Page 1

19 Februarie 2017 09:00 Erediens

Eric Scholtz Teks: Eksodus 1 09:00 Kategese Gr 1 – 6 (begin in die kerk) 09:00

Kleuterkerk!

Almal welkom! 18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe (Snr kategese)

Peet Crous Respek-preekreeks #3: Respek vir jouself 19:00 Belydenisklas Geen a.g.v. Kamp



Ons kleuterkerkspan, Nicole en Marietjie, saam met al die kleuters, sê BAIE dankie vir die bydraes sodat ons vir ons kleuterlokaal pragtige stoeltjies kon koop. Ons sê ook dankie aan Sunmari en Jana wat ons Sondag gehelp het. Teen die kennisgewingbord by die kerk is daar 'n lys waar ons vra dat mense hulle name by 'n datum skryf om te help met toesig en bystand by die kleuterkerk.



26 Februarie 2017

Indien 'n gesinslid gedurende Februarie 'n verjaarsdag vier, oorweeg gerus om 'n nie-bederfbare geskenk vir Harmoniehof aftree-oord te gee. Meer inligting: Peet Crous 012 348 4004 / 079 893 5572.

09:00 Erediens - Nagmaal

Immanuel van Tonder Innige mee-gevoel en mee-lewing

Fil 2:1-11

09:00 Kategese Gr 1 – 6 (begin in die kerk) 09:00 Kleuterkerk! Almal welkom!

Nuwe Generasie 

Hierdie naweek is die belydenisklas op hulle jaarlikse kamp by Mopani Lodge.

18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe (Snr kategese)

Jakkie Strachan Respek-preekreeks #4 Respek vir Randfigure 19:00 Belydenisklas Kursus #1: Wie is ek? Grootgroep



Indien jy by 'n matriekselgroep wil inskakel ontmoet vir Liani Louw na die aanddiens in Koinonia.


Die week se kalenderaktiwiteite Maandag:

Gemeentevroue Komiteevergadering 16:00 (A21).

Dinsdag:

Bybelstudie 08:30 (Kapel) – Eric Scholtz 012 361 4219 / 082 856 5959. Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004 / 079 893 5572. Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626 / 082 448 6413. Nuwe Generasie Bybelskool 19:00 (Sjêk) – Jakkie Strachan 084 547 1660.

Woensdag:

Studente-selgroep 19:00 (Sjêk) – Jeanri Bezuidenhout 074 893 2836 "Young couples"-omgeegroep 19:00 (Sjêk) – Fay van Eeden 083 478 0854.

Donderdag:

Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste 012 998 9166 / 072 555 0300. Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626 / 082 448 6413. Jong Volwasse-omgeegroep 19:00 (Sjêk) – Fay van Eeden 083 478 0854.

Vrydag:

Bybelstudie 08:15 (Kapel) – Eric Scholtz 012 361 4219 / 082 856 5959. Gebedsgroep 09:30 (B5). Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058 / 083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004 / 079 893 5572 met gebedsversoeke.

 

Suzette Schulz en familie, Queens Crescent 429B, Lynnwood, 082 923 5578 – Volker oorlede. Begrafnis was Woensdag. Hein en Attie Snyman, Die Rand 310, Menlopark, 012 361 3938 – siek.



Monique van Benecke, Belle Monte 102, Griffithsstraat 120, Equestria. 072 233 2345.

 

Tabita benodig asb. materiaal vir hulle naaldwerkprojekte. Indien u materiaal kan skenk, kontak asb. vir Selma by 012 361 1626/082 448 6413.

 Kom wees deel van die vroue

van die wêreld wat vir 24 uur om die aardbol God loof en aanbid! Ons geleentheid vind plaas op Vrydag 3 Maart om 10:00 by Stellastraat NG Gemeente. Almal (ook mans) welkom om te kom deel wees van die tema: "My genade is vir almal". Die tema is voorberei deur Wêreldbiddag vir Vroue se vroue van die Fillipyne. Spreker: ds Marina de Wet. Navrae: Marié Behr 083 288 7777.



Die Jumble Sale-verkope verskuif vanaf die kerkterrein na Yabana self. Ons vra dus nog steeds vir donasies van tweedehandseklere en -huisware hiervoor.



Kos donasies word ook gevra vir die kleuterskool (mieliemeel/Mabella/Oatspap/rys/pasta, suiker, koffie en tee. Blikkieskos, langlewe-melk, en enige donasies in dié verband word opreg waardeer. Kontak asb. vir Hilda Nortjé 082 900 8291.

  Oorweeg asb. biddend 'n dankoffer d.m.v. een van die volgende wyses: koevert, aftrek- of debietorder, elektroniese oorplasing NG Lynnwood, ABSA Takkode: 632005, Tjekrekening nr: 540 580 014 (gebruik asb. u Voorletters en Van as verwysing) of SnapScan.

      


 

 Die Boodskap van die Blomme Blomme is die poësie van die aarde, soos die sterre die poësie van die hemel is. Dag vir dag stap en ry ons verby veelkleurige blomme; klein en groot, in tuine, huise en kantore. Dit is so jammer dat ons soms die prag en krag van die blomme by ons laat verbygaan. Blomme is soos stille vriende. 'n Mens kan met 'n paar blommetjies in jou tuin of op die tafel 'n vorm van sagte Teenwoordigheid ervaar. Die blomme in die erediens preek mos saam. Kyk net die effek wat 'n bos blomme op 'n vrou se hart het. Henry B Beecher het gesê: Blomme is die mooiste goed wat God ooit gemaak en toe vergeet het om aan dit 'n siel te gee. Daar is iets spesiaal aan blomme, want dit is 'n toonbeeld van brose skoonheid. God praat deur die blomme met ons. As jy mooi kyk, ruik en luister, dra elke blom 'n versluierde boodskap oor (soos Ps 19 oor die skepping getuig). Een van die besondere boodskappe van die blomme word verwoord deur Jesus in Matteus 6:28-30. "En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?"

Lees gerus verder in die Kontak e-pos of webblad www.nglynnwood.co.za  

EK BIED MY GAWE AAN: Naam _______________________________________________ Selfoonnommer ________________ E-posadres

Landlyn nommer

________________

_______________________________________

Kort beskrywing van Gawe ________________________________________________________

Terme en Voorwaardes van gawe (bv. X2 mense per week, Maandae) ________________________________________________________

________________________ Handtekening

_______________ Datum

*** Handig asb in by die info-toonbank, kerkkantoor of in die mandjie in die portaal *** Stuur gerus ook per epos aan helplift@nglynnwood.co.za


  

Gemeenskap 

Laerskool Lynnwood vier vanjaar hulle 50 ste bestaanjaar. Indien u 'n oud-leerder van Laerskool Lynnwood was, enige foto's of staaltjies het en indien u moontlik in besit is van enige inligting soos koerantuitknipsels, foto's veral ou Jaarblaaie en Kaspase of enige Jaarboeke van die skool (vir argiefdoeleindes), stuur asb. aan sharise@lynnwoodlaer.co.za.

Houers in die portaal beskikbaar – dankie vir u ondersteuning. Lynnwood Oord-inwoners na Glenfair elke 1e Woensdagoggend – Suzette Smit 072 348 4790 Lynnwood Oord-inwoners na Glenfair elke 3e Woensdagoggend – Heléne Coetzer 012 348 4790

Die Lynnwoorde is ons kerkblad vir en van almal in die gemeente. Stuur asseblief 'n artikel oor enige

interessante en/of belangrike gebeure in die gemeente vir die redaktrise by rykie.snyman@telkomsa.net sowel as aan die kerkkantoor by kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Die bydraes moet ons asseblief voor 4 Maart bereik. Alle bydraes word redigeer voor plasing in die blad en u hoef dus nie bekommerd te wees oor enige taalfoute nie. Kontak ook gerus die kerkkantoor indien u belangstel om in Lynnwoorde te adverteer.

Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting oor die aankoop van 'n nissie. Hierdie is 'n fondsinsamelingsprojek en CMR wil baie graag soveel as moontlik mense uitnooi. Kaartjies wat 'n ete insluit is beskikbaar. Navrae: Mina Hayward 012 333 0421.

Pos beskikbaar vir 'n halfdag administrateur. Navrae: Linda 012 348 1327/083 955 8586.

Vermaak en musiek,

boereworsrolletjies, kerrie-en-rys, pannekoek, poeding, roomys, koeldrank, naaldwerk, teetuin, koek, uitstallers en nog meer. Veilige parkering! Hulle is ook op soek na 'n donateur wat hulle met 'n markiestent vir die dag kan help.Navrae: 012 440 3357/012 440 3137 of e-pos admin@harmoniepark.co.za.

Dadelik beskikbaar Mathilda 082 473 9085   beskikbaar vir geregistreerde verpleegkundige (aflos of voltyds). Verantwoordelik vir die bedryf van Kliniek by 'n aftreeoord in Pretoria-Oos area (Rietvallei). Volle besonderhede beskikbaar by die Direkteur Gesondheid ondersteuning 082 859 1130.

Kragonderbrekings: 012 339 9111 (080 111 1556 tolvry) of

SMS "power" gevolg deur jou rekeningnommer na 082 612 0333. Straatligprobleme: 080 111 1556 of e-pos streetlights@tshwane.gov.za Slaggate: e-pos potholes@tshwane.gov.za Robotte uit: e-pos trafficsignalfaults@tswhane.gov.za Wateprobleme: 012 358 2111 of 012 327 0147 of e-pos waterleaks@tshwane.gov.za

Kontak-inligting: Kerkkantoor: 012 348 1245 kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Koster: Frikan Erwee 083 603 4961. Kombuis: Maretha Brits 073 267 7019.

Afkondiging 19 Februarie 2017  

Afkondiging 19 Februarie 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you