Page 1

21 JULIE 09:00 Erediens Eric Scholtz 09:00 Kategese gr 1-6 09:00 Kleuterkerk Almal welkom! Onthou om foto's te bring vir ons verjaarsdag vlaggies.

18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe Fouché de Wet 19:00 Belydenisklas Immanuel van Tonder #1 Spiritualiteit vir die lewe

19:00 Winterfees!

28 JULIE 09:00 Erediens – Doop Ockie Raubenheimer

Jeanri Bezuidenhout is tydens die Kerkraadsvergadering van 15 Julie 2019 beroep vir 'n deeltydse vaste termynpos vir jeugleraar tot 29 Februarie 2020. Indien die beroepingsproses goed en betyds afloop, sal Jeanri op 4 Augustus 2019 tydens die Aanddiens bevestig word.

09:00 Kategese gr 1-6 09:00 Kleuterkerk Bring gerus die kleuters – die personeel is al voor 9 uur gereed om hulle in die Kleuterkerk te ontvang. Almal welkom!

18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe Eric Scholtz 19:00 Belydenisklas Immanuel van Tonder #2 Spiritualiteit vir die lewe

Voorbidding: Peet en Karin Crous en famlie, Alpineweg 330, Lynnwood, 083 291 7178 – Karin se pa oorlede. Marietjie van Loggerenberg, The Rand 316B, Menlopark, 082 324 3726 – Zuid-Afrikaans Hospitaal.

Winterfees na die aanddiens. Besprekings @R100 p.p. by die Info-toonbank na die diens of by Liani 079 506 4078. Bring asb. eie eetgerei, drinkgoed en 'n poedingbakkie saam.


Maandag:

Ekologie vergadering 18:00 (Kerkkantoor).

Dinsdag:

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Kapel) – Eric Scholtz 082 856 5959. Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413. Nuwe Generasie Bybelskool 19:00 (Sjêk) – Jeanri Bezuidenhout 074 893 2836. Bybelstudie 19:15 (Koinonia) – Immanuel van Tonder 083 540 6015.

Woensdag:

Kleingroep vir Mammas met babas en kleuters 10:00 – 11:30 (in die jeugsentrum) – Liesel Strasheim 082 344 4323 / Marina de Wet 082 505 2616. Ons behandel 'n nuwe boek!

Donderdag:

Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord). Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413. Bybelstudie 08:00 (Kapel) – Eric Scholtz 082 856 5959. Gebedsgroep 09:30 (B5). Hanthi 083 293 0263 | Peet 079 893 5572 met gebedsversoeke.

Vrydag:

DROOM saam oor LYNNWOOD GEMEENTE Wat is kerk? Hoekom is daar 'n gemeente in Lynnwood? Wat is die unieke roeping wat ons gemeente van die Here ontvang het? Die nuwe Testament gebruik verskeie metafore om te illustreer wat God se bedoeling vir die kerk is. "Liggaam van Christus" (Rom 12:4-8) beeld beide eenheid en diversiteit uit: ons is een in Christus tog verskillend in funksie. "Bruid van Christus" (Ef 5:28-32) wys hoe naby die kerk aan Jesus se hart is en dat Hy die kerk versorg. "Familie van God" (Ef 2:17-19) beklemtoon die diep onderlinge verbintenis aan mekaar en aan God. "Saailand van God" (1 Kor 3:6-9) openbaar 'n besondere waarheid dat God die eintlike Een is wat in die gemeente werk en die groei en vrug veroorsaak. Dit lyk dus of die Here se droom vir kerkwees daarin lê dat ons aan Hom verbind is waardeur Hy aan ons bronne en gawes gee om mekaar en die wêreld met sy liefde aan te raak. Elkeen van ons in die gemeente is dus geroep om in jou omgewing hierdie liefdesryk te laat kom. Lynnwood gemeente is inderdaad geseënd met oorvloedige gawes op soveel vlakke. Dink net wat 3000 lidmate met soveel gawes in Lynnwood, Pretoria, Suid-Afrika en die wêreld kan verrig! Stop net eers voor jy verder lees. Dink net weer oor die groot potensiaal in ons gemeente! Ek vra jou om biddend saam te droom oor ons gemeente. Watse bydrae kan jy in die kerk en koninkryk lewer? In Augustus gaan die leiers weer saam droom en beplan met die oog op die toekoms. Die gemeente sal ingesluit word in die proses. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. (Eleanor Roosevelt) Groete Immanuel van Tonder (namens die predikantespan)


Soos verlede jaar, loods die Ekologiebediening gedurende Julie 'n herwinningsprojek van elektriese en elektroniese apparaat, ten behoewe van die Middestad PEN-aksie. Bring asseblief stukkende rekenaars, TV's, wasmasjiene, yskaste, stowe of enige ander stukkende elektriese of elektroniese apparaat na die saal. Daar is 'n afgebakende area wat met wit-en-rooi plastiekband gemerk is. Kom ons kyk of ons vanjaar se poging nog meer suksesvol kan maak!

Nuwe Generasie is betrokke by 'n fondsinsameling ten bate van 'n see-vakansie vir CMR pleegsorgkinders. Hulle het 'n skenking van 'n Thule Subterra Rolling Carry-On 36L tas (waarde R5999) hiervoor ontvang. 'n Gelukkige wenner kan met die tas weg stap indien diÊ maklike vrae kan beantwoord kan word: 1. Watter bediening loots die inisiatief? 2. Wat is die handelsmerk/maak van die tas? Kry jou kaartjie @ R100 elk na die oggenddienste op 21 en 28 Julie in Koinonia. Die trekking vind op 4 Augustus 2019 plaas. Byvoorbaat baie dankie vir die ondersteuning – dit word baie waardeer!

Die Begrafnisbediening in die gemeente maak 'n geweldige verskil in hartseertye. Indien jy bereid is om te help word jy vriendelik genooi om 'n vorm by die deur te voltooi en dit asb. in die kollektebord te gooi. Jy kan dit ook by die Infotoonbank na die diens of gedurende die week by die kerkkantoor in handig. Help ons om gasvry God se hande, voete, oĂŤ en ore in ons omgewing te wees. Bvoorbaat baie dankie vir jou gewaardeerde hulp en ondersteuning.

Ya Bana Village wil konfyt kook! Vir die doel benodig hulle enige grootte bottels met metaal deksels. Bottels kan asseblief na die kerk gebring en in die groot wit Ya Bana kis geplaas word. Byvoorbaat baie dankie vir die gewaardeerde ondersteuning.


012 348 1245 Kantoorure: Ma-Do 07:30 – 12:30, Vry 07:30-12:00 kerkkantoor@nglynnwood.co.za; www.nglynnwood.co.za Posbus 36430, Menlopark, 0102 Sussexlaan 439, Lynnwood (GPS: S 25° E 28° 15.93) 084 588 4948 Juan Ferreira (koster) 073 267 7019 Maretha Brits (kombuis) bets@nglynnwood.co.za (lokaalhuur) 012 348 1245 (CD bestellings (diens en begrafnis) kerkkantoor@nglynnwood.coz.a (Muur van herinnering)

Lidmaatskap: Het jou inligting verander of wil jy 'n lidmaat word? Aanlynvorm: www.nglynnwood.co.za – meer info – vorms | Kontak: 012 348 1245 of e-pos bets@nglynnwood.co.za. Doopregistrasie: Aanlynvorm: www.nglynnwood.co.za – meer info – vorms | Kontak: 012 348 1245 of e-pos bets@nglynnwood.co.za. Klein advertensies: stuur gerus vir plaas op die kennisgewingborde en in Gemeenskapsblad op die web. Motorwagdonasies: Houers in die portaal beskikbaar. Dankie vir u ondersteuning.

GOOI IN KOLLEKTEBORD | HANDIG IN BY DIE INFO-TOONBANK

Parkering tydens eredienste: Almal word vriendelik versoek om asseblief wettig en ook in die regte rigting voor die kerk te parkeer tydens die eredienste, om verkeerspolisie-optrede te voorkom. Kennisgewingborde: Indien u 'n kennisgewing op die borde wil plaas, bring dit asseblief na die kerkkantoor of Info-toonbank – baie dankie vir u samewerking in dié verband. Herwinningshouers: In die parkeerarea (Sussexlaan) – bring gerus herwinbare artikels. Maak asseblief artikels kartonhouers en blikkies plat.

Oorweeg asseblief biddend 'n dankoffer d.m.v. een van die volgende wyses: koevert, aftrek- of debietorder of elektroniese oorplasing. Bankbesonderhede: NG Lynnwood, ABSA Takkode: 632005, Tjekrekening nr. 540 580 014 (gebruik asseblief u Voorletters en Van as verwysing) en e-pos bewys van betaling aan finansies@nglynnwood.co.za of Snap Scan.

Besoeker? Nuwe intrekkers? Ons wil jou graag leer ken! Naam & Van:

@  Enkel

Jonggetroude

Tiener

Gesin

Student

Senior-lidmaat

Jongvolwassenes

Elektroniese e-pos (Kontak): Mense wat nog nie die Kontak elektronies ontvang nie of weet van iemand wat dit graag wil ontvang, kan gerus hulle e-pos adresse aan die kerkkantoor stuur by kerkkantoor@nglynnwood.co.za.

Profile for NG Lynnwood Gemeente

Afkondiging 21 Julie 2019  

Afkondiging 21 Julie 2019

Afkondiging 21 Julie 2019  

Afkondiging 21 Julie 2019

Advertisement