__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sondag 3 Oktober 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

M y ouma in kaneel, daar’s iemand … iemand in anys, daar’s ’n vrou in elke geur!

Genade

Uit: Engel uit die klip – D.J. Opperman

Koninkrykstyd

24/7 Christen-wees


Welkom by die erediens! erediens! Vandag: Oggenddiens Zander van der Westhuizen Gesinsdiens Geen Kleuters Geen Aanddiens Johann Voges

09:00 Kerk 09:00 09:00 18:30 Kerk

10 Oktober: Oggenddiens Johann Voges & Pieter Oosthuizen Gesinsdiens Gesamentlik in die Kerk Kleuters Geen Aanddiens Zander van der Westhuizen

09:00 Kerk 09:00 09:00 09:00 18:30 Kerk

Leesteks:

Jer 32:1 – 3a, 6 – 15; Ps 91:1 – 6, 14 – 16; Am 6:1a, 4 – 7; Ps 146; 1 Tim 6:6 – 19; Luk 16:19 – 31.

Die Gasvryheidsbediening nooi al die nuwe lidmate na 'n Nuwe Lidmate-tee volgende Sondag na die oggenddiens in die Kapel.

Predikantebewegings: Dr Zander van der Westhuizen en Ds Peet Crous woon hierdie week 'n Lentekonferensie vir Voortgesette Opleiding by UP by.

Dankfees . . . Gedurende Oktober en November gaan ons ons dankbaarheid teenoor God feestelik vier! Elkeen gaan geleentheid kry om sy/haar dankbaarheid self te verwoord op ’n dankkoevert. Pamflette en koeverte word by die deure uitgedeel.

Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. Die kontak-inligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar.

Doen asb voorbidding vir: JB Hartman, Montanac ws 13, The Hillside 418, Lynnwood (012 361-7207) – steeds in Intensiewe sorg by Little Company of Mary. Fanie Pretorius, Sussexlaan 479, Lynnwood (012 348-2930) – Meulmed. Danie van Gass, Chappiesweg 327B, Lynnwood (012 348-7345) – herstel tuis. Fanie Swanepoel, MCLaghlansingel 29, Brummeria (012 804-5986) – operasie. Deon Loock, Kaylaan 499, Menlopark (012 361-6617) – herstel tuis na 'n groot operasie. Pieter de Waal, The Gables 6, The Wishbone-Noord 476, Lynnwood (012 348-2278) – Little Company of Mary. 2


Maandag

4 Oktober

Skole open 16:00 Aand Bybelstudiegroep plant 'n Van Wyks-boom op die kerkterrein. Al ons Bybelstudievriende word genooi vir die geleentheid.

Program vir die week

Dinsdag

5 Oktober

08:15 Bybelstudie by Elveramstraat 51, Lynnwood Glen (Nerina Deale 012 361 1896) – Ds Peet Crous. 08:30 Bybelstudie in Koinonia – Ds Pieter Oosthuizen (012 348-4004/082 579 1125). 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 16:30 Gemeentevroue Groep 11 kom bymekaar in Koinonia. Prof Tinus Kühn doen 'n musiekaanbieding met pragtige opnames wat hy vir ons speel, moet dit nie mis nie!! Almal welkom! 18:30 Gemeente-ontwikkeling vergader in lokaal B5 (Jeugsentrum). 18:30 Gespreksgroep oor 'Rousmart' in die Kapel om 18:30. Gespreksleier: Pieter Oosthuizen – 082 579 1125. Almal welkom. Laat weet asb die kerkkantoor indien u dit gaan bywoon (bl 4). 19:00 Bybelstudie in A21 (Jeugsentrum) – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. Woensdag

6 Oktober

11:00 Lidmate doen in die Kapel voorbidding vir die gemeente. (Ds Peet Crous 012 361-4219/079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408/072 630 3088.) 14:30 Ratanang Vrouediens vir huishulpe – Koinonia. Navrae: Annatjie Pienaar 012 361-1916/ 072 146 8212. 18:30 Gespreksgroep oor 'My ouers is senior burgers – wat nou?' in A21 (Jeugsentrum). Gespreksleier: Johan Jooste. Almal welkom. Laat weet asb die kerkkantoor indien u dit gaan bywoon (bl 4). Donderdag

7 Oktober

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord – Dr Johan Jooste. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 18:30 Gespreksgroep oor 'Hoekom voel ek soos ek voel?' in A21 (Jeugsentrum). Gespreksleier: Petro Barnard. Almal welkom. Laat weet asb die kerkkantoor indien u dit gaan bywoon (bl 4). Vrydag

8 Oktober

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in A21 (Jeugsentrum) – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122.

Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 14:30 – Gesinskerk.

NG Gemeente Lynnwood – Bankbesonderhede: ABSA Brooklyn Court, Takkode: 632005. Rekening nr 540 580 014. Die kerkkantoor ontvang gereeld anonieme inbetalings in die bankrekening. U word vriendelik versoek om asb u Van en Voorletters te meld op u oorplasing/ inbetaling. Ons wil graag die bydrae korrek allokeer en aan u erkenning gee! Baie dankie vir u samewerking in dié verband. 3


Gespreksgroepe wat dalk aan jou behoeftes kan voldoen Caritasbediening begin met drie groepe hierdie maand as deel van 'n groter reeks waarin aandag aan behoeftes van lidmate gegee gaan word. Dalk is een van die eerste groepe se onderwerpe iets waarby jou behoeftes aanklank vind? Enigiemand is welkom en as die behoefte daarop dui dat die onderwerpe herhaal kan word in die toekoms, doen ons dit graag. Elke groepsessie strek oor vier weke: • 'Rousmart' – vir persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Pieter Oosthuizen tree as gespreksleier op. Plek: Kapel. Tyd: 18:30 – 19:30 op 5, 12, 19 en 26 Oktober 2010. • 'My ouers is senior burgers. Wat nou?' – vir kinders wat vrae het oor ouerwordende ouers en alles wat daarmee gepaardgaan. Johan Jooste is die gespreksleier. Plek: Lokaal A21. Tyd: 18:30 – 19:30 op 6, 13, 20 en 27 Oktober 2010. • 'Hoekom voel ek soos ek voel?' – vir huwelikspare of persone in vaste verhoudings. Verrykingsgesprekke rondom verskillende temperamente, ens. Die gespreksleier is Petro Barnard. Plek: Lokaal A21. Tyd: 18:30 – 19:30 op 7, 14, 21 en 28 Oktober 2010.

Mabopane uitreik: Tweedehandse klereprojek – Fondsinsameling: Ons benodig ou klere (veral mansklere), gordyne, linne, breekware, speelgoed en ander huisware (stoele, tafels ens.) om te verkoop. Handig asb in by die kerkkantoor indien moontlik. Verkieslik geen stukkende/onbruikbare items nie asb. Kontak vir Hilda Nortjé 082 900 8291.

Potjiekos-ete: Sondag 17 Oktober 2010. Voornemende potmakers kan vir Johann Doms by 083 652 2746 skakel. Kaartjies na die erediens te koop (volwassenes R40 en laerskoolkinders R25).

Ons nooi jou om die GEHEIM te kom ontdek! Die EMMAUS MUSICAL is gebaseer op die Bybelse verhaal oor die Emmaus-gangers. Die musiekblyspel speel af in 'n moderne Emmaus vol interessante karakters wat almal verskillende ervaringe van Jesus het. Elkeen moet self ontdek, sien en onthou hoe hierdie man in hulle lewens 'n invloed uitoefen. Die EMMAUS MUSICAL word aangebied op 22 en 23 Oktober om 19:00 in die Kerk. Kaartjies beskikbaar na die diens of by die kerkkantoor @ R60 pp, voorskoolse kinders gratis.

Ons gemeente se jongmense gaan saam Swaziland toe en benodig jou hulp! Vanaf 27 November tot 10 Desember is daar 'n uitreik vir skoliere en studente na Bulembu, Swaziland. Die jongmense van NG Lynnwood wil graag 'n paar van die leiers op die uitreik stuur vir die ontwikkeling van die uitreik leiersgroep van ons gemeente. Die koste daaraan verbonde is R2500 p/p en dit is vir 'n paar van die leiers moeilik om die volle bedrag te bekostig. Indien u 'n jongmens gedeeltelik of ten volle wil borg – tree asseblief in verbinding met Coenraad Bekker 082 471 2048 (Uitreikleier – Hoërskool bediening).

PEN-Uitreik se PeNKidz skuif na na Vosstraat en wil graag hulle nuwe tuiste opknap. Hulle benodig enige kleur en hoeveelheid verf, 'n alarmstelsel (die huis is langs die rivier), gordyne, kombuisware (koppies, borde ens), tuingereedskap, 'n grassnyer, groot plastiek houers, groot buite-asblik, saad vir 'n groentetuin, kitsgras wat hulle self kan lê. Navrae: Mandy Maré 082 683 0801 of mandy@pen.org.za.

Viering – Diens – Liefde – Eenheid

4

Profile for NG Lynnwood Gemeente

Afkondigings 3 Oktober 2010  

Afkondigings 3 Oktober 2010

Afkondigings 3 Oktober 2010  

Afkondigings 3 Oktober 2010

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded