Page 1

KWARTAALTEMA | Ekologie! 21 AUGUSTUS 2011

Welkom by NG Gemeente Lynnwood! DIE BELANGRIKSTE DINGE WAT JY MOET WEET

VANDAG SE EREDIENSTE OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder

1

Gemeenteverjaarsdag II | Op 28 Augustus vier ons die tweede tydperk van die gemeente se bestaan 1974 – 1986. Ds Barry van der Merwe lei die erediens.

2

Ds Fay van Eeden | preek vanoggend vir die eerste keer by die Gesinskerk.

3

Seekamp Fondsinsameling | Vandag hoef jy nie na kerk gou by die winkels te stop vir ietsie soets vir vanmiddag se tee nie. Kom koop na afloop van die erediens 'n heerlike stuk koek in die vierkant!

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Fay van Eeden

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 18:30 | KERK Teodor van der Spuy

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Barry van der Merwe [Feesjaar II]

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Peet Crous [Feesjaar II]

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 18:30 | KERK Belydenisaflegging

ADORAMUS-DIENS | Woensdae om 19:00 [Kapel]. Kom aanbid die Here in stilte; ons luister na musiek en dink oor Skrifgedeeltes. Meer inligting: Pieter Oosthuizen 082 579 1125 of Johan Jooste 072 555 0300. VOORBIDDING |  Eric en Hester van der Merwe, Chappiesweg 336, Lynnwood, 083 325 5694 – dogter in Kaapstad ernstig siek.  Annette Hayes, Sussexlaan 478B, Lynnwood, 012 361 5560 – Wilgers Hospitaal. Alle nuwe intrekkers | word uitgenooi na 'n Nuwe Lidmate-tee net na die oggenddienste in die Kapel. Kerkraadsvergadering | 29 Augustus 2011 om 19:00 [Koinonia]

Die kleur van die baniere vir hierdie tyd van die jaar is groen. Dit stel lewe en groei voor. Die bootjie simboliseer die kerk wat die draer van goeie nuus is.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Bybelstudie 19:30 [Kapel] – Johan Jooste.

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896]. Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Bybelstudie 19:15 [May du Plooy, Bergkareelaan 371, Lynnwood, 012 361 3478]. Prof Daléne Fourie praat oor Amos.

WOENSDAG

Gebedsgroep 11:00 [Kapel]. Kontak: Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 of Amanda Kotzé 012 361 1408/072 630 3088 met gebedsversoeke. Adoramus 19:00 [Kapel]. Lewenskuns: 19:30 [Koinonia] – Weet jy wat jou waardes is? Kom gesels lekker saam en bepaal jou eie stel waardes en die impak daarvan op jou lewe. Ons kyk ook na die verskil tussen waardes en deugde en waar dit in die gedrags-ysberg lê. Navrae: Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125.

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626.

VRYDAG

Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

BEWYS VAN LIDMAATSKAP | Riaan, Melani, Rynhardt en Tertius Jonker, Selikats Causeway 285, Faerie Glen, 083 680 6071.

BEDIENINGSNUUS • Tygerberg Kinderkoor: 5 Oktober 2011 om 19:30 in die kerkgebou. Besprekings by Computicket | Ons gemeente tree op as gasheer vir die koor en vra dus vriendelik dat u die kerkkantoor sal kontak of u naam by die info-toonbank sal gee indien u bereid is om 'n kind(ers) te huisves vir een nag. Die koor vertrek die volgende oggend na Potchefstroom vir die Aardklop-fees. Baie dankie dat ons kan staatmaak op u gasvryheid!

• Seekamp vir Gr7-12’s | Die Y-Netwerk Seekamp vind plaas van 2-7 Oktober by die T.O. Strandoord [naby Port Edward]. Die kamp kos R1 300 en sluit alle verblyf, etes en vervoer in. Meer inligting beskikbaar by: www.nglynnwood.co.za of skryf in by: http://www.ngtyger.com/page/skryf-in [Inskrywings sluit 16 September.] Kontak: Valize 072 148 7071 of Coenraad 082 471 2048 vir navrae.

• Mabopane uitreik | Straatmark 26 Aug 09:00 12:00. Kom self, bring vriende en huishulpe saam! Ons benodig 2de handse klere (mans en kinders), gordyne, linne, breekware, ens. Handig asb by die kerkkantoor in indien moontlik. Navrae: Hilda 082 900 8291 [kan dit by u huis afhaal].

• Koskuns 9 September | by Blu Safron! R230 per persoon, fooitjie ingesluit, maar wyn uitgesluit. Belangstellendes kontak asb vir Thelma du Plessis [slegs plek vir 32 mense].

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 21 Augustus 2011  
Afkondigings 21 Augustus 2011  

Afkondigings 21 Augustus 2011

Advertisement