Page 1

15 JANUARIE 2012

KWARTAALTEMA | Eenwees!

Baie welkom terug aan almal na die vakansie! Ons wens u 'n voorspoedige 2012 toe!

BELANGRIKE DATUMS VIR HIERDIE KWARTAAL

VANDAG SE EREDIENSTE OGGENDDIENS

22 Januarie

09:00 | KERKGEBOU Johann Voges

| 10:00 – 11:00 Jnr Kategese | 17:17 Snr Kategese

29 Januarie

| Verwelkomingstee na die oggenddiens in Koinonia | Belydenisaflegging tydens die aanddiens

3-5 Februarie

| Belydeniskamp

12 Februarie

| Nuwe Lidmate-tee in die Kapel | Jakaranda Kinderhuis-dag

09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder

2 Maart

| Wêreldbiddag vir Vroue

25 Maart

| Afskeid Johann Voges

GESINSDIENS

28 Maart

| Stasies van die Kruis begin

09:00 | GESINSKERK Peet Crous

VOORBIDDING |

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS

 Eloff Diederichs, Glenwood Park 605, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen, 082 568 3861 – sterk tuis aan.

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS

 Stienie Colin, Glenwood Park 509, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen, 012 348 2538 – Wilgers hospitaal.

18:30 | KERK Fay van Eeden

 Daleen Botha, 12de Straat, Menlopark, 072 845 5451 – herstel na operasie.

ADORAMUSDIENS | Woensdae om 19:30 [Kapel]. Ons Adoramusdienste begin 18 Januarie. Let asb op dat die tyd later is. Almal baie welkom! Meer inligting: Pieter Oosthuizen 082 579 1125 of Johan Jooste 072 555 0300.

 Pieter en Alet Saayman, Thatchers Field 279, Lynnwood, 082 820 7721 – afsterwe van hulle dogter Milliëtte. Begrafnis was Maandag.  James Kitching, Cambray 9, Hallishamlaan, Lynnwood Manor en sy moeder, Ruth, is oorlede. Die gedenkdienste was 21 Des en 11 Jan.  Nora Geldenhuys, Lynnwood Oord 70, The Hillside 315, Lynnwood, 082 415 7099 – Lynnmed Kliniek.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE DINSDAG

Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

WOENSDAG

Skole open. Gasvryheidsbediening Komiteevergadering 17:00 [A21]. Jong Volwassenes-omgeegroepe elke Woensdag. Kontak Hannelie 071 356 0261 as jy by 'n groep wil inskakel. 'Young-couples'-omgeegroep 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Adoramus 19:30 [Kapel].

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2012. Die gedagte van die weeklikse T-Tyd op die kalender is dat elkeen uitgenooi word om die 24/7 waardes van die teenwoordigheid van God by ons en ons teenwoordigheid in die hede te integreer met die lewe. Tydens Vrydagoggende se T-Tyd (wanneer jy breek vir tee/pouse) kan jy tyd afstaan vir geestelike oefening waar jy in dié Teenwoordigheid kan insak. Die Kontak wat op Donderdae per epos uitgaan sal vanaf dié week riglyne bied vir elke Vrydag se T-Tyd. Kom deel in die opwindende reis saam met die gemeente! Bybelstudie 08:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263.

Kalenders is by die deure beskikbaar – neem gerus een. BEDIENINGSNUUS • 'n Groot dankie | vir almal wat moeite • Nuwe Generasie uitreikgesprek | 19 Januarie om gedoen het om na die liggies by Jakaranda 18:00 in die Sjêk. Almal wat in 2012 by uitreike Kinderhuis te gaan kyk. Baie dankie aan almal betrokke wil wees is welkom! Vir meer inligting wat op enige manier by Jakaranda Kinderhuis kontak vir Fay by 012 348 1982. betrokke was gedurende 2011 – • Jong Volwassenes | gaan op Saterdag 21 Januarie u ondersteuning word opreg waardeer! vanaf 10:00 die oggend 'n piekniek hou en kuier om die jaar af te skop. Kontak Hannelie vir meer • Preke op CD | Bestellings kan na die oggenddiens by die info-toonbank geplaas inligting 071 356 0261. word of kontak die kerkkantoor 012 348 1245.

Baie geluk aan die matrikulante van 2011! Ons hoop die skitterende uitslae dien as beloning op al die harde werk. Ons wens julle voorspoed toe met al die nuwe uitdagings op julle lewenspad vorentoe.

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 15 Januarie 2012  

Afkondigings 15 Januarie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you