Page 1

Sondag 21 November 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

24/7 Christen-wees

KERSFEES! 'N TYD VAN GOEIE NUUS!

Hersders Govert Flinck

IHS Iesus Hominum Salvator Jesus Verlosser van die mensdom


Welkom Welkom by die erediens! erediens! Oggenddiens Johann Voges

09:00 Kerk

Oggend Kerssangdiens

Gesinsdiens Gesamentlik in die kerk Kleuters Geen Aanddiens Immanuel van Tonder

09:00 09:00 18:30 Kerk

28 November: Oggenddiens 09:00 Pieter Oosthuizen Kerk Gesinsdiens 09:00 Zander vd Westhuizen Gesinskerk Kleuters 09:00 Kleuterkerk Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Peet Crous Kerk

Baie welkom aan vanoggend se kunstenaars: UP Camerata olv Christo Burger, Antoinette Olivier (sopraan), Lize Lübbe (viool), Laetitia van Niekerk (dwarsfluit) en Ronald Davey (tjello).

Kuiergeleenthede in Koinonia: • •

Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na 'n Kerstee na die Kerssangdiens in Koinonia. Koffie na die aanddiens.

Leesteks: Jes 65:17 – 25; Mal 4:1 – 2a; 2 Tess 3:6 – 13; Luk 21:5 - 19.

Bewys Bewys van Lidmaatskap: Joy Roux, Lynnwood Oord ws 7, The Hillside, Lynnwood (082 578 9532) vanaf Pretoria - Faerie Glen. Robert, Elria, Emma en Owen McMenamin, Elveramstraat 72, Lynnwood Glen (083 228 7050) vanaf Wierdapark – Suid.

Doen asb voorbidding vir: Willem Olivier, Rondevaux 10, Kuisisstraat 13, Brummeria (012 804-7790) – ontvang behandeling. Faan Viljoen, The Link 4, Lynnwood (012 361-3276) – herstel na operasie. Renier Jansen van Vuuren, Rodericksweg 479, Lynnwood (012 361-1813) – herstel na operasie. Fanie Swanepoel, MCLaghlansingel 29, Brummeria (012 804-5986) – siek tuis.

2


Maandag

22 November

19:00 Kerkraadsvergadering in Koinonia.

Program vir die week

Dinsdag

23 November

08:15 Bybelstudie by Elveramstraat 51, Lynnwood Glen (Nerina Deale 012 361 1896) – Ds Peet Crous. 08:30 Bybelstudie in Koinonia – Ds Pieter Oosthuizen (012 348-4004/082 579 1125). 19:00 Bybelstudie in A21 (Jeugsentrum) – Dr Johann Voges 012 361-1537/082 579 1122.

Woensdag

24 November

11:00 Lidmate doen in die Kapel voorbidding vir die gemeente. Indien u wil kom saam bid of gebedsversoeke het, kontak gerus vir Ds Peet Crous 012 361-4219/079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408/072 630 3088. Fil 46: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Donderdag

25 November

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord – Ds Peet Crous.

Vrydag

26 November

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975/083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in A21 (Jeugsentrum) – Dr Johann Voges 012 361-1537/082 579 1122.

Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 15:00 – Gesinskerk.

Predikantebewegings: Dr Zander van der Westhuizen is met verlof vanaf 17 – 22 November 2010. Hy het ook 'n beroep na Tygerpoort-gemeente ontvang. Dr Johann Voges is met verlof vanaf 26 November tot 10 Desember 2010. Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. Die kontak-inligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

NG Gemeente Lynnwood – Bankbesonderhede: ABSA Brooklyn Court, Takkode: 632005. Rekening nr 540 580 014. U word vriendelik versoek om asb u Van en Voorletters te meld op u oorplasing/ inbetaling. Ons wil graag die bydrae korrek allokeer en aan u erkenning gee! Baie dankie vir u samewerking in dié verband. 3


Vakante pos: Na-ure koster Weens die vertrek van Jan Viljoen om sy gemeentejaar in Krugersdorp-Oos gemeente te doen, is die pos dus vakant vanaf 1 Januarie 2011. Aansoeke word nou ingewag vir dié vakante pos. Werksure: weeksdae vanaf 16:00 en naweke. Vergoeding onderhandelbaar. Gratis inwoning (1 slaapkamer woonstel). Sluitingsdatum vir aansoeke: 22 November 2010. Vir verdere navrae kontak die kerkkantoor (012 348-1245). Dankfees 2010: Die dankfees was hierdie jaar iets werklik aangrypend! Elke woord en sent van dank het mens diep geraak want dit was 'n teken van diepe toewyding aan die Gewer! Dankie aan almal wat die mooiste woorde en gebede geskryf het en die pragtige bedrag van R162 913 wat tot dusver gegee is. Mag die lied van dank nog lank weerklink in elke hart!

Viering – Diens – Liefde – Eenheid 4

Afkondigings 21 November 2010  

Afkondigings 21 November 2010