Page 1

19 JUNIE 2011

Welkom by NG Gemeente Lynnwood!

VANDAG SE EREDIENSTE

DIE BELANGRIKSTE DINGE WAT JY MOET WEET

OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Pieter Oosthuizen [Vadersdag]

1

Beroepingsproses | Die antwoord op die beroep van Ds Fay van Eeden word vanoggend bekend gemaak.

2

Maak 'n verskil koevert | Baie dankie aan almal wat die koeverte teruggegee het, of verhale daaroor geskryf het. Die gemiddelde opbrengs van R50 was R126! Maar daar is natuurlik nog heelwat koeverte wat nog nie teruggekom het nie. Gee gerus u koevert of verhaal by 'n erediens of die kerkkantoor in.

3

2 CD’s | van die Pinksterreeks is teen R20 by die kerkkantoor beskikbaar.

GESINSDIENS Geen

AANDDIENS 18:30 | KERKGEBOU Teodor van der Spuy

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Peet Crous

ADORAMUS-DIENS | Woensdae om 19:00 [Kapel] – Kom aanbid die Here in stilte; ons luister na musiek en dink oor Skrifgedeeltes. Meer inligting: Pieter Oosthuizen 082 579 1125 of Johan Jooste 072 555 0300.

GESINSDIENS Geen

VOORBIDDING |

AANDDIENS18:30 | KERKGEBOU Pieter Oosthuizen

Flip Poggenpoel, Ruimtesig A10, Koedoebergweg 642, Faerie Glen, 012 991 6210 – siek.Terry Röscher, Elizabeth Grové 443A, Lynnwood, 012 348 9154 – Hospice [Bloemfontein].Mollie Oberholster, Lynnwood Oord ws 78, The Hillside 315, Lynnwood, 012 348 3512 – Lynnmed Kliniek.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte.

24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG DINSDAG

WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG

Gemeentevroue Komiteevergadering 16:00 [A21]. Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Elveramstr 51, Lynnwood Glen, kontak Nerina Deale 012 361 1896]. Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Gebedsgroep 11:00 [Kapel]. Kontak Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361 1408/072 630 3088 met gebedsversoeke. Adoramus 19:00 [Kapel]. Lewenskuns 19:00 [Koinonia]. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:00 [A21] Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

BEDIENINGSNUUS • Bybels [andertalig] | teen R40 elk by die kerkkantoor beskikbaar. • Lynnwoorde | sluitingsdatum vir bydraes: 20 Junie 2011.

Stadsretreat II | Jy word hartlik uitgenooi na die diep verrykende gratis Stadsretreat II. Gebruik enige naweek in Junie om te groei in jou bewussyn van God in jou. Die gids sal jou begelei om voort te gaan met jou normale doenen-late maar met 'n nuwe bewussyn. Laai die retreatgids van Sondag af by www.nglynnwood.co.za of kry 'n gids by die infotoonbank of kerkkantoor.

Maak 'n verskil | woeker met jou R50: Joekie Bernard is die gelukkige wenner van die Mahem Borduurwerk wat deur Drienie Coetzee geborduur en geskenk is. [Lees gerus die artikel in die volgende uitgawe van Lynnwoorde.]

KONTAK-INLIGTING  Kerkkantoor | 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za  Kosters | Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961  Kombuis (breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens) | Maretha Brits 073 267 7019  bankbesonderhede: ng gemeente Lynnwood, absa Brooklyn court [632005], Rek nr 540 580 014

24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE

Afkondigings 19 Junie 2011  

Afkondigings 19 Junie 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you