Page 1

Sondag 14 Maart 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

Viering – Diens – Liefde – Eenheid

24/7 Christen-wees


Welkom by die erediens! erediens! Vandag:

21 Maart 2010:

Lydensweek 5

Lydensweek 6

Oggenddiens Paasspel Gesinsdiens Gesamentlik in die kerk Kleuters Geen Lynnwood Oord Johan Jooste Aanddiens Immanuel van Tonder

09:00 Kerk 09:00 09:00 09:00 18:30 Kerk

Oggenddiens Johann Voges

09:00 Kerk

Paassangfees met Akustika Chamber Singers

Gesinsdiens

09:00

Kleuters

09:00

Geen Geen Aanddiens Pieter Oosthuizen

18:30 Kerk

Uitreikdiens

Leesteks:

Kuiergeleenthede in Koinonia:

Jos 5:9 – 12; Ps 32; 2 Kor 5:16 – 21; Luk 15:1 – 3, 11b – 32.Die Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na 'n Paastee na die diens.Koffie na die aanddiens.

Predikantebewegings: Dr Zander van der Westhuizen: met verlof tot 5 April 2010. Ds Immanuel van Tonder: met verlof vanaf 17 – 19 Maart en afnaweek vanaf 19 – 20 Maart. Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. Die kontakinligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

Doen asseblief voorbidding vir: 

Len van der Stoep, Glenwood Park 202, Ilkeyweg 74, Lynnwood 012 348-4083 Glen – Wilgers Hospitaal.

Bewys van Lidmaatskap: Annatjie, Iris en Hildegardt Rohr, Delawarestraat 57, Lynnwood Glen, 082 812 2107, vanaf Nelspruit. 2


Maandag

15 Maart

16:00 Gemeentevroue Komitee vergader in lokaal A21.

Program vir die week

Dinsdag

16 Maart

08:15 Bybelstudie by Elveramstraat 51, Lynnwood Glen (Nerina Deale 012 361 1896) – Ds Peet Crous. 08:30 Bybelstudie in Koinonia – Ds Pieter Oosthuizen (012 348-4004 / 082 579 1125). 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in die Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 361-1626. 19:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. Woensdag

17 Maart

08:00 Predikante Bedieningvergadering. 11:00 Lidmate doen voorbidding vir die gemeente in die Kapel. (Ds Peet Crous 012 3614219 / 079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408 / 072 630 3088. 19:00 Lynnwood Lewenskuns leer by mekaar: Koinonia (meer inligting op pamflet!) Donderdag

18 Maart

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord – Dr Johan Jooste. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 361-1626. Vrydag

19 Maart

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 14:30 – Gesinskerk.

Algemeen 1. Lynnwood Lewenskuns : Leer by mekaar! Op 24 Maart om 19:00 bied ons die tweede deel van 'n kursus oor die lewe aan waar ons by mekaar leer! 2. Gesprek oor Veiligheid en Misdaad: Op Dinsdag 13 April 2010 (09:30 vir 09:45) kom Kaptein Colette Weilbach van Brooklyn Polisiestasie, ons inlig oor die stand van misdaad in die omgewing; hoe gewone burgers kan help; watter nuwe planne gemaak word (is) om dit te probeer bekamp; polisiestasies wat nou net sekere soort misdade hanteer; mense se vrae antwoord ten opsigte van hulle waarneming/opinies van die polisie; hoe veilig ons tydens die sokker gaan wees; hoe veilig ons kinders deesdae is; en nog baie baie meer. U word hartlik uitgenooi! Kom vra al u vrae! Indien moontlik, stuur asseblief 'n sms aan Thea Smit 083 780 4156 of Rosemary Fourie 072 686 3210 ter wille van getalle vir tee, ens. Hoop om u almal daar te sien! 3


Gebeure in ons omgewing Geleentheid vir Kunstenaars: Rietfontein-Noord Gemeente in Pretoria bied vanjaar weer sy jaarlikse kunsuitstalling van werke met 'n Bybelse tema aan. Verlede jaar het 64 kunstenaars aan die uitstalling deelgeneem. Die uitstalling open DV op 14 Mei en duur tot 23 Mei. Werke in enige medium word uitgestal. Vanjaar is die tema: Die Psalms: om mens te wees voor God. Die kunswerke kan te koop aangebied word en enige kunstenaar kan deelneem. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 14 April en belangstellendes kan Francois kontak by 084 8608000 of francois@ngkrn.co.za. Akustika CD-vrystelling: Indien u nie tydens hulle onlangse optrede tydens die erediens 'n CD kon bekom nie, plaas gerus u bestelling by die kerkkantoor. (Die dubbel-CD kos R150.00). Die koor tree ook volgende Sondag tydens die oggenddiens in ons gemeente op. Hulle vertrek aan die einde van die maand na Italië om deel te neem aan 'n internasionale koorkompetisie. 'n Afskeidskonsert word vir dié doel in ons kerk aangebied op Maandag 22 Maart 2010 om 19:30. Volwassenes: R60 Kinders & Studente: R40. Besprekings: Julia 082 805 3850 of die kerkkantoor 012 348-1245. Die koor is in 2008 aangewys as wenner van die Koor van die wêreld-kompetisie in Llangollen, Wallis. Alzheimers Inligtingsoggend: 17 Maart 2010 om 08:00, Gereformeerde Kerk Waterkloof, h/v Dey- en Langestraat. Vir meer inligting kontak Sarie Coetzee : 012 460-2221.

Gemeente Inligting Kerkkantoor: Telefoon: Faks: E-pos: Webwerf: Kantoorure:

012 348-1245 / 082 904 7672 / 082 904 7683 0866 453 712 of 012 348-5655 kerkkantoor@nglynnwood.co.za www.nglynnwood.co.za Maandag tot Vrydag (08:00 -13:00)

Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood ABSA Brooklyn Court. Takkode: 632005 Rekening nr: 540 580 014 Maak asb seker om u 'Van' en 'Kontakgroep' te meld indien u 'n oorplasing of deposito maak. Biblioteek-ure: Navrae: Julia van Leeuwen 012 361 1933. Dagkoster: Pieter Schoeman 012 348-1245 of 082 771 8988 (aan diens vanaf 07:00 – 12:00). Na-uurse koster: Jan Viljoen 012 348-1245 (uitbr 213) of 079 693 4827 (aan diens vanaf 16:00 asook naweke). Wespoort Maatskaplike werker: Antoinette Victor 082 560 1847. Motoroppassers: Onthou asb 'n donasie in die kissies by die deure. Lidmate in rolstoele: Word vriendelik uitgenooi om van die spasie gebruik te maak wat agter by die orrel ingeruim is. CD-opnames: van eredienste, huwelike, doop en begrafnisse @ R10 elk. Bestelvormpies is by die kerkkantoor. Handig asb die voltooide bestelvorm saam met u betaling in. Ons sal u kontak sodra die CD gereed is vir afhaal by die kerkkantoor. Navrae: Sue Visser 012 348-3443 / 082 575 7451. Avalpapier: Lidmate word versoek om asb nie kartondose of tydskrifte buite die houers neer te sit nie. Indien die houers vol is, kom asb weer vroeg in die week. Die houers word Maandae leeggemaak. Baie dankie vir u samewerking ter wille van die omgewing! 4

Afkondigings 14 Maart 2010  

Afkondigings 14 Maart 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you