Page 1

26 Januarie

VANDAG SE EREDIENSTE 08:30 Erediens

Eric Scholtz 10:10 Erediens

Immanuel van Tonder Groei gesonde geloofsgewoontes uit die goedheid van God.

10:10 Kleuterkerk 18:30 Aanddiens

Peet Crous Vir almal.

Jes 56: 1–8

BELANGRIK OM TE WEET Ons jaartema is: “Seisoene van Groei”. Ons wil hierdie jaar steeds aandag gee aan die vorming van geloofsgewoontes met die oog op geloofsgroei. Ons wil dit doen met in agneming daarvan dat die gemeente verskillende spiritualiteite (seisoene) het en dat daar geloofsgewoontes is wat by elke spiritualiteit pas. Daarnaas beleef elkeen ook verskillende "seisoene" in sy of haar verhouding met die Here. Elke seisoen het geloofsgewoontes wat gepas is vir die bepaalde seisoen.

Belydenisklas 2014 – Ouers en jongmense:  Opening en registrasie vind vandag om 17:17 in Koinonia plaas.  Merk asb 31 Januarie tot 2 Februarie op jou kalender en begin solank jou tas pak, want ons gaan kamp!

2 Februarie 2014 08:30 Erediens

Eric Scholtz – Doop

Voorbidding:

09:30 Lynnwood Oord ∗

Estelle Vlok, Manor House 4, Prioryweg 104, Lynnwood Manor, 012 361 5384 – Wilgers Hospitaal (intensief).

Johan Lötter, Atterburyweg 498, Menlopark, 012 361 4700 – hospitaal.

Belydeniskamp (31 Januarie – 2 Februarie ).

Johan Jooste 10:10 Erediens

Eric Scholtz 10:10 Kleuterkerk 18:30 Aanddiens Belydenisaflegging

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet gerus die predikant na die diens by die liturgiese ruimte. Skryf asb ook u naam in die boek in die portaal of skakel die kerkkantoor of besoek die info-toonbank na die 08:30 diens. Ons wil u graag verwelkom! 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDERAKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Kerkraadsvergadering 19:00 (Koinonia).

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Kapel) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Bybelstudie 19:00 (Kapel) – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572. Jongwerkendes-Bybelstudie 19:00 – Meer inligting by Ingrid Fischer 082 862 2405. Bybelstudie 19:15 (Koinonia) – Immanuel van Tonder 012 361 4219/079 893 5572. Ons begin met 'n reeks oor die Psalms!

WOENSDAG DONDERDAG

Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste 012 998 9166/072 555 0300. 24/7 T-Tyd in 2013. Christelike Meditasie 07:00 (Kapel). Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:15 (A21) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Belydeniskamp begin.

VRYDAG Beste Senior kategese ouer,

Ons huise is die belangrikste plek waar ons geloof ontwikkel en gevorm word. Navorsing toon dat jongmense die meeste van God, geloof en die wêreld by die huis leer. Om hierdie rede is ons baie opgewonde oor hierdie jaar se 'Huis geloof –gedeelte' by ons Senior kategese. Jou kind(ers) gaan vandag 'n gespreksgids by die kategese ontvang. Hierdie gesprekgids bestaan uit twee dele – 'n gespreksgids vir die kleingroep-ontmoetings by die kerk en 'n huisgeloof-deel. Die huisgeloof-deel stel jou as ouer instaat om die gesprek, wat by die kleingroep-ontmoeting behandel is, verder met jou kind by die huis te bespreek. Ek wil jou uitnooi om ons vennoot te wees in die geestlike vorming van jou kind(ers) deur een maal 'n week saam te kom en hierdie huisgeloof-ontmoeting saam te doen. My gebed is dat hierdie huisgeloof-gids julle as huisgesin sal help om nader aan mekaar te groei en saam nader aan God te groei. Indien jy enige vrae het kontak gerus vir my of Jakkie Strachan (Koördineerder: Senior kategese) 084 547 1660. Groete Fay van Eeden 083 478 0854 Predikant: Nuwe Generasie

ALGEMEEN Tabita | ondervind 'n dringende behoefte aan helpsters by hulle naaldwerkklasse wat weer vanaf Februarie op Dinsdae en Donderdae vanaf 14:00 – 16:00 aangebied word. Twee van die gereelde helpsters is weens omstandighede nie beskikbaar nie. Indien u kan help skakel asseblief vir Selma (012 361 1626). Ya-Bana (Mabopane) se volgende Jumble Sale is op 7 Februarie 2014. Onthou asb alle tweedehandse ware en klere. Bring dit asb na die kerk of kontak Hilda 082 900 8291. Byvoorbaat baie dankie vir u ondersteuning. Bybels in ander tale @ R45 | by die kerkkantoor beskikbaar.

CD opnames van eredienste @ R10 | Plaas bestellings by die kerkkantoor 012 348 1245 of by die info-toonbank op 'n Sondagoggend.

Motorwagdonasies | houers in die portaal beskikbaar – dankie vir u ondersteuning.

Besoek gerus die Info-toonbank op 'n Sondag na die 08:30 diens vir enige navrae.

Afkondiging 26 Januarie 2014  

Afkondiging 26 Januarie 2014