Page 1

Sondag 7 Februarie 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

Welkom by die Erediens! Oggenddiens Pieter Oosthuizen

09:00 Kerk

Viering – Diens – Liefde – Eenheid

Akustika olv Christo Burger tree tydens die oggendiens op

Gesinsdiens 09:00 Immanuel van Tonder Gesinskerk Kleuters 09:00 Kleuterkategete Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Zander van der Westhuizen Kerk Nagmaal

24/7 Christen-wees

Rus gevind by God Ps 131

JUNIOR KATEGESE: TYD:

14 Februarie 2010 Lydensweek 1

Oggenddiens Johann Voges Gesinsdiens Peet Crous

09:00 Kerk 09:00 Gesinskerk

Die Junior Kategese duur vanaf 10:00 tot 10:45

VEILIGE WAGPLEK: Ouers word aangemoedig om hulle kinders op 'n veilige plek te laat wag na junior kategese. Daar is twee moontlikhede: 1. Noord van die kerkgebou by die hoofingang. 2. Wes van Koinonia op die parkeerterrein langs die muur van herinnering.

Doop

Kleuters 09:00 Kleuterkategete Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Zander van der Westhuizen Kerk Kuiergeleenthede in Koinonia:  Na die oggenddiens.  Koffie na die aanddiens.

Leesteks:

Jes 6:1 – 8, (9 – 13); Ps 138; 1 Kor 15:1 – 11; Luk 5:1 – 11.

Al die nuwe lidmate word hartlik uitgenooi om na die erediens te kom teedrink in die Kapel.

Cappuccino's vanoggend in Koinonia te koop @ R10 (in die hoek naby die hoofingang).


Maandag

8 Februarie

18:30 Gemeente-ontwikkeling Bediening vergader in die Jeuglokaal. 19:00 Finansiële Bediening vergader in die kerkkantoor.

Program vir die week

Dinsdag

9 Februarie

08:30 Bybelstudie in Koinonia – Ds Pieter Oosthuizen (012 348-4004 / 082 579 1125). Tema: God se prenteboek oor die kerk (beelde vir kerkwees). 09:30 Gemeentevroue Groep 4 kom bymekaar by Die Rand 331, Lynnwood. Prof Piet Meiring kom gesels. Navrae: Amanda Roux 012 361 3318 / 082 665 5714. 09:30 Gemeentevroue Groep 6 kom bymekaar in die Jeuglokaal. Petro Barnard kom gesels oor: 'Here praat met ons. . . oor ons gemeenskap'. Navrae: Joanne Berning 012 361-7190. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 19:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. 19:30 Aand Bybelstudie by Isak & Natalia du Plessis, Northside 431, Lynnwood, 012 361-1360. Spreker: Isak du Plessis. Tema: Romeine 12:1 – 11.

Woensdag

10 Februarie

08:00 Predikante vergader in die kerkkantoor. 11:00 Lidmate doen voorbidding vir die gemeente in die Kapel. (Ds Peet Crous 012 361-4219 / 079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408 / 072 630 3088. 17:00 Gasvryheidsbediening vergader in lokaal A21.

Donderdag

11 Februarie

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626.

Vrydag

12 Februarie

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 14:30 – Gesinskerk.

Predikantebewegings Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. kontakinligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

Die

Doen asseblief voorbidding vir      

Basie en Emily Heunis, Strubenkop 384, Lynnwood – ernstig siek in hospitaal. Len van der Stoep, Glenwood Park 202, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen – siek. Attie Snyman, Die Rand 310, Menlo Park – herstel tuis na operasie. Hannetjie Havinga, Frieslandsteeg 415, Lynnwood – herstel tuis na operasie. Ina Pretorius, Sussexlaan 479, Lynnwood – in hospitaal na groot operasie. Ilse du Plessis, Die Rand 335A, Lynnwood – herstel na operasie

012 361-4376 012 348-4083 012 361-3938 012 361-3869 012 348-2930 012 361-2588 2


Algemeen 1. Ekurhuleni Jeugkoor (Mzansi Youth Choir): Dié koor hou hulle jaarlikse 'oefenkamp' in ons gemeente 6/7 Maart 2010. Hulle tree daardie Sondag op by die gesamentlike oggenddiens en by die aanddiens op. Indien jy kans sien om van die koorlede te huisves vir die Saterdagaand en hulle Sondag tussen die dienste op jou manier te bederf, skakel Johann Voges 082 579 1122. 2. Die keerdatum vir kerkraadsverslae is 10 Februarie 2010. 3. Wespoort voedingskema: Baie dankie vir jul volgehoue (15 jaar!) steun aan dié projek. 'n Paas-Oggendtee ten bate van die projek word op Woensdag 10 Maart in die saal gehou, waartydens twee Wespoort dames ook sal gesels oor hul ondervinding van die projek. Kom kuier saam met ons en besigtig ons spog-handwerk!!!! Navrae: Antoinette Victor 082 560 1847. 4. Bybels in ander tale is beskikbaar @ R40 elk by die kerkkantoor (012 348-1245 Maandag – Vrydag 08:00 – 13:00).

Bewys van Lidmaatskap Shaun, Sandra en Divan Geyer, Kelvinstraat 50, Lynnwood Glen, 082 335 8851, vanaf Marble Hall.

OPWINDENDE GEBEURE 2010! VERWELKOMINGSAAND! met Susan Coetzer en Philip Moolman van

SUSAN COETZER is bekend as skilder, joernalis en rubriekskrywer vir Finesse tydskrif. Sy is 'n bekroonde aktrise wat met 'n Artes en drie Vita-toekennings spog. Haar beroep en roeping is as gasvrou van die Blou Hond-restaurant en landwye motiveringspreker. Haar debuutroman, Oros vir die siel, het reeds duisende se lewens verander.

18 Februarie 2010 18:30 vir 19:00 NG Lynnwood Gesinskerk R70 per persoon Besprekings: Kerkkantoor 012 348-1245 of Bettie Hammann 082 550 5079.

Kom skop 2010 op 'n hoë noot saam met die Gemeentevroue af!

No instruments – no problem.

26 Februarie 2010 19:30 NG Kerk Lynnwood Sussex 439, Lynnwood R100 volwassenes R70 kinders Besprekings: 012 348-1245 k/u 082 339 1775 n/u

Kaartjies vir albei geleenthede is na die oggenddiens in die gang te koop! 3


Gebeure in ons omgewing Geleentheid vir Kunstenaars: Rietfontein-Noord Gemeente in Pretoria bied vanjaar weer sy jaarlikse kunsuitstalling van werke met 'n Bybelse tema aan. Verlede jaar het 64 kunstenaars aan die uitstalling deelgeneem. Die uitstalling open DV op 14 Mei en duur tot 23 Mei. Werke in enige medium word uitgestal. Vanjaar is die tema: Die Psalms: om mens te wees voor God. Die kunswerke kan te koop aangebied word en enige kunstenaar kan deelneem. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 14 April en belangstellendes kan Francois kontak by 084 8608000 of francois@ngkrn.co.za. Heerlike kleinkoekies, beskuit en groot koeke te koop ten bate van 'n sorgsentrum. Sien asb die pryslys op die kennisgewingbord. Plaas u bestelling teen Dinsdag vir aflewering op 'n Vrydagoggend. Kontak die kerkkantoor by 012 348-1245 of per epos: bets@nglynnwood.co.za.

Gemeente Inligting Kerkkantoor: Telefoon: Faks: E-pos: Webwerf: Kantoorure:

012 348-1245 / 082 904 7672 / 082 904 7683 0866 453 712 of 012 348-5655 kerkkantoor@nglynnwood.co.za www.nglynnwood.co.za Maandag tot Vrydag (08:00 -13:00)

Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood ABSA Brooklyn Court. Takkode: 632005 Rekening nr: 540 580 014 Maak asb seker om u 'Van' en 'Kontakgroep' te meld indien u 'n oorplasing of deposito maak. Biblioteek-ure: Sondae: 10:00 – 11:00 in Koinonia. Dagkoster: Pieter Schoeman 012 348-1245 of 082 771 8988 (aan diens vanaf 07:00 – 12:00). Na-uurse koster: Jan Viljoen 012 348-1245 (uitbr 213) of 079 693 4827 (aan diens vanaf 16:00 asook naweke). Wespoort Maatskaplike werker: Antoinette Victor 082 560 1847. Motoroppassers: Onthou asb 'n donasie in die kissies by die deure. Lidmate in rolstoele: Word vriendelik uitgenooi om van die spasie gebruik te maak wat agter by die orrel ingeruim is. CD-opnames: van eredienste, huwelike, doop en begrafnisse @ R10 elk. Bestelvormpies is by die kerkkantoor. Handig asb die voltooide bestelvorm saam met u betaling in. Ons sal u kontak sodra die CD gereed is vir afhaal by die kerkkantoor. Navrae: Sue Visser 012 348-3443 / 082 575 7451. Die papierhouers is verskuif na die geplaveide parkeerterrein. Lidmate word versoek om asb nie kartondose of tydskrifte buite die houers neer te sit nie. Indien die houers vol is, kom asb weer vroeg in die week. Die houers word Maandae leeggemaak. Baie dankie vir u samewerking ter wille van die omgewing!

Web-wys-wenk vir webwerf navigasie: Maak só seker die inligting is vars en nuut! Wanneer jy die webwerf besoek, klik gereeld op die 'refresh' knoppie om te verseker dat die heel nuutste data wat bygevoeg is, afgelaai word en beskikbaar is. Lekker lees! 4

Afkondigings 7 Februarie 2010  

Afkondigings