photo: the capital city of Tokyo, and 80 kilometres away the highest mountain in the country, Fujiyama.

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 20

12.03.2012 12:22:39


Km

Asia: economic powerhouse Ekonomická veľmoc Ázia COVER STORY 21

de

vychádza

alé s

Photos: mauritius images/Jose Fuste Raga; Topic Photo Agency/Corbis

japonských kolegov a želali si, aby sa aj ich zamestnanci s takou nezištnosťou a samozrejmosťou stotožnili s ich spoločnosťou, ako pracovníci a zamestnanci v krajine vychádzajúceho slnka. ¹ Rastúca japonská ekonomika dosiahla prvý vrchol v roku 1970, keď sa japonské hospodárstvo dostalo na úroveň Nemecka,“ hovorí Dr. Walter Koren, vedúci exportného hospodárstva Rakúska v rámci WKÖ. ¹ O desať rokov neskôr sa Japonsko stalo najväčším výrobcom automobilov na svete a zaradilo sa medzi tri najväčšie ekonomiky sveta. Iniciovalo tak vlastne hospodársky boom v Ázii. Jeho príklad potom nasledovali ¹ ázijské tigre“ Hongkong, Južná Kórea, Taiwan a Singapur, ktoré v súčasnosti nasledujú ¹ štáty panterov“ Indonézia, Malajzia, Thajsko a Filipíny.“ Označenie ¹ ázijské tigre“ pochádza z 80. rokov a vzťahuje sa na razantný rozvoj rozvojových krajín a silné industriálne štáty. ¹ Pôvodne boli tieto krajiny – čo sa týka ekonomiky – zaostalé a silne závislé od dovozu,“ hovorí Koren. ¹ Vďaka správnym rozhodnutiam, predovšet-

How to achieve personal success: Do not be deterred by those who envy you, go your own way. Motivation and furthering your own talent can overcome any barrier. Only when you get somewhat closer to your objective can you listen to the good advice of others.

Teach me, tiger! The surprising ascent of Asia to become a serious economic power began back in the 1960s – in Japan. This island country ravaged by the Second World War was regarded for a long time as an imitator of western inventions and equipment before car brands like Toyota suddenly appeared on the streets of Europe and the USA, plunging local carmakers into crisis and winning consumers over with their high quality standards. It didn’t take long before western managers learnt the lessons of their Japanese colleagues, and wished their

own staff were as selfless and identified with the company as readily as workers and employees in the Land of the Rising Sun. “Japan’s rise to becoming a global economic powerhouse reached its first peak in 1970, when Japanese economic output was equivalent Brána Ganghwamun je symbolom juhokórejského hlavného mesta Soulu. Pôvodne pochádza z obdobia dynastie Joseon a to that of Germany”, says Dr. len nedávno ju kompletne zrekonštruovali. Na obrázku vpravo: Dr. Walter Koren, vedúci zahraničného obchodu Rakúska Walter Koren, Head of Adv rámci obchodnej komory (WKÖ). vantage Austria at the WKÖ. Gwanghwamun Gate is a landmark in the South-Korean capital of Seoul. It originates from the Joseon Dynasty and recently “Ten years later it was the underwent a major restoration. Photo on right: Dr. Walter Koren, Head of Advantage Austria at the Austrian Federal Economic largest producer of passenChamber (WKÖ). ger cars worldwide and one of the top three countries in the global economy. Thus to all intents and purposes, Japan was kým vytvoreniu priaznivých podmienok pre ľahký priemysel, zvládli the trigger for the economic boom in Asia. The “tiger states” of rýchly vzostup medzi globálnych hráčov.“ Štáty panterov by sa mohli Hong Kong, South Korea, Taiwan and Singapore followed in its v jednotlivých segmentoch dostať na ich úroveň, ale pre ázijskú krízu footsteps, who in turn are now being tracked by the “panther v roku 1997 utrpeli veľký pokles rastu ekonomiky. Ich vyhliadky states” of Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines.” čoskoro však nevyzerajú zle. Jim O’Neill, hlavný ekonóm globálnej The “tiger states” description stemmed from the 1980s and reinvestično-bankovej spoločnosti Goldman Sachs, ktorý vytvoril aj lated to the rapid development of emerging economies into strong názov štátov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika), predindustrialised countries. “Originally, these four countries were unstavil v roku 2005 svoj zoznam Next Eleven: všetky krajiny, ktoré by der-developed – from an economic perspective – and heavily relimali v blízkej budúcnosti zažiť veľký ekonomický vzostup. Medzi ant on imports”, said Koren. “By implementing various measures, týmito štátmi sa nachádzajú Indonézia, Vietnam, Južná Kórea a Filipíny. however, especially the creation of stable infrastructure for the reloTie musia síce rovnako ako my prekonať rôzne finančné krízy, ale

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 21

12.03.2012 12:23:39


22 COVER STORY Ekonomická veľmoc Ázia Asia: economic powerhouse

cation of light industry, they managed to make the quick jump to global player level.” In certain segments the “panther states” were able to draw level, but the Asian crisis in 1997 hit their growth figures hard. That said, they still have good opportunities to catch up fast. Jim O’Neill, chief economist of financial services provider Goldman Sachs, who coined the phrase the “BRICS countries” (Brazil, Russia, InDance shows in dia, China, South Africa), published his list of the Asia are steeped in “next eleven” in 2005: the countries who would tradition. The most probably be the next to experience a sigartists are precision nificant economic upswing. These eleven econand concentration omies included Indonesia, Vietnam, South Kopersonified. rea and the Philippines. While they also have to survive the various financial crises – just like the rest of us – they will then stand a better chance of moving onwards and upwards in comparison to many of the heavily indebted western economies.

následne majú lepšie šance na rast ako mnohé vysoko zadlžené západné ekonomiky.

Poučenie pre osobný úspech: Aj keď nie sú začiatočné podmienky práve najlepšie – sústreďte sa na svoje výhody, nikdy sa neprestaňte učiť a nájdite optimálnu osobnú pracovnú metódu. Ten, kto zostane vytrvalý, má napriek kríze najlepšie šance na ďalší rozvoj.

How to achieve personal success: Even if the start-up conditions are perhaps not ideal – rely on your strengths, never stop learning and devise the best individual working methods for you. Those who remain consistent have the best chance of making progress, despite the crises.

Múr sa rúca Ešte vždy komunistická Čína ide vlastným smerom. Už od roku 1979 tu boli niektoré regióny vyhlásené za špeciálne hospodárske zóny, ktoré mohli obchodovať so zahraničím. Počas 14. zjazdu komunistickej strany v roku 1992 stanovil generálny tajomník Teng Siao-pching oficiálny cieľ, vybudovať socialistickú trhovú ekonomiku – kombináciu voľného trhu a klasického plánovaného hospodárstva. V roku 2001 vstúpila krajina do Medzinárodnej obchodnej organizácie WTO a otvorila svoj trh pre zahraničné firmy. Odvtedy sú čísla rastu gigantické, čínska infraštruktúra sa buduje rýchlym tempom a ľudovodemokratická republika má vďaka rastúcemu zahraničnému obchodu najväčšie devízové rezervy na svete. Už pred tromi rokmi to

The wall crumbles China, still under Communist rule, went its own way. From 1979 certain regions in China were declared special economic regions which were allowed to trade internationally. At the 14th Party Congress in 1992, Chinese leader Deng Xiaoping officially stated his objective of building a socialist market economy – a combination of a free market and the classic centrally planned economy. In 2001 the country joined the World Trade Organisation (WTO) and opened up its market to foreign companies. Since then the growth figures have been gigantic, Chinese infrastructure has been built at a fierce pace, and thanks to its booming foreign trade the People’s Republic sits on the largest currency reserves in the world:

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 22

Photos: mauritius images/John Warburton-Lee; Lindsay Hebberd/Corbis; Image Source/Corbis

Tanečné predstavenia majú v Ázii veľkú tradíciu. Umelci vždy vynikajú precíznosťou a koncentráciou.

12.03.2012 12:23:43


Vôbec nie malý tiger! Singapur je ďalšou pulzujúcou ázijskou metropolou. Tu môžete vidieť panorámu tohto mestského štátu.

Photos: mauritius images/John Warburton-Lee; Lindsay Hebberd/Corbis; Image Source/Corbis

Small tiger - as if! Singapore is another pulsating metropolis in Asia. This is a view of the city-state‘s skyline.

bolo viac ako dve miliardy amerických dolárov. Keby Číňania ponúkli túto sumu na finančných trhoch, mohli by zlikvidovať najväčšiu mocnosť USA. Našťastie zásluhou globalizácie je ekonomická závislosť obojstranná, preto sú ekonomickí experti relatívne jednotne presvedčení, že tento scenár sa nikdy nesplní. Medzitým sa môžeme pripraviť na to, že všade-prítomný nápis Made in China možno v blízkej budúcnosti nahradí Made in Malaysia alebo Made in Thailand. Už čoskoro nebude slúžiť ako synonymum lacných produktov s krátkou životnosťou, ale predovšetkým kvalitného tovaru.

Poučenie pre osobný úspech: Príliš silné ideológie a zásady môžu stáť v ceste pokroku. Len keď má človek odvahu zmeniť ich a prispôsobiť svoje životné a pracovné návyky aktuálnej situácii a vonkajším podmienkam, len vtedy sa dostane do rýchleho pruhu.

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 23

three years ago these reserves amounted to more than two trillion US dollars. If the Chinese were to throw this money on to the financial market they could ruin the superpower of the USA. Yet since economic dependence is a two-way street thanks to globalisation, economic experts are relatively united in believing that this is a scenario we will never witness. In the meantime we should get ready for the ubiquitous “Made in China” label perhaps being replaced in the near future by “Made in Malaysia” or “Made in Thailand”. And that this will soon no longer be synonymous with cheap products that never last, but with quality goods.

How to achieve personal success: Ideologies and overly rigid principles can represent an obstacle to progress. Only if we have the courage to adapt them and to adjust how we live and work to suit the prevailing scenario and external circumstances will we really start to move forwards.

12.03.2012 12:22:58


Hongkong Hong Kong

24 Cover story Ekonomická veľmoc Ázia Asia: economic powerhouse

Pred 15 rokmi muselo Spojené kráľovstvo vrátiť túto korunnú kolóniu naspäť Číne. Na podnikateľskom duchu dnešnej osobitnej administratívnej oblasti – a na jej atraktívnosti pre turistov sa však nič nezmenilo. ž keď človek uvidí Hongkong na vlastné oči, pochopí čo znamená slovo ¹ pulzujúca metropola“. Veď len na tisíc štvorcových kilometroch tohto mesta na pobreží Juhočínskeho mora, žije viac ako sedem miliónov ľudí. Zásluhou toho hustota osídlenia predstavuje približne 16-tisíc obyvateľov na štvorcový kilometer. Všetci si užívajú nočný život v kultúrno mestskom centre na ostrove Hongkong, alebo v mnohých nákupných centrách na polostrove Kowloon. Hongkong, niekdajšie útočisko pirátov, pozostáva okrem Kowloonu z ostrova Hongkong Island, z ¹ New Territories“ na súši, ako aj z 240 väčšinou neobývaných ostrovov. Od roku 1997 už nie je britskou kolóniou, ale osobitnou administratívnou oblasťou Číny so širokou autonómiou udelenou na 50 rokov. Hongkong si tak mohol ponechať svoj doterajší spoločenský a veľmi úspešný ekonomický systém a zásluhou toho je aj dnes jedným z najdôležitejších obchodných miest na svete. Čína sa stará o zahraničnú politiku a o obranu. Nemusíte mať vôbec vedomosti o úlohe Hongkongu ako najliberálnejšieho ekonomického regiónu na svete, aby ste toto mesto milovali. Priaznivci ázijskej kinematografie

A

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 24

City by the sea. 15 years ago the British Empire was forced to return the crown colony of Hong Kong to China. Little has changed in terms of the entrepreneurial spirit of today‘s “special administrative region” – and its appeal for tourists. Only once you have seen Hong Kong do you understand what the phrase “pulsating metropolis” means. After all, there are well in excess of seven million people living in a city spread over slightly more than one thousand square kilometres by the South China Sea; this means the inhabitable area has a population density of approximately 16,000 people per square kilometre. And at night-time they all seem to be roaming about the cultural centre of the city on Hong Kong Island or in the countless shopping malls on the Kowloon Peninsula. A former haunt of pirates, alongside Kowloon Hong Kong also comprises Hong Kong Island, the “New Territories” on the mainland and 240 largely uninhabited islands. Since 1997 the city has not been a British colony but a special administrative region of the People’s Republic of China, and was granted extensive autonomy for 50 years. Hong Kong was permitted to retain its social system and extremely successful economic system, and today is therefore one of the most important trade hubs in the world; foreign and defence policy are administered from China. But you don’t have to have any background knowledge about Hong Kong’s role as the most liberal economic region in the world to love the city. Fans of Asian cinema have been marvelling the at-

Photos: Peter Adams/Photolibrary/Getty Images; Gavin Hellier/Photographer’s Choice/Getty Images; mauritius images/Steve Vidler

Metropola na mori

12.03.2012 12:29:26


Km

Asia: economic powerhouse Ekonomická veľmoc Ázia COVER STORY 25

de

vychádza

alé s

obdivujú vďaka hongkonským filmom už desaťročia atraktivitu a modernosť tejto metropoly – a tí, ktorí sem pricestujú (nebojte sa: povestné pristávanie ponad kopce už neexistuje od roku 1998), nebudú sklamaní ani bez pekne oblečených hrdinov s pištoľami na nočných uliciach.... už len pre tie atraktívne turistické ciele, ktoré mesto ponúka:

tractiveness and the modernity of the city for decades in Hong Kong films – and anyone who travels there (don’t worry: the infamous landing approach over the hills was consigned to the history books after 1998) will not be disappointed on the streets at night even without the smartly dressed gunslingers … not least because of the many other tourist attractions that the city has to offer:

Sofistikovaná metropola: Hongkong patrí medzi najdôležitejšie hospodárske regióny Ázie. Rovnako sa stalo tradíciou nakupovanie – odstrániť napríklad v New Town Plaza, jednom z nákupných centier v mestskej časti Sha Tin.

Photos: Peter Adams/Photolibrary/Getty Images; Gavin Hellier/Photographer’s Choice/Getty Images; mauritius images/Steve Vidler

Glamour: Hong Kong is one of the most important economic regions in Asia. Shopping is a tradition here – like in the New Town Plaza for example, a shopping centre in the district of Sha Tin.

Tian Tan Buddha: ¹ Veľký Budha“ – 34 metrov vysoký a 250 ton ťažký – bronzovú sochu nájdete na ostrove Lantau pri kláštore Po Lin; najpôsobivejšie vyzerá, keď sa na miesto vyveziete lanovkou. Je najdôležitejšou budhistickou pamiatkou mesta a jeho pohľad smeruje do Pekingu na tamojší Nebeský chrám. Avenue of Stars: Kto potrebuje Hollywoodsky Chodník slávy, keď tu si môžete uctiť hviezdy čínskeho kina? Na pobrežnej promenáde v Tsim Sha Tsui sa nachádzajú odtlačky rúk odstrániť Jackieho Chana, Johna Woo, Michelle Yeoha a ďalších. Milovníci akčných filmov, ktorí si pamätajú aj históriu sa môžu odfotografovať pri soche Brucea Leeho. Chrám Wong Tai Sin: Tento taoistický chrám, ktorý sa rozprestiera na viac ako 18-tisíc štvorcových metroch v Kowloone je venovaný jednému z najobľúbenejších svätcov Hongkongu. Podľa vzoru čínskych chrámov je táto svätyňa taká obľúbená práve preto, lebo je tu veľa modlitieb vyslyšaných: ¹ To, čo žiadaš, je aj to, čo dostaneš.“ Victoria Peak: 552 metrov vysoký vrch za centrálnou časťou ponúka najlepší výhľad na mesto. Určite sa tam odvezte lanovkou! Interview na ďalšej strane >>>

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 25

Tian Tan Buddha: The “Big Buddha” – 34 metres high and 250 tonnes in weight – is located on Lantau Island at the Po Lin Monastery; he is at his most impressive if you visit him by cable car. Big Buddha is the main Buddhist monument in the city and looks out towards the Temple of Heaven located in Beijing. Avenue of Stars: Who needs the “Walk of Fame” in Hollywood when you can honour the stars of Chinese cinema here? On the seafront promenade in Tsim Sha Tsui you will find the handprints of Jackie Chan, John Woo, Michelle Yeoh and many more. Action fans who also know a bit of history can have their photo taken beside a statue of Bruce Lee. Wong Tai Sin Temple: This more than 18,000 square metre Taoist temple in Kowloon is one of the most popular shrines in Hong Kong. Modelled on a Chinese temple, the shrine is principally famed for the many prayers that are answered here: “What you request is what you get.” Victoria Peak: The 552-metre high mountain in Central District offers the best views of the city. Travelling up the funicular is a must! Interview overleaf >>>

12.03.2012 12:29:16


Hongkong Hong Kong Hongkong je ideálnym centrom pre Lyoness Bernhard Koch a Steffen Müller o plánoch Lyoness Asia Limited, výhodách geograficko-strategickej polohy a o tom, čo môžeme očakávať na Leader Convention 2012 v Macau.

Bernhard Koch and Steffen Müller on the plans of Lyoness Asia Limited, the advantages of its geostrategic location – and what to expect at the 2012 Leader Convention in Macao. Mr Koch, many congratulations on your new position as Chairman of Lyoness Asia Limited. Are you looking forward to Asia? Many thanks. Of course, I can’t wait to get started. We are right in the middle of our preparations and are doing everything to ensure the Lyoness success can continue very soon in Asia.

Pohľad na Lyoness office v Hongkongu. The Lyoness office in Hong Kong.

Pán Koch, srdečne gratulujem k vášmu novému postu riaditeľa Lyoness Asia – Limited. Tešíte sa už na Áziu? Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme už sa teším na túto skvelú úlohu. Sme práve uprostred príprav a robíme všetko preto, aby sme na úspechy Lyonessu mohli veľmi rýchlo nadviazať aj v Ázii. Pán Müller ako CEO pre Áziu v Hongkongu ste priamo na mieste. Čo môžete prezradiť o plánoch Lyonessu v Ázii? Ázia je pre Lyoness výnimočným trhom. S vyše dvomi miliardami potenciálnych členov Lyonessu musíme byť predovšetkým dobre pripravení a musíme zvládnuť miestne kultúrne a hospodárske odlišnosti. Teraz však môžem prezradiť, že v nasledujúcich rokoch plánujeme v 14 ázijskych krajinách otvoriť regionálne spoločnosti, a preto sme už aj urobili prvé prípravné práce. Lyoness otvoril v Hongkongu svoju kanceláriu. Môžete nám niečo povedať aj o nej? Koľko ľudí tam pracuje? Steffen Müller: V Hongkongu sme otvorili Lyoness Management Pokračovanie na ďalšej strane >>>

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 26

“Hong Kong is the ideal location for Lyoness”

You, Mr Müller, are in Hong Kong as the CEO for Asia. How much can you reveal to us about the plans for Lyoness in Asia? For Lyoness, Asia is obviously a special market. With more than two billion potential Lyoness members we naturally have to be well prepared, and also careful in how we handle both the cultural and economic characteristics of the region. I can reveal that we plan to establish 14 national companies in Asia in the coming years, and initial preparations for this expansion are already underway. Lyoness has opened an office in Hong Kong. What can you tell us about it? How many people are working there? Steffen Müller: We founded Lyoness Management Asia Limited in Hong Kong, which will be the support company for all of the national offices in Asia. From here we will be supporting the individual areas of our business, such as marketing, logistics and many other areas for the individual countries – much in the same way as Lyoness Management in Graz does for Europe. Bernhard Koch: At the minute we have a team of more than 30 enthusiastic staff, most of whom are locals. The management consists

Bernhard Koch je riaditeľom Lyoness Asia Limited. Bernhard Koch is Chairman of Lyoness Asia Limited. Continued on next page >>>

12.03.2012 12:28:37


Km

Asia: economic powerhouse Ekonomická veľmoc Ázia COVER STORY 27

de

vychádza

alé s

„ Sme uprostred príprav a robíme všetko preto, aby sme pokračovali v úspechu Lyonessu aj v Ázii.“ “We are right in the middle of our preparations and are doing everything to ensure the Lyoness success can continue in Asia very soon.“

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 27

12.03.2012 12:28:29


Hongkong Hong Kong

28 Cover story Ekonomická veľmoc Ázia Asia: economic powerhouse

>>> Pokračovanie

Asia Limited, servisnú spoločnosť pre všetky ázijské re gionálne kancelárie. Z tohto miesta budeme podporovať jednotlivé aktivity ako marketing, logistiku a veľa ďalších oddelení v jednotlivých krajinách – ako to úspešne robí Lyoness Management v Grazi pre celú Európu. Bernhard Koch: Už v súčasnosti pozostáva tím z viac ako 30 úžasných, zväčša miestnych spolupracovníkov. V manažmente pracujú skúsení zamestnanci Lyonessu, ktorí prinášajú niekoľkoročné poznatky a skúsenosti zo spoločnosti. Ako centrála pre Áziu bude mať Lyoness Management Asia na starosti aj školenia zamestnancov regionálnych kancelárií a organizáciu Business Developmentu. Tu sme už aktuálne vo viacerých krajinách v prípravnej fáze. Hongkong leží v strede Ázie. Koncentrujete sa len na Hongkong, alebo máte rovnaký zámer aj v krajinách ako Japonsko, Filipíny, Thajsko, Malajzia a Indonézia? Bernhard Koch (so smiechom): Všetko má svoj čas. Samozrejme Hongkong za centrum sme vybrali aj zo strategických dôvodov. Ako hospodárske centrum Ázie je to ideálne miesto pre centrálu Lyonessu. Bezvízový vstup navyše ponúka perfektnú príležitosť pre našich medzinárodných členov preraziť aj v Ázii. O vývoji jednotlivých regionálnych spoločností by som sa však ešte nerád vyjadroval. Zatiaľ len toľko: Lyoness bude aj v Ázii dobre zastúpený. Možno sa dozvieme pár zaujímavých noviniek už na Leader Convention v Macau. … a Austráliu a Nový Zéland budete tiež riadiť z Hongkongu? Steffen Müller: Z dôvodu geografickej a hospodárskej blízkosti sme sa v Lyonesse rozhodli aj Austráliu a Nový Zéland riadiť z Hongkongu. Samozrejme vyžaduje si to veľkú mieru organizácie, už len z dôvodu časového posunu v rámci Ázie, ale sme na dobrej ceste zvládnuť aj túto výzvu. Predpokladám že nie náhodou sa Leader Convention 2012 koná blízko Hongkongu. Bernhard Koch: S Macaom sme určite prekvapili. Som presvedčený, že tam zorganizujeme skvelú a nezabudnuteľnú Leader Convention. Popritom sa ponúka skvelá príležitosť predstaviť našim prémiovým členom našu novú centrálu v Ázii. Steffen Müller: Blízkosť Hongkongu nám, samozrejme, pomôže zvládnuť organizáciu priamo na mieste. Návšteva Hongkongu sa oplatí v každom prípade. Už teraz sa teším, ako privítam našich najúspešnejších prémiových členov v susednom Macau, ale aj u nás v Hongkongu. A na záver dovoľte nazrieť troška do budúcnosti: Čo by ste chceli s Lyonessom do konca tohto roka dosiahnuť? Steffen Müller: Želám si dobrý štart pre Lyoness v Ázii a pevne verím, že to bude pre nás veľmi úspešný rok. Bernhard Koch: V Ázii je rok 2012 Rokom draka. Podľa mytológie je drak symbolom sily, moci a hospodárskeho úspechu. Máme preto najlepšie predpoklady nadviazať v Ázii na celosvetové úspechy Lyonessu. ¹ Kung hei fat choi“ – Všetko dobré a veľa úspechov v novom roku.

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 28

>>> Continuation

of experienced Lyoness personnel who can bring their many years of know-how and Lyoness expertise to the table. As the central hub for Asia, Lyoness Management Asia will also be responsible for the training of staff in the national offices and for organising business development. And again, preparations are already underway for this in some countries. Hong Kong is situated in the heart of Asia. Are you focusing just on Hong Kong, or will this expansion also affect countries like Japan, the Philippines, Thailand, Malaysia and Indonesia? Bernhard Koch (laughs): All in good time. Obviously there are strategic reasons for the base in Hong Kong. As an economic centre for Asia, Hong Kong was naturally the ideal location for Lyoness. The fact there are no visa requirements when entering the country also makes it perfect for our international members to really get going in Asia. As to how we stand with the new national offices I cannot and do not want to say anything more at present. Only this: Lyoness will be well represented in Asia too. Perhaps we will learn some interesting things at the Leader Convention in Macao. … will you be managing Australia and New Zealand from Hong Kong as well? Steffen Müller: Given the geographic proximity and business similarities Lyoness has decided to manage both Australia and New Zealand from the management base in Hong Kong. Of course, this means some serious organisational work, not least due to the time differences within Asia, but we are confident of being able to master this challenge too. So we take it that the location of the 2012 Leader Convention near Hong Kong is not a coincidence then? Bernhard Koch: Choosing Macao as the venue for the Convention was certainly a surprise I think. I am convinced that we will have a great and unforgettable Leader Convention. What is more, it also gives us an opportunity to present our Asian headquarters to our premium members. Steffen Müller: The proximity to Hong Kong obviously makes it easier for us to support the organisation on-site. And visiting Hong Kong is definitely worth it. I am delighted that I will be able to welcome our most successful premium members at our neighbours in Macao and also here in Hong Kong. Before we finish, let’s cast our eyes forward: Where do you want to be with Lyoness at the end of this year? Steffen Müller: I want Lyoness to have a great start in Asia and I strongly believe that we will have a very successful year. Bernhard Koch: 2012 is the Year of the Dragon in Asia. According to mythology, the dragon stands for power, strength and economic success. We have laid the best foundations to ensure Lyoness in Asia can become part of the global success story. “Kung hei fat choi” – congratulations and prosperity for the New Year.

Steffen Müller je CEO Lyoness Asia odstrániť Limited Steffen Müller is CEO of Lyoness Asia Limited.

12.03.2012 12:28:11


se

„Ázia je pre Lyoness výnimočným trhom. S vyše miliardami potenciálnych členov Lyonessu treba byť dobre pripravený.“ “Asia is obviously a special market for Lyoness. With more than two billion potential Lyoness members we have to be well prepared.“

CB112_16-29_SK_Coverstory_KORR.indd 29

12.03.2012 12:28:05


Burdž al-Arab je jedným z najluxusnejších a najdrahších hotelov na svete – a symbolom Dubaja. S výškou 321 metrov a plachetnicovým tvarom, ale aj svojou výnimočnou polohou je táto budova nezameniteľná.

Photos: mauritius images/Axel Schmies; mauritius images/imagebroker/Hans Lippert; Jon Hicks/Corbis

The Burj al Arab is one of the most luxurious and expensive hotels in the world – and a landmark in Dubai. Soaring 321 metres high into the air in the form of a sail along with its exposed location, this building is simply unmistakable.

CB112_30-33_SK_LaenderTour_KORR.indd 30

12.03.2012 12:36:08


LYONESS INTERNATIONAL 31

ARABSKÝ SVET

THE ARAB WORLD

Spoločný úspech Joint success ernostný program Lyonessu, ktorý spája myšlienku spoločného obchodného úspechu vďaka sile celosvetovej komunity a medzinárodného ekonomického ducha, nadchol už milióny ľudí. To sa opäť raz významne ukazuje aj na vývoji na Arabskom polostrove.

With the basic idea of achieving joint business success by drawing on the strengths of a global community, the Lyoness loyalty programme has met economic zeitgeist around the world and attracted millions of fans. This is also reflected in developments to date on the Arabian Peninsula.

Dubaj Dubaj je pre národné, ale aj medzinárodné spoločnosti strategicky významným a ekonomicky vysoko atraktívnym miestom. To je aj hlavný dôvod, prečo bola táto nákupná a hospodárska metropola vybraná ako riadiace centrum pre celý priestor Stredného východu a Afriky. Prípravy na založenie tejto riadiacej spoločnosti, ako školenie zamestnancov a zabezpečenie administratívnych podmienok, sú už v plnom prúde. Vďaka tomu sa potvrdzuje to, čo sa v priebehu posledných rokov už ukázalo. Ustavičný rozvoj nákupných možností, predovšetkým veľký počet známych partnerských koncernov, prináša zároveň odstrániť stále rastúci počet členov. Aj Karl Eibel, Regional Director v Spojených arabských emirátoch a v Katare sa už veľmi teší na veľkú budúcnosť: ¹ Tieto kroky majú pre Lyoness veľký význam. Kratšie cesty, optimálna starostlivosť o našich členov a obchodných partnerov urýchlia náš rozvoj v arabskom a severoafrickom regióne. Ja nemám žiadne pochybnosti, práve začíname novú kapitolu nášho úspešného príbehu.“

Dubai Dubai is a highly important location for national and international companies alike, both strategically and economically. This explains why this shopping and business metropolis was chosen as the management base for the entire Middle East & Africa region. The preparations for the establishment of this new management company are already well underway, including the many administrative tasks and the training of staff, and confirms what had already started to emerge in the course of last year, i.e. that a steady increase in shopping opportunities – especially in the vast number of renowned loyalty partners – ensures a continuous rise in the number of members. Karl Eibel, Regional Director in the United Arab Emirates and Qatar, is delighted about the promising future: “This is a crucial step for Lyoness: shorter distances and an optimal service for our members and loyalty partners will accelerate our development throughout the Middle East and in North Africa. For me there is no doubt: we are embarking upon a new chapter in our success story.”

Photos: mauritius images/Axel Schmies; mauritius images/imagebroker/Hans Lippert; Jon Hicks/Corbis

V

Katar Zásluhou otvorenia regionálnej kancelárie v Katare začiatkom roka 2012 sa Lyonessu podarilo uskutočniť ďalší dôležitý krok na Arabskom polostrove. Ovládnutie trhu je síce len na začiatku, ale už teraz vyzerá budúcnosť veľmi optimisticky. Už na prvom National Meetingu v novembri sme mohli pozdraviť 200 účastníkov. Obchodný model Lyonessu vzbudil medzičasom veľký záujem aj v okolitých krajinách. Preto bola medzi poslucháčmi aj 27-členná delegácia zo Saudskej Arábie, ktorá pricestovala len na toto podujatie, ako aj vysokí predstavitelia hospodárskeho, politického a spoločenského života, ktorí si tiež prišli vypočuť prednášku CEO Huberta Freidla a ISD Wernera Kaisera.

Qatar Opening the national office in Qatar in early 2012 means Lyoness has succeeded in taking the next important step on the Arabian Peninsula. Development of this market is still at an early stage, but the future’s already looking bright. The First National Meeting in November 2011 was attended by roughly 200 people. The Lyoness business model has also attracted major interest in neighbouring countries: those attending the meeting included a 27-strong delegation from Saudi Arabia, who flew in specifically for the event, as well as some high-ranking representatives from the business community, politics and society, who came to listen to the presentations by CEO Hubert Freidl and ISD Werner Kaiser.

Rušný nočný život na obľúbenom Souq Waqif v Katare. Busy nightlife at the popular Souq Waqif in Qatar.

CB112_30-33_SK_LaenderTour_KORR.indd 31

12.03.2012 12:36:15


Ohromujúca panoráma v Katare. Štát leží na úzkom, oválnom polostrove a hraničí na juhu so Saudskou Arábiou. Od juhu na sever sa rozprestiera na 180 km a zo západu na východ na 80 km. K územiu patrí aj niekoľko ostrovov.

Photo: Alan Copson/JAI/Corbis

Impressive Qatari skyline. The country is situated on a thin, oval peninsula and borders on to Saudi Arabia in the south. The country stretches around 180 km from the north to the south, and 80 km from east to west, while there are also some islands.

CB112_30-33_SK_LaenderTour_KORR.indd 32

12.03.2012 12:36:22


LYONESS INTERNATIONAL 33

Reakcie boli viac ako pozitívne. Tento dojem zdôrazňuje aj Managing Director pre Katar, Alexander Hartmann: ¹ Katar je už druhou krajinou v golfskom regióne, kde Lyoness začal svoju činnosť a predstavuje pre Lyoness obrovský potenciál. Po úžasnom rozvoji v Spojených arabských emirátoch som presvedčený, že očakávania, ktoré máme, budú určite prekonané.“ Za sídlo regionálnej kancelárie vybrali Dohu – odstrániť hlavné mesto Kataru, ale zároveň aj najväčšie a najobývanejšie mesto tohto ekonomicky rastúceho emirátu. Doterajší rozvoj Lyonessu v arabskom svete je spojený s rastúcou popularitou a jasne tak dokazuje: je jedno, kde na svete, ¹ peniaze späť z každého nákupu“ zaujímajú, skrátka, každého!

The feedback was more than positive, an impression confirmed by Managing Director for Qatar, Alexander Hartmann: “Qatar is now the second country in the Gulf region where Lyoness is operational, and it offers massive potential. After the outstanding progress made in the United Arab Emirates I am convinced that we will easily beat all of our expectations and targets.” Doha was chosen as the base for the national office – which is not just the capital city of Qatar but also the largest and most populous city of this upcoming emirate. Lyoness developments in the Middle East have so far met with growing approval, making one thing very clear: it makes no difference where you are in the world, everyone loves getting cash back when they shop!

Katar | Qatar

Photo: Alan Copson/JAI/Corbis

Počet obyvateľov | Population: asi 1,7 milióna | roughly 1.7 million Rozloha | Area: 11 600 km² Hlavné mesto | Capital: Doha Štátne zriadenie | Form of government: emirát | emirate Mena | Currency: katarský rijál | Qatari riyal

Karl Eibel, Regional Director Spojené arabské emiráty a Katar, spoločne so šejkom Hamadom Al-Thanim a Alexandrom Hartmannom, GF Lyoness Qatar WLL. Na snímke vpravo: Werner Kaiser a Raed Salameh, Sales Director SAE Karl Eibel, Regional Director of the United Arab Emirates and Qatar, together with Sheikh Hamad Al Thani and Alexander Hartmann, MD Lyoness Qatar WLL. Photo on the right: Werner Kaiser and Raed Salameh, Sales Director UAE.

CB112_30-33_SK_LaenderTour_KORR.indd 33

12.03.2012 12:36:24


34 XXXXXXXXXXXXXX Deutsch Xxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Profil/Profile René Hofer, 23 rokov, kvalifikovaný veľkoobchodník a náruživý čašník. Žije v Štajersku a pred štyrmi rokmi prišiel do Lyoness. Od októbra 2011 je najmladším v Presidents Team International. René Hofer, 23, is a trained wholesaler and an enthusiastic waiter. He lives in Styria and joined Lyoness four years ago. Since October 2011 he has been the youngest member of the Presidents Team International.

Keď veríš v samého seba a srdcom ideš za svojím cieľom, odstrániť dosiahneš všetko, čo chceš. René Hofer, 23 If you believe in yourself and follow your goals with all your heart, you can achieve anything.

CB112_34-35_SK_Karriereachter_KORR.indd 34

12.03.2012 12:36:52


Careers with Lyoness Kariéra s Lyoness BUSINESS 35

Jedinečná životná šanca Od októbra 2011 je René Hofer členom Lyoness Presidents Team International. Jeho motto: človek musí robiť vlastné rozhodnutia – a tie na 100 % presadzovať. olo to jedno októbrové ráno v roku 2007, keď René Hofera pred obchodom oslovil priateľ a prvýkrát sa tak dopočul o Lyonesse. ¹ Hovoril o nejakej novej karte a o myšlienke na trhu a možnostiach, ktoré to prináša. Najprv som si myslel: O čom mi to len rozpráva?“ Napriek tomu išiel René Hofer na prezentáciu. A všetko si to vypočul. ¹ Táto myšlienka znela tak jednoducho. Bolo už niekoľko obchodných partnerov a v skutočnosti nič, o čom by sa dalo povedať, že tento príbeh už beží na sto percent.“ Napriek tomu videl svoju šancu. Dokonca veľmi veľkú napriek tomu, že mu to všetci chceli vyhovoriť, či už rodičia alebo priatelia. Treba však k tomu dodať, že René Hofer sa vzdal svojho stabilného miesta, aby sa mohol venovať Lyonessu. Rodičia z toho neboli nadšení. ¹ Mnohí mi predpovedali, že je to všetko len hlúposť.“ Lenže René Hofer v seba veril. Aj celej myšlienke. Bral termíny vážne, cestoval naprieč Rakúskom, Európou a neskôr celým svetom. ¹ So správnym rozhodnutím, s pevne stanoveným cieľom, ako aj pozitívnym myslením automaticky prichádzajú do života aj správni ľudia,“ hovorí. Vďaka jeho prvým obchodným partnerom z Rakúska vznikol kontakt na Slovinsko a hneď sa z toho vykryštalizovali vedúce osobnosti, zásluhou ktorých vznikol veľký tím z Slovinsku, ako aj v Chorvátsku. Úplne prelomový okamih však bol príchod do Turecka. ¹ V apríli roku 2009 som spolu s dvomi obchodnými partnermi letel do Istanbulu, bez kontaktov, bez ovládania jazyka. Stanovil som si však cieľ: Vybudujem tu tím!“ To, čo sa začalo neuveriteľne ťažke a namáhave, sa po pár týždňoch ukázalo ako správne rozhodnutie – a vzniklo tak jadro tímu, ktorý sa medzičasom rozrástol na tím s viac ako 42-tisíc členmi. Napriek tomu zostal tento náruživý čašník vždy nohami na zemi a keď sa obhliadne na uplynulé štyri roky, bilancuje: Funguje to len vtedy, keď ste v tíme a pracujete s tímom. Je to jasný fakt, spoločne sme silní,“ hovorí René Hofer. A slovo spoločne pre neho medzičasom znamená ešte viac, pretože v posledných rokoch sa okruh jeho priateľov a známych stal neuveriteľne medzinárodným, či už v New Yorku, Južnej Afrike alebo v mnohých krajinách Európy. To, že mohol realizovať jeden zo svojich najdôležitejších cieľov – uzatvárať priateľstvá po celom svete – ho robí ešte vďačnejším. Teraz pomáha členom svojho tímu, aby sa aj oni rýchlo dostali do prezidentského tímu. Naučil sa totiž jedno: ¹ Každý to môže zvládnuť!“

B

CB112_34-35_SK_Karriereachter_KORR.indd 35

A chance of a lifetime René Hofer has been a member of the Lyoness Presidents Team since October 2011. His motto: you must make your own decisions – and then carry them through. IT WAS ONE OCTOBER morning back in 2007 when René Hofer was talking to a friend in front of a newsagent’s that he first heard about Lyoness. “He was talking about a new card or idea on the market and the potential it had. My first thought was: what is he talking about?” But nevertheless, René Hofer still went to a presentation. And he listened to the whole thing. “The idea sounded so simple. There were already a few loyalty partners onboard, but at no point did I think that this system was already running at maximum capacity.” He saw an opportunity. A massive one in fact – even though everyone wanted to talk him out of it, his parents and his friends. Okay, we should perhaps add that René Hofer gave up his day-job to devote all his time to Lyoness. His parents were far from enthusiastic. “Many said to me that the whole thing was nonsense.” But René Hofer believed in himself. And in the idea. He kept appointments, travelled throughout Austria, Europe – and later the whole world. “With the right decisions, set objectives and positive thinking you will automatically attract the right type of person into your life”, he says. His first business partner from Austria helped him to make contacts in Slovenia, which soon led to the emergence of some outstanding leaders and a huge team in Slovenia as well as Croatia. But his “real breakthrough”, as he puts it, was when he went to Turkey. “In April 2009 I flew to Istanbul with two business partners, without any initial contacts and without knowing the language. But I had one goal in mind: I wanted to set a team up!” What was unbelievably difficult and laborious in the beginning turned out to be the right decision just a few weeks later – a core team was established that has since grown into a somewhat larger team of more than 42,000 members. Amidst all this, our enthusiastic waiter still has his feet on the ground – and if he looks back at the last four years, he notes: you only stand a chance if you work in a team and with a team. “There is absolutely no doubt: Together we are strong”, says René Hofer. And for him, the word “together” now means a lot more, as his group of friends and acquaintances has become truly international over the last four years – whether in New York, South Africa or in many countries around Europe. And the fact he has been able to realise one of his most important objectives – friendships throughout the world – through and with Lyoness makes him all the more grateful. Now he is helping his team members make their own way into the Presidents Team as quickly as possible. Because if there’s one thing he’s learnt, it’s this: “Anyone can do it!”

12.03.2012 12:37:03


36 BUSINESS Kariéra s Lyonessom Careers with Lyoness

V krátkom čase z nuly na sto

Full speed ahead in no time

Pochádzajú z rôznych krajín, majú rôzne povolania, ale spája ich jedno, nadšenie pre Lyoness a príbeh, ako sa im vďaka tomu zmenil život.

They come from a wide range of countries and from the most diverse professions, but one thing unites them all: their passion for Lyoness – and the stories of how it changed their lives.

Milos niksic 25 rokov, poľnohospodársky manažér z Kljajićeva v Srbsku | 25 years, Agricultural manager from Kljajicevo, Serbia Predtým, než som prišiel do Lyonessu, dosiahol som poľnohospodárske vzdelanie a pracoval som v manažmente jednej prevádzky. V súčasnosti žijem v Novom Sade a vo voľnom čase sa rád venujem môjmu obľúbenému koníčku americkému futbalu. Trénujem mužstvo v Novom Sade a som členom srbského národného tímu. How did Lyoness change my life? Unbelievably – and unbelievably quickly. I have learned a lot about people and how to do great things in life, my whole view of the world has changed – in a very positive way. Before I came to Lyoness I trained in agriculture and was involved in managing a company. I live in Novi Sad and if I have any free-time I love to pursue my favourite hobby: American football. I train the team in Novi Sad and am a member of the Serbian national team.

CB112_36-37_SK_Testimonials_KORR.indd 36

12.03.2012 12:37:16


Domenico albertalli 59 rokov, právnik z Rovereda, Švajčiarsko | 59 years, Lawyer from Roveredo, Switzerland

Do roku 2005 som úspešne pôsobil v medzinárodnej marketingovej organizácii, od roku 2005 som sa orientoval na klasické finančníctvo, až kým som v 2009 narazil na veľkú víziu a výzvu Lyonessu. Lyoness je ako pekná a voňavá obrovská ruža. Lupene sú Cashback, dve nadácie, kariéra, akcie ako Cancún alebo Macao, vízia a genialita konceptu. Teším sa, že môžem byť súčasťou niečoho, čo v budúcnosti prinesie radosť miliónom ľudí. Pretože peniaze späť z každého nákupu sa zídu všetkým.

UntIL 2005 I worked at a successful international marketing organisation, after which I was involved in traditional finance; in 2009 I then encountered the massive vision and challenge that is Lyoness. Lyoness is like a beautiful, sweet-smelling magnificent rose. The blossom is the cashback, the two foundations, the careers, the events like Cancún or Macau, the vision and the ingenuity of the idea. I am delighted to be part of something that will bring joy to millions of people in the future, as everyone loves cashback when they’re shopping.

László Csípő 51 rokov, špecialista na turizmus, Budapešť, Maďarsko | 51 years, Tourism specialist, Budapest, Hungary Väčšiu časť svojho života som strávil v cestovnom ruchu. O Lyonesse som sa prvýkrát dopočul približne pred štyrmi rokmi. Keď som rozpoznal príležitosť, hneď som prestúpil a začal nanovo. Som hrdý na to, že som už po 10 mesiacoch dosiahol kariérny stupeň 5. Slovo Lyoness pre mňa znamená zázrak! Lyoness prináša státisícom ľudí peniaze späť z každého nákupu a tomu, kto chce viac, aj veľké zmeny v jeho živote. Som rád, že som vďaka Lyonessu spoznal zaujímavých, milých a cenných ľudí. I have spent the majority of my life in the tourism industry. I first heard about Lyoness almost four years ago. As soon as I recognised the opportunity I switched immediately and got started. I am proud of the fact I reached career level 5 after just ten months. For me, the word “Lyoness” means “miracle”! Lyoness puts cash back in the pockets of hundreds of thousands of customers every time they shop, and for those who want more, it brings about a radical change in their life. I am delighted that through Lyoness I have met people who are interesting, affable and just downright nice to be with.

CB112_36-37_SK_Testimonials_KORR.indd 37

12.03.2012 12:37:27


Pamhagen 2011 Vytýčiť si ciele a dosiahnuť ich: Je jedno, či ide o zásah do streleckého terča, alebo o postup do ďalšieho kariérneho levelu.

Všetko je možné kým v to človek verí. V novembri 2011 sa stretli vedúce sily Lyonessu v Pamhagene na medzinárodnom Leader Seminar a načerpali veľa nových informácií a motivácie.

Envisage your goals and achieve them: it makes no difference whether we are talking about hitting the target or moving to the next career level.

Anything is possible – you just have to believe. In November 2011, Lyoness managers and leaders got together in Pamhagen for the International Leader Seminar, and went home fully motivated and with loads of information.

tvordňový Leader Seminar v burgenlandskom Pamhagene, ktorý sa konal vlani v novembri sa niesol úplne v znamení spolupráce, tímového ducha a vieru v samého seba. Spoločne mali vedúce osobnosti nielen zlepšovať svoje líderské kvality, získavať nové kontakty a zbierať skúsenosti na medzinárodnej scéne, ale museli sa aj popasovať s nástrahami outdoorového turnaja, ako bola lukostreľba či prekážkový beh. Cieľom bolo vytýčiť si ako tím svoj základ, aby sme mohli spoločne zvládnuť ďalšie kroky v kariére s Lyonessom. Významnú úlohu pritom zohráva odhodlanie, ako zdôrazňuje Wolfgang Fasching vo svojej prednáške. Tento mimoriadny športovec viackrát vyhral Race Across America, najťažšie cyklistické preteky na svete a úspešne tak preukázal, čo všetko dokáže viera v seba a vo svoje schopnosti. Ak chce byť človek úspešný je dôležitá aj odvaha a sebadôvera, ako vysvetlil vo svojej prednáške mimoriadny športovec a rečnícky hosť Wolfgang Fasching a High Performance Coach Dr. Manfred Winterheller: Len ten, kto na 100 percent verí vo svoju vec a v svoje schopnosti, môže byť víťazom. Len ten, kto je víťazom, bude mať dostatok sily a energie dosiahnuť skutočne veľké ciele.

Š

CB112_38-39_SK_LeaderSeminarPamhagen_KORR.indd 38

12.03.2012 12:38:04


Leader Seminar 39

Učiť sa od vedúcich osobností: Mario Oreggia z Prezidentského tímu na workshope v Pamhagene. Learning from leaders: Mario Oreggia from the Presidents Team at the workshop in Pamhagen.

The four-day Leader Seminar in the Burgenland town of Pamhagen last November was all about teamwork, team spirit and believing in yourself. Together the Lyoness managers not only worked on their leader qualities, forged new contacts and gathered some valuable international experience, but also tackled the demanding Outdoor Challenge with stages including archery and an assault course. The aim was to work as a team to lay the foundations for taking the next step up the Lyoness career ladder, which meant determination played a key role, as highlighted by Wolfgang Fasching in his presentation: as an extreme athlete he has won the Race Across America several times, renowned for being the hardest cycle race in the world, and has therefore proven how having faith in yourself and in your abilities can make anything possible. But to be successful we also need courage and self-confidence, as demonstrated by Wolfgang Fasching as well as high-performance coach Dr. Manfred Winterheller in their talks: you can only be a winner if you believe 100 percent in your abilities and what you are doing. And only if you are a winner will you have enough strength and energy to accomplish the really significant goals.

CB112_38-39_SK_LeaderSeminarPamhagen_KORR.indd 39

Vstúpte: Na Leader Seminar v Pamhagene prišli účastníci z celej Európy, zo Stredného východu a z USA. Walking in: the Leader Seminar in Pamhagen was attended by people from Europe, the Middle East and the USA.

12.03.2012 12:38:16


UKÁŽEM TI SVET: Charona má na sebe šaty (€ 39,90) od LA REDOUTE, Diego bundu s kapucňou (€ 69,90), nohavice (€ 59,90) a tričko (€ 19,90) tiež od LA REDOUTE.

LET ME SHOW YOU THE WORLD: Charona is wearing a dress (€ 39.90) from LA REDOUTE, Diego is wearing a hooded jacket (€ 69.90), trousers (from € 59.90) and t-shirt (€ 19.90) also from LA REDOUTE.

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 40

12.03.2012 12:38:25


J š ar v elegantnom

týle

spring style

Heading into with

Dosť bolo mrznutia! Jar je pred dverami a my sme sa spolu s La Redoute rozhodli ukázať na španielskych módnych mólach najnovšie štýly a trendy! FOTKY: CHRISTIAN MARICIC

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 41

Enough of the cold! Spring is round the corner and in Spain we put some of the latest styles and trends on show with La Redoute!

PHOTOS: CHRISTIAN MARICIC

12.03.2012 12:38:36


42 móda mode Jar v elegantnom štýle Styling in spring

Ale HAllO: Charona v prístave s jachtami v Portals Nous. Kabát (€ 99,90) a lodičky (€ 39,90) sú od La REdOUTE. WELL HELLO: Charona at the Portals Nous harbour. Coat (€ 99.90) and high-heels (€ 39.90) from LA REDOUTE.

VYPlÁVAMe? Charona má na sebe žlté šaty značky SOFT GREY (dostať kúpiť v La REdOUTE za € 64,90), fajnovú koženú bundu tiež módnej značky SOFT GREY (dostať v La REdOUTE za € 249). diego už skúša bermudy (€ 44,90) k svojmu štýlovému tričku (€ 19,90) a k ležérnej bude s kapucňou. SAIL AWAY? Charona is wearing a yellow dress from SOFT GREY (available from LA REDOUTE for € 64.90) and an elegant leather jacket also from SOFT GREY (again available from LA REDOUTE for € 249). Diego has his Bermudas on (€ 44.90) to go with his stylish t-shirt (€ 19.90) and his casual hooded jacket (€ 69.90).

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 42

12.03.2012 12:38:50


CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 43

12.03.2012 12:38:54


44 móda mode Jar v elegantnom štýle Styling in spring

Tu prichádza záchrana: diego v ležérnom letnom oblečení: sveter na zapínanie (€ 44,90), džínsy (od € 49,90) a tenisky (€ 26,90) – všetko z La REdOUTE. rescue is on its way: Diego in a casual, summer outfit: cardigan (€ 44.90), jeans (from € 49.90) and sporty trainers (€ 26.90) – all from LA REDOUTE.

Palma de Mallorca Na baleárskom ostrove Malorka jar prichádza vždy trochu skôr – preto sme naše fotografovanie presunuli do luxusného prístavu Portals Nous. Modelom sa miesto, ako aj predvádzané módne oblečenie veľmi páčili. Spring always returns to the Balearic island of Mallorca that bit earlier – which is why we took our photo shoot to the classic harbour of Portals Nous. The models loved not only the location but also the fashion on show.

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 44

12.03.2012 12:39:13


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX 45

Photo: Jon Hicks/CORBIS

PRIPRAVENÍ NA VEČERU: Charona v elegantnej kombinácii odstrániť tuniky (€ 34,90), nohavíc (€ 54,90) a lodičiek (€ 39,90), Diego vyzerá šik vďaka saku (€ 74,90), košeli (€ 24,90) a teniskám (€ 26,90) – všetko z LA REDOUTE.

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 45

DINNER-TIME: Charona is wearing an elegant combination of a tunic (€ 34.90), trousers (€ 54.90) and high heels (€ 39.90), while Diego is looking chic in a sports jacket (€ 74.90), shirt (€ 24.90) and shoes (€ 26.90) – all from LA REDOUTE.

12.03.2012 12:39:31


46 móda mode Jar v elegantnom štýle Styling in spring

SKALOLEZECTVO: diego má na sebe vestu (€ 49,90) a tričko s výstrihom (€ 12,90) značky La REdOUTE, Charona si užíva teplo v ľahkej blúzke (€ 36,90) a v širokých bavlnených nohaviciach (€ 59,90) s členkovými sandálmi (€ 59,90). Na obrázku vpravo: Charona v bielych šatách z ľahkej bavlny (€ 59,90) s hnedou koženou bundou odstrániť SOFT GREY (dostať v La REdOUTE € 249). ROCK CLIMBING: Diego is wearing a waistcoat (€ 49.90) and a V-necked shirt (€ 12.90) from LA REDOUTE, and Charona is enjoying the weather in a light blouse (€ 36.90) and loose cloth trousers (€ 59.90) with wedge sandals (€ 59.90). Photo on right: Charona in a white cotton dress (€ 59.90) with a brown leather jacket from SOFT GREY (available at LA REDOUTE for € 249).

Lyoness a La Redoute | Lyoness and La Redoute La Redoute je tradičná francúzska módna značka a zásielkový dom so sídlom v Roubaix. V roku 1928 vyšiel prvý katalóg La Redoute so 40 druhmi pleteného tovaru na celkovo 16 stranách. Sortiment pozostáva z mnohých vlastných značiek, ale aj zo svetových značiek (napr. Adidas, Puma, Nike, Le Coq Sportif). La Redoute tiež ponúka fair trade módu a oblečenie vyrobené z bio bavlny. La Redoute ponúka svoje produkty výhradne cez zásielkový predaj. Produkty si môžu zákazníci objednať priamo z katalógu, alebo na webovej stránke La Redoute, alebo ešte ľahšie na www.lyoness.com. Okrem materskej firmy vo Francúzsku existujú aj pobočky vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Španielsku, Nemecku, Anglicku, Belgicku, USA, vo Švédsku, v Portugalsku, Taliansku, Grécku, Nórsku, Rusku, na Kórei, v Libanone, na Malte, a v Chorvátsku a Slovinsku.

La Redoute is a traditional French fashion and mailorder company based in Roubaix. The first La Redoute catalogue with 16 pages appeared in 1928 with 40 different types of knitwear. It comprised many of the company‘s own brands as well as various fashion labels (including adidas, Puma, Nike and Le Coq Sportif). La Redoute also offers fair-trade fashion and clothing made from organic cotton. La Redoute only sells its products by mail-order, which can be ordered directly from the catalogue and on the La Redoute website, or even more simply at www. lyoness.com. Based in France the company has branches in Switzerland, Austria, Spain, Germany, UK, Belgium, USA, Sweden, Portugal, Italy, Greece, Norway, Russia, South Korea, Lebanon, Malta, Croatia and Slovenia.

La Redoute online:

www. laredoute.de

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 46

12.03.2012 12:39:33


Styling in spring Jar v elegantnom štýle Mode móda 47

CB112_40-47_SK_Modestrecke_KORR.indd 47

12.03.2012 12:39:46


48 LYONESS Reportáž Report

Svet bitov a bajtov Kompetentná a celosvetovo úspešná: Lyoness – Dataservice vyvíja a spravuje kompletnú IT infraštruktúru Lyonessu.

A world of bits and bytes Competent and successful around the world: Lyoness Dataservice develops and manages the entire IT infrastructure of Lyoness.

epretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni a 365 dní v roku sa v Lyoness Dataservice spájajú všetky káble sveta Lyonessu. Spoločnosť je zodpovedná za IT celého koncernu a za posledné roky sa vyvinula na nenahraditeľnú súčasť nákupného spoločenstva. Na jej čele stojí Markus Hendrich. Tento 43-ročný muž je CIO Lyoness International AG, konateľom Lyoness Dataservice GmbH a spolu so svojím tímom 30 spolupracovníkov zabezpečuje rôznorodé potreby Lyonessu v reči počítačov. ¹ Všetko, čo v spoločnosti súvisí s IT, sa s určitosťou niekedy dostane na náš stôl. Všetky centrálne IT komponenty ako telefónne prístroje, servery, prístroje na videokonfe-

n

TwenTy-four hours a day, seven days a week and 365 days a year, Lyoness Dataservice is where all the strands of the Lyoness world come together. This company is responsible for the IT side of the business and in recent years has become an indispensable cog in the wheels of the shopping community. The team is led by Markus Hendrich. The 43 yearold is CIO of Lyoness International AG and Managing Director of Lyoness Dataservice GmbH, and with his roughly 30 employees he translates the extremely diverse needs and requirements of Lyoness into the language of computers. “Everything that has anything do with IT in the company will at some point land on our desks; we implement all of the central IT components such as telephone systems, server environments, video-conferencing systems, databases and all of the critical IT applications, as well as manage and service them round the clock, 24 hours a day”, explains Hendrich. “We lay

S výkonným tímom (vľavo) je Markus Hendrich zodpovedný za IT infraštruktúru Lyoness AG. Markus Hendrich and his competent team (left) are responsible for the IT infrastructure at Lyoness AG.

CB112_48-51_SK_Dataservice_KORR.indd 48

12.03.2012 12:45:21


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 49

Profil/Profil Markus Hendrich je konateľom Lyoness Dataservice GmbH, narodil sa 15. mája 1968 vo Feldbachu, je ženatý a má dvoch synov ( 5 a 11 rokov). V roku 1997 sa ako IT expert osamostatnil a od roku 2008 je jeho spoločnosť 100 % dcérskou spoločnosťou Lyoness AG. Hendrich je okrem toho CIO Lyoness AG a CEO Lyoness Greenfinity Foundation. Markus Hendrich is Managing Director of Lyoness Dataservice GmbH, was born in Feldbach on 15 May 1968, is married and has two sons (5 and 11 years old). In 1997 he ventured out on his own as an IT specialist and since 2008 his firm has been a wholly-owned subsidiary of Lyoness AG. Hendrich is also CIO of Lyoness AG and CEO of the Lyoness Greenfinity Foundation.

CB112_48-51_SK_Dataservice_KORR.indd 49

12.03.2012 12:45:28


50 Lyoness Reportáž Report

rencie, databanky a všetky dôležité IT spojenia sme inštalovali my, aj ich 24 hodín denne spravujeme a servisujeme,“ hovorí Markus Hendrich, ¹ pričom kladieme vysoký dôraz na kvalitu. Pre najdôležitejšie produkty sme dokonca dosiahli certifikáciu.“ Obzvlášť vyzdvihuje vynikajúcu spoluprácu s ďalšími oddeleniami a firmami spoločenstva. ¹ eBiz s Bernhardom Kochom, oddelenie marketingu s Mathiasom Vorbachom, našu ERP skupinu okolo Erwina Urbscheita, ako aj európsku kanceláriu s Birgit Windisch a samozrejme, celý BackOffice s Christianom Fortmüllerom, ktorí s nami pracujú na dosiahnutí našich projektových cieľov a to ide len vďaka úzkej spolupráci a úplnej vzájomnej dôvere.“ Už takmer 25 rokov sa rodený Štajerčan pohybuje v oblasti IT, v roku 1997 sa osamostatnil a od roku 2008 patrí jeho spoločnosť do Lyoness AG. ¹ Už predtým sme pre Lyoness pracovali,“ hovorí Hendrich, ¹ ale odvtedy sa koncentrujeme naplno len na Lyoness, a to je správne. Tu sa cítime naozaj dobre.“ Aj preto, že je tu veľa úloh. ¹ Prúd myšlienok nášho CEO Huberta Freidla je ohromujúci,“ hovorí Hendrich. ¹ Preto sa musíme veľmi snažiť, aby sme s ním udržali krok.“ Skúsený manažér sa ¹Už niekoľko rokov sme zohratý pousmeje. Nepatrí k tým, ktorí sa boja veľkých myšlietím, v ktorom sa môže každý na nok, a vie, čo znamenajú výkaždého spoľahnúť. Ťaháme na zvy, ale aj šance. Ešte viac

great emphasis on quality. We have even reached reseller and certification status for the most important products.” In particular he highlights the outstanding cooperation with other departments and firms in the company. “eBiz with Bernhard Koch, the marketing department with Mathias Vorbach, our ERP team headed up by Erwin Urbscheit and the Europe Office with Birgit Windisch, not forgetting the whole Back Office team under Christian Fortmüller, we work with them all to achieve our project objectives – and this is only something we can accomplish in close collaboration and with full confidence in what others are doing”. Born in Styria, Markus Hendrich has been involved in IT for more than 25 years; in 1997 he ventured out on his own and since 2008 his company has been part of Lyoness AG. “We worked for Lyoness even before”, reveals Hendrich, “but since then we have focused all our efforts on Lyoness – and that’s important. This is where everything feels just right.” And we also have more than enough to do. “The flow of ideas from CEO Hubert Freidl is mind-boggling at times”, says Hendrich. “We really have to put in an enormous effort to keep up.” The experienced manager grins. He is not one to shy away from thinking big and knows that challenges also bring opportunities. And when time is short, like before the Sensations for example, he is supported by reliable and calm members of staff like Siegfried Unz, Head

100 % za jeden povraz.“ Markus Hendrich, GF/MD “We are an experienced team that has worked well together for many years and in which everyone can rely on the others. We all pull in the same direction.“ Siegfried Unz

preto, že počas intenzívnych pracovných fáz, ako napríklad pred Sensation, ho podporujú takí kvalitní spolupracovníci zvládajúci stres ako Siegfried Unz, Head of IT Services, a šéf vývoja Thorsten Puffer. ¹ Naši certifikovaní technici majú až 25-ročné skúsenosti v IT sektore,“ hovorí Hendrich, ¹ a vďaka tomu sa môže každý na každého spoľahnúť. Ťaháme na sto percent za jeden povraz.“ To je aj naozaj dôležité, pretože do Lyoness Dataservice ustavične prichádzajú dáta zo všetkých krajín Lyonessu od jednotlivých členov, obchodných partnerov alebo prémiových partnerov, ktoré treba spracovať. To zahŕňa okrem iného aj týždenné správy o výplatách a o pripisovaní na účty. ¹ Cez VPN spojenie sú všetky centrály pripojené do primárneho spočítacieho centra a cezeň sa dostávajú k všetkým dôležitým aplikáciám,“ hovorí Siegfried Unz. ¹ Požadované zmeny alebo opravy chýb tak možno urobiť jedným tlačidlom v krátkom čase a odstrániť na všetkých kontinentoch súčasne.“ A to aj z rakúskej ¹ provincie“. Tento stav by sa mal však v blízkej budúcnosti zmeniť, pretože v polovici roka chce Lyoness Dataservice otvoriť novú centrálu v Grazi (pozri krátke interview na strane šesť). ¹ Tento krok je veľmi potrebný, aby sme vyhoveli neustále rastúcim požiadavkám nákupného spoločenstva a udržali krok s razantne rýchlou expanziou celej spoločnosti,“ uzatvára Markus Hendrich.

CB112_48-51_SK_Dataservice_KORR.indd 50

of IT Services, and Thorsten Puffer, Development Manager. “Our certified technicians have up to 25 years of IT experience”, says Hendrich, “and everyone can rely on everyone else. We all pull in the same direction.” This is crucial because data flows into Lyoness Dataservice from every single Lyoness country on a constant basis, data that must be processed for members, loyalty partners or premium partners. Amongst other things this includes the weekly notifications about payments and balances. “Every location is connected to the central computer centre by means of VPN connections, and through this they have access to business-critical applications”, says Unz. “Change requests or troubleshooting can therefore be carried out across continents at the touch of a button.” Even from the Austrian “provinces”. This situation is likely to change in the near future though as Lyoness Dataservice wants to open a new and additional office in Graz in the middle of the year (see short interview on the right). The office is urgently required to be able to cope with the steady growth in demands from the shopping community, and “to keep up with the rapid expansion of the company”, concluded Hendrich.

12.03.2012 12:45:34


Report Reportáž LYONESS 51

Veľká budúcnosť. V polovici roka chce konateľ Markus Hendrich otvoriť novú centrálu Dataservice v Grazi.

Massive future. In the middle of this year, Managing Director Markus Hendrich is to open a new Dataservice office in Graz.

Ako prebiehajú prípravy? Veľmi dobre, všetko ide podľa plánu. Momentálne hľadáme spolupracovníkov pre novú centrálu. Chceli by sme v Grazi dlhodobo zamestnať 35 ľudí.

How are the preparations coming along? Very good, everything is running to plan. We are currently looking for staff to work in the new office, and in the long term we would like to have around 35 employees in Graz.

Myslíte navyše k terajším 30? Pár pracovníkov sa síce presunie do Grazu, ale v podstate tím v Grazi budujeme nanovo. Súrne potrebujeme nových ľudí, aby sme držali krok s enormným tempom expanzie Lyonessu.

In addition to the 30 staff already? One or two people may relocate to Graz, but yes, the Graz team will largely be recruited from scratch. We urgently need more personnel to be able to cope with the fast-paced expansion of Lyoness.

Bude to so 65 zamestnancami možné? V spolupráci s vlastnými pracovníkmi podpory na jednotlivých miestach na rôznych kontinentoch to bude dobre fungovať. Dlhodobo počítame so 70 stálymi zamestnancami.

Markus Hendrich je zodpovedný za osud Lyoness Dataservice. Markus Hendrich controls the fate of Lyoness Dataservice.

Will this be possible then with around sixty-five staff? Alongside cooperating with support staff on the various continents this framework will work fine. In the long term we will probably need a headcount of roughly seventy.

Za pastelovou žltou fasádou polyfunkčného domu pracujú vedúci výskumu Dataservice Thorsten Puffer (vpravo) a Siegfried Unz (vľavo), Head of IT Services na IT infraštruktúre Lyoness AG. Behind this pastel yellow facade, Dataservice Development Manager Thorsten Puffer (right) and Siegfried Unz (left), Head of IT-Services, work hard on the IT infrastructure of Lyoness AG.

Naplánované a vykonané Malá, ale významná. S 30 zamestnancami Lyoness Dataservice plánuje, vyrába, spravuje a servisuje celú IT-infraštruktúru nákupného spoločenstva. K tomu patria malé riešenia a programy ako veľké výzvy, ktoré zamestnávajú celý tím. Niektoré z veľkých projektov: Webová stránka Lyonessu v 30 rôznych krajinách a nespočetných jazykových mutáciách Rôzne webové stránky pre jednotlivé spoločnosti Lyoness Lyoness Online Office s rôznymi vyhodnoteniami, výsledkami a informáciami naživo z centrálnej databanky Interný Lyoness Office na správu klientskych databáz a zúčtovací systém s napojeniami na ďalšie systémy Lyoness Mobile s rozhraním pre iPhone a iPad Rozsiahly a flexibilný modul pre Newsletter

CB112_48-51_SK_Dataservice_KORR.indd 51

Thorsten Puffer

Planned and implemented Good things come in small packages. With just 30 employees, Lyoness Dataservice plans, constructs, manages and services the entire IT infrastructure of the shopping community. This includes small solutions and programmes as well as major challenges that require the involvement of the entire team. Examples of some large projects: The Lyoness website for more than 30 different countries in many different languages Various websites for the different Lyoness companies Lyoness Online Office with evaluations and information drawn live from a central database Internal Lyoness Office for customer administration and settlements with interfaces of various other systems Lyoness Mobile with interfaces for iPhone and iPad versions Comprehensive and flexible newsletter module

12.03.2012 12:45:48


Prejdite na

online

Get online

posterXXL posterXXL

S

Hlavným dôvodom začatia našej spolupráce s Lyonessom bolo okrem širokého záberu takmer dvoch miliónov členov aj medzinárodné pôsobenie spoločnosti. Rovnako ako posterXXL AG je aj Lyoness aktívny na našich hlavných trhoch v Nemecku, Rakúsku, vo Francúzsku, v Holandsku, vo Veľkej Británii a v Taliansku. Vďaka tomu je Lyoness ideálnym partnerom na posilňovanie vedúcej pozície nerozdeľovať v Európe.“

Simon Bardet, International Marketing Director

POSTERXXL AG IS A highly innovative and one of the fastest growing companies in the field of digital printing and photography services. This is where you can have your own photos printed easily and conveniently on to posters and canvases, photo books, calendars, individualised photo gifts and much much more. Founded in 2004, the company now has private and business customers in Germany, Austria, Great Britain, France, Italy, the Netherlands and the USA. Worldwide posterXXL AG employs more than 250 people. Simon Bardet, International Marketing Director, on the cooperation between posterXXL and Lyoness:

For us, one of the main reasons for working together with Lyoness, in addition to being able to access roughly two million members, was the international focus of the company. Similarly to posterXXL AG, Lyoness is active in our core markets of Germany, Austria, France, the Netherlands, Great Britain and Italy. This makes Lyoness the ideal partner to drive us forward to achieve our goal of market leader for posterXXL AG in Europe, and cement this position.“

Photos: Image Source/Corbis; Magictorch/Ikon Images/Corbis

poločnosť posterXXL AG je inovačným lídrom a jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti digitálnej tlače a fotoslužieb. Tu si môžete dať svoje fotografie vytlačiť ako plagáty a obrazy, fotoknihy, kalendáre, osobné foto darčeky a v mnohých iných formách. Firma založená v roku 2004 už medzičasom ponúka služby súkromným a firemným klientom z Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Holandska a z USA. O spolupráci posterXXL s Lyonessom hovorí Simon Bardet, International Marketing Director:

www.posterXXL.de

CB112_52-55_SK_eBiz_KORR.indd 52

12.03.2012 12:46:16


eBiz eBiz LYONESS LYONESS 53

www.lyoness.net

Neckermann Versand Österreich Neckermann Versand Österreich Neckermann, zásielkový obchod, Rakúsko AG patrí s obratom viac ako 114 miliónov k vedúcim zásielkovým domom.

leading mail-order houses with revenue in excess of EUR 114 million.

ko multikanálová zásielková spoločnosť ponúka Neckerman svojim zákazníkom možnosť objednať si veci cez internet, telefón, fax alebo poštou. Spoločnosť s takmer 350 zamestnancami v centrále v Grazi ročne rozpošle takmer 1,5 milióna balíkov pre svojich zákazníkov a je pravidelne odmeňovaná za svoj inovatívny prístup v rámci starostlivosti o zákazníkov a ochrany životného prostredia.

AS A MULTI-CHANNEL MAIL-ORDER COMPANY, Neckermann Austria enables its customers to order online, by telephone, fax and by post. With its 350 staff the company based in Graz sends roughly 1.5 million packages to customers every year, and regularly receives awards for outstanding and innovative services in relation to customer service and environmental protection. Neckermann Versand Österreich AG is one of the pioneers in

Neckermann, zásielkový obchod, Rakúsko patrí medzi priekopníkov v oblasti online zásielok a od roku 1997 je dostupná aj cez internet. V súčasnosti sa viac ako 50 % obratu spoločnosti vytvára cez online shop neckermann.at. Na výber je vyše 500-tisíc produktov z oblasti módy, voľného času, bývania a techniky. Sortiment presvedčí zákazníkov dobrými cenami, vysokou kvalitou a rôznorodosťou. Neckermann, zásielkový obchod, Rakúsko je internetovou jednotkou v mnohých druhoch sortimentu, ako je napríklad obuv, klasické oblečenie, bicykle, posteľná bielizeň, módne odevy v nadmernej veľkosti. Špeciálnou výhodou pre zákazníkov Neckermanna je Neckpot, rakúsky najväčší vernostný program v zásielkovom obchode. S Neckpotom získajú zákazníci v Neckermanne okrem výhod v rámci Lyoness online shoppingu pre členov Lyonessu za každý nákup pripísané body, ktoré môžu vymeniť za atraktívne prémie zadarmo. Nemeckí priaznivci Neckermanna sa môžu tiež tešiť neckermann.de je tiež online obchodným partnerom Lyoness!

online mail-order services and has had an internet presence since September 1997. Considerably more than 50% of the company’s sales revenues is now generated online at neckermann.at. Customers of Neckermann Versand Österreich can choose from more than 500,000 products in the areas of fashion, leisure, lifestyle and technology. The range of products attracts so many customers thanks to the attractive prices, high quality and variety. Neckermann Versand Österreich is the leading online supplier of shoes, traditional costumes, bicycles, bed linen and large-sized fashion garments. One particular benefit enjoyed by Neckermann customers is “Neckpot”, Austria’s largest mail-order loyalty programme. In addition to the advantages of shopping online with Lyoness as a Lyoness member, “Neckpot” offers Neckermann customers points for every purchase, which can be cashed in for some fantastic free premiums. And friends of Neckermann in Germany also have reason to be cheerful – neckermann.de is a Lyoness online loyalty partner too!

A

Photos: Image Source/Corbis; Magictorch/Ikon Images/Corbis

Neckermann Versand Österreich AG is one of the

www.neckermann.at

CB112_52-55_SK_eBiz_KORR.indd 53

12.03.2012 12:46:22


Lyoness eBiz Loyalty Partner Lyoness eBiz Loyalty Partner

Botarin Botarin je značka rakúskej anti-aging kozmetiky proti vráskam, ktorá sa už po ročnom pôsobení na trhu stala najpredávanejšia v rakúskych lekárňach. V minulom roku sa oslavovalo trojročné jubileum založenia. Odvtedy je Botarin dostupný už v 10 krajinách (napr. Rusko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko, Kanada, Litva, Južná Kórea atď.)

Botarin is an Austrian-made anti-aging cosmetic which only a year after coming on to the market became one of the most popular anti-wrinkle creams in Austrian pharmacies. Last year it celebrated 3 years on the market. Since then, Botarin is now available in more than 10 countries (such as Russia, Switzerland, Germany, Czech Republic, Canada, Lithuania, South Korea, etc.).

Naša spolupráca s Lyonessom sa začala približne pred dvomi rokmi. Dôvodom bolo, samozrejme, to, že Hubert Freidl aj ja pochádzam zo západného Štajerska a v tomto hospodárskom regióne sme aj vybudovali naše firmy a pripravili ich pre medzinárodné trhy. Spolupracujeme predovšetkým v oblasti vernostného programu Lyonessu, ako aj na spoločnom newsletter marketingu a chceli by sme túto našu úspešnú spoluprácu ešte viac rozvinúť. Práve preto by sme chceli ponúknuť členom Lyonessu špeciálnu darčekovú kolekciu za zvýhodnenú cenu, ako aj projekt vytvorenia vlastnej kozmetiky pre členov Lyonessu.“

Our partnership with Lyoness began roughly two years ago, stemming from the fact that both Hubert Freidl, CEO of Lyoness, and I originate from western Styria and built up our companies from this economic area, making them fit for competing on the global market. We cooperate mainly as part of the Lyoness Affiliate Programme and with newsletter marketing, and want to continue expanding this successful partnership in the future. For example, we would like to offer Lyoness members special Botarin gift sets at unbeatable prices, or even launch a project for a cosmetic created specifically for Lyoness members.”

Ing. Martin Kahr, manažér obchodu/CEO Botarin Kosmetik Vertriebs GmbH

Jollydays GmbH Jollydays, rakúsky najväčší portál so zážitkami, vznikol na konci roka 2003 v Rakúsku ako prvý predajca darčekov vo forme zážitkov. Jazda autom Ferrari, jazdenie na ťave alebo večera v tme či floating – s jollydays.at sa splnia všetky sny! Ponorte sa do sveta zážitkov Jollydays a objavte viac ako 4-tisíc nezabudnuteľných zážitkov a nápadov na darčeky z oblasti športu, akcie, wellness, kulinárstva a krátkych pobytov. Okrem modelu Cashback Lyoness ponúka Jollydays pre všetkých zákazníkov pri špeciálnych príležitostiach exkluzívne zľavy a ponuky, ktoré budú pravidelne komunikované cez webovú stránku Lyoness a newsletter“ hovorí manažér obchodu Mag. Jörg Schmiedl z Jollydays.

CB112_52-55_SK_eBiz_KORR.indd 54

Mag. Jörg Schmiedl, manažér obchodu/CEO

12.03.2012 12:46:46


www.lyoness.net

eBiz LYONESS 55

otel.com Otel.com bol založený vo februári 2004 ako súčasť skupiny MetGlobal a veľmi rýchlo sa zaradil medzi špičkových poskytovateľov lacných hotelových rezervácií cez internet. Sme hrdí na to, že sme vybudovali tím, ktorý pôsobí po celom svete, s centrálami v Európe, Ázii a v USA. To znamená, že v našich kanceláriách je vždy k dispozícii niekto, kto vám pomôže. Náš tím starostlivosti o zákazníkov sa naozaj stará! Máme možnosť rezervovať ubytovanie v 150-tisíc hoteloch vo viac ako 15-tisíc destináciách.

otel.com was founded in February 2004 as part of the MetGlobal Group and quickly became one of the top providers of well-priced hotel rooms online. We are proud to have built up a team that covers the entire world, with locations in Europe, Asia and the USA. This means that there is always someone available to help you in one of our offices. Our customer service team really cares! We are able to make reservations at 150,000 hotels in more than 15,000 destinations.

Zdvojnásobte vaše ušetrené peniaze a rezervujte si váš hotel na otel.com cez Lyoness! Otel.com je Double your savings and book your hotel at hrdý na spoluprácu s Lyonessom. Rovnako ako Lyoness aj Shahrooz IRI, otel.com via Lyoness! otel.com is proud of my veríme v čo najlepšie poskytovanie služieb pre našich Affiliate Marketing its partnership with Lyoness. Just like Lyoness, we zákazníkov a zároveň im chceme ponúknuť šancu ušetriť Manager believe in offering our customers the best possible peniaze pri každej rezervácii hotela. Partnerstvo s Lyonessom service by giving them an opportunity to save with znamená, že môžete šetriť peniaze počas celého roka. Získate nielen vaše each hotel booking they make. Our partnership with Lyoness means that you can výhody Lyoness, ale navyše aj naše vlastné bonusové body ¹ Loyalty 5“, save money the whole year round. You not only have your Lyoness benefits but naše partnerstvo s Lyonessom znamená dvojnásobnú úsporu. you also receive our own “Loyalty 5” bonus points – so our partnership with Chceli by sme poďakovať všetkým aktívnym a dynamickým Lyoness gives you double savings! členom Lyonessu!“ Our thanks goes out to the active and dynamic members of the Lyoness community!”

Jollydays, Austria’s largest experience portal, started operating at the end of 2003 in Austria as the very first provider of experience gifts. From driving a Ferrari, camel riding, dinner in the dark to floating – jollydays.at makes your dreams come true! Dive into the world of Jollydays’ experiences and discover more than 4,000 unforgettable experiences and gift ideas related to action, sport, wellness, cooking and short trips. In addition to the Lyoness Cashback model, Jollydays provides all its customers with exclusive discounts and offers for special occasions that are all communicated via the Lyoness website and newsletters”, explained Jörg Schmiedl from Jollydays.

CB112_52-55_SK_eBiz_KORR.indd 55

12.03.2012 12:46:56


Veža Gediminas na 142 m vysokom hradnom vrchu je dnes symbolom Vilniusu. Kancelária Lyonessu sa nachádza v tesnej blízkosti.

Photo: Jon Hicks/Corbis

Gediminas’ Tower situated on top of a 142 metre-high hill is today a landmark in the city of Vilnius. And the Lyoness office is just a stone’s throw away.

CB112_56-57_SK_Litauen_KORR.indd 56

12.03.2012 12:47:14


Lithuania Litva LYONESS 57

Človek v centre pozornosti Od minuloročného otvorenia miestnej kancelárie sa na litovskom trhu veľa urobilo: ďalší členovia, viac obchodných partnerov a oveľa viac nákupných možností! Generálna riaditeľka Daina Daubare bilancuje.

Much has happened on the Lithuanian market since the national office opened last year: more members, more loyalty partners and many more shopping opportunities! Managing Director Daina Daubare takes stock.

Pani Daubare ako sa darí Lyonessu v Litve? Doteraz veľmi dobre. UAB Lyoness Litva sa nachádza v centre a je preto pre každého ľahko dostupný. Ulica Olimpieciu vo Vilniuse nie je domovom len pre Lyoness, v bezprostrednej blízkosti sa nachádza najväčšie vojenské historické múzeum v Litve veža Gediminas. Ako vyzerajú litovskí členovia Lyonessu? Vernostný program Lyoness je veľmi atraktívnym a výhodným programom. Vďaka jeho Win-Win situácii, pri ktorej všetci získavajú, sme však na začiatku narážali na nedôveru môže vôbec existovať situácia, kde všetci vyhrávajú a niet porazených? Ale áno, a to vďaka nákupnému spoločenstvu Lyoness! Litovskí kupujúci, ale aj obchodníci, prijímajú túto éru čoraz vážnejšie a aktívne využívajú výhody Lyonessu.

Photo: Jon Hicks/Corbis

Ako sa rozvinula sieť obchodných partnerov? Ako vernostný program pre zákazníkov pôsobí Lyoness veľmi pozitívne na kúpnu silu a obrat. Ustavične pribúdajú noví obchodní partneri – medzičasom pribudli Maxima, Senukai, Cili, Kristiana, Kosmada a Figaro, poukážkoví obchodní partneri.

Ms Daubare, how is Lyoness coming on in Lithuania? So far so good. UAB “Lyoness Lietuva” is centrally located and therefore easy to reach. Olimpieciu St. in Vilnius not only accommodates the Lyoness office, it is also the location of the largest historical landmark in Lithuania – the Gediminas’ Tower.

Daina Daubare, Managing Director Lyoness Lietuva.

Ako vernostný program pre zákazníkov pôsobí Lyoness veľmi pozitívne na kúpnu silu a obrat. As a customer loyalty programme, Lyoness boosts purchasing power and sales.

Čo vás osobne presvedčilo o Lyonesse? Pri Lyonesse nejde len o výhody pri nakupovaní, ide aj o ľudí samotných. V súčasnosti čoraz viac prichádzame o vzájomný kontakt. Je preto skvelé vidieť spoločnosť, ktorá združuje ľudí, tu ľudia komunikujú s ľuďmi nielen na rôznych podujatiach, biznis seminároch, Lyoness Days, ale aj v každodennom živote, pri nákupoch. Navyše každým nákupom podporujeme Child & Family Foundation. Ak toto nie je ľudské, tak neviem, čo iné to môže byť.

CB112_56-57_SK_Litauen_KORR.indd 57

Focus on people

What do Lithuanians think of Lyoness? The Lyoness loyalty programme is a very appealing system that is full of benefits. Yet even in win-win situations like this, where everyone stands to profit, we still come across people who have their doubts: is it even possible to have a situation where there are no losers, only winners? Of course there is, with the Lyoness shopping community! Both Lithuanian consumers and companies are becoming increasingly aware of this new shopping phenomenon and are actively utilising the benefits of Lyoness. How has the loyalty partner network developed? As a customer loyalty programme, Lyoness boosts purchasing power and sales. New companies and businesses join the circle of loyalty partners all the time – and many, including Maxima, Senukai, Cili, Kristiana, Kosmada and Figaro, are also voucher loyalty partners.

What convinced you personally about Lyoness? Lyoness is not just about shopping benefits, it’s also about the people. In today’s society we increasingly find ourselves losing human contact with others. This is why seeing a company that devotes itself to people and humanity comes as such a refreshing change – where people talk to other people, and not just during the various events, business seminars and Lyoness Days but also in day-to-day life, when shopping. What is more, proceeds from every purchase are used to support the Child & Family Foundation. If that’s not humane and compassionate, then I don’t know what is.

12.03.2012 12:53:19


58 Nákupy s Lyonessom Shopping with Lyoness

Fakty/Facts Rok založenia/Founded: Zakladateľ/Founder: Riaditeľ/Managing Director: Počet predajní/Number of stores:

1953 Amelia Ramonda Giuseppe Ramonda viac ako 40 /more than 40 Počet zamestnancov/Number of staff: asi 1 300/roughly 1.300 Web/Website: www.sorelleramonda.com

CB112_58-59_SK_Sorelle_Ramonda_KORR.indd 58

12.03.2012 12:47:59


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyonessom 59

SORELLE RAMONDA

Nákupy s Lyonessom Pure Italiano Neskrotný benátsky duch a odstrániť európske vízie sa spájajú v talianskom obchodnom poukážkovom partnerovi Lyonessu a vytvárajú tak typickú a individuálnu dizajnovú módu.

This Lyoness voucher loyalty partner in Italy combines immeasurable Venetian esprit with European vision, offering individual and tailored designer fashion.

orelle Ramonda stavia na medzinárodné značky a koncept obchodu v obchode, keď si môžu všetci znalci módy vybrať z veľkej ponuky dámskej, pánskej a detskej módy z aktuálnej kolekcie. Pritom tu nájdete ponuku viac ako 60 medzinárodných top značiek Versace Collection, Armani Collezioni, Hugo Boss, Momenti, Red Valentino, Weekend Max Mara, Armani Jeans, Sergio Rossi, Salvatore Ferragamo, Tumi sú len niektoré z nich. Módny obchod založený v 50. rokoch Ameliou Ramonde neskôr prevzalo jej osem detí a položili tak základný kameň dnešnej úspešnej spoločnosti. Medzičasom v spoločnosti pôsobí niekoľko generácií tejto rodiny. Vďaka originálnym poukážkam Lyonessu zažijú všetci členovia nákupnú atmosféru Talianska odteraz aj vo vyše 40 obchodoch.

S

CB112_58-59_SK_Sorelle_Ramonda_KORR.indd 59

SORELLE RAMONDA relies on international brands and a shop-in-shop concept, where the fashion-conscious have a wide range of the latest men’s, women’s and children’s collections to choose from. Over 60 top international brands are on display – Versace Collection, Armani Collezioni, Hugo Boss, Momenti, Red Valentino, Weekend Max Mara, Armani Jeans, Sergio Rossi, Salvatore Ferragamo, and Tumi, to mention but a few. Established by Amelia Ramonda as a fashion store in the 1950s, the family-run business was later taken over by her eight children who laid the foundations for today’s amazing success story. This flourishing company now employs several generations of the family. Using Lyoness original vouchers in any of the more than 40 stores, Lyoness members can experience what it’s really like to shop in Italy.

12.03.2012 12:48:22


60 Nákupy s Lyonessom Shopping with Lyoness

SATURN

Technológie budúcnosti už dnes

Technológie budúcnosti už dnes Tomorrow’s technology, today Obchod s elektronikou Saturn patrí medzi vplyvné spoločnosti tohto sektora v Európe. Odteraz patria pobočky v Poľsku k poukážkovým obchodným partnerom Lyonessu.

CB112_60-61_SK_Saturn_KORR.indd 60

Electronics retailer Saturn is one of the heavyweights in the industry in Europe, and now the Polish stores accept Lyoness vouchers.

12.03.2012 12:54:49


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyonessom 61

Fakty/Facts Rok založenia/Founded: Krajina založenia/Founded in: Zakladateľ/Founder: Predajne/Stores: Počet zamestnancov/Employees:

aturn ponúka svojim zákazníkom v tomto sektore najširšiu ponuku značkových produktov v segmente spotrebnej elektroniky, domácich spotrebičov, nových médií, počítačov a počítačového príslušenstva, telekomunikačných prístrojov a fotografickej výbavy. Rozhodujúca pre úspech je inovačná sila od najnovších mobilov a digitálnych kamier až k LCD a plazmovým televízorom budúcnosti, tieto všetky aktuálne trendy prináša Saturn svojim zákazníkom. Ešte pred kúpou môže zákazník nové produkty odskúšať. Prehrávacie stanice ponúkajú krátke audio a videonahrávky a dolby surround či Home-Cinema-Studios presvedčia odstrániť budúcich majiteľov priamo na mieste o svojej kvalite. Každý deň navštívia predajne Saturn tisícky zákazníkov. Za touto veľkou obľubou je dobre nastavená cenová politika a široká paleta produktov. Najdôležitejším heslom je ponúknuť najnižšie predajné ceny. Členovia Lyonessu ušetria v Saturne v Poľsku vďaka originálnym poukážkam.

S

CB112_60-61_SK_Saturn_KORR.indd 61

1961 Nemecko/Germany Friedrich Wilhelm, Anni Waffenschmitt 16 v Poľsku (230 v Európe) /16 in Poland (239 in Europe) asi 8 600/about 8.600

Saturn offerS itS customers a wide range of brandname products in the segments of consumer electronics, household appliances, new media, computers and computer accessories, telecommunication equipment and photography. Its success has been underpinned by innovation – from the latest mobile phones or digital cameras to state-of-the-art LCD or plasma TVs, Saturn always offers its customers the latest in technology. New products can be tried out before customers buy them: playback areas enable customers to listen to music briefly or watch scenes from films, while the Dolby Surround and home cinema studios make sure customers are convinced of the quality before heading to the tills. Several thousand customers stream through the doors of Saturn stores every day. This high footfall by consumers coupled with a broad range of products is thanks to the pricing policy adopted by Saturn, where the most important principle is offering the lowest prices. Lyoness members in Poland can shop at Saturn using original vouchers.

12.03.2012 12:54:40


SENUKAI

Všetko pod jednou strechou All under one roof Senukai je v pobaltských krajinách najväčšia sieť v sektore stavebníctva, rekonštrukcie a náradia. Odteraz je aj obchodným partnerom Lyonessu v Litve!

CB112_62-63_SK_Senukai_KORR.indd 62

In the Baltic countries, Senukai has the largest network of stores in the fields of construction, renovation and tools – and now it is a Lyoness loyalty partner in Lithuania!

12.03.2012 12:48:48


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyonessom 63

Fakty/Facts Rok založenia/Founded: Sídlo firmy/Headquarters: CEO: Počet predajní/Number of stores: Počet zamestnancov/Number of staff: Website:

1992 Kaunas Augustinas Rakauskas 58 v Litve /58 in Lithuania 2.300 www.senukai.lt

Senukai nájdu zákazníci obrovský sortiment kvalitných produktov na stavbu a rekonštrukcie. Počas posledných 20 rokov od založenia firmy v roku 1992 sa počet produktov zvýšil na súčasných viac ako 100-tisíc. Ako vedúca spoločnosť v tejto brandži v Litve ponúka Senukai vo svojich 58 predajniach vyvážený pomer ceny, výkonu a kvality a pritom ponúka produkty od 300 rozličných značiek. Vďaka originálnym poukážkam získajú členovia Lyonessu aj v tomto jedinečnom nákupnom centre peniaze späť.

V

CB112_62-63_SK_Senukai_KORR.indd 63

AT SENUKAI, customers can browse through a massive range of quality building and renovation products. Over the last 20 years – since the company was founded in 1992 – the number of products on offer has soared to more than 100,000. As the leading company in its industry in Lithuania, Senukai with its 58 stores strikes the perfect balance between price, performance and quality, offering products from up to 300 different brands. And by using original Lyoness vouchers, members can now also enjoy cash back in this outstanding store.

12.03.2012 12:48:59


64 Nákupy s Lyoness Shopping with Lyoness

“What can we do for you today?” Už viac ako storočie prezentuje Galéria Lafayette nové trendy, francúzsky životný štýl a kreatívnu módu. Portfólio ponuky spoločnosť neustále prehodnocuje a obmieňa v snahe byť stále na čele tohto odvetvia a prezentovať produkty v tom najlepšom svetle.

CB112_64-65_SK_GaleriesLafayette_KORR.indd 64

For more than a hundred years, Galeries Lafayette has been showcasing the latest trends, French lifestyle and creative fashion. The company’s portfolio of products is constantly revised and updated to remain at the forefront of the industry and present the products in the best light.

Photos: PhotoAlto/Frederic Cirou/PhotoAlto Agency RF Collections/Getty Images; Leonard Mc Lane/Digital Vision/Getty Images

¹ Čo pre vás dnes môžeme urobiť?“

12.03.2012 12:59:15


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyoness 65

GALERIES LAFAYETTE

Fakty/Facts Rok založenia/Founded: 1895 Sídlo firmy/Headquarters: Paríž/Paris Riaditeľ/CEO: Erwin Müller, Elke Menold Počet predajní/Number of stores: 68 Počet zamestnancov/Number of staff: cca 20 000/ roughly 20.000 Web/Website: www.galerieslafayette.fr

aléria Lafayette je ¹ Crème de la Crème“ medzinárodnej módy. Nachádza sa tu 260 módnych značiek: 90 nových a 128 renomovaných značiek, ale aj doplnky do interiéru a na skrášlenie bývania. Dizajnové, pôvabné, elegantné, gýčové... ulahodia štýlu a vkusu každého, zastúpené sú všetky značky a produkty. Najnovšie kolekcie vždy prinášajú najatraktívnejšie diela francúzskej a medzinárodnej dizajnérskej scény. Ponúkajú nový, originálny a inovatívny pohľad na módnu dnešných dní a zajtrajška. Nájdete tu všetko, či už hľadáte niečo trochu luxusné, výnimočné alebo osobné, čo si obľúbite. Každý kus vytvorený kus vytvorený renomovanými módnymi návrhármi, ale aj začínajúcimi talentmi. Ako členovia Lyoness máte teraz možnosť využiť v Galériách Lafayette darčekové šeky ¹ Passion Kyrielles“ a nákupné poukážky Kyrielles.

Photos: PhotoAlto/Frederic Cirou/PhotoAlto Agency RF Collections/Getty Images; Leonard Mc Lane/Digital Vision/Getty Images

G

CB112_64-65_SK_GaleriesLafayette_KORR.indd 65

GALERIES LAFAYETTE is home to the “crème de la crème” of international fashion. Here you will find 260 different brands: 90 new labels and 128 that are famous around the world, as well as accessories for the home and interior design. Designer, charming, chic and kitsch ... there’s something for every style and ambience, covering all brands and product groups. The constant stream of new collections puts the most attractive creations of French and international designers on display, casting a new, innovative and original look on the fashion of today ... and tomorrow. If you’re after a little luxury, or perhaps something special or personal to fall for, you can find everything you’re looking for … created not just by renowned fashion designers but also by upcoming talents. As a Lyoness member you now have the exclusive opportunity to use the “Passion Kyrielles” gift vouchers and Kyrielles shopping vouchers in Galeries Lafayette stores.

12.03.2012 12:59:22


Fakty/Facts Rok založenia/Founded: 1932 Sídlo firmy/Headquarters: Paríž, Francúzsko/Paris, France Riaditeľ/CEO: Erwin Müller, Elke Menold Počet predajní/Number of stores: 494 Počet zamestnancov/Number of staff: viac ako 20 000/ more than 20.000 Web/Website: www.monoprix.fr

CB112_66-67_SK_MonoPrix_KORR.indd 66

Photos: Michael Blann/Digital Vision/Getty Images; Juice Images/Cultura/Getty Images

66 Nákupy s Lyoness Shopping with Lyoness

12.03.2012 12:59:49


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyoness 67

MONOPRIX

¹ Čo pre vás dnes môžeme urobiť?“ “What can we do for you today?” Len ťažko si vieme predstaviť Francúzsko bez Monoprixu. Spoločnosť je už dávno súčasťou bežného života všetkých obyvateľov. V súčasnosti má predajne vo viac ako 200 francúzskych mestách. S dvomi typmi originálnych nákupných poukážok odteraz získate späť skutočné peniaze!

ž 80 rokov je cieľom Monoprixu prinášať pekné a pohodlné veci pre všetkých. Spoločnosť ponúka širokú paletu produktov a služieb, ktoré sú špeciálne upravené podľa požiadaviek jej mestských klientov. Výnimočne kreatívnu ponuku pripravila Kyrielles aj pre členov Lyoness. Spoločnosť ponúka dve originálne poukážky, ktoré môžu členovia využiť u vybraných francúzskych obchodných partnerov. ¹ Modré poukážky ¹ Passion“ môžu využiť členovia v rámci výhod Lyoness pri všetkých produktoch (Food a Nonfood), červené poukážky sú naopak využiteľné výlučne pri nepotravinových produktoch.

Photos: Michael Blann/Digital Vision/Getty Images; Juice Images/Cultura/Getty Images

U

France just wouldn’t be France without Monoprix. It has become a fixture of the lives of the French people with stores in more than 200 French towns and cities. And with two original vouchers you can now get cash back when you shop!

FOR 80 YEARS NOW, Monoprix has endeavoured to ensure that everyone can enjoy beautiful and pleasant things. The company offers a broad range of products and services that are tailored to the needs and requirements of its urban customers. One particularly imaginative creation for Lyoness members is the two original vouchers from Kyrielles, which can now be used at selected loyalty partners in France.* With the blue “Passion” gift vouchers from Kyrielles you can take advantage of the Lyoness member benefits with all products (food and non-food), while the red shopping vouchers are valid for non-food products only. * Monoprix, Galeries Lafayette, Louis Pion, BHV, Nouvelles Galeries

CB112_66-67_SK_MonoPrix_KORR.indd 67

12.03.2012 13:00:02


Spoločne chrániť životné prostredie: členovia Lyonessu podporujú projekty Greenfinity pri každom nákupe. Protecting the environment together: Lyoness members support the projects of Greenfinity with every purchase they make.

Greenfinity štartuje Nedávno boli predstavení aj obidvaja partneri, ktorí Lyoness podporia v snahe stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou.

Greenfinity hits the ground running The preparations for the first project of the Greenfinity Foundation are in full swing. We now also know the two partners that will be supporting Lyoness in becoming a

resadzovanie trvalo udržateľného životného prostredia, investovanie do inovatívnych projektov ochrany klímy a využívania obnoviteľnyćh zdrojov energií – to sú ciele nadácie Greenfinity Foundation, ktorá začala svoju činnosť prácu v roku 2012. Smer je jasne vytýčený. ¹ Prvým projektom nadácie je sám Lyoness,“ potvrdzuje Markus Hendrich, výkonný riaditeľ Lyoness Greenfinity Foundation. Do konca roka 2012 by chcel on a jeho tím dosiahnuť, aby všetky súčasti Lyonessu, ale aj národné a medzinárodné akcie boli klimaticky neutrálne. Toto predsavzatie dáva jasný signál, že Lyoness chce ako medzinárodne pôsobiaci koncern byť zodpovedný za Corporate Social Responsibility a postaviť sa ako prvý za ciele Greenfinity. Prípravy na tento ambiciózny projekt už prebiehajú. Nedávno sme spoznali aj partnerov projektu, ktorí svojimi odbornými skúsenosťami pomôžu Greenfinity pri vývoji a realizovaní firemnej stratégie ochrany klímy. Sú to firmy: LEA GmbH a TU Graz.

P

Lokálna energetická agentúra LEA GmbH ¹ Pretože rozmýšľame nad energiou viac...“ znie motto lokálnej energetickej agentúry LEA GmbH. Hlboké energetické znalosti sú zároveň aj hobby pre túto východoštajerskú spoločnosť. Ako celorakúsky pôsobiaca a najúspešnejšia súkromná energetická agentúra ponúka kom-

CB112_68-71_SK_Greenfinity_KORR.indd 68

PROMOTING SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL protection as well as investing in innovative climate protection projects and using renewable energies – these are the goals of the Lyoness Greenfinity Foundation which launched its activities at the start of 2012. The road ahead is clear. “The first project for the Foundation is Lyoness itself”, confirmed Markus Hendrich, CEO of the Lyoness Greenfinity Foundation. By the end of 2012, Markus and his team want to ensure that each and every Lyoness office as well as all of the many national and international events have a largely neutral impact on the climate. This plan is designed to send a message, since Lyoness, as an international corporation, wants to adopt a corporate social responsibility approach and commit itself to the objectives of Greenfinity. The preparatory work for this ambitious project is already well underway. And we now also know the partners who will be using their know-how to support Greenfinity in developing and implementing an occupational climate protection strategy: LEA GmbH and the Graz University of Technology. Lokale Energieagentur LEA GmbH “...because we take energy one step further...” is the motto of local

Photos: Ocean/Corbis ; Ashley Cooper/Corbis; mauritius images/age

climate-neutral company.

12.03.2012 13:00:31


Photos: Ocean/Corbis ; Ashley Cooper/Corbis; mauritius images/age

Lyoness sa odteraz zameriava aj na oblasť ekológie: nadácia Lyoness Greenfinity Foundation sa bude v budúcnosti starať o ochranu životného prostredia na celom svete. Lyoness is now also focusing on all things green: going forward the Lyoness Greenfinity Foundation will be helping to protect our environment worldwide.

CB112_68-71_SK_Greenfinity_KORR.indd 69

12.03.2012 13:00:45


Vďaka TU Graz podporujú premenu Lyonessu na klimaticky neutrálnu spoločnosť, orientovanú na udržateľnosť životného prostredia, presvedčivé vedecké závery. Thanks to TU Graz, the Lyoness goal of becoming a sustainable and climate-neutral organisation is being supported with thorough scientific findings.

CB112_68-71_SK_Greenfinity_KORR.indd 70

12.03.2012 13:01:01


Vedúce duo LEA GmbH: Ing. Josef Nestelberger (vľavo) a Ing. Karl Puchas. The management team at LEA GmbH: Josef Nestelberger (left) and Karl Puchas.

plexné riešenia nielen na šetrenie energiami, ale aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Spektrum služieb siaha od poradenstva a vypracovania stratégie cez výskum a vývoj až po štúdie, konkrétne plánované výkony a realizáciu. Ako energetické poradenské centrum bude mať LEA GmbH za úlohu poradiť Lyonessu pri realizácii ambícií iniciatívy udržateľnosti. Prípravou hlavného plánu v spolupráci s tímom Greenfinity sa začne práca na klimaticky neutrálnych akciách, centrály a kancelárie Lyonessu budú optimalizovať spotrebu energií, zvyšovať ekologické myslenie a odstrániť realizovať ekologicky zaujímavé energetické projekty. Špeciálnou výzvou pritom nie je len dosiahnuť uhlíkovú neutrálnosť projektov, ale aj dohliadať pri všetkých aktivitách a projektoch na optimálne ekologické rozhodnutia. Vďaka tomu sa téma udržateľnosti dostane do každodenného života a práce Lyonessu a bude sa presadzovať filozofia Greenfinity Foundation. Know-how odstrániť TU Graz Inštitút pre procesné a časticové technológie TU Graz začal ako jedna z prvých akademických inštitúcií Rakúska už začiatkom 90. rokov intenzívny a systematický výskum trvalo udržateľného rozvoja. Takmer rovnako dlho sa skupina Procesné hodnotenie zaoberá ekologickým hodnotením produktov, výrobných procesov a iných spoločenských aktivít. Základom na toto hodnotenie je Sustainable Process Index (SPI), špeciálna metóda, ktorá meria ekologickú stopu. Vďaka tomu možno porovnávať vplyv rozdielnych technológií na životné prostredie ako plynové elektrárne, atómové elektrárne alebo fotovoltické elektrárne, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. V spolupráci s Greenfinity sa toto know-how dostane aj do Lyonessu. Pod vedením Michaela Narodoslawského vyvíja tím inštitútu pre procesné a časticové technológie na vedeckej báze ekologický hodnotiaci systém pre všetky kancelárie Lyonessu, na všetky podujatia a projekty. Vďaka tomu podporujú Lyonessu na klimaticky neutrálnu spoločnosť, orientovanú na udržateľnosť životného prostredia, presvedčivé vedecké závery.

CB112_68-71_SK_Greenfinity_KORR.indd 71

energy agency Lokalen Energieagentur LEA GmbH. As a result, this company based in eastern Styria focuses on solid energy expertise. The most successful private energy agency across Austria, it offers integral solutions not just to save energy but also to utilise renewable energies. Its services range from advisory and strategy development through research & development to studies, specific planning services and assistance with implementing projects. As an energy competence centre, LEA GmbH will be supporting Lyoness in carrying out ambitious sustainability initiatives. Starting with a master plan they will be working together with the Greenfinity team to prepare climate-neutral events that optimise Lyoness business locations both from an ecological perspective and in terms of energy use, as well as organise energy projects that have an environmental benefit. The challenging aspect of this work is not just neutralising CO2 emissions but also making sure that decisions and projects in all activities have an optimal effect on the environment. Thus the topic of sustainability is being implemented as part of the everyday work of Lyoness, fulfilling the philosophy of the Greenfinity Foundation. Know-how of Graz University of Technology (TU Graz) The Institute of Process and Particle Engineering at the Graz University of Technology was one of the first academic institutions in Austria to conduct intensive and systematic research work into sustainable development at the start of the 1990s. The “Process Evaluation” working group has been engaged in environmental evaluations of products, industrial processes and other social activities for almost just as long. These evaluations are based on the Sustainable Process Index (SPI), a special method used to calculate ecological footprints. For example, this method enables us to compare the environmental impact of various technologies that generate power, such as gas-fired power stations, nuclear power stations or photovoltaics. Working together with Greenfinity, this know-how will also be used to the benefit of Lyoness. Under the leadership of Michael Narodoslawsky, the team at the Institute of Process and Particle Engineering is developing an environmental evaluation system using scientific procedures for all Lyoness locations, events and projects in general. This will provide thorough scientific analysis to support Lyoness in becoming a sustainable and climate-neutral organisation.

12.03.2012 13:01:21


Nápady/The suggestions 291 fanúšikov na Lyoness Facebooku doručilo svoje návrhy mien – zoznam top desať najkreatívnejších mien nájdete tu: 291 Lyoness Facebook fans put forward their proposed names, and you can find the top-ten list of the most creative ones here:

Lyco Poly Lyndoo Lyonheart Buku

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 72

Nessy Phonggy Lyle Lyonetta Bluel

12.03.2012 13:08:11


Projects Projekty CHILD & FAMILY FOUNDATION 73

Smiem predstaviť... Let me introduce myself… Trvalo to dlho, ale teraz prišiel ten čas: nový maskot Child & Family Foundation má vďaka komunite Lyonessu konečne svoje meno!

k spojíme slová Lyoness so starým mottom (¹ Your Cashback Company“) vznikne meno nášho maskota: Lyco! Veľká vďaka patrí Lise Pfandl za návrh mena a za podporu nadácie. Už od Lyoness Sensation v Budapešti, ktorá sa konala v septembri 2011 sa pre leva s modrou chlpatou hrivou hľadalo meno. Do 22. decembra 2011 mohli fanúšikovia Lyonessu na Facebooku písať svoje návrhy na meno. Zvlášť dobré nápady boli odmenené veľkým počtom ¹ Likes“. Meno s najväčším počtom ¹ Likes“ zvíťazilo. Pri hľadaní mena nemala kreativita určené nijaké hranice. Vďaka tomu vzniklo veľa návrhov zo spojenia Lyoness a Lyonessu príbuzných pojmov množstvo kreatívnych slov smerovalo k Richardovi Löwenherzovi ako (¹ Lyonheart“ alebo ¹ LyonessHeart“). ¹ Lyle“ bola zas kombinácia Lyoness a anglického slova pre znamenie zverokruhu Lev (leo). Na konci však mohlo zvíťaziť len jedno meno: Lyco získal najviac ¹ Likes“. Od polovice februára 2012 je malý levík k dispozícii v Lyoness Store Lyco ako prívesok na kľúče za 6,90 € a ako plyšová hračka za 14,90 €. Výťažok z predaja, samozrejme poputuje nadácii s cieľom podporiť presadzovanie sociálnych, humanitárnych a vzdelávacích projektov. Child & Family Foundation ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri výbere mena.

A

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 73

It took a while, but we got there: thanks to the Lyoness Community, the new Child & Family Foundation mascot finally has a name!

ALL YOU NEED TO DO is link the word Lyoness with the old motto of the company (“Your Cashback Company”) to get the name of our mascot: Lyco! Many thanks to Lisa Pfandl for the choice of name and her support of the Foundation. The lion with the blue shaggy mane has been seeking a name since the Lyoness Sensation in Budapest in September 2011. Lyoness fans on Facebook around the world were able to submit their suggestions for a name until 22 December 2011. The really good ones were “liked” many times over, and the name that received the most “likes” was crowned the winner. Creativity knew no bounds when it came to finding a name. Many suggestions were combinations of Lyoness and concepts used by Lyoness, while others came up with creations based on Richard The Lionheart (“Lyonheart” or “LyonessHeart”). “Lyle” was a combination of Lyoness and the star sign Leo. But at the end of the day, there could only be one winner, and Lyco received the most “likes”. Since midFebruary 2012 the little lion has been available in the Lyoness Store: € 6.90 for Lyco as a key-ring and € 14.90 for Lyco as a soft toy. All of the sale proceeds will naturally be used for the benefit of the Foundation, supporting the implementation of social aid and education projects. The Child & Family Foundation would like to thank everyone who helped in choosing a name for Lyco.

12.03.2012 13:02:03


74 CHILD & FAMILY FOUNDATION Projekty Projects

HONDURAS | HONDURAS

Najlepšie podmienky popri výstavbe školy

Optimal conditions for school building The construction work on the first Lyoness Foundation School in La Ceiba, Honduras is making great progress. If the weather plays ball then we can open our first independent school in July 2012. A place that makes learning fun – that’s the goal of the Child & Family Foundation. The protective wall surrounding the approximately 7,000 m² site that has already been flattened is now standing.

tavebné práce na prvej škole nadácie Lyonessu v La Ceiba v Hondurase pokračujú veľmi dobre. Pri ideálnom počasí môžeme našu prvú vlastnú školu otvoriť už v júli 2012. Miesto, kde je radosť učiť sa, práve tento cieľ si stanovila Child & Family Foundation. Medzičasom už stojí ochranný múr, ktorý ohraničuje takmer 7 000 m² veľký areál.

S

Pohľad za fasádu A look behind the scenes La Ceiba je známa pre svojím ekoLa Ceiba is well known for its ecoturizmom, zodpovednou formou Honduras Honduras tourism – a responsible way of cestovania za prírodnými krásami, travelling through unspoilt areas ktorá prispieva k ochrane životného Hlavné mesto | Capital: Tegucigalpa that helps to protect the environprostredia a k pokojnému životu Rozloha | Area: 674.843 km2 ment and improve the welfare of miestneho obyvateľstva. Veľa turiPočet obyvateľov | Population: cca 7 466.000 | the local population. Many tourists stov navštevuje toto malé mesto roughly 7,466,000 visit this small town on excursions, pre výlety do neporušenej prírody. Úradný jazyk | Official language: but only a few of the visitors actualPritom len máloktorí odstrániť si španielčina | Spanish ly realise the living standards of the všimnú skutočnú životnú situáciu Mena | Currency: lempira | lempira local people. Approximately 28% obyvateľov. Takmer 28 % obyvof the population in Honduras are ateľov Hondurasu sú analfabeti, na illiterate, and the money needed for school books and teaching školské knihy a materiály na výučbu väčšinou chýbajú aids is generally lacking. In many places, secondary school potrebné peniaze. Na mnohých miestach sa tínedžeri učia pupils are taught in the same classroom as primary school kids spolu s deťmi zo základných škôl v spoločných triedach, as there are just too few teachers and teaching opportunities. pretože nie je dostatok učiteľov a vyučovacích možností. The Child & Family Foundation took a closer look and decidChild & Family Foundation sa pozrela dôkladnejšie a ed to launch a project that will mean learning and teaching can vybrala si projekt, ktorý učiteľom umožní učiť v zdravom a take place in a healthy and happy environment. veselom prostredí.

|

Stavebný pokrok v La Ceiba Od položenia základného kameňa 26. júna 2010 sa toho veľa udialo. Spoločne so švajčiarskou nadáciou Medical Center La Ceiba sa Child & Family Foundation stará o zariaďovanie prvej školy nadácie Lyonessu, ktorá bude slúžiť na výučbu mladých aj starých a zároveň bude miestom stretnutí miestneho obyvateľstva. Podarilo sa vybudovať prívod vody a elektriny v súčasnosti sa vykonávajú stavebné práce na základoch budovy. Ak bude výstavba prebiehať bez problémov a rovnako úspešne ako doteraz, mohla by byť škola už v júli 2012 otvorená.

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 74

Construction progress in La Ceiba Work has been progressing at pace since the first sod was turned on 26 June 2010. In conjunction with the Swiss Medical Center La Ceiba Foundation, the Child & Family Foundation is coordinating the building of the first Lyoness Foundation School, which is set to be a centre for education accommodating both young and old as well as a place for social gatherings among the local population. Water and power have been connected, and work is currently underway on the foundations of the building. If the construction work continues as smoothly and successfully as before, the school will open in July 2012.

12.03.2012 13:02:20


Nina Passegger z nadácie Lyoness Child & Family Foundation pri prehliadke v Hondurase. Ak bude výstavba prebiehať bez problémov a rovnako úspešne ako doteraz, mohla by byť škola už v júli 2012 otvorená. Nina Passegger from the Lyoness Child & Family Foundation during the on-site inspection in Honduras. If the construction work continues as smoothly and successfully as before, the school may open in mid-2012.

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 75

12.03.2012 13:02:35


76 CHILD & FAMILY FOUNDATION Projekte Xxxxxxxxenglish

FILIPÍNY | PHILIPPINES

Duch života Filipín Renovácia základnej školy nadácie Lyonessu

The renovation of the Lyoness Foundation San Roque

v San Roque prebieha úspešne. Osem učební

Elementary School is making great progress – eight

už bolo odovzdaných do užívania! ilipíny (po Indonézii druhé najväčšie súostrovie na svete) majú viac ako 7-tisíc ostrovov. Mnohé z nich tvoria tropický raj. Životná filozofia a srdečnosť Filipínčanov však ponúkajú ešte jeden odlišný pohľad na raj, radovať sa zo života a privítať každý deň s úsmevom patrí ku každodennému tamojšiemu rituálu. Ten istý postoj prejavujú aj pri rekonštrukcii školy, ktorá vďaka Child & Family Foundation a KinderHilfe Philippinen e.V. konečne výrazne pokročila.

F

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 76

Spirit of life in the Philippines

classrooms are already in use! The Philippines has over 7,000 islands and is the second largest group of islands in the world after Indonesia. Many of them are considered to be tropical paradises. But the lifestyle and the warm-heartedness of the Filipinos offer a completely different form of paradise – enjoying life and greeting every new day with a smile is just the norm for the Filipino people. This optimistic attitude is also reflected in the renovation of the school that is being organised by the Child & Family Foundation in collaboration with the KinderHilfe Philippinen e.V. association.

12.03.2012 13:02:50


77

Veľká radosť: V základnej škole San Roque už môžu využívať osem učební. To však zďaleka nie je všetko, teší sa Nina Passegger z nadácie Lyoness Child & Family Foundation. Smiling faces: eight classrooms are already in use at the San Roque Elementary School. But Nina Passegger from the Lyoness Child & Family Foundation is delighted that there‘s much more to come.

Zakládná škola Nadácii Lyonessu San Roque na Leyte sa núka od začiatku rekonštrukcie takmer idylický pohľad. ¹ Steny už žiaria intenzívnou modrou farbou, stoličky a lavice ručne vyrobili miestni stolári a nové okná teraz prepúšťajú do tried viac svetla,“ referuje Nina Passegger, riaditeľka Child & Family Foundation. ¹ Osem učební je už funkčných.“ Radosť z nových priestorov vidieť na deťoch, učiteľoch aj na rodičoch. Pohľad späť Pred pár mesiacmi vyzerala táto škola úplne inak. Viac zle, ako dobre prebiehal v týchto zničených triedach vyučovací proces. Steny vyzerali ako tesne pred zrútením, sanitárne zariadenia boli zastarané a nehygienické. Záhrada vôbec neponúkala pekný pohľad. Renovácia školy prebieha už od septembra 2011. Ukončenie stavebných prác je pri rovnako úspešnom napredovaní reálne už v auguste 2012.

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 77

Major progress The view of the Lyoness Foundation San Roque Elementary School on Leyte has been almost idyllic ever since the renovation began. “The walls are now shining in a bright and powerful blue, chairs and desks have been hand-made by carpenters and the new windows let more light into the classrooms”, reports Nina Passegger, Director of the Child & Family Foundation. “Eight classrooms are now back in use.” The joy of the new school premises is clear for all to see on the faces of the children, teachers and parents alike. Looking back Just a few months ago the school looked completely different. Learning and teaching in the run-down classrooms was a bit of a hit-or-miss affair. The walls looked as if they were about to collapse, the sanitary facilities were outdated and unhygienic, and the garden offered anything but a beautiful and relaxing view. The school has been under renovation since September 2011. If the work continues at the same pace then the project can realistically be completed by August 2012.

Filipíny | Philippines Hlavné mesto | Capital: Manila Rozloha | Area: 300.000 km2 Počet obyvateľov | Population: 91.983.000 Úradný jazyk | Official language: filipínština | Filipino Mena | Currency: filipínske peso | Philippine peso

12.03.2012 13:02:46


Vianočné akcie Lyoness 2011 boli opäť veľmi úspešné. Deti, ale aj dospelí sa tešili z množstva darčekov, ako aj z osobných stretnutí s členmi Lyonessu. The Lyoness 2011 Christmas campaigns were a resounding success once again. The many gifts and the personal involvement of Lyoness staff brought smiles to the faces of both children and adults alike.

V Chorvátsku sme osudom postihnutú rodinu podporili – potravinami, rúrou na pečenie, práčkou a oblečením. Na Slovensku sa deti tešili zo spoločenských hier a z plyšových zvieratiek. A v Rakúsku spolupracovníci Lyonessu zorganizovali pre autistické deti terapeutické stretnutie. In Croatia, a family that has suffered one stroke of bad luck after another received food, an oven, a washing machine and clothing. In Slovakia the children just loved their board games and soft toys. And in Austria the Lyoness staff organised boxes with therapy materials for autistic children.

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 78

12.03.2012 13:03:34


79

SRBSKO • ČESKU • GRÉCKO • POĽSKO • CHORVÁTSKO • MAĎARSKO • SLOVENSKO • RAKÚSKO SERBIA • CZECH REPUBLIC • GREECE • POLAND • CROATIA • HUNGARY • SLOVAKIA • AUSTRIA

Vianočné akcie Lyoness 2011

The Lyoness 2011 Christmas Campaigns

Každý člen štábu organizujúceho vianočnú akciu vianočnej

Every one of the staff Christmas campaigns organised by the

akcie regionálnych spoločností Lyonessu dostal ako podporu

Lyoness national offices was supported with a Christmas pack

vianočný balíček Child & Family Foundation, ktorý obsahoval písacie potreby v dizajne nadácie.

eti v ochrannom centre pre mladistvých Dragutin Filipovic JUSA sa tešili okrem sladkostí aj z nového televízora, ktorý s prispením spolupracovníkov Lyonessu odovzdal konateľ Lyoness Srbsko Stefano Baldesi. Materská škola Praha - Libocká v Česku sa stará o potreby detí s postihnutím. Tím Lyoness jej venoval potreby na písanie a na maľovanie. Detský domov The Smile of the Child v Grécku bol vďaka finančnej podpore spolupracovníkov vybavený novými poschodovými posteľami a dostatkom oleja na vykurovanie. V detskom domove v Sarnówe v Poľsku prišli spolupracovníci Lyonessu prezlečení za Ježiška! Priniesli deťom potreby na písanie a maľovanie. V Chorvátsku dostala osudom postihnutá rodina potraviny, rúru na pečenie, práčku a oblečenie. V rodine sa vyskytlo ťažké ochorenie, okrem iných rakovina a epilepsia. V základnej škole Móra-Ferenc (obrázok vpravo) v Maďarsku poskytujú 45 deťom, ktoré majú problémy s učením, správaním a integráciou, špeciálnu pedagogickú pomoc. Potreby na písanie a na maľovanie od Lyonessu sú dobrou podporou. ¹ Deti potrebujú najmä lásku, sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Silvia Dorotovičová vedúca detského domova v Komárne na Slovensku. Spoločenské hry a plyšové zvieratká boli pre 28 detí milým prekvapením. Liečebno-pedagogická škôlka Mosaik GmbH v Grazi, Rakúsko, bola tohtoročným vianočným cieľom. Vďaka finančnej pomoci spolupracovníkov Lyonessu sa pre deti s autizmom podarilo zorganizovať terapeutické sedenia.

D

CB112_72-79_SK_CFF_KORR.indd 79

from the Child & Family Foundation comprising stationery bearing the Foundation design.

The children in the “Dragutin Filipovic JUSA” home were delighted not only with the sweets but also the new television bought with the donations made by Lyoness staff and handed over by Stefano Baldesi, Managing Director of Lyoness Serbia. Libocká nursery in the Czech Republic focuses on the needs of children with disabilities. The Lyoness team lent its support with stationery and painting materials. „The Smile of the Child“ children‘s home in Greece was provided with new bunk-beds and plenty of heating oil thanks to the financial assistance of Lyoness staff. At the children’s home in Sarnów, Poland, the Lyoness staff arrived dressed up as Santa Claus, bringing stationery and painting materials for the children! In Croatia, a family that has suffered one stroke of bad luck after another received food, an oven, a washing machine and clothing. Members of the family are having to cope with serious illnesses, including cancer and epilepsy. At the Móra-Ferenc Primary School (photo bottom right) in Hungary, 45 children with learning, behavioural and integration problems receive special educational help in the school. The painting materials and stationery from Lyoness will be well used here. “Above all children need love, social support and health care”, explains Silvia Dotovičová, head of the children’s home in Komárno, Slovakia. The board games and soft toys came as a fantastic surprise for all the 28 children. The remedial nursery of Mosaik GmbH in Graz, Austria was the destination for this year’s Christmas campaign. Thanks to the financial support of the Lyoness staff the autistic children at the nursery received boxes with therapy materials.

12.03.2012 13:03:51


Pri platení sa pri pokladnici predložte vašu Cashback Card Na vaše konto vám vrátia peniaze späť Zoznam všetkých obchodných partnerov Cashback Card nájdete online na www.lyoness.net Present your Cashback Card at the till before paying Get money back on your account All of the Cashback Card loyalty partners are listed online at www.lyoness.net

Shopping with Lyoness Nákupy s Lyonessom sú zábavou. Je úplne jedno, či s kartou, poukážkami, online alebo úplne najnovšie cez smartfón. Vždy ušetríte a ste víťazom! Shopping with Lyoness is great fun. It makes no difference if you use your card, vouchers, go online or get your smartphone out: you always save – and

Originálne poukážky si môžete objednať písomne, telefonicky alebo online Ak platíte priamo cez nákupné konto Lyonessu, dostanete peniaze späť na svoje konto Order original vouchers in writing, by telephone or online Pay via your Lyoness purchase account and get cash back on your account when you redeem the vouchers

Nákupy od rána do večera, pohodlne a z domu Prihláste sa na www.lyoness.net a vyberte si spomedzi viac ako 2 200 onine obchodov Získajte peniaze späť pri vyše 110 miliónoch produktov a služieb Shop at any time you want from the comfort of your own home Log into www.lyoness.net and choose from more than 2800 online shops around the world Get cash back with more than 110 million products and services

Stiahnite si príslušnú aplikáciu pre váš iPhone alebo dômyselný telefón s Androidom v príslušnom obchode Objednajte si mobilné poukážky priamo cez telefón Nájdite obchodného partnera cez GPS Download the Lyoness App for the iPhone and Android smartphones in the respective stores Order mobile vouchers directly from your telephone Find Lyoness loyalty partners via GPS

CB112_80-81_SK_Shopping-Zertifikate_KORR.indd 80

Photos: Randy Faris/Corbis; Jon Feingersh/Blend Images/Corbis

you win!

12.03.2012 13:03:59


Shopping with Lyoness Nákupy s Lyonessom 81

Jednoducho excelentný! Simply excellent! ISO 9001:2008

Manažment kvality Lyoness bol preverený firmou Quality Austria a bol ocenený certifikátom ISO 9001:2008! Certifikát ISO 9001 stanovuje minimálne štandardy, podľa ktorých sa musia riadiť procesy a štruktúry jednotlivých spoločností.

ISO 9001:2008

Quality management at Lyoness was tested by Quality Austria and awarded ISO 9001:2008 certification The ISO 9001 certification sets minimum international standards by which the processes and structures of a company can be defined

TÜV

Lyoness je oficiálne Servisne overené nákupné spoločenstvo s preukázaným cenovým zvýhodnením Cashback Jedinečné: Celosvetovo nemá žiadna iná Cashback spoločnosť takéto ocenenie Náš cieľ – spokojnosť našich členov – bol potvrdený nezávislou inštitúciou

Skutky sú dôležitejšie ako tisíce slov! Práve z tohto dôvodu prešiel Lyoness najprísnejšou previerkou nezávislým inštitútom. A výsledok je vynikajúci! Lyoness získal medzinárodne uznávané osvedčenie, ktoré dokazuje: preverený, ocenený a veľmi dobrý! A takto je to oficiálne: vysoké nároky, ktoré odstrániť na seba Lyoness kladie, sú všetky splnené. K tomu sa pridala spokojnosť našich členov, efektivita, jasné štruktúry a samozrejme, to najdôležitejšie, Cashback ako pridaná hodnota!

S

ACTIONS SPEAK LOUDER THAN even a thousand words! This is why Lyoness subjected itself to rigorous testing by independent institutions, and with fantastic results too! Lyoness holds globally renowned seals of quality, which immediately get the message across: tested, excellent – and outstanding! This means it’s official: the high demands that Lyoness sets for itself are all fulfilled! These include the satisfaction of our members, efficiency, clear structures – and obviously the crucial added value of Cashback!

TÜV

Photos: Randy Faris/Corbis; Jon Feingersh/Blend Images/Corbis

Lyoness is officially a “shopping community providing certified services that offer a verified price advantage/Cashback” Unique: No other cashback company in the world has received such a distinction Our guiding principle – the satisfaction of our members – has been independently confirmed

Certifikát IQNet

Medzinárodne uznaný: V rámci certifikácie ISO-9001:2008 prostredníctvom spoločnosti Quality Austria získala spoločnosť Lyoness aj medzinárodne uznávaný certifikát od IQNet. Partnerské spoločnosti IQNet doteraz vydali certifikáty v 150 krajinách a na celosvetovom trhu majú asi 30-percentný podiel.

IQNet certification

Internationally recognised: as part of the ISO 9001: 2008 certification by Quality Austria, Lyoness was also certified by IQNet IQNet partners have so far issued certificates in 150 countries, and command a global market share of 30 percent

CB112_80-81_SK_Shopping-Zertifikate_KORR.indd 81

12.03.2012 13:04:14


82 Tiráž Imprint

MaJitEľ a VydaVatEľ

media proprietor and publisher: LYONESS Europe AG, Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs

zodpoVEdní(ý) V LyonEss overall responsible at LYONESS: Silvia Weihs, Head of Public Relations

VydaVatEľstVo a Výroba publishing house and producer: Styria Multi Media Corporate GmbH & Co KG, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien, Tel.: +43/(0)1/601 17, Fax: 190

KonatEľ

managing directors: Erich Schönberg, Patrick Karl, Thomas Leskoschek, Nina Haas

MacEdónsKo maCeDoNia

Lyoness DOOEL Skopje blvd. Oktomvriska Revolucija bb Hyperium Business Center 2nd floor 1000 Skopje, Macedonia Tel: +389 2 3090067 E-Mail: office@lyoness.mk

VEdÚci proJEKtu

project management: lexNEWS.at, 1070 Wien; Styria Multi Media Corporate, Olivia Forstmayr, Viola Erlebach

ŠéfrEdaKtori chief editor: Alex Schütz

grécKo greeCe

sLoVEnsKo sloVaKia

HoLandsKo NetHerlaNDs

JazyKoVÁ ÚpraVa

proof-reading: Barbara Hofmann, Rupert Höttinger

foto rEdaKcia photo editor: Ewa Bisztyga

fotografiE V aKtuÁLnoM Vydaní

photographs in this issue: Krytie: Coverfoto: Christian Maricic, Models: Charona & Diego/otbt models, Styling: La Redoute, Location: Yachthafen Portals Nous, Mallorca; Produktion: lexNEWS, 1070 Wien

prEKLad

translation: textissima, neuropea

tLaČ

print: Neografia, a.s., 03655 Martin, Slowakei

VycHÁdza/cEna frequency/price: 4 x p. a.

oznÁMEniE podľa § 25 zÁKona o MédiÁcH Vydavateľ a vlastník: Lyoness Europe AG Sídlo firmy: Bahnhofstraße 7, CH- 9470 Buchs Vykonávaná činnosť: Lyoness je nákupné spoločenstvo, ktoré funguje naprieč krajinami a odvetviami, a zároveň aj vernostný program pre regionálnych, národných a medzinárodných obchodníkov. Vďaka prepojeniu jednou kartou Cashback Card Lyoness vracia peniaze späť na konto každého svojho člena za jeho uskutočnené nákupy. Redakčná politika: Cashback je B2B magazínom Lyonessu. Prináša aktuálne informácie a novinky o službách z celého sveta Lyoness, ako aj zaujímavé články na čítanie. Odzrkadľuje moderný životný štýl v jeho rôznych podobách, prináša informácie o výhodách pre všetkých členov Lyonessu a predstavuje jednotlivé regionálne spoločnosti, ako aj obchodných partnerov. Magazín vychádza štyrikrát ročne v jazykových mutáciách: nemecko-anglická, slovensko-anglická, maďarsko-anglická, rumunsko-anglická, česko-anglická, poľsko-anglická, španielsko-anglická a turecko-anglická. Prezident/CEO Lyoness Europe AG: Marko Sedovnik Správna rada/Member of Board: Alexander Lerch, Viceprezident; Werner Kaiser; Bernhard Koch Disclosure as per article 25 of the MeDia act Publisher: Lyoness Europe AG Headquarters: Bahnhofstraße 7, CH- 9470 Buchs Activity: Lyoness is a country and sector spanning shopping community as well as a loyalty programme for regional, national and international trade. By means of a card, the Cashback Card, Lyoness transfers money back to the accounts of each and every member based on the purchases they make at Lyoness partner companies. Editorial policy: Cashback is the B2B magazine of Lyoness. It provides current information and news on services from the Lyoness world as well as entertaining articles. It reflects modern life in all respects, providing information on the benefits available to all Lyoness members and presenting the national companies as well as partner firms. The magazine is published four times a year in German-English, Slovakian-English, Hungarian-English, Romanian-English, Czech-English, PolishEnglish, French-English, Spanish-English and Turkish-English. President/CEO Lyoness Europe AG: Marko Sedovnik Administrative Board/Member of Board: Alexander Lerch, Vice President; Werner Kaiser; Bernhard Koch

CB112_82_SK_Impressum_KORR.indd 82

Európa europe LyonEss ManagEMEnt gMbH

Kärntner Straße 9 A-8020 Graz Tel.: +43/(0)316/70 77-0 E-Mail: europe.office@lyoness.ag raKÚsKo austria

Lyoness Austria GmbH Kärntner Straße 9 A-8020 Graz Tel.: +43/(0)316/23 11 03 E-Mail: office@lyoness.at bELgicKo Belgium

Lyoness Belgium bvba Fountain Plaza , Belgicastraat 7 1930 Zaventem Tel.: +32/2/894 88 80 E-Mail: office@lyoness.be buLHarsKo Bulgaria

Lyoness South East Europe Ltd. Bul. “Nikola Vapzarov” 35, et. 6, office 6, 1000-Sofia Tel.: +359/(0)2/969 99 11 E-Mail: office@lyoness.bg

francÚzsKo fraNCe

Lyoness France SARL Tour Maine-Montparnass 33 avenue du Maine, BP 184 75755 Paris cedex 15 Tel.: +33/(1)40 64 08 42 E-Mail: office@lyoness.fr nEMEcKo germaNy

Lyoness Deutschland GmbH Kranhaus Süd, Im Zollhafen 24 50678 Köln Tel.: +49/(0)221/27 16 74-0 E-Mail: office@lyoness.de MaĎarsKo HuNgary

Lyoness Hellas M.E.P.E Leoforos Thessalonikis 52 57019 Peraia – Thessaloniki Tel.: +30/23920 – 211 03 E-Mail: office@lyoness.gr írsKo irelaND

Lyoness d.o.o. Zagrebačka avenija 104 b HR-10000 Zagreb Tel.: +385/(0)1/38 90 93-0 E-Mail: office@lyoness.hr

Lyoness Loyalty Ireland Ltd. trading as Lyoness Ireland 2nd Floor, 10/11 Exchange Place IFSC Dublin 1 Tel.: +353/17 917 700 E-Mail: office@lyoness.ie

cyprus Cyprus

taLiansKo italy

cHorVÁtsKo Croatia

Lyoness Cyprus Ltd. Gorgonon Street 14, Office 302 Patsalos Plaza 6042 Larnaca-Cyprus Tel.: +357/248/191 99 ČEsKo CZeCH repuBliC

Lyoness Czech Prague, s.r.o. Evropská 2591/33e 16000 Praha 6 Tel.: +420 233 313 017 E-Mail: servicecenter@lyoness.cz

Lyoness Italia s.r.l. Via Belvedere, 15 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel.: +39/045/20 80 500 E-Mail: office@lyoness.it LitVa litHuaNia

UAB „Lyoness Lietuva“ Olimpiečių 1, Vilnius, LT-09200 Tel: +370 5 268 3368 E-Mail: office@lyoness.lt

Lyoness Slovakia, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava Tel.: +421/2/33 05 78 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.sk sLoVinsKo sloVeNia

Lyoness d.o.o. Žolgarjeva ulica 17 SI-2000 Maribor Tel.: +386/(0)2/4213390 E-Mail: office@lyoness.si

afriKa

miDDle east/afriCa

JužnÁ afriKa soutH afriCa

Lyoness Cashback Programme (PTY) Ltd. Postnet Suite 137 P/Bag X 9976 2146 Sandton E-Mail: office@lyoness.co.za

spoJEné arabsKé EMirÁty uNiteD araB emirates

Lyoness Holding Europe AG – Dubai Branch Emaar Business Park ŠpaniELsKo spaiN Building 4, 6th Floor Lyoness Spain, S.L.U. P.O. Box 390490 Pza. Pablo Ruiz Picasso 1, Sheikh Zayed Road, Dubai Torre Picasso, Planta 14, Módulo A Tel.: +971/4/45 34 343 28020 Madrid E-Mail: office@lyoness.es Katar ŠVédsKo sWeDeN

Lyoness Sweden AB Wenner-Gren Center, vån 5, Sveavägen 166 113 46 Stockholm Tel.: +46/(0)8/509 06 888 E-Mail: office@lyoness.se

state of qatar

Lyoness Quatar WLL Al Gassar Tower 8th Floor, Office No.1 P.O. Box 17799, Westbay Doha, State of Qatar Tel.: +974 40160200 E-Mail: office@lyoness.qa

Photo: Tetra Images/Getty Images

grafiKa

graphic design: Ines Gselmann

contributors to this issue: Zsuzsa Dobrotka, Nina Passegger, Erik Lehner, Patrick Mik, Katerina Cerny, Javier Rodriguez, Gerda Tauschek, Paul Tognotti, Silvia Weihs, Jürgen Zacharias, Bettina Pries, Karin Talaber, Elisabeth Donaczi, Klaus Piber

turEcKo turKey

Lyoness Hungary Kft. H-1143 Budapest, Stefánia út 101 - 103 Tel.: +36/1/688 93 48 E-Mail: office@lyoness.hu

art director: Amédé Stöckl, www.urbane-grafik.at

spoLupracoVníci aKtuÁLnEHo Vydania

Lyoness Suisse GmbH Hinterbergstrasse 24 6330 Cham Tel.: +41/(0)41/785 13 30 E-Mail: info@lyoness.ch

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Maya Akar Center C Blok No:10-11 Lyoness Nederland BV Beursplein 37 World Trade Center, Şişli-İSTANBUL 14e verdieping unit 1468 en 1469, Tel.: +90 (0) 212/444 4 596 E-Posta: office@lyoness.com.tr Postal address: postbus 30043, 3001 DA Rotterdam, Nederland VEľKÁ britÁnia Tel.: +31 (0) 10 820 99 00 uNiteD KiNgDom E-Mail: office@lyoness .nl Lyoness UK Limited 105 Piccadilly, London, W1J 7NJ Tel.: +44 207 629 3493 poľsKo polaND E-Mail: office@lyoness.co.uk Lyoness Poland Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 169 aMEriKa ameriCa 40-524 Katowice Tel.: +48/(0)32/353 05 70 usa uNiteD states of ameriCa E-Mail: office@lyoness.pl Lyoness America Inc. Empire State Building portugaLsKo portugal Lyoness Portugal Unipessoal Lda. 350 Fifth Avenue, Suite 2710 New York, NY 10118 Praça Duque De Saldanha Nº 1 Tel: +1 (646) 537 2547 Ed. Atrium Saldanha 9D E-Mail: office@lyoness.us 1050-094 Lisboa Tel: +351 211156510 Kanada CaNaDa E-Mail: office@lyoness.pt Lyoness Canada Inc. 5000 Yonge Street, Suite 1706 ruMunsKo romaNia Toronto, ON M2N 7E9 SC Lyoness Romania S.R.L. Tel: +1 (416) 479 8373 Cal. Floreasca 169 A, E-Mail: office@lyoness.ca Clădirea A-et.3 RO-014459, Bucureşti brazíLia BraZil Tel.: +40/(0)316/20 70 13 Lyoness do Brasil Ltda E-Mail: office@lyoness.ro Av. Das Nações unidas, 11633 9º Andar srbsKo serBia Edifício Brasilinterpark Lyoness D.O.O. Beograd CEP: 05161-100 Brooklin Paulista Milentija Popovic´a 5 b São Paulo – SP SRB-11070 Beograd Tel.: +381/(0)11/655 73 90 bLízKy VýcHod/ E-Mail: office@lyoness.rs

obrazoVý rEdaKtor

Fotografie Cashback Magazine: Robert Korkisch, quickshot.at, Christian Maricic, Corbis, Getty Images, Mauritius, Shutterstock produKcia production: m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG, www.m-4.at

ŠVaJČiarsKo sWitZerlaND

12.03.2012 12:58:39


HUGE SELECTION

Order your free surf/summer catalogue now! www.blue-tomato.com/catalogue

bt_huge_selection_220x297.indd 1

13.02.12 18:03


Lyoness Cashback Magazine 01|2012 (sk)  

"Go East" je hlavnou témou prvého vydania nášho magazínu Cashback v roku 2012. V rozsiahlom clánku podrobne rozoberieme podnikanie v Ázii. P...