Page 1

KWARTAALTEMA | Verhoudinge! 4 DESEMBER 2011 VANDAG SE EREDIENSTE Advent 2 OGGENDDIENS

Ruben Hendriksz [Freddie en Mitzi], Melinda en Mian Erasmus [Hannu en Deniel] word gedoop. Welkom aan al die vriende en familie!

LYNNWOOD OORD 09:00 | Johan Jooste

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden Die Bybel, breinaalde en aartappels

VOLGENDE SONDAG

09:00 | KERKGEBOU Peet Crous

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden

BELANGRIK OM TE WEET Desember-vakansie Preekbeurte |

09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder [Doop]

Advent 3 OGGENDDIENS

Welkom by NG Gemeente Lynnwood!

16 Desember Versoeningsdagdiens Geen diens in Lynnwood. U is welkom om die diens om 08:00 by Universiteitsoord by te woon. 18 Desember 4de Advent 09:00 Johann Voges

18:30 Peet Crous

25 Desember Kersdag 07:30 en 09:00 Immanuel van Tonder

GEEN aanddiens

31 Desember Oujaarsdiens 18:30 Immanuel van Tonder 1 Januarie 2012 09:00 Peet Crous

GEEN aanddiens

VOORBIDDING |  Eloff Diederichs, Glenwood Park 605, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen, 082 568 3861 – hospitaal.  Danie Troskie, Die Rand 316B, Menlopark, 012 348 5336 – siek.  Theresa Pronk, Tuinhuis 1, Kings Highway 430, Lynnwood, 012 361 2881 – siek. Die predikantespan en personeel wens u almal 'n Geseënde Kersfees en Voorspoedige 2012 toe. Die kerkkantoor sluit 15 Desember 2011 en open weer op 3 Januarie 2012.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE DINSDAG

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896].

WOENSDAG

'Young-couples'-selgroep afsluiting 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

BEWYS VAN LIDMAATSKAP |

Bernard, Jana, Yvonne en Mia Slippers, Boekenhout Koshuis, Duxburyweg 264, Hatfield, 083 310 3802.

BEDIENINGSNUUS • Mabopane Uitreik | benodig asb 2 Kersboompies vir • Preke op CD | Bestellings kan na die oggenddiens by 2 van die Ya Bana huise en ook benodighede vir die die info-toonbank geplaas word of kontak die nuwe Ya Bana kleuterskool. Daar is 'n volledige lys op kerkkantoor 012 348 1245. die kennisgewingbord. Indien u kan help skakel asb vir • Kalenders | Die Kalenders is by die deure beskikbaar. Sini Meyer 083 455 9473. 'n Baie groot dankie aan Neem gerus een! almal wat ons ondersteun! • Jakaranda Kinderhuis Kersfees Liggiefees 2011 | • Verjaardagdankoffer | Baie dankie vir die oorwel1 – 31 Des 19:00 – 21:30. Naweke en Vakansiedae digende reaksie wat ons ontvang het! Die Here het 19:00 – 22:30. Laservertoning 9 Des. Kerssangaand 3, ons geseën om die begrote bedrag van R180 000 te 15 en 23 Desember. Toegang R10 pp. Talitha Kumi str, oortref! Ons is baie dankbaar om te kan berig dat die East Lynn. Navrae 012 800 4700. bedrag tans op R261 150 staan!

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 4 Desember 2011  
Afkondigings 4 Desember 2011  

Afkondigings 4 Desember 2011

Advertisement