Page 1

10 JUNIE 2012

KWARTAALTEMA | Dien!

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

OGGENDDIENS 09:00 | KERKGEBOU Immanuel van Tonder Leef in die kragveld van die Drie-Enige-God!

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Peet Crous [Doop] Gert-Louis Gouws [Gerrie en Louise] word vanoggend gedoop. Baie welkom aan al die familie en vriende!

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

AANDDIENS 17:17 | KAPEL Powerhour 18:30 | KERK Fay van Eeden Mythbusters-reeks Mite #3: As ek net bietjie meer geglo en gebid het, dan. . .

VOLGENDE SONDAG OGGENDDIENS - Vadersdag 09:00 | KERKGEBOU Fay van Eeden

GESINSDIENS 09:00 | GESINSKERK Doret Müller

KLEUTERS 09:00 | JEUGSENTRUM

Vakante Leraarspos | Tydens 'n Kerkraadsvergadering gehou op 28 Mei 2012 is besluit dat die gemeente voortgaan om die vakature van die vierde leraar te vul. 'n Pre-advieskomitee bestaande uit 12 persone is aangewys om die proses te bestuur. Die pos word in die Kerkbode geadverteer en gemeentelede kan ook gelegitimeerdes nomineer. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Junie 2012. Maak asseblief die proses deel van u voorbidding. Ons sien die beroepingsproses as 'n geestelike reis van God met die gemeente. Nominasievorms en meer inligting is beskikbaar by die info-toonbank na die diens. U kan ook die kerkkantoor skakel by 012 348-1245 of 'n epos stuur aan kerkkantoor@nglynnwood.co.za.

Kategese 17 Junie 2012 | Grootgroep na die diens in die Gesinskerk. VOORBIDDING |  Aletta van Jaarsveld, Lynnwood Oord 44, Lynnwood – ernstig siek in Zuid Afrikaanse Hospitaal.  Frans Mohr, Willow Village 74, Spitskopweg, Die Wilgers, 012 807 7371 en Gerda Pretorius, Villa Chateaux 20, Kings Highway 466, Lynnwood, 012 348 8294 – ma oorlede. Begrafnis was Vrydag.  Johan en Lidia Jooste en gesin, Hesteleenstr 625, Garsfontein, 012 998 9166 en Stephan en Annalie Heyns en gesin, The Ring 21, Lynnwood, 012 361 9365 – Johan en Annalie se ma oorlede. Begrafnis was gister.  Eloff Diederichs, Glenwood Park 605, Ilkeyweg 74, Lynnwood Glen, 082 568 3861 – siek.

AANDDIENS 17:17 | KAPEL Powerhour 18:30 | KERK Immanuel van Tonder Mythbusters-reeks Mite #4: Seks = sonde

Lynnwoorde [Julie-uitgawe] | handig asb bydraes by die kerkkantoor in of epos dit na kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Foto's moet verkieslik in .jpg-formaat wees. Alle bydraes is welkom! Sluitingsdatum 25 Junie 2012.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte en meld asb aan by die info-toonbank. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 [Kapel]. Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 [A21]. Kontak: Johan Jooste 072 555 0300.

DINSDAG

Bybelstudie 08:30 [Koinonia] – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Bybelstudie 10:00 Gemeentevroue Groep 3 – Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125. Gemeentevroue Groep 4 09:30 [Kerk]. Riaan praat oor: Die orrel, koning van instrumente. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Bybelstudie 19:00 [Kapel] – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572. Bybelstudie 19:15 [Koinonia]. Spreker: Chris Landman. Tema: Kerk-staat-verhoudinge.

WOENSDAG

Gasvryheidsbediening Komiteevergadering 17:00 [A21]. Jong Volwassenes-omgeegroepe elke Woensdag. Kontak Hannelie 071 356 0261 as jy by 'n groep wil inskakel. Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 Lynnwood Oord – Johan Jooste. Tabita 14:00 [Gesinskerk] – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Kontak Pieter Oosthuizen 012 348 4004/082 579 1125 of Petro Barnard 012 348 1245.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2012. Christelike Meditasie 07:00 [Kapel]. Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263.

BEDIENINGSNUUS • Powerhour: 10 & 17 Junie, 17:17 in die Kapel | los die boeke en kom raak vir 'n uur stil.

• Hoërskoolkamp 3 – 5 Augustus | Vir meer inligting kontak Jani 076 313 7212 of Coenraad 082 471 2048.

• Die Wespoort Voedingskema | besoek die gemeente op Sondag 17 Junie 2012. Na die oggenddiens sal die Wespoort handgemaakte produkte te koop wees asook heerlike cupcakes vir R5 elk vir Vadersdag. Bring asb 'n geldjie saam!

• Mabopane | Ya Bana Village wil u graag help om van sekere herwinbare materiaal [op die lys hieronder] ontslae te raak – u kan dit langs die Mabopane kis buite die kerk se deur plaas, of vir Amanda [082 458 9440] skakel om dit te kom afhaal: • Africa Exposed Studente Uitreik 9 – 20 Julie 2012 | Karton: papboks grootte-, en kleiner boksies [geen melkStudente, matrieks en jong volwassenes se uitreik na kartonne]; papier: A3/A4 afvalpapier met een skoon kant; Botswana, Zambia, Namibië en Zimbabwe benodig nog metaal- en plastiekbottelproppies; spons: soos dié in borge en donasies: groente, vrugte, vleis, geld, ou klere. verpakkings en medisynehouers; plastiese roomyshouers Enigiets wat kan help met die uitreik sal waardeer word. [1 en 2 liter] met deksels indien moontlik; plastiese deksels Daar is elke Sondag na die oggenddiens 'n koekverkoping [koffieblikke en kleiner blikke]; Pringles skyfie-houers met vir fondsinsameling. Navrae: Hannes Heyns 072 735 deksels; legkaarte, bordspeletjies, speelkaarte, ens wat 1973. geskik is vir tieners; tydskrifte oor die natuur, voertuie en • Nuwe Generasie Emboleni uitreik, 25 Junie tot 1 Julie | vaartuie, boerdery, mediese inligting en tuinmaak; leë Die uitreik is hoofsaaklik vir hoërskooljeug, maar enigeen toilet- en carlton rol rolletjies. Baie dankie vir al u hulp om is welkom. Emboleni is 'n gebied net buitekant vreugde en hoop te bring! Badplaas. In die oggende word daar kinderbediening in die gemeenskap gedoen en in die aande het ons 'n Jesus- • Kombers-projek | Baie dankie aan almal wat komberse geskenk het. Ons het 129 komberse ingesamel, wat aan film uitreik op 'n naburige plaas. Die uitreik word in verskeie welsynsorganisasies geskenk gaan word. samewerking met Ds Leon du Toit, plaaslike VGK predikant, wat al meer as 20 jaar in die gebied werksaam • Tydens die onlangse Kerkraadsvergadering is die is, aangebied. Ons bly in Forever Resorts Badplaas, by volgende lidmate verkies as kerkraadslede: die NG kerk se dienswerksentrum. So tussendeur is Linda Human (Gasvryheid) daar darem ook tyd om in die warm swembad te ontspan Sanri Malan (Teologiese student) of die Superchoob aan te durf. Ons benodig nog 'n kos• Die Stadsraad het 'n gedeeltelike kwytskelding van ma/pa asook borge vir sommige van die jongmense eiendomsbelasting vir bejaardes, liggaamlik/geestelik indien u kan help kontak asb vir Fay (083 478 0854). gestremde persone beskikbaar gemaak. Meer inligting by die info-toonbank.

 Besoek gerus die info-toonbank in Koinonia na die erediens vir enige navrae.

Afkondigings 10 Junie 2012  
Afkondigings 10 Junie 2012  

Afkondigings 10 Junie 2012

Advertisement