Page 1

Preek – Kersfees is ‘n tyd van insluit! 20 Desember 2009 Oomblikke van liefde • Kan jy ’n paar uitstaande oomblikke van liefde onthou in jou jaar? • ’n Prentjie of woorde van ’n besonderse gebeurtenis van liefde wat jou bygeval het? ’n Herrinering. Ek onthou ’n paar: • ’n Vriend van my wat trou na ’n lang pad van alleen-wees en hoe hy nie sy emosies kon beheer vir die hele seremonie nie – want liefde het hom gevind. En ek het gesien hoe dit my beinvloed het om dit te sien – ’n oomblik van liefde! • Ek ’n prentjie by ons seekamp nog vars in my gemoed van hoe een van die leiers speel met die plaaslike kinders van skool – en hoe die kinders die leier se speelsheid geniet – ’n oomblik van liefde! • Ek het die film INVICTUS gesien hierdie week – en daar verskeie oomblikke van liefde wat ’n mens opval, maar die een wat my bygebly het was ’n klein plakkerskamp seuntjie wat die Wereldbeker Finaal wil luister buite die stadium, en probeer om die radio van die wit polisiemanne te hoor. Aanvanklik jaag hulle hom weg en teen die tyd wat die Springbokke wen, is hy al met ’n Coke in die hand op hul skouers gelig! ’n Oomblik van Liefde! • Kan jy ’n paar onthou uit jou eie lewe uit hierdie jaar? • Miskien is daar baie! • Hoeveel van daai oomblikke van liefde het met vreemdes of buitestaanders te doen? • Ek onthou nogals ’n paar sulke oomblikke – juis hulle is gewoonlik die mees opvallendste! • Die onverwagse! Die verassings! Matteus begin met ’n verassing sy evangelie. Geslagregister aan die begin van Matteus? Matteus begin die NT met ’n geslagsregister oor Jesus

1


• Die belangrikheid van geslagsregisters kan maklik onderskat word deur ons – wie jy was het grotendeels afgehang van jou afkoms. • Jou afkoms en familielyn het bepaal waar jou status le. • Matteus wil van die begin af vertel waar lê Jesus se status voor die geboorteverhale. • Matteus doen wat meeste skrywers gedoen het: o Daar is ’n boodskap tussen die lyne in geskryf. • En baie teoloe het verskeie verklarings vir wat Matteus probeer sê het toe hy daai dag in ongeveer 80nC gaan sit het om te skryf oor Jesus. • 14-14-14 ; sekere name uitgelos; ander name ingesit wat nie gewoonlik daar is nie! • Alles met ’n doel! Alles met ’n boodskap! • Hy begin met twee titels vir Jesus – Seun van Dawid en Seun van Abraham • Die titel “Seun van Dawid” dui op Jesus as die ware Koning uit die geslag van Dawid en dus die redder van Israel. Die Messias! • Die titel Seun van Abraham was nie so belangrik soos Dawid hier nie – al die Jode was “Seuns van Abraham”. Hoekom dus hier? • Die doel van die geslagsregister is om te wys dat Jesus uit die geslag van Dawid is. Daarom is dit hier aan die begin van die evangelie en die NT. • Hoekom begin dat by Abraham en nie by Dawid nie? Die name van die vroue in die geslagsregister kan ons hiermee dalk help. • Die vrouename is nie die groot name wat ’n mens sou verwag soos Sara, Rebekka of Ragel nie. • Dit is hoogs ongewone name vir ’n eg Joodse geslagregister. • Tamar, Ragab, Rut en Betseba (Die vou van Urija) (en Maria) • Wat het die vroue in gemeen? • Die OT vroue: Uitlanderskap – Tamar was ’n Arameer, Rut ’n Moabiet, Ragab ’n Kanaaniet en Betseba is onseker (maar Urija was ’n Hetiet) • Dus almal nie-Jode – almal vreemdes vir die Jode • Oor almal hang ’ n skaduwee: o Tamar het haarself as ’n prostituut vermom en haar skoonpa verlei. o Ragab was ’n prostituut wat die verspieders gehelp het in Jerigo o Rut die Moabiet – is uit die nageslag van Lot wat bloedskande gepleeg het. Wat planne beraam het en uiteindelik vir Boas as haar Losser getrou het.

2


o Dawid het Betseba se man laat doodmaak sodat hulle bymekaar kon wees, want hulle was saam in ’n buite-egtelike verhouding. o Maria is ongetroud en swanger • Matteus skryf hoofsaaklik die verhaal van Jesus vir Jode – maar hy sluit hierdie vroue se name in – Uitlanders en sondaars! • Wat lees ’n mens tussen die lyne? • Jesus se Dawidiese Messiaanskap is vir almal! • Hy begin dus met ’n duidelik universele toon aan die boodskap van die evangelie. • Jesus se koms na die wereld is ingeweef in die menslike geskiedenis. • Die titel “Seun van Abraham” is dus Matteus se manier om te wys dat Jesus vir almal is – van die begin af. • Hy is die Messias vir alle mense! • As Matteus daar in die 80’s nC gaan sit om die verhaal van Jesus se geboorte te vertel – dan begin hy deur te se: hierdie is nie ’n gewone verhaal nie.... hierdie Kersfees verhaal is ’n verhaal van vreemdes en uitlanders wat ingesluit is! • Die Here beplan dit fyn – Daar is verskeie oomblikke van liefde langs die pad gewees van hierdie verhaal. Jesus dryf ons tot die vreemde en die inklusiewe • • • • •

Die mens se geneigdheid is die bekende. Ons sukkel met vreemdes en grense. Ons hou van nature van ons eie gemaksone en vriende. Ons hou van eksklusief wees. En as dit oorneem in jou lewe.... dan word jy iemand wat na binne leef, selfsugtig raak en die oomblikke van ware liefde in jou lewe word min!

Ons ken hierdie boodskap • Dit is al baie gepreek van hierdie kansel af • Maar steeds is dit moeilik – dit iets wat die kerk moeilik gaan leef as ons hier uitstap • Waar begin dit?

3


Ek het al baie keer gewonder – wat sal enige persoon van nature dryf om na iemand toe te stap en een of ander grens oor te steek? • Hoekom sal 250 studente in Swaziland gaan huise afskuur van vreemdes en hul riool gate grou? • Hoekom sal vrouens in ons gemeente moeite doen met ander vroue wat ver bly van ons? • Hoekom sal ’n vriend van my in die reen uitklim en ’n totale vreemdeling wie se kar gaan staan het oplaai en help? • Hoekom sal ’n familie op Kersdag besluit om ’n vreemdeling na die tafel toe te nooi wat iewers alleen en eensaam is – sonder familie? Hoekom? • Want die ervaring dat die Here die grens oorsteek en my skaduwee kom vergewe – verander die normale. • As jy op die plek gekom het waar jy self besef het hoe min jy ’n reg het tot God se liefde en hoe baie dit vat om die grense van my lewe te betree – dan is die oomblik van liefde te groot! • As jy dit self ervaar het – wat God vir jou doen – dan maak dit ewe skielik vir jou sin om ander daarin in te sluit! • Dit maak sin om dat jy wil he jou naby mense oomblikke van Goddelike liefde beleef – en dit maak sin dat selfs mense wat ’n grens of twee van jou weg is dit ook moet kan beleef • En miskien veral in Kersfees tyd! Wat motiveer ons om te leef wat die Here van ons vra?! Ons eie ervaring van Goddelike liefde in ons lewens! • Ons is gemeenskap uit die geslag van Jesus • Ons is God se geslag. Sy kinders. • Ons is ’n Kersfees gemeenskap – wat die koms van Jesus deel maak van wie ons is. • Dit is in ons geestelike DNA om grense oor te steek en die wereld in te sluit. • Dit is ons opdrag, ons mandaat • Ons is skeppers van liefdes-oomblikke! • Orals – en waar almal in die lewe dit kan doen waar dit bekend is, is ons – skeppers van liefde by uitnemendheid waar dit onbekend is. • As iemand mense soek om liefdes oomblikke te skep van omgee, vergifnis en versorging oor grense heen – roep ons! Dit is ons ding!

4


• Kry die kerk – ons sal jul wys hoe om die onbekende en die vreemdes in te sluit! • Want ons is volgers, kinders, ambassadeurs van die evangelie van Jesus! • Die Seun van Dawid, maar ook die Seun van Abraham! • Die Seun van Tamar, Ragab, Rut, Betseba en Maria! • Die Seun van God! Amen

5

Kersfees is 'n tyd van insluit  

Preek op 20 Desember 2009

Kersfees is 'n tyd van insluit  

Preek op 20 Desember 2009

Advertisement