Page 1

04 | 2011 Poland Hubert Freidl w Azji Hubert Freidl on Asia

Lyoness podąża w stronę zieleni Lyoness goes green

Leader Seminar w Egipcie Leader Seminar in Egypt

TIME TO RE-THINK

UNIPLENG0411

Cashback Magazine PL/ENG 04/11

Opportunities in the working world of tomorrow

CZAS NA ZMIANĘ MYŚLENIA Możliwości pracy w jutrzejszym świecie

CB411_PL_01_Cover_KORR.indd 1

04.11.2011 16:04:03


+8*( 6(/(&7,21 5. ( + $& 8&& 2 6+% $ 9  ¼ %7B ( &2'

2UGHU\RXIUHHVQRZERDUGFDWDORJXHQRZ ZZZEOXHWRPDWRFRPFDWDORJXH RQO\YDOLGRQDSXUFKDVHRI¼ DWEOXHWRPDWRFRP

Unbenannt-1 1 EWBKXJHBVHOHFWLRQB[LQGG

LQIR#EOXHWRPDWRFRP_ZZZEOXHWRPDWRFRP 2UGHU+RWOLQH 6N\SHEOXHWRPDWRVQRZERDUGVKRS

07.09.2011 14:35:21 


EDITORIAL 3

Drodzy Partnerzy Handlowi oraz Członkowie Lyoness, Czytelniczki i Czytelnicy!

Hubert Freidl

Silvia Weihs

Zwroty zależne od płci i polityczna poprawność W tekstach nie ma dodatkowych zwrotów do kobiet, ale nie należy tego traktować jako lekceważenie kobiet. Chodzi raczej o zachowanie starego sposobu pisania w celu uzyskania lepszej czytelności. Czytelniczki prosimy o przyjęcie przeprosin – czujcie się tak, jakbyśmy zwracali się do Was! Gender form & political correctness The fact that feminine forms of address are not also mentioned in these texts is under no circumstances to be taken as a form of disregard towards the female gender. It simply makes for easier reading. Our female readers are asked to excuse this simplification and consider themselves appropriately addressed!

Zdobywanie nowych rynków oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań należy do naszych codziennych obowiązków w Lyoness. Dlatego też po raz pierwszy mamy przyjemność wręczyć Państwu nasz najnowszy magazyn Cashback nie tylko w formie drukowanej na lśniącym papierze, lecz również w postaci aplikacji na iPada oraz w wersji przeznaczonej dla tabletów. Realizacji tej zmiany towarzyszy również nasz konkurs motywacyjny, w którym możecie Państwo wgrać iPad2 firmy Apple. Obok informacji dotyczących konkursu niniejsze wydanie zawiera także wiele interesujących nowości, które dla Państwa zebraliśmy. Z radością przedstawiamy Państwu nowych, znanych Partnerów Handlowych z Europy i zza oceanu oraz prezentujemy najnowsze postępy w zakresie zakupów online. Nasz Lyoness Store oferuje Państwu ciekawe pomysły na prezenty i interesujące promocje. Artykuł opisujący Lyoness International Tour przedstawia rozwój Lyoness na świecie. Znów zawitaliśmy do wielu krajów Europy, w tym po raz pierwszy do Ameryki Południowej. W reportażach dotyczących Kanady i USA pokazujemy naszą stale rosnącą na tych rynkach obecność. Leader Seminar po raz pierwszy odbyło się na innym kontynencie i Partnerzy Biznesowi mieli okazję poznać fascynującą kulturę Egiptu motywując się do dalszej pracy. Projekty naszej Child & Family Foundation również obejmują międzynarodowy zasięg. Prace remontowe szkoły na Filipinach są w toku, a dzięki kolejnym projektom w Serbii, Polsce oraz w Dubaju mamy szansę stworzyć dzieciom i młodzieży tych krajów lepszy start życiowy. Realizacja projektów możliwa jest tylko przy Państwa współudziale, za który chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować. Międzynarodowo ukierunkowane jest także nasze sportowe zaangażowanie. Jako nowy, główny sponsor turnieju Austrian Golf Open, w ramach European Tour przez wiele tygodni obecni byliśmy w krajowych i międzynarodowych środkach przekazu. Cały zespół magazynu Cashback składa Państwu serdeczne życzenia szczęśliwego Nowego Roku oraz wielu sukcesów w rozwoju Państwa biznesu.

Hubert Freidl Założyciel firmy CEO Lyoness International AG

CB411_PL_03_Editorial_KORR_FERTIG.indd 3

Dear Lyoness loyalty partners, members, Dear readers, Entering new markets and designing innovative solutions are part of Lyoness’ everyday business. This is why we are delighted that for the first time you can read this Cashback Magazine not only as a glossy printed magazine but also as an iPad application and in a tablet version. This change is just part of our iPad incentive competition in which you can win an Apple iPad2. In addition to information on the competition, once again we have packed this issue full of interesting news. New and well-known loyalty partners from Europe and overseas are presented for the first time along with the latest developments in online shopping. In the Lyoness Store you will find many attractive gift ideas and fantastic special offers. The report on the Lyoness International Tour sheds light on our global expansion. Once again the Tour visited several countries in Europe, but it also headed to South America for the first time. A report on Canada and the USA outlines our growing presence in these markets as well. For the first time a Leader Seminar took place on another continent. Our premium members enjoyed the fascinating culture in Egypt, motivating them to drive their businesses forward. The projects of our Child & Family Foundation are equally international. The restructuring work in the school in the Philippines is in full swing, and thanks to other projects in Serbia, Poland and Dubai we are improving the situations and prospects for children and young people. All of these projects are only possible with your help, and for this we are eternally grateful. There is also an international flavour to our sporting commitments. As the new main sponsor of the Austrian Golf Open on the European Tour we were in the national and international media for a whole week. The whole Cashback Team would like to wish you a great start to the New Year and the best of success for your business endeavours.

Silvia Weihs Head of Public Relations Lyoness Management GmbH

28.11.2011 17:18:56


4 XXXXXXXXXXXXXX Deutsch Xxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

04 | 2011 Pola

nd

Hubert w Azji Freidl

Hubert Fre

idl on Asia

Leader minar w EgipciSe e

Leader Sem

Lyoness w stronępodąża zieleni s gre

Lyoness goe

en

UNIPLENG0411

Cashback Magazin

e PL/ENG

04/11

inar in Egy

pt

Time To re -Think

Opportunitie world of tom s in the working orrow

Czas na zmia ę myślenina Możliwośc i pracy w jut rzejszym św iecie

Magazyn Cashback ® na Apple iPadzie! 11 0 2 a i n d u od 10 gr angielskim mieckim i

ie

w języku n

na całym św

iecie

Experience Cashback Magazine on the r 2011 Apple® iPad! from 10 Decemhebreearound the world ish, anyw in German and Engl

Czy chcielibyście Państwo mieć więcej czasu na lekturę magazynu Cashback? W takim razie pobierzcie go na swojego Apple® iPada! Zachęcamy do obejrzenia niezliczonych ilości videoclipów, galerii zdjęć i znakomitych grafik! Po prostu poszukajcie aplikacji ¹ Lyoness Mag” w App Store, pobierzcie aktualne wydanie i w każdej chwili macie do niego dostęp zarówno online jak i offline.

Would you like to get more from your Cashback Magazine? Then get the Lyoness Cashback Magazine on your Apple® iPad to enjoy lots of video clips, photo galleries and outstanding graphics and images on your screen. Just search for “Lyoness Mag” in the App Store, download the latest edition and enjoy it anytime, either on or offline.

Od 10 grudnia 2011 roku na całym świecie w języku niemieckim i angielskim!

From 10 December 2011, in German and English, anywhere around the world!

CB411_PL_04-05_iPad_Hinweis_KORR_FERTIG.indd 4

28.11.2011 17:59:51


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 5

A tak to działa:

It works like this:

Zasadniczo obowiązuje zasada: jeżeli przeciągacie Państwo obraz w dół, przechodzicie do następnej strony artykułu, gdy przeciągacie obraz w lewo, przechodzicie do kolejnego artykułu. Generally speaking if you swipe down on your iPad you move to the next page of an article, if you swipe left you go to the next article.

Zdjęcia oznaczone strzałką są interaktywne. Poprzez przesuwanie w lewo lub w prawo można obsługiwać pokaz slajdów lub przesunąć zdjęcie. Pictures labelled with an arrow are interactive. By swiping left or right you can activate the slideshow or move the picture.

Ten symbol oznacza: wkraczamy w świat multimedialny. Dotykając ikony trójkąta rozpoczyna się odtwarzanie filmu video, a Państwo mogą obejrzeć ciekawostki z eventów Lyoness. This symbol signifies multimedia content: just click on the triangle to start the video – and enjoy the highlights of Lyoness events.

Magazyn Cashback mogą Państwo czytać w pionowym lub poziomym położeniu iPada - tak jak Państwu wygodniej. Aby jednak móc w pełni rozkoszować się dobrą jakością obrazu zalecamy położenie poziome. You can read Cashback Magazine in portrait or landscape mode, whichever you prefer. To experience the full quality of the videos, we recommend using the iPad app in landscape format.

Aby przejść do początku artykułu, należy dotknąć strzałkę znajdującą się w jego prawym górnym rogu. To jump to the start of an article, touch this arrow on the right at the top of the article.

CB411_PL_04-05_iPad_Hinweis_KORR_FERTIG.indd 5

28.11.2011 17:20:07


44

SPIS TREŚCI CONTENT

18 04

MULTIMEDIALNIE: MAGAZYN CASHBACK DOSTĘPNY NA APPLE IPADZIE

MULTIMEDIA: CASHBACK MAGAZINE ON THE APPLE IPAD

80

ZWROT PIENIĘDZY PRZY KAŻDYM ZAKUPIE

81

CERTYFIKOWANY I UZNANY ZA BARDZO DOBRY

MONEY BACK WITH EVERY PURCHASE

CERTIFIED, AND FOUND TO BE OUTSTANDING

LYONESSECONOMY

08

WYWIAD Z CEO HUBERTEM FREIDLEM

10

KONKURS: NAGRODĄ JEST APPLE IPAD!

12

GREENFINITY - NOWA FUNDACJA

AN INTERVIEW WITH CEO HUBERT FREIDL

GET YOURSELF YOUR OWN APPLE IPAD!

GREENFINITY – THE NEW FOUNDATION

LYONESSWORLD

74

CB411_PL_06-07_Inhalt_KORR_FERTIG.indd 6

16

ZAKUPY Z LYONESS W AMERYCE

18

LYONESS INTERANTIONAL TOUR - CZĘŚĆ 3

26

GŁÓWNE ATRAKCJE NA WIOSNĘ 2012

28

LEADER SEMINAR W EGIPCIE

SHOPPING WITH LYONESS IN AMERICA

LYONESS INTERNATIONAL TOUR, ROUND 3

HIGHLIGHT OF SPRING 2012

LEADER SEMINAR IN EGYPT

28.11.2011 17:20:57


08

12

68 32

WITAMY W PRESIDENTS TEAM!

34

PARTNERZY BIZNESOWI Z CAŁEGO ŚWIATA

WELCOME TO THE PRESIDENT’S TEAM!

PREMIUM MEMBERS FROM ROUND THE WORLD

LYONESSLIFESTYLE

36

ARTYKUŁ Z OKŁADKI: CZAS NA ZMIANĘ MYŚLENIA

44

NARESZCIE ZIMA: LYONESS W ŚNIEGU

50

OFERTA ŚWIĄTECZNA W LYONESS STORE

COVER STORY: TIME TO RE-THINK

WINTER‘S HERE: LYONESS IN THE SNOW

SPECIAL CHRISTMAS OFFERS IN THE LYONESS STORE

LYONESS CHILD & FAMILY FOUNDATION

68

SZKOŁA SAN-ROGUE NA FILIPINACH

72

PRZEGLĄD PROJEKTÓW NARODOWYCH

73

IMIĘ DLA MASKOTKI CFF!

74

AUSTRIAN GOLF OPEN PRESENTED BY LYONESS

SAN ROQUE SCHOOL IN THE PHILIPPINES

OVERVIEW OF NATIONAL PROJECTS

THE CFF MASCOT IS LOOKING FOR A NAME!

AUSTRIAN GOLF OPEN PRESENTED BY LYONESS

50

Zdjęcie z okładki: Gábor Márton/gaborfashion.com – Fotomodelki: Andrea/Ego Models, Michael/PH Models – Lokalizacja: Dachsteingletscher, Austria

CB411_PL_06-07_Inhalt_KORR_FERTIG.indd 7

28.11.2011 17:21:15


8 Lyoness Wywiad Interview

Gotowi do startu w krajach azjatyckich

Ready for take-off in Asia

Dla CEO Huberta Freidla rok 2011 był rokiem burzliwym. W rozmowie z magazynem ¹Cashback“ wspomina on mijający rok i zdradza niektóre plany na rok 2012.

2011 was a turbulent year for CEO Hubert Freidl. In an interview with CASHBACK MAGAZINE he takes a look back – and reveals a few things about 2012.

Panie Freidl, pamięta Pan jeszcze na ilu kontynentach i w ilu krajach Pan przemawiał? Na wszystkich kontynentach! W sumie reprezentując Lyoness odwiedziłem 40 krajów. W samym tylko samolocie spędziłem ponad 200 godzin.

Mr Freidl, you’ve travelled a fair bit this year. Do you know how many countries and on how many continents you actually spoke in? On all continents! Overall I travelled to 40 countries for and with Lyoness, and I sat in planes for 200 hours.

Spoglądając wstecz na mijający rok: co było dla Pana najważniejszym wydarzeniem? Dokładnie rzecz biorąc były to trzy wydarzenia: pierwsze z nich to rozpoczęcie realizacji projektu Child & Family Foundation na Filipinach. Następnym ważnym wydarzeniem był start aplikacji Lyoness App dla iPhone‘a i iPada. No i oczywiście Sensation 2011 w Budapeszcie, które odwiedziło 11 000 ludzi.

If you were to sum up the year, what was the most important event for you? There were really three things: firstly the launch of the Child and Family project in the Philippines, then the Lyoness app for the iPhone and iPad, and naturally the Sensation in Budapest with 11,000 people.

Lyoness wciąż zdobywa nowe rynki. Jakie szczegóły może Pan już zdradzić w odniesieniu do Azji? Czy wszystko przebiega zgodnie z planem? Przygotowania w Azji trwają już od ośmiu miesięcy. Siedziba nowej centrali dla azjatyckich krajów, ¹ Lyoness Asia” w Hongkongu już została założona, obecnie trwają prace związane z urządzaniem biura, które posiada powierzchnię 1000 m2. Rozmowy związane z wejściem Lyoness na ten rynek prowadzimy w prawie wszystkich krajach. W każdym z nich musimy jednak najpierw uzyskać licencję, by móc aktywnie działać. Z tego też względu do momentu jej uzyskania należy zaniechać wszelkich aktywnych działań. Jak tylko w jednym z krajów licencja zostanie nam przyznana, zaczniemy rozbudowywać sieć konsumentów. I tak w kolejnych miesiącach startować będziemy w kolejnych krajach. Jak wyglądają postępy na nowo otwartych rykach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej? Dubaj rozwija się doskonale, Katar bardzo dobrze wystartował dzięki starannym przygotowaniom, a w innych krajach na Bliskim i Środkowym Wschodzie trwają obecnie przygotowania. W Afryce Południowej wystartowaliśmy z dużym powodzeniem, pozostałe kraje docelowe kontynentu afrykańskiego znajdują się w fazie przygotowań. Jeśli natomiast chodzi o Amerykę Południową - punkt zarządzający w Panamie jest już w wykończeniu, a Brazylia robi duże postępy. Otwarcie rynków w kolejnych krajach zaplanowano na połowę 2012 roku. Więc brakuje już tylko Australii … ¼ nie, organizacja procesów w Australii odbywa się z Hongkongu - w pierwszej połowie 2012 roku powinniśmy rozpocząć działalność. Czyli pracy jest dużo - idealna byłaby w takim razie „Lyoness Tower“ z przeznaczeniem na siedzibę i administrację firmy. Czy zamierza Pan zrealizować tę wizję w mieście Graz, czy raczej w innym miejscu?

CB411_PL_08-09_Interview_KORR_FERTIG.indd 8

The Lyoness expansion continues unrelenting. What can you now say about Asia? Is everything going as planned? Preparations have been underway in Asia for the last eight months. Lyoness Asia, the headquarters for the Asian markets, has already been founded in Hong Kong, and a 1000 squaremetre office is now being set up. Initial talks on entering the market are underway in almost all the target countries. However, we need a licence in every country to launch operations there, and so we have to put all activities on hold until we obtain these licences. As soon as we are given a licence in a country we can start to build up the network. This means that in the coming months we will be launching one country after another. How are the new markets coming along in the Middle East, in Africa and in South America? Dubai is developing fantastically well, and thanks to the great preparations Qatar is off to a flying start too; preparations are also well underway in additional markets in the Middle East. We have successfully launched operations in South Africa, while the rest of the countries in Africa are still at the preparation stage. In Latin America the new management base in Panama is almost completed, and Brazil is coming on in leaps and bounds. Further countries are in the pipeline for mid-2012. So the only one missing is Australia ... ... no. Australia will be organised from Hong Kong and should get going in the first half of 2012. So there is a lot to do – and a Lyoness Tower as a management and company headquarters would be ideal. Will this vision be realised in Graz or will the journey take you elsewhere? There will be no tower building in Graz for the time being. For March

28.11.2011 17:21:52


LYONESS 9

Gdy ludzie trzymają się razem i myślą pozytywnie, życie jest o wiele łatwiejsze. Hubert Freidl, CEO Lyoness Life is much easier when people think positively and show solidarity to one another.

Na chwilę obecną w Graz nie będzie wieży. Od marca 2012 roku wynajęliśmy dodatkowe 2000 m² powierzchni biurowej, tym samym nie ma naglącej potrzeby budowy. Jeśli tylko nadarzy się korzystna możliwość, zajmiemy się ponownie tym projektem. Jednak lokalizacja nie jest jeszcze ustalona.

2012 we have leased a further 2000 square metres of office space in Graz and so there is no urgent need to build, and as soon as a good opportunity crops up we will resume the project. However, the location is still up in the air.

Dokładnie rok temu wspomniał Pan w rozmowie z magazynem „Cashback“, że chciałby Pan uzyskać licencję pilota i nauczyć się gry na akordeonie. Udało się? Licencji pilota niestety nie udało mi się zdobyć w tym roku, już od stycznia rozpocznę jednak kurs teoretyczny. Ale w 2012 roku na pewno zdobędę licencję pilota! Muzykowaniem natomiast zajmuję się zawsze, gdy mam wolny czas - muzyka doskonale odpręża.

Exactly one year ago you told Cashback Magazine that you would like to get your pilot’s licence and learn the accordion. Any success? I didn’t manage to get my pilot’s licence this year, but I start my first theory classes in January. So in 2012 I will finally make good on my promise! As for music I find it is the absolute relaxation and I love to make music whenever I have time.

W styczniu 2012 roku obchodzi Pan swoje 40-te urodziny. Czego Pan sobie osobiście życzy? Zdrowia, a także by ludzie trzymali się razem i pozytywnie myśleli. Wtedy życie jest o wiele łatwiejsze.

In January 2012 you will be 40 years-old. What do you wish yourself for your birthday? Good health – as well as greater solidarity between people and for us to think more positively. This makes life a lot easier.

A jakie ma Pan życzenie na rok 2013, kiedy to Lyoness będzie świętował swoje dziesiąte urodziny? Ukończenie prac nad wszystkimi naszymi spółkami krajowymi na całym świecie. Ale to nie jest życzenie, to już ustalony plan!

And what do you wish for Lyoness when it celebrates its 10th birthday in 2013? That all of the national companies are up and running in all our target markets around the world. But that’s not a wish, that’s our key objective!

CB411_PL_08-09_Interview_KORR_FERTIG.indd 9

28.11.2011 17:22:03


incentive

10 XXXXXXXXXXXXXX Deutsch Xxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Wyjątkowy design i funkcjonalność w jednym maksymalna PRZEWAGA dla PAŃSTWA MARKETINGU rekomendacyjnego Mobilne zakupy i biznes zawsze pod ręką! Apple iPad2 i Lyoness App staną się niezastąpionymi towarzyszami w Państwa życiu codziennym i w biznesie.

bok istniejącej już aplikacji Lyoness Mobile App mogą Państwo korzystać również z aplikacji App dla iPada, która bez wątpienia dostarczy Państwu niemało radości. Obszerny moduł zakupów i biznesu obsługiwany przez aplikację App gwarantuje wszystkim klientom Lyoness wymierne korzyści. Wszystkie pliki video i PDF oraz prezentacje Lyoness są teraz dostępne cały czas. Można łatwo zarządzać kontaktami i wysyłać wiadomości bezpośrednio przez App. Funkcja Share umożliwia umieszczanie Partnerów Handlowych, newsów, imprez okolicznościowych oraz plików video bezpośrednio na własnej tablicy na Facebooku lub w serwisie Twitter. Od 03. października 2011 roku iPad App jest dostępna także w AppStore.

O

Konkurs iPad* – wspieraj własny zespół i wygraj nowego Apple iPad2! Nagrodą w konkursie jest iPad2 wraz z pełnym wyposażeniem biznesowym, oznakowany marką Lyoness. Tego ekskluzywnego prezentu nie można kupić w żadnym sklepie, otrzymają go wyłącznie Ci, którym uda się wygrać konkurs. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie i sięgnięcia po swojego iPada2 wyposażonego w pełną aplikację Lyoness iPad App.

Co należy zrobić, by wygrać? To, co i tak robią Państwo na co dzień – wspierać własną grupę zakupową, dbając tym samym o korzyści Lyoness!

EKSKLUZYWNE pełne wyposażenie optymalne WSPARCIE! * Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.lyoness.net.

CB411_PL_10-11_iPad_KORR_FERTIG.indd 10

28.11.2011 17:22:35


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 11

Exclusive design and functions BEST HEAD-START FOR YOUR RECOMMENDATION MARKETING Mobile shopping plus business for when you‘re on the go: the Apple iPad2 and the Lyoness app are two indispensable accessories for everyday life and business.

ALONGSIDE THE existing Lyoness mobile app the iPad app is simply amazing! The comprehensive shopping and business modules in the app offer massive advantages for all Lyoness members. All the videos, PDFs and Lyoness presentations are now always available, while contacts are easy to manage and messages can be sent directly via the app. A share function enables loyalty partners, news, events and videos to be posted directly to Facebook walls or Twitter accounts. The iPad app is available from 3 October 2011 in the App Store. iPad competition* – win a new Apple iPad2 with the help of your team The prize is a Lyoness-branded Apple iPad2, fully equipped for business. This exclusive gift is not commercially available and will only be presented to those who successfully complete the competition. Get your own iPad2 including the fully-equipped Lyoness iPad app. What do you need to do? Same as you’ve always done: support your own shopping team in enjoying the benefits of Lyoness membership!

Exclusive and comprehensive features – optimal support!

*All information on the competition terms and conditions can be found at www.lyoness.net.

CB411_PL_10-11_iPad_KORR_FERTIG.indd 11

28.11.2011 17:22:46


12 Einkaufen mit Lyoness Shopping with Lyoness

Długofalowa ochrona środowiska Lyoness podąża w stronę zieleni. Obok Child & Family Foundation (¹Edukując - utrzymać życie”) Lyoness, poprzez fundację Greenfinity okazuje teraz również zainteresowanie problemami ekologicznymi. ¹Dla lepszej przyszłości dla nas wszystkich” - wyjaśnia w wywiadzie dla magazynu CASHBACK Markus Heindrich member of Board of Trustees.

Panie Heindrich, Lyoness rusza w 2012 roku z nowym projektem: „Greenfinity”. Co kryje się pod tą nazwą i jakie cele zamierzają Państwo osiągnąć dzięki temu projektowi? Greenfinity to nowa inicjatywa podjęta przez Lyoness w zakresie ochrony środowiska. Inicjatywa o zasięgu globalnym, która ma wcielać w życie ważne ¹ zielone” projekty. Celem tej drugiej fundacji Lyoness jest długofal-owa ochrona środowiska – inwestycje w innowacyjne projekty ochrony klimatu, a przede wszystkim wspieranie rozwoju nowych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jak klienci Lyoness mogą wspierać tę nową inicjatywę? Czy funkcjonuje ona podobnie jak w przypadku Child & Family Foundation (CFF), która angażuje się szczególnie w działania dotyczące edukacji? Dokładnie tak. Obie fundacje otrzymują takie same udziały w obrotach uzyskiwanych z zakupów dokonanych z Lyoness. Greenfinity rozpocznie działalność z początkiem 2012 roku. Czy przygotowano już pierwsze projekty? Oczywiście – i być może zaskoczy to Pana, ale pierwszym naszym projektem będzie sam Lyoness. Opracujemy dla naszego koncernu długofalową strategię ochrony klimatu, tak aby nasze lokalizacje, a przede wszystkim nasze przyszłe liczne eventy organizować na tyle, na ile to możliwe w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Cały proces zostanie udokumentowany, a osoby zainteresowane będą miały w każdej chwili możliwość wglądu. Tylko w taki sposób Ciąg dalszy na następnej stronie >>>

CB411_PL_12-15_Greenfinity_KORR_FERTIG.indd 12

28.11.2011 17:23:24


Shopping with Lyoness Einkaufen mit Lyoness 13

We wrześniu 2011 roku podczas Sensation 2011 w Budapeszcie CEO Hubert Freidl przedstawił po raz pierwszy projekt Fundacji Greenfinity. At the 2011 Sensation in Budapest in September 2011, CEO Hubert Freidl presented the Greenfinity Foundation project for the first time.

Sustainable environmental protection Lyoness goes green! Alongside the Child & Family Foundation (“Preserving Life Through Education”), Lyoness is now also focusing on ecological issues with Greenfinity. „Promoting a more sustainable future for us all“, explained Markus Hendrich, member of the Board of Trustees, in an interview with CASHBACK.

Mr Hendrich, Lyoness is launching a new project in 2012: “Greenfinity”. Can you explain to us what this involves and what goals you have set? Greenfinity is a new environmental protection initiative from Lyoness that is designed to implement important ecological projects around the world. The objective of this second Lyoness Foundation is to promote sustainable environmental protection, invest in innovative climate protection projects, and above all support and drive the development of new technologies in the field of renewable energies. How can members support this new initiative? Will this work in a similar way as with the Child & Family Foundation (CFF) that chiefly focuses on education? Exactly. Both foundations will benefit to the same extent from the revenues generated by all purchases through Lyoness. Greenfinity gets going at the beginning of 2012. Do you already have projects in the pipeline? Of course, and it may come as a surprise to you that the first project will be Lyoness itself. We will be designing a sustainable climate protection strategy for our business to ensure that our locations, but above all our many events, have a neutral impact on the environment in the future – as far as possible. And to make Continued on next page >>>

CB411_PL_12-15_Greenfinity_KORR_FERTIG.indd 13

28.11.2011 17:23:30


14 Einkaufen mit Lyoness Shopping with Lyoness

Każdy zakup się liczy. Tak jak w przypadku Child & Family Foundation, także Lyoness Greenfinity Foundation wspierana jest przez zakupy dokonywane przez klientów Lyoness. Every purchase counts: just like with the Child & Family Foundation, every purchase made by Lyoness members also supports the Lyoness Greenfinity Foundation.

CB411_PL_12-15_Greenfinity_KORR_FERTIG.indd 14

28.11.2011 17:23:47


>>> Ciąg dalszy ze strony 12

możemy jako przedsiębiorstwo stać się wiarygodnym wzorem oraz inicjatorem nowych projektów Greenfinity. Jakie cele zamierzają Państwo osiągnąć do końca przyszłego roku poprzez działalność fundacji? Jak już wspomniałem, naszym najważniejszym celem jest poddanie Lyoness – koncernu o światowym zasięgu – krytycznej ocenie, a następnie, w oparciu o uzyskane wyniki, przedstawienie go jako przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska. Musimy jako przedsiębiorstwo wykonać pierwszy krok i sami spróbować osiągnąć te cele, które przyświecają Greenfinity. Sprostanie wymaganiom społecznym stawianym korporacji jest wielkim wyzwaniem, ale także szansą i niezwykle pasjonującym i ciekawym procesem. Pod koniec przyszłego roku oczekujemy prawie całkowicie zrównoważonego bilansu emisji CO2 zarówno w pracy naszych oddziałów, jak i podczas naszych eventów. Czy tak jak w przypadku CFF nowa fundacja będzie aktywna na wszystkich kontynentach? Oczywiście. Tak jak w przypadku CFF będziemy wspierać projekty narodowe i międzynarodowe. A to wszystko dlatego, że ochrona środowiska i problematyka odnawialnych źródeł energii są postrzegane w kontekście globalnym i często wspaniale uzupełniają się z problematyką edukacji. Z tego także powodu możliwe są wspólne projekty z CFF. Równoczesne prowadzenie dwóch tak ambitnych projektów wydaje się wielkim wyzwaniem. Dlaczego Lyoness podejmuje również i to wyzwanie, angażując się dodatkowo w ochronę środowiska? Poprzez działania CFF staramy się tworzyć istotne przesłanki dla długofalowego rozwoju – wspieramy edukację. Im intensywniej zajmujemy się tym tematem, tym bardziej widoczne staje się, że wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta także świadomość dotycząca środowiska naturalnego i powiązań globalnych. Większe zaangażowanie także w tym sektorze było więc dla nas logicznym krokiem. Na początku zadaliśmy sobie pytanie, jak możemy sprostać wymaganiom inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i czy w ogóle możemy im sprostać jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Szeroko dyskutowaliśmy na temat tego problemu i podczas tych rozmów doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Realizujemy to zadanie w chwili obecnej i jest to spore wyzwanie.

>>> Continued from page 12

sure that this is done in a verifiable manner that can easily be demonstrated to anyone and at any time. Only this way can we, as a company, be a credible role model and initiate other Greenfinity projects. What goals would you like to achieve with the Foundation by the end of the coming year? As already mentioned, our primary objective is to subject the global Lyoness organisation to a critical examination, based on which we can position ourselves as a climate-neutral company. As a company we have to make the first step, and advocate the goals of Greenfinity ourselves. Meeting this corporate social responsibility is a massive challenge, but also an opportunity and an extremely exciting and interesting process. At the end of the coming year I expect to see an essentially zero CO2 balance both at all our locations and at our events. Will the new foundation be active on all continents, just like the CFF? ul Yes, just like the CFF we will be supporting both national and international projects, quite simply because climate protection and the topic of “renewable energies” always have global implications and connections, and they are often the perfect extension of education projects. This is why it is also possible we will see joint projects carried out with the CFF. Running two such ambitious projects in parallel sounds to be a huge challenge: why is Lyoness taking this on and getting involved in environmental protection? Through the CFF we are already looking to secure a key requirement for sustainability, namely education. And the more intensively we focus on this issue, the clearer it becomes that awareness for the environment and its global implications rises the more educated people are. So becoming more involved here was really the next logical step. After initial discussions we naturally discussed in greater detail how and whether we, as a dynamically growing company, can even meet the demands of an environmental initiative ourselves. We came to the conclusion that we can, and we are now addressing this task and this challenge.

Markus Hendrich, member of Board of Trustees, Lyoness Greentinity Foundation Markus Hendrich, member of Board of Trustees, Lyoness Greenfinity Foundation

Szczegółowy film dotyczący Lyoness Greenfinity Foundation oraz zdjęcia z realizacji materiału znajdą Państwo w elektronicznym wydaniu magazynu „Cashback” na Państwa iPadach. Prosimy poszukać w AppStore aplikacji „Lyoness Mag” i za jej pomocą pobrać aktualne wydanie! You can see a detailed video about the Lyoness Greenfinity Foundation as well as photos on the “making-of” the Foundation in the e-edition of Cashback Magazine on your iPad! Just search for the Lyoness magazine in the App Store and download the latest edition!

CB411_PL_12-15_Greenfinity_KORR_FERTIG.indd 15

28.11.2011 17:24:13


Shoparound the Clock ¼ … is one of the favourite pastimes in North America, especially now, just before Christmas. And roughly 310 million Americans along with 34 million Canadians can benefit from shopping with Lyoness loyalty partners.

USA

Kanada | Canada

Liczba ludności | Population: ok. 310 milionów | roughly 310 million Powierzchnia | Area: 9.809.155 km2 Stolica | Capital: Washington, D. C. Ustrój polityczny | Form of government: Republika prezydencka | presidential federal republic Waluta | Currency: Dolar amerykański | US dollar

Liczba ludności | Population: ok. 34 miliony | roughly 34 million Powierzchnia | Area: 9.984.670 km² Stolica | Capital: Ottawa Ustrój polityczny | Form of government: Monarchia Konstytucyjna | federal parliamentary monarchy Waluta | Currency: Dolar kanadyjski | Canadian dollar

CB411_PL_16-17_USA_Kanada_KORR_FERTIG.indd 16

Photo: Angelo Cavalli/Robert Harding World Imagery/Corbis lge

¼ są jednym z ulubionych sposobów spędzania czasu w Ameryce Północnej, szczególnie teraz, przed Bożym Narodzeniem. Blisko 310 milionów Amerykanów i 34 miliony Kanadyjczyków czerpie korzyści z zakupów robiąc je u Partnerów Handlowych Lyoness.

28.11.2011 17:24:46


¼ odbicie tak wielkiego rynku jest ogromnym wyzwaniem - w końcu to praktycznie Amerykanie wynaleźli zasadę korzyści z zakupów! Zespół Lyoness America Inc. w Nowym Yorku wkłada więc dużo serca i zaangażowania, by zachwycić osoby zza oceanem ideą Lyoness. Udaje mu się to z powodzeniem, ponieważ Lyoness przynosi wyraźne korzyści - nie punkty, nie bonusy zbiorcze, lecz prawdziwe pieniądze. Już podczas Sensation 2011 w Budapeszcie obecni tam Kanadyjczycy bardzo się ucieszyli, gdy zaprezentowano sieć Canadian Tire jako nowego Partnera Handlowego. Canadian Tire ma liczne oferty na zakupy z najróżniejszych branż i stanowi tym samym integralną część kanadyjskiego życia codziennego. Pozyskany niedawno gigant stacji paliwowych Petrol Canada przedstawia kolejny krok milowy na drodze Lyoness America Inc. - kolejne kroki wkrótce!

Photo: Angelo Cavalli/Robert Harding World Imagery/Corbis lge

P

CB411_PL_16-17_USA_Kanada_KORR_FERTIG.indd 17

Conquering such a huge market is a massive challenge – after all, it was the Americans who practically invented the concept of shopping benefits! The team at Lyoness America Inc. in New York are therefore putting their heart and soul into winning people round to the Lyoness idea. And they’re succeeding too, as in the end Lyoness is all about simple benefits – no points, no accumulation bonuses, just real cash. At the 2011 Sensation in Budapest the Canadians in the audience were visibly delighted with the announcement that Canadian Tire, one of Canada’s largest retail chains, was now a loyalty partner. With its wide range of offers covering many aspects of our lives, Canadian Tire is a fixture of everyday life in Canada. The recent addition of the massive petrol station chain Petrol Canada represents the next string to Lyoness America Inc.’s bow – and many others are on the way!

28.11.2011 17:24:54


CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 18

28.11.2011 17:26:04

Photos: Medioimages/Photodisc/Getty Images; Image Source/Getty Images; ruimleal/Flickr/Getty Images; Hideo Kurihara/Stone/Getty Images; Mauricio Simonetti/Photodisc/Getty Images; Pix06/Taxi/Getty Images


LYONESS INTERNATIONAL TOUR 2011 19

Lyoness International Tour wchodzi w fazę

Photos: Medioimages/Photodisc/Getty Images; Image Source/Getty Images; ruimleal/Flickr/Getty Images; Hideo Kurihara/Stone/Getty Images; Mauricio Simonetti/Photodisc/Getty Images; Pix06/Taxi/Getty Images

Round of the Lyoness International Tour Mamy dużo do opowiadania na temat trzeciej części Lyoness International Tour. W programie były tym razem następujące kraje: Cypr, Grecja, Belgia, Francja, Włochy i Brazylia. Czekamy też w napięciu na zapowiedziane imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Katarze.

ok 2011 powoli zbliża się ku końcowi – to rok, w którym Lyoness w wielu krajach stworzył bazę do dalszej ekspansji. CEO Hubert Freidl (patrz również wywiad na str. 8-9) spędził ponad dwieście godzin w samolocie i odwiedził ponad czterdzieści krajów. International Sales Director Werner Kaiser z podobnym zadowoleniem spogląda na sukcesy mijającego roku. Niezależnie od tego, gdzie gościła Lyoness Tour – w Belgii, Słowenii, Hiszpanii czy w Szwecji – bilety na imprezy i wydarzenia artystyczne szybko się rozchodziły. Nie bez przyczyny – najnowsze osiągnięcia w dużym stopniu poszerzyły sektory zakupów i biznesu. Bilety na oczekiwane w napięciu eventy Lyoness w poszczególnych krajach wykupiono w bardzo krótkim czasie również podczas trzeciej części Lyoness International Tour. Głównymi tematami, które poruszano były plany na przyszłość i innowacje. Zadawano również ważne pytania dotyczące Lyoness, na które udzielali odpowiedzi CEO Hubert Freidl, International Sales Director Werner Kaiser oraz jego zastępca Mario Hoffmann. Szczegóły znajdą Państwo na następnych sześciu stronach.

R

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 19

Once again there’s a great deal to report on following the third stage of the International Tour. This time we visited Cyprus, Greece, Belgium, France, Italy and Brazil. And the events still to come in the United Arab Emirates and in Qatar are eagerly awaited too.

THE YEAR 2011 is slowly drawing to a close – a year in which Lyoness laid the foundations for further expansion in a great many countries. CEO Hubert Freidl (see interview on pages 8-9 as well) has spent more than 200 hours on planes and visited more than 40 countries. The same applies to International Sales Director Werner Kaiser, who is also more than satisfied looking back at the successful year. It made no difference whether the Lyoness Tour was in Belgium or Brazil, in Slovenia or Spain or in Sweden – the tickets for the events were always snapped up fast. And that’s no coincidence. The latest developments are expanding both shopping and business opportunities to a massive extent. The tickets for the eagerly awaited national Lyoness events on the third part of the Lyoness International Tour were sold out in record time. The events focused on plans for the future, news and the most important issues surrounding Lyoness – CEO Hubert Freidl and International Sales Director Werner Kaiser along with his deputy Mario Hoffmann had all the answers, and you can find out what happened by reading on.

28.11.2011 19:43:08


20 LYONESS INTERNATIONAL TOUR 2011 Grecja Greece

GRECJA

GREECE

Dynamiczny rozwój Rapid progress

W

The comprehensive developments that are currently driving the operations and the future plans of Lyoness are already having a significant effect in Greece. Here, Lyoness is focusing above all on expanding and strengthening the SME segment. One hundred small and medium-sized businesses are already benefiting from being part of the Lyoness network, and are recording sharp increases in sales. Renowned international corporations and national market leaders have now also joined as new partners. For example, all Lyoness members benefit immediately when shopping at fashion chain s.Oliver thanks to their Cashback Card. New loyalty partners accepting vouchers include Arista, one of the leading supermarket chains in Greece with over 430 stores, and fashion chain Fokas, both giants in their respective national industries. Opticians Elliniki Optikon and Papadiamantopoulos are also switching to the Cashback Card. The successes enjoyed so far and the massive turn-out at the Special Event in Peraia make one thing clear: despite their economic troubles the Greeks have lost nothing of their verve and energy.

Atmosfera przełomu w Grecji: Lyoness CEO Hubert Freidl na scenie razem z grupą klientów podczas „Lyoness Special Event” w mieście Peraia. Euphoria in Greece: Lyoness CEO Hubert Freidl together with enthusiastic members on the stage at the Special Event in Peraia.

Grecja | Greece Liczba ludności | Population: ok. 11 milionów | roughly 11 million Powierzchnia | Area: 131.957 km² Stolica | Capital: Ateny | Athens Ustrój polityczny | Form of government: republika parlamentarna | parliamentary republic Waluta | Currency: Euro

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 20

28.11.2011 17:26:18

Photos: Nicholas Pitt/ Digital Vision/Getty Images; Steve Allen/Photodisc/Getty Images

yniki szeroko zakrojonego rozwoju, który w chwili obecnej określa kurs przedsiębiorstwa i jego plany na przyszłość, są wyraźnie widoczne również w Grecji. Głównym zadaniem Lyoness w Grecji jest rozbudowa i wzmocnienie tam sektora komercyjnego. Setki małych i średnich przedsiębiorstw już teraz zyskują na przynależności do wspólnoty Lyoness i notują szybko wzrastające obroty. Dodatkowo udało nam się pozyskać nowych partnerów w postaci znanych międzynarodowych koncernów i liderów na rynkach krajowych. Dzięki temu wszyscy klienci czerpią już korzyści dzięki karcie Cashback przy zakupach w sieci sklepów s.Oliver. Na nowych Partnerów Handlowych w zakresie bonów pozyskaliśmy również dwóch narodowych liderów branżowych: wiodący w Grecji koncern supermarketów Arista, posiadający ponad 430 placówek oraz Fokas, sieć sklepów odzieżowych. Ponadto także dwa przedsiębiorstwa z branży optycznej Elliniki Optikon i Papadiamantopoulos przeszły na kartę Cashback. Dotychczasowe sukcesy i napływ odwiedzających gości podczas Special Event w miejscowości Peraia ukazują wyraźnie, że Grecy mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej nie stracili wigoru.


CYPR

CYPRUS

Wyspa na drodze sukcesu Heading for success ównież na trzeciej co do wielkości wyspie Morza Śródziemnego – Cyprze – proponowane przez Lyoness możliwości zakupów i rozwijania biznesu cieszą się dużą popularnością. Tworzenie i rozbudowa istniejącej infrasruktury postępuje bardzo szybko i wcielono już w życie kolejne strategiczne kroki: wraz ze startem lokalnej strony internetowej znacząco poszerzono możliwości zakupów online. Od tego czasu nieprzerwanie wzrasta liczba Partnerów Handlowych w zakresie sklepów internetowych. Krokiem milowym są też otwarcia dwóch biur Lyoness na terenie tego kraju. 19. września otworzyliśmy biuro w greckiej części kraju w miejscowości Larnaka, końca dobiegają również przygotowania do otwarcia naszej jednostki w tureckiej części. Tym samym wytyczamy długofalowo kierunek działań w kraju i stwarzamy optymalne warunki rozwoju na przyszłość.

R

The shopping and business opportunities offered by Lyoness are becoming increasingly popular on Cyprus too, the third-largest island in the Mediterranean. The development and expansion of the necessary infrastructure is coming on apace and the next strategic steps have already been taken: the online shopping opportunities have been ramped up following the launch of the national website, since when the number of online shops and loyalty partners has grown continuously. A key milestone was reached with the opening of both national offices: the office in the Greek part of the country opened in Larnaca on 19 September, and preparations are already at a very advanced stage for opening the other office on the Turkish side of the island. This has laid down long-term foundations and created optimal conditions for a successful future.

Photos: Nicholas Pitt/ Digital Vision/Getty Images; Steve Allen/Photodisc/Getty Images

Pod względem geograficznym Republika Cypru należy do Azji, mimo to odbierana jest jako europejska wyspa Morza Śródziemnego. Jednak fakt, że obowiązującą walutą na Cyprze jest euro, ułatwia całą sprawę. CEO Hubert Freidl i Herbert Teissel – Prezes odpowiedzialny za Lyoness w Grecji i na Cyprze (za jego grecką część). The Republic of Cyprus belongs – at least geographically – to Asia. Nevertheless it is seen as a European Mediterranean island. In the photo: CEO Hubert Freidl and Lyoness Greece and Cyprus MD for the Greek part of the island, Herbert Teissel.

Republika Cypru | Republic of Cyprus Liczba ludności | Population: ok. 780.000 tysięcy | roughly 780,000 Powierzchnia | Area: 5.364 km² Stolica | Capital: Nikozja | Nicosia Ustrój polityczny | Form of government: republika prezydencka | presidential republic Waluta | Currency: Euro

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 21

28.11.2011 17:26:17


22 LYONESS INTERNATIONAL TOUR 2011 Belgia Belgium

Królestwo Belgii leży w sercu Europy, a stolica kraju Bruksela jest oficjalną siedzibą Unii Europejskiej. „Lyoness Special Event” w Brukseli przyciągnął ponad sześciuset gości, którzy z trudnością zmieścili się w sali. The Kingdom of Belgium lies in the heart of Europe – and the capital city of Brussels is also the official headquarters of the European Union. At the Lyoness Special Event in Brussels the interest was such that the more than 600 participants could barely fit in.

Belgia | Belgium

BELGIA

BELGIUM

Belgia rusza naprzód Belgium on the march ieć Partnerów Handlowych w Belgii jest coraz większa. Postępy widać szczególnie w sektorze komercyjnym i w rosnących obrotach. Zainteresowanie zorganizowanym w miejscowości Zaventem eventem było bardzo duże. Sześciuset gości nagrodziło gromkimi brawami zaprezentowane przez Huberta Freidla i Mario Hoffmanna nowości związane z Lyoness. Wraz z niedawnym uaktywnieniem dwujęzycznej strony internetowej społeczność belgijska otrzymała optymalną platformę działania. Na koniec, jako nowy Partner Handlowy zaprezentował się operator usług telekomunikacyjnych United Telecom. Innowacje i postępy minionych miesięcy wskazują kierunek dalszych działań i mają decydujące znaczenie dla belgijskiej społeczności w jej jeszcze młodej historii sukcesu.

S

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 22

The network of loyalty partners in Belgium is growing from strength to strength. This reads particularly true for the SME segment and is clearly reflected in the rising sales figures. The interest in the Special Event in Zaventem was massive: the 600 participants welcomed the news on Lyoness presented by Hubert Freidl and Mario Hoffmann with rapturous applause. Thanks to the bilingual website that was recently launched, the Belgian community now have an optimal platform at their fingertips. A new loyalty partner was also introduced in the shape of telecommunications operator United Telecom. The news announced and the progress made in recent months point the way ahead, and also represent the next decisive step for the Belgian national Lyoness community in their growing success.

Photos: Allan Baxter/Photodisc/Getty Images; Buena Vista Images/The Image Bank/Getty Images

Liczba ludności | Population: ok. 11 milionów | roughly 11 million Powierzchnia | Area: 30.528 km² Stolica | Capital: Bruksela | Brussels Ustrój polityczny | Form of government: monarchia konstytucyjna | parliamentary monarchy Waluta | Currency: Euro

28.11.2011 17:26:30


Photos: Allan Baxter/Photodisc/Getty Images; Buena Vista Images/The Image Bank/Getty Images

Paryż, czarujące miasto nad Sekwaną z Wieżą Eiffela. Ważąca ponad 10 000 ton wieża sięga na wysokość 300 m. „Na sam szczyt” – taka była również dewiza Lyoness, kiedy CEO Hubert Freidl przybył do Paryża. Paris, the enchanting city on the river Seine with the Eiffel Tower as one of its famous landmarks: the more than 10,000 tonne structure reaches 300 metres into the sky. Head for the stars was also the Lyoness motto when CEO Hubert Freidl came to Paris.

Francja | France Liczba ludności | Population: ok. 65,5 miliona | roughly 65.5 million Powierzchnia | Area: 674.843 km² Stolica | Capital: Paryż | Paris Ustrój polityczny | Form of government: republika prezydencka | presidential republic Waluta | Currency: Euro

FRANCJA

FRANCE

Nieustannie do przodu In the fast lane rancja może zapisać na swoim koncie najlepszy start Lyoness na rynku krajowym w całej dotychczasowej historii Lyoness. Rozwój biznesu Lyoness przebiega we Francji niezwykle szybko, co wspaniale rokuje na przyszłość. Tendencja ta trwała nieprzerwanie również podczas ¹ Lyoness Special Event” w Paryżu. Oczekiwania obecnych były oczywiście wysokie – i zostały w pełni spełnione. Sensację wzbudził nie tylko Huis Clos, specjalista w zakresie okien, drzwi i żaluzji zewnętrznych, który w listopadzie wprowadza kartę Cashback, ale i nowy Partner Handlowy Sephora. To reprezentowane przez 251 placówek handlowych przedsiębiorstwo oferujące kosmetyki, perfumy oraz produkty pielęgnacyjne jest absolutnym numerem jeden na francuskim rynku. Już teraz w placówkach handlowych Sephory mają Państwo możliwość otrzymania korzyści Lyoness poprzez nabyte wcześniej oryginalne bony.

F

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 23

France has enjoyed the most successful national launch in the entire history of Lyoness. Lyoness business developments here are progressing just as fast as they are promising, a trend that continued with the Special Event in Paris. Those attending obviously had high expectations – and they were not disappointed either. In addition to Huis clos, the specialist for windows, doors and shutters that now accepts the Cashback Card from November, the participants were really enthusiastic about the new loyalty partner Sephora. This company is the absolute number one in France in the areas of cosmetics, perfumes and care products, with 251 stores. Lyoness benefits can be enjoyed immediately in all Sephora stores with original pre-purchased Lyoness vouchers.

28.11.2011 19:43:20


24 LYONESS INTERNATIONAL TOUR 2011 Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Włochy | Italy Liczba ludności | Population: ok. 60,5 miliona | roughly 60.5 million Powierzchnia | Area: 301.338 km² Stolica | Capital: Stolica | Rome Ustrój polityczny | Form of government: republika parlamentarna | parliamentary republic Waluta | Currency: Euro

Powiew historii – obszar dzisiejszych Włoch tworzył w czasach antycznych rdzeń Cesarstwa Rzymskiego z jego stolicą w Rzymie. Koloseum wznoszone było w latach 72-80 n.e. i jest świadectwem mistrzostwa starych Rzymian w budownictwie. Również w Rzymie przyjęto z zachwytem CEO Huberta Freidla i ideę Lyoness. Touch of history: in Ancient Times the territory of modern-day Italy was the centre of the Roman Empire, with Rome as its capital. The Coliseum was built between 72 and 80 AD and is testament to the advanced architecture of the ancient Romans. CEO Hubert Freidl and the Lyoness concept were warmly received in Rome as well.

WŁOCHY

ITALY

łochy są w fazie rozkwitu. Dzięki powołanemu niedawno Mario Kapunowi, Regional Director we Włoszech oraz wykwalifikowanymu, zmotywowanymu kierownictwu i oczywiście całemu zespołowi biura w kraju Klienci i Partnerzy Handlowi mają tutaj silny fundament i wsparcie. Dało się to odczuć również podczas ¹Lyoness Special Event” w położonym w północnych Włoszech Treviso. Postęp dokonał się dzięki wprowadzeniu nowych technologii szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez udostępnianie nowych możliwości technologicznych Lyoness zapewnia stały wzrost obrotów w zakładach komercyjnych. Dzięki pozyskaniu firmy Martinelli, dostawcy artykułów spożywczych w prowincjach Werona i Mantua, oraz firmy Jungmann, specjalisty sektora meblowego, znacznie rozszerzono możliwości zakupów za pomocą bonów.

W

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 24

Italy is flourishing. Led by the recently appointed Regional Director for Italy, Mario Kapun, as well as the highly motivated and skilled local management team and the whole office crew, Lyoness members and loyalty partners have a strong foundation to work with. This was apparent at the Special Event in the northern Italian town of Treviso too. Key progress has been made with new technology, especially in relation to small and medium-sized businesses. By making these new technological features available, Lyoness is helping SMEs to achieve steady growth in sales. The range of shopping alternatives using vouchers has broadened significantly with Martinelli, a food retailer in the provinces of Verona and Mantua, and Jungmann, a furniture specialist in South Tyrol.

28.11.2011 17:26:51

Photos: mauritius images/imagebroker/Guenter Fischer

Bellissimo Nuovo! Bellissimo Nuovo!


Brazil Brazylia LYONESS INTERNATIONAL TOUR 2011 25

BRAZYLIA

BRAZIL

Pod znakiem sukcesu Hugely successful razylia jest pierwszym z sześciu docelowych rynków w Ameryce Południowej. Wynosząca ponad 195 milionów liczba ludności skupia największy potencjał rynkowy kontynentu. ¹ First National Meeting” w mieście Curitiba było największym spotkaniem w dotychczasowej historii Lyoness. Sam szturm zainteresowanych przy sprzedaży biletów dawał przedsmak atmosfery przełomu, która dotarła również na kontynent południowoamerykański. Atmosfera ta ogarnęła również blisko tysiąc obecnych w Curitiba gości. Wraz z aktywacją lokalnej strony internetowej i startem pierwszych Partnerów Handlowych online stworzono podstawę przyszłych sukcesów. Wesoła, nieskrępowana atmosfera i owacje na stojąco podkreślały raz jeszcze fakt, o którym obecni już wiedzieli – że właśnie nadszedł odpowiedni moment dla biznesu Lyoness w Ameryce Południowej.

B

Brazil is the first of six target markets in Latin America and with its more than 195 million inhabitants it has the largest market potential on this continent. The First National Meeting in Curitiba was the largest in the history of Lyoness to date. The rush for tickets gave an inkling of the euphoria that has now started to spread throughout the continent of South America. And it certainly enveloped the 1000 participants in Curitiba. The foundations for future success have now been laid with the start of the national website and the launch of the first online loyalty partners. The fun atmosphere and the standing ovations once again underlined what the participants already knew: the time has come for Lyoness in Latin America.

Brazylia jest piątym co do wielkości państwem naszego globu pod względem powierzchni i liczby mieszkańców. W tym południowoamerykańskim kraju żyje blisko 195 milionów ludzi. Innymi słowy Brazylia jest gigantycznym rynkiem, ponieważ wszyscy Ci ludzie robią zakupy – czy to w Sao Paulo, czy w Rio de Janeiro u podnóża Corcovado.

Photos: mauritius images/imagebroker/Guenter Fischer

Brazil is the fifth largest country in the world by territory and population, with approximately 195 million people. In other words: Brazil is a massive market – and the population shop everywhere, whether in Sao Paulo or on the Corcovado in Rio de Janeiro.

Brazylia | Brazil Liczba ludności | Population: ok. 195 milionów | roughly 195 million Powierzchnia | Area: 8.514.215 km² Stolica | Capital: Brazylia | Brasília Ustrój polityczny | Form of government: republika prezydencka | presidential federal republic Waluta | Currency: Real

CB411_PL_18-25_LyonessTour_KORR_FERTIG.indd 25

28.11.2011 17:26:52


Główna atrakcja Lyoness na wiosnę 2012:

Leader C o Lyoness highlight in spring 2012

W nadchodzącym roku zadaniem priorytetowym Lyoness jest wejście na rynek azjatycki. Jest to wystarczający powód do zorganizowania Leader Convention 2012 w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Azji.

zja zalicza się nie tylko do najpiękniejszych i najbardziej interesujących celów turystycznych na świecie, ale również do najsilniejszych pod względem gospodarczym regionów naszej planety. Należy jeszcze wspomnieć o historii tego kontynentu sięgającej tysiące lat wstecz oraz o niezwykłej kulturze, która fascynuje i przyciąga ludzi na całym świecie. Innymi słowy, Azja stanowi doskonałą lokalizację na omówienie i podjęcie strategicznych kroków we wspólnym gronie z czołowymi Liderami Lyoness. Nie będą to łatwe kroki: Postępy jakie poczynimy na kontynencie azjatyckim zapoczątkują następne rewolucyjne przedsięwzięcia na drodze sukcesu Lyoness, a napływające wiadomości i innowacje uskrzydlą nasze plany ekspansyjne na przyszłość - zapowiada się Convention najwyższej klasy.

CB411_PL_26-27_LeaderConvention_KORR_FERTIG.indd 26

Photo: KEITA SAWAKI/a.collectionRF/amanaimages/Corbis

A

28.11.2011 17:27:29


onvention Azja/Asia 2012

Next year, Lyoness‘ top priority is to conquer the Asian market – which is reason enough to organise the 2012 Leader Convention in one of the

Photo: KEITA SAWAKI/a.collectionRF/amanaimages/Corbis

most up-and-coming regions in Asia.

CB411_PL_26-27_LeaderConvention_KORR_FERTIG.indd 27

ASIA IS NOT ONLY one of the most beautiful and interesting destinations in the world, it is also one of the economically most powerful continents on earth. It is backed by thousands of years of history and a fascinating culture that enthrals people around the globe – and attracts them. In other words: Asia offers the perfect setting together with all of the top Lyoness managers to plot the next strategic moves, and boy will they be impressive: the developments presented in Asia will define the next evolutionary steps for Lyoness in its success story, while all the news and new features will only serve to drive the plans about the future and about expansion even faster – a superlative convention is therefore pretty much guaranteed.

28.11.2011 17:27:37


International

dniach 26-30 października wśród czołowych Liderów znowu wszystko koncentrowało się wokół rozwoju ich własnej kariery i wspólnego biznesu z Lyoness. Kulisami był egipski raj dla turystów – Sharm El Sheikh. To niezwykłe, położone nad Morzem Czerwonym miejsce zapewniło przyjemną atmosferę CEO Hubertowi Freidlowi, International Sales Director Wernerowi Kaiserowi oraz licznym członkom Presidents Team, by efektywnie mogli oni pracować nad swoją karierą, nawiązać kontakty i

W

Ponad 140 osób reprezentujących sześć narodowości odwiedziło Leader Seminar w Egipcie. W programie były liczne warsztaty biznesowe oraz rozrywka na pustyni w wolnym czasie. More than 140 participants from six nations attended the Leader Seminar in Egypt. In addition to the many business events there was also a chance to enjoy some free-time in the desert.

CB411_PL_28-31_LeaderSeminarAgypten_KORR_FERTIG.indd 28

28.11.2011 19:44:21


Leader Seminar 29

Sharm el-Sheikh 2011 From 26 to 30 october, the top Lyoness managers of the future focused again on personal further development and the Lyoness business as a whole in the Egyptian tourist paradise of Sharm El Sheikh. Located beside the Red Sea, this tourist paradise offered a relaxing atmosphere to work intensively together with CEO Hubert Freidl, International Sales Director Werner Kaiser and many members of the President’s Team on individual careers and forging new contacts, and obviously soak up the fascinating Egyptian culture.

Słowa wzbudzające zachwyt: Lyoness CEO Hubert Freidl mówi o ekspansji w Azji – Liderzy Lyoness podczas spotkań w międzynarodowym gronie wykorzystują szansę do zawierania nowych kontaktów w celu wspólnego rozwoju kariery. Inspiring words: Lyoness CEO Hubert Freidl talks about expansion in Asia – and Lyoness managers take advantage of the international get-together to forge contacts and drive their careers forward together.

CB411_PL_28-31_LeaderSeminarAgypten_KORR_FERTIG.indd 29

28.11.2011 19:44:35


Wszyscy są zachwyceni: Gerry Seebacher z President´s Team. Sheer enthusiasm: Gerry Seebacher from the President’s Team.

CB411_PL_28-31_LeaderSeminarAgypten_KORR_FERTIG.indd 30

28.11.2011 17:28:59


Na scenie hotelu Jolie Ville Royal Peninsula Hotel & Resorts wybitni prezenterzy opowiedzieli o własnych doświadczeniach na swojej drodze do sukcesu i zaprezentowali Liderom Lyoness strategie dla rozwoju ich kariery. The top speakers relayed their success stories on the stage at the Jolie Ville Royal Peninsula Hotel & Resort, outlining possible career strategies for the Lyoness managers.

kolekcjonować niepowtarzalne wrażenia z zetknięcia się z fascynującą kulturą egipską. W swobodnej atmosferze hotelu Jolie Ville Royal Peninsula Hotel & Resort wybitny referent Dr. Manfred Winterheller przedstawił wskazówki, jak osiągnąć osobisty i zawodowy sukces, podkreślając przy tym, że decydującą rolę odgrywa tutaj twórczy stosunek do siebie i innych ludzi. Wspomniana postawa ma decydujące znaczenie również dla uprawiającego ekstremalny sport rowerowy Christoph‘a Strassera, zwycięzcy ¹ Race Across America 2011“ oraz ambasadora naszej Fundacji ¹ Child & Family”. Młody Austriak wystąpił jako Gość Specjalny i zachwycił słuchaczy swoim motywującym referatem. Ostatnim etapem Leader Tour był wyścig pojazdów Quad po egipskiej pustyni – tu liczyły się już przede wszystkim takie cechy jak wytrzymałość, zręczność i koniecznie umiejętność pracy w zespole – podstawowe warunki, by ukończyć zawody. Uczestnicy wyścigu jedli posiłki w wiosce beduinów. Jej mieszkańcy pozwolili w ten sposób zajrzeć w swój świat i zapoznać się z ich stylem życia. Gościnność tubylców pozostawiła na wszystkich niezatarte wrażenie.

CB411_PL_28-31_LeaderSeminarAgypten_KORR_FERTIG.indd 31

In the informal setting of the Jolie Ville Royal Peninsula Hotel & Resort, top speaker Dr. Manfred Winterheller gave some in-depth tips for personal and professional success – stressing that having a constructive relationship with oneself and with other people is vitally important. This is also essential for extreme cyclist Christoph Strasser, winner of the “Race Across America 2011” and ambassador of the Lyoness Child & Family Foundation. As a special guest at the seminar, the young Austrian entertained the audience with an absorbing talk. At the end of the Leader Seminar the participants needed stamina, skill and above all the ability to work in a team – all of which were required to successfully complete the quad-bike race in the Egyptian desert. Lunch was served in a Bedouin village, where the villagers not only provided heart-warming insight into their lives but also left a lasting impression with their hospitality.

28.11.2011 17:29:13


32 BUSINESS Kariera z Lyoness Careers with Lyoness

Stać się częścią przyszłego ¹ Gracza Globalnego“

“Part of a growing global player”

Pochodzący ze Steiermark Mario Oreggia osiągnął niedawno 8. poziom kariery i jest członkiem President‘s Team. Przedstawiamy portret pół-Włocha, pół-Austriaka, który dokładnie wiedział, że niektóre szanse trafiają się w życiu tylko raz. zasami dobrze jest posłuchać rodziców. Gdy ojciec Mario Oreggii poprosił mieszkającego w Wiedniu syna, by ten wrócił i pomógł w pracy w rodzinnym zakładzie gastronomicznym w Steiermark, syn posłuchał ojca. Wiedział jednak, że nie chce przez najbliższe 40-50 lat od wczesnego ranka do późnej nocy pracować w restauracji. ¹ Zawsze szukałem możliwości, żeby się wyrwać z kieratu” – mówi Oreggia. Przypadek chciał, że pewnego wieczoru w restauracji ojca obsługiwał dwóch klientów, którzy opowiedzieli mu o globalnej wspólnocie zakupowej i o niszy rynkowej. ¹ Przypatrywałem się już różnym pomysłom na biznes, ale wtedy wiedziałem od razu: To jest to! To jest po prostu sensacyjny pomysł! Jedna karta honorowana całym świecie i zwrot pieniędzy. Mój zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że to musi się sprawdzić.” – wspomina Oreggia. Tym sposobem zaczął szybko i intensywnie zajmować się tematyką Lyoness. Już wtedy credo Oreggii brzmiało ¹ Przyglądaj się dokładnie każdej możliwości, może jedna z nich będzie szansą twojego życia”. Nawiasem mówiąc, czy wiedzą Państwo, kto był jednym z obecnych wówczas gości? Andreas Galler, dzisiaj również na 8. poziomie kariery. Obecnie, cztery lata później, Mario Oreggia mówi: ¹ Lyoness był nie tylko szansą mojego życia, lecz stał się moim życiem – chociaż zdaję sobie sprawę, że to zdanie może brzmieć jak frazes. W Lyoness piękne jest to, że rozwijasz swój biznes na całym świecie. W minionych latach mogłem poznać wielu optymistycznie nastawionych do życia, pozytywnie myślących i konsekwentnych w swoich dążeniach ludzi, którzy z czasem stali się moimi przyjaciółmi – są oni prawie w każdym kraju, na każdym kontynencie. To jest dla mnie bezcenne! Jestem bardzo szczęśliwy, że w tak młodym wieku miałem możliwość stać się częścią pomysłu Huberta Freidla, a tym samym częścią przyszłego ¹ Gracza Globalnego!” Jak można osiągnąć najwyższy poziom kariery? ¹ W pojedynkę jest to niemożliwe” – mówi Mario, dziękując jednocześnie wielkim G-R-A-Z-I-E swojemu zespołowi. ¹ Bez moich wizjonerskich przyjaciół i bez pomocnych osób, które pojawiły się na mojej drodze nie byłoby to nigdy możliwe. Przez wiele lat pracowaliśmy na pełnych obrotach i wytrwale podnosiliśmy się po upadkach.” Mario i jego zespół chcą poprowadzić Lyoness tam, gdzie powinien się znaleźć: ¹ na karty historii!” Dla wszystkich, którzy również chcą dotrzeć na sam szczyt, Mario Oreggia ma jedną prostą, ale ważną wskazówkę: nie należy skupiać całej uwagi na własnych interesach i na własnej karierze, trzeba patrzeć na całą strukturę i nigdy nie zapominać o ludziach, którzy cię wspierają. A co jest dla niego najważniejsze osobiście? Czego nauczył się w ciągu minionych czterech lat? ¹ Odpowiedź jest prosta. Nigdy nie zadawaj sobie pytania, czy dasz radę coś osiągnąć, lecz pytaj, w jaki sposób to osiągniesz. Gdy czegoś naprawdę chcesz, osiągniesz to w 100 procentach.”

C

CB411_PL_32-33_Karriereachter_KORR_FERTIG.indd 32

Styrian Mario Oreggia recently made it to career level 8 and is a member of the President‘s Team. This is a profile of the half-Austrian, half-Italian, who knew exactly that some chances only come around once in a lifetime. There are Times when it pays to listen to your parents. When Mario Oreggia’s father asked his son, then living in Vienna, to come home and help out with the family’s gastronomy business in Styria, he did exactly that. But he also knew that he didn’t want to spend the next 40 or 50 years working from early in the morning until late at night in the restaurant. “I was always looking for opportunities to get out of the rat race”, said Oreggia. And as luck would have it, one evening in his father’s restaurant he served two guests that told him about a global shopping community and a gap on the market. “I had seen many business ideas in my time, but here I knew immediately that this was the one: it was simply sensational. A global card and cash back: my common-sense told me this had to work”, recalls Oreggia. And so he quickly began to work intensively with Lyoness, because even then Oreggia had always believed you should take a close look at all opportunities, it could be a once in a lifetime chance. And who was one of his guests back then? Andreas Galler, who is also at career level 8 today. Mario Oreggia sums up the last four years: “It was not only the opportunity of a lifetime, Lyoness is now my life – regardless how corny that may sound. What I love most about Lyoness is that you can build up your own global business; in the last few years I have met many positive and ambitious people who have since become good friends – and in almost every country on every continent: for me that’s priceless! I am delighted to have had the opportunity to be part of Hubert Freidl’s idea when I was still young, and therefore be part of a growing global player!” How do you make it to the top of the career ladder? “You can’t make it alone”, he says, thanking his team “with a huge G-R-A-Z-I-E”. “Without my visionary friends and supporters none of this would have been possible. We gave it full throttle for many years and kept at it over and over again.” This is because he and his team want to take Lyoness to where it belongs: “into the history books”! For those who want to follow him to the very top he has a simple but important tip: never let your focus slip to your own interests and your own career, you always have to keep your eye on the big picture and never forget those who are supporting you. And as to the most important thing he has learned in the past four years? “That’s easy really. Never ask yourself whether you can do it, but always how you can do it. If you really want something then you can achieve it, all of it.”

28.11.2011 17:29:47


English Xxxxxxx xxxxxx Deutsch Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX 33

Sylwetka/Profile Mario Oreggia ma 27 lat, jest wykwalifikowanym informatykiem gospodarczym i mieszka w Steiermark. Do Lyoness dołączył przed czterema laty. Co jest najważniejsze dla Mario? ¹Oczywiście rodzina“ – mówi. Mario Oreggia, 27 years-old, is a qualified business IT specialist and lives in Styria. He joined Lyoness four years ago. What is most important for him as a half-Italian? “Family of course”, he replies.

To, co w Lyoness jest najpiękniejsze: działasz dzień i noc na całym świecie, a nigdy nie masz uczucia, że pracujesz. Mario Oreggia, 27 What’s great about Lyoness: you are busy day and night around the world, but never actually feel like you’re working.

CB411_PL_32-33_Karriereachter_KORR_FERTIG.indd 33

28.11.2011 17:29:55


34 BUSINESS Kariera z Lyoness Careers with Lyoness

Przyjaźnie sięgające poza granice kraju

Friends across borders

Pochodzą z najróżniejszych krajów i wykonują najróżniejsze zawody. Wszystkich jednak łączy jedno: pasja do Lynoness oraz historia, która zmieniła ich życie.

They come from a wide range of countries and from the most diverse professions. But one thing unites them all: their passion for Lyoness – and the stories of how it changed their lives.

Árpád Tóth, 47 lat, były gastronom z Zalaegerszeg, Węgry | 47 years-old, former restaurant owner from Zalaegerszeg, Hungary

W listopadzie 2006 roku mój przyjaciel opowiadał o Lyoness. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, o co właściwie w tym chodzi, ale już czułem, że jest to coś wspaniałego! Wcześniej zajmowałem się moimi restauracjami, ale po tym jak poznałem Lyoness, sprzedałem je wszystkie i skoncentrowałem się tylko na mojej nowej karierze. Lyoness zawdzięczam moją miłość, moją nową rodzinę, nowych przyjaciół, wolność i wszystko, co ma dla mnie znaczenie. Jesteśmy prawdziwą ¹ Rodziną Lyoness“.

CB411_PL_34-35_Testimonials_KORR_FERTIG.indd 34

A friend of mine told me about Lyoness back in November 2006, but then I didn’t really understand what it was all about; that said, I still felt that this could really be something quite unique! I used to be heavily involved with my restaurants, but once I learned about Lyoness I sold all of my businesses to concentrate on my new career. I have Lyoness to thank for my partner, my new family, new friends, freedom, and simply everything that is important to me. We are a real “Lyoness family”.

28.11.2011 17:30:27


BUSINESS 35

Stefan Pfandl, 23, inżynier, Knittelfeld, Austria | engineer, Knittelfeld, Austria

Odkąd po raz pierwszy usłyszałem o Lyoness od mojego bliskiego przyjaciela, z którym uprawiam kolarstwo, po prostu nie mogę wyjść z podziwu. Podczas mojej nauki (Wyższa Zawodowa Szkoła Techniczna, maszynoznawstwo) całą moją pasją było kolarstwo i przez pięć lat należałem do reprezentacji narodowej Austrii. Od zakończenia edukacji uprawiam Lyoness 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Każdy dzień jest nowym przeżyciem, ponieważ zawieram nowe kontakty biznesowe również z ludźmi daleko poza granicami mojego kraju, którzy nierzadko stają się dobrymi przyjaciółmi. Tak więc moim ¹ Tour de France“ jest obecnie droga do President‘s Team - LYONESS odmienił moje życie.

Since i heard from a good friend and fellow cycle race enthusiast about Lyoness, I just cannot get over how marvellous the whole thing is. When I was at school (higher technical college for mechanical engineering) I devoted all my free-time to cycle races and I was a member of the Austrian national team for five years. But since finishing my education I have been into Lyoness 24/7. Every day is a new experience for me, where I can forge new business contacts far beyond the borders of my country, which very often turn into great friendships. The path to the President’s Team has now become my “Tour de France” – LYONESS has changed my life!

isaac M. Bodi, Québec, Kanada | Québec, Canada Minął już ponad rok odkąd miałem okazję poznać w Kanadzie Huberta Freidla. Dla mnie Lyoness jest najlepszym pomysłem na biznes, jaki dotychczas zrodził się w Ameryce Północnej. Razem z moimi przyjaciółmi i partnerami cieszymy się, że możemy być tutaj pionierami. Dobrze się składa, że chętnie podróżuję i potrafię pracować samodzielnie z dużym zaangażowaniem - Lyoness idealnie do mnie pasuje i jestem pewien, że udało mi się razem z moją rodziną zyskać nową jakość życia. Jeśli w drodze wyjątku nie koncentruję się na ¹ Lyoness“, wtedy angażuję się w społeczności kościelnej i z pasją kolekcjonuję monety i znaczki!

it waS over a year ago now that I met Hubert Freidl in Canada. For me, Lyoness is the best business idea there has ever been in North America. Together with my friends and business partners we are delighted to be part of this pioneering endeavour. It works out well that I love being on the go, working independently and assertively – Lyoness is perfect for me and I am convinced that this has improved the lifestyle of both me and my family enormously. On the odd occasions when I’m not focusing on Lyoness, my other passion is my work in the church – and I’m an enthusiastic collector of coins and stamps!

CB411_PL_34-35_Testimonials_KORR_FERTIG.indd 35

28.11.2011 17:30:38


Photo: Adam Clark/Aurora Photos/Corbis

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 36

28.11.2011 18:01:30


Photo: Adam Clark/Aurora Photos/Corbis

C m

zas

na zmianę

yślenia

Time to change

¹ najdź sobie ciepłą posadkę, a potem Z będziesz miał pewną emeryturę...” – taką dobrą radę można w dzisiejszych czasach spokojnie puścić mimo uszu. Dzisiejszy rynek pracy wymaga odwagi, gotowości do zmian, z każdego chciałby zrobić ¹s półkę jednoosobową”. Słowem, oferuje wiele możliwości dla chętnych do nauki czegoś nowego.

"Look for a secure job that one day will give you a nice pension…" Today you can take this wellintentioned piece of advice and confidently throw it out the window. The new working world demands courage to make changes, and turns us all into "Me Ltd." – offering a whole host of chances to those who are willing to learn. TEXT: GERDA TAUSCHEK

TEKST: GERDA TAUSCHEK

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 37

28.11.2011 18:01:38


Czasmyślenia na zmianę

zasy, kiedy życie płynęło jak długa i spokojna rzeka dawno już minęły. W naszym połączonym siecią i zglobalizowanym już nie tylko gospodarczo świecie trzeba umieć pokonać wiele zawirowań – również zawodowych. Nikt już nie znajduje posady na całe życie, na którą jeszcze mogli liczyć nasi dziadkowie. W przeciwieństwie do przewidywalnej, solidnej kariery, która rozwijała się płynnie od pierwszego dnia nauki zawodu, a zwieńczona była prezentem na emeryturę w postaci złotego zegarka, w pierwszej dekadzie XXI wieku typowa droga kariery jest zmienna, pełna zakrętów, jej odcinki prowadzą często pod górę, czasem są wyboiste, zawsze jednak ciekawe. Przemiany ekonomiczne i techniczne przebiegają w tak szybkim tempie, że ścieżka zawodowa może zaprowadzić każdego z nas nie tylko do innego przedsiębiorstwa, ale również do całkiem innej branży i nowych miejsc. Według Richarda Sennetta, jednego z najbardziej znanych amerykańskich socjologów, ludzie obecnie rozpoczynający życie zawodowe w trakcie swojej kariery muszą aż do jedenastu razy zmieniać pracę i trzy razy przyswajać sobie całkiem nową wiedzę zawodową. Jednak chęć zmiany i szukanie nowych zawodowych wyzwań może mieć nie tylko gospodarcze, ale też osobiste przyczyny. Niektórzy decydują się na inną ścieżkę kariery już po dokonaniu wyboru – po skończeniu studiów, wyuczeniu zawodu i odbyciu stażu zawodowego, inni cierpią na ¹ nową chorobę ludzkości”, jaką jest wypalenie zawodowe (dotyka ono już od 20 do 30 procent pracujących zawodowo), jeszcze inni chcą znaleźć sobie nowe zajęcie po wyprowadzce z domu dzieci albo po prostu unikają szoku emerytalnego. Powody chęci do dalszej pracy, gotowości do przekwalifikowania i do poznania własnych możliwości są bardzo różne. ¹ Rynek pracy oferuje dzisiaj również dla osób starszych i robiących karierę w dziedzinie niezwiązanej z wykształceniem więcej szans niż dwadzieścia lat temu”, mówi Uwe Schmidt, urodzony w Niemczech Wschodnich, od lat 90tych pracujący jako doradca personalny w Wiedniu. ¹ Teraz jest po prostu więcej możliwości w sektorze międzynarodowym, w branżach internetowych, np. w nowych mediach, można też pracować zdalnie z domu. Poza tym przekwalifikowania są ostatnio dużo bardziej promowane niż kiedyś.”

C

Nowe szanse Jeśli ktoś chce zmian, dzięki dzisiejszym modelom organizacji czasu pracy ma przed sobą wiele możliwości. Wybór jest ogromny: można zdecydować się na roczny urlop lub pracę na część etatu przy jednoczesnym zachowaniu zatrudnienia, istnieją możliwości praktyk zagranicznych, a także szansa na założenie własnej działalności gospodarczej czy przedsiębiorstwa, by realizować własne pomysły. Zebrane dotąd doświadczenia mogą, ale nie muszą być przydatne. Jak mówi Uwe Schmidt: ¹ Doświadczenie zawodowe jest właściwie mitem. Większość przedsiębiorstw poszukuje młodych pracowników, których potem kształtuje w ramach firmy. Doświadczenie jest tak naprawdę ważne w niewielu branżach, np. w medycynie czy w sektorze nowoczesnych technologii. Mimo to, składając aplikację należy oczywiście wymienić swoje główne kompetencje, w miarę możliwości jednak krótko i treściwie. Dyrektorzy personalni przeznaczają przeciętnie 4 minuty na czytanie dokumentów aplikacji.” Niemiecki autor i doradca do spraw zarządzania przedsiębiorstwem Karl

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 38

THE TIMES when life was a long, peaceful river have been consigned to the history books. When navigating through our fully networked world that is globalised not only in a business and economic sense, we frequently come up against rapids – in our working lives too – which have to be passed through. Positions for life that our grandparents were able to rely on have not existed for some time now. In place of the stable and clearly-defined career path between the first day of training and the gold wristwatch upon moving into retirement, a typical career in the 2010s is full of twists and turns; the path which can at times take you sharply up the ladder is occasionally rather bumpy, but never short of excitement. Economic and technical changes are evolving so quickly that personal careers can not only take you to other companies but also to completely different sectors and locations. According to Richard Sennett, one of the most prominent US sociologists, those just starting their careers today will change jobs up to eleven times during their professional lives and learn completely new professional knowhow on three occasions. Yet it© s not only economic reasons that can prompt someone to seek new professional challenges – personal factors play a role too. Whether you decide after completing your training or studies to pursue a completely different field of activity; whether you suffer from the new widespread "disease" of burnout (as an estimated 20 to 30 percent of all workers do) and therefore want a change; whether you are seeking new challenges once the children have flitted the nest or whether you simply want to avoid the retirement shock and would prefer to work longer – there can be various reasons for wanting to re-learn and re-train, to change focus and gauge one© s own abilities. "The modern labour market offers more opportunities for older people and those switching professions than 20 years ago", explains Uwe Schmidt, a personnel consultant from the former East Germany who has resided in Vienna since the 1990s. "There are simply more possibilities, be it international or online, to work in the new media for example or via teleworking from home. Additionally, much more support is now given to re-training than before." New opportunities Anyone wanting to make a change has a variety of options at their disposal thanks to modern working methods. These range from taking a sabbatical – i.e. a year out of work completely or moving to a part-time arrangement, but without losing your job – through a year abroad to becoming independent and setting up your own company to realise your own ideas. Past experience you have gained can be useful here, but is not absolutely necessary, as Uwe Schmidt explains: "The thing with professional experience is actually a myth. Most companies seek young employees whom they can train up internally. Experience is only really important in a few sectors, such as medicine or the high-tech industries. That said, when applying for a job you should obviously mention your core skills – but keep it short and to the point. On average, HR bosses take only four minutes to read job application documents."

Photos: Datacraft Co Ltd/imagenavi/Getty Images; Pali Rao/the Agency Collection/Getty Images

38 COVERSTORY Czas na zmianę myślenia Time to re-think

28.11.2011 18:02:02


Nowe media oferują nowe możliwości. Dzięki internetowi dużo łatwiej się dzisiaj przekwalifikować. Można rozpocząć studia zaoczne z wykładami online albo założyć domowe „biuro” w ogrodzie. A przy tym podwyższyć również standard własnego życia. I to jest dobra strona tych zmian. New paths with new media. Thanks to the internet et al it is much easier to change focus today than ever before. Either with distance learning based on online lectures or your own "home" office in the garden. And what© s great about it all? You also get a better quality of life.

Rynek pracy oferuje dzisiaj dużo więcej możliwości niż dwadzieścia lat temu. Trzeba tylko chcieć i wykorzystywać szanse.U

Photos: Datacraft Co Ltd/imagenavi/Getty Images; Pali Rao/the Agency Collection/Getty Images

Uwe Schmidt, doradca personalny

The labour market of today offers many more opportunities than 20 years ago. You just have to want it – and seize the chances. Uwe Schmidt, personnel consultant

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 39

28.11.2011 18:02:23


40 COVERSTORY Zeit zum Umdenken English Xxxxxxx xxxxxx

Komu potrzebny uniwersytet, skoro jest Google? Do zasobu wiedzy cyfrowej z całego świata można uzyskać dostęp jednym kliknięciem w wyszukiwarce. Jeff Jarvis, amerykański badacz mediów

Who needs a university when we have Google? All the world’s digital knowledge is available at a search. FOTO: WWW.ORHIDEA.DE

Jeff Jarvis, US media researcher

Wcześniejsza emerytura, urlop wychowawczy czy też bezrobocie często są czynnikami zewnętrznymi, które zmuszają nas do zmiany myślenia. Długofalowo czynią nas jednak bardziej zadowolonymi. Bo znaleźliśmy coś, co nas uszczęśliwia. Early retirement, stopping to have a baby – or unemployment. Often it is external factors that prompt us to re-think our priorities internally, and make us more satisfied in the long run, because we have found something that makes us happier.

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 40

28.11.2011 18:02:34


Czasmyślenia

Photos: Oliver Rossi/Photographer’s Choice/Getty Images; Betsie Van Der Meer/Taxi/Getty Images

na zmianę

Pilsl również przekonany jest o konieczności zmiany sposobu myślenia. ¹ Żyjemy w burzliwych czasach”, mówi Pilsl. ¹ Wkrótce nie będzie już pewnych, gwarantujących bezpieczeństwo posad. Wielu ludzi będzie musiało zakładać własną działalność gospodarczą, albo przynajmniej będzie musiało być przygotowanych na przedsiębiorcze myślenie i działanie – w przeciwnym razie nie będą oni interesujący jako pracownicy.” Według Pilsla każdy pracujący zawodowo powinien zadać sobie następujące pytanie: ¹ Co mój szef ma z tego, że dla niego pracuję?” Od odpowiedzi na nie zależałoby, ¹ czy jest się pierwszą, czy też ostatnią osobą, która zostanie zwolniona”. Kto chce zmienić swoje warunki życia, nie może poprzestać na raz zdobytej wiedzy, lecz powinien ciągle się uczyć. ¹ Musimy być otwarci na przyjmowanie nowych dóbr intelektualnych, na słuchanie innych ludzi, wchłanianie nowych informacji i mieć pomysł na nową przyszłość, która na pewno nadejdzie”, mówi Karl Pilsl. ¹ Jeśli ktoś chce nadać swojej przyszłości nowy kształt, musi być nastawiony na zmianę ¹ inputu”, czyli danych wejściowych. Ponieważ to ¹ input” decyduje o tym, jaki jest ¹ output”, czyli dane wyjściowe. To jest tak pewne jak siła grawitacji.” Dlatego dobrze się składa, że niedawno znacząco zmieniły się również możliwości zdobywania wiedzy. Obok ofert państwowych jest mnóstwo prywatnych uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych, kursów, a dzięki Od odnoszącej sukcesy maklerki błogosławieństwu internetu istnieje rówgiełdowej z Wall Street do nież ¹ Peer-to-Peer-Learning“, czyli możlizałożycielki własnej piekarni. Lub wość czerpania wiedzy od ludzi o tych odwrotnie. Wszystko jest możliwe, samych zainteresowaniach. Niemiecki gdy człowiek wie, czego chce. związek branżowy telekomunikacji BITFrom a successful broker on Wall KOM ustalił, że co piąty mieszkaniec Street to a popular baker in her own Niemiec dokształca się przy komputerze. shop. Or vice versa. Anything© s possible. Zainteresowani uczą się zarówno poprzez If you know what you want. kompleksowe wykłady uniwersyteckie na YouTube, jak i na zbiorowych kursach językowych wśród społeczności sieciowych. Amerykański badacz mediów Jeff Jarvis sformułował to bardzo trafnie w wywiadzie dla niemieckiego magazynu gospodarczego: ¹ Komu potrzebny uniwersytet, skoro jest Google? Do zasobu wiedzy cyfrowej z całego świata można uzyskać dostęp jednym kliknięciem w wyszukiwarce. Możemy też kontaktować ze sobą tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć z tymi, co już coś wiedzą.” Niekoniecznie szkoła … Znane instytucje naukowe również umożliwiają zdobycie wiedzy akademickiej osobom rozpoczynającym karierę zawodową w późniejszym wieku. Spośród ok. 224 000 regularnych studentów uniwersytetów publicznych w Austrii, w semestrze zimowym 2008/2009 aż 43 000 było w wieku powyżej 30 lat – ¹ studenci seniorzy” stają się więc coraz młodsi. Program naukowy dokształcania ¹ 50 plus” na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Mainz) skierowany jest głównie do osób, które właśnie kończą albo już zakończyły swoje życie zawodowe. Tutaj bankier może pogłębić swoją wiedzę z zakresu botaniki, informatyk może chodzić na wykłady z historii, a emerytowany fizyk może się w końcu dowiedzieć co by było, gdyby kiedyś wybrał psychologię¼ Według statystyk studenci trafiający na uniwersytet nie prosto ze szkoły, lecz później, przez co mają za sobą bogate doświadczenia życiowe, interesują się głównie kierunkami humanistycznymi, takimi jak archeologia, historia czy historia sztuki. Na przykład mieszkająca w Wiedniu Ursula Bauer zapisała się na studia w młodym wieku, ale potem urodziła dzieci i pracowała w firmie

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 41

Time to re-think Czas na zmianę myślenia COVERSTORY 41

German author and management consultant Karl Pilsl is equally convinced about the need to re-think our ideas. "We are living in turbulent times", he says. "Soon there will be no secure jobs any more. Many people will become self-employed, or must at least be prepared to think and act like an entrepreneur – otherwise they will find they are not wanted, not even as an employee." According to Pilsl, every person in employment should ask themselves the question: "What does my boss gain from me being here?" The answer will determine "whether you are the first or the last to be shown the door". Anyone seeking to change their standards of living cannot rely on what they already know, they constantly have to be willing to learn. "We must be prepared to absorb new ideas and thoughts – listen to new people, soak up new information and inspire ourselves for the new era that will most certainly come", says Karl Pilsl. "If someone wants to redefine their future, they have to be willing to change their input, because input is what determines output. That is as sure as the sun will rise tomorrow." It is rather appropriate then that the opportunities for acquiring knowledge have undergone radical change recently. In addition to public-sector opportunities there are numerous private universities, universities of applied sciences and courses – and now with the blessing of the internet there is also "peer-to-peer learning", i.e. the chance to delve into the knowledge of other people with similar interests. BITKOM, the German federal association for the telecommunications industry, has found that one in five people already educate themselves further on the internet in Germany; the options available range from highly complex university lectures on YouTube to joint language courses in net communities. US media researcher Jeff Jarvis pinpointed the issue in an interview with a German financial newspaper: "Who needs a university when we have Google? All the world’s digital knowledge is available at a search. We can connect those who want to know with those who know." Not for school … Established teaching institutions are also offering latecomers the chance to pick up academic knowledge. Of the roughly 224,000 matriculated students attending public universities in Austria, 43,000 were over the age of 30 in the winter semester of 2008/2009: "senior students" are getting younger. The "50 plus" scientific education programme at the University of Mainz for example is directed specifically at those who have all or most of their working lives already behind them. This gives bankers for instance the chance to brush up on their botany, IT engineers can attend lectures on history and retired physicists can at last find out what would have happened if they had opted for psychology way back when… Statistics show that students attending university not from school but from working life are interested first and foremost in the arts and in subjects like archaeology, history or art history. Vienna-born Ursula Bauer for instance was enrolled in university when she was younger but then the children came along and so she worked as a software tester in her husband© s company, meaning her studies had to wait until she retired. Only then did she plunge straight into Celtic studies – just to prove to her husband that his waspish comments about this "useless nonsense that won© t lead to anything" could not be further from the truth. "Such © nonsense© plays an important role in academia", says Ursula Bauer, smiling. "Browsing the list of lectures I simply

28.11.2011 18:02:48


42 COVERSTORY Czas na zmianę myślenia Time to re-think

Czasmyślenia na zmianę

¹ Literatura bez Actimela” Pisze codziennie od czwartej do wpół do ósmej rano, zawsze cztery strony, w pisaniu znalazł swoją prawdziwą misję życiową. Josef Preyer z miejscowości Steyr po 30. latach bycia nauczycielem robi w końcu to, o czym marzył już jako chłopiec – jest pisarzem tworzącym świat Sherlocka Holmesa i Jerrego Cottona. Dlaczego trwało to tak długo zanim zdecydował się Pan na całkowity zwrot w karierze zawodowej? Zawód nauczyciela daje poczucie bezpieczeństwa, a żyć z pisarstwa nie jest łatwo. Poza tym lubiłem być nauczycielem. Przez te lata dojrzewała jednak we mnie decyzja, aby zacząć robić coś zupełnie innego. I cieszę się, że wykonałem ten krok - nieważne ile czasu to trwało.

"Literature without Actimel" He writes every day from 4:00 to 7:30 am, always four pages – and has therefore found his true purpose in life. After more than 30 years as a teacher, Josef Preyer from Steyr finally became what he had always wanted since his childhood: a writer in the worlds of Sherlock Holmes and Jerry Cotton. Why did it take so long until you ventured to do something completely different professionally? Teaching as an occupation gives you security, while it is not easy to live from writing. And I also loved teaching. That said, over the years the determination grew in me to try something completely different. And I am delighted that I did so – regardless of how long it may have taken.

Jak zaczął Pan pisać literaturę rozrywkową? Już w młodości z wielkim zamiłowaniem oddawałem się lekturze powieści o Sherlocku Holmesie i krótkich opowiadań Artura Conana Doyle’a. Czytałem też zeszyty np. z serii ¹ Komisarz X”. Te zeszyty dawały mi poczucie wolności i Pisarza Josefa Crime Preyer piśmie. były protestem przeciwko wszystkiemu, Crime author Josef Preyer in writing. co grzeczne i ułożone. Niestety, tak samo jak Mickey, Tarzan i Tibor, były one bezlitośnie ścigane i konfiskowane przez nauczycieli. Kiedy opublikował Pan swoje pierwsze teksty? Moją pierwszą publikacją była opowieść wigilijna, którą napisałem w wieku 13 lat. Pierwszy kryminał napisałem jako czternastolatek w zeszycie szkolnym. Jednak nigdy nie został on wydany, prawdopodobnie dlatego, że nie wysłałem go do żadnego wydawnictwa. Nie planuje Pan napisania „większej, poważnej powieści”? W różnych gatunkach literackich forma jest zazwyczaj określona, a treść można do pewnego stopnia przewidzieć. W ten sposób udaje nam się uchronić przed bezpłodnymi eksperymentami językowymi, humorzastą gadaniną i niestrawną kobiecą pisaniną. To taka literatura bez Actimela. Poza tym podoba mi się w pisaniu o Jerrym Cottonie to, że muszę trzymać w ryzach własne słabości, złe nawyki i pozostać anonimowym. Jednak gdy kończę jakiegoś Cottona, to potrzebuję dla równowagi całkowitej wolności w pisaniu i rozkoszuję się wymyślaniem dowolnych postaci i ganianiu ich po świecie. Więcej informacji: www.hoerindur.at

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 42

How did you come to write light fiction? In my childhood I loved reading Sherlock Holmes novels and short stories by Arthur Conan Doyle, but also series of novels like Kommissar X. The books meant free-time for me, and were my protest against everything overly stuffy and well-behaved. Yet just like Mickey Mouse, Tarzan and Tibor, the books were mercilessly pursued and confiscated in the school by the teachers. And when did you first publish your own works? My first publication was a Christmas story that I wrote aged 13. My first crime novel came one year later, written in a school notebook. But it was never published, probably because I never sent it to a publisher.

Have you never thought about a "big, serious novel"? In the various genres the form is mostly predetermined and the content is predictable up to a certain extent. This means you can reliably protect yourself against fruitless linguistic experiments, idle talk about states of mind and insufferable women© s issues. Literature without Actimel really. Other than that, what I like about Jerry Cotton is that when writing I have to curb my mannerisms and bad habits more, and I can retreat into anonymity. But when a Cotton novel is finished, to compensate I need to have total freedom in writing and I enjoy chasing figures I have invented around the world, as I see fit. More information: www.hoerindur.at

28.11.2011 18:02:53


Time to re-think Czas na zmianę myślenia CoversTory 43

Doradca do spraw zarządzania przedsiębiorstwem i kariery Karl Pilsl radzi: "Słuchaj swego serca! To, co rozpala twoje serce, jest siłą, która pomoże ci dokonać czegoś niezwykłego.” Management consultant Karl Pilsl recommends listening to your heart. “The thing that is burning in your heart is what can drive you to achieve something extraordinary.”

swojego męża przy testowaniu oprogramowania komputerowego. Na studiowanie musiała więc poczekać aż do wieku emerytalnego. Dopiero wtedy wciągnęła się z pasją w celtologię, może nawet po części po to, żeby udowodnić mężowi jak bardzo się myli, mówiąc uszczypliwie: ¹ Te hobbystyczne studia na pewno na nic Ci się nie przydadzą”. ¹ Hobby też trzeba pielęgnować”, dodaje Ursula Bauer z uśmiechem. ¹ Po prostu szukałam w spisie wykładów czegoś nowego i ciekawego. Dzisiaj piszę pracę dyplomową i oprowadzam za opłatą gości w muzeum prehistorii i historii starożytnej. I dobrze, bo praca organizuje mój dzień i tydzień. Poza tym jest dobrym powodem, żeby rano wstawać!” Tylko marzenia? Wytrzymałość i silna wola liczą się nie tylko na uniwersytecie. W końcu zmiana zawodu, dokonana nieważne w jakim wieku, jest szansą na spełnienie młodzieńczych marzeń. Negatywne prognozy nie powinny nas od tego powstrzymywać. ¹ Pisanie zawsze było dla mnie ważne”, mówi Josef Preyer z górnej Austrii (patrz wywiad obok), który po 33 latach pracy w gimnazjum jako nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego rzucił zawód i zaczął robić to, o czym od dawna marzył. ¹ Można powiedzieć, że jeszcze jako student, a później jako nauczyciel musiałem zajmować się zawodowo ¹ poważną literaturą”. Lekką literaturę rozrywkowa, do której zachęcił mnie tata, czytając mi w dzieciństwie ciekawe opowiadania, traktowałem w tym czasie jako swoje hobby, była dla mnie przygodą i dawała mi odprężenie. Ale tak naprawdę zajmowałem się tym gatunkiem już w młodości. Wymyślałem bohaterów i ich historie, które wprawdzie miały ze mną wiele wspólnego, ale nie były autobiograficzne.” Po przejściu na wcześniejszą emeryturę (¹ ówczesna Minister Szkolnictwa promowała pozbywanie się starych, drogich w utrzymaniu nauczycieli, tak więc moje marzenie pokrywało się z życzeniem pracodawcy”) Preyer założył małe wydawnictwo, w którym opublikował między innymi książki C.H. Guenthera, twórcy postaci Mister Dynamit. Potem przerzucił się na pisanie tego, przed czym koledzy po fachu do dzisiaj go przestrzegają: dreszczowców z duchami, kryminałów z nutą erotyczną o Josefine Mutzenbacher z czasów starego Wiednia, pastiszów o Sherlocku Holmesie albo trzymających w napięciu powieści o zabójstwie Kennedy© ego czy o 11. września 2001. Od początku 2010 roku jest jednym z autorów wydawanej najdłużej na świecie serii kryminalnej. Jak dotąd napisał pięć powieści dla obejmującej ponad 2800 zeszytów serii Jerry Cotton. Najnowsze jego dzieło nosi tytuł ¹ Ein Teil von dir gehört mir” (Część ciebie należy do mnie). Preyer ani myśli zaprzestać pisania¼ Doradca do spraw zarządzania przedsiębiorstwem i kariery Karl Pilsl, który nie na darmo założył Umdenk-Akademie (www.umdenk-akademie.de), czyli Akademię Zmiany Myślenia, jest przekonany, że nowy rynek pracy będzie oferował odważnym ludziom dużo więcej szans. ¹ Dla tego, kto się nie boi i odważnie kroczy obraną drogą, na pewno przyjdzie taki dzień, w którym pozazdroszczą mu wszyscy tchórze”, mówi Pilsl. ¹ I stąd moja rada: słuchaj swego serca! To, co rozpala twoje serce, jest siłą, która pomoże ci dokonać czegoś niezwykłego.”

CB411_PL_36-43_Coverstory_KORR_FERTIG.indd 43

wanted to find something new, something exciting. Today I am writing my dissertation and I also give paid guided tours on pre- and early history in a museum. And that© s important, because work gives structure to the days and the weeks, not to mention giving you a reason to get up in the morning!" Just a dream? Perseverance and a strong will are not only important in academia. After all, changing jobs – regardless at what age – always offers you the chance of realising your childhood dreams. And negative forecasts should not stop you from doing so. "Writing was always important to me", said Josef Preyer (see interview on left), a native Upper Austrian who after 33 years as a secondary school teacher of German and English gave up his job and started to do what he had always dreamt of. "As a student and later in my career I had to deal with "serious literature" on a professional level as it were. The light fiction that my father made so interesting for me in my childhood by reading exciting stories remained nothing more than a hobby, an adventure and relaxation during this time. But in my younger years I had worked with this genre and developed figures and stories which although have something to do with me they are not autobiographical." After taking early retirement ("the then Minister for Education was all for getting rid of old and expensive teachers – so my wish and that of my employer pleasantly coincided") Preyer set up a small publishing house, in which amongst others he published the works of C.H. Guenther, the inventor of "Mister Dynamit". Thereafter he shifted his focus to writing what his colleagues still warn him about to this day: gruesome thrillers, "Mutzenbacher" crime novels from old Vienna, SherlockHolmes pastiches or mystery fiction surrounding the Kennedy assassination and 9/11. Since early 2010 he has been one of the authors of the longest-running crime series in the world: so far he has written five novels for the Jerry Cotton series of novels which now number more than 2800; the current novel is entitled "Part of you belongs to me". And he has no intention of giving up… Management and career consultant Pilsl, who also established the "Re-Think Academy" (www.umdenk-akademie.de), and not without good reason, is convinced that the new working world offers bold people an incredible number of chances. "For anyone who has no fears and can see their way forward with clarity and temerity, there will most certainly come a day when all the cowards envy him", he says. "My advice therefore is follow your heart! The thing that is burning in your heart is what can drive you to achieve something extraordinary."

28.11.2011 18:02:55


N

areszcie

zima

Winter’s here

Każda pora roku ma swoje uroki. Dało się to zauważyć również podczas naszej sesji zdjęciowej do aktualnego wydania magazynu Cashback w austriackim Dachsteingletscher. Nasze modelki aktualną, zimową kolekcję zabrałyby najchętniej ze sobą do domu.

Every season has its upsides. Or at least this is what we noticed during the cover shoot for this edition of Cashback Magazine on the Dachstein Glacier in Austria, as our models would have loved to take this year‘s winter fashion home.

Photos: Gábor Márton, www.Gaborfashion.coM stylizacja i Makijaż | stylinG & Make-uP: nora Matisz fotoModelki i Models: andrea/eGo Models, Michael/Ph Models art director: aMédé stöckl Produkcja | Production: lexnews.at

Wysoko w górach: Na wysokości prawie 3 000 m n.p.m. Andrea i Michael robią małą przerwę podczas sesji zdjęciowej. Andrea ma na sobie spodnie snowboardowe firmy Billabong, kurtkę Lili-Jacket również firmy Billabong oraz rękawiczki frmy Oakley. Michael ma na sobie Field Jacket firmy Holden i spodnie snowboardowe Broad Pant firmy Billabong. Wełniane rękawiczki są z firmy adidas. Wszystkie artykuły są dostępne wraz z korzyściami Lyoness w sklepie internetowym Blue Tomato (www.blue-tomato.com). Andrea und Michael treat themselves to a break at an altitude of almost 3,000 metres. Andrea is wearing Billabong snowboard trousers and a Lili jacket, also by Billabong, with gloves from Oakley. Michael is wearing a field jacket by Holden and broad pant snowboard trousers by Billabong. The woolly gloves are by adidas. All of these items are available from Blue Tomato with the customary Lyoness benefits (www.blue-tomato.com).

CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 44

28.11.2011 18:04:30


CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 45

28.11.2011 18:04:40


Hotel Wasnerin w Dachstein | Die Wasnerin on the Dachstein W samym sercu regionu Salzkammergut, w rejonie Ausseerland leżącym w środkowej Austrii znajduje się Hotel & Spa – Die Wasnerin. Kompleks budynków jest architektonicznym wyznaniem miłosnym do otaczającej natury i postępu technicznego. Hotel zachwyca gości niezwykłą panoramą. Tutaj, z widokiem na słynne szczyty Loser i Dachstein, w otoczeniu majestatycznych gór, fantastycznych krajobrazów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie najpiękniejszego pola golfowego w Alpach spełniają się najbardziej wyszukane marzenia o sposobie spędzenia urlopu. Na zagospodarowanych przez Alpine & Country Spa 2 000 m² powierzchni goście oddają się zabiegom wellenss w harmonii z naturą. W ekskluzywnej i niezwykle przytulnej atmosferze Lindner Hotel & Spa – Die Wasnerin goście mogą przez cały rok korzystać z oferty wellness, mogą zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz nabrać sił witalnych - wszystkie usługi są na najwyższym poziomie.

Situated in the heart of the Salzkammergut region in the Ausseerland in central Austria, the Lindner Hotel & Spa – Die Wasnerin is an architectural homage to both the traditional and the modern. Within this breathtakingly beautiful panoramic landscape and surrounded by a majestic backdrop of mountains, the hotel overlooks the famous Loser and Dachstein peaks and is located directly next to one of the most stunning golf courses in the Alps, sure to delight even the most discerning of guests. Guests can fulfil their wellness dreams in harmony with nature in the 2,000-m² Alpine & Country Spa. The exclusive and cosy atmosphere of Lindner Hotel & Spa – Die Wasnerin offers guests the opportunity to rediscover the pleasures of life all year round with its superior wellness, health and sports activities.

Lindner Hotel & Spa – Die Wasnerin A-8990 Bad Aussee • Tel.: +43/3622/521 08-623 • www.lindnerhotels.at

CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 46

28.11.2011 18:05:11


Cała naprzód! Skuter śnieżny, który Andrea wypożyczyła w Dachstein, niestety nie jest na sprzedaż. Jej czapkę natomiast można dostać w firmie adidas, a rękawiczki marki Oakley w sklepie internetowym Blue Tomato. Dynamic: unfortunately the snowmobile that Andrea rented on the Dachstein glacier is not for sale. But her hat is by adidas and her gloves by Oakley, available at Blue Tomato.

Chwila relaksu: Michael odpoczywa w promieniach popołudniowego słońca ubrany w sweter i szal z oferty lyoness store (patrz str. 50). relaxing: Michael enjoys the afternoon sun in a pullover and scarf from the lyoness Store (see page 50).

Bitwa na śnieżki: W ciepłych ubraniach to żaden problem. Andrea ma na sobie kurtkę Estelle Down Jacket firmy Holden a Michael kurtkę snowboardową Preferred Jacket firmy Oakley - wszystko do nabycia w sklepie internetowym Blue Tomato. Snowball fight? no problem when you‘re warmly wrapped up. andrea is wearing an Estelle down jacket by holden, and Michael an oakley Preferred Jacket for snowboarders – all available from blue tomato.

CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 47

28.11.2011 18:05:52


Dachstein | Dachstein Hoher Dachstein leży 2 995 m n.p.m. i zaliczany jest do najwyższych szczytów w Austrii. Na szczyt można wygodnie wjechać kolejką gondolową od strony miejscowości Schladming. Dodatkowe informacje oraz widok na żywo z kamery znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.dachsteingletscher.at. Peaking at 2995 metres the Dachstein is one of the highest mountains in Austria. But from the Schladming side you can travel up in comfort by cable car! Info and live pictures at www.dachsteingletscher.at.

Wieczorny odpoczynek: W Bad Aussee to sama przyjemność. W hotelu “Wasnerin” można wieczorem się odprężyć i posiedzieć przy kominku po całym dniu spędzonym na stoku narciarskim lub na szlaku turystycznym. Na szczęście Michael zabrał ze sobą białą koszulę Lyoness. relaxing in the evening: it’s easy in Bad Aussee. After skiing or hiking all day you can relax in the “Wasnerin” in the evening in front of the fireplace. And luckily for Michael, he had packed his white Lyoness shirt.

CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 48

28.11.2011 18:05:52


Spójrz mi w oczy: Nawet jeśli naszych modeli w tej chwili niezbyt interesuje piękny masyw górski za oknem, to faktem jest, że latem i jesienią można tutaj cudownie wędrować po górach, a zimą i wiosną uprawiać sporty zimowe.

CB411_PL_44-49_Mode_KORR_FERTIG.indd 49

look into my eyes: Austria is famous for its mountains. And even though our two models are not exactly interested in the Dachstein massif rising in the background, it is the perfect location for walking and hiking in the summer and autumn, and for snow sports in the winter and spring.

28.11.2011 18:06:02


oże Narodzenie to czas prezentów. Na stronie internetowej www.lyoness.pl przygotowaliśmy więc dla Państwa specjalne oferty świąteczne. Dla Panów oferujemy cztery różne zestawy biznesowe (koszula, krawat i sweter) w cenie promocyjnej za jedyne 99,90 € oraz spinki do mankietów (matowe, srebrne) w cenie 99,90 € A dla Pań? Dla Pań mamy szlachetną biżuterię w cenie już od 39,90 € (zdjęcie po prawej stronie).

B

2

CHRISTMAS TIME IS PRESENT TIME! And just so you can sometimes think about yourself, the Lyoness Store at www.lyoness.ag has a wide range of great Christmas offers. For men there are four different business outfits (comprising a shirt, tie and pullover) for the fantastic price of just €99.90 along with cuff links (matt silver) for only € 99.90. And for the ladies? Elegant jewellery from just € 39.90 (see picture on right).

1 3

4

3 Zestaw świąteczny dla Panów 3: sweter w kolorze beżowym, jasnoniebieska koszula i krawat z delikatnym wzorem węzła. 4 Zestaw 4: czarny sweter, czarna koszula z krawatem w biało-niebieskie i złote paski.

Zestaw świąteczny dla Panów 1: czarny sweter, biała koszula i niebieski krawat w białe i złote pasy. Zestaw 2: sweter w kolorze beżowym, jasnoniebieska koszula, biało-niebieski krawat.

1

2

1

3

Christmas set for men 3: beige pullover, light-blue shirt and blue knotted tie. 4 Set 4: black pullover, black shirt and white-blue-gold tie.

Christmas set for men 1: black pullover, white shirt and blue tie with white and gold stripes. 2 Set 2: beige pullover, light-blue shirt, blue and white tie.

CB411_PL_50-51_LyonessStore_KORR_FERTIG.indd 50

28.11.2011 17:32:00


Oferta świąteczna nie do odrzucenia: naszyjnik kauczukowy z matowym wisiorkiem i siedmioma kamieniami cyrkonii można nabyć w Lyoness Store za jedyne 69,90 €; kolczyki z matowego srebra 49,90 € Niedwidoczny na zdjęciu, lecz do nabycia online: srebrny naszyjnik z wisiorkiem za 39,90 € (mały wisiorek) lub za 44,90 € (duży wisiorek). Irresistible Christmas offers: a rubber necklace with a matt pendant and 7 elegant zircons is available in the Lyoness Store for just € 69.90, along with matt silver ear studs for € 49.90. Other items also available online but not pictured here include a silver necklace with pendant for € 39.90 (small pendant) or € 44.90 (large pendant).

CB411_PL_50-51_LyonessStore_KORR_FERTIG.indd 51

28.11.2011 17:32:06


Lyoness online Get online Skorzystajcie Państwo z możliwości zaoferowania swoich atrakcyjnych produktów i usług na stronie internetowej Lyoness.

J

Przykładem jest Black Bear Konsumenci, którzy korzystają z sieci Lyoness, czerpią z tego bezpośrednie korzyści kupując np. baton energetyczny Black Bear po najbardziej korzystnej cenie. ¹ O bardzo dobrej i efektywnej współpracy z Lyoness decyduje z naszego punktu widzenia przede wszystkim łatwość w obsłudze, czytelność i wysoka jakość serwisu Lyoness. Doskonali pracownicy zapewniają wysoką jakość usług serwisowych i zorientowany na korzyści dla klienta marketing”, mówi Christian Lugar, Prezes Zarządu firmy Black Bear.

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 52

attractive products and services on the Lyoness website.

IF YOU HAVE A PRODUCT or a service that you sell online, you can attract customers from the Lyoness online community. And it’s all thanks to Lyoness – on our website you can find out about the minimum requirements and the technical conditions that your online business needs to fulfil. If your online shop or your products are sufficiently appealing then you can register even today under the “For Partners” menu on the Lyoness website. www.lyoness.net/eu/lyoness-nutzen-opk.aspx Black Bear leads the way Consumers can benefit directly from the Lyoness network and buy Black Bear organic energy bars at a fantastic price. “What is instrumental for our outstanding and successful cooperation with Lyoness, in our view, is the easy management of processes, the clear overview and the high quality of service we receive from Lyoness. Excellent staff ensure a quality service and marketing that is tailored to customers’ benefits”, said Christian Lugar, managing director of Black Bear.

Christian Lugar, Prezes Zarządu Black Bear (Niemcy, Austria, Szwajcaria) Christian Lugar, Managing Director of Black Bear (Germany, Austria, Switzerland)

28.11.2011 17:32:57

Photos: Tim Robberts/Riser/Getty Images; Ocean/Corbis

eśli oferują Państwo produkty lub usługi online, mogą Państwo pozyskać nowych klientów spośród Wspólnoty Zakupowej Lyoness. Lyoness daje Państwu taką możliwość, a wszelkie informacje dotyczące minimalnych wymagań oraz warunków technicznych, jakie powinna spełniać Państwa firmowa witryna zawarte są na stronie internetowej. Jeśli Państwa produkty lub sklep online są wystarczająco atrakcyjne, zapraszamy do rejestracji już dzisiaj – mogą to Państwo zrobić w zakładce ¹ Dla handlowców” na stronie internetowej Lyoness. www.lyoness.net/eu/lyoness-nutzen-opk.aspx

Take the opportunity to showcase your


eBiz LYONESS 53

www.lyoness.net

Lyoness dla Państwa strony internetowej Lyoness for your website Banery, grafika, fi lmy video lub tekst – dzięki najnowszym materiałom informacyjnym Lyoness oferuje wyjątkowe opcje dodatkowe dla Państwa osobistej strony internetowej. ajnowsze ulepszenie wprowadzone przez eBiz GmbH oferuje banery i grafiki w szacie graficznej Lyoness oraz informacyjne filmy video, które można łatwo zintegrować z Państwa stroną internetową. Ponadto oferujemy Państwu wstępnie zredagowane teksty reklamowe.

N

Photos: Tim Robberts/Riser/Getty Images; Ocean/Corbis

Kreatywność bez granic! Niezależnie od tego, czy mają Państwo status Partnera Biznesowego czy są MiŚP – zapraszamy do skorzystania z szansy i zaprojektowania swojej witryny internetowej profesjonalnie i w stylu zgodnym z ze stylem Lyoness. Gotowy materiał znajdą Państwo po zalogowaniu się na swoim koncie dostępu na stronie Lyoness, w nowym obszarze - materiały informacyjne. Prosimy regularnie zaglądać do tej sekcji strony, ponieważ ofertę poszerzać będziemy na bieżąco o nowe interesujące treści i funkcje specjalne! Funkcja specjalna jakich mało Lyoness daje Państwu do dyspozycji nie tylko profesjonalny materiał do wykorzystania na Państwa stronie internetowej, lecz dodatkowo wszystkim Partnerom Biznesowym od 3. poziomu kariery i MiŚP udostępnia funkcję specjalną ¹ Lifeline”, która umożliwia rejestrację nowych klientów bezpośrednio do Państwa linii życia! Sposób jest bardzo prosty: za pomocą nowego baneru ¹ Bezpłatna rejestracja”, który bez problemu zamieszczą Państwo na swojej stronie, zainteresowane osoby trafią do portalu Lyoness. Po zakończeniu rejestracji w Państwa linii życia pojawi się nowy klient. Dla Partnerów Biznesowych we wszystkich krajach materiał ten jest dostępny od listopada 2011 roku. MiŚP z całego świata muszą poczekać jeszcze tylko do grudnia 2011 roku! Zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje internet i rozwijania własnej kariery. Narzędzia Lyoness można bardzo łatwo i bez większego nakładu pracy zamieścić na swojej stronie internetowej. Ponadto za pomocą funkcji specjalnej „Lifeline” można rejestrować nowych klientów bezpośrednio do swojej Lifeline. The Lyoness tools are easy to integrate into your website, and at no great expense. Using the lifeline feature you can also register new members in your lifeline.

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 53

Be it banners, graphics, video or text – with its brand-new communications material Lyoness offers you unique ways to grow your personal presence on the web.

THE LATEST INNOVATION from eBiz GmbH offers banners and graphic elements based on the Lyoness design as well as informative videos that are easily integrated into your website. You can also make use of ready-made advertising texts. Your creativity knows no bounds! This opportunity is available to you as a premium member or an SME loyalty partner – allowing you to design your website in a professional manner in the Lyoness way. You can find the ready-to-use materials in your Lyoness office among the new communication materials. Don’t forget to look back again and again as the range of materials is constantly expanded with inspiring content and special features! Special feature personified Lyoness not only offers you the most professional materials for your website activities, but also provides all premium members from career level 3 upwards and all SME loyalty partners with the lifeline feature, which means you can register new members directly into your lifeline! It’s really simple: by means of the new banner, “register now for free”, that you can easily integrate into your website, people interested in what we have to offer are taken directly to the Lyoness website. After successfully completing their registration you automatically have a new member in your lifeline! This material is available to all premium members in all countries from November 2011. SME loyalty partners around the world only have to wait until December 2011! Harness the power of the internet – and let it drive your career onwards and upwards!

28.11.2011 17:33:01


54 LYONESS eBiz

Nowi Partnerzy online New online partners Zapraszamy do sklepu internetowego Microsoft/Discover the Microsoft Store klep internetowy Microsoft oferuje cały wachlarz produktów Microsoft. Obok wiodących produktów, takich jak system operacyjny Windows 7 oraz różnych wersji Microsoft Office, można tutaj nabyć profesjonalne oprogramowanie deweloperskie dla Państwa biznesu (np. Visual Studio czy Expression 4). Ponadto w ofercie można odnaleźć także popularną konsolę X-Box oraz sprzęt komputerowy, m.in. myszki, klawiatury czy kamery internetowe – wszystko do nabycia przez całą dobę! Szczegółowe informacje pomogą Państwu odnaleźć odpowiedni produkt dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb w 14 krajach. Prezentowany sklep oferuje kilka sposobów płatności bezpiecznymi kanałami. Pobierając program bezpośrednio z witryny, mogą Państwo oszczędzić nie tylko czas, który można wykorzystać do dalszych zakupów w tym całodobowym sklepie, ale również zasoby naturalne – w tym przypadku nie będzie przecież żadnych kosztów związanych z opakowaniem i dostawą. Jednym kliknięciem mogą przyczynić się Państwo do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ochronić środowisko!

S

THE MICROSOFT ONLINE STORE offers the full range of Microsoft products. In addition to flagship products such as the Windows 7 operating system and various versions of Microsoft Office you can also purchase professional developer software programmes (e.g. Visual Studio and Expression 4) for your business. What is more, there is also the popular X-Box games console as well as hardware like mice, keyboards and webcams – and all this is available round the clock! Detailed information helps you to find the product that meets your personal needs in 14 different countries. The store offers various payment methods, all through secure channels. By downloading your purchases you save not only time that you can put to good use by browsing some more in this shop that is open 24/7, but also money as there are no packaging and delivery costs: just one click of your mouse and you help to reduce carbon dioxide emissions and protect the environment!

Smartbox – wyszukane prezenty/Smartbox: smart gifts ożna zauważyć, że coraz bardziej popularny jest trend obdarowywania się prezentami nietuzinkowymi. Kiedy w 2003 roku na rynek weszła marka Smartbox, przedsiębiorstwo Smart&Co zajęło w 22 krajach wiodącą pozycję jako międzynarodowy lider pomysłów na prezenty w dziedzinach: spędzanie wolnego czasu i turystyka. W ofercie jest 400 różnych ¹ Pudełek z prezentami” zawierających atrakcyjne oferty ponad 21000 firm usługowych z branży hotelarskiej, wellness, gastronomii, sport & action, stylu życia i kultury, które cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Tylko w roku 2009 klienci kupili 3,2 mln pudełek.

M

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 54

IN TERMS OF GIFTS and presents we are definitely seeing a trend towards the exceptional: since the launch of the Smartbox brand in 2003 the firm Smart&co has become an international market leader in 22 countries for gift experiences in the fields of leisure and tourism. 400 different boxes from more than 21,000 service providers in the hotel industry, wellness, gastronomy, sport & action as well as lifestyle & culture offer gifts that are becoming increasingly popular around the world. A total of 3.2 million of these gift boxes were sold in 2009 alone. Now Lyoness members can book culinary delights, breathtaking adventures, romantic weekends, relaxing wellness trips and other fantastic experiences round the clock, and use these exceptional free-time activities to spice up their daily routines.

28.11.2011 17:33:09


eBiz LYONESS 55

www.lyoness.net

Partnerzy Handlowi Lyoness eBiz Lyoness eBiz Loyalty Partner Office Depot & Viking Direct Office Depot jest globalnym dostawcą artykułów i usług biurowych dla klientów w 56 krajach Ameryki Północnej, Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Office Depot is a global supplier of office products and services, with customers in 56 countries throughout North America, Europe, Asia and Latin America.

Nasza owocna współpraca z Lyoness zaczęła się w 2009 roku, a dzisiaj współpracujemy już w sześciu krajach. Obecnie rozpoczynamy nasze kampanie w ramach wspólnoty Lyoness w Republice Czeskiej i na Słowacji, a już cieszymy się na zbliżający się start we Francji, Włoszech i w Hiszpanii. Na lata współpracy z Lyones spoglądamy z dumą. Klienci Lyoness w całej Europie mogą radośnie oczekiwać kolejnych wyjątkowych ofert Office Depot i Vikinga, które planujemy na przyszłość. Jakkolwiek by na nią nie spojrzeć – przyszłość jest czymś, na co możemy cieszyć się wszyscy.”

Our successful cooperation with Lyoness started in 2009 and today we work together in six countries. We are now in the process of launching our campaigns within the Lyoness Czech Republic and Slovakia network and are looking forward to launching in France, Italy and Spain very soon. Working with Lyoness is something we can look back on with pride. And when it comes to the future, Lyoness members across Europe can look forward to receiving a great many more exclusive offers from Viking or Office Depot too. Whichever way you look at it, the future’s something we can all look forward to!”

Mike Elbers, Vice President Marketing & Merchandising Europe

MALL Nasza galeria internetowa MALL.cz jest jednym z największych sklepów internetowych Europy Środkowej, działającym w Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce i Słowenii. Nasi klienci mają ogromny wybór, poczynając od produktów AGD i elektronicznych aż po artykuły drogeryjne.

The Internet shopping gallery MALL.cz is one of the biggest e-shops in Central Europe. It operates in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Slovenia. Our customers can choose from an immense range of products – from domestic appliances and electronics to drugstore goods.

Zawsze staramy się oferować naszym klientom najlepsze warunki zakupu, a przynależność do Lyoness stanowi prostą i elegancką możliwość oszczędzania pieniędzy przy każdym zakupie w MALL. W ten sposób korzyści czerpią obie strony, dzięki Lyoness bowiem coraz więcej ludzi poznaje MALL. Obecnie łączy nas owocna współpraca z Lyoness w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech, a niedługo rozpoczniemy współpracę także w Polsce.”

We always strive to offer the best conditions to our customers and Lyoness membership is a simple and elegant way to save money with every purchase at MALL. Furthermore it makes both sides happy as, thanks to Lyoness, more and more people get to know about MALL. As of now we successfully cooperate with Lyoness in the Czech Republic, Slovakia and Hungary and soon we will start our cooperation in Poland as well.”

Marek Liska, Prezes Zarządu/CEO

www.mall.hu www.mall.sk www.mall.cz www.mall.pl

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 55

28.11.2011 17:33:15


56 LYONESS eBiz

Lyoness staje się mobilny! Elektroniczne bony umożliwiają wygodne i szybkie czerpanie korzyści płynących z Lyoness również w drodze!

Lyoness goes mobile! Mobile vouchers mean you can enjoy the benefits of Lyoness quickly and comfortably, even when you are out and about!

Zakupy. Zawsze i wszędzie Shopping. Anytime. Anywhere. elefony komórkowe na stałe zagościły w naszym życiu. Są naszym nieodłącznym towarzyszem i już od dawna nie służą tylko do telefonowania. Aby dokonywanie zakupów było bardziej komfortowe, eBiz GmbH wprowadził nowe elektroniczne bony. Bony można pobrać wszędzie i o każdej porze za pomocą aplikacji Lyoness App dla iPhone‘a, iPada i Androida, jak również z każdego popularnego smartfona z dostępem do internetu. Sposób działania bonów elektronicznych jest bardzo prosty. Należy wejść na m.lyoness.net. i wyszukać Partnera Handlowego, następnie wprowadzić żądaną kwotę bonu (zostanie ona pobrana z Państwa konta zakupowego), utworzyć bon elektroniczny na smartfonie i zrealizować go. Na koniec wymyśliliśmy dla Państwa praktyczne rozwiązanie: Partnerów Handlowych w okolicy znajdą Państwo przez GPS.

T

Mobilni Partnerzy Handlowi Mimo, iż bony elektroniczne działają od niedawna, korzystać z nich można już u wielu renomowanych Partnerów Handlowych takich jak: Give a Night, inspire, Forstinger, ProfiReifen i wiele innych. Kolejnych Partnerów Handlowych oferujących bony elektroniczne znajdą Państwo w App dzięki opcji Szukaj handlowca, a wprowadzający film informacyjny oraz wiele innych ciekawostek czeka na Państwa na www.lyoness.net!

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 56

MOBILE TELEPHONES have become a firm fixture of our daily lives. They are constantly by our sides and have long since outgrown their original purpose of merely making calls; to make shopping that bit easier, eBiz GmbH has developed the new mobile vouchers. These vouchers can be downloaded anywhere and anytime from the mobile site m.lyoness.net using the Lyoness app for the iPhone, iPad, Android phones and all other popular smartphones with internet access – and they work like this: search for loyalty partner, enter voucher amount (which is deducted from your Lyoness purchase account), create the mobile voucher on your smartphone, and start using it immediately. One handy feature is that loyalty partners nearby can be found using your built-in GPS. Mobile loyalty partners While mobile vouchers have not been around for very long yet, you can already use them at many renowned loyalty partners: Give a Night, inspire, Forstinger, ProfiReifen and other partners have already jumped on the Mobile Cashback bandwagon. And you can find many more loyalty partners accepting mobile vouchers using the simple search function in the app. An introductory video packed with information and lots of interesting facts awaits you at www.lyoness.net!

28.11.2011 17:33:37


eBiz LYONESS 57

www.lyoness.net

Być w centrum wydarzeń! Right in the thick of things, where else? Nowości Lyoness z pierwszej ręki - zespół Social Media w eBiz GmbH nie tylko zapewnia komunikację, lecz również dba o optymalny przepływ informacji w sieci między klientami na całym świecie.

Lyoness news, first-hand – the social media team of eBiz GmbH not only publishes news and announcements, it also ensures Lyoness members are networked in the most efficient way possible around the world.

Sensation 2011: Dzięki transmisji na żywo cały świat mógł wziąć udział w imprezie. Ze szczególnym zachwytem przyjęte zostały zdjęcia (zwłaszcza zrobione za kulisami i z Shaggy‘m) oraz fragmenty filmu (wystąpienie Christopha Strassera i późniejsza licytacja zwycięskiego roweru). Sensation 2011: thanks to live blogging the whole world was able to participate in the event. The Lyoness community was particularly keen to see the photos (especially backstage and Shaggy) and video clips (Christoph Strasser‘s appearance and the subsequent auction of his winning bike).

rofesjonalna transmisja na żywo z imprezy Sensation 2011 zorganizowanej w Budapeszcie wywarła na wszystkich duże wrażenie i udowodniła, że zespół eBiz reprezentuje najwyższy poziom pod względem innowacyjnego myślenia, technologii i przekazu informacji. Przez cały dzień aż do wieczora na bieżąco przesyłano komunikaty i najnowsze doniesienia, które poprzez przekaz audiowizualny niosły w świat atmosferę panującą w Budapest Arena. Zachwyt użytkowników na stronach serwisów społecznościowych Facebook, Twitter a także YouTube potwierdził międzynarodowy trend – internetowe serwisy społecznościowe stają się coraz ważniejsze nie tylko dla samych użytkowników, którzy za ich pomocą łatwo i szybko docierają do informacji, ale też i dla przedsiębiorstw. Lyoness dostrzega w nich olbrzymi potencjał. Za pośrednictwem Facebooka i innych portali można dzisiaj niezwykle łatwo kontaktować się z klientami Lyoness na całym świecie prezentując im im specyficzne dla danego kraju oferty, smakołyki i informacje. Przy współpracy z Partnerami Handlowymi z różnych krajów ilość odwiedzin fanów na Facebooku jest naprawdę duża. Dlatego właśnie eBiz GmbH stara się rozbudowywać i udoskonalać kanały serwisów społecznościowych we wszystkich krajach, w których Lyoness jest aktywny – udostępnionych jest już 17 stron dla fanów (w najnowszej szacie graficznej), a do 2012 roku liczba ta powinna się podwoić. Zainteresowanie również jest coraz większe – liczba naszych fanów na Facebooku osiągnęła już 55 000. I stale rośnie!

P

CB411_PL_52-57_eBiz_KORR_FERTIG.indd 57

AS DEMONSTRATED SO impressively by the professional live reporting from Sensation 2011 in Budapest, the eBiz team is right at the top of its game in all things related to innovation, technology and information. The latest news was posted throughout the whole day and evening, and videos made sure the atmosphere in the Budapest Arena was experienced throughout the world. The enthusiasm shown by those on Facebook, Twitter and YouTube with regard to Lyoness confirms an international trend: social networking platforms on the internet are gaining in importance, and not just for users who want information quickly and easily, but also for businesses. Lyoness has realised the massive potential here: Facebook et al have made it easier than ever before to communicate with members around the globe and offer them special treats, products, services and information particular to their own country. In collaboration with loyalty partners from the so many different countries, fan specials on Facebook are becoming increasingly popular. This is why eBiz GmbH is working hard to expand and optimise social media channels in all Lyoness countries – 17 fan pages (with the brand-new design) are already available, and this number will double by the end of 2012. The enthusiasm is almost palpable: our fans on Facebook now number over 55,000, a trend that is showing no signs of slowing down.

28.11.2011 17:33:40


58 Zakupy z Lyoness Shopping with Lyoness

INSPIRE

Peter Main, Non-Executive Director Peter Pantelides, Joint MD Jodi Hamilton, Director Client Services Keith Herman, Joint MD Benjamin Ahrens, European Business Development Manager

Beztroski urlop od samego początku Care-free holiday from the word go inspire umożliwia Państwu łatwą rezerwację wymarzonego urlopu wraz z dojazdem, przewozem do hotelu i dodatkowymi usługami charakterystycznymi dla danego hotelu.

inspire just makes it so simple to book your dream holiday, including flights and hotel transfers along with additional extras and special services at the hotel!

zięki inspire mogą Państwo po korzystnej cenie INSPIRE LETS YOU PUT together the trip of your dreams at a fantastic price, choosing from more than 250 well-known travel zorganizować swój urlop, wybierając z szeregu usług operators – including Tui, LTU, Virgin Holidays, Thomas Cook and świadczonych przez ponad 250 znanych biur Thomson. Comparisons between the various offers make it easier podróży – w tym spośród ofert TUI, LTU, Virgin for you to choose the best holiday that suits your personal tastes, Holidays, Thomas Cook and Thomson. Niezwykle pomocną w not just the cheapest. If you find you can’t decide from the range inspire funkcją jest funkcja porównania usług biur podróży – of more than 250,000 hotels, our travel industry professionals will nie tylko ułatwi Państwu wybór najkorzystniejszej ceny, ale i be glad to help you with advice and making your reservation. zaprezentuje optymalne dla Państwa wymarzonego urlopu Don’t miss out on the opportunity to book the holiday of your warianty rezerwacji. Jeśli nie wybiorą Państwo nic spośród 250 dreams with Lyoness and 000 hoteli, profesjonaliści chętnie posłużą inspire – it doesn’t have poradą i pomogą Państwu przy rezerwacji. ZapraO firmie/Facts to cost the world: in adszamy do skorzystania z możliwości zarezerwodition to original vouchwania wymarzonego urlopu według ulgowych ers, inspire now also acSiedziba firmy/Headquarters: Wielka Brytania/UK taryf z Lyoness i inspire – inspire honoruje już cepts the very practical Strona internetowa/Website: www.travelbyinspire.eu nie tylko oryginalne bony, ale również prakmobile vouchers! tyczne bony elektroniczne.

D

CB411_PL_58-59_Inspire_KORR_FERTIG.indd 58

28.11.2011 17:34:12


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 59

Wywiad: Benjamin Ahrens

Business Development Director – European Markets Co przekonało Pana do tego, aby inspire zostało Partnerem Handlowym Lyoness? To, że jesteśmy stale rozwijającą się firmą, która rokrocznie zdobywa nowe rynki i oferuje dość wyjątkowy produkt w postaci karty ¹ urlop&podróż”,czyli jedynej, autentycznej, turystycznej karty podarunkowej na rynku z pełnym dostępem do ponad 300 biur podróży. Międzynarodowy kierunek działań Lyoness i jego programy partnerskie w obrębie Europy doskonale pasują do filozofii naszej firmy.

What convinced you at inspire to become a Lyoness loyalty partner? Since we are a company that is growing all the time, expanding to new markets year after year, and we have the only genuine tourist gift card on the market with “Your Travel Card” – which as a truly unique product gives full access to more than 300 travel operators – the international approach adopted by Lyoness along with its versatile loyalty partner programmes within Europe are the perfect match for our own company philosophy.

Czy jest Pan zadowolony z przebiegu dotychczasowej współpracy z Lyoness i z jego rozwoju? Już od dłuższego czasu współpracujemy z Lyoness na terenie Wielkiej Brytanii i nasza współpraca jest z dnia na dzień coraz bardziej owocna. Nasza karta ¹ urlop& podróż” jest obecna na rynkach w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Francji. Mamy nadzieję, że uda nam się przełożyć dotychczasowe pozytywne doświadczenia z Lyoness również na nowe rynki. Jaki jest Pana przepis na sukces? Powtórzę za znanym niemieckim producentem samochodów, którego slogan reklamowy brzmi: ¹ Przewaga dzięki technice”. W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowaliśmy dużo czasu i środków w rozwój naszej karty ¹ urlop&podróż” (albo ¹ Your Travel Card“, jak nazywamy ją w Zjednoczonym Królestwie), aby stworzyć absolutnie niepowtarzalny produkt, który można wykorzystać w handlu detalicznym i w internecie. Właśnie ta karta jest teraz też do nabycia przez Lyoness. Partnerom handlowym gwarantujemy prostą obsługę i satysfakcję, a podróżnym indywidualny serwis i porady jak w tradycyjnym biurze podróżnym. Jakie są najmocniejsze strony firmy? Pracujemy w elastycznym, międzynarodowym zespole, który całym sercem identyfikuje się z produktem (naszą kartą podarunkową na podróże). Jesteśmy pełni entuzjazmu dla naszej pracy. Indywidualną poradę od osób dysponujących fachową wiedzą można u nas dostać na darmo. Co było dla Pana najważniejszym wydarzeniem w 2011 roku? inspire zajęło nowe, większe pomieszczenia firmowe, aby sprostać powiększaniu się firmy – w przeszłości i w przyszłości. Fakt, że udało nam się stawić czoła niektórym ¹ gigantom” na rynku i to, że MasterCard nazwał nas swoim faworytem wśród biur turystycznych, mówią same za siebie. Jakie cele postawił sobie Pan na rok 2012? Naturalnie otworzenie razem z Lyoness nowych rynków w kolejnych krajach. Ponadto bardziej rozbudujemy nasz brazylijski produkt turystyczny, aby zostać biurem podróży specjalizującym się w ofercie turystycznej dla Brazylii.

How satisfied are you with the partnership so far and the progress made by Lyoness? We have been working for Lyoness in the UK for some time now and the partnership is going from strength to strength. After introducing Your Travel Card in Poland, Germany, Austria, Switzerland and France we now hope to carry these good experiences with Lyoness into new markets. What’s the key to your success? To borrow the phrase from the well-known German car manufacturer, “Vorsprung durch Technik”. In the last two years we have devoted a great deal of time and various resources to developing “Your Travel Card”, in order to create a completely unique product that can be used on the high street as well as online. And this card is now also available at Lyoness. For our commercial partners we offer simple handling and fulfilment procedures, while travellers receive tailored advice just like in their local travel agent. What are the main strengths of the company? We have a flexible international team that is fully behind the product (our travel gift card). We are enthusiastic about what we do. Our personal advice is given free of charge by people who have the necessary know-how. What for you was the most important event in 2011? inspire moved into new and larger premises that do justice to our past, present and future growth. The fact that we have been able to hold our own against some of the “giants” on our market and MasterCard listed us among their preferred tourist service providers speaks for itself. What goals have you set for 2012? Obviously we want to move into new markets together with Lyoness. Moreover, we will be driving our Brazilian tourism product forward to become a specialist provider for Brazil.

Sylwetka Benjamin Ahrens ukończył studia na uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i jest zatrudniony w inspire od 2007 roku. Swoje życie najchętniej opisuje słowami: ¹coraz bardziej stereotypowe”. Przyjaciele, dobre wino, spotkania z ¹chłopakami” i niezrealizowane jeszcze marzenia o Fordzie Mustangu rocznik 1969 zapełniają mu wolny czas. Jego motto życiowe brzmi: ¹To ja, a nie zdarzenia, decyduję o tym, czy będę dziś szczęśliwy czy też nie. Mogę wybrać, jaki będzie ten dzień. ¹Wczoraj” minęło bezpowrotnie, ¹jutro” jeszcze nie nadeszło. Mam tylko jeden dzień - dzisiaj - i będę w tym dniu szczęśliwy.” (Groucho Marx)

CB411_PL_58-59_Inspire_KORR_FERTIG.indd 59

Profile Benjamin Ahrens studied at the Johannes Gutenberg University in Mainz and has worked at inspire since 2007. He likes to describe his life as “always becoming more stereotypical”: good friends, good wine, the lads, and still dreaming of a 1969 Ford Mustang are what make up his free-time. His motto for life: “I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.” (Groucho Marx)

28.11.2011 17:34:22


60 Einkaufen mit Lyoness Shopping with Lyoness

¹ Dokładnie to, czego potrzebuję!” “Just what I need!” Markowe produkty w dyskontowych cenach? – tylko w sieci handlowej Zielpunkt! Żaden inny supermarket nie oferuje równie ekskluzywnego i bogatego asortymentu, który pod wieloma względami odpowiada produktom klasycznego sklepu spożywczego na rogu, a równocześnie ma do zaoferowania niskie ceny.

Brand products at discount prices – it can only be Zielpunkt. No other supermarket offers such an exclusive and diverse range of products which in many respects resemble the traditional grocery store on the corner yet are still available at favourable prices.

onad 70 milionów klientów rokrocznie odwiedza blisko 300 placówek handlowych sieci Zielpunkt w całej Austrii. Nic dziwnego, bo we wspomnianych marketach spożywczych mamy niezwykłą kombinację: bogaty asortyment odpowiada klasycznemu marketowi osiedlowemu, natomiast ceny są jak w markecie dyskontowym. Ponadto przedsiębiorstwo zdobywa zaufanie swoich klientów tym, że dopasowuje asortyment do ich potrzeb i przyzwyczajeń. Obok przystępnych cen na produkty własnych marek, takich jak ¹ Jeden Tag” (każdego dnia) i ¹ natürlich für uns” (naturalnie dla nas), klient znajdzie tutaj również bogatą i przystępną cenowo ofertę produktów BIO. Klienci sklepów Zielpunkt od lat cenią sobie produkty delikatesowe partnerskiego dostawcy Schirnhofer. Styryjski specjalista wyrobów delikatesowych oferuje w ponad 200 placówkach handlowych Zielpunkt świeże mięso i wędliny z Austrii. Sprzedaż wyrobów odbywa się zza lady obsługowej. Od 2007 roku klienci Lyoness mogą czerpać korzyści dokonując zakupów za pomocą bonów,a od niedawna sieć handlowa Zielpunkt w Austrii wprowadziła dodatkowo, jako pierwszy Partner Handlowy w zakresie artykułów spożywczych, kartę Cashback. W wywiadzie z magazynem Cashback Prezes Zarządu Jan Satek zdradza więcej szczegółów na temat rozwoju sieci handlowej Zielpunkt i partnerstwa z Lyoness.

P

CB411_PL_60-61_Zielpunkt_KORR_FERTIG.indd 60

More than 70 Million custoMers stream through the doors of the roughly 300 Zielpunkt stores every year, which is no surprise given the unique combination on offer in the supermarkets: the variety of products is what you would expect from a local store, but the prices suggest you are in a discount supermarket. What is more, the company wins the trust of its customers by tailoring its products to their needs and shopping habits: in addition to its own low-priced brands such as “Jeden Tag” and “natürlich für uns” there is also a comprehensive range of fairly-priced organic products. Zielpunkt customers have enjoyed the products of delicatessen partner Schirnhofer for years. In more than 200 Zielpunkt branches the Styrian delicatessen specialist offers sausages and meat products from all round Austria. Lyoness members have been able to benefit from shopping there using vouchers since 2007 – and recently, Zielpunkt became the first loyalty partner in the Austrian food industry to switch to the Cashback Card too. In an interview with Cashback Magazine, CEO Jan Satek reveals more about the latest developments at Zielpunkt and the partnership with Lyoness.

28.11.2011 17:34:56


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 61

ZIELPUNKT Wywiad: Jan Satek, CEO Szanowny Panie Prezesie, co przekonało Pana do tego, aby zostać Partnerem Handlowym Lyoness? Jednym z najbardziej przekonujących argumentów był fakt, że można było sięgać do istniejącej w Lyoness bazy klientów i w ten sposób powiększyć liczbę naszych stałych klientów.

Mr Satek, what convinced you to become a Lyoness loyalty partner? One of the most persuasive aspects was being able to tap into an existing customer base and therefore increase the number of our regular customers.

Zielpunkt już od 2007 roku jest Partnerem Handlowym Lyoness na bony, a niedawno dodatkowo wprowadził kartę Cashback. Co ostatecznie wpłynęło na podjęcie tej decyzji? Zielpunkt przekonał stworzony przez Lyoness model, że przy zakupach zwraca się prawdziwe pieniądze, w odróżnieniu do innych skomplikowanych procedur, takich jak zbieranie punktów itp. Jak dotychczas z Pana punktu widzenia przebiegało partnerstwo z Lyoness? Jak dotąd partnerstwo przebiega w sposób jasny i nieskomplikowany.

Zielpunkt has been a Lyoness loyalty partner since 2007 and has recently also switched to the Cashback Card – what prompted you to make this decision? The Lyoness model that gives customers money back when shopping was what convinced Zielpunkt in comparison to other complicated systems like collecting points. How has the partnership with Lyoness gone so far in your view? The partnership has been simple and easy.

Jaki cel chce Pan osiągnąć w najbliższych latach w związku z przejściem na kartę Cashback? Naszym celem jest zwiększanie bazy klientów o 10 procent rocznie.

In view of the switch to the Cashback Card, what are your goals for the coming years? We aim to grow our customer base by 10 percent each year.

Czym Zielpunkt różni się od konkurencji? Zielpunkt ma swoją sieć sklepów detalicznych zlokalizowanych blisko osiedli mieszkalnych głównie we wschodniej Austrii. Łączymy przyjemność robienia zakupów w okolicy z zaletami supermarketu.

What makes Zielpunkt stand out from its rivals? Zielpunkt is mainly represented in eastern parts of Austria. We combine a regional shopping feeling with the advantages of a supermarket.

Sylwetka

Profile

DDI Jan Satek zajmuje stanowisko CEO w firmie Zielpunkt od maja 2010 roku. Jego Jan Satek has been CEO of Zielpunkt since May 2010. His hobbies include sports such zainteresowania koncentrują się wokół gry w tenisa i w golfa. Jego motto życiowe as tennis and golf. His motto for life: “If you want it, you can do it, if you can’t do it, you brzmi: “Kto chce, ten potrafi. Kto nie potrafi, ten najwyraźniej nie chce!” obviously don’t want it!”

O firmie/Facts Rok założenia/Founded: 1972 Zmiana nazwy firmy w 2000 r./Rebranded in 2000 Zmiana nazwy firmy w 2010 r./Rebranded in 2010 Siedziba firmy: /Headquarters: Wiede´n/Vienna Liczba placówek handlowych/Number of stores: 301 Liczba pracowników/Number of staff: 3.000 Strona internetowa/Website: www.zielpunkt.at

CB411_PL_60-61_Zielpunkt_KORR_FERTIG.indd 61

28.11.2011 17:35:02


62 Zakupy z Lyoness Shopping with Lyoness

HYPERNOVA

Wygodnie jak nigdy dotąd! It‘s never been this easy! Klienci całej Słowacji z entuzjazmem robią zakupy w sklepach hypernova. Dlaczego? Do beztroskich zakupów zachęca blisko 60 000 artykułów dostępnych po konkurencyjnych cenach i na uczciwych warunkach - a za zakupy zapłacić można nie tylko bonami, lecz teraz również i kartą Cashback!

CB411_PL_62-63_Hypernova_KORR_FERTIG.indd 62

Customers throughout Slovakia love shopping at Hypernova. Why? Roughly 60,000 items at fair and well-priced conditions just inspire them to enjoy some care-free shopping – and now not only with vouchers, with the Cashback Card too!

28.11.2011 17:35:37


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 63

O firmie/Facts Rok założenia/Founded: 2001 Siedziba firmy/Headquarters: Bratislava CEO: Ing. Libor Ondráček Liczba placówek handlowych/Number of stores: 22 Hypermarkets hypernova, 4 Supermarkets Albert 7 stacji benzynowych hypernova/7 petrol stations Liczba pracowników/Number of staff: ca. 1.300 /roughly 1300 Strona internetowa/Website: www.hypernova.sk

ypernova wciąż szuka dla swoich klientów czegoś specjalnego - więcej produktów po niższej cenie przy stałej jakości. Jako jedna z największych sieci detalicznych sklepów spożywczych jesteśmy świadomi odpowiedzialności spoczywającej na przedsiębiorcy: główne czynniki decydujące o naszym sukcesie to uczciwe kształtowanie cen oraz zadowolenie wśród klientów, pracowników i dostawców. Oferujemy wysokiej jakości produkty i usługi, przy czym ważnym wyznacznikiem jest również wspieranie krajowej gospodarki; blisko 70 % wszystkich artykułów dostarczają lokalne słowackie przedsiębiorstwa. Z korzyścią są głównie produkty własnej marki jak np. ¹ Albert Quality“, ¹ Albert Bio“ czy też ¹ Albert Excellent“, ponieważ asortyment rośnie, a przy zakupie z Lyoness jednocześnie obniża się cena. We wszystkich placówkach handlowych sieci hypernova klienci Lyoness już dziś otrzymują zwrot pieniędzy przy okazaniu karty Cashback!

H

CB411_PL_62-63_Hypernova_KORR_FERTIG.indd 63

Hypernova is always seeking that little bit extra for its customers – more products for less money, but without having to compromise on quality. As one of the largest food retailers they are well aware of their corporate responsibility: fair prices and satisfied customers, employees and suppliers are crucial factors that underlie the success enjoyed by Hypernova. Here it’s not just about offering high-quality products and services, supporting the local economy is important too; almost 70% of all items are made by Slovakian companies from the given region. This strategy is helped above all by the company’s well-priced own brands such as “Albert Quality”, “Albert Bio” and “Albert Excellent”, as the range of products is steadily growing – while together with Lyoness the prices are coming down too. Lyoness members receive cash back immediately with their Cashback Card in all Hypernova stores!

28.11.2011 17:35:47


64 Zakupy z Lyoness Shopping with Lyoness

canadian tire

Zakupy przyjazne dla portfela! Wallet-friendly shopping!

CB411_PL_64-65_CanadianTyres_KORR_FERTIG.indd 64

Canadian Tire is one of Canada‘s most trusted brands, equipping Canadians for their jobs and everyday life.

Photos: Digital Vision/ Photodisc/Getty Images

Canadian Tire należy do jednej z najbardziej wiarygodnych marek Kanady, która dostarcza Kanadyjczykom artykuły życia codziennego i zawodowego.

28.11.2011 17:36:14


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 65

Canadian Tire prowadzi ponad 1700 placówek handlowych i stacji paliwowych w Kanadzie. Canadian Tire has more than 1700 branches and petrol stations across Canada.

ojazd do najbliższego sklepu Canadian Tire zajmuje 90 procentom Kanadyjczyków tylko 15 minut, a robią oni w nim zakupy ponad 180 milionów razy w roku. Canadian Tire jest w Kanadzie ¹ sklepem życia”, który zaopatrza klientów w produkty i usługi z takich branż jak: motoryzacja, naprawa, artykuły codziennej potrzeby, gry, produkty sezonowe czy odzież. Tym samym stanowi on integralną część struktury kulturalnej i społecznej Kanady. Idea, która miała początek w 1922 roku jako jeden sklep w dzielnicy Downtown Toronto, rozrosła się do przedsiębiorstwa obejmującego 487 sklepów Canadian Tire Retail od wybrzeża do wybrzeża. Zakupując oryginalne bony robią Państwo zakupy i oszczędzają, przecież przy każdym zakupie otrzymacie zwrot pieniędzy!

Photos: Digital Vision/ Photodisc/Getty Images

D

90 percent of all canaDians are just 15 minutes from their nearest Canadian Tire store, and they shop there more than 180 million times each year. Canadian Tire is the “store of life” in Canada, supplying essential products and services in the following areas: automotive, living, fixing, playing, seasonal and apparel. This makes it an integral part of Canada’s cultural and community fabric. What started as a store in Downtown Toronto in 1922, is now a corporation with 487 Canadian Tire retail stores from coast to coast. By purchasing original vouchers you take care of your wallet too, as you get money back with everything you buy!

O firmie/Facts Rok założenia/Founded: 1922 Siedziba firmy/Headquarters: Toronto, Ontario CEO: Stephen G. Wetmore Sklepy i stacje paliwowe/Stores and petrol stations: 1.700 Liczba pracowników/Number of staff: ok. 68.000/roughly 68.000 Strona internetowa/Website: www.canadiantire.ca

Trade mark of Canadian Tire Corporation, Limited used under licence

CB411_PL_64-65_CanadianTyres_KORR_FERTIG.indd 65

28.11.2011 17:36:26


66 Zakupy z Lyoness Shopping with Lyoness

Specjalista w każdej dziedzinie Specialist in every trade Potrzebują Państwo producenta materiałów lub fachowca do montażu instalacji podczas remontu? huis clos jest partnerem w każdym sektorze prac remontowych Państwa domu.

CB411_PL_66-67_HuisClos_KORR_FERTIG.indd 66

Whether you need someone to renovate, assemble or install, huis clos is your point of contact when it comes to the complete renewal of your home.

28.11.2011 17:37:04


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 67

HUIS CLOS huis clos - we Francji ta nazwa przywołuje na myśl „świat remontu“. We wszystkich 160 placówkach handlowych na terenie Francji honorowana jest karta Cashback. In France the world of renovations goes by the name of huis clos. The Cashback Card is accepted in all 60 stores around France.

uis clos - ta nazwa przywołująca na myśl ¹świat remontu“. We Francji przedsiębiorstwo huis clos prowadzi 160 placówek handlowych i zaspokaja tym samym potrzeby jednego z największych rynków w tym sektorze. huis clos przeprowadza ekspertyzy w zakresie kontroli szczelności okien, systemów grzewczych, odnawialnych źródeł energii oraz izolacji pomieszczeń mieszkalnych wspierając w ten sposób swoich klientów podczas realizacji ich projektów. huis clos jest gwarancją, że Państwa dom będzie spójny pod względem stylu, będzie odpowiadał Państwa potrzebom i gustom, a koszty zamkną się w przeznaczonym na remont budżecie. huis clos oferuje również pomoc w pracach, które zapewnią Państwu przytulny, oszczędny i ekologiczny dom.

THE WORLD OF renovations goes by the name of huis clos. In France the company operates one of the largest markets in the industry with 160 stores. Windows, heating and renewable energies as well as insulating homes all form part of the expertise that huis clos can rely on to help its customers with their projects. huis clos is a guarantee that your home will turn out exactly as you imagined, in the right style and suiting your needs, your tastes and your pocket. huis clos also helps to make your home more comfortable, more costeffective and greener.

Z Lyoness zakupy będą tańsze od zaraz: huis clos jest Partnerem Handlowym w zakresie karty Cashback.

And things only get better now with Lyoness as huis clos has become a Cashback Card loyalty partner.

h

O firmie/Facts Rok założenia/Founded: 1990 Liczba placówek handlowych/Number of stores: blisko 160/ approximately 160 Liczba pracowników/Employees: ok. 2000/roughly 2,000 Strona internetowa/Website: www.huisclos.fr

CB411_PL_66-67_HuisClos_KORR_FERTIG.indd 67

28.11.2011 17:37:05


W

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 68

28.11.2011 17:37:39


Filipiny uznawane są za jeden z najbiedniejszych krajów świata. Wyrwanie się z biedy zapewnić może jedynie dobre wykształcenie, a ta właśnie strefa jest niestety aż nazbyt często w tym wyspiarskim państwie zaniedbywana. Sytuacją tą zajęła się Lyoness Child & Familie Foundation.

The Philippines is one of the poorest countries in the world. Good education offers one of the few routes out of poverty, yet that‘s the very thing that falls by the wayside all too often in this island state. The Lyoness Child & Family Foundation has now decided to do something about it.

FILIPINY | THE PHILIPPINES

Wykształcenie zapewnia lepszą przyszłość espół Child & Family Foundation, a wraz z nim również zaangażowani członkowie Presidents Team zostali powitani radosnym śmiechem dzieci już na podwórku szkolnym Elementary School San Roque na Filipinach. Błyszczące oczy, szeroki uśmiech na twarzach, otwartość w kontaktach i ciepłe, serdeczne powitanie – pozytywne nastawienie do życia filipińskich dzieci jest naprawdę zaraźliwe, może jednak wywołać zdziwienie. W związku z tym, że przyrost ludności na Filipinach postępuje niezwykle szybko, zaniedbywane są przede wszystkim biedniejsze tereny kraju. Dlatego właśnie tylko niewiel-

Z

Education as a foundation for a better future The Foundation team backed up by some committed members of the President’s Team were greeted warmly with bright, smiling children in the school playground of the San Roque Elementary School on the Philippines. Sparkling eyes, wide grins, no fears of physical contact and a warm and heartfelt welcome – such a positive attitude to life is infectious; but it can catch you off guard. As population growth is booming on the Philippines, the poorer areas in particular are being left behind. Few families therefore have any prospects at all – and, mostly reluctantly, they go without the education they would

Nauka poprzez dobrą zabawę? Przede wszystkim w szkole należy łączyć przyjemne z pożytecznym, a można to osiągnąć tylko w przyjaznym otoczeniu. Właśnie to chce osiągnąć w Elementary School San Roque Nina Passegger, Director Child & Family Foundation (na zdjęciu po prawej stronie). It must be fun – schools have to combine learning with having fun, but this requires a friendly, open environment. And that is exactly what Nina Passegger (on the right in the picture), Director of the Child & Family Foundation, wants to achieve in the Elementary School in San Roque.

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 69

28.11.2011 17:37:50


70 Child & Family Foundation Projekty Projects

ka liczba rodzin ma perspektywy na lepszą przyszłość, a z wykształcenia, które mogłoby ją zapewnić, ludzie niestety często zmuszeni są zrezygnować. Tylko sześcioro z dziesięciorga dzieci w wieku pięciu lat ma możliwość uczęszczania do szkół, w których lekcje odbywają się w nienajlepszych warunkach i zaniedbanych murach. Pomocna dłoń Elementary School San Roque, do której uczęszcza ponad 400 uczniów, jest tragicznym przykładem tej sytuacji. W szkole brakuje wystarczającego zaopatrzenia w wodę i regularnych dostaw prądu. Ściany budynku grożą zawaleniem, drewno jest zniszczone przez termity, a dziurawe blaszane dachy budynku raczej nie przetrwają następnego uderzenia tajfunu. Dlatego remont szkoły trwa już od 15 września 2011 i praca odbywa się tam na pełnych obrotach. Od tego dnia szkoła nosi również nowe imię: Lyoness Foundation San Roque Elementary School. Cała szkoła wraz z w pełni wyposażonymi klasami i szkolnym ogródkiem, ma być gotowa do użytku na początku czerwca 2012 r. Obok CEO Huberta Freidla projektem zajęli się również Nina Passegger – Director Child & Family Foundation, Werner Kaiser – International Sales Director, Bernhard Koch – Managing Director firmy eBiz GmbH oraz Steffen Müller – Managing Director Lyoness Asia Ltd. Wszyscy oni byli na miejscu, zakasali rękawy i

otherwise need. Only six out of ten children aged five have the opportunity to attend school – and if so, then the teaching takes place in dilapidated buildings. helping hands The Elementary School in San Roque with its more than 400 pupils is a tragic example of this: inadequate water and power supply; walls that are on the point of collapsing; wood destroyed by termites; broken tin roofs that are not likely to survive the next typhoon. This is why the renovation work has been in full swing since 15 September 2011, and the school now also bears a new name: Lyoness Foundation San Roque Elementary School. The school should be fully functional by June 2012 – with classrooms including new furnishings and the school garden. CEO Hubert Freidl was joined on the project by Nina Passegger, Director of the Foundation, International Sales Director Werner Kaiser, Managing Director of eBiz GmbH Bernhard Koch and Managing Director of Lyoness Asia Ldt Steffen Müller, who all rolled their sleeves up and got cracking! Andreas Galler, Mario Oreggia, Gerry Seebacher and Bruno Michl, all busy members of the Lyoness President’s team, were just as active in lending their support. At the welcome party in the school they handed out t-shirts and caps to the children, and were delighted with the chance to take part personally in one of the Foundation’s projects.

Festyn powitalny – Razem jesteśmy silni!/the “welcome party” – together we are strong! Morze chorągiewek powiewało na festynie powitalnym (Welcome party) – zespół Lyoness śpiewał razem z dziećmi wesołą piosenkę, pokazując w ten sposób, że razem można być nie tylko silnym, ale też świetnie się bawić. Dzieci i nauczyciele miesiącami przygotowywali się na ten dzień, ucząc się piosenek i układów tanecznych na pamięć. Rezultaty nie tylko bardzo się wszystkim obecnym podobały, ale i wzruszyły ich do łez. Zespół Lyoness rozdał dzieciom nowiutkie koszulki i czapki z daszkiem. Potem odbyły wspólne tańce i śpiewy – był to wzruszający i trudny do opisania moment, w którym stało się jasne, że filozofia Lyoness harmonizuje z filipińskim sposobem życia – silnym można być jedynie we wspólnocie!

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 70

Sea of flags at the welcome party – together with the children, the Lyoness team led by Hubert Freidl sang a happy song, demonstrating that together we’re not only strong but we can also spread a great deal of joy. The children and the teachers have been preparing for this day for months, learning dances and songs. The result was not only fantastic to see, it reduced everyone to tears! The Lyoness team handed out brand-new t-shirts and caps to all the children, before everyone started to dance and sing – this was an unbelievably touching moment, as here, if not before, it became very clear that the Lyoness philosophy and the Filipino way of life are synonymous: only together can we be strong!

28.11.2011 17:38:19


71

ruszyli do pracy! Przedsięwzięcie wspierali również czynnie członkowie Lyoness Presidents Team: panowie Andreas Galler, Mario Oreggia, Gerry Seebacher i Bruno Michl. Z zaangażowaniem rozdawali dzieciom na festynie powitalnym w szkole koszulki i czapki z daszkiem, ciesząc się z tego, że mogli osobiście wziąć udział w projekcie Child & Family Foundation. Pod gołym niebem Zanim szkoła będzie gotowa upłynie jeszcze trochę czasu. Tymczasem lekcje odbywają się w już wykończonych nowych klasach, a przy ładnej pogodzie – na dworze. Wzruszające przeżycia i pełne emocji odwiedziny na terenie realizacji projektu sfilmowała i udokumentowała kamera Lyoness – udało jej się uchwycić nie tylko ludzi i kraj, ale i filipińską atmosferę życia. Również Państwo mogą przeżyć te chwile, choć niestety tylko w skróconej formie – materiał video dotyczący tego projektu można obejrzeć na stronie internetowej Child & Family Foundation: www.lyonessfoundation.org.

Under the open sky It will be a while yet before the school is completely renovated. In the meantime, the children are being taught outdoors in the beautiful weather, or in one of the new classrooms that has already been finished. The Lyoness cameras were there to record and document the touching moments and emotional highlights of the project visit – the country and the people were captured on film, presenting the Filipino attitude to life. You can also get your own impressions of the project by watching the video on the Child & Family Foundation website (www.lyonessfoundation.org).

Nauka pod gołym niebem – podczas gdy robotnicy gorliwie remontują budynki szkolne, lekcje organizowane są po prostu na dworze. W czerwcu przyszłego roku zajęcia mają się odbywać już w nowych klasach (zdjęcie na górze). Dzieci jednak zdają się nie przejmować wszystkimi problemami wokół ich szkoły i w ogóle nie rezygnują z dobrej zabawy. Podobnie jak w filozofii Lyoness, która brzmi: „Razem jesteśmy silni!”, tak samo na Filipinach to relacje międzyludzkie, a w szczególności więzi rodzinne odgrywają najważniejszą rolę (zdjęcie po lewej stronie). Learning under the open sky: while industrious efforts are underway to renovate the school, the classes are simply being held in the open air. In June of next year the children will then be able to move into the new classrooms (picture above). Despite all the problems surrounding their school the children are not letting themselves miss out on their fun: very much along the lines of our Lyoness philosophy, “Together we are strong”, great emphasis is placed in the Philippines on solidarity amongst each other, and particularly within the family (picture on left).

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 71

28.11.2011 17:38:29


72 CHILD & FAMILY FOUNDATION Projekty Projects

SERBIA | SERBIA

Miejsce do nauki

A place to promote education

opękane fasady i ściany grożące zawaleniem – trzęsienie ziemi w listopadzie 2010 roku poważnie uszkodziło szkołę podstawową Dimitrije Tucovic w mieście Kraljevo, przez co 12 sal lekcyjnych nie nadaje się do użytku. Z tego powodu lekcje odbywają się w tej szkole na cztery zmiany, czas lekcyjny został skrócony, a liczbę przerw zmniejszono do minimum. W celu zapewnienia dzieciom regularnych lekcji, Child & Family Foundation zorganizowała dla szkoły nowe ławki, tablice i wieszaki na ubrania, zapewniła biurka dla nauczycieli, szafy, drzwi, komputery, a także laptopa i rzutnik.

Cracks in the facade and in the walls that are on the verge of collapsing – the earthquake in Kraljevo in November 2010 severely damaged the Dimitrije Tucovic primary school and rendered 12 classrooms unusable. Since then the primary school has been teaching in four shifts, the lessons have been shortened and the breaks have been reduced to a minimum. With a view to restoring a normal teaching environment the Child & Family Foundation has organised new school desks, boards, coat racks, teacher’s desks, cupboards, doors, computers, laptops and projectors.

Dni nadziei Już w kwietniu w miejscowości Kovacica Child & Family Foundation razem z organizacją One Step Forward zorganizowały wypoczynek dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Dzięki pomocy doświadczonych wolontariuszy z Serbii i USA, którzy podjęli się opieki nad ich niepełnosprawnymi dziećmi, dwadzieścia rodzin mogło odpocząć od codzienności i nabrać nowych sił, by zajmować się swoimi bliskimi.

Days of hope Back in April the Lyoness Child & Family Foundation together with the One Step Forward organisation in Kovacica organised some well-earned recreation and relaxation for families with disabled children. Thanks to the help of voluntary carers from Serbia and the USA, 20 families were able to take a break from their everyday trials and tribulations and re-charge their batteries.

P

(po lewej) Wspaniała zabawa, zorganizowane gry, muzyka i wiele innych ciekawych atrakcji sprawiły, że „5 Days of Hope” odniosły pełen sukces. Fundacja rozdała również w prezencie paczki ze słodyczami, koszulkami oraz zabawkami (na górze). Nauka w zdrowej atmosferze wygląda zupełnie inaczej. W listopadzie 2010 roku trzęsienie ziemi w miejscowości Kraljevo tak mocno uszkodziło część budynku szkolnego, że 12 sal lekcyjnych groziło zawaleniem. (left) Full of games, music and other exciting activities the “5 Days of Hope” were a resounding success. The Foundation provided welcome packages with sweets, t-shirts and toys. (above) A healthy learning environment looks somewhat different. An earthquake in November 2010 damaged a large part of the school in Dimitrije Tucovic to such an extent that 12 classrooms are at risk of collapsing.

POLSKA

Radosny początek roku szkolnego oczątek roku szkolnego potrafi być dla rodziców bardzo kosztowny. Trzeba dzieciom kupić nowe podręczniki i w miarę możliwości również odnowić dziecięce ubrania. Dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Lyoness Child & Family Foundation wsparła 47 sierot z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej we wschodniej Polsce, zakupując im ubrania, nowe przybory szkolne, materiały do nauki i plastyki – słowem wszelkie potrzebne w szkole wyposażenie, a także zabawki. W innej miejscowości sytuacja jest podobna. Tuż przed rozpoczęciem nowego semestru Child & Family Foundation postarała się dla 42 niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo podopiecznych Domu Opieki ¹ Benjamin” w Lubinie o nową odzież, artykuły higieniczne i sprzęt komputerowy.

P

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 72

28.11.2011 17:38:47


73

DUBAJ | DUBAI

Droga ku lepszej przyszłości ak otworzyć drzwi do szczęśliwego życia? Organizacji Dubai Autism Center przyświeca właśnie ten cel. Oferuje ona 130 osobom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie dla ich umiejętności wykształcenie i terapię. Child & Family Foundation czynnie wspiera tę inicjatywę, przekazując organizacji nowoczesne wyposażenie techniczne ułatwiające opiekę oraz nowe materiały, z których pomocą osoby autystyczne mogą się nauczyć, jak radzić sobie w życiu codziennym.

J

The path to a better future Opening the door to a positive and happy life. With this objective in mind the “Dubai Autism Center” offers suitable training and therapy to 130 people with special needs. The Child & Family Foundation actively supports this goal by providing new technical equipment to facilitate the daily care as well as new materials to help autistic people master everyday challenges.

Nadaj mi imię!/Give me a name! Nasza nowa maskotka Child & Family Foundation nie ma jeszcze imienia! Propozycje można składać na stronie Lyoness Cashback Company na Facebooku – wybrane zostanie to zaproponowane w komentarzach imię, które otrzyma największą liczbę ¹Likes”. Dodamy również, że ten, kto od 2012 roku zakupi dla siebie naszego lwa w Lyoness Store, wesprze tym samym projekty socjalne. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele fundacji. Our new mascot of the Child & Family Foundation is looking for a name. You can make suggestions on the Lyoness Cashback page on Facebook – and the name with the most “likes” under the comments will be chosen. And one more thing: if you buy our lion from 2012 in the Lyoness Store you will make a direct contribution to supporting social projects as all the proceeds go to the Foundation.

(na górze) „Edukując utrzymać życie” – przekazując nowe wyposażenie, fundacja we współpracy z Dubai Autism Center toruje ludziom niepełnosprawnym drogę ku lepszej przyszłości. (lewa strona) „Like” me. Każde kliknięcie na „Like” na Facebooku przybliża naszą maskotkę do nadania jej nowego imienia. Od 2012 roku będzie można bezpośrednio wspomagać fundację przez zakup maskotki lwa. (above) “Preserving life through education” – by supplying new equipment the Foundation together with the “Dubai Autism Center” helps disabled people improve their own futures. (left) “Like” me. With every click on Facebook our mascot moves one step further away from anonymity. From 2012 you can support the Foundation directly by buying the lion.

POLAND

Starting school with a smile The start of the school year is a costly time for parents. New books need to be bought and the children are also dressed in new clothes as far as possible. To this end the Lyoness Child & Family Foundation supported 47 orphans in the Wola Gałęzowska orphanage in eastern Poland by purchasing clothes, new school supplies, learning and drawing materials, toys and other items they urgently needed. Different place, similar story: right in time for the start of the new semester the Child & Family Foundation arranged new clothes, toiletries and therapy equipment for the 42 residents of the “Benjamin” care facility in Lubin who live with physical and mental disabilities.

CB411_PL_68-73_CFF_KORR_FERTIG.indd 73

(lewa strona) Tak wyglądał radosny początek roku szkolnego. Fundacja wspierała Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej. (prawa strona) Również w Domu Opieki „Benjamin“ nowa odzież, książki i sprzęt komputerowy wywołały u dzieci promienny uśmiech. (left) This is what a happy start to the school year looks like. The Foundation supported the orphanage in Wola Gałęzowska. (right) New clothes, books and therapy equipment also brought a sparkle to the eyes of the children in the “Benjamin” care home.

28.11.2011 17:38:59


Mocne uderzenie

Lyoness Teeing off with Lyoness

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 74

28.11.2011 17:39:36


Mistrzowskie uderzenie – trzykrotny zwycięzca Padraig Harrington uderza stylowo i precyzyjnie. Austrian Golf Open 2011 zakończył na 36 pozycji. Hot-shot on the tee – three-times major winner Padraig Harrington swings with style and precision. He finished the Austrian Golf Open 2011 in 36th place.

e

Golf jest nudny i przestarzały? Ależ skąd! Podczas Austrian Golf Open 2011 presented by Lyoness zwycięzca został wyłoniony dopiero w trzymającej w napięciu dogrywce, a gwiazda golfa – Miguel Ángel Jiménez – na polu golfowym całkowicie wbrew etykiecie wykonał rundkę na rowerze Lyoness ¹Rollin’ for Charity”. ZDJĘCIA: GÁBOR MÁRTON/WWW.GABORFASHION.COM

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 75

Golf is boring and yesterday‘s news? Get real! A nail-biting play-off was needed to decide the winner at the Austrian Golf Open 2011 presented by Lyoness. And golfing star Miguel Ángel Jiménez took the Lyoness “Rollin‘ for Charity” Bike for a spin round the golf course – not quite in line with golf etiquette!

28.11.2011 17:39:41


76 GOLF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Z rozmachem. Późniejszy zwycięzca Kenneth Ferrie w strefie Drop-Out Lyoness. Perfect swing: subsequent winner Kenneth Ferrie in the Lyoness drop-zone.

radycja. Napięcie. Sport czempionów na najwyższym poziomie. Część European Tour Austrian Golf Open presented by Lyoness należy do najlepszych i najbardziej znanych turniejów golfowych na całym świecie. Dowodem na to jest także lista uczestników biorących udział w tegorocznym turnieju rozgrywanym od 22 do 25 września. W centrum uwagi znajdowali się: enfant terrible John Daly, trzykrotny zwycięzca turnieju Padraig Harrington oraz Miguel Ángel Jiménez, który współtworzył pole turniejowe. Pomimo silnej konkurencji, zwycięstwo odniósł Anglik Kenneth Ferrie, pokonując podczas dogrywki swojego rodaka Simona Wakefielda. Liczne młode talenty wykorzystały na polu golfowym swoją szanse, aby w Diamond-Country Club Atzenbrugg w Dolnej Austrii zmierzyć się z największymi spośród graczy. W samym środku zdarzeń, nie tylko stojąc z boku, byli również Lyoness oraz Fundacja ¹ Child & Family“, poświęcająca coraz więcej środków na wspieranie młodych talentów oraz sport wyczynowy. Najlepszym tego przykładem jest to, że w czerwcu tego roku podczas ¹ Race across America 2011” pierwsze miejsce wywalczył wspierany przez Lyoness kolarz wyczynowy Christoph Strasser.

T

Golf z gwiazdami Równie zadowalająco wygląda bilans Lyoness. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się zaprosić do turnieju graczy na najwyższym światowym poziomie oraz zainteresować tym sportowym wydarzeniem światowe media. Podczas przygotowanego przez Lyoness wydarzenia ¹ Super Tuesday” kijami golfowymi w piłeczki uderzali prominentni goście. Krajowe i międzynarodowe gwiazdy sportu oraz sławne osobistości, jak na przykład Andi Goldberger (legenda skoków narciarskich), Stephan Eberharter (gwiazda narciarstwa), Jerzy Dudek (były bramkarz Liverpoolu) czy Miss World 2003 Rosanna Davison (córka piosenkarza Chrisa de Burgh) wspaniale prezentowały się na polu golfowym. Ale to jeszcze nie wszystko. Wieczorem w klasztorze UND odbyła się gala pod znakiem Fundacji Child & Family. Następnego dnia, w środę, amatorzy i zawodowcy wspólnie pojawili się na polu golfowym podczas turnieju Pro-Am i osiągnęli całkiem znaczące wyniki.

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 76

TradiTion. ExciTEmEnT. And a top-class sport. The Austrian Golf Open presented by Lyoness is part of the European Tour and therefore one of the best and most famous golf tournaments in the world. This was plainly obvious with the field that entered this year’s tournament from 22 to 25 September, with no less than golf’s enfant-terrible John Daly, three-time major winner Padraig Harrington and Miguel Ángel Jiménez, who helped to design the course. Despite the fierce competition it was eventually Englishman Kenneth Ferrie who prevailed over countryman Simon Wakefield in a play-off. Many ambitious and up-and-coming talents took the opportunity to chip and putt alongside the greats in the golfing world at the Diamond-Country Club in Atzenbrugg, Lower Austria. Lyoness and the Child & Family Foundation were not just bystanders, we were right in the thick of things, pursuing our goal of promoting young talent and top sport. The best example of this is professional cyclist Christoph Strasser, who sponsored by Lyoness managed to win the “Race across America 2011” which was held in June. Golfing with the stars Lyoness’ achievements in Atzenbrugg were equally outstanding: thanks to our commitment and dedication we not only had a top-quality field but also a significant media presence at this wonderful event. And on “Super Tuesday” presented by Lyoness, some well-known figures got their irons out: personalities from Austrian and international sport and the social circuit, such as Andi Goldberger (ski jumping legend), Stephan Eberharter (ski star), Jerzy Dudek (former Liverpool goalkeeper) or Miss World 2003 Rosanna Davison (daughter of singer Chris de Burgh) cut fine figures on the golf course. And as if that was not enough, a fantastic gala event was held that evening for the Child & Family Foundation in Kloster UND. The following day was Wednesday when amateurs paired up with the professionals for the Pro-Am competition, with some very impressive performances.

28.11.2011 17:39:58


English Xxxxxxx xxxxxx Zdeutschx xxxxxxxxxxxxxxxxx GOLF 77

Fast Facts – GolfOpen 2011 • • • •

Po raz pierwszy rozegrany w roku 1990, zwycięzca: Bernhard Langer (GER) W roku 2011 odbył się po raz dwudziesty pierwszy Część European Tour (najwyższa klasa rozgrywek w Europie) Miejscem rozgrywek jest po raz drugi Diamond Country Club w Atzenbrugg pod Wiedniem

Lista startowa: 132 graczy, z czego 6 amatorów, Cut (kwalifikacja do dwóch ostatnich rund) po 65 najlepszych (plus gracze z tą samą liczbą uderzeń) Znani miedzynarodowi uczestnicy: Padraig Harrington (IRL), Miguel Ángel Jiménez (ESP), John Daly (USA), José Manuel Lara (ESP), Rafael Cabrera Bello (ESP), Nick Dougherty (GBR), Sören Hansen (DEN), Joakim Haeggman (SWE), Tom Lewis (ENG) Transmisje telewizyjne: przekazy na żywo w 44 (sic!) stacjach telewizyjnych na całym świecie, liczne transmisje na żywo w Internecie

• • • •

First held in 1990, winner: Bernhard Langer (GER) 21st tournament held in 2011 Part of the European Tour (highest playing level in Europe) Diamond Country Club in Atzenbrugg near Vienna has now been the venue twice

Starting field: 132 golfers – including 6 amateurs, best 65 (including those on level scores) make the cut (qualify for the last two rounds) Best-known international golfers: Padraig Harrington (IRL), Miguel Ángel Jiménez (ESP), John Daly (USA), José Manuel Lara (ESP), Rafael Cabrera Bello (ESP), Nick Dougherty (GBR), Sören Hansen (DEN), Joakim Haeggman (SWE), Tom Lewis (ENG) Television coverage: Live transmission on 44 (!) TV channels worldwide, numerous live internet streams

Dumny zwycięzca Kenneth Ferrie pozuje do zdjęcia z Lyoness Team. Nie zabrakło także pucharu oraz czeku dla zwycięzcy opiewającego na kwotę 166 600 euro. (Zdjęcie po lewej stronie na dole) Po dwóch uderzeniach, do chłodnej wody za piłkami golfowymi podążył też i metalowy kij. Zatopiony kij golfowy Johna Dalysa ma w przyszłości zająć honorowe miejsce w Club­ haus – Diamond Country Club. Proud winner Kenneth Ferrie poses with the Lyoness team – with the winner‘s trophy and a cheque for EUR 166,600. Photo bottom left: after two shots into the water, the iron followed the golf balls: John Daly‘s sunken club is to receive a place of honour in the clubhouse of the Diamond Country Club.

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 77

28.11.2011 17:40:33


78 GOLF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx English Xxxxxxx xxxxxx

Lyoness i Golf/Lyoness and golf Mathias Vorbach, Director Marketing & Communications Europe wypowiedział się na temat zaangażowania Lyoness w sponsorowanie golfa. / Mathias Vorbach, Director of Marketing & Communications Europe, talking about Lyoness’ commitment to the sport of golf. Dlaczego Lyoness długoterminowo sponsoruje Austrian Golf Open? Działamy w ramach European Tour. Austrian Golf Open pokrywa nasze główne rynki w Europie, w USA, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. Będąc Programem Lojalnościowym operującym na międzynarodowym rynku spodziewamy się dzięki temu pozytywnego wpływu na stopień naszej rozpoznawalności oraz na nasz wizerunek. Dlaczego właśnie golf? Lyoness stawia na tę dyscyplinę sportu już od 2008 roku. W Austrii działamy jako organizator imprez okolicznościowych podczas Alps Tour. Sponsorowanie międzynarodowego turnieju rozumianego tu jako platforma komunikacyjna idealnie pasująca do międzynarodowego ukierunkowania Lyoness było z naszej strony logicznym posunięciem. Why is Lyoness a long-term sponsor of the Austrian Golf Open? As part of the European Tour the Austrian Golf Open reaches our core markets in Europe, the USA, the Middle East and Asia. With our international loyalty programme we expect this to have a positive effect on our brand recognition and image. Why golf? Lyoness has supported the game of golf since 2008: in Austria we organise events on the Alps Tour. The next logical step was to sponsor an international tournament, which as a communication platform is the ideal match for the international focus of Lyoness.

Keep on rollin’! Znaczący był także spontaniczny występ Miguela Ángela Jiméneza. Nie namyślając się długo, hiszpański golfista wskoczył na rower Lyoness ¹ Rollin’ for Charity” i wykonał na nim rundę po polu golfowym. Bez obaw. W Atzenbrugg w dalszym ciągu można będzie grać w golfa i nic nie stanie na przeszkodzie planowanemu na rok 2012 turniejowi, którego głównym sponsorem będzie ponownie Lyoness. Wrażenia i materiał zdjęciowy z Austrian Golf Open 2011 prezentuje piętnastominutowy film – do obejrzenia na stronie internetowej www.lyoness.net.

Keep on rollin’! Things are never boring with Miguel Ángel Jiménez around: the Spanish golfer suddenly swung himself on to Lyoness’ “Rollin’ for Charity” Bike and went for a spin round the course. But don’t worry: you can still play golf in Atzenbrugg and so there is nothing standing in the way of the 2012 tournament, where Lyoness will naturally be the main sponsor again. A 15-minute video on the Lyoness website gives you some impressions and pictures of the 2011 Austrian Golf Open: www.lyoness.net.

O poczuciu humoru mówimy wtedy, gdy śmiejemy się mimo wszystko. Promienna Rosanna Davison (Miss World 2003) zadbała w deszczowy „Super-Tuesday” o pogodę na murawie. (Zdjęcie pośrodku) Niezbyt dobry mecz dla Austriaka Jürgena Maurera. Rozmyślając nad swoim ostatnim uderzeniem, Styryjczyk spadł po zakończeniu turnieju na 52 (76/+4) miejsce. Całkiem inny nastrój: zwycięzca turnieju Kenneth Ferrie podczas szampańskiego prysznica. Humour is laughing in spite of it all: Rosanna Davison (Miss World 2003) put smiles on faces round the green during the rainy “Super Tuesday”. Middle picture: Austrian Jürgen Maurer has a difficult time. Musing over his last swing the Styrian ended the tournament down in 52nd place (76/+4). The mood was quite different for the winner Kenneth Ferrie, enjoying a shower of champagne.

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 78

28.11.2011 17:40:33


English Xxxxxxx xxxxxx Zdeutschx xxxxxxxxxxxxxxxxx GOLF 79

Nocna gala w klasztorze września na zakończenie ¹Super-Tuesday” organizowanego podczas Austrian Golf Open 2011 w klasztorze UND w Krems, odbyła się wyjątkowa gala pod znakiem Fundacji ¹ Child & Family”. Podczas nocnej zabawy w 400-letnich murach zagościł pogodny nastrój i słychać było wesołe rozmowy. Punktem kulminacyjnym wieczoru była zorganizowana na rzecz fundacji tombola, podczas której rozlosowano spodnie w jaskrawych kolorach z kolekcji Daly, lot nad Austrią na pokładzie należącej do Lyoness Cessny oraz obraz pochodzącego z Salzburga artysty malarza Güntera Edlingera, przedstawiający zawodowych golfistów Miguela Ángela Jeméneza i Johna Daly w kolorowych strojach. Obaj golfiści w znakomitych nastrojach podpisali obraz i w ten sposób wnieśli swój wkład w prowadzoną podczas całego turnieju zbiórkę funduszy na rzecz fundacji. Łączna kwota zebranych datków wyniosła 8.000 euro.

20

CB411_PL_74-79_Golf_KORR_FERTIG.indd 79

Gala night in the convent On 20 September in Kloster UND in Krems, the “Super-Tuesday” at the 2011 Austrian Golf Open was rounded off with a topquality event: the Gala Evening for the Child & Family Foundation filled the 400 year-old building with a great atmosphere and amusing conversations. The highlight of the evening was the tombola for the Foundation, during which various items were raffled, including two brightly-coloured pairs of trousers from the John Daly Collection, a trip round Austria in the Lyoness Cessna plane and a painting by Salzburg artist Günter Edlinger, on which golf pros Miguel Ángel Jeménez and John Daly are depicted in magnificent colour. The two golfers were in great form and signed the painting, so making their own contribution to the sum of EUR 8,000 which was raised for the Foundation throughout the tournament.

28.11.2011 17:40:46


Przed dokonaniem płatności okażcie Państwo kartę Cashback przy kasie Otrzymacie zwrot pieniędzy na swoje konto bankowe Listę Partnerów Handlowych honorujących kartę Cashback znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.lyoness.net Present your Cashback Card at the till before paying Get money back on your account All of the Cashback Card loyalty partners are listed online at www.lyoness.net

Zakupy z Lyoness to sama przyjemność. Obojętnie, czy używasz swojej karty, bonów, kupujesz online, a od niedawna również za pomocą smartfonu: Zawsze oszczędzasz i wygrywasz! Shopping with Lyoness is great fun! It makes no difference if you use your card, vouchers, go online or get your smartphone out: you always save –

Order original vouchers in writing, by telephone or online Pay via your Lyoness purchase account and get cash back on your account when you redeem the vouchers

Wygodne zakupy przez całą dobę nie wychodząc z domu Po zalogowaniu się na stronie www.lyoness.net mogą Państwo dokonywać zakupów w ponad 2200 sklepach online na całym świecie Zwrot pieniędzy na ponad 110 milionów produktów i usług Shop at any time you want from the comfort of your own home Log into www.lyoness.net and choose from more than 2200 online shops around the world Get cash back with more than 110 million products and services

and you win! Pobierzcie Lyoness App na iPhone‘a lub na Androida z odpowiedniego sklepu online Zamawiajcie bony elektroniczne ze swojego telefonu Partnerów Lyoness wyszukacie poprzez GPS Download the Lyoness App for the iPhone and Android smartphones in the respective stores Order mobile vouchers directly from your telephone Find Lyoness loyalty partners via GPS

CB411_PL_80-81_Shopping_Zertifikate_KORR_FERTIG.indd 80

Photos: Jutta Klee/ableimages/Corbis; Yuri Arcurs/Photographer’s Choice RF/Getty Images

Shopping with Lyoness

Oryginalne bony mogą Państwo zamówić pisemnie lub online Płacąc środkami z konta zakupowego Lyoness otrzymają Państwo zwrot pieniędzy na swoje konto bankowe

28.11.2011 17:41:25


Shopping with Lyoness Zakupy z Lyoness 81

Po prostu doskonale! Simply excellent! ISO 9001:2008

Mamy oficjalne potwierdzenie tego, że zadowolenie naszych klientów, wymagania, produkt, procesy, jakość i poprawa jakości są zgodne z obwiązującymi standardami międzynarodowymi Ustalone standardy są korzyścią dla Partnerów Handlowych

ISO 9001:2008

It’s official: the satisfaction of our members, requirements, products, processes, quality and quality improvements at Lyoness all conform to internationally defined standards Loyalty partners benefit from these standards

TÜV

Lyoness uzyskał oficjalny certyfikat ¹ Sprawdzona wspólnota zakupowa z udowodnionymi korzyściami / Cashback” Jedyny w swoim rodzaju. Żadne inne przedsiębiorstwo na świecie oferujące usługę Cashback nie zostało w ten sposób wyróżnione Spełniamy naszą misję, którą jest zadowolenie naszych klientów – zostało to potwierdzone przez niezależny podmiot

zyny mówią więcej niż tysiąc słów! Dlatego właśnie Lyoness wystąpił do niezależnych instytucji o przeprowadzenie szczegółowych audytów. Wyniki są bardzo zadowalające! Lyoness uzyskał uznawane na całym świecie znaki jakości, które od razu rekomendują usługę lub produkt jako sprawdzony, dobry lub doskonały! Tym samym uzyskano oficjalne potwierdzenie tego, że wszystkie wysokie wymagania, jakie stawia sobie Lyoness, zostały spełnione dzięki dotychczasowym staraniom! Starania te obejmują zadowolenie naszych klientów wydajność, przejrzyste struktury i oczywiście kluczową wartość – zwrot pieniędzy!

C

ACTIONS SPEAK LOUDER THAN even a thousand words! This is why Lyoness subjected itself to rigorous testing by independent institutions, and with fantastic results too! Lyoness holds globally renowned seals of quality, which immediately get the message across: tested, excellent – and outstanding! This means it’s official: the high demands that Lyoness sets for itself are all fulfilled! These include the satisfaction of our members, efficiency, clear structures – and obviously the crucial added value of Cashback!

TÜV

Photos: Jutta Klee/ableimages/Corbis; Yuri Arcurs/Photographer’s Choice RF/Getty Images

Lyoness is officially a “shopping community providing certified services that offer a verified price advantage/Cashback” Unique: No other cashback company in the world has received such a distinction Our guiding principle – the satisfaction of our members – has been independently confirmed

Certyfikat IQNet

Jest uznawany na całym świecie. W ramach certyfikacji ISO-9001:2008 przeprowadzonej przez Quality Austria Lyoness uzyskał również certyfikat QNet Partnerzy IQNet wystawili certyfikaty w 150 krajach i posiadają blisko 30 procentowy udział w rynku światowym

IQNet certification

Internationally recognised: as part of the ISO-9001: 2008 certification by Quality Austria, Lyoness was also certified by IQNet IQNet partners have so far issued certificates in 150 countries, and command a global market share of 30 percent

CB411_PL_80-81_Shopping_Zertifikate_KORR_FERTIG.indd 81

28.11.2011 17:41:34


82 Impressum Imprint

WŁAŚCiCiEL MEdióW i WydAWCA media proprietor and publisher: LYONESS Europe AG, Bahnhofstraße 7, CH-9470 Buchs REdAktOR PROWAdząCy W LyOnEss overall responsible at lyoness: Silvia Weihs, Head of Public Relations

WŁOCHy Italy

Lyoness Italia s.r.l. Via Belvedere, 15 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel.: +39/045/20 80 500 E-Mail: office@lyoness.it

zARząd managing directors: Erich Schönberg, Patrick Karl, Thomas Leskoschek, Nina Haas kiEROWnik PROJEktU project management: lexNEWS.at, 1070 Wien, Styria Multi Media Corporate, Olivia Forstmayr REdAktOR nACzELny chief editor: Alex Schütz

PROJEkt gRAfiCzny graphic design: Ines Gselmann

zdJęCiA W AktUALnyM WydAniU photographs in this issue: Okładka: Gábor Márton, www.gaborfashion.com Models: Andrea/Ego Models, Michael /PH Models; Make-up: Nora Matisz; Produktion: lexNEWS, 1070 Wien Zdjęcia Cashback Magazine: Christian Maricic, Robert Korkisch/ Quickshot.at, TOM SOLO INTERNATIONAL für lexNEWS.at, Big Shot, Christian Jungwirth, Corbis, Getty Images, Mauritius, Shutterstock PROdUkCJA production: m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG, www.m-4.at

EUROPA europe LyOnEss MAnAgEMEnt gMbH

Kärntner Straße 9 A-8020 Graz Tel.: +43/(0)316/70 77-0 E-Mail: europe.office@lyoness.ag AUstRiA austrIa

Lyoness Austria GmbH Kärntner Straße 9 A-8020 Graz Tel.: +43/(0)316/23 11 03 E-Mail: office@lyoness.at bELgiA BelgIum

Lyoness Belgium bvba Fountain Plaza , Belgicastraat 7 1930 Zaventem Tel.: +32/2/894 88 80 E-Mail: office@lyoness.be

WsPóŁPRACOWniCy AktUALnEgO WydAniA contributors to this issue: Zsuzsa Dobrotka, Nina Passegger, Erik Lehner, Patrick Mik, Javier Rodriguez, Gerda Taschek, Paul Tognotti, Silvia bUŁgARiA BulgarIa Weihs, Jürgen Zacharias, Bettina Pries, Lyoness South East Europe Ltd. Markus Hendrich, Werner Kaiser, Bul. „Nikola Vapzarov“ 35, et. 6 Mathias Vorbach REkLAMA advertising: Harald Kuso, harald.kuso@styria-multi-media.com tŁUMACzEniE translation: textissima, NEuROPEA dRUk print: Neografia a.s, 03655 Martin, Slowakei CzęstOtLiWOŚć PUbLikACJi/ CEnA frequency/price: 4 x p. a.

CB411_PL_82_impressum_KORR_FERTIG.indd 82

Lyoness Sweden AB Wenner-Gren Center, vån 5, Sveavägen 166 113 46 STOCKHOLM Tel.: +46/(0)8/509 06 888 E-Mail: office@lyoness.se

MACEdOniA maCedonIa

szWAJCARiA swItZerland

Lyoness Nederland BV Beursplein 37 World Trade Center 14e verdieping unit 1468 en 1469, 3011 AA Rotterdam, Nederland Postal address: postbus 30043, 3001 DA Rotterdam Tel.: +31 (0) 10 820 99 00 E-Mail: office@lyoness .nl

fOtOEdyCJA photo editor: Ewa Bisztyga

office 6, 1000-Sofia Tel.: +359/(0)2/969 99 11 E-Mail: office@lyoness.bg CHORWACJA CroatIa

Lyoness d.o.o. Zagrebačka avenija 104 b HR-10000 Zagreb Tel.: +385/(0)1/38 90 93-0 E-Mail: office@lyoness.hr CyPR Cyprus

Lyoness Cyprus Ltd. Gorgonon Street 14, Office 302 Patsalos Plaza 6042 Larnaca-Cyprus Tel.: +357/248/191 99

CzECHy CZeCH repuBlIC

Lyoness Czech Prague, s.r.o. Evropská 2591/33e 16000 Praha 6 Tel.: +420 233 313 017 E-Mail: servicecenter@lyoness.cz fRAnCJA FranCe

POLskA poland

Lyoness Poland Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 169 40-524 Katowice Tel.: +48/(0)32/353 05 70 E-Mail: office@lyoness.pl

Lyoness France SARL Tour Main-Montparnasse 33 avenue du Maine, BP 184 75755 Paris cedex 15 Tel.: +33/(1)/40 64 08 42 E-Mail: office@lyoness.fr

PORtUgALiA portugal

niEMCy germany

RUMUniA romanIa

Lyoness Deutschland GmbH Kranhaus Süd, Im Zollhafen 24 50678 Köln Tel.: +49/(0)221/27 16 74-0 E-Mail: office@lyoness.de WęgRy Hungary

Lyoness Hungary Kft. H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103 Tel.: +36/1/688 93 48 E-Mail: office@lyoness.hu gRECJA greeCe

Lyoness Hellas M.E.P.E Leoforos Thessalonikis 52 57019 Peraia – Thessaloniki Tel.: +30/23920 – 211 03 E-Mail: office@lyoness.gr iRLAndiA Ireland

Lyoness Loyalty Ireland Ltd. trading as Lyoness Ireland 2nd Floor, 10/11 Exchange Place IFSC Dublin 1 Tel.: +353/17 917 700 E-Mail: office@lyoness.ie

szWECJA sweden

UAB „Lyoness Lietuva“ Olimpiečių 1 Vilnius, LT-09200 Tel: +370 5 268 3368 E-Mail: office@lyoness.lt

HOLAndiA netHerlands

kOREktA proof-reading: Barbara Hofmann, Rupert Höttinger

Lyoness Spain, S.L. Pza. Pablo Ruiz Picasso 1 Torre Picasso, Planta 14, Módulo A 28020 Madrid E-Mail: office@lyoness.es

LitWA lItHuanIa

Lyoness DOOEL Skopje blvd. Oktomvriska Revolucija bb Hyperium Business Center 2nd floor 1000 Skopje, Macedonia Tel: +389 2 3090067 E-Mail: macedonia.office@ lyoness.ag

dyREktOR ARtystyCzny art director: Amédé Stöckl www.urbane-grafik.at

HiszPAniA spaIn

Lyoness Portugal Unipessoal Lda. Praça Duque de Saldanha, Edificio 1, 9 D 1050-094 Lisboa E-Mail: office@lyoness.pt SC Lyoness Romania S.R.L. Cal. Floreasca 169 A, Clădirea A-et.3 RO-014459, Bucureşti Tel.: +40/(0)316/20 70 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.ro sERbiA serBIa

Lyoness D.O.O. Beograd Milentija Popovic´a 5 b SRB-11070 Beograd Tel.: +381/(0)11/655 73 90 E-Mail: office@lyoness.rs sŁOWACJA sloVaKIa

Lyoness Slovakia, s.r.o. Ulica Eötvösa 12 945 01 Komárno Tel.: +421/2/33 05 78 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.sk sŁOWEniA sloVenIa

Lyoness d.o.o. Žolgarjeva ulica 17 SI-2000 Maribor Tel.: +386/(0)2/42133 90 E-Mail: office@lyoness.si

Lyoness Suisse GmbH Hinterbergstrasse 24 6330 Cham Tel.: +41/(0)41/785 13 30 E-Mail: info@lyoness.ch tURCJA turKey

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Maya Akar Center Kat:14 No:55 Şişli-İSTANBUL Tel.: +90 (0) 212/310 13 35 E-Posta: office@lyoness.com.tr WiELkA bRytAniA unIted KIngdom

Lyoness UK Limited 105 Piccadilly, London, W1J 7NJ Tel.: +44 207 629 3493 E-Mail: office@lyoness.co.uk

AMERykA AmericA UsA

Lyoness America Inc. Empire State Building 350 Fifth Avenue, Suite 2710 New York, NY 10118 Tel: +1 (646) 537 2547 E-Mail: office@lyoness.us kAnAdA Canada

Lyoness Canada Inc. 5000 Yonge Street, Suite 1706 Toronto, ON M2N 7E9 Tel: +1 (416) 479 8373 E-Mail: office@lyoness.ca

ŚROdkOWy WsCHód/AfRykA

middle eAst/AfricA

REPUbLikA POŁUdniOWEJ AfRyki soutH aFrICa

Lyoness Cash Back Programme (Pty) Ltd Postal address PO Box 785553 2146 Sandton E-Mail: office@lyoness.co.za zJEdnOCzOnE EMiRAty ARAbskiE unIted araB emIrates

Lyoness Holding Europe AG – Dubai Branch Emaar Business Park Building 4, 6th Floor P.O. Box 390490 Sheikh Zayed Road Dubai Tel.: +971/4/45 34 343

Photos: George B. Diebold/Corbis

WydAWCA i PROdUCEnt publishing house and producer: Styria Multi Media Corporate GmbH & Co KG, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien, Tel.: +43/(0)1/601 17, Fax: Dw. 190

28.11.2011 18:06:49


Ihre Vorteile bei Zielpunkt! J

! U E N ETZT

Ly in der

o

ilie m a F ness

H SUPER EN C S O I b K ELL & FSRUPst&Gemüse MARH ER N C R E S P SU SORTIM ENT E PREIS SUPE Copyright

ckt! r schme

se

es Weil‘s b

m

Fotolia.co

Rne t F ieRrIS* CHE h c s Fa Woche

% 5 -2

Mittwo9c.11h.2011! im s03.t11.-n0 tag Senvioore

das heißt fü

r Sie:

Jeden Tag P wie beim D reise iskonter

e h c o -W

n e t r e Faschi R-Fa

te

rs treichwü S e l l a f Au ackert und Verh

*Der Rabatt von 10 Prozent und Lyoness Cashback wird nur an Personen gewährt, die den Bestätigungsabschnitt ihrer Pensionsversicherungsanstalt in Verbindung mit ihrem amtlichen Lichtbildausweis vorweisen können. Der Bestätigungsabschnitt ist auf der Pensionsabrechnung angedruckt und kann von dieser abgetrennt werden. Es gelten alle eindeutigen Nachweise von Pensionsversicherungsanstalten. Die Aktion findet bis auf Widerruf statt und gilt nur mittwochs. Die Aktion umfasst auch Schirnhofer Produkte. Sie gilt nicht für bereits reduzierte Abverkaufswaren, Artikel der laufenden Flugblattwerbung, die Marke „Jeden Tag“, Zeitungen, Bücher, ckert von Gutscheinen. Tabakwaren, FlaschenpfandVund erhaKauf

weis* nsionistennach Einfach den Pe vorweisen an der Kassa

rtes

O-Faschie

cht, ALM es gemis

schiert

iertes, Fa

S-Fasch schiertes,

-10%

t reicht. der Vorra *Solange haltsmengen! us Ha in r Abgabe nu

, rtes ertes) i chie -Fas O-Fasch S , s e t M r L e i A asch cht, (R-F gemis s e t r hie Fasc

-25%

1.

19

100 g

ursutrst Pikafat-pniktanw Fr te ischw herzh

100 g

1.49

100 g

nken BegiernäsuchcerhteiSchinkenspezialität

1.69

arree PfeesffKearrreekfilet in würzigem mager ntel Pfefferma

mild

www.zielpunkt.at Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Medieninhaber, Hersteller und Verlag: ZIP Warenhandel AG, 1239 Wien.

Symbolfoto

5+ati1s

70


Get Cashback at the No. 1 for living ideas.

Lyoness Cashback Magazine 04|2011 (pl)  

Zdobywanie nowych rynków oraz stosowanie innowacyjnych rozwiazan nalezy do naszych codziennych obowiazków w Lyoness. Dlatego tez po raz pier...