Page 1

Sondag 25 April 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

24/7 Christen-wees

Welkom by die erediens! erediens! Vandag: Oggenddiens Peet Crous

09:00 Kerk

Sag 8:1 – 8

2 Mei: Oggenddiens Johann Voges

09:00 Kerk

Doop

Gesinsdiens

09:00

Gesinsdiens Peet Crous

Kleuters

09:00

Doop

18:30 Kerk

Kleuters 09:00 Kleuterkategete Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Zander vd Westhuizen Kerk

Geen Geen Aanddiens Zander vd Westhuizen

Leesteks: Hand 9:36 – 43; Ps 23; Op 7:9 – 17; Joh 10:22 – 30. Viering – Diens – Liefde – Eenheid

09:00 Gesinskerk


Maandag

26 April

Kerkkantoor gesluit.

Dinsdag

27 April

Program vir die week

Vryheidsdag.

Woensdag

28 April

08:00 Predikante Bedieningvergadering. 11:00 Lidmate doen voorbidding vir die gemeente in die Kapel. (Ds Peet Crous 012 361-4219 / 079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408 / 072 630 3088. Donderdag

29 April

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord – Ds Peet Crous. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 18:00 Egskeidingsbegeleiding in lokaal B5. Belangstellendes kontak vir Ds Pieter Oosthuizen 012 348-4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348-1245 (uitbr 214). Vrydag

30 April

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263.

Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 14:30 – Gesinskerk.

Doen asb voorbidding vir:

Predikantebewegings:

Erika Visser, Hannington Place 6, Blenheimweg, Lynnwood Glen – Jan oorlede. Begrafnis was Donderdag 22 April 2010 in die kerk.

Dr Johann Voges is met verlof tot 30 April 2010.

Len van der Stoep, Glenwood Park 202, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen – hospitaal (012 348-4083).

Ds Pieter Oosthuizen is met verlof vanaf 27 – 29 April 2010.

Marthie van Zyl, Lynnwood Oord ws 32, The Hillside 315, Lynnwood – Lynnmed Kliniek (012 348-0760).

Ds Immanuel van Tonder woon vanaf 23 – 30 April 2010 'n Begeleide Retreat by.

Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. Die kontakinligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

Koos le Roux, Northside 435, Lynnwood – Wilgershospitaal (012 361-4394).

2


Die winter kom vinnig nader en almal wat belangstel om blokke (vir gebreide komberse) of komberse te brei om wesies se lyfies warm te hou dié winter, skakel asb vir Bettie Hammann 082 550 5079.

Alle jongmense wat belydenis aflê en hulle ouers moet asb op 2 Mei 2010 vanaf 16:30 – 17:00 in die Gesinskerk bymekaar kom. Daar word belangrike reëlings deur gegee en foto's geneem. Meer inligting is op die webwerf beskikbaar.

Hemelvaartdiens op 13 Mei 2010 om 18:30 in die kerk gelei deur Ds Pieter Oosthuizen.

Pinkster Program 2010 16 Mei 09:00 Die Gees se Karakter en werk 16 Mei 18:30 Die Gees werk in Sport (saam met Penny Heyns) 17 Mei 18:30 Die Gees werk in Finansies (saam met Dawie Roodt) 18 Mei 18:30 Die Gees werk in Verhoudings (saam met Petro Barnard) 19 Mei 18:30 Die Gees werk in Politiek/Gesag (saam met Jan du Plessis) 20 Mei 18:30 Die Gees werk in Werk/Skool (saam met Carl du Preez en Dr Carl vd Merwe) 23 Mei 09:00 Pinksterfees - Die Gees werk in 'n Lewe van lof **Pikkiepinkster is gelyklopend in die aand.

Die volgende lidmate word op 9 Mei tydens die oggenddienste as Kerkraadslede Kerkraadslede bevestig: Diensverhoudinge: Sandra Laubscher (sekundus) Kommunikasie: Engela Stals (sekundus) Onderlinge verhoudinge: Lourens Fick (primarius) Lewenskuns: Lindy Jordaan (primarius) Ilze du Plessis (sekundus) Gemeente-ontwikkeling: Philip Vosloo (sekundus) Gesinne: Phillip Hattingh (sekundus)

Ons gemeente het aan mekaar 5 uitdagings vir die jaar gestel: 1. Eet saam met iemand! 2. Steek 'n grens oor! 3. Woon 'n kursus by! 4. Skryf iets oor jou storie saam met God neer! 5. Probeer iets nuuts in die gemeente! Ons wil graag hoor hoe die Here werk in jou lewe deur hierdie uitdaging aan te pak. Skryf asseblief 'n kort stukkie oor jou ervaring en handig dit by die kerkkantoor in of epos dit aan nglynnwood@gmail.com.

2010 Wêreldbeker Sokker uitreik. . . Ons gemeente is deel van 'n groot uitreik inisiatief in Mamelodi saam met ander gemeentes soos NG Skuilkrans en NG Pierre van Ryneveld tydens die Wêreldbeker Sokker! Wonder jy hoekom ons dit doen? Wat gaan ons doen? Waar ons dit gaan doen? Of daar 'n program is wat ons gaan volg? Lees sommer alles hieroor op die webwerf! 3


Ons gaan weer hierdie jaar 'n DIGBUNDEL publiseer! publiseer! Die sperdatum vir gedigte is 23 Julie 2010. Stuur asb na leonie@nglynnwood.co.za

Kleinadvertensies!! Vir almal wat op die webblad geregistreer is: Plaas enige advertensie gratis! Hou dit kort en duidelik met alle relevante inligting en kontaknommers.

'nHerfs-musiekoggend saammet LaurindaHofmeyr! Saterdag8Mei vanaf10:00–12:00 indieGesinskerk. Laurindahetaanvanklikbekend gewordasliedjieskrywerviroaLaurika Rauch,veralmethaargewildetoonsettings vangedigtesoosEkhet'nhuisiebydiesee, KabouterliefdeenVir'nPepermossie.'nOudgemeentekindopwieonsbaietrotsis!(Meer inligtingopdiewebwerf).Kaartjiesisteen R50ppbydiekerkkantoorbeskikbaar.Kom kuiersommerlekkersaam!

Kleinkroniek: Sluitingsdatum 5 Mei 2010. Handig asb u bydraes by die kerkkantoor in of epos dit aan kerkkantoor@nglynnwood.co.za.

Bybelsinswarttaleteen R40elkbydie kerkkantoorbeskikbaar.

Kosters: Pieter Schoeman (dagkoster): 082 771 8988. Jan Viljoen (na-uurse koster): 079 693 4827.

CD-opnames van eredienste, huwelike, doop en begrafnisse @ R10 elk. Bestelvormpies is by die kerkkantoor of op die webblad beskikbaar. Handig asb die voltooide bestelvorm saam met u betaling in. Ons sal u kontak sodra die CD gereed is vir afhaal by die kerkkantoor. Navrae: Sue Visser 012 348-3443 / 082 575 7451.

Ten slotte:

Mag die pad vorentoe voor jou oop lĂŞ, lĂŞ, mag die wind altyd agter jou rug wees, ees, mag die son warm skyn op jou gesig, gesig, die reĂŤn sag op jou lande val, val, en, tot ons weer ontmoet, mag God jou in die palm van Sy hand hou.

Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court takkode: 632005, Rekening nr 540 580 014. (Maak asb seker om u 'Van' en 'Kontakgroep' te meld indien u 'n oorplasing of deposito maak.) 4

Afkondigings 25 April 2010  

Afkondigings 25 April 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you