Page 1

3 JUNIE 2012

KWARTAALTEMA | Dien!

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Peet Crous [doop]

1

Die Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na 'n Winter-tee vanoggend in Koinonia.

2

Vakante Leraarspos | Tydens 'n Kerkraadsvergadering gehou op 28 Mei 2012 is besluit dat die gemeente voortgaan om die vakature van die vierde leraar te vul. 'n Pre-advies bestaande uit 12 persone is aangewys om die proses te bestuur. Die pos sal in die Kerkbode geadverteer word en gemeentelede kan ook gelegitimeerdes nomineer. Die sluitingsdatum vir aansoeke en nominasies is 30 Junie 2012. Maak asseblief die proses deel van u voorbidding. Ons sien die beroepingsproses as 'n geestelike reis van God met die gemeente. Nominasievorms en meer inligting is beskikbaar by die kerkkantoor: 012 348-1245 of epos kerkkantoor@nglynnwood.co.za.

3

Lewenskuns | 7 en 14 Junie om 19:00 in Koinonia. Die DISC-gedragsprofiel word behandel. Kom geniet saam sop-en-sjerrie. Kontak: Lindy 072 461 4022.

Marius Bongers [Eldert en Liezl] en Demi Hugo [Gert en Joan] word vanoggend gedoop. Baie welkom aan al die vriende en familie!

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Sanri Malan

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

LYNNWOOD OORD 09:00 Quintus Smit

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden [nagmaal] Mythbusters-reeks Mite #2: Daar is 'n doel met alles

VOORBIDDING |

VOLGENDE SONDAG

 Aletta van Jaarsveld, Lynnwood Oord 44, Lynnwood – ernstig siek in Zuid Afrikaanse Hospitaal.

OGGENDDIENS

 Frans Mohr, Willow Village 74, Spitskopweg, Die Wilgers, 012 807 7371 en Gerda Pretorius, Villa Chateaux 20, Kings Highway 466, Lynnwood, 012 348 8294 – ma in Wilgers Hospitaal.  Eloff Diederichs, Glenwood Park 605, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen, 082 568 3861 – Unitas Hospitaal.

09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Peet Crous

 ST en Dawn Potgieter, Lynnwood Oord was 88, The Hillside 315, Lynnwood Oord, 012 348 5480 – kleindogter Igna Nortjé vermoor.

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden Mythbusters-reeks Mite #3: As ek net bietjie meer geglo en gebid het, dan. . .

Lynnwoorde [Julie-uitgawe] | handig asb bydraes by die kerkkantoor in of epos dit na kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Foto's moet verkieslik in .jpg-formaat wees. Alle bydraes is welkom! Sluitingsdatum 25 Junie 2012.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte en meld asb aan by die info-toonbank. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke.

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896]. Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Gemeentevroue Groep 11 16:30 [Koinonia]. Dr Daleen Heyns kom praat oor wat sê Amos vandag. Almal baie welkom. Bybelstudie 19:00 [A21] – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572.

WOENSDAG

Ratanang 14:30 [Koinonia] – Annatjie Pienaar 012 361 1916. Jong Volwassenes-omgeegroepe elke Woensdag. Kontak Hannelie 071 356 0261 as jy by 'n groep wil inskakel. Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Kontak Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348 1245. Lewenskuns 19:00 [Koinonia]. Kontak Lindy 072 461 4022.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2012. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263.

Bewys van Lidmaatskap | Jane Dickson, Dawnlaan 523A, Lynnwood, 072 276 1698. Charl en Hanlie Janse van Rensburg, Opstalstraat 503, Die Wilgers, 083 268 1930.

BEDIENINGSNUUS • Die Wespoort Voedingskema | besoek die gemeente op Sondag 17 Junie 2012. Na die oggenddienste sal al die Wespoort handgemaakte produkte te koop wees asook heerlike cupcakes vir R5 elk vir Vadersdag. Bring asb 'n geldjie saam! • Die Studentebediening | verkoop kerrie-en-rys vir 'n fondsinsameling vir hulle Afrika uitreik. U kan dit afhaal op 7 Junie 2012. Sms of skakel asb vir Ané Kotzé by 082 721 8003 om bestellings te plaas. • Emboleni Uitreik 25 Junie tot 1 Julie vir alle Hoërskool-jeug | gaan lewens verander – joune en ander! Vir meer inligting kontak Fay 083 478 0854. • Africa Exposed Studente Uitreik 9 – 20 Julie 2012 | Studente, matrieks en jong volwassenes uitreik na Botswana, Zambia, Namibië en Zimbabwe, benodig nog borge en donasies: groente, vrugte, vleis, geld, ou klere. Enige iets wat kan help met die uitreik sal waardeer word. Daar is elke Sondag na die oggenddiens 'n koekverkoping vir fondsinsameling. Navrae: Hannes Heyns 072 735 1973. • Tabita benodig dringend hulp! | Kom help asb op 'n Dinsdag- of Donderdagmiddag [slegs in die kwartaal] by die naaldwerkklasse, indien u naaldwerk kan doen en belangstel. Kontak: Selma 012 361 1626.

• Mabopane | Baie dankie aan ds Peet en Dewald Lemmer vir die plant van Spekbome en 'n opvoedkundige sessie aan die tuinier en kinders by die Ya Bana Village. Dankie ook aan almal vir die bydraes, klere en nog meer vir die jumble sale. U ondersteuning word opreg waardeer! Ya Bana Village wil u ook graag help om van sekere herwinbare materiaal [op die lys hieronder] ontslae te raak – u kan dit langs die Mabopane kis buite die kerk se deur plaas, of vir Amanda [082 458 9440] skakel om dit te kom afhaal: Karton: papboks grootte-, en kleiner boksies [geen melkkartonne]; papier: A3/A4 afvalpapier met een skoon kant; metaal- en plastiekbottelproppies; spons: soos dié in verpakkings en medisynehouers; plastiese roomyshouers [1 en 2 liter] met deksels indien moontlik; plastiese deksels [koffieblikke en kleiner blikke]; Pringles skyfie-houers met deksels; legkaarte, bordspeletjies, speelkaarte, ens wat geskik is vir tieners; tydskrifte oor die natuur, voertuie en vaartuie, boerdery, mediese inligting en tuinmaak; leë toileten carlton rol rolletjies. Baie dankie vir al u hulp om vreugde en hoop te bring! • Tydens die onlangse Kerkraadsvergadering is die volgende lidmate verkies as kerkraadslede: Linda Human (Gasvryheid) Sanri Malan (Teologiese student)

 Besoek gerus die info-toonbank in Koinonia na die erediens vir enige navrae.

Afkondigings 3 Junie 2012  

Afkondigings 3 Junie 2012