Page 1

13 Oktober 2013

JAARFOKUS | Geloofsvorming

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

08:30 Erediens

Immanuel van Tonder

1

Vier God!

10:10 Erediens (Informeel)

Peet Crous

Gemeentevroue nooi almal hartlik uit na 'n Lentekuieraand met Dr Jan Swanepoel (bekende sanger) op Woensdag, 23 Oktober om 18:30 vir 19:00 in die kerksaal. Kaartjies te koop @ R50 per persoon (verversings ingesluit) tussen die eredienste in Koinonia en by die kerkkantoor gedurende die week.

Familiedag Sondag 27 Oktober 2013

Shaik gee vir Selebe raad (Jes)

10:10 Kleuterklerk 18:30 Aanddiens

Fay van Eeden

2

'n Nogtans-geloof

Families met laerskoolkinders eet om 08:00 saam by Stephnies Restaurant, Lynnwood Bridge en gaan daarna saam na die kategese. Ons woon dan almal die 10:10 diens by in die kerk. Om saam te eet stuur sms met Van en getalle aan 083 540 6015.

20 Oktober 2013 08:30 Erediens

Al die Senior lidmate word hartlik uitgenooi na die jaarlikse

Eric Scholtz

3

10:10 Erediens (Informeel)

Eric Scholtz

Braaivleis op Dinsdag 29 Oktober 2013 om 11:30 in Koinonia. RSVP asb voor of op 21 Oktober by die kerkkantoor 012 348 1245 of kontak Nelia 012 361 2877. 'n Vrywillige donasie van R30 is welkom.

10:10 Kleuterklerk 18:30 Aanddiens

VOORBIDDING:

Fay van Eeden

Kategesetemas vir 20 Oktober 2013:

Maak 'n knoop! 17 November 2013 – gemeente se jaarlikse potjiekos-ete! Indien u bereid is om 'n potjie te maak kontak asb vir Robert 082 334 4314. Vir hulp met poeding vir die geleentheid kontak asb vir Maretha Brits 073 267 7019.

Gr 7: Gr 8: Gr 9 & 10: Belydenisklas:

Waarmee hou jy jouself besig? (Veral as niemand jou sien.) Hoe sorg jy vir jou vriende (Love languages) Fight Club Belydenisaflegging – die wat, wie en hoe?

Dolf Janse van Vuuren, Lynburn Village 12, Lynburnweg 71, Lynnwood Manor, 012 348 6686 – Pretoria-Oos Hospitaal.

24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDERAKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Bybelstudie 19:30 (A21) – Johan Jooste. Tema: Ons bespreek die Romeinebrief. Almal is baie welkom!

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Kapel) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626. Jongwerkendes-Bybelstudie 19:00 – Meer inligting by Ingrid Fischer 082 862 2405. Bybelstudie 19:00 (Kapel) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572.

WOENSDAG

Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2013. Christelike Meditasie 07:00 (Kapel). Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:15 (A21) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959.

ALGEMEEN Ya-Bana (Mabopane) hou hulle volgende Jumble Sale op 8 November 2013. Onthou asb alle tweedehandse ware en klere. Bring dit asb na die kerk of kontak Hilda 082 900 8291. Byvoorbaat baie dankie vir u ondersteuning. Tukkie Eerstejaarskamp vanaf 13 - 17 Januarie | Inskrywingsvorms by die kerkkantoor – meer inligting op die kennisgewingbord. Wespoort Voedingskema projek - Langtafel Piekniek | Datum: Vrydag 18 Oktober. Plek: NG Lynnwood – Koinonia. Tyd: 08:30. Drag: Trek iets wit aan! Koste: R125 per persoon. Bring eie eetgerei en drinkgoed saam, kos asook koffie en tee is ingesluit by die prys!!! Vir kaartjies skakel Irma Swanepoel by 083 450 7392. Kranslegging | Die Centurion-Erfenisvereniging in samewerking met die SAVF en die Voortrekkerbeweging nooi u na 'n kranslegging by die Irene Kampkerkhof, Sondagoggend 13 Oktober 2013 met sonsopkoms om 05:30. Vir meer inligting kontak dr Rentia Landman rlandman@lantic.net of skakel 012 664 2590/083 306 5492. Bybels in ander tale @ R40 | by die kerkkantoor beskikbaar.

CD opnames van eredienste @ R10 | Plaas bestellings by die kerkkantoor 012 348 1245 of by die info-toonbank op 'n Sondagoggend.

Motorwagdonasies | houers in die portaal beskikbaar – dankie vir u ondersteuning.

Besoek gerus Sondae die Info-toonbank na die 08:30 erediens vir enige navrae. KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor | 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters | Pieter Schoeman (dagkoster) 082 771 8988 | Frikan Erwee (na-ure koster) 083 603 4961. Kombuis (breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens) | Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede | NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court (632005), Rek nr 540 580 014.

Afkondiging 13 Oktober 2013  

Afkondiging 13 Oktober 2013

Afkondiging 13 Oktober 2013  

Afkondiging 13 Oktober 2013

Advertisement