Page 1

KWARTAALTEMA | Ekologie! 11 SEPTEMBER 2011

Welkom by NG Gemeente Lynnwood! DIE BELANGRIKSTE DINGE WAT JY MOET WEET

VANDAG SE EREDIENSTE

1

'Lê-'n-eier-kuier' | Kom lê 'n eier, sê jou sê en droom saam met Nuwe Generasie oor 2012. Ons kom 11 September om 15:00-17:00 in Koinonia saam! Kom help ons om 2012 'n onvergeetlike jaar te maak. Almal is welkom!

2

Temperamente van Gesinslede verskil – hoe hanteer ons dit? |Sondag 18 September van 10:30 tot middagete – sien agterkant 

3

Die Gasvryheidsbediening se Lentetee | word as gevolg van die wêreldbeker rugbywedstryd teen Wallis verskuif na Sondag 25 September. Dit val saam met die verjaarsdagviering.

GESAMENTLIKE KUNSTEDIENS 09:00 | KERKGEBOU Johann Voges en Peet Crous Arts Revelation o.l.v Mbuso Ndlovu tree op.

GESINSDIENS Gesamentlik in die kerk

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden [Jona 3]

VOLGENDE SONDAG

ADORAMUSDIENS | Woensdae om 19:00 [Kapel]. Kom aanbid die Here in stilte; ons luister na musiek en dink oor Skrifgedeeltes. Meer inligting: Pieter Oosthuizen 082 579 1125 of Johan Jooste 072 555 0300.

OGGENDDIENS

VOORBIDDING |

09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder

GESINSDIENS

 Hugo Hayes en familie, Sussexlaan 478B, Lynnwood, 012 361 5560 – Annette oorlede. Begrafnis was Woensdag in die kerk.

09:00 | GESINSKERK Peet Crous

 Willem Olivier, Rondevaux 10, Kuisisstraat 13, Brummeria, 012 804 7790 – ernstig siek.

KLEUTERS

 JB Hartman, Montanac ws 13, The Hillside 418, Lynnwood, 012 361 7207 [vrou Rita 083 277 8763] – ernstig siek.

09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 18:30 | KERK Fay van Eeden

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 [Kapel] – Johan Jooste.

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous [Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896]. Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Wêreldbiddag vir Vroue Gebedsontbyt | 09:00 [Lynnwood Katolieke Kerk, hv Roderick en Borderstr Oos.] Koste: R30 pp. Spreker: Rev Pat Baxter. Navrae: Joan Hofmeyr 012 361 7030. Gemeentevroue Groep 4: 09:30 [Montanac 3, Alpinestr, Lynnwood] Beanca du Toit, Maatskaplike werker by Kameeldrift, kom gesels oor haar werk. Navrae: Miekie Bredell 012 361 4780/Sarie Troskie 012 348 2336. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Bybelstudie 19:15 [Koinonia]. Navrae: Joubert en Mada Botha, Alcadeweg 96, Lynnwood Glen, 012 361 4098. Tema: Deel 2 van Amos – [Prof Dalene Heyns].

WOENSDAG

Gasvryheidsbediening Komiteevergadering 17:00 [A21]. 'Young-couples'-selgroep 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Adoramus 19:00 [Kapel].

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626.

VRYDAG

Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263.

BEDIENINGSNUUS • Temperamente van Gesinslede verskil – hoe hanteer ons dit? | Ons gesels daaroor met gesinne (ouers en hulle kinders), volgende Sondag van 10:30 tot na middagete. Ons gaan saam met u die verskillende temperamente in u gesin identifiseer en die implikasies daarvan op gesinsverhoudinge en interaksie bespreek. Pak gerus 'n kosmandjie en drinkgoed vir u gesin en ons eet middagete saam. Moenie die geleentheid wat Caritas aanbied, misloop nie, dit sal verseker u gesinslewe verryk! Vir meer inligting: skakel Petro Barnard of Pieter Oosthuizen. • Mabopane Uitreik | sê baie dankie vir al die gewaardeerde skenkings. Dankie vir u ondersteuning! Sini Meyer 083 455 9473. • Lynnwoorde November-uitgawe | foto's en stories oor afgelope 50 jaar – kontak Johann Voges 082 579 1122.

• Tygerberg Kinderkoor: 5 Oktober 2011 om 19:30 in die kerkgebou. Besprekings by Computicket | Dit is die koor se enigste optrede in Pretoria hierdie jaar. Baie dankie vir die positiewe reaksie wat ons ontvang het op die versoek vir gaste-ouers. Ons benodig nog slaapplek vir 26 dogters en 8 seuns. Indien u bereid is om te help kontak asb die kerkkantoor of gee u naam by die info-toonbank na afloop van die erediens. Baie dankie by voorbaat vir u gasvryheid! • Ekologie | nooi almal uit om Saterdag 1 Oktober saam met Izak van der Merwe te stap en leer van bome en plante. Plek: Faerie Glen reservaat. Tyd: 09:00 tot 11:30 en dan hou ons saam piekniek daarna. Izak maak spesifiek voorsiening vir kinders ook en help ons om bome en plante te identifiseer in die verskillende habitatte wat die reservaat bied. Daar is 'n klein toegangsfooi betaalbaar en bring jou eie piekniek goodies saam. Navrae: Tinus Venter 082 820 5127.

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 11 September 2011  

Afkondigings 11 September 2011