Page 1

Sondag 21 Februarie 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

24/7 Christen-wees

Welkom by die Erediens! Lydensweek 2

Oggenddiens Immanuel van Tonder

09:00 Kerk

Viering – Diens – Liefde – Eenheid

Doop Musique Mosaique tree op

Gesinsdiens 09:00 Pieter Oosthuizen Gesinskerk Kleuters 09:00 Kleuterkategete Jeugsentrum A15 Lynnwood Oord 09:00 Johan Jooste Kerk

2

Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ps 63

Nagmaal

Aanddiens Jan Viljoen

18:30 Kerk

28 Februarie 2010 Lydensweek 3

Oggenddiens Johann Voges

09:00 Kerk

Nagmaal

Gesinsdiens Peet Crous

Marinda, dogtertjie van Louis en Marinda Janse van Rensburg word vanoggend gedoop. Baie welkom aan al die vriende en familie.

09:00 Gesinskerk

Nagmaal

Kleuters 09:00 Kleuterkategete Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Zander van der Westhuizen Kerk

Leesteks: Deut 26:1 – 11; Ps 91:1 – 2, 9 – 16; Rom 10:8b – 13; Luk 4:1 – 13.

Enigiemand wat belangstel om betrokke te raak by Musique Mosaique kan vir Ingrid van Schalkwyk kontak by 082 449 7925.

Kuiergeleenthede in Koinonia:  Na die oggenddiens.  Koffie na die aanddiens.

Pannekoeke (2 vir R5) en Cappuccino's (R10 elk) vanoggend in Koinonia te koop (in die hoek naby die hoofingang).


Maandag

22 Februarie

19:00 Kerkraadsvergadering in Koinonia.

Program vir die week

Dinsdag

23 Februarie

08:15 Bybelstudie by Elveramstraat 51, Lynnwood Glen (Nerina Deale 012 361 1896) – Ds Peet Crous. 08:30 Bybelstudie in Koinonia – Ds Pieter Oosthuizen (012 348-4004 / 082 579 1125). 08:30 Senior Verryking uitstappie na Ludwig Roosplaas (sien bl 3, punt 4). 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 19:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. 19:30 Aand Bybelstudie by Avril Prinsloo, Riviervallei 148, Lynnwood Glen, 012 361-6441. Spreker: Immanuel van Tonder. Tema: Romeine 12:12 – 31.

Woensdag

24 Februarie

08:00 Predikante vergader in lokaal B5 van die Jeuglokaal. 11:00 Lidmate doen voorbidding vir die gemeente in die Kapel. (Ds Peet Crous 012 361-4219 / 079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408 / 072 630 3088.

Donderdag

25 Februarie

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 19:00 Fotografieklub kom bymekaar in Koinonia. Navrae: Hendrik Kotzé 082 417 6689.

Vrydag

26 Februarie

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. 19:30 NAVI REDD-konsert in die kerk (sien bl 3). Kaartjies is na die oggenddiens beskikbaar in die voorportaal. Chinese Diens: Sotho Diens: Sondae 14:30 – Gesinskerk. Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Predikantebewegings Afnaweek 19 – 21 Februarie 2010 – Dr Zander van der Westhuizen. Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. kontakinligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

Die

Doen asseblief voorbidding vir  Fred en Karen Crawford, Ridgewatersteeg 78, Lynnwood Glen – Karen se mammie oorlede. Die gedenkdiens was Donderdag 10:00 in die Hervormde Kerk (Du Toitstraat).  Freda Welman, Dianaweg 396, Lynnwood – Pretoria-Oos hospitaal.  Joan van Vuuren, Rodericksweg 479, Lynnwood – Lynnmed Kliniek.  Thys van der Walt, Acornweg 418, Lynnwood – Meuelmed (knie-vervanging).  Rina Uys, Die Rand 290, Menlopark – ondergaan môre 'n operasie.

012 348-0738 012 365-3636 012 361-1813 082 421 8033 012 361-3548 2


Algemeen 1. Ekurhuleni Jeugkoor (Mzansi Youth Choir): Dié koor hou hulle jaarlikse 'oefenkamp' in ons gemeente 6/7 Maart 2010. Hulle tree daardie Sondag by die gesamentlike oggenddiens en die aanddiens op. Indien jy kans sien om van die koorlede te huisves vir die Saterdagaand en hulle Sondag tussen die dienste op jou manier te bederf, skakel asseblief vir Johann Voges 082 579 1122. 2. Jakaranda Kinderhuis Huis 6: Ons soek dames (teen vergoeding) wat die kinders van Huis 6 kan help met huiswerk vir ongeveer 1 uur in die middag. Navrae: Kobie 072 123 5391 / Rosemary 012 361-1804. 3. Hartklop Nellmapius: Vir die wesies van Hartklop Nellmapius benodig ons 'n tweedehandse mikrogolfoond vir die kombuis en waaiers vir die namiddag klasse. Navrae: Kobie 072 123 5391. 4. Senior Verryking: Al die Seniors word hartlik uitgenooi om 'n uitstappie na die Ludwig Roosplaas mee te maak op 23 Februarie 2010. Die bus vertrek om 8:30 vanaf Lynnwood Oord. Vervoer is gratis. Verversings vir eie koste. Navrae: Nelia Louw 012 361 2877 / 082 685 8900 of gee asb u naam op by Wallie Louw in die gang na die oggenddiens. 5. Wespoort voedingskema: Baie dankie vir die volgehoue (15 jaar!) steun aan dié projek. 'n Paas-Oggendtee ten bate van die projek word op Woensdag 10 Maart in die saal gehou, waartydens twee Wespoort-dames ook sal gesels oor hul ondervinding van die projek. Kom kuier saam met ons en besigtig ons spog-handwerk!!!! Navrae: Antoinette Victor 082 560 1847. 6. Wêreldbiddag vir Vroue: Dit is vanjaar die 80e herdenking van die Wêreldbiddag vir vroue in Suid-Afrika. Alle dames word hartlik uitgenooi om saam met die verskillende kerke in Oostelike Pretoria die gebedsgeleentheid by te woon: Tyd: Vrydag, 5 Maart om 10:00. Plek: Willows Methodist Church, Meerluststraat, Die Wilgers. Navrae: Joan Hofmeyr 012 361-7030 / 082 800 0029. 7. Junior Kategese: Die Junior Kategese duur vanaf 10:00 tot 10:45. Ouers word aangemoedig om hulle kinders op 'n veilige plek te laat wag na junior kategese. Daar is twee moontlikhede: Noord van die kerkgebou by die hoofingang of wes van Koinonia op die parkeerterrein langs die Muur van Herinnering. 8. Voëlkykdag by Lynnwood! Op 13 Maart 09:00-13:00 is daar 'n oggend vol interessante aktiwiteite en praktiese voëlkyk vir beginners en kenners! Dagboek solank die datum! Meer inligting volg of skakel Immanuel van Tonder 083 540 6015 of Lindy Jordaan 072 461 4022.

Bewys van Lidmaatskap Cecilia Vellema, Pienaarstraat 197, Brooklyn, 076 215 0792, vanaf Fochville-Noord. Christél van der Merwe, Hoëveld 507, Belvederestraat 581, Arcadia, 083 643 0793, vanaf DelmasWes. Johan, Anneke, Benjamin en Christine van Heerden, Barnstableweg 17, Lynnwood Manor, 012 348-0708, vanaf Skuilkrans. Nadia Gow, Roelinestraat 105, Alphen Park, 082 378 1515, vanaf Stellenberg.

26 Februarie 2010 19:30 NG Kerk Lynnwood Sussex 439, Lynnwood

No instruments – no problem.

R100 volwassenes R70 kinders Besprekings: 012 348-1245 k/u 082 339 1775 n/u

Spesiale aanbod! Gesinstarief = R300! 3


Gebeure in ons omgewing Geleentheid vir Kunstenaars: Rietfontein-Noord Gemeente in Pretoria bied vanjaar weer sy jaarlikse kunsuitstalling van werke met 'n Bybelse tema aan. Verlede jaar het 64 kunstenaars aan die uitstalling deelgeneem. Die uitstalling open DV op 14 Mei en duur tot 23 Mei. Werke in enige medium word uitgestal. Vanjaar is die tema: Die Psalms: om mens te wees voor God. Die kunswerke kan te koop aangebied word en enige kunstenaar kan deelneem. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 14 April en belangstellendes kan Francois kontak by 084 8608000 of francois@ngkrn.co.za.

Gemeente Inligting Kerkkantoor: Telefoon: Faks: E-pos: Webwerf: Kantoorure:

012 348-1245 / 082 904 7672 / 082 904 7683 0866 453 712 of 012 348-5655 kerkkantoor@nglynnwood.co.za www.nglynnwood.co.za Maandag tot Vrydag (08:00 -13:00)

Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood ABSA Brooklyn Court. Takkode: 632005 Rekening nr: 540 580 014 Maak asb seker om u 'Van' en 'Kontakgroep' te meld indien u 'n oorplasing of deposito maak. Biblioteek-ure: Die biblioteek is Sondae gesluit tot verdere kennisgewing. Indien u 'n boek wil uitneem kontak asb vir Julia van Leeuwen 012 361 1933. Dagkoster: Pieter Schoeman 012 348-1245 of 082 771 8988 (aan diens vanaf 07:00 – 12:00). Na-uurse koster: Jan Viljoen 012 348-1245 (uitbr 213) of 079 693 4827 (aan diens vanaf 16:00 asook naweke). Wespoort Maatskaplike werker: Antoinette Victor 082 560 1847. Motoroppassers: Onthou asb 'n donasie in die kissies by die deure. Lidmate in rolstoele: Word vriendelik uitgenooi om van die spasie gebruik te maak wat agter by die orrel ingeruim is. CD-opnames: van eredienste, huwelike, doop en begrafnisse @ R10 elk. Bestelvormpies is by die kerkkantoor. Handig asb die voltooide bestelvorm saam met u betaling in. Ons sal u kontak sodra die CD gereed is vir afhaal by die kerkkantoor. Navrae: Sue Visser 012 348-3443 / 082 575 7451. Die papierhouers is verskuif na die geplaveide parkeerterrein. Lidmate word versoek om asb nie kartondose of tydskrifte buite die houers neer te sit nie. Indien die houers vol is, kom asb weer vroeg in die week. Die houers word Maandae leeggemaak. Baie dankie vir u samewerking ter wille van die omgewing!

4

afkondigings  

afkondigings

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you