__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KWARTAALTEMA | Verhoudinge! 6 NOVEMBER 2011

Welkom by NG Gemeente Lynnwood! DIE BELANGRIKSTE DINGE WAT JY MOET WEET

VANDAG SE EREDIENSTE OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder [Doop] Danré Bornman [Daan en Nadine], Bijoux du Preez [Pierre en Ané] en Juan Mason [Lester en Liezl] word vanoggend gedoop. Welkom aan die vriende en familie! Nico Dekker [Diensverhoudinge] en Maretha Brits [Onderlinge verhoudinge] word vanoggend as kerkraadslede bevestig.

GESINSDIENS

1

Feesjaar Feesdiens en Dankfees | Volgende Sondag vier ons 50 jaar van genade deur die bediening van NG Lynnwood. Ons hoogtepunt viering is ons Dankdiens en Dankfees. Die Rheinberger Kamerkoor en Musica Vivendi tree by die Dankfees op.

2

Potjiekos – 13 November 2011 | Meer inligting agterop 

3

Kerssangdiens 13 November 18:30 | Kolonel Matthys Pienaar kom en hulle beplan om weer al die lekker kersliedere wat hy spesiaal verwerk het te sing (vir 'n kontemporêre en klassieke orkes saam). Moet dit nie misloop nie!

09:00 | GESINSKERK Peet Crous [Kerssangdiens]

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

LYNNWOOD OORD 09:00 | Johan Jooste

AANDDIENS

Ander belangrike datums |

18:30 | KERK Fay van Eeden [Nuwe Generasie Dankofferfees en Nagmaal]

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Johann Voges en Immanuel van Tonder [Feesjaar 5, Dankfees en Potjiekos-ete] [Jnr Kategese Grootgroep afsluiting]

GESINSDIENS Gesamentlik in die kerk

16 November 19:00 | Verjaardag Feeskonsert 20 November 09:00 | Kerssangdiens en Kerstee ADORAMUSDIENS | Woensdae om 19:00 [Kapel]. Kom aanbid die Here in stilte; ons luister na musiek en dink oor Skrifgedeeltes. Meer inligting: Pieter Oosthuizen 082 579 1125 of Johan Jooste 072 555 0300. VOORBIDDING |  Theresa Pronk, Tuinhuis 1, Kings Highway 430, Lynnwood, 012 361 2881 – siek.

AANDDIENS

 Danie Troskie, Die Rand 316B, Menlopark, 012 348 5336 – siek.

18:30 | KERK Fay van Eeden [Kerssangdiens]

 Flippie Poggenpoel, Ruimtesig A10, Koedoebergweg 642, Faerie Glen, 012 991 6210 – siek.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 [Kapel] – Johan Jooste.

DINSDAG

Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Gemeentevroue Groep 4 jaar-afsluiting 09:30 [Café Beyrits by Lynnwood Bridge]. Elkeen bestel en betaal self. Laat weet asb vandag nog of jy kan kom vir bevestiging van getalle. Vir aanwysings kontak Ilze 012 361 2588 of Amanda 012 361 3318. Hoop om jou daar te sien! Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

WOENSDAG

Eiendoms Bedieningvergadering 18:00 [B5]. 'Young-couples'-selgroep 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Lewenskuns 19:00 [Koinonia], aan-gebied deur Johann Voges oor Kersfees se krismisgeit. Perspektiewe oor kersfeesdatum, maagdelike geboorte en verskille tussen evangelies. Adoramus 19:00 [Kapel].

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Diensverhoudinge Bedieningvergadering 19:00 [B5].

VRYDAG

Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

BEDIENINGSNUUS • Verjaardagdankoffer | U het verlede week 'n koevert in die pos ontvang om die bediening oor die afgelope 50 jaar te vier. Bring dit gerus saam na die Dankfees op 13 November. •

• Potjiekos – 13 November 2011 | Ons jaarlikse potjiekos-ete vind plaas op Sondag, 13 November 2011. Ons beplan om vanaf 13:00 te eet maar kuier reeds vroeër saam. Tafels en stoele sal beskikbaar wees maar bring asseblief eie eetgerei en drinkgoed. Dankoffer-inkomste | Die gemeente se kontantvloei is Kostes: Volwassenes en hoërskoolkinders: R50.00; tans onder druk weens die feit dat die begrote Laerskoolkinders: R20.00; Voorskool: Gratis. Bespreek aanpassing van 6% nie gerealiseer het nie. Vir die asb vandag voor en na die diens, asook tot Woensdag tydperk Maart - September was hierdie aanpassing by die kantoor. Besprekings is noodsaaklik vir beplanslegs 0.7% teenoor dieselfde tydperk in 2010. Ons glo ningsdoeleindes. egter dat die Here, soos in die verlede, sal voorsien en dat die gemeente in staat sal wees om in al die • Verjaardagkonsert Woensdag 16 November om bedieninge se behoeftes te kan voldoen. 19:00 | Orreluitvoering deur orreliste wat gedurende die afgelope vyftig jaar in diens van LynnwoodAl die nuwe lidmate | word hartlik uitgenooi na ‘n gemeente was! Nuwe Lidmaat-tee op 27 November na die • Mabopane Uitreik benodig asb | 'n grassnyer, oggenddiens in die Kapel. tuinbank, plante, sand vir sandput en bababedjies. Die Gasvryheidsbediening | nooi al die lidmate Indien u kan help skakel asb vir Sini Meyer 083 455 hartlik uit na ‘n Kerstee op 20 November na die 9473. 'n Baie groot dankie aan almal wat ons oggenddiens in Koinonia. ondersteun! Preke op CD | Bestellings kan na die oggenddiens by die info-toonbank geplaas word of kontak die kerkkantoor 012 348 1245.

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Profile for NG Lynnwood Gemeente

Afkondigings 6 November 2011  

Afkondigings 6 November 2011

Afkondigings 6 November 2011  

Afkondigings 6 November 2011

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded