Page 1

26 Mei 2013

JAARFOKUS | Geloofsvorming

VANDAG SE EREDIENSTE

BELANGRIK OM TE WEET

08:30 Erediens

Bekendstelling van Jakaranda Kinderhuis tydens die dienste | Geniet saam met ons die

Peet Crous Laat ons eet!

1 Kon 4

Al die nuwe lidmate word hartlik uitgenooi na ‘n Nuwe Lidmate-tee om 09:30 in die Kapel.

1

10:10 Erediens (Informeel)

Immanuel van Tonder

2

'n Fees om die Tafel!

10:10 Kleuterkerk 18:30 Aanddiens

3

Fay van Eeden Soos kinders . . . Luk 1815 – 17 Belydenisaflegging Dr Eric en Ds Fay se belydenisklas help met koffieskink en opwas by vanaand se diens. Reël asseblief dat jy tot so 20:30 kan help.

fotogalery op die skerm en weet dat Lynnwood 'n groot aandeel het aan die seuns se versorging en voorregte. Kontak Rosemary Fourie 072 686 3210.

Belydenisaflegging | Baie geluk aan die jongmense wat vanaand belydenis van geloof aflê.

Stadsretreat IV | Neem gerus 'n Stadsretreat boekie by die deur of laai dit van die webblad af. Kies enige naweek waar u dit self kan volg!

VOORBIDDING Joubert Botha, Alcadeweg 96, Lynnwood Glen, 012 361 4098 – Mada oorlede. Begrafnis was Vrydag in die kerk. Roché Viljoen, Lower Terraceweg 13, Menlopark, 082 459 6818 – sterk tuis aan.

2 Junie 2013

Irene Smit, voorheen van The Wishbone, Lynnwood, 082 852 3447 – Wilgers Hospitaal.

08:30 Erediens

Fay van Eeden (doop)

Yvonne van den Berg, Lynnwood Oord 16, The Hillside 315, Lynnwood – oorlede.

09:00 Lynnwood Oord

Johan Jooste 'Nie nuttig nie, maar waardevol.' Almal welkom!

10:10 Erediens (Informeel)

Kategesetemas hierdie week:

Immanuel van Tonder

Gr 7 – 10: Belydenisklas (almal):

18:30 Aanddiens

Groepe kies self 'n gesprekstema. Tema vir kleingroepe: Die Heilige Gees.

Peet Crous (Nagmaal) By die informele erediens van 9 Junie 2013 hou ons soos die vroeë kerk om die etenstafel saam nagmaal in die kerksaal. Daar gaan aan die einde van die diens geleentheid wees om saam te eet en te kuier. Bring jou piekniekmandjie met kaas, konfyt, biltong, ens saam. Daar gaan heerlike vars brood wees. Kontak Fay van Eeden 083 478 0854. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDERAKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Kerkraadsvergadering 19:00 (Koinonia). Bybelstudie 19:30 (A21) – Johan Jooste. Tema: Ons bespreek die Romeinebrief. Almal is baie welkom!

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Koinonia) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626. Jongwerkendes-Bybelstudie 19:00 – Meer inligting by Ingrid Fischer 082 862 2405. Bybelstudie 19:00 (Kapel) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 19:15 (Koinonia) – Evelyn Jordaan. Tema: Die Heilige Gees.

WOENSDAG

Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

DONDERDAG

Bybelstudie 09:00 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Navrae: Kerkkantoor of 082 856 5959.

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2013. Christelike Meditasie 07:00 (Kapel). Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:15 (A21) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959.

BEDIENINGSNUUS Nuwe Generasie Uitreik na Ya Bana Village (Mabopane) - 9 tot 14 Julie | Ons gaan op verskillende maniere die mense van Ya Bana Village en die omliggende gemeenskap dien. Almal welkom! Vir meer inligting kontak Fay 083 478 0854. Sentrum vir Spiritualiteit - 'n Spirituele musiekervaring | Kom beleef musiek deur te luister na fluit, viool, stem en klavier op maat van die Woord. Anneke Lamont, Handri Loots, Jacques Fourie en Marena Lotriet gaan ons meevoer deur die wonder van musiek wat uitdrukking gee aan die lewe in gemeenskap met God. Plek: NG Gemeente Lynnwood, Koinonia. Tyd: Saterdag 1 Junie om 08:30 vir 9:00 tot 12:00. CMR Vosstraat-sentrum | benodig iemand wat kan help met die oplaai van goedere en skenkings op Woensdagmiddae en Saterdagoggende. 'n Voertuig is beskikbaar. Indien u kan help kontak asseblief vir Ronel Aylward by 082 325 3065. Graad 10 van Menlopark Hoërskool het 'n projek om betrokke te raak by 'n instansie en een groep het huis 6 van die Jakaranda Kinderhuis gekies. Die afkondigings van 5 Mei het reeds sekere dringende behoeftes van huis 6 aangedui waarop hierdie kinders gaan reageer, maar hulle doen ook 'n beroep op gemeentelede om veral kinderklere kerk toe te bring wat hulle dan namens die gemeente aan huis 6 kan gee. As deel van die projek gaan hulle die kinderhuis besoek en self hulle gawes en die nodige dokumentasie en foto's aan die skool oorhandig. Kontak Ronel Henning 082 387 2059. Ons verskaf Maandae aan die Ya Bana-kinderhuis kos vanaf die stad en het mense eenmalig nodig of 1x per maand om te help om kos te maak vir die projek. Indien u kans sien om te help kontak gerus vir Annatjie Pienaar by 072 146 8212. Daar is gereeld vervoer beskikbaar na Ya Bana om die kos af te lewer. Dit sal BAIE help indien u hierby kan inskakel. Mabopane en Wespoort vra hulp met hul sop vir die winter voedingsprojek. Kan u asb droë bone, ertjies en lensies, asook sopmengsel in die kiste in die voorportaal plaas? Elke sakkie sal help. Baie dankie by voorbaat. Bybels in ander tale @ R40 | by die kerkkantoor beskikbaar.

Motorwagdonasies | houers by die deure beskikbaar – dankie vir u ondersteuning.

Besoek gerus Sondae die Info-toonbank vanaf 09:30 - 10:00 vir enige navrae.

Afkondigings 26 Mei 2013  
Afkondigings 26 Mei 2013  

Afkondigings 26 Mei 2013

Advertisement