Page 1

11 MAART 2012

KWARTAALTEMA | Eenwees!

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Peet Crous Lydensweek 3 2 Kor 11 Navolgingswaardig Lynnwood Laerskool se koor tree op

09:00 | GESINSKERK Pieter Oosthuizen Lydensweek 3

1

'Vind God op onwaarskynlike plekke' foto-uitstalling 18 Maart tydens en na die erediens | Hou dié kwartaal jou selfoon/kamera byderhand en neem al die 'onwaarskynlike plekke' af waar jy die Here sien of ervaar. Handig jou A4 foto's by die kerkkantoor in of epos jou hoë kwaliteit foto's na faycve@gmail.com.

2

Almal word hartlik uitgenooi na Dr Johann Voges se afskeidsgeleentheid op 25 Maart 2012 om 09:00. ADORAMUSDIENS | Woensdae om 19:30 [Kapel]

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

VOORBIDDING |

AANDDIENS

 Johan Oberholzer, Farnhamweg 97, Lynnwood Manor, 012 361 0066 – herstel na behandeling.

18:30 | KERK Fay van Eeden Tick-tock-tick-tock!

Tydens die afgelope kerkraadsvergadering is die volgende persone tot kerkraadslede verkies | Ansie Pieters [Gasvryheidsbediening] en Pieter Schoeman [Ondersteuningsdienste]

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Pieter Oosthuizen Lydensweek 4

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Immanuel van Tonder Lydensweek 4 Sê net JA! en sê net NEE!

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

Lynnwoorde [April-uitgawe] | handig asb bydraes by die kerkkantoor in of epos dit na kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Foto's moet verkieslik in .jpg-formaat wees. Alle bydraes is welkom! Sluitingsdatum 19 Maart 2012.

Paastee | | Die Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na 'n Paastee, Sondag 25 Maart na die oggenddiens in Koinonia.

AANDDIENS 18:30 | KERK Johann Voges

Pannekoek @ R3, Sjokolade Muffins @ R5 | te koop na die oggenddienste ten bate van Uitreike. Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 [A21]. Reeks oor Jesus se laaste week in Jerusalem. Navrae: Johan Jooste 072 555 0300.

DINSDAG

Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Gemeentevroue Groep 3 09:30 [A21]. Bybelstudie met Immanuel van Tonder. Tema: Bewustelose of Bewussynvolle Lewe. Gemeentevroue Groep 4 09:30 [Chappiesweg 340A, Lynnwood]. Erika Theron kom riglyne gee hoe om jou eie storie te vertel. Kom kuier gerus saam. Navrae: Magteld 012 361 4314/Maggie 012 361 4410. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122. Bybelstudie 19:00 [Koinonia]. Tema: Bewustelose of Bewussynvolle Lewe. Immanuel van Tonder 012 361 4072/083 540 6015.

WOENSDAG

Gasvryheidsbediening Komiteevergadering 17:00 [A21]. Jong Volwassenes-omgeegroepe elke Woensdag. Kontak Hannelie 071 356 0261 as jy by 'n groep wil inskakel. 'Young-couples'-omgeegroep 19:00 [Die Sjêk]. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Adoramus 19:30 [Kapel].

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Kontak Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348 1245.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2012. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:00 [A21] – Johann Voges 012 361 1537/082 579 1122.

Bewys van Lidmaatskap | Jannie en Leentjie Redelinghuys, Observatory Rylaan 162, Woodhill, 012 993 4544. Joe en Anita van Zyl, Dannystraat 318, Lynnwood Park, 012 361 6811. Masuret, Lizette, Jeanine en Alishia van Heerden, Indabastraat 46, Lynnwood Glen, 012 348 6700. Dawie en Sanri Malan, Hazendal ws 10, Rodeneweg 100, Lynnwood Manor, 082 576 9654.

BEDIENINGSNUUS • Senior-kategese | boekgeld [R60] wat nog uitstaande

is, moet asb vanmiddag betaal word. • Het u rekenaar tegniese vaardigheid? | Sou u

bereid wees om namens Jakaranda Kinderhuis die rekenaars te toets. Ons het 'n skenking gekry. U kan u naam ná die diens by die info-toonbank gee of vir Rosemary Fourie skakel by 072 686 3210.

• Hulp gevra van alle huidige en oud-dienswerkers |

Help ons asseblief om lidmate in jou groep [wyk] te identifiseer wat gereelde besoek/versorging nodig het. 'n Brief, met al die nodige inligting, is per e-pos aan jou gestuur. Indien jy nie 'n e-pos adres het nie, is die brief by die infotoonbank, na die erediens beskikbaar. Volg asseblief die aanwysings in die brief. Navrae: Pieter Oosthuizen 082 579 1125.

Ontmoet vir Bets na die oggenddienste by die info-toonbank in Koinonia vir enige navrae.

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor |012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters |Pieter Schoeman [dagkoster] 082 771 8988 | Frikan Erwee [na-ure koster] 083 603 4961. Kombuis [breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens] |Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court [632005], Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 11 Maart 2012  
Afkondigings 11 Maart 2012  

Afkondigings 11 Maart 2012

Advertisement