Page 1

16 Maart BELANGRIK OM TE WEET

VANDAG SE EREDIENSTE – Lydensweek 3 08:30 Erediens

Peet Crous Die volgende persone word vanoggend as Kerkraadslede bevestig: Nuwe Generasie: Barnus Beyers (Primarius) en Anandie Vosloo (Sekundus); Caritas: Bertus van Tonder (Primarius) en Versorging: Chris Strydom (Primarius).

10:10 Erediens

Eric Scholtz

1

Lydenstyd Tot 16 April word daar elke Woensdag om 18:30 'n Adoramusdiens in die Kapel gehou.

2

Al die nuwe lidmate word hartlik uitgenooi na 'n Nuwe Lidmate-tee vanoggend na die 08:30 Erediens in die Kapel.

10:10 Kleuterkerk 18:30 Aanddiens

Jakkie Strachan Preekreeks: Sleutels vir swaarkry

Junior kategese: Almal wat hierby betrokke is,

3

word vriendelik versoek om eers tydens die opneem van die kollekte die kerkgebou te verlaat.

Kategese temas:

Kan jy help? Ons gemeente bied volgende naweek 'n Ekologie werkswinkel by die #Imagine jeugfees aan. Ons wil graag tydens hierdie werkswinkel vir jongmense leer om 'motorband'-groentetuine te bou. Die tuintjies sal na die jeugfees by minderbevoorregte gemeenskappe afgelaai word. Ons benodig die volgende: 20 motorbande, 25m skadunet, sakke bo-grond, kompos en groente-saailinge. Indien jy met enige van die bogenoemde kan help, of 'n finansiële bydrae wil maak kontak asseblief vir Fay (083 478 0854).

Die Gasvryheidsbediening nooi die hele gemeente uit na 'n Paastee op 13 April (na die oggenddiens) in Koinonia.

Graad 7-10: Jesus se lyding. Belydenisklas: Genade en vergifnis.

23 Maart | Langnaweek – Lydensweek 4

Voorbidding:

08:30 Gesamentlike Erediens

Johan Jooste

18:30 Aanddiens ♦

Immanuel van Tonder Preekreeks: Sleutels vir swaarkry Die Kleuterkerk benodig dringend persone om te kom help. Indien u betrokke wil raak skakel asb vir Marietjie Engelbrecht 083 513 8168.

Minnie Gerber, Acornweg 425, Lynnwood, 012 361 4694 – Wilgers Hospitaal (steeds in intensief). Johan du Plessis, Lindfield 80B, Lynnwood Manor, 083 289 9216 – sterk tuis aan. Koos en Marinda Terblanche, Oxfordsteeg 4, Lynnwood Manor, 082 886 0415 – Koos se ma ernstig siek.

Gemeentebrief: Het u hierdie week die belangrike epos of brief per pos ontvang? Indien nie, kontak asb die kerkkantoor vir 'n kopie.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet gerus die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. Skryf asb ook u naam in die boek in die portaal of skakel die kerkkantoor of besoek die info-toonbank na die oggenddiens. Ons wil u graag verwelkom! 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDERAKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Gemeentevroue vergadering 16:00 (A21)

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Kapel) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Bybelstudie 19:00 (Kapel) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Nuwe Generasie Bybelskool 19:00 (Sjêk) – Jakkie Strachan 084 547 1660. Jongwerkendes-Bybelstudie 19:00 – Ingrid Fischer 082 862 2405.

WOENSDAG

Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Adoramusdiens 18:30 (Kapel).

DONDERDAG VRYDAG

Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste 012 998 9166/072 555 0300. Menseregtedag.

Bewys van Lidmaatskap: Martin, Mar-Louise en Matthew Myburgh, Bluebells 5, Havenga Close, Wierdapark, 076 865 1646. Riaan en Deandré Dique, Limburgstraat 1013B, Faerie Glen, 082 829 0834. Elzette Coetsee, 22ste Straat 40, Menlopark, 074 170 4032. Marianne le Roux, Blueberry 117, Midasstraat, Faerie Glen, 082 908 0035.

GEMEEN Ya-Bana Kleuterskool (Winterveld) sal dit baie waardeer as u ons vir die res van hierdie termyn met die volgende items kan help: ou telefoongidse, leë aanrol deodorant botteltjies, gebruikte wit papier met een skoon kant, 2 en 5 liter leë roomys houers met deksels, stewige A4 grootte bokse met deksels, dun spons-A5 en groter, oortollige potlood-/vetkryt, koki's, pastelkryt, poeierverf, inkleurboeke, oortollige gekleurde karton, plastiek "filing sleeves", "flipfiles" en leêrs (enige dikte), Stewige plastiekbakkies met 'n 2-3cm randjie (soos waarin vleis verpak word), 20 x 14cm groot. Stewige halfbokse met 6cm rand (soos vir 12-bierblikkie verpakking). Merk asb die houer en plaas dit in die Mabopane-kis by die hoofingang, óf kontak Amanda 082 458 9440 om dit te kom afhaal. Baie dankie. Bybelgenootskap  24ste Hardloop vir Bybels-projek (89ste Comrades Marathon) 1 Junie 2014 – inligting op kennisgewingbord. Bybels in ander tale @ R45  by die kerkkantoor beskikbaar.

CD opnames van eredienste @ R10  plaas bestellings by die kerkkantoor 012 348 1245 of by die info-toonbank op 'n Sondagoggend.

Motorwagdonasies  houers in die portaal beskikbaar – dankie vir u ondersteuning.

Almal word hartlik uitgenooi om saam te kom teedrink tussen die twee eredienste in Koinonia. Besoek gerus ook die Info-toonbank op 'n Sondag na die 08:30 erediens vir enige navrae.

KONTAK-INLIGTING ♦ ♦ ♦ ♦

Kerkkantoor: 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters: Pieter Schoeman (dagkoster) 082 771 8988 | Frikan Erwee (na-ure koster) 083 603 4961. Kombuis (breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens): Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court (632005), Rek nr 540 580 014.

Afkondiging 16 Maart 2014  

Afkondiging 16 Maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you