Page 1

SEPTEMBER 2013 Sondag 1

Maandag 2

Dinsdag 3

Woensdag 4

Donderdag 5

09:00 Erediens (doop) 09:00 Lynnwood Oord Lente-tee 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens (nagmaal)

8

6

Saterdag 7

24/7 T-Tyd

9

10

11

12

08:00 Erediens 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens

15

Vrydag

13

14

24/7 T-Tyd

16

17

18

19

08:00 Erediens 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens

20

21

24/7 T-Tyd

SKOLE SLUIT

22

23

24

25

09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

27 24/7 T-Tyd

Erfenisdag

29

26

30

28

September 2013  
September 2013  

September 2013

Advertisement