Page 1

2 SEPTEMBER 2012

KWARTAALTEMA | Liefde!

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

OGGENDDIENS 09:00 | GESAMENTLIK IN KERKGEBOU Immanuel van Tonder

1

Die Gasvryheidbediening nooi almal hartlik uit na 'n Lente-tee na die oggenddiens in Koinonia.

2

Beroepingsproses | Tydens die afgelope Kerkraadsvergadering is daar eenparig besluit om dr Eric Scholtz na Lynnwood te beroep. Hy is 'n besondere mens met wysheid, rustigheid, diep spiritualiteit wat gelyk goeie pastor en prediker is. Ons is opgewonde en dankbaar oor die pad wat die Here met die preadvies en Kerkraad geloop het. Kyk gerus na meer inligting oor hom op die web. Baie dankie vir almal se gebede – bid asb steeds vir die proses.

Armonia Chamber Singers olv Gerrit Scheepers.

LYNNWOOD OORD 09:00 | Johan Jooste

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden [nagmaal] Buitelug nagmaal- en aanbiddingsdiens in die vierkant. Bring asb kussings en komberse om op te sit.

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Peet Crous

3

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Immanuel van Tonder

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

Y-netwerk [Gr7 – 12] Seekamp 30 Sept – 5 Okt by TO Strand [naby Port Edward] | Die kamp wat jou lewe sal verander – strandsport, lofprysing, pret en hope verrassings. Die kamp kos R1 400, maar indien jy vandag nog inskryf kos die kamp jou net R1 200. Gesels gerus met Fay indien jy 'n borg nodig het. Meer inligting en inskrywingsvorms op www.ngtyger.com. Indien u 'n jongmens se kampkoste ten volle/gedeeltelik wil borg kontak asb vir Fay 083 478 0854. Studente wat as leiers wil saamgaan moet ook dringend vir Fay kontak.

VOORBIDDING Louis en Christel du Preez [Borderweg-Oos 318, 083 629 6866] en Danie en Elsabé Huisamen [Dawnweg 515, Lynnwood, 084 290 0595] en hulle gesinne – Louis en Elsabé se pa, Marius du Preez, oorlede.

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden 'Days of Genesis'-reeks: Esau en Jakob

Danie Troskie, Die Rand 316B, Menlopark, 012 348 5336 – siek tuis. Dolf en Dalené Jansen van Vuuren, Lynburn Village 12, Lynburnweg, Lynnwood Manor, 012 348 6686 – siek.

Baie dankie aan almal wat gehelp het om so 'n groot sukses van die Lynnwood Lente Kuier Karnaval te maak. Dit was 'n heerlike geleentheid! Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte en meld asb aan by die info-toonbank. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER

S


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 [A21] – Johan Jooste 072 555 0300. Bybelstudie 08:15 [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896] – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 [Kapel] – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Gemeentevroue Groep 11 16:30 [kerk] – Riaan Steyn. Bring jou man en 'n vriendin en kom geniet mooi musiek saam! Bybelstudie 19:00 [Kapel] – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572. Ratanang 14:30 [Koinonia] – Annatjie Pienaar 012 361 1916. Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. 24/7 T-Tyd in 2012. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:00 [A21] – Johan Jooste 072 555 0300.

BEDIENINGSNUUS Gebedsontbyt | Die Gebedsontbyt wat gereël word deur die Komitee vir die Wêreldbiddag vir Vroue word vanjaar in ons gemeente aangebied. U word hartlik daarheen uitgenooi. Tersia Knobel sal ons lei in gebed en sang. Datum: Dinsdag 11 September 2012. Tyd: 08:30 vir 09:00. Plek: Gesinskerk. Koste: R40 pp. Navrae: Joan Hofmeyr 012 361 7030 of 082 800 0029.

Mabopane jumble sale Vrydag 14 September | Baie dankie vir klere en ander skenkings. Ons benodig weereens tweedehandse klere en enige ander huisware. Hilda 082 900 8291. Ya Bana Village | is dringend op soek na 'n klein, betroubare tweedehandse voertuig om te koop vir vervoer van kinders van en na skole. Skakel Carina Goosen 082 900 4087.

Sentrum vir Spiritualiteit [Ring van SuidoosPretoria] | 6 Sept om 19:00 – Stellastraatgemeente hv Stella- en Olivierstr Brooklyn [Kapel]: Werkwinkel in Gebed van die hart [Centering Prayer]. Gratis. Sms asb na 083 966 7831 as jy gaan kom. Retreat 2 – 4 November aangebied deur Willem Nicol: Tema: Die Here in my daaglikse bewussyn [practising the presence of the Lord]. Navrae sandercl@telkomsa.net.

Seniorbediening | Die bediening wil graag 'n aftredebeplanningseminaar onder u aandag bring wat plaasvind van 6 – 8 September in Sandton. Inligting by Gryskrag of www.mcnaughtonevents.co.za. Noordelike Sinode 2012 vanaf 10 – 13 September by Weesgerus | Doel: Ontdek ons gebrokenheid, ervaar vergifnis en geroep tot diensbaarheid. Voorbidding word gevra.

Bybels in ander tale @ R40 | by die kerkkantoor beskikbaar.  Besoek gerus die info-toonbank in Koinonia na die erediens vir enige navrae.

KONTAK-INLIGTING Kerkkantoor | 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters | Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] | Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 2 September 2012  
Afkondigings 2 September 2012  

Afkondigings 2 September 2012

Advertisement