Page 1

26 FEBRUARIE 2012

KWARTAALTEMA | Eenwees!

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Johann Voges [nagmaal] Lydensweek 1 Akustika olv Christo Burger

1

Opdatering van lidmaatinligting | Ons wil graag vir die volgende paar Sondae die kontakbesonderhede van die hele gemeente op datum bring. Vir dié doel is daar alfabetiese lidmaatlyste in die gang op die tafels. U word vriendelik versoek om u inligting te kontroleer en aan te pas waar nodig. Baie dankie vir u samewerking!

2

Lewenskuns 8 Maart 19:00 [Koinonia] | Tema: lehkhayeem = to life!

3

Begeleiding: voor, tydens of na egskeiding | Jyself, of iemand waarvan jy weet, is welkom om te kom deel word van 'n heelword-kursus soos min. Donderdagaande van 18:00 tot 19:30, is Petro Barnard en Pieter Oosthuizen die kursusleiers wat jou wil bystaan om van dié traumatiese ervaring 'n groeigeleentheid in 'n veilige omgewing, te maak. Skakel Pieter 082 579 1125 of Petro 012 438 1245 vir meer inligting.

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Peet Crous [nagmaal] Lydensweek 1 Nuwe verbond!

2 Kor 3

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 18:30 | KERK Immanuel van Tonder Uitgenooi vir die dans met God . . .

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder [doop] Lydensweek 2

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Peet Crous [doop] Lydensweek 2

Die sentrale gebeure vir baie Christene is Jesus se sterwe en opstanding. Vandag betree ons die Lydenstyd met die kruis as uitstaande simbool. Dikwels word aardse kleure saam met die kruis gebruik. VOORBIDDING |

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

 Johan Oberholzer, Farnhamweg 97, Lynnwood Manor, 012 361 0066 – herstel na behandeling.

LYNNWOOD OORD

 Koos Roux, Die Rand 331, Lynnwood, 012 361 3318 – siek tuis.

09:00 | Johan Jooste

 Johann en Sandra Laubscher, Chateau Glen ws 1, Alcadeweg 118, Lynnwood Glen, 012 361 1674 – Johann se ma oorlede [begrafnis was Vrydag]. Sandra se pa is siek.

AANDDIENS 18:30 | KERK Sanri Malan

ADORAMUSDIENS | Woensdae om 19:30 [Kapel]

Lynnwoorde [April-uitgawe] | handig asb bydraes by die kerkkantoor in of epos dit na kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Foto's moet verkieslik in .jpg-formaat wees. Alle bydraes is welkom! Sluitingsdatum 19 Maart 2012.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Kerkraadsvergadering 19:00 [Koinonia]. Geen Bybelstudie 19:30 agv kerkraadsvergadering – weer op 5 Maart 2012.

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896]. Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Bybelstudie 19:15 [Hercue en Stef de Bruin, Borderweg-Wes 337, Lynnwood, 012 365 1750]. Isak du Plessis praat oor: Selfbehoud en Christelike Medelye.

WOENSDAG

Senior Verryking uitstappie na Botaniese Tuin 09:30 [Bus vertrek vanaf Lynnwood Oord – weer terug teen 12:00]. Vervoer: gratis. Verversings: eie koste. Belangstellendes kontak Nelia Louw 012 361 2877/082 685 8900. Jong Volwassenes-omgeegroepe elke Woensdag. Kontak Hannelie 071 356 0261 as jy by 'n groep wil inskakel. 'Young-couples'-omgeegroep 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Adoramus 19:30 [Kapel].

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Kontak Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348 1245. Wêreldbiddag 18:00 [Katolieke Kerk, h/v Rodericks- en Borderstraat-Oos, Lynnwood] – Joan Hofmeyr 012 361 7030/082 800 0029.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2012. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Wêreldbiddag 10:00 [Katolieke Kerk, h/v Rodericks- en Borderstraat-Oos, Lynnwood] - Joan Hofmeyr 012 361 7030/082 800 0029.

Bewys van Lidmaatskap | Johan, Daleen, Louw en Luhann du Plessis, Lindfieldweg 80B, Lynnwood Manor, 083 381 4013. Bernardt en Retha Duvenhage, Dawnstraat Erf 526, The Meadows, Tijgervallei Uitbr 21, 082 536 4669.

BEDIENINGSNUUS • Nuwe Generasie se CANSA Shavathon | 3 Maart

09:00 – 15:00. Kom skeer of spuit jou hare by Glenfair Boulevard. Kontak vir Doret Müller 071 204 0584. • 'Vind God op onwaarskynlike plekke' foto-

uitstalling 18 Maart tydens en na die erediens | Hou dié kwartaal jou selfoon/kamera byderhand en neem al die 'onwaarskynlike plekke' af waar jy die Here sien of ervaar. Handig jou A4 foto's by die kerkkantoor in of epos jou hoë kwaliteit foto's na faycve@gmail.com. • Jong Volwassenes | kuier en pizza eet by Tony's in

die Greenlands sentrum. Donderdag 1 Maart, 18:30. RSVP asb by Hannelie 071 356 0261 sodat ons 'n tafel kan bespreek. • Senior-kategese | boekgeld [R60] wat nog uitstaande

is, moet asb vanmiddag betaal word.

• Wêreldbiddag | Die komitee van die wêreldbiddag Pretoria-

Oos streek het besluit om 'n ekstra byeenkoms aan te bied ter wille van werkende persone wat nie die gebruiklike Vrydagoggend geleentheid kan bywoon nie. Daar word ook al meer gepraat van Wêreldbiddag sonder die bepaling 'vir vroue'. Ons wêreldbiddag vind plaas op Donderdagaand 1 Maart om 18:00 en Vrydagoggend 2 Maart om 10:00 by die Katolieke Kerk, h/v Rodericks- en Borderstraat-Oos, Lynnwood. Mans, dames, jongmense en kinders is baie welkom! Kontak: Joan Hofmeyr 012 361 7030/082 800 0029. • Vervoer van senior lidmaat gevra | Indien u moontlik kan

help met die vervoer van 'n senior lidmaat in 'n rolstoel vanaf Selrose Park [Die Wilgers] na 'n oggenddiens eenkeer per maand, sal dit baie waardeer word as u die kerkkantoor kan kontak of u naam by die info-toonbank kan gee. Baie dankie by voorbaat!

Ontmoet vir Bets na die oggenddienste by die info-toonbank in Koinonia vir enige navrae.

Afkondigings 26 Februarie 2012  

Afkondigings 26 Februarie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you