Page 1

19 Mei Mei 2013

JAARFOKUS | Geloofsvorming

VANDAG SE EREDIENSTE 08:30 Gesamentlike Erediens

Sterkte aan almal wat voorberei vir die eksamen.

Immanuel van Tonder Pinksterfees! Halleluja! 5x KaleidoCanto o.l.v Alda Claassen tree op.

Al die nuwe lidmate word hartlik uitgenooi na 'n Nuwe Lidmate-tee op 26 Mei 2013 om 09:30 in die Kap el.

Die Gasvryheidsbediening nooi almal hartlik uit na 'n Wintertee net na die diens in Koinonia.

18:30 Aanddiens Fay van Eeden 'White flag'

VOORBIDDING

26 Mei 2013Mada Botha, Alcadeweg 96, Lynnwood Glen, 012 361 4098 – operasie.Roché Vijoen, Lower Terraceweg 13, Menlopark, 082 459 6818 – Montana Hospitaal.Irene Smit, voorheen van The Wishbone, Lynnwood, 082 852 3447 – Wilgers Hospitaal.Johan Bothma, Watent Crescent 33, Wapadrand, (082 771 5249 - sy vrou Estelle) – sterk tuis aan. Dankie vir die gebede en ondersteuning.Yvonne van den Berg, Lynnwood Oord 16, The Hillside 315, Lynnwood – Wilgershospitaal.

08:30 Erediens Peet Crous Laat ons eet!

10:10 Erediens (Informeel) Immanuel van Tonder 'n Fees om die Tafel!

10:10 Kleuterkerk 18:30 Aanddiens Fay van Eeden Belydenisaflegging

Kategesetemas hierdie week:

Belydenisklas 2013 uitreik na 'Precious Pearls'

Gr 7:

in Sunnyside. Ons kom vanmiddag om 16:00 by die kerk bymekaar en sal 18:30 terug wees. Almal moet saamgaan. Ouers wat met vervoer kan help kontak asb vir Jolandi 083 641 9181.

Mededeelsaamheid Dankbaarheid/Bewustheid van ander se Gr 8: swaarkry Gr 9: Volharding Gr 10: Bemoediging Belydenisklas: Uitreik na Precious Pearls

Kerkraadsvergadering 27 Mei 2013 om 19:00 in Koinonia. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE AKTIWITEITE MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Gemeentevroue Komiteevergadering 16:00 (A21). Bybelstudie 19:30 (A21) – Johan Jooste. Almal baie welkom! Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Bybelstudie 08:30 (Koinonia) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626. Jongwerkendes-bybelstudie 19:00 – Meer inligting by Ingrid Fischer 082 862 2405. Bybelstudie 19:00 (Kapel) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854. Bybelstudie 09:00 (Lynnwood Oord) – Johan Jooste. Tabita 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 012 361 1626. Egskeidingsbegeleiding 18:00 [B5]. Navrae: Kerkkantoor of 082 856 5959. 24/7 T-Tyd in 2013. Christelike Meditasie 07:00 (Kapel). Kontak: Kosie de Clerk 083 299 7263. Bybelstudie 08:15 (A21) – Eric Scholtz 012 361 4219/082 856 5959.

Predikantebewegings | Peet Crous neem vanoggend die erediens by Buffelspoort waar. EDIENINGSNUUS

Nuwe Generasie Uitreik na Ya Bana Village (Mabopane) - 9 tot 14 Julie | Ons gaan op verskillende maniere die mense van Ya Bana Village en die omliggende gemeenskap dien. Almal welkom! Vir meer inligting kontak Fay 083 478 0854.

Bybels in ander tale @ R40 | by die kerkkantoor beskikbaar. Motorwagte donasies | houers by die deure beskikbaar – dankie vir u ondersteuning. Besoek gerus die Info-toonbank op Sondae vanaf 09:30 - 10:00 vir enige navrae. KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor | 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters | Pieter Schoeman (dagkoster) 082 771 8988 | Frikan Erwee (na-ure koster) 083 603 4961. Kombuis (breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens) | Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede | NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court (632005), Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 19 Mei 2013  

Afkondigings 19 Mei 2013