Page 1

Sondag 29 Augustus 2010 Afkondigings! 012 348348-1245 / www.nglynnwood.co.za

24/7 Christen-wees

LYNNWOOD LEWENSKUNS Kunsteweek: Dinsdag 31 Augustus, 19:00 'Wonderwoman' Dr Danie du Toit in Koinonia (Gratis). Woensdag 1 September, 19:00 Lente in Woord in Klank, PoĂŤsie van ons lidmate en musiek deur Arts@Susssex, in Koinonia. (R20pp bundel ingesluit.) SMS naam aan Lindy Jordaan 0724614022 Donderdag 2 September, 19:00, Fotokuns Lekker ligte interessante gesprek oor Fotokuns vir elkeen met 'n kamera! (Navrae: Hendrik Kotze 0824590278) Vrydagaand 3 September, 19:00, Koskuns in Koinonia Topgehalte koskuns. Beperkte aantal kaartjies by die eredienste en kerkkantoor beskikbaar. (Inligting by Peet Crous 0798935572) Sondagoggend 5 September, 09:00 Kunstediens en Lentetee! Bring jou geliefkoosde skildery van enige kunstenaar vir almal om te geniet. (ReĂŤl vooraf met Lindy Jordaan by 0724614022) Sondagaand 5 September, 18:30 Aanddiens: My Lewenskuns Gelei deur Zander van der Westhuizen. (Kunsteweek inligting: Lindy Jordaan, 0724614022 of Immanuel van Tonder, 0835406015) ---Woensdag 8 September, 19:00, Kapel Rykdom uit die Groot Geestelike Strome Immanuel van Tonder

Koninkrykstyd


Welkom by by die erediens! erediens! Vandag: Oggenddiens Immanuel van Tonder Gesinsdiens Johann Voges

09:00 Kerk 09:00 Gesinskerk

Bevestiging van kerkraad

Kleuters 09:00 Kleuterkerk Jeugsentrum A15 Aanddiens 18:30 Peet Crous Kerk Belydenisaflegging

5 September: Oggenddiens 09:00 Gesamentlike Kunstediens Kerk Peet Crous en Immanuel van Tonder Doop

Gesinsdiens Geen Gesinsdiens Kleuters Geen Kleuterkerk Aanddiens Zander van der Westhuizen ‘My Lewenskuns’

09:00 09:00 18:30 Kerk Nagmaal

Leesteks: Jer 2:4 – 13; Ps 81:1, 10 – 16; Spr 25:6 – 7; Ps 112; Heb 13:1 – 8, 15 – 16; Luk 14:7 – 14. Kuiergeleenthede in Koinonia: Tee/koffie na die oggenddiens. •

Koffie na die aanddiens.

Cappuccino's (R10 elk) en Pannekoek (R3 elk) vanoggend te koop in Koinonia. Pannekoek (pakke van 10 elk) teen R30 vir wegneem/vries ook beskikbaar. (Fondsinsameling ten opsigte van vroue se onderneming om die opgradering van die kleedkamers by die Gesinskerk te help finansier – enige donasie is ook welkom.)

Die Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na ‘n Lentetee volgende Sondag na die Kunstediens in Koinonia Bewys van Lidmaatskap: Liesl, Willem en Elisma Cronjé, Stone Manor 13, Soetdoringlaan 35, Lynnwood Manor (012 804-0505), vanaf Pietersburg-Noord. Johann van der Merwe, Kings Highway 384A, Lynnwood (072 502 7675), vanaf Ficksburg. Willi en Sonja Endres, Ridgewatersteeg 76, Lynnwood Manor (072 507 1918), vanaf Tygerpoort (Pretoria). Marilise Nel, Verida ws 4, Alcadeweg, Lynnwood Glen (082 740 8783), vanaf Quaggapoort. Die volgende lidmate word vanoggend tydens die Gesinsdiens as kerkraadslede bevestig: Cornelia Jooste: Lewenskuns (Sekundus), Dewald Vorster: Gesinsdiens (Primarius) en Quintus Smit: Diensverhoudinge (Sekundus).

Predikantebewegings: Ds Pieter Oosthuizen is met verlof vanaf 26 Augustus tot 9 September 2010. Die predikante nooi u hartlik uit om hulle te kontak indien u 'n persoonlike besoek verlang. Die kontakinligting is op die kalender en op die webwerf beskikbaar. Die volgende katkisante lê vanaand tydens die Aanddiens belydenis van geloof af: Delene Botha, Francesca Coetzer, Nini du plessis, Chantéll Enslin, Chané Haarhoff, Jean Marais, Heinrich Möller, Dirk Pienaar en Bianca Webb. 2


Maandag

30 Augustus

19:00 Kerkraadsvergadering in Koinonia.

Dinsdag

31 Augustus

Program vir die week

08:15 Bybelstudie by Elveramstraat 51, Lynnwood Glen (Nerina Deale 012 361 1896) – Ds Peet Crous. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 19:00 Geen Bybelstudie (Dr Johann Voges) ter wille van Kunsteweek. 19:00 Kunsteweek: 'Wonderwoman' – Dr Danie du Toit, in Koinonia (sien voorblad).

Woensdag

1 September

08:00 Predikantevergadering. 09:30 Gemeentevroue Groep 7: geen vergadering. 11:00 Lidmate doen in die Kapel voorbidding vir die gemeente. (Ds Peet Crous 012 361-4219/079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361-1408/072 630 3088. 14:30 Ratanang Vrouediens vir huishulpe – Koinonia. Navrae: Annatjie Pienaar 012 361-1916/ 072 146 8212. 19:00 Kunsteweek: 'Lente in Woord en Klank', poësie van ons lidmate en musiek deur Arts@Sussex, in Koinonia (sien voorblad).

Donderdag

2 September

09:00 Bybelstudie: Lynnwood Oord – Dr Johan Jooste. 14:00 Tabita naaldwerkklasse vir huishulpe – in Gesinskerk. Navrae: Selma du Preez 012 3611626. 18:00 Egskeidingsbegeleiding in lokaal B5. Belangstellendes kontak vir Ds Pieter Oosthuizen 012 348-4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348-1245 (uitbr 214). 19:00 Kunsteweek: 'Fotokuns', lekker ligte interessante gesprek oor Fotokuns vir elkeen met ’n kamera! (sien voorblad).

Vrydag

3 September

07:00 Christelike Meditasie in die Kapel – Kosie de Clerk 012 361-4975 / 083 299 7263. 08:00 Bybelstudie in lokaal A21 – Dr Johann Voges 012 361-1537 / 082 579 1122. 19:00 Kunsteweek: 'Koskuns in Koinonia', topgehalte koskuns (sien voorblad). Chinese Diens:

Sondae 11:00 – Gesinskerk.

Sotho Diens:

Sondae 14:30 – Gesinskerk.

Doen asb voorbidding vir: Leonora de Beer, The Hillside 296, Lynnwood (012 361-1617) – sterk aan na operasie. Dollie Fouché, Sue Visser se ma, Ridgewatersteeg 66, Lynnwood Manor, (012 348-3443) – sterk tuis aan na nek-operasie. Andries Burger, Amershamstraat 115B, Lynnwood Manor (012 365-2507) – Kloof Hospitaal (intensief). JB Hartman, Montanac ws 13, The Hillside 418, Lynnwood (012 361-7207) – enstig siek, hospitaal. Kobus van der Merwe, Om-de-Berg 410, Lynnwood (012 348-2048) – operasie 1 September 2010.

NG Gemeente Lynnwood – Bankbesonderhede: ABSA Brooklyn Court, Takkode: 632005. Rekening nr 540 580 014. (Maak asb seker om u 'Van' en 'Kontakgroep' te meld indien u 'n oorplasing of deposito maak.) 3


KERRIE EN RYS @ R20 per bakkie!! 9 SEPTEMBER 2010! Plaas u bestellings by die kerkkantoor – dit kan vanaf 16:00 by Koinonia afgehaal word.

Ons nooi jou om die GEHEIM te kom ontdek! Die EMMAUS MUSICAL is gebasseer op die Bybelse verhaal oor die Emmaus-gangers. Die musiekblyspel speel af in 'n moderne Emmaus vol interessante karakters wat almal verskillende ervaringe van Jesus het. Elkeen moet self ontdek, sien en onthou hoe hierdie man in hulle lewens 'n invloed uitoefen. Die EMMAUS MUSICAL word aangebied op 22 en 23 Oktober om 19:00 in die Kerk. Kaartjies beskikbaar by die kerkkantoor @ R60 pp, voorskoolse kinders gratis.

MABOPANE UITREIK: • hou ‘n straatmark om fondse in te samel! Vrydag 3 September vanaf 14:00 – 17:00 by die kerk. Hoë kwaliteit 2de handse klere, linne en speelgoed word te koop aangebied. Kom self, bring vriende en huiswerkers saam. • benodig ou klere, gordyne, linne en speelgoed en ander huisware (stoele, tafels ens.) om te verkoop vir fondse. Handig dit asb gewas en gestryk in by die kerkkantoor indien moontlik (anders moet ons reёl om dit te laat was en stryk). Moet asb nie stukkende/onbruikbare items bring nie. Ons soek ook na vrywilligers om ‘n bondel wasgoed te was en te stryk en om te help om die straatmark te beman. Kontak vir Hilda Nortje by 082 900 8291. • is nog op soek na ou klimrame vir die Kleuterskool. Enige iemand wat ontslae wil raak van hulle klimrame kan vir Sini Meyer kontak by 083 455 9473.

AMAZING RACE EN VERTIKAAL VRYDAG 17 SEPTEMBER om 15:30. Alle graad 7’s tot 12’s in die gemeente gaan teen mekaar deelneem in ons eie Amazing Race in Lynnwood! Skryf asb jou span van 7 in by die Jeugkantoor, aanddiens of kategese. Ons braai lekker saam en woon almal die VERTIKAAL vertoning om 18:30 by (enige iemand is welkom hiervoor). Die hele pakket kos jou R40! Studente en volwassenes wat net die VERTIKAAL vertoning bywoon betaal slegs R20. VERTIKAAL het laasjaar die SAMA-toekenning vir Beste Gospel Album gewen en tree vir die eerste keer hierdie jaar in ons omgewing op – moet dit nie MISLOOP nie!

PEN KINDERHUIS KUIER: Ons gaan Saterdag, 4 September 14:00 by PEN se Kinderhuis in die Middestad kuier, koekies bak, vleis braai, waterspeletjies en ander pret saam met die kinders! Enige Jong Volwassenes en Studente is welkom om ons te 'join'! Vir meer inligting, of as jy wil saamgaan, kontak vir Cecilia by 076 215 0792.

Dis weer tyd vir ons gewilde POTJIEKOS-ETE. Reserveer solank Sondag 17 Oktober 2010 vir 'n lekker laaang middagete en kuier. Meer detail volg binnekort. Voornemende potmakers kan intussen vir Johann Doms by 083 652 2746 skakel.

Vrouebelange van Noordelike Sinode bied 'n Damesoggend op 11 September 2010 om 09:00 by die Voortrekkermonument aan. Tema: Lag met die Harlekyn. Sprekers: Dr Henk Gous, Dr Mariette van Niekerk en Elize Bosch. Koste: R150 pp (ontbyt ingesluit). Besprekings: Hermien Swart by 012 440-6525 of epos hermien@noordsin.co.za

Universiteitsoord: • Musiekkonsert 5 September om 15:00. • Kunsuitstalling vanaf 10 – 17 September 2010.

Viering – Diens – Liefde – Eenheid

4

Afkondigings 29 Augustus 2010  
Afkondigings 29 Augustus 2010  

Afkondigings 29 Augustus 2010

Advertisement